ONPHR DECONT DE CHELTUIELI

NR:*………………

SUBSEMNATUL : CI Proiectul: Seria: Nr:

Beneficiar al unui avans in numerar din data de: am JUSTIFICAT suma de: urmand a PRIMI suma de: a RESTITUI suma de:
Nr.crt DOCUMENT (FEL, NR, DATA SI CE REPREZINTA) Valoarea

in suma de:

Intocmit (semnatura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
Aviz Manager Proiect: Aviz Presedinte:
Spatiu rezervat pentru casierie PLATIT / INCASAT suma de: Nr. chitantei:** Data: Semnatura casier

Aviz Director Financiar:

Semnatura de p

* se competeaza de casierie

** se completeaza de casierie doar in situatia in care se restituie (incaseaza) bani *** semneaza persoana care intocmeste decontul doar in situatia in care mai are de primit bani .

ocmit (semnatura): Cod linie buget Semnatura de primire*** .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful