P. 1
TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

TEKNIK MENJAWAB KERTAS PM

1.0

|Views: 262|Likes:
Published by inarannia

More info:

Published by: inarannia on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

TEKNIK TEKNIK MENJAWAB KERTAS MENJAWAB KERTAS

PENDIDIKAN MORAL SPM

• • • • • • • • •

FORMAT PENDIDIKAN MORAL ANALISIS SOALAN TIP-TIP PEPERIKSAAN SET SOALAN MODEL SPM CONTOH JAWAPAN PELAJAR CEMERLANG PERATURAN PEMARKAHAN MODEL Spm SOALAN PRAKTIS BESTARI PERATURAN PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI FORMAT PENDIDIKAN MORAL

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN YANG SEBENAR
PERKARA
Jenis Instrumen Jenis Item Ujian Subjektif Bahagian A:Struktur Bahagian B:Esei Bilangan Soalan Jumlah markah Tempoh ujian Bahagian A:8 soalan(Jwb. Semua) Bahagian B:3 soalan(Jwb. Semua) Bahagian A:80 Bahagian B:20= 100 markah 2½jam Kemahiran 68% Cakupan Konteks Mencakupi semua bidang pembelajaran dari Mencakupi semua bidang tingkatan 4 dan 5 pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5

KERTAS 1 (UJIAN BERTULIS)

KERTAS 2 (KERJA KURSUS)
Kerja Kursus Laporan Sahsiah -Pemerhatian -Laporan Folio - Mengumpul maklumat kerja amal (Pelaporan markah berasaskan sekolah) 7 hingga 9 bulan Penghayatan Nilai/Kemahiran

Wajaran Konstruk Pengetahuan dan kefahaman 32%

Aras kesukaran Rendah – R Sederhana – S Tinggi - T R : S : T = 5 : 3 : 2

STRATEGI MENJAWAB SOALAN BERDASARKAN KATA TUGAS ARAS SATU
BERIKAN NYATAKAN SENARAIKAN APAKAH CADANGKAN NYATAKAN NILAI/FAKTA SAHAJA

ARAS DUA

DEFINISI JELASKAN TERANGKAN

NILAI + PENERANGAN FAKTA + CONTOH

ARAS TIGA

HURAIKAN BINCANGKAN

NILAI + PENERANGAN + CONTOH

KAEDAH BIMBINGAN KEPADA PELAJAR

• Pelajar perlu menguasai 36 nilai, maksudnya dan kata kunci • Pelajar perlu banyak latihan untuk memahirkan diri mengenali nilai yang terbaik untuk setiap soalan • Pelajar perlu melakukan pembahagian masa yang bijak supaya masa yang diperuntukkan itu dimanafaatkan dengan sebaiknya • Pelajar perlu mahir tentang teknik-teknik menjawab soalan • Pelajar perlu mengulang kaji buku teks tingkatan 4 dan 5

CADANGAN
• Calon dicadangkan menjawab setiap soalan tidak melebihi 15 minit. • Calon dinasihatkan supaya menggaris setiap nilai dalam jawapan supaya jelas kelihatan dan senang dicari oleh pemeriksa. • Calon digalakkan menjawab lebih daripada yang diminta.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN STRUKTUR
Bentuk Soalan Kehendak Jawapan

Nyatakan/Berikan/Cadangkan nilai Calon hanya perlu memberikan nilai sahaja. Jawapan mestilah ditulis dalam bentuk ayat. Contoh : Nyatakan dua nilai yang telah diamalkan oleh Nicol Ann David untuk mencapai kecemerlangan serta mengharumkan nama negara dalam sukan skuasy (2 markah) Jawapan:i)Nilai kerajinan telah diamalkan oleh Nicol ii)Nilai sanggup berkorban untuk negara diamalkan beliau.

Bentuk Soalan

Kehendak Jawapan

Berikan/Jelaskan maksud atau Calon perlu memberi definisi definisi nilai lengkap berdasarkan kata kunci Contoh : Berikan maksud nilai amanah (2 markah) Jawapan :Nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.
Bentuk Soalan Kehendak Jawapan

Jelaskan?Terangkan

Calon perlu memberikan nilai dan penerangan berdasarkan kata kunci penerangan serta berfokuskan watak atau situasi yang releva.

Contoh : Jelaskan dua nilai yang harus diamalkan oleh ibu bapa untuk menangani isu penderaan kanak-kanak di rumah. (4 markah) Jawapan : i) Ibu bapa perlu mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga.Ibu bapa harus mempunyai perasaan kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga khasnya kanak-kanak. ii)Nilai melindungi hak kanak-kanak juga harus diamalkan oleh ibu bapa.Mereka harus membela,memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak daripada penderaan.

Bentuk Soalan

Kehendak Jawapan

Huraikan nilai…

Calon perlu memberi nilai dengan diikuti penerangan dan huraian atau contoh yang relevan

Contoh : Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh pemaju perumahan untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. (3 markah) Jawapan : Pemaju perumahan perlu mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar.Pemaju patut mengekalkan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama.Contoh, pemaju patut memajukan projek perumahan mengikut Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA).

Soalan meminta maksud
Jelaskan maksud satu nilai yang dinyatakan di 2(a) - Pelajar perlu beri definisi nilai sahaja.Contohnya Nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

CONTOH MENJAWAB SOALAN KBKK
1) Nyatakan/Berikan faktor…(punca,sebab) Calon perlu menyatakan faktor sahaja tentang sesuatu isu yang dikemukakan. Contoh : Nyatakan dua punca pencemaran sungai di negara kita (2 markah) Jawapan : i) Pencemaran sungai berpunca daripada pembuangan sisa toksik oleh pekilang dan pembuangan sisa pepejal oleh penduduk. ii) Pencemaran sungai juga berpunca daripada penggunaan racun serangga dan baja kimia.

2) -

Jelaskan/Terangkan faktor…(punca, sebab) Calon perlu menjelaskan faktor sesuatu isu yang dikemukakan beserta huraian atau contoh yang relevan.

Contoh : Jelaskan dua faktor remaja terbabit dalam pelbagai gejala sosial (4 markah) Jawapan : i) Salah satu faktor tersebut ialah pengaruh rakan sebaya.Contohnya rakan sebaya yang suka akan lumba haram akan mempengaruhi remaja untuk berlumba ii) Faktor kedua ialah kurang keprihatinan daripada ibu bapa.Ini kerana ibu bapa sibuk bekerja sehingga remaja terbiar tanpa kawalan.

3) Nyatakan langkah…(cara,usaha,kaedah,teknik,strategi,tindakan) - Calon hanya perlu memberikan langkah untuk menangani sesuatu masalah atau kesan yang dikemukakan. Contoh : Nyatakan dua langkah yang berkesan untuk menangani isu pencemaran sungai di negara kita. (2 markah) Jawapan: i) Jabatan Alam Sekitar (JAS) harus sentiasa memantau keadaan sungai sungai dari masa ke semasa. ii) JAS juga harus menguatkuasakan undang-undang alam sekitar (Akta Kualiti Alam Sekitar). 4) Nyatakan kesan…(akibat,implikasi,impak) - Calon perlu menjelaskan kesan sesuatu isu yang diberikan dengan contoh yang relevan. Contoh : Jelaskan dua kesan ujian senjata nuklear (4 markah) Jawapan : i) Kesan pertama ialah keamanan dunia akan terancam jika berlakunya perang senjata nuklear.Banyak nyawa akan terkorban. ii) Kesan seterusnya ialah alam sekitar akan tercemar oleh sisa nuklear.Banyak fauna akan mengalami kepupusan.

5) Namakan agensi kerajaan/agensi bukan kerajaan (NGO) - Calon perlu memberikan agensi kerajaan atau NGO yang relevan dengan sesuatu isu atau situasi yang diberikan

Contoh :Namakan dua agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap kebajikan wanita di Malaysia. (2 markah) Jawapan : i) Jabatan Hal Ehwal Wanita ii) Jabatan Kebajikan Masyarakat

PANDUAN MENJAWAB SOALAN ESEI
• Huraikan dua nilai… • Calon perlu menyatakan dua nilai secara berasingan beserta kata kunci penerangan dengan huraian atau contoh yang relevan dengan situasinya. Calon dikehendaki menghuraikan langkah yang relevan. Pastikan ada 3 nilai beserta 6 penerangan dan 6 contoh. Calon mesti menyatakan tindakan atau pendirian dahulu.

Huraikan langkah-langkah….

• • Berdasarkan nilai moral, huraikan tindakan / pendirian anda…

Cadangan masa
• Soalan esei perlu dijawab dalam tempoh 12 minit. • Tidak perlu buat perenggan • Pastikan ada 10 ayat.

JENIS KESILAPAN YANG HARUS DIELAKKAN CALON SPM

1 2

Menyatakan nilai yang tidak tepat Menggunakan singkatan

• •

a) Ali mengamalkan nilai rajin b) Ali mengamalkan nilai kerajinan a) Pn Lim mengamalkan nilai b’tggwb b) Pn Lim mengamalkan nilai bertanggungjawab a)Kumar mengamalkan nilai saling bekerjasama dan membantu b)Kumar mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama. a)Nilai keserderhanaan diamalkan b)Nilai kesederhanaan diamalkan

Contoh •

3 Urutan nilai yang tidak betul

• •

4

Kesalahan ejaan

• •

5

Memberikan nilai dalam bentuk perkataan sahaja.

a) b)

Amanah,bertanggungjawab i)Pihak polis mengamalkan amanah ii)Mereka juga mengamalkan nilai bertanggungjawab John mengamalkan nilai kerajinan.Dia rajin John mengamalkan nilai kerajinan.Dia berusaha secara berterusan untuk menyiapkan kerja sekolah. Khairy bersikap tidak berdikari. Khairy seharusnya mengamalkan nilai berdikari
En Joseph itu baik kerana bersikap keadilan En Joseph mengamalkan nilai keadilan.Beliau membuat tindakan saksama dan tidak berat sebelah antara anak-anaknya.

6

Ciri nilai yang diberikan tidak tepat dalam penerangan

a) b)

CONTOH
7 Menulis perkataan “tidak” di hadapan nilai berkaitan

a) b)

a) b)

8

Penerangan dijadikan nilai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->