Office: Korzo 6 Telefoni: (024) 602-333 i 602-330 www.mondcollege.rs office@mondcollege.

rs

GODIŠNJI KATALOG YEAR CATALOG 2010/2011

Godi

Word 2003/2007 Tabelarne kalkulacije . vežbe. Google servisi Facebook i MySpace.sertifikat.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. obuka. INTERNET I KOMUNIKACIJE Obraðene teme: Osnovne i napredne tehnike korišæenja interneta On-line finansije i kupovina preko interneta Video komunikacija i SKYPE servisi. POSLOVNI KURS Obraðene teme: Napredne tehnike obrade teksta i elektronske dokumentacije Napredne tehnike tabelarnih programa Napredne tehnike korišæenja interneta Fond èasova: 10 do 15 x 90 minuta .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 6200.00 din.00 din. priprema za ispit. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . Twitter Fond èasova: 10 x 90 minuta .sertifikat.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380.Powerpoint 2003/2007 Obrada slika .trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. priprema za ispit. vežbe. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma .Raèunarski kursevi OSNOVNI RAÈUNARSKI KURS Obraðene teme: Windows XP/Vista Obrada teksta .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 6200. vežbe.00 din.sertifikat.Adobe Photoshop Fond èasova: 10 do 15 x 90 minuta .Excel 2003/2007 Internet Fond èasova: 10 do 15 x 90 minuta . obuka. vežbe. obuka. MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE Obraðene teme: Automatske i interaktivne prezentacije .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 5200.00 meseèno. obuka. priprema za ispit.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 6200. polaganje ispita i izdavanje diplome.sertifikat. polaganje ispita i izdavanje diplome. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . U cenu je uraèunato: literatura. polaganje ispita i izdavanje diplome. U cenu je uraèunato: literatura.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. polaganje ispita i izdavanje diplome. U cenu je uraèunato: literatura. . U cenu je uraèunato: literatura. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . priprema za ispit.

vežbe. priprema za ispit.00 din. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000. priprema za ispit.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma .00 din.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. priprema za ispit. obuka. obuka. polaganje ispita i izdavanje diplome WEB DESIGN 2 Obraðene teme: Adobe Dreamweaver PHP formulari Fond èasova: 15 x 90 minuta .00 din. vežbe. Swift Postavljanje i održavanje prezentacije Fond èasova: 15 x 90 minuta . U cenu je uraèunato: literatura.Raèunarski kursevi GRAFIÈKI DIZAJN Obraðene teme: Adobe Photoshop Adobe Illustrator Corel Draw Fractal designer Painter Fond èasova: 15 x 90 minuta .sertifikat. polaganje ispita i izdavanje diplome WEB DESIGN 3 Obraðene teme: Adobe Dreamweaver WAMP server PHP i MySQL baze podataka Fond èasova: 15 x 90 minuta .sertifikat.sertifikat.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. U cenu je uraèunato: literatura. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . priprema za ispit.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. U cenu je uraèunato: literatura.00 din. obuka. SwishMAX. vežbe.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000. U cenu je uraèunato: literatura. obuka. polaganje ispita i izdavanje diplome. obuka.trajanje kursa od 1 do 3 meseca CENA: 1380. polaganje ispita i izdavanje diplome .sertifikat. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . vežbe. WEB DESIGN 1 Obraðene teme: Adobe Dreamweaver Photoshop. vežbe.sertifikat. priprema za ispit. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000.00 din. U cenu je uraèunato: literatura. polaganje ispita i izdavanje diplome WEB DESIGN 4 Obraðene teme: Adobe Dreamweaver PHP e-commerce aplikacije Fond èasova: 15 x 90 minuta .00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000.

sertifikat. priprema za ispit.00 din. polaganje ispita i izdavanje diplome . priprema za ispit.sertifikat. U cenu je uraèunato: literatura.sertifikat. vežbe.Raèunarski kursevi PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ELEKTRONSKI KATALOZI Obraðene teme: Adobe InDesign Adobe Acrobat Adobe Photoshop Fond èasova: 15 x 90 minuta CENA: 1380. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . priprema za ispit.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000. priprema za ispit. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . vežbe. obuka.00 din. U cenu je uraèunato: literatura. U cenu je uraèunato: literatura.sertifikat. obuka.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 8000.00 din. polaganje ispita i izdavanje diplome AUDIO-VIDEO MONTAŽA I IZRADA DVD FILMOVA Obraðene teme: Adobe Premiere Adobe Photoshop Sound Forge Fond èasova: 15 x 90 minuta CENA: 1380.00 din. Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . polaganje ispita i izdavanje diplome PROGRAMIRANJE nivoi 1 . Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . vežbe. vežbe. obuka.00 meseèno ( èetiri meseène rate) Na kraju kursa se polaže ispit i dobija odgovarajuæa diploma . polaganje ispita i izdavanje diplome KOMPJUTERSKE ANIMACIJE Obraðene teme: 3D StudioMAX Photoshop Fond èasova: 10 x 90 minuta CENA: 1380. obuka. U cenu je uraèunato: literatura. vežbe. U cenu je uraèunato: literatura.00 dinara upis sa dobijanjem literature + 2200. priprema za ispit. polaganje ispita i izdavanje diplome PROJEKTOVANJE Obraðene teme: AutoCAD / ArchiCAD Fond èasova: 15 x 90 minuta CENA: 1380. obuka.3 Obraðene teme: Microsoft Visual Studio Visual Basic / Visual C i C# ili Borland C / Visual Java / Delphi Izrada konkretnih projekata Fond èasova: 15 x 90 minuta CENA: 1380.sertifikat.

2009.ZAŠTITA DECE NA INTERNETU Odlukom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije.0 Kroz razgovor sa našim instruktorima.broj posetilaca seminara nije ogranièen Serijal predavanja . udruženje i slièno najmanje 15 dana ranije.besplatna uputstva na srpskom ili maðarskom jeziku za instalaciju i podešavanje istih . Kompletan seminar staje 12. demonstracija besplatnog softvera K9 WEB PROTECTION 3. godina je proglašena za GODINU ZAŠTITE DECE NA INTERNETU! Na predavanjima se demonstriraju tri stepena zaštite: 1. zaštita na nivou operativnog sistema Windows Vista 2.predavanje naših struènjaka u trajanju od 120 minuta . gde æe se kroz dvoèasovno predavanja demonstrirat najnovija tehnološka dostignuæa iz oblasti zaštite dece. Svaki posetilac našeg seminara dobija DVD sa prikazanim programima i prateæe uputstvo.800. Seminari se zakazuju za svaku ustanovu. svi zainteresovani mogu dobiti sve potrebne informacije vezano za ovu izuzetno ozbiljnu a nedovoljno poznatu problematiku. odnosno kontrole internet saobraæaja uopšte. demonstracija trenutno najboljeg softvera za zaštitu NET NANNY 6. kompaniju.seminara za sva zainteresovana pravna i fizièka lica.00 dinara i u sebi obuhvata: . NET NANNY ima 15 dana probni period uz moguænost kupovine preko interneta) .besplatni DVD diskovi sa demonstriranim softverom (K9 je besplatan.seminara održava se na teritoriji cele Srbije i u potpunosti je u organizaciji agencije MC-EDUKACIJA i privatne škole Mond College! . Agencija za kompjuterske usluge MC-EDUKACIJA zajedno sa privatnom školom Mond College organizuje seriju predavanja .

preintermediate Srednji 2 . pod èime podrazumevamo uzrast od 18 godina pa na gore. Poèetni nivo . spisak jezika koji možete uèiti je najkompletniji do sada i èine ga: Engleski Nemaèki Francuski Španski Italijanski Ruski Portugalski Maðarski Švedski Norveški Finski Holandski Flamanski Bugarski Rumunski Turski Makedonski Slovenaèki Albanski Ukrajinski Grèki Kineski Japanski Hindu Arapski Za sve jezike koji su u našoj ponudi obezbeðeni su struèni predavaèi koji su stalno angažovani ili gostuju u našoj školi.STRANI JEZICI za odrasle Posebna grupa kurseva u našoj ponudi èini obuka stranih jezika za odrasle.elementary Srednji 1 . bez starosnih ogranièenja. Pre svega. Svi kursevi se pohaðaju na jednom od ponuðenih nivoa koji se utvrðuje dijagnostièkim testiranjima i pismenoj formi. Ovi kursevi predstavljaju jedan od najznaèajnijih segmenta naših usluga i stoga su i podeljene u nekoliko kategorija.advanced .upper intermediate Napredni .intermediate Srednji 3 .

Usmeravanje pismenog izražavanja poštujuæi važeæe ortografske i stilske zakonitosti. dok se kod složenijih leksema osim fonetske transkripcije navode i prevodni ekvivalenti). Polaznici se osposobljavaju za voðenje elementarne komunikacije na stranom jeziku tj. Pisanje zvaniènih pisama.). Polaznici vežbaju naèine iskazivanja ne/slaganja. Obraðuju se struèni tekstovi tehnièke struke. diskusije. komparacije prideva.STRANI JEZICI za odrasle OSNOVNI NIVO Kurs namenjen potpunim poèetnicima. u govornoj i pisanoj formi. poseduju odgovarajuæe predznanje. tj. Negovanje slobodnog razgovora i diskusija polemika. SREDNJI 3 i NAPREDNI (korišæenjem poslovnih izraza . množine imenica. prošlog i buduæeg vremena. itd. Akcenat je na konverzaciji i simuliranju realnih jezièkih situacija pregovori. SREDNJI 1 I SREDNJI 2 Kurs namenjen polaznicima koji su odslušali poèetni kurs tj. odgovori na telefonske pozive itd. Akcenat je na usvajanju jednostavnijih leksema i obraðivanju osnovnih gramatièkih struktura. Simuliranje realnih jezièkih situacija i razvijanje samostalnosti u upotrebi jezika. . Uvežbavanje samostalnog izražavanja. preferencija. sadašnjeg. redosleda reèi u reèenici. za formiranje jednostavnijih iskaza.). Usvojeno morfološko-sintaksièko znanje produbljuje se uvoðenjem komplikovanijih gramatièkih jedinica (kondicionala. raspoloženja. i sl. pasiva. ne/dopadanja. Akcenat je na sistematizaciji i proširivanju postojeæeg leksièkog fonda (kod jednostavnijih leksema uvode se sinonimi. Upoznavanje polaznika sa pisanjem neformalnih pisama i uvežbavanje pisanja kraæih sastava.jezik struke) Usmeravanje i oblikovanje pravilnog jezièkog izražavanja u usmenoj i pisanoj formi struktuiranje sadržaja u jasan pregled. i sl. debata i rasprava (u kojoj polaznici suprotstavljaju mišljenja. postavljanje pitanja. itd. prigovora. stavova. iznose i pobijaju argumente i sl. debate. izrada referata i samostalnih pisanih radova.

CELLI za italijanski i slièno. Predavaèi: Ispit: Predavaèi za navedene programe se biraju na osnovu specifiènih zahteva ili potreba Na kraju obuke kandidati polažu ispit navedenog programa i nivoa koji su pohaðali. Cena: 1380. Izdavaè sertifikata je Mond College. Nakon toga.STRANI JEZICI za odrasle OPŠTE ODREDBE JEZIÈKIH KURSEVA Fond èasova: Najmanje 15 susreta po 90 minuta za bilo koji kurs ( blok nastava) ili dvosemestralno Priprema za ispit: 1 susret od 120 minuta Polaganje ispita: 1 susret od 120 minuta Literatura: u zavisnosti od izabranog kursa odnosno jezika. TOEFL ili FCE za engleski. svaki polaznik dobija odgovarajuæu literaturu sa CD ili DVD materijalima kao i pregled gramatike. kandidati mogu dobiti i meðunarodne diplome koje se dobijaju uz polaganje dodatnih ispita kao što su IELTS.00 za blok 15 susreta U cenu je ukljuèeno: o Obuka o Literatura o Vežbe o Priprema za ispit o Ispit o Izdavanje sertifikata . Uspešnim polaganjem ispita kandidat dobija sertifikat na kome piše jezik koji je uèio. Prednost meðunarodnih diploma je u tome što kandidati imaju moguænosti dobijanja odgovarajuæih dozvola za rad ili boravak u tim zemljama. Kao opcija. što se upisom na prvom èasu predaje uèenicima Predavanja: Pre poèetka predavanja organizuju se dijagnostièki testovi radi formiranja grupa. nastava se organizuje u dogovorenim terminima u prostorijama škole ili kompanije koja je naruèilac posla. Termini se mogu prilagoditi specifiènim zahtevima klijenta a na raspolaganju stoje vremena od 800 do 2100 svaki radni dan. nivo koji je završio i ocenu sa kojom je položio. dobija se diploma o odslušanom kursu. Prema izrazitom zahtevu . Ispit je kombinacija pismenog i usmenog rada. predavanja mogu da se organizuju i svaki dan. odnosno 6800. Nastava se organizuje na srpskom ili maðarskom jeziku.00 dinara prilikom upisa za literaturu i zatim 2800. U sluèaju da se ispit ne položi.00 meseèno. GOETHE za nemaèki.

odmah po osnivanju 2000. Simultani prevodi se smatraju najkomplikovanijim oblikom ove delatnosti. 2.000.00 do 14.PISMENO I SIMULTANO PREVOÐENJE SA ILI BEZ OVERE SUDSKOG TUMAÈA Engleski Nemaèki Francuski Španski Italijanski Ruski Portugalski Maðarski Švedski Norveški Finski Holandski Flamanski Bugarski Rumunski Turski Makedonski Slovenaèki Albanski Ukrajinski Grèki Kineski Japanski Hindu Arapski Prevoðenje struènih ili bilo kakvih drugih tekstova. èime je klijentu omoguæeno da za realno najkraæe moguæe vreme dobije struèno i taèno preveden i overen dokument. Nakon primljenog dokumenta dobijate ponudu sa cenom prevoda. Tokom godina. preporuèujemo i slanje putem maila. a u samoj ponudi je i naveden rok za završetak. klijent (fizièko ili pravno lice) dobija fakturu koja se overena donosi prilikom preuzimanja prevedenog dokumenta. godine. sam mehanizam prijema i predaje dokumentacije znatno ubrzan.00 dinara po jednom satu. U sluèaju simultanog prevoda. NAÈIN PREDAJE DOKUMENTA ZA PREVOD 1. 3. Takoðe. jer je i pored broja jezika za koje postoje moguænosti struènih i sudskih prevoda. Po završetku prevoda. konferencija. broj naših saradnika koji obavljaju sve ove usluge na teritoriji cele zemlje je stalno proširivan. PLAÆANJE PREVODA I USLUGA 1. audio-video ili bilo kakvih drugih zapisa. pozorišnih i drugih manifestacija predstavlja jednu od prvih usluga koje je Mond College ukljuèio u svoju standardnu ponudu.400. Dokumente predviðene za prevod možete doneti lièno u naše prostorije ili poslati poštom odnosno kurirskom službom. kongresa. kao i filmova. Veliki je broj manifestacija. Prevoðenje dokumenata staje od 600. promocija. Simultani prevodi staju od 6. Nakon prihvatanja ponude sledi realizacija samog prevoda. venèanja i drugih dogaðaja koje su naši prevodioci sa uspehom obraðivali. 50% se uplaæuje pre a ostatak nakon realizovanog posla. . sveèanosti.00 do 2400. jer zahtevaju posebnu pripremu naših saradnika a u èestom sluèaju se i više njih angažuje za pojedine zahtevnije poslove.00 dinara po strani a na cenu utièe složenost i kolièina teksta kao i potreba za overom ovlaštenog sudskog tumaèa.

VODOINSTALATER 32. STOLAR 42. AUTO-LIMAR 23. TAPETAR 43. ŠPEDITER 49. SERVISER ZA AUDIO-VIDEO OPREMU 21.00 dinara. SERVISER ZA MOBILNE TELEFONE 16. FRIZER muški ili ženski 2. NAÈIN PRIJAVE I REALIZACIJA OBUKE 1.LAKIRER 25. PROFESIONALNI ŠMINKER 6. . organizuje se komisijski ispit i po uspešnom polaganju kandidat dobija diplomu o steèenoj prekvalifikaciji.400.00 din.VULKANIZER 24. TESAR 41. MONTER CENTRALNOG GREJANJA 33. radionica . salon. RELAKSACIONA MASAŽA 3. FOTOGRAF 50. Nakon potpisivanja prijemnog lista i kreiranja potrebne dokumentacije za praksu (potvrde za inspekciju rada) dobija prvu uplatnicu na iznos od 6800. ZAVARIVAÈ 35.00 dinara 1. LIMAR 34. Prijava i organizacija ispita staje 4700. IZOLATER+GIPS RADOVI 40. SERVISER ZA MOTORBICIKLE 52. PVC stolarija 46. SERVISER ZA RAÈUNARE 17. DEKORATER 48.. KAMERMAN & KOMP. 6. KROJAÈ 59.. KERAMIÈAR 36. SERVISER I INSTALATER KLIMA URE. KOZMETIÈAR 9. MOLER-FARBAR 39. METALOFARBAR 31. 19. SOBARICA I SPREMAÈICA 54. KROJENJE I ŠIVENJE 8. BETONIRAC 47. 58. Obuka traje od 3 do 6 meseci. STAKLOREZAC 45. Po završetku obuke. Kandidat se upisuje na jedan od ponuðenih programa bez obzira na svoju trenutnu struènu spremu i godište 2. + eventualni potrošni materijal. RUKOVALAC GRAÐEVINSKIM MAŠ. KUVAR I KONOBAR 12. MAŠINBRAVAR 27. PEDIKIR 4. SERVISER ZA TV APARATE 20. Za svaku oblast pripremljena je posebna literatura koju svaki kandidat dobija na poèetku obuke. BARMEN & KOKTEL MAJSTOR 55. POSLOVNA SEKRETARICA 14. BRAVAR 28. AUTO .BAŠTOVAN 56. CVEÆAR 15. Kandidati se za obuku na bilo koji od programa prijavljuju neovisno od toga da li su trenutno u radnom odnosu. CELULIT TRETMAN 10. tj. Svi programi se organizuju prema zahtevima polaznika a praksa je obezbeðena. MONTAŽA 11. Ukupno se plaãaju tri školarine. SERVISER ZA BELU TEHNIKU 18. 3 x 5200. METALOSTRUGAR 29. MANIKIR I NADOGRADNJA NOKTIJU 5. ELEKTRIÈAR 26. Svakog prvog u mesecu kandidat dobija uplatnicu u iznosu od 5200.STRUÈNA SPECIJALIZACIJA I PREKVALIFIKACIJA Programi struène specijalizacije i prekvalifikacije namenjeni su kandidatima zainteresovanim za promenu i/ili dopunu vlastitog stepena struènosti. AUTO-ELEKTRIÈAR 22. AUTO . ZIDAR-FASADER 38. Teoretki i praktièni deo obuke se realizuje u nekom od partnerskih ustanova (servis. PEKAR & specijalizacija za peciva 7. SERVISER ZA BICIKLE 51. OBUÆAR 57. POSLASTIÈAR 13.RECEPCIONAR 53. HOTELIJER .) sa kojima postoji ugovor o saradnji 4. PARKETAR + LAMINAT 37. ARMIRAÈ 44. u zavisnosti od fonda èasova 5. ROLETNAR 60. FIZIÈKO OBEZBEÐENJE Postoji moguænost prijave samo ispita bez pohaðanja obuke! Cena samog polaganja ispita bez obuke pred komisijom staje 11. VRTLAR .00 din. METALOGLODAÈ 30.00 dinara èime zapoèinje svoju obuku. NAPOMENA: programi su individualni tako da se ne èeka formiranje grupa veæ kandidat odmah po upisu poèinje svoju obuku 3.

kao i sve servise najpopularnijeg pretraživaèa GOOGLE. Na kraju obuke.KOMPJUTERSKA AKADEMIJA za uèenike osnovnih i srednjih škola .. Adobe. predstavlja najkompletnij oblik uèenja pravilnog korišæenja raèunara uz pomoæ najsavremenijih metoda i opreme. Borland i Corel. svi uèenici polažu meðunarodne ispite èijim uspešnim polaganjem dobijaju posebne sertifikate putem Pearson VUE sistema testiranja. u malim grupama od po najviše šestoro. èime æe uèenici tokom školske godine biti pripremljeni za polaganje struènih ispita. godine. Provereni i struèni instruktori vodiæe svoje grupe korak po korak od poèetnih pa sve do najsloženijih procedura. dva puta nedeljno imaju nastavu po 90 minuta u pre ili popodnevnim terminima. PRAVILNIM KORIŠÆENJEM RAÈUNARA VAŠE DETE POSTAÆE STRUÈNJAK SA MEÐUNARODNIM SERTIFIKATIMA! .. Uèenici. u junu 2010. na kojima æe izuèavati najsavremenije programe proizvoðaèa Microsoft.

Pripremite kratak opis i opcije koje biste želeli da imate na svojoj stranici 2. Nakon potpisivanja ugovora.rs search.rs 3. Novi stimulativni finansijski paket garantuje najbolji odnos cena i moguænosti uz profesionalni kvalitet 5.desing. DESIGN U paketu osim dizajnerskog rešenja dobijate i: * moguænost samostalnog održavanja sadržaja SMANJITE TROŠKOVE AŽURIRANJA * moguænost jednostavnog kreiranja proizvoljnog broja strana i vesti MOGUÆÆNOST NEOGRANIÈENOG RASTA SAJTA Za održavanje sadržaja i kreiranje novih strana nije potrebno nikakvo tehnièko predznanje .com www.org www.itm.westproperties.un.net www.org www. i popunite predefinisana polja.rs www.net .rs www. Dokument pošaljite na e-mail office@mondcollege.rs www.com www.u moguænosti smo da Vam ponudimo izradu web sajtova po izuzetno povoljnoj ceni.cirilica.org.dovoljno je da se prijavite na Vaš administrativni panel sa korisnièkim imenom i lozinkom sa bilo kog raèunara povezanog na Internet.vainasleather.seesac.rs www.web U saradnji sa profesionalnim web dizajnerima kuæe Home Of Web. dizajneri u najkraæem moguæem roku postavljaju DEMO stranicu REFERENCE www. Paket ne ukljuèuje troškove kupovine domena i hosting paketa PROCEDURA NARUÈIVANJA WEB PREZENTACIJE 1.fondpp.com www.habitat.ipm-factory.seespm2009.homeofweb.agrobiznis. Nakon par dana dobiæete odgovor sa ponuðenim rešenjima kao i detaljnim opcijama i rokovima za izradu 4.rs www.

izmeðu zainteresovane kompanije i izvoðaèa obuke sklapa se ugovor o održavanju nastave. Na kraju obuke kandidati polažu odgovarajuæe ispite i dobijaju sertifikate. Nastava se održava na srpskom ili maðarskom jeziku. 602-330 web: www.mondcollege. Pre poèetka nastave. Predavaèi za izabrane programe su višegodišnji saradnici ili zaposleni u školi Mond College. Poèetak nastave nije uslovljen plaæanjem.rs .Agencija za kompjuterske i druge usluge PIB: 105509294 Adresa: Korzo 6 Telefoni: (024) 602-333 .rs e-mail: office@mondcollege. Za veæi broj prijavljenih polaznika odobravaju se odgovarajuæi popusti. Izvoðaè obuke nije u PDV sistemu tako da je ponuðena cena obuke i konaèna.Opšte odredbe i uslovi Nastava se organizuje u kabinetima škole Mond College ili u kabinetima zainteresovane kompanije ako za to postoje odgovarajuæi tehnièki uslovi. Dinamika rada kao i termini se dogovorom utvrðuju. Osnovni podaci: Izvoðaè obuke: MC-EDUKACIJA . te se naèin i dinamika ugovorom utvrðuju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful