REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE UPRAVA KRIMINALISTICNE SLUZ BE St.

0221-13 Datum: 10/12-1991

URADNA STROGO

TAJNOST ZAUPNO

ZADEVA

SKRAVAN

ERNEST

IN DRUGI. .
:/~~'~~J

SUM

TIHOTAPSTVA

OROZJA

-

POROC 1LO;::})1

Dne 9/12-1991 smo bili ob t'ba 18.00 uri s strani delavcev UVIS obve~teni. . da so delavci ~~NZ zaustavili dve tovorni vozili ,: naTtfžeq·Yi·· ··tremi--···-kontejn:': --s·· -j.i-iD.__.d.Yc~L_g.!?_~_q!:1a avtomobil a. V kon tej n e ri i hnaj bi se naha~ 1o raz 1itno orožje. F';;"o'sin:""s'o nas ~ te prevzamemo postopek {' radi u teme 1j enega suma s tor itve kaznivih dejanj v zvezi z oB,žjem in tihotapstvom. v5· Delavci OKS UNZ Koper so prgledali dva kontejnerja katera sta se nahajala na tovornem VOZill"~S priklopnikom reg. ~t. SB 528-27~ reg. ~t. priklopnika 27-35~· ~ last podjetja glavonijatrans. Pri pregledu so u qo t ov f la , dC{~ e v kontejnerjih nahaja cca 1000 avtomatov znamke kalaš.nik lansirne rampe za OSO in meri Ine naprave. ~};,

~I~'~
('kor

r~g Orqanizator posla je SKR~~ANErnest~ .~ iz Munchna~ 2 I ~:,,:i,F Munchna. Pr1 tem mu je pomagal TURK Jože~ roj. ... iz Rek~:.n. zaposle~1 v firmi . , v Munchnu. Sped1c1Jske posle~Je oprav1l EUROSPPED 1Z ~opra~ pr1 _ ~pedi~!j ~a~!~~j i~e~o .vsej ~O~~~~!p~~~LC Janez ~ roj. 1,.:'1 Tovornjak s prikolico st~ z oseb~im vozilom sta spremljala BILANDZIJA Mijo, roj. iz Podvinja~direktor obrtne zadruge in RAUMBERGER Vladimir~ firme RMV TRADE iz Slavenskega Broda. Voznik "tovornega vozila je JOZIC Ivan ~ ro.i . iz Bosanskega Br od a , .spr-emnevalec pa JAZVIC .i o s Lp , roj . ••• iz Slavonskega Br-o d a ," rezervni· m i Li.č n i.k , pri sebi je imel pištolo TT.

...-z:

r}\;' :~:~~:ij
S

1III'i~~1

rp~.,,~

Delavci OKS UNZ L~ubljana mesto so pregledali kontejner, ki se je nahajal na tovorn~m vozilu reg. ~t. SB 483-74, last firme Djuro Djakovit iz Slavonskega Broda. V kontejnerju so našli 750 kumulativnih protitankov~kih min in 30 raket Strela 2M. Voznik tovornjaka je 'ABRAMOVIC Lv an , roj. ~ spremljevalec pa JURIC Ivan~ roj. ~ rezervist ZNG. Zoper imenovane je bil izdan sklep po tI. 195 ZKP~ obveštena sta pristojna TJT, kontejnerji so zapetateni in zavarovani. Detaljni pregled se ni bil opravljen. Opravljeni so bili ogledi kraja. Drugi ukrepi zaradi prihoda faksa in MO bi bil v zvezi s tem potreben dogovor. RH niso bili podvzeti ter

~ VODJA

ODDELKA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful