RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

INS T IT UT PE NDIDIKAN G URU KAMP US DARUL AMAN, 06000 J IT RA KE DAH DARUL AMAN.

K EM AH IR AN B O L A J AR IN G- H AN T AR AN LAN TU N

N AM A P E L AJ AR

:

F A R A H S H A H E L A B I N T I A B D U L A Z I Z ( 9 0 0 8 2 6- 0 1 - 6 5 7 2 ) MUHAMMAD AQMAL HAKIM B ABDUL RAHIM (900818 -08-6319 )

K UMP UL AN

:

P IS MP P J / BI / B M S E ME S T E R 3

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tajuk : Bola Jaring Tarikh : 27 Januari 2011 Tahun : 6 Arif

Tunjang : Kemahiran Kemahiran : Hantaran Bola Lantun Masa : 8.00 ± 9.00 pagi Bil. Murid : 16 orang

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid-murid dapat i. ii. iii. Psikomotor : Membuat hantaran lantun pada jarak DUA meter sebanyak TIGA kali daripada LIMA percubaan dengan teknik yang betul. Kognitif : -Mampu memikirkan stategi untuk melakukan kemahiran lantunan yang sesuai. -Menyatakan dua kelebihan hantaran lantun Afektif : Meningkatkan rasa tanggungjawab dan mampu bekerjasama antara satu sama lain. : 1. Skitel/kon 2. Bola 3. Bibs 4. Tiang gol : Murid-murid pernah melihat cara melakukan hantaran lantun dan pernah membuat hantaran dada . : Bekerjasama, semangat, tumpuan, kepatuhan dan bertanggungjawab : Menyatakan kelebihan dan kegunaan hantaran lantun di dalam permainan bola jaring . : Matematik dan sains (projektile)

Peralatan

Pengalaman sedia ada Penerapan Nilai Kemahiran Generik Pengabungjalinan

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

BAHAGIAN/MASA AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN/BUTIRAN ORGANISASI MENGAJAR PENGURUSAN KELAS
1. Dalam satu bulatan 2. Kumpulan 1 akan masuk kedalam bulatan dan kumpulan 2 kekal pada kedudukan masing-masing. 3. kumpulan 2 akan membuat balingan ke arah kepada kumpulan 1 secara rawak. 4. Balingan hendaklah secara lantunan. 5. Sekiranya kumpulan 1terkena bola akan dikira mati. 6. Murid kumpulan 1 yang terakhir dikira juara dalam kumpulannya. 7. Murid kumpulan 1 dan 2 bertukar peranan. SEBELUM

CATATAN

PERMULAAN (15 MINIT)

MEMANASKAN BADAN PERMAINAN KECIL LANTUN MATI

X
2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 o 2 1 2 1 1 2

PETUNJUK: X = GURU 1 = MURID 2 = MURID 0 = BOLA = Arah balingan

SELEPAS 2 21 2 2 1 o 2 1 1 1 11 1 2 2

2

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

PERKEMBANGAN (15 MINIT)

ANSUR MAJU LANGKAH 1 : 1. Secara berpasangan, ambil jarak 1 meter. 2. Murid 1 membuka kekuda. Luas bukaan sebesar bahu. 3. Mata pandang hadapan. 4. Tangan dibengkokkan dan bola dilepaskan ke bawah dengan kuat supaya dapat diterimaoleh pasanganya (murid 2). 5. Murid 2 kangkang sebesar bahu. dan bersedia menyambut bola. 6. Sambut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. 7. Murid 1 dan 2 bertukar peranan. 8. Lakukan sebanyak 6 kali. 9. Jarak akan diubah sehingga 3 meter. 10. Perlakuan yang sama akan dilakukkan oleh murid walaupun jarak berubah. *Sepanjang melakukan aktiviti, guru menyatakan kelebihan dan kegunaan bola lantun.

1^

^2

1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^<- ------ ^2

Alatan : 16 kon/skitel 8 biji bola jaring

PETUNJUK: 1 & 2 = MURID

^= SKITEL
X= GURU
Arah bola pergi

<- - - -

X

Arah bola balik

Nilai : Bekerjasama

KEMAHIRAN GENERIK: Menyatakan Kelebihan kemahiran bola lantun

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

LANGKAH 2: LANTUN 2 METER DENGAN 3 BAHAGIAN LONTARAN

1. Seperti langkah 1 dengan perlakuan yang sama, kali ini dengan terdapat 3 garisan sepanjang jarak 2 meter. 2. Garisan tersebut adalah untuk menguji hantaran lantunan yang ideal kepada penerima bola lantunan tersebut. 3. Murid akan cuba hantar lontaran pada setiap garisan tersebut.

1^

^2

1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^ ^2 1^<- - - - - - - ^2

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

LANGKAH 3: HANTARAN LANTUN 4 PENJURU

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu A,B,C dan D. 2. Jarak antara kumpulan adalah 2 meter. 3. Kumpulan A akan menghadap kumpulan B. Kumpulan C akan menghadap kumpulan D. 4. Seorang ahli dari kumpulan A akan memengang bola dan melakukan hantaran lantun kepada kumpulan B dan ahli kumpulan A tersebut akan berlari ke belakang kumpulan sendiri. 5. Perlakuan yang sama dilakuakan dengan B menghantar ke C dan C akan hantar ke D dan masingmasing yang sudah melakukan hantaran akan bergerak ke belakang kumpulan masing-masing untuk ahli yang seterusnya melakukan hantaran sehingga ahli kumpulan yang terakhir. *Hantara lantunan sahaja dibenarkan dengan teknik yang betul.

A A A A O

C C C C

Alatan : Bola jaring (1) Kon/ skitel (4)

^^

PETUNJUK: A,B,C,& D = MURID O = BOLA

^ = SKITEL ^^
BD B B B D D D
ARAH PERGERAKAN MURID ARAH PERGERAKAN BOLA

Kecergasan: Koordinasi Nilai : Tumpuan kerjasama

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

LANGKAH 4: HANTARAN LANTUN 4 PENJURU KOMPLEKS

1. Dalam kedudukan dan jarak yang sama dengan langkah 3. 2. Seorang ahli dari kumpulan A akan memengang bola dan melakukan hantaran lantun kepada kumpulan B. 3. Kemudian, ahli kumpulan A akan berlari ke belakang kumpulan B. 4. Ahli kumpulan B yang menerima bola akan menghantar bola tersebut kepada ahli kumpulan C. Ahli kumpulan B akan berlari masuk ke belakang kumpulan C. 5. Ahli kumpulan C yang mendapat bola akan menghantar bola ke kumpulan D dan berlari masuk ke belakang kumpulan D. 6. Ahli kumpulan D akan menghantar semula bola tersebut pada kumpulan A dan lari ke belakang kumpulan A. 7. Lakukan pergerakan tersebut sehingga habis.

AC AC AC AC

^^

^^
BD B B B D D D

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

KEMUNCAK (15 MINIT)

PERMAINAN KECIL BOLA JARING LANTUN

1. Seorang ahli kumpulan 1 dan 2 menjadi penjaga gol. 2. Murid dikehendaki melepaskan bola pada rakanya dengan hanya menggunkan kemahiran bola lantun sahaja. 3. Murid yang membuat balingan menggunakan teknik yang salah akan didenda tekan tubi sebanyak 5 kali. 4. Murid tidak dibenarkan membuat balingan sehingga mengenai badan pihak lawan. 5. Sekiranya terkena badan pihak lawan, akan didenda tekan tubi sebanya 5 kali. 6. Sasarkan bola kepada gol pihak lawan. 7. Bola yang berjaga masuk gol dikira 1 mata. 8. Kumpulan yang mendapat mata tertinggi dikira pemenang.

Y1
1212 2 O 1 12 12

Alatan : Tiang gol Bip lain warna Bola jaring (1) PETUNJUK: Y = Tiang gol 1 & 2 = murid 0 = bola Nilai: Kerjasama Semangat berjuang Patuh pada arahan KEMAHIRAN GENERIK: Merangka strategi

Y2

RPH KEMAHIRAN HANTARAN BOLA LANTUN

PENUTUP (3 MINIT)

COOLING DOWN REGANGAN DAN PERBINCANGAN´.

1. Buat satu bulatan. 2. Goncangkan tangan dan kaki selama 30 saat. 3. Bengkokkan tangan dengan tapak tangan memegang belakang badan. 4. Lakukan selama 30 minit. 5. Depakan kedua-dua belah tangan. 6. Duduk dan lakukan jangkauan melunjur. 7. Lakukan selama 1 minit dengan 3 kali jangkauan. 8. Tarik nafas dalam-dalam. 9. Lakukan regangan sambil berbincang mengenai aktiviti yang telah mereka laksanakan - Kelebihan dan kegunaan bola lantun.

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2

PETUNJUK: 1&2 = murid X = guru KEMAHIRAN GENERIK: Soal jawab tentang kelebihan bola lantun

X

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful