P. 1
EDU 3102 Perkembangan Kanak-Kanak

EDU 3102 Perkembangan Kanak-Kanak

|Views: 5,190|Likes:
Tugasan perkembangan kanak-kanak 1PISMP. PKK. Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak.
Tugasan perkembangan kanak-kanak 1PISMP. PKK. Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak.

More info:

Published by: Mkhalilizul SiHamba CintaIlahi on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

. .

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2011

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
NAMA NO. I/C ANGKA GILIRAN MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY 910509-03-5189

KUMPULAN TARIKH SERAHAN

1 PISMP SN 2

SUBJEK PENSYARAH

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (EDU3102) PN. ZAIRIHAN BINTI CHE HARON

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

SURAT PERAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Opsyen Tarikh

: : Mohamad Khalilizul Syahmie bin Nordin @ Nordey : 1 PISMP SN : 11 April 2011

PENGHARGAAN 1 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Pertama sekali, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana melalui pengajian PISMP ini saya berpeluang untuk belajar mengenai Perkembangan Kanak-Kanak dengan lebih mendalam bagi menempuhi pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan yang akan saya tempuhi selama lima tahun nanti. Saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah kerana telah banyak memberi bimbingan serta pertolongan kepada saya dalam menyia pkan tugasan ini. Tunjuk ajar beliau amat saya hargai kerana pertolongan yang telah beliau hulurkan sungguh bermakna dalam membantu saya dalam menyiapkan kerja khusus ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan -rakan saya yang sudi membantu, dan memberi kerjasama yang sangat baik dalam menjayakan kerja kursus yang telah diberikan ini. Penerangan yang lebih lanjut yang telah diberikan oleh rakan -rakan telah banyak membantu saya untuk lebih memahami tentang cara untuk menyiapkan tugasan ini secara tepatnya. Selain itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya yang banyak memberikan dorongan dan sokongan moral sepanjang kerja kursus ini berjalan. Terima Kasih

ISI KANDUNGAN

2 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Surat Perakuan ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 Penghargaan ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 Objektif ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 4 1.0 Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-Kanak ................................ ................................ ....... 5 1.1 Konsep Perkembangan Kanak-Kanak ................................ ................................ ........................ 5 1.2 Prinsip Perkembangan Kanak-Kanak ................................ ................................ ......................... 6 2.0 Faktor-Faktor Mempengaruhi Perkembangan Kanak-Kanak ................................ ....................... 9 2.1 Faktor Baka ................................ ................................ ................................ .............................. 9 2.2 Faktor Persekitaran ................................ ................................ ................................ ................ 11 3.0 Perkembangan Kognitif dan Bahasa Kanak-Kanak ................................ ................................ .... 13 3.1 Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak ................................ ................................ ..................... 13 3.2 Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak ................................ ................................ ...................... 16 4.0 PEMERHATIAN KENDIRI SAYA ................................ ................................ ................................ ... 21 4.1 Pelajar Pertama Muhammad Fakhrul Nizam bin Fakrulrozi ................................ .................. 21 4.2 Pelajar Kedua - Azrie Zulsyahmie bin Nordin @ Nordey ................................ .......................... 24 5.0 Kesan Perkembangan Kanak-Kanak ................................ ................................ .......................... 28 6.0 Rumusan / Cadangan ................................ ................................ ................................ ................ 30 7.0 Refleksi................................ ................................ ................................ ................................ ...... 31 8.0 Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus ................................ ................................ ...................... 32 9.0 Bibliografi ................................ ................................ ................................ ................................ .. 33 10.0 Lampiran ................................ ................................ ................................ ................................ . 34

OBJEKTIF

3 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

1. Mengenal pasti teori-teori Perkembangan Kanak-Kanak dan perkaitannya dalam pendidikan 2. Mengaitkan fahaman Perkembangan Kanak-Kanak dalam membantu

meningkatkan pembelajaran pelajar. 3. Mengaplikasikan teori dan proses pembelajaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid di dalam bilik darjah. 4. Perlu merangkumi aspek-aspek seperti : a) Konsep dan prinsip perkembangan kanak -kanak. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. c) Perkembangan kognitif dan bahasa peringkat kanak -kanak. d) Implikasi perkembangan kanak-kanak. e) Rumusan / Cadangan. 5. Melakukan pemerhatian terhadap 2 orang murid dan menghuraikan perkembangan kanak-kanak tersebut dari aspek kognitif dan bahasa.

1. KONSEP DAN PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1.1 Konsep Perkembangan Kanak-Kanak 4 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Santrock (2008), Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam aspek biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat awal kehidupannya sehinggalah ke akhir hayatnya. Menurut Dr. Ragbir Kaur (2008) pula, perkembangan didefinisikan sebagai perubahan-perubahan yang sistematik dan berterusan yang berlaku dalam diri seseorang sepanjang hidupnya. Sebagai tambahan, beliau telah menyatakan bahawa perubahan -perubahan ini berlaku secara progresif di dalam diri setiap insan. Selain itu, Mok Soon Sang (2009) juga telah memberikan input pemahaman beliau berkenaan dengan konsep perkembangan kanak -kanak. Menurut beliau, perkembangan merupakan satu konsep yang berterusan sepanjang hi dupnya daripada lahir sehinggalah individu tersebut mencapai kematangan. Beliau juga menyatakan bahawa konsep perkembangan pada asasnya ialah perubahan tingkah laku mental. Crow dan Crow juga telah memberikan konsep -konsep perkembangan kanakkanak menurut pemahaman mereka. Mereka menyatakan bahawa perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral, dan juga sosial. Karl E. Garrison pula menyatakan bahawa perkembangan ini terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur atau sebagainya adalah mngikut beberapa aturan semula jadi dan sifat -sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait di antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan. D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisa n hayat atau baka dan merupakan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. Menurut Atan Long pula, perkembangan merupakan perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kualitatif t etapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa akan berlaku secara berterusan dari permulaan hidup 5 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

hinggalah kepada saat kematian sesuatu organisma. Ini berma kna, perkembangan bukanm sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat kematangan, tetapi juga perkembangan berlau secara berterusan meskipun peringkat kematangan

dilangkaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus -menerus, dari awal sehingga ke akhir hayat sesuatu organisma. Proses perkembangan bagi sesuatu organisma itu sudah sedia terancang dalam gen -gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis organisma, sifat umum jenis itu adalah serupa. Dan yang terakhir, Gesell (1949) telah menyatakan bahawa walaupun tidak ada dua individu yang benar -benar serupa, namun secara global, semua kanak kanak yang normal cenderung untuk mengikut sususan perkembangan

pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak -kanak. Sebagai kesimpulannya, perkembangan dapat didefinisikan sebagai satu perubahan kualitatif yang sistematik yang meliputi aspek biologi, kognitif, dan juga sosioemosi. Perubahan-perubahan tersebut adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan sesuatu benda hidup hinggalah ke akhir hayatnya.

1.2 Prinsip Perkembangan Kanak-Kanak

Berikut adalah prinsip -prinsip perkembangan kanak-kanak : Ada arah tertentu yang dapat diramalkan: Cephalocaudal 1 Proximodistal 2 Susunannya adalah serupa bagi semua ahli; ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian, tetapi urutan tetap tidak berubah. Contohnya, duduk sebelum berdiri atau berdiri sebelum berjalan. Daripada keadaan menyeluruh kepada keadaan tertentu iaitu mulanya umum kemudian khusus. Berlaku secara berterusan iaitu perkembangan berlak u dari detik masa fertilisasi ovum oleh sperma sehingga lah ke peringkat kematian.
1 2

Arah dari kepala ke kaki Arah dari tengah ke tepi

6 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Berlaku mengikut kepantasan yang berbeza: walau berterusan tetapi beberapa aspek perkembangan pada satu organisma mungkin berbeza. Perkembangan satu bahagian saling berhubung dengan bahagian yang lain iaitu wujud pertalian yang nyata antara kematangan jasmani dan kematangan mental. Corak perkembangan berbeza -beza kerana tidak semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama. Perkembangan berlaku mengikut peringkat-peringkat berikut: Peringkat pralahir / prenatal Peringkat bayi Peringkat awal kanak-kanak Peringkat pertengahan kanak-kanak Peringkat akhir kanak-kanak Peringkat awal remaja Peringkat pertengahan remaja Peringkat akhir remaja Peringkat dewasa Peringkat tua : Dalam kandungan 9 bulan : 0-2 tahun. : 2-6 tahun. : 6-9 tahun. : 9-11 tahun. : 11-15 tahun. : 16-18 tahun. : 18-21 tahun. : 21-60 tahun : 60 tahun ke atas.

Proses perkembangan berlaku dalam keadaan yang sal ing berkait dan meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku. Perubahan -perubahan tersebut melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan sosial dari segi kuantiti serta kualiti. Keseluruhan proses perubahan tersebut adalah proses penyuburan . Oleh itu, proses penyuburan merangkumi pertumbuhan dan perkembangan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangkitkan kebijaksanaan di dalam diri anak-anak dengan mendidiknya secara holistik dalam cara -cara seperti: Memberikan makanan berkhasiat yang berkualiti. Mewujudkan peluang dan ruang untuk perkembangan fizikal . Memberikan panduan dan rangsangan yang sesuai untuk perkembangan kognitif . Memberi galakan dan empati bagi melengkapkannya secara emosi dan sosial. Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009) turut menyatakan bahawa prinsip -prinsip pertumbuhan dan perkembangan adalah seperti berikut: 7 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY 

Proses perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh duduk dengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan keboleh an berdiri dan seterusnya berjalan. Perkembangan juga bermula daripada konkrit kapada abstrak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada
keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Seorang bayi boleh

menggengam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan. Pertumbuhan berlaku dengan otot -otot besar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-otot halus. Corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi ka dar
perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu.

Misalnya,

sesetengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan manakala ada yang hanya boleh berjalan pada 18 bulan. Ini adalah salah satu faktor yang membawa kepada perbezaan di antara manusia ya ng kita dapat lihat di dalam sebuah bilik darjah. Perkembangan adalah hasil interaksi di antara kematangan dan
pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia ada

dalam seseorang individu, misalnya merangkak, duduk, berjalan dan kemudian berlari. Ia dipengaruhi oleh faktor -faktor genetik. Pembelajaran adalah hasil daripada latihan, proses peniruan atau identifikas i dan memerlukan usaha. Proses pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangan
potensi yang sedia ada dalam dirinya. Misalnya perkembangan otot dan

saraf anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berena ng jika berlatih atau meniru cara - cara berenang.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAKKANAK Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak -kanak dipecahkan kepada 5 aspek iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima -lima aspek ini 8 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

pula adalah berasakn kepada 2 faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. Perkembangan ini biasanya dikaitkan dengan

perkembangan atau perubahan fizikal tubuh badan. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yang mempunya kadar perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka(n ature) dan faktor persekitaran (nurture) sebagai penyebab ketidaksamaan kadar perkembangan individu.

2.1 Faktor Baka Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak -anaknya. Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Kedua dua faktor ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Terdapat persamaan yang serupa bagi setiap pertumbuhan. Bagaimanapun, proses perkembanga n setiap individu adalah berbeza. Perbezaan ini dapat dilihat melalui aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan jasmani. Pengaruh genetik atau baka keatas pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sebenarnya dipelopori oleh Johann Gregor Mendel(1822 -1889) di Austri. Menurut Norman L. Munn, dan Ee Ah Meng (1996) baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak -anaknya melalui gen. Manakala R. Hilgard pula menyatakan bahawa baka ialah ciri -ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Amran Schienfed mengatakan bahawa baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak -anaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari seg i sifat-sifat seperti kebolehan, minat dan kawalan emosi. Faktor baka atau nature lebih dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Kedudukan nukleoprotein terletak di atas lokus kromosom, yang berupa benang halus yang terdapat dalam nukleus sel sperma (jantan) juga sel ovum (betina). Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Gen akan menguasai perkembangan manusia dan memberi sifat unik kepada setiap manusia. Tidak dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut. Sebagai contoh saiz dan bentuk badan, ketinggian, rambut dan warna. 9 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

` MOHAMA

KHA I I

SYAHMIE BI NORDIN

NORDEY

Rajah 1.1 ± Persenyawaan, pencatuman dan pertukaran kromosom diantara gamet lelaki (sperma) dan gamet wanita (ovum).

10 | E

102 ± PE

E B

KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Kajian ahli-ahli psikologi Galton(1865), Goddard(1890), Newman(1937) dan Sheldon(1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan intelek yang berbeza. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli -ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasam individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak -anak yang juga bijak pandai. Emosi seseorang juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

2.2 Persekitaran (Nurture)

Faktor kedua pula ialah persekitaran atau nurture. Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan, gaya hidup dan kesihatan si ibu. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosio ekonomi, tahap pendidikan, keluarga, rakan-rakan, ibadat, media dan p ersekitaran dunia. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989), menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Menurut Bronfenbrenner, kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak -kanak. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak -kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Sebagai contoh hubungan interaks i secara langsung antara kanak -kanak dengan

11 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

ibu bapa, guru dan rakan -rakan. Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak -kanak. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah -laku di sekolah dan sebaliknya. Mengikut Bronfenbenner juga, kanak -kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang kekurangan peluang. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak

melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Misalnya sekolah dengan pasar raya. Kaedah pengurusan, kemudahan dan peraturan peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak l angsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak -kanak tersebut. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma norma, nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititikberatkan (Santro ck,2008). Di sesetengah negara, kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan -pekerjaan yang penting. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa. Sebagai contoh situasi ka nak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak -kanak pada zaman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. Secara keseluruhannya, kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu, maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza -beza.

3. PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN BAHASA PERINGKAT KANAK-KANAK 3.1 Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak 12 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

3.1.1 Teori Perkembangan Kognitif John Piaget Jean Piaget ( 1896-1980) telah menjelaskan tentang kaedah manusia

mempersepsikan ilmu dan membina hipotesis. Beliau juga menjelaskan bagaimana minda manusia membentuk skemata dan melaksanakan proses akomodasi dan asimilasi dalam membina ilmu. Piaget mengenalpasti 4 faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu: 1. Kematangan Biologi : Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka/ genetik. 2. Interaksi Individu dengan Persekitaran : Salah satu proses yang dilalui oleh manusia untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. 3. Pengalaman Sosial : Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang2 di sekelilingnya. 4. Keseimbangan : Proses keseimbangan adalah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi yang baru dialami. Menurut Piaget, setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka dan proses ini dikenali sebagai Proses Mencapai Keseimbangan. Setiap kali individu memperoleh sesuatu pengalaman, mereka akan menyusun pengalaman2 tersebut dalam minda dan membentuk satu sistem yang dipanggil penyusunan dan pembentukan skema ini dipanggil Organisasi. Skema2 ini akan digunakan oleh individu apabila mereka berdepan dengan sesuatu situasi yang memerlukan penyelesaian. Pembentukan skema bermula sebaik sahaja individu dilahirkan. Contoh: Kanak -kanak membina skema dan mengkategori bahawa kenderaan yang mempunyai dua tayar sebagai basikal. Dalam banyak situasi, skema-skema yang dibentuk ini akan berhadapan dengan situasi yang baru. Contohnya: Kanak -kanak telah mengenal bahawa kenderaan bertayar dua hanya basikal, namun apabila terlihat kenderaan bertayar dua yang lain, ibunya menerangkan bahawa ini motosikal. Kanak -kanak akan menjadi buntu, kerana skema yang asal menyatakan, hanya basikal bertayar dua. Namun, proses ini adalah proses yang mana semua individu akan laluinya dan Skema. Proses

13 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

mereka perlu mengubahsuai skema yang lama supaya mereka dapat mengadaptasi dengan situasi yang baru. Proses perubahan atau penukaran skema yang lama kepada skema yang baru dipanggil adaptasi. Adaptasi melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman-pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. Contohnya: Setelah kanak -kanak tersebut melihat bahawa motosikal juga bertayar dua, dia akan mengasimilasikan skema yang baru ini dengan skema yang sedia ada. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak -kanak akan cuba

memadankan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Manakala, akomodasi pula merupakan proses yang berlaku apabila individu dapat menukar skema yang lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema yang baru. Dalam contoh di atas: Kanak-kanak tadi dapat mengakomodasi di mana dapat mengkategorikan motosikal sebagai sebuah kenderaan bertayar dua. Menurut Piaget lagi, proses mengorganisasi, mengasimilasi dan

mengakomodasi adalah satu proses yang digunakan untuk individu mencapai keseimbangan. Secara kesimpulannya, jika kita mengg unakan skema baru untuk situasi atau pengalaman yang baru dan ianya berjaya, maka keseimbangan akan berlaku, tetapi sekiranya tidak memberi penyesuaian terhadap diri kita, maka keseimbangan tidak berlaku namun kita akan terus membina skema -skema baru untuk disesuaikan dengan situasi yang baru tersebut.

3.1.2 Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif a) Peringkat Sensori Motor 

Peringkat ini merupakan permulaan dalam perkembangan kognitif yang mana bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya. Skema -skema yang terbentuk adalah hasil interaksi fizikal bayi dan persekitaran. Contoh: menggunakan mulut untuk merasa objek dan mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek.

14 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY 

Peringkat sensori motor adalah peringkat yang mana kanak-kanak mengkoordinasi maklumat deria dengan kebolehan motor untuk

membentuk skema bagi membolehkan mereka meneroka dan mengetahui persekitaran mereka. 

Pada peringkat akhir sensori motor, kanak-kanak akan melakukan imitasi (proses peniruan) terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan. Contohnya: meniru perlakuan melambaikan tangan .

b) Peringkat Pra-Operasi (2-7 Tahun) 

Pada peringkat ini kanak-kanak akan cuba menggambarkan dan merancang pergerakan atau aktiviti dengan menggunakan minda mereka untuk kemudiannya membentuk skema. 

Peringkat pra operasi adalah apabila kanak -kanak dapat mewakili sesuatu dengan simbol mental. Simbol yang digunakan termasuk bahasa, isyarat, gambar dan sebagainya. 

Antara kebolehan lain yang diperoleh pada peringkat ini ialah permainan membayangkan (pretend play). Seperti mengambil watak kartun/ karakter popular seperti spiderman, power rangers, barbie serta m eniru perlakuan doktor, guru dan lain -lain. Mereka juga memberi kualiti atau ciri benda hidup kepada benda bukan hidup seperti hujan turun kerana menangis. 

Menurut Piaget, kanak-kanak pada peringkat ini menunju kkan sikap egosentrik 3. Pada peringkat ini, kanak-kanak selalu menyangka orang lain mempunyai perasaan, reaksi dan perspektif yang sama dengan mereka. Contoh: Seorang kanak-kanak yang suka melihat siri kartun, beranggapan semua orang lain juga mempunyai minat yang sama dengannya.

c) Peringkat Operasi Konkrit (7 -11 Tahun) Kanak-kanak dalam peringkat ini berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran masih terikat dengan situasi yang konkrit. Pada peringkat ini, kanak-kanak juga menguasai proses pengkelasan. Dalam kemahiran ini, kanak-kanak dapat mengklasifikasikan objek ke
3

Egosentrik : Melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif sendiri

15 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

dalam set atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. Contoh: Pengelasan mengikut ciri, warna, saiz dan sebagainya. Pemikiran egosentrik pula telah menjadi pemikiran secara decentered atau objektif. Pemikiran ini membolehkan kanak -kanak memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada persepsi mereka. Mereka sudah boleh mula bersosial dan menerima pandangan rakan rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama.

d) Peringkat Operasi Formal Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea2 dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fa kta dan pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan -bahan konkrit. Antara ciri-ciri pemikiran secara formal yang dilalui seperi berfikir secara abstrak, sistematik dan boleh membuat hipotesis. Selain daripada ciri-ciri di atas, egosentrik remaja muncul dan lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. Mereka susah untuk menerima pendapat orang lain dan mempunyai perasaan mereka sentiasa diperhatikan oleh orang sekeliling.

3.2 Perkembangan Bahasa Peringkat Kanak -Kanak

Umur 3 tahun, umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1,000 perkataan. Jumlah ini meningkat kepada 2,600 perkat aan apabila mencapai umur 6 tahun. Apabila kanak -kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah, perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80,000 perkataan. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak untuk mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap dengan rakan -rakannya.

16 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan itu kurang tepat, ia dapat diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu, bapa atau adik-beradik. Kanak-kanak mulai bercakap dengan menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. Semakin lama bercakap, mereka dapat memahami sebab dan akibat, kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Sebutan dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. Jika tidak difahami, mereka akan cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan mereka menerima, memahami dan menggunakan semula. Kemampuan ini

berkembang secara beransur-ansur mengikut masa. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini, kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. Crystal (1995) mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana i a memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa, ia akan memudahkan pelajar untuk mempelajari konsep-konsep abstrak.

3.2.1 Perkembangan Bahasa Mengikut Belbagai Komponen

3.2.1.1

Perkembangan Pragmatik

Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai

sejak

dilahirkan, pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak selesa, misalnya kerana lapar, lampin basah. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis yang kemudiannya menyebabkan bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah seseorang, tatapan mata, suara dan gelitikan. Ini disebut seny um sosial. Usia 17 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

12 minggu dimulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan apabila ibunya memberi reaksi. Pada usia 2 bulan, bayi mulai memahami ajakan komunikasi ibunya. Pada usia 5 bulan pula, bayi mulai meniru gerak-geri orang disekelilingnya, dan mulai mempelajari bentuk ekspresi wajah. Pada usia 6 bulan , bayi mulai tertarik dengan benda -benda sehinggakan komunikasi tersebut melibatkan komunikasi ibu, bayi dan benda-benda. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Ger ak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyi -bunyi tertentu yang mulai konsisten. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peranan gerak -geri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan ma mpu menggunakan 2 patah perkataan kata, bertindak balas terhadap pasangan interaksi perbualannya dan masuk dalam dialog singkat. Pada tahap ini, kanak -kanak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara gaya percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Perilaku ibu sebagai fasilitator akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Akhir umur 3 tahun, anak mulai berdialog lebih l ama sampai beberapa kali. Pada akhir umur ini, anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. Ucapan yan g ditujukan pada pasangan perbualannya menjadi semakin jelas, tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. Sebahagian besar pasangan berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa, dan kebiasaannya ialah ibubapa kanak-kanak tersebut. Pada saat kanakkanak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga, mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Persekitaran linguistik mempuny ai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. Ibu memegang peranan penting dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Anak berada pada fasa mono dialog, percakapan sendiri dengan kema huan untuk melibatkan orang lain. Monolog ini penuh dengan unsur lagu, suara, kata-kata tak bermakna, fantasi dan ekspresi

perasaan. 3.2.1.2 Perkembangan Semantik

18 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Kerana faktor lingkungan umur ini sangat berpengaruh dalam perkembangan semantik, maka pada umur 6-9 bulan kanak-kanak telah mengenali orang atau benda yang berada di persekitarannya. Pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa mereka di pra sekolah. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia mereka berada pada 1,5 dan 6 tahun. Pemahaman perkataan ini bertambah tanpa pengajaran secara langsung oleh orang dewasa. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Selanjutnya secara berperingkat anak akan memahami lagi maklumat-maklumat baru yang diterima. Definisi kata namakanak-kanak pra sekolah merangkumi ciri-ciri fizikal seperti bentuk, ukuran dan warna, fungsi, pemakaian dan lokasi. Definisi kata kerja kanakkanak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang d ewasa atau kanakkanak yang lebih dewasa. Ka nak-kanak pra sekolah dapat menjawab soalan-soalan siapa, apa, di mana, untuk apa, untuk siapa, dengan apa, tapi pada kebiasannya, mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau bagaimana untuk menjelaskan sesuatu proses. Kanak-kanak akan mengembangkan lagi kosa katanya melalui cerita-cerita atau kisah-kisah yang dibacakan ibu bapa mereka. Seiring dengan kosa kata yang berkembang, keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat, dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk . 3.2.1.3 Perkembangan Sintaksis

Susunan sintaksis paling awal terlih at pada usia kira-kira 18 bulan. Awalnya berupa dua patah perkataan yang lengkap. Perkataan satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Peralihan dari satu kata menjadi sebuah perkataan yang merupakan rangkaian kata yang terjadi secara bertahap. Pada waktu perkataan pertama terbentuk iaitu penggabu ngan dua kata menjadi satu perkataan, rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika perkataan tersebut memberi makna lebih dari satu, maka kanak-kanak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningk at dengan

19 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

pesat pada waktu kanak-kanak berusia 2 tahun, yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Pada akhir usia 3 tahun,kanak-kanak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya ³mengapa ?´. Penggunaan kalimat kompleks bermul a selepas anak menguasai ayat empat perkataan sekitar usia 4 tahun .

3.2.1.4

Perkembangan Morfologi

Tempoh perkembangan ini diukur dengan peningkatan panjang nya ucapan, yang diukur dalam ukuran morfem. Panjang ucapan atau MLU4 adalah alat ramalan kompleks bahasa pada kanak-kanak yang berbahasa Inggeris. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk p erkembangan bahasa. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun, MLU meningkat kira -kira 1 hingga 2 morfem setiap tahun. Beberapa sumber yang membahas kan tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan ba hasa melayu.

3.2.1.5

Perkembangan Fonologi

Perkembangan fonologi berpunca melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebahagian besar pembinaan morfologi kanak-kanak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Se masaperingkat pra sekolah, kanak-anak tidak hanya menerima inventori fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan buny i mana yang dipakai untuk membezakan makna. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses pembinaan suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan.). Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dan substitusi sampai pada persepsi dan penghasilan suara.

4. PEMERHATIAN SAYA TERHADAP KANAK-KANAK DARI ASPEK KOGNITIF DAN BAHASA
4

Mean Length of Utterance

20 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Dalam menyiapkan tugasan ini, saya telah memilih 2 orang murid semasa melakukan Pengalaman Berasaskan Sekolah atau PBS dan telah melakukan beberapa ujian serta pemerhatian terhadap mereka. Seorang daripada mereka adalah dari kalangan tahap 1 dan seorang la gi dari tahap 2. Pelajar pertama yang telah saya pilih untuk diuji ialah Muhammad Fakhrul Nizam bin Fakrurozi dari kelas 3C di Sekolah Kebangsaan Bukit Puteri. Pelajar ini telah menunjukkan beberapa ciri -ciri yang amat berbeza jika dibandingkan dengan pelajar saya yang kedua.

4.1 PELAJAR PERTAMA ± MUHAMMAD FAKHRUL NIZAM BIN FAKRUROZI

BIODATA

NAMA : Muhammad Fakhrul Nizam bin Fakrurozi UMUR : 9 Tahun KELAS : 3 Cemerlang TARIKH LAHIR : 5 Mei 2002 JANTINA : Lelaki TEMPAT KELAHIRAN : Hospital Daerah Besut TINGGI : 122 cm / 48 Inci BERAT : 50 kg *Maklumat lanjut boleh dirujuk pada lampiran

PEMERHATIAN UMUM

Fakhrul Nizam merupakan seorang pelajar yang ceria namun kurang berkata-kata. Ini mungkin kerana dia segan dengan pertemuan pertamanya dengan saya. Murid ini sena ng bekerjasama dengan

21 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

saya dalam melakukan beberapa ujian terhadapnya. Dia juga merupakan salah satu pelajar yang kurang menonjol dalam kelas dan keputusan peperiksaannya. *rujuk lampiran. UJIAN-UJIAN YANG TELAH DILAKUKAN 1) TULISAN : Untuk menguji murid ini, saya telah memintanya untuk menyalin satu perenggan ayat dari sebuah buku. *Hasil tulisan dapat dirujuk dalam lampiran. 2) SUKATAN ISIPADU AIR : Saya telah menguji murid ini dengan menggunakan 2 jenis gelas yang berbeza bentuk dan ketinggiannya. 

Air pada mulanya diisi dengan isipadu yang sama kedalam kedua gelas bewarna merah. Air dari salah satu gelas merah tersebut kemudiannya dituangkan kedalam gelas yang lebih tinggi tersebut. Segala aktiviti ini diperhatikan oleh murid dan kemudiannya saya menanyakan tertang pandangan mereka berkenaan isipadu air dalam kedua dua jenis gelas terbabit. Adakah isipadu air dalam kedua jenis gelas ini sama?

3)BILANGAN DAUN 

Daun-daun ini sebenarnya mempunyai bilangan yang sama pada barisan atas dan juga barisan bawah. Barisan daun pada bahagian bawah kemudiannya direnggangkan

22 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

dan murid kemudiannya disoal berkenaan dengan perbezaan bilangan daun diantara barisan atas dan bawah. Adakah bilangan daun pada barisan atas dan bawah adalah sama?

4)PERBUALAN (BAHASA) Saya telah mengadakan satu sesi perbualan dengan murid ini. Ini adalah untuk menguji tahap kemahiran berbahasanya. Perbualan ini telah saya rakam dalam video di dalam CD yang telah dilampirkan sekali dengan tugasan ini. Semasa melakukan ujian -ujian diatas, saya juga telah berinteraksi dengan mengadakan soal -jawab dengannya.

HASIL PEMERHATIAN

1) TULISAN : Dalam ujian ini, saya telah dapat melihat bahawa Fakhrul Nizam agak lemah dari segi penulisan. Dia memerlukan masa yang agak lama untuk menyalin satu perenggan ringkas. Hasil tulisannya juga nampak sedikit berterabur dan mempunyai beberapa kesalahan ejaan di beberapa perkataan. 2) UJIAN ISIPADU AIR : Fakhrul Nizam terkeliru dengan isipadu air diantara dua jenis gelas tersebut. Hasil ini juga telah saya rakam didalam CD yang telah saya lampirkan. Dia menyatakan bahawa isipadu air dalam kedua -kedua gelas yang berbeza isipadu air tersebut adalah berbeza meskipun pada hakikatnya adalah sama. Ini menunjukkan tahap pemikiran kanak -kanak pada tahap ini masih lemah dari segi ini. 3) UJIAN SUSUNAN DAUN : Murid ini juga terkeliru dengan bilangan daun ini. Hanya kerana susunan daun pada barisan bawah adalah lebih panjang kerana direnggangkan, murid ini telah terkeliru dengan menyatakan bahawa bilangan daun pada barisan bawah tersebut adalah lebih banyak. 4) PERBUALAN : Murid ini juga menunjukkan beberapa kelemahan dalam berbahasa. Dia seakan -akan seperti cuba menyusun ayat untuk berbual dengan saya. Dia juga tidak dapat mengingati nama penuh ayah dan juga ibunya. (rujuk rakaman video). Tatabahasa dan susunan ayatnya juga terdapat sedikit kelemahan.

23 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

5) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN : *Boleh dirujuk dalam lampiran.

4.2 PELAJAR KEDUA ± AZRIE ZULSYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

BIODATA

NAMA : Azrie Zulsyahmie bin Nordin @ Nordey UMUR : 12 tahun KELAS : 6 Cemerlang TARIKH LAHIR : 4 November 2002 JANTINA : Lelaki TEMPAT KELAHIRAN : Hospital Daerah Besut TINGGI : 146 cm / 48 inci BERAT : 60 kg

PEMERHATIAN UMUM

Azrie Zulsyahmie merupakan seorang pelajar yang amat ceria. Dia juga senang bekerjasama dengan saya, mungkin kerana dia sudah terbiasa dengan kehadiran saya. Di dalam kelas, gurunya menyatakan dia adalah seorang pelajar yang amat cerdik, namun, mungkin ker ana tidak fokus dalam pelajaran, keputusan peperiksaannya agak tidak memuaskan.

UJIAN-UJIAN YANG TELAH DILAKUKAN

1) TULISAN : Untuk menguji murid ini, saya telah memintanya untuk menyalin satu perenggan ayat dari sebuah buku. *Hasil tulisan dapat dirujuk da lam lampiran. 2) SUKATAN ISIPADU AIR : Saya telah menguji murid ini dengan menggunakan 2 jenis gelas yang berbeza bentuk dan ketinggiannya.

24 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY 

Air pada mulanya diisi dengan isipadu yang sama kedalam kedua gelas bewarna merah. Air dari salah satu gelas merah tersebut kemudiannya dituangkan kedalam gelas yang lebih tinggi tersebut. Segala aktiviti ini diperhatikan oleh murid dan kemudiannya saya menanyakan tertang pandangan mereka berkenaan isipadu air dalam kedua -dua jenis gelas terbabit. Adakah isipadu air da lam kedua jenis gelas ini sama? 3)BILANGAN DAUN 

Daun-daun ini sebenarnya mempunyai bilangan yang sama pada barisan atas dan juga barisan bawah. Barisan daun pada bahagian bawah kemudiannya direnggangkan dan murid kemudiannya disoal berkenaan dengan perbezaan bilangan daun diantara barisan atas dan bawah. Adakah bilangan daun pada barisan atas dan bawah adalah sama?

4)PERBUALAN (BAHASA) Saya telah mengadakan satu sesi perbualan dengan murid ini. Ini adalah untuk menguji tahap kemahiran berbahasanya. Perbualan ini

25 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

telah saya rakam dalam video di dalam CD yang telah dilampirkan sekali dengan tugasan ini. Semasa melakukan ujian -ujian diatas, saya juga telah berinteraksi dengan mengadakan soal -jawab dengannya.

HASIL PEMERHATIAN

a. TULISAN : Dalam ujian i ni, saya dapat melihat Azrie dapat menyalin perenggan yang telah diberikan dengan lebih cepat. Dia juga dapat menyalin tanpa kesalahan dari segi ejaan dan sebagainya. Berbanding dengan Fakhrul Nizam, tulisan murid ini kelihatan lebih cantik dan tersusun. b. UJIAN ISIPADU AIR : Azrie dengan mudah dapat meneka isipadu air dengan tepat meskipun kedua jenis gelas tersebut adalah berlainan dari segi ketinggian. c. UJIAN SUSUNAN DAUN : Azrie juga tidak terkeliru dengan susunan daun yang telah diberikan oleh saya. Dia mengetahui bahawa bilangan daun pada kedua -dua baris adalah sama meskipun susunan daun pada barisan bawah adalah lebih lebar dan berjarak. d. PERBUALAN : Melalui perbualan, saya dapat melihat bahawa murid ini lebih tersusun dalam bahasa dan tatabahasa yang t elah digunakan. Dia juga lebih fasih berbicara berbanding dengan Fakhrul Nizam. e. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN : *Boleh dirujuk dalam lampiran.

4.3 KESIMPULAN Dari ujian-ujian yang telah dilakukan sendiri oleh saya ini, saya dapat melihat akan perbezaan dan perkembangan kognitif dan bahasa yang digunakan oleh kanak kanak apabila umur mereka meningkat. Dari segi kognitif, mereka lebih cepat dalam menulis atau menyalin sesuatu. Mereka juga dapat membezakan isipadu atau sukatan sesuatu benda dengan lebih baik. M ereka dapat memahami segala urusan dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga lebih fasih berbicara dan mahir dalam menyusun ayat-ayat untuk digunakan. Ini menunjukkan perubahan yang mendadak dari aspek bahasa. 26 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

5. KESAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 5.1 Kesan Perkembangan Kognitif Terhadap Proses P&P Guru perlu menggunakan ABM atau alat bantu mangajar yang konkrit. Murid-murid boleh diajar dengan menggunakan bahan yang maujud seperti batang pensil untuk belajar menambah atau menolak. Setiap arahan yang diberikan oleh guru perlulah pendek, jelas, ringkas serta disertai dengan contoh. Sebelum menjalankan sesuatu aktiviti, guru boleh mendahulukannya dengan melakukan demonstrasi yang disertai dengan penerangan yang menarik, jelas dan tepat. Guru perlulah memberikan peluang untuk kanak -kanak melakukan aktivitiaktiviti secara hands-on. Peluang ini dapat meningkatkan keyakinan kanak -kanak terhadap diri mereka dan membantu mereka berdikari dan menguasai kemahiran. Gunakan contoh-contoh yang saling berkait dengan pengalaman kehidupan yang sedia ada dalam murid -murid. Ini boleh dilakukan dengan mengaitkan proses P&P dengan pengalaman mereka dalam memahami perkara yang lebih kompleks.

5.2 Kesan Perkembangan Bahasa Terhadap Proses P&P Guru perlu mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman yang konkrit. Apabila kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti, arahkan mereka untuk menceritakan bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut. Semasa aktiviti membaca, beri tumpuan kepada perkataan -perkataan yang susah. Terangkan makna perkataan dengan ayat yang mudah difahami. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran yang pelbagai Dalam pengajaran bahasa kedua, pasangkan kanak -kanak dengan rakan sebaya yang lebih mahir dalm kedua -dua bahasa (bahasa ibunda dan bahasa kedua). Guru menggunakan strategi bercerita, simulasi,

27 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

sumbangsaran, pembelajaran koperatif yang menonjolkan kemahiran berbahasa. Guru perlu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan bahasa di dalam kelas. Dalam aktiviti kumpulan, setiap ahli diberi peluang untuk menceritakan hasil kerja masing-masing. Galakkan pembentangan di dalam kelas. Beri peluang kepada kanak-kanak untuk memberikan maklumbalas terhadap aktiviti0aktiviti yang telah dijalankan.

28 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

6. RUMUSAN / CADANGAN Sudah menjadi lumrah kehidupan, manusia akan selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan kanak -kanak, mereka akan berkembang ke arah yang lebih baik dengan memantapkan lagi kognitif dan bahasa mereka tanpa mereka sedari. Kesemua perkembangan ini dipengaruhi oleh dua aspek penting iaitu pengaruh biologi atau baka dan juga pengaruh persekitaran. Baka menentukan had perkembangan manakala persekitaran akan membantu individu untuk mencapai tahap yang maksimum. Segala perkembangan ini juga berlaku mengikut beberapa peringkat. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat bayi belum lahir (prenatal), bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya. Segala perkembangan ini juga merupakan asperk perubahan yang dialami individu dan ber sifta kualitatif tetapi jelas berubah mengikut peredaran masa. Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat -peringkat kematangan yang tertentu. Peringkat-peringkat perkembangan ini membawa perubahan yang menuju ke ara h tertentu seperti yang telah dijangkakan. Perkembangan kognitif dan bahasa kanak -kanak perlu diberi perhatian yang tinggi kerana kanak-kanak ini merupakan insan yang mudah menerima dan memahami sesuatu perkara dengan cepat seperti pepatah ; "melentur bu luh biarlah dari rebungnya´. Orang atau insan yang paling mempengaruhi mereka sudah semestinya para ibubapa dan guru kerana merekalah merupakan insan yang paling rapat kepada mereka. Segala tindak laku ibubapa dan guru dapat memberi pengaruh yang besar dal am kehidupan kanak-kanak ini. Justeru itu, demi memastikan negara terus dibekalkan dengan modal insan yang berkualiti, ibubapa dan guru ini perlu menerapkan banyak nilai -nilai murni kedalam diri mereka sejak dari awal lagi.

29 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

7. REFLEKSI KESELURUHAN TUGASAN

Pertamanya, saya ingin mengulangi ucapan terima kasih kepada pensyarah dan sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan amanah yang telah diberikan ini. Dalam menyiapkan tugasan ini, saya telah melalui beberapa ujian dan caba ran. Salah satunya ialah dengan kekangan masa yang dihadapi. Semasa melakukan PBS, saya hanya mempunyai masa yang amat sedikit memandangkan saya perlu masuk ke kelas untuk menggantikan guru yang mengajar. Keadaan waktu yang suntuk ini menyukarkan saya untuk bertemu dengan pelajar untuk menunaikan kehendak tugasan. Namun, disebalik kesusahan yang telah dihadapi, saya telah dapat mengasah lagi kemahiran saya dalam menguruskan masa peribadi. Melalui tugasan ini juga, saya dapat mendalami lagi tentang ilmu -ilmu berkaitan dengan teori-teori perkembangan kanak-kanak dan kaitannya dengan pendidikan. Ilmu-ilmu yang telah saya timba ini sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk meneruskan profesion ini. Dengan ilmu yang ditimba, harapnya segala proses P&P yang saya lakukan dalam bilik darjah bersama murid -murid akan lebih efisien.

30 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

8. BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS

Nama Pelajar No. IC Kumpulan Semester Tahun Kursus Pensyarah Pembimbing

:Mohamad Khalilizul Syahmie bin Nordin @ Nordey :910509-03-5189 :1 PISMP SN 2 :2 :1 :Perkembangan Kanak-Kanak :Pn. Zairihan binti Che Haron

Tarikh

Perkara yang dibincangkan Penerangan Kerja Kursus Perbincangan kumpulan dan pembahagian tugas Pencarian Maklumat Penyediaan rekod maklumat tugasan dan perbentangan Penyerahan tugasan

Tandatangan

31 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

9. BIBLIOGRAFI SUMBER BUKU Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (2009), Perkembangan Kanak-kanak, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd Nor aini bt Tahir, Roszikin bt Zakaria, Zainab bt Zakaria (2007). Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak -kanak. Kuala Lumpur: Meteor Doc. Sdn. Bhd Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan Perkembangan Kanakkanak.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

SUMBER JURNAL Jay Belsky & Michael Pluess. (2009). The Nature (and Nuture) of Plasticity in EarlyHuman Development, Perspectiveon Psychological Science. Volume 4 (4) 345-35 Shahbudin Hisham, Mahani Razali dan Ramlah Jantan. (2003). Siri PendidikanPerguruan: Psikologi Pendidikan. PTS Publication & Distrbutors Sdn. Bhd

SUMBER INTERNET http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.pdf http://genome.welcome.ac.uk/doc_WTD0208893.html http://imannnotapadat.blogspot.com/2009/06/hbae1203 -perkembangan-senidan-kanak.html http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/faktor -yang-mempengaruhiperkembangan.html http://seab.envmd.rochester.edu/jaeb/article/2003/jeab -79-01-0137.pdf http://www.docstoc.com/docs/38859554/nota -padat-psv--HBAE1203

32 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

9.0 LAMPIRAN

33 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

BORANG MAKLUM BALAS TUGASAN Nama Pelajar :Mohamad Khalilizul Syahmie bin Angka Giliran Pelajar : Nordin @ Nordey Tajuk Tugasan : PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Pensyarah :PN. ZAIRIHAN BINTI CHE OMAR Subjek/ Kursus :PERKEMBANGAN KANAK -KANAK Tarikh Hantar : 11/4/2011 Tarikh Diterima (diisi oleh pensyarah) :

Pengakuan Pelajar Saya telah meneliti Peraturan Maktab Pendidikan Guru (Peperiksaan, Penilaian Dan Pensijilan) 1999 .

Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : _______________________ (MOHAMAD KHALILIZUL)
KRITERIA PENTAKSIRAN 1. Kandungan / Coverage and Content 2. Perbincangan Kritikal dan Reflektif / Critical and Reflective Discussion 3. Persembahan / Presentation 4. Organisasi / Organisation 5. Bahasa / Language 6. Rujukan dan Bahan-bahan Sokongan 7. Nilai-nilai Keguruan Cemerlang Baik

Tarikh : ______________

TAHAP PENCAPAIAN Kurang Memuaskan
memuaskan

Lemah

*Markah tercatat tertakluk kepada kelulusan JKPPIPG/Senat Kekuatan:

MARKAH

Aspek yang boleh diperbaiki:

34 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

`MOHAMAD

KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY

Nama Pemeriksa :

PN ZAIRIHAN BINTI CHE OMAR

Perincian Maklum Balas Tugasan

Pengesahan Pelajar Terhadap Maklumbalas Yang Diberikan Pensyarah: Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan pelajar:

Tarikh:

35 | EDU3102 ± PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->