PLAN DE AFACERI A. DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI 1.Numele complet al companiei; 2.

Numele prescurtat al companiei (dacă este cazul ); 3.Coordonatele companiei (adresele complete, numere de telefon şi fax) • Sediul social; • Sediul operaţional; • Puncte de lucru; • Birouri; • Secţii de producţie. 4. Număr de înregistrare • La Oficiul Registrului Comerţului: • Codul Fiscal: 5. Forma juridică de constituire: 6. Data şi locul începerii activităţii companiei: 7. Domeniul de activitate al companiei : descriere detaliată a activităţilor principale : producţie, servicii, turism, construcţii, comerţ, etc., inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate principală menţionată. 8. Capitalul social: valoare la data constituirii societăţii, echivalent în EURO în funcţie de cursul de schimb precizat. 9. Cifra de afaceri din anul precedent: valoare în lei şi în EURO la o anumită dată în funcţie de momentul solicitării finanţării. 10. Total active în bilanţul anului precedent: valoare în lei şi în EURO la o anumită dată în funcţie de momentul solicitării finanţării. 11.Asociaţi, acţionari: Persoane fizice Adresa completă telefonul şi Naţionalitate Părţi din capital (%) Părţi din capital (%)

Persoane juridice

Adresa completă, telefon, nr.registrul Comerţului, cod fiscal

Nr.ang ajaţi

Naţionalitate

Total 100% 12. Întreprinderi, asociaţii, grupuri, fundaţii etc. la care compania are participări la capital:

Nume complet Tip (societate comercială. grup. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII 1. întocmit 14. completă. fundaţie.. fizică) auditor) telefon. care solicită creditul 13. nr. fax Anul Data preluării ultimului funcţiei de raport de cenzor sau cenzor sau auditor al audit întrepr. Conducerea societăţii: detalii privind conducerea actuală a companiei ( CV-urile persoanelor care deţin funcţii de conducere importante în întreprindere. contului/conturilor are filialei etc. experienţa şi calificările relevante pe care le are fiecare persoană din conducerea companiei pentru afacerile derulate de întreprindere şi pentru proiectul de investiţii propus). etc. Personalul actual al companiei: 2. Cenzori şi /sau auditori ai companiei Nume (firmă Funcţia Adresa sau persoană (cenzor sau completă. Naţionalit Părţi din capital deţinute de către întrepr.1. Alte bănci cu care compania are relaţii de afaceri: Bănci la Adresa. angaj. Numărul total de salariaţi: .) Adresa Nr. deschise care poate da conturi relaţii despre întreprindere de Număr de cont valută B. La reg. asociaţie.Com. telefon. Anul şi luna Număr care telefonul deschiderii cont lei compania sucursalei. Funcţia Nume Prenume Studii Anul angajării la companie 2. cod fiscal etc. de înreg.

• alte calificări (precizaţi care).Din care: Numărul angajaţi total de Cu contract de muncă Cu contract de pe perioadă determinată colaborare sau alte forme de angajare temporară 2. adresă) proprietate a materie primă firmei furnizoare (valoric) * Ponderea furnizorului în aprovizionarea cu materia primă respectivă 3. Structura de personal existentă la data cererii de finanţare pe segmente (inclusiv organigrama companiei ) : • conducerea companiei.2. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate în proprietatea societăţii. 3. Istoric al activităţii companiei şi aspecte legale: 2. Descrierea procesului tehnologic actual (dacă este necesar prezentaţi detalii într-o anexă la Planul de Afacere). situaţia echipamentului şi a clădirilor din dotare: . cum a variat în timp cantitatea şi calitatea serviciilor oferite. • personal direct productiv. • maiştrii. • administrativ. cantitatea. • alte departamente (precizaţi care) C. • desfacere. Principalii furnizori de materii prime: Materia primă Furnizorii actuali Forma de Pondere*) în total (nume. • personal indirect productiv.2. • ingineri. 5. • muncitori. • marketing. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ACTUALE ALE COMPANIEI 1. Produsele şi serviciile oferite de întreprindere: precizaţi elementele principale pe care le consideraţi relevante pentru a oferi o imagine produselor şi serviciilor oferite de întreprindere: sortimentele. etc. calitatea.1. Materii prime 3. Costurile materiilor prime (media lunară) 4.

calitatea mai bună decât a concurenţilor dvs? Aveţi preţurile mai mici? Vindeţi pe credit/în rate? Aveţi punctele de desfacere mai aproape de clienţi? Asiguraţi o modalitate de desfacere a produselor mai convenabilă pentru clienţi? Dacă da.faţă de ale concurenţilor întreprinderilor dvs. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă de concurenţă: cum se plasează produsele şi serviciile oferite de către compania dvs.  extindere. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CREDIT? 1. cum? Prin ce vă diferenţiaţi de concurenţă? Cum vă atrageţi clienţii? Etc. E. achiziţie de maşini / echipamente / utilaje :menţionaţi valoarea în EURO a investiţiei şi bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţii  noi. la ora actuală? etc. pe piaţa pe care vă desfaceţi produsele / serviciile? Ce elemente puteţi furniza despre aceştia? Vând mai multe produse şi servicii decât compania dvs.? Dacă da. Vă adresaţi exclusiv unei pieţe locale ?Exportaţi? Câţi clienţi potenţiali există pe această piaţă? Care sunt clienţii dvs. Construcţii de clădiri pentru producţie şi facilităţi conexe cu scop productiv :menţionaţi valoarea în EURO a investiţiei şi bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţi propus de dvs. Precizaţi: Numele clientului şi adresa Forma de proprietate Anul şi valoarea tranzacţiilor (echivalent EURO) 2.  achiziţie. Ce îmbunătăţiri consideraţi că ar fi necesare? 3.Nr.  second hand . Tipul investiţiei: 2.PIAŢA ACTUALĂ A COMPANIEI 1. date cunoscute despre aceştia): cine sunt concurenţii dvs. Clienţii: precizaţi care este piaţa căreia se adresează produsele şi serviciile oferite de compania dvs. Concurenţii (nume. de ce? Sunteţi de mult pe aceeaşi piaţă cu compania dvs? 4. Obiectul investiţiei: a.crt.  construcţie nouă b. Sistemul de distribuţie utilizat şi cel necesar: furnizaţi elemente privind modalitatea în care vă distribuiţi şi desfaceţi produsele şi serviciile în momentul de faţă.? Au produsele şi serviciile companiei dvs. Categoria şi denumirea Valoarea grupei de active (EURO) imobilizate Total: Starea actuală/vechimea D.

Sunt / vor fi toate aceste utilităţi asigurate la momentul şi la parametrii necesari? 5. calitate etc. pregătire profesională legată direct de proiect: precizaţi valoarea estimată în EURO d. investiţii în imobilizări necorporale: menţionaţi valoarea în EURO a investiţiei şi bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţii  achiziţionare de licenţe de fabricaţie şi patente  licenţe de franchising  software b.1. Alte aspecte legale relevante: ce licenţe. achiziţie de mijloace de transport cu scop de producţie: menţionaţi valoarea în EURO a investiţiei şi bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţii  noi  leasing  second hand d. arătând de ce este necesar fiecare obiect al investiţiei şi dacă este necesar furnizaţi aici doar un rezumat.3. 5.Descrierea procesului tehnologic. Produsele şi serviciile prevăzute a se realiza în urma implementării proiectului propus (calitatea. Impactul asupra mediului : ce impact va avea proiectul asupra mediului ? Este nevoie de un studiu de impact de mediu? Este nevoie de autorizaţie de mediu? Dacă aveţi deja întocmit un studiu de impact de mediu anexaţi-l la Planul de Afacere. parametri. 4.Asigurarea cu utilităţi (electricitate. anexând la Planul de Afacere o descriere mai detaliată. 5.).2. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunătăţirile propuse prin proiect : descrieţi pe larg. pentru a asigura punerea în practică a proiectului la timp şi în parametrii descrişi în acest Plan de Afacere? Ce rol şi ce responsabilităţi va avea fiecare membru al echipei de conducere al proiectului? Dacă este necesar. cantitatea şi eşalonarea în timp) descrieţi pe larg 5. autorizaţii vor fi necesare pentru implementarea proiectului? Dacă proiectul include construcţia sau modernizarea de clădiri anexaţi o copie a Autorizaţiei de Construcţie şi a celorlaltor avize necesare derulării proiectului.4. apă.c. Elemente generale privind proiectului: furnizaţi câteva detalii asupra proiectului: ce obiective v-aţi propus să atingeţi în urma implementării acestui proiect? Cum va venit idea acestui proiect? De ce doriţi să realizaţi acest proiect? Etc. anexaţi la Planul de Afaceri CV-urile . altele: detaliaţi Codul CAEN al activităţii proiectului: Ţările de origine ale achiziţiilor de bunuri şi servicii : Valoarea totală a proiectului de investiţie propus: Valoarea creditului solicitat: 3. cu îmbunătăţirile propuse prin proiectul de investiţii actual 5. investiţii în stocuri pentru producţie (materii prime / materiale / obiecte de inventar etc.): ce utilităţi sunt necesare pentru implementarea proiectului (cantitate. 6. gaze etc. Structura de management în implementarea proiectului: prezentaţi structura de managementul proiectului propus: care vor fi persoanele ce vor fi implicate în coordonarea şi managementul acestui proiect? Ce structură de management de proiect aveţi în vedere să implementaţi. necesare unui ciclu de fabricaţie: precizaţi valoarea estimată în EURO c.

Ce buget se va aloca în următorii ani pentru promovarea produselor? . Concurenţii potenţiali: cine sunt aceştia. Descrierea pieţei pentru produsele şi serviciile ce se vor realiza ca urmare a implementării proiectului: .) % din total vânzări Comentarii 7.. în cazul în care banca acceptă finanţarea proiectului: 2.Dintre cei de mai sus numărul de clienţi care se consideră că vor fi atraşi de către serviciile şi produsele oferite în plus de către societate ca urmare a realizării proiectului propus.persoanelor care vor fi implicate în managementul proiectului propuse de dvs.Clienţii sunt doar clienţi locali? . preţ.Cum vor afla clienţii despre produsele firmei? .Este piaţa potenţială căreia se adresează firma localizată numai în judeţul unde se va implementa proiectul sau şi în alte judeţe? Detaliere. în cazul în care veţi obţine creditul. Cum veţi asigura desfacerea produselor şi serviciilor: Modalitatea de desfacere Reţea proprie de magazine Distribuitori En-gros La poarta fabricii Altele (. Volumul de vânzări estimat la sfârşitul următorilor patru ani pentru produsele şi serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus. ce poziţie au ei pe piaţă? Numele şi adresa Segmentul pe piaţă Motivaţia 4. 1. . Activităţi prevăzute de promovare a vânzărilor: . Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă: 6. . E.: calitate.Numărul clienţilor potenţiali care există pentru produsele şi serviciile oferite. caracteristici speciale..Produsele pot fi exportate? Dacă există datele necesare se poate completa şi tabelul de mai jos: Numele şi adresa Produsul clientului potenţial % din vânzări Valoarea anuală (echivalent EURO) în 3. 5. . Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de compania dvs. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREA PRODUSELOR. etc.

Cum se va adapta compania la aceste schimbări? 2. Alte elemente privind strategia de marketing a companiei: . Alte informaţii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic: detalii privitoare la viabilitatea şi sustenabilitatea proiectului.- Ce metode de publicitate se vor utiliza? 8. G. alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare (3+4) Venituri financiare Anul preceden t (n-1) Estimare Estimare Estimare Estimare anul n anul n+1 anul n+2 anul n+3 5 6 . COSTURILE ŞI PLANUL DE FINANŢARE AL PROIECTULUI Descrierea naturii costurilor finanţate parţial sau total prin intermediul creditului angajat Cost total Surse proprii Credit solicitat Alte surse împrumutate H. INFORMAŢII FINANCIARE VIITOARE A SOCIETĂŢII PRIVIND ACTIVITATEA CURENTĂ ŞI PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI Nr.Care sunt schimbările estimate a se produce pe piaţa produselor şi serviciilor pe care le va oferi firma ca urmare a implementării proiectului în cauză? . crt 1 2 3 4 Specificaţie Venituri din vânzarea mărfurilor Producţia vândută Cifra de afaceri (1+2) Venituri din producţia stocată.

din care: PROFIT PIERDERE D. din care: PROFIT PIERDERE ESTIMAREA BILANŢULUI ..Rezultatul brut (A-B).Total cheltuieli (15+16+17) C.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Venituri excepţionale A.Impozit pe profit Rezultatul net (C-D). Total venituri (5+6+7) Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu energie şi utilităţi Cheltuieli cu impozite şi taxe Cheltuieli cu salariile şi taxele asimilate Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli pentru exploatare (8+. +14) Cheltuieli financiare din care: -cheltuieli cu dobânzi Cheltuieli excepţionale B..

din care: -Profit -Provizioane ALTE PASIVE TOTAL PASIVE CIFRA AFACERI DE SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTIŢII Nr.materii prime şi materiale -salarii directe -energie şi utilităţi Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 . din care: -Furnizori -Credite -Datorii la bugetul statului -Alte datorii DATORII PE TERMEN MEDIU CAPITAL PROPRIU. din care: .Specificaţie An pre ced ent (n –1) Estimare Estimare Estimare Estimare anul n anul n+1 anul n+2 anul n+3 DISPONIBILITĂŢ I BĂNEŞTI STOCURI CREANŢE ACTIVE FIXE ALTE ACTIVE TOTAL ACTIVE DATORII PE TERMEN SCURT. 1 2 Specificaţie VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE. Crt.

Crt.venituri din alte activităţi CHELTUIELI TOTALE. din care: . din care: . din care repartizat pentru: . din care: . din care: Cheltuieli aferente proiectului.amortizare TVA TOTAL CHELTUIELI =2+3 PROFIT BRUT =1-4 IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET.amortizare Cheltuieli aferente celorlaltor activităţi. 1 Specificaţie VENITURI TOTALE.dobânzi aferente Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 2 3 4 5 6 7 .3 4 5 6 7 -reparaţii şi întreţinere -chirii -asigurări -amortizare -alte cheltuieli TVA TOTAL CHELTUIELI =2+3 PROFIT BRUT =1-4 Impozit pe profit PROFIT NET = (5-6) SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PE TOTAL ACTIVITATE Nr.venituri aferente proiectului .

alte intrări Total intrări de numerar A.plata salariilor personalului TESA şi a altor drepturi asimilate .plăţi pentru chirii .rambursări de credite .din credite . materiale Estimar Estimar Estimar Estimar e e e e anul n anul anul anul n+1 n+2 n+3 .plăţi pentru materii prime.alte destinaţii FLUXUL FINANCIAR ESTIMAT Specificaţie An pr ec ed en t (n –1) 1.Numerar la începutul perioadei 2. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2) 3.din vânzări .proiectului .Ieşiri de numerar PLĂŢI DE NATURA CHELTUIELILOR FIXE .alte plăţi de natura cheltuielilor fixe Total plăţi de natura cheltuielilor fixe PLĂŢI DE NATURA CHELTUIELILOR VARIABILE . Intrări de numerar: .

plăţi pentru energie şi alte utilităţi plăţi pentru transport şi deplasări plăţi pentru reclamă şi protocol plăţi pentru asigurări . PLĂŢI PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT 6.plăţi pentru manopera directă şi impozitele aferente .RATE RAMBURSĂRI CREDITE E. SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR NET (C-D) F.ALTE IEŞIRI DE NUMERAR B. Credite aflate în sold luna curentă .plăţi pentru TVA plăţi pentru impozite şi taxe plăţi pentru dobânzi bancare --alte plăţi de natura cheltuielilor variabile Total plăţi de natura cheltuielilor variabile TOTAL PLĂŢI (FIXE + VARIABILE) 4. PLĂŢI PENTRU INVESTIŢII 5. SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR BRUT (A-B) D.TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR C.

PRESUPUNERI ŞI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI Prezentarea detaliată a presupunerilor făcute şi a riscurilor care au fost luate în considerare pentru elaborarea planului de afaceri respectiv. .I.