HRVATSKI

LCD TV LED LCD TV P LAZMA TV KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCD TV MODELI 19LU40** 55LH50* * 22LU40** 32LH70* * 19LU50** 37LH70* * 22LU50** 42LH70* * 26LU50** 47LH70* * 32LF25 19LH20** 37LF25* * 22LH20** 42LF25* * * 26LH20** 32LH49*** 32LH20* * 37LH49* * 37LH20* * 42LH49* * 42LH20* * 47LH49* * 32LH3*** 32LG2*** 37LH3*** 37LG2*** 42LH3*** 42LG2*** 47LH3*** 19LG31* * 32LH40* * 22LG31* * 37LH40* * 26LG31** 42LH40* * 32LG33** 37LG33** 47LH40* * 42LG33** 32LH50* * 32LF51** 37LH50** 42LH50* * 42LF51** 47LH50* * 47LF51** Modeli televizora LED LCD P LAZMA TV MODELI 4 2 L H 9 0* * 5 0 P S 7 0* * 4 7 L H 9 0* * 6 0 P S 7 0* * 5 0 P S 8 0* * 6 0 P S 8 0* * 4 2 P Q 3 5* * 5 0 P Q 3 5* * 4 2 P Q 6 5* * 5 0 P S 6 5* *

Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Sačuvajte ga za buduće korištenje. Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja. Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj strani uređaja i proslijedite ih zastupniku kad tražite uslugu.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC. Uporabite vijke dužine 12 mm (+0,5/-0,5) na SET strani sklopa. (samo 42/47LH70**)
SET strana sklopa (s odstojnikom) SET strana sklopa (bez odstojnika)

12mm
Odstojnik

12mm

Zidni nosač (kupuje se odvojeno) RW120 RW230 AW-47LG30M AW-55LH40M

(19/22LU50** /19/22LU40** /19/22LH20** /19/22LG31**)

(26LG31**/26LU50** /32LF25**/32LG2*** /32LG33** /26/32LH20**/ 32LH3***/32LH40**/ 32LH49**/32LH50** /32LH70**/32LF51**)

AW-50PG60MS

AW-60PG60MS

(32/37/42LF25** /32/37/42LG2*** /32/37/42LG33** /32/37/42LH20** /32/37/42/47LH3*** /32/37/42/47LH40** /32/37/42/47LH49** /32/37/42/47LH50** /32/37/42/47LH70** /42/47LH90** /32/42/47LF51**)

(55LH50**)

(50PS70**/50PS80** /42/50PQ35** /42PQ65**/50PS65**)

(60PS70**/60PS80**)

DODACI
Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod kojeg ste kupili televizor. A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
AV V MO DE

DODACI

PO W ER

PO W ER ON /O FF
ENER GY

SAVIN G

TV /RAD

LIS T

M UT E

Q.V IEW

FA V

MAR K

ili
ME NU
Q.M EN U

ili
Ova stav ka ne dolazi sa svim modelima.
RA TIO
AV V MO DE

RETU RN
IN FO
i

/ EX IT

GU ID E MA R FA K V

Korisnički priručnik Daljinski upravljač

* Prljavštinu ili otiske prstiju na površini televizora lagano obrišite tkaninom za poliranje. T kanina za Pripazite da ne pritišćete poliranje zaslon. Može se ogrepsti ili Tkanina za poliranja doći do gubljenja boje. za uporabu na zaslonu.

Feritna jezgra
(Ova stavka ne dolazi sa svim modelima.)

Kabel za napajanje

Baterije

P LAZMA TV modeli

x2

ili

x4

Držač kabela (Pogledajte na str. 33)

Zaštitna ploča (Pogledajte na str. 34)

(Samo 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)

Vijci za montažu postolja (Pogledajte na str. 26)

Obujmica za slaganje kabla (Pogledajte na str. 33)
(Samo 50/60PS70**, 50/60PS80**)

LCD TV modeli / Modeli televizora LED LC D

1 vijak za pričvršćivanje postolja Držač kabela Obujmica za slaganje kabla Stražnji poklopac postolja
(samo 32/37/42/47LH70**) (samo 37/42/47LH70**) (Samo 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)

Obujmica za slaganje kabla
(samo19/22LH20**, 19/22LG31**)

(Pogledajte na str. 33)

(Pogledajte na str. 31)

(Pogledajte na str. 32)

(Pogledajte na str. 32)

(samo 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)

(Pogledajte na str.30)

x4 (samo 26LG31**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**, 32/42LF51**) x4

Vijci za montažu postolja (Pogledajte na str. 25~28)

x2 (samo 26LG31**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 32/42LF51**)

x3 x7

x8
M4x16

x8
M4x20

x3
M4x16

x4

(samo (samo 1 9/22LU50**) 26LU50**)

M4x20

M4x20

(samo 32LH70**) (samo 37LH70**) (samo 47LH70**)

(samo 42LH70**)

x5 (samo 19/22LU40**)

ili

ili

Stražnje tijelo postolja Zaštitna ploča Poklopac (osim za 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) (samo 19/22LU40**) (Pogledajte na str. 34) (Pogledajte na str. 28)

Zaštitni krak i vijak za kabel (samo 32/37/42/47LH70**) (Pogledajte na str.33)

Produžni USB kabel (samo 32/37/42/47LH70**) Svakako upotrijebite produžni USB kabel koji dolazi u paketu, s posebno tankim utikačem.

1

.............29 Učvršćivanje TV uređaja na podlogu ................................... 32 Ne koriste postolje za postavljanje na ravnu površinu ...................................74 SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera) ................................ 65 RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)........................................34 ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA .......108 Deaktiviranje......................81 INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA)....................Na zahtjev za povezivanjem televizora iz Bluetooth slušalica .................................... 30 POSTAVLJANJE ZASLONA ..........................................87 DA BISTE KORISTILI BLU ETOOTH Mjere opreza prilikom korištenja Bluetootha ........................... 4 INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI............................................. 46 POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN)...................96 POPIS FOTOGRAFIJA.............. 56 UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA......SADRŽAJ DODACI ............ 31 Zakretno postolje ........................................................................ 37 PODEŠAVANJE DVD-a ... 89 POSTAVLJANJE PIN-A TELEVIZORA .............................92 ....... 63 ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA ....................................................... 64 AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA ....................................................... 97 POPIS GLAZBE............................................................47 PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA..48 ......16 UGRADNJA POSTOLJA ............................31 Korištenje stražnjeg poklopca postolja ....................92 UPRAVLJANJE REGISTRIRANIM BLUETOOTH UREĐAJEM .....................30 Savjet za pažljivu instalaciju............................. 45 POSTAVLJANJE SLUŠALICA ............ 70 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A PRIKLJUČIVANJE USB UREĐAJA ................................. 44 PODEŠAVANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA ........... 62 BRZI IZBORNIK .............................104 Kod registracije DivX-a............... 78 postavljanje omiljenog programa.............. 86 Početno podešavanje (Podešavanje na originalne tvorničke postavke) ................. 25 ODVAJANJE POSTOLJA ....................... 68 RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)................95 8primanje Musics (Glazbenih datoteka) putem vanjskog Bluetooth uređaja ...................Spajanje s već registriranim Bluetooth slušalicama...........................................................................101 Popis FILMOVA ................91 .75 DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)................................................................. 79 POPIS ULAZA..................................................... 36 UREĐIVANJE PROGRAMA ........................................42 UMETANJE CI MODULA................................................................................ 83 AV MODE (AV NAČIN) ........... 76 CI [COMMON INTERFACE] INFORMACIJE ..................................................................30 UGRADNJA NA PODLOGU............................................................................................ 80 DATA SERVICE (PODATKOVNA USLUGA) .............................. 62 PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE................................... 35 SPAJANJE ANTENE .................................................................Spajanje novih Bluetooth slušalica................... 93 MY BLUETOOTH INFORMATION (MOJE BLUETOOTH INFORMACIJE).......... 62 ODABIR PROGRAMA ................ 91 ............................................30 KENSINGTON SIGURNOSNI SUSTAV ...........................31 STRAŽNJA PLOČA ZA SLAGANJE KABELA ....................................................109 2 ............... 81 SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik)........ 88 POSTAVLJANJE BLUETOOTHA .........................................................95 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA. 82 .Podešavanje ekrana za PC način rada .................................................94 PRIMANJE FOTOGRAFIJA PUTEM VANJSKOG BLUETOOTH UREĐAJA.. 39 PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA).......90 BLUETOOTH SLUŠALICE ................... 1 PRIPREMA SADRŽAJ KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI .................................................. 77 ODABIR TABLICE PROGRAMA. 72 BOOSTER (POJAČANJE) (U DIGITALNOM NAČINU) ................................................... 45 PODEŠAVANJE OSTALIH A/V IZVORA ...................... 52 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU ................................Odspajanje Bluetooth slušalica tijekom korištenja ........................................

........116 PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE ................................................................. 138 -Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika...................115 ušteda energije ...NAČIN RADA ZVUKA ......................Select a programme.. 128 CLEAR VOICE II (ISTAKNI GLAS II) ............................................... 120 VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE..........................................136 DIGITALNI TELETEKST TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE...............133 ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA .... 119 Napredno upravljanje slikom........... 169 PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJA.............. 138 JEZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU / ODABIR ZEMLJE ..Korisnički način.............Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI) .......................................... 123 Lokalno zatamnjenje LED-a....................... 149 JEDNOSTAVAN TELETEKST ............................Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda) ................................. 148 TELETEKST UKLJUČI/ISKLJUČI......... 149 TELETEKST NA VRHU ZASLONA.......NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada) ............................................... 110 ...............143 PODEŠAVANJE SLIKE PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE) ......... 140 SADRŽAJ POSTAVKE VREMENA PODEŠAVANJE SATA .......................................... 141 POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE......................... 111 ..147 ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE.......................Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana.......................... 131 RAVNOTEŽA ..........Funkcije gumba u načinu promjene datuma............................... 149 BRZI TELETEKST.................. 111 .................. 112 ..................................................... 144 BLOKIRANJE PROGRAMA .................... 135 Audio description (Opis zvuka) (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)........................................................ 130 PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA .......EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE– ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) ............................................................................................................................. 110 ............... 170 3 .............................. 152 ODRŽAVANJE ...... 151 DODATA K RJEŠAVANJE PROBLEMA . 132 PODEŠAVANJE TV ZVUČNIKA UKLJUČENO/ ISKLJUČENO...............................129 PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA ............. 150 POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA ................. 155 IR KODOVI .............. 112 ....................................... 145 RODITELJSKI NADZOR (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA) ..... 142 POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA ...........................Uključivanje ili isključivanje EPG ...Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis .... 134 VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA ..... 154 TEHNIČKI PODACI PROIZVODA........ 110 .137 .................................................................................................. 118 TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE ............................................................Prethodno postavljene postavke .............................................. 151 TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI ........................................ 117 RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE ............126 Postavka načina rada ...................................... 113 Picture Wizard (Čarobnjak slike) ....................................................127 RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA..........................................KORISNIČKI NAČIN 131 SRS TruSurround XT ..................................................................................... 146 BLOKIRANJE VANJSKOG ULAZA......................................... 125 Demo mode (Način demo) ................Način prikaza slike .112 I/II ...................Način prikaza slike ...... 139 ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)..Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada) .......................................................124 METODA SMANJENJE EFEKTA TRAJNE SLIKE (ISM) ............... 132 Postavka DTV zvuka (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)...Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting (Podešavanje snimanja/podsjetnika). 150 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKO M AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA................................ 123 Indikator napajanja .............

pritisnite njegov glavni prekidač.PRIPREMA KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI ! NAPOMENA! G TV prijemnik može biti stavljen u način mirovanja kako bi se smanjila potrošnja energije. PRIPREMA A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. Pod ili proizvod mogu biti oštećeni. G Nemojte vući TV prijemnik. G 50/60PS70** PROGRAM GLASNOĆA OK (U REDU) MENU (IZBORNIK) Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. TV se neće uključiti pomoću daljinskog upravljača. Staklo se može razbiti i uzrokovati ozljede od komadića stakla ili pad TV prijemnika.) G Nemojte stupiti na stakleno postolje ili izlagati ga udarcima.(Kada je izvor napajanja isključen pomoću glavnog gumba za napajanje na TV-u. možete ga isključiti pomoću prekidača napajanja na televizoru kako biste potrošnju energije dodatno smanjili. • LED lampica je isključena ako je TV uključen. P LAZMA TV modeli OPREZ Kada se televizijski prijemnik ne može uključiti pomoću daljinskog upravljača. Energija potrošena tijekom korištenja može biti znatno umanjena smanjivanjem razine svjetline slike. Ukoliko se TV prijemnik neko vrijeme neće koristiti. čime se smanjuje sveukupni trošak uporabe. INPUT (ULAZ) POWER (NAPAJANJE) 4 .

50/60PS80** PRIPREMA PROGRAM GLASNOĆA OK (U REDU) MENU (IZBORNIK) Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. • LED lampica je isključena ako je TV uključen. INPUT (ULAZ) POWER (NAPAJANJE) 5 . Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja.

MENU OKMENU OK P POWER P POWER (NAPAJANJE) (ULAZ) MENU (IZBORNIK) OK OK (U REDU) GLASNOĆA P POWER PROGRAM MENU OK P POWER 6 . Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • svijetli plavo kad je TV uključen.PRIPREMA 42/50PQ35** INPUT PRIPREMA INPUT INPUT INPUT MENU INPUT Senzor daljinskog upravljača Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline.

50PS65** PRIPREMA P PROGRAM P GLASNOĆA OK (U REDU) Senzor daljinskog upravljača Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline.42PQ65**. MENU OK P POWER OK MENU (IZBORNIK) MENU INPUT (ULAZ) INPUT POWER (NAPAJANJE) UT 7 . Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • LED lampica je isključena ako je TV uključen.

Napomena: Indikator napajanja možete uključiti ili isključiti u izborniku OPTION (OPCIJA). svijetli bijelom bojom. • Kad je televizor uključen. Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja.PRIPREMA Modeli televizora LED LC D : 42/47LH90** PRIPREMA ZVUČNIK Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. P PROGRAM GLASNOĆA OK OK (U REDU) MENU MENU (IZBORNIK) INPUT INPUT (ULAZ) POWER (NAPAJANJE) Glavni prekidač 8 .

LCD TV modeli : 19/22LU40** PRIPREMA P OK MENU INPUT PROGRAM GLASNOĆA OK (U REDU) MENU (IZBORNIK) INPUT (ULAZ) POWER (NAPAJANJE) Indika to r rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • LED lampica je isključena ako je TV uključen. Senzor daljinskog upravljača Glavni prekidač 9 .

GLASNOĆA OK (U REDU) OK MENU (IZBORNIK) MENU INPUT (ULAZ) INPUT Glavni prekidač . • Bjelkasto svijetli kada je TV uključen.PRIPREMA LCD TV modeli : 32/37/42/47LH70** P P P PROGRAM 10 PRIPREMA Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. Napomena: Indikator napajanja moguće je podesiti u izborniku OPCIJA. Senzor daljinskog upravljača Pokretni LED POWER (NAPAJANJE)(Detektor dodira) Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja.

32/37/42/47LH3*** (Samo 19/22/26LH20**) POWER INPUT MENU OK (U REDU) GLASNOĆA (NAPA. 32/37/42/47LH3***) P PROGRAM GLASNOĆA OK MENU INPUT OK (U REDU) MENU (IZBORNIK) INPUT (ULAZ) POWER (NAPAJANJE) Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • svijetli plavo kad je TV uključen.LCD TV modeli : 19/22/26/32/37/42LH20**.(ULAZ) (IZBO JANJE) RNIK) PROGRAM PRIPREMA INPUT MENU OK P (Samo 32/37/42LH20**. Glavni prekidač 11 .

PRIPREMA LCD TV modeli : 32/37/42/47LH40**. GLASNOĆA OK (U REDU) OK MENU (IZBORNIK) MENU INPUT (ULAZ) INPUT POWER (NAPAJANJE) Glavni prekidač . 32/37/42/47/55LH50** PROGRAM P 12 PRIPREMA Senzor daljinskog upravljača Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. 32/37/42/47LH49**. Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • svijetli plavo kad je TV uključen.

LCD TV modeli : 19/22/26LU50**
(Samo 19/22LU50**)
POWER INPUT (NAPAJANJE) (ULAZ)
MENU (IZBORNIK)

O K (U REDU) GLASNOĆA PROGRAM

PRIPREMA

INPUT MENU

OK
P

P

(Samo 26LU50**)
P

PROGRAM
P

GLASNOĆA

OK (U REDU)
OK
P

MENU (IZBORNIK)
MENU

INPUT (ULAZ)
INPUT

POWER (NAPAJANJE)

Senzor daljinskog upravljača

Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • Kad je televizor uključen, svijetli bijelom bojom.

Glavni prekidač

13

PRIPREMA
LCD TV modeli : 19/22LG31**

INPUT (ULAZ)

OK (U MENU (IZBORNIK) REDU)

GLASNOĆA

PROGRAM

14

PRIPREMA

INPUT MENU OK

-

+

-

P

+

POWER (NAPAJANJE) Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • svijetli plavo kad je TV uključen.

LCD TV modeli : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**
PRIPREMA

P

PROGRAM

+

GLASNOĆA
-

OK

OK (U REDU)
MENU

MENU (IZBORNIK) POWER (NAPAJANJE) Senzor daljinskog upravljača Indika tor rada/miro vanja • svijetli crveno u stanju mirovanja. • svijetli plavo kad je TV uključen.
INPUT

INPUT (ULAZ) Intelligent Sensor (Inteligentni senzor) Ugađa sliku u skladu s uvjetima okoline. (samo 32/42/47LF51**)

15

Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela.) USB ulaz USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu. 2 8 9 3 10 4 1 1 5 12 6 . RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.PRIPREMA INFORMACIJE O STRAŽNJOJ PLOČI A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Spojite s digitalnom audio komponentom. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). P LAZMA TV modeli : 50/60PS70**. S-Video ulaz Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja. Upotrijebite optički audio kabel.( G p.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. 50/60PS80** 16 PRIPREMA 1 2 3 4 5 6 1 7 8 7 9 10 1 1 2 12 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja.

Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.( G p. S-Video ulaz Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja. 7 RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. Spojite s digitalnom audio komponentom. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. 2 8 3 9 10 4 1 1 5 HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ).) USB ulaz USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu. 50PS65** VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO HDMI AV IN 3 10 R PRIPREMA 1 1 1 2 3 4 HDMI IN 3 5 HDMI IN 2 1 HDMI/DVI IN VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO 12 VARIABLE AUDIO OUT AV IN 3 5 6 7 8 9 1 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem.P LAZMA TV modeli : 42/50PQ35**. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. 12 6 17 USB IN SERVICE ONLY . Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme. 42PQ65**. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. Upotrijebite optički audio kabel.

RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. 19/22/26LG31** 32/37/42LG33**. 32/37/42LG2***. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. 32/37/42LG33**. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu. PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU 2 8 3 9 10 4 1 1 5 12 6 13 . 26LG31**) (Samo AV IN 3 32/37/42LF25**)(Samo 19/22LG31**) VIDEO L/MONO AUDIO R PRIPREMA HDMI IN 2 H/P 10 10 HDMI IN 2 VIDEO L/MONO AUDIO R (RGB) HDMI IN 2 18 PRIPREMA 13 2 3 1 4 10 5 5 12 1 1 H/P H/P 12 USB IN SERVICE ONLY AV IN 3 HDMI / DVI IN 1 ANTENNA IN H/P 12 5 1 6 7 8 7 9 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. (Samo 32/37/42LG2***. RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.) Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. Spojite s digitalnom audio komponentom.( G p. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima.LCD TV modeli : 32/37/42LF25**. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. Upotrijebite optički audio kabel. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.

Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.yx ypp H/P LCD TV modeli : 19/22LU 4 0**. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. RGB ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu).155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice.) PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. 19/22/26LU 5 0** VIDEO L/MONO AUDIO R (Samo 26LU50**) HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 H/P 1 yx ypp H/P H/P 1 yx ypp 10 PRIPREMA AV IN 3 H/P 1 1 (Samo 19/22LU40**) 12 2 3 (Samo 19/22/26LU50**) 4 1 1 HDMI IN 3 HDMI IN 3 5 2 1(DVI) HDMI / DVI IN yx yx ypp ypp VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R USB IN SERVICE ONLY (RGB) 13 AVAV IN 3 IN 3 ANTENNA IN 10 H/P H/P COMPONENT IN 5 1 6 7 8 8 9 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. 9 2 10 3 1 1 4 12 13 5 6 7 19 . RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. Upotrijebite optički audio kabel. Spojite s digitalnom audio komponentom.( G p.

Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. Upotrijebite optički audio kabel. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. (Ova značajka nije dostupna u svim državama.( G p. S-Video ulaz Spojite S-Video iz S-VIDEO uređaja. Spojite s digitalnom audio komponentom.) 8 9 10 1 1 12 . Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. USB ulaz USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu.PRIPREMA LCD TV modeli : 32/37/42/47LH70** 2 12 20 PRIPREMA 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 7 (RGB) 8 9 7 10 1 1 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ).155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu).

Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. **) 32/37/42/47LH49**) 10 AV IN 3 10 H/P 1 (Samo 32/42/47LF51**) 1 1 1 VIDEO L/MONO AUDIO R HDMI IN 3 H/P PRIPREMA 1 1 1 1 (Samo 32/37/42/47/55LH50**. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. USB ulaz USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU 2 8 3 9 10 4 1 1 5 12 6 13 14 21 . Spojite s digitalnom audio komponentom. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. Upotrijebite optički audio kabel. 32/37/42/47LH49**. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.( G p. 32/42/47LF51** (Samo 32/42/47LF51**) (Samo 32/37/42/47LH40 AV IN 3 14 (Samo 32/37/42/47/55LH50**. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu.VIDEO L/MONO AUDIO HDMI IN 3 USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R SERVICE ONLY AV IN 3 LCD TV modeli : 32/37/42/47LH40**. 32/37/42/47LH49**) HDMI / DVI IN HDMI IN 3 HDMI IN 4 HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R H/P 3 2 1(DVI) 5 2 3 4 HDMI IN 3 HDMI IN 3 5 5 5 L/MONO VIDEO L/ MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R L/MONO VIDEO L/ MONO AUDIO R (RGB) 12 VIDEO L/MONO AUDIO R 12 HDMI / DVI IN 2 1(DVI) 12 AV IN 3 AV IN 3 AV IN 3 AV IN 3 AV IN 3 13 13 H/P 13 H/P ANTENNA IN H/P H/P 5 1 6 7 8 9 7 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem.) Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. H/P 32/37/42/47/55LH50**.

) Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. Upotrijebite optički audio kabel. RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. 8 3 9 10 4 1 1 5 12 6 13 . Spojite s digitalnom audio komponentom. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela.Modeli televizora LED LC D : 42/47LH90** VIDEO L/MONO AUDIO R HDMI IN 4 PRIPREMA 10 AV IN 3 HDMI IN 4 (RGB) HDMI / DVI IN 3 2 1(DVI) ANTENNA IN VIDEO L/MONO AUDIO R 22 PRIPREMA 2 3 5 1 6 7 2 H/P 1 1 1 4 5 12 AV IN 3 13 H/P 8 7 9 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). USB ulaz USB uređaj za pohranu uključite u ovu utičnicu. Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. (Ova značajka nije dostupna u svim državama.( G p.

Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu.) Audio/video ulaz Spojite audio/video izlaz s vanjskog uređaja na ove utičnice. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu).155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje.. (Ova značajka nije dostupna u svim državama. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima. Spojite s digitalnom audio komponentom. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme. RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU 2 8 3 9 10 4 1 1 5 12 6 13 23 . Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice.LCD TV modeli : 26/32/37/42LH20**. Upotrijebite optički audio kabel. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a.( G p. 32/37/42/47LH3*** (Samo32/37/42/47LH3***) USB IN SERVICE ONLY VIDEO L/MONO AUDIO R HDMI IN 2 H/P (Samo 32/37/42/47LH3***) (Samo 26/32/37/42LH20**) AV IN 3 H/P PRIPREMA HDMI 2 1 10 10 HDMI / DVI IN 1 5 13 2 3 4 HDMI IN 3 5 HDMI IN 2 5 VIDEO L/MONO AUDIO R (RGB) 1 1 VIDEO L/MONO AUDIO R 1 1 USB IN SERVICE ONLY AV IN 3 AV IN 3 HDMI / DVI IN 1 ANTENNA IN H/P 12 H/P 12 5 1 6 7 8 7 9 Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem.

H/P

PRIPREMA

LCD TV modeli : 19/22LH20**
PRIPREMA
12 2 3 1 1

1

4 10

USB IN SERVICE ONLY

COMPONENT IN

(RGB)

H/P

RGB IN (PC)

HDMI / DVI IN
ANTENNA IN

5 1

6

7

8 7

9

Utičnica za napajanje TV uređaj radi s izmjeničnim AC napajanjem. Napon je naveden na stranici s tehničkim podacima.( G p.155~167) Nikad ne priključujte TV uređaj na istosmjerno DC napajanje. RGB/DVI audio ulaz Spojite audio sa PC-ja ili DTV-a. OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ Digitalni audio izlaz spojite s različitim vrstama opreme. Spojite s digitalnom audio komponentom. Upotrijebite optički audio kabel. Euro Scart utičnica (AV1/AV2) Spojite scart utičnicu ulaza ili izlaza vanjskog uređaja na ove utičnice. HDMI/DVI IN (ULAZ ) Spojite HDMI signal na HDMI IN (ULAZ). Ili DVI (VIDEO) signal na HDMI/DVI IN (ULAZ) pomoću DVI na HDMI kabela. RGB IN ulaz Spojite izlaz sa PC-ja.

RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) (RS-232C ULAZ (UPRAVLJANJE I USLUGA)) Spojite na RS-232C ulaz PC-ja. Ovaj se ulaz koristi za način rada Usluga ili Hotel. Ulaz za komponentu Spojite video/audio komponentu uređaja na ove utičnice. Antenski ulaz Antenu ili kabel priključite na tu utičnicu. Slušalica Slušalicu uključite u utičnicu za slušalicu. U tor za PCMCIA (Pe rsonal Computer Memory Card International Association) ka rticu Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT (utor za karticu). (Ova značajka nije dostupna u svim državama.) PRIKLJUČAK NAMIJENJEN ISKLJUČIVO SERVISIRANJU

2

8

3

9

10

4

1 1

5

12

6

24

Ugradnja postolja
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Prilikom sastavljanja stalka za postavljanje na stol provjerite je li vijak potpuno pritegnut. (Ako vijak nije potpuno pritegnut, proizvod se nakon postavljanja može nagnuti prema naprijed). Ako vijak previše pritegnete, vijak se može deformirati uslijed trenja zateznog dijela vijka.
A

Samo 32/37/42/47LH70**

1

Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.

Samo 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**

PRIPREMA

1

Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.

2

Sastavite dijelove tijela postolja s bazom postolja TV prijemnika.
47LH70** 37LH70**

2

Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.

32LH70**
M4x20

Tijelo postolja

M4x16

M4x20

Podnožje postolja 42LH70**
M4x20

Tijelo postolja
Podnožje postolja

3

Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana.

3

Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.

4

Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana. 32/37LH70** 42/47LH70**
M4x20 M4x16

25

PRIPREMA
Samo 19/22LH20**
Samo 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**

1
PRIPREMA

Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.

1

Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku, obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.

2

Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.

2

Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.

Osnovica postolja

3

Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana.

Prilikom sastavljanja držača svakako pravilno spojite prednju i stražnju stranu držača.
Prednja

26

obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana.Samo 19/22/26LU50** Samo 19/22LG31** 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku. 2 Sastavite dijelove tijela postolja s bazom poklopca od TV prijemnika. PRIPREMA 2 Čvrsto uvrtite 2 ili 3 vijka koristeći rupe. obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. 27 . 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku. Tijelo postolja umetnite u bazu poklopca dok se ne začuje klik. Tijelo postolja (Samo 26LU50**) Osnovica postolja 3 Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.

obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. 2 Spojite dijelove tijela postolja s osnovicom postolja TV uređaja. obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. Stražnje tijelo postolja 4 Sastavite dijelove poklopca sa stražnjim tijelom postolja TV prijemnika. 4 Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana. Poklopac Stražnje tijelo postolja 28 . 32/37/42LG33**. Samo 19/22LU40** 32/37/42LG2***. Osnovica postolja Tijelo postolja 3 Sastavite dijelove stražnjeg tijela postolja s TV prijemnikom. 2 Čvrsto uvrtite 3 vijka koristeći rupe u bazi poklopca. 26LG31**. 32/42LF51** 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku. 1 PRIPREMA Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku. Osnovica postolja 3 Postavite TV uređaj kako je prikazano slikom.PRIPREMA Samo 32/37/42LF25**.

Samo 19/22LU40** Samo 19/22/26LU50** 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku.ODVAJANJE POSTOLJA A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Tijelo postolja 29 . Poklopac odvojite tako da pritisnite u smjeru strelice. Tijelo postolja 5 Otpustite vijke te tijelo postolja odvojite od TV prijemnika. Osnovica postolja (Samo 26LU50**) 4 Osnovica postolja Odvojite tijelo postolja s TV prijemnika. Poklopac 3 Otpustite vijke te stražnje tijelo postolja odvojite od TV prijemnika. obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. 2 Otpustite vijke te odvojite postolje od TV prijemnika. Odvojite bazu poklopca s TV prijemnika. 4 Otpustite vijke te odvojite bazu poklopca od TV prijemnika. (Samo 26LU50**) 3 Stražnje tijelo postolja Otpustite vijke s TV prijemnika. PRIPREMA 2 Odvojite poklopac od TV prijemnika. obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku.

16 cm 10. trešnja ili ljuljanje uređaja može uzrokovati ozljede. 26LU50**. A A Podloga ! UPOZORENJE G Kako bi spriječili pad TV uređaja. TV ekran je opremljen priključnicom Kensington sigurnosnog sustava na stražnjoj ploči. 32/37/42LF25**. 32/37/42LH49**.Kensington sigurnosni sustav je dodatna oprema. 32/37/42LH50**. internet kućnu stranicu tvrtke Kensington.16 cm 10.kensington.PRIPREMA Učvršćivanje TV uređaja na podlogu (Samo 26LG31**. 42LH90**. Položaj zaslona podesite na više načina za najveću udobnost. 26/32/37/42LH20**. 32/37/42LH3***. 32/37LH70**. NAPOMENA . zelenih ili plavih mrljica. 32/37/42LG2***. 30 PRIPREMA ! NAPOMENA! 1-vijak (dostavljen kao dio proizvoda) Postolje G Sljedeći model je model s fiksnim postoljem bez značajki Tilt (Pomicanje) i Swivel (Okretanje oko osi). b. 32/37/42LG33**. To međutim nema nikakvog neželjenog učinka na radne karakteristike ekrana. 19/22LG31**) A A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Spojite kabel Kensington sigurnosnog sustava kako je prikazano dolje. Na ekranu se mogu pojaviti sitne neispravne točkice prikaza u obliku sićušnih crvenih. 32/37/42LH40**. potrebno je sigurno pričvrstiti TV uređaj na pod/zid prema uputama za ugradnju. To je normalno i ne predstavlja neispravnost TV ekrana. 19/22LU40**) KENSINGTO N SIGURNOSNIza SUSTAV Ova značajka nije dostupna sve modele. UGRADNJA NA PODLOGU Ostavite prostor od 10 cm (4") oko TV ekrana radi odgovarajućeg prozračivanja. • Raspon nagiba 12 0 0 3 Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Ako je TV ekran hladan na dodir. prilikom uključivanja može se pojaviti malo treperenje. Prevrtanje. 32/42LF5 **) 1 A POSTAVLJANJE ZASLONA (Samo 19/22LH20**. Koristite samo dostavljeni vijak. TV uređaj treba pričvrstiti na podlogu tako da ga nije moguće izvlačiti u smjeru prema naprijed/nazad što bi moglo uzrokovati ozljede ili oštećenja proizvoda.16 cm Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Kensington prodaje sigurnosne sustave za skupocjenu elektroničku opremu poput prijenosnih osobnih računala i LCD projektora. To bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na ekranu.com. Za daljnje informacije pogledajte http://www. NAPOMENE a. c. 10. Za detaljne upute o postavljanju i uporabi Kensington sigurnosnog sustava. pogledajte korisnički priručnik dostavljen s Kensington sigurnosnim sustavom. Ne dodirujte LCD ekran i ne držite ruke u blizini ekrana dulje vrijeme. 10. tako da prekomjerni pritisak može oštetiti sklop. -19/22/26LU50**.16 cm .

Savjet za pažljivu instalaciju
Potrebne komponente za sigurnost TV-a i pričvršćivanje na zid kupujte od ovlaštenih prodavača. A Postavite TV ekran blizu zida kako bi izbjegli njegov pad ukoliko ekran gurnete ili pritisnete. A Dolje navedene upute pokazuju siguran način kako učvrstiti TV ekran na zid, te tako izbjeći mogućnost pada uređaja prema naprijed ukoliko ga povučete. To će spriječiti pad TV ekrana prema naprijed što može uzrokovati ozljede. Također ćete tako spriječiti i oštećenja TV uređaja. Pazite da se djeca ne penju niti ne vješaju po TV uređaju.
A

Zakretno postolje
(osim za 19/22LH20**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,19/22LG31**)
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Nakon postavljanja TV ekrana moguće je ručno podešavanje usmjerenosti ekrana ulijevo i udesno za 20 stupnjeva kako bi najbolje odgovarao položaju gledatelja.
A

PRIPREMA

1 2

1 2

KORIšTENJE STRAŽNJEG POKLOPCA POSTOLJA (Samo
1
Koristite sidreni vijak s ušicom ili usadne vijke za TV nosače za postavljanje TV ekrana na zid kako je prikazano slikom. (Ako vaš TV ekran ima već umetnute vijke, opustite ih.) * Umetnite sidrene vijke s ušicom ili vijke za TV nosače i sigurno ih učvrstite u gornje otvore. Učvrstite zidne nosače vijcima na zid. Namjestite visinu nosača postavljenog na zid.

37/42/47LH70**)
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Stražnji poklopac postolja ugradite kao što je prikazano.
A

2

3
stražnji poklopac postolja

Primite ručicu i povucite je.

3

Upotrijebite čvrsto uže kako biste ravno pričvrstili proizvod. Sigurnije je vezati uže tako da je vodoravno između zida i TV uređaja.

! NAPOMENA!
G G

G

Prilikom micanja TV ekrana, najprije isključite kabele. Koristite dovoljno veliku i čvrstu podlogu ili stol koji odgovaraju veličini i težini TV ekrana. Za sigurnu uporabu TV ekrana, uvjerite se kako su visine nosača na zidu i na TV ekranu iste.

31

PRIPREMA
STRAŽNJA PLOČA ZA SLAGANJE KABELA
A

Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

LCD TV modeli :19/22LH20**, 19/22LG31**

1

Spojite kabele prema potrebi. Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme.

LCD TV modeli / Modeli televizora LED LCD: 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 42/47LH90**, 32/42/47LF51**

32

PRIPREMA

1 2
Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.

Spojite kabele prema potrebi. Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme.

OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA

2

Otvorite NASTAVAK ZA UČVRŠĆENJE KABELA kao što je prikazano.

3

Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.
OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA

3
Kako ukloniti obujmicu za slaganje kabela (LCD TV modeli : 19/22LH20**, 19/22LG31**)
Uhvatite CABLE MANAGEMENT CLIP (kopču za pričvršćivanje kabela) objema rukama i povucite je unatrag.

Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.

LCD TV modeli : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
Nakon što spojite kabele, instalirajte DRŽAČ KABLOVA kao što je prikazano i skupite kabele u svežanj.

! NAPOMENA!
G Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA za podizanje TV ekrana. - Ako nehotice ispustite TV ekran, možete se povrijediti i/ili oštetiti TV ekran.

LCD TV modeli : 32/37/42/47LH70** P LAZMA TV modeli: 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** Poravnajte rupicu s jezičcem na NASTAV KU ZA

1

UČVRŠĆENJE KABELA. Okrenite NASTAVAK ZA UČVRŠĆENJE KABELA kao što je prikazano. Napomena: prekomjerna sila može uzrokovati oštećenje proizvoda prilikom korištenja spojnice dijela za upravljanje kabelima.

Nakon što spojite kabele, ugradite DRŽAČ KABELA kao što je prikazano i skupite kabele u svežanj.

PRIPREMA

Držač kabela

P LAZMA TV modeli: 50/60PS70**, 50/60PS80**

1

Nakon što spojite kabele, ugradite DRŽAČ KABELA kao što je prikazano i skupite kabele u svežanj.
Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme.

OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA

2

Spojite kabele prema potrebi. Za spajanje dodatne opreme, pogledajte poglavlje Postavljanje vanjske opreme.

2

Držač kabela Postavite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA kako je prikazano slikom.

Učvršćivanje kabela
(Samo 32/37/42/47LH70**)

1

Pričvrstite kabel zaštitnim krakom i vijkom kao što je prikazano. Na taj se način kabel neće moći slučajno odvojiti.
Vijak

OBUJMICA ZA SLAGANJE KABELA

Ka ko ukloniti obujmicu za slaganje kabela(Samo 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Držite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA objema rukama i povucite je prema gore.

Zaštitni krak

! NAPOMENA!
Nikad ne koristite OBUJMICU ZA SLAGANJE KABELA za podizanje TV ekrana. - Ako nehotice ispustite TV ekran, možete se povrijediti i/ili oštetiti TV ekran.
G

33

32/37/42LG33**. U TV prijemnik umetnite zaštitni poklopac. 19/22/26LU50**) A Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. koristite zaštitni poklopac. 32/37/42/47/55LH50** 4 Umetnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV uređaj dok ne začujete glasni škljocaj. zaštitni poklopac . obloženu površinu kako bi spriječili oštećivanje ekrana. Samo 26/32/37/42LH20**. Kada jedinicu postavljate na zidni nosač. P LAZMA TV modeli PRIPREMA zaštitni poklopac Samo 19/22LH20**. 32/37/42/47LH49**. 32/37/42/47LH3***. 32/37/42LG2***. Umetnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV uređaj dok ne začujete glasni škljocaj. LCD TV modeli / Modeli televizora LED LC D Samo 32/37/42/47LH70**. 19/22LG31** 1 Pažljivo postavite TV ekran s prednjom stranom na meku. Nakon uklanjanja zaštitnog papira sa zaštitnog poklopca. 3 zaštitni poklopac Odvojite postolje od TV prijemnika. 26LG31**. pričvrstite ga na televizor kao što je prikazano. 42/47LH90** 2 Otpustite vijke s TV prijemnika.PRIPREMA Ne koriste postolje za postavljanje na ravnu površinu (osim za 19/22LU40**. 32/42/47LF51** 5 Sigurno učvrstite 4 usadna vijka na za to predviđene otvore na stražnjoj strani TV ekrana. 32/37/42/47LH40**. 34 Umetnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV uređaj dok ne začujete glasni škljocaj. zaštitni poklopac zaštitni poklopac Samo 32/37/42LF25**.

A B UZEMLJENJE Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi spriječili moguće električne udare. materijalnu štetu ili štetu na televizoru zbog nepravilne instalacije: . A LG preporučuje da profesionalni instalater pričvrsti proizvod na zid. Za dodatne informacije pogledajte upute koje dolaze s nosačem. Želite li ga instalirati na strop ili na kosi zid.nepravilnim pričvršćivanjem vijaka na površinu. zbog čega TV može pasti i izazvati ozljedu . prirodna stijena. Napajanje Prekidač kruga Model 19/22LU40** 19/22LU50** 26LU50** 19/22LG31** 26LG31** 32LF25** 37/42LF25** 32LG2*** 37/42LG2*** 32LG33** 37/42LG33** 19/22LH20** 26/32LH20** 37/42LH20** 32LH3*** 37/42/47LH3*** 32LH40** 37/42/47LH40** 32LH49** 37/42/47LH49** 32LH50** 37/42/47LH50** 55LH50** 32LH70** 37/42/47LH70** 42/47LH90** 32LF51** 42/47LF51** 50PS70** 60PS70** 50PS80** 60PS80** 42/50PQ35** 42PQ65** 50PS65** ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA Savjetujemo uporabu zidnog nosača marke LG za pričvršćivanje TV-a na zid.A A TV ekran je moguće ugraditi na različite načine poput ugradnje na zid. A Prije postavljanja uređaja na zid. G G 10. A Savjetujemo da kupite zidni nosač koji odgovara standardima VESA.16 cm 10. TV ekran je predviđen za vodoravnu ugradnju. USB produžni kabel priključite u USB IN terminal.16 cm 35 .pri uporabi zidnog nosača koji ne odgovara standardima VESA . na podlogu i sl. G Površina na koju želite pričvrstiti zidni nosač treba biti dovoljno snažna da podnese težinu TV seta.16 cm 10. opeka i šuplji blok. Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na telefonske žice.jer niste pratili preporučeni način instalacije. gromobrane ili plinske cijevi. Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja.16 cm VESA Standardn Količina (A * B) i vijak 4 100 * 100 M4 4 100 * 100 M4 4 200 * 100 M4 4 100 * 100 M4 4 200 * 100 M4 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 100 * 100 M4 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 400 * 400 M6 4 200 * 100 M4 200 * 200 M6 4 200 * 200 M6 4 200 * 100 M4 4 200 * 200 M6 4 400 * 400 M6 4 600 * 400 M8 4 400 * 400 M6 4 600 * 400 M8 4 400 * 400 M6 4 400 * 400 M6 4 400 * 400 M6 4 PRIPREMA 10.16 cm 10. (samo 32/37/42/47LH70**) A ! NAPOMENA! Zidni nosač trebate instalirati na čvrst zid koji je okomit na pod. G Vrsta i dužina vijaka ovisi o zidnom nosaču. trebate upotrijebiti poseban zidni nosač. kao što je beton. G LG ne odgovara za nesreće. kvalificirani električar treba ugraditi zasebni prekidač kruga.

PRIPREMA A Ne spajajte na priključnicu za napajanje ukoliko između uređaja nisu spojeni svi priključci kako bi izbjegli oštećenja opreme. Utikač napajanja postavite u blizini. možda će na antenu biti potrebno ugraditi pojačalo signala kako bi se postigla bolja kvaliteta slike. za spajanje koristite antenski razdjelnik signala. 36 PRIPREMA Zidna antensk a utičnica Vanjska antena (VHF. UHF) Kuća/zgrada s više stanara (spojite na zidnu atensku utičnicu) RF koaksijalni kabel (75 ohm) kuće ili stanovi za jednu obitelj (spojite na zidnu utičnicu za vanjsku antenu) UHF Antenna VHF Signal Pojačalo A A U područjima sa slabim signalom. S PAJANJE ANTENE A A Ugodite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike. . Što je feritna jezgra bliža utikaču napajanja. Korištenje feritne jezgre (Ova značajka nije dostupna za sve modele.) Feritna jezgra može se koristiti za reduciranje elektromagnetskog vala prilikom spajanja kabela napajanja. Ukoliko je potrebno podijeliti signal za dva TV uređaja. kako je prikazano na slici gore. tim bolje. Antenski kabel i pretvarač nisu u opremi.

50/60PS80** . PCM DTS Audio format nije podržan.) Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču. 2 G Podržani HDMI audio format: Dolby Digital. No. nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem sve opreme.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Kako bi se spriječilo oštećenje sve opreme. ■ ■ PODEŠAVANJE HD PRIJEMNIKA A Ovaj TV uređaj može primati Digital RF/kabelske signale bez vanjskog digitalnog satelitskog prijemnika. (Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika. Spajanje komponentnim kabelom 1 Spojite video izlaze (Y. PR) digitalnog satelitskog prijemnika na VIDEO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu. 1 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 2 3 4 Spojite video izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na AUDIO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu. PB. Ovaj odjeljak o EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (POSTAVLJANJU VANJSKE OPREME) uglavnom koristi dijagrame za modele 50/60PS70**. ako primate digitalne signale iz digitalnog satelitskog prijemnika ili drugog digitalnog vanjskog uređaja. pogledajte nacrt prikazan dolje. ■ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Signal 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p Komponenta O O O O HDMI X O O O (samo 50/60Hz) (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz) 37 . Uključite digitalni satelitski prijemnik.

Spojite audio izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na AUDIO ULAZ (RGB/DVI) utičnicu na TV ekranu.3. (Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika. 32/37/42LG2***. 50/60PS80**) izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču. HDMI2(osim za 19/22LH20**. 26LG31**) ili HDMI IN 4 (Samo 32/37/42/47LH49**. 32/37/42/47/55LH50**. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1. 32/37/42LG2***.3 ili novija. 32/37/42/47/55LH50**. (Pogledajte priručnik digitalnog satelitskog prijemnika. 19/22LG31**). 26LG31**) ili HDMI4 (Samo 2/37/42/47LH49**. 19/22/26/32/37/42LH20**.3. Uključite digitalni satelitski prijemnik. 1 38 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 2 3 ! NAPOMENA! G Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1. HDMI IN 3 (osim za 19/22LU40**. 50/60PS70**. 42/47LH90**. HDMI3 (osim za 19/22LU40**. može doći do treperenja ili nestanka slike. Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1. 32/37/42LF25**. 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42LF25**. HDMI IN 2 (osim za 19/22LH20**. 32/37/42LG33**. 50/60PS80**) utičnice na TV uređaju.) Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču. 1 2 . 50/60PS70**. 32/37/42/47LH70**. 42/47LH90**. 19/22LU50**. Spajanje kabelom HDMI na DVI 1 2 3 4 Spojite digitalni satelitski prijemnik na HDMI/DVI IN 1 utičnicu na TV ekranu. Uključite digitalni satelitski prijemnik. 19/22LU50**. 32/37/42/47LH70**.) Odaberite HDMI1.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spajanje digitalnog satelits kog prijemnika HDMI kabelom 1 Spojite HDMI izlaz digitalnog satelitskog prijemnika na HDMI/DVI IN 1. 32/37/42LG33**. 19/22LG31**).

Ulazi za komponentu Za najbolju kvalitetu slike. umetnite DVD. spojite DVD player na ulaz za komponentu kako je prikazano slikom. 1 Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu. 2 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Odaberite izvor ulaza za komponentu tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.PODEŠAVANJE DVD-a Spajanje komponentnim kabelom 1 2 3 4 5 Spojite video izlaze (Y. Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem. Uključite DVD player. PR) DVD-a na VIDEO utičnice ULAZA ZA KOMPONENTU na TV ekranu. Komponentne utičnice na TV Y Y PB PB B-Y Cb Pb PR PR R-Y Cr Pr Video izlazi na DVD playeru Y Y Y 39 . PB.

AV2 (Kada je u tijeku DTV zakazano snimanje pomoću opreme za snimanje. AV1/3 Component/RGB HDMI AV2 AV2 (Monitor Out) O O X X O O O (Način ulaza prebacuje se na DTV. Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu. 42/50PQ35**. Ulaz Video O O Audio O O AV1 (TV Out) X O O X O RGB O X Izlaz Video. Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spajanje Euro scart kabelom 1 2 3 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spojite Euro scart utičnicu DVD-a s AV1 Euro scart utičnicom na TV ekranu. Monitor Out: Emitira trenutačnu sliku na zaslonu. O ! NAPOMENA! G Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala.) TV Out: Emitira analogne TV signale. Spajanje S-Video kabelom (Samo 32/37/42/47LH70**. umetnite DVD. Odaberite AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. Spojite audio izlaze DVD-a na AUDIO ulazne utičnice na TV uređaju. 50/60PS80**. odaberite AV 2 ulaz izvora. 50PS65**) 1 2 3 4 5 40 Spojite S-VIDEO izlaz DVD-a na S-VIDEO ulaz na TV ekranu. Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. umetnite DVD. DTV. VIDEO S-VIDEO L R ANT IN OUTPUT SWITCH ANT OUT 1 2 . AV1/2/3 output is available. Uključite DVD player. 50/60PS70**. Audio Analogue only Analogue.) G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) 1 4 Skart AV1 AV2 Vrsta izlaza Trenutačni način ulaza Digitalna TV Analogna TV. 42PQ65**. Uključite DVD player. Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem.

32/37/42LF25**. može doći do treperenja ili nestanka slike. 41 . 19/22/26/32/37/42LH20**. HDMI IN 3 (osim za 19/22LU40**. 32/37/42LG33**. potrebno je namjestiti odgovarajuću izlaznu razlučivost. Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1. 19/22/26/32/37/42LH20**.Spajanje HDMI kabela 1 Spojite HDMI izlaz DVD-a na HDMI/DVI IN 1. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1. 32/37/42/47LH70**. 19/22LG31**). POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 2 1 3 ! NAPOMENA! G TV uređaj može primati video i audio signale istodobno kad koristi HDMI kabel. Odaberite HDMI1. 50/60PS70**. 50/60PS80**)izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču. 50/60PS70**. 19/22LU50**. 26LG31**) ili HDMI4(Samo 32/37/42/47LH49**. HDMI IN 2(osim za 19/22LH20**. 32/37/42/47/55LH50**. 32/37/42/47LH70**. G Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1. 32/37/42LF25**. 32/37/42LG33**.3. 32/37/42LG2***.3 ili novija. 50/60PS80**) utičnice na TV uređaju. 19/22LG31**) HDMI3(osim za 19/22LU40**. 19/22LU50**. G Ukoliko DVD ne podržava Auto HDMI. Pogledajte priručnik DVD playera za upute o rukovanju uređajem. 32/37/42/47/55LH50**.3. HDMI2(osim za 19/22LH20**. 42/47LH90**. 32/37/42LG2***. 26LG31**) ili HDMI IN 4 (Samo 32/37/42/47LH49**. 42/47LH90**.

ostavite dovoljan razmak između VCR i TV. 42 . Pritisnite tipku P LAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući kanal između TV i VCR za gledanje. Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME PODEŠAVANJE VCR (VIDEOREKORDERA) A Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje). Prilikom spajanja RF kabelom POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zidna utičnica Antena 1 2 3 Spojite ANT OUT (ANT IZLAZ) utičnicu na VCR na utičnicu ANTENNA IN (ANT ULAZ) na TV ekranu.

AV1/2/3 output is available. 19/22LG31**. audio lijeva = bijela i audio desna = crvena). 32/37/42LF25**) 1 Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i VCR. Pazite da uskladite boje utičnica (video = žuta. OUTPUT SWITCH ANT OUT 43 .) TV Out: Emitira analogne TV signale. 19/22LU50**. S-VIDEO ! NAPOMENA! G VIDEO L R ANT IN Ako imate mono VCR (videorekorder). 1 2 3 Umetnite video traku u videorekorder i pritisnite PLAY na videorekorderu. Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR. spojite audio kabel sa VCR na utičnicu AUDIO L/MONO TV uređaja. DTV.) Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču. AV2 (Kada je u tijeku DTV zakazano snimanje pomoću opreme za snimanje. Spajanje RCA kabelom (osim za 19/22LU40**. AV1/3 Component/RGB HDMI AV2 AV2 (Monitor Out) O O X X O O O (Način ulaza prebacuje se na DTV. 19/22LH20**. Ulaz Video O O Audio O O AV1 (TV Out) X O O X O RGB O X Izlaz Video. Audio Analogue only Analogue.) G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 1 Vrsta izlaza Trenutačni način ulaza Digitalna TV Analogna TV. (Pogledajte priručnik za VCR. Ukoliko je spojeno na AV2 Euro scart utičnicu. Monitor Out: Emitira trenutačnu sliku na zaslonu. O ! NAPOMENA! G Svaki Euro scart kabel koji koristite treba imati zaštitu signala. (Pogledajte priručnik za VCR.Spajanje Euro scart kabelom 1 2 3 4 Skart AV1 AV2 Spojite Euro scart utičnicu VCR-a s AV 1 Euro scart utičnicom na TV ekranu.) Odaberite AV 1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. odaberite AV 2 ulaz izvora.

.) Odaberite AV 3 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. 50/60PS80**. 44 . (Pogledajte priručnik za VCR. 50/60PS70**. 42PQ65**. 1 Umetnite CI modul u PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) CARD SLO T (UTOR ZA PCMCIA KARTICU) na TV uređaju kako je prikazano slikom. Kvaliteta slike se poboljšava u odnosu na normalni kompozitni ulaz (RCA kabel). OUTPUT SWITCH ANT OUT 2 3 4 1 2 ! NAPOMENA! G Ako su istodobno spojene i S-VIDEO i VIDEO utičnice na SVHS VCR.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spajanje S-Video kabelom (Samo 32/37/42/47LH70**. pogledajte str. Spojite audio izlaze VCR-a na AUDIO ulazne utičnice na TV uređaju. 50PS65**) S-VIDEO VIDEO L R ANT IN 1 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spojite S-VIDEO izlaz VCR-a na S-VIDEO ulaz na TV uređaju. Umetnite video traku u VCR i pritisnite tipku PLAY na VCR. Za dodatne informacije.Ovo obilježje nije dostupno u svim državama. 77. U M ETANJE CI MODULA . 1 Provjerite to prema uputama i umetnite CI modul. ! NAPOMENA! G Provjerite je li CI modul umetnut u utor za karticu PCMCIA u pravom smjeru. 42/50PQ35**. može oštetiti TV i utor za karticu PCMCIA. Ako modul nije pravilno umetnut. moguć je prijem samo S-VIDEO.Za gledanje šifriranih usluga (koje se plaćaju) u digitalnom TV načinu rada.

50PS65**) Zvuk možete slušati i putem slušalica. 42PQ65**. Da biste podesili jačinu zvuka slušalica. G Kod priključivanja slušalica optički digitalni audio izlaz nije podržan. 1 2 Slušalice uključite u utičnicu za slušalice.. spojite terminal OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ na stražnjoj strani TV-a s DVD Kućnim kinom (ili s pojačalom). Postavite “TV Speaker option . (G p. POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 1 2 OPREZ GNe gledajte u optički izlaz. zvuk u slušalicama se isključuje.132) Za pojedinosti pogledajte priručnik vanjske audio opreme. G G 45 . dok na zvuk ne utječe. Gledanje u lasersku zraku može oštetiti vid. ta se promjena primjenjuje samo na sliku. Želite li uživati u digitalnom emitiranju pomoću zvučnika s 5. 50/60PS80**.1 kanala. Spojite drugi kraj optičkog kabela u digitalni audio (optički) ulaz audio opreme. 1 2 3 Spojite jedan kraj optičkog kabela u utičnicu TV digital audio (optički) izlaz.PODEŠAVANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA . pritisnite gumb + ili . ! NAPOMENA! Kod priključivanja slušalica stavke izbornika AUDIO (ZVUK) su onemogućene. Ako pritisnete gumb MUTE (Bez zvuka).Off” ("Opcija TV zvučnik – isključen) u izborniku AUDIO. 42/50PQ35**.Slanje TV audio signala na vanjsku audio opremu preko digitalnog audio izlaza (optički). POSTAVLJANJE SLUŠALICA (osim za 50/60PS70**. Kod mijenjanja AV MODE (NAČINA) rada s priključenim slušalicama.

Upravljajte odgovarajućim vanjskim uređajem.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME PODEŠAVANJE OSTALIH A/V IZVORA (osim za 19/22LU40**. . 19/22LH20**. Pogledajte upute za rukovanje vanjskim uređajem. 32/37/42LF25**) Kamera Video set za igre 46 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME VIDEO L R 1 1 Spojite utičnice AUDIO/VIDEO između TV i vanjske opreme. 19/22LG31**. Uskladite boje utičnica. audio lijevi = bijela i audio desni = crvena) 2 3 Odaberite AV 3 ulaz izvora tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. 19/22LU50**. (Video = žuta.

(str. 32/37/42/47LH3***. 32/37/42LF25**. 32/42/47LF51**) 1 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 1 Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru. 19/22/26/32/37/42LH20**. funkcija USB je u upotrebi. 19/22/26LG31**.POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN) (osim za 19/22LU40**. 2 Nakon priključenja uređaja u utičnice USB IN.96) 47 . 32/37/42LG33**. 32/37/42LG2***. 19/22/26LU50**.

Spajanje D-sub kabelom s 15 nožica 1 2 3 4 Spojite RGB izlaz osobnog računala na RGB IN (RGB U LAZ) (PC) utičnicu na TV uređaju. 48 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 2 1 AUDIO RGB OUTPUT .POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA Ovaj TV uređaj osigurava mogućnost uključi-i-koristi što znači da se osobno računalo automatski usklađuje s postavkama TV uređaja. Uključite osobno računalo i TV uređaj. Odaberite RGB izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI) (AUDIO ULAZ (RGB/DVI)) na TV uređaju.

Spajanje kabelom HDMI na DVI 1 2 3 4 Spojite DVI izlaz osobnog računala HDMI/DVI IN1 utičnice na TV uređaju. POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Spojite PC audio izlaz na utičnicu AUDIO IN(RGB/DVI) na TV uređaju. 1 2 DVI-PC OUTPUT AUDIO 49 . Odaberite HDMI1 izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ ) na daljinskom upravljaču. Uključite osobno računalo i TV uređaj.

976/30.25 37 .363 47 .317 70.75 28. 19LU50**.948 59.94/60 50 50 59.469 37 .00 59.75 56.72 66.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Podržana razlučivost zaslona P LAZMA TV modeli RGB-PC.94 60 50 POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 800x600 1024x768 1280x768 1360x768 1920x1080 1280x1024 1400x1050 1920x1080 28.78 47 .87 59.90 59.363 47 .00 50 59.98 65. 32/37/42LG33**.50 (osim za 42/50PQ35**.468 31.879 48.94 60 50.00 HorizontalFrequency VerticalFrequency (Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz) HDMI/DVI-DTV način rada Razlučivost 720x480 720x576 1280x720 (osim za 19/22LU40**. 19/22/26LG31**) (Samo 19LG31**) (Samo 22LG31**) HorizontalFrequency VerticalFrequency (Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz) 31.00 50.16 59.469/31.468 31.595 66.02 59.08 59.94/60 50 23.00 59.00 59.43/67 . 19LU50**. HDMI/DVI-PC način rada Razlučivost 720x400 640x480 800x600 1024x768 1280x768 1360x768 1280x1024 1920x1080 (RGB-PC) 1920x1080 (HDMI-PC) 1440x900 1400x1050 1680x1050 55.87 59.94 67 .78 47 . 32/37/42LG33**.716/33.50 44.5 64.879 48.125 26. 19/22/26/32/37/ 42LH20**.750 56.469 37 .50 31.94 60.00 59.97/27 33.75 27 .80 59.5 44.97/24 29.469 31.94 60. 32/37/42LG2***.649 31.72 63.25 67 .00 33.94/60 1920x1080 .433 67 .31 60.94 60 59. 42PQ65**) LCD TV modeli / Modeli televizora LED LC D RGB-PC.93 31.80 60.5 59.31 60.94/60 59.00 59.25 37 .94 60 24.125 33.72/33.96 45.00 30 50. 32/37/42LG2***.5 60.934 60.47 31.94 60 50. 26LG31**) (osim za 19/22LU40**.72 33.25 67 .5 31.587 70.00 59.587 63.744 65.08 59.00 59.96/45 33. 19/22/26/32/37/ 42LH20**.979 31. HDMI/DVI-PC način rada Razlučivost 720x400 640x480 HorizontalFrequency VerticalFrequency (Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz) HDMI/DVI-DTV način rada Razlučivost 640x480 720x480 720x576 1280x720 HorizontalFrequency VerticalFrequency (Vodoravna frekvencija)(KHz) (Vertikalna frekvencija)(Hz) 31.

32/37/42LG2***. G Spojite signalni kabel s izlaza monitora osobnog računala na RGB (PC) ulaz TV uređaja ili signalni kabel iz HDMI izlaza osobnog računala na HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) na TV uređaju. G Preporučujemo korištenje 1920x1080. promijenite PC grafičku karitcu ili se obratite proizvođaču PC grafičke kartice. Promijenite razlučivost u PC načinu rada. 19LU50**. 19/22/26LG31**. što pruža najbolju kvalitetu slike. Statične slike mogu postati stalno utisnute kao prikaz na ekranu. 1680x1050. 42PQ65**) . POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME 51 . (Audio kabeli nisu dostavljeni s TV uređajem). G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema istodobno analogni i digitalni RGB. G Moguće je međudjelovanje s obzirom na razlučivost. 32/37/42LG2***. 60Hz (osim za 19/22LU40**. 60Hz (osim 19/22LU40**. 42PQ65**). G Odvojene su frekvencije vodoravnog i okomitog oblika ulaznog signala za sinkronizaciju. 19LU50**. 60Hz(Samo 22LG31**) za PC način. spojite ili RGB ili HDMI IN (ULAZ) (ili HDMI/DVI IN (ULAZ)) za prikaz izlaza s osobnog računala na TV ekranu. (drugi navedeni način je podešen na automatski uključi-i-koristi na TV uređaju. 1440x900. kad god je moguće koristite čuvar ekrana. 60Hz(Samo 42PQ35**. kontrast ili svjetlinu u PC načinu rada. Time se osigurava najbolja kvaliteta slike. G Spojite audio kabel s osobnog računala na audio ulaz na TV uređaju. G Ako koristite predugi RGB-PC kabel.! NAPOMENA! G Nastojte izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na TV ekranu. 42PQ65**). ovisno o video kartici ukoliko koristite kabel HDMI na DVI. prebacite TV uređaj na RGB ili HDMI. ugodite po želji zvuk na osobnom računalu. 60Hz(Samo 19LG31**) . 42/50PQ35**. 32/37/42LG33**. okomiti raspored. na ekranu se mogu pojaviti smetnje međudjelovanja. G Ako koristite zvučnu karticu. Prporučljivo je koristiti kabel kraći od 5 m. 32/37/42LG33**. 19/22/26/32/37/42LH20**. 1360x768. 1024x768. 42/50PQ35**. G Ako grafička kartica na osobnom računalu nema istodobno analogni i digitalni izlaz. 19/22/26/32/37/42LH20**. Ako PC grafička kartica ne omogućava mijenjanje brzine osvježavanja. 19/22/26LG31**. promijenite brzinu osvježavanja ili ugodite svjetlinu i kontrast na izborniku sve dok slika nije potpuno jasna.) G DOS način rada možda neće raditi.

U redu. Položa j Prmj. . 5 OK Pokrenite Vraćanje postavki. • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Napredno upravljanje • Vrać. Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC]. Odabertie Ekra n. post. 3 OK Odaberite Vraćanje postavki. veličinu i fazu. 90 50 70 60 0 R G Postavljanje Da Ne Veličina • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. konfig. EKRAN Razlučivost Aut.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Podešavanje ekrana za PC način rada Resetiranje ekrana Vraća početne tvorničke postavke za položaj. 52 E POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME SLIKA Prmj. 4 OK Odaberite D a. P reth. slike Ekra Ekra n n Vraćanje postavki Fa za 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME SLIKA • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Vrać. Odabertie Ekra n. ručno ugodite fazu slike. post. Položa j Prmj. P reth. Phase (Fa za) zaslona Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog ugađanja i posebno ukoliko znakovi još trepere. Size (Veličina). 4 5 OK Učinite potrebna ugađanja. konfig. OK • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 90 50 70 60 0 R G • Napredno upravljanje Veličina Fa za Vraćanje postavki 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. U redu. Veličina ili Fa za. EKRAN Razlučivost Aut. slike Ekra Ekra n n E Prmj.Ugađanje Position (Položaj). • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC]. 3 OK Odaberite Položa j. 53 .

• Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 3 OK Odaberite Razlučivost. post. P reth. konfig. Odabertie Ekra n. 5 OK 54 E POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME SLIKA EKRAN Prmj. • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Napredno upravljanje • Vrać. U redu. Razlučivost 90 50 70 60 0 R G 10 24 x 76 8 1280 x 76 8 1360 x 76 8 Aut. Položa j Veličina • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. slike Ekra Ekra n n Fa za Vraćanje postavki 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. . ugodite razlučivost RGB načina rada s odabranom u PC načinu rada. Ova funkcija djeluje u sljedećim načinima rada : RGB[PC] način rada. 4 OK Odaberite potrebnu razlučivost. Prmj.POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME Odabir razlučivosti Za prikaz normalne slike.

. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. EKRAN Razlučivost Aut. možete ugoditi Position (Položaj). vaš TV uređaj radi ispravno no potrebna su dodatna ugađanja. • Ako i nakon automatskog ugađanja treba još Odabertie Ekra n. Auto configure Ova funkcija služi za automatsko prilagođavanje položaja. Nakon ugađanja. P reth. 5 OK Pokrenite Aut. post.Automats ko konfiguriranje (samo RGB [PC] način rada) Automatski ugađa položaj slike i smanjuje nestabilnost prikaza. Položa j Prmj. 90 50 70 60 0 R G Postavljanje Da Ne Veličina Fa za Vraćanje postavki • Napredno upravljanje 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. Odaberite Aut. ukoliko slika još nije ispravna. 4 OK Odaberite D a. • Ako položaj slike još nije ispravan. konfig. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 3 OK podešavati sliku u RGB (PC) načinu rada. U redu. 55 .. POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME SLIKA • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Vrać. konfig. veličine i faze zaslona. Size (Veličina) ili Phase (Fa za ). konfig. za vrijeme trajanja automatske konfiguracije. slike Ekra Ekra n n E Prmj. Prikazana slika nekoliko će sekundi biti nestabilna. pokušajte ponovno automatsko ugađanje.

INPUT (ULAZ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.64) GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa. AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri (AV NAČIN) priključivanju AV uređaja. 50/60PS70**. 32/42/47LF51**. Q. USB uređaj)(G p. TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.(Omjer šir. Zvuk..83) . Način zvuka.(G p. usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku. (Gore/Dolje/ Lijevo/Desno) OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način. 1 GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst. IZBORNIK) Način slike.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.(G p. Čisti zvuk II .(G p. 50PS65**) Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača.86) Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa.80) FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU 56 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 1 1 TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.(G p. na ekranu će se pojaviti izbornik Simplink. 32/37/42/47/55LH50**.63) MENU Odabir izbornika. 50/60PS80**.110 ) ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama. EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji. (TITLOVI) Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.(G p. 42PQ65**. (IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika. Omiljeni. 32/37/42/47LH70**.113 ) POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet (NAPAJANJE) uključuje.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA (Samo 32/37/42/47LH40**. 32/37/42/47LH49**. Kad prebacite ovaj gumb.14 9) SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.116 ) (ŠTEDNJA ENERGIJE) RATIO (OMJER) Odabire željeni omjer dimenzija slike.(G p.(G p.(G p. POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu. i vis. INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu. Vrijeme gašenja. ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a.

42PQ65**. Zatvorite poklopac. 32/37/42/47/55LH50**. FAV Prikazuje izabrani omiljeni program. (BRZI PRIKAZ ) Gumbi izbornika Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i SIMPLINK/USB popis glazbe ili popis filmova(Samo 32/37/42/47LH49**. 50/60PS80**. Nemojte pomiješati stare ili korištene baterije s novima.Odabire program.VIEW Vraća na prethodno gledani program. A A 57 .VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka. (Gore/Dolje) MARK (Označi) Odaberite programe u USB izborniku. 32/37/42/47LH70**.(G p.78) Q. vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.5 V AAA baterije. 50PS65**)).i -). (Gore/Dolje) gumbi s broje. MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.. LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.(samo plazma (ZAMRZAVANJE) televizor) PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Ulaganje baterija A Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite baterije tako da se polaritet podudara(+ i +. Programme UP/ Odabire program. Postavite dvije 1. 50/60PS70**. DOWN (Gore/Dolje) PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na UP/DOWN sljedeći. FREEZE Trenutačna se slika na zaslonu pauzira.

32/37/42LF25**.VIEW Vraća na prethodno gledani program. TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’.(G p.64) POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu. MENU Odabir izbornika. 42/50PQ35**) Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača. (TITLOVI) Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik.86) POWER AV MODE ENERGY SAVING FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet (NAPAJANJE) uključuje. 32/37/42/47LH3***.(G p. AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri (AV NAČIN) priključivanju AV uređaja. (BRZI PRIKAZ ) LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA (Samo 19/22LU40**. Q. (IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika.116 ) (ŠTEDNJA ENERGIJE) gumbi s broje.14 9) SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu. EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji. 19/22/26LG31**. 32/37/42LG33**.(G p. INPUT (ULAZ ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom.(G p. vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku.MENU INFO i MENU RETURN / EXIT GUIDE MARK FAV 1 GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst. Q. TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.83) .80) ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a.78) 58 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 1 LIST Q. 19/22/26LU50**.Odabire program.VIEW MUTE ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama. Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa. Kad prebacite ovaj gumb. na ekranu će se pojaviti izbornik Simplink. (Gore/Dolje/ Lijevo/Desno) OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način. 19/22/26/32/37/42LH20**.(G p. usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.(G p.(G p. 32/37/42LG2***.

(G p. upravljački gumbi LIST Q. Programme UP/ Odabire program.110 ) FAV Prikazuje izabrani omiljeni program. A A 59 . Zvuk. Čisti zvuk II . Omiljeni. Vrijeme gašenja. GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa.VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka.(Omjer šir. IZBORNIK) Način slike. Način zvuka. MARK (Označi) Odaberite ulaz koji će se primjenjivati na postavke Picture Wizard (čarobnjaka slike). (Gore/Dolje) MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk. Nemojte pomiješati stare ili korištene baterije s novima.5 V AAA baterije..63) INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.MENU INFO i GUIDE MARK FAV A Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite baterije tako da se polaritet podudara(+ i +. Postavite dvije 1. Ušteda energije.VIEW MUTE Q..)(G p. Zatvorite poklopac. (Gore/Dolje) PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA SIMPLINK Upravljanje za simplink.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika. MENU RETURN / EXIT Ulaganje baterija Q.i -). DOWN (Gore/Dolje) ENERGY SAVING POWER AV MODE PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na UP/DOWN sljedeći. i vis.

POWER Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet (NAPAJANJE) uključuje.(G p . /ISKLJUČENO) TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.(G p . Gumbi u Ovi gumbi se koriste za teletekst (samo u načinima TELEbojama TEXT ) ili za uređivanje programa. LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa.(G p .(Omjer šir.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU (Samo 42/47LH90**) Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača. (BRZI PRIKAZ ) MENU Odabir izbornika. EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji. (TITLOVI) .Odabire program. Način zvuka. vima 0~9 Odabire nabrojane stavke u izborniku. 7 8) 60 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 1 MARK FAV Q. 1 1 6) (ŠTEDNJA ENERGIJE) INFO i Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.MENU (BRZI Odabire izvor brzog izbornika.(G p . Vrijeme gašenja. usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku. Omiljeni. 6 3) ŠTAPIĆ ZA Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i priUPRAVLJANJE lagodbu postavki sustava prema vašim željama. 1 4 9) SUBTITLE Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.. IZBORNIK) Način slike. TELET E KSTA Više pojedinosti potražite u odjeljku ‘Teletekst’. ENERGY SAVING Prilagodite način uštede energije TV-a. Zvuk. i vis. USB uređaj)(G p . (Gore/Dolje/ Lijevo/Desno) OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način. (IZBORNIK) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika. AV MODE 1 RATIO GUMBI Ovi se gumbi koriste za teletekst.(G p . 1 1 0) POVRATA K Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom pro(IZLAZ ) gramu. GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa. 8 0) gumbi s broje.VIEW Vraća na prethodno gledani program. 6 4) Q. INPUT (ULAZ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom. TV/RAD POWER ON/OFF ON/OFF (UKLJUČENO Uključuje ili isključuje osvjetljenje tipki. Čisti zvuk II .(G p .

Kad prebacite ovaj gumb. MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.. (Gore/Dolje) FAV Prikazuje izabrani omiljeni program. na ekranu će se pojaviti izbornik Simplink. Programme UP/ Odabire program. Zatvorite poklopac.(G p .i -). 8 6) Ulaganje baterija AV MODE RATIO A Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani i postavite baterije tako da se polaritet podudara(+ i +.(G p .POWER ON/OFF TV/RAD VOLUME UP/DOWN Podešava glasnoću zvuka. MARK (Označi) Odaberite programe u USB izborniku. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA MARK FAV Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik. Nemojte pomiješati stare ili korištene baterije s novima. A A 61 .5 V AAA baterije. (Gore/Dolje) Gumbi izbornika Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i SIMPLINK/USB popis glazbe ili popis filmova. Postavite dvije 1. DOWN (Gore/Dolje) PAGE (STRANICA) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na UP/DOWN sljedeći. 8 3) RATIO (OMJER) Odabire željeni omjer dimenzija slike. 1 1 3) AV MODE Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri (AV NAČIN) priključivanju AV uređaja.(G p .

Ukoliko zatvorite bez dovršenog ispunjavanja početnih postavki. e. AV Mode (Način AV). 32/37/42/47LH40**. d. Pritisnite gumb RETURN kako biste promijenili trenutni OSD na prijašnji OSD. I prebacite glavni prekidač napajanja na TV-u. a. Način rada "Rad u trgovini"predstavlja optimalnu postavku za okruženje trgovine. 2 62 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Početno postavljanje Ako se nakon uključivanja prijemnika na ekranu prikazuje OSD (Ekranski izbornik). Ako korisnik izmijeni podatke o kvaliteti slike.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA . podešavanje). ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje. pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka). b. + ili -. 19/22LU40**. ili gumbe s BROJEVIMA kako biste PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE 1 Pritisnite gumb + ili . 19/22/26LU50**) Ovog trenutka će se TV prijemnik prebaciti u način mirovanja. c. izbornik početnih postavki možete ponovo otvoriti. 32/37/42/47/55LH50**. Rad u trgovini) može se promijeniti pokretanjem Postav ke načina rada u izborniku OPTION (OPCIJA).kako biste prilagodili glasnoću zvuka. Ako želite isključiti zvuk. Način (Kućna upotreba. INPUT. neke značajke DTV neće raditi. . Način rada "Kućna upotreba” predstavlja optimalnu postavku za okruženje doma i to je zadani način rada TV-a. P ili gumb NUMBER na daljinskom upravljaču i TV prijemnik će se uključiti. U načinu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb r / I(samo LCD televizor/LED LCD TV). 32/37/42/47LH3***.(Samo 42/47LH90**. f. 32/37/42/47LH70**. Ovu funkciju možete obustaviti pritiskom na gumb MUTE (BEZ ZVUKA). Country (Zemlja). ODABIR PROGRAMA 1 Pritisnite gumbe P izabrali broj programa. Auto tuning (Autom. 32/37/42/47LH49**. uređaj se nakon nekog vremena vraća na tvorničke postavke kvalitete slike pomoću načina rada "Rad u trgovini". Postavke načina rada.Kad uključite vaš TV prijemnik. 19/22/26/32/37/42LH20**. INPUT ili P D E (ili P ) na TV prijemniku ili pritisnite gumb POWER. što ovisi o opremi za emisiju. možete podesiti Jezik. U zemljama u kojima standardi DTV emisija nisu potvrđeni. 1 Najprije pravilno priključite kabel za napajanje.

Odabire željeni način zvuka. Omjer šir. Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Ratio (Omjer dužine i visine slike). 32/42/47LF5 **) 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42/47LH3***. 63 . 32/37/42LF25**. 32/37/42LG2***.BRZI IZBORNIK OSD vašeg televizora (On Screen Display . 32/42/47LF51**) Ušteda energije : Odabire željeni način štednje energije. USB uređaj : Odaberite "Izbaci" kako biste izvadili USB uređaj. Način zvuka : Ova značajka služi za automatsko postavljanje kombinacije zvukova koja je procijenjena kao najbolja za prizore koji se prikazuju. 19/22/26LG31**. (Samo19/22LU40**. Odabire željeni Izvor. i vis. 32/37/42LG2***. Za Zoom Setting (Postavka zumiranja) odaberite 14:9. i vis. 32/37/42LG33**. 32/37/42LG2***. 32/37/42LG33**. 32/42/47LF51**) 1 1Q. 19/22/26LU50**. Brzi izbornik (Quick Menu) je izbornik značajki koje će korisnik često koristiti.MENU za povrat na normalni TV prikaz. 19/22/26LG31**. 19/22/26LU50**. 32/37/42LF25**. (osim za 1 9/22LU40**. 32/37/42/47LH3***. Kad završite s postavljanjem zumiranja. 1 9/22/26LU50**. i vis.Prikaz na zaslonu) može se donekle razlikovati od onoga prikazanog u ovom priručniku. 1 1 9/22/26/32/37/42LH20**. Način slike : Odabire željeni način slike. G PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA F Omjer šir. 32/37/42/47LH3***. 32/37/42LF25**. 1 9/22/26LG3 **. 32/37/42LG2***. ponovo se prikazuje brzi izbornik. Omiljeni : Odabire omiljeni program. Vrijeme gašenja : Postavlja programator za stanje mirovanja.(osim za 19/22LU40**. Čisti zvuk II : Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa korisniku pomaže da bolje čuje ljudske glasove. 32/37/42LG33**. Zvuk : Odabire izlaz zvuka. 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42/47LH3***. 19/22/26LG31**. 32/37/42LG33**. • Pritisnite gumb Q. 19/22/26/32/37/42LH20**. MENU 2 3 OK Prikaži svaki izbornik. 19/22/26LU50**.: Odabire željeni format slike. G 16:9 16:9 (Samo19/22LU40**. 32/42/47LF51**) F Omjer šir. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 32/37/42LF25**.

VRIJEME Sat Prmj. POSTAVKE Autom. Značajke Pojačalo nije moguće koristiti u analognom načinu.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA OSD (Ekranski izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u ovom priručniku. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 50/60PS70**. 0 4 2/47LH90**. 32/37/42/47/55LH50**.50PS65**) U LAZ ZAKLJUČAJ Sustav zaključav.3 2/37/4 2/47LH7 **. 19/22/26LU50**. tipkovnice E Prmj. kod Deaktivacija Prmj. U redu. USB Popis slika Popis glazbe Popis filmova DivX reg. Postavi lozinku Blokirati progra m Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Prmj. U redu. 32/37/42LG33**. Indika tor rada moguće je koristiti samo na LCD televizorima/LED LCD TV. Značajke CI informacije nije moguće koristiti u analognom načinu. 42/47LH90**.50/60PS80**. U redu. softvera Dijagnostika CI informacije : Isključeno : Uključeno Prmj. programa Pojačalo Ažur. (osim za 19/22LU40**. 3 OK Prijeđi na skočni izbornik. Odabir stavke s izbornika. i vis. U redu.(osim za 32/37/42/47LH70**. 32/37/42LF25**. 50PS65**) . 3 2/37/4 2/47/55LH50**. 70 • Kontrast • Svjetlina • Oštrina E 90 50 70 • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E : Isključeno 50 50 OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. 19/22/26LG31**. U redu. možete pogledati izbornik Simple Manual (Jednostavan korisnički meni. SLIKA Omjer šir. 42PQ65**. 50/60PS80**. Funkcije Po zadinsko osvj. U redu. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike : Isključeno : Standardni : 16:9 Prmj. : Isključeno : Isključeno : 0000 : Isključen : Isključeno blokiranje Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . ! NAPOMENA! G G G G Način ISM metoda je koristiti samo na plazma televizorima. 50/60PS70**. U LAZ Antena AV 1 AV 2 Prmj. 32/37/42/47LH49**. 50/60PS80**) (Samo 32/37/42/47LH40**.). 42/50PQ35**. 32/37/42LG2***. ili AV 3 Komponentni RGB HDMI1 HDMI2 E (Samo 32/37/42/47LH70**.. 50PS65**) 32/37/42/47LH3***. L + R • Pozadinsko osvj.50/60PS70**. ZVUK Autom. 19/22/26/32/37/42LH20**. U redu. 32/42/47LF51**) 1 MENU 2 OK Prikaži svaki izbornik. glasnoća Čisti zvuk II R avnoteža Način zvuka : Standardni : Isključeno : Isključeno • Razina 3 0 Prmj.42PQ65**. 64 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK : Uključeno : Isključeno OPCIJA ZAKLJUČAJ B LU ETOOTH USB POSTAVKE SLIKA ZVUK VRIJEME Vrijeme isključeno : Isključeno Vrijeme uključeno Vrijeme gašenja : Isključeno : Isključeno ili (Samo3 2/37/4 2/47LH49**. 42PQ65**. U redu. 42/50PQ35**. BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Bluetooth slušalice Prmj. • Pritisnite gumb INFO (Informacije). U redu. 4 2/50PQ35**.

Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu. podešavanje. U redu. POSTAVKE Autom. softvera Dijagnostika CI informacije : Uključeno Provjerite povezanost antene. podešavanje. • Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski određen . odaberite Pokreni pomoću gumba. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. 4 OK znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU).AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA (Za države koje nisu Finska i Švedska ) Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe. broj se donekle može razlikovati ovisno o emitiranim signalima. U protivnom odaberite Za tvori. • Automatsko brojanje: odlučuje da li koristiti brojeve programa onako kako su ih isporučile televizijske stanice za podešavanje Autom. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. programa Ažur. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. POSTAVKE Autom. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. programa Prmj. Moguće je pohraniti do 500 programa. 65 . PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA : Uključeno Ažur. Prethodni podaci o kanalu bit će ažurirani prilikom samopodešavanja. svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani. No. U redu. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 3 OK Odaberite Pokreni. SECAM L pretraživanje Automatsko numeriranje Pokreni Za tvori 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 Odaberite Autom.

Provjerite povezanost antene. odaberite Pokreni pomoću gumba.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA ( Samo za Finsku i Švedsku) ) (Modeli LCD TV prijemnika samo za Finsku i Švedsku) DVB-C Auto Tuning (Automatsko podešavanje) izbornik je za korisnike u državama koje podržavaju DVB kabel. programa Ažur. Odaberite svoju TV vezu . . podešavanje. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 Odaberite Autom. : Uključeno Ažur. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. programa Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. Odaberite Antena. podešavanje. softvera Dijagnostika CI informacije : Uključeno SECAM L pretraživanje Automatsko numeriranje Antena Za tvori Kabel Pokreni Za tvori 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. POSTAVKE Autom. Prethodni podaci o kanalu bit će ažurirani prilikom samopodešavanja. U redu. 4 OK Odaberite Pokreni. Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe. svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani. • Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski određen . 5 OK Autom. 66 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA POSTAVKE Autom. 3 OK znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu. Ako želite odabrati opciju Antenna (Antena). U redu. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. U protivnom odaberite Za tvori.

potražite ga pomoću mogućnosti Full (Potpuno). Prilikom pokretanja automatskog podešavanja u načinu kabela DVB. Međutim. Prilikom podešavanja u načinu Potpuno neki kanali mogu biti ograničeni na određenog operatera usluge kabelske televizije (SO) pa podešavanje može potrajati. prikazat će se izbornik "Channel Auto Update" (Automatsko ažuriranje kanala) sa zadanom postavkom "Uključeno". (Modulacija: učitavanje audio ili video signala na prijenosnik). POSTAVKE Autom. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. za točne postavke raspitajte se kod pružatelja usluge kabelske TV. 6 OK Autom. • Brzina simbola : Unesite korisničku vrijednost simbola (Vrijednost simbola: brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole kanalu). Ipak. u izborniku OPCIJA kao opciju Zemlja odaberite "--". U redu. (Osim Finske i Švedske) Da biste imali prijem DVB-C u zemljama osim Finske i Švedske. podešavanje. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 3 OK Odaberite Kabel. F Odaberite svoju TV vezu . podešavanje možete odabrati način Korisnik ili Potpuno. U izborniku Autom. G Ako ostavite postavku "Uključeno". Odaberite Autom. u slučaju da programe pretražujete pomoću mogućnosti Full (Potpuno). Auto Tuning (Autom. 5 OK Odaberite Pokreni. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 1 2 5 8 0 3 6 9 4 OK 4 7 Napravite željena podešavanja. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. određen . a ti podaci ovise o operateru usluge kabelske televizije (SO). Odgovarajući podaci o kućnoj frenkvenciji možda se budu morali promijeniti prilikom podešavanja u načinu Korisnik. • ID mre že(Samo za Švedsku): jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku. • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 zna• Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski menke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. Bilješka G Davatelj kabelske usluge može naplatiti usluge ili tražiti da se složite s njegovim stavkama i uvjetima poslovanja. G Ako je postavka za "Channel Auto Update" (Automatsko ažuriranje kanala) "Isključeno". POSTAVKE Autom. G Kompatibilnost s digitalnim kabelskim prijemom DVB-C nije zajamčena. G Moguće je da kabelski prijem DVB-C ne funkcionira ispravno s nekim davateljima kabelske usluge. podešavanje. U redu. Za tvori 0 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. odaberite O K pomoću gumba. Bilješka G Ako odaberete "Kabel" (Kabelski) nakon označavanja Finske ili Švedske. programa Ažur. Često korištene vrijednosti postavljene su na „zadano“. 67 . • Modulacija : Unesite korisničku modulaciju.Ako želite odabrati opciju Cable (Kabel). • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. odabirom opcije Full (Puno) dostupni će se kanali pretražiti preko svih frekvencija između 110 MHz i 862 MHz. programa Ažur. • Fre kvencija : Unesite korisnički raspon frekvencije. softvera Dijagnostika CI informacije : Uključeno Prmj. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). kanalne se informacije neće ažurirati. Ako program nije pronađen pomoću mogućnosti Default (Zadano). podešavanje) može uzeti previše vremena. Zadane postav ke 362000 6 87 5 640AM G Frekvencija(kHz) Brzina simbola(kS/s) : Uključeno Modulacija ID mre že Antena Za tvori Kabel U redu. kanalne informacije automatski će se ažurirati pri svakoj promjeni mrežnih informacija. U protivnom odaberite Za tvori. Sljedeće su vrijednosti potrebne za brzu i točnu pretragu svih dostupnih programa. AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA Ako odaberete "--" u Country Setting (Postavka države). softvera Dijagnostika CI informacije Prmj.

programa Ažur. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. F U redu. U redu. ) a ko je odabrana Finska. znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. 4 Odabir željenog broja kanala. podešavanje Ručno podešavanje Ručno podešavanje U ređ. . • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 Odaberite Ručno podešavanje. programa Prmj.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU) Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis programa. Švedska ili “--”) POSTAVKE Autom. 3 OK Odaberite DTV. softvera Dijagnostika CI informacije 68 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Ažuriraj Za tvori 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. POSTAVKE Autom. UHF CH. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. : Uključeno Loše Uobičajeno Dobro 30 : Uključeno Ažur. ( Za države koje nisu Finska i Švedska & Prilikom odabira opcije Antenna (Antena).DTV G Vaš će prijamnik dodati ovaj kanal popisu kanala.

• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. ako je odabrana Finska. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 Odaberite Ručno podešavanje. DTV G Frekvencija(kHz) Brzina simbola(kS/s) Modulacija : Uključeno Loše Uobičajeno 362000 6 87 5 640AM : Uključeno Ažur. podešavanje Ručno podešavanje Ručno podešavanje U ređ. Symbol rate (Vrijednost simbola) i Modulation (Modulacija) kako biste ispravno dodali program u način kabela DVB. 69 . POSTAVKE Autom. znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. 3 OK Odaberite DTV. F U redu. 4 OK 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Odabir željenog broja kanala. programa Ažur. programa Prmj. O točnim vrijednostima raspitajte se kod pružatelja usluge kabelske TV. Potrebni su načini rada Frequency (Frekvencija).. softvera Dijagnostika CI informacije PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Dobro Dodaj Za tvori 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. U redu. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. Švedska ili “ . softvera Dijagnostika CI informacije Prmj.(Kada odabire te Kabel (način kabla DVB).”) POSTAVKE Autom.

POSTAVKE Autom. programa Ažur. F TV 3 BG V/UHF G Memorija : Uključeno Siste m Fre kvencija Kanal Fino podešavanje Tražia Naziv Spremi Za tvori : Uključeno Ažur. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. Odabir TV sustava. 1 2 5 8 0 3 6 9 Odaberite Ručno podešavanje. POSTAVKE Autom. Pokreni pretraživanje. OK Odaberite Spremi. softvera Dijagnostika CI informacije 70 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 0 F G F G C 02 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. 6 7 8 Odabir između V/UHF ili Kable. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. . SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Srednj iistok / Afrika / Australija) I : PAL I/II (U. ili 4 7 3 OK Odaberite TV. U redu.K. • L : SECAM L/L' (Francuska) BG : PAL B/G. Odabir željenog broj kanala. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. programa Prmj. SECAM D/K (Istočna Europa / Kina / Afrika / CIS) • Za spremanje novog kanala pratite korake 4 do 9. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU) Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica redom po vašoj želji. 9 4 5 1 2 5 8 0 3 6 9 ili 4 7 Odabir željenog broja programa. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika) DK : PAL D/K. U redu.

Odaberite Ručno podešavanje. 7 4 OK OK Odaberite Spremi. Fino ugađajte dok ne dobijete najbolju sliku i zvuk. 50/60PS80**. TV 3 BG V/UHF G Memorija Siste m : Uključeno Fre kvencija Kanal Fino podešavanje Tražia Naziv Spremi Za tvori : Uključeno Ažur. Odaberite Ručno podešavanje. A P recizno ugađanje (osim za 32/37/42/47LH70**. softvera Dijagnostika CI informacije 0 F G F G C 02 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA A Dodjeljivanje naziva stanici Možete dodijeliti ime stanice za svaki programski broj. U redu. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. programa Prmj. 50PS65**) Precizno ugađanje će u normalnim okolnostima biti potrebno samo kad je prijem slab. 5 OK Odaberite položaj i odredite mjesto drugog znaka i tako dalje. Možete koristiti slova od A do Z.i prazninu. brojeve 0 do 9. 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. 50/60PS70**. 3 OK 6 Odaberite TV. +/. 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. 42/50PQ35**. Odaberite Spremi. F U redu.POSTAVKE Autom. 4 5 6 Odaberite Fino podešavanje. programa Ažur. OK 3 OK Odaberite TV. POSTAVKE Autom. Odaberite Naziv. 71 . • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 42PQ65**. OK Odaberite Za tvori. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

72 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA : Uključeno 84 Kanal Loka l 86 Info/3sat 88 TVE 1 E P reth. 4 Odaberite programe koje treba spremiti ili preskočiti. programa. 1 YLE TV1 DTV 1 YLE TV1 4 TV4 Stockholm 6 CNN 9 YLE Teema 24 TV4 Fa kta 24 TV4 Fa kta 24 TV4 Fa kta 87 Doku/Kika RADIO 2 YLE TV2 5 YLE FST 8 YLE24 14 TV4 Film 50 TV400 TV POSTAVKE Autom. programa U ređ. Broj programa možete promijeniti pomoću funkcije „Move“ („Premjesti“). podešavanje Ručno podešavanje U ređ. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. 3 OK Uđite u U ređ. • Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje ‘Uključen. Ako želite izabrati preskočeni program. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P za vrijeme TV emisije. . programa Ažur. ako nije odabrano automatsko numeriranje kada pokrećete automatsko podešavanje.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA UREĐIVANJE PROGRAMA Kad se preskoči broj programa. Promjena N avigacija P P romjena stranice P rethodni P reskoči 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. Odaberite U ređ. U redu. Ova vam funkcija omogućava preskakanje spremljenih programa. programa. brojčanim gumbima izvršite neposredni upis BROJA programa u izborniku za uređivanje programa.

• Kad ste jednom aktivirali automatsko sortiranje. • Izabrani broj programa se briše. U TV NAČINU Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa. 1 nećete više moći uređivati programe. to znači da ga PLAVA Broj programa prebacite na plavo. CRVENA Broj programa prebacite na crveno. upišite neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG. • Ako želite izabrati preskočeni program. 73 . A Automats ko sortiranje ŽUTO Pokrenite Automatsko sortiranje. PLAVA Otpustite. PLAVA Otpustite. 1 2 3 • Kad se preskoči broj programa. Također možete preseliti neke kanale na druge programske brojeve. ZELENA Otpustite. 1 2 3 CRVENA Izbrišite. nećete moći izabrati pomoću gumba P za vrijeme normalne TV emisije.(U DTV/RADIO NAČINU) A P reska kanje broja programa Odaberite broj programa koji želite preskočiti. nećete moći izabrati pomoću gumba P za vrijeme normalnog praćenja TV programa. • Kad se preskoči broj programa. neposredno upišite broj programa s BROJČANIM ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG. dok se svi ostali programi pomiču za jedan broj prema gore A P remještanje programa 1 2 ZELENA 3 Odaberite broj programa koji želite premjestiti. to znači da ga 1 2 3 PLAVA Broj programa prebacite na plavo. Broj programa prebacite na zeleno. PLAVA Otpustite. • Ako želite izabrati preskočeni program. A P reska kanje broja programa Odaberite broj programa koji želite preskočiti. A PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Brisanje programa Odaberite broj programa koji želite izbrisati.

4 OK Spremite. U redu. 74 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Autom. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. 50PS65**) Ako je prijem slab. softvera Dijagnostika CI informacije : Uključeno : Uključeno Isključeno : Uključeno Uključeno Uključeno : Uključeno 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. odaberite Pojačalo Uključeno. POSTAVKE Prmj. 42PQ65**.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA BOOSTER (POJAČANJE) (SAMO U DIGITALNOM NAČINU) (osim za 32/37/42/47LH70**. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. Odaberite Pojačalo. POSTAVKE Autom. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. programa Pojačalo Pojačalo Ažur. . • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 50/60PS80**. odaberite “Isključeno”. Kad je signal snažan. programa Pojačalo Pojačalo Ažur. 50/60PS70**. 42/50PQ35**. U redu.

pojavit će se potvrdni okvir za korisničku potvrdu kako bi vas obavijestio da je novi softver pronađen. Da Ne Schedule Update (Zakazano ažuriranje): za zakazano strujanje ažuriranja Kada je izbornik Software Update (Ažuriranje softvera) "Isključeno". Spremite. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. prikazuje se informacija o tijeku preuzimanja. • Ako izaberete Uključeno. 03. 3 OK Odaberite Ažu r. Nemojte isključiva t i ! Da Ne Pomoću gumba odaberite D a i prikazat će se sljedeća slika Nakon ažuriranja softvera sustav se ponovo pokreće Napredak preuzimanja softvera . . 4 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. Ako se tijekom ažuriranja uključi napajanje. softvera” (Ažuriranje softvera ) Povremeno će prijenos podataka ažuriranog digitalnog softvera dovesti do pojave ovog izbornika na ekranu TV prijemniku. softvera. POSTAVKE Autom. • Antena se ne smije isključiti. * Pri prostavljanju “Ažu r. 75 .01. programa Ažur. U redu.Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte na umu sljedeće: • Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti. možete potvrditi verziju ažuriranog softvera u izborniku Dijagnostika (Dijagnostika). softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. pojavljuje se poruka za promjenu stanja u "Uključeno". POSTAVKE Autom. • Preuzimanje softvera može potrajati sat vremena. 65% Sakrij Stani Simple Update (Jednostavno ažuriranje): za trenutno strujanje ažuriranja Nakon isključenja napajanja započinje učitaNovi je softver ažuriran u vrijeme navedeno u nastavku .00 E i Novi softver uspješno je instaliran. A žu r i ranje soft v e ra je dostupno. • Nakon Ažuriranja softvera.02. stoga osigurajte da je napajanje uključeno tijekom preuzimanja. programa Ažur. 00/00/0 00:00 Îelite li sada pre u ze t i ? vanje. 03. softvera Dijagnostika CI informacije Uključeno :: Uključeno Prmj. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. • TV prijemnik se ne smije isključiti.00 Ver. Ver. U redu. Îelite li sada pre u ze t i ? (otprilike 30 min ~ 2 sata ) Softver TV-a se ažurira kod isključivanja putem daljinskog ili na gumbu TV-a.SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera ) Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa. Isključeno Uključeno :: Uključeno Uključeno Uključeno PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE.

Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog *MUX. programa Ažur. 3 OK Prikazuje proizvođača.)) Inžinjers ka dijagnostika POSTAVKE Autom. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Odaberite Dijagnostika. Iskočni MENU Izlaz 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. . P roizvođač : LG Electronics Inc.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču. softvera Dijagnostika CI informacije Prmj. 4 OK Prikazuje podatke o kanalu. Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog MUX. Model/Vrsta. U redu.10. Model / Vrs ta : 42LH7000 Serijski broj : SKJY1107 Verzija softvera : V1.00 D 76 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA : Uključeno CH 30 CH 34 CH 36 CH 38 CH 54 CH 60 E P reth. Verzija softvera. Serijskom broju i verziji softvera. Modelu/Vrsti. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. (*MUX: Viši direktorij kanala u digitalnom emitiranju (jedan MUX sadrži više kanala. Serijski broj.

4 OK Spremite. 3 OK Odaberite željenu stavku: Podaci o modulu. Ako uklonite CI modul. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA POSTAVKE Autom. 1 MENU 2 OK Odaberite POSTAVKE. možda neće biti zvuka na izlazu. jeziku ili preuzimanju softvera. Ovo nije kompatibilno sa CI modulom i smart card karticom. Nemojte uzastopno umetati i vaditi CAM modul iz vašeg TV prijemnika. CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) funkcije mogu biti nedostupne. Viaccess Module Consultations Authorizations Module information : Uključeno Select the ite m • Ovaj OSD služi samo kao slikoviti prikaz mogućnosti izbornika dok će se format ekrana razlikovati prema davatelju plaćene digitalne usluge. podešavanje Ručno podešavanje U ređ. softvera Dijagnostika CI informacije i Prmj. Odaberite CI informacije.CI [COMMON INTERFACE] INFORMACIJE Ova funkcija vam omogućava praćenje nekih šifriranih programa (plaćaju se posebno). • Pritisnite gumb R ETURN za povrat na normalni TV prikaz. 77 . programa Ažur. Kad modul bude uložen u CI utoru. što ovisi uvjetima emitiranja u pojedinoj zemlji. Time možete izazvati neispravnosti u radu. moći ćete pristupiti izborniku modula. • CI (Common Interface – Zajedničko sučelje) ekran izbornika i uslugu možete promijeniti u dogovoru s vašim zastupnikom. Od vašeg zastupnika zatražite podatke o kupnji smart card kartice i modula. nećete moći gledati ove programe. U redu. podaci o smart card kartici. Kad je TV prijemnik uključen nakon ulaganja CI modula. itd.

Na programu koji trenutno gledate izmjenjivat će se načini TV. programi koji su preskočeni automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa. A Odabir programa u popisu programa Odabir programa. • Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU programa pokazuju da nema dodijeljenog naziva stanice. Popis programa 1 BBC 2 BBC 3 BBC 78 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Izlaz A Prikaz POPISA programa LIST • Možda ćete pronaći neke plave programe. Prijelaz na izabrani broj programa. . 1 P P A G E 2 LIST Povratak normalnog načina praćenja TV programa. To su 1 Prikazuje the PROGRAMME LIST (POPIS PROGRAMA).PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA ODABIR TABLICE PROGRAMA Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa. Mali rječnik Prikazuje se kad je program zaključan. DTV i Radio. 1 2 TV/RAD OK A K re tanje kroz stranice popisa s programima Okreće stranice.

postavljanje omiljenog programa A Odabir omiljenog programa Omiljeni programi praktična je značajka koja omogućuje da brzo skenirate programe po svom izboru. 32/37/42/47LH3***. 32/37/42LF25**. F Omiljeni G F Omiljeni G PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Omiljeni Omiljeni (osim za 19/22LU40**. 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42LG33**. 19/22/26LG31**. 32/37/42LF25**. • Odabrani program bit će automatski uključen na popis vaših omiljenih programa. 19/22/26LG31**. 19/22/26LU50**. bez potrebe da se skeniraju svi programi između njih. MENU Nastavite gledati TV. 32/37/42LG33**. 19/22/26LU50**. MENU Odaberite Omiljeni. 32/37/42LG2***. 32/37/42/47LH3***. 4Q. 19/22/26/32/37/42LH20**. A Prikazivanje popisa omiljenih programa Omiljeni popis 1 BBC 2 BBC 3 BBC 1 MARK FAV Prikažite Favourite Programme List (Popis omiljenih programa). 2Q. 4 7 Odaberite Omiljeni. 32/37/42LG2***. 32/42/47LF5 **) 1 1 P 1 2 5 8 0 3 6 9 ili 3 Odaberite željeni program. Izlaz 79 . 32/42/47LF5 **) 1 (Samo 19/22LU40**.

32/37/42LG2***. • Komponentni ulaz: Odaberite kad korištenje DVD-a ili uređaja Digital set-top box ovisi o priključku. AV2. 19/22LG31**). Švedskoj i “--”) • AV1. • Antenna (Antena) ili Kabel : Odaberite kad gledate DTV/TV. (Digitalni ulazni kabel dostupan je samo u Finskoj. AV3: Odaberite kad koristite video snimač ili vanjsku opremu. . ** 50/60PS70**. **. 50/60PS70**. računala ili uređaja Digital set-top box ovisi o priključku. 32/37/42LF25 32/37/42LG2 32/37/42LG33 26LG31 ) **. 32/37/42/47LH70**. 19/22/26/32/37/42LH20**. 50/60PS80**) : Odaberite kad korištenje DVD-a. Pomoću gumba TV/RAD možete prebacivati između mogućnosti External Input (Vanjski ulaz) i RF Input (RF ulaz) te na posljednji gledani program u načinu DTV/RADIO/TV. Antena AV1 AV2 AV3 Komponentni 80 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA HDMI4 HDMI3 HDMI2 HDMI1 RGB (Samo 32/37/42/47LH49**. 32/37/42/47LH70**. 42/47LH90**. HDMI4 (Samo 32/37/42/47LH49**. (osim za 19/22LU40**.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA POPIS ULAZA HDMI i AV1. 19/22LG31**) 32/37/42/47/55LH50**. (osim za 19/22LH20**. 19/22LU50**. 26LG31**). 2 (SCART) prepoznatljivi su po pinu za detekciju te se mogu omogućiti samo ako vanjski uređaj prihvaća napon. • RGB: Odaberite kad korištenje računala ovisi o priključku. 19/22LU50**. 32/37/42/47/55LH50**. 32/37/42LF25**. ***. 42/47LH90**. HDMI3 (osim za 19/22LU40**. • HDMI1. 50/60PS80**) 1 INPUT OK Odaberite ulazni izvor. 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42LG33**. HDMI2 (osim za 19/22LH20**.

32/37/42/47LH70**. 3 OK PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Odaberite MHEG ili Teletext. 32/37/42LF25**. Ako je samo jedno dostupno. 19/22LU50**. 50/60PS70**. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 2 OK 4 Odaberite Podatkovna usluga. U redu. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK E Prmj. U redu. Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK : Uključeno : Isključeno Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : UK Komponentni RGB : Isključeno HDMI1 HDMI2 : Uključeno HDMI3 : Isključeno HDMI4 Za tvori (Samo 32/37/42/47LH49**. bez obzira koju ste opciju odabrali. AV2 AV3 U redu. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 26LG31**) 1 MENU 2 OK 3 Odaberite OPCIJA. 32/37/42LG2***.D ATA SERVICE (PODAT KOVNA USLUGA) (Ovaj je izbornik omogućen samo u Irskoj. 19/22/26/32/37/ 42LH20**. :: MHEG Podatkovna usluga. tipkovnice E Prmj. MHEG MHEG 1 MENU Odaberite OPCIJA. 32/37/42/47/55LH50**. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. OK Spremite. 32/37/42LG33**. 19/22LG31**) (osim za 19/22LU40**. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : Irska : Uključeno Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : Irska Teletext : Uključeno Podatkovna usluga. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. OK Odaberite izvor. INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA) Odabire naziv za svaki izvor na ulazu. 81 . :: MHEG Podatkovna usluga. U redu.. MHEG Podatkovna usluga. Odaberite oznaku. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. ) Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG(Digitalni teletekst) ili Teletext ako je oboje dostupno u isto vrijeme. omogućeno je MHEG ili Teletext . OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK E Prmj. 50/60PS80**) (osim za 1 9/22LH20**. 4 Odaberite Oznaka unosa. tipkovnice E AV1 Prmj. 42/47LH90**.

: Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK : Uključeno 82 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK : Isključeno Zaklj.. Tijekom korištenja Jednostavnog priručnika. Jednostavan korisnički meni. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Prmj. . 3 OK Odaberite dio priručnika koji želite pogledati. Odaberite Jednostavan korisnički meni. zvuk će biti prigušen. tipkovnice Jednostavan korisnički meni.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik) Informacijama televizora možete pristupiti jednostavno i učinkovito pregledavanjem jednostavnog priručnika na televizoru. • Pritisnite gumb R ETURN za povrat na normalni TV prikaz. E 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. U redu.

Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK : Uključeno : Isključeno Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK Isključeno : Uključeno Uključeno Uključeno : Isključeno 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. U redu. Ako ne želite izbornik SIMPLINK. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. 4 OK Spremite. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.odaberite “Isključeno”. 83 . 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno.Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK. Odaberite SIMPLINK. Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim proizvodima s HDMI-CEC funkcijom. U redu. Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za dodatni kablovima i podešavanjima. tipkovnice E Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. tipkovnice E Prmj.

19/22/26/32/37/42LH20**. 42/47LH90**. 32/37/42LG2***. 32/37/42/47LH70**. 32/37/42LG33**. 32/37/42LF25**. 50/60PS70**. Odaberite kućno kino u izborniku zvučnika pritiskom na gumb SIMPLINK. HDMI IN 2(osim za 19/22LH20**. 32/37/42/47/55LH50**. 50/60PS80**) na stražnjoj strani TV-a s HDMI terminalom za izlaz na kućnom kinu pomoću HDMI kablova. G . zaustavit ćete rad uređaja sa SIMPLINK upravljanjem. 26LG31**) ili HDMI IN 4 (Samo 32/37/42/47LH49**. Kućno kino 1 2 2 84 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA 3 G Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije kućnog kina. zvučnik će se automatski prebaciti na zvučnik za kućno kinu (HT zvučnik). 1 Spojite terminal HDMI/DVI IN 1. 19/22LU50**. HDMI IN 3 (osim za 19/22LU40**. ! NAPOMENA! Terminal (HDMI terminal) SIMPLINK uređaja putem HDMI kabela povežite na HDMI/DVI IN ili HDMI IN terminal TV prijemnika. G Kad prebacite ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Spajanje na kućno kino s logotipom SIMPLINK. Pomoću optičkih kabela pojite terminal digitalnog audio izlaza na stražnjoj strani TV-a s terminalom digitalnog audio ulaza kućnog kina. 19/22LG31**).

32/37/42/47/55LH50**. * Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela. 50/60PS80**) 85 . 32/37/42/47LH70**. Napomena: Za upravljanje funkcijom SIMPLINK potrebno je koristiti HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1. 32/37/42LF25**. 19/22LU50**. 32/42/47LF51**. Direct Play (Neposredna reprodukcija) Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik. 26LG31**). l l. O K (U REDU). G. 50/60PS70**. tri (32/37/42/47LH3***. njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija bez dodatnih podešavanja. 42/50PQ35**. snimač): Odjednom se podržava jedan (19/22LH20**. dva 1 2 2 Selected Device (Izabrani uređaj) Kad ni jedan uređaj nije priključen (prikazuje se u sivoj boji) Kad je uređaj priključen (prikazuje se u svijetloj boji) E 3 3 4 4 5 E Change Device E E E E OK 5 • VCR: Istodobno podržava samo jedan (19/22LU40**. Nadzor elektronike korisnika). Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza ) Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza. 26LU50**. Select AV device (Odabir AV uređaja) Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik. TV će se automatski prebaciti na uključeni način. (*CEC: Consumer Electronics Control. ali ne podržava SIMPLINK. P raćenje TV programa: Prebacuje se na prethodni TV program bez obzira na trenutni način. Power off all devices (Isključivanje svih uređaja) Kad isključite TV prijemnik. 42PQ65**. Recorder (DVD. 50PS65**) ili četiri (32/37/42/47LH49**. FF i gumbe GG. nazivi diskova će biti na prikladni način prikazani u dnu ekrana. HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki s HDD): Vrši reprodukciju i upravljanje snimki na HDD-u. Audio Out to Home theater/Audio Out to TV (Zvučni izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno kino/Izlaz zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik kao izlazni zvučni uređaj. 26/32/37/42LH20**. A. 19/22LG31**). Sync Power on (Sinkrono uključivanje) Kada oprema s funkcijom Simplink spojenom na HDMI terminal počne reproducirati zapise. 32/37/42LG2***. isključit će se i svi priključeni uređaji. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Izbornik SIMPLINK Pritisnite gumb 1 a zatim gumb OK (U REDU) da biste odabrali izvor SIMPLINK. 32/37/42LG33**. VCR playback (Reprodukcija s videore ko rdera): Vrši reprodukciju i upravljanje priključenim VCR-om. Disc playback (Reprodukcija diska): Odabire i vrši reprodukciju priključenih diskova. • Kućno kino: Istodobno podržava samo jedan • DVD. 32/37/42/47LH40**.Funkcije SIMPLINK Disc playback (Reprodukcija diska ) Upravlja priključenim AV uređajima pritiskom na gumbe . neće pružiti ovu funkciju.3 s funkcijom *CEC. 42/47LH90**. Kad je dostupno više diskova.

bit će odabrani slika i prikaz koji ste inicijalno odabrali. Isključeno Kino Sport Igra Isključuje AV MODE (AV NAČIN). • Ako odaberete “Isključeno” (Isklj) u AV načinu. Optimizira video i audio postavke za igranje igara. Optimizira video i audio postavke za gledanje sportskih događaja. način Kino će biti odabran i za način slike i za način zvuka u izborniku SLIKA i izborniku ZVUK.PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA AV MODE (AV NAČIN) Možete izabrati optimalne slike i zvukove prilikom priključivanja AV uređaja na vanjski ulaz. . 86 PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA Isključeno Kino Igra Sport 1AV MODE 2 OK Pritisnite gumb AV MODE nekoliko puta zaredom dok ne odaberete željeni izvor. Optimizira video i audio postavke za gledanje filmova. • Ako odaberete način Kino u način AV.

Međutim. postavke Dan Noć načina slike ne mogu se vratiti u tvorničke. '7'. U redu. 87 . u slučaju da zaboravite svoju lozinku. PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA OPCIJA SIMPLINK Zaklj. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način E Prmj. postav ke i Sve korisničke p o s tav ke: kanala bit će ponovno Postavi ID 1 Indika tor radap o s tavljene.Početno podešavanje ( Podešavanje na originalne tvorničke postav ke ) Ova funkcija sve postavke vraća u tvorničke. U redu. 4 OK Pokreni vraćanje tvorničkih postavki. pritisnite '7'. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. U slučaju seljenja u drugi grad ili državu korisno je vratiti tvorničke postavke proizvoda. '7' na daljinskom upravljaču. : Uključeno : Isključeno :1 : Uključeno : Uključeno : Isključeno Jednostavan korisnički meni. • Dok je sustav zaključan. podešen na “Uključeno”. Po završetku vraćanja tvorničkih postavki morate ponovno pokrenuti postavljanje inicijalizacije. Nastaviti dalje? Demo način : Uključeno Da Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki Vraćanje tvorničkih postavki Ne Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki Vraćanje tvorničkih postavki 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. tipkovnice E Prmj. '7'. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Odaberite Vraćanje tvorničkih postavki. pojavljuje se poruka za ponovnim unosom lozinke. 3 OK Odaberite D a. Kada je izbornik Sustav zaključav. Jednostavan korisnički meni.

4 GHz pojas (2. te slušati glazbu s mobitela koji podržava Bluetooth koristeći ovaj TV prijemnik. 50/60PS80**. veća je vjerojatnost da će pretraga biti uspješna. G Elektromagnetski val može interferirati s nekim bežičnim uređajima. G U isto vrijeme može biti priključen samo jedan Bluetooth uređaj. Ako uređaj koristite izvan dometa ili unutar dometa s preprekama. Music List (Popis glazbe).DA BISTE KORISTILI BLU ETOOTH (Samo 32/37/42/47LH70**.0+EDR (Poboljšana brzina prijenosa podataka) • Izlaz: Bluetooth specifikacija. 50/60PS80**) Bluetooth? Bluetooth je tehnologija za rad s mrežom kratkog dometa koja koristi frekvenciju od 2. • Komunikacijske spec. 42/47LH90**. 42PQ65**. 32/37/42/47/55LH50**.4 GHz (bežićni LAN.). G S obzirom na to da neki bežićni uređaji mogu interferirati s elektronskim valom. G Komunikacijska pogreška može se pojaviti zbog karakteristika okruženja uređaja. G QDID (Qualified Design Identity) (Kvalificiran identitet dizajna) : B014836 . G Proizvodi koji koriste istu frekvenciju od 2. mogu uzrokovati komunikacijsku pogrešku jer koriste istu frekvencijsku pojasnu širinu.4 GHz ~ 2. 42/47LH90**. može doći do komunikacijskih pogrešaka. 50/60PS70**. G Rukovanje je podložno sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije izazvati (štetnu) interferenciju i (2) uređaj mora prihvatiti svaku primljenu interferenciju. možete primati fotografije (samo JPEG) ili slušati glazbu s drugih Bluetooth uređaja. kao i digitalnih uređaja putem bežićne veze bez potrebe za spajanjem bilo kakvih kabela kako bi se omogućila razmjena podataka. mikrovalna pećnica itd. 42/50PQ35**.4 GHz za povezivanje različitih vrsta informacijskih uređaja kao što su računala. 50PS65**)) i Bluetooth neće biti podržani istovremeno. G Pojedinosti o Bluetoothu pronaći ćete u priručniku za uporabu Bluetooth uređaja. verzija 2. približno 10 m (30 ft) • Raspon frekvencija: 2. : Bluetooth specifikacija. 32/37/42/47LH70**. G Što je manji broj uređaja. klasa napajanja 2 • Maksimalni komunikacijski domet: Bez prepreka. 50/60PS70**. mobiteli i PDA (ručna) računala. Movie List (Popis filmova) (samo 32/37/42/47LH49**. Pomoću komunikacijske funkcije Bluetooth možete povezati svoje Bluetooth bežične stereo slušalice ili primiti slike (samo JPEG).4835 GHz) • Modul Bluetooth : EAX57538201 (LG Electronics) • Kompatibilni Bluetooth profil : GAVDP (Generički profil audio/video distribucije) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) HSP (Headset Profile) (Profil slušalica) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile – osnovni profil slika) FTP (File Transfer Profile – profil za prijenos datoteka) 88 DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 0678 Mjere opreza prilikom korištenja Bluetootha Koristite u razmaku od 10 m(-45°~45°). G USB (Photo List (Popis fotografija). G Vrijeme pretraživanja uređaja razlikuje se u ovisnosti o broju Bluetooth uređaja i radnih situacija. uključujući interferenciju koja može izazvati neželjeno djelovanje (uređaja). G Dok koristite Bluetooth slušalice. oni nisu prikladni za pružanje usluga.

U redu. : Isključeno : 0000 : Isključeno Isključeno :Isključeno Uključeno :Uključeno 0000 DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . U redu. odaberite “Off” (Isključeno). BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Prmj. U slučaju vanjskog Bluetooth uređaja. Ako ne želite koristiti funkciju Bluetooth.POSTAVLJANJE BLU ETOOTHA Ako želite slušati emitirani zvuk pomoću Bluetooth slušalica ili primati jpeg slike s vanjskog uređaja i gledati ih na TV prijemniku. možete koristiti bežičnu komunikaciju bez potrebe za spajanjem kabela. nakon odspajanja uređaja možete odabrati “Off” (Isključeno). slušati glazbu s mobilnog telefona (Bluetooth uređaj). 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. Izbornik BLUETOOTH možete koristiti tako da odaberete “On” (Uključeno). 4 OK Spremite. 89 . 2 OK Odaberite Bluetooth. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. BLU ETOOTH Bluetooth Bluetooth TV PIN Prmj. Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.

BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Prmj. 3 4 1 2 5 8 0 3 6 9 OK 4 7 Odaberite željeni PIN broj. U redu.DA BISTE KORISTILI BLU ETOOTH POSTAVLJANJE PIN-A TELEVIZORA U slučaju vanjskog Bluetooth uređaja. Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . 2 OK Odaberite T V P I N. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. TV Pin mora imati više od jedne znamenke. Trebate unijeti Pin. 90 DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. TV Pin (Pin televizora) sastoji se od brojeva koji imaju najviše 10 znamenki. nakon odspajanja uređaja možete odabrati “Off” (Isključeno). OK • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . • Pritisnite gumb kako biste izbrisali jednu po jednu znamenku. U redu. : Isključeno : 0000 : Isključeno 0000 :: 0000 E Podesi TV PIN 0 0 0 0_ Izbriši U redu. BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN TV PIN Prmj. Pojedinosti o postavljanju PIN-a vanjskog Bluetooth uređaja pronaći ćete u priručniku za uporabu uređaja. .

bit će prikazano „Invalid format“ (nevaljani format). postavke slušalica isključuju se automatski kada isključite napajanje televizora.B LU ETOOTH SLUŠALICE Kada odaberete Bluetooth slušalice. Kada je novi Bluetooth uređaj pronađen. OK Priključite Bluetooth slušalice. zvučnik TV prijemnika prebacuje se u stanje Mute (bez zvuka). 3. Švedska ili “--”. Kada odabirete Kabel (način kabela DVB). možete ga odabrati i izravno spojiti bez provjeravanja PIN-a. Način Bluetooth isključen je. one su isključene. 2 OK 5 Odaberite Bluetooth slušalice. Odaberite Bluetooth slušalice. 4. zvuk TV prijemnika možete slušati pomoću Bluetooth slušalica putem bežične komunikacije. 3 OK ZELENA Potražite Bluetooth slušalice. Može se povezati najviše 12 uređaja. Odaberite D a ili N e. Prije prvog korištenja morate obaviti uparivanje s Bluetooth uređajem. • Nakon spajanja Bluetooth slušalica. Kada izvedete pretraživanje. 91 . *Kada odabirete Kabel (način kabla DVB). Kada se pokušate spojiti sa slušalicama koje su isključivo stereo. ako je odabrana Finska. 2. 1. ne radi niti jedan drugi gumb osim gumba “Stop” (gumb OK). Pojedinosti o PIN broju potražite u priručniku za uporabu uređaja. pri čemu se trenutno korištene slušalice nalaze na vrhu. Priključite Bluetooth slušalice. Svi popisi uređaja slušalica izbrisani su. DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. Pojedinosti ćete pronaći u priručniku za uporabu uređaja. Ako postoje Bluetooth slušalice. Kad spajate već registriran Bluetooth uređaj. 4 OK 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Odaberite PIN broj Bluetooth slušalica. a zatim ga uključite. ne možete slušati stereo zvuk na Bluetooth slušalicama. ako je odabrana Finska. Spajanje novih Bluetooth slušalica Nove Bluetooth slušalice možete tražiti samo dok je uređaj u stanju Disconnected (Isključeno). 5 OK 3 OK Odaberite željene Bluetooth slušalice. 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. • Nakon što se spojite/počnete koristiti Bluetooth slušalice. Kada jedinica traži Bluetooth slušalice. Spajanje s već registriranim Bluetooth slušalicama Bluetooth slušalice na popisu su navedene redoslijedom korištenja. pojavit će se popis odgovarajućih Bluetooth slušalica. Pojedinosti ćete pronaći u priručniku za uporabu uređaja. provjerava se valjanost PIN broja radi povezivanja uređaja. a zvuk nastaje samo u slušalicama. 4 OK 2 OK Pojavit će se poruka koja traži da spojite odabrane Bluetooth slušalice. Švedska ili “--”.

gumbi Volume (Glasnoća) +/. plazma svjetlo.i Mute (Bez zvuka) ne rade.Ako ima više Bluetooth uređaja. Mogu se spajati stereo/mono slušalice koje podržavaG ju A2DP ili HSP funkcije među Bluetooth uređajima.Ako su slušalice isključene. G Ako se veza sa slušalicama stalno prekida. ako se uključi bilo koji registrirani uređaj. . neće biti automatski ponovo uspostavljena. . koriste isti frekvencijski razpon. 2 OK OK Odaberite Bluetooth slušalice. bežićna LAN mreža. Na zahtjev za povezivanjem televizora iz Bluetooth slušalica Kada je Bluetooth izbornik "uključen". G . prikazuje se ova poruka. . Želite li uključiti slušalice? Da Ne 92 DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 1 OK Odaberite D a ili N e. G Kada su u Bluetooth slušalice u upotrebi. jedinica se neće automatski prebaciti na Home Theater zvučnike (zvučnike kućnog kina). ponovo uparite uređaj. može doći do komunikacijske pogreške. 3 OK Odspojite Bluetooth slušalice. Ovu značajku ne podržavaju sve slušalice. Pokušajte ponovo povezati uređaj.S obzirom na to da proizvodi kao što je mikrovalna pećnica. plinski proizvodi i sl. a u slušalicama začujete zahtjev za spajanjem. (Pogledajte priručnik za uporabu Bluetooth slušalica). čak i ako nisu na popisu Registered Device (Registrirani uređaji). U tom slučaju postavite Bluetooth na Off (Isključeno).Ako postoji jak elektromagnetski val. TV će se automatski prebaciti na način Bluetooth iako gledate program u nekom drugom načinu. G Mono slušalice s povećanjem udaljenosti od televizora mogu prenositi šum jer se služe drugim načinom prijenosa u odnosu na stereo slušalice. nisu postavljene ili su pokvarene. G Kakvoća zvuka mono slušalica neće biti dobra kao kakvoća stereo slušalica.DA BISTE KORISTILI BLU ETOOTH Odspajanje Bluetooth slušalica tijekom korištenja 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. uređaj možda neće biti ispravno pronađen i povezan. a Audio izbornik vraća se na zadanu vrijednost i onemogućen je. G Veza koja ja prekinuta zbog isključivanja televizora i sl. ! NAPOMENA LG preporučuje sljedeće slušalice. G Ako uvjeti u kojima je televizor odgovaraju sljedećima. G Neke operacije tijekom korištenja slušalica mogu biti usporene. G Moguće je pretraživati i spajati stereo/mono slušalice sa službenom potvrdom kompatibilnosti s Bluetooth tehnologijom. G Kada je Bluetooth postavljen na On (Uključeno). G Ako nakon korištenja slušalica tijekom Simplink operacije odaberete simplink Home Theater. . G Istovremeno je moguće spojiti samo jedne Bluetooth slušalice. -Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200 -Samo stereo : Logitech : Freepulse-wireless -Samo mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510 Zvuk može kasniti u ovisnosti o veličini međumemorije slušalica. Neke vrste slušalica automatski će se pokušati povezati pri isključivanju/uključivanju.

Kada je registrirano 12 uređaja. LG L600V Uključi Izbriši DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 1 MENU Odaberite B LU ETOOTH. PLAV 93 . 3 OK A Spajanje registriranih Bluetooth slušalica Odaberite željene registrirane Bluetooth slušalice za povezivanje. a vanjski uređaj više se neće moći upariti s televizorom. U redu. A Kod odabira uređaja koji nije povezan na TV prijamnik biti će dostupna opcija "Delete" (Izbriši). OK Odaberite D a ili N e. : Isključeno : 0000 Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . U tom slučaju trebali biste izbrisati jedan uređaj (ako je uređaj povezan s televizorom. 1 2 Odaberite Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan na TV prijamnik. Pojavit će se poruka koja traži da izbrišete odabrani Bluetooth uređaj. 2 OK Odaberite Registrirani Bluetooth uređaji. 1 2 3 PLAVA Pojavit će se poruka koja traži da spojite odabrane Bluetooth slušalice. Provjerite registrirani Bluetooth uređaj. Isključivanje registriranog uređaja Bluetooth. : Isključeno Registrirani Bluetooth uređaji TV PIN : 0000 00:0d:44:84:14:62 Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Registrirani Bluetooth uređaji FreePulse_Wireless Moj Bluetooth info . PLAVA Isključite uređaj Bluetooth. BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Prmj. a zatim možete registrirati drugi uređaj. PLAV OK Odaberite D a ili N e.UPRAVLJANJE REGISTRIRANIM BLU ETOOTH UREĐAJEM Ako nema registriranih uređaja. ne možete registrirati više uređaja. Brisanje registriranog Bluetooth uređaja 1 2 CRVENA CRVENA 3 Odaberite uređaj Bluetooth koji želite ukloniti. izbornik Registered B/T Device (Registrirani Bluetooth uređaj) bit će deaktiviran i neće se moći koristiti. BLU ETOOTH Bluetooth Prmj. A Kod odabira uređaja koji nije povezan na TV prijamnik biti će dostupna opcija "Disconnect" (Odspoji). U redu. najprije ga odspojite).

dostupna je opcija „Edit" („Uredi“). Možete koristiti slova od A do Z. Moj Bluetooth info 5 0 P S 7 0 0 0 . BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Prmj.DA BISTE KORISTILI BLU ETOOTH MY BLUETOOTH INFORMATION (MOJE BLUETOOTH INFORMACIJE) Ova funkcija korisniku pruža My Bluetooth informacije. : Isključeno : 0000 : Isključeno : 0000 Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji Moj Bluetooth info . Odaberite Moj Bluetooth info . +/..Z A Adresa mog uređaja 0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7 U redi U redu. 3 OK PLAVA Unesite naziv uređaja.i prazninu. U redu.. 4 OK Spremite. 94 DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH 1 MENU 2 OK Odaberite B LU ETOOTH. BLU ETOOTH Bluetooth TV PIN Prmj. brojeve 0 do 9. . Kada televizor nije spojen ni sa jednim uređajem. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Možete urediti naziv za My device (Moj uređaj). Bluetooth slušalice : Isključen Registrirani Bluetooth uređaji mog uređaja Naziv Moj Bluetooth info . Možete provjeriti adresu za My device. U redu.

Odaberite željene fotografije. ponovo će se pojaviti. • Ne možete primati slike dok slušate glazbu s uređaja Bluetooth. Rotira fotografiju za 90° u smjeru kazaljke na satu nakon klika na gumb O K (U redu) na DA BISTE KORISTILI BLUETOOTH ■ (Rotiraj). Uređaj Bluetooth koji koristite treba podržavati A2DP (kao vanjski uređaj) • S nekim uređajima Bluetooth možda nećete moći slušati glazbu na sustavu zvučnika televizora.PRIMANJE FOTOGRAFIJA PUTEM VANJSKO G B LU ETOOTH UREĐAJ A Informacije o slanju fotografija (samo JPEG) s vanjskog Bluetooth uređaja na TV prijemnik potražite u korisničkom priručniku odgovarajućeg uređaja. Zbog toga će sve već primljene fotografije biti izbrisane. Kad ponovo pritisnete gumb OK (U redu). (Rotiraj): Rotiranje fotografija. pritisnite gumb RETURN kako biste zaustavili primanje fotografije. 95 . OSD će nestati. Receiving file(s) F 1/3 E G Za tvori • Kad pomoću gumba odaberete Close (zatvori). Listening to bluetooth music Povra tak na TV + ili . • S nekim uređajima Bluetooth možda nećete moći prenositi slikovne datoteke (JPEG) na TV prijamnik. ! NAPOMENA G G Ne možete slušati glazbu dok koristite slušalice Bluetooth. • Za povratak na uobičajeno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN (Povratak). • Dok koristite Bluetooth slušalice.da biste podesili jačinu zvuka. • Dok vanjski Bluetooth uređaj šalje fotografiju. Ne možete slušati glazbu dok primate sliku/slike. Slušanje glazbe s vanjskog uređaja Bluetooth Informacije o slušanje glazbe s vanjskog Bluetooth uređaja na TV prijemniku potražite u korisničkom priručniku odgovarajućeg uređaja. • Pritisnite gumb • Ako želite isključiti zvuk. ne možete primate slike. pritisnite gumb MUTE (bez zvuka). • Maksimalna kumulativna veličina slika koje je moguće primiti je 10 megabajta.

isključite i ponovno uključite tvrdi disk kako bi proradio. 1 Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru. 19/22/26/32/37/42LH20**. Priključivanje USB uređaja Ovaj se skočni izbornik prikazuje automatski kada spojite USB uređaj. G Bilo koji uređaj s kapacitetom većim od preporučenog možda neće raditi pravilno. VOB.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A G Nije moguće koristiti USB funkciju za modele 19/22LU40**. MENU 2 Odaberite Izbaci. G Ako vaš USB memorijski uređaj ima višestruke particije ili ako koristite USB višestruki čitač kartica. MPEG. 42PQ65**. . 50/60PS70**. 42/47LH90**.Koristite prilagodnik napajanja za vanjski izvor napajanja. 50/60PS80**. 32/37/42LG2***. Ako je USB uređaj za pohranu priključen putem USB čvorišta. možete odabrati Music List (Popis glazbe). 3 OK POPIS SLIKA POPIS GLAZBE POPIS FILMOVA OK Mjere opre za prilikom korištenja USB uređaja Prepoznatljiv je samo USB uređaj za pohranu. USB uređaj za pohranu koji koristi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat. G G G G G G 96 . G Podržani su USB uređaji za pohranu koji su prethodili standardu USB 2. 42/47LH90**. 50/60PS70**. MP4. AVI. USB uređaj za pohranu koji koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznat. G USB uređaj za pohranu priključite pomoću kabela koji isporučuje njegov proizvođač. G Koristite samo USB uređaj za pohranu formatiran u datotečnom sustavu FAT32. TRP. 19/22/26LU50**. možete koristiti do 4 particije ili USB memorijska uređaja. glazba (MP3) i filmovi (DAT. 32/37/42/47/55LH50**.0. 32/37/42/47LH3***. Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu može se razlikovati od uređaja do uređaja. 50/60PS80**. Kada se takav uređaj iznenada izvadi ili iskopča. Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB uređaj dok je priključeni USB uređaj za pohranu u radu. Prilikom uklanjanja USB uređaja Odaberite POPIS SLIKA. “POP UP MENU” (SKOČNI IZBORNIK) neće se prikazati dok je aktiviran OSD. Kada se skočni izbornik ne pojavi. DIVX. 32/37/42LG33**. G Funkciju brisanja podržava samo datotečni sustav FAT32. EPG ili popis Schedule (Raspored) ili dok su povezane Bluetooth slušalice.5A) kojem je potrebno vanjsko napajanje priključite na vanjsko napajanje. 50/60PS70**. 42/50PQ35**. G Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani i možda neće dobro raditi. 32/37/42/47LH70**. datoteke pohranjene na USB uređaj za pohranu mogu biti oštećene. Ne osiguravamo USB kabel za vanjski izvor napajanja. Ne preuzimamo odgovornost za izgubljene podatke.. No. 42/50PQ35**. 19/22/26LG31**. G Svakako izradite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. G USB uređaj za pohranu koji je nasilno izvađen nemojte priključivati na računalo. 50PS65**). jer se podaci pohranjeni u USB memorijskom uređaju mogu oštetiti. 50/60PS80**. POPIS GLAZBE ili POPIS FILMOVA (Samo 32/37/42/47LH49**. Prije uklanjanja USB uređaja odaberite izbornik USB uređaj. 42PQ65**. uređaj možda neće biti prepoznat. G Način poravnanja datoteka USB uređaja za pohranu sličan je načinu sustava Window XP pa je u nazivu datoteke moguće prepoznati do 100 znakova iz engleskog jezika. G Podatke u USB uređaju za pohranu nije moguće brisati u NTFS datotečnom sustavu. G Ako USB memorijski uređaj ne radi ispravno. • Podržani su samo fotografije (JPEG). G Brzina otkrivanja USB memorijskog uređaja razlikuje se od uređaja do uređaja. slikovne ili filmske datoteke. 32/37/42LF25**. 32/42/47LF51**. G Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi disk iznosi 1 TB. Photo List (Popis fotografija) ili Movie List (Popis filmova) (samo 32/37/42/47LH49**. G Ako USB HDD nema vanjski izvor napajanja. 32/37/42/47LH70**. 32/37/42/47/55LH50**. Uređaj možda neće raditi. uređaj možda neće biti prepoznat. U slučaju uređaja za pohranu formatiranog drugim uslužnim programom koji Windows ne podržava. datotečnom sustavu NTFS operacijskog sustava Windows. 32/37/42/47/55LH50**. moguće je da u popisu filmova možda neće ispravno funkcionirati. Stoga obavezno priključite vanjski izvor napajanja. 42/50PQ35**. podaci o količini možda neće biti otkriveni. 42/47LH90**. uključujući Menu (Izbornik). Ako to ne učinite. 2 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1Q. MKV. G Ako je USB memorijski uređaj priključen na USB višestruki čitač kartica. G USB uređaj za pohranu (preko 0. Uvijek koristite samo USB uređaje za pohranu na kojima se nalaze obične glazbene. TP) (samo 32/37/42/47LH49**. isključite ga te ga ponovno uključite. uređaj nije prepoznatljiv. 42PQ65**. dok za USB memoriju iznosi 32 GB ili manje. a može uzrokovati i kvar proizvoda. 50PS65**) na USB izborniku. TS. G Ukoliko vanjski USB tvrdi disk s funkcijom ''Energy Saving'' (Ušteda energije) ne radi. MPG. 50PS65**). 32/37/42/47LH70**. Na USB uređaju ne možete dodati novu mapu niti izbrisati postojeću. USB uređaj možda neće biti prepoznat.

OK OK Odaberite Popis slika. N avigacija JMJ004 I s kočni izbornik P romjena stranice Označi Izlaz 4 97 . upotrijebite USB priključak (prodaje se odvojeno) kako biste pričvrstili USB memorijski modul na držač USB priključka na televizoru.datoteka za podršku Osnovna odrednica: 64 x 64 ~ 15360 x 8640 Progresivno: 64 x 64 ~ 1920 x 1440 • Možete reproducirati samo JPEG datoteke. 2/3 Neoznačen Mapa iznad. ne možete promijeniti način slike. a drugi kraj na držač USB priključka. 125KB Popis slika U ređaj1 JMJ001 Str. 3 2 1 2 Prelazi na datoteku više razine Trenutna stranica / Ukupan broj stranica Ukupan broj označenih fotografija Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču 13 6 6x 768. ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA Komponente zaslona 1 MENU 2 Odaberite USB. (samo plazma televizor) Držač USB priključka USB ulaz USB priključak (prodaje se odvojeno) Pričvrstite jedan kraj USB priključka na USB memorijski modul. PHOTO(*. Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. • Nepodržane datoteke prikazane su u obliku unaprijed definirane ikone. Kada gledate fotografiju funkcijom Photo List (Popis fotografija).JPEG) . POPIS FOTOGRAFIJA Možete pregledavati datoteke fotografija s USB uređaja za pohranu. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.! NAPOMENA A G Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Kako ne biste izgubili USB memorijski modul. K Y 101 K Y 10 2 JMJ001 JMJ002 JMJ003 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 3 4 K Y 10 3 K Y 10 4 K Y 10 5 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1 Mapa iznad.

G Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje odabrane fotografije. • Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A Odabir fo tografija i skočni izbornik Popis slika U ređaj1 JMJ001 Str. 125KB Gledaj 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 Označi sve Izbriši Za tvori 1366x 768. 2/3 Neoznačen JMJ001iznad. • Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb P . 125KB Mapa iznad. • Za označavanje i odznačivanje fotografija koristite gumb MARK. KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x 768. 2/3 Neoznačen Mapa iznad. G Izbriši sve oznake : Odznačivanje svih označenih fotografija. OK Odaberite željeni skočni izbornik. G 98 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 2 3 4 Odaberite odredišnu mapu ili pogon. Kada su neke fotografije označene. svaku od njih možete pogledati pojedinačno ili kao prezentacijski prikaz. G Označi sve : označavanje svih fotografija na zaslonu. Mapa KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768. G Zatvori : zatvaranje skočnog izbornika. Navigacija JMJ003 JMJ004 Iskočni izbornik P romjena stranice Označi Izlaz Popis slika U ređaj1 JMJ001 Str. Ako niti jedna fotografija nije označena. . možete pogledati svaku pojedinačnu fotografiju u mapi ili prezentacijski prikaz svih fotografija u mapi. OK Odaberite željene fotografije. OK Prikažite skočni izbornik. 125KB JMJ003 JMJ004 Mapa iznad. Navigacija 09/10/2008 Iskočni izbornik P romjena stranice Označi Izlaz Gledaj : prikazivanje odabrane stavke.

2/3 Neoznačen Mapa iznad. KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x 768. OK Odaberite željene fotografije. OK Prikažite skočni izbornik. 125KB Mapa iznad. 2/3 Neoznačen Mapa iznad. KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768. 99 . 125KB 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 Gledaj Izbriši Označi sve Za tvori 1366x 768. • Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb P .Gledanje fo tografija Na zaslonu za prikaz fotografija u punoj veličini dostupne su brojne mogućnosti. 1 2 3 4 5 OK Odaberite odredišnu mapu ili pogon. Navigacija JMJ003 JMJ004 1/17 Dijaprojekcija BGM Izbriši Opcija Sakrij 09/10/2008 Iskočni izbornik P romjena stranice Označi Izlaz Omjer dužine i visine fotografije može promijeniti veličinu fotografije prikazane na zaslonu u punoj veličini. Popis slika U ređaj1 JMJ001 Str. Odaberite Gledaj Odabrana fotografija prikazuje se u punoj veličini. Za povratak na prethodni zaslon izbornika pritisnite gumb R ETURN. Navigacija JMJ003 JMJ004 Iskočni izbornik P romjena stranice Označi Izlaz ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA Popis slika U ređaj1 JMJ001 Str. 125KB Mapa iznad.

(Rotacija). ■ Postavite Music Folder (Mapa glazbe) za BGM u Options (Opcije) prije korištenja te funkcije. Brzo Glazba Poništi G . BGM. Ako se neke fotografije odaberu. bit će prikazane u prezentacijskom prikazu. Zatim idite Uredu. ■ Ne može se rotirati kada je širina slike veća od podržane visine.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A 6 OK Odaberite Dijaprojekcija . Rotira fotografiju za 90°. slajda Glazbena mapa U redu. Sakrij : sakriva izbornik na zaslonu u punoj veličini. Opcija ili Sakrij. ■ Da biste izbornik ponovo prikazali na zaslonu u punoj veličini. na ■ Dok se BGM reproducira. mapu s glazbom ne možete promijeniti. Izbriši . sve fotografije u trenutnoj mapi prikazuju se tijekom prezentacijskog prikaza. ■ G G Izbriši(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje fotografija. • Za odabir prethodne ili sljedeće fotografije koris1/17 Dijaprojekcija BGM Izbriši Opcija Sakrij tite gumb . 360°u smjeru kazaljke na satu. G 100 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA B G M (Background Music) (Glazba u pozadini) : slušanje glazbe tijekom pregledavanja fotografija u punoj veličini. Brz. pritisnite gumb OK (U redu). 270°. Opcija : Postavite vrijednosti za Brz. • Za odabir izbornika i upravljanje izbornikom na zaslonu u punoj veličini koristite gumb . i pritisnite OK (U redu) kako biste spremili postavke. G Pritisnite F G da postavite vremenski interval između slika . 180°. slajda i Glazbena mapa za BGM. G Dijaprojekcija : kad nije odabrana nijedna slika. ■ Pomoću gumba i OK podesite vrijednosti. ■ Postavite vremenski interval prezentacijskog prikaza pod značajkom Opcija. (Rotiraj): rotiranje fotografija.

4 3 Preview (Pregled): Ako postoji omot albuma (Album Art Image).MP3) . OK OK Odaberite Popis glazbe. Ova jedinica može reproducirati glazbenu datoteku s vašeg USB uređaja.025kHz. Na kupljene glazbene datoteke(*. Ovaj model možda ne podržava reprodukciju takvih datoteka.5 layer 3: 8kHz. Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. 44. N avigacija Iskočni izbornik Označi Izlaz 5 101 . 24kHz • Brzina uzorkovanja za MPEG2.MP3) mogu se primjenjivati ograničenja koja se odnose na autorska prava. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad. isti će se i prikazati. MUSIC (*. 11. 48 kHz. Trajanje 2 3 4 5 01:34 00:00/01:34 03:23 04:28 P romjena stranice MARK 2 Mapa iznad. 22.1 kHz.datoteka za podršku Broj bitova u sekundi: 32 ~ 320 • Brzina uzorkovanja za MPEG1 layer 3: 32 kHz. Prelazi na datoteku više razine Trenutna stranica / Ukupan broj stranica Ukupan broj označenih skladbi Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču 1 Popis glazbe Glazba Str. 12kHz ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA Komponente zaslona 1 MENU 1 2 Odaberite USB.05kHz. • Brzina uzorkovanja za MPEG2 layer 3: 16kHz. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.POPIS GLAZBE Možete slušati glazbene datoteke s USB uređaja za pohranu.

Ako nijedna skladba nije označena. OK Prikažite skočni izbornik. na jednoj stranici prikazuje se do 6 glazbenih naslova. a zatim prelazak na Popis fotografija. 4395KB 1Kbps Reproducira j Reprod. G Zaustavi repro. : reprodukcija označene glazbe.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A Odabir glazbe i skočni izbornik Kao što je prikazano. trenutna reprodukcija bit će zaustavljena. G Označi sve : označavanje svih skladbi u mapi. bit će reproducirana sljedeća datoteka u trenutnoj mapi. s fo to . OK Odaberite željeni skočni izbornik. ozn. ako želite slušati samo jednu skladbu više puta. • Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN. započet će reprodukcija sljedeće. označite samo nju i reproducirajte je. • Za kretanje gore-dolje po stranici s glazbom koristite gumb P OK . G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika. Popis glazbe Glazba G Str. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad. : pokretanje reprodukcije odabranih skladbi. G Reprod. automatski će biti reproducirana sljedeća odabrana skladba. glazbene datoteke bit će reproducirane jedna za drugom. Trajanje Reproduciraj (dok je zaustavljeno): reprodukcija odabrane glazbe. gumb MARK. Kad se reprodukcija glazbe dovrši. G Izbriši sve oznake : Odznačite svu označenu glazbu. Kada završi reprodukcija skladbe. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad. sve glazbene datoteke u mapi bit će reproducirane jedna za drugom. 102 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 2 3 4 Odaberite odredišnu mapu ili pogon. • Za označavanje i odznačivanje glazbe koristite Odaberite željenu glazbu. . (tijekom izvođenja): zaustavlja reprodukciju glazbe. G Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje odabrane glazbe. Na primjer. Kada su neke glazbene datoteke označene. Navigacija Iskočni izbornik P romjena stranice MARK Označi Izlaz Popis glazbe Glazba Str. G Reprod. Ako prijeđete u drugu mapu i pritisnete gumb O K (U redu). Navigacija Iskočni izbornik P romjena stranice Za tvori 04:28 Označi Izlaz nijedna datoteka. Označi sve Izbriši 00:00/01:34 Mapa iznad. Ako nije odabrana 01:34 03:23 04:28 00:00/01:34 Mapa iznad. s fo to .

G Oštećena ili neispravna glazba ne reproducira se. ■ ! NAPOMENA ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA Kada se reproducira glazbena datoteka. G Gumbi P LAY ( G) (Reprodukcija). Kao vrijeme reprodukcije prikazuje se 00:00. FF na daljinskom upravljaču također su dostupni u ovom načinu. čuvar zaslona se prekida. A. G Ako pritisnete gumbe OK (U redu) ili A. već se kao vrijeme reprodukcije prikazuju pogrešne informacije. G Glazba preuzeta od usluge koja se plaća sa zaštitom autorskih prava ne biva reproducirana. G Za odabir sljedeće skladbe koristite gumb GG. Pause( I I) (Pauza). a za odabir prethodne skladbe koristite gumb FF . iza naslova je prikazano . G 103 . GG. Što je "čuvar zaslona"? Čuvar zaslona služi za sprječavanje oštećenja piksela zbog statične slike koja na zaslonu ostaje prikazana dulje vijeme. okvir s informacijama o reprodukciji (kao što je dolje prikazano) pojavit će se kao čuvar zaslona.■ Ako tijekom reprodukcije ne pritisnete nijedan gumb.

• Datoteke kodirane pomoću GMC-a (Global Motion Compensation) nije moguće reproducirati. • Neki posebni znakovi u podnaslovima nisu podržani.srt/*.264/AVC Dolby Digital. • Najveća brzina prijenosa reproducirane filmske dato te ke iznosi 20Mbps.264/AVC Audio format: Dolby Digital. H.03. H. mpeg.12. Xvid 1. To je popis filmova na kojem su navedeni podaci o mapi i filmskoj datoteci.trp.).10beta-1/beta-2.01.LPCM 104 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA Audio Codec Dolby Digital. emitira se ili video ili audio.264/AVC. Xvid 1. • Videozapisi s rezolucijom većom od 1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P možda neće pravilno funkcionirati.01.MPEG.AAC.avi/*.i audio.00. • Kada se promijeni jezik zvuka. Xvid 1. H. 42PQ65**. Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onog na vašem televizoru.ass/*. Koristi se pri reprodukciji filmskih datoteka na TV-u.03. na zaslonu može doći do privremenih prekida (zaustavljanje slike.txt(TMPlayer)/*. Xvid 1.HEAAC.10–beta 2. • Reprodukcija videozapisa putem USB veze koja ne podržava velike brzine možda neće ispravno funkcionirati. MPEG4 ASP. 50/60PS70**.00.struktura zabilježene datoteke nije spremljena u međuprostor.LPCM Maksimalna rezolucija Dolby Digital.MP3. Xvid1.LPCM Dolby Digital.02.mpg/*.MPEG. ili možda neće biti dostupne neke funkcije playera. Xvid 1. AAC.mp4/*. Xvid 1.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A POPIS FILMOVA (samo 32/37/42/47LH49**.tp mp4 Video Decoder (Video decoder) MPEG1.1 Divx 4.psb(PowerDivx) • Neki podnaslovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati. MPEG 4 SP. MPEG4 ASP.MP3. Xvid 1. AAC. Xvid 1. Dato te ka koja podržava FILMOVE(*. ovisno o brzini slike.x 1. Format videa: DivX3. 1.mpeg/*. • Filmske datoteke pri čijoj su se izradi koristili neki programi za kodiranje možda se neće ispravno reproducirati. SubViewer1. Xvid 1.HEAAC.10–beta 2.264/AVC avi MPEG 2.264/AVC MPEG4 SP.trp/*.x.MPEG. DivX6. MP3. Omogućuje reprodukciju svih filmova u mapi i datoteka koje korisnik želi.vob/*. Mpeg. DivX5. 50PS65**) Možete gledati filmske datoteke s USB uređaja za pohranu.1 Dvix 4. Xvid 1. Dvix 6. Divx 5. MP3.AAC. MPEG 4 SP .MPEG.LPCM . • Podaci o vremenu u vanjskoj datoteci s titlovima moraju biti poredani uzlaznim redoslijedom kako bi se reproducirali. • Ušteda energije i tipka AV Mode (AV način) na daljinskom upravljaču. MPEG 2. . Divx 6 .MPEG.00. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.12.LPCM 1920x1080@30p Dolby Digital.HEAAC. Mpeg-4.LPCM Dolby Digital. MP3. • Druge vrste i formati filmskih datoteka možda neće ispravno raditi.02. H. 50/60PS80**. Divx 5.1 ili višoj bez problema reproducirati u H.264/AVC mkv divx H. MPEG 1. Xvid1.10–beta 1 Xvid 1.02. Xvid 1.03 Xvid 1. Xvid 1. • Oštećena filmska datoteka možda se neće ispravno reproducirati. Xvid1.10–beta 1 Xvid 1.AAC. Divx 6 1.mkv/*. Popis se filmova aktivira kada sustav prepozna USB. • Podržani su HD videozapisi s najviše of 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P.smi/*. MPEG2 MPEG1 MPEG2.10–beta 1.01. H.dat/*.divx ) 1. Korisničko postavljanje za svaki način slike ne funkcionira. Xvid 1.HEAAC. brže reproduciranje itd. vob dat ts. • Ne jamčimo da će se profili kodirani na razini 4.10-beta 2.03.MPEG Dolby Digital.ssa/*.MP3. • Imena video datoteke i njene datoteke s titlovima moraju biti identična da bi se datoteka prikazala. Divx 3.01. 42/47LH90**. • DTS Audio codec nije podržan. MPEG4 ASP MPEG 2. HEAAC Brzina prijenosa: 32 ~ 320 bitova u sekundi (MP3) Format titlova: *.00. ovisno o brzini slike. • Podnaslovi u nepodržanim jezicima nisu dostupni. • Filmske datoteke veće od 30GB nisu podržane za reprodukciju. 42/50PQ35**. 32/37/42/47/55LH50**.02. • HTML oznake u podnaslovima nisu podržane.0)/*. Xvid 1.1 DivX4. Mpeg-2. MPEG 4 SP MPEG4 ASP Divx 3. Xvid 1. • Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s podnaslovima moraju biti smještene u istu mapu.sub(MicroDVD. Xvid 1. Mpeg-1. LPCM. Prikazuje filmove u mapi USB i podržava reproduciranje.0/2.ts/*.MP3. Xvid1.AAC. 32/37/42/47LH70**. File (Datoteka) Naziv ekstenzije mpg.tp/*. Dvix 5.MPEG.264/AVC.1 Divx 4. • Ukoliko video. Divx 3.

N avigacija Iskočni izbornik P romjena stranice MARK Označi Izlaz 4 105 .Komponente zaslona 1 MENU 2 Odaberite USB. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad. Trajanje 4 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 Mapa iznad. OK OK Odaberite Popis filmova 3 2 1 2 3 Prelazi na datoteku više razine Trenutna stranica / Ukupan broj stranica Ukupni broj označenih naslova filmova Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču 640x480. 720KB Popis filmova movie Str.

reproducirat će se jedna za drugom. . Trajanje 1:340. • Za kretanje po filmskoj stranici koristite gumb P OK Odaberite sve filmove koje želite. G Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika. OK Odaberite željeni skočni izbornik. 120KB Mapa iznad. • Za označavanje ili poništavanje označavanja filma koristite gumb &&&. Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav G FAT32) : Izbrišite odabranu stavku Movie (Film). ! NAPOMENA • U slučaju da se datoteka ne podržava. . 120KB Mapa iznad. G Označi sve : označavanje svih filmova u mapi. 1366x768. Kada su neke filmske datoteke označene. OK Prikažite skočni izbornik. Navigacija Iskočni izbornik P romjena stranice MARK Izbriši Za tvori Označi Izlaz Reproducira j: reprodukcija odabranih filmova. • Za povratak na normalno gledanje televizije pritisnite gumb R ETURN. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A Odabir filmova i skočni izbornik Popis filmova movie Str. Navigacija Iskočni izbornik P romjena stranice MARK Označi Izlaz Popis filmova movie Str. prikazuje se poruka o nepodržanoj datoteci. 2/3 Neoznačen Naslov Mapa iznad. G 106 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 2 3 4 Odaberite odredišnu mapu ili pogon. Divx reprodukcija pokrenuta je dok se zaslon mijenja. G Izbriši sve oznake : poništavanje odabira svih označenih filmova. 125KB Trajanje Reproducira j Označi sve 1:340.

valencijski bosanski. ili na zaslonu ćete vidjeti pokazivač P L A Y ( G) Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb P LAY ( G) . G ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA ! NAPOMENA Za vanjske titlove filmova podržane su samo datoteke spremljene u ASCII CODE (KODU). G Audio jezik & Jezik titlova : Mijenja Language Group (Jezičnu skupinu) audio zapisa ili podnaslova tijekom reprodukcije filma. (Više na str. srpski. Sinkronizacija . katalonski. ■ Ako se nijedan gumb na daljinskom aparatu ne pritisne 10 minuta nakon pauziranja. Pritisnite gumb ENERGY SAVING (Ušteda energije) više puta da biste pojačali svjetlinu zaslona. talijanski. galski. češki. latvijski. danski. G Sinkronizacija : Podešava vremensku sinkronizaciju podnaslova u rasponu -10 s ~ +10 s pomacima od 0. slovački. francuski. ■ Pritisnite gumb Pause(II) (Pauza) pa upotrijebite gumb F F( GG) za usporeno prikazivanje. holandski. Položaj F Puni ekran 1 Latin 1 0 0 G Za tvori Opcija Subtitle Language (Jezik titlova) Support Language (Jezik podrške) Latin1 (latinica 1) Latin2 (latinica 2) Latin4 (latinica 4) Cyrillic (ćirilica) Greek (grčki) Turkish (Turski) engleski. (Više na str. litavski bugarski. ukrajinski. hrvatski. španjolski.000 sinkronizacijskih blokova. TV se vraća na stanje reprodukcije. portugalski. G U svakom retku titla podržano je samo 500 slovnobrojčnih znakova. više puta pritisnite gumb F F( GG) za ubrzavanje GG(x2)-> GGG(x4) -> GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32). poljski. albanski. G Unutar datoteke titlova podržano je najviše 10. FF / GG više puta pritisnite gumb R EW ( FF) za ubrzavanje FF(x2) -> FFF(x4) -> FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32) . rumunjski. slovenski.5 s tijekom reprodukcije filma. velški. švedski. 86) 107 . ■ Kada tijekom reprodukcije koristite gumbe položaja. kazaški grčki Turski Veličina slike : Odabire željeni format slike tijekom reprodukcije filma.Korištenje funkcije Movie List (Popis filmova). ■ Višekratnim pritiskanjem tih gumba povećavate brzinu kretanja naprijed/natrag. play (reprodukcija) Veličina slike Audio jezik Jezik titlova . ■ Na zaslonu je nepomična slika. 116) AV MODE Pritisnite gumb AV MODE (AV način) da biste odabrali željeni način. makedonski. njemački. ruski. G Upotreba daljinskog upravljača Tijekom reprodukcije . norveški. mađarski estonski. irski. G Položa j : Mijenja položaj podnaslova prema gore ili prema dolje tijekom reprodukcije filma. II Tijekom reprodukcije pritisnite gumb Pause(II) (Pauza). finski.

manje od 60 slika/s (manje od 1280x720) 1. U redu.01. (Mogu se reproducirati samo DivX datoteke kojima odgovara registracijski kod kupljenog televizora. 50/60PS70**.divx. 3 OK Prikaz DivX reg. Xvid 1. Xvid 1.Inc. DivX 5. MPEG 4. U redu.) USB Popis slika Popis glazbe Popis filmova DivX reg. 32/37/42/47LH70**. DivX® video na upit Vaš kod za registraciju je:: xxxxxxxxxx Deaktivacija Za dodatne informacije posjetite www. Kako biste izradili registracijski kod. 50/60PS80**. ko d. Reprodukcija iznajmljenih ili kupljenih DivX datoteka pomoću DivX registracijskog koda s drugih televizora nije dozvoljena.03. Na web-mjestu www. Ovaj uređaj ima službeni certifikat DivX Certified i reproducira DivX videozapise. Xvid 1. pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. ! NAPOMENA Filmske su datoteke podržane ovako Rezolucija: manje od 1920x1080 WxH piksela Brzina slike: manje od 30 slika/s (1920x1080).divx.ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJ A KOD REGISTRACIJE DIVX-A (samo 32/37/42/47LH49**. 32/37/42/47/55LH50**.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o usluzi DivX VOD. kod i USB Popis slika Popis glazbe Popis filmova DivX reg.x. 42PQ65**. 50PS65**) Potvrdite DivX broj koda registracije televizora. kod Deaktivacija Prmj.com naći ćete dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise.02.com/vod Za tvori 108 ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 MENU 2 OK Odaberite USB. DivX 6. Xvid 1.12.com/vod. Pomoću registracijskog broja filmovi se mogu iznajmiti ili kupiti na adresi www. kod DivX reg.264/AVC.divx. kod DivX reg. 42/50PQ35**. MPEG 2. Prmj.1 DivX 4. uključujući premium sadržaj” O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila tvrtka DivX. Xvid 1. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 42/47LH90**. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.10-beta1. kod. G Video Codec (Video kodek) : MPEG 1. Xvid 1. O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® mora se registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX videozapisi na zahtjev (VOD).00. Odaberite DivX reg. H. S tim kodom posjetite stranicu vod. DivX 3.divx. “Uređaj s certifikatom DivX Certified za reprodukciju DivX videozapisa do HD 1080 p.10-beta2 G .

DivX VOD omogućuje korisniku da aktivira do 6 uređaja na jednom računu.divx. ali za premještanje ili deaktiviranje nekog od tih uređaja. Odaberite Deaktivacija. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. U redu. 32/37/42/47/55LH50**. 50/60PS80**. kod Deaktivacija Prmj. korisnik se mora obratiti DivX podršci i zatražiti brisanje. i DivX® video na upit Dali želite deaktivirati uređaj? Da Ne i DivX® video na upit U ređaj je deaktiviran. U redu.D EA KTIVIRANJE (samo 32/37/42/47LH49**. kod Deaktivacija Prmj. 4 OK Display Deactivation (Deaktivacija zaslona). 50/60PS70**. S ovom dodanom značajkom korisnici će uređaj moći deaktivirati sami i tako bolje upravljati svojim DivX VOD uređajima. Vaš deaktivacijski kod je: xxxxxxxx Za dodatne informacije posjetite www. 3 OK Odaberite D a. 109 . omogući deaktivaciju aktiviranih uređaja. USB Popis slika Popis glazbe Popis filmova DivX reg. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 42PQ65**. 50PS65**) Svrha je deaktivacije da korisnicima koji su aktivirali sve dostupne uređaje putem web-poslužitelja. te im je onemogućena aktivacija daljnjih uređaja. 42/47LH90**. 42/50PQ35**. USB Popis slika Popis glazbe Popis filmova DivX reg. 32/37/42/47LH70**.com/vod Za tvori ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA 1 MENU 2 OK Odaberite USB.

2007 15:09 SLJEDEČE h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† That ’70s show Your World Today Legenen om Den. Dodatno. Ova se funkcija može koristiti samo kad stanice emitiraju EPG podatke. Promjena Raspore d TV/RAD RADIO FAV h„† INFO i Informacije EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program. Prikazuje trenutne informacije na zaslonu. Prikazano s programom AAC.. 576i/p.. Odabir programa 1 ili P Odabir željenog programa. 1080i/p : Rezolucija televizijskog programa Prikazuje se s programom DTV. EPG prikazuje opis programa za sljedećih 8 dana. Prikazuje se s programom Scramble. TV/RAD Odabir TV ili RADIO programa. Prikazano s Dolby Digital PLUS programom. 2 OK EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program. Prikazuje se s programom Radio. Prikazuje se s programom Dolby. Naturtimmen Lyssna Glamour E Keno World Business Fantomen Kritiskt ABC Tänään otsikoissa P reth. detaljni podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu može se razlikovati u ovisnosti o pojedinim emisijama). Stranica Gore/Dolje. CRVENA Promjena EPG načina. EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa. početak i kraj dostupnih programskih usluga. Prikazuje se s programom MHEG. ŽUTO Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika. Uključuje ili isključuje detaljne podatke. Ničin Započinjanje liste GUIDE ili Uključivanje EPG.. 720p. P 110 . OK P rogramski vodič SVE 1 YLE TV1 2 YLE TV2 4 TV. Prikazuje se s programom Subtitle (Titlovi). Omjer širine i visine slike televizijskog programa Omjer širine i visine slike televizijskog programa Uključivanje ili isključivanje EPG 1GUIDE EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) Uključivanje ili isključivanje EPG. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 Omiljeni SAD E h„† 1 YLE TV1 6 Apr. PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis podsjetnika. Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI) program. Bira program emitiranja. .EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) Ovaj sustav posjeduje Electronic Programme Guide (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže da se snađete u svim mogućnostima za praćenje programa. Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI) Možete pogledati program koji se emitira i koji je sljedeći zakazan. h„† Prikazuje se s programom Teletext (Teletekst).

. (Fri. Kungskonsumente Antigues Roadshow The Drum TV2: Farmen Mint Extra The Drum You Call The Hits Fashion Essentials .. GUIDE ili Uključivanje EPG. Promjena Raspore d TV/RAD RADIO Datum Započinjanje liste PLAVA Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis podsjetnika. Tänään otsikoissa E P romjena datuma Izlaz iz datuma Isključivanje načina podešavanja datuma.. INFO Kungskonsumente Antigues Roadshow The Drum TV2: Farmen Mint Extra The Drum You Call The Hits Fashion Essentials . h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† .) 15:00 h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† ŽUTO h„† h„† h„† h„† h„† . . ..) 15:00 E E E E h„† 1 YLE TV1 14:00 6 Apr. GUIDE ili Uključivanje EPG. ZELENA Ulaz u način Podešavanje datuma. h„† 1 YLE TV1 14:00 6 Apr. Odaberite Programme (Program)... h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† h„† Odabir datuma. 111 .... . OK EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program. .. OK P rogramski vodič SVE 1 YLE TV1 2 YLE TV2 4 TV. (Fri... ..... Uključuje ili isključuje detaljne podatke. Select the Broadcast Programme. EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) Funkcije gumba u načinu promjene datuma ZELENA Isključivanje načina podešavanja datuma. TV/RAD Odabir TV ili RADIO programa. 2007 15:09 h„† Prebacivanje na izabrani datum. Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika. P Stranica Gore/Dolje. 2007 15:09 6 Apr..Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana P rogramski vodič SVE 1 YLE TV1 2 YLE TV2 4 TV. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 6 Apr. Tänään otsikoissa E FAVh„† Omiljeni Ničin i Informacije P reth. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 E CRVENA Promjena EPG načina.

)06/05/2007 16:00 Prmj. PLAVA ili GUIDE 6 Svi. Novo snimanje Izmijeni/Izbriši Novi podsjetnik P Za tvori P romjena stranice Izlaz P rogramski vodič Uključivanje EPG. Odaberite željenu opciju Option (Modify/Delete/Delete All) (Promijeni/Izbriši/Izbriši sve). D E Podsjeti DTV 19 Dave (Fri. OK P Stranica Gore/Dolje. EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) Sprema Programirano snimanje/Podsjetnik. Kada je skočni prozor otvoren. 112 . Datum 6 Ožu.1/1 Datum početka Vrijeme početka Fri. ŽUTO Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika. 2007 15:09 Naslov CRVENA Dodajte novi način postavljanja Manual Recording (Ručno snimanje). Podešavanje funkcije. E E Vrijeme početka Vrijeme kraja 15:09 17 : 30 P rogra m That ’70s sh U redu.EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ) Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis Tekst Gore/Dolje. vrijeme za Start/End (Početak i završetak) ili Programme (Program). OK Odaberite datum snimanja. zakazani se program prikazuje u zakazano vrijeme čak i ako u to vrijeme gledate drugi program.. ili GUIDE Informacije h„† h„† h„† 6 Apr. Odaberite Record (Snimi) ili Remain (Ostani). 2007 Uključuje ili isključuje detaljne podatke. P reth. INFO i Izlaz iz informacija Raspore d Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting ( Podešavanje snimanja/podsjetnika ) Postavlja vrijeme početka i kraja snimanja te postavlja podsjetnik za vrijeme početka. Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda) Ako ste napravili popis rasporeda. E Uključivanje EPG. Ova funkcija je dostupna samo kad je na priključak DTV-OUT(AV2) pomoću SCART kabela priključena oprema za snimanje koja koristi kontakt 8 za signaliziranje snimanja. Odaberite Date (Datum). 2007 15:09 6 Apr. 16:00 18:00 Friend1 Friend2 Friend2 16:00 Izmijeni Izbriši Izbriši sve Prebacivanje na način vodiča. Promijenite na način Guide (Vodič) ili Schedule (Raspored). Raspored Str. Odabire Raspored. 6 Apr. dok je vrijeme kraja u sivoj boji. 6 Svi. radit će samo tipke Up/Down/OK/Return (Gore/Dolje/U redu/Povratak). ZELENA Dodajte novi način postavljanja Timer Watching (Promatranje kontrolnog sata).

i vis.izbornika. • Original Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim formatom slike. • Format slike je moguće podesiti koristeći SLIKA ili Q. 16:9.izbornika izbornik. • 16 : 9 Slijedeći odabir omogućava horizontalno podešavanje slike. Zumiranje i Kino zumiranje. 2 Odaberite željeni format slike. . Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Omjer. • Puni široko Kada televizor primi signal za široki zaslon. 14:9. • Za Zoom podešavanje odaberite 14 : 9. Samo skenira j Potpuno širo ko 113 . Samo skeniraj. pri linearnom omjeru.. popunjavanje čitavog zaslona (korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike) PODEŠAVANJE SLIKE Original • Samo skenira j Slijedeći odabir omogućava prikaz slike u najboljoj kvaliteti bez gubitka izvorne slike visoke rezolucije. Moguće je podesiti omjer uvećanja pomoću gumba Ova opcija radi kod slijedećeg signala. 1Q. izbornik se vraća natrag u Q. 4:3. MENU Odaberite Omjer šir. postoji mogućnost da ta statična slika postane "utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.PODEŠAVANJE SLIKE PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE) Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu. Napomena: Interferencija će biti prikazana na rubovima prikazane slike ukoliko interferencija postoji u izvornoj slici. Potpuno široko. Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period. sliku ćete trebati proporcionalno vodoravno ili okomito prilagoditi da ispuni čitav zaslon. Original. Nakon završetka Zoom podešavanja. automatski će promijeniti format slike prijema.

zumirani. Original. 14:9. • Zumiranje Slijedeći odabir omogućava prikaz slike bez ikakvih promjena popunjavajući cijeli zaslon. U DTV/HDMI/Komponenta (preko 720p) načinu rada. možete gledati 14:9 format slike ili opći televizijski program. HDMI-PC načinu rada odabrati možete samo 4:3. 114 PODEŠAVANJE SLIKE Gumbi F ili G: Podešavaju proporciju uvećanja za Cinema Zoom (Kino zumiranje). zumirani. Formate 4:3. desne i lijeve strane. Napomena: Kada uvećavate ili umanjujete sliku. . U RGB-PC.PODEŠAVANJE SLIKE • 4:3 Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s izvornim omjerom slike od 4:3. ! NAPOMENA! G G G G G Možete odabrati omjere 4:3. kino zumiranje u komponenti način. 14:9. 16:9 (široki). kino zumiranje možete odabrati isključivo u HDMI načinu rada. 16:9 (Wide) (široki format). ali je povećan s desne i lijeve strane. Međutim. Gumbi E ili D: Pomiču zaslon. • Kino zumiranje Odaberite Cinema Zoom (Kino zumiranje) kada želite uvećati sliku do točnih proporcija. U analognom/AV načinu rada dostupna je opcija Full Wide (Potpuno široki). S obje strane slike. Raspon podešavanja iznosi 1~16. ona se može izobličiti. 14:9 format slike je prikazan na isti način kao i 4:3 format. 16:9 (široki) omjer. dostupan je Samo skenira j. • 14 : 9 U načinu rada s formatom 14:9. gornji i donji dio slike biti će odrezani. biti će prikazane sive trake.

SLIKA Omjer šir. • Pozadinsko osvj. Toplina boje(Samo 42/47LH90**). Pojačanje boje(Samo 42/47LH90**). Po zadinsko osvj. Sjena. Energy Saving (Štednja energije) prebacuje se na Off (Isključeno). U redu. rezultat promjene možete vidjeti kao primjer. slike.Oštrina H. U načinu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC izmijenjene vrijednosti Colour (Boja). promjene se neće primijeniti • Vrijednost podešavanja bit će pohranjena u Expert1. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike : Isključeno : Standardni : 16:9 Čarobnjak za slike Prmj. Pomoću čarobnjaka za slike možete podesiti kvalitetu izvorne slike. Kada sliku podesite na Low (Nisko). Opći korisnici lako mogu kalibrirati kvalitetu zaslona slijedeći svaki stupanj. Tint (Ton boje) i H/V Sharpness (V/O oštrina) ne primjenjuju se. Upotrijebite je da biste kalibrirali kvalitetu zaslona podešavanjem značajki Black and White Level (Razina crne i bijele) itd. (samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV) 3 OK 4 OK Prilagodite Zacrnjenost. (samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV). Jačina bijele. Recommended (Preporučeno) ili High (Visoko). 70 • Kontrast • Svjetlina • Oštrina E 90 50 70 P rethodni Sljedeće PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. MARK FAV Odaberite izvor ulaza da biste primijenili te postavke. i vis.Picture Wiza rd (Čarobnjak slike ) Ta značajka omogućuje da podesite kvalitetu reprodukcije originalne slike. Oštrina V. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Boja. 115 . • Kada Picture Wizard (Čarobnjak slike) postavlja kvalitetu OK Odaberite Čarobnjak za slike. • Ako ne dovršite postavljanje. Dinamički Kontrast(Samo 42/47LH90**). 5 OK • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.

M a ksimum ili Isključen zvuk videa. Srednja ili M a ksimum. • Ako podešavate “Energy Saving-Auto (Ušteda energije – Automatski) (osim za 19/22LU40**. 19/22/26LU50**. Maximum (Maksimum)”. U redu. U redu. značajka Backlight ( Pozadinsko osvj. (Samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV) s a m o L C D t e l e v i z o r/LED LCD TV SLIKA Omjer šir. Čarobnjak za slike Ušteda energije Isključeno Ušteda energije : :Isključeno Automatski Isključeno Način slike : Standardni Isključeno Minimum • Pozadinsko osvj. 32/37/42LF25**. 32/37/42/47LH3***). 19/22/26LU50**. Tijekom slušanja kanala radio stanice. 32/37/42LG33**. Mimimum. Zadana tvornička postavka u skladu je sa zahtjevima Energy Star i prilagođena je za ugodno gledanje kod kuće. i vis. Smanjuje potrošnju energije plazma zaslona. Prmj. Medium (Srednje). 1 MENU 2 Odaberite SLIKA.). 32/37/42LF25**. 3 OK Odaberite Inteligentni senzor. 19/22/26LG31**. Isključeno. • Inteligentni senzor odaberite Niska . Mimimum. • Tu Kada odaberete Auto (Automatski). Backlight (Pozadinsko osvj. 32/37/42LG2***. Srednja. Isključeno. 19/22/26/32/37/42LH20**. Kada prilagođavate uštedu energije u načinu MHEG. 3 OK Odaberite Automatski (osim za 19/22LU40**. • Tu značajku možete podešavati i odabirom gumba Energy Saving (Uš teda energije) na daljinskom upravljaču. odabir opcije "Screen off" (Zaslon isključen) smanjiti će potrošnju energije. 70 • Kontrast Srednja 90 • Svjetlina M a5ksimum 0 • Oštrina Isključen zvuk videa 70 E samo plazma televizor SLIKA Omjer šir. 70 Minimum 1 MENU PODEŠAVANJE SLIKE Odaberite SLIKA. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 32/37/42LG33**. Svjetlinu ekrana možete povećati tako da prilagodite razinu uštede energije ili tako da postaviti način slike. 32/37/42/47LH3***). Sredina ili Visoka . Minimum (Najmanje). 19/22/26LG31**. Čarobnjak za slike Ušteda energije Inteligentni Ušteda energije : :Isključeno senzor Inteligentni senzor Način slike : Standardni • Kontrast • Svjetlina • Oštrina E F Prmj. TV prijemnik se isključuje nakon 3 sekunde. 32/37/42LG2***. : 16:9 : 16:9 Niska G Isključeno 9 0 Srednja 5 0 M a ksimum 70 • Pozadinsko osvj. i vis. 2 OK Odaberite Ušteda energije.) automatski se podešava putem inteligentnog senzora prema uvjetima u okolini ako u TV prijemniku postoji taj senzor. • Kada odaberete Screen off (Zaslon isključen). 116 . • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 19/22/26/32/37/42LH20**. OK Odaberite Ušteda energije. (Samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV).PODEŠAVANJE SLIKE U šTEDA ENERGIJE Time TV prijemnik smanjuje potrošnju energije. postavka uštede energije primjenjuje se nakon završetka MHEG-a.

19/22/26LU50**. • Inteligentni senzor : podešava prikaz slike ovisno o ambijentalnim uvjetima. 117 . 19/22/26LG31**. i Thomlinson. 19/22/26/32/37/42LH20**. Stvarno. 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. • Način prikaza slike možete podesiti i u Q. i vis. 32/37/42LG2***. C i n e m a ( K i n o ). 32/37/42LG33**. 19/22/26LG31**. 32/37/42LG33**. Jasni Jasni : Isključeno Standardni : :Standardni Jasni Kino • Pozadinsko osvj. 19/22/26LU50**. Standardni. 32/37/42LG33**. PODEŠAVANJE SLIKE OK Odaberite Način slike. • Kada je funkcija Inteligentni senzor uključena. 19/22/26/32/37/42LH20**. svjetlinu. Stvarno Najprirodnije stanje prikaza zaslona. 70 • PozadinskoStvarno • Kontrast Kino 9 0 • Svjetlina Sport 0 5 • Oštrina Igra 7 0 E Prmj. Sport ili Igra Odaberite Način slike.P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE Način prika za slike . U redu. Kino. i vis. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike Način slike : 16:9 Prmj. (osim za 19/22LU40**. Sport ili Igra postavke u izborniku Način slike ovisno o kategoriji gledanog programa. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike Način slike : 16:9 Inteligentni senzor : Isključeno Jasni : :Standardni Standardni Standardni Standardni osvj. 19/22/26LU50**. Cinema (Kino) daje najbolju kvalitetu kada je najtamnije. Standardni. 32/37/42LF25**. najprikladniji prikaz slike se podešava automatski s obzirom na ambijentalne uvjete. Odaberite Inteligentni senzor (osim za 19/22LU40**. Menu. 32/37/42LF25**. samo plazma televizor s a m o L C D t e l e v i z o r/LED LCD TV SLIKA Omjer šir. Standardni Najopćenitije stanje prikaza zaslona. 19/22/26/32/37/42LH20**. Taj se proizvod certificira na području prikaza THX te jamči kvalitetu zaslona veću od standardne specifikacije za zaslon. hardver i za softver. 32/37/42/47LH3***) • You can also adjust Picture Mode in the Q. 32/37/42LG2***. boju i oštrinu da biste dobili življu sliku. Kada odaberete C i n e m a ( K i n o )(Pokus Thomlinson Holmana) standard je za audio i video certifikaciju THX koji su utemeljili • George Lucas. režiser filmova Ratovi zvijezda.Prethodno postavljene postav ke Jasni Pojačajte kontrast. 70 Sport • Kontrast 90 Igra • Svjetlina 50 Stručna1 • Oštrina 70 Stručna2 E Jasni Jasni Standardni Kino Sport Igra Stručna1 Stručna2 Stručna1 Stručna2 ( samo 50/60PS80**) (osim za 50/60PS80**) 1 2 3 MENU Odaberite SLIKA. Jasni. Korisnik će uživati u najvišoj razini kvalitete zaslona za bilo koji film bez potrebe za zasebnim podešavanjem. U redu. 32/37/42/47LH3***) • • Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza slike na televizoru.izbornika. Odaberite vrijednost prethodno postavljene C i n e m a ( K i n o ) (samo 50/60PS80**) :To je način kvalitete kinoprojekcije koji pruža ugođaj kina u vlastitom domu. 3 OK OK Odaberite Jasni. 19/22/26LG31**. Igra Optimizira video za igranje igara. (osim za 19/22LU40**. omjer dimenzija slike prebacuje se na Just scan (Samo skeniranje). 32/37/42/47LH3***). Sport Optimizira video za gledanje sportskih događaja. SLIKA Omjer šir. Kino Optimizira video za gledanje filmova. 32/37/42LF25**. ( ) Kino( ili Kino) . 32/37/42LG2***.

Svjetlina. Kontrast. možete koristiti Contrast (Kontrast). (Kako je crna boja dublja. 2 OK Odaberite Način slike.Smanjuje se svjetlina crne. 70 Sport • Kontrast 90 Igra • Svjetlina 50 Stručna1 • Oštrina 70 E Stručna2 118 PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU Odaberite SLIKA. Svjetlina. . možete odabrati Po zadinsko svjetlo (Samo kod LCD televizora/LED LCD TV). V Sharpness (O oštrinu). 5 OK ! NAPOMENA! G G Kod RGB-PC/HDMI-PC načina rada. podešavanje boje.) . Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike Način slike : Isključeno : 16:9 Prmj. 19/22/26LU50**.Svjetlinu možete podešavati održavajući izvornu rezoluciju signala. 32/37/42LG33**.Potrošnja električne energije smanjuje se do 60%. Što je ova postavka niža. Kada je odabranoStručna 1/2 . Boja ili Sjena. . U redu. SLIKA Omjer šir. U redu. : 16:9 Inteligentni senzor Jasni Standardni Standardni 90 50 70 Stvarno : :Standardni Standardni Kino • Pozadinsko osvj. Kino(ili Kino). Oštrina. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Napravite željena podešavanja. Sjena Podešava uravnoteženost crvene i zelene boje. 19/22/26/32/37/42LH20**. Standardni S t v a r n o. dobit ćete kvalitetnu definiciju. 32/37/42/47LH3***). 32/37/42LG2***. i vis. i vis. Oštrina Podešava oštrinu granica između svijetlih i tamnih područja slike. Boja Podešava intenzitet svih boja. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike Način slike : Isključeno Standardni : :Standardni • Pozadinsko osvj. Kontrast. H Sharpness (V oštrinu). Odaberite Jasni. 19/22/26LG31**. Svjetlina Podesite baznu razinu signala na slici. Kontrast Podesite razinu signala između crne i bijele na slici. oštrine i nijanse boje nije moguće. Sport ili Igra 3 OK • Prednosti korištenja opcije Backlight (Osvjetljenje pozadine) (Samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV) . • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. (samo LCD televizor/LED LCD TV) Svjetlina zaslona podešava se na LCD zaslonu. slika je "mekša". SLIKA Omjer šir.PODEŠAVANJE SLIKE RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE Način prika za slike . Kada je svijetli dio slike zasićen. 70 • Kontrast • Svjetlina • Oštrina E Prmj. 4 OK Odaberite Po zadinsko svjetlo (Samo kod LCD televizora/LED LCD TV). Boja ili Sjena. Ova funkcija nije dostupna ako se koristi značajka Inteligentni senzor (osim za 19/22LU40**. Pri podešavanju svjetline preporučuje se podešavanje osvjetljenja pozadine.Korisnički način Po zadinsko osvj. 32/37/42LF25**.

post. U Srednja Niska Srednja Srednja G 90 50 70 60 0 R G 90 50 60 60 Toplina boje Dinamički Kontrast Dinamički Boja G F Srednja Srednja Niska Srednja Srednja Automatski Uključeno G Gama • Boja • Napredno upravljanje • Napredno upravljanje R • Sjena 0 Automatski Zacrnjenost • Napredno • Napredno upravljanje Zaštita očiju upravljanje Isključeno • Vrać. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Zacrnjenost. Odaberite Napredno upravljanje. SLIKA • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Vrać. Prmj. slike P ravo kino Uključeno Smanjenje buke Gama Zacrnjenost Način filma E TruMotionE 100Hz E Niska Za tvori Za tvori samo LCD televizor samo plazma televizor /LED LCD TV PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. Skala boja. slike" za svaki način slike. a može se i postaviti vrijednost za video prema posebnom video zaslonu. U redu. : Toplina boje . pokrenite funkciju "Vrać. 119 .TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE Zaslon se može kalibrirati za svaki način slike. Naglašavanje rubova. post. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. TruMotion 100Hz ili TruMotion 200Hz(samo LCD televizor/LED LCD TV). Smanjenje buke. xvYCC ili OPC(samo LCD televizor/LED LCD TV)). Način filma(samo plazma televizor). P ravo kino(samo LCD televizor/LED LCD TV). slike Ekra n Ekra n E Prmj. 121~122) Odaberite željeni izvor. Gama. post. 3 OK 4 • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Zaštita očiju(samo LCD televizor/LED LCD TV). Za svaki unos možete postaviti različitu vrijednost videa. Da biste ponovno vratili zadane tvorničke postavke zaslona nakon prilagođavanja svakog načina videa. SLIKA Toplina boje Dinamički Kontrast • Kontrast Dinamički Boja • Svjetlina Smanjenje buke • Oštrina R R G G F Srednja redu. (Pogledajte na str. Dinamički Boja. Odabire željeni Izvor. Dinamički Kontrast.

Isključeno G U redu. 5 OK Odaberite željeni izvor. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. U redu. 4 OK Odaberite Stručna kontrola. pružajući tako korisnicima optimalnu kvalitetu prikaza slike. Čarobnjak za slike Ušteda energije Način slike Način slike : Isključeno : 16:9 Prmj. post. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja. Inteligentni senzor Jasni Standardni SLIKA Dinamički Kontrast Smanjenje buke • Kontrast Gama R • Svjetlina R Zacrnjenost • Oštrina P ravo kino • Boja F Prmj. i vis. 70 Sport • Kontrast 90 Igra • Svjetlina 50 Stručna1 Stručna1 • Oštrina 70 E Stručna2 6 0 Automatski 6 0 Uključeno 0 R G Zacrnjenost Način filma Standard boje Skala boja • Sjena TruMotion 100Hz • Expert Control • Expert Control Standard boje • Vrać.PODEŠAVANJE SLIKE Napredno upravljanje sliko m Razdjeljivanjem u kategorije. Na taj će način i profesionalno osoblje podesiti rad TV prijemnika koristeći određene videozapise. Dinamički Kontrast Smanjenje buke Gama R R G G F Isključeno Isključeno Srednja Automatski Uključeno SD Standardni Visoka Automatski G 90 G G Isključeno Srednja 50 Stvarno Stručna1 : :Standardni Kino • Pozadinsko osvj. 6 Napravite željena podešavanja. SLIKA Omjer šir. 3 OK Odaberite Stručna1 ili Stručna2. Stručna1 i Stručna2 pružaju više kategorija koje korisnici mogu po želji odabrati. Odaberite Način slike. . slike Skala boja Naglašavanje rubova E E Niska SD Ekra n Standardni Visoka Naglašavanje rubova xvYCC E Za tvori Za tvori samo LCD televizor samo plazma televizor /LED LCD TV 120 PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA.

zasićenost i osvijetljenost. Kino. bogatije i jasnije. 19/22/26/32/37/42LH20**. • Visoka: Potamnite tamno i srednje sivo područje slike. a postavljanjem na hladne boje slika postaje plavkasta. Smanjuje šum na zaslonu bez smanjenja kvalitete videa. zelena i bijela izgledaju življe. • Srednja: Prikažite izvorne razine slike. Zatamnjuje izuzetno svijetle slike.HDMI-PC. • Niska :Posvijetlite tamno i srednje sivo područje slike. ■ Ova funkcija omogućuje odabir opcije “Low” (Nisko) ili “High” (Visoko) u sljedećem načinu: AV(NTSC-M). Ovu postavku koristite kao standardnu. • Niska : Omogućuje glatke pokrete slike. Ova značajka onemogućena je u načinu RGB-PC. U suprotnom. Ovu funkciju koristite za gledanje filmova. Prilagođava kontrast da bude optimalan u odnosu na svjetlinu zaslona. ■ ■ Zacrnjenost (Niska /Visoka ) • Niska : Slika zaslona postaje tamnija. slika se poboljšava. • Visoka : Slika zaslona postaje svjetlija. Toplina boje [Napredno upravljanje] ( Topla/Srednja/Hladna) ■ Birajte među tri načina podešavanja boje. ■ ■ TruMotion 100Hz (Pravi pokreti) može reducirati zamućenje brzih scena prikazom stotine ■ ■ ■ slika u sekundi. Koristi se za najbolju kvalitetu slike bez zamagljivanja prilikom pokreta i bez podrhtavanja kad aktivirate brzo prikazivanje (quick image) ili Film Source (Izvor filma). 32/37/42LG2***. Dinamički Kontrast (Isključeno/Niska/Srednja (samo LCD televizor/LED LCD TV) /Visoka ) Dinamički Boja (Isključeno/Niska /Visoka ) Smanjenje buke (Isključeno/Niska /Srednja/Visoka ) Gama (Niska /Srednja/Visoka ) ■ ■ Prilagođava boje zaslona tako da izgledaju življe. TruMotion 200 Hz prikazuje 200 scena u sekundi kombiniranjem napredne 100 Hz tehnologije sa skeniranjem pozadinskog svjetla. 32/37/42LF25**. 121 . 19/22/26LU50**. • Visoka : Omogućuje glatkije pokrete slike. Podesite svjetlinu kako zaslon ne bi bio previše svijetao. TruMotion 100Hz ili TruMotion 200Hz *Ta značajka nije dostupna za sve modele. • Isključeno : Ovu funkciju koristite kad postavka "High (Visoko)" ili "Low (Nisko)" (Isključeno/Niska /Visoka ) rezultira smetnjama. na zaslonu se mogu pojaviti smetnje. plava. Inteligentni senzor (osim za 19/22LU40**. Postavljanjem na tople boje poput crvene pojačavaju se. *Ta značajka nije dostupna za sve modele. ■ ■ ■ ■ PODEŠAVANJE SLIKE Zaštita očiju (Uključeno/Isključeno) P ravo kino/Način filma (Uključeno/Isključeno) Eliminacijom efekta podrhtavanja gledati možete videozapise slične onima u kinu. Možete prilagoditi svjetlinu tamnog područja i razinu srednje sivog područja slike.* Ova značajka nije dostupna za sve modele. Ako omogućite "TruMotion 100Hz ili TruMotion 200Hz". 32/37/42/47LH3***)”. “Black level” (Razina crne) postavljena je na “Auto” (Automatski). Ova tehnologiju potvrđuje tvrtka Intertek & TüV Rheinland. Ako se to dogodi. isključite "TruMotion 100Hz ili TruMotion 200Hz". Ta funkcija može djelovati kada je opcija TruMotion (Pravi pokreti) isključena. tako da crvena. HDMI ili Component. • Automatski : automatski postavlja zacrnjenost prikaza na Visoka ili Niska ovisno o razini zatamnjenosti zaslona. 32/37/42LG33**. a tamni još više zatamne. ■ Ta je značajka onemogućena u “Način slike-Živopisna. Ova značajka naglašava nijansu. ■ Postavite razinu crne na zaslonu na pravu razinu. Kada se svijetli dijelovi još više posvijetle. 19/22/26LG31**.

a.100(LCD TV/LED LCD TV). 15 .Expert" (Način slike – Vrhunski) kada gledate DTV.2 gama. 20. Ta je funkcija postavljena za formate boje SD video (BT-601) i HD video (BT-709). ■ ■ ■ 122 PODEŠAVANJE SLIKE ■ Tom se funkcijom podešava opći dojam boje na čitavom zaslonu. Za precizno postavljanje zasićenja i nijanse možete koristiti RGB filtar. • Metoda: 10 točaka IRE(LCD TV/LED LCD TV). Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture Mode . od 10 do 90 IRE. • Metoda: 2 točke • Uzorak: Inner (Unutarnji). ■ Maksimalno iskoristite područje boja koje se mogu prikazati. • Osvjetljenje: Ova funkcija prikazuje izračunatu vrijednost osvijetljenosti za 2. ■ Ta tehnologija ima učinak smanjenja potrošnje energije uz istu razinu svjetline i poboljšanje kontrasta. ■ Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture mode . zelenu ili plavu prema svakoj postavci. Taj alat koriste stručnjaci kako bi vršili podešavanja pomoću testnih uzoraka. b. Expert" (Način slike – Kino. ■ ■ Naglašavanje rubova(LCD TV/LED LCD TV :Isključeno/Niska /Visoka PLAZMA TV: Uključeno/Isključeno) xvYCC (Auto /Isključeno /Uključeno) OPC (Uključeno/Isključeno) *Ta značajka nije dostupna za sve modele. ■ Ta funkcija prikazuje jače boje.(Samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV) *Ta značajka nije dostupna za sve modele. ■ Sustav upravljanja bojom . ■ Podešava crvenu/zelenu/plavu/žutu/cijan/grimiznu. Možete podešavati crvenu. Taj je uzorak potreban za stručno podešavanje. a zatim se vrijednost osvijetljenosti za 2. ■ Ta je značajka onemogućena u načinima RGB-PC i HDMI (PC). • Red/Green/Blue/Yellow/Cyan. Uglove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način. Magenta Colour (Crvena/zelena/plava/žuta/cijan/grimizna boja): Raspon podešavanja iznosi -30 ~ +30. • Širo ko: Način za korištenje i postavljanje područja jakih boja na zaslonu.Cinema. Ova je funkcija omogućena u "Picture Mode-Cinema. Expert" (Način slike -Kino.2 gama prikazuje za svakih 10 stupnjeva. 30 .100(Plasma TV). 5. 10. Stručno) kada signal xvYCC ulazi putem HDMI. Stručno). pa ne utječe na ostale boje. Tom se funkcijom filtriraju određene boje videozapisa. (Samo za LCD TV prijemnike/LED LCD TV) • Red/Green/Blue (Crvena/zelena/plava): Raspon podešavanja iznosi -50 ~ +50. ali može se koristiti selektivno za podešavanje 6 područja boja (crvena/zelena/plava/cijan/grimizna/žuta). svjetlina crveno/zeleno/plavo): Raspon podešavanja iznosi -50 ~ +50. • Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint (Crveni/zeleni/plavi/žuti/cijan/grimizni ton): Raspon podešavanja iznosi -30 ~ +30. ■ Standard boje (SD/HD) Stručni obra za c (Isključeno/Stručna1/Str učna2) Filter Boja (Isključeno/Crvena/Zele na/Plava ) Toplina boje [Stručna kontrola](LCD TV/LED LCD TV) R avnote ža bijele(Plasma TV) (Srednja/Topla/Hladna) Boju drugih videozapisa pretvara u HD boju. Razlike u bojama možda se neće opažati čak i kada vršite podešavanje za opće videozapise.PODEŠAVANJE SLIKE Skala boja (Širo ko/Standardni) • Standardno: Način za reprodukciju originalne boje prema standardu ulaznog signala neovisno o karakteristikama zaslona. Željenu vrijednost osvijetljenosti možete unijeti na 100 IRE. 20 točaka IRE(Plasma TV) • Uzorak: Inner (Unutarnji) / Outer (Vanjski) • IRE (Institute of Radio Engineers) jedinica je za prikazivanje veličine video signala i može se postavljati na 10. Outer (Vanjski) • Red/Green/Blue Contrast (Kontrast crveno/zeleno/plavo.

4 Odaberite Vrać. 50 70 60 0 R G 50 70 60 0 R G • Sjena • Vrać. post. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. post. post. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. post. U redu. Lokalno za tamnjenje LED-a (Samo 42/47LH90**) Nakon analiziranja signala ulaznog videozapisa po područjima zaslona. post. uređaj namješta pozadinsko osvjetljenje kako bi poboljšao omjer kontrasta. U redu. slike Ekra n LED Local Dimming : IsključenoaIsključeno LED lokalno za tamnjenje : Ekra n E PODEŠAVANJE SLIKE Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. SLIKA • Kontrast • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Vrać. slike • Vrać. 123 . OK Pokreni postavljenu vrijednost. slike • Vrać. post. SLIKA • Svjetlina • Oštrina • Boja • Sjena • Vrać. slike • Napredno upravljanje • Napredno upravljanje Isključeno LED lokalno za tamnjenje : LED Local Dimming : IsključenoaIsključeno Uključeno Uključeno 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. slike Ekra n Ekra n E Prmj. slike Ne • Napredno upravljanje 1 MENU 2 OK Odaberite SLIKA. U redu. 3 OK Odaberite Da ili Ne. 90 50 70 60 0 R G 90 50 • Oštrina 60 ? Sve postav ke slike bit će vraćene na tvorničke • Boja 60 postav ke. U redu. slike. SLIKA • Kontrast • Svjetlina E Prmj.VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE Postavke odabranog načina prikaza slike postavlja se natrag na tvorničke postavke. Nastaviti? G • Sjena 0 R • Napredno upravljanje Da • Vrać. post. Odaberite L E D l o k a l n o z a t a m n j e n j e. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. SLIKA • Svjetlina • Oštrina • Boja E Prmj.

U redu. tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način E Prmj. Indika tor miro vanja Utvrđuje hoće li se lampica indikatora s prednje strane TV prijemnika u načinu mirovanja postaviti na Off (Isključeno). 32/37/42LG33**. 32/37/42LF25**. Jednostavan korisnički meni. 42PQ65**. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. 3 OK 4 Odaberite Zvuk pri pokre tanju(samo 32/37/42/47LH70**). U redu. OPCIJA SIMPLINK Zaklj.PODEŠAVANJE SLIKE (osim za 19/22LU 4 0**. . 50PS65**) Omogućuje podešavanje intenziteta LED lampice i zvuka prilikom isključivanja napajanja. Low (Nisko) ili High (Visoko). (samo 32/37/42/47LH70**) Utvrđuje hoće li se lampica indikatora s prednje strane TV prijemnika u načinu mirovanja postaviti na On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Zvuk pri pokre tanju (samo 32/37/42/47LH70**) Dok je uređaj isključen. 50/60PS80**. postavite Startup Sound (Zvuk prilikom pokretanja) na Off/Low/Medium/High (Isključeno/nisko/srednje/visoko). tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način : Uključeno Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki E Indika tor napajanja Prmj. Odaberite Indika tor rada. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. : Uključeno : Isključeno :1 : Uključeno : Isključeno :1 Zvuk pri pokre tanju : Uključeno Indika tor miro vanja Jednostavan korisnički meni. 42/50PQ35**. Indika tor miro vanja ili Indika tor rada Odabire željeni Izvor. 32/42/47LF51 **. (osim za 32/37/42/47LH70**) Indika tor rada Utvrđuje hoće li se lampica indikatora s prednje strane TV prijemnika postaviti na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) kada je napajanje uključeno. 19/22/26LU 5 0**. 19/22/26LG 31 **. F Srednja Uključeno Uključeno G Postav ke načina rada Indika tor trgovini : Rad u rada Vraćanje tvorničkih postavki Za tvori 124 PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. 50/60PS70**. 32/37/42LG 2***. 19/22/26LH20**. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.

Uobičajeno :: Uobičajeno Uobičajeno Demo način : Uključeno Orbite r Postav ke načina rada : Rad u trgovini Osvježenje bojama Vraćanje tvorničkih postavki Osvježenje bijelom PODEŠAVANJE SLIKE Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. : Uključeno : Isključeno :1 : Uobičajeno : Uključeno : Uključeno : Isključeno :1 Jednostavan korisnički meni. tipkovnice Postavi ID metoda ISM Method E Prmj. Izbjegavajte da nepomična slika dulje vrijeme ostaje na zaslonu. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. 3 OK Odaberite Uobičajeno. Ako se ukloni privremena slika koja kasni. Osvježenje bijelom Funkcija White wash uklanja trajne slike sa zaslona. 125 . Jednostavan korisnički meni. zaslon će pomjerati svake 2 minute. tipkovnice Postavi ID ISM metoda ISM Method Demo način E Prmj. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. Napomena: Jako izraženu trajnu sliku neće biti moguće potpuno ukloniti s opcijom White Wash. Odaberite ISM metoda. Međutim.M ETODA SMANJENJE EFEKTA TRAJNE SLIKE (ISM) (SAMO PLAZMA TELEVIZOR) Smrznuta ili nepomična slika koja se dulje vrijeme prikazuje na zaslonu rezultirat će fantomskom slikom koja ostaje i kada promijenite sliku. Spremite. Orbite r Orbiter opcija može pomoći u sprječavanju nastanka trajne slike. najbolje je izbjegavati prikaz bilo kakve statične slike na zaslonu. odaberite Uobičajeno. U redu. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. U redu. 4 OK • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Ukoliko vam nije potrebna ova opcija. a izvodi se uzorak boje. Da bi se izbjegao efekt trajne slike. Osvježenje bojama ili Osvježenje bijelom. slika neće kasniti. Orbite r. Osvježenje bojama Blok boje sa zaslonom malo se pomaknuo i bijeli se uzorak naizmjence prikazuje.

U redu. pritisnite bilo koji gumb. Početna se vrijednost zaslona automatski vraća nakon 5 minuta u načinu demonstracije. Kada je Demo način postavljen na Isključeno u Rad u trgovini. Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki Postav ke načina radaUključenotrgovini : Rad u Uključeno Vraćanje tvorničkih postavki (osim za 50/60PS70**. 50/60PS80**) (samo 50/60PS70**. a na početnu se vrijednost vraća samo zaslon. U redu. gumb • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. (osim za + . Ako želite zaustaviti demonstraciju.PODEŠAVANJE SLIKE DEMO MODE (NAčIN DEMO) Prikazuje prezentacijski prikaz raznih logotipa ovog TV prijemnika. 3 OK Odaberite Uključeno da biste prikazali različite logotipe TV prijemnika. 4 OK Nastavite gledati TV. tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način Demo način E Prmj. Jednostavan korisnički meni. U Rad u trgovini . : Uključeno : Isključeno :1 : Uključeno Uključeno : Uključeno : Isključeno :1 : Uključeno Uključeno Isključeno Isključeno Uključeno(LED uključeno) Uključeno(LED uključeno) Uključeno(LED isključeno) Jednostavan korisnički meni. Nije moguće koristiti Demo način u načinu Kućna uporaba. Odaberite Demo način. 50/60PS80**) 126 PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. -) MUTE (bez zvuka). Demo način se ne izvršava. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. . OPCIJA SIMPLINK Zaklj. Demo način automatski se postavlja na Uključeno. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način Demo način E Prmj.

Odaberite Postav ke načina rada. Postavi ID :1 Indika tor rada Demo način Odaberite željeni način postavljanja. U redu. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. U redu. : Uključeno : Isključeno :1 : Uključeno : Uključeno : Isključeno Jednostavan korisnički meni. Način “Rad u trgovini” najbolja je postavka za prikaz u trgovinama.POSTAVKA NAčINA RADA Preporučimo da televizor postavite na “Kućna upotreba” za najbolju sliku u kućnom okruženju. 4 OK Spremite. tipkovnice Prmj. 127 . Odabir okružja. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. PODEŠAVANJE SLIKE 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. Jednostavan korisnički meni. Kućna upotreba : Uključeno Rad trgovini Postav ke načina rada Postav ke načina rada :: Rad uu trgovini Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki E Postav načina rada : : Rad u trgovini Postav keke načina rada Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki Odaberite [Kućna upotreba] da biste TV koristili kod kuće. odaberite [Rad u trgovini]. 3 OK Odaberite Rad u trgovini ili Kućna upotreba. Da biste TV koristili u trgovini. tipkovnice Postavi ID Indika tor rada Demo način E Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

128 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. U redu. Zbog toga što svaka stanica za emitiranje ima vlastite uvjete signala. : : Isključeno Isključeno : Isključeno • Razina 3 0 L + R Isključeno Isključeno Uključeno 3 0 L + R : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E : Isključeno 50 50 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. glasnoća. ZVUK Autom. ZVUK Autom. Ukoliko kvaliteta zvuka ili glasnoća nije na željenoj razini. glasnoća Čisti zvuk II R avnoteža Način zvuka : Standardni • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E Prmj. glasnoća Čisti zvuk II : :Isključeno Isključeno : Isključeno • Razina R avnoteža Način zvuka : Standardni Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Odaberite Autom. preporučuje se korištenje zasebnog sustava kućnog kina ili pojačala kako bi izašli na kraj s različitim korisničkim okruženjima.UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA AVL automatski ostaje na istoj razini glasnoće prilikom promjene programa. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. možda ćete trebati prilagoditi glasnoću svaki puta kada promijenite kanal. Ova značajka korisnicima omogućuje da automatskom prilagodbom za svaki program uvijek čuju istu glasnoću. . U redu.

U redu. Isključeno Isključeno Uključeno 3 0 L + R L + R R avnoteža Način zvuka • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E : Isključeno Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi E : 50 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. glasnoća Čisti zvuk IIII Čisti zvuk R avnoteža Način zvuka : Standardni : Isključeno : :Isključeno Isključeno • Razina 3 0 Prmj. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. ZVUK Autom. 5 OK Napravite željena podešavanja. 129 .CLEAR VOICE II (ISTAKNI GLAS II) Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa pomaže korisnicima da bolje čuju ljudske glasove. • Odabire nivoe od -6’ to ’+6’. značajka SRS TruSurround XT neće raditi. glasnoća Čisti zvuk II : Isključeno : Isključeno • Razina : Standardni Prmj. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Ako odaberete “Uključeno” za Čisti zvuk II. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. ZVUK Autom. UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M Odaberite Čisti zvuk II. Podešavanje za Clear Voice Level odabirom On (Uključeno) 4 OK Odaberite Razina. U redu.

3 OK Odaberite Standardni. Standardni. . Glazba. • Postavku Način zvuka možete prilagoditi i u 130 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M brzom izborniku.NAČIN RADA ZVUKA Možete odabrati postavku zvuka koju želite: Standard (Standardno). Sport ili Igra. Kino. Cinema (Kino).UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M P R ETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA . Music (Glazba). Sport i Igra tvorničke su postavke za optimalnu kvalitetu zvuka. Glazba Optimizira zvuk za slušanje glazbe. Kino. redu. a možete i prilagoditi Treble (Visoke tonove) i Bass (Bas). Sport (Sport) ili Game (Igra). ZVUK Autom. U redu. Kino Optimizira zvuk za gledanje filmova. ZVUK Autom. glasnoća Čisti zvuk II : Isključeno : Isključeno • Razina R avnoteža Način zvuka :: Standardni Standardni 3 0 Prmj. L + R L + R Standardni Standardni - • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E 50 50 50 50 Glazba + : Isključeno Kino + Sport Igra + 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. Odaberite Način zvuka. Igra Optimizira zvuk za igranje igara. Standardni Nudi standardnu kvalitetu zvuka. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. U U redu. Glazba. Sport Optimizira zvuk za gledanje sportskih događaja. Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja odgovarajuću postavku ovisno o vrsti televizijskog programa. glasnoća Čisti zvuk II R avnoteža Način zvuka Način zvuka : Standardni : Isključeno : Isključeno • Razina 3 0 Prmj.

4 OK Odaberite Visoki tonovi. Kino. L + R L + Standardni (koris) Standardni Glazba :Kino Isključeno Sport Igra R • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E 50 50 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. 1 MENU 2 OK • SRS TruSurround XT: TruSurround XT patenti- Odaberite ZVUK. Bas. Sport ili Igra. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Inc. Odaberite SRS TruSurround XT. Odaberite Način zvuka. Inc.PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA . Tehnologija TruSurround XT koristi se pod licencom tvrtke SRS Labs. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 131 .KORISNIČKI NAČIN ZVUK Autom. G G i je zaštitni znak tvrtke SRS Labs.1 na više kanala na dva zvučnika. SRS TruSurround XT Odaberite ovu opciju ako želite realističan zvuk. glasnoća Čisti zvuk II R avnoteža Način zvuka Način zvuka : Isključeno : Isključeno • Razina 3 0 : :Standardni (koris) Standardni Prmj. UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M 5 OK Odaberite željenu razinu glasnoće zvuka. ZVUK Autom. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. glasnoća Čisti zvuk II : Isključeno : Isključeno • Razina R avnoteža Način zvuka 3 0 :: Standardni (koris) Standardni Prmj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. rana je SRS tehnologija koja rješava problem reprodukcije sadržaja 5. 3 OK Odaberite Standardni. U redu. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. Glazba. U redu.

3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. glasnoća Čisti zvuk II : Isključeno : Isključeno • Razina R avnoteža Način zvuka : Standardni 3 Prmj. AV 3. Odaberite R avnote ža. U redu. ZVUK Autom. Kod AV 1. PODEŠAVANJE TV ZVUČNIKA UKLJUČENO/ ISKLJUČENO Moguće je podesiti stanje unutrašnjih zvučnika. zvuk se automatski prebacuje na zvučnik kućnog kina. U redu. TV zvučnik može biti uključen iako video signal nije prisutan. 3 OK Napravite željena podešavanja. ZVUK E 132 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M Prmj. zvuk izlazi na zvučnik TV-a. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. isključite unutrašnje TV zvučnike. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. ali kada je uključen zvučnik TV-a.UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M R AVNOTEŽA Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika. ZVUK E Prmj. Odaberite TV zvučnik. U redu. neki su izbornici u izborniku AUDIO (ZVUK) G onemogućeni. ZVUK Autom. Ukoliko želite koristiti vanjski Hi-Fi sustav. glasnoća Čisti zvuk II R avnoteža R avnoteža Način zvuka : Standardni • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E Prmj. : Isključeno : Isključeno • Razina 3 0 L L + R R L R R + F 0R R avnote ža L 00 L • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas E L R G : Isključeno : Isključeno Za tvori 50 50 50 50 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. AV 2. ! NAPOMENA Kada je zvučnik TV-a isključen. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. a Simplink kućno kino je uključeno. Kad je postavka TV Speaker (Zvučnik TV prijamnika) isključena. • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik TV zvučnik Audio opis Isključeno : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0 - : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik TV zvučnik Audio opis :: Uključeno Isključeno :Uključeno •Glasnoća 0 - : Isključeno 50 50 50 50 Isključeno Isključeno Uključeno + • Vraćanje postavki • Vraćanje postavki + 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. RGB na HDMI1 kabelskog načina rada. U redu. KOMPONENTA. G .

A A C .Postav ka DTV zvuka (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA) (Ovaj je izbornik omogućen samo u Švedskoj. • SRS TruSurround XT 50 50 : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik Audio opis : Uključeno :Uključeno E : Isključeno 50 50 • Vraćanje postavki • Vraćanje postavki Automatski Automatski HE-AAC : Automatski Dolby Digital MPEG DTV Audio postavke: DTV Audio postavke Automatski : Automatski DTV Audio postavke DTV Audio postavke: Automatski 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. ZVUK E Prmj. izlaz će uvijek biti M P E G. U redu.A A C . H E . D o l b y D i g i t a l . • H E . • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. • Više na str. Odaberite D T V A u d i o p o s t a v k e. 140 (Odabir audio jezika) 133 . odabiru se opcije H E . M P E G: korisnicima omogućava odabir željene vrste zvuka.A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G. D o l b y D i g i t a l ili M P E G. Ukoliko opcija M P E G nije podržana. Ukoliko je odabrana opcija M P E G. U redu. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.) Kad u ulaznom signalu postoje različite vrste zvuka ova funkcija omogućava odabir željene vrste zvuka. ZVUK • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik Audio opis : Uključeno :Uključeno E E Prmj. • A u t o m a t s k i: automatski zvuk prebacuje u redoslijedu H E . UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M 3 OK Odaberite A u t o m a t s k i .A A C i D o l b y D i g i t a l tim redoslijedom.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M ODABIR DIGITALNOG AUDIO IZLAZA Ova vam funkcija omogućava postavljanje željenog digitalnog audio izlaza. . • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : :PCM Digitalni audio izlaz PCM TV zvučnik Audio opis : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0 - : Isključeno • SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas 50 50 : Isključeno 50 50 • Vraćanje postavki • Vraćanje postavki Automatski Digitalni audio izlaz :: PCM Digitalni audio izlaz PCM PCM PCM TV zvučnik Audio opis + : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0 + 1 MENU 2 OK Odaberite ZVUK. U redu. pos- 134 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M Odaberite Digitalni audio izlaz. SPDIF izlaz bit će PCM(Pulse-code modulation (Modulacija impulsnim kodom)). U redu. (U sučelju HDMI. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. U tom slučaju. ZVUK E Prmj. Ako je na izborniku digital audio out odabrana opcija Auto (Automatski) kada dolby digital nije dostupan. Audio ulaz Digitalni audio izlaz Item (Stavka) Auto (Speaker On) (Automatski (Zvučnik uključen)) Auto(Speaker Off) (Automatski (Zvučnik isključen)) PCM MPEG DD DD+ HE-AAC MPEG DD DD+ HE-AAC PCM PCM DD DD PCM PCM DD DD DD PCM • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. "Dolby" i simbol dvostrukog slova "D" su zaštitni znakovi Dolby Laboratories. samo će DOLBY Digital signal biti postavljen kao izlazni zvuk. • U slučaju da je postavljen HDMI način rada. Čak i kada su DOLBY Digital i Audio jezik postavljeni na kanalu koji odašilje DOLBY Digital audio signal. toji mogućnost da neki DVD uređaji neće postaviti izlazni audio signal na SPDIF izlaz. TV može davati DOLBY Digital signal jedino ukoliko televizijski program odašilje DOLBY Digital audio signal. odabirom Auto (Automatski) na izborniku Digital Audio Out postavit ćete SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital. 3 OK Odaberite Automatski ili P C M. nije podržan Dolby Digital Plus). Kada je dostupan Dolby digital. ZVUK E Prmj. postavite izlazni digitalni audio signal DVD uređaja na PCM način. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA
Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke.

ZVUK
E

Prmj.

U redu.

ZVUK
E

Prmj.

U redu.

• SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik Audio opis : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0
-

: Isključeno

• SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas
i

: Isključeno

50 50

50 50

• Vraćanje postavki • Vraćanje postavki TV zvučnik Audio opis
+

Vraćanje postavki ••Vraćanje postavki Resetiranje postavki za zvuk... : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0
+

Digitalni audio izlaz : PCM

1 MENU 2
OK

Odaberite ZVUK.

Odaberite Vraćanje postavki.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M

3
OK

Pokreni postavljenu vrijednost.

• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

135

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M
AUDIO DESCRIPTION (OPIS ZVUKA) (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG
NAČINA RADA)
Ta je funkcija za ljude oštećena vida, a uz postojeći osnovni zvučni zapis nudi i zvučni opis kojim se objašnjava što se trenutno događa na TV programu. Ako je odabrana mogućnost Audio Description On (Uključen zvučni zapis), osnovni zvučni zapis i zvučni opis imat će samo one programe koji nude zvučni opis.
ZVUK
E

Prmj.

U redu.

ZVUK
E

Prmj.

U redu.

• SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik Audio opis : Uključeno : Uključeno :Uključeno •Glasnoća 0
-

: Isključeno

• SRS TruSurround XT • Visoki tonovi • Bas Digitalni audio izlaz : PCM TV zvučnik Audio opis Audio opis : Uključeno Isključeno :Uključeno : Uključeno Uključeno Uključeno •Glasnoća 0 50 50

: Isključeno

50 50

• Vraćanje postavki

• Vraćanje postavki

+

+

1 MENU 2
OK

Odaberite ZVUK.

Odaberite Audio opis .

3
OK

136

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M

Odaberite Uključeno ili Isključeno.

Podešavanje Audio Description Volume (Jačine zvučnog opisa) odabirom On (Uključeno)

4
OK

OdaberiteGlasnoća.

5
OK

Napravite željena podešavanja.

• Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

I/II
Ste reo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)
Kada je program odabran, informacije o zvuku s postaje pojavljuju se zajedno s brojem programa i nazivom postaje.

1Q. MENU
Odaberite Zvuk.

2
OK

Odaberite zvučni izlaz.

Emitiranje signala Mono Stereo Dual
A

Prikaz na zaslonu
MONO STEREO D UAL I, D UAL II, DUAL I+II

Odabir mono načina rada zvuka Ukoliko je stereo zvučni signal preslab pri stereo prijemu, možete ga prebaciti na mono način rada. Čistoća zvuka se poboljšava pri postavljanju na mono način rada. Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom Ukoliko se televizijski program odašilje s dvostrukim audio signalom (dva različita audio jezika), moguće je prebaciti način rada na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I DUAL II DUAL I+II

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M

A

šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima. šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima. propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.

137

gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio multiplekser) digitalnog audio signala. odaberite FM mono način rada. Odaberite zvučni izlaz. R + R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike. moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex . . moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO. NICAM DUAL II ili NICAM D UAL I+II ili FM MONO. Zvučni izlaz se može odabrati ovisno o vrsti primljenog emitiranog signala. Prilikom NICAM ste re o prijema. L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike. Komponentom.UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada) Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal. 3 Prilikom NICAM dual prijema. moguće je odabrati NICAM D UAL I. Ukoliko je signal preslab. L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik. možete odabrati izlazni zvuk za lijeve i desne zvučnike. moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO. Odabir vrs te zvučnog izlaza zvučnika U AV. RGB i HDMI načinu rada. a audio signal iz audio R ulaza šalje se u desni 138 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M zvučnik. 1 2 Prilikom NICAM mono prijema.

G Postavku zemlje „UK” potrebno je aktivirati samo u Velikoj Britaniji. 4 OK Spremite. G CI (Common Interface . UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. G Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.uobičajeno sučelje) funkciju možda neće biti moguće primijeniti ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala. bit će dostupni europski zemaljski/kabelski digitalni radiotelevizijski programi. ! NAPOMENA G Ukoliko ne dovršite postavljanje Vodiča za početno postavljanje pritiskom na gumb EXIT (izlaz) ili RETURN (povratak). OK Odaberite Jezik izbornika (Language) ili Zemlja.prikaz na zaslonu) nestane nakon određenog perioda mirovanja. 139 . G Ukoliko odaberete pogrešnu lokalnu postavku zemlje. * A ko želite promijeniti odabir jezika/držav e 1 2 MENU Odaberite OPCIJA. 3 OK Odaberite željeni jezik ili zemlju. G Ako je postavka države postavljena na "--". ali neke DTV funkcije možda neće raditi kako treba. ili ukoliko OSD (On Screen Display . teletekst če biti netočno prikazan i moguće je pojavljivanje problema prilikom rukovanja s teletekst opcijama. 2 OK Odaberite vašu državu. neke DTV funkcije možda neće biti dostupne ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala. G U zemljama u kojima ne postoje fiksni propisi digitalnog emitiranja.J EZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU / ODABIR ZEMLJE Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom prvog uključivanja. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. instalacijski izbornik će se nanovo pojavljivati pri svakom paljenju televizora. 1 OK Odaberite željeni jezik.

televizor može davati dio glavnog audio signala. Ukoliko jezik koji ste odabrali nije podržan kao glavni jezik za Audio jezik i jezik titlova.UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA) Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika. moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUBTITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču. 4 OK Spremite. uobičajeno postavljeni audio jezik će biti odabran. 3 AAC Audio Odaberite L+R. Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika .Ukoliko odaberete dodatni audio signal(audio signal za osobe s problemima s vidom/sluhom). . 3 OK 3 Odaberite željeni jezik. OSD informacije o audio jeziku Zaslon N. 140 UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZ I KO M < Odabir audio jezika > G Ukoliko prijemni signal podržava dva ili više audio jezika.Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg . Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku. Ukoliko prijemni signal ne odašilje signal titlova na odabranom preferiranom jeziku. gumb da bi odabrali jezik prikaza titlova. 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. možete odabrati jezik u sekundarnoj kategoriji. koristite opciju prikaza titlova. Odaberite jezik za zvuk. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. . Odaberite Audio jezik. 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. OSD informacije o jeziku titlova Zaslon N. MENU 2 Odaberite Zvuk . Zvuk za osobe oštećena sluha. Dolby Digital Plus Audio 1Q. moguće je odabrati audio jezik.A Stanje Not Available (Nije podržano) MPEG zvuk Dolby Digital zvuk Zvuk za osobe oštećena vida. Jezik titlova. Odaberite Nagluhost( ). G Pritisnite pružatelja usluge. L+L ili R+R. uobičajeno postavljeni jezik titlova će biti odabran.A Stanje Not Available (Nije podržano) Titlovi teleteksta Titlovi za osobe koje slabo čuju < Odabir jezika titlova > G Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika.

3 OK Odaberite godinu. U redu. 141 . datum. Vrijeme uključeno : Isključeno Vrijeme gašenja : Isključeno Sat Minuta Vremenska zona 1 MENU 2 OK Odaberite VRIJEME. Nakon odabira grada iz vremenske zone. mjesec. Datum 01 Ožu . • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. datum. Nakon što je u načinu DTV sat podešen. VRIJEME Sat Vrijeme isključeno : Isključeno Vrijeme uključeno Vrijeme gašenja : Isključeno : Isključeno Prmj. možete promijeniti vrijeme za 1 sat. ali ako pod Time Zone (Vremenska zona) odaberete grad s vremenskom razlikom. 2008 16 09 aLondon GMT Za tvori Mjesec Vrijeme isključeno : Isključeno God. POSTAVKE VREMENA Odaberite Sat. sat se na televizoru podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a (Greenwich centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i vrijeme se automatski podešava pomoću digitalnog signala. ne možete mijenjati vrijeme. vrijeme ili vremensku zonu 4 Postavite godinu.POSTAVKE VREMENA PODEŠAVANJE SATA Prilikom prijema digitalnog signala. U redu. sat se automatski podešava. (Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni televizijski signal nije dostupan. VRIJEME Sat Sat Prmj. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. vrijeme ili vremensku zonu.) Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije On/Off time (vrijeme uključivanja/isključivanja). mjesec.

. 42/47LH90**. 32/37/42LG33**. Odaberite U l a z.. osim ako nije pritisnut gumb. Sub ~ Sun ili Sun. 142 POSTAVKE VREMENA 3 Postavite sat. Pon ~ Sub. Postavite kanal. 4 • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. U redu. 32/37/42/47/55LH50**. automatski će ga prebaciti natrag u stanje mirovanja. • Da bi poništili funkciju On/Off Time (vrijeme • Samo za funkciju On Time (vrijeme uključivanja) uključivanja/isključivanja). HDMI4(samo 32/37/42/47LH49**.POSTAVKE VREMENA POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme. Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme. Odaberite Ponoviti. Dnevno. Komponentni. 1 2 Odaberite Vrijeme isključeno ili Vrijeme uključeno . odaberite Off (isključeno). 6 Postavite minute. 2007 16:09 Vrijeme isključeno : Isključeno Ponoviti F Vrijeme uključeno Isključeno Vrijeme uključeno :: Isključeno Isključeno Sat 00 Vrijeme gašenja : Isključeno Minuta 00 Ulaz P rogra m Glasnoća Za tvori Antena TV1 30 G 1 MENU 2 OK Odaberite VRIJEME. Dva sata nakon što je televizor uključen funkcija Vrijeme uključivanja. Odaberite Antena ili Kabel. 19/22/26/32/37/42LH20**. U redu. HDMI2(osim za 19/22LH20**. 32/37/42/47LH70**. Jednom. 19/22LG31**). 19/22LU50**. Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme uključivanja uključila televizor. VRIJEME Sat Prmj. 32/37/42LF25**.. 50/60PS70**. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Pon ~ Pe t. VRIJEME Sat Prmj. RGB ili HDMI1. 3 OK 4 5 Odaberite Isključeno. HDMI3(osim za 19/22LU40**. AV 1~ 3. Podesite razinu glasnoće zvuka pri uključenju. 50/60PS80**). Vrijeme isključeno : Isključeno Vrijeme uključeno Vrijeme gašenja : : Isključeno Isključeno : Isključeno 1 Ožu. 26LG31**). 32/37/42LG2***.

Odaberite Isključeno. 18 0 ili 240 Min. • Također možete postaviti Vrijeme gašenja preko izbornika VRIJEME. POSTAVKE VREMENA 143 . • Ukoliko isključite televizor. funkcija automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje mirovanja. prethodno postavljeno vrijeme automatskog gašenja se poništava. 12 0. 2 0. 3 0.POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja. 9 0. MENU 2 Odaberite Vrijeme gašenja. Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda. 1Q. 6 0. 10.

RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA Unesite lozinku. U redu. Postavi lozinku Blokirati progra m Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Prmj. Sustav zaključav. : Isključeno Isključeno :: Isključeno Isključeno Isključeno Uključeno : Isključeno blokiranje : Isključeno blokiranje Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza 1 MENU 2 OK Odaberite ZAKLJUČAJ. ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. pritisnite '0'.. '7' na daljinskom upravljaču. U redu. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. '0'. Prmj. • U slučaju da zaboravite svoju lozinku. U redu. Ukoliko je kanal zaključan. '0'. Odaberite Sustav zaključav. Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj! Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu. '0' na daljinskom upravljaču. 5 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Unesite 4-znamenkastu lozinku. pritisnite '7'. unesite lozinku kako bi ga privremeno otključali. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. . ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. Postavi lozinku Blokirati progra m Prmj. '7'. '7'. 4 OK OK Postavite lozinku. 144 RODITELJSKI NADZOR/PODJELA STAROSNOJ DOBI PO 3 OK Odaberite Uključeno.

U redu. Postavi lozinku Blokirati progra m Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Prmj. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno. 1 YLE TV1 DTV 1 YLE TV1 4 TV4 Stockholm 6 CNN 9 YLE Teema 24 TV4 Fa kta RADIO 2 YLE TV2 5 YLE FST 8 YLE24 14 TV4 Film 50 TV400 TV ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. Unesite lozinku da biste gledali program koji je blokiran. RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI 4 ZELENA Odaberite program koji želite blokirati. 3 OK Uđite u Blokirati progra m. : Isključeno : Isključeno blokiranje P reth. Odaberite Blokirati progra m. 145 .B LOKIRANJE PROGRAMA Blokira sve programe koje ne želite gledati ili za koje ne želite da vaša djeca gledaju. Promjena N avigacija Blokirati / Odblokirati P P romjena stranice P rethodni 1 MENU 2 OK Odaberite ZAKLJUČAJ. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika.

Postavi lozinku Blokirati progra m : Isključeno :: Isključeno blokiranje Isključeno bloki- Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Isklj. programi : Isključeno 10 i više 11 i više 12 i više :: Isključeno blokiranje Isključeno bloki13 i više 14 i više 15 i više 16 i više 17 i više 18 i više Isključeno blokiranje E 1 MENU 2 OK Odaberite ZAKLJUČAJ. 146 . Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka. Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za odrasle prema ocijenjenim ograničenjima. ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. U redu. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Stoga. 3 OK Napravite željena podešavanja.RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM NAČINU RADA) Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje. ova funkcija ne radi.Blokiranje: Odobreni svi Prmj. RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI 4 OK Spremite. Unesite lozinku da biste gledali program koji ima ocjenu kvalitete. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. ako signal prima neispravnu informaciju. Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako ste ugasili TV. Postavi lozinku Blokirati progra m Roditeljski nadzor Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Prmj. U redu. Odaberite Roditeljski nadzor.

Isključeno Isključeno Isključeno : Isključeno : Isključeno blokiranje Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza HDMI1 Isključeno : Isključeno blokiranje HDMI2 HDMI3 HDMI4 Isključeno Isključeno Isključeno (osim za 19/22LH20**. 32/37/42LG2***.B LOKIRANJE VANJSKOG ULAZA Omogućuje vam blokiranje unosa. 32/37/42LF25**. 32/37/42LG33**. Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. Postavi lozinku Blokirati progra m AV2 AV3 : Isključeno Komponentni RGB Prmj. 147 . 50/60PS70**. 26LG31**) Za tvori (Samo 32/37/42/47LH49**. podešen na Uključeno. U redu. RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI 4 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. 32/37/42/47LH70**. U redu. 42/47LH90**. 3 OK Odaberite izvor. 5 OK Spremite. 19/22LG31**) (osim za 19/22LU40**. 19/22/26/32/37/42LH20**. Postavi lozinku Blokirati progra m Roditeljski nadzor Blokiranje ulaza Blokiranje ulaza Prmj. 50/60PS80**) 1 MENU 2 OK Odaberite ZAKLJUČAJ. ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. 32/37/42/47/55LH50**. • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz. 19/22LU50**. AV1 F Isključen Isključeno G ZAKLJUČAJ Sustav zaključav. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Odaberite Blokiranje ulaza.

OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa ) Prmj. • Kada je Zaklj. • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. tipkovnice Zaklj. P D ili E (ili P ) ili POWER. (Osim za gumb r / I : samo plazma televizor) 4 OK RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI • Pritisnite gumb MENU za povrat na normalni TV prikaz.RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban daljinski upravljač. tipkovnice Uključeno Uključeno E 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. tipkovnice : Isključeno : Isključeno Zaklj. Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka ) : Isključeno : UK : Uključeno Isključeno : Isključeno Jezik izbornika (Language) : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Hrva ts ka : Isključeno : UK SIMPLINK : Uključeno Isključeno Zaklj. Tipkovnicu postavljen na ‘Uključeno’. 148 . U redu. Tipkovnicu postavljena na Uključeno. ako je Odaberite Zaklj. U redu. pritisnite gumb r / I. 3 OK Odaberite Uključeno ili Isključeno. P ili NUMBER ili BROJEVE na daljinskom upravljaču. INPUT. Tipkovnicu Uključeno' u slučaju pritiska bilo koje tipke na prednjoj ploči prilikom gledanja TV-a. tipkovnice E Prmj. INPUT(ulaz). na zaslonu se prikazuje poruka ' Zaklj. OPCIJA Audio jezik Jezik titlova Nagluhost ( Zemlja Oznaka unosa SIMPLINK Zaklj. Ova značajka može se koristiti kako bi se spriječilo neovlašteno gledanje. Spremite.The TV can be set so that the remote control is required to control it. This feature can be used to prevent unauthorized viewing. tipkovnice. TV isključen. • Kada je Zaklj.

Tipka P može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice. cijenama dionica i mnogim drugim temama. morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice. zeleno. Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok. možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA. Također. Također. Teletekst je besplatna usluga koju nudi većina TV postaja s ažuriranim informacijama o novostima. TV programu. 149 . žuto i plavo na dnu zaslona.TELET E KST POWER ON/OFF TV/RAD POWER AV MODE Ova značajka nije dostupna u svim državama. naziv TV postaje. Pritisnite tipku TEXT ili EXIT kako biste ugasili teletekst. može se koristiti tipka P . A Izravan odabir stranice Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom. Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir.MENU INFO i GUIDE FAV MARK RATIO JEDNOSTAVAN TELET E KST A Odabir 1 stranice 2 Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA.VIEW Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG. Na zaslonu se pojavljuje početna stranica ili stranica koja je zadnja gledana. Ponovno se pojavljuje prethodni način rada. MENU MUTE RETURN / EXIT UKLJUČI/ISKLJUČI Pritisnite tipku TEXT (teletekst) kako biste prebacili na teletekst. Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice. TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG TELETEKSTA. Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. vremenu. A Odabir 1 2 3 TELET E KST bloka / skupine / stranice 4 S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok. datum i sat. može se koristiti tipka P . TELET E KST NA VRHU ZASLONA Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno. a drugi označava trenutno prikazanu stranicu. TELETEKST NA VRHU ZASLONA i BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju brz i jednostavan odabir informacija na teletekstu. Žuto polje označava sljedeću skupinu. Prvi broj stranice označava vaš odabir. AV MODE Q. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno unošenjem odgovarajućeg broja stranice. ENERGY SAVING LIST Q. a plavo polje sljedeći blok. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku.

Te kst opcije Indeks Vrijeme Zaustav i i A Indeks Odaberite svaku stranicu kazala. pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj podstranice.TELET E KST BRZI TELET E KST Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje. prikaz će se promijeniti u broj stranice. pritisnite RED/GREEN (CRVENO/ZELENO). A Ažurira j Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Kod odabira ovog izbornika. Broj podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Prikažite početnu stranicu. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom kutu zaslona. odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona. Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom. Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. 150 TELET E KST ? A Otkrij Odaberite ovaj izbornik za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki. . u gornjem lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna.OPT i zatim pomoću tipke odaberite i izbornik. POSEBNE FUNKCIJE TELET E KSTA A Pritisnite tipku T. ili gumbe NUMBER (BROJ). možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA. Tipka P može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice. OPT i zatim koristite tipku za odabir izbornika Text Option (Opcije teleteksta). A Odabir 1 2 3 stranice 4 Pritisnite tipku T. A Zaustav i Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. U načinu rada teleteksta. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu. Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja. Kada je dostupna ažurirana stranica. A Vrijeme Otkrij Ažuriraj Za tvori Prilikom gledanja TV programa. Ponovno odaberite ovaj izbornik za pregled ažurirane stranice teleteksta.

TELET E KST UNUTAR DIGITALNE USLUGE 1 Pritisnite brojeve ili tipku P za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst. ŽUTE. ZELENE. Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći korak pritiskom tipki O K (U REDU). . . BROJ EVA ili P LAV E itd. Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku. O K (U REDU). TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšan u raznim vidovima poput teksta. CRVENE. Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.DIGITALNI TELET E KST * Ova funkcija radi samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irs koj. ŽUTE. slike. 2 Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijeđite na sljedeći korak pritiskom tipki TEXT. Morate odabrati off u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi). BROJ EVA ili P LAV E itd. TELET E KST U DIGITALNOJ USLUZI 1 2 3 4 Pritisnite brojeve ili tipku P za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst. 3 Za promjenu digitalnog operatera. Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem digitalnog teleteksta. CRVENE. DIGITALNI TELETEKST 151 . ZELENE. itd. odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke P . Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste uključili teletekst.

A A A 152 DODATA K Linije ili trake po slici Provjerite antenu (Promijenite položaj antene). Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija. Nema boje ili je loša ili loša A Pokušajte s drugim kanalom. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV. A Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore? A Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene. Signal postaje je slab.DODATA K RJEŠAVANJE PROBLEMA TV ne radi ispravno. A Vodoravne/okomite trake ili slika se trese Slab prijam na nekim kanalima A Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju. A Nema slike & Nema zvuka Slika se sporo pojavljuje nakon uključivanja A Ovo je uobičajeno. Je li prekinuto napajanje strujom. A Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +. Problem je možda u odašiljanju.3. Problem je možda u odašiljanju.do -). slika A Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti? A Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvijetljenosti slike. Ne podržavaju li HDMI kabeli HDMI inačicu 1. Podesite Colour (boju) u izborniku. A Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji. postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta. A Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu. A Daljinski upravljač ne radi Odjednom je Off struja. A Nema slike prilikom povezivanja s HDMI-em .3. A Pokušajte s drugim kanalom. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1. . može doći do treperenja ili nestanka slike. Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi uzrokovao smetnju. Provjerite je li TV uključen. okrenite drugu postaju. slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. A Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja. A Umetnite nove baterije. A Video funkcija ne radi. Je li podešen sleep timer (tajmer za gašenje)? A Provjerite postavke za upravljanje. Problemi na postaji ili kabelskom kanalu. A TV prijemnik automatski će se isključiti ako 15 minuta bude uključen. a da nema ulaznog signala.

0. Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u. Problem je možda u odašiljanju. odaberite OPCIJA -> Odabir Postav ke načina rada -> Odabir Kućna upotreba. Provjerite izvor zvuka. Ponovno ugradite računalnu video karticu. televizor automatski vraća početne postavke nakon određenog vremenskog razdoblja. (Opcija) A Okomite trake u pozadini & Vertikalni šum & Neispravan položaj Boja zaslona je nestabilna ili je u jednoj boji A A A Provjerite signalni kabel. Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1. fazu ili H/V (vodoravan/okomit) položaj. *Ova značajka nije dostupna za sve modele. (Samo kod primijenjenog PC načina rada) A Signal je izvan dometa (Nevaljani format) Podesite rezoluciju. A Slika u redu & Nema zvuka A A A Pritisnite tipku + ili . Postoji problem s postav kama PICTURE (SLIKA). Prebacivanje na način kućne upotrebe dovršeno je. Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka). Koristite Auto configure (automatsku konfiguraciju) ili podesite sat. A To znači da je trenutačna postavka TV-a način Rad u trgovini Kako biste se prebacili na način Kućna upotreba. vodoravnu frekvenciju ili okomitu frekvenciju. Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 2. Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti? Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku. Pokušajte s drugim kanalom.Audio funkcija ne radi. Nema zvuka iz jednog od zvučnika Neobičan zvuk iz unutrašnjosti TV-a Nema zvuka prilikom povezivanja HDMI-a ili USB-a A A A A P roblem u računalnom načinu rada. Kada korisnik mijenja postavke slike. DODATA K 153 .(jačina zvuka).3. trebate učiniti sljedeće: Iz izbornika TV-a.

A Ne koristite mokru krpu. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha. suhom krpom koja ne pušta dlačice. A Dulje izbivanje OPREZ G Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr.DODATA K ODRŽAVANJE Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a. za praznik) nećete uključivati TV. Čišćenje zaslona 1 Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. a zatim njome obrišite zaslon. Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. iskopčajte kabel kako biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara. 154 DODATA K . 2 Čišćenje kućišta Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom. Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.

4 40.7 1 kg / 25.0 mm 1 45.2 inches 1 kg / 28.7 x 20.6 mm 1 53.6 x 3.7 x 599.17 x 0.3 x 10.4 lbs 1.4 x 529.3 x 1 inches 1.2 mm 36.9 lbs 4.20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.9x 89.7 40.7 AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1036.3 x 296.94 x 2.3x 319.9 lbs 5.1 x 8.4x 28.4x 31.3 x 3.9 mm 31.9 inches 22.8x 25.7x 36.9 inches 22.5 x 10.6 mm 36.7 x 20.1 x 210.3 x 223.8 mm 40.9 lbs 5.3 x 1 inches 2.4x 28.6 mm 36. DODATA K 155 .7 lbs 8.3 1036.8 mm 1 9.4 lbs 1.2 x 81.0 lbs 2.0 x 55.0 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LH4000-ZA 804.7 lbs 8.7 x 599.8 x 3.0 x 721.4 x 1 inches 1.7 x 23.8 mm 1 45.9 x 3.7 x 667 270.2 kg / 49.0 x 5.7 924.3 x 3.8 inches 804.4 x 89.4 x 586.0 x 722.5x 337 mm 1 .1 kg / 37 lbs 7 .0 lbs 19.2 x 8.2 x 793.5 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W 37LH4010-ZD 37LH4020-ZC 924.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 280W Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.5 inches 1 kg / 34.6 inches 1 kg / 41.0 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Power requirement Power Consumption 42LH40** MODELS MODELI 42LH4000-ZA 42LH4010-ZD 42LH4020-ZC 47LH40** 47LH4000-ZA 47LH4010-ZD 47LH4020-ZC 1 53.2 kg / 49.0x 45.2 inches 1 kg / 28.7 x 666.5 inches 1 kg / 34.0 lbs 19.7x 296.2x 71 99.2 x 81.0 mm 31.7 1 kg / 25.8 x 3.6 x 3.8x 25.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 280W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja 1036.TEHNIČKI PODACI PROIZVODA 32LH40** 37LH40** 37LH4000-ZA 924.9x 89.0 x 655.6 kg / 43.4 x 529.8 1 kg / 30.6 inches 1 kg / 41.2 x 791.7 AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1 53.0 mm 31.4x 26.2 x 1 inches 3.4 x 589.2 mm 1036.8 mm 31.0 x 655.1 kg / 37 lbs 7 .0 mm 3.5 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W 32LH4010-ZD 32LH4020-ZC 804.6 kg / 43.8 1 kg / 30.6 mm .9 lbs 4.6 1 53.4 x 89.3 x 270.7 inches 924.0x 99.4x 23.4x 23.4x 31.9 x 3.9 1 .4x 26.8 mm 40.7 inches 45.8 x 28.2x 719.0 lbs 2.7 x 23.3 inches 804.8 x 28.9 1 .

9 lbs 17.6 mm 37 23.8 mm 41.2 inches 12.8 x 3.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1 73.8 kg / 45.2 x 719.8 x 665.4x 723.4x 723.8 inches 815.1x 1.4 x 789.2x 28.0 inches 23.2x 31.2 lbs 1.0 mm 1 46.9 x 3.4 41.6 mm 1 73.3 x 90.2 mm 1052.2 lbs 1.6 inches 19.3 x 1 inches 1.8 mm 1 46.0x 585.2 x 10.7x 337 mm 1 .0 mm 32.0 mm 3.94 x 2.6 inches .2x 28.6 mm 37 26.7 inches .3 inches 815.5 x 25.9 lbs 6.0 x 529.4 x 791.5 x 4.6 inches 19.2 x 1 inches 2.9 lbs 6. 104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.4 x 10.2 x 720.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 260W Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.0 x 5.8 x 666.8 mm 41.2 inches 12.6x 210.7 940.0 kg / 41.1x 940.17 x 0.2 x 657.0 lbs 4.3 1 kg / 32.5x 28.9 x 3.1 x 20.6 inches .2x 31.9 mm 32.5x 90.4x 319.5x 90.2 kg / 37.0 x 529.4 AC100-240V~ 50/60Hz 150W 32LH5010-ZD 32LH5020-ZE 815.4 kg / 51.5 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije 42LH50** MODELS MODELI 42LH5000-ZB 42LH5010-ZD 42LH5020-ZE 47LH50** 47LH5000-ZB 47LH5010-ZD 47LH5020-ZE 1 73.5 x 4.5 x 25.6 mm 37 23.2x 270.1 x 20.2 kg / 37.1 x 8.2 x 657.1 x 23.0 inches 23.2 x 1 inches .4x 100.8 x 3.1 x 1 inches 3.1x 1 kg / 35.9 x 3.2 mm 37 26.6 lbs 20. 156 DODATA K .6 x 82.5x 28.0 lbs 20.6 kg / 27.3 1052.0x 583.8 x 603.9 x 3.6 kg / 52.DODATA K 32LH50** 37LH50** 37LH5000-ZB 940.7 inches 46.1 x 270.8 kg / 45.7 41.1x 1 kg / 35.20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.4x 100.1 x 296.6 kg / 27.2x 296.9 lbs 17.8x 223.0 x 55.8 x 603.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 260W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja 1052.5 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LH5000-ZB 815.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1052.8 lbs 1 kg / 25.0 kg / 41.8 lbs 1 kg / 25.8 mm 32.0 x 8.0lbs 4.6 1 73.0 mm 32.1 x 23.8 mm 1 46.6 x 82.3 x 90.4 AC100-240V~ 50/60Hz 150W 37LH5010-ZD 37LH5020-ZE 940.3 1 kg / 32.

2 lbs 32.3 inches 36.2 inches 27 kg / 60.5 x 15.2 kg / 51.MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 55LH50** 55LH5000-ZB 1357 x 901.5 kg / 51.4 kg / 80.5 x 14.4 x 398.3 23.9 x 776 x 361.1 lbs .0 x 423.7 inches 1357 x 835.9 x 4.2 x 3.7 inches 23.0 x 5.0mm 3.94 x 2.8 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 220W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 1065.6 mm .0 53.20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.4 mm 42 x 28. 104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.0 mm .4x 33.4 x 94. DODATA K 157 .0 x 55.0 53.7 mm 42 x 30.5 kg / 42.7 x 4.2 inches 1065.4 x 109.8 mm 46.6 x 105.7 inches 1 179 x 780.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 190W Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.4 x 32.5 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 350W s postoljem bez postolja s postoljem Težina bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije 42LH90** 42LH9000-ZA MODELS MODELI s postoljem bez postolja s postoljem Težina bez postolja 47LH90** 47LH9000-ZA 1 179 x 851.5 x 16.9 kg / 72.4 x 30.1 lbs 19.9 mm 46.4 x 35.17 x 0.9 x 716.

6 x 682.5 458.1 kg / 31.0 x 735.2 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W 42LG33** 42LG3300-ZA 1032.3 31.0 x 13.3 lbs 8.7 x 35.6 x 23.8 x 344.5 x 69.8 mm 40.6 x 21.8 x 742. .1 x 9.8 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula 100.3 x 89.1 kg / 22.9 mm 1 3.7 inches 4.0 x 92.3 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 50W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije 32LG33** 37LG33** 37LG3300-ZA 919.0 x 663.0 inches 801.6 kg / 12.7 inches 23.0 x 5.1 x 17 x 3.3 x 1 inches 1.6 kg / 54.5 inches 22.8 .1 x 23.6 1032.6 91 x 610.1 x 15.0 x 3.6 kg / 52.8 x 9.0 mm 3.8 x 391.1 x 4.1 x 20.1 45.0 mm 20.7 x 26.0 x 189.2 x 81 x 342.3 x 293.3 x 293.8 32.8 inches Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) Težina s postoljem bez postolja 14.DODATA K 19LG31** 22LG31** 22LG3100-ZA 522.3 26.5 lbs 8.0 mm 31.3 x 508.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 280W MODELI s postoljem bez postolja 32LF5100-ZA 81 x 598.3 x 1 inches 1.0 x 55.0 mm 40.5 kg / 49.0 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 10W MODELI s postoljem bez postolja 19LG3100-ZA 458.1 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 47LF51** 47LF5100-ZA 1 56.5 x 3.0mm 3.1 x 79.17 x 0.4 x 7 inches .9 x 1 inches 1.5 x 189.5 inches 1 kg / 41.6 kg / 19.0 kg / 46.4 lbs 24.8 10.2 x 227 mm .9 lbs 4.94 x 2.2 x 739.2 kg / 64.6 lbs 20.3 x 3.6 x 15.5 kg / 9.3 x 449.6 .2 inches 81 x 540.2 kg / 9.8 AC100-240V~ 50/60Hz 55W 26LG31** 26LG3100-ZA 663.6 x 32.2 x 24.0 mm 40.34 kg / 1 lbs 1.0 kg / 44.2 x 384.3 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W MODELI s postoljem bez postolja 32LG3300-ZA 801.7 lbs 6.2 x 69.7 x 29.1 x 3.1 x 92.0 .8 x 670.0 inches 663.2 x 103.2 x 431.0 mm 20.1 x 13.0 mm 9.8 mm 36.7 inches 5.8 x 227 mm 3.0 mm 18.4 x 79.0 mm 26.1 inches 29.7 x 26.1 lbs 21.8 1 kg / 35.4 1 kg / 26.8 x 604.4 x 3.9 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W Energetski uvjeti Potrošnja energije 32LF51** 42LF51** 42LF5100-ZA 1034.6 x 9.3 32.2 x 26.2 x 2.2 mm 18.1 lbs 1 kg / 27 lbs 2.6 36.6 x 29.5 522.6 x 2.2 inches .20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% 158 DODATA K (Širina x Visina x Dubina) Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.1 x 21.2 inches Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) Težina s postoljem bez postolja 1 kg / 29.8 x 544.0 x 293.0 mm 1 45.6 x 17 x 7 inches .3 lbs 1.6 lbs 3.8 x 80.8 mm 40.6 1034.5 inches 1 56.4 lbs 5.2 x 227 mm .

0 mm 1 x 1 7 inches 8.0 x 538.4 x 1 x 2.7 5.9 x 397 x 65.0 x 357 x65.6 inches 8.7 542.0 mm 474.0 x 1 82.7 lbs 3.0 x 81.94 x 2.0 mm .7 542.0 4.7 7 AC100-240V~ 50/60Hz 1 0W 1 Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) Energetski uvjeti Potrošnja energije 19LU40** MODELS MODELI s postoljem bez postolja s postoljem Težina bez postolja 4.4 x 1 x 7 inches 6.0 x 1 82.5 5.9 kg / 8.9 kg / 19.0 x 373.0 x 5.6 inches 8.1 5.0 AC100-240V~ 50/60Hz 55W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 474.9 x 1 x 7 inches 6.1 474.4 x 1 x 2.0 x 1 82.2 474.9 x 429.6 inches 5.7 5.0 mm 26.1 5.6 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 40W 4.3 inches 668.0 mm .2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 40W 26LU50** 26LU5000-ZA 26U5010-ZB 26LU5020-ZC 668.4 kg / 9.0 mm 1 x 1 x 2.0 x 357 x65.0 x 456.4 kg / 1 lbs 1.7 kg / 8.0 22LU40** 22LU4000-ZB 542.0 mm 21.9 1 x 1 x 2.4x .7 4.17 x 0.8 21.7 19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 22LU4010-ZC 542.9 kg / 8.2 2. DODATA K 159 .20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.2 inches 8.0 x 390.5 kg / 1 lbs 2.9 .2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 55W MODELI s postoljem bez postolja s postoljem Težina bez postolja 19LU5000-ZA 19U5010-ZB 19LU5020-ZC 462.4 kg / 9.7 lbs 3.6 inches 3.7 lbs 3.1 Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) AC100-240V~ 50/60Hz 55W 100.0 kg /1 lbs 1.0 mm 3.7 4.0 kg /1 lbs 1.6 kg / 10.19LU50** 22LU50** 22LU5000-ZA 22U5010-ZB 22LU5020-ZC 529.0 mm .1 x 41 x 196.6 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 40W 5.3 x 65.0 x 305.9 x 429.3 x 21.0 lbs .2 x 9.9 x 1 x 2.5 kg / 1 lbs 2.3 x 196.4 kg / 9.0 mm 6.2 1 x 1 7 inches 8.7 5.0 mm .0 x 390.9 1 x 1 x 2.0 mm 21.0 mm 1 x 1 x 7 inches 8.4x .6 20.4 x 1 x 7 inches 6.3 x 236 mm 26.0 8.0 mm 20.0 x 55.6 inches 8.0 x 65.9 .4 .7 .8 21.9 x 397 x 65.7 529.3 x 1 x 3.3 x 196.1 x 342.6 lbs 7 kg / 1 .9 4.6 inches 5.2 462.2 4.

7 x 65.6 inches 3.2 x 80.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 150W bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 37LH20** 37LH2000-ZA 37LH2010-ZB 37LH2020-ZC 37LH201C-ZA 922.0x 270.0 x 224.5 10.0 71.2 3.8 inches 8.4 lbs 1.0 x 10.0 mm .5x 28.2 inches 1 kg / 25.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1028.0 mm .9mm 31.4 x 270.6mm 40.0 kg / 39.0 26.0 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 40W 22LH20** 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB 22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA 533.8 7 AC100-240V~ 50/60Hz 1 10W 805.2 x 80.8 kg / 32.6 lbs 13.0 x 655.7 922.4 x 353.8 7 AC100-240V~ 50/60Hz 1 10W 32LH20** 32LH2000-ZA 32LH2010-ZB 32LH2020-ZC 32LH201C-ZA 805.0 x 1 x 6.9 4.0mm 36.0 x 660.0 mm 1 x 1 x 6.7 x 20.8 kg / 8.5 inches 14.0 26.9 kg / 19.6 kg / 10.0 mm 21.3x 23.2 kg / 35.2 lbs .3 kg / 22.8 x 3.6 kg / 8.0 x 55.4 x 351.0 x 595.8 inches 667 x 446.5x 28.0 kg / 39.7 lbs 7 kg / 1 .0 x 8.0 mm 21.8 x 3.2 2.8 kg / 32.0 x 528.0 x 659.0 x 1 71.8 kg / 10.0 x 79.0 kg / 28.5 inches 18.6 lbs 4.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W 922.8 inches 667 x 446.4 x 3.4 x 397 x 1 .6 lbs 13.3 inches 31.4 x 308.3 kg / 22.0 x 8.17 x 0.0 x 79.0 x 65.7 lbs 16.5 x 25.8 x 210.7 533.9 x 8.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W 42LH20** 42LH2000-ZA 42LH2010-ZB 42LH2020-ZC 42LH201C-ZA 1028.0x 297 .8 x 3.7mm 40.7 inches 922.0x 88.7 40.2 inches 7 8.9 kg / 19.2 inches 1 kg / 25.0 x 528.5 x 25.20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% 160 DODATA K Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.2 x 1 inches 1.0mm 36.0 mm .4 x 297.0 x 1 inches 1.1 x 8.7 lbs 7 kg / 1 .6 inches 8.DODATA K MODELI s postoljem 19LH20** 19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 462.5 inches 18.0 mm .3 x 19.0 x 715.8 x 3.0 x 716. .2 kg / 35.6 x 3.0 1.4 lbs 3.6mm 36.0 .2 inches 7 8.3 x 20.2 lbs .0 x 1 x 2.8 inches 5.0 x 224.0 x 5.3 x 1 .7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W s postoljem bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.3x 26.0mm 3.0 mm 1 x 1 x 2.0 kg / 28.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 150W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 667 x 507 x 21 mm 805.7 inches 1028.0 x 655.9 462.9mm 31.0 26.7 lbs 16.3x 23.0 x 595.7mm 40.3 x 1 .2 3.7 x 23.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 55W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije MODELS MODELI s postoljem 26LH20** 26LH2000-ZA 26LH2010-ZB 26LH2020-ZC 26LH201C-ZA 667 x 504.5 10.0 x 585.3x 26.0 26.5 inches 14.4 lbs 1.0x 88.0x 88.2 x 10.7 x 23.9 mm 31.4 x 3.0x 88.7 x 20.6 x 3.94 x 2.0 x 583.0mm 1028.0mm 36.3 inches 805.

1 kg / 26.5x 28.0 31.0 x 595.7 lbs 1 kg / 24.0 x 659.5 x 3. 150W (42LH3800) 47LH3*** 47LH3000-ZA 47LH3010-ZB/ 47LH3020-ZD 47LH3030-ZE/ 47LH301C-ZA 47LH3040-ZG 1 40.0x 79.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W.8 inches 31.94 x 2.3x 26.3 lbs 1.1 kg / 26.0x 88.9 lbs 13.0 x 1 inches 2.0 x 586.2 inches 12.5 inches 14.7 922.9 kg / 43.2 x 10.3 x 31 mm 1 8.4 x 270.9 x 3.0x 531.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W s postoljem bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije MODELS MODELI s postoljem 42LH3*** 42LH3000-ZA 42LH3010-ZB/ 42LH3020-ZD 42LH3030-ZE/ 42LH3800-ZD 42LH3040-ZG 42LH301C-ZA 1028. 1 (32LH3800) 10W 805.6 lbs 19.7 lbs 16.0 x 5.0 kg / 39.2 x 1 inches 1.9 x 1 inches 3.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 280W bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.9 x 28.3 lbs 1.1 x 8.6 x 722.0 x 224.MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LH3*** 32LH3000-ZA 32LH3010-ZB/ 32LH3020-ZD 32LH3030-ZE/ 32LH3800-ZD 32LH3040-ZG 32LH301C-ZA 805.6 x 722.9 x 99.0 x 715.7mm 40.4 40.0 x 595.6mm 1 40.6x 88.9 x 99.9 x 30.0x 270.0 x 10.9 inches 22.0mm 36.9 44.3 inches 805.5 kg / 49.5x 28.7 lbs 16.0 x 716.7 inches 922.0 mm 1 44.8 x 337 mm 1 .0 x 1 inches 1.6x 88.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 120W (37LH3800) 80W.4 x 297.5 x 3.5 inches 18.0x 658.1 kg / 28.0mm 3.0 x 21 mm 1.0 mm 1 44.17 x 0.0 x 660.6 lbs 19.6 x 788.3x 23.5 x 25.5 inches 18.3x 23.6 1 40.3x 26.5 inches 14.7 x 20.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 280W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 1028.9 x 3.7 1028.1 kg / 28.7 x 20.7 x 23.0mm 36.0x 297 .2 kg / 35.9mm 31.9 kg / 43.7 lbs 1 kg / 24.0 AC100-240V~ 50/60Hz 150W 37LH3*** 37LH3000-ZA 37LH3010-ZB/ 37LH3020-ZD 37LH3030-ZE/ 37LH3800-ZD 37LH3040-ZG 37LH301C-ZA 922.9 x 31.6 x 784.9mm 31.0x 658.5 x 25.0x 79. DODATA K 161 .9 lbs 13.9 x 3.0 x 583.0 x 55.7 x 23.9 x 28.0x 531.0mm 40.0mm 36.2 inches 12.4 x 3.0 mm 805.7mm 40.6mm 36.9 kg / 32.2 kg / 35.0 AC100-240V~ 50/60Hz 150W.0x 88.5 kg / 49.0 kg / 39.4 x 3.3 1028.7 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 1 40.9 kg / 32. 922.20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.0 x 8.7 inches 44.9 x 3.9 inches 22.

7 inches 1 123.9 inches 13.5 mm 35.5 lbs 1.0lbs AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije 42LH70** MODELS MODELI 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 42LH7020-ZC/42LH7030-ZE 1009.94 x 2.2 x 75 mm 31.2 lbs 22.4x 372.5 x 765.2 kg / 37.4x 51.0 x 55.6 AC100-240V~ 50/60Hz 150W 37LH70** 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE 903x 689.8 mm 35. 162 DODATA K .0 mm 3.9 x 1 inches 1. 104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.5 kg / 29.8 mm 44.4x 40.7 x 29.5inches 19.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 300W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.4 x 39.9lbs AC100-240V~ 50/60Hz 230W 47LH70** 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE 1 123.5 x 823.6 x 334.4 mm 39.2 803 x 584.1x 299.7 lbs 14.9 x 284.8 kg / 50.5x 27 x 1 inches .DODATA K 32LH70** MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 803 x 632.1 x 1.1 kg / 31.1 inches 1009.8 kg / 43.7 x 753.6 inches 26.17 x 0.8 mm 31.1 x 2.6 x 24.2 x 30.3 x 1.7 mm 39.6 x 23 x 2.0 x 5.6x 13.9 mm 44.1 1.4 kg / 58.7 lbs 17.7 903 x 639.7 x 27.20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.0 inches 16.4 x 14.5 x 25.2 x 32.7 lbs 1 kg /25.2 kg / 35.7 x 695.

6 mm 40.2 x 81.6 mm 36.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 260W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.9 inches 22.2 inches 12.3 x 10.0x 99.4x 26.7 x 20. 104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.4 lbs 1.3 x 12.2 kg / 49.8 kg / 34.MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LH49** 32LH4900-ZD 804.1 .0 x 655.2 x 8.7x 36.5 AC100-240V~ 50/60Hz 150W 37LH49** 37LH4900-ZD 924.4x 28.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 180W s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije MODELS MODELI 42LH49** 42LH4900-ZD 1036.17 x 0.94 x 2.9 mm 31.8 x 28.7 x 599.5 x 10.9 x 3.2 x 793.8x 25.3x 319.8 mm 45.0 x 5.7 AC100-240V~ 50/60Hz 210W 47LH49** 47LH4900-ZD 1 153.0 x 55.4x 31.9 lbs 14.1 x 210.4x 23.6 inches 1 153.4 x 529.3 x 3.0 mm 3.9x 89.4 x 89.8 mm 40.7 inches 1036.0 mm 45.0 kg / 30.9 kg / 41.6 mm .7 x 23.0 lbs 19.0 lbs 1 kg / 25.8 x 3. DODATA K 163 .3 inches 804.7 x 667 270.20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.4 x 589.3 x 270.0 x 722.2x 719.6 kg / 43.0 mm 31.7 kg / 28.6 inches 18.7 lbs 17 kg / 37 lbs .6 x 3.7 inches 924.5 inches 15.

6 x 682.0 kg / 46.6 919.3 x 1 inches 1.3 lbs 1.2 x 24.3 lbs 1.2 x 26.1 x 79.9 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W Energetski uvjeti Potrošnja energije 42LF25** MODELS MODELI s postoljem 42LF2500-ZA 1032.6 1032.9 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W 37LF2510-ZB 919.5 x 3.8 x 544.0 inches 801.6 x 23.8 x 742.1 lbs 21.0 mm 0.3 36.3 mm 31.7 x 29.8 x 742.3 x 289.6 x 21.94 x 2.8 31.0 mm 36.6 x 682.2 x 24.4 x 3.0 x 3.2 inches 1 kg / 29.0 mm 31.6 x 61 x 89.7 lbs 6.DODATA K 32LF25** 37LF25** 37LF2500-ZA 919.6 kg / 52.5 inches 1 kg / 41.8 x 670.8 1 kg / 35.3 x 293.4 x 3.5 inches 1 kg / 41.0 mm 40.0 mm 40.7 x 26.0 mm 31.1 x 92.5 lbs 8.2 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 32LF2500-ZA 801.5 lbs 8.0mm 3.4 1032. 164 DODATA K .0 mm 40.2 x 227 mm .7 inches 23.3 x 289.0 x 55.17 x 0.6 x 21.1 x 79.8 mm 36.3 x 1 inches 1.9 x 1 inches 1.2 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W s postoljem bez postolja 801.8 x 9.7 x 26.0 x 3.4 919.8 x 604.8 1 kg / 35.6 x 610.4 1 kg / 26.8 x 544.4 1 kg / 26.8 x 604.0 inches 32LF2510-ZB 801.8 x 9.1 x 92.8 mm 40.7 x 29.3 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W 42LF2510-ZB 1032.6 x 23.8 x 670.2 x 227.3 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) bez postolja Težina s postoljem bez postolja Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.0 kg / 46.6 lbs 3.5 x 3.3 x 293.3 x 89.7 lbs 6.7 inches 23.0 x 5.0 mm 36.9 x 1 inches 1.20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.6 lbs 3.1 lbs 21.2 x 26.6 kg / 52.2 inches Težina s postoljem bez postolja 1 kg / 29.

32LG2*** 37LG2*** 37LG2100-ZA 919.0 x 3.1 x 79.3 31.8 1 kg / 35.8 x 670.3 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 210W MODELI s postoljem 32LG2100-ZA 32LG2200-ZA 801.8 mm 36.0 mm 31.8 x 604.0 mm 9.0 inches Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) bez postolja 801.6 kg / 52.6 x 682.5 x 3.6 x 23.6 36.3 x 293.0 kg / 46.8 x 544.8 x 9.17 x 0.2 x 24.0 mm 40.8 x 742.6 1032.3 x 1 inches 1.1 lbs 21.6 lbs 3.6 91 x 610.9 x 1 inches 1.3 lbs 1.4 x 3.2 AC100-240V~ 50/60Hz 1 80W 42LG2*** 42LG2100-ZA 1032.1 x 92.8 mm 40.2 x 26.5 lbs 8.7 lbs 6.7 x 26.9 AC100-240V~ 50/60Hz 1 50W Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.2 x 227 mm .7 inches 23.2 inches Težina s postoljem bez postolja 1 kg / 29.0mm 3.4 1 kg / 26.94 x 2.3 x 293.5 inches 1 kg / 41.7 x 29. DODATA K 165 .20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.0 x 55.0 x 5.3 x 89.6 x 21.

4 lbs 34.9 mm 48.3kg / 102.7 53.4 x 32.8 x 835.7 1465.1 mm 57 x 36.5 x 3.4x 986.8 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 580W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.4x 986.DODATA K MODELI Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) 50PS70** 50PS7000-ZA 1228.9x 12.1 kg / 75.8 x 309 mm 48.4 x 926.4 x 371 mm 57 x 38.2 inches 1228. 90 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.0 lbs 34.8 x 309 mm 48.7 1465.0 x 5.2 lbs 1 46.0 x 55.9 x 3.1 mm 57 x 36.8x 795.1 kg / 84.3 kg / 75.4 x 371 mm 57 x 38.9 mm 48.6 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 490W 60PS80** 60PS8000-ZA 1465.4 x 932.6 inches .1 inches 38.5 x 78.94 x 2.2 inches .7 x 3.7 53.8 x 835. 166 DODATA K .2 x 82.6kg / 102.0 mm 3.20 inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.4 x 31.7 x 82.9x 12.1 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 580W s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije MODELS MODELI 50PS80** 50PS8000-ZA 1228.2 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 490W 60PS70** 60PS7000-ZA 1465.8x 784.9 x 14.3kg / 1 7 lbs 1 .9 x 14.6kg / 1 8.4 x 32.17 x 0.4 x 30.5 46.2 inches 1228.6 inches .2 inches .3 x 3.3 kg / 84.1 x 78.1 inches 38.

17 x 0.0 x 5.9 x 3.6 x 28.1 x 353.8mm 40.6 x 25.2 x 13.3 inches .4 x 12.0mm 3.2 kg / 48.0 x 83.9 x 308.7 x 80.9 x 3.8 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 430W Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) s postoljem bez postolja s postoljem bez postolja Težina Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100.7 x 759. DODATA K 167 .20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.7 x 818.9 1216.2 inches 24.9 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 320W 50PQ35** 50PQ3500-ZB 1216.0 mm 40.MODELS MODELI 42PQ35** 42PQ3500-ZB 1031.1 inches 1031.7kg / 74.2 x 656.6 lbs 22.2 x 720. 104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.0 x 55.3 lbs 31.2 kg / 68.9 33.9 inches .0 mm 47 x 29.94 x 2.3 kg / 53.0 mm 47 x 32.

2 x 76.8 mm 41.4 x 3. PAL I/II.8 x 772.6 x 12.8 x 824.8 x 725.9 mm 48.0 lbs 33.9 inches 1228.8 x 308 mm 41.5 x 13. UHF: E21 ~ E69.6 x 353.3kg / 55. HYPER: S21 ~ S47 Impedancija vanjske antene 75 Ω 75 Ω 168 DODATA K .8 kg / 74. SECAM L/L’ VHF: E2 ~ E12.4 x 30.0mm 3. CATV: S1 ~ S20.3 kg / 51.DODATA K MODELS MODELI s postoljem bez postolja s postoljem Težina bez postolja 25.94 x 2.4 x 3.0 x 55.0 x 78.4 x 32.0 x 26.0 x 5.104 Uvjeti okruženja Radna vlažnost Temperatura skladištenja Vlažnost skladištenja Podržane filmske datoteke A Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete. Finsku) Pokrivenost programa VHF.0 mm 48.8 lbs 23.1 inches 50PS65** 50PS6500-ZA 1228.17 x 0.1 inches Dimenzije (Širina x Visina x Dubina) Energetski uvjeti Potrošnja energije Veličina CI modula (Širina x Visina x Dubina) 100. UHF Analogna TV PAL/SECAM B/G/D/K.0 x 28.1 inches 1040. Digitalna TV Televizijski sustav DVB-T DVB-C (Samo za Švedsku.20inches Radna temperatura 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Manje od 80% -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Manje od 85% Pogledajte na str.8 x 669.3 kg / 80.4 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 320W 36.5 lbs AC100-240V~ 50/60Hz 490W 42PQ65** 42PQ6500-ZA 1040.

opcija) SUBTITLE (TITLOVI) SIMPLINK FREEZE Napomena R/C TIPKA R/C TIPKA (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO) R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA R/C TIPKA DODATA K 169 . Kod (Hexa) 95 08 0B 79 F0 45 43 AB 40 41 07 06 44 28 AA 30 02 03 1E 09 00 01 10~19 53 1A 72 71 63 61 20 21 39 7E 65 Funkcija Energy Saving(Ušteda energije) POWER (NAPAJANJE) INPUT (ULAZ) RATIO TV/RAD Q.OPT(T.MENU (BRZI IZBORNIK) MENU (IZBORNIK) VODIČ Gore ( ) Dolje ( ) Lijevo ( ) Desno ( ) OK( ) RETURN/EXIT INFO i AV MODE (NAČIN RADA) + FAV ( MARK ) MUTE (BEZ ZVUKA) P P Tipke brojeva 0~9 LIST (POPIS) Q.VIEW (BRZI PRIKAZ) CRVENA tipka ZELENA tipka ŽUTA tipka PLAVA tipka TEXT (TEKST) T.IR KODOVI *Ova značajka nije dostupna za sve modele.

Tip utikača. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Naziv pina Nema veze RXD (Primanje podataka) TXD (prijenos podataka) DTR (Spremna DTE strana) GND DSR (Spremna DCE strana) RTS (Spremno za slanje) CTS (Sigurno za slanje) Nema veze 1 5 6 9 RS-232C konfiguracije 7-žična konfiguracija (obični RS-232C kabel) PC RXD TXD GND DTR DSR RTS CTS 2 3 5 4 6 7 8 D-Sub 9 TV 3 2 5 6 4 8 7 D-Sub 9 TXD RXD GND DSR DTR CTS RTS RXD TXD GND DTR DSR RTS CTS 3-žična konfiguracija (nije obični) PC 2 3 5 4 6 7 8 D-Sub 9 TV 3 2 5 6 4 7 8 D-Sub 9 TXD RXD GND DTR DSR RTS CTS 170 DODATA K . Spojite serijski ulaz kontrolnog uređaja u RS-232C utičnicu na stražnjoj ploči TV-a.DODATA K PODEŠAVANJE VANJSKOG KONTROLNOG UREĐAJ A RS-232C Postav ke Spojite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski ulaz) na vanjski kontrolni uređaj (poput računala ili A/V upravljačkog sustava) kako biste vanjskim putem upravljali funkcijama TV-a. D-Sub 15-pinski muški Br. Napomena: Spojni kablovi za RS-232C ne isporučuju se s TV-om.

Raspon podešavanja ID sklopa je 1~99. Jednostavan korisnički meni. U redu. G str.Set ID (Postavi ID) Pomoću ove funkcije odredite ID sklopa. 171 . U redu. 3 OK podesite ID sklopa za odabir ID broja željenog TV-a. tipkovnice Postavi ID Postavi ID Indika tor rada Demo način E Prmj. : Uključeno : Isključeno :: 1 : Uključeno : Uključeno : Isključeno :: 1 1 : Uključeno F Jednostavan korisnički meni. tipkovnice Postavi ID Postavi ID Indika tor rada Demo način E Prmj. 1 G Postav ke načina rada : Rad u trgovini Vraćanje tvorničkih postavki Postav ke načina rada : Rad u trgovini Za tvori Vraćanje tvorničkih postavki 1 MENU 2 OK Odaberite OPCIJA. Odaberite Postavi ID. OPCIJA SIMPLINK Zaklj. DODATA K • Pritisnite tipku R ETURN za pomak na prethodni zaslon izbornika. Pogledajte odjeljak ‘Real Data Mapping’ (Raspoređivanje stvarnih podataka ). 175 OPCIJA SIMPLINK Zaklj.

U ovom vremenu u slučaju načina čitanja podataka. (j. (0x0~0x63) na protokolu prijenosa/ primanja : Za prijenos podatka upravljanja. Kontrola zvuka 06. Dodaj/Preskoči kanal 22. Podaci 00: Nedopušteni kod 172 DODATA K * Kod postavljanja 17 ~ 24. Bass (Bas) 15. Način ISM-a 18. Stišan zaslon 04. * Napomena: Tijekom rada s USB-om. Ako je podatak u načinu zapisivanja podataka. a ostale se naredbe ne izvršavaju i tretiraju kao NG. 175 00 ~ 04 01 Pogledajte str. Kontrast 07. m ili x) : Druga naredba za upravljanjem TV-om. izvršavaju se samo naredbe Power(ka) (Napajanje) i Key(mc) (Tipka). 173 00 ~ 01 00 ~ 01 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 01 00 ~ 01 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 64 00 ~ 02 Pogledajte str. 176 * [PODACI] * [Cr] * [ ] OK Potvrda [Naredba2][ ][ID sklopa][ ][OK][Podaci][x] * TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom primanja običnih podataka. Uključivanje 02. Odabir OSD-a 12. Kod odabira ID-a sklopa ‘0’. Tipka 23. Blokiranje daljinskog upravljača 13. 175 00 ~ 01 Kod tipke 00 ~ 64 Pogledajte str. Temperatura boje 17. Treble (Visoki tonovi) 14. Potvrda pogreške [Naredba2][ ][ID sklopa][ ][NG][Podaci][x] * TV prenosi ACK (potvrde) na temelju ovog oblika prilikom primanja abnormalnih podataka iz neodrživih funkcija ili komunikacijskih pogreški. Automatska konfiguracija 20. Oštrina 11. Kontrola pozadinskog osvjetljenja 24. podatke vraća u računalo. Uravnoteženost 16. : ID sklop možete podesiti za odabir željenog broja ID-a monitora u izborniku za postavljanje. označava trenutno stanje podataka. Naredba Tune 21. ID sklopa se označava kao decimalni broj (0~99) iz izbornika te kao heksadecimalni. A Protokol prijenosa / primanja Prijenos [Naredba1][Naredba2][ ][ID sklopa][ ][Podaci][Cr] * [Naredba 1] PODACI (Heksadecimalni) * [Naredba 2] * [ID SKLOPA] : Prva naredba za upravljanjem TV-om. Ušteda energije 19. izbornik se ne pojavljuje na zaslonu. . k. : ASCII kod povrata pokazivača ‘0x0D’ : ASCII kod ‘razmak(0x20)’ Popis referentnih naredbi NAREDBA 1 NAREDBA 2 01. Nijanse 10. upravlja se svakim spojenim sklopom.DODATA K Komunikacijski parametri Brzina prijenosa : 9600 bps (UART) A Duljina podatka : 8 bitova A Paritet : Nema A Zaustavni bit : 1 bit A Komunikacijski kod : ASCII kod A Koristite križni (unatražni) kabel. Osvjetljenje 08. Omjer 03. Odabir ulaza (Glavni) k k k k k k k k k k k k k k k k j j j m m m m x a c d e f g h i j k l m r s t u p q u a b c g b 00 ~ 01 Pogledajte str. Stišan zvuk 05. što uključuje Dvix ili EMF. Prenosi 'FF' podatke za prikaz stanja naredbe. Raspon podešavanja je 1 ~ 99. Boja 09.

Vidi stranicu 175. Prijenos [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.01. Boja (Naredba: k g) G Za podešavanje kontrasta na zaslonu. Također. Prijenos [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 01 : Normalan zaslon (4:3) 02 : Široki zaslon (16:9) 04 : Zumiranje 06 : Original 07 : 14:9 Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Pomoću računalnog ulaza odabirete omjer zaslona 16 : 9 ili 4 : 3. 04. (Oblik glavne slike) pomoću tipke VOLUME (glasnost) na daljinskom upravljaču. Prijenos [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Isključen TV Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] G Za prikaz uključivanja/isključivanja. * Za DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz.) Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 06.izbornika ili SLIKA. način Komponentni(720p. 720p 50Hz/60Hz. Prijenos isključivanje zvuka možete podesiti pomoću tipke MUTE (utišavanje) na daljinskom upravljaču. Prijenos 01 : Uključen TV [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Stišan zvuk (Isključen zvuk) 01 : Uključen zvuk (Uključen zvuk) Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 05. 03. Prijenos [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Također.) Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] DODATA K 173 .Potvrda pogreške i ostale poruke mogu se prikazivati na zaslonu kada je TV uključen. 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz). Također. * OK Potvrda. Ali ako je uključeno Screen mute (Zaslon bez zvuka). OSD (Zaslonski izbornik) neće biti prikazan. Vidi stranicu 175. Osvjetljenje (Naredba: k h) G Za podešavanje svjetline zaslona. podaci o potvrdi prikazuju stanje svake funkcije. Također. TV prijemnik će prikazivati On Screen Display (OSD) (Zaslonski izbornik). zvuk možete podesiti [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr] Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Slično tome. Uključivanje (Naredba: k a) G Za uključivanje/isključivanje TV-a.) Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 08. Također. Vidi stranicu 175. osvjetljenje možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA. 1080i. Boja (Naredba: k i) G Za podešavanje boje zaslona. Zaslon utišan (Naredba: k d) G Za odabir uključenja/isključenja zvuka na zaslonu. ako ostale funkcije prenose podatke ‘0xFF’ na temelju ovog formata. Isključen zvuk (Naredba: k e) G Za kontrolu isključivanja/uključivanja zvuka. . AV1. 1080p 50Hz/60Hz) dostupno je Just Scan (Samo skeniranje). Vidi stranicu 175.) Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 07. podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA. Prijenos 09 : Samo skeniraj 0B : Full Wide (Puni široki) 10~1F : Cinema Zoom (Kino zumiranje) 1~16 [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Uključen zaslon (slika uključena) Video mute off (Video nečujno isključeno je) 01 : Isključen zaslon (slika isključena) 10 : Video mute on (Video nečujno uključeno je) Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Ako je uključeno samo video mute (video bez zvuka). boju možete Također. Prijenos [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. oblik zaslona možete podesiti pomoću odnosa u izborniku Q. * Opciju Full Wide (Potpuno širok) podržavaju samo ATV. kontrast možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA. Isključen zvuk (Naredba: k f) G Za podešavanje zvuka.2.3. 02. Odnos (Naredba: k c) (Veličina glavne slike ) G Za podešavanje oblika zaslona. Prijenos [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.

Temperatura boje (Naredba: k u) [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] G Za podešavanje topline boje. Način rada blokiranja daljinskog upravljača (Naredba: k m) G Za blokiranje kontrola na prednjoj ploči monitora i daljin- temperaturu boje i u izborniku za podešavanje SLIKA. Prijenos [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Vidi stranicu 175. Nijanse (Naredba: k j) G Za podešavanje nijansi na zaslonu. Vidi stranicu 175. Prijenos [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Uravnote ženost (Naredba: k t) možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA. Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno. Prijenos [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Isključen OSD Ack 01 : Uključen OSD možete podesiti i u izborniku za podešavanje ZVUK. Prijenos [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Prijenos [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Off blokada Ack 01 : Blokada uključena [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Ako ne koristite daljinski upravljač. Visoke tonove možete i prilagoditi u izborniku ZVUK. koristite ovaj način rada. Oštrina (Naredba: k k) G Za podešavanje oštrine na zaslonu. Također. Također. Također. nijanse možete podesiti i u izborniku za podešavanje SLIKA. Prijenos [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00: Srednja Ack 01: Hladna 02: Topla skog upravljača. Odabir OSD-a (Naredba: k l) G Za uključivanje/uključivanje OSD-a (Prikaz na zaslonu) G Za podešavanje uravnoteženosti. Vidi stranicu 175. Vidi stranicu 175. Prijenos [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’. Prijenos [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci crveno : 00 ~ Zeleno : 64 (Pogledajte odjeljak‘Raspoređivanje stvarnih podataka 1’.DODATA K 09. Bas možete i prilagoditi u izborniku ZVUK.) Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 10. Bass (Bas) (Naredba:k s) G Za prilagođavanje basa.) Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 14 . oštrinu 13 . * Tipka za lokalno napajanje radit će ispravno 174 DODATA K . uravnoteženost prilikom rada s daljinskim upravljačem.) Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 15. Vidi stranicu 175. možete podesiti 12. otpušta se vanjska blokada komandi. Treble (Visoki tonovi) (Naredba: k r) G Za prilagođavanje visokih tonova.) Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 16.) Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 11. Također.

50/60PS80**. Dansku. Finsku.Najmanje: 00 ~ Najviši : 63 (0~99) Digitalni . Finsku.Najmanje: 00 ~ Najviši : 270F (0~9999) možete i prilagoditi u izborniku OPTION (OPCIJA).glavno 0x10: DTV . Prijenos [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 02: Orbiter 04: Izbijeljeno 08: Uobičajeno 20 : Pranje boje Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr] Podaci 00 : Podaci o visokom kanalu Podatak 01 : Podaci o niskom kanalu pr. Prijenos u izborniku za podešavanje OPCIJA. 47 -> 00 2F (2FH) Br. ISM način možete podesiti i 20. 19/22/26LG31**. Irsku) Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 7DH Razina Opis 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Isključeno Minimum Srednje Maksimum Odaberite Automatski Isključen zvuk videa (samo LCD televizor/LED LCD TV) Nisko (samo plazma televizor) Srednje (samo plazma televizor) Visoko (samo plazma televizor) Digitalni . 42/50PQ35**. Naredba Tune (Naredba: m a) G Odaberite kanal do sljedećeg fizičkog broja. Irsku) (Samo za Švedsku. Prijenos [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Funkcija uštede energije 7 6 5 4 0 0 0 0 Mala potrošnja energije Mala potrošnja 0 0 0 0 energije 21. 50PS65**) 19. 394 -> 01 8A (18AH). Dodaj/Preskoči kanal (Naredba: m b) G Za podešavanje stanja preskoči za trenutni program. Norvešku. 32/37/42/47LH3***. Automats ka konfiguracija (Naredba: j u) G Za podešavanje položaja slike i automatsko minimiziranje DODATA K trešnje slike.glavno 0x20 : Radio Raspon podataka o kanalu Analogni . 19/22/26/32/37/42LH20**. 32/37/42LG33**. Dansku. Uštedu energije (Osim za Švedsku. 50/60PS70**. 0 -> Nije važno Data02 0x00: ATV . 19/22/26LU50**. Radi samo u načinu rada RGB (računalnom). ISM način (samo plazma televizor)(Naredba: j p) G Za kontrolu ISM načina. 32/37/42LG2***. Također. Br. 42PQ65**.17. Prijenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Ack Mala potrošnja energije Mala potrošnja energije Mala potrošnja energije Mala potrošnja energije Inteligentni senzor Inteligentni senzor Inteligentni senzor [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 00 : Preskoči 01 : Add Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Raspoređivanje s tvarnih podata ka 1 00 : Korak 0 A : Korak 10 (Set ID 10) F : Korak 15 (Set ID 15) 10 : Korak 16 (Set ID 16) 64 : Korak 100 6E : Korak 110 73 : Korak 115 74 : Korak 116 C7 : Korak 199 FE : Korak 254 FF : Korak 255 * Raspoređivanje s tvarnih podata ka 2 00 : -40 01 : -39 02 : -38 28 : 0 4E : +38 4F : +39 50 : +40 [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] (osim za 19/22LU40**. Norvešku. 32/37/42LF25**.Najmanje: 00 ~ Najviši : 3E7 (0~999) 18 . Prijenos [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci 01: Za postavljanje Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 175 . DTV Br. Ušteda energije (Naredba: j q) G Za smanjenje potrošnje energije TV-a.

24.DODATA K 22. Tipka (Naredba : m c) G Za slanje koda daljinskog ključa IR. Odabir ulaza (Naredba: x b) (Glavni ulaz slike ) G Za odabir izvora ulaza za glavnu sliku. Prijenos Prijenos [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci Kod ključa podataka – Pogledajte stranicu 169. Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Podaci Struktura podataka MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Vanjski ulaz 23. Kontrola pozadinskog osvjetljenja (Naredba: m g) (samo za LCD TV-e/LED LCD TV) G Za kontrolu pozadinskog osvjetljenja. Broj ulaza Podaci 0 1 0 0 0 1 DTV Analogni AV Sklop RGB HDMI Podaci 0 1 0 1 Ulaz1 Ulaz2 Ulaz3 Ulaz4 Vanjski ulaz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Prijenos [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Najniži podatak: 00 ~ Najviši : 64 Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Broj ulaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 176 DODATA K .

npr. http://www. Thomas G.html.1/MPL1.mozilla.org/licenses/old-licenses/gpl-2.org/licenses/old-licenses/gpl-2. LGPL i MPL licenci možete naći na stranici http://www.0/LGPL2. Ovaj softver djelomično se zasniva na radu grupe Independent JPEG Group Autorsko pravo © 1991 – 1998. • Biblioteku Tinyxml : autorsko pravo (c) 2000-2006 Lee Thomason DODATA K 177 .0. Možete dobiti i prijevod GPL i LGPL licenci na adresama http://www. poštarine i rukovanja na zahtjev upućen e-poštom tvrtki LG Electronics na adresu: Opensource@lge. Primjerke GPL.1.html. Ovaj proizvod sadrži • Biblioteku libpng : autorsko pravo © 2004 Glenn Randers-Pehrson • Biblioteku komprimiranja Zlib : autorska prava © 1995-2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler.html. Lane.1-translations.1.gnu. http://www.Napomena o open source softveru (softveru s "otvorenim" izvornim kodom) Sljedeće GPL izvršne datoteke i LGPL/MPL biblioteke korištene u ovom proizvodu podliježu propisu GPL2.gnu. http://www.html.com Ponuda je valjana za razdoblje od tri(3) godine od datuma distribucije ovog proizvoda od strane tvrtke LG Electronics.0translations.1 Licenčni ugovori: GPL IZVRŠNE DATOTEKE: • Linux kernel 2.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.org/MPL/MPL-1.org/licenses/old-licenses/lgpl-2. troškove medija.html.gnu.gnu.6 • busybox • lzo LGPL BIBLIOTEKE: • uClibc MPL BIBLIOTEKE: • Nanox LG Electronics nudi vam izvorni kod na mediju CD-ROM uz nadoknadu koja pokriva troškove distribucije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful