ARGUMENT

Prezentul caiet este un instrument necesar pregătirii şi desfăşurării lucrărilor practice de merceologie cu studenţii anului III de la specializarea „Economia comerţului”, din cadrul Colegiilor Universitare Economice ale ASE. Conţinutul caietului de lucrări practice este conceput astfel încât să răspundă cerinţelor programei analitice a disciplinei Merceologie, structurată pe mărfuri alimentare şi nealimentare. Dat fiind faptul că pentru lucrările practice de merceologie alimentară şi nealimentară sunt alocate numai 28 de ore, s-a impus, pe de o parte, selectarea celor mai reprezentative grupe de mărfuri, iar pe de altă parte, în cadrul fiecărei grupe, alegerea, în vederea aprecierii calităţii a celor mai importante caracteristici ale produselor, respectiv pe cele care au o pondere mai mare în definirea calităţii şi utilităţii acestora, ţinând seama şi de interesul deosebit al consumatorilor pentru ele. Orice produs prezintă caracteristici de calitate măsurabile prin metoda de examinare organoleptică sau prin determinări fizico-chimice de laborator. Cunoaşterea acestor caracteristici, precum şi a metodelor ce permit evaluarea lor, este esenţială pentru aprecierea calităţii mărfurilor. Ca urmare, această apreciere a calităţii mărfurilor impune viitorului specialist în domeniul comerţului, pe lângă cunoaşterea temeinică a caracteristicilor produselor pe care le comercializează, şi utilizarea celor mai indicate şi eficiente metode de determinare a acestora. În acest scop, prin lucrările practice prezentate în acest caiet, studenţii sunt învăţaţi să se folosească de metodele,

instrumentele şi aparatele de control pentru efectuarea analizei, dar şi să interpreteze rezultatele obţinute, în vederea aprecierii calităţii, conform reglementărilor legislative şi a standardelor de produs. Analizele organoleptice şi de laborator selectate şi descrise constituie un instrument valoros la îndemâna pregătirii studenţilor aşa cum o cere practica merceologică. Prin conţinutul său, caietul de lucrări practice completează noţiunile şi probematica tratată la cursul de Merceologie, întregind pregătirea teoretică, şi mai ales practică, a studenţilor, prin aceasta contribuind la fixarea temeinică a cunoştinţelor şi la formarea deprinderilor practice, mai ales în ceea ce priveşte controlul calităţii în cadrul circuitului tehnico-economic al produselor. Lucrările practice propuse îl vor familiariza pe viitorul economist din sfera comerţului încă de pe băncile facultăţii cu utilizarea metodelor şi tehnicilor de apreciere a calităţii mărfurilor alimentare şi nealimentare cu identificarea şi determinarea proprietăţilor mai importante, pentru etapele recepţiei, păstrării, distribuirii şi comercializării acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful