Poslovna pisma

Autor: Grupa autora Recenzija: Prof. dr. Mehmed Kenović Mr. Sabaheta Šišić Izdavač: Amax bmr d.o.o. Za izdavača: Mahir Muftić Urednik: Advija Muftić Desing i DTP: Rihad Čovčić Lektor: Edisa Čolaković – Alajmović Štampa: Štamparija Prosperitet, Sarajevo

Copyright © Amax bmr d.o.o., Sarajevo, 2006.

Grupa autora

Poslovna pisma
Bussines Letters

Sarajevo 2006.

Poslovna pisma PREDGOVOR U predgovoru i predstavljanju ovog, rijetkog i korisnog praktikuma za brojne i raznovrsne korisnike, recezenti žele naručito ukazati na neke bitne karakteristike: • Ovo je, prije svega, ilustrativno, praktično i vrlo jednostavno uputstvo za mlade radnike u administraciji – u upravi, u stručnim službama općeg, komercijalnog, finansijskog i drugog smjera, za pripravnike, ali i za učenike, studente i druge koji se bave poslovnom korespondencijom; Priručnik se odlikuje JEDNOSTAVNIM kazivanjem primjera raznih akata – od običnih pisama, čestitki, narudžbi, pohvala, odgovora, pritužbi i svega što se pojavljuje u toj oblasti; Važno je znati da se ova knjiga rađala na osnovu proučavanja primjera raznih akata iz prakse i uz njihovo korigovanje i dotjerivanje, pripremila za praksu i to njeno dugoročno kreativno funkcionisanje; U tom smislu posbno je važna njena INSTRUKTIVNA I EDUKATIVNA namjena. Ona ne daje obrasce i gotava rješenja za razne situacije u raznim administrativnim službama od organa državne uprave, do stručnih službi preduzeća i njihovih asocijacija do organa pravosuđa i brojnih privatnih agencija, nego samo OGLEDNE PRIMJERE; Na toj liniji ovaj priručnik pretpostavlja i insistira na keativnom pristupu. Istina u mnogim situacijama biće dovoljno upisati ime organizacije, odnosno organa, broj i datum, ime i prezime onoga na koga se odnosi i drugo, ali u drugim slučajevima ovi primjeri će poslužiti samo kao shema, putokaz za kreiranje vlastitih rješenja; Važno je primijetiti da u praktičnoj primjeni SISTEMATIKA ove knjige omugućuje lahko i jednostavno snalaženje i pronalaženje odgovora na pitanje koje se praktičaru konkretno postavlja – treba samo da pogleda abecedno i pojmovno uređen registar i da odmah nađe ono što ga zanima.

Na kraju, posebno je zadovoljstvo istaći da su se autori potrudili da obuhvate što više primjera, situacija i slučajeva, što ne znači da i praksa sa svoje strane ne može utjecati, da se dodaju, odnosno, dorade i dopune i novi slučajevi koje bogata praksa svakodnevno plasira. Prof. dr. Mehmed Kenović Mr. Sabaheta Šišić
5

1
Sadržaj Contents

Sadržaj

SADRŽAJ
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. Sadržaj.............................................................................................................................................8 Čestitk........................................................................................................................................... 19 k Dobijanje ISO standarada...................................................................................................... 20 Komercijalist godine ............................................................................................................... 22 Menadžer godine ..................................................................................................................... 24 Davanje ........................................................................................................................................ 27 Nalog advokatu za pokretanje postupka ........................................................................ 28 Nalog za procjenu .................................................................................................................... 30 Punuda ......................................................................................................................................... 32 Preporuka o osobi .................................................................................................................... 34 Punomoć za naplatu duga.................................................................................................... 36 Dogovaranje............................................................................................................................... 39 Dogovor za sastanak ............................................................................................................... 40 k Odštetni zahtjev bez pravne obaveze .............................................................................. 42 Informisanje ............................................................................................................................... 45 Dopis inspekcijskoj službi...................................................................................................... 46 Ispitivanje stavova kupca ...................................................................................................... 48 Obavijest banci o pozitvnom poslovanju ........................................................................ 50 Obavijest kupcu da je prekasno za promjenu narudžbe ........................................... 52 Obavijest kupcu o osvojenoj nagradi ............................................................................... 54 Obavijest računovodstvu o direktorovim troškovima ................................................ 56 Postavljanje odštetnog zahtjeva......................................................................................... 58 Potraga za narudžbom ........................................................................................................... 60 Prekid poslovnog odnosa s kupcem ................................................................................. 62 Preporuka za banku ................................................................................................................. 64 Pripovjedanje u svrhu privlačenja pažnje ....................................................................... 66 Ispravke i izvinjenja.................................................................................................................. 69 Ispostavljnja narudžbe sa zahtjevom za dostavu ......................................................... 70 Ispravak greške u novinskom članku................................................................................. 72 Ispravka greške .......................................................................................................................... 74 Ispravljane količine u narudžbi............................................................................................ 76 Ispravljanje greške u cijeni, neslužbeno........................................................................... 78 Ispravljanje upute o isporuci ................................................................................................ 80 Ispravljenje greške u cijeni.................................................................................................... 82 Izvinjenje kupcu zbog kašnjenja isporuke...................................................................... 84 Izvinjenje kupcu zbog proizvoda koji nisu stigli ........................................................... 86 Izvinjenje ljutom kupcu ......................................................................................................... 88 Izvinjenje suprugi umrlog kupca ........................................................................................ 92 Izvinjenje za grešku novom kupcu .................................................................................... 94 Izvinjenje zbog čeka bez datuma....................................................................................... 96 Izvinjenje zbog kršenja dogovora ...................................................................................... 98 Izvinjenje zbog nedolaska na sastanak .......................................................................... 100 k Izvinjenje zbog neispravnog proizvoda.........................................................................102 Izvinjenje zbog pogrešnog proizvoda ............................................................................104

8

Contens

CONTENTS
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. Contents .........................................................................................................................................9 Congratulations ........................................................................................................................ 19 Obtaining ISO Standard ......................................................................................................... 21 The Commercialist of the Year ............................................................................................. 23 The Manager of the Year ........................................................................................................ 25 Giving............................................................................................................................................ 27 A Directive for a Suit to a Lawyer ........................................................................................ 29 An Estimate Directive.............................................................................................................. 31 Offers............................................................................................................................................. 33 A Reference for a Person........................................................................................................ 35 Authorisation for Debt Payment ......................................................................................... 37 Agreements ................................................................................................................................ 39 A Meeting Agreement ............................................................................................................ 41 A Compensation Request without Legal Obligation................................................... 43 Information ................................................................................................................................. 45 An Official Letter to Inspection Service ............................................................................ 47 Examining the Customers’ Attitude................................................................................... 49 A Notification for the Bank about Positive Business Results..................................... 51 The Notification to the Customer that it is too Late to Change the Order .......... 53 The Notification to the Customer about the Reward .................................................. 55 The Notification to the Accountancy about the Manager’s Expenses .................. 57 Setting the Compensation Claim ....................................................................................... 59 Searching for an Order ........................................................................................................... 61 The End of the Business Relationship ............................................................................... 63 A Reference for a Bank ............................................................................................................ 65 k Narration to Attract Attention ............................................................................................. 67 Corrections and Apologies ................................................................................................... 69 Making an Order with a Delivery Request....................................................................... 71 Correcting a Mistake in a Newspaper Article ................................................................. 73 Correcting a Mistake ............................................................................................................... 75 Correcting the Amount in an Order................................................................................... 77 Correcting the Price Mistake, Unofficially........................................................................ 79 Correcting the Directives in a Delivery ............................................................................. 81 Correcting the Price Mistake ................................................................................................ 83 An Apology to the Customer because of a Late Delivery .......................................... 85 An Apology to the Customer because of Undelivered Products ............................ 87 An Apology to an Angry Customer .................................................................................... 89 An Apology to the Customer’s Widow.............................................................................. 93 An Apology for a Mistake to a New Customer ............................................................... 95 An Apology because of a Dateless Check ....................................................................... 97 k An Apology because of a Cancelled Meeting ................................................................ 99 An Apology for Breaking the Agreement ......................................................................101 An Apology because of a Defective Product ................................................................103 An Apology because of a Wrong Product .....................................................................105

9

20............................................................................................195 Objavljivanje promjena cijena............... 11.........2......................1.............2.......................................11......................... navođenja i nuđenja .......... 6.................................. 8..........................................................................................................................158 Molba za dobrovoljnim prekidom radnog odnosa .........188 Motiviranje zastupnika dodatkom za veću prodaju ....................................... 9........5........................ 7.....144 Molba ...................18...... 7............................................................178 Motiviranje... 10.........................3................................. 8................................122 Neslužbena dorodošlica kupcu .......148 Molba za istraživanje tržišta ....................................... 11....................................................14....166 Molba za otkup potraživanja.....................176 Molba za inspekcijski pregled..................126 Obavijest o povredi na radu ......... 7............................4....... 6................200 10 ...........2........ 7................................................................................ 9.....3.....4................ 7............................................22...........................133 Anketa za obnavljanje poslovnog odnosa............ Izvinjenje zbog pretjerane reakcije....5..................................................181 Motiviranje zaposlenika čiji se učinak pogoršao ........ 9.....................................................................................160 Molba za potvrdu povratka na posao ....152 Molba kandidatu da dođe na razgovor za posao ........ 7....156 Molba zaposleniku da prihvati novi posao .................................................... 9........3.............................................................................................................................................................................. 8......................................................12.....Sadržaj 6...................2........................................1..110 Lično izvinjenje kupcu sa odgovorom .............................................6....... 7....................147 Molba za neslužbenom povratnom informacijom........................... 10..............................................................5........... 10........ 9.1...................................................114 Isticanje..................117 Izdavanje atesta ...........................21........................ 8.4.... 6......................................112 Ljubazno izvinjenje stalnom kupcu .....10...................................124 Izvještavanje pravnog zastupnika.....170 Molba vlasniku za preuređenje poslovnog prostora .................................................................................................................................................................. 10........... 8.......................................................................................................................136 Iskaz za poticanje zanimanja ...................162 Molba za upućivanjem pisma sućuti..................................................................................154 Molba kandidatu da ispuni kratak test......1.....19.182 Motiviranje prodajnog tima na početku nove godine .......................3....118 Dobrodošlica kupcu ...128 Obavijest o smrtnom slučaju ..........................................................192 Najave........................................134 Promocija za motivaciju zaposlenika ........................138 Radoznalost kao podstrek...........................168 Molba osiguravajućem društvu za reviziju ponude......................................................... 9......................................................................................................120 Opis usluga ...................................................... 9.................................13............................................. 11.. 9..... dobrodošlica i izvještavanje. 10.......196 Obavijest kupcu o vašem novom položaju..............15............................................................ 10.......172 Molba banci za plaćanje na osnovu otvorenog akreditiva .......... 6.1................164 Molba banci za posredovanje u plaćanju .......................5..................... 140 k Razmatranje mogućnosti za primanje učenika na praksu ......16.....................198 Imenovanje novog glavnog direktora ................108 Izvinjenje zbog promjene sastanka.....................8...................... 9............................... 7.......................... 9............................ 9...................... 11.....................................................................................190 Naglašavanje prednosti proizvoda ..........................................9...... 9............................106 Izvinjenje zbog primanja neželjene pošte ..................................... 9...............................................4...... 9..150 Molba za produljenje roka plaćanja .................................................................... 9...............................130 Korištenje ..................7..............................................2...............184 Motiviranje novog tima......................................... 8...................................... 9................................................. 9.......................174 Molba za povrat carinskih troškova nakon izvršene procjene..............7.......186 Motiviranje tima za postizanje cilja ......... 10...6............3........6....................

........................................................... 119 T A Welcoming Note to a Customer .................................................................................................................................................... 6..................................111 A Personal Apology to the Customer with a Response ..........6...................................................................................... 7....155 A Plea to a Candidate to Do a Short Test.......... 10.........................................................169 A Plea to the Insurance Company for Offering Revision ................. 8............................................ 7.................................................3..................165 A Plea to a Bank ...............199 The Election of the New Chief Manager .......................173 A Plea to the Bank for Acreditive-based Payment ...............................................................................................1............. 9....................................................................................19.......................................... 10................... 9.....15..............................................................................................Contens 6.........................................107 An Apology because of Unwanted Mail..........................................................1........... 6.....189 Motivating a Representative with Additional Reward for Greater Sale .....1....................................................................................................109 An Apology because of a Change in the Schedule ...........121 Services Description .149 A Plea for Market Research ...............159 A Plea for Voluntary Termination of Work.................................................................................. 7..........4.....2...................................... 163 k A Plea for Expressing Sympathy...............2... 129 k A Notification about a Death .................................................................2.......22........ 11.175 A Plea for the Return of the Customs’ Duty Expenses...............12...... 167 k A Plea to Buy off the Debt ..............................127 A Notification about an Injury at Work.......................................................6.......................133 A Survey for Renewing Business Relationship ...............................193 Announcements and Offers ....................191 Emphasising the Product Advantages ...... 9........................................1..........................20...9...3............................2.................. 8.6..... 9....................................141 Considering the Possibility of Accepting Trainees .......................117 Issuing ATEST ............131 Usage .................................... 10........................... 7........ 8.............. 11................... 8........137 An Announcement for Drawing Interest ......14...... 9.............. 9....................................................................185 Motivating a New Team ......157 A Plea to an Employee to Accept a New Position ...............................4...........................195 Announcement about the Price Change.........183 Motivating the Selling Team at the Beginning of a New Year ................7.16..............................177 A Plea for Inspection Examination ........................................................................................................................................................................ 9................. 7............ 11................13............ 9..........181 Motivating an Employee whose Work Has Deteriorated ...............................125 The Report of the Legal Representative......................................................... 10....153 A Plea to a Candidate to Come to a Job Interview ................... 9......... Welcoming and Reporting ...21................................2.......................................... 10............197 A Notification to the Customer about His New Position ................................................10................ 9.........5..7............. 10........115 Emphasis.....145 Pleas ..................... 6............. 9............... 9.... 9....................... 9...................11.......................................4............................................................. 6. 8....171 A Plea to the Owner for Redecorating the Working Space .................3.............................................3................................................ 11.......................... 7................................................................................................................................179 Motivation......................................................... 9........ 10............................... 9...............................................................................................123 Unofficial Welcoming......5.......5........5. 9........................... An Apology because of Overreaction .147 A Plea for Unofficial Return Information ....151 A Plea for Prolonging the Debt Payment....139 Curiosity as Motivation...... 7..... 7............................................. 161 k A Plea to Confirm Return to Work...201 11 ............................................................................................................8...........................................187 Motivating a Team to Achieve a Goal ............................113 A Kind Apology to a Regula Customer ..........18..................4.... 8...........3.................135 A Promotion for Employee’s Motivation .1....................

. 11.....254 Obavijest o kašnjenju zbog okolnosti van vašeg nadzora ........... 13.........12... 12..........................284 Obavijest zaposlenicima o preseljenju ..280 Obavijest kupcu o obustavi isporuke ................................... 12..............2........ 11.......276 Obavijest dobavljača o povratu robe ......5.......................................290 Objašnjenje loših rezultata ....... 12............ 12.21....................................................................................................................................................... 12...8.....................224 Izrazi suosjećanja ožalošćenoj supruzi .............22.....242 Primjena odredbe o pravu vlasništva.................8..........................................................................................................13...... 12.....................246 Obavijest o ozbiljnom kašnjenju uplate ...........................................2...204 Najava kamate na odgođeno plaćanje po svim računima ............................. 12.......................................................240 Obavještavanje kupca o poduzetoj korektivnoj mjeri....... 12........................................................................268 Obavještavanje novog dobavljača o vašim rokovima i uvjetima.......3...............216 Poricanje obaveze plaćanja – osim u slučaju grešaka ..................... 11..... 12.................................. 12...6.23................289 Postupanje s vrlo neugodnim kupcem ...... 12.......................................250 Obavijesti kupcu o novo-otvorenim računom ..................................................212 Ponuda i savjet mogućem kupcu .25................................................ 11.................................................................................. 12.............................256 Obavijest o potrebi za otpuštanjem zaposlenika ...............220 Ponuda za posao ..... 13........... 12.............262 Obavijest zastupniku o promjeni cijena.....................298 12 ......................234 Obavijest o mogućem prekidu Ugovora..............................................233 Obavijest dobavljaču o pronalasku nestale pošiljke....................................226 Kako povratiti izgubljenog kupca ........................ 13........................................................................................ 12................... 13...........................................................15..............294 Obrazloženje dodatnih finansijskih troškova kupcu .............................. 11......................................................24.....................................12.. 12................................................... 13.........288 Savjetovanje kupca o najboljem proizvodu ....................... 11... 12............................................16....252 Neslužbena obavijest kupcu o popustu za raniju uplatu ............................. Razbijanje glasina o financijskom stanju posla .... 11...................................... 12...............14.210 Najava promjene politike korištenja godišnjih odmora .............................. 12............1.................. 12........................228 Obavijest ...........208 Objava nagrade na plaću.....270 Upoznavanje dobavljača s promjenom rokova i uvjeta ..........................18.286 Obavještenje .......292 Objašnjenje za prekoračenja na računu ...............................16...258 Obavijest zaposleniku o kreditu od preduzeća ........... 11................... 13...............10...............238 Obavijest kupcu da je roba spremna..296 Odbrana reklamnih poruka pred trgovačkom udrugom........................................................... 12...........................................9.................... 12...................282 Obavijest o uplati koja je na putu....... 12.........14.202 Najava podizanja tužbe za sedam dana ................................266 Obavijest o promjeni bankarskog računa .........244 Obavijest o prekoračenju roka plaćanja i obustavi daljnjih isporuka.......................................1........................................27........................................................3...............20..........................214 Ponuda i savjet .....................................10............................................. 12..................6..................19..264 Dopis medijima o prizvodu koji se povlači iz prodaje ...17....................................................................................................15.................................................................... 12....9...................................................................................................222 Ponuda za posao koji je kandidat odbio...................17...........26...260 Obavijest zaposlenici o pravu na korištenje porodiljske naknade ....... 11.....218 Nuđenje smiješno niske cijene.272 Obavještavanje dobavljača o dostavi ...................................................... 12..................................................................................7... 12..Sadržaj 11.....................236 Obavijest kupcu o posebnim uvjetima ..............................................5.. 11.......4.274 Upozorenje dobavljaču o proizvodima koji nedostaju ................7...13...4.... 12.....................4.......................11..................... 12................................................. 11............11.5....... 11.............................................248 Obavijest o namjeri pokretanja sudskog postupka .........................206 Najava plana za preseljenje .................................. 11..................

..... Notification ...........................279 12.17............................ 12......... 11................................11.. 11......................15........ A Notice to the Employee about the Credit from the Company........................................................................................251 12........... 11..........18.23....291 Explaining Bad Results ........267 12.....229 Notices...3.........6......................... Unofficial Notice to the Customer about the Discount for an Earlier Order..............14.........275 12...... 13.......261 12....................................................................229 12........................237 A Notice to the Customer about Special Conditions..217 Denying the Payment Obligation – Except in the Case of a Mistake........... 11.....235 A Notice about the Possible Breach in Agreement ............8.................................... 12..............................................7...............293 13 ............................16.......................... 11............................241 A Notice to the Customer about Collective Measures .............................................................239 A Notice to the Customer that the Commodity is Ready..16.......... 12...15....... 11.........205 Announcing Interest Rate for Delayed Payment....................................285 12..203 Announcing to Raise the Charges in Seven Days ..26............................245 A Notice about Overstepping Payment Deadline and the Suspension of Further Deliveries. A Notice about the Change of the Bank Account..... A Notice to the New Supplier about Your Terms and Conditions ......12.................4..... A Notice to the Supplier about the Return of the Commodities........................................................7...................... A Letter to the Media about the Products Withdrawn from Sale ...................................................25...... 13..........243 Application of the Regulation about Property Rights .........................4..........223 An Offer for the Job that the Candidate Has Refused ......225 Expressing Sympathy to the Grieving Widow..............................20...211 Announcing the Change in the Politics of Holiday Usage.....................219 Offering Ridiculously Low Prices.................... A Notice to the Supplier about the Delivery ............13.. A Notice about Running Late Due to Circumstances Outside our Supervision.......... A Notice about the Intention to Start a Law Suit ................................................................... A Notice about Serious Overstepping of Payment Deadilne ..................19................ A Notice to an Employee about the Right to Use Maternity Leave Compensation ........................ 11....................10.........................255 12............................................... 11............263 12....................................8..................... 12...................6........17.....................................................287 13................11...................................................................269 12............................. A Notice to the Customer about Ceasing the Deliveries.......................................10.............................................................................................................289 Treating a Very Unpleasant Customer ...........................14.........................247 12.............233 A Notice to the Supplier about Finding the Missing Delivery................... A Notice to the Representative about the Price Change .............281 12...259 12............13............. 11.....................22................24......................................... 11......................209 Announcing the Reward on the Salary ............................................. A Warning to the Supplier about the Missing Products............................265 12...271 12.... A Notice about a Approaching Payment ................ An Advice to the Customer about the best product ...............27.........21..........1...................................257 12..........277 12...............................................215 Offer and Advice .................................................227 How to Regain the Lost Customer .......... 11...................9....................... A Notice to the Employees about Moving to New Buildings .......................................................207 Announcing the Transfer into New Buildings ...5................. 11...213 An Offer and Advice to the Possible Customer .................. 12................................................................................................................... Negating Rumours about the Financial State of the Business...................... A Notice about the Need to Fire Some Employees ..............221 A Job Offer ..................................Contens 11........ A Notice to the Customer with a Newlly-opened Account......2.......1.........2.............253 12......................................9.............................................. Informing the Supplier about the Changes in Terms and Conditions .............................. 12........273 12.........283 12..... 11....12...............................5.... 12........................................................................... 12..

.........................................................................338 Potvrda dogovora za oglašavanje ...................................................4.................2...........................................7.............. 17.....................................................................................380 Pregovaranje s dobavljačem o jediničnoj cijeni ............................................................350 Požurivanje .................................................................................362 Požurivanje izvješća o urednom inspekcijskom nalazu ...............................3.............306 Negativan odgovor na molbu prije razgovora za posao...........391 Odobrenje niže cijene za veću količinu.............................................................................7......................2............................................................................................................................................... 17...............................................4..3........................ 18..............324 Otkaz Ugovora o radu....................................................372 Korištenje jednog kupca protiv drugog....313 Otvaranje računa za novog kupca ............................ 16..........................................301 Odbacivanje prijedloga za kompenzaciju .........5.......2.... 14..374 Pogađanje najniže cijene................348 Potvrda uvjeta za oglašavanje ...............................371 Dogovor o odštetnom zahtjevu bez pravne obaveze....................340 Potvrda ponude posredniku za nekretnine.............. 17.............................336 Potvrda cijene .................................Sadržaj 14..................................... 19............................... 18..4.............................. 19........................ 18............................................. 17..........342 Potvrda prekida Ugovora o radu ............................................................. 19................8..............................................5................................................6..........7........322 Poništenje čeka .......................................................................................................5.....................................................8.................346 Potvrda promjene vlasništva.................2......... 20...1.............. 17.. 19........................................2......314 Otvaranje tekućeg računa........ 17.......................... 15..................................3................................. Odbijanje...1........................................................... 17..394 14 ......... 15............360 Požurivanje isplate provizije..........378 Pregovaranje .. 17................................................................. 18............................ 18.................................................................. 15... 18..............................................1..............................................................................................................332 Potvrda ...........356 Požurivanje dobro poznatog dobavljača........384 Pregovori o izmjeni narudžbe.............2..................................................3................. 15........ 14....................................................................................344 Potvrda primjema molbe za posao .........................2 15.......318 Otkaz Ugovora o radu.....392 Pozitivan odgovor na molbu za dobrotvorni prilog ............................. 15.................................... 18..............4........354 Potvrđivanje o primanju narudžbe................................................1....................................... 20..1............................................................358 Požurivanje dostave ............................................................. 17........................... 14................................ 19..........................................364 Požurivanje plaćanja od dobro poznatog kupca ... 14..382 Pregovaranje s dobavljačem o ograničenju cijene .......................9...........4.............3.................6...........................................316 Otkazivanje narudžbe zbog kršenja Ugovora....................................335 Pismena potvrda telefonske narudžbe....................388 Prihvaćanje .......................366 Utjerivanje duga pojačavanjem izraza razočaranja ..........................376 Pregovaranje o podjeli troškova prijevoza...... 19......................................................... 16.......................................................308 Odbacivanje zaposlenikova prijedloga ....1......................329 Blaga opomena dužniku ............................ 18...................................................6............. 16........................................ 15.................................386 Pregovori o promjeni cijene ............6..353 Očitavanje bukvice dobavljaču zbog nepoštivanja narudžbe .......................................7......................................................................................................................................................330 Podsjetnik zaposlenicima s dozvolom za pristup .....................320 Otkaz Ugovora o radu po kratkom postupku .......378 Pregovaranje o smanjenju cijene .............1.......8......... 19..................................310 Otvaranje i otkaz................................. 20............................................. 19..........................................................................5.................................................326 Podsjećanje........................................................ 15... 18............. 19...................... 19.......302 Negativan odgovor na upit o mogućnosti zaposlenja .......................................

...............................................................................................................349 A Confirmation of the Advertising Conditions ..... 19.................... 15...................................................................... 15........................................................ 19..381 Negotiating a Unique Price with the Supplier ..............8.............................5. Explaining the Overdue on the Account ..337 Price Confirmation ..............................361 Rushing the Provision Payment ................................................................ 15.....................................................................307 A Negative Answer to the Application before the Job Inter ................3....4.......343 A Confirmation that the Job Contract Has Ended ..................................................6...........303 A Negative Answer to a Question of Possible Employment ...........8....................8................................ 18............389 15 ............... 19.......383 Negotiating Price Limitations with the Supplier ........................................309 Refusing an Employee’s Suggestion ................ 17.................................. 18.........................................................................................377 Negotiating to Share the Transport Expenses .............341 An Offer Confirmation to the Real Estate Agent ..1.......................1....... 19.....347 A Confirmation of the ownership Change .........................................................................................................................357 Rushing a Well_Known Supplier.........................359 Rushing the Delivery ............................. 17......2............................3......................9........1........ 16... 14.............................................355 Confirming the Receipt of an Order .......................................................................................................................................... 325 k Canceling a Job Contract.........2......1...............295 Explaining the Additional Expenses to the Customer .345 A Confirmation of Receiving a Job Application............................ 19.....................................333 Confirmation..351 Rushing ................6.......313 Opening an Account for a New Customer ...........................................................Contens 13.....................................327 Reminding................................. 17............363 Rushing a Neat Inspection Report ...........................................................................317 Canceling the Order Because of the Broken Agreement ..5................................................................................................................................. 18...4............................. 13..............387 Negotiating a Price Change ...............323 Canceling a Check............................................... 17.............................................................................................5.................................................................. 15.....329 A Mild Warning to the Debtor............................................321 Immediate Canceling of the Job Contract ........................................................ 17.......... 19.. 17.379 Negotiating Lower Prices .............339 A Confirmation of the Advertising Agreement ........................................... 15......... 18......................... 17..............................3..................385 Negotiating the Change in the Order ............................................................. 19................7...............6....................................................... 14........ 1......................................................................2.................................4........................... 14.................. 15......................297 Defending the Advertisements in front of the Trading Asso.........3............... 13.......367 Settling the Debt by Reinforcing Disappointment .......................1........3..............375 Negotiating the Lowest Price....................................5.................................. 19........315 Opening a Current Account................... 18............7.........................299 Refusal ............................................................................................................................319 Canceling the Job Contract .....331 A Reminder to an Employee......................................................... 17.............................373 Using One Customer Against the Other ............................ 14.........................................353 Reprimanding a Supplier for not Respecting an Order........371 Agreement about the Compensation without Legal Obligation .........................2........... 15...........................................301 Refusing a Compensation Suggestion ................................................. 16...2..................4................... 18............................. 16.....................4..... 15........311 Opening and Firing ............335 A Written Confirmation of a Telephone Order ........7................................... 14..4....................... 18................ 18......................369 Negotiation........................................................2...........................5.. 19.............365 Rushing the Payment from a Well-Known Customer .................... 17.............................................. 18............6.............3..............7........................... 19.............................................

........................................................................396 Primanje učenika na praksu.........................................414 Reakcija ...............................................................................................474 Prigovor zbog neizvršene narudžbe .......................3...... 24................................ 24.......462 Zahvala kupcu na dopisu zahvale ........................................... 23......................................................................................................... 24....................472 Neslužbena pritužba ...................478 Žalbe i prigovor ........................................................................1........................2...... 22..............................................................438 Zahtjev .......402 Molba banci za posredovanje pri plaćanju međunarodne transakcije...............442 Zahtjev za plaćanjem od preduzeća koje propad .........4.................................... 22.................................. uobičajen odgovor na upit .......... 21...................................412 Zahtjev za uspostavljanje trajnog naloga .................................3......466 Zahvala zastupniku za posredovanje pri sklapanju posla ......430 Vraćanje .............................................. 26...................................... 21......................................................................................................................................................................................................... 21......................5....................................................5......................................................2...... 24......................406 Slanje predračuna bez ikakvih razloga......................452 Zahtjev za povratom troškova dostave ........................6............................................................436 Vraćanje neprodane robe..............................................398 Prodaja ............478 Sponzori .............. 22..........441 Oštar. 26............424 Reakcija na hladan odziv na reklamni dopis .......6.................................448 Zahtjev za popravkom loše izvršenog posla ......................................................................433 Vraćanje neispravne pošiljke 1 ............................................................. 24.....................404 Slanje novog kataloga ............... 25.401 Dopis kupcu proizvoda ............................... 25....................Sadržaj 20................ 26................................................................................................................................................................................................... 22.............................................. 22......................454 Zahvale.........................446 Zahtjev za poništenjem računa ......................................... 20.................1.........................................................444 Zahtjev za plaćanjem u roku od sedam dana .....................................................................1..................... 27...........................................................460 Šaljivo-drska zahvala dobrom kupcu....................5.. ali prijateljski dopis sa zahtjevom za plaćanje duga .......................434 Vraćanje neispravne pošiljke 2 . Prihvaćanje poziva za govor na sastanku .1.................................................3............... 25. 22............................. 23.............408 Slanje predračuna za posebnu narudžbu... 24.......1........428 Sastanak kao poticaj za poslovnu suradnju ............. 24....3.........................2........................ 25............................ 24.......................420 Dopis po molbi za kredit preduzeću ......................................................417 Dobar.........1.................4........................................ 21..............422 Odgovor na telefonski upit ........................................480 16 .5.4.............3...2.......7....................................457 Dopis zahvale na gostoprimstvu ....6.....464 Zahvala na pruženom gostoprimstvu ...........................................................................................7..............................2..........2.......................3....................................4..............7..........................458 Dopis zahvale za organizaciju seminara ...... 25................................................................ 21.............................. 25....................................................4.......471 Blaga pritužba dobrom dobavljaču koja ga drži budnim ......................................476 Pritužba na kvalitet proizvoda .....4 25..................................................................................................... 22............................................ 23............................... 21..6.... 23.418 Dopis nakon susreta na sajmu. 21..... 21...........................................................................410 Slanje predračuna zbog prošlih dugovanja.........450 Zahtjev za posjetom trgovačkog predstavnika .......................3............................................................... 26......... 26.......... 22......................................426 Reakcija na oduševljen odgovor na reklamni dopis...........

......3... 26................................... 23..............461 Humorous Gratitude to a Good Customer.................................................................................................................................... 25............................................................................................465 Gratitude for Hospitality ...................................................... Usual Reply .......................................................413 A Request for Opening a Permanent Order....... 21........................................411 Sending Preliminary Calculations for Previous Debts............................ 24..............................449 A Request for Amending a Badly-Done Job ......1...........427 A Reaction to a Delighted Reply at an Advertisement ............477 A Complaint about Product Quality ........................................................ 23.........455 Gratitude....445 A Seven-Day Payment Request ....... 21..3......4....3.....473 Unofficial Complaint .401 A Letter to the Buyer of the Product.....................................1........................................................................................................... 26................. 24.....480 17 ....2..................6................................................435 Returning an Incorrect Delivery 2 .....................6.. 25....... 25..3...........431 Returning............................. 20................................. 26....7.......... Accepting ............ 21...................... 20............................................2............................. 24........................441 Sharp...... 24.......2...4....... 22...............................................443 Payment Request from a Failing Company......................................463 Gratitude to the Customer for a Letter of Gratitude........... 25..........................................................................439 Request ....4.................................................................... 21.............2..................... 27....................7......................................6........................5............2....409 Sending Preliminary Calculations for a Special Order................................................1..... 21..................................................................................................................419 A Letter after a Meeting at a Fair .....................................................................................................................................467 Gratitude to the Representative for Negotiating a Busines ....................417 A Good.............................................................................. 22........................................ 25........................................1...................................393 A Positive Reply to a Charity Appeal ..................................... 22..............1..................................................................447 Bill-Annulment Request.... 20....................4..................................................................... but Friendly Letter with Debt Payment Request ..........................................................459 A Letter of Gratitude for the Organisation of the Seminar .......... 22..............................425 A Reaction to a Cold Reply at an Advertisement ...................451 A Request for a Commercial Representative’s Visit ......... 22..5.391 Approving Lower Prices for Greater Quantities ....................................3............................................6........................................... 21............. 23..... 24..................................... 24........397 Taking Student for Practice ........................................................................471 Mild Complaint to a Good Supplier .................................403 An Appeal to the Bank to Intervene in International Trans ................457 A Letter of Gratitude for Hospitality .................................423 A Reply to a Telephone Inquiry ...479 Sponzor............ 20...............399 Sale ........................ 24.....5....................5...... 22.............................................................2............................................. 26......................................395 Accepting the Invitation for a Speech at the Meeting.........Contens 20................................... 26.......................... 21.......................................2..........................3...............................407 Sending Preliminary Calculations for no Reason................... 25................................................ 23.......453 A Reqeust for the Return of the Delivery Expenses ............................... 24......................................421 A Reply to a Company Credit Appeal............................3...........................................1.......................469 Complaints and Objections..................................................................................................................................433 Returning an Incorrect Delivery........................1...................................................429 A Meeting to Motivate Business Cooperation .........405 Sending a New Catalogue ........................................475 Complaint for Undelivered Order........7............4............................................... 22.....4.....................415 Reaction................................... 21..................................437 Returning Unsold Goods .............. 22............................... 25...........................................

.

Čestitke Congratulations .

pa se iskreno nadam da će ga ova vijest potaknuti na ponovno razmišljanje o cijeloj toj zamisli. Dejan Šimić Direktor nabavke 20 . S poštovanjem.Čestitke Poštovani gospodine Drago. jutros sam dobio Vaš dopis i želim biti prvi koji će Vam čestitati na dobivenoj akreditaciji za ISO 9001. Već nekoliko godina nagovaram našeg direktora da naš sistem upravljanja kvalitetom podvrgnemo postupku provjere radi dobivanja potvrde o kvalitetu. Veselim se nastavku naše uspješne saradnje u budućnosti. Pročitao sam šta takav postupak uključuje i znam da je potreban ogroman napor cijelog tima da bi se postigao takav standard i da bi se shvatila vrijednost tog dostignuća. ne samo u smislu poboljšanog proizvoda. već i kao mamac za potencijalne kupce. To će Vas zasigurno održati na vrhu popisa dobavljača s kojima ćemo najradije sarađivati. Nadam se da Vam se ulaganje u kvalitet standarda obilato isplaćuje.

I have read what such a process includes and I know that it requires the effort of the whole team to achieve such a standard and to understand the value of that achievement.Congratulations Dear Sir: I received your letter this morning and I would like to be the first one to congratulate you for being given the accreditation for ISO 9001. so I sincerely hope that this news will inspire him to reconsider the whole idea. I have been bothering our manager for a few years to check our quality management system in order to get the quality confirmation. Sincerely. not only in the sense of product improvement. but also as bait for potential customers. I am looking forward to continuing our successful cooperation in the future. That will surely keep you at the top of the list of suppliers I intend to cooperate with. Dejan Simic Supply Manager 21 . I hope that your investment in the quality standard is profitable.

čestitam Vam na osvajanju nagrade komercijalist godine. Znam da je Vaša prodaja u iznosu od 120. Poštovani Damire. S poštovanjem. povećanje od 21% u odnosu na prošlu godinu najveće je procentualno povećanje koje je ikad postignuto. a Vaši su izuzetni napori bili odlučan faktor u promjeni našeg položaja na tržištu.000 KM dvostruki rekord. Osim što je to najveća vrijednost ikada zabilježena od strane jednog terenskog komercijaliste koji radi za naše preduzeće.Čestitke Predmet: Nagrada komercijalist godine 2006. Kadrić Esad Direktor prodaje 22 . Ove godine prvi put pokazujemo da smo preduzeće broj jedan u našem području. Nadam se da ćete sljedeće godine postići još više rekorda.

We are showing for the first time this year. the 21% increase in comparison with the last year is also the greatest percentage increase ever achieved.000 KM is a double record. I hope that you will achieve even greater records next year. I know that your sale amounting to 120. that we are the firm number one in our field. Sincerely. Apart from being the greatest value ever recorded for a commercialist working for our firm. Kadric Esad Sales Manager 23 .Congratulations Subject: The Reward for the Commercialist of the Year Dear Sir: I would like to congratulate you for winning the prize for the ‘Commercialist of the Year’. and your exceptional efforts have been the deciding factor in the change of our position on the market.

Ova Vaša nagrada i meni osobno i preduzeću znači mnogo. Moje je oduševljenje tim veće što je ova nagrada udarac našim konkurentima. Već se veselim svim novim klijentima koji će pokucati na naša vrata. bio sam oduševljen kad sam čuo da ste proglašeni menadžerom godine za najbolje menadžersko ostvarenje godine.Čestitke Predmet: Menadžer godine Poštovana gospođice Kemala. koji predugo sjede na oblacima. Najiskrenije čestitke. lično i profesionalno. Ovo je prvi put da je neko iz našeg preduzeća osvojio ovu uglednu nagradu – to je sjajno dostignuće. Vaš je rad postao putokazom za cijeli sektor i postavio odrednice rada novog doba – rada za koji se nadam i vjerujem da će se održati još dugo vremena. Damir Rajić Tehnički direktor 24 . S poštovanjem.

Your work has become a road sign for the whole sector and it has set the directions for the work of the new age-the work I hope and believe will sustain for a long time. Sincerely. who have been sitting on the clouds for too long. both personal and professional. My delight is even bigger because your prize is a blow for our competitors. My warmest congratulations. I am looking forward to all new clients who will be knocking at our door. Rajic Damir Technical Manager 25 .Congratulations Dear Madam: I was delighted to hear that you were declared the Manager of the Year for the best managerial achievement. This has been the first time that someone from our firm has received this great prize-it is your great achievement.

Poslovna pisma 26 .

Davanje Giving .

Mladen Ivanković Finansijski direktor 28 . te da nemaju razloga osporiti zahtjev.o. oktobra. koji su ispunili 28. Prilažemo i naš račun. Poštovani gospodine Redžić. S poštovanjem. pokazuje da su bili u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom. morati poduzeti daljnje korake kako bismo sudsku odluku proveli u djelo.360.60 KM . oktobra.Davanje Predmet: XY d. Iz njihove je narudžbe vidljivo da su od nas zatražili pružanje određenih usluga. uključujući i sudsku tužbu. s datumom 11. kao i dopise koje smo im uputili u svrhu naplate duga.o. na temelju mog dopisa od 23.o. u prilogu Vam dostavljam pojedinosti naše tužbe protiv XY d.o. Naš obrazac za ocjenu zadovoljstva kupaca. za povrat duga u iznosu 11. Poznato mi je da ćemo. decembra i mog telefonskog razgovora sVama. čak i ako se donese pravomoćna presuda u našu korist. Molimo Vas da poduzmete potrebne korake u svrhu naplate dugovanja.

o. for the debt amounting to 11. and my telephone conversation with you. Mladen Ivankovic Finance Manager 29 . I am asking you to take the necessary steps to ask for the debt to be paid. as well as the letters that we sent to ask for the debt to be paid. I am aware that we shall.60 KM.o.o. Dear Sir: Based on my letter dated December 23. including the charges for the lawsuit.We are sending you our receipt. Sincerely. which was filled out on October 28. even if you rule in our favor.o.360. shows that they were absolutely satisfied with the service so they have no reason whatsoever to negate our charges.Giving Subject: XY d. It is obvious from their order that they asked for certain services. Our form for the evaluation of customers’ satisfaction. I am sending yoy the details of our law suit against XY d. dated October 11. have to take further action to bring our lawsuit into force.

uz sam dimnjak. Pretpostavljam da neko vrijeme nije bio korišten. ali zid nije nanovo okrečen? Očekujem Vaš izvještaj. Adil Salihović Direktor 30 .00 KM. Je li to problem curenja ili su popravci izvršeni.Davanje Predmet: Procjena objekta (Ul. obavještavamo Vas da je prihvaćena naša ponuda za kupovinu objekta na gore navedenoj adresi za 160.00 KM. te bih Vas stoga molio da izvršite cjelokupni građevinski pregled objekta. Siguran sam da ćete ih primijetiti. Mala kancelarija u zadnjem dijelu zgrade osjeti se na vlagu. ali bih Vam ih ipak rado spomenuo. Malo me brinu neki nedostaci na objektu. se čini da u gornjoj kancelariji na prednjoj strani zgrade postoje tragovi vode.270. Prihvaćam Vašu cijenu od 1. Hiseta 66) Poštovani gospodine Ivić. ali bih Vas zamolio da ga pregledate i predložite nam potrebne popravke. S poštovanjem. Također.000.

000. I am worried by some deficiencies at the estate.Giving Subject: The evaluatuion of the estate (Hiseta 66) Dear Sir: We are informing you that you offer for the purchase of the above mention estate at the given address had been accepted at the price of 160. I am accepting your price of 1. It also seems that in the upper office at the front of the building there are traces of water.270. Adil Salihovic Manager 31 . close to the chimney. Sincerely. but I would ask you to examine that and suggest the necessary measures. I am sure you will notice. I suppose it has not been used for some time. Is there a problem with leaking or have there already been some repairs.00 KM.00 KM so I am asking you to do the complete building examination of the whole estate. A small office at the back of the building has damp smell. but the wall has not been painted yet? We are expecting your report. but I would gladly mention it to you.

javite mi želite li dostavu zračnim ili brodskim prijevozom. jer imamo dosta isporuka van granica naše zemlje.Davanje Poštovani gospodine Will. Olympia mašine za kucanje 300. drago mi je da Vam na Vaš upit mogu odgovoriti ponudom traženih proizvoda. 360. Ne mogu Vam dati sveukupnu cijenu dok ne saznam šta sve trebate. S poštovanjem. 2. Telefaks aparati –375.00 USD po komadu.00 USD po komadu. Dejan Softić Direktor marketinga 32 . Mašine za fotokopiranje 850.00 USD po komadu. 4. 1. Imajući na umu veličinu nekih od traženih proizvoda. IBM mašine za kucanje. nova moderna elektronika. Molim Vas.00 USD po komadu. Svi su u dobrom stanju. Unaprijed se veselim našoj budućoj saradnji. 3. brodski bi prijevoz bio jeftiniji. Molim Vas da mi svoje zahtjeve javite što prije. jer ćemo morati dodati troškove prijevoza i pakiranja.

Sincerely. Having in mind the size of some required products. 360. I thing the shipment would be cheaper. Olympia typing machines 300. because we have a lot of deliveries abroad. Telefax machines 375. 00 USD a piece 3. 00 USD a piece 4. IBM typing machines. 00 USD a piece 2. 1. I am looking forward to our future cooperation.Giving Dear Sir: I am glad to be able to respond to your inquiry with the offer of the requested products. I cannot give you the overall price until I find out all that you need. new modern electronics. Photocopying machine 850. All of them are in good condition. I am asking you to inform me whether you want the goods to be sent by air or by ship. because we will have to add the transport and package expenses. 00 USD a piece I am asking you to send your requests as soon as possible. Dejan Softic Marketing Manager 33 .

otvoren i druželjubiv. ali i mogućnost širenje posla.Davanje Predmet: Preporuka Admir Rovčanin počeo je raditi kao pomoćnik finansijskog direktora u našem preduzeća u augustu 1999. te je stoga u julu 2000. No isto tako. ima u vidu komercijalnu stranu posla. Kao finansijski direktor bio je zadužen za finansije kompletne firme. Nakon nekoliko mjeseci postalo je jasno da je sposobn preuzeti mnogo veće odgovornosti. Zbog uvjeta na tržištu i promjene vrste poslovanja. Bio je odgovorn za rad kompletnog finansijskog sisteme u našoj firmi. Vrlo je ljubazn u ophođenju s ljudima. godine unaprijeđen u finansijskog direktora. te stoga vrlo brzo prepoznaje potrbu za ulaganjma koji će firmi donijeti dobit. Iskreno preporučujem Admira Rovčanina za sličnu ili čak odgovorniju funkciju. Moram reći da smo to napravili teška srca i da će nam Admir i njigov pozitivan doprinos jako nedostajati. Senad Brkić Direktor i vlasnik 34 . Admira smo morali proglasiti tehnološkim viškom. također. znao je izvući oružje iz korica za teške pregovore i nije uzmicao ni za pedalj u trenucima kad je takvo ponašanje bilo važno. Pratio je sve faze od najmanje narudžbe do plaćanja najvećih računa. a isto tako odlično surađuje s različitim ljudima i zna ih motivirati za posao. koja će za njega predstavljati uzbudljiv izazov. Ima izvrsno oko za pojedinosti. kad je trebalo. ali. Admir je vrlo pažljiv radnik.

We did not lose him willingly and we shall miss his positive contribution. He was responsible for the work of the whole finance system in our company. he was promoted Finance Manager. which can only be an exciting challenge for him.Giving Subject: Recommendation Dear Sir: Admir Rovcanin started working as the Finance Manager Assistant in our company in August 1999. and excellent cooperation with different sorts of people and he knows how to motivate them for work. As the Finance Manager in charge of the finances of the whole firm. but having in mind the commercial side of the job. However. He is very kind in communication. he might be capable of handling difficult negotiations and he had never stepped back when such behavior was needed. Because of the market conditions and the change of our business. Senad Brkic Manager and Owner 35 . so in July 2000. Admir is a careful employee. outgoing and sociable. He has an eye for details. he went through all the phases from the smallest order to the paying of the biggest bills. After a few months it became obvious that he was capable of handling much greater responsibility. I sincerely recommend Admir Rovcanin for similar or even more responsible position. Admir lost his position. Sincerely. he quickly recognizes the need for investments that can be profitable. with the possibility of expanding the business.

Davanje Predmet: Pomoć za naplatu duga Poštovani gospodine Dedić.000 KM. spremni smo platiti do 10.d.000 KM na ime pravne pomoći. U prilogu dostavljam potpisanu punomoć. željeli bismo izbjeći nepotrebne troškove. Koliko mi je poznato. iz Banja Luke. kojaVam daje ovlasti da poduzmete što god je razumno potrebno u svrhu naplate našeg potraživanja. Enes Smajlagić Direktor 36 . Molim Vas da me redovno obavještavate o tome kako napreduju pregovori. ovaj bi iznos trebao biti dovoljan i garantuje nam da će se predmet okončati na naše zadovoljstvo. ali s obzirom da je visina duga gotovo 100. Dakako. S poštovanjem. hvala Vam što ste pristali zastupati nas u postupku naplate duga od preduzeća Kironn d.

Sincerely. This amount of money should be sufficient and it guarantees that the case will end to our satisfaction.000 KM. Enes Smajlagic Manager 37 . As far as I know. I am sending you the signed approval. which authorizes you to take whatever necessary steps to retrieve that debt. We are ready to pay 10.Giving Subject: Authorisation for Debt Payment Dear Sir: I would like to thank you for representing us in the case for the debt retrieval from the company Kirron from Banja Luka. concerning the fact that the debt amounts to almost 100.000 KM for legal help. We would certainly like to avoid the unnecessary costs. We are asking you to inform us regularly as to how the negotiations are progressing.

.

Dogovaranje Agreements .

Dogovaranje Predmet: Pravilnik o disciplini Poštovani gospodine Suljkić. s obzirom na nedavne slučajeve.30 sati u sobi za sastanke. Prvi sastanak ove radne skupine bit će u srijedu. U prilogu dostavljam dnevni red sastanka. 3. godine u 10. S poštovanjem. Milan Semiz Kadrovski odjel 40 . Nadam se da ćete se odazvati ovom pozivu. podsjećam Vas da smo na našem zadnjem sastanku dogovorili kako će se osnovati radna grupa za promjenu Pravilnika o disciplini. marta 2006.

2006. The first meeting of this working group will be held on Wednesday. Milan Semiz Personnel Department 41 . I hope you will be able to come to the meeting. I am also sending you the meeting agenda. March 3. Sincerely.Agreements Subject: The Discipline Rulebook Dear Sir: I am reminding you that we agreed at our last meeting to found the working group for the change of the Discipline Rulebook. at 10:30 in the meeting room. considering the latest cases.

slijedom Vašeg odštetnog zahtjeva zbog lošeg kvaliteta drveta koje vam je isporučeno prošlog mjeseca spremni smo ponuditi sljedeće: 1. OvaseponudatemeljinauvjetudajetimenagodbauvezisVašimpotraživanjem potpuna i konačna. S poštovanjem. Troškovi prijevoza i telefona .Dogovaranje Bez pravne obaveze Predmet: Odštetni zahtjev Poštovani gospodine. Tada ćemo Vam proslijediti pošiljku sa svim gore navedenim. Novčana naknada za vrijeme izgubljeno čekajući novu pošiljku. Povrat novca u visini cijene drveta. 4. 3. Prihvaćate li ove uvjete. Bašić Esad Direktor 42 . molim Vas da to potvrdite svojim potpisom na dnu dopisa i vratite nam jednu kopiju na gore navedenu adresu. Dodatni popust od 10% na kompletnu pošiljku. 2.

Agreements Without legal obligation Subject: The Refund Claim Dear Sir: Considering your refund claim due to the poor quality of the wood that was delivered to you last month we are ready to offer these to you: 1. we will do you the above listed delivery. The transport and telephone expenses 4. If you accept all these conditions. Money refund for the time lost waiting for the new delivery 3. Money return at the price of the wood 2. The additional discount of 10 % for the complete delivery This offer is based on the condition that the deal concerning your claim will be complete and final. Esad Basic Manager 43 . Sincerely. we are asking you to confirm that with your signature at the bottom of the list and to send us back one copy at the above written address. Then.

.

Informisanje Information .

u vezi s gore navedenim. prilažem dvije kopije liste pakovanja. godine. očekujemo da ćete pregled izvršiti u sedmici koja počinje krajem decembra. Elizabeta Klaić Odjel izvoza 46 . Kao što sam već ranije rekla. Nadam se da će to pomoći Vašem inspektoru. kako bismo robu mogli dostaviti do početka 2006.Informisanje Predmet:Dopis inspekciskoj službi s priloženom listom pakovanja Poštovana gospodo. Puno hvala na saradnji.

I hope that it wil help your manager. Elizabeta Klaic Export Department 47 . so that we could deliver the goods until the beginning of the year 2006. Sincerely.Information Subject: The letter to the inspection service with the required packaging list Dear Madam: Concerning the above-mentioned subject. As I have already said. we expect the examination to be done in the first week of December. Thank you for your cooperation. I am sending you two copies of the packaging list.

Kao zahvalu za Vaše vrijeme. želimo u svakom trenutku biti upoznati s Vašim potrebama i mišljenjima o proizvodima koje proizvodimo i prodajemo. Bila bih Vam mnogo zahvalna kada biste ispunili priloženi upitnik.Informisanje Poštovani gospodine Novak. S poštovanjem. Lana Galić Direktorica marketinga 48 . Veselim se Vašem odgovoru i nadam se da ćemo i dalje sarađivati s Vama. po prijemu Vašeg upitnika poslati ću Vam jednu od naših Parker hemijskih olovki vrhunske kvalitete. Tako ćete nam pomoći da održimo visok standard i kvalitet svojih proizvoda i usluga. kao preduzeće koje nastoji pružiti visoku razinu usluge.

You will help us keep up the high standard and the quality of our products and services. I will send you one of our Parker pencils of top quality. I am looking forward to your answer and hope to be able to continue our cooperation in the future. I would be very grateful to you if you could fill in the form. we want to be informed about your needs and opinion concerning the products we produce and sell. Sincerely.Information Dear Sir: As a company that is aiming to offer high quality service. after you have received the form. Lana Galic Marketing Manager 49 . As appreciation of your time.

Vrijednost ponude na koje smo poslali narudžbu iznosi 648. realna procjena rezultata za tekuću finansijsku godinu. Znamo da se 73% takvih ponuda pretvori u čvrste narudžbe. Nadam se da smo Vam ovime pružili potrebne obavijesti.Informisanje Predmet: Tromjesečna revizija poslovanja Poštovana gospođo Novaković. rado ćemo Vam odgovoriti. Edin Duran Direktor 50 .00 KM.002. Na temelju tih brojki smatramo da je naš godišnji plan prihoda od milion.00 KM. obećao sam Vam poslati obavijesti o našoj knjizi narudžbi kao dio tromjesečne revizije poslovanja. S poštovanjem. Sa zadovoljstvom Vam mogu javiti da je naše stanje narudžbi 15% više nego u istom razdoblju prošle godine i da iznosi nešto više od 500.000. Budu li Vam trebale bilo kakve daljnje obavijesti.

we would be glad to help you. Edin Duran Manager 51 . 00 KM. The value of the offer that we suggested was 648. I am glad to inform you that our state of orders is 15 % more than at the same period last year and it amounts to 500. We know that 73 % of such offers transforms into solid orders.002. Sincerely. we think that our annual income plan amounting to one million is a realistic estimate of the results for the ongoing financial year.000. We hope we were able to offer you the necessary information. Based on these figures. If you need any further information.Information Three-month business revision Dear Madam: I have promised to send you the information about our order book as part of the three-month revision. 00 KM.

morat ćemo Vas zamoliti da ih uzmete. : 456/06 Poštovani gospodine Smailagić.o. Vaša narudžba je još prije dva dana ušla u proizvodnju i već smo napravili 150 registratora sa spiralnim mehanizmom. Robert Hisur Direktor 52 . jutros sam primio Vašu poruku u kojoj tražite da se Vaša narudžba za 500 registratora sa spiralnim uvezom promjera 30 mm ispravi u obične registratore koji mogu primiti 350 listova. Faks br.o. Molio bih da mi još danas javite želite li da napravimo preostalih 350 ili novih 500. s logotipom Vaše firme. godine FAKS PORUKA Prima: Edis Smailagić Glex d. februara 2006. : 034/ 321 001 Šalje: Robert Hisur Predmet: Vaša narudžba br. Kako su oni već napravljeni po Vašim željama. Nažalost. 35 milimetarskih registratora? S poštovanjem.Informisanje 22.

I would like to ask you to inform me today if you want us to make additional 350 or new 500. 456/06 Dear Sir or Madam: I received your message this morning in which you are asking your order for 500 registrations with spiral bonding with the 30 mm profile to be corrected into an order for ordinary registrations that can accept 350 sheets. 35 mm registrations.o. Sincerely. we have to ask you to accept them. your order went into production two days ago and we have already made 150 registrations with the spiral mechanism. Robert Hisur Manager 53 . 2006 Fax Delivery Edis Smailagic Glex d. As they have been made according to your wishes. with your company’s logo.o. Subject: Your Order No. Unfortunately.Information February 22.

Ne propustite ovu izuzetnu priliku. Zamislite što biste sve mogli učiniti sa 100. a pogotovo ne morate ništa od nas kupiti. 1. Moći ćete ga slobodno potrošiti na bilo šta po Vašoj želji. Ne morate odgovarati ni na kakva pitanja niti ispuniti bilo kakav obrazac. Što možete izgubiti? S poštovanjem. ali Vi ne morate od nas baš ništa kupiti kako biste dobili novac. Uz novac će Vam stići i naš katalog. Miro Ušić Voditelj promotivnih aktivnosti P. Dakle. Da biste dobili svoj novac. Mogli biste kupiti nov. Čim dobijemo Vašu karticu. potpunu sigurnost. s vrtom ispunjenim osvježavajućim mirisom poljskog cvijeća. 10. dovoljno će biti da nam u roku od dvije sedmice vratite karticu koja je priložena ovom dopisu. 54 . ubacite karticu u sandučić već danas i upamtite. negdje u prirodi. savršeno udobno. smjesta ćemo Vam uplatiti novac – novac koji bi mogao biti Vaš pasoš za slobodu.S. ne morate čak niti lijepiti marku na kovertu. Ili kupiti kućicu iz snova.Informisanje Iznos na čeku mogao bi biti 500. ne morate ništa platiti. Dakle. luksuzan automobil i slobodu da odete gdje god želite. pustolovinu ili. a dobit ćete od nas novac – novac koji bi mogao biti Vaš pasoš u bolji život. Mogli biste poći na egzotično ljetovanje svojih snova i provoditi cijele dane pijuckajući osvježavajuća pića na suncem okupanim plažama. ako to želite. ili čak100.000 KM.000.000. Novac je spreman i čeka Vaš odgovor.000 KM. Upamtite – Vaša kartica mora stići u roku od 14 dana da biste dobili svoj novac. ne oklijevajte.

1000. Remember-Your card had to arrive before two weeks expire in order for you to receive the money. So. You could go on an exotic trip of your dreams and spend the whole days sipping refreshing drinks at sunbathed beaches. do not hesitate. What can you lose? Sincerely. 10. adventure. 55 .000 KM. but you do not have to buy anything from us in order to get the prize money. You do not have to answer any questions or fill in any forms. Miro Usic Promotional Activities Leader P. complete safety. put the card into the mailbox today and remember. and you will receive money from us-the money that could be a passport to a better life. you do not even have to put a stamp onto the envelope. With the money.000 KM. You are free to spend that money any way you want. we will put the money onto your accountthe money that could be your passport to freedom. luxurious car and be free to travel wherever you want.The amount on one cheque can be 500. that has already been approved of. with a garden filled with the smell of field flowers.S. Imagine everything you could do with 100. Do not miss such a chance. and you do not have to buy anything from us. Or even buy the house of your dreams. If you want to receive the money. somewhere in the country. or if you want. perfectly comfortably. Therefore. you will receive our catalogue. it is enough to send us back the card we sent you in two weeks time. you do not have to pay for anything. You could buy a new. The money is ready and we are waiting for your answer.Information inform us on what account should we transfer the money. As soon as we receive your card.000 or even 100.

prešao sam između 2.Kraj finansijske godine.250 EUR.946 EUR (prilažem ugovor o leasingu i dokumente o registraciji). Potvrđujem da sam do kraja 2004. Također.Informisanje Predmet: Obrazac 12 .bili su 1. 2. Adnan Hrgović Direktor 56 . 5. Tijekom tog razdoblja. hvala Vam za dopis koje sam dobio jutros. jer imam posebnu telefonsku liniju. dostavljam kopiju obrasca 7P. 4.00 KM. To ne uključuje hotelske troškove. po cijeni od 10.584. Poštovana gospođo Macić. Korištenje vozila u privatne svrhe (neznatno) platio sam lično. 9.00 KM plaćenih čekovima preduzeća. Troškovi reprezentacije iznosili su 888.00 KM) .000. 7.) i da je njegova izvorna cijena manja od 19.000 km. Preduzeće mi nije plaćalo privatno zdravstveno osiguranje. Obavijesti koje tražite su sljedeće: 1. najam automobila i taksi-usluge (isključujući troškove benzina u iznosu od 500. Putni troškovi .uključujućiavionske karte. Nakon toga Bluebird je zamijenjen Nissanom Primera. troškovi su mirovinskog osiguranja za mene i Nenu Zulića (tajnik preduzeća). koji su išli na račun preduzeća. Tome treba pridodati 2. 6.500 km i 18. godine vozio Nissan Bluebird (prva registracija novembar 2004. Nemam mobilni telefon. 8. 3. Jedini dodatni troškovi. S poštovanjem. u svrhu obavljanja poslova. Preduzeće mi nije plaćalo kućni telefon.00 KM i plaćeni su mi direktno iz priručne blagajne.

We should include the additional 2.000. I do not possess a mobile phone. Theonlyadditionalexpenses. (I am sending you the leasing contract and the registration documents). 2.946 Euros. 5.were the retirement expenses for Nena Zulic(the company’s secretary) and me.500 km and 18. 6. 00 KM. Sincerely. due to business. 00 KM) – were 1. I was driving Nissan Bluebird (the first registration November 2004. 00 KM paid by the company cheques. 8. It does not include the hotel expenses. I confirm that until the end of 2004. I paid myself for the use of this vehicle for private purposes.250 Euros. Transport expenses-including airplane tickets. During this period. 00 KM and it was paid directly from the funds.thatwentdirectlytothecompanyaccount. I crossed between 2. Adnan Hrgovic Manager 57 . 9. Nissan Primera replaced Nissan Bluebird. 3. 7.000 km. The company did not pay for my private health insurance. at the price of 10. I am also sending you the cope of the 7P form.) and that its original price was less than 19. After that.584.Information Subject: Form 12 – The end of the financial year Dear Madam: I would like to thank you for the letter I received this morning. 4. car rent and taxi services (excluding the gas expenses amounting to 500. The company representation expenses were 888. Here is the information you asked for: 1. because I have additional telephone line. The company did not pay for my private home telephone number.

ovim dopisom potvrđujem navode iz našeg telefonskog razgovora u vezi s požarom u našem skladištu na lokaciji Poslovni centar Unitic. a tačnije ću Vam podatke javiti u skorije vrijeme. Ivan Stankić Direktor 58 . Upravo iz našeg računara vadimo podatke o vrijednosti robe. te da se stoga ne može prodati. čini se da je i ostatak naše zalihe pretrpio oštećenja od dima. Iako je vatra oštetila jedino istočni dio skladišta.000.Informisanje Predmet: Požar na lokaciji (Poslovni centar „Komunalac“ Maglaj) Poštovani Enese.000.00 KM. Shvatio sam da ćete Vi obavijestiti osiguravajuće društvo i zamoliti ih da pošalju jednog od svojih procjenitelja na procjenu štete. Procjenjujem da je vrijednost izgubljene robe otprilike 20.00 do 25. S poštovanjem. nažalost.

000. I have understood that you would inform the insurance company and ask them to send one of their estimators to estimate the damage.000. and I will send you this information as soon as possible. it seems that the rest of our supplies suffered some damage due to the smoke. We are extracting information from our computer about the exact value of the goods.Information Subject: Fire at the location (Business Center ‘Komunalac’. 00 KM. Although the fire destroyed only the eastern part of the warehouse. We estimate that the value of the lost goods is approximately from 20. so these supplies cannot be sold. I am confirming the information from our telephone conversation about the fire in our warehouse at the location Business Center Unitic. Maglaj) Dear Sir: By this letter. Sincerely. Ivan Stankic Manager 59 . 00 KM to 25.

E-163-01/06 odnosi se na narudžbenicu br.16/06. Srečko Mirić Direktor 60 .Informisanje Predmet: Vaš račun br. ako je moguće. vaš račun br. Naši podaci nam govore kako je ta narudžba poslana drugom dobavljaču. ali nisam uspio naći niti jednu. Pregledao sam sve narudžbenice kako bih vidio odgovara li koja takvoj narudžbi. S poštovanjem. poslali mi kopiju originalne narudžbenice. E-163-01/06 Poštovani Davore. Bio bih Vam zahvalan kada biste pregledali svoje podatke i.

if possible. send me the copy of the original order. and. E-163-01/06 Dear Sir: Your account No. Sincerely. I would be thankful if you could check all the information. E-163-01/06 refers to the order No. I checked all the orders to see if any one of them refers to that order. Srecko Miric Manager 61 . Our information says that this order was sent to another supplier. but I was unable to find one. 16/06.Information Subject: Your account No.

S poštovanjem. Nadamo se da nam se više nikad nećete javiti. Selver Hofić Direktor finansija 62 .Informisanje Poštovani gospodine Vatrica.00 KM. niste se odazvali našim prethodnim pozivima za izmirenje duga u iznosu 1348.

348. I hope you will never contact us again.Information Dear Sir: You have not replies to any of our previous calls to pay the debt of 1. Sincerely. Selver Honic Financial Manager 63 . 00 KM.

Voditelj računovodstva 64 . dostavljamo Vam podatke o našoj banci: CBBanka d. Dean Vladić.Informisanje Poštovana gospođo Senjak.d.o. Vlasnik računa: Ambbra d.o. po Vašem zahtjevu za preporuku od banke. Broj poslovnice: 61-10-24 Broj računa: 87230789 S poštovanjem.

I am sending you the information about our bank. CBBanka d. The account owner: Ambbra d. Dean Vladic Accounting Leader 65 .o. The number of our business post: 61-10-24 The number of our account: 87230789 Sincerely.o.d.Information Dear Madam: At your request for the bank recommendation.

Jedino je tako Srđan mogao pokriti visoke troškove oglašavanja u skupim časopisima. a usluga je bila bez premca. unajmio preduzeće Alpha. Srđan je sretan što konačno vidi iste kupce kako mu se vraćaju. po cijenama koje su bile konkurentne. Odgovori na njegove upitnike potvrdili su da su proizvodi dobri. nakon razgovora s iskusnim prijateljem. umjesto da proizvode naruče od njega. Potom je. S poštovanjem. ne samo pravovremenu dostavu. Potpišete li ugovor o pokusnoj saradnji do kraja juna. Nažalsot. Srđan je smjesta otkazao ugovor dostavnoj službi koju je dotada koristio. razmislite o preduzeću Alpha . Porast poslovanja uveliko je ovisio o stalnim kupcima. u vrtu nije sve bilo kao u raju. već i naknadu štete koja bi proizašla iz kašnjenja. Isprva mu nije bilo jasno što se događa. Srđan nije imao velik broj stalnih kupaca koji bi mu se iznova vraćali.S. Stvari su sjele na svoje mjesto tek pošto je Srđan proveo istraživanje tržišta.profesionalnom izboru za profesionalce. Nenad Medić Direktor P.Informisanje prije dvanaest mjeseci Srđan je osnovao svoje preduzeće za direktnu isporuku vrtlarskih proizvoda krajnjim korisnicima. Odaziv na njegove reklame rastao je iz sedmice u sedmicu. Asortiman proizvoda sadržavao je upravo ono što su kupci tražili. a nama je i to poticaj za pravovremenu dostavu. odjurili u najbliži vrtni centar i nabavili što im treba. Nazovite nas bez ikakvih obaveza. Na nesreću po Srđana. Njegovi su kupci smatrali da na proizvode čekaju predugo. jer smo mi jedino takvo preduzeće koje garantuje. prvih sedam dana imate pravo na usluge u pola cijene! 66 . U prvih je šest mjeseci sve izgledalo dobro. Ono što je Srđan ostalo skriveno bila je usluga dostave.Srđan sad puno bolje spava. cijene povoljne. a broj narudžbi premašio je njegov plan za 15%. Stoga bi. Želite li se pridružiti Srđanu i pomoći svom preduzeću da raste i cvjeta. a usluga izvrsna.

Sincerely. In case you sing any trial cooperation contract until the end of June. they rushed to the nearest gardening centre and bought everything they needed.S. but also the compensation for the damage in case of late deliveries. everything seemed fine. Only in that way could Srdjan cover the high expenses for the advertisements in expensive magazines. The products range included just what the customers demanded. Unfortunately. Therefore. Nenad Medic Manager P. think about the Alpha company. The things settled when Srdjan did the marker research. The responds to his survey confirmed that the products were good. because we are the only company that guarantees not only timely delivery.Information Twelve months ago. 67 . At first. Srdjan immediately cancelled the contract with eh delivery service that he had been using. During the first six months. at reasonable prices. Srdjan did not have a great number of regular customers who would keep coming back. and it motivates us to continue with our timely service. Srdjan founded his company for the direct delivery of gardening products to final consumers. Then after a conversation with an experienced friend.a professional choice for professionals. The reply to his advertisements rose from one week into another. and the number of orders was 15 % bigger than planned. Call us without any obligations. His customers thought that they were waiting too long for the deliveries. not everything in the garden was like in paradise. he hired the company Alpha. What was left hidden was the delivery service. the prices reasonable and the service excellent. If you want to join Srdjan and help your company flourish and grow. Srdjan is happy to see his customers coming back to him. for Srdjan. instead of ordering the products from him. Srdjan now sleeps much better. he was confused as to what was happening. and the service was excellent. during the first seven days you are entitled to all the services at half a price. The rise of the business depended upon the regular customers. Unfortunately.

.

Ispravke i izvinjenja Corrections and Apologies .

S. marta 2006.B.K. Erika Brandisa 63 72270 Travnik Molim da nas izvjestite o datumu isporuke što je moguće prije. izvolite primiti kopiju uplate na 2. 20. Esma Fatić Odjel nabavke 70 . Molimo da nam robu dostavite u četvrtak.C.00 KM za plaćanje naše narudžbe br.godine. zapakovanu u kutije dvostrukih stranica.Ispravke i izvinjenja Predmet: Naša narudžba br. 002.012. S poštovanjem. Puno hvala na saradnji. 002 Poštovani gospodine Herenda. Kutije složiti na palete. Adresa za dostavu: I.R.

Corrections and Apologies Subject: Our order No. 00 KM for the payment of our order no.o. 002 Dear Sir: Here is the copy of the payment receipt of 2. We are asking you to deliver the goods on Thursday. 2006. Sincerely. The delivery address: DOOM d.012. 002. packed in double-sided boxes. Esma Fatic Supplies Section 71 .b. Bijeljina We are asking you to inform us about the delivery date as soon as possible.o. Thank you for your cooperation. The boxes should be lined in palettes. March 20. Sesta Ulica b.

o. Istina je da smo razgovarali o mogućnosti saradnje.o. MRRM niti u jednom trenutku nije bio distributer proizvoda preduzeća HIS d. no obje su se strane složile da u ovom trenutku takva saradnja ne bi bila u interesu niti jedne strane. Želio bih ispraviti činjeničnu grešku u Vašem članku pod naslovom “MRRM i budućnost”. Mladen Girvić Direktor 72 .Ispravke i izvinjenja Predmet: Članak o MRRM-u u izdanju “Jutarnji list” od 11. S poštovanjem. aprila Poštovani gospodine Hodžić.

MRRM had never been the distributor of the products of the HIS d. but both sides agreed that at that moment such cooperation would not be of any interest.o.o. Dear Sir: I would like to correct the factual mistake in your article headed ‘MRRM and Future’.Corrections and Apologies Subject: The article about MRRM in the edition of ‘Jutarnji List’ dated April 11. Mladen Girvic Manager 73 . company. It is true that we discussed possible cooperation. Sincerely.

kojim ste mi ukazali na greške u teretnici. Puno hvala na saradnji. Molim Vas da nam hitno pošaljete nezavisni inspekcijski izvještaj. Nadam se da je sada sve u redu. januar 2006. dok je jedna sadržavala 1 kutiju s 12 paketa razvijača G905. Prilažem ispravljenu kopiju izvornika i neprenosivu teretnicu brodskog prijevoznika. ali da je samo 57 vanjskih kartonskih kutija sadržavalo po 3 kutije. godine Na znanje .58569 Obrazac M.: MD796130 / BA . Brodski prijevoznik izjavio je da je na brod ukrcano 58 kartonskih kutija. br.Alexander Low Vaš broj spisa: GHA . hvala Vam na telefonskom pozivu u vezi s gore navedenim spisima.Ispravke i izvinjenja 16. jer našem kupcu prijeti naplata ležarine. Darko Špilek Direktor izvoza 74 .927964 Uvoznik: International Trade Supplies Limited Poštovana gospodo.

Darko Spilek Export Manager 75 . 2006 At the knowledge of: Alexander Low The number of your letter: GHA-58569 Form M. but that only 57 of these outside cardboards contained 3 boxes. I am sending you the corrected copy of the original document and the shipment document of the ship transporter. The ship transporter declared that 58 cardboards were loaded onto the ship. I hope that everything is all right now.: MD796130/BA-927964 Importer: International Trade Supplies Limited Dear Sir: I would like to thank you for your telephone calla concerning the abovementioned letters. where you drew my attention to the irregularities during shipment. Sincerely. I am asking you to send us urgently the independent inspection report because our customer will be obliged to pay for delayed storage of the goods. Thank you for your cooperation.Corrections and Apologies January 16. whereas one cardboard contained 12 packages of the developer G905. No.

Dragan je upravo štampao probni primjerak sadržaja našeg priručnika. stranica: Bihis Holding Jasmin Delić Dragan Todor 14. ali Vam je telefon neprekidno zauzet. pa Vam stoga šaljem ovaj telefaks Molim da me hitno nazovete kako bismo o ovome porazgovarali.Ispravke i izvinjenja Telefaks poruka Za: N/r. Dragan Todor Direktor kontrole kvaliteta 76 .godine 1 Predmet: Priručnik za kvalitet grupe autora Poštovani gospodine Delić! Ajoj! Napravili smo pravi haos.august 2005.ustanovio kako su korice premale! Čini se da je neko ovdje krivo protumačio količinu od 350 listova kao 350 stranica. stavio ga u korice s prstenastim mehanizmom i . S poštovanjem.: Od: Datum: Br. Je li prekasno za promjenu narudžbe? Pokušavao sam Vas nazvati.

so I am sending you this fax. and put it into the ring mechanism. Dragan has just printed the trial sample of our manual. I am asking you to call me as soon as possible so that we can discuss this matter.and realized that sheathes are too small! It seems that someone misunderstood the amount of 350 sheets are 350 pages. Dragan Todor Quality Control Manager 77 .Corrections and Apologies August 14. 2005 Fax Delivery Bihis Holding Jasmin Delic Subject: The quality manual by a group of authors Dear Mom and Dad. Is it too late to change the order? I have been trying to call you. What a pity! We have made a real mess. but your line is constantly busy. Sincerely.

Nadam se da je cijena. šta reći? Oprosti. Činimo sve što je u našoj moći ne bismo li zvijer držali pod nadzorom. ali ona se još povremeno uspijeva otrgnuti i napraviti zbrku. svakako. usprkos deseterostrukom povećanju (!). trebala biti 25. a ne 2.545. Admir Lisće Direktor finansija 78 . još uvijek prihvatljiva.450.00 KM.00 KM. S poštovanjem. Cijena je. Čini se da je “gremlin” ušao u naš kompjuter i odlučio pomaknuti decimalnu točku malo predaleko.Ispravke i izvinjenja Poštovani gospodine Visić.

00 KM. in spite of being ten times bigger!. instead of 2. 00 Km. We hope that the price. Sincerely. was supposed to be 25. We are doing everything that is in our power to keep the beast under control. but at times it manages to break through and make a mess. Admir Lisce Financial Manager 79 .Corrections and Apologies Dear Sir: What else can I say but that I am sorry! It seems that ‘gremlin’ had entered our computer and it decided to move the comma a little bit too far. The price.545. of course. still acceptable.450.

o. Puno hvala na saradnji.o.Ispravke i izvinjenja Predmet: Naša narudžba Poštovana gospođice Brulić. S poštovanjem. žao mi je ako Vam ovo remeti planove. Robu bi trebalo dostaviti na: FAO-liv d. Bosanski put 54 74250 Maglaj Nadam se da Vam ovo neće prouzrokovati prevelike neugodnosti. ali kupac nas je upravo obavijestio da bi htio isporuku u drugo skladište. Feđa Kurt 80 .

The goods should be delivered at: FAO-liv d.o. Sincerely. but our customer has just informed us that he would like the goods to be delivered to a different warehouse. Maglaj I hope we have not caused you any inconveniences.o. Thank you for your cooperation. Bosanski Put 54 74 250. Fedja Kurt 81 .Corrections and Apologies Subject: Our order Dear Madam: I am sorry to disturb your plans.

201.Ispravke i izvinjenja Predmet: Projektor CtRl Poštovani gospodine Jukan. sa zadovoljstvom Vam nudimo besplatni teleskopski pokazivač uz naručeni proizvod. Ono što ste zasigurno i sami uvidjeli je to da CtRl ima različite prednosti: čvršći je i lakši od modela CtR. Svi CtRl modeli imaju 12-mjesečnu garanciju. U znak izvinjenja. u kojem se raspitujete o cijeni projektora CtRl. Izvinjavam se zbog ove greške. hvala Vam na Vašem dopisu.00 (bez PDV-a). S poštovanjem. Žao mi je ako Vam je ovaj uvid prouzrokovao bilo kakvu neugodnost. Čini se da je osoba koja je odgovorila na Vaš poziv krivo čula broj modela. Aida Zolj Direktorica prodaje 82 .00 KM kao što Vam je ranije rečeno. Potvrđujem da je cijena ovog proizvoda 653. a ima i kvalitetnije leće. a ne 1.

in which you were asking for some information about the projector CtRI. It seems that the person that answered your call did not hear the right model number. Sincerely. I am conforming that the price of this product is 653. 00 KM as you have been told earlier. All CtRI models have 12-month guarantee. I am glad to offer you a free telescope demonstrator together with the ordered product. 00 KM (without PDV) and not 1. Aida Zolj Sales Manager 83 . I apologize for this mistake.Corrections and Apologies Subject: Projector CtRI Dear Sir: I would like to thank you for your letter. I am sorry if I have caused you any inconveniences.201. As a sing of apology. What you have probably realized by now is that CtRI has certain advantages: it is tougher and lighter that the model CtR and it has higher quality lenses.

Belma Hafizović Referentica prodaje 84 . S poštovanjem. a oni nas uvjeravaju da to isto oni čine svojim kolegama u Americi. žao mi je što još uvijek niste primili ovaj programski paket. Ovaj put im pošiljka iz Sjedinjenih Država kasni. Barem dva puta sedmično im dosađujemo. kojeg distribuira specijalizirano preduzeće za prodaju računarskih proizvoda iz Sarajeva. Izvještavat ću Vas o tome kako napredujemo.Ispravke i izvinjenja Predmet: Računovodstveni paket Axe Poštovani gospodine Gurda. Radi se o uvoznom proizvodu iz Amerike.

Belma Hafizovic Sales Referent 85 . I will be informing you about our progress.Corrections and Apologies Subject: Accounting package Axe Dear Sir: I am sorry you have not received this program package yet. We are bothering them at least twice a week. This time their order form the USA is late. and they are convincing us that they are doing the same thing to their colleagues in America. which is distributed by the company specialized in computer products sale from Sarajevo. It is a product imported from America. Sincerely.

koja Vam je trebala biti otpremljena prošle sedmice. S poštovanjem. šaljem Vam bon na 17. Nadam se da ćemo time obnoviti Vaše povjerenje u nas. Radi se o vrlo rijetkom slučaju (događa se otprilike jednom godišnje. Mogu Vas jedino zamoliti da primite naše izvinjenje zbog ove neugodnosti. bila sam izuzetno zabrinuta kad sam čula da niste primili gore navedenu knjigu. koji možete iskoristiti prilikom bilo koje buduće narudžbe. iako stalno nastojimo potpuno otkloniti mogućnost ovakve greške).25 KM. Jelena Pavković Direktorica odjela za kupce 86 . Kao našem cijenjenom kupcu. Raspitala sam se i otkrila da je u ovom slučaju naš način poslovanja zakazao.Ispravke i izvinjenja Predmet: Pobjednička snaga Poštovani gospodine Grgić. Šaljem Vam primjerak knjige posebnom dostavom ne bismo li se izvinili za grešku.

although we are constantly trying to avoid such mistakes). which should have been delivered to you last week. I made some inquiries and I discovered that our system of business was to blame. I am sending you a bon at 17.Corrections and Apologies Subject: The Winning Force Dear Sir: I was very concerned when I heard that you had not received the abovementioned book. I hope to regain your confidence. 25 KM. which can be used for future orders. It was a very rare case (it happens once a year. As our faithful customer. I can only ask you to accept our apology because of this inconvenience. Sincerely. Jelena Pavkovic Customer Department Manager 87 . I am sending you a copy of the book by special delivery so as not to repeat the same mistake.

jer kao bosanskohercegovački knjižar.Ispravke i izvinjenja Predmet: Pobjednička snaga Poštovani gospodine Lisac. U trenutku kada ste nas nazvali. pa smo je brzo rasprodali. Nezadovoljni ljudi najčešće glasaju nogama. Mislim da zaslužujete podrobno obrazloženje zbog čega smo Vas tako loše uslužili. mnogo mi je žao. a i u Hrvatskoj je već rasprodana. Odlična je i stoga jako interesantna. Što znači da smo mi u takvom slučaju nemoćni. PunoVam hvala što ste sebi dali truda da me upozorite na svoje nezadovoljstvo. očekivani rok isporuke bila je sredina marta. 88 . Knjiga je bosanskohercegovačko izdanje. najprije smo morali čekati drugo izdanje. Knjiga koju ste naručili stvara nam dosta poteškoća. Nadam se da ćete njome biti zadovoljni sad kad je napokon stigla. Dakle. Molim Vas nemojte ovaj dopis shvatiti kao nabrajanje izgovora – jednostavno mi se čini da su se u Vašu isporuku umiješali “gremlini” i doveli do takvih poteškoća. a zatim smo imali zakašnjenja u isporuci. imamo slabiji utjecaj na izdavača iz Hrvatske. te da Vas poteškoće koje ste imali oko njene nabavke neće odvratiti od kupovine. Poslali smo Vam primjerak knjige “Pobjednička snaga”. odnosno odu i obrate se drugom dobavljaču. nego što bismo imali na domaćeg izdavača.

I believe that the difficulties in obtaining it will not prevent you from enjoying the book now. 89 . It is excellent and very interesting. now that it has finally arrived. meaning they walk away to another supplier. The book you ordered has been causing us many problems. In such cases. and our deliveries were late. I am asking you not to take this letter as a series of excuses – it simply seems to me that ‘gremlins’ interfered into your order and caused these difficulties. It is a Bosnian edition. I would like to thank you for your effort in warning about your dissatisfaction. we are helpless. and it has also been sold out in Croatia. Dissatisfied people usually object with their feet. so it was sold out very quickly. because the Bosnian bookkeeper does not have large influence on the Croatian publisher. we had to wait for the second edition.Corrections and Apologies Subject: The Winning Force Dear Sir: I am deeply sorry. I hope you will be pleased with it. I think you deserve a thorough explanation why you were given poor service. We have sent you the copy of The Winning Force. When you called us. Therefore. the expected delivery date was in the middle of March.

“gremlin” broj jedan: knjigu koju ste naručili nismo imali na zalihama. svake sedmice nam se određeni broj knjiga vrati (jer kupci imaju pravo vratiti robu u roku od deset dana). vraćeni primjerci. Zilha Hasanbegović Direktorica odjela za kupce 90 . dijelom kao izvinjenje. Sve proizvode. Kad je neki proizvod rasprodan i nemamo ga na zalihi. ako je bude.) Stoga. Šaljem vam bon za popust na sljedeću narudžbu. a ne sredstva kojima se cilj postiže. imamo stalno na zalihi. Stavila sam Vas na vrh liste čekanja i zato smo Vam danas bili u mogućnosti poslati knjigu.Ispravke i izvinjenja (Nažalost. Nadam se da ćete i dalje poslovati s nama. Zaista mi je mnogo žao što smo Vam zadali toliko muke. niti u to nisam sigurna. šalju se kupcima na listi čekanja. Uvjeravam Vas da smo svi mi u našem preduzeću ljudi od krvi i mesa i da se zaista trudimo pružiti brzu i kvalitetnu uslugu. Iz iskustva koje imam s hrvatskim preduzećima znam da ni oni često ne mogu biti sigurni u rokove isporuke. “Gremlin” broj dva: nova isporuka nije stigla brzo. S poštovanjem. jer roba podliježe carinskoj kontroli koja se zna odužiti. koji su u savršenom stanju. Dakako. osim jednog malog broja. a samo mali broj narudžbi ovih dana nije poslano u roku od 24 sata po prijemu narudžbe. Svjesna sam da je bitan cilj. a dijelom kao zahvalu što ste mi dali do znanje da se ljutite na nas.

I know that they are not sure about their delivery dates because of the customs procedure). Sincerely. ‘gremlin’ number one: the book you ordered was not available. except a small number of them. I am convincing you that we are all people of flesh and blood in our company and we are doing our best to offer good and fast service. and not the means. I am aware that the goal is important. every week customers return a small number of books (because they are entitled to a ten-day trial). Certainly. When we sell out a certain product. So.Corrections and Apologies (Unfortunately. I was not sure about that either. the returned samples. From my own experience with Croatian publishers. in perfect condition. I am sorry we have caused you so much trouble. All the products. are sent to the customers from the waiting list. I have put you onto the top of the list and that is why I am able to send you the book today. Zilha HasanbegovicSales Department Manager 91 . and only a minority of orders is not delivered during 24-hour period. ‘Gremlin’ number two: the new delivery was not quick. are constantly available.

bio bih Vam zahvalan kada biste nam ih vratili u istoj koverti s naznakom “maknuti s popisa”. U slučaju da Vam stignu bilo kakve daljnje pošiljke. Molim Vas da koristite našu besplatnu kovertu. primite moju sućut zbogVašeg bolnog gubitka. na žalost.Ispravke i izvinjenja 5. godine. moguće je da su neke pošiljke već poslane. S poštovanjem. Poštovana gospođo Nado. decembar 2005. Smjesta smo poduzeli sve što je bilo potrebno kako bismo zaustavili slanje pošte na sljedeću adresu: Stjepana Radića 19 70220 Donji Vakuf Broj kupca izbrisan iz datoteke: 5421893 Unatoč tome. Lično ću potom još jednom provjeriti popis. pa ih nije moguće zaustaviti. Radmilo Brzi Voditelj računovodstva 92 . za koju ne treba marka. Molim Vas primite naše najiskrenije izvinjenje zbog neugodnosti koju bi Vam mogle prouzrokovati daljnje pošiljke.

Corrections and Apologies Dear Madam: Please. In case you receive any delivery. Sincerely. 70 220. We immediately took all the necessary measures to stop the mail being sent to this address: Stjepana Radica 19. accept my deepest sympathies for your painful loss. which does not need any stamps. Donji Vakuf The customers’ number has been deleted from the data book: 5421893 However. Radmilo Brzi Accounting Leader 93 . and therefore could not be held back. I would be grateful if you could return it by same mail with the note: ‘to be removed from the list’/ I am asking you to use our free envelope. some of the orders may have already been sent. Please accept our apologies for the inconvenience that further deliveries might cause you.

molim Vas da mi se svakako javite i zatražite moju pomoć. Njena zamjena. Na žalost. Nadam se da ćete prihvatiti ovo objašnjenje. nikoga od nas nije bilo. Čistačica koju smo Vam dodijelili bila je na bolovanju. dakako.Ispravke i izvinjenja Poštovana gospođo Hubijar. Mi ćemo. Vaša brava nije obična brava i treba znati tehniku kako je otključati. kad se vratila po drugi ključ. S poštovanjem. Radila sam s tom osobom mnogo godina i znam da je vrlo savjesna u svom poslu. Imate li bilo koju drugu primjedbu. u našem sljedećem računu uzeti u obzir da Vaše prostorije nisu bile čišćene i odgovarajući iznos oduzet ćemo od ukupnog iznosa. ali nije mogla okrenuti ključ u bravi na Vašim vratima. pa je pomislila da je dobila pogrešan ključ. jer su nas pozvali na hitnu intervenciju. trudila se. te Vas još jednom molim da primite naše izvinjenje. Ubuduće ćemo svim čistačicama dati jasnu uputu o otključavanju takve brave kako bismo izbjegli ovakve greške. Nađa Valjevac Voditeljica računovodstva 94 . mnogo mi je žao što Vaša kancelarija nije očišćena u četvrtak navečer.

I have been working with her for many years and I know she is very responsible. I hope you will accept this explanation and my deepest apologies. when she came to get another key. We will. certainly. In the future. Her replacement was trying but she could not unlock the door of your office.Your lock is not an ordinary lock and one should know the unlocking technique. so she thought she had the wrong key. I will direct all the cleaners how to unlock such a door to avoid any future mistakes. If you have any other objections. please inform me and ask for my assistance. there was not anybody there. The cleaner we assigned to you was on a sick leave.Corrections and Apologies Dear Madam: We are sorry your office was not cleaned on Thursday night. will take into consideration the fact that the office was not cleaned and we will subtract it from the sum in the next. Sincerely. Unfortunately. Nadja Valjevac Accounting Leader 95 . because we had an emergency.

S poštovanjem. Kerim Gogić 96 .Ispravke i izvinjenja Predmet: Ček broj 10000521 Poštovani gospodine Hasić. Žao mi je zbog mogućih neugodnosti koje Vam je prouzrokovao naš propust. hvala Vam što ste nam vratili naš ček koji smo Vam poslali bez datuma. Izvinjavam se zbog ovog propusta i sa zadovoljstvom Vam prilažem ček s ispravnim datumom kako biste ga mogli naplatiti.

Kerim Gogic 97 . Sincerely. I am sorry for the inconvenience caused by our mistake.Corrections and Apologies The Subject: Check No. I apologize for this mistake and I am sending you another check with the correct date so that you can cash it. 10000521 Dear Sir: I would like to thank you because you returned our check that had no date on it.

Kad sam Vas nazvao u utorak. Odmah po našem razgovoru morao sam napustiti tvornicu i otići na neodgodivi sastanak. februara.kojesadaispravljamo. ako ja ne budem u kancelariji u tom trenutku. jer je to neophodno za nastavak našeg posla. Spremni smo Vam nadoknaditi sve gubitke koji su proizašli iz našeg nepoštivanja dogovora. To je značilo da nećemo moći isporučiti robu na vrijeme. Po nesreći. Jedan sat potom stroj se pokvario. Mi se trudimo da naši kupci budu zadovoljni. zadržao sam se duže nego što sam očekivao. u kojem me obavještavate o Vašem nezadovoljstvu našim radom.našćeVasdirektorproizvodnje obavijestiti o bilo kakvim odstupanjima od dogovorenog rasporeda.Ispravke i izvinjenja Poštovani gospodine Kurijak. Žao mi je što smo iznevjerili i Vas i Vašeg klijenta. a popravak je trajao četiri sata. mnogo me je uznemirio Vaš dopis od 7. ne kao izgovor. pa se taj dan više nisam vraćao na posao. Moje su kolege očekivale da ću se vratiti na posao i da ću Vas obavijestiti o tome što se dogodilo. S poštovanjem. Dopustite da Vam objasnim okolnosti. Vaša narudžba ušla je u proizvodnju kako bi bila spremna za otpremu sljedećeg dana.Ubudućnosti. Taj nesretan događaj nam je ukazao na manjkavosti u koordinaciji našeg poslovanja. Milan Foćak Direktor odjela za kupce 98 . Molim Vas da prihvatite naše izvinjenje. već da shvatite u kakvim smo se vanrednim i neočekivanim teškoćama tada našli.

but to make you understand our difficult conditions at that moment. our Production Manager will inform you about all the delays in deliveries if I am not in the office now. Sincerely. My colleagues expected I would come back and inform you about the accident. Right after our conversation. That misfortune showed us some deficiencies in our business coordination that we are trying to improve now. I was delayed and did not come back to work that day. One hour later. It meant that the order could not be delivered on time. I had to leave the factory and go to a meeting. allow me to explain the circumstances.Corrections and Apologies Dear Sir: I was upset because of the latter you sent on February 7. because it is necessary in our work. We are doing our best to keep the customers satisfied. I am asking you to accept our apology. I am sorry we displeased you and your client. Milan Focak Customer Department Manager 99 . Please. We are ready to compensate for the whole loss cause by our disrespect of the agreement. your order went into production to be ready for delivery the next day. not as an excuse. Unfortunately. In the future. stating your dissatisfaction with our service. the machine stopped functioning properly and the repair took four hours. When I called you on Tuesday.

a ja nisam došao na sastanak koji smo dogovorili prošle sedmice. ako ti to odgovara? S poštovanjem.S. umjesto 27. mnogo mi je žao što si me čekao u svojoj kancelariji. Znam kako je to biti ostavljen na cjedilu i preuzimam krivicu što sam krivo razumio dogovor. Zabilježio sam da je sastanak 25.Ispravke i izvinjenja Poštovani gospodine Fikrete. Mogu li se izviniti ručkom? Jesi li slobodan 15. Ratko Šimunović P. septembra u 12 sati? Predlažem sastanak u mojoj kancelariji. Ovaj put stvarno mislim na septembar! 100 . augusta. augusta.

Ratko Simunovic P. instead of August 27. I know what it is like to be disappointed and I take all the blame for misunderstanding our agreement.S. when I was unable to come to our scheduled meeting last week. Can I offer to take you out to a business lunch? Are you available on September 15. I made a not for August 25. at 12 o’clock? I suggest the meeting in my office. if it suits you. Sincerely.Corrections and Apologies Dear Sir: I am sorry I kept you waiting in my office. This time I really mean September! 101 .

jer nije ispunjavao visoke standarde koje mi. Lajla Bulbul Direktorica odjela za kupce 102 . hvala Vam na nedavnoj narudžbi paketa opreme za obuku.Ispravke i izvinjenja Poštovani gospodine Sabahudine. kao dobavljači opreme za obuku. Zamjenske proizvode poslat ćemo Vam što prije. Molim Vas prihvatite moje izvinjenje zbog neugodnosti koje bi Vam to moglo prouzrokovati. očekujete. te se veselimo našoj budućoj saradnji. Jedan dio paketa morao je biti vraćen proizvođaču. Nadamo se da će Vam se ovaj paket pokazati korisnim. S poštovanjem. tražimo i koje Vi. kao kupac.

The replaced products will be sent to you as soon as possible. and we are looking forward to our future cooperation. I hope that this package will prove very useful. as training equipment suppliers. ask and that you.Corrections and Apologies Dear Sir: I would like to thank you for the recent order of packages of training equipment. Lajla Bulbul Customer Department Manager 103 . I am asking you to accept my apology because of the inconvenience that we might have caused you. A certain number of these packages had to be returned to the manufacturer because it did not fulfill the high standards that we. as a customer. expect. Sincerely.

5454. S poštovanjem. zaprepastio sam se kad sam saznao da Vam naša pošiljka nije stigla na vrijeme. Galib Herenda Direktor odjela za kupce 104 . Ne moramo ni spomenuti da nećemo obnoviti ugovor s prijevoznikom koji nas je u ovom slučaju iznevjerio Još jednom Vas molim da prihvatite naše izvinjenje u nadi da ovaj nesretni slučaj neće štetiti našim odnosima.Ispravke i izvinjenja Predmet: Vaša narudžba br. drago mi je da je pošiljka napokon došla – hvala Bogu što imate dobre odnose sa susjedima u svojoj poslovnoj zgradi.900 Poštovana Branka. Poduzeli smo sve što je bilo potrebno kako bi roba bila isporučena na vrijeme. Najviše nam smeta to što smo se mi zaista potrudili da Vam robu dostavimo u traženom roku. U svakom slučaju. a onda nas je iznevjerio prijevoznik. No. naša pošiljka br.

We took all the necessary measures for the goods to be delivered as agreed. Galib Herenda Customer Department Manager 105 . What bothers me most is the fact that we did our best to deliver the goods on time.Corrections and Apologies The subject: Your order No. We do not have to mention that we will not prolong the contact with the transport company that let us down. 5454. I am glad the goods have finally been delivered – thank God. you have good relationship with the neighbors in your office building. In any case. I am asking you once again to accept our apology hoping that this accident will not harm our relationship. Sincerely. and then the transport cause the delay. our delivery No. 900 Dear Madam: I was shocked when I discovered that your order did not arrive on time.

povodom Vašeg nedavnog razgovora. pa sam jednostavno bio zaprepašten kad je iskrsnuo ovaj problem. a ne Vama. Očekujem Vaš poziv. prilažem oštećene uzorke o kojima smo govorili. Svi su mi ovdje rekli sve najbolje o Vama i ostalima u Vašem preduzeću. Izvinjavam se ako sam Vas uvrijedio. S poštovanjem. ali uvjeravam Vas da je to bilo zbog nezadovoljstva prijevoznikom. Potvrđujem da račun nećemo platiti dok nam se opet ne javite. Tarik Marić Direktor nabave 106 .Ispravke i izvinjenja Predmet: Naša narudžba P85002D Poštovani gospodine Ekmečić.

Sincerely. so I was honestly shocked when this problem appeared. P85002D Dear Sir or Madam: Regarding our conversation. I have been told all the best things about you. Tarik Maric Supply Manager 107 . I am enclosing the damaged samples about which we talked. I am sorry if I offended you. I am expecting your call. I confirm that the bill will not be paid until you contact us again.Corrections and Apologies The subject: Our order No. and not you. and I am convincing you it was due to the dissatisfaction with the transport company.

Vaše se ime i adresa neće nalaziti niti na jednom popisu kupaca koji budemo sastavljali. poštu šaljemo samo onima koji je žele dobiti. ali budite uvjereni da će one uskoro prestati stizati. S poštovanjem. jednostavno mi vratite neželjeni dopis koristeći naš besplatni poštanski sandučić za korisnike: MRRM D. ukoliko je to moguće. Slobodno mi se obratite ukoliko imate bilo kakvih daljnjih pitanja. Kontrola popisa primatelja poštanskih pošiljki Josipa Dedović Hiseta br.Ispravke i izvinjenja hvala Vam što ste sebi dali vremena i dopisom nas zamolili da Vaše ime uklonimo s našeg popisa.69 71000 Sarajevo Kako nam je izuzetno stalo smanjiti troškove poslovanja.O. Josipa Dedović Kontrola popisa primatelja poštanskih pošiljki 108 . Ako toga bude previše i budete li željeli još jednom provjeriti je li sve u redu.O. Trebao bih Vas upozoriti da se većina poštanskih pošiljki priprema puno ranije. Od danas. MoguVam se jedino izviniti za neugodne situacije koje će Vam prouzročiti takve pošiljke na koje više ne možemo utjecati. te je gotovo sigurno da neke već čekaju za otpremu.

I can only apologize for the unpleasant situation that such deliveries can cause. Sarajevo As we are concerned about cutting down on our business expenses. we are sending the mail only to those who want it.Corrections and Apologies I am thankful for your time and your letter in which you asked us to remove your name from our list. just send back the unwanted delivery using the free user mailbox: MRRM D. Sincerely.O. If there are too many deliveries and if you want to check once again if everything is all right. Be free to ask me in case you have any further questions.O. However. so it is almost certain that some of them are ready for delivery. be convinced that the deliveries will stop very soon. I would like to warn you that most of the mail is prepared earlier. Since today. your name and address will not be on any of our lists. Josipa Dedovic The Control of the List of Customers 109 . because we have no power over it. The Control of the List of Customers Josipa Dedovic Hiseta 69 71 000.

morat ću sastanak otkazati radi ranije dogovorenog sastanka u isto vrijeme u Sarajevu.Ispravke i izvinjenja Poštovana gospođo Hadrović. 19. Moja će Vam sekretarica rado dogovoriti neko drugo vrijeme. Radujem se našem skorom viđenju.15 sati. S poštovanjem. moje iskreno izvinjenje. Iskreno se izvinjavam. Greška se potkrala zbog toga što sam prekasno obavijestio svoju sekretaricu da sam već dogovorio drugi sastanak. Nažalost. Još jednom. Kasim Lavić Direktor 110 . Molim Vas da je nazovete. u 13. aprila. Posebno bi mi odgovarala sljedeća srijedu u popodnevnim satima. primjetio sam u svom dnevniku da imam dogovoren sastanak s Vama u srijedu.

I am looking forward to our meeting. April 19.Corrections and Apologies Dear Madam: I have noticed in my diary that I have a scheduled meeting with you on Wednesday. Next Wednesday afternoon would suit me. My secretary will be glad to schedule another appointment with you. I am asking you to call her. The mistake is because I was late to inform my secretary about the other meeting. Kasim Lavic Manager 111 . Unfortunately. I apologize to you. Once more. Accept my deepest apologies. Sincerely. I have to cancel that meeting because of a previously scheduled meeting at the same time in Sarajevo. at 13:15.

Pošto smo naveli cijenu. oktobra. ali. Prvo bih Vam se želio izviniti za neugodnosti koje ste doživjeli pri ugovaranju nove police osiguranja. S poštovanjem. Nova ćeVam polica biti dostavljena čim dobijemo prepravljene dokumente. na žalost. Reuf Hađić Voditelj ureda 112 . Nadam se da ćete prihvatiti moje izvinjenje. nismo Vas o tome izvještavali. vidio sam da smo s matičnom kućom pokušali dogovoriti smanjenje premije. bilo je vrlo neposlovno od nas tražiti od Vas dodatnih 120.Ispravke i izvinjenja Poštovana gospođo Muamera. pročitavši cjelokupnu prepisku. Prilažem potvrdu o povratu na iznos od 95. ali Vas isto tako molim da mi se bez ustručavanja obratite budete li imali bilo kakvo pitanje ili primjedbu. u vezi s Vašim osiguranjem motornog vozila.00 KM jer smo propustili obavijestiti osiguravatelja o nesreći o kojoj ste nas Vi prethodno obavijestili. koju ste Vi drage volje prihvatili. Mada nisam lično bio uključen u Vaš slučaj. hvala Vam na dopisu od 11.00 KM i potvrđujem da ostajemo pri početnoj cijeni.

you were not informed about that. I hope you will accept my apology and I am asking you to contact me in case you have any objections or questions. Reuf Hadjic Department Leader 113 . Sincerely. I am sending you a receipt for the return of 95. First. 00 KM from you since we did not inform the insurance company about the accident you mentioned to us. concerning your motorcar insurance. and you accepted it. I realized from the correspondencethatweaskedthecompanytolowertheprice. Since we stated the price. it was not businesslike to ask additional 120.Corrections and Apologies Dear Sir or Madam: I would like to thank you for your letter dated October 11. Although I have not been personally involved in your case.butunfortunately. I would like to apologize for the inconvenience you had when issuing a new insurance policy. The new policy will be delivered to you as soon as we get the revised documents. and I am confirming that we are not changing the original price. 00 KM.

Rusmir Kopić Generalni direktor 114 . mada se sveukupno vrijeme. S poštovanjem. pa ćemo u sljedeća tri mjeseca isprobati drugu dostavnu službu i vidjeti hoće li doći do kakvih poboljšanja. nije promijenilo. Tačna jeVaša primjedba kako dostava traje duže nego prošle godine. Svakako da nam je u interesu ponuditi Vam najbolju moguću uslugu. U prosjeku je proizvodima trebao jedan dan više da stignu do Vas. na kojima se vide datumi dostave proizvoda. zahvaljujem Vam na povratu dostavljenih kartica: pokazali ste nam koliko je vremena trebalo našim proizvodima da stignu do Vas.Ispravke i izvinjenja Predmet: Dostava proizvoda Poštovani gospodine Idrizović. Molimo Vas da nam i ubuduće vraćate dostavne kartice. Čini se da do toga dolazi zbog dostavne službe koju trenutno koristimo. te Vas molimo da prihvatite naša iskrena izvinjenja za ovo malo pogoršanje naše usluge. do otpreme iz skladišta. od prijema Vaše narudžbe.

so in the next three moths we are going to try another delivery service and see if there will be any improvements.Corrections and Apologies Subject: The delivery of the goods Dear Sir or Madam: I would like to thank you for the return of the delivered cards. There seems to be a problem with the delivery service we are using now. I am asking you to return the delivery cards in the future. and I am also apologizing for this deterioration of our service. Rusmir Kopic General Manager 115 . You have made us realize just how much time it took for the goods to be delivered to you. so that we can see the dates of the delivery. has not been changed. It takes one more day for the goods to be delivered. Sincerely. to the delivery to the warehouse. although the overall time. Your remark about the delivery taking longer that last year is completely true. It is in our best interest to offer the best possible service. since the receipt of you order.

.

dorodošlicaiizvještavanje Emphasis.Welcomingandreporting .Isticanje.

te samljeven u 50mikronski prah (5) i 15-mikronski prah (1.ATEST Ovime potvrđujemo da je 5000 kg suhog kontrastnog praha. 06 / 123 preduzeću Tim Paper Products Limited.5S). Prah je obložen vodootpornim materijalom.dorodošlica i izvještavanje 16.D. ŠUMA D. koji smo isporučili po našem predračunu br. 118 . u skladu sa sljedećim standardom: Proizveden je od krompirovog i kukuruznog šećera. godine POTVRDA O UDOVOLJAVANJU STANDARDIMA . Pakovan je u bubnjevima od prirodnih vlakana. S poštovanjem.Isticanje. Koristi se za dobivanje kontrasta prilikom ofset pisanja. maj 2006.

D. 2006 A PROOF OF THE FULFILLED STANDARDS – ATEST By this we confirm that 5 000 Kg of the dry contrast powder. 119 .5 S).Emphasis. Welcoming and reporting May 16. that we delivered according to the preagreement No. It has been packed into drums made of natural fibres. and it was grounded into the 50-microne powder (5) and 15-microne powder (1. 06/123 to the companyTim Paper Products Limited. It is used for obtaining contrast during offset writing. fulfils the following standards: It is made of potato and corn sugar. The powder is wrapped by waterproof material. Sincerely yours. SUMA D.

ako Vam to odgovara. te nabavku rezervnih dijelova. te kopiju našeg 12mjesečnog zajma koje navodi naše obaveze (i vaša prava u slučaju da ih ne ispunimo). uključujući i održavanje. Dogovorili smo s inžinjerom da vam dođe postaviti grijač vode 27. jednostavno potpišite obje kopije ugovora i jednu nam vratite u priloženoj koverti za odgovor. javite nam se putem telefona bez ustručavanja. februara 2006. od 8 do 16 sati. u kojem ćete naći sve uvjete za održavanje i nabavku rezervnih dijelova. od ponedjeljka do petka. godine ujutro.Isticanje. Vidimo da ste se odlučili za našu cjelokupnu uslugu. Imate li bilo kakvih pitanja. Radujemo se što ste nam se obratili i nadamo se da ćete nam ukazati svoje povjerenje. Pero Šuškalo Voditelj računovodstva 120 . Prilažem ugovor o servisu. hvala Vam na Vašoj narudžbi.5894 Poštovana gospođo Duvnjak. Molim Vas da provjerite sve pojedinosti. S poštovanjem.dorodošlica i izvještavanje Predmet: Vaša narudžba br. Ako ste s njima zadovoljni.

from 8 until 16. in which you will find all the conditions of maintenance and spare parts. 5894 Dear Ms. We have an agreement with the engineer to come and set up your water boiler on February 27. Sincerely yours.Emphasis. I am enlosing the service contract. simply sign both copies of the contract and send one copy to us in the enclosed envelope. In case you have any questions. please. I am asking you to check all the details. and the copy of our 12-month loan that states our duties( and your rights in case we do not fulfil these duties). Pero Suskalo Accountancy Leader 121 . in the morning. from Monday until Friday. If you are satisfied with them. Welcoming and reporting The Subject: Your Order No. if that suits you. including the maintenance. I would like to thank you for your order. and the spare parts. phone us. 2006. We are glad you contacted us and we hope to be worthy of your trust. I see that you have decided to accept our wholesome service.

Ako iz bilo kojeg razloga niste primili našu brošuru. Budu li Vas zanimale naše usluge. Vam nudimo i usluge kreditiranja na nabavku naše opreme i na cijenu usluga. Također. MRRM D.Isticanje. Razumijemo da u trenutnim gospodarskim okolnostima trošak za takvu vrstu radova možda nije prioritet. koji košta najviše novaca. Vedad Hanumić Direktor prodaje 122 .O. ugrađujemo sve vrste polica kao ovlašteni distributer najvećih proizvođača.Bezobvezebesplatnodostavitiprocjenutroškova.tepreliminarne nacrte. bavi se dizajnom. sada ili u budućnosti. Vaša će gotovinska sredstva biti zaštićena time što ne morate platiti cjelokupni iznos po završetku radova. molimo Vas da nam se obratite s punim povjerenjem. Također. Zahvaljujem i upisujem se s poštovanjem. a porezna je olakšica u iznosu od 100%.Tako ćete teret plaćanja usluga moći rasporediti u skladu s raspoloživim sredstvima.O. pretvoriti u upotrebljiv prostor. Stoga Vam možemo ponuditi sveobuhvatnu i potpunu uslugu građevinske obnove Vaših poslovnih prostora. Mnoga su preduzeća već iskoristila našu stručnost i pomoć u rekonstrukciji njihovih poslovnih prostorija. kako bismo Vam pomogli u Vašem budućem planiranju. za vrijeme nedavne posjete Vašem preduzeću ostavio sam Vam brošuru našeg preduzeća. Otkrili smo im kako neiskorišten prostor. no uz profesionalni savjet možete uštedjeti pažljivim planiranjem i dizajnom. izdignutih podova i platformi za skladištenje.dorodošlica i izvještavanje Poštovana gospođo Zukan. molim Vas da mi to javite kako bismo Vam smjesta poslali Vaš primjerak. a ovim Vam dopisom želim opisati samo one usluge koje bi Vam mogle biti zanimljive. spuštenih stropova. nabavom i ugradnjom pregradnih stijena.

We will deliver you for free the estimated expences and preliminary drawings. supply and installation of wall rocks.O. MRRM D. Many Thanks. Therefore. Many companies have already used our service in the reconstruction of their office buildings. so as to help you with future planning. lifted floors and storage platforms. We also install all kind of shelves as authorised distributors of the greatest producers. Vedad Hanumic Sales Manager 123 . but with professional advice you can safe money through careful planning and design.O. If. Sincerely yours. you have not received our brochure. we can offer you the overall and complete service of bulding reconstructuon of your office buildings.Emphasis. In that way. We are also offering the credit service for ordering our equipment and using our service. and in this letter I would like to decribe only those services that might be interesting to you. If you are interested in any of our service. please contact us so that we can send you one. deals with the design. the payment can be arranged in accordance to your means. for some reasons. Welcoming and reporting During my recent visit to your company I left you our company’s brochure. do not hesitate to contact us. either now or in the future. We have shown them how to turn the costly usused space into useful space. lowered roofs. and your cash will be protected by not paying the whole sum when the work is done. We understand that under present circumstances the expences for such kind of work may not be priority. and the tax discount is 100%.

puno Vam hvala na narudžbi. molim Vas ispunite i vratite nam priloženi obrazac.Isticanje. S poštovanjem. ali budete li imali ikakvih. molim Vas da nazovete mene osobno. Nadam se da ćete biti zadovoljni rezultatima našeg rada. koji će Vam predložiti kako primijeniti ergonomska rješenja uređenja prostora na zadovoljstvo Vaših zaposlenika. Nadamo se dugoj i uspješnoj saradnji s Vašim preduzećem. Ne ispunimo li Vaša visoka očekivanja. Kao dio paketa dobrodošlice za naše nove klijente. ma i najmanjih primjedbi. Senad Mekić Direktor prodaje 124 . Oduševljeni smo što ste nas izabrali za izvođača unutrašnjeg uređenja Vaših novih poslovnih prostorija.dorodošlica i izvještavanje Predmet: Unutrašnje uređenje prostora Poštovana gospođo Batić. Vaša narudžba daje Vam pravo na besplatnu konsultaciju s arhitektom. Želite li iskoristiti ovu ograničenu ponudu. molim Vas nazovite me i ja ću se pobrinuti da se to odmah riješi. Ova usluga je potpuno besplatna svim kupcima koji nam dostave svoju prvu narudžbu do kraja godine. koju smo danas dobili.

We are glad that you have chosen us to be the leaders of the interior diesing of your new working space. Sincerely yours. We are hoping that our cooperation will be long and successful. please fill in this form and send it back to us. If you want to use this limited offer. I would like to thank you for the order that we received today. your order entitles you to free consultations with the architect. Welcoming and reporting The Subject: The Interior Space Design Dear Ms. please contact me personally. who will suggest how to apply the ergonomic solutions to the interior desing of your space at the satisfaction of your employees. and in case you have any suggestions. I hope you will be pleased with the results of our work. As part of the welcoming package for our new clients. please. If we do not fulfill your high expectations. Senad Mekic Sales Manager 125 . This offer is completely free to all customers who make their first order by the end of the year.Emphasis. call me and I will make sure it ise dealt with properly.

Dragan Glišić Direktor finansija 126 . to preduzeće smo stavili na našu crnu listu i obavijestili naše zaposlenike da s njim više ne poslujemo. Best d.o.69 KM na ime dospjelog dugovanja.: Od trenutka Vašeg javljanja primili smo od njih cjelokupan iznos duga. hvala Vam na brzom odgovoru u vezi sa statusom neplaćenih računa triju preduzeća.236 KM je otpisano kao nenaplaćeni dug.o.o.o. Magik d.569. 1. 3. Dakle. Kozmer d. S poštovanjem. do kraja sedmice očekujemo uplatu 2. 2.: Prema dogovoru. te prema njima više nemamo nikakvih potraživanja.o.: Dugovanje u iznosu 1. pri čijoj naplati nas zastupate.dorodošlica i izvještavanje Poštovani gospodine Avdo.Isticanje.o.

with whose payment you are in charge. Welcoming and reporting Dear Sir.: The debt amounting to 1.: According to the agreement. Kozmer d.o. which has been written off as unpaid debt. Sincerely yours. the company is now on our black list and we have informed the employees that we do not make business with them any more.236 KM.o. 1. Magik d. 569. So. Best d.o.Emphasis. we expect 2. we have received the whole sum so they have no other debts towards us. 69 KM to be paid by the end of the week at the name of the unpaid debt.o. Dragan Glisic Financial Manager 127 .: From the moment you contacted us.o. I would like to thank you for your quick answer about the unpain bills of the three companies. 2.o. 3.

Isticanje. S poštovanjem. Molim Vas da mi pošaljete odgovarajući obrazac kako bismo Vam mogli dostaviti službenu obavijest o povredi na radu. nakon našeg jutrošnjeg telefonskog razgovora. Jadranko Možuranić Povjerenik zaštite na radu 128 .dorodošlica i izvještavanje Poštovani gospodine Berberović. ovim dopisom potvrđujem da je jedan od naših zaposlenika pretrpio prijelom noge.

After our telephone conversation this morning. I am asking you to send us the suitable form so that we can deliver the official notification about an injury at work. Welcoming and reporting Dear Sir. Sincerely yours. Jadranko Mozuranic Protection at Work Trustee 129 . I am confirming that one of our employees has broken his leg.Emphasis.

S poštovanjem.Isticanje.dorodošlica i izvještavanje FAKS PORUKA Prima: Gospodin Hakija Terzić Voditelj zaštite na radu 032568945 Kenan Zeničanin 9. upravo smo saznali za smrt Borisa Mičića. Kenan Zeničanin Povjerenik sigurnosti na radu 130 . nastanjenog na adresi Bojnićka 254. 72000 Zenica. decembra prošle godine.april 2006. bivšeg zaposlenika. obavještavamo o toj činjenici.godine Broj faksa: Šalje: Datum: Poštovani gospodine Terzić. te Vas. o kojoj smo Vas izvijestili 28. u skladu sa zakonskim odredbama. Iz razgovora s njegovom suprugom saznali smo da je smrt posljedica nesreće na radu.

From the conversation with his widow. a former employee. about which we informed you on the 28 of December last year. 72 000. We have just been informed about the death of Boris Micic.Emphasis. Kenan Zenicanin Safety at Work Trustee 131 . we discovered that his death was the outcome of an accident at work. living at the adress Bojnicka 254. we are informing you about his death. Sincerely yours. 2006 Fax No: Sender: Date: Dear Sir. so in accordance with legal regulations. Zenica. Welcoming and reporting FAX MESSAGE Recepient: Mister Hakija Terzić Protection at Work Leader 032568945 Kenan Zeničanin April 6.

.

Korištenje Usage .

Jasno mi je da ste vrlo zaposleni. te gdje mislite da ima prostora za poboljšanje. ali me zanima jeste li spremni odvojiti pola sata za razgovor o usluzi koju ste dobili od nas. Rado bih obuhvatila sve dijelove usluge. Nadam se da ste nam voljni pomoći. Trenutno nastojimo pronaći načine kako poboljšati naš asortiman proizvoda i usluga kupcima.Korištenje Poštovana gospođo Selimović. Šejla Popović Direktorica marketinga 134 . Nazvati ću Vas za dan ili dva kako bismo dogovorile prikladan datum sastanka. od dostave proizvoda do održavanja. kako su ta očekivanja ispunjena ili premašena. nadam se da je naša zadnja isporuka bila u redu i da je ispunila Vaša očekivanja. što očekujete od proizvoda koje prodajemo. S poštovanjem.

I know that you are very busy. from product delivery to maintenance. and if you think there is some chance of improvement. I would gladly cover all the aspects of the service. I will call you in a day or two so that we could arrange suitable meeting time. We are currently trying to discover new ways of improving our product and service assortment for our customers. what you expect from the products that we sell.Usage Dear Ms. Sejla Popovic Marketing Manager 135 . but I am wondering if you could dedicate half an hour of your time to discuss the service that you have been getting from us. whether your expectations are fulfilled or exceeded. I hope you are willing to help us. I hope that our last delivery was all right and that it fulfilled your expectations. Sincerely yours.

kako bih se uvjerio da se gore navedeni ciljevi postižu i kako bismo bilo kakve poteškoće izgladili čim se pojave.Korištenje mislim da je naš razgovor o Vašim rezultatima rada u posljednjih šest mjeseci bio vrlo koristan. 2. Primanje i provjera dopremljene robe Cilj Robuotpakovatiistogdanai obavijestiti odgovarajući odjel o njenom dolasku Otprema 75% robe isti dan. Esad Nuhanović Glavni direktor 136 . Jako smo zadovoljni načinom na koji ste u tako kratko vrijeme postali ključnom osobom tima koji rukovodi skladištem i time što ste od samog početka snažno doprinjeli njegovom radu. Pravovremena otprema sve robe 3. Primjena učinkovitog sistema smještanja i nalaženja robe. želio bih da od 1. te bih ovim dopisom želio potvrditi neke od stvari o kojima smo razgovarali. Otprema ostatka robe sljedeći dan. Nadam se da ćete uživati u izazovu koji Vam pruža Vaša nova uloga. za koju znam da ste je u stanju vrlo uspješno obaviti. S poštovanjem. Kao što smo razgovarali. Upravljanje skladištem Rado bih pratio rezultateVašeg rada mjesečnom provjerom. Savjesni ste u izvršavanju svojih zadaća i nastojite razviti vještine koje ste do sada usvojili. aprila preuzmete punu odgovornost za sljedeća područja i da se pobrinete za ostvarenje ciljeva koje smo sebi postavili. Odgovornost 1.

the rest should be delivered on the next day The application of the successful method of storing and finding the goods. Warehouse Managing I would gladly follow the results of your work by checking monthly. 3.You are conscientious in fulfilling your tasks and you are trying to improve the skills you have acquired so far. starting with the 1 of April.Usage I believe that our conversation about your working results in the past six months was very useful and by this letter I would like to confim some of the things that we discussed. since I know you are capable of great achievements. Responsibility 1. Just as we have discussed. Esad Nuhanovic Chief Manager 137 . I would like you to take over the full responsibility for the following fields and to make sure that the goal we have set are achieved. I hope you will enjoy the challenge that this new role offers. Timely delivery of all the goods Goal The goods should be unpacked the same day and the responsible department should be informed The delivery of 75% of goods on the same day. We are very satisfied with the way you have managed to become the key team person managing the warehouse in such a short time and ever since the beginning you have contributed to its work. so as to ensure that the above-mentioned goals are achieved and to avoid any difficult situations that might occur. Receiving and checking the delivered goods 2. Sincerely yours.

o. S poštovanjem.Korištenje 1 P št MRRM d. kakav je naš utjecaj na poboljšanje timskog rada. pažnju koju obraćamo na najsitnije pojedinosti. kako iz Vas izvlačimo najbolje i ono najvažnije. ne morate vjerovati nama. Edina Bašić će Vam zacijelo reći kako je BT-u uštedila hiljade KM korištenjem samo jedne od pregovaračkih taktika koje je naučila u jednom danu. Željku Spahić u računvodstvu. itd.o. Naši Vam kursevi zaista mogu pomoći: -da svaki put održite uspješnu prezentaciju -da iz pregovora uvijek izađete kao pobjednik -da svaku sedmicu produžite za 10 sati. Svi su oni naši redoviti klijenti jer im mi dajemo upravo ono što traže: kurseve skrojene upravo u skladu s njihovim potrebama. Pitajte Edinu Bašić u BT-u. Anes Dedić P. To postižemo kursevima za rukovoditelje.o. koji se bave isključivo pomaganjem rukovodnim timovima u njihovom učinkovitom radu. Nitko drugi neće ići tako daleko kako bi Vam garantovao potpuno zadovoljstvo! 138 . Upitajte ih o našem poznavanju tih vještina. a kojima je cilj poboljšati i usavršiti vlastite vještine. I ne zaboravite ih pitati koliko sve to košta – uvjeren sam da ćete spoznati kako su naši kursevi najekonomičniji način obuke timova. što možete izgubiti? Ne oklijevajte. vratit ćemo Vam novac. Ne budete li potpuno zadovoljni našim kursem. koji su sastavljeni u skladu sa specifičnim potrebama. koji pomažu razvoju upravljačkih osobina članova njihovih timova – na taj način im pomažući da u svom poslovanju postignu upravo onakve rezultate kakve žele. je tim profesionalnih instruktora. Nazovite me bez ikakve obaveze. Damira Jataganca u Anglian d.S.o. No. Ne zaboravite našu garanciju povrata novca. Dakle.

Usage MRRM d. Edina Basic will certainly tell you that she has saved thousands of KM in BT by using only one of the negotiating tactics that she learned in one day.o.T. They are all our regular clients. you do not have to trust us. is a team of professional instructors. Do not forget our money back guarantee. 139 . Ask Edina Basis from B.to come out as a winner out of negotiations .o.to prolong every week for 10 hours. Call me with no obligations. that is dealing exclusively with the help for the leading teams in their successful work. we help them achieve the results they want in their business. that are constructed in accordance with special needs. We achieve that through courses for managers. Our courses can be really helpful: . Ask them about our knowledge of these skills. we pay attention to the smallest details. and whose goal is to improve and perfect their own skills. So.to make a successful presentation always . And do not forget to ask them how much it all costs – I am sure that you will realise that our courses are the most economical way of team training. Nobody else would got that far to guarantee you complete satisfaction.S. Sincerely yours. how we draw the best and the most important out of you..o.thathelpthedevelopment of the managerial characteristics of the members of their team – that way.. However. Damir Jataganac from Anglian d. etc. because we give them just what they are looking for:coursesdesignedinaccordancewiththeirneeds. Zeljka Spahic from the Accountancy. Anes Dedic P. If you are not completely satisfied with our course. how we influence the improvement of the team work.o. what is there to lose? Do not hesitate. we will give you your money back.

Gdje kupiti osnovna sredstva. a ne prednošću. Ovaj Vam plan daje sve pogodnosti vrlo određenog poslovanja. stvar funkcionira! Širom zemlje ljudi već zarađuju na ovaj način.000. Radi li se o nečemu što nije odobreno i oprobano? Ne. bivši prodavač automobila započeo je ovaj posao prije deset godina. Pokazuje Vam kako pronaći druge koji će obavljati posao prodaje za Vas .00 KM radeći kod kuće u slobodno vrijeme? Ili čak i više. iskustvo se pokazalo nedostatkom. biste li željeli zaraditi preko 50. Na primjer.i zašto to ne biste trebali raditi sami. A osim toga. Jedini prostor koji trebate je Vaš dom.00 KM. radeći dulje? Ovaj Vam plan govori tačno kako ćete to ostvariti. kad je od autora saznao za tu mogućnost. Govori Vam zašto nije potrebno iskustvo .zapravo. Daje imena. Jedino vrijeme koje Vam je potrebno (kad ste posao pokrenuli) otprilike su 2 sata dnevno da biste rekli drugima što trebaju raditi. Početno ulaganje je 500. 140 . Govori Vam kako pokrenuti posao. Od tada do danas odlično posluje i zarađuje. Kome se obratiti za pomoć.Korištenje Poštovana gospođo Hasanbegović.

Is this something that has not been either approved of or tested? No. Would you like to earn more than 50. He has been earning a lot of money in this business ever since. To whom to turn for help. 00 KM by working at home in your free time? Or even more by working longer? This plan tells you exactly how to do that. 00 KM. It tells you how to start the business. the thing functions! All over the country. The only time you need (when you start the business) is 2 hours a day to tell the others what they are supposed to do. 141 . The only space you need is your home. For example. a former car salesman started this business ten years ago. people have already made money in this way. Where to buy the basic means. not an advantage. Besides. The initial investment is 500.Usage Dear Madam. This business gives you the benefits of a very specific nature. experience proved to be a deficiency. It shows you how to find others to do the sale for you – and it tells you why you should not do it by yourself – in fact. 000. when he found out from the author about this possibility. It gives names.

Zvuči predobro da bi bilo istinito? Procijenite sami. oni bi se odmah dohvatili svojih preduvjerenja i predrasuda. Otkad sam čuo za ovu poslovnu mogućnost i pročitao knjigu. zašto odavati tajnu? Radi se o poslu koji se može početi bilo gdje.stoga autor ništa ne gubi odavanjem tajne. S poštovanjem. Ima mjesta za tisuće ljudi . Znači.Korištenje Zašto Vam odmah ne kažem o čemu se radi? Zato što je za dobru procjenu potreban potpun i podroban opis. te bi se početne predrasude izgubile i postalo bi im jasno da se radi o zaista izuzetnoj mogućnosti za zaradu. Uvjerit ćete se da plan funkcionira.jer nema sklonosti ka mijenjanju sistema da bi se “poboljšalo”.S. mnogim sam prijateljima ispričao o njoj. možete sami prosuditi pošto ste knjigu proučili od korica do korica. koji na prvi pogled izgledaju vrlo slično . I da je nedostatak iskustva zaista prednost . Imate 10 dana da program proučite besplatno. Ako je sve tako dobro.poslova koji ne donose dobit i za koje nije potrebna velika stručnost. Tek pošto bih im detaljno opisao cijeli plan. Želite li se obogatiti? Jeste li spremni riskirati? 142 . Smjesta bi se prisjetili ostalih poslova. Ivana Drmač Direktorica marketinga P. Čim bih nametnuo o kakvom se poslu radi.

Being inexperienced is really an advantage – because there are no tendencies to change the system in order to ‘improve’. they turned to convictions and prejudices. why give away the secret? It is business that can be started anywhere. You will make sure that the plan functions. If everything is so good. you can judge after you have studied every single page of the book. Only when I would explain the whole plan in detail. the initial prejudices would disappear and it would become evident that it was an excellent opportunity to make profit. There are places for thousands of people – so the author does not lose by giving away the secret. Therefore. I have told about it to many friends. It sounds too good to be true? Judge for yourselves.S. Would you like to get rich? Are you ready to take risk? 143 . As soon as I hinted the nature of the business. Ivana Drmac Marketing Manager P. Since I heard about this business opportunity and since I read the book.Usage Whyhaven’tItoldyourightawaywhatthisisabout?Becauseforgoodjudgement you need complete and thorough description. Sincerely yours. They would immediately remember other businesses that look similar at first sight – the businesses that do not bring profit and for which you do not need to be skilled.

te Vas molim da me nazovete. nažalost. S poštovanjem. ali to će iziskivati neke promjene naših radnih mjesta. ne javim li Vam se u sljedeće dvije sedmice. kako bismo mogli pružiti kvalitetnu obuku. Sviđa mi se zamisao o primanju Vaših učenika na praksu pa obećavam da ću Vašu molbu ozbiljno razmotriti. marta. Rado bismo sudjelovali u takvom programu. još desetak dana na godišnjem odmoru. Nadam se da Vam to neće biti prekasno. Prije donošenja konačne odluke morao bih o tome porazgovarati i s ostalim kolegama koji su. Tarik Logo Voditelj kadrovske službe 144 . hvala na dopisu od 14.Korištenje Predmet: Praksa za Vaše učenike Poštovani gospodine Bakire.

but it would call for some changes in our working places. so I promise I will consider your offer very carefully. We would gladly be part of such a programme. Sincerely yours. unfortunately. I would like to thank you for your letter of the 14 of March. Before making the final decision.Usage The Subject: The Practice for your Students Dear Sir. Tarik Logo Personnel Leader 145 . I like the idea of taking your students for practice. I would have to discuss it with other colleagues who will. I hope it will not be too late. so please call me in case I do not contact you in the next two weeks. for us to offer good training. be on their holiday in the next ten days.

Molba Pleas

Molba

Poštovani gospodine Sedić, vjerujem da ste uživali u odmoru. Dobro došli u stvarnost! Nadam se da smo pomogli Bakiru za vrijeme Vašeg odsustva i da je sve išlo glatko. Bilo nam je zadovoljstvo pružiti dodatnu pomoć. Naše je nastojanje pružiti najbolju moguću uslugu našim kupcima, a lično se zalažem za još veće poboljšanje kvaliteta naših usluga. Možete li mi dati povratnu informaciju o kvalitetu naše pomoći? Vaši će mi dojmovi omogućiti procjenu i nadzor nad standardom usluge koju pruža naš odjel. Puno pozdrava.

S poštovanjem, Sanela Redžić Direktor

148

Pleas

Dear Sir, I hope you have enjoyed your vacation. Welcome to reality! I hope we have helped Bakir during your absence and that everything went without any trouble. It was our pleasure to offer additional assistance. We are trying to offer the best possible service to our customers, and I am personally in favour of an even greater improvement of our service quality. Could you give me some return information about the quality of our assistance? You impression will enable the judgement and supervision over the standard of the services that our department offers. Best regards.

Sincerely yours, Sanela Redzic Manager

149

Molba

Poštovani gospodine Delimustafić, istražujemo mogućnost pokretanja potpuno novog softverskog paketa za računovođe. Zadužen sam za istraživački projekt koji će obuhvatiti odabranu skupinu naših kupaca, a Vi ste posebno izdvojeni kao neko ko bi nam mogao pomoći. Svrha ovog projekta je saznati koju vrstu računovodstvenog softvera trenutno koristite, koje su Vam njegove osobine korisne i koji bi Vam novi programski alati olakšali život. Zanima me biste li bili voljni odgovoriti na nekoliko pitanja u telefonskom razgovoru? Ne radi se ni o kakvoj obavezi i ništa Vam ne pokušavam prodati. Ovo je bona fide istraživački projekt. Jasno mi je da nemate mnogo vremena. Ako biste htjeli da Vas nazovem u određeno vrijeme, molim da mi faksom vratite ovaj dopis s datumom i vremenom koje bi Vam odgovaralo i ja ću Vas tada nazvati. U protivnom, ako dozvolite, ja ću Vas nazvati za dan ili dva. Unaprijed hvala.

S poštovanjem, Franko Arslanagić Direktor razvoja

150

Pleas

Dear Sir, We are investigating the possibility of creating a completely new software package for accountants. I am in charge of the investigation project that will include a selected sample of our customers, and you have been specially chosen as someone who might help us. The purpose of this project is to find out what type of the software package you are currently using, which characteristics are useful to you and what programme tools have made your life easier. I am wondering if you are willing to answer a few questions in a telephone conversation. There are no obligations and I am not trying to sell you anything. This is bona fide investigation project. I am aware that you do not have much time. If you want me to call you at certain time, please send an answer by fax with the date and the time that would suit you, and I will call you then. If not, if you allow me, I will call you in a day or two. Many thanks.

Sincerely yours, Franko Arslanagic Development Manager

151

Molba

Poštovana gospođice Danijela, u prilogu Vam dostavljam kopiju uplate od 598,20 KM, kao djelimično izmirenje našeg duga prema Vama. Priroda našeg posla je takva da zbog štrajka poštanskih službenika nismo mogli poslati robu našim kupcima, niti od njih dobiti uplate. Zbog toga imamo puno nenaplaćenih potraživanja. Štrajk je završio i uvjeren sam da ćemo do kraja sljedeće sedmice moći izmiriti svoje dugovanje prema Vama.

S poštovanjem, Jasmin Duraković Voditelj računovodstva

152

Pleas

Dear Madam, I am enclosing the copy of the payment of 598, 20 KM, as partial settling of our debt to you. The nature of our business is such, tha due to the stike of the post office clerks, we were unable to send the products to our customers, nor receive any payment form them. That is why we have many unpaid orders. The strike is over now and I am sure that by the end of the next week we will be able to settle the whole debt.

Sincerely yours, Jasmin Durakovic Accountancy Manager

153

Molba

Poštovana gospođo Ćatić, hvala Vam na dopisu od 9.januara i Vašoj molbi na konkurs za upravnika poštanskog ureda. Rado bih s Vama podrobnije porazgovarao o poslu, te Vas stoga molim da mi se javite kako bismo dogovorili sastanak u vrijeme koje Vam najviše odgovara.

S poštovanjem, Hasan Gogić Direktor kadrovskih poslova

154

Pleas Dear Madam. I would like to thank you for your letter dated the 9th of January and for your job application for the manager of the post office department. Sincerely yours. Hasan Gogic Personnel Manager 155 . I would gladly discuss the business in detail with you so I am asking you to contact me so that we could arrange a meeting at the time that would suit you.

Molba Predmet: Obavijest kandidatu Poštovani gospodine Burović. hvala što ste došli na razgovor prošli petak. Veliko mi je zadovoljstvo javiti Vam da ste ušli u uži izbor za gore navedeno radno mjesto. Edin Klempić Voditelj kadrovskih poslova 156 . Prije nego što odredim vrijeme zadnjeg razgovora. zamolio sam svakog kandidata da ispuni kratak test. S poštovanjem. koji ćete naći u prilogu. Molim Vas da mi ga ispunjenog vratite do kraja mjeseca.

Sincerely yours. It is great pleasure to inform you that you have been shortlisted for the above-mentioned position. Before I schedule the time for the last interview.Pleas The Subject: The Department Manager Dear Sir. Edin Klempic Personnel Manager 157 . I would like you to do it and send it back to me by the end of the month. I would like to thank you for coming to the interview last Friday. that I am enclosing now. I ask each candidate to do a short test.

što bi to bilo moguće na Vašem sadašnjem radnom mjestu. krajem sljedeće sedmice. S poštovanjem.Molba Predmet: Upražnjeno radno mjesto direktora nabavke u odjelu u Singapuru Poštovani Hasanbašić. Kao što sam Vam rekao. Jasno mi je da će Vam trebati vremena kako biste razmislili o ovoj mogućnosti. mogućnosti za napredovanje u ovoj zemlji prilično su ograničene. ured u Singapuru do danas nije razvio strategiju nabavke i zbog toga dosad nije doprinosio značajnijem povećanju dobiti našeg preduzeća. Singapur smatramo ključnom tačkom za povećanje profitabilnosti našeg poslovanja u jugoistočnoj Aziji. Potrebni su mu ljudi Vaših vještina i sposobnosti. siguran sam da će uspjeh koji ste u toj ulozi imali dosad povećati Vaše izglede za napredovanje u karijeri više nego. što će onom ko dođe na mjesto direktora nabavke biti dodatni izazov. Kao voditelj nabavke u našoj zemlji obavljali ste u posljednje tri godine izuzetno važnu ulogu i želio bih reći da će mi nedostajati Vaš dragocjeni doprinos. Vaš odgovor ne očekujem prije Vašeg povratka s puta u Singapur. Iako sam svjestan toga da će Vam dužnosti i zadaće biti slične onima koje ste obavljali u našoj zemlji. kao što ste i sami spoznali. No. Damir Rondić Direktor kadrovskog odjela 158 . Naš ured u Singapuru pruža ogromne mogućnosti napredovanja u karijeri i daljnjeg proširenja poslovnih obaveza. dozvolite mi nekoliko riječi kao potvrdu sadržaja našeg današnjeg razgovora o mogućnosti Vašeg zaposlenja u našem odjelu nabake u Singapuru. U svakom slučaju.

Our office in Singapore offers enormous progress possibilities in your career and further increase in business responsibilities. the Singapore office has not developed the supply strategy and it has not contributed to significant increase in profit in our company. I also know that you need some time to consider this opportunity. the progress possibilities in this country are rather limited. As the Supply Manager in our country. which will be a great challenge for the future Supply Manager. at the end of the next week.Pleas The Subject: A vacancy for the position of the Supply Manager at the Singapore department Dear Sir. As I have mentioned. Damir Rondic Supply Manager 159 . We consider Singapore the key point for profit increase in our business in Southeast Asia. you have had a very important role in the last three years and I would like to say that I will miss your significant contribution. Sincerely yours. I need people of your skills and capabilities. However. I am sure that the success in the role you have had so far will only increase the possibility of improvement in your career even more than in your present position. Although I am aware that your duties and tasks would be similar to those in our country. In any case. Would you allow me to go throught the contents of our conversation today to confirm the possibility of your emloyment at our Supply Department in Singapore. as you might have realised. I do not expect your answer before you return from your trip to Singapore.

morati otpustiti četvero zaposlenika. Želi li bilo ko od Vas u povjerenju porazgovarati o uvijetima dobrovoljnog prekida radnog odnosa. obavijestit ćemo Vas o njima. nažalost. 14. ovim dopisom potvrđujem da ćemo. aprila. molim Vas da mi se obratite lično. pozvati da nam se jave svi oni koji bi željeli dobrovoljno prekinuti radni odnos. Odlučili smo tako. Kao što znate. u posljednje smo vrijeme izgubili četiri nova ugovora. Čim budemo imali više pojedinosti. ali bez tih ugovora preduzeće ne zarađuje dovoljno za trenutni broj zaposlenika. kao prvi korak. Ne bude li dobrovoljaca. najkasnije do petka. Još uvijek nije donesena odluka o metodi izbora ili o tome u kojem odjelu će doći do smanjenja broja radnih mjesta.Molba Predmet: Dopis o otpuštanju viška zaposlenika Nakon jutrošnjeg sastanka svih zaposlenika. Bilo je to veliko razočaranje za sve one koji su naporno radili ne bi li privukli nove kupce. Bolno smo svjesni učinka koji to ima na moral u preduzeću i željeli bismo situaciju razriješiti što prije. morat ćemo otpustiti četvero ljudi. Besim Latić Glavni direktor 160 .

the company is not profiting enough to be able to keep all the employees. Besim Latic Chief Manager 161 . we will have to fire four people. by Friday. As the first step. we have decided to invite all those who would like to terminate work voluntarily. we will inform you. As soon as we have more details. We are painfully aware of the effect it will have on the morale of the company and we would like to solve the situation as soon as possible.Pleas The Subject: Firing redundant employees After the meeting of all employees this mornig.wehavelostfournewcontractslately. unfortunately. We have not decided on the selection method nor about the department from which those people will be chosen. Asyouknow. but without these contracts. contact me personally. April 14. please. If there are no volunteers. by this letter I confirm that we will have to hire four employees. If anyone would like to have a confidential conversation about the voluntary termination fo work.Itwasagreatdisappointment for all those who were working hard to attract new customers.

Vaš doprinos našem radu i uspjehu bio je ogroman. Molim Vas da mi javite svoju odluku. poštovat ćemo Vašu odluku odlučite li ne vratiti se. Stigli smo do manje od 21 dana do krajaVašeg zakonskog porodiljskog dopusta. a ja ću se toplo nadati da će ona biti onakva kakvu želim. Vedran Jakov Voditelj kadrovske službe 162 . Znam da ste rekli kako želite ponovo razmisliti po rođenju djeteta. a Vaši izgledi za napredovanje više nego dobri. ali Vaš pismeni odgovor mora stići u roku od 14 dana od datuma na ovom dopisu kako biste zadržali pravo na povratak.Molba Poštovana Hasija. jer ste u posljednjih nekoliko sedmica svima nedostajali. Oprostite što ova molba možda zvuči pretjerano službeno. Ne treba ni reći da bismo Vas rado primili natrag u tim. ali moramo znati kakve su Vaše namjere. S poštovanjem. pa bih Vas zamolio da mi javite namjeravate li se vratiti na posao. nadam se da ste Vi i Rasim dobro i da ne provodite previše besanih noći. Isto tako. Ne morate mi odgovoriti odmah. Osobno se nadam da ćete se htjeti vratiti.

Vedran Jakov Personnel Manager 163 . and I would like to know whether you intend to come back to work. Your contribution to our work and success was enormous. but we need to know your intentions. we will respect your decision in case you decide not to come back to work. There are only 21 days left before the termination of your maternity leave. and you chances of progress are more than good. I hope that Rasim and you are all right and that you are not having too many sleepless nights. I know that you said you wanted to reconsider it after your child’s birth. I am asking you to inform me about your decision. You do not have to answer immediately. I do not have to mention that we would gladly have you back in the team because everyone has missed you in the last few weeks.Pleas Dear Madam. and I sincerely hope it will be the one that I like. I personally hope you will return to your job. However. Sincerely yours. I apologize if this letter is too official. but your written answer has to arrive within the period of 14 days after the receipt of this letter so that you can retain your right to return to work.

iznenadna smrt gospodina Franje Cvetkovića jako nas je potresla. Prilažem dopis za gospđu Cvetković i bio bi Vam zahvalan ukoliko bi joj ga mogli uručiti. Hvala. te da će im jako nedostajati. S poštovanjem. Milada Bošnjak Direktorica 164 .Molba Poštovani gospodine. Vjerujem da će je malo utješiti podatak da su Franju cijenile i stranke koje su ga poznavale vrlo kratko vrijeme. ožalostila.

Yours Sincerely.Pleas April 13. and everyone will miss him greatly. Many thanks. 2006 Dear Sir. Milada Bosnjak Manager 165 . The sudden death of Mister Franjo Cvetkovic has put us all in grief. I believe it might be of some consollation that Franjo was respected by partners who knew him even for a very short time. I am enclosing a letter for Mrs Cvetkovic and I would be grateful of you could personally deliver it to her.

godine Vaš znak: GFk854796 Predmet: Račun 12332 Poštovani gospodine Duraković. Ovime potvrđujemo da još uvijek nismo dobili uplatu iznosa od 6. S poštovanjem. teVas zato molimo zaVaše posredovanje.20 KM.Molba 24. Refik Mišković Direktor 166 . hvala Vam na Vašem dopisu od 26. Prilažem neke relevantne dokumente i prepisku koja se odnosi na gore navedeno dugovanje. februara.542. Zahvaljujemo Vam na pomoći. mart 2006.

20 KM.542. 2006 Your sign: GFk854796 The Subject: The bill No. Refik Miskovic Manager 167 . so I am asking you to to act as a go-between. 12332 Dear Sir. I would like to thank you for you letter dated Febryary 26. I am enclosing some relevantdocumentsandthecorrespondencereferringtotheabove-mentioned subject. I would like to thank you for your help. I confirm that we have not received the receipt for the payment of 6.Pleas March 24. Sincerely yours.

Vaše sam ime dobio od Ivana Buzića iz Zedis STL d. Zbog planova proširenja. koje uspješno posluje već pet godina.o. Vaš klijent.Molba 15. koji je. godine Predmet: Predloženi otkup potraživanja Poštovani gospodine Turajlić. Molim Vas da me nazovete kako bismo dogovorili sastanak i ugovorili mogućnost takvog finansijskog aranžmana. Adis Vrabac Finansijski direktor 168 . april 2006.. naša nam je banka odbila povećati kreditno zaduženje.o. Željeli bismo razmotriti mogućnost otkupa duga našeg preduzeća. vjerojatno će nam trebati dodatni obrtni kapital. S poštovanjem. Nažalost. pa smo htjeli s Vama dogovoriti otkup duga. kako sam shvatio.

Unfortunately. who is. of Zedis STL d. which has been working successfully for five years. I am asking you to contact me so that we could schedule a meeting and dicuss the possibility of such financial arrangement.o. Sincerely yours. Adis Vrabac Financial Manager 169 . our bank has refused to increase our credit loan.o. if I understood correctly. so we would like to discuss our debt with you. I got your name from Ivan Buzic. we would need additional capital.Pleas The Subject: The enclosed buying off the debt Dear Sir. your client.. We would like to consider the possibility of buying off the debts of our company. Because of the enlargement plans.

jer se čini da njena polica ne uključuje naknadu za “smrt na radnom mjestu”. februar 2006. a koja dodatna korist.00 na 500. razmišljam o tome da povećam životno osiguranje vezano uz moje mirovinsko osiguranje s 250.00 KM. upravo sam iznova proučio našu policu mirovinskog osiguranja. godine Predmet: Mirovinsko osiguranje Poštovani Denijal. dok moja to uključuje.Molba 28. Kenan Torlak 170 . Moja žena je zabrinuta. Molim Vas da mi javite koja bi bila razlika u mjesečnoj premiji za takvo povećanje. S poštovanjem. Također. Molimo Vas da nam javite koji bi bio dodatni trošak za to.

Pleas February 28. I am also thinking about increasing my life insurance connected with my retirement insurance from 250. I have studied once again our insurance policy. 00 KM. I am asking you to inform us about the addional costs and advantages. My wife is worried because her policy does not include a compensation for‘death at work’. Kenan Torlak 171 . Sincerely yours. Would you please state the difference in the monthly premium for such an increase. whereas mine does. 2006 The Subject: Retirement Insurance Dear Sir. 00 KM to 500.

Predlažemo preuređenje tavanskog prostora u kancelarije i kuhinju. Prilažemo nacrte koje smo dali izraditi. jer ih oplemenjuje. Jadran Tolić 172 . S poštovanjem. Pišem u skladu s članom 12 našeg Ugovora o najmu. po kojem moramo tražiti Vaše odobrenje želimo li izvršiti bilo kakve promjene. Građevinsku dozvolu još uvijek nismo zatražili jer bismo se najprije željeli uvjeriti da nemate primjedbe na predložena poboljšanja. kako bismo poboljšali uvjete rada.Molba 4. očekujemo Vaš pristanak. godine Predmet: Preuređenje poslovnog prostora Poštovani gospodine Grgić. april 2006. Unaprijed se veselim Vašem odgovoru. htjeli bismo preurediti poslovni prostor. U nadi da će Vam se svidjeti naš prijedlog preuređenja radnih prostorija.

Pleas April 4. 2006 The Subject: Redecorating the Working Space Dear Sir. I am enclosing the redecoration of the attic space in the office and the kitchen. I am writing in accordance with Point 12 in our Renting Contract. because it improves them. in order to improve the working conditions. We have not asked for the building licence because we want to ensure that you no objections to the suggested improvements. Sincerely yours. I am expecting your approval. We would like to redecorate the working space. Jadran Tolic 173 . by which we have to ask for your approval if we want to make any changes. Hoping that you will like our suggestion of redecorating the working space. I am also enclosing the drawings. I am looking forward to your answer.

2 kopije liste pakovanja 6. 3 kopije računa 3. Jadranko Pašić Odjel izvoza 174 . april 2006.Molba 15.: 280180 u vrijednosti od 150. Mjenicu 8. i nas o tome izvijestite. S poštovanjem. te Vas molimo da uplatu izvršite izravno na naš račun. Potvrdu da smo poslali odgovarajuće kopije dokumenata koji su potrebni za otvaranje pošte 7. računa: 17062003 Puno hvala na saradnji. Izvor inspekcijskog izvještaja s ovjerenim i potpisanim računom 5. godine Predmet: 160406 Poštovana gospodo. prilažem Vaše izvore akreditiva zajedno sa sljedećim dokumentima: 1. Naš je račun sljedeći: UNIBanka d. ali s 2 neprenosive kopije teretnica 4. Br.00 KM Od: Bank International U vezi s gore navedenim. Neopozivi akreditiv br.000. 2 kopije potvrde o analizi robe Nadam se da je sve u redu.d. 3 kopije izvorne potvrde o vrijednosti robe 2. Potpuni komplet bez jednog izvora. Doglodi 265 72230 Žepče Ime na računu: BIPU industrija d.d.

3 copies of the initial confirmation of the value of the goods 2.: 17062003 Sincerely yours. 2 copies of the receipt about the analysis of the goods. but with copies of requests 4. The confirmation that we sent the copies of documents needed to open the mail 7. Account No.d.: 280180 at the amount of 150. Doglodi 265 72230 Žepče The name on the account: BIPU industrija d. A whole complet without one source.Pleas April 15.d. Our account is: UNIBanka d. The source of the inspection report with the signed bill 5. 3 copies of the bill 3. Jadranko Pasic Export Department 175 . The form 8. I hope that everything is all right.000.00 KM From: Bank International Concering the list above. 2006 The Subject: 160406 Dear Gentlemen. 2 copies of packaging lists 6. The unrequitted acreditive No. and to inform us about that. and I am asking you to make the paymeny directly onto our account. I am enclosing your sources of acreditive together with other documents: 1.

S poštovanjem. kako bih se mogao javiti svom klijentu i. gkhf021 MAYIBO INDUSTRIAL CO LIMITED Poštovani gospodine Erik. Ne želim izgubiti važnog klijenta. Iz priloženih ćete dokumenata vidjeti da se uvoznikova procjena carine temeljila na 10%. koji trenutno ima još dvije narudžbe kod nas. Molio bih Vaš odgovor što je prije moguće. mart 2006. a ne na 25%. uz malo sreće. pa bih Vas zamolio da otvorite spis i ponovo procijenite uvoznu carinu. jer je upravo to porez kojeg određuje porezna vlast SAD. godine Predmet: 001 / 54896 / 06 / KO / 01. Puno hvala na saradnji. uz napomenu da će se isporučena roba koristiti za pisanje udžbenika. dobiti potvrdu njegove sljedeće narudžbe. ali iz priloženih dokumenata vidjet ćete da moj klijent nije zadovoljan izvještajem za razvrstavanje robe za carinjenje. koje se odnosi na isporučene pisane ploče. znam da ste gornji spis zatvorili.Molba 12. Hrvoje Stanić Odjel izvoza 176 .

Pleas March 12. since I have two more orders from you. which refers to the delivered written tables. and with some luck. so that I could inform my client. gkhf021 MAYIBO INDUSTRIAL CO LIMITED Dear Sir. You will realised from the document that the importer’s estimated customs’ duty was based on 10%. get a receipt for his next order. I know that you have closed the above-mentioned material. bearing in mind that the delivered commodity will be used for writing school books. Hrvoje Stanic Import Department 177 . I do not want to lose an important client. because that is the tax set by the USA tax commission. Sincerely yours. 2006 The Subject: 001 / 54896 / 06 / KO / 01. and not on 25 %. but from the enclosed documents you will see that my client is not satisfied with the report for the sorting of the duty-paid commodities. I would ask you to reply as soon as possible. but I would ask you to open the material and re-estimate the customs’ duty . Thank you for your cooperation.

april 2006. S poštovanjem. Lugano. Roba je već spremna i može se pregledati u lučkom skladištu.Molba 7. Ivan Badrić Odjel za transport 178 . Švicarska dobili od Komercijalne banke Etiopije iz Addis Abebe. te naš predračun i službenu narudžbu preduzeća Dana Printing Press iz Addis Abebe. pa Vas molimo da nam javite koliki će oni biti. prilažem kopiju akreditiva. Molio bih Vas da nam pošaljete sve potrebne obrasce budući da smo već rezervisali prostor na brodu “Istra”. Kao što vidite. koji najkasnije do kraja aprila ove godine obavlja ukrcaj u luci Rijeka. godine Predmet: Etiopija Poštovani gospodine Džanković. Spremni smo pokriti troškove inspekcijskog pregleda. u skladu s našim telefonskim razgovorom. imamo vrlo malo vremena i bili bismo Vam mnogo zahvalni na saradnji. koje smo preko Citibanka.

we have not got much time. Sincerely yours. Ivan Badric Transport Department 179 . 2006 The Subject: Ethiopia Dear Sir. Switzerland. In accordance with our telephone conversation. I am enclosing a copy of the acreditive. I would ask you to send us all the necessary forms since we have already made reservations on the ship Istra for loading the goods not later than the end of April this year in the Rijeka harbour. I am also enclosing our preliminary calculation and the official order of the company Dana Printing Press from Addis Abeba. Lugano. The goods are ready and they can be examined in the harbour warehouse. through Citibank. and we would appreciate your cooperation. As you can see. that we received from the Commercial Bank of Ethiopia from Addis Abeba. We are ready to cover the expenses of the inspection examination so please inform us about the inspection costs.Pleas april 7.

.

Motiviranje Motivation .

molim Vas da mi se slobodno obratite u bilo kojem trenutku kako bismo o njima porazgovarali. Niste li sigurni kako obaviti određenu zadaću. Nadam se da ćemo moći smanjiti neke od pritisaka kojima ste bili izloženi i stvoriti Vam bolje radne uvjete. februar 2006. a bilo što bi od Vas mogao tražiti direktor prodaje doći će preko mene. te tako predlažem da se sastanemo za mjesec dana i porazgovaramo o tome kako su uspjele promjene. Od sada nadalje bit ćete odgovorni samo meni. Nenad Frgalo Direktor marketinga 182 . ili ako Vam se čini da za postizanje ciljeva koje smo Vam zadali ima nekoliko različitih načina. naročito kad obojica tražimo da se zadaće izvrše istovremeno i do istog roka. naš je primarni cilj postići ciljeve prodaje koje smo sebi postavili. Jasno mi je da to ponekad može stvoriti poteškoće. i najmanje) u njenom samom početku. Vaš doprinos prodajnom i marketinškom timu sigurno može biti značajan te sam stoga uvjeren da će u nadolazećim mjesecima biti mnogo prilike za povećanje Vaših odgovornosti. Dvije glave često znaju više nego jedna i lakše će riješiti složene situacije.godine Poštovani gospodine Pecikoza. Svakako.Motiviranje 22. se ne biste se trebali ustručavati obratiti mi se u vezi bilo kakve poteškoće (pa. hvalaVam što ste mi tako iskreno i pošteno priznali s kakvim ste se poteškoćama susretali u posljednjih nekoliko mjeseci. S poštovanjem. Također. Slažem se da nam je potrebno više sastanaka za izmjenu informacija. Znam da ćete Vi lično učiniti sve što je u Vašoj moći da se ti ciljevi postignu. Tako ću ja moći pratiti protok zadaća i spriječiti bilo kakav izvor sukoba. U svojoj ulozi koordinatora prodaje i marketinga Vi ste trenutno istovremeno odgovorni dvjema osobama: meni i direktoru prodaje.

I know that you will personally do everything that is in your power to fulfill these aims. In that way I wil be able to follow the flow of tasks and avoid any possible conflicts. It is evident that it can sometimes cause some difficulty. you should not hesitate to contact me in case of any problem (even the smallest one) in the very beginning. If you are not sure how to fulfill a certain task. Nenad Frgalo Marketing Manager 183 . Certainly. From now on. I would like to thank you for honestly admitting what difficulties you have encountered in the last few months. or if the goals can be achieved in a few different ways. with the same deadline. I am asking you to contact me freely so that we can discuss it at any time. you will be responsible only to me. especially when we both ask the tasks to be done at the same time. Sincerely yours. I hope we will be able to lower some of the pressure you have been exposed to and create better working conditions. I agree that we need more meeting for information exchange so I suggest we meet in a month and discuss the progress of the changes. Your contribution to the Sales and Marketing Team surely can be significant and I am convinced that in the following months there will be opportunities to increase your possibilities. Two head know better that one and it is easier to solve difficult situations. 2006 Dear Sir. our primary goal is to achieve the aims of the sale that we have set for ourselves.Motivation February 22. Also. In your role of the Sales and Marketing Coordinator you are currently responsible to two people: to the Sales Manager and to me. and anything that the Sales Manager asks from you will come through me.

godine Poštovani Kristijane. S poštovanjem. Obzirom na takvu prednost. prošla je godina bila teška za sve nas. Možda se čini nemogućim ciljem – ali vjerujte mi. Čestitam – zaslužili ste svaku lipu nagradne plaće. odlučnosti i predanosti odgovoriti na ovaj izazov. Vaša je zadaća pobrinuti se za to da nas kupci prepoznaju kao vodeću marku na tržištu i da tu poziciju održimo. Veselim se unaprijed što ću Vam na kraju godine svima isplatiti veliku nagradnu plaću. Upamtite. Mirela Bogović Direktorica marketinga P. februaura 2006. znamo da je naš proizvod puno bolji od proizvoda naših takmaca i da će stvoriti velike praznine na njihovom tržištu.Motiviranje 8. koju ste dobili prošli mjesec. Znam da imate iskustva. Poslovali smo u najgorim mogućim uvjetima u posljednjih deset godina. Nema nikakvih ograničenja na visinu plaće koju tako možete postići. 1% više od cilja znači 1% više na nagradnu plaću! 184 . Novi proizvodi koje sad prodajete najmodernijeg su dizajna i pružaju kupcima više koristi nego bilo koji proizvod naših takmaca koji se može kupiti za sličnu cijenu. povećali smo svoj udio na tržištu za 10% u usporedbi s takmacima – sjajan rezultat.S. Usprkos tome. Svaki postotni bod koji postignete od sada nadalje bit će Vam isplaćen kao dodatak od 1% na plaću. htjeli bismo da vrijednost prodaje naVašem području povećate 20%.

S. 1% of the goal means 1% of your salary increase! 185 . we would like you to increase the advantages of our sale for 20 % in your area. Last year had been difficult for all of us. Sincerely yours. Every percent that you achieve from now on will gain you a 1% increase on your salary. I know that you have experience. we have increased our market share for 10 % in comparison with our competitors – an excellent result. Remember. Congratulations – you have deserved every penny of the reward salary that you received last month. 2006 Dear Sir. believe me. Maybe this seems as an impossible goal – but. Our products that you are selling now are of the most modern design and offer the customers more benefit that any other products that they could buy from our competitors at the same price. I am looking forward to giving all of you a big salary at the end of the year. Despite that. Mirela Bogovic Sales Manager P. Your task is to make sure that the customer recognize us as the leading market brand and to keep that position. We have been doing business in the worst possible conditions in the last ten years. I know that our product is much better than our competitors’ product and that it will create big gaps in their market. decisiveness and dedication to respond to this challenge. There are no limitations as to how much you can increase your salary.Motivation October 8. Considering this advantage.

Motiviranje 31. Važno je upregnuti raspoloživo znanje kako bismo stvorili pobjedničku formulu. Uvjeren sam da će ovaj proces potaknuti i druge. Naš je cilj postići povećanje od 20% u sljedeće četiri godine. Jasno mi je da se to može činiti zastrašujućim. korisne zamisli. Ono što imamo jesu najbolji umovi posvećeni ovome projektu. Zapamtite. dobrodošli u naš novi tim za razvoj poslovanja. moramo biti otvoreni prema svim mogućim putevima prema prijedlogu najboljih rješenja. Obzirom na mandat koji smo dobili. Znam da ćete svojim doprinosom ovom projektu uveliko pomoći ostvarenju cilja. godine Predmet: Tim za razvoj poslovanja Poštovana Jasenka. a to je rast od 20%. januar 2006. mi smo tim i stoga želim da se sve zamisli uzmu u obzir i prouče – bez obzira koliko “sulude” izgledale. pobjedničku formulu. Na sljedećim ćemo sastancima razmotriti težinu svake zamisli i odbaciti najslabije. Zakir Ibrahimović Direktor razvoja 186 . Molimo Vas da za prvi sastanak predložite što je više moguće zamisli. S poštovanjem. koje ćemo moći povezati u konačnu. naročito imajući u vidu da u ovom trenutku ne znamo kako ćemo to postići.

Zakir Imbrahimovic Development Manager 187 . Welcome to our Business Development Team. which is the 20% increase. Our goal is a 20% increase in the following four years. What we have are the best minds dedicated to this project. I am convinced that this process will motivate the other useful thoughts. At our next meetings we will consider every possibility and reject the weakest ones. that we could connect into one final winning formula. 2006 The Subject: Business Development Team Dear Madam. Sincerely yours. It is important to use the available knowledge to create the winning formula. we have to be open to all he possible ways that suggest the best solution. It is clear that it might seem frightening.Motivation January 31. We are asking you to suggest as many answer as possible at our first meeting. Considering the mandate that we have got. we are a team. Remember. I know that your contribution to this great project will help achieve the goal. especially bearing in mind that we do not know now how to achieve that. and we want all the possibilities to be considered – no matter how crazy they might seem.

Želimo li u sljedeće tri godine postati broj jedan na tržištu. Kerim Fazlić Direktor prodaje 188 . Zar to nije vrijedno posebnog truda? Pamtite li kako smo prije tri godine bili samo jedan od mnogih dobavljača? I dok smo se mi razvijali. Sve što je za to potrebno je da date sve od sebe.Motiviranje 05. Moramo zgrabiti šanse koje nam se pružaju i potruditi se da ne propustimo niti jednu jedinu. predanost i volju za uspjehom. a temelji položeni. cilj nam je jasan. moramo imati odlučnost. Moramo nastaviti razgovarati s našim kupcima i od njih saznati što rade naši konkurenti. Ostvarimo li te ciljeve. strategija s kojom smo Vas jutros upoznali ključ je našeg uspjeha. april 2006. na kraju godine čeka Vas nagrada od preko 4. Ali u svakoj priči o uspjehu krije se i sjeme neuspjeha zbog kojeg nema mjesta samozadovoljstvu. naši su stari konkurenti postajali sve slabiji i sve udaljeniji od nas. Svako od Vas dao je fantastičan doprinos uspjehu našeg preduzeća. Imamo odličan tim.564.00 KM. S poštovanjem. godine Poštovana Nevzeta. Znam da možete postići ono što od Vas tražimo. Moramo biti na oprezu i pratiti naše nove konkurente i ono što rade. hrabrost.

Sincerely yours. We have to grab the offered chances and ensure we do not miss a single one. Every one of us gave great contribution to the success of our company. The Strategy that we introduced you to this morning is the key to our success. We have a great team. Kerim Fazlic Sales Manager 189 . We have to continue talking with our customers and discovering what our competitors are doing from them. All it takes is to do your best. I know that you can achieve what we are asking you to. Is it not worth the effort? Do you remember that three years ago we are just one of many suppliers? And as we developed. there is a 4. our old competitors grew weaker and more distant from us.Motivation April 05.564. our goal is distinct. courageous and dedicated to success. we have to be decisive. If we want to become number one on the market in the next three years. But in every story about success there is a seed of failure because of which there is no place for pleasure. If we achieve these goals together. We have to be careful and follow our new competitors and their work. and the foundations are set. 2006 Dear Madam.00 KM for you at the end of the year.

Motiviranje 17. Tome bih želio prilagoditi uvjete Vašeg ugovora s Vama. Želim Vam mnogo uspjeha u osvajanju nagrade sljedeće godine. Nagradni će Vam se dodatak isplatiti u roku od mjesec dana po završetku kalendarske godine.00 KM nagradni Vam se dodatak neće isplatiti. počevši od januara. Trenutno Vam pripada 8 % provizije na svu ostvarenu prodaju na Vašem području.00 KM . Vaša je uloga u tome. čestitam! Bili ste jako blizu osvajanja naše Nagrade zastupnik godine za odlične rezultate koje ste postigli. godine Poštovani Šemsudine.654. decembar 2006. Siguran sam da će sljedeća godina za nas biti najbolja dosad.00 KM ili više u roku od dvanaest mjeseci. U tijeku posljednjih dvanaest mjeseci prodali ste 1200 jedinica ukupne vrijednosti 100. Ne dosegnete li prodaju u ukupnoj vrijednosti od 189. ali dosegnete li prodaju u ukupnoj vrijednosti od 189. ali Bakir Dedić na jugozapadu pretekao Vas je za dlaku. S poštovanjem. nagradit ćemo Vas dodatkom od 2% na vrijednost prodaje u toku kalendarske godine. Tu bih stopu zadržao. Jasmin Eskić Direktor prodaje 190 .654. Kao što možete vidjeti u našem katalogu za sljedeću godinu pripremili smo odličan asortiman novih proizvoda.000. dakako. vrlo važna.

we have prepared excellent assortment of products. 2006 Dear Sir. A the moment. I am sure that the next year will be the best one for us so far. you have 8% provision for all the sale in your area. starting from January. very important. Sincerely yours. Jasmin Eskic Sales Manager 191 . Congratulations! You were very close to winning our reward ‘Representative of the Year’ for the excellent results you have achieved. If your sale does not reach 189. We wish you great success in winning this reward the next year.654. but if your sales reaches 189.00 KM you will not receive the reward.00 KM or more in twelve months. That is why I would like to restate the conditions of our contract with you. As you can see in our catalogue for the next year.000.00 KM. but Bakir Dedic at South-West has won.Motivation December 17. certainly. Your role in it is. I would keep it the same. The reward will be given to you in one-month period after the calendar year is over. In the lats twelve months you have sold 1200 units worthy 100. we will reward you with a 2% increase to the sale value during the calendar year.654.

što je vrlo važno u trenutku kad vlada velika briga za dobrobit okoliša. Prilažem proizvođačku specifikaciju. s vodom uvijek treba biti oprezan! Rado ću Vam organizirati demonstraciju i uvjeravam Vas.Ali. Najvažnija je njihova osobina da ubijaju plijesan i alge. Ovaj proizvod postoji već osam godina na tržištu Sjedinjenih Država. posao ćemo obaviti vrlo profesionalno i učinkovito. prljave. u vezi s našim telefonskim razgovorom. godine Poštovani gospodine Klaić. Kelso – sredstvo za čišćenje je netoksičano i biorazgradivo. blokove. S poštovanjem. a za vanjsku upotrebu za ciglu. bez opasnosti da će nagristi površinu koja se čisti. može se koristiti više puta. a mi smo imali sreću postati njegovim jedinim distributerom za ovaj dio Europe. Naša se sredstva u unutrašnjosti upotrebljavaju za spuštene stropove. biorazgradivih i ozonu neškodljivih hemijskih sredstava za čišćenje u cijeloj državi. zadovoljstvo mi je predstaviti Vam naše preduzeće. Može se primijeniti na površinama okruženim biljnim ili životinjskim vrstama. nikotinom umrljane i algama prekrivene površine mogu promijeniti. pokazat ćemo Vam kako se lako. obzirom da se ne radi o kiseloj supstanci. kao jedinog proizvođača netoksičnih. a na poroznim površinama hemikalija se upija u materijal i djeluje kao inhibitor ponovnog rasta. Tarik Seferović Voditelj prodaje 192 . Priložene fotografije govore same za sebe. također. mramor i keramičke pločice. beton.Motiviranje 8. za vrlo malu cijenu. date li nam priliku da surađujemo s Vama. ali ako nam dozvolite da održimo demonstraciju. vinil tapete. koja pokazuje kako se hemikalija može sigurno koristiti s vodom. drvo i aluminijska staklena vlakna. februar 2006.

and if you allow us to have a demonstration.Motivation February 8. But. you have to be careful with water all the time! I will gladly organize a demonstration and I assure you that. wood and aluminium glass fibres. considering it is not an acid product. and we are lucky to have become the sole representative for this part of Europe. that shows that the chemicals can be used freely with water. bio-dissolving and ozone friendly chemical cleaning products in the whole country. Also. and outside they are used for bricks. concrete. without damaging the surace. It can be applied on the surfaces surrounded with plants or animal species.Their most important characteristic is that they kill germs and algae. Concerning our telephone conversation. marble and ceramics. it can be applied a few times. Tarik Seferovic Sales Leader 193 . and on the corrosive metal surfaces the chemicals are soaked into the material and they act as the inhibitors of further growth. Our products are used for the low ceilings. The enclosed photographs are speaking for themselves. vinyl draperies. which is very important at the time when we are concerned with our environment. Kelso – the cleaning product is non-toxic and bio-dissolving. we will show you how the dirty. 2006 Dear Sir. it is great pleasure to present you our company. blocks. This product had existed for eight years on the market in the USA. I am enclosing the producer’s specification. as the only producer of non-toxic. if you give us a chance to work and cooperate with you. we will do the work professionally and effectively. Sincerely yours. nicotine-stained and algae-cvered surfaces can be changed with a small sum on money.

.

Najave.navođenja i nuđenja Announcements and Offers .

Tarik Kršlak Direktor prodaje 196 . prilažem Vam pisane primjerke praha za rastriranje koji Vam možemo ponuditi. počevši od aprila. rado ću Vam javiti. koji nisu razmjerni naručenoj količini. Postoji i narandžasti. moramo povećati cijenu ovog proizvoda prema novom. S poštovanjem. koji se zapravo koristi samo u SAD-u. a imate li bilo kakvih pitanja.navođenja i nuđenja Poštovani Vidak. no trebate li i njegovu cijenu. kao što smo razgovarali. molim Vas da mi se svakako obratite. Zaista mi je žao što. Nadam se da ćemo i dalje biti u mogućnosti zadovoljavatiVaše potrebe.Najave. priloženom cjenovniku. Primijetit ćete da za manje količine moramo pokriti troškove dostave.

There is also the orange powder.Announcements and Offers Dear Sir. As we have discussed. but if you need the price of that one. I hope we will be able to satisfy your needs. I am sorry to inform you that we will have to increase the price of this product starting from April. Tarik Krslak Sales Manager 197 . and in case you have any questions. according to our new pricelist. Sincerely yours. too. that is actually used only in the USA. we have to cover the delivery expenses. I am enclosing the written samples of powder that we can offer to you. I will be glad to send it to you. do not hesitate to contact me. that are not proportional to the order. You might notice that for smaller orders.

Vjerujem da ćete i dalje uspješno sarađivati s našim preduzećem.navođenja i nuđenja Poštovani gospodine Zubčević.o. Denis Čolaković Konsultant 198 .Najave. Bilo mi je zadovoljstvo raditi s Vama. te da će mu pomagati Faruk Simić i Edib Alihodžić. Sve najbolje.o. te kako ću zajedno s Hakijom Tahirovićem 10. zadovoljstvo mi je objaviti Vam da je na mjesto glavnog direktora postavljen Kenan Okić. uspješno okončana. koji će biti odgovorni za poslove nabavke i odnosa s kupcima. Također. ponovo osvojila položaj jednog od vodećih preduzeća u pružanju konsultantskih usluga i drago mi je što sam bio dio tog uspjeha. Vjerujem kako je Aero exclusive d.o.o. S poštovanjem. dozvolite mi daVam ovim dopisom javim kako je moja zadaća u preduzeću Aero exclusive d. aprila preuzeti svoju novu dužnost direktora za međunarodne poslove.

o. I am looking forward to working with you. and that Faruk Simic and Edib Alihodzic.Announcements and Offers Dear Sir. I wish you all the best. will be in charge of supplies and the contact with the customers. I believe that Aero exclusive d.o. has regained its position as one of the leading companies in offering consulting services.o. who will be helping him. take over my new duty of the International Business Manager from the 10 of April. and I am glad I am part of that success. It is also my great pleasure to announce that Kenan Okic had been nominated Chief Manager. is successfully completed and I will. together with Hakija Tahirovic. Would you please allow me to inform you that my task in the Aero exclusive d. Denis Colakovic Consultant 199 . I believe that you will continue successful cooperation with our company. Sincerely yours.o.

javiti svim našim klijentima kako bi se predstavio i odgovorio na sva Vaša pitanja. Imate li. S poštovanjem. Njegovo je imenovanje uslijedilo po odlasku Zuhdije Džakmića u invalidsku mirovinu. neprekinuti.Najave. Nedim Vilić Direktor 200 . Sa zadovoljstvom objavljujemo imenovanje Rasima Jamakovića na mjesto glavnog direktora od početka juna 2006. ikakve hitne upite. molimVas da se u međuvremenu obratite meni lično. čim stigne. godine. Drago nam je što možemo svim našim klijentima obećati isti. Gospodin Jamaković nam dolazi sa znatnim iskustvom u marketingu i on će se uskoro. međutim.navođenja i nuđenja Predmet: Novi glavni direktor Poštovani gospodine Čolaković. visoki kvalitet usluge zbog koje s ponosom uživamo tako dobar ugled.

do not hesitate to contact me personally in the meantime. Mr Jamakovic comes with significant marketing experience and he will soon. high quality of service because of which we proudly enjoy good reputation. I am glad that we can promise all our clients the same.Announcements and Offers The Subject: New Chief Manager Dear Sir. contact our clients to introduce himself and aswer all your questions. continuous. He was named Manager after Zuhdija Dzakmic had gone to disabled retirement. 2006. If you have any urgent inquiries. Nedim Vilic Manager 201 . It is my pleasure to announce that Rasim Amakovic had been named the new Chief Manager starting from June. please. when he finds time. Sincerely yours.

Što se tiče Ecotok d.Najave. godini. to jest glasine koje kruže o neminovnom zatvaranju ili likvidaciji ovog preduzeća. jer će to vjerojatno biti naša najjača poslovna godina. Riješili smo to na obostrano zadovoljstvo tako da smo prodali naš udio u tom preduzeću.navođenja i nuđenja htio bih riješiti nesporazum koji se pojavio. Gospoda Gospić i Dedić odstupili su s položaja direktora u ARSS-u kako bi se gospodinu Jasminu omogućilo preuzimanje ključne uloge u tom preduzeću. suvlasnik preduzeća “ARSS” i “Ecotok”. zajedno sa mnom. Protiv našeg preduzeća niko nije ustao tužbom.o. ova će se dva preduzeća ujediniti. niti će protiv nas pokrenuti stečajni postupak. tako da će ARSS i Ecotoc poslovati pod imenom ARSS d. Njegovo iskustvo u uvoznim i izvoznim poslovima. u koje je ušao značajnim finansijskim doprinosom. to će preduzeće prestati poslovati krajem 2005. a tako ćemo i nastaviti Mi u ARSS-u veselimo se 2006.o. S poštovanjem. Prvo bih Vam rekao nešto o tome što se dogodilo u proteklih nekoliko sedmica i što će se događati u bliskoj budućnosti.o. Gospodin Jasmin je sada.). godine.o. Naše preduzeće oduvijek je poslovalo s puno snage i odlučnosti. Muamer Vražalica Zajednički glavni direktor 202 . Imali smo razmirice s našim partnerima (Valtec BH d. Dozvolite da razjasnim i tu situaciju. Nadam se da će ovaj dopis raspršiti sve glasine koje kruže i suzbiti Vaša moguća strahovanja. bit će od velike koristi i jednom i drugom preduzeću. Vjerojatno ste čuli za nekoliko nedavnih promjena u ARSS-u.o. koje je stekao u Euroteh-u..o.

There had been no legal suit against our company. that company will cease doing business at the end of 2005. are lookign forward to the year 2006.. We have had problems with our partner (Valtec BH d. Our company has been working with great power and decisiveness.. and will continue to do so.). I would like to clarify that situation as well. that he acquired in Euroteh. Mr Jasmin is now. together with me. We. I would first like to say something about the happenings in the last few weeks and a few things about the future events. Muamer Vrazalica Mutual Chief Manager 203 . His experience in export and import business. the co-owner of the companies ARSS and ‘Ecotok’. nor will there be any legal procedure.o. We solved the problem at mutual satisfaction by selling our share in that company.o. in which he has made significant financial contribution. in ARSS. these two companies will unite and do business under the name of ARSS d. Sincerely yours. will be of great benefit to both companies. As far as Ecotok is concerned. concerning the rumours about the inevitable liquidation of our company.o. You have probably heard about the recent chancges in ARSS. I hope that this letter will stop the rumours and prevent your possible fear.o.Announcements and Offers I would like to solve the misunderstanding that has come up. Gentlemen Gospic and Dedic have stepped out of that position to enable Mr Jasmin to take over the key position in the companies. because it will probably be our greatest business year.

00 KM Poštovani gospodine Berberović. Pravni odjel 204 . Tirada d. vaše smo dugovanje predali u ruke advokatima. Nadamo se da ćete smjesta namiriti dugovanje. ne primimo li u međuvremenu uplatu na gornji iznos. Iznos: 10. Ne uspijemo li naplatiti cjelokupno potraživanje u gore navedenom roku.navođenja i nuđenja j g Predmet: Račun br. Po izricanju pravomoćne presude tražit ćemo pljenidbu Vaše imovine. te redovne i zatezne kamate na dospjelo dugovanje. S poštovanjem. Neće biti nikakvih daljnjih upozorenja. Protiv Vas ćemo krenuti sudskom tužbom za sedam dana. u skladu sa Zakonom.: 65455.o.657.o. Tužbom ćemo potraživati naknadu sudskog postupka. pridržavamo pravo uputiti našeg advokata da pokrene stečajni postupak nad Vama.Najave.

we will ask for your property to be confiscated. Tirada d. if we do not receive the payment on the above-mentioned account. If we do not manage to get the whole amount of money paid onto our account. Amount: 10. in accordance with the Statute. We have trasfered your debt to the lawyers. You will be asked to pay the legal suit expenses. There will be no further warnings. Legal Sector 205 .: 65455. I hope you will settle the debt right away. as well as regular interest rates for the above-mentioned debt.657. After the legal decision.Announcements and Offers The Subject: Account No.00 KM Dear Sir. Sincerely yours.o. A legal suit will be raised against you in seven days.o. our lawyer will start the legal suit.

Poslali ste nam narudžbu za krilne matice. višenismoustanjufinansiratidugotrajno kreditiranje koje jedan mali broj naših kupaca redovno zloupotrebljava. februara na sve naše račune primjenjivat će se kamata od 5%.Najave. što znači da smo prisiljeni ustrajati na poštivanju rokova odgode plaćanja po svim našim računima. prije nego narudžbu stavimo u postupak. siguran sam da ste svjesni koliki teret za kupce i za dobavljače predstavlja trenutna poslovna klima. odobrit ćemo Vam popust na plaćanje u istom iznosu. S poštovanjem Damir Ligata Finansijski direktor 206 .navođenja i nuđenja Predmet: Kamata na odgođeno plaćanje Poštovani gospodine Sakić. Od 10. to jest 30 dana od datuma na računu. Visoka cijena novca je neprekidna gospodarska stvarnost. Molim Vas da potpišete dodatnu klauzulu našeg ugovora o poslovanju i vratite nam je bez odlaganja. Ovićeseuvjetistrogoprimjenjivati. Ukoliko cjelokupni iznos računa primimo u roku od 30 dana. morat ću Vas zamoliti da se pismeno složite s našim uvjetima poslovanja.jer.

The high price of money is continual reality. You have sent us an order for wing registry. These conditions will be strict. 30 days from the date on the bill. Sincerely yours. Starting with February 10.Announcements and Offers The Subject: Interest rate for Delayed Payment Dear Sir. I am sure that you are aware that the current business climate is a great burden both to the customer and the suppliers. I would ask you to agree with our business conditions in written form. but before we place your order. I would ask you to sing the additional clause of our business contract and send it back without any delays. we wil grant you a discount for the payment of the same sum. which means that we are forced to respect the deadline of delayed payment at all our accounts. If we do receive the whole sum within 30 days. the interest rate on all our bills will be 5%. Damir Ligata Financial Manager 207 . because we are not capable of financing longterm crediting which a small number of our customers constantly abuses.

ali zasada još uvijek u tome nisu uspjeli. ali smo na kraju odlučili potražiti zgradu u kojoj ćemo se svi moći smjestiti i koja će nam omogućiti širenje u skladu s poslovnim planom u budućnosti. Znajući koliko ste svi uživali radeći u ovim prostorima. Ali vjerujem da skučeni uvjeti rada sve više utječu na postizanje onakve učinkovitosti kakvu bismo svi željeli. već mjesecima pokušavamo odgoditi neminovno. ali preseljenje će neizbježno za neke značiti duže trajanje putovanja na posao i s posla. molim Vas da mi se bez ustručavanja obratite. Unajmili smo agenciju za posredovanje nekretninama da nam nađe odgovarajući prostor.Najave.navođenja i nuđenja Predmet: Preseljenje odjela Poštovana Kerima. Cilj nam je ostati u istom dijelu grada. S poštovanjem. Nikako ne bismo željeli izgubiti bilo kojeg zaposlenika zbog preseljenja odjela. pomalo mi je žao što moram objaviti da smo konačno prerasli naše sadašnje poslovne prostore i da se moramo seliti. I dalje ćemo Vas obavještavati o razvoju događaja. Uzeli smo u obzir sve mogućnosti (uključivo i zadržavanje ovih prostora i širenje na neku od susjednih zgrada). Hakija Brzi Glavni direktor 208 . Imate li bilo kakvih pitanja.

please do not hesitate to contact me. We will continue to inform you about any further changes. I am sorry to announce that our current business space has grown too small and that we have to move. we have been trying to postpone the inevitable for months. but moving will inevitably mean travelling longer to and from work for some employees. We would not like to lose any of our employees because we are forced to move. Knowing that you have all enjoyed working in these rooms. The goal is to stay in the same part of the city. the building in which we can spread in accordance with our future business plans. If you have any further questions. We have hired a real estate agency to find the suitable space. But I believe that limited working conditions influence the desired performance. Sincerely yours. we have decided to look for a building where all of us can work. Hakija Brzi Chief Manager 209 .Announcements and Offers The Subject: Transfering the Department Dear Mrs. but they have not had any success so far. Bearing in mind all the possibilities ( including keeping this space and renting the neightbouring buildings).

Naš je promet porastao 10% i sada iznosi 5. . Puno sreće. to će.navođenja i nuđenja Predmet: Finansijska godina 2005. Novi su proizvodi povećali prihode. dakako.000. 5% dobiti raspodijelit će se među zaposlenicima razmjerno s njihovim primanjima. HvalaVam još jednom naVašem doprinosu ovogodišnjem uspjehu preduzeća.00 KM. nakon tako dobrog početka. kad se na tržištu pojave dodatni novi proizvodi. podrazumijevati i veći udio u dobiti za Vas.150.025. Dobit prije oporezivanja porasla je 12% u odnosu na prošlu godinu i iznosi 984. Prema uslovima Ugovora o raspodjeli dobiti.00 KM. a očekujemo da će se taj rast nastaviti i sljedeće godine. S poštovanjem. moći najaviti još veću dobit sljedeće godine. S velikim Vam oduševljenjem javljam da je godina bila odlična te koristim prigodu da Vam lično zahvalim za velik trud koji ste uložili u uspješno poslovanje preduzeća u posljednjih 12 mjeseci.Najave.Podjela dobiti Poštovani Miro. StogaVam sa zadovoljstvom javljam da je ovaj mjesec Vaša plaća uvećana za 1. Halid Haskić Glavni direktor 210 .000. Nadamo se da ćemo.00 KM.

– Profit Share Dear Sir.150. I would like to thank you once more for the this year’s contribution to company’s success. Sincerely yours. we will be able to announce even greater profit next year. Therefore. According to the conditions in the Agreement on Profit Share. Our products have increased the profit. 5% will be distributed among the employees reciprocal to their salaries. Best regards.000. when new additional products appear on the market.000.00 KM. which means even greater share for you. I hope that after this great start.00 KM. Our profit has increased for 10% and it amounts to 5. it is great pleasure to annouce that your salary has been increased for 1.00 KM now. The profit prior to the taxes increased for 12% in comparison with the last year and it amounts to 984. and we expect it to continue the next year as well. I am delighted to announce that the last year was excellent and I am using this opportunity to thank you for your great effort you invested in the successful business in the company in the last 12 months.025. Halid Haskic Chief Manager 211 .Announcements and Offers The Subject: The Financial Year 2005.

Oni koji su u preduzeću manje od pet godina steći će to pravo one godine u kojoj prije 1. odlučili smo promijeniti politiku korištenja godišnjih odmora u našem preduzeću. Od početka 2006. januara napune pet godina radnog staža u preduzeću. S poštovanjem. ako pet godina radnog staža u preduzeću napunite u junu. Adnan Kovačiček Direktor 212 . molim Vas da mi se slobodno obratite. Nadam se da je ovo dostatno objašnjenje nove odredbe. januara.Najave. pravo na dva dodatna dana godišnjeg odmora stječete sljedećeg 1.navođenja i nuđenja Predmet: Godišnji odmori Poštovani gospodine Lugonjić. To znači. imate li bilo kakvih pitanja. godine svi zaposlenici koji su u preduzeću duže od pet godina imat će pravo na dodatna dva dana plaćenog dopusta svake godine.

please. Adnan Kovacicek Manager 213 . We have decided to change to politics of using the vacations in our company. Since the beginning of 2006.Announcements and Offers The Subject: Vacations Dear Sir. Sincerely yours. Those who have been working for less than five years will gain the same right if they will have five years of working experience until the 1st of January. If you have any further questions. It means that. if you have had five years of experience in June. do not hesitate to contact me. all the employees with more than 5 years of working experience in this company will be entitled to two days of paid leave every year. you will gain the right to two days of paid leave next January. I hope this had been sufficient explanation of the change in our policy.

Možemo proizvesti i limunžutu. S poštovanjem. Unaprijed se veselim Vašem pozivu i Vašoj narudžbi. koju smo Vam poslali telefaksom. potvrđujem cijenu žutog tekućeg praha od 17. pa ću Vam ih proslijediti čim stignu.navođenja i nuđenja Poštovani Hamidović. jer su uzorci pisani na krivom papiru. ali će ona izgledati prilično blijedo.65 KM/kg. Isključio sam je iz ponude jer mi se čini da je Vaš kupac tražio nešto upadljivo. Za količine veće od 100 kg možemo Vam ponuditi povoljnije cijene. Uskoro ću ih dobiti još nekoliko na pravilnoj podlozi.Najave. Kraljevski plava i crna bit će izražajnije u štampi nego na uzorcima. Mahir Alishah Direktor prodaje 214 . Prilažem standardni raspon boja.

We could also produce lemon yellow. Mahir Alishah Sales Manager 215 . I will soon get some more samples on the right kind of paper. For orders bigger than 100 Kg we can offer more convenient prices.Announcements and Offers Dear Sir. and also to receiving an order from you. I confirm the price of the yellow liquid powder of 17.65 KM/kg. Sincerely yours. but it would look pretty pale. Royal blue and black will be more expressive in print than on the samples. because the customer seemed to ask for something striking. I have excluded it from the offer. that we have sent you by fax. I am enclosing the standard range of colours. because the samples are written on the wrong paper. and I will send them to you as soon as they arrive. I am looking forward to hearing from you soon.

Bešić Fedža Direktor računovodstva 216 . Javite mi je li Vam prihvatljiv običan papir. godine Poštovani gospodine Mustafić. S poštovanjem. Kako vidite iz priloženih uzoraka.navođenja i nuđenja Predmet: TR /26. Papir s premazom zahtijeva puno ručnog rada u fazi sabiranja. Izborom običnog papira (molim pogledajte priložene uzorke) uštedjeli biste 10% od gornje cijene. nema velike razlike između ovih dviju vrsta papira. mart 2006. u skladu s Vašom specifikacijom od 26. Glavna nam je poteškoća vrsta papira koji ste Vi odredili. jer imamo stroj za automatsko sabiranje ovakvog papira. potvrđujem našu ponudu od 982.Najave. i prije nego što nam dotrčite vičući “prijevara!” želio bih Vam objasniti kako bismo Vam istu uslugu mogli pružiti za manje novaca. marta 2006.65 KM za pisanje vaše brošure. a mi bismo imali manje posla. godine Cijena je nešto viša nego za prethodne poslove koje smo obavljali za Vas.

As you can see from the enclosed samples. I would like to explain how the same job can be offered for a smaller sum of money. Would you be so kind as to inform me in case you choose the plain paper. and before you come running and screaming: ‘Cheating!’. Paper with coating requires a lot of expertise work in the summing phase.65 KM for writing your brochure. Dear Sir. I am confirming our offer of 982. there is no great difference between these two kinds of paper. The price is a bit higher than for the previous jobs that we have done for you. Sincerely yours. 2006. Besic Fedza Accounting Manager 217 . 2006. Our main difficulty is the kind of paper you chose. and we would have less work because we have a machine for automatical summing of such paper. By choosing the plain paper (Would you please look at the enclosed samples?) you would save 10% from the abovementioned price. in accordance with the specification dated March 26.Announcements and Offers The Subject: TR /March 26.

Najave,navođenja i nuđenja

Poštovani Davore, primio sam Vaš dopis od 30. januara kojim nam javljate da ne želite platiti dug u iznosu 392,98 KM i tvrdite da smo trebali uočiti pogrešku prije slanja računa. Prihvatam da je pogrešku trebalo uočiti prije slanja računa i izvinjavam Vam se zbog neugodnosti.Na našem računu jasno piše da pogreške i propusti ne tvore temelj za poricanje obaveze plaćanja, te Vas stoga molim da iznos na računu platite u cijelosti, u skladu s našim ugovorom.

S poštovanjem, Vlado Karišik Direktor finansija

218

Announcements and Offers

Dear Sir, I have received your letter dated January 30., where you stated that you do not want to pay the debt of 392,98 KM and that we should have noticed the mistake when we sent you the bill. I accept that we should have noticed the mistake before we sent the bill and I apologize because of the inconvenience. On our account it is clearly stated that the mistakes do not create the basis for avoiding the payment so I am asking you to pay the whole amount on the bill, in accordance with our contract.

Sincerely yours, Vlado Karisik Financial Manager

219

Najave,navođenja i nuđenja

Predmet: “Kuhinja gospođe Ane” - Zahvalnica Poštovana Dedić, dopustite da Vam zahvalim na ponudi za kupovinu 300 primjeraka knjige “Kuhinja gospođe Ane” po cijeni od 76,00 KM za primjerak. Kad ste nam prvi put ponudili ovaj naslov, objasnio sam Vam da nam se knjiga čini dosta skupom, da je kvaliteta fotografija loša, a nudi se mali broj pravih recepata u uporedbi s drugim knjigama na tržištu. To je knjiga koju bi čovjek mogao držati na stoliću u dnevnoj sobi, a ne praktična knjiga za svakodnevnu upotrebu. Kao što i sami znate, naši će kupci radije uzeti ovo drugo, a ne ovo prvo. Sumnjam da ćemo imati puno kupaca čak i po tako niskoj cijeni koju omogućuje Vaš popust. Shodno tome, najbolja cijena koju možemo ponuditi, uz obvezu kupovine svih 300 primjeraka, je 9,50 KM za primjerak. Javite mi se ako Vas ova ponuda zanima. U suprotnom, sasvim ću razumjeti postignete li bolju cijenu drugdje.

S poštovanjem, Amir Arslanagić Direktor nabavke

220

Announcements and Offers

The Subject: ‘Mrs Ana’s Kitchen’ Dear Madam, Allow me to thank you for your offer to buy 300 copies of the book Mrs Ana’s Kitchen at the price of 76, 00 KM per copy. When you offered this title for the first time, I explained that the book seemed rather expensive, that the quality of the photographs was poor, and there were only a small number of recipes compared with other books on the market. It is a book to be kept on the table in the living room, not the one for practical daily use. As you may know, our customers will choose the latter, not the former one. I doubt that we would have many buyers even with that discount that you are offering. Therefore, the best price that we can offer, with the obligation of buying 300 copies, is 9, 50 KM per copy. Please, contact me in case you are interested in this offer. On the other had, I will understand if you get a better offer somewhere else. Sincerely yours, Amir Arslanagic Supply Manager

221

Najave,navođenja i nuđenja

Poštovani Ekmečić, nakon našeg jutrošnjeg razgovora, sa zadovoljstvom potvrđujem da smo Vam spremni ponuditi posao upravnika odjela, s datumom nastupanja na posao 15. juna 2006. godine. Potvrđujem također da će Vam mjesečna plata biti 1.080,00 KM, a isplaćivati će se do 15.-og u mjesecu, za prethodni mjesec. Vaša će se plata razmotriti nakon šest mjeseci, u decembru, a nakon toga svake godine, u martu. Vaš neposredni rukovoditelj biti će Senad Lovrić, član uprave. U prilogu Vam dostavljamo opis radnog mjesta i uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Imat ćete plaćeno zdravstveno osiguranje. Svaki zaposlenik bira mirovinsko osiguranje prema svojoj želji, pa Vas molimo da nam javite kod kojeg Mirovinskog fonda imate račun. Radno vrijeme je od 8 do 16 sati, od ponedjeljka do petka, s prekidom za ručak u trajanju jednog sata. Imat ćete pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora, povrh slobodnih dana za vrijeme državnih blagdana, kao i tri dana između Božića i Nove godine. Otkazni rok je mjesec dana, a prva tri mjeseca rada smatraju se probnim razdobljem za obje strane. Vaš poslodavac, koji će potpisati ugovor o radu, je SDD Dobrotvor, Zenica Molimo Vas da u znak prihvaćanja ove ponude potpišete kopiju koju Vam dostavljamo u prilogu. Jasmin Osmanagić Voditelj kadrovskih poslova

222

Announcements and Offers

Dear Sir, After our conversation this morning, I am happy to confirm that we ready to offer you the position of the Department Manager, starting from June 15, 2006. I am also confirming that your monthly salary will be 1.080,00 KM, and it will be paid by the 15th each month, for the previous month. Your salary will be revised after six months, in December, and afterwards it will be done annually, in March. Your immediate executive will be Senad Lovric, member of the Board. I am enclosing the description of the working place and the conditions relating to your employment.You will have paid health insurance. Every employee choose the retirement insurance according to his or her wishes, so would you please inform us at what Retirement Foundation you have an open account. The working hours are from 8 till 16, from Monday to Friday, with one-hour lunch break. You are entitled to 20 working days of vacation, days off during the holidays, as well as three days between Christmas and New Year. The period to quit is one month, and the first three months are considered trial work for both sides. Your employer, who will sign the contract agreement, is SDD Dobrotvor, Zenica. I am asking you to sing the enclosed copy as sign of your approval. Sincerely yours, Jasmin Osmanagic Personnel Manager
223

Najave,navođenja i nuđenja

Poštovana Zlatka, hvala Vam na Vašem nedavnom posjetu. Znam da ste rekli da Vas radno mjesto ne zanima zbog toga što finansijski uslovi ne odgovarajuVašim očekivanjima. Ipak, obzirom na to da ste se pokazali najboljom osobom za ovo radno mjesto (i ja bih zaista želio da dođete raditi za nas), želio sam Vas zamoliti da još jednom razmislite. Razumjet ću bude li Vaš odgovor i dalje ne, ali isto tako, bit će mi žao što nećemo raditi zajedno. Vi ste jednostavno najbolja lična sekretarica s kojom sam ikada radio (a radio sam s mnogima u posljednjih nekoliko godina). Znam da finansijski uvjeti nisu najbolji - ali zaista Vam u ovakvim gospodarskim uslovima ne možemo ponuditi više, a i kad bismo mogli, to ne bi bilo pošteno prema ostalima koji rade na sličnim poslovima. Ono što Vam mogu garantovati je to da ćete u našem preduzeću u šest mjeseci naučiti više nego igdje drugdje u 12 mjeseci. Osim toga, u odjelu rade sjajni ljudi, a ni naši sportski tereni nisu loši. Javite mi šta ste odlučili. Vašu ću odluku poštovati, ma kakva ona bila.

Srdačan pozdrav. Martin Babić Direktor odjela vanjske trgovine

224

Announcements and Offers

Dear Madam, I would like to thank you for your recent visit. I know that you stated that you are not interested in the position because the financial conditions do not meet your expectations. However, since you are considered the best person for the position (and I would really like you to come and work for us), I would like you to reconsider our offer. I will understand if your answer is still negative, but I will also be sorry that we will not be working together. You are simply the best personal secretary I have ever worked with (and I have worked with many in the last few years). I know that the financial conditions are not the best, but we are currently unable to offer anything better, and even if we could, it would be unfair towards the others having similar jobs. What I can guarantee is that you will be able to learn in our company in 6 month what you would learn in another in 12 months. Besides, there are great people working in this department, and our sport facilities are also very good. Please, inform me about your decision. I will respect it regardless of its content. Best regards. Sincerely yours, Martin Babic Export Department Manager

225

Najave,navođenja i nuđenja

Poštovana gospođo Kulenović, sa žaljenjem sam primio vijesti o smrti Vašeg supruga. Iako sam Stefana poznavao vrlo kratko, bilo mi je pravo zadovoljstvo raditi s njim. Njegova profesionalnost i predanost poslu nisu imali primjedbi. Kad mi je prvi put rekao da boluje od raka, bio sam zadivljen time što je i dalje nastavio raditi, odgovarati na naše upite i provjeravati pojedinosti projekta, te, u skladu sa svojom predanošću, uvijek poštovati sve zadane rokove. Uspješno privođenje projekta kraju pružilo mu je osjećaj velikog ponosa. Nadam se da ćete naći bar malo utjehe u tome da ćemo, u njegovu čast, zadnju građevinu koju je Vaš suprug projektirao nazvati njegovim imenom. Nadam se da će Vas utješiti saznanje da će Stefanov rad biti sačuvan za budućnost na ovakav način. Molim Vas da primite izraze najdubljeg suosjećanja od svih u preduzeću FOX TRADE d.o.o.

S poštovanjem, Naim Uštović Direktor i vlasnik

226

Naim Ustovic Manager and Owner 227 . it was great pleasure working with him. Sincerely yours. and in accordance with his dedication. I believe that it will please you that in this way Stefan’s work will be saved for the future. His professionality and dedication to work had no objections. When he first told me he was sick with cancer.o. Successful termination of the project gave him great sense of pride. I hope that you will find some consolation in the fact that we will name the last building that he projected after him. he always met the deadlines. check all the details of the project. respond to our inquiries. I was impressed by the fact that he continued to work.o. I was grieved by the news about the death of your husband. Although I knew Stefan for a very short time. I am asking you to accept deepest sympathies from all the employees in FOX TRADE d.Announcements and Offers Dear Madam.

poslušate ih.navođenja i nuđenja 26. Nikakvo čudo! Radi se o fascinantnoj knjizi. Februarsko Vam izdanje ostaje u svakom slučaju. pod našim ličnim nadzorom. 228 . Siguran sam da će Vam se svidjeti promjene koje smo uveli. godine Poštovani. Vrlo ću Vam rado poslati jedan primjerak februarskog izdanja potpuno besplatno . a koji još nisu imali prigodu vidjeti novo izdanje. Dobijete vrpce. odvojio sam nekoliko primjeraka februarskog izdanja “Govora knjige”. Ova posebna ponuda vrijedi za one koji se prvi jave.potpuno besplatno. mart 2006.radi se o praktičnim. začudnom susretu dvaju vodećih umova u svijetu sporta i poduzetništva. uz pomoć profesionalnih radiostanica i visokokvalitetnih tehnika reprodukcije. “Govor knjige” sad Vam daje puno bogatiji prikaz knjiga nego ikad do sad. Osim toga.Najave. Želio bih da sami prosudite o njegovoj kvaliteti . korisnim idejama koje možete početi koristiti odmah na svom radnom mjestu ili u svom poslovanju. Februarsko izdanje donosi najnoviju knjigu Willa Carlinga i Robarta Hellera – “Put do pobjede”. Dvojica autora zajedno razrađuju motivacijske tehnike koje se mogu koristiti za postizanje uspjeha u poslu . (Jedna od prednosti elektronske pošte je ta da svi poštu dobivaju isti dan.dok zalihe traju. izdanje se sada radi u Bosni. Zatim odlučite hoćete li pretplatu nastaviti ili otkazati. Dobit će ih oni pretplatnici koji nam se prvi jave. Knjiga je objavljena prije dva mjeseca i već je postala uspješnicom u knjižarskom svijetu.) Nema nikakve obaveze.

229 . I have chosen a few samples of the February edition of ‘Book’s Speech’. The customers who are the first ones to contact us will receive them. I would like you to judge its quality – for free. if they have not had a chance to see the new edition. This special offer is for the first ones who contact us. The February edition brings the latest book by Will Carling and Robart Heller –’The Road to Victory’. under our personal supervision. (One of the advantages of the electronic mail is that everyone receives it on the same day).Announcements and Offers March 26. with the help of professional radio stations and high quality production techniques. The two authors are exploring the motivation techniques that can be used to achieve success at work – these are practical. 2006 Dear Sir/Madam. Then you can decide whethe to subscribe or cancel your subscription.Besides. The book was published two months ago and has already become a success in the literary circles. the edition now works in Bosnia. useful ideas that can be used at one’s working place or in business.‘Book’s Speech’ now gives you much better book reviews. No wonder! It is a fascinating book. wondrous encounter of two leading minds in the world of sport and enterprise. I will gladly send you a copy of the February edition free of charge – while there are stocks. There are no obligations. The February editions remains yours in both cases. I am sure that you will like the changes that we have introduced.

pozivajući se na broj TB6. saznajte jesam li u pravu i isprobajte moju ponudu! Što trebate učiniti? Jednostavno ispunite obrazac na poleđini ovog dopisa i vratite nam ga faksom . Ili nam telefonirajte. Veselim se Vašem odgovoru.Najave. iskoristili vrijeme u vožnji. Dakle. S poštovanjem.navođenja i nuđenja Siguran sam u sljedeće . Faruk Bisić Direktor 230 . kako biste bili u toku s najnovijim načinima poslovnog razmišljanja i vježbali iz mjeseca u mjesec. uvjerit ćete se da je to ono što Vam treba kako biste uštedjeli vrijeme.kad sami čujete “Govor knjige”. ili nam obrazac pošaljite poštom u za to pripremljenoj omotnici.prije bilo koga drugog. Uvjeren sam da će Vas novi “Govor knjige” oduševiti.

you will realise that it is what you need to save your time. use the time for driving. Sincerely yours. I am convinced that you will be delighted with the latest ‘Book’s Speech’. So. and then you can practice every month. so that you can keep up the pace with the latest modes of business thinking. I am looking forward to hearing from you soon. or send the form in the enclosed envelope. Faruk Bisic Manager 231 .Announcements and Offers I am sure about one thing – when you read‘Book’s Speech’. find our whether I am right and use my offer! What should be done? Fill in the form at the back of this letter and return it by fax – before somebody else does! Or you can call the number TB6.

.

Obavijest Notices .

godine Predmet: Naša narudžba br. koji je sljedeći dan otišao na odmor. paket odložen u drugu sobu. juni 2006. hvala na telefaksu od 15. Čini se da je po službenom prestanku radnog vremena skladišta. kod kolege. u 17 sati. kojim nam javljate pojedinosti o vremenu isporuke pošiljke. 093kj092 Poštovani gospodine Nuhanović. aprila. S poštovanjem.Obavijest 9. Puno Vam hvala na brzoj i ljubaznoj usluzi u ovom predmetu. Sead Kršlak Direktor nabavke 234 . Sa zadovoljstvomVam javljam da je paket pronađen.

at 17 o’clock. I am happy to inform you that the package has been found. I would like to thank you for your kind assistance in this matter. 093kj092 Dear Sir. It seems that after the working hours of the warehouse. 2006 The Subject: Our order No. Sincerely yours. and the colleague went on holiday the next day. I would like to thank you for your fax dated April 15.Notices June 9. in which you informed us about the delivery details. the package was moved to a colleague’s room. Sead Krslak Supply Manager 235 .

juna. S poštovanjem. juna. Prihvatam činjenicu da nemogućnost isporuke u dogovorenom vremenu nije radi okolnosti koje su pod Vašim nadzorom. čuo sam od svog kolege. u skladu s našom narudžbom od 20. da je zbog štrajka Vašeg distributera vrlo mala mogućnost da ćete nam isporučiti 50 tuba specijalnog ljepila do 5. Tarik Hijena 236 . Unatoč tome.Obavijest 26. mart 2006. godine Predmet: Naša narudžba br. 219758 Poštovani gospodine Gogić. Stoga sam prisiljen obavijestiti Vas da ćemo iskoristiti svoje pravo poništenja narudžbe ne dobijemo li robu do 9. iz naše je narudžbe jasno da nam je vrijeme jako bitno. marta.

I understand the fact that the impossibility of meeting the deadline for the delivery is not your responsibility. However. I am forced to inform you that we will use our right to breach the contract if the goods are not delivered by June 9. 2006 The Subject: Our order No. time is very important to us.Notices March 26. Sincerely yours. in accordance with our order dated Marchl 20. 219758 Dear Sir. Tarik Hijena 237 . I have heard from my colleague that because of the strike there is little possibility that you might deliver us 50 tubes of special glue by June 5.

Ako na kraju četveromjesečnog razdoblja još uvijek imate robe za prodaju i želite je nastaviti prodavati. Jednostavno nas nazovite i recite nam svoj broj pod kojim ste registrovani kao kupac: 14386743. Ivan Brzi Direktor prodaje 238 . navodeći broj pod kojim ste registrirani kao kupac. godine Predmet: Softverski paketi Poštovana Alnesa. hvala Vam na dopisu od 26. april 2006. Dovoljno je poslati telefaks našem Odjelu za usluge kupcima. molim Vas da me nazovete u bilo koje vrijeme. Imate li bilo kakvih pitanja. koji se sastoji od sljedećeg: možete kupiti naše proizvode uz popust od 30% na prodajnu cijenu od 55 EUR-a. sa zadovoljstvom Vam nudimo poseban status. Robu koju ne prodate imate nam pravo vratiti. u kojem raspitujete o uvjetima prodaje naših softverskih paketa. Plaćanje će biti u roku od 30 dana od datuma na računu. Želim Vam puno uspjeha u prodaji naših proizvoda. Kao našem stalnom kupcu.Obavijest 12. možete produžiti četveromjesečno razdoblje za još četiri mjeseca. Robu za koju želite povrat novca očekujemo u roku od četiri mjeseca od datuma na računu. Nadam se da ste zadovoljni našim uvjetima. S poštovanjem. marta.

Notices April 12. stating your customer number. The goods for which you want your money returned are expected 4 months after the date on the bill. It is my pleasure to offer you special status. as our regular customer: You can buy our products with 30% discount at the price of 55 Euros. Ivan Brzi Sales Manager 239 . please. I wish you success in selling our products. I hope you will be satisfied with our conditions. Sincerely yours. I would like to thank you for your letter dated March 26. you can prolong the period for another four months. do not hesitate to call me. 2006 The Subject: Software Packages Dear Madam. The unsold goods can be returned. If you still have some goods after four months and you want to continue selling them. You can just call us and tell us your customer number: 14386743. The payment deadline is 30 days after the date on the bill. If you have any further questions. It is sufficient to send a fax to our Customer Relationship Department. in which you are inquiring about the sales conditions for our software packages.

Kemal Muratović Direktor prodaje 240 . čime bismo uštedjeli na dodatnim troškovima prijevoza. Trenutno tražimo telefakse i pisaće mašine koji bi mogli biti utovareni u isti kontejner s štamparskim strojem. Bio bih Vam zahvalan kada biste me što hitnije obavijestili koji stroj trebate. Prilažem pojedinosti o modelima. Do Vašeg povratka iz Nizozemske moći ću Vas izvijestiti o dostupnim količinama. april 2006. jer ih treba kupiti čim se pojave na tržištu. Kao što je dogovoreno. S poštovanjem. plaćanje mora biti u cijelosti unaprijed. pronašli smo tri mašine WIDEX O.Obavijest 9. Prilažem naš prospekt štamparskih proizvoda i unaprijed se radujem Vašim budućim upitima. koji će biti spremni za isporuku u roku 2-3 sedmice. godine Predmet: Mašine WIDEX O Poštovani gosodine Jahović.

I am enclosing the prospect on printing products and I am looking forward to your further inquiries.toavoidadditionalshipment expenses.Notices April 9. because they need to be purchased as soon as they appear on the market. We have found three machines WIDEX O. Sincerely yours. I would be grateful if you could inform me which type of the machine you need. which will be ready for the delivery in 2-3 weeks. as we have previously agreed. 2006 The Subject: Machines WIDEX O Dear Sir. I will be able to inform you about the available quantity after you return from the Netherlands. The payment will be in advance. Kemal Muratovic Sales Manager 241 . We are currently lookinf for faxes and typing machines that could be loaded intothesamecontainerwiththeprintingmachine. I am enclosing the details about the models.

Obavijest 24. bilo mi je žao čuti da ste preplavljeni sinovljevom poštom. S poštovanjem. Željela bih Vam potvrditi da smo ispravili naše podatke tako da će Vaš sin poštu primati samo na svoju adresu u Vidovdanskoj ulici. Isto tako. upućenom na adresu našeg generalnog direktora. Molim Vas da mi se bez ustručavanja obratite budete li imali bilo kakvih primjedbi ili pitanja. aprila. godine Poštovani gospodine Softić. trebali smo provjeriti je li naš računar u stanju odvojiti njegovo ime od Vaše adrese. S druge strane. koji me je na taj dopis upozorio. To se dogodilo jer nas je on jednom zamolio da robu šaljemo na Vašu adresu. Veliko je zadovoljstvo čuti kako s vremena na vrijeme rado primate naš promotivni materijal. hvala Vam na dopisu od 17. Semira Bašić Kontrola popisa primatelja poštanskih pošiljki 242 . april 2006. jer se toliko unaprijed pripremaju. ali nakon toga bi trebale prestati. Još jednom Vas molim da prihvatite moje isprike zbog uznemiravanja i prouzročenih neugodnosti. koja dolazi na Vašu adresu. Na Vašu adresu bi njegove pošiljke trebale dolaziti još otprilike mjesec dana.

adressed to our Chief Manager. so your son will receive his mail only at his adress in Vidovdanska Street. because they are prepared in advance. It is great pleasure to hear that you have been receiving our promotional material occassionally. It happened because he asked us to send it to your adress. On the onter had. 2006 Dear Sir. do not hesitate to contact me. Also. I am asking you to accept my apologies because fo the inconvenience and misunderstanding. In case you have any further inquiries. His deliveries will continue coming to your adress for a month. I would like to thank you for your letter dated April 17. I am sorry to hear that you have been receiving large quantities of your son’s mail. but after that period they should stop coming.Notices April 24. Semira Basic The Control of the Mail Recepients List 243 . I would like to confirm that we have corrected your data. Sincerely yours. we should check if the computer is capable of separating your name from your adress. please. who warned me about the same letter.

godine Predmet: Naš račun br. Prema našim uvjetima prodaje pridržavamo pravo vlasništva nad robom sve dok se ona u cijelosti ne isplati.o. 12. Dana. juni 2006.o.009. Dobili smo obavijest da ste postavljeni za stečajnog upravnika preduzeća KMK d. aprila isporučili smo preduzeću KMK d. Zakir Delić Finansijski direktor 244 . koju je KMK d. Očekujemo Vaš poziv. S poštovanjem. Bio bih Vam zahvalan kada biste mi se što prije javili radi dogovora o preuzimanju knjiga. prihvatio.00 KM . Ti su uvjeti napisani na poleđini računa.o. Ovim Vas putem obavještavam da želimo ostvariti svoje pravo povrata robe na koju imamo pravo vlasništva. ASD 965476 Poštovani gospodine Huskić.o. 35 jezičnih udžbenika u vrijednosti 1.o.o.Obavijest 9.

Zakir Delic Financial Manager 245 .Notices June 9. we delivered 35 language schoolbooks to KMK d.00 KM of value. According to our sales conditions. we retain the property right until the whole sum is paid. I am looking forward to hearing from you soon Sincerely yours.o. On April 12. I would like to inform you that we are going to exercise our right to claim the goods to be returned. and KMK accepted these conditions. company. ASD 965476 Dear Sir. These conditions are written of the back of the account.o. I would appreciate it if you could contact me as soon as possible to arrange the return of the books.o.009.. 2006 The Subject: Our Account No. We have been informed that you have been appointed the Manager of the KMK d. 1.o.

godine Predmet: Dospjelo dugovanje Poštovana gospodo.Obavijest 11. S poštovanjem. Hakija Kulenović Direktor finansija 246 . molimo Vas da provjerite priloženi popis i javite nam imate li bilo kakvih pitanja ili nas izvijestite o razlozima zbog kojih ne možemo očekivati plaćanje. Želite li spriječiti taj korak. Kao što smo Vam već javili. od danas obustavljamo dostavu robe po svim Vašim narudžbama. maj 2006. šaljemo Vam podroban ispis računa za koje plaćanje treba stići do kraja mjeseca. Molimo Vas da mi se slobodno obratite za bilo kakve daljnje obavijesti. U očekivanju Vaše pomoći srdačno Vas pozdravljam.

In case you have any further inquiries. 2006 The Subject: The Debt Dear Sir. best regards. please. Hakija Kulenovic Financial Manager 247 . we will stop any further deliveries of your orders. do not hesitate to contact me. please check the enclosed list and contact us if you have any questions or inform us about the reasons why the payment has not been done. As we have already informed you. In expecting your assistance. I am sending you a detailed account list for the payment that should arrive by the end of the month. Sincerely yours. If you want to prevent that action.Notices May 11.

06. april 2006. S poštovanjem Ksenija Muhić Kontrola naplate 248 . te ćemo se morati obratiti našem agentu za naplatu duga. Imate li bilo kakvo opravdanje za kašnjenje s uplatom. koji će poduzeti odgovarajuće korake u cilju naplate ovoga dugovanja. molimo Vas da ovaj dopis zanemarite.03. Iznos: 58. Ukoliko ste dug platili u posljednjih nekoliko dana. Ako nam se ne javite po prijemu ovog dopisa ili ne dobijemo uplatu gornjeg iznosa u roku od 7 dana.98 KM ) Poštovani gospodine Tutić. rado ćemo čuti o čemu se radi. godine Predmet: Račun: 8765kjjuz87 (Datum: 10. nećete nam ostaviti nikakav izbor.Obavijest 26. Jako nam je žao što smo morali donijeti ovu odluku. te Vam predlažemo da smjesta osigurate plaćanje. u ozbiljnom ste zakašnjenju s plaćanjem po našem računu..

Ksenija Muhic Payment Control 249 . We are very sorry we were forced to make such a decision. you should disregard this letter. who will take further measures concerning your debt. If you do not contact us after receiving this letter.06. 2006 The Subject: Account No. In case you have paid the debt in the previous few days. we would be glad to hear about it. If you have any explanations for being late with your payment.98 KM ) Dear Sir. and if you do not pay the whole amount within seven days. Sincerely yours.. You are seriously late with your mapyment onto our account.: 8765kjjuz87 (Date: 10.Notices April 26. so we suggest that you make payment immediately. Amount: 58.03. we will have no choice but to contact our agent for debt payment.

099. neće slijediti nikakve daljnje obavijesti. Nadali smo se da će se ovaj nesporazum moći riješiti prijateljski.00 KM Poštovana gospodo. S poštovanjem.Obavijest 17. maj 2006. Nakon ove. StogaVas molimo da ovaj dopis shvatite kao našu službenu obavijest o namjeri pokretanja sudskog postupka. godine Predmet: Konačni zahtjev za plaćanje 5. nego pomanjkanje saradnje s Vaše strane čini to nemogućim te smo stoga odlučili ustati tužbom protiv Vas pred sudom. Milan Tokić Finansijski direktor 250 . sa žaljenjem primjećujemo da niste odgovorili na naše prethodne podsjetnike o dospijeću plaćanja gore navedenog duga kojeg imate prema našem preduzeću. bez uplitanja treće strane.

but the lack of cooperation on your side made it impossible.Notices May 17. without the third party involved. Sincerely yours. so we are forced to start a law suit against you. We were hoping to sovle this matter in a friendly manner.099. We are sorry you have not replied to our previous warnings about the payment of the debt you have towards our company. 2006 The Subject: Final request for the payment of 5. there will be no further notices. I am asking you to understand this letter as an official notice about our intention to start a law suit. After this. Milan Tokic Financial Manager 251 .00 KM Dear Sir.

iako nema donje granice vrijednosti narudžbe. Sa zadovoljstvom Vam mogu javiti da Vam je otvoren kreditni račun na 17. svi naši zaposlenici mogu primiti telefonsku narudžbu. Moguće je tražiti i dostavu idući dan.00 KM.980. U svakoj pošiljci dostavlja se podroban opis robe. 7. Osoba kojoj se možete obratiti u našem odjelu prodaje je Radmila Savić. bez cijena. Računi se šalju u isto vrijeme kad i roba i često stižu prije same pošiljke.30. Naše radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8.Obavijest 13. Narudžbe se šalju poštom u roku od tri radna dana. hvalaVamnapovratunašegobrascazaotvaranjekreditnogračuna(odgođenog plaćanja). 4. Taib Demirović Glavni direktor 252 . 5. maj 2006. 3. Molim Vas da mi se slobodno obratite budu li Vam potrebne kakve dodatne obavijesti. 2.00 KM kao što ste tražili.30 do 16. To znači da se narudžba koju dobijemo do 12 sati u ponedjeljak dostavlja u četvrtak.000. Donja vrijednost pošiljke za koju je poštarina uključena u cijenu je 1. Molimo da obratite pažnju na nekoliko važnih obavijesti u vezi s našim poslovanjem: 1. S poštovanjem. Za pošiljke manje vrijednosti naplaćivat će se poštarina. 6. uz naplatu dodatnog troška. godine Poštovana gospođo Vrabac.

000. Our working hours are 08:30 to 16:30 from Monday to Friday. 4. without prices.980. In meand that the order we receive at 12 o’clock on Monday is delivered on Thursday. I am glad to inform you that your account with the amount of 17. 2. In case you have any further inquiries. I would like to thank you for returning our form for opening a credit account (deferred payment). we charge the mail expenses. 2006 Dear Madam. do not hesitate to contact me. Sincerely yours. with additional expenses. there is a detailed description of the goods. The person that you can contact in our Sales Department is Radmila Savic. The bills are sent at the same time as the commodities and they usually arrive before the commodities. In each delivery. It is possible to ask the goods to be delivered the next day. 7.00 KM has been opened. 6. please.Notices May 13. and there are no top limits to our orders. For smaller orders. Taib Demirovic Chief Manager 253 . 5. The deliveries are sent by mail within three days. I am asking you to pay attention to a few important notices concerning our business: 1.00 KM. 3. The bottom limit of the order with mail expenses included is 1. All our employees can accept an order by phone.

Nadamo se da ćete nam platiti sad ili za 30 dana. morat ćete nam platiti cjelokupni iznos od 6.00 KM u roku od sedam radnih dana od datuma na računu i to je sve što ćete morati platiti. Kako? Sve što morate učiniti je platiti 6.00 KM.900. godine Predmet: Priloženi račun br. mart 2006. znam da nije mnogo ugodno dobiti od nas račun na iznos 6. a uštedit ćete i prilično novaca.00 KM.84921 Poštovani Nuhanović. ali u svakom zlu ima i dobra. Semir Jamaković Financijski direktor 254 . Ne dobijemo li uplatu gornjeg iznosa u roku sedam dana.Obavijest 30.000. S poštovanjem. Neće biti više neugodnih zahtjeva od nas. a ovaj put to je ušteda od gotovo 1.900.900.00 KM.

so the saved sum will be almost 1. and you will save certain sum of money. 2006 The Subject: The enclosed bill No. Sincerely yours. 84921 Dear Sir.900.900. There will be no unpleasant requests from us.00 KM from us. you will have to pay 6. How? All you have to do is pay 6.00 KM this time. but every evil has some good in it.00 KM within seven working days from the date on the bill and that is the whole sum you will have to pay. Semir Jamakovic Financial Manager 255 .Notices March 30.00 KM. If we do not receive the payment of the above-mentioned amount within seven days.000. I know it was not pleasant to receive a bill amounting to 6. I hope that you will pay either now or in thirty days.900.

Vjerujemo da ćemo u roku dva tjedna dobiti naknadu štete od osiguranja. nedavni je požar u našoj tvornici uništio većinu robe koja je u našem skladištu čekala otpremu kupcima.Obavijest 14. april 2006. Enes Alihođić Voditelj prodaje 256 . kao što znate. Nažalost. izvršit ćemo uplatu na cjelokupni iznos dugovanja. godine Predmet: Požar u našoj tvornici Poštovana gospođo Mišković. Nadam se da ćete imati razumijevanja za našu nevolju i da ćete nam pomoći da se postupno opet vratimo u uobičajene uvjete poslovanja. S poštovanjem. dok se zahtjev za naknadu štete ne riješi. Čim nam se šteta nadoknadi. nećemo moći platiti niti jednom od naša četiri dobavljača.

As you already know. we will noy be able to pay any of our four suppliers. until our damage request is resolved. I believe that we will receieve the insurance compensation within two weeks. 2006 The Subject: The fire in our factory Dear Madam. When we receieve the compensation. the fire in our factory destroyed most of the products in our warehouse that was waiting to be delivered to our customers.Notices April 14. Unfortunaly. we will be able to pay the whole sum of our debt. Enes Alihodzic Sales Leader 257 . Sincerely yours. I hope you understand our inconvenience and that you will help us to gradually return to the usual business conditions.

no želi li bilo ko razmisliti o mogućnosti dragovoljnog raskida Ugovora o radu. molim da mi se odmah javi. Uskoro ću lično razgovarati s nekima od Vas. 10. maj 2006. zamolili smo da se do petka. maja.Obavijest 18. godine Predmet: Otpuštanje viška zaposlenika Kao što znate. Smatrao sam da će najpoštenije biti da to budu oni koji su najkraće u preduzeću. Javila nam se jedna osoba. S poštovanjem. jave dobrovoljci koji bi pristali na sporazumni raskid Ugovora o radu.S obzirom na okolnosti. Kao što sam spomenuo u svom dopisu od 1. maja. moramo smanjiti broj radnih mjesta za četiri. kako bi se poslovanje moglo nastaviti. čiji će Ugovori o radu biti otkazani. s kojom smo se dogovorili o uvjetima dobrovoljnog raskida Ugovora o radu. Drugih dobrovoljaca nije bilo. morat ćemo izabrati još troje ljudi. Faruk Rotić Glavni direktor 258 .

andwehaveagreedontheconditionsofbreaching the employment contract. we have asked the volunteers to contact us by Friday. I will personally speak with some of you. I considered it the fairest option to make redundant the employees with the shortest working experience in this company.Notices May 18. do not hesitate to contact me. 2006 Subject: Firing Redundant Employees As you already know. As I mentioned in my letter on May 1. we will have to reduce the number of working places for four. Considering the circumstances. to agree on the conditions of breaching the employment contract. Onepersonhascontactedus.There have been no other volunteers. to be able to continue with work. but in case somebody would like to discuss the conditions of breaching the employment contract. Faruk Rotic Chief Manager 259 . we are forced to choose three more employees. May 10. please. whose Emploment Contracts will cease. Sincerely yours.

Molim Vas da potpišete priloženi obrazac. Ovaj će Vam se iznos odbijati od plate u 12 mjesečnih rata. Hamid Turković Financijski direktor 260 . morat ćete vratiti ostatak duga. godine Predmet: Kredit Poštovani Damire. april 2006. S poštovanjem. kako bismo Vam na temelju toga doznačili sredstva.Obavijest 25. sa zadovoljstvom Vam javljam da Vam je preduzeće odobrilo beskamatnu pozajmicu u iznosu 750. Napustite li preduzeće u sljedećih 12 mjeseci.00 KM za kupovinu godišnje karte prijevoz na posao i s posla.

00 KM for buying the annual transport ticket to and from work. you will have to pay the rest of the debt. 2006 The Subject: The Credit Dear Sir.Notices April 25. This amount will be taken off your salary in the next 12 months. If you leave the company in the next 12 months. so that we could signify the means according to that. Sincerely yours. We are glad to inform you the the company has granted you a loan without any interest rates at the amount of 750. Hamid Turkovic Financial Manager 261 . I am asking you to sign the enclosed form.

Vaša prosječna sedmična naknada ličnog dohotka ne smije biti manja od najnižeg doprinosa za zdravstveno osiguranje. Pitali ste me. no budete li imali bilo kakvih daljnjih pitanja. ako nas o danu povratka izvijestite pismeno. Morate biti trudni 11 sedmica prije očekivanog datuma poroda (ili već do tada roditi). Provjerio sam kakva su pravila i mogu Vam javiti sljedeće: Petnaest sedmica prije poroda morate kod nas biti zaposleni barem 26 sedmica. Vaša naknada za porodiljski dopust bit će 90% Vaše sedmične naknade ličnog dohotka u trajanju od 6 sedmica.Obavijest 7. molim Vas da mi se javite. godine Predmet: Korištenje naknade za porodiljnii dopust Poštovana Lejla. S poštovanjem. 21 dan unaprijed. imate li pravo na naknadu porodiljskog dopusta. Nadam se da je ovo dovoljno dobro pojašnjenje. u trajanju od 12 sedmica. maj 2006. što u je u Vašem slučaju ispunjeno. Nakon toga primat ćete naknadu porodiljnog dopusta prema uobičajenoj stopi. hvala Vam što ste mi javili da ste trudni – mnogo mi je drago zbog Vas i nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Imate se pravo vratiti na posao u roku od 29 sedmica nakon rođenja djeteta. Edhem Kljajić Voditelj kadrovske službe 262 . Morate nam pružiti medicinsku dokaz da je termin poroda barem 21 dan prije nego počne Vaš porodiljski dopust. također.

I am happy for you and I hope everything will be all right. Your average weekly compensation for your salary must not be lower that minimum medical insurance. I hope I have provided you with sufficient information. Edhem Kljajic Personnel Manager 263 . You have to provide the medical proof that your delivery date is 21 days before your maternity leave starts. You are entitled to return to work 29 weeks after you deliver your baby. which in you case in fulfilled. you will receive the regular compensation for the period of 12 weeks. You have to be pregnant eleven weeks before the expected date (or deliver your baby by then). After that. You have also asked me to inform you whether you have the right to use the Maternity Leave Compensation. if you inform us about your return 21 days in advance. Your Maternity Leave Compensation will amount to 90% of your weekly compensation for your salary in the period of 6 weeks. 2006 The Subject: Using the Maternity Leave Compensation Dear Madam. In case you have any further inquiries. I have checked and I can give you the following information: Fifteen weeks before the birth of your baby you have to have 26 weeks of employment in our company. I would like to thank you for informing me about your pregnancy.Notices May 7. Sincerely yours. do not hesitate to contact me. please.

U prilogu ovom dopisu dostavljamo Vam primjerak cjenovnika s promjenama koje će stupiti na snagu 12. kritički smo se osvrnuli na cijene naših konkurenata na tržištu. Svakako bismo rado čuli povratnu informaciju o reakciji naših kupaca na promjene cijena. Jakub Kišić Direktor marketinga 264 . Ne zaboravite. godine Predmet: Promjena cijena Poštovani Tanasić. maj 2006.Obavijest 3. iako je cijena nekih proizvoda povećana za oko 10%. imate pravo odobriti posebne popuste u skladu s ugovorom. S poštovanjem. koja omogućava odličan asortiman proizvoda. Drago mi je što mogu reći da naša strategija. Kad smo razmatrali promjene. maja. razmotrili smo promjene cijena naših proizvoda za sljedećih 12 mjeseci. ostaje nepromijenjena. Nastojimo povećanje cijene održati na razini inflacije. kao i na našu strategiju cijena. po povoljnim cijenama i boljom vrijednošću no što je nude naši konkurenti. To su vodeći proizvodi na tržištu i sigurni smo da im povećana cijena neće ugroziti položaj.

Sincerely yours. I am glad to say that our price strategy remains unchanged. as well as onto our price strategy.These are the leading products on the market and this increased price will not put their position in danger. We have considered the change in the prices of our products within the next 12 months. which enables a great product assortment. at acceptable prices and better value that our competitors. While we were revising the changes. Do not forget. you have the right to approve of special discounts in accordance with the contract. We are trying to keep our price increase at the inflation level.Notices May 3. We would like to have the feedback about the reaction of our customers to the price changes. although the prices of some products will be increased for 10%. We are enclosing the pricelist sample with the changes that will come into force on May 12. we took a critical look at the prices of our competitors on the market. 2006 The Subject: The Price Change Dear Sir. Jakub Kisic Marketing Manager 265 .

Smjesta smo poduzeli neophodne korake i povukli iz prodaje sve vrećice praška za puding koje nose serijski broj 234/867 na gornjem rubu. ne predstavljaju nikakvu opasnost za one koji su već konzumirali puding iz ove serije. Molimo da nam se potrošači i trgovci jave sa svojim pitanjima na besplatni broj 034564123. kojom bismo željeli uvjeriti naše kupce i partnere u maloprodajnoj mreži da nam je cilj na tržište slati samo proizvode najboljeg kvaliteta. Napominjemo da se ova greška javlja samo u ovoj seriji proizvoda i ni u jednoj drugoj. gdje će dobiti povrat novca. Molimo sve koji su kupili vrećicu pudinga s gore navedenim serijskim brojem da istu odmah vrate u trgovinu. S poštovanjem. zbog svoje veličine. Naša odluka o povlačenju proizvoda s tržišta mjera je predostrožnosti. juni 2006. Asim Pruščak Direktor kvaliteta 266 . godine Predmet: Povlačenje praška za puding iz prodaje U tri vrećice našeg praška za puding otkriveni su sićušni komadići gume. Od Ministarstva zdravstva dobili smo potvrdu da komadići gume.Obavijest 25.

Ourdecisiontowithdrawthepudding powder is a precaution measure. Sincerely yours. We are emphasising that this mistake was found only with the bags with this serial number. Asim Pruscak Quality Manager 267 . We have received the confirmation from the Ministry of Health that these rubber particles. to ensure our customers and partners that our aim is to send the best products onto the market. do not represent any danger for those whohaveconsumedtheproductalready. We are asking those who have already purchased the bags with the abovementioned serial number to return them to the shops. 2006 The Subject: Withdrawal of the Pudding Powder from Sale Tiny rubber particles were discovered in three bags of our pudding powder. We are asking the consumers and the salesmen to contact us on our free phone number 034564123. because of their size. We immediately took the necessary measures and withdrew from sale all the pudding powder bags with the serial number 234/867 at the top corner. where they will have their money returned.Notices June 25.

d. S poštovanjem. mart 2006.Obavijest 29. Naš novi broj žiroračuna glasi: ASD Bank d.o.o. Vlasnik računa: Glumex d. željeli bismo Vas ovim dopisom izvijestiti da smo promijenili žiroračun. Mario Fetić Voditelj računovodstva 268 . godine Poštovani. Broj poslovnice: 65-00-12 Broj računa: 89125110.

o. Mario Fetic Accountancy Leader 269 . Department No: 65-00-12 Account No: 89125110.d. Account Owner: Glumex d. 2006 We would like to inform you that we have changed our bank account. Sincerely yours. Our new bank account is: ASD Bank d.o.Notices March 29.

prilažem narudžbu za kupnju 500 sklopnih prstenova prema našem dogovoru. godine Predmet: Sklopni prstenovi – naša narudžba br. koji se nalaze na poleđini narudžbe. S poštovanjem. Kerim Livnjak Pomoćnik voditelja nabavke 270 . Datum isporuke nam je vrlo važan. ovisno o tome koji je od ta dva datuma kasniji. 2176450 Poštovani gospodine Mustafić. odnosno od naručenog datuma isporuke. Također bih Vam skrenuo pažnju na odredbe o garanciji i osiguranju od štete. Dostavnica koja ide uz pošiljku. Naš rok plaćanja je 60 dana. april 2006. Nadam se da su Vam ovi uvjeti prihvatljivi. moraju sadržavati tačan broj narudžbe. te Vas ujedno želim upozoriti na naše standardne rokove i uvjete. jer ćemo morati zaustaviti proizvodnju ne dobijemo li tražene dijelove na vrijeme. što znači da plaćanje pada krajem mjeseca u kojem ističe 60 dana od isporuke robe. te se radujem dugoj i uspješnoj saradnji s Vašim preduzećem. kako bismo mogli platiti na vrijeme.Obavijest 27. kao i račun.

Notices

April 27, 2006

The Subject: Joint Rings – Our Order No. 2176450

Dear Sir, I am enclosing the order for purchasing 500 joint rings according to our agreement, and I would like to warn you about the standard deadlines and conditions, written on the back of our order. The deliver date is very important to us, because we would have to stop the production if we did not receive the necessary parts. The delivery paper as well as the bill have to contain the exact order number, so that we could pay on time. Our payment deadline is 60 days, which means that it expires at the end of the month in which the 60 days after the delivery expire, depending on the condition which of these dates comes later. I would like you to pay attention to the guarantee and the insurance from damage clauses. I hope that these conditions are acceptable and I am looking forward to our cooperation.

Sincerely yours, Kerim Livnjak Supply Leader Assistant

271

Obavijest

3. juni 2006. godine

Predmet: Izmjena rokova i uvjeta

Poštovani gospodine / gospođo, željela bih Vas upoznati s promjenom rokova i uvjeta koja će se primjenjivati na sve narudžbe koje dobijemo počevši od 15. juna nadalje. Sve dostavnice uz robu isporučenu na našu adresu moraju sadržavati tačan broj narudžbe. To će nam omogućiti bržu obradu dokumentacije i spriječiti kašnjenja u plaćanju. Hvala Vam na saradnji i razumijevanju.

S poštovanjem, Selma Goranić Voditeljica računovodstva

272

Notices

June 3, 2006

The Subject: The Change in Deadlines and Conditions

Dear Sir/Madam, I would like to inform you about the change in deadlines and conditions that will be applied to all the orders starting from June 15. All the delivery forms for the goods delivered at our adress have to contain the exact order number. It will enable faster data processing and prevent late payments. Thank you for your cooperation and understanding.

Sincerely yours, Selma Goranic Accountancy Leader

273

Obavijest

27. april 2006. godine

Predmet: Narudžba br. 712219

Poštovana Denisa, molim Vas da dostavite 500 kartonskih kutija u naše skladište u Mostaru. Adresa je: Tina Ujevića 880000 Mostar Pošiljka bi trebala biti upućena “Na ruke Mahira Bašića, voditelja skladišta”.

S poštovanjem, Hanka Nuhanović Direktorica nabave

274

Notices

April 27, 2006

The Subject: The Order No. 712219

Dear Madam, I am asking you to deliver 500 cardboard boxes to our warehouse in Mostar. The adress is: Tin Ujevic 88 000, Mostar The delivery should be adressed to ‘Mahir Basic, Warehouse Manager’.

Sincerely yours, Hanka Nuhanovic Supply Manager

275

Obavijest

25. april 2006. godine

Predmet: Narudžba broj 901243

Poštovana Kerima, jučer smo dobili Vašu pošiljku s 500 kartonskih kutija. Nakon prebrojavanja dostavljenih kutija naš je voditelj skladišta ustanovio manjak od 49 kutija. Molim Vas da nam ostatak pošaljete što prije.

S poštovanjem, Mirna Hasić Voditeljica ureda

276

Notices

April 25, 2006

The Subject: The Order No. 901243

Dear Madam, We received your delivery with 500 cardboard boxes yesterday. After counting the delivered boxes, our Warehouse Leader realised that 49 boxes were missing. I am asking you to send us the remaining boxes as soon as possible.

Sincerely yours, Mirna Hasic Department Manager

277

Obavijest

7. maj 2006. godine

Predmet: Naša narudžba br. SA8120

Danas smo od Vas dobili 20 okruglih stolova prema našoj narudžbi br. SA8120. Otpakovali smo ih u uočili da je sedam stolova od mahagonija, umjesto od bukovine, kako smo naručili. Molim da nam u zamjenu dostavite sedam stolova od bukovine i da dođete po ove od mahagonija. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitke ili štetu nastalu na stolovima od mahagonija dok su oni u našim prostorijama.

S poštovanjem, Damira Fakić Direktorica poslovnice

278

Notices

May 7, 2006

The Subject: Our order No. SA8120

Dear Madam, We have received 20 round tables from you today according to our order No. SA8120. As we unpacked them we realised that seven tables are made of mahogany, instead of oak tree, as we have ordered. I am asking you to deliver seven oak tree tables and take the mahogany ones. We are not responsible for any damage or loss of the mahogany tables while they are in our offices.

Sincerely yours, Damira Fakic Department Manager

279

Kao što ćete vidjeti. na temelju Vašeg nedavnog razgovora s našim predstavnikom. jer vjerujemo da je naša linija Rezika. april 2006. Nedim Mioć 280 . na strani 6. molim Vas da nam se javite bez imalo ustručavanja. Goranom Teskeređićem. Na žalost.50 KM. za škare raspona 42 cm cijena je 34.Obavijest 13. S poštovanjem. ali gospodin Teskeređić će Vam moći poslati uzorak na Vaš zahtjev. upravo ono što tražite. Trebate li kakve dodatne obavijesti. trenutno nemamo nikakvu sliku upravo ovog proizvoda. od čega se oduzima uobičajeni popust. o velikim škarama šaljemo Vam cjenovnik naših proizvoda. godine Predmet: Odgovor na zahtjev za velikim škarama Poštovani gospodine Osmanagić.

because we believe that our line Rezika. about big scissors. the price of the scissors with 42 cm span is 34. do not hesitate to contact me. As you can see. we are sending you the pricelist of our products. in exactly what you are looking for.50 KM.Notices April 13. please. and on the price you have the usual discount. If you have any further inquiries. 2006 The Subject: Our response to the request for big scissors Dear Sir. Sincerely yours. Due to your recent conversation with our representative. Goran Teskeredjic. Unfortunately. but Mr Teskeredjic can send you a sample if you are interested. we have got no photos of this product. Nedim Mioc 281 . on page 6.

S poštovanjem.Obavijest 8. godine Predmet: Narudžbe broj 54210 i 65190 Poštovana Sandra. ali nije dobio odgovor. odobrenje neću dobiti sve dok se postojeći problem ne riješi. Međutim. Vaše sam narudžbe obradila jer želim da budu spremne za isporuku čim za to dobijem odobrenje. Prošle Vam je sedmice poslao faks radi dva zakašnjela plaćanja. bojim se da je naš finansijski direktor obustavio isporuku gore navedenih narudžbi zbog poteškoća s plaćanjem. Merima Vejzović Direktorica prodaje 282 . Možete li bilo šta napraviti? Očekujući Vaš odgovor srdačno Vas pozdravljam. april 2006.

Notices April 8. I am afraid that our manager has ceased the delivery of the above-listed orders due to some payment difficulties. I sent you a fax about two late payments and you have not replied. I have processed your orders because I want them to be ready for delivery as soon as I get the approval. 54210 and 65190 Dear Madam. Could you do anything about this inconvenience? I am looking forward to hearing from you soon. Sincerely yours. Merima Vejzovic Sales Manager 283 . 2006 The Subject: Our OrdersNo. I will not get the approval until the present problem is solved. However. Last week.

Bude li se bilo koji sljedeći račun “izgubio u sistemu”. kad očekujemo doznaku na isti iznos od Ferdinanda Ramosa iz preduzeća Marco Leathers Inc.Obavijest TELEFAKS PORUKA PRIMA: Mubera Hasanspahić ŠALJE: Sanel Demirović DATUM: 8. Bit će dovoljno reći da će Vam uplata biti izvršena u ponedjeljak te da ćemo Vam kopiju virmana poslati faksom kako bismo to potvrdili. aprila 2006. prvo mi dozvolite ispriku što ovako kasno odgovaram na Vaš faks. godine Predmet: Vaš faks od 7. Srdačan pozdrav Sanel Demirović Direktor financija 284 . Razlozi našeg kašnjenja su zamorni i složeni. a ja ću nastojati problem najhitnije riješiti. maj 2006. Vaš će račun broj CP25648 biti u cijelosti plaćen u ponedjeljak. godine Poštovana gospođo Hasanspahić. Znamo da je njihova uplata izvršena danas. Glavni direktor i ja smo bili na službenom putu u inozemstvu. molim Vas da mi se bez ustručavanja javite.

Your bill No. CP25648 will be paid in whole on Monday.Notices FAX MESSAGE Recepient: Sender: Date: Mubera Hasanspahic Sanel Demirovic May 8. 2006 Dear Madam. Sincerely yours. Would you allow me to apologize for a late reply to your fax? The Chief Manager and I were on a business trip abroad. We know that they have made the payment today. when we expect the same amount from Ferdinand Ramos from the company Marco Leathers Inc. Sanel Demirovic Financial Manager 285 . I am asking you to contact me and I will try to solve the problem as soon as possible. 2006 The Subject: Your fax dated April 7. In case our next bill is ‘lost in the system’. It is enough to say that you will receive the payment on Monday and we will send you the copy of the bill to confirm that. The reasons for our late payment are complex.

ali do sada nismo našli ništa pogodno. zbog toga što nam obim poslovanja raste. S poštovanjem. ali isto tako. već neko vrijeme radimo u skučenim. pogledat ćemo i bilo koji prostor u krugu od 10 km od grada. Suad Velađić Glavni direktor 286 . kako bismo omogućili onima koji žive u gradu da do novih prostorija lahko dođu. Naš su prvi izbor kancelariski prostori u središtu grada. kao što znate. Strogo ćemo se držati kriterija da bilo koji poslovni prostor izvan gradskog središta mora biti na liniji javnog prijevoza.Obavijest 10. To je zasad sve što smo napravili u vezi s izborom novog poslovnog prostora. i ponekad teškim uvjetima. ali ja ću Vas obavijestiti čim se dogodi nešto novo. godine Predmet: Prijedlog za preseljenje ureda Poštovana Merima. maj 2006. te smo se obratili agenciji za promet nekretninama s molbom da nam nađe odgovarajući prostor. Već nekoliko sedmica tražimo novi prostor.

Notices May 10. We will be strict in our request that any office buildings outside the city will have to be near the local public transport. so we have contacted the real estate agency with the request to find us suitable space. but we will also consider the office 10 Km away from the city. Our first choice are the office buildings in the centre. because our business is expanding. 2006 The Subject: The Suggestion to Move the Offices Dear Madam. we have been working in difficult conditions. Suad Veladjic Chief Manager 287 . We have been looking for a new space for a few weeks and we have not found anything suitable. so as to enable those living in the city to reach us easily. and I will inform as soon as I have any news. That is everything I can tell you about the choice of our new working space. Sincerely yours. As you already know.

.

Obavještenje Notification .

S poštovanjem. godine Poštovani gospodine Bešić. Međutim. Shvaćam da ste uzrujani zbog ove situacije. Pritužbe uvijek shvaćamo ozbiljno i na sve smo spremni odgovoriti.Obavještenje 8. kao u Vašem slučaju. ne dobivam često tako uvredljive dopise. Damir Rotić Generalni direktor 290 . koju imamo na zalihama. To su okolnosti koje su Vas toliko uvrijedile. Shvatam da jeVaš dopis posljedica frustracije zbog toga što naručenu robu niste dobili smjesta. Odgovorit ćuVam na pitanja. ali molio bih da sva buduća prepiska između nas bude u primjerenijem tonu. kada je potražnja za robom puno veća nego što smo mogli predvidjeti. kad roba dolazi iz uvoza. Činimo sve što je u našoj moći kako bismo robu nabavili i isporučili Vam je. april 2006. kašnjenja mogu biti znatno veća. Ali postoje situacije. Jako smo ponosni na to što svu naručenu robu. samo devet radnih dana. Uvjeravam Vas da iznos koji nam dugujete nećemo naplatiti sve do dana kada Vam robu pošaljemo. isporučujemo najkasnije u roku od 28 dana. U takvim okolnostima jednostavno bismo robu ponovo naručili i dostavili Vam je za dvije sedmice. usprkos Vašem neugodnom tonu. Naše prosječno vrijeme isporuke je puno kraće.

I understand that you are upset because of this situation. I am assuring you that the amount of money that you owe us will not be have to paid until the day when the goods are delivered. However. We are doing everything that is in our power to obtain the goods and deliver them to you. within 28 days. We understand all the complaints very seriously and we are ready to answer all the questions. I do not receive such insulting letters very often. despite your unpleasant tone. I will answer your questions. Sincerely yours. I understand that your letter is the consequence of the frustration because you did not receive the goods right away.Notification April 8. These are the circumstances that insulted you so much. But the goods are imported and the delays are greater.only 9 working days. In such circumstances. 2006 Dear Sir. there are situations. we would simply order the goods and deliver them to you within two weeks. and I would kindly ask you to continue our correspondence in a more appropriate tone. We are very proud of the fact that we deliver all the ordered goods. as in your case. that we have in store. Damir Rotic Chief Manager 291 . Our average delivery time is much shorter. when the demand is much greater than we expected.

velik izbor boja i isporuku u roku od tri tjedna. naši su se kupci odlučili za druge proizvođače. Na njemačkom je tržištu utakmica vrlo oštra. namijenjen dijelu tržišta s većom kupovnom moći. hvala Vam što ste me upozorili na to da je moj radni uspijeh manji od očekivanog. Vi niste u stanju udovoljiti mnogim posebnim zahtjevima. S poštovanjem. godine Poštovani Rundek. Mislim da bi za Vas bilo korisno kad biste mi se pridružili u obilasku nekoliko kupaca i lično se uvjerili kako reaguju kupci na našem tržištu. možda ćete shvatiti našu nepriliku. a uobičajeno je vrijeme dostave osam sedmica. Nakon mog prikaza teškoća s kojima se suočavamo. Kupci očekuju rješenja koja će odgovarati njihovim potrebama. april 2006. Ove ste godine u prodaju uveli novi asortiman kancelariskog namještaja. a sad smo suočeni s posljedicama. Neven Sakić Glavni direktor 292 .Vaš je prethodnik bio upoznat s mojim sumnjama u planove za liniju Attica. te ćemo moći porazgovarati o mogućim rješenjima. Tada bismo mogli porazgovarati o tome što nam je činiti. Obzirom da ste iz prodaje povukli jeftiniju liniju “Marlonia” i zamijenili je skupljim dizajnom “Attica”. Kao što znate. Nije nikakvo iznenađenje to što sada prodajemo 20% manje nego prošle godine. naše zastupništvo do sada je uglavnom radilo s tržištem manje kupovne moći.Obavještenje 28. Nudite izbor od samo tri boje. koji im nude bolju vrijednost za njihov novac.

It is not surprising that we are selling 20% less that we did last year. It would be useful if you could join me and visit a few customers so that you can get personally acquainted with the customers’ reaction on our market. Then we could discuss what needs to be done. The competition on the German market is very tough.You are not capable of satisfying their special needs. who offer them better value for their money. maybe you will undertstand our situation. Considering the fact that you withdrew for sale the line Marlonia and replaced it with more expensive design Attica. As you know. and we could discuss the possible solutions.You offer only three colours. and now we are facing the consequences. and the usual delivery time is eight weeks. This year you introduced a new assortment into the sales of the office furniture.Notification April 28. 2006 Dear Sir. a wide range of colours and delivery within two weeks. Your predecessor was acquainted with my doubts concerning the line Attica. our customers have chosen other producers. After I explain the difficulties we are encountering. intended for the customers with greater purchase power. The customers expect solutions to suit their needs. I would like to thank you for warning me that my working success is not as good as expected. Neven Sakic Chief Manager 293 . Sincerely yours. our representatives have been working with customers with smaller purchase power.

kojim nam javljate da je naš račun u prekoračenju za 989.00 KM. Izvinjavam se što smo to previdjeli. maj 2006. S poštovanjem. u iznosu od 1. za koju plaćanje nije izvršeno na vrijeme. godine Predmet: Račun broj 249768879 Poštovani gospodine Lerić. aprila. hvala Vam za dopis od 15. Pogreška je nastala zbog toga što se radi o novoj transakciji. Slađan Burović Finansijski direktor 294 . koju smo predvidjeli u martu.009.00 KM za pokriće minusa na računu.d. izvršena su dva plaćanja.00 KM. Umjesto jedne direktne uplate preduzeću RS Leasing d. Danas smo uplatili iznos od 908.Obavještenje 17.

2006 The Subject: Our Account No. Sladjan Burovic Financial Manager 295 .00 KM ( as we planned in March).Notification May 17. 249768879 Dear Sir.00 KM to cover the minus on our account today. Sincerely yours. I would like to thank you for your letter dated May 15. for which the payment was not done on time. Instead of one direct payment to the company RS Leasing in the amount of 1. We have paid 908.00 KM. The mistake was to due the new transaction. two payments were done. I would like to apologize since we disregarded this fact.009. in which you are informing us that our account is overdue 989.

Darko Špilek Direktor odjela izvoza 296 . Cijene rezervnih dijelova i laminatnih materijala poslat ćemo Vam sljedeći tjedan. Međutim. Ako nam naplate manje od 3%. jer još uvijek čekamo cijenu za jedan od tih proizvoda. godine Poštovani Suneel. ali će zaračunati kamate za razdoblje od 90 dana. Stoga smo dodali 3% na Vašu proviziju od 10%. razliku ćemo Vam vratiti. ali morali smo utvrditi što sve podrazumijevaju pravila o akreditivu s važenjem od 90 dana. dodatni ćemo trošak odbiti od Vaših 10%. Nadam se da Vam je ponuda prihvatljiva. S poštovanjem. dostavljamo Vam predračune za papir koji ste tražili. Vjerujemo da će većina banaka u Europi platiti “a vista” na osnovi neopozivih i potvrđenih akreditiva. Žao mi je što Vam ih nismo mogli poslati ranije. koje je izdala Središnja banka Nigerije.Obavještenje 18. decembar 2005. naplate li nam više. Veselim se što ću Vas vidjeti tokom Vaše sljedeće posjete Hrvatskoj.

So we added 3% to your 10% provision. Sincerely yours. we will pay you back the rest. but we had to ensure what the Acreditive Rules with 90 day guarantee meant. If they charge us less than 3%. since we are still waiting for the prices of these products. which was issued by the Middle Bank of Nigeria. I am looking forward to seeing you during your next visit to Croatia. We are sending you the pre-account for the papers that you asked for. if they charge us more. Darko Spilek Import Department Manager 297 . The prices of the spare parts and the laminat material will be sent next week. I hope that this offer is acceptable. we will take the additional expense of your 10%. but they will include the interest rate for 90 days. 2005 Dear Sir. However.Notification December 18. I believe that most banks in Europe will pay‘a vista’on account of unconditonal and confirmed acreditives. I am sorry we could not send it earlier.

ne slažem se s tvrdnjom da zavaravamo ljude svojim porukama. Što se tičeVaše zadnje primjedbe. može brzo i jednostavno vratiti. Moramo uspostaviti ravnotežu između prenošenja jasne prodajne poruke i pokrivanja svih kuteva. Iako je jasno da se ne slažem s većinom sadržaja Vašeg dopisa. godine Predmet: Računovodstveni softvare Ace Poštovani gospodine Denis. a mi smo Vaše komentare uzeli u obzir i pažljivo preispitali svoj način reklamiranja. koji misli da proizvod ne odgovara njegovim ili njezinim očekivanjima. Kao što vjerojatno pretpostavljate. To znači da nam ih svaki kupac. april 2006.Obavještenje 20. do kojeg je došlo zbog toga što me nekoliko sedmica nije bilo u kancelariji. Žao mi je što Vam se ne sviđa način na koji reklamiramo svoje proizvode. Rusmir Martinović Direktor 298 . S poštovanjem. Ispričavam se zbog kašnjenja u odgovoru. puno promišljanja i profesionalne ekspertize uloženo je u izradu ovih proizvoda. hvala na dopisu od 10. ipak sam Vam zahvalan što ste se potrudili napisati ga. Objašnjavanje svakog “ako” i “osim” reklamni bi letak učinilo manje jasnim i krajnje dosadnim. tako da i nestručna osoba može donijeti odluku o tome “koji su dijelovi osjetljivi” i kada pozvati profesionalca u pomoć. ili koji ga jednostavno više ne želi pošto ga je vidio / vidjela. Svi se naši proizvodi prodaju na ogled. marta.

Concerning your last objection. can return it simply and quickly. I would like to thank you for your letter dated March 10. which was due to the fact that I have been absent from my office for a few weeks. We have to achieve the balance between a clear selling message and to cover all the corners. As you presume. Sincerely yours. so a non-professional person cannot judge‘how sensitive the parts are’and when a professional needs to be summoned. I do not agree that we are misleading people with our messages. a lot of thought and professional expertise has been invested into the production of these items. because you took the effort to write it.Notification April 20. Rusmir Martinovic Manager 299 . and we took all your comments into account and re-examined our advertising style. I am apologizing for a late answer. or simply does not want it after he/she has seen it. I am grateful to you. It means that every customer. Explaining every ‘if’ and ‘besides’ would make the advertisemens boring and less clear. Although it is clear I do not agree with most of the content of your letter. who is not satisfied with the products. All our products are sold on trial. I am sorry you do not like the way we advertise our products. 2006 The Subject: The Accounting Software ACE Dear Sir.

.

Odbijanje Refusal .

Na moje veliko zaprepaštenje. kako je dogovoreno s gospodinom Admirom Jukanom. koja je zatražila ove podatke: “U prilogu dostavljam kopiju naše narudžbe broj 101687. 302 . Datum slanja računa bio je 28.d Broj faksa: 38734711009 ŠALJE: Vanes Demirović Predmet: Prekoračenje roka plaćanja Jutros sam nazvao Vaše računovodstvo kako bih upitao kad će biti plaćeni naši računi iz februara.2005.Odbijeanje FAKS PORUKA PRIMA: Hana Mustafić Zanus d. Iz narudžbe je vidljivo da plaćanje podliježe roku od trideset dana od dana slanja računa. Dakle. Sljedeću sam poruku poslao Mahiri Omerović. koji još nisu dospjeli na naplatu. račun još uvijek nije dospio za plaćanje. nakon koje je uslijedio Vaš račun D4/09210. Mislio sam da bih Vas o tome trebao obavijestiti. predloženo mi je da ih kompenziramo s Vašim računima ispostavljenim nama.”.12.

as previously agreed with Mister Asim Jukan. who asked for these data: ‘I am enclosing the copy of our order No.d Fax No. they suggested that we compensate them with your bills delivered to us. 303 .Refusal FAX MESSAGE Recepient: Hana Mustafić Zanus d. D4/09210. To my surprise. 101687. I think you should have informed me about that. which preceded our bill No.’ The date on the bill was 28/12/2005. It is clear that the payment should be done within 30 days from the dtae on the bill. I sent the following message to Mahira Omerovic. So. which have not been paid yet.: 38734711009 Vanes Demirović Sender: The Subject: Overdue Payment I contacted you accountancy this morning to ask when our February bills will be paid. the bill has not been paid yet.

Tražili ste od mene da dug koji Riwella d. Danas.o. To ne mogu prihvatiti.o. U posljednjih godinu dana ponekad je trebalo i 100 dana da bi se pojedini računi platili.o. Pridržavam pravo da se prema uvjetima naplate odnosim na isti način kao što se prema njima odnosi Zanus. ima prema Zanus-u prebijem s dugom koji Zanus ima prema Riwelli d. Pozdrav. Bio bih Vam zahvalan kad biste se pobrinuli da nam se Vaše dugovanje smjesta plati. Zanus kasni s plaćanjem.o. uplata nam još uvijek nije stigla. Zanus se pokazao vrlo neredovitim platišom. Vanes Demirović Direktor finansija 304 . Prema uvjetima koje je Zanus potpisao (kopija u prilogu). ima prema Zanus-u još uvijek nije dospio za naplatu.2005. dok dug koji Riwella d.o.11. plaćanje je trebalo biti izvršeno 30 dana nakon tog datuma.o. 82 dana kasnije..Odbijeanje Plaćanja koja potražujem od Zanus-a jesu po računima izdanim 11.

I would be grateful if you took some measures for this debt to be paid. Today. According to the conditions that Zanus signed ( a copy enclosed). Sincerely yours. the payment should be done 30 days after this date. I am adhering to my right to treat the payment conditions in the same way as Zanus does. the payment has not done done yet.o. Zanus is late with its payment. In the last years. Vanes Demirovic Financial Manager 305 . You asked me to level the debt that Riwella d. I cannot accept that.o.o. 82 days later. it even took 100 days for some bills to be paid. has towards Zanus with the debt that Zanus has towards Riwella d. Zanus has proven itself a very irregular payer. whereas Riwella’s debt is not due to be paid yet.Refusal The payment I am asking from Zanus are according to the bill 11/11/2005.o.

godine Poštovani gospodine Firić. Jasna Tutić Odjel kadrovskih poslova 306 . aprila. u kojem se raspitujete imamo li potrebe za upošljavanjem ličnog sekretara. S poštovanjem. Vaš ćemo dopis zadržati u našoj kartoteci i javiti Vam se ako se okolnosti promijene. hvala Vam na dopisu od 3. april 2006. Nažalost.Odbijeanje 17. sva su radna mjesta popunjena.

I would like to thank you for your letter dated April 3.Refusal April 17. Jasna Tutic Personnel Department 307 . in which you are inquiring about our need to employee a personal secretary. Unfortunately. Sincerely yours. We will keep your letter in our database and contact you in case of any changes. all the positions are occupied. 2006 Dear Sir.

nakon pažljivog razmatranja. Pašić Kenan Voditelj kadrovskog odjela 308 . S poštovanjem. Koristim prigodu da Vam zahvalim za zanimanje koje ste pokazali za naše preduzeće i zaželim Vam puno sreće u budućnosti.Odbijeanje 22. čije iskustvo više odgovara našim potrebama. Nažalost. jer smo dobili molbe drugih kandidata. godine Poštovani gospodine Salčin. moram Vam javiti da Vas ovom prigodom. nismo uzeli u uži izbor za razgovor. april 2006. hvala Vam na Vašoj molbi za mjesto upravnika poštanskog odjela.

2006 Dear Sir. I would like to thank you for the interest you have shown for our company and I wish you all the best in the future. I would like to thank you for your appeal for the position of the Manager of the Postal Department. Sincerely yours. Kenan Pasic Personnel Leader 309 . Unfortunately. after serious consideration.Refusal April 22. I have to inform you that you have not been one of the selected candidates. We have received many other applications and their experience is more suitable for our needs.

To ne znači da ne želimo nastaviti razmišljati o tome kako poboljšati komunikaciju u preduzeću. jer vjerujemo da se odluke donose brže kad je broj rukovodnih slojeva manji. te ćemo svaki Vaš prijedlog o tome vrlo pažljivo razmotriti. Naša je strategija zadržati broj rukovodnih slojeva na najmanjoj mogućoj razini. maj 2006. ne možemo prihvatiti. želio bih ovim dopisom odgovoriti na Vaš prijedlog da se u organizacijsku strukturu našeg preduzeća uvede sloj srednjeg rukovodstva koje bi poboljšalo komunikaciju između najvišeg vrha preduzeća i njegovih zaposlenika. Nevzet Berbić Direktor 310 . S poštovanjem. u svakodnevnom radu usporilo donošenje poslovnih odluka. naročito između rukovodnog osoblja i zaposlenika.Odbijeanje 16. nažalost. koji je sigurno potaknut vrlo zdravim motivima.godine Predmet: Vaš prijedlog Poštovana Merjem. ali smo odlučili da je. Stoga smo smatrali da bi prihvaćanje Vašeg prijedloga. Razmotrili smo ovu zamisao na našem zadnjem sastanku Upravnog odbora.

Nevzet Berbic Manager 311 . especially between the managerial staff and the employees. we considered your suggestion. so we will consider any suggestions very seriously. Sincerely yours. 2006 The Subject: Your Suggestion Dear Madam. Therefore. Our strategy is to retain the number of managerialpositionatitslowestbecausewebelievethatthedecisionsaremade more easily if the managerial level is smaller. It does not imply we will not continue thinking about the ways how to improve the communication in our company. We discussed this idea at the last meeting of the Executive Board. although inspired by very healthy motives. would disable quick decision making in the future.Refusal May 16. I would like to reply to your suggestion to introduce the middle management to the organizational structure of our company in order to improve the communication between the top management and our employees. but we decided that we cannot accept it.

.

Otvaranje i otkaz Opening and Firing .

Imate li bilo kakvih pitanja u vezi naših uvjeta prodaje. hvala Vam na zahtjevu za otvaranje kreditnog računa (odgođeno plaćanje). a odgoda plaćanja je 30 dana. Budete li svoje račune plaćali na vrijeme i budete li udovoljavali našim uvjetima kreditiranja. obaviješten je da smo Vam otvorili kreditni račun.000. godine. Molim Vas da provjerite tačnost Vaše adrese. Edita Halilović Voditeljica računovodstvene službe 314 . Gospodin Edin Bajramović. naše će Vam računovodstvo vrlo rado odgovoriti na bilo koje pitanje. maj 2006. Osim toga. na Vašu ćemo molbu ponovo razmotriti Vaš kreditni status. Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da smo Vam račun otvorili pod brojem 015376472.Otvaranje i otkaz 25. Poštovani gospodine Karić. voditelj prodaje za Vaše područje. neke ćete odgovore naći na poleđini većine naših dokumenata. S poštovanjem. Gornja granica kredita na Vašem računu iznosi 13.00 KM. te da nas izvijestite o bilo kakvoj promjeni.

In case you have any further questions regarding our sale conditions. our accountants will be happy to answer all your questions.If you pay all your bills on time and if you satisfy all our credit conditions. Sincerely yours.Opening and Firing May 25. Mister Edin Bajramovic. I would like you to check if your adress is correct and to inform us about any changes. is informed about the fact that we have opened a credit account for you. I inform you with pleasure that your account has been opened under the No. 015376472. Besides. Dear Sir. 2006. I would like to thank you for your request to open a credit account(delayed payment). 000 KM and the delayed payment is 30 days. the Sales Manager for your area. we will reconsider your credit status at your request. The upper credit limit on your account is 13. you will find the answers at the back of most of our documents. Edita Halilovic Supply Leader 315 .

s kojeg ćemo plaćati sve naše dobavljače. Molim Vas da s našeg računa broj 629523 prebacite 100. Vi već imate primjerak mojeg potpisa. Na čekovima će biti potrebna oba potpisa. upravo reorganiziramo naš računovodstveni odjel i stoga bismo željeli otvoriti još jedan tekući račun. Poštovani gospodine Alispahić. Postojeći tekući račun broj 629523 koristit ćemo za druge transakcije.00 KM na naš novi račun. juli 2006. Edis Šljivo Finansijski direktor 316 .Otvaranje i otkaz 7. Potpisnici novog računa bit ćemo Amna Hasanspahić i ja.000. a u prilogu ovog dopisa dostavljamVam potpis Amne Hasanspahić. Molim Vas da mi pošaljete čekovnu knjižicu. S poštovanjem.

I would like you to transfer form our account No. 000 KM to the new account. You will need both signatures on your checks. We have just reorganised our accountancy department and we would like you to open another current account. Amna Hasanspahic and I will sign the new account. 2006. 629523 10. Dear Sir. 629523. and I am enclosing Amna’s signature. There is the credit account No. from which we could pay all your suppliers. which we will use for other transactions.Opening and Firing July 7. Sincerely yours. Edis Sljivo Financial Manager 317 . too. I am asking you to send us the check book. You already have a sample of my signature.

aprila dogovoreno je da ćete nam dostaviti 50 tuba specijalnog ljepila najkasnije do 20.maja. smjesta otkazujemo narudžbu koristeći svoje pravo navedeno u ugovoru. našim ugovorom od 27.Otvaranje i otkaz 21. S poštovanjem. Duraković Jasmin Direktor nabavke 318 . maj 2006. Budući da ih do tog datuma nismo dobili. godine Poštovani gospodine Halilović.

we are canceling the order using our right from the agreement. Durakovic Jasmin Supply Manager 319 .Opening and Firing May 21. Dear Sir. you should have delivered 50 tubes of the special glue by May 20. Since we have not received it by that date. Sincerely yours. 2006. In our agreement dated April 27.

odlučili ste izostati još jedan dan s posla. Mirnes Jašarević Voditelj kadrovskih poslova 320 . ali usprkos tome. Umjesto toga. primili ste dva pismena upozorenja zbog neopravdanog izostanka s posla. a da za to niste imali odobrenje. dat ćemo Vam četiri sedmične plaće. mart 2006. a odluka o tome stupa na snagu odmah.Otvaranje i otkaz 24. Obzirom da ste odlučili oglušiti se na upozorenja iz prethodnih dopisa. Dali smo Vam mogućnost da popravite svoje ponašanje. Bilo Vam je jasno dano do znanja da je izostanak bez odobrenja vrlo ozbiljno kršenje radne discipline. obzirom na okolnosti. S poštovanjem. Predmet: Neopravdani izostanak s posla Poštovana gospođo Idrizović. Prema uvjetima Vašeg Ugovora o radu. nemamo drugog izbora već otkazati Vam Ugovor o radu. trebali bismo Vam dati otkazni rok od mjesec dana. godine.

It was clear to you that your absence was a serious breaking of the working discipline.Opening and Firing March 24. you have decided to be absent from work one more day. Sincerely yours. 2006. we should give you a firing period of one month. Subject: Unexcusable absence from work Dear Madam. You have received two written warnings because of unexcusable absence from work. and the decision comes into force immediately. Mirnes Jasarevic Personnel Leader 321 . without any approval. we will give you four weekly salaries instead. Since you have decided to ignore the warnings from the previous letters. we have no other choice but to cancel the job contract. We have given you an opportunity to improve your behaviour. However. According to your working conditions. but in spite of that.

Istoga dana smjesta smo Vas poslali kući i suspendirali na 24 sata. Osim toga. Mirza Kljajić Direktor kadrovskih poslova 322 . Niti jedno od njih nisu taj dan bili u zgradi. Stoga.30 zatečeni ste kako u uredu glavnog direktora neovlašteno koristite lozinku da biste pristupili osobnim spisima u računaru glavnog direktora. te se mogu smatrati vrlo ozbiljnim kršenjem radne discipline. mart 2006. 15. no donijeti odluku o jednostranom prekidu Vašeg Ugovora o radu. jer je Vaš računar bio privremeno neupotrebljiv. Vaši su postupci uveliko su prešli granice onoga za što ste potpisali Ugovor o radu. Izigrali ste naše povjerenje i odgovornost koju naše preduzeće očekuje od šefa odjela. Osim toga. marta u 13. S poštovanjem. u blizini Vašeg ureda bila su barem tri druga računara koja ste mogli koristiti.33 h. Na sastanku održanom 13. Znali ste da se radi o povjerljivim i osjetljivim podacima i da im niste smjeli pristupiti. navodno. Niste mogli pružiti dokaz u obliku dopisa kojeg ste. Tu lozinku imaju pravo znati jedino glavni direktor i njegova lična sekretarica. nemamo drugog izbora. Provjerili smo Vaš računar i nismo našli nikakvu grešku. pisali.19 h i 13. a odluka stupa na snagu odmah. aprila tvrdili ste da ste željeli posuditi računar kako biste napisali dopis. Poštovani gospodine Alić.Otvaranje i otkaz 15. godine. Taj zapis pokazuje da je pristup ličnim podacima odobren između 13. te smo Vas pozvali da se nakon toga vratite i objasnite svoje ponašanje. računar u uredu glavnog direktora tačno bilježi vrijeme unošenja lozinke za pristup ličnim podacima.

You knew that these were trusty and sensitive data and that you should not have accessed them. You were sent home the same day and suspended for 24 hours. there are three computer near your office that you could have used. Neither one of them was in the building that day. 2006. and it comes into force immediately. and then you were asked to come back and explain your behaviour.We have no other choice but to make a one-sided decision about the breaking of the contract. Your action has exceeded the limits signed in the job contract so they can be considered serious breaking of the working discipline. At 13:30 on March 15 you were caught in Chief Manager’s office using the password without authorisation to access the personal files in the Manager’s computer.Opening and Firing March 15. Only the Manager and his personal secretary know that password. Mirza Kljajic Personnel Manager 323 . Sincerely yours. Besides. You could not enclose the mentioned letter as a proof. That record shows that access was given between 13:19 and 13:33. Dear Sir. You have betrayed our trust and the responsibility expected from a department leader. you claimed that you wanted to borrow that personal computer in order to send a letter. The computer in Chief Manager’s office records that exact time when someone uses the password to access personal data. At the meeting held on April 13. because your computer was out of order.

Otvaranje i otkaz 10. S poštovanjem.o. ovim dopisom potvrđujem da želimo poništiti ček broj 164352 (od 5. godine. Mensur Bjelak Financijski direktor 324 .o. Predmet: Naš ček broj 164352 Poštovani gospodine Pašić. te da ćete taj iznos naplatiti s našeg računa. Poznato mi je da za poništenje čeka zaračunavate 5. Kao što sam Vam spomenuo u jutrošnjem telefonskom razgovoru. koji je izdan u korist poduzeća ITG d.76 km.) na iznos od 2376. čini se da se ček izgubio u pošti. februara 2006. Umjesto njega izdat ćemo zamjenski ček (broj 120653) na isti iznos.72 KM. Molim Vas da potvrdite poništenje čeka. mart 2006.

We will replace it with the check No. Sincerely yours. Mensur Bjelak Financial Manager 325 . 2006. it seems that the check was lost in the mail.76 KM. As I mentioned in our telephone conversation this morning. 120653 at the same amount.o. 164352 Dear Sir. issued at the interest of the company ITG d. and that that amount will be deducted from our account. I am familiar with the fact that you charge 5. I confirm with this letter that we would like to cancel our check No. 164352(dated February 15. Subject: Our check No.72 KM for canceling a check.Opening and Firing March 10. I would like you to check the cancellation of the check. 2006) at the amount of 2376.o.

Dobili ste prigodu da popravite svoje ponašanje. 15. Dobit ćete otpremninu u iznosu jedne mjesečne plaće. maja jasnoVam je rečeno da nenošenje zaštitne kacige u području tvornice u kojem se odvijaju radovi čini povredu Pravilnika o sigurnosti na radu.maja upozoreni ste da će Vam se otkazati Ugovor o radu prekršite li ponovo Pravilnik o sigurnosti na radu. ali ste iznova zanemarili upozorenja. a odluka stupa na snagu danas. 2006. aprila i 15. juni. Obzirom na te okolnosti. godina. 12. Predmet: Vaša povreda odredbi Pravilnika o sigurnosti na radu Poštovani gospodine Selman. Miralem Spahić Direktor kadrovskih poslova 326 . nemamo drugog izbora većVam otkazati Ugovor o radu. 04.Otvaranje i otkaz 04. S poštovanjem. juna treći put ste primijećeni bez zaštitne kacige u području tvornice u kojem se odvijaju građevinski radovi.

Considering the circumstances. and the decision comes into force today. On April 12 and May 15 you were told that not wearing the helmet within the factory in which the building work is done is considered a serious violation of the working safety. On June 4. You have had an opportunity to improve your behaviour. you were noticed for the third time not wearing the protective helmet in the factory in which the building work is done. You will be given the compensation at the amount of one monhtly salary.Opening and Firing June 4. Miralem Spahic Personnel Manager 327 . Your violation of the rules regarding the working safety Dear Sir. Sincerely yours. Subject. we have no other choice but to cancel the job contract. On May 15. but you have disregarded the warnings. 2006. you were warned that we will cancel the job contract if you violate the rules from the Rulebook again.

Poslovna pisma 328 .

Podsjećanje Reminding .

Je li došlo do kakvih poteškoća kojih nismo svjesni? Ako ne. 02.02.. maj. molimo Vas da smjesta izmirite dugovanje po gore navedenom računu. MOLIMO JAVITE TELEFONOM ILI FAKSOM AKO JE BILO KOJA STRANICA NEČITKA! 330 . računovodstvo 22. 115689 od 11. 2006. trebao je biti plaćen najkasnije do kraja aprila.Podsjećanje Faks poruka Prima: Šalje: Datum: Damir Hodžić Elvis Slatina. Elvis Slatina OVA PORUKA SADRŽI 1 STRANICU. koji se odnosi na Vašu narudžbu broj AL2158. Naš račun broj 115689 od 11. godine Predmet: Naš račun br.05. 05. Zahvaljujem. Do danas nismo primili uplatu.

02. 115689 dated 11. Our account No. Many thanks..02. PLEASE CONTACT US BY PHONE OR BY FAX IN CASE THE PAGE CANNOT BE READ! 331 . We have not received the payment yet. Subject: Our account No. Are there any difficulties that we are not aware of? If not. please do the payment by the above mentioned account. should have been paid by the end of April at the latest. concidering your order No.05. 115689 dated 11. AL2158. Accountancy May 22. 2006.Reminding Fax Message Recepient: Sender: Date: Damir Hodzic Elvis Slatina.05. Elvis Slatina THIS MESSAGE CONTAINS ONE PAGE.

Prihvatanjem dozvole za pristup na radno mjesto. Bude li došlo do promjene radnih zadataka. novembra 2006. a izdati novu dozvolu.Podsjećanje Predmet: Dozvola za pristup radnom mjestu Poštovani Kurspahić. prvo treba izmijeniti opis u Vašoj dozvoli. Mahir Jusić Voditelj proizvodnje 332 . Dozvola važi do 30. odnosno poništiti staru. S poštovanjem. Želio bih Vas podsjetiti na to da ne smijete obavljati nikakav drugi posao osim onog koji je opisan u vašoj dozvoli. Ne smijete dozvoliti da Vas bilo ko nagovori na kršenje uvjeta propisanih Vašom dozvolom. izdana Vam je dozvola za pristup radnom mjestu na kojem ćete rukovati opremom za zavarivanje. prihvatili ste odgovornost za sigurno rukovanje opremom i strojevima unutar granica važenja vaše dozvole.

The permit is valid until November 30. we should first change the description in your permit.Reminding Subject: Access permit to the workplace Dear Sir. I would like to remind you that you are not authorised to do any other work apart from the one listed in your permit. You cannot allow anyone to talk you into breaking the conditions enlisted in your permit. You have issued an access permit to the workplace where you will be working with the welding equipment. By accepting the access permit to the workplace you have accepted the responsibility for safe handling of the equipment and the machines inside the limits of your permit. annul the old permit and issue a new one. In case of any changes in the work tasks. Mahir Jusic Production Leader 333 . 2006. Sincerely yours.

.

Potvrda Confirmation .

po cijeni od 532.12 mm. potvrđujem narudžbu jednog odjelnog rezača papira. Ova narudžba podliježe sljedećim uslovima: 1. broj modela 321819. juna.00 KM+ PDV. juni 2006. primjenjuju se svi ostali uobičajeni rokovi i uvijeti. 3. Roba mora biti dostavljena najkasnije do 30. Rezač za strogo povjerljive dokumente do 5. 2. Samid Ramić Voditelj nabavke 336 . razine sigurnosti. Osim gore navedenih. Ima kapacitet rezanja 8 listova papira od 70g koje reže na trake dimenzija 0.Potvrda 6.8 x 0. S poštovanjem. godine Predmet: Odjelni rezač papira Poštovani gospodine .

12 mm. 2. Apart from the above-listed. I am confirming the order of one paper cutter for the department. 321819. Sincerely yours. level of safety. the model No. at the price of 532. 00 KM + PDV. we apply the usual deadlines and rules. It has the capacity of cutting 8 pages of paper weighing 70 g. Samid Ramic Supply Manager 337 . This order is subject to these conditions: 1. 3. by cutting them into strips 0. Subject: The Department Paper Cutter Dear Sir. The commodities should be delivered by June 30. The cutter is for strictly confidential document up to the 5.Confirmation June 6. 2006.8 x 0.

kao što sam obećala. godine Predmet: Odjelni rezač papira Rust Poštovani gospodine Šarić. Ne primimo li Vašu pismenu narudžbu u tom roku. 4. broj modela 20630MSC. proizvod ćemo vratiti u prodaju.Potvrda 12. Unaprijed se radujem Vašoj narudžbi. hvala Vam na Vašem današnjem telefonskom pozivu.500. Sanela Iskar Pomoćnica voditelja prodaje. od datuma na ovom dopisu. stavila sam ga na stranu da čeka Vašu narudžbu. februara 2006.00 KM bez PDV-a i dostave. Potvrđujem da je cijena odjelnog rezača Rust. Imamo samo jedan primjerak ovog modela u skladištu i. Čuvat ćemo ga još pet radnih dana. Uredski pribor 338 . S poštovanjem.

500 KM without PDV and delivery. and as I promised. If we do not receive your written order by that day.Confirmation February 12. We will keep it five more working days since the date on this letter. We have only one sample of this model in the warehouse. we shall adhere to our right to put the product back into sale. is 4. 20630MSC. 2006. I would like to thank you for your telephone call this morning. Subject: The Department Paper Cutter Rust Dear Sir. Sanela Iskar Sales Manager’s Assistant. model No. I confirm that the price of the cutter for the department. Sincerely yours. I put it aside to wait for your order. Office Equipment 339 . I am looking forward to your order.

Potvrda 8. Predmet: Časopis E12 Poštovani Drago. Za takav će oglas biti plaćeno samo 250. iz bilo kojeg razloga. Dogovorili smo se o zakupu cijele oglasne stranice 12 puta u toku sljedeće godine. Molim Vas da sve ove uvjete potvrdite pismeno (naročito kaznenu odredbu).00 KM. Puno hvala. pod uvjetom da je u skladu s Kodeksom oglašivačkih standarda. S poštovanjem. augusta 2006. Svaki oglas objavljen u prve tri četvrtine časopisa koštat će 1. no to neće imati utjecaja na sveukupni odnos. a preostalih 5 u prve tri četvrtine. te da mi za moju arhivu dostavite kopiju dopisa koje ćete uputiti časopisu E12. dozvolite mi da vas ukratko podsjetim na dogovor koji smo postigli s časopisom IT. a ne jednim iz dogovorenog niza oglasa. Svi su ovi uvjeti dogovoreni usmeno s časopisom E12. Sedam od 12 oglasa bit će u prvoj polovini časopisa. Mina Sirić Direktorica marketinga 340 . Urednik časopisa ima pravo odlučiti u kojem mjesecu će oglas staviti na određeno mjesto.00 KM.000. Molim Vas da me nazovete u slučaju bilo kakvih nejasnoća. Ukoliko bi časopis. to će se smatrati samovoljnim činom. Svaki oglas u prvoj polovini časopisa koštat će 1.200.00 KM. pomakao položaj oglasa. Mi ćemo zadržati apsolutnu kontrolu nad kopijom koja se objavljuje.

I would like to remind you about the contract that we have with the magazine IT. I am asking you to confirm these conditions in writing( especially the penalty clause). Mina Sirić Marketing Manager 341 . Many thanks.200.00 KM. Subject: Magazin E12 Dear Sir. Every ad in the first three quarters of the magazine will cost 1.00 KM will be paid.00 KM. In case of any misunderstanding please do not hesitate to contact me and I am asking you to send me the copy of the letter you will send to the magazine IT. We agreed to lease a complete advertising page 12 times during the next year. We can keep absolute control over the copy that is published. under the condition that it is in accordance with The Advertising Standards Codex. All of these conditions are orally agreed with the magazine IT. For such an ad only 250. and the other five will be in the first three quarters. it will be considered a wilful act. The magazine should decide in what month to put the ad in the certain place. and not one of the agreed lines of ads. due to any reason. If the magazine. Every ad in the first half will cost 1.Confirmation August 8. 2006.000. Seven out of twelve ads will be in the first half of the magazine. Sincerely yours. moves the position of the ad. which does not affect the overall relationship.

April 2006. maja. Predmet: Objekt (Jošanička 1. Nadam se da je ovo pravilan sažetak našeg dogovora i da će prodaja teći u najboljem redu.00 KM za kupovinu građevinskog objekta u Jošaničkoj 1. Dodatni iznos nudimo pod uvjetom da se Ping d.o. te da ćemo imati dovoljno vremena za pripremu potrebnih dokumenata. da su rokovi izvšenja realni. Nanad Komar Direktor April 22. Stoga sam našem advokatu dao nalog da izvrši procjenu objekta. Tuzla. Tuzla) Poštovani Samire.o. Obvezujemo se povećati našu ponudu sa 200.o. obaveže na odricanje od svog dijela prije potpisa ugovora.00 KM na 250.000. Vjerujem da je Ping d. S poštovanjem. već prihvatio ovaj dogovor.Potvrda 22.000.o. i to pod uvjetom da ugovor o kupoprodaji potpišemo najkasnije do 8. 342 . potvrđujem sadržaj našeg današnjeg razgovora. 2006.

Tuzla. that the deadlines are realistic.000. I believe that this is the correct summary of our agreement and that the purchase will be all right.000.o. and that we will have enough time to prepare the necessary documents. I believe that Ping d. I have given instructions to our lawyer to estimate the object. comits itself to reject its share before the agreement is signed.o.o.Confirmation Subject: Object (Jošanićka 1.00 KM for buying the object under construction in Jošanićkoj 1. and under the condition that the purchasing contract is signed by May 8. Nanad Komar Manager 343 . The additional amount is offered under the condition that Ping d. I am confirming the contents of our coversation today.o. Tuzla) Dear Sir. has already accepted this agreement. We should increase ou offer from 200.00 KM to 250. Sincerely yours.

rado ćuVam ga napisati i preporučiti Vas kao osobu izuzetno dobrog karaktera i ponašanja. Nadam se da Vam je jasno da bismo u takvom dopisu spomenuli i to kako smatramo da bilo kakav posao koji ima veze s prodajom nepoznatim ljudima ne bi bio dobar za Vas. koje će zahtijevati manje prodaje nepoznatim ljudima. Nadam se da nećete nikoga lično okriviti zbog toga što Vaš Ugovor o radu ne možemo produžiti nakon tromjesečnog probnog perioda. jer bismo Vam takav posao zacijelo ponudili. čini se da će Vam to područje uvijek predstavljati poteškoću. vjerojatno će više odgovarati Vašim vještinama i težnjama. Zadaća prodaje oglasnog prostora telefonom nikad nije lahka. ovim dopisom potvrđujem našu zajedničku odluku da ne produžimo Vaš Ugovor o radu nakon kraja sljedećeg mjeseca. Vaš zadnji dan rada bit će 30. S poštovanjem. avgust 2006. Iako ste Vi u njeno obavljanje uložili puno truda.Potvrda 21. Sabina Čengić Direktorica marketinga 344 . Poštovana Aida. Bilo bi mi drago kad bismo u našem preduzeću imali mogućnost zapošljavanja u marketingu. Koristim prigodu da Vam zaželim svako dobro u budućnosti. septembar. Vaša namjera da potražite posao u nekom drugom području marketinga. Bude liVam trebao kakav dopis preporuke. kao što smo se jutros dogovorili.

I am confirming our mutual offer not to prolong your job contract after the end of this month.Confirmation August 21. Your intention to search for a job in some other marketing area. I would be glad to write them and recommend you as a person of good character and behaviour. I hope that it is clear to you that we would mention the fact that any kind of communication wiht unknown people would be difficult for you. it seems that that area has always been a difficulty for you. 2006. Sincerely yours. will probably suit your skills and aspirations. and although you have invested a lot of effort in doing it. I am using this opportunity to wish you all the best in the future. I would be glad if our company had the possibility in marketing recruiting. because we would certainly offer you a job. As we agreed this morning. which will require lees selling to unknown people. If you need any references. Your last working day will be September 30. I hope that you will not personally blame anyone because after the three-month period your contract could not be prolonged. Dear Madam. Sabina Čengić Marketing Manager 345 .The task of selling the advertising space by phone is by no means easy.

decembar 2005. Upravo razmatramo sve pristigle molbe i javit ćemoVam se ponovo za nekoliko dana. Dijana Fiskal Voditeljica kadrovske službe 346 .Potvrda 11. S poštovanjem. Poštovana gospođo Ligas. hvala Vam na Vašoj molbi za radno mjesto operatera na računaru.

We are examining the incoming applications and we will inform you in a few days time. I would like to thank you for your application for the position of a PC operator. Dear Madam. 2005. Dijana Fiskal Personnel Leader 347 .Confirmation December 11. Sincerely your.

potpisan ugovor o prodaji poduzeća JKP „RAD“ Maglaj d.o.o. S poštovanjem.o. januar 2005.o. JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d.o. preuzeo je sve Ugovore o radu.o. poduzeću JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d.o. već će poslovati kao dio poduzeća JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d. Ovim dopisom potvrđujem da je u srijedu.o. JKP „RAD“ Maglaj d.o.Potvrda 22.o.o. januara. Senad Repuh Glavni direktor 348 .o. 15. više neće biti samostalno društvo. Predmet: Prodaja poduzeća JKP „RAD“ Maglaj d. Svi uvjeti i prava koja proizlaze iz sadašnjih Ugovora u radu ostat će nepromijenjeni.

With this letter we are confirming that on Wednesday.o.o.Confirmation January 22. Subject: The selling of the company JKP „RAD“ Maglaj d. to the company JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d.o. has taken over all the job contracts. JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d. All the conditions and rights in the present job contracts will remain unchanged. 2005.o.o.o. JKP „RAD“ Maglaj d. will not be independent commercial society. January 15.o. Sincerely yours. the contract was signed to sell the company JKP „RAD“ Maglaj d.o.o. Senad Repuh Chief Executive 349 .o. it will do business as part of the company JKP „KOMUNALAC“ Maglaj d.o.o.

U drugim slučajevima. ovisno od stepena odstupanja od dogovorenog položaja. prije dostave kopije. Poštovani Mirko. Plaćanje Plaćanje će uslijediti 28.12. plaćanje će biti naša dobra volja. ovim dopisom potvrđujemo pojedinosti i ključne uvjete ponude koju smo prihvatili za oglasni prostor: Medij: Časopis E12 Datum objave: 02. prednja polovina Šifra: IT12 1. osim u slučaju kad smo za to izdali pismeno odobrenje. oglas se NE SMIJE OBJAVITI. oktobar 2005.Potvrda 21.12. dana u mjesecu nakon objave oglasa. Datum dostave kopije: 10.05. Plaćanje za bilo koji sporni oglas bit će odloženo do zadovoljavajućeg okončanja pregovora između Vaše agencije i vlasnika medija.00 KM Medijski popust: 15% Veličina i položaj: Cijela stranica.400. 2. Položaj Položaj oglasa sastavni je dio ovog dogovora. u kojima bi promjena položaja bila neizbježna. a cijena će biti u rasponu od 10% do 50% od gornje cijene.05. Nećemo prihvatiti nikakva odstupanja. S poštovanjem. Senada Šišić Voditeljica marketinga 350 . desna. Objavi li se oglas na krivom mjestu. Bruto cijena: 2.

In other cases. and the price will range from 10% to 50% of the above-mentioned price. when the change of the position is inevitable.00 KM Media discount: 15% Size and Position: The whole page. the front half Code: IT12 1. Payment The payment is due on the 28th day in the month after the ad is published. unless in the cases when we issue a written agreement. right. 2.05.12. regarding the level of exceptioned from the agreed position. the ad MUST NOT BE PUBLISHED. Position Thepositionoftheadisthekeypartofthiscontract. I am confirming with this letter the details and the key conditions of the offer that we have accepted for the advertising space: Media: Magazine E12 Announcement date: 02.12. Bruto price: 2. 2005. before the copy is delivered. If you publish the ad in the wrong place.05.Wewillnotacceptanyexception. Senada Šišić Marketing Leader 351 .400. the payment will be our free will. Paying any of the disputable ads will be delayed until the satisfactory negotiations between your agency and the media owner. Copy delivery date: 10. Dear Sir. Sincerely yours.Confirmation October 21.

.

Požurivanje Rushing .

što je još važnije. To nam je mnogo važno jer dnevno primamo stotine pošiljki. ali molim Vas da ovaj dogovor imate na umu u našem daljnjem poslovanju. 45678 Poštovani gospodine Diskin. Nadam se da shvaćate zbog čega nam je Važno da poštujete ovaj zahtjev i veselimo se nastavku našeg poslovnog odnosa na nešto organiziraniji način. nećemo odgoditi plaćanje kao što je rečeno. Senada Delić Direktorica nabavke 354 . avgust 2006. Kako se radi o novom zahtjevu. mora sadržavati broj narudžbe.Požurivanje 28. hvala Vam na pošiljci koju smo danas dobili. Željela bih Vas upozoriti na jednu vrlo važnu stvar koju ste propustili napraviti tijekom obrade ove narudžbe. Predmet: Naša narudžba br. S poštovanjem. U narudžbi je navedeno da dostavnica mora biti naslovljena na Branu Šišića i.

2006. 45678 Dear Sir. It is very important because we receive a hundreds of orders every day. it should contain the number of the order.Rushing August 28. but we are asking you to bear this agreement in mind in our future cooperation. Subject: Our order No. Senada Delić Supply Manager 355 . Since this is a new request. and furthermore. The order should have been adressed to Brano Šišić. we do not want delayed payment as it was earlier stated. I would like to thank you for the delivery we received today. I hope you understand why it is important for us that you respect this agreement and we are looking forward to our future cooperation in a more organised way. I would like to warn you about a very important thing that you overlooked to make during this order. Sincerely yours.

slobodno me nazovite na telefon 020/457 666. Predmet: Vaša narudžba 16c-25 Poštovani gospodine Sablica. Ako ste platili unaprijed. Bojim se da smo privremeno rasprodali naslov naznačen na računu. ponovo ću Vam se javiti ne budem li knjigu mogao dopremiti u roku od sljedeće dvije sedmice. Imate li kakvih pitanja. Vaša mjenica neće biti naplaćena sve dok Vam ne dostavimo sve naslove iz Vaše narudžbe. septembar 2006. S poštovanjem. Ako ste platili kreditnom karticom. Još jednom Vam se iskreno ispričavam zbog ovog kašnjenja. Naravno.Požurivanje 12. Nove su zalihe već naručene i uskoro očekujemo dostavu. Masnjak Karlo Generalni direktor 356 . naplatit ćemo samo one proizvode koje ste do sada dobili. hvala Vam na nedavnoj narudžbi. Sve naše knjige prodaju se s uobičajenim 10-dnevnim probnim rokom.

Sincerely yours. 2006. we will charge you only for the products you have received so far.: 020/457 666. I would like to thank you for your recent order. If you are paying by credit card. Masnjak Karlo Chief Executive 357 . New supplies have already been ordered and we are expecting the delivery soon. In case you have any questions. All our books are sold with the usual ten-day trial. 16c-25 Dear Sir. I am apologizing once again for the delay. Subject: Our Order No. If you have paid in advance.Rushing September 12. I will inform you in case I cannot deliver the book in the next two weeks. I am afraid we have sold out the title stated on the account. you can contact me at this phone no. Of course. you will not be charged until we deliver all the titles from your order.

bojim se da nam niti jedna ne odgovara osim. Bit će mi teško spojiti to s ručkom. da dogovorimo kad bismo se mogli naći. puno ti hvala na posljednjim ponudama. Sve najbolje. dakako. Sejo kaže da će nam sljedeća pošiljka stići najvjerojatnije tek krajem decembra! Ajoj! – naši jadni kupci do tada će već zaboraviti što su naručili i zašto. a do sada smo skupili već 200 narudžbi. Sabina Ders Direktorica marketinga 358 . one za video kasetu Veliki Medvjedi. ti sretniče jedan! Nazovi me. Na žalost. Dobili smo svega 28 primjeraka od trenutka kada je kaseta izdana. Srdačan pozdrav. oktobar 2005. pa će nam ih odmah vraćati nazad. jer je Snježa otišla na porodiljni dopust – do grla sam u poslu! Nadam se da ćemo se uskoro čuti.Požurivanje 16. Možeš li pomoći? Žao mi je što se nismo vidjeli prije nego što si otišao skitati po svijetu. Stvarno mi treba 75% – uz uobičajene uvjete. Poštovani Senade.

Sincerely yours. Sabina Ders Marketing Manager 359 . Dear Sir. Dear!Our poor customer will have forgotten what they have ordered by then. and we have already had 200 orders.Rushing October 16. It will be hard to combine it with a lunch since Snježa is on a maternity leave – and I am stuck in work. Oh.with the usual conditions – could you help? I am sorry we did not have a chance to meet before you set on a trip around the world. I would like to thank you for your latest offers. except the video cassette Big Bears. I wish you all the best. Sejo says that the next delivery will problably be by the end of December. I am afraid none of these suit us. 2005.We have received 28 samples since the cassette was published. Unfortunately. I am looking forward to hearing from you soon. you lucky guy! Call me to arrange a meeting. I really need 75% . so wel will have to return these books.

gospodin Lovran. u našem jučerašnjem razgovoru Vaš saradnik. Moram naglasiti da je ugovaranje ovog posla sVama bilo apsolutno uvjetovano krajnjim rokom dostave do 2. S poštovanjem. Stoga od Vas očekujem hitnu potvrdu. koju smo Vam poslali 12. za koji namjeravamo tražiti novčanu naknadu. To bi nam dalo dovoljno vremena za njeno postavljanje prije datuma otvorenja. Međutim. Kad ste prihvatili našu narudžbu. Senad Tapić Generalni direktor 360 . oktobra. obraćam Vam se u vezi s našom narudžbom za opremu izložbenog prostora. prijete nam ogromni nepotrebni troškovi. a da i ne spominjem gubitak prometa.Požurivanje 29. 23457ace Poštovani gospodine Račić. oktobar 2005. decembra. Predmet: Naša narudžba br. Ne dobijemo li opremu do dogovorenog datuma. bilo je jasno dogovoreno da će oprema biti dostupna najkasnije do 2. da će našem krajnjem roku za dostavu stvarno biti udovoljeno. izvijestio me je da je došlo do zastoja u nekim dijelovima proizvodnje te da će stoga isporuka kasniti nekoliko dana. decembra i Vašim obećanjem da ćete u roku moći udovoljiti.

2005. If we do not receive the order by the agreed date. which we sent on October 12. informed me about the delay in the production of some parts and that the delivery will be a few days late. in our yesterday’s conversation. Therefore. your colleague. Since you accepted our order. not to mention the profit loss. I am expecting an urgent confirmation that the latest deadline will be met. 23457ace Dear Sir. two weeks later. Sincerely yours. Subject: Our order No. However. before the opening day. and your promise to meet the deadline. It would give us enough time to set it up. I am contacting you about our order for the shopwindow equipment. I have to emphasise that the agreement was conditioned byt the delivery by December 2. Senad Tapić Chief Executive 361 . Mr Lovran.Rushing October 29. we are threatened by enourmous costs. for which we intend to ask for compensation. it was agreed that it would be available by December 2.

želio bih Vas ovim dopisom podsjetiti na naš Ugovor o konsultantskim uslugama u izvozu i skrenuti Vam pažnju da su sljedeći kupci ispostavili svoje narudžbe u toku 2005.72 EUR StogaVas molimo da nam gornji iznos doznačite na bankovni račun po prijemu ovog dopisa. Prema ugovoru.047.17 EUR Moloa Export/Import CO.05 EUR Jattim (Francuska) 1. decembar 2005.22 EUR ____________ Ukupno provizija 10% 699. S poštovanjem. Ivan Kvesić Finansijski direktor 362 . Predmet: Račun za iznos provizije broj 65/163 Poštovani gospodine Smaić. pripada nam provizija od 10% na vrijednost njihovih narudžbi.(Burma) 3.106.997.Požurivanje 13.00 EUR ____________ UKUPNO 6.844. Eineng Voot (Njemačka) 2.

00 EUR ____________ TOTAL 6.05 EUR 1.22 EUR ____________ Total provision 10% 699. According to the Contract. 2005.997.844. Sincerely yours.Rushing December 13.106. 10% provision to the value of their orders belongs to us. I would like to remind you about our Contract regarding the export consulting service and to draw your attention to the fact that the following customers have sent their orders in 2005.17 EUR Jattim (Francuska) Moloa Export/Import CO. Subject: Our provision account No. Eineng Voot (Njemačka) 2. Ivan Kvesić Financial Manager 363 .72 EUR I am asking you to transfer the above-mentioned amount to the bank account after you receive this letter.(Burma) 3.047. 119747 Dear Sir.

Brod je stigao u Ploče u nedjelju.920404 . jula i moj klijent sada mora plaćati ležarinu. Još uvijek čekamo Vaš nezavisni inspekcijski izvještaj o gore navedenom predmetu. 92 . Predmet: IUC: PIH 92 202088 / 001. 29. Puno hvala na saradnji.Požurivanje 19. augusta 2006. Spremni smo snositi dostavne troškove kako bismo osigurali hitnu dostavu gornjeg dokumenta. S poštovanjem.MB253493. BA .033 Poštovana gospodo. Ivan Trko Odjel izvoza 364 .

2006. Subject: IUC: PIH 92 202088 / 001. We are still waiting for your independent inspection report about the abovementioned subject.920404 .Rushing August 19.033 Dear Sir.MB253493. Wer are ready to pay for the delivery expenses to ensure the urgent delivery of the subject. and my client needs to pay the storage charges. Ivan Trko Export Department 365 . BA . 92 . The ship arrived in Ploće on Sunday. July 29. Thank you for your cooperation. Sincerely yours.

Dakako. Dino Begić Direktor 366 . nećemo Vam moći isporučiti novu robu sve dok postoje nenamirena dugovanja. oktobar 2005. Hvala Vam za pomoć. Poštovani Suneel. Očekujem da ćete mi se uskoro javiti. jer su nas banka i računovodstvo pritisnuli zbog nenaplaćenih dugovanja.Požurivanje 25. Imate li kakvih novosti? Trebaju li Vam kopije računa i dokazi o otpremi robe? Cijenio bih Vaš brz odgovor. me zanima trebaju li Vam još uvijek papir i ostala roba za koju smo poslali predračune. ali učinit ću sve što je u mojoj moći. Također. počinje me brinuti što nam se već dugo niste javili u vezi s računima koji su dospjeli na naplatu. Ne znam mogu li Vam papir još uvijek ponuditi po istoj cijeni. Srdačan pozdrav.

I would also like to know if you still need the paper and the other goods that we have sent preliminary calculation for. Dino Begić Manager 367 . but I will do my best. Are there any news? Do you need the copies of the bills and the proof of the dismissal wage of the goods? I would appreciateyourquickreplybecausethebankandtheaccountancyhavepressed us because of unpaid bills. Thank you for your help. I am looking forward to hearing from you soon. I a starting to worry because you have not contacted us for a very long time concerning the bills that need to be paid. Dear Sir. Sincerely yours. 2005. Certainly. we will not be able to deliver the new goods until the payment is settled. I do not know if I can still offer the paper at the same price.Rushing October 25.

Kemal Beli Finansijski direktor 368 .00 KM. Molim Vas da nam ODMAH uplatite 1. mnogo ste me razočarali. i da nas je to svaku put koštalo po 70. Nadam se Vašem odgovoru i plaćanju dugovanja. Također. koju smo trebali ostvariti našom prvom pošiljkom Vama. uglavnom potrošili. Mislim da ste.940. a Vi ste nam obećali platiti po prijemu. očekujem Vaš odgovor u vezi s drugim proizvodima koje trebate i predračunima za štamparske mašine koje smo Vam poslali.00 KM.Požurivanje 23. Vjerujem da ćemo ovaj trošak moći naplatiti od Vaših budućih narudžbi. S poštovanjem. Našu prvu pošiljku poslali smo Vam u dobroj namjeri. svjesni činjenice da smo Vam dva puta slali kurira. Poštovani gospodine Markota. jer smo zaradu. septembar 2005. također.

and it cost us 70.00 KM each time. I also expect your answer regarding the other products you need and the preliminary calculations for the printing machines that we have sent you. Sincerely yours. Our first order was sent to you in good faith. Dear Sir. I think that you are also aware of the fact that we have sent the currier twice. Kemal Beli Financial Manager 369 . because the profit from our first order to you has already been spent. and you promised to pay after the receipt.940. I am asking you to pay 1. I am looking forward to your answer and the settling of the debt. 2005. I believe that we will be able to take off this expense from your future orders. You have disappointed me immensely.00 KM IMMEDIATELY.Rushing September 23.

.

Pregovaranje Negotiation .

Dragan Zvonko Direktor Mister Denis Garan ________________ 372 . Povrat novca u visini cijene Vašeg leta. Dodatna naknada od 1.00 KM zbog prouzročenih neugodnosti. 3.00 KM. OvaseponudatemeljinauvjetudajetimenagodbavezanaVašimpotraživanjem potpuna i konačna. Bez pravne obaveze Predmet: Odštetni zahtjev Poštovani gospodine.Pregovaranje 11. Prihvaćate li ove uvjete. u iznosu od 145. Tada ćemo Vam proslijediti uplatu gore navedenih sredstava. koju Vam je izdao zaposlenik naše agencije. februara. stresa i razočaranja. Novčana naknada za vrijeme izgubljeno od godišnjeg odmora u iznosu dvodnevne plaće. slijedom Vašeg odštetnog zahtjeva zbog netačne avionske karte. mart 2006. kao što je navedeno u Vašem dopisu od 30. molim Vas da to potvrdite svojim potpisom na dnu dopisa i vratite nam jednu kopiju na gore navedenu adresu. slobodni smo ponuditi Vam sljedeće: 1. S poštovanjem. 4.000. Troškovi prijevoza i telefona do i od zračne luke. 2.

000. 2006. Dragan Zvonko Manager Mister Denis Garan ________________ 373 . at the amount of 145. Money return in the amount of the ticket price. Transport and telephone costs to and from the airport. and to send us back one copy at the above-listed adress. Then we will procede with the payment of enlisted means. stress and disappointment. If you accept these conditions. This offer is based on the condition that your claim is complete and final. 4. 2.00 KM. we are free to offer you the following: 1. Sincerely yours.00 KM because of the inconvenience. issued by one of our employees. 3.Negotiation March 11. Money compensation for the time loss during your holiday amounting to two daily wages. Concerning your compensation claim because of the incorrect airplane ticket. Without Legal Obligation Subject: Compensation Claim Dear Sir. as enlisted in your letter dated February 30. Additional compensation of 1. I am asking you to confirm it with your signature at the bottom of the letter.

Imamo mogućeg kupca iz Srbije koji nam je ponudio 10. Molim da me brzo nazovete ili pošaljete telefaks. Predmet: Mašina Ruush Poštovani gospodine Grilić. a kupac će sljedeće sedmice doći pogledati mašinu. Spremni smo tu ponudu prihvatiti. Edin Ligata Direktor prodaje 374 . dok nisam sklopio Ugovor s tim kupcem. Unaprijed se radujem Vašem pozivu. koji je u našoj ponudi. S poštovanjem. kao što ste tražili.Pregovaranje 31. prilažem specifikaciju i fotografiju mašine Ruush. januar 2006. osim ako Vi niste ozbiljno zainteresirani.000 EUR za mašinu. te nam ponudite bolju cijenu.

000 EUR for the machine. I am looking forward to your call. Sincerely yours. who offered 10. I am asking you to call us quickly or send us a fax before we sign a cotract with that customer. We have a possible customer from Africa. 2006. Edin Ligata Sales Manager 375 . We are ready to accept that offer. which is included in our offer.Negotiation January 31. I am enclosing the specification and the photograph of the machine Rush. Subject: Machine Chambon Dear Sir. unless you arr seriously interested and offer us a better price. and the customer will come to see the machine next week.

S poštovanjem. hitno trebamo više dijelova (u roku od deset dana od narudžbe).Pregovaranje 31. Sabahudin Lanac Direktor proizvodnje 376 . Dijelovi su: Proizvod: 1. Zadnje što bih htio učiniti je da ove proizvode nabavljam drugdje.5’’ aluminijske cijevi matice traka za zatvaranje čelični potpornji čelični potpornji Šifra: D165 H165 I654 C123 C124 Jedinica: 7 metra komad 9 metra komad komad Količina: 15 110 25 33 12 Odluku ćemo donijeti u četvrtak. s oduševljenjem mogu reći da nam je prodaja iznad svih očekivanja te stoga povećavamo proizvodnju. što i sami znate. Kao što sam Vam već spomenuo. one rastu brže od cijena ostalih dobavljača. maj 2006. juna. kad ste nam zadnji put dostavili svoje cijene. 12. ne budu li ovaj put Vaše cijene konkurentnije. Shodno tome. ali cijena nam je vrlo važna. Nažalost. pa Vas molim da mi cijene dostavite do tog datuma. bit ćemo prisiljeni potražiti drugog dobavljača. Poštovani Nenade.

we will be forced to search for another supplier. but the price is very important to us. if your prices are not suitable. we urgently need the parts( within the next ten days).Negotiation May 31. Unfortunately. Therefore. Patrik Tomic Production Manager 377 . they are rising more quickly that with the other suppliers.5’’ aluminium pipes Matrix closing strip iron support iron support Unit: 7 meters piece 9 meters piece piece Quantity: 15 110 25 33 12 D165 H165 I654 C123 C124 We will reach the decision on June 13. 2006. Sincerely yours. as you already know. so I am asking you to send us the prices by that date. The parts are: Product: 1. so we are increasing the production. The last thing I would do would be to buy these parts somewhere else. I am delighted to say that our sale is above all expectations. As I already mentioned the last time you sent us the prices. Dear Sir.

U uvjerenju da će Vam ovakav dogovor biti prihvatljiv. sa zadovoljstvom Vam prilažem obavijest o umanjenju potraživanja u iznosu od 145. juna u vezi s troškovima prijevoza na našem računu. Sandra Bilić Direktorica marketinga 378 . Međutim. S poštovanjem. Prihvaćam činjenicu da naša cijena nije uključivala troškove prijevoza. što je nesretan previd. juni 2006. Predmet: Naš račun br. U ovom bih slučaju predložio podjelu troškova prijevoza. AC2345 Poštovani Božo.Pregovaranje 06.00 KM. hvala na dopisu od 01. siguran sam da se sjećate našeg prvog razgovora u kojem sam spomenuo da naša cijena ne pokriva troškove dostave.

I am sure that you remember our first conversation. I am sure that this will be acceptable. Sincerely yours. However. In this case. Subject: Our Account No. Thank you for your letter dated June 1 concerning the transport expenses on our account. I would suggest that we share the transport expenses. in which I mentioned that our price does not include the transport expenses.00 KM. 2006. which is unfortunate. AC2345 Dear Sir.Negotiation June 6. I am accepting the fact that our price did not include the transport expenses. Gloria Petricevic Marketing Manager 379 . and I am pleased to announce that the expenses are lower for 145.

Svjestan sam činjenice da smo godinama dobro surađivali. S poštovanjem. Svi su nam ponudili cijene koje su znatno niže od Vaših. Prije no donesemo odluku s kim ćemo poslovati u budućnosti. Daljnjim ispitivanjem dobili smo jamstva da se za sve buduće narudžbe cijene neće mijenjati sljedećih 18 mjeseci. Senada Šepić Direktorica marketinga 380 .Pregovaranje 19. pribavili i cijene Vaših konkurenata. Napravili smo godišnji pregled cijena koje plaćamo za te dijelove pa smo. hvala Vam na cijenama koje smo jutros primili. radi usporedbe. septembra 2006. ali Vam sada nažalost moram reći da su cijene iz zadnje ponude previsoke. Poštovani Dejane. voljeli bismo da još jednom pregledate brojke i vidite ima li mjesta za sniženje Vaših cijena.

Dear Sir. We have made the annual survey of prices that we pay for the parts and we have obtained the prices of your competitors for comparison. 2006. but I am sorry to inform you that the prices in your last offer are too high. I am aware of the fact that we have had successful cooperation for years. we would like you to reconsider whether you could offer lower prices. Thank you for the prices we received this morning. Before we reach the decision who to do business with in the future. we have got guarantees that the prices would not change in the following 18 months. Sincerely yours. All of them offered prices lower that yours. Senada Šepić Marketing Manager 381 . In further inquiries.Negotiation September 19.

ovisno o raspoloživim sredstvima. S poštovanjem. pošten. januar 2006. Oprostite što mi je trebalo toliko za odgovor o nečemu što mi je zaista važno i hitno!!! Iako plaćanje po danu zvuči logično. drugi puta kraće. a Vi napravite ono što Vam se čini razumno mogućim s tom količinom novca na temelju naših uputa. Platit ćemo Vam 1. bojim se da mi ne odgovara. Srdačan pozdrav. januara.500.00 KM po jednom broju. hvala na telefaksu od 9. jednostavno želimo vidjeti što se može dobiti za tu količinu novca. po mom mišljenju. U svakom slučaju. Zbog toga imam prijedlog koji je. Predmet: Tvornički list Poštovani Slavene. jednom će trebati dulje. Ne tražim od Vas čuda. jer nitko od nas ne zna koliko će posao trajati. Alena Gogle Direktorica marketinga 382 .Pregovaranje 21. Jeste li spremni? Nadam se da ćete mi se uskoro javiti.

We will pay you 1. Therefore. depending on the means. I am afraid it does not suit me. and sometimes not. Subject: Factory paper Dear Sir. I am not expecting any miralces.Negotiation January 21. I just want to see what we can get for that sum of money. Sincerely yours. In any case. and you do what seems reasonable to you with that money depending on our instructions.500. 2006. Are you ready? I am looking forward to hearing from you soon. Alena Gogle Marketing Manager 383 . because nobody knows how long the work will last. Thank you for your fax dated January 9. sometimes it will take longer. I have what I consider a fair suggestion. Sorry for not replying earlier about something so important and urgent!!! Although paying by day seems logical.00 KM for each number.

Pregovaranje 13. računa i provjerava. Predmet: Vaš dopis od 05. Poštovani Senade. Drugo: razmotrili smo Vaše nove cijene i zaključili da će nas jedna uobičajena pošiljka koštati 80. te se nadamo da ćete o njima razmisliti.000. sličnih dobavljača. Obzirom da su Vaše cijene značajno porasle (povećanje uveliko prelazi stopu inflacije u zadnje dvije godine). hvala Vam na predloženoj strukturi cijene koja će se od sada primjenjivati za BE16. a velika je i mogućnost greške. Salih Trkulj Direktor proizvodnje 384 . odnosno 15% više nego po trenutnim cijenama. To bi iziskivalo previše vremena i novaca. nismo ih spremni prihvatiti. Treće: Vaše su cijene izrazito nepovoljne u usporedbi s cijenama drugih. decembra 2005. Prvo: moramo dogovoriti fiksnu cijenu proizvodnje. uzimajući u obzir naše primjedbe Očekujući Vas odgovor. ali ne možemo pristati na to da se svaki račun raščlanjuje. srdačno Vas pozdravljam. S poštovanjem. decembar 2005. Možemo se dogovoriti što ona sve obuhvaća.00 KM. Imamo nekoliko primjedbi na nju.

I would like to thank you for the suggested price structure that we will apply for BE16. which is 15% more that the current prices. Second:Wehaveconsideredyournewpricesandconcludedthatourusualorder would cost us 80. but we do not accept every bill to be counted and checked. Dear Sir. It would be time and money-consuming and there could be frequent mistakes.00 KM. Third: Your prices are inconvenient compared to the prices of other similar suppliers. We can agree on what it will include. Subject: Your letter dated december 5. Sincerely yours. 2005. Considering the fact that your prices are much higher( the increase is higher that the inflation rate in the last two years).Negotiation December 23. First: we have to agree on the fixed production price. I am looking forward to hearing from you soon. We have a few objections concerning it.000.we are not ready to accept them and we hope that you will reconsider our objections. Salih Trkulj Production Manager 385 .

500 primjeraka. ali po nešto višoj cijeni.000 na 1. hvala Vam na jutrošnjem faksu u kojem pitate je li moguće povećati Vašu narudžbu s 1. oktobra 2005. Mogli bismo ih isporučiti do sljedeće srijede. Predmet: Vaša narudžba br.Pregovaranje 24. te da će isporuka biti u petak. Bojim se da u ovoj rotaciji ne možemo štampati dodatnih 500 primjeraka po ponuđenoj. Dodatne primjerke možemo štampati. Vaša je brošura jučer otišla u štampu. nižoj cijeni. Senad Grvić Šef računovodstva 386 . Želite li da nastavimo štampamo dodatne primjerke? Sa zadovoljstvomVam mogu reći kako štampanje osnovne narudžbe ide glatko. kako je planirano. AC1314 Poštovani gospodine Novak. S poštovanjem.

Negotiation October 24. Sincerely yours. Senad Grvić Accounancy Manager 387 .The additional copies could be printed at a higher price. AC1314 Dear Sir. Thank you for your fax in which you are asking whether we could increase your order from 1. as planned.500 copies. Your brochure went into print yesterday. 2005.000 to 1. I am afraid that in this rotation we cannot print the additional 500 copies at the offered lower price. Do you want us to print the additional copies? I am pleased to say that the printing of the basic order is going just fine and the delivery will be on Friday. We could deliver them by next Wednesday. Subject: Your order No.

163/06. značajno povećali cijene papira. zbog uvjeta na tržištu. Nažalost. jula. S poštovanjem. Dejan Radić Šef računovodstva 388 . august 2006. : CK231/06 Poštovani gospodine Ramić. Vaša je narudžba stigla tek 6. Iako ne bismo rado prestali surađivati s Vama. Ali u međuvremenu naši su dobavljači.000. nadam se da ćemo nastaviti sarađivati na obostranu korist. a koji kažu da cijena vrijedi 30 dana od datuma na ponudi.00 KM? Premda to znači da Vam nudimo cijenu na kojoj očito gubimo. Predmet: Vaša narudžba br. Kao izraz dobre volje. hvala Vam na Vašoj narudžbi po ponudi br. 35 dana od dana izdavanja ponude. moram Vas upozoriti na uvjete koje ćete naći na poleđini naše ponude. o čemu ste vjerojatno čitali u dnevnim novinama. spremni smo na sebe preuzeti velik dio tog povećanja. augusta.00 KM (bez naše marže). ali sam slobodan zamoliti i Vas da date svoj doprinos u iznosu od 1.Pregovaranje 14. Stoga Vam ne možemo odobriti cijene navedene u gornjoj ponudi.500. Dodatno povećanje cijene papira za ovaj posao iznosi 1. Vrlo mi je stalo do naše saradnje. od 2. U uobičajenim okolnostima ovakvo kašnjenje ne bi predstavljalo poteškoću. jer bi to za nas predstavljalo značajan gubitak.

CK231/06 Dear Sir. Subject: Your order No.Negotiation August 14. Sincerely yours. which you must have heard of in the daily newspapers. 163/06. Although we would not like to stop cooperating with you.500. Thank you for your order based on the offer No. 2006. The additional increase in the paper price amounts to 1. dated July 2. which says that the price is valuable 30 days from the date on the offer. because of the market conditions. we have to warn you about the conditions you will find at the back of our offer.00 KM( without our margin). this would not create any problems.00 KM. we are ready to take a great part of that increase. In the usual circumstances. Although it means we are offering you the price with which we are at a loss. Dejan Radić Accountancy Manager 389 . increased the paper price considerably. As a sign of good will. 35 days after the offer was published. In the meantime our suppliers. because it would represent a considerable loss for us.000.That is why we cannot agree on the prices that were in the above-mentioned offer. I care very much about our cooperation. Unfortunately. we hope to continue cooperation at mutual satisfaction. your order came on August 6. but I am free to ask you to give your contribution of 1.

.

Prihvaćanje Accepting .

00 KM po komadu.Prihvaćanje Poštovana Adina. Spreman sam prihvatiti Vašu cijenu od 75.00 KM po komadu. ali da bi ih uzeli za 75. Kao dodatni ustupak. Nadam se da Vam ovakav dogovor odgovara i unaprijed se veselim Vašoj narudžbi.00 KM pod uvjetom da naručite 20 uređaja. Ivana Baotić Direktorica prodaje 392 . spremni smo Vam odobriti odgodu plaćanja od 30 dana. Ivan mi kaže da ne prihvaćate našu ponudu za 10 uređaja po cijeni od 80. S poštovanjem.

Sincerely yours. we are ready to allow you 30day delayed payment.00 KM under the condition that you order 20 machines. I am ready to accept your price of 75. Ivan says that you do not accept our offer for 10 machines at the price of 80.Accepting Dear Madam. As an additional concession.00 KM. Ivana Baotić Sales Manager 393 . I hope that this offer suits you and I am looking forward to your order. but that you would accept them at the price of 75.00KM each.

te ćemo od sveg srca dati svoj prilog od 2.500. Molim Vas javite mi šta mislite o ovoj zamisli. Nenad Krlić Direktor 394 . na koju biste pozvali fotografa i nekoliko djece kojima je prilog namijenjen.000. S poštovanjem. a vjerujem da bi fotografija u novinama bila odlična reklama i za Vas i za nas.00 KM. a ujedno Vam želim da što prije postignete svoj cilj i sakupite 20.Prihvaćanje Poštovana gospođo Selman. Vaše je nastojanje izuzetno vrijedno.00 KM. u kojem nam pišete o namjeri organizovanja ljetovanja za hendikepiranu djecu. septembra. hvala Vam na dopisu od 15. Imamo vrlo dobre odnose s novinama. Za uzvrat Vas molimo da razmislite bi li bilo moguće povodom predaje donacije organizirati malu svečanost.

in which you are writing about the intentions to organizes a summer holiday for disabled children. I am asking you to consider this idea and I also wish you all the best in gathering the total sum of 20.500.Accepting Dear Madam. and I believe that a photograph in a newspaper would be a great advertisement both for you and for us. We are asking you in return to think about organizing a small celebration at which we could give our contribution. Thank you for your letter dated September 15.000. Sincerely yours. where we would ask photographers and a few children from this programme to come. We have very good relationship with the press.00 KM and to achieve your goal. Your effort in very important. and we are glad to give a 2. Nenad Krlić Manager 395 .00 KM contribution.

augusta u Poslovnom klubu Mostar. Volio bih. molim Vas da me pri izradi rasporeda izlaganja stavite među prve govornike. jula. koliko dugo mislite da će prezentacija trajati i koliko će ostalih prezentacija biti. Ivan Selman Direktor marketinga 396 . pa Vas molim da mi osigurate zaslon i 35 milimetarski projektor.Prihvaćanje Predmet: Prezentacija u Poslovnom klubu Mostar Poštovani Marko. međutim. u vezi sa sastankom koji će se održati 10. Ako je ikako moguće. S poštovanjem. Svoj ću govor popratiti s nekoliko folija. hvala na dopisu od 20. Očekujem Vaš odgovor. da mi kažete koliko ljudi očekujete. Potvrđujem da ću održati kratku prezentaciju o našem poslovanju i uspješnom timu koji stoji iza njega.

how long do you think the presentation will last and how many other presentations there will be. I will accompany my speech with a few foils. However. I confirm I will give a short presentation about our busines and the successful team which stands behind it. I would like you to tell me how many people you expect. so I am asking you to provide the 35-mm projector for me. Would you be so kind as to put me among the first representatives in your plan of the event. Thank you for your letter dated July 20. at the Business Club in Mostar.Accepting Subject: A Presentation at the Business Club in Mostar Dear Sir. I am looking forward to hearing from you soon. Sincerely yours. Ivan Selman Marketing Manager 397 . concerning the meeting that will be held on August 10.

Nadam se da ćete to prihvatiti. Tako bismo im dali kompletan uvid u način poslovanja preduzeća. izradit ću plan i program koji biste dali učenicima prije nego dođu. Pokazali bismo im kako radi naše preduzeće. te bismo im dali neke jednostavne zadatke s računarom. svakome po sedam dana. Pošto mi javite odgovara li Vam ovakav okvirni plan. ali obzirom na program koji smo im pripremili. Razmislili smo o primanju na praksu nekoliko Vaših učenika i sa zadovoljstvom Vam javljam da možemo pružiti odgovarajuću praktičnu nastavu dvojici učenika.Prihvaćanje Predmet: Praksa za Vaše učenike Poštovani gospodine Kliso. pod nadzorom odgovorne osobe. hvala Vam na dopisu od 14. također. S poštovanjem. Dario Misir Šef kadrovskih poslova 398 . februara. potrudit ću se da jedan dan provedu s jednim od naših direktora i još jedan s nekim od naših zaposlenika u prodajnom odjelu. Čuo sam da Vaši učenici imaju osnovna znanja o radu s tastaturom i nešto znanja o računarima. Ovisno o našim obvezama. više nam odgovara da dođu jedan po jedan. Jasno mi je da biste željeli da ih uzmemo istovremeno.

Sincerely yours.We would also give them a complete insight into the business of our company. under the supervision of a person in charge. We considered taking your students for practice and we are glad to inform you that we will offer the suitable practical training to two of your students. but having in mind the programme that we have prepared. Thank you for your letter dated February 14. I hope you will accept this. Depending on our obligations. I have heard that your students have basic knowledge about printing press and some knowledge about computers. and we would give them simple tasks on computers. After you confirm that this plan suits you. Dario Misir Personnel Manager 399 .Accepting Subject: Practice for your Students Dear Sir. We would show them how our company functions. I would create a plan and a programme for you to give to your students before they come to us. seven days each. I understand that you would like us to take both of them at the same time. I will also try organize that they spend a day with one of our managers and one of the employees in the sales department. it would be more convenient for us if they came at different times.

.

Prodaja Sale .

mart 2006. Budete li imali kakvih pitanja. Javljat ćemo Vam o svim novostima u našoj ponudi. hvala Vam što ste od nas kupili svoj Golf GTI. Primite naše čestitke na odličnom izboru. Cijenimo Vaše povjerenje i nastojat ćemo ga zadržati. S poštovanjem. u bilo kojem trenutku. molimo Vas da se slobodno obratite našem šefu za odnose s kupcima. vozilima i posebnim ponudama. novim uslugama. Marko Lopata Glavni direktor 402 . Poštovani gospodine Krilić. ili meni lično. sada i u budućnosti.Prodaja 16. Htjeli bismo da budete zadovoljni vozilom i našom uslugom njegova održavanja. Stojimo Vam na usluzi za brigu o Vašem vozilu. gospodinu Slavenu Grli.

Marko Lopata Chief Executive 403 . now and in the future. Mister Ivan Fumic. Our congratulations for the excellent choice. Thank you for buying Golf GTI from us. or me personally. Dear Sir. We appreciate your trust and hope to preserve it in the future. 2006. I will inform you about all the news in our offer. We are at your service. vehicles and special offers. If you have any questions. We want you to be satisfied with the vehicle and our maintenance service. Sincerely yours. new services. at any time.Sale March 16. be free to contact our Customer Relations Manager. to take care of your vehicle.

S poštovanjem. Zahvaljujemo Vam na pomoći.50 KM te Vas stoga molimo zaVaše posredovanje. hvala Vam na Vašem dopisu od 15. Ovim potvrđujemo da još uvijek nismo dobili uplatu iznosa od 3.805. Martin Šehić Direktor 404 . Prilažem neke relevantne dokumente i prepisku koja se odnosi na gore navedeno dugovanje. septembra. Vaš znak: OFY/21978132 Predmet: Račun 10345 Poštovani gospodine Maloć. oktobar 2005.Prodaja 15.

Thank you for your letter dated September 15. Thank you for your help. Martin Šehić Manager 405 .Sale October 15. 10345 Dear Sir. 2005 Your sign: OFY/21978132 Subject: Your account No. I am enclosing some relevant documents and the correspondence regarding the above-mentioned debt. Sincerely yours.50 KM and we are asking you to intervene. Hereby we confirm that we have not received the payment at the amount of 3.805.

g. Nadamo se u novoj godini uvesti nove proizvode. Poštovani korisniče računa. o čemu ćemo Vas redovito izvještavati. g. godine.Prodaja 15. Koristimo prigodu da Vam zahvalimo na Vašoj cijenjenoj podršci tokom 2005. godine Predmet: Katalog za januar 2006. Sabahudin Rokić Direktor odjela za odnose s kupcima 406 . zajedno s nekoliko uzoraka iz našeg asortimana proizvoda. S poštovanjem. decembar 2005. šaljemo Vam novi katalog za januar 2006. Hadžićima i Istočnom Sarajevu. Cilj nam je pružiti Vam usluge na najvišoj razini .isporuku istog dana i besplatnu dostavu sljedećeg dana u Sarajevu.

We are using this opportunity to thank you for your support during the year 2005. about which we will regularly inform you. Subject: Catalogue for January 2006. together with a few sample products from our assortement. 2005. We are sending you the new catalogue for January 2000. Sincerely yours. Hadzići i I. Sabahudin Rokić Customer Relations Manager 407 . Our goal is to offer the highest quality service – the same day delivery and free delivery the following day in Sarajevo.Sarajevo. We hope to introduce new products in the New Year. Dear Sir.Sale December 15.

U prilogu Vam dostavljamo predračun br.Prodaja 16. S poštovanjem. hvala Vam za gornju narudžbu.00 KM. CD1256/06 Poštovani gospodine Siniša. Robu ćemo Vam otpremiti isti dan kad primimo Vašu uplatu. juni 2006. Amer Sablica Glavni direktor 408 . godine Predmet: Vaša narudžba br. 156/06 na iznos 329.

I am enclosing the preliminary calculations No. We will send the goods the same day when we receive your payment. CD1256/06 Dear Sir. Amer Sablica Chief Executive 409 . Sincerely yours. 156/06 at the amount of 329.Sale June 16. Subject: Your order No. Thank you for the above-mentioned order.00 KM. 2006.

Prodaja 16. juni 2006. Traženi proizvod ćemo Vam poslati čim primimo Vašu uplatu. Predmet: Vaša narudžba br. Naručio sam ga od našeg distributera. koji nam je potvrdio da nam ga mogu dostaviti za dva dana. WS1236/06 Poštovani gospodine Sabić. Obzirom da se radi o proizvodu izvan našeg uobičajenog asortimana. Radi se o proizvodu kojeg obično nemamo na skladištu. koju Vam dostavljam kao prilog ovom dopisu.259.50 KM prema našem predračunu. S poštovanjem. što znači da biste ga trebali dobiti za 2 – 3 dana. hvala Vam na Vašoj narudžbi (br. bio bih Vam zahvalan kad biste nam izvršili uplatu od 1. Boris Trko Glavni direktor 410 .WS1236/06) za komodu s ladicama od mahagonija.

Sincerely yours. Considering the fact that it is a product from our usual assortement. We will send you the desired product as soon as we receive the payment.Sale June 16. Subject: Your order No. I have ordered it from our distributor. WS1236/06 Dear Sir. WS1236/06. for a mahogany chest of drawers. who confirmed that they can deliver it in two days. It is a product we do not usually have in storage. which I am enclosing in this letter. which means that you would get in within 2-3 days. Thank you for your order No. Boris Trko Chief Executive 411 .50 KM according to our preliminary calculations.259. 2006. I would be grateful if you could pay 1.

rado ćemo Vam robu dostaviti po prijemu uplate. nismo Vam u mogućnosti ponuditi naše uobičajeneuvjeteodgođenogplaćanja. 166/06 na iznos 1. godine Predmet: Vaša narudžba broj WX2345/06 Poštovani gospodine Simić. Kasim Debelik Finansijski direktor 412 . Izvršite li uplatu na naš bankovni račun. Žao mi je što smo prisiljeni nametnuti Vam ovako stroge uvjete poslovanja i nadam se da ćemo uskoro moći nastaviti uobičajeni poslovni odnos. Obzirom na Vaša prošla dugovanja.Prodaja 29. možete nam poslati i ček. septembar 2006.StogaVamupriloguovogdopisašaljem predračun br. S poštovanjem. hvala Vam na gore navedenoj narudžbi. Isto tako.60 KM.567. ali roba neće biti otpremljena sve dok iznos ne bude uknjižen na naš račun.

Sale September 29. I am sorry to force these strict business conditions and I hope we will resumes the usual business relationship soon.567. 166/06 at the amount of 1. Considering your previous debts.60 KM. Kasim Debelik Financial Manager 413 . but the goods will not be delivered until the amount is registered on our account. Subject: Your order No. you could send us a check. WX2345/06 Dear Sir. Thank you for the above-mentioned order. we will be glad to deliver the order after the receipt of the payment. Therefore. Sincerely yours. we are not able to offer you our usual conditions of delayed payment. Also. I am enclosing the preliminary calculations No. If you pay this sum at our bank account. 2006.

Sarajevo (broj poslovnice KP1).Prodaja 11. juni 2006. S poštovanjem. Molimo da uplatu izvršite svakog trećeg u mjesecu. jula. Sabahudin Maos Član uprave 414 . Ukupno će biti 24 mjesečne uplate. godine Predmet: Račun broj 654/06 Poštovana gospođo Bužim. počevši od 3.60 KM na njihov račun (broj 321-4321-4321-21) u IB Banci. kupili smo na kredit fotokopirni stroj i htjeli bismo otvoriti trajni nalog za otplatu mjesečnih rata preduzeću Rush d.o. Molimo Vas da nam potvrdite uspostavljanje trajnog naloga. Molim Vas da svakog mjeseca s našeg računa (broj 123-4567-8901-23) uplaćujete 864.o.

o.o. Subject: Account No. starting from July 3. Sabahudin Maos Member of the Board 415 . 2000. Sincerely yours. 321-4321-4321-21 in IB Bank.60 KM from our account No. 654/06 Dear madam. sarajevo (the business office No. 1234567-8901-23 onto their account No. KP1). We have bought a copy machine on credit and we would like to open a permanent order to pay off the monthly rates to the company Rush d. I am asking you to confirm the opening of a permanent order. I am asking you to do the transfer every third in the month. I am asking you to transfer every month 864. There will be 24 monthly rates in total.Sale June 11.

.

Reakcija Reaction .

Želite li bilo kakva dodatna obavještenja. S poštovanjem. U prilogu Vam šaljem pojedinosti samo nekih od proizvoda koje prodajemo. godine. te ilustracije nekoliko vrsta lončane robe i pribora za jelo o kojima smo razgovarali. Suzana Lipać Odjel prodaje 418 . hvala Vam na Vašem nedavnom upitu.Reakcija 7. Sve su naše cijene bez PDV-a i ostati će na istoj razini do kraja 2006. godine Poštovana gospođo Hodžić. molim Vas da nam se bez ikakvog ustručavanja obratite u bilo koje doba. septembar 2006. bit će mi drago o tome s Vama porazgovarati kad Vas nazovem krajem sljedeće sedmice. Mislite li da bilo koji od naših proizvoda može biti od koristi Vama lično ili u Vašem poslu.

or in your business. and the illustrations of a few kinds of pots and pans and the eating utensils that we talked about. please. All our prices are without PDV and they will remain the same by the end of 2006. If you think that any of our products could be useful to you personally. do not hesitate to contact me.Reaction September 7. Suzana Lipać Sales Department 419 . Dear Madam. I would gladly discuss it with you when I call you next week. 2006. I am enclosing the details of some of our products. Sincerely yours. If you need any further information. Thank you for your inquiry.

a drugo. pa ću Vam se javiti ako i čim se on ostvari. Prilažem primjerak naše najnovije reklamne brošure. koji je upravo u početnoj fazi. upoznali s Vašim dojmovima o našim proizvodima. godine Poštovani gospodine Frenc. To je nova linija proizvoda o kojoj sam Vam govorio. da Vam pošaljem podatke o našem novom asortimanu. u nadi da će Vas ovi proizvodi zanimati. sreli smo se na Sajmu građevinarstva 6. S poštovanjem. Mislim da je takav sistem upravo ono što će nam trebati za projekt. Još jednom zahvaljujem.Reakcija 15.000. Hvala Vam puno na vremenu koje ste mi posvetili. a za koju imamo pogodnost besplatnog pokusa za proizvode u vrijednosti većoj od 1. (u srijedu) kad ste mi pokazali Vaš izuzetno dojmljiv projekcijski sistem. Mahir Drlić Direktor marketinga 420 . Prava je svrha mog dopisa da Vam zahvalim što ste me. oktobar 2006.00 KM. kao zadovoljan kupac naših proizvoda. Sad znam kome ću se obratiti kad takav sistem budem mogao sebi priuštiti.

I am enclosing a sample of our newest advertising brochure. It is a new line of products I talked about. We met at the Fair Gradjevinastva 06 ( on Wednesday). and we have the benefit of a free trial for products of the value greater than 1. The real purpose of this letter is to thank you for informing me about your impressions concerning our products. Thank you once again. Now I know who to turn to once I can afford such a system. since you appear to be one of our satisfied customers and also I would like to send you the details about our new assortement. I think that it is the system we need for the project. Dear Sir.00 KM. so I will contact you once it begins. which is in its first phase. Thank you for your time.000. Sincerely yours. Mahir Drlić Marketing Manager 421 . hoping that these products will interest you.Reaction October 15. 2006. when you showed me an impressive projection system.

Sa zadovoljstvom Vam mogu javiti da smo u međuvremenu dogovorili pojedinosti Ugovora s poduzećem Dils d. juli 2006.. S poštovanjem.00 KM. Nadamo se da ćemo Ugovor potpisati u petak.o. godine Predmet: Naša molba za kredit Poštovani gospodine Resić. Senir Spahov Direktor 422 . hvala Vam što ste mi u utorak posvetili vrijeme za razgovor o našoj molbi za kredit. koje nam garantira mjesečni priliv sredstava u iznosu 50. 27 jula. no nadam se da ćete nam ipak moći odgovoriti prije nego što potpišemo ugovor.o. Shvatam da Vam treba nekoliko dana kako biste plan detaljnije proučili. Drago nam je što ste dobro prihvatili naš poslovni plan i što smatrate da biste nam mogli odobriti traženi kredit.Reakcija 20.000.000. 10. odnosno. Bilo bi nam od velike koristi znati da ćemo imati potreban obrtni kapital za finansiranje predviđenog povećanja poslovanja. Shvatam da Vam to ne daje puno vremena za proučavanje našeg plana.00 KM više nego što smo na početku očekivali.

00 KM.000. which promises a monthly income of 50. I understand that it does not leave you much time to consider our plans. 2006. We hope to sign the contract on Friday. which is 10.o..Reaction July 20. Thank you for devoting your time to discussing our credit appeal on Thuesday. I am pleased to informed you that we have agreed on the details of the cotract with the company Gales d. Sincerely yours.00 KM more than we expected in the beginning. Senir Spahov Manager 423 . July 27. Subject: Our credit appeal Dear Sir. I am glad you have accepted our business plan and that you think you could approve our credit. I understand you need a few days to consider our appeal. but I hope you will be able to reply before we sign the contract. It would be useful if we could know whether we will have the capital for financung the business increase.000.o.

koji su nam povjerili postavljanje pregradnih zidova i spuštenih stropova u svojim uredima. Na svaki upit. Kao što ćete vidjeti iz naše brošure. Vrlo rado ćemo Vas posjetiti kako bismo se predstavili i detaljnije Vas upoznali s našim uslugama.d. Na Vaš ćemo poziv doći do Vas. kvalitetno i na Vaše zadovoljstvo.Reakcija 16. bilo za spuštene stropove. oktobar 2005. S poštovanjem. godine Poštovani gospodine Dejan. dostavljamo specifikaciju troškova u zadanim vremenskim rokovima.Gradnja i SGP d. poslujemo s mnogim preduzećima u građevinskom sektoru i s ponosom ističemo da sa tim preduzećima imamo dugotrajnu uspješnu saradnju. te realnim cijenama u ovom vrlo konkurentnom sektoru. kao što su ARIA . Ivan Discev Direktor prodaje 424 . molim Vas da nam se javite i smjesta ćemo Vam ih poslati. ugradnju specijalnih podova za računarsku opremu. Bude li Vam trebalo još primjeraka naše brošure. pregrade. naše će ih kvalificirano osoblje izvršiti brzo. slijedom našeg nedavnog telefonskog razgovora dostavljam Vam brošuru našeg preduzeća. Naši redovni kupci su najpoznatija imena u građevinskom sektoru. Vjerujem da će Vas naše usluge zanimati i iskreno se nadam da ćete nam povjeriti radove na Vašim budućim projektima. a povjerite li nam obavljanje radova.To svjedoči o visokim standardima naše usluge. bez obzira na veličinu.

we are enclosing the expenses specification for the assigned deadlines. 2005. At your call. effectively and at your satisfaction. We would gladly visit you to inform you more closely about our services. Dear Sir. Our regular customers are the most famous names in the construction sector. our staff will do it quickly. Sincerely yours. I believe our services will interest you and I sincerely hope you will entrust us works on your future projects. and if you trust us to do the work. we do business with many companies in the construction sector and we are proud of our long and successful cooperation. for ceilings. It proves the high quality of our service and real prices in this competitive sector. I am enclosing our company’s brochure after our telephone conversation. If you need more samples of our brochure.Reaction October 16. As you can see from our brochure. we will come to you. special floor for computer equipment. please do not hesitate to contact us and we will send them immediately. such as BR – Gradnja and LikaGrad. At every inquiry. partitions. Ivan Discev Sales Manager 425 . regardless of the size. who entrusted us the constructions of dropped ceilings and floors in their offices.

nojeste li provjerili garancije koja Vam nudi Vaš partner i usporedili ih s našima? . . Poštovani. Moždastepotpunozadovoljniuslugomdostavekojutrenutnokoristite. juna. 426 . Admir Dilić Direktor P. dobit ćete na poklon rokovnik. do 30.Garantuje li Vam da će Vam u roku od 1 sata po pozivu javiti gdje se nalazi Vaš paket? Mi to garantujemo.jer postoji. juna.Garantuje li Vam da će njihova cijena biti najniža na tržištu i da će pokriti razliku nađe li se na tržištu cijena niža od njihove? Mi to garantujemo. obraćam Vam se ovim dopisom kako bih Vas upoznao s činjenicom da je odgovor bio neočekivano dobar da smo našu ponudu odlučili produljiti još 4 sedmice. maj 2006.S. Ne oklijevajte.Nudi li Vam Vaš sadašnji partner naknadu zarade koju ste izgubili zbog kašnjenja dostave? Mi Vam to nudimo. koji će Vam pomoći pratiti Vaše pošiljke i uvjeriti se da izvršavamo naša obećanja. trebali biste se upitati zašto ne? Ne zato što takva usluga ne postoji . nazovite nas i saznajte pojedinosti ove fantastične ponude. u slučaju da prošli mjesec niste primili našu „fantastičnu posebnu ponudu“. S poštovanjem. . kojomsmoVamdalimogućnostdasedamdanaisprobatenašuuslugudostaveu pola cijene. Ne udovoljava li usluga koju dobijate ovim visokim standardima. Prihvatite li ovu ponudu do 15.Reakcija 31. kako bismo Vam dali vremena da iskoristite ovu jedinstvenu priliku.

Do they claim to inform you where your package is one hour after your call? Because we do. 2006.Reaction May 31. we will give you a notebook as a present. you should wonder why.S. where we gave you an opportunity to try our services for a week at half-price. which will help you to track your orders and to ensure that we keep our promises. Not because such a service does not exist. Do not hesitate.Do they clain their price will be the lowest on the market and that they will cover the difference for any price lower than theirs? Because we do.Does you parter offer a late delivery compensation? Because we do. I am contacting you to inform you that the reaction was so good that we decided to prolong the offer 4 more week. . Maybe you are completely pleased with the service you are currently using. If you accept this offer by June 15. In case you have not received our fantastic offer last month. because it does. so that we could give you enough time to use this excellent offer. but have you compared the conditions with ours? . 427 . Dear Sir. If the service you are getting does not satisfy the highest standards. until June 30. Admir Dilić Manager P. . Sincerely yours. call us and find out the details of this fantastic offer.

Znamo da nemate vremena ispunjavati naše obrasce.ova ponuda prestaje 30. nazovite me i ja ću se osobno pobrinuti da se svaki nesporazum. maj 2006. te kupon za korištenje naših usluga u pola cijene u trajanju od sedam dana. Ne budete li potpuno zadovoljni našim uslugama. pa bio on i najmanji. u za to pripremljenoj omotnici.Reakcija 15. zajedno s kuponom za popust. Sabahudin Miodrag Direktor 428 . upisali smo u njih Vašu adresu. godine Poštovani gospodine Perić. Da bismo Vam život učinili lakšim. u kojoj ćete naći pojedinosti usluge koju pružamo. U prilogu Vam dostavljamo brošuru našeg preduzeća. puno Vam hvala na Vašem današnjem telefonskom upitu o našoj dostavnoj službi. potpisati obrazac i vratiti nam ga poštom. S poštovanjem. smjesta riješi. Ali požurite . kao i pojašnjenje naših garancija. a Vi samo morate označiti kakvu uslugu želite. Drago nam je što ste izabrali SITTO za usluge dostave. maja i nećemo je produžiti nakon tog datuma.

and we will not prolong it after that date. If you are not completely satisfied with our services. I know that you have not got time to fill in our brochures. and you have to sign what kind of service you want and sign the form and send it back by mail.Reaction May 15. this offer lasts until May 30. Sabahudin Miodrag Manager 429 . To make your life easier. and I will personally take care of any misunderstanding. I am enclosing the brochure of our company. Sincerely yours. and the clarification of the claims. in which you will find the details about the service that we offer. please call me. But please hurry. even the smallest one. together with the discount coupon. Thank you for your telephone inquiry about our delivery service yesterday. we have filled in your adress. Dear Sir. and a coupon for our services at half-price for a week. in the prepared envelope. I am glad you chose SITTO for your delivery services. 2006.

dostavljam Vam kratak sažetak naše ponude. juli 2006. imate li bilo kakvih pitanja. Potvrđujem da bismo Vam sa zadovoljstvom pomogli u osmišljavanju Vaših potreba za informatizacijom. koja je sastavljena na temelju potreba naših kupaca. S najboljim željama. Borislav Gonkić Direktor prodaje 430 . U međuvremenu. Samir Bijelić je naš stručnjak za računare i on će se vrlo rado sastati s Vama i proučiti Vaše potrebe. Vaše zamisli o uvođenju računara vrlo su dobre i siguran sam da bismo Vam mogli osigurati onakav pristup podacima kakav želite. molim Vas da me nazovete. naročito stoga što smo se dosad čuli samo u kratkim telefonskim razgovorima.Reakcija 19. bilo mi je zadovoljstvo sresti se s Vama jučer. kad god za to osjetite potrebu. Situacija koju ste mi opisali i Vaša iskustva s informatizacijom zvuče poznato. kako bi vidio što se može učiniti. Kao što sam obećao. Kao što sam spomenuo. godine Poštovani gospodine Miodrag.

please. Sincerely yours.Reaction July 19. Your thoughts about introducing personal computers are very good and I am sure we could ensure the access that you desire. whenever you feel like it. if you have any further questions. In the meantime. so that he can decide what to do. I am enclosing a short summary of our offer. As I promised. do not hesitate to contact me. Dear Sir. As I mentioned. especially because we had contacted each other only through short telephone conversations before. Samir Bijelić is our personal computer expert and he will gladly meet you and discuss your needs. I was glad to meet you yesterday. based on the needs of our customers. The situation you described and your experience with informatisation sounds familiar. Borislav Gonkić Sales Manager 431 . I confirm that we would gladly help in giving meaning to your need for informatisation. 2006.

Vraćanje Returning

Vraćanje

Predmet: Naša narudžba broj ACX 0235/06 Poštovana Senada, jučer smo dobili šezdeset spojnica za brzo rubljenje od 30 mm, koje su dostavljene po Vašem računu br. 0123/06, od 20. septembra. U našoj narudžbi br. ACX 0235/06 jasno smo tražili trideset spojnica od 60 mm. Bio bih Vam zahvalan kada biste nam dostavili tražene proizvode. Spojnice od 30 mm Vam vraćamo u zasebnom omotu.

S poštovanjem, Dejan Krvić Direktor nabavke

434

Returning

Subject: Our order No. ACX 0235/06 Dear Madam, We received sixty 30 mm junctions yesterday, delivered by your account No. 0123/06, dated September 20. In your order No. ACX 0235/06 we asked clearly for thirty 60 mm junctions. I would be grateful if you could deliver the desired products. The 30 mm junctions will be returned to you in a special envelope.

Sincerely yours, Dejan Krvić Supply Manager

435

Vraćanje

Predmet: Naša narudžba broj AX 1235/06 Poštovana gospođo Armina, dobio sam pošiljku od šezdeset spojnica za brzo rubljenje od 30 mm, kao odgovor na našu narudžbu br. Ax1230/06. Broj Vašeg računa od 20. septembra je 0123/06. Moja narudžba jasno navodi trideset spojnica od 60 mm. Budući da u bližoj budućnosti nemam potrebe za spojnicama od 30 mm, vraćam Vam ih u zasebnoj pošiljci. Molio bih da mi se što prije pošalju spojnice od 60 mm. Hvala na pažnji.

S poštovanjem, Nadir Bosko Direktor nabavke

436

Returning

Subject: Our order No. AX 1235/06 Dear Madam, I received sixty 30 mm junctions yesterday, as a reply to our order No. Ax1230/06. The number of your account is . 0123/06, dated September 20. My order clearly states thirty 60 mm junctions. Since I do not need 30 mm junctions, I am returning them in a special envelope. I am asking you to send the 60 mm junctions as soon as possible. Thank you for your attention.

Sincerely yours, Nadir Bosko Supply Manager

437

Vraćanje

Predmet: Vaš račun br. 01234/06 Poštovana gospođo Samira, hvala Vam na računu br. 01234/06 od 30. marta za 30 pari muških ljetnih pantalona. Iako smo uspješno prodali 10 pari zelenih pantolona, crvene se, nažalost, nisu pokazale osobito popularnim. Stoga Vam vraćam 15 pari crvenih pantalona, kako smo ugovorili. Očekujem Vašu obavijest o otpisivanju potražavanja za vraćene proizvode kako bismo odmah krajem mjeseca namirili račun.

S poštovanjem, Tihomir Gondolj Voditelj nabavke

438

Returning

Subject: Our account No. 01234/06 Dear Madam, Thank you for your account No. 01234/06 dated March 30, for 30 pairs of male summer pants. Although we successfully sold 10 pairs of green pants, the red ones have not proved to be extremely popular, unfortunately. Therefore I am returning 15 pairs of red pants, as we agreed in the contract. I am expecting your notice about writing off the payment for the returned products so that we could settle the debt by the end of the month.

Sincerely yours, Tihomir Gondolj Supply Manager

439

Poslovna pisma

440

Zahtjev Request .

Ja ću biti u Zagrebu između 7. Odsjest ću u hotelu “Zagreb”. radilo se o potpuno jasnom poslovnom odnosu. vjerujem da Vam je jasno da naručenu robu morate platiti.653. nikako ne mogu razumjeti zbog čega nam niste platili iznos koji nam dugujete. i 12. našli smo se u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji zbog Vašeg duga od 35.Zahtjev 24. dat ću nalog mom advokatu u Hrvatskoj da ustane tužbom protiv Vas i Vašeg preduzeća radi naplate duga. Što se mene tiče. Nije mi jasno zbog čega ste u plaćanje uključili svog pravnog savjetnika. augusta. Kao što sam Vam već objasnio. juli 2006. godine Poštovani gospodine Toby. Jasno mi je da ste morali čekati neko vrijeme da biste naplatili proizvode koje ste prodali. Nadam se Vašem žurnom odgovoru. Ali isto tako. bez obzira jeste li je Vi uspjeli naplatiti ili ne. odnosno kad ćete gornji iznos uplatiti izravno na naš bankovni račun. faksom ili po kuriru) kad se možemo naći i kad mogu od Vas dobiti ček na gornji iznos. Kasim Sablica Finansijski direktor 442 .00 EUR-a. S poštovanjem. Mi moramo platiti našim dobavljačima bez obzira jesmo li od Vas dobili novac ili ne. Očekujem od Vas da mi smjesta javite (telefonski. Ne učinite li to. iz kojeg proizlaze obveze kojima morate udovoljiti.

I cannot understand why you have not paid the debt that you owe us.00 EUR. I know that you had to wait for some time for the products to be paid to you. Sincerely yours. I will be staying at the Zagreb Hotel.Request July 24.653. If you do not do so. with the obligations that you have to meet. As I have already explained. we are in a difficult financial situation because of your debt of 35. I will be in Kuala Lumpur from August 7 to August 12. it is clearly business relationship. I will give a warrant to my legal representative in Croatia start a legal suit against you and your company because of the debt. Dear Sir. As far as I am concerned. that is to arranger when you are going to pay the above-mentioned sum onto our bank account. it must be clear to you that you have to pay for the goods you order. We have to pay our suppliers no matter whether we received the money from you or not. I am looking forward to hearing from you soon. no matter whether you managed to sell it or not. 2006. Kasim Sablica Financial Manager 443 . I do not understand why you involved your legal advisor in the debt payment. But at the same time. I am expecting you to contact me immediately( by phone or fax). to arrange our meeting.

Nitko ne odgovara na naše telefonske poruke. Ali. MolimoVas da ovaj dopis shvatite kao službenu i zadnju opomenu. u utorak 21.00 KM za neosporeni račun br. januara 2006.520. Ne dobijemo li Vašu uplatu do podneva. koja ne može dati nikakve odgovore. pokrenut ćemo protiv Vas sudski postupak bez dodatne obavijesti. činjenica je da nam dugujete 16. S poštovanjem. molimo Vas da uplatu izvršite po primitku ovoga dopisa.Zahtjev 12. jer smo dobili sve naznake da Vaš posao propada. 001234/06. te da je došlo do nekog nesporazuma koji se lako može objasniti. 001234/06 Poštovani gospodine Tirić. godine Predmet: Naš neosporeni račun br. Zijada Kamber Pravni odjel 444 . koji je u vezi s Vašom narudžbom broj WX1234. vaš je račun dospio u moje ruke. januara. Kako bismo izbjegli daljnje nesporazume. Iskreno se nadam da nisam u pravu. Račun je trebao biti plaćen krajem augusta. a jedina zaposlenica s kojom smo mogli razgovarati je osoba na Ugovoru o djelu.

WX1234. 2006.Request January 12. 001234/06 Dear Sir. To avoid further inconveniences.520. Sincerely yours. If we do not receive your payment by noon. we will start a legal suit without further notice. 001234/06. Subject: Our Unqestionable Account No. the fact that you owe us 16. However. on January 21.00 KM for the unquestionable account No. pay the above-mentioned sum after you receive this letter. please. I am asking you to understand this letter as the last official warning. This should have been paid by the end of August. and one of your employees that we came in touch with is there on contract and cannot give any information. Your account came into my hands with all the signs that your company is failing. concerning your order No. Nobody answers our phone messages. I sincerely hope I am not right and that this is a misunderstanding that will be easily solved. Zijada Kamber Legal Department 445 .

Još uvijek se nadam da to neće biti potrebno. Ivan Sablica Odjel za pravne poslove 446 . te Vas sa žaljenjem moram obavijestiti da će predmet biti predat u druge ruke za sedam dana. koje je davno trebalo biti plaćeno. ne mogu dozvoliti da ovaj račun i dalje bude neplaćen. Nažalost. S poštovanjem. u kojem Vas molim da smjesta namirite dospjelo dugovanje. iznenađen sam što nisam primio odgovor na moj prethodni dopis.Zahtjev Preporučeno Poštovani gospodine Bunjevac. te da ćete dugovanje namiriti u roku od sedam dana.

and I am sorry to inform you that this subject will be transferred in other hands in seven days. in which I am asking you to settle your debt. I still hope it will not be necessary. and that you will settle the debt in seven days.Request Recommended Dear Sir. Unfortunately. that should have been paid a long time ago. Sincerely yours. I am surprised I have not received your reply to my previous letter. I cannot allow this bill to be unpaid. Ivan Sablica Legal Department 447 .

03214/06 Poštovani gospodine Repovac.50 KM. Molilo bih Vas da poništite račun. Na žalost. što je bilo unutar ugovorenog roka od 15 dana.672.Zahtjev 7. S poštovanjem. dobio sam Vaš račun (br. Čini se da se ovaj račun odnosi na 50 lanenih košulja koje ste nam poslali na ogled. pa smo ih vratili 30. 3200/06). nismo za njih uspjeli naći tržište. na iznos od 2. godine Predmet: Vaš račun br. Nenad Jurić Nabavka 448 . august 2006. jula.

Nenad Jurić Supply 449 . I am asking you to annul the bill.672. Subject: Your Bill No. we have not manager to find market for them.50 KM. 03214/06 Dear Sir. 2006. It seems that this bill refers to 50 linen shirts that you sent us for trial.Request August 7. 3200/06 at the amount of 2. Sincerely yours. which was within the agreed 15-day trial. so we returned them on July 30. Unfortunately. I received your bill No. br.

august 2006. prije sedam dana dogovorili smo se da ćete popraviti 190 cm visok ogradni zid oko našeg posjeda.Zahtjev 23. loše obavljeni. ali smo jutros primjetili da je malter koji veže cigle popucao do te mjere da otpada. a i neke cigle su se već rasklimale. poslati nekoga da taj. Kasim Selman Generalni direktor 450 . posao što prije popravi? S poštovanjem. Posao je izvršen prema našim specifikacijama. Hoćete li. molim Vas. godine Poštovani gospodine Ribar.

please. We agreed for you to fix the 190 cm high fence around our estate a week ago. to fix the badly-done job? Sincerely yours. The job was done according to our specifications. 2006.Request August 23. but we noticed this morning that the mass binding the bricks has cracked and started to fall off. Will you. and some of the bricks are already unstable. send someone. Kasim Selman Chief Executive 451 . Dear Sir.

nedavno smo proširili zgradu i trebamo dodatne radne prostorije za novo osoblje koje primamo u radni odnos. Bio bih Vam zahvalan kada bi me jedan od Vaših predstavnika mogao nazvati kako bismo dogovorili sastanak na kojem ćemo razgovarati o našim potrebama.Zahtjev 28. S poštovanjem. novembar 2005. Poštovani. Samir Hrsko Šef ureda 452 .

I would be grateful if one of your representatives could contact me so that we could arrange a meeting to discuss our needs. We have reconstructed our building and we need additional working space for the new staff we are recruiting.Request November 28. Samir Hrsko Department Manager 453 . 2005. Sincerely yours. Dear Sir.

Zahtjev 22. Očekujem da ćete nam dostaviti obavijest o otpisivanju potraživanja za cjelokupni iznos od 25.00 KM. Niko nas s Vaše strane nije upozorio na bitnu razliku u cijeni prije same dostave rezača. godine Predmet: Vaš račun br. maj 2006. Vidim da račun uključuje i troškove dostave u iznosu od 25. dobio sam Vaš račun za odjelni rezač papira. Salem Šehić Voditelj ureda 454 . nije bilo niti jedne riječi o tim troškovima. a naša narudžbenica br. Kad smo s Vašim predstavnikom dogovarali narudžbu. XY 234/06 izričito kaže da je dostava uključena u navedenu cijenu. koji sam od Vas naručio. S poštovanjem.00 KM. 00456/06 Poštovana gospodo.

00 KM. 2006. Subject: Your Bill No.00 KM. he did not mention any expenses. Nobody warned us about the possible price change of your paper cutter. XY 234/06 clearly states that the delivery is included in the price.Request May 22. I expect you to inform us about the signing off the request for the whole amount of 25. 00456/06 Dear Sir. I can see that it includes the delivery expenses of 25. Salem Šehić Department Manager 455 . that I ordered from you. When we agreed about the order with your representative. Sincerely yours. and our order No. I received your bill for the department paper cutter.

.

Zahvale Gratitude .

Prvo bih zahvalio Vama i svim Vašim kolegama na izuzetnoj gostoljubivosti i vremenu koje ste nam posvetili. sretno stigavši u Sarajevo i prilagodivši se na razliku u vremenu. Nadam se da ćemo imati prigodu uzvratiti Vam na sličan način kad Vi ili neko od Vaših kolega odluči posjetiti Sarajevo. napokon Vam se mogu javiti i napisati nekoliko riječi o posjetu Vašim uredima. Edin Trakić Direktor 458 . mart 2006. Sve što mogu reći je samo još jedno hvala na gostoprimstvu. a Vi ste nas u to i uvjerili. S poštovanjem. Rečeno nam je da ste “broj jedan za sisteme”. veličinu mjesta i činjenicu da se kafa služi na kraju obroka. Osim toga. Puno pozdrava.Zahvale 24. Snažno nas se dojmio očiti profesionalizam koji prožima cijelu Vašu organizaciju. stekli smo dojam da ste odlični i u svemu drugom. Poštovana Ivana.

you convinced us you are excellent in every way. Furthermore. Dear Madam. I was impressed by the professionalism that characterises your company. We were told that you are‘number one for systems’. and you convinced us it is true. I would like to thank your and your colleagues for the time that you devoted to us and for your excellent hospitality. Best regards. All I can say is thanks again for your hospitality. Sincerely yours. the size of the place and the fact that the coffee is served at the end of the meal. I can finally contact you and write a few words about the visit to your offices after I have arrived happily in Sarajevo and adjusted myself to the timedifference. I hope I will have the opportunity to return your hospitality if you or one of your colleagues decides to visit Sarajevo. Edin Trakić Executive 459 . 2006.Gratitude March 24.

Molim Vas da svima zahvalite što su mi posvetili svoje vrijeme. puno Vam hvala. te se veselim budućem ponovnom razgovoru sa svima vama. To zaista cijenim. kalendar. Usput rečeno. S poštovanjem. blok i olovka već služe u dobre svrhe! Još jednom. Sve teme o kojima smo razgovarali bile su zanimljive i uveliko će poboljšati moje sveukupno znanje o ovom poslu. puno hvala što ste mi omogućili da provedem izuzetno ugodan dan. Bilo mi je zadovoljstvo upoznati Vas i Vaše kolege.Zahvale 10. mart 2006. godine Poštovani Saša. Kasim Bijelica Novi direktor poslovnice 460 .

the calendar. All the topics we discussed were interesting and improved my knowledge about this business. Dear Sir. Sincerely yours.Gratitude March 10. Kasim Bijelica New Business Manager 461 . 2006. Thank you for enabling me to spend a very beautiful day. I appreciate it immensely. and I am looking forwarded to meeting you again. By the way. It was great pleasure to meet you and your colleagues. I am asking you to thank all of them for their time. the notebook and the pencil already serve a good purpose! Thank you once again.

srdačno ti hvala. Džemo Trnka Direktor računovodstva 462 . i b) plaćanja koja dolaze na naplatu poslije 5.godine Poštovani Edine. 2. august 2006. Kako je prekrasno osvježavajuće primiti uplatu samo dan pošto mi je rečeno da je proslijeđena! Hvala ti što nisi: 1. u mjesecu nikako ne mogu biti izvršena isti mjesec. Drugim riječima.Zahvale 03. hvala ti na uplati. Puno pozdrava. 3. strpao virman u sljedeći krug plaćanja. dao virman na potpis kolegi koji je na godišnjem odmoru. 4. učinio sve što je u tvojoj moći da virman bude hitno plaćen i ako a) utorak je prekasno da bi virman bio poslan taj tjedan. poslao ga Vašem računovodstvu na konačno odobrenje i brzu obradu.

I thank you sincerely. Thank you for the payment. doing everything that is in your power to pay the bill on time although a) Thuesday is too late to send the bill that week b) The payment that comes after the 5. In other words. 2006.Gratitude August 3. giving the bill to a colleague who is on holiday 2. Sincerely yours. Dear Sir. Džemo Trnka Accountancy Manager 463 . sending it to the accountancy for fast and quick approval 3. cannot be paid the same month. putting it into the next payment round 4. It is refreshing to receive the payment only one day after I was told it was proceded! Thank you for not: 1.

Svako dobro od mene i svih u Derby-com-u . Dajemo sve od sebe kako bismo svoje kurseve učinili što zanimljivijima. Senad Kapić Direktor marketinga 464 . Jako mi je drago što ste uživali u kursu. hvala Vam na dopisu od 9. S poštovanjem. februar 2006. godine Poštovana gospođo Novak. Vaši su nam dojmovi izuzetno dragocjeni. godine. Bit će mi zadovoljstvo prenijeti Vaše pohvale svima koji su sudjelovali u organizaciji. ali svi neizmjerno uživamo kada dobijemo dopise zahvale kakve ste seVi potrudili napisati. februara 2006.Zahvale 15.

2006.Gratitude February 15. We are doing our best to make the courses interesting. Thank you for your letter dated february 9. Your impressions are very valuable to us. 2006. All the best from me and the others from Dreby-com. Senad Kapić Marketing Manager 465 . Sincerely yours. It will be great pleasure to tranfer your gratitude to all those involved in the organisation. but we extremely enjoy letters of gratitude such as yours. I am glad you enjoyed the course. Dear Madam.

Zahvale 24. S poštovanjem. Puno Vam hvala na Vašem izuzetnom gostoprimstvu. bilo mi je veliko zadovoljstvo upoznati Vas i Vašu ekipu prošle sedmice. sa zadovoljstvom odrekli svog vremena kako bi došli sa mnom porazgovarati. Izuzetno me se dojmilo znanje koje su sve Vaše ekipe pokazale. Još jednom Vam puno hvala. a društvena događanja nisu nimalo zaostajala (posebno nogomet). Svakako imate dobar timski duh i svi su se. Program je nadmašio sva moja očekivanja. godine Poštovani Dejane. septembar 2006. unatoč činjenici da ste očito jako zaposleni. Veselim se ponovnom viđenju sa svima vama (čuo sam da je decembar dobro vrijeme za to). Ademir Balić Voditelj poslova na terenu 466 . Puno pozdrava. Osjećao sam se kao kod kuće.

The programme exceeded my expectations. Best regards. I made myself at home. Thank you once again. It was great pleasure meeting you and your team last week. You certainly have good team spirit. and despite of the fact that all of you are very busy. 2006. Petar Lovrek Terrain Work Manager 467 . and the social events were very good( especially football). Sincerely yours. I am looking forward to meeting you again( I have heard that December is good time for it). I was impressed by the knowledge of your teams. you devoted your time to meeting me. Thank you for your impressive hospitality. Dear Sir.Gratitude September 24.

Hvala Vam još jednom na pomoći. uz najbolje želje za uspješnu 2006. bilo mi je zadovoljstvo sresti se s Vama nešto prije Božića. godine Poštovana Adisa. Hvala Vam za vrijeme i trud koji ste uložili u naše ime. pripada Vam provizija od 10% za ovaj posao. Dvije narudžbe su nam promakle. Drago Jolić Direktor marketinga 468 . pokazati zanimanje pokaže li se aparat gospodina Drapića uspješnim. S poštovanjem. godinu. također. januar 2006. ali i jedna je odlična. Sa zadovoljstvom Vam javljamo da je gospodin Franulović od nas naručio jedan uređaj za varenje dna plastičnih vrećica. Nadamo se da ćemo proizvod isporučiti tokom prve sedmice februara i da će kolege gospodina Drapića u sektoru proizvodnje odjeće.Zahvale 13. koji koriste ljepljivu traku za zatvaranje vrećica. Kao što sam Vam spomenuo prije našeg posjeta.

and that Mr Drapic’s colleagues in the clothes production department. Thank you once again for your help. We hope to deliver the machine during the first week of February. Sincerely yours. Thank you for your time and your effort. It was great pleasure meeting you before Christmas.Gratitude January 13. I am glad to inform you that Mr Drapic ordered one of the plastic bag binding machines. As I mentioned during your visit. as well. Dear Madam. 2006. will show their interest if the machine proves to be a success. with the best wishes in the New Year. but one is good. We missed two orders. you have gained a 10% commission. Drago Jolić Marketing Manager 469 . who are using the stick for binding plastic bags.

.

Žalbe i prigovor Complaints and Objections .

S poštovanjem. koji bih Vam htio spomenuti. ali nije baš ugodno kad zapuše orkanska bura! Možete li sljedeći tjedan doći i pomoći prozoru da se vrati u svoj pravilan položaj? Nazovite me da mi javite kad ćete doći. već se pomakao. godine Poštovani Kasime. Zaista je unio više svjetla u naš prostor. Međutim. tako da jedna strana struže o okvir. a na drugoj je neobično velik procijep. hvala Vam što ste nam došli ugraditi dodatni prozor u uredu. septembar 2006. Iz nekog razloga dio prozora koji se otvara ne želi ostati u svom pravom položaju.Žalbe i prigovor 1. Ivana Klasnić Šef ureda 472 . To je odlično kad nam ljeti treba osvježenje. imam jedan mali problem.

For some reasons.Complaints and Objections September 1. we have a small problem I would like to mention. and on one side scrapes the pane and on the other makes a big split. Dear Sir. It can be great during the summer when we need refreshment. but it is not very convenient during a storm! Could you come next week and put the window in its original position? Call me to tell me when you are coming. It brought much light into the working space. Ivana Klasnić Department Manager 473 . the opening part of the window does not remain in its desired position. 2006. Thank you for fitting the additional window in our office. However. Sincerely yours.

Predlažem ti da mu se odmah javiš i iz ovog nereda pokušaš spasiti što se spasiti da. jer smo sada svi u istoj nevolji. septembar 2006. stigao je 1. Miroslav Doljan Direktor marketinga 474 . godine Predmet: Preporuka Ivanu Barić za posao u našem prodajnom timu Poštovani Samire. S poštovanjem. razgovor s njim nas se dojmio Ivan se činio idealnim za posao.Žalbe i prigovor 21. odgovorio nam je da nije smatrao potrebnim da to učini! Ne moram ti niti reći koliko mi je neugodno – a moj direktor ovog trenutka razmišlja o tome hoće li ikad više htjeti poslovati s tvojim preduzećem. Na žalost. rekao nam je da taj posao nije baš ono što je tražio i da je već prihvatio drugo mjesto za veću plaću. Volio bih da mi se javiš. kao što znaš. Sve najbolje. a od Ivana Barić ni traga – ni glasa! Kad smo ga napokon nakon tri dana uspjeli pronaći. august. Upitan zašto nam se nije ranije javio.

Miroslav Doljan Marketing Manager 475 . he told us that this job was not exactly what he was looking for and that he had already accepted another job with a higher salary. he replied he did not feel obliged to do so. Unfortunately. August 1. came and there was no sign of Ivan.Complaints and Objections September 21. I am suggesting you to contact him immediately and to save what can be save at this moment. and my manager reconsiders ever doing business with your company again. Sincerely yours. All the best. As you already know. I would like you to contact me because we are all in the same trouble. Subject: Your reference for Ivan Barić for the position in our selling team Dear Sir. I do not have to mention how embaressed I felt. When we asked him why he had not informed us. 2006. When we managed to find him after three days. the interview with Ivan impressed us and we find him ideal for the job.

S poštovanjem. a da će nam naš primjerak biti poslat u petak (21. U ponedjeljak . primjećujem na našem bankovnom izvodu da ste ček unovčili sedam dana po primitku. 17. septembra. kao što kaže Vaš oglas. Još uvijek nismo dobili naručenu robu. Rečeno nam je da pošiljku očekujete te sedmice.Žalbe i prigovor 23.50 EUR. a danas smo u telefonskom razgovoru saznali da roba još nije dostupna. Također. nazvali smo Vas kako bismo se raspitali o tome kad ćete nam robu poslati. Sabina Nedić Upraviteljica ureda 476 . iako ste nas uvjeravali da “samo što nije stigla”. Isti smo dan s narudžbom poslali ček na 349.a povratnompoštom očekujem i povrat ukupnog iznosa od 349.50 EUR-a. septembar 2006. augusta poslali smo Vam narudžbu za jedan primjerak super – softverskog paketa koji oglašavate u “The Economistu”. godine Predmet: Super – softverski paket Poštovani gospodine Marko. 15. Kako očito niste u stanju dostaviti robu unutar 28 dana. septembra). poništavamnarudžbu.

although you convinced us that ‘it was about to arrive’. Sincerely yours. We have not received the ordered goods yet. I annul the order. Sabina Nedić Department Manager 477 . Since you are not able to deliver the goods within 28 days. September 17. September 21. Subject: Super-software package Dear Sir. 2006.50 EUR the same day. We sent you an order for a sample of super-software package that advertise in The Economist on August 15. and I expect 349.50 EUR to be returned. and in our telephone conversation today we discovered that it is not available. we called you to ask when the goods will be sent to us.Complaints and Objections September 23. I also notice that you have already proceded our check. On Monday. We sent the check at 349. You said that you were expecting the delivery that week. and that our sample would be sent on Friday. as you advertisement says.

Kad smo ih jučer otvorili.000 omotnica za dopise C5 (štampane u boji samo na prednjoj strani). godine Predmet: Naša narudžba br. Vesna Glavan Direktorica proizvodnje marketinškog materijala 478 . otkrili smo da ih je većina loše štampana. prema našoj narudžbi br. S poštovanjem.Žalbe i prigovor 9.000 kutija i otkrila da je cijela pošiljka jednako loša. novembar 2005. Molim da me nazovete kako bismo dogovorili povrat ovih i datum dostave zamjenskih omotnica. WX0236/06. Puno hvala na pomoći. WY0236/06 Poštovani gospodine Norić. 6. Uzela sam slučajne uzorke iz 2. novembra dobili smo od Vas pošiljku od 50. Dostavljam uzorke za provjeru.

we received your delivery of 50. according to our order No. I took samples from 2. On November 6. Sincerely yours. we discovered that most of them were badly printed. 2005. XY0236/06. I am enclosing samples for further inspection.Complaints and Objections November 9.000 boxes and discovered that the whole delivery was equally bad. WY0236/06 Dear Sir. When we opened them yesterday. Vesna Glavan Marketing Material Sales Manager 479 . I am asking you to call me so that we could arrange the return of these and the delivery date for the replacement. Thank you for your help. Subject: Our order No.000 covers for C5 letters( with the colour front page).

Sponzori .

filijala Goražde Grad Banja Luka Dom zdravlja Drvar Metalogradnja Mustafić Dom zdravlja Kiseljak MILTEX d.o. Građrvinska škola Goražde Banja Luka Drvar Konjic Kiseljak Banja Luka Sarajevo Gradačac Banja Luka Hadžići Banja Luka Derventa Banja Luka Banja Luka Banja Luka Advokat GRAD DJELATNOST fel/fax 051 309 525 051 223 440 Visoka škola Građevinarstvo.o. MOBI’S SABI-H GROUP d. RTV PINK BiH GRADEX d.o.o.o. projektovanje i građenje objekata j Mobilna mreža 051 468 953 053 333 450 051 330 184 Trgovina mješovite robe na veliko i malo Osiguravajuče društvo Gradonačelnik 033 428 535 / 428 536 038 221 482 051 244 534 Zdravstvena ustanova Proizvodnja i prodaja metala i metalnih p prerađevina Zdravstvena ustanova Proizvodi od tekstila .o.NAZIV FIRME Miroslav Mikeš Agencija za osiguranje depozita Pravni fakultet EHTA-R d.o. Sarajevo osiguranje.radna odjeća Radio televizija Građevinsko preduzeće Srednja škola 034 820 409 036 704 130 / 728 555 030 879 015 051 300 328 033 461 908 035 819 466 .o.

o.o.o.Izdavač: Amax bmr d. Sarajevo. 2006.o. Copyright © Amax bmr d. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful