KOMUNIKASI

MENCARI PELUANG

MENGAMBIL RISIKO

KEJURUJUALAN

MENCARI SUMBER

JARINGAN

 .  Melalui pergaulan harian.Daya fikiran  Masalah yang ada  Keperluan manusia  Mengkaji selidik barang ada.  Meneliti permintaan pasaran  Meneliti perkembangan ekonomi dan pembangunan negara.

Kemahiran berfikir  Kemahiran berbahas  Kaedah pemikiran : • Berfikir secara mendalam • Berfikir secara meluas .

Apa yang anda boleh lakukan dengan menggunakan ……………. .

dan pelancung yang akan menikmati keindahan alam itu . Apa sudut pandangan  ahli politik tempatan  penduduk kampung  orang-orang tua tempatan  pemilik tanah yang akan diambil alih oleh kerajaan  usahawan yang akan membina projek itu.Di daerah kamu ada sebuah tasik indah. . Kementerian Pelancongan akan mengambil alih tasik itu dan membina sebuah tempat percutian.

.

Brainstorm ing Force Analogy Idea krea tif Mind mapping Do it .

Simulasi Gerai .

Membolehkan brgan dikeluarkan pada kos rendah .• Mudah diperolehi • harga berpatutan • Kualiti & kuantiti bekalan berterusan  Pandangan peluang Sumber dalam perniagaan perniagaan  Memberi maklumat – mesin. peralatan dan b/mentah • Lebih efektif kerana r/kongsi berbeza kemahiran  Peka dengan perubahan tek.

.

P E N Y A M P A I A N KOMUNIKASI BIJAK DAPAT:  Menonjolkan diri untuk meyakinkan pelanggan  Meyakinkan org lain untuk dapatkan sumber modal  Menonjolkan diri untuk meyakinkan pelanggan .

KEPENTINGAN PERUNDINGAN:- .

P E R N I A G A A N .

.Jaringan adalah pembentukan hubungan interaksi. Lebih banyak hubungan interaksi dapat diujudkan lebih banyak pengetahuan dapat diperolehi demi kejayaan sesebuah perniagaan.

Hadirka n diri dalam xtvt Atur & susun jaringan Bentuk perancangan Buat persediaan Tawarka n bantuan Bina hubunga n interaksi 9 cara bina hubunga n interaksi Beri penglibat an Enjoy dengan kerja yang dibuat Praktik kemahira n komunika si .

.

.

.

.

dan melakukan tindakan penjualan barangan kepada pelanggan dengan berkesan dan sistematik . .Kejurujualan ialah satu kaedah untuk menarik. mempelawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful