Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Praktične vježbe 1

Jeronim Čeko, kroatologija

Pismena priprema za nastavu književnosti

mentor: Božica Jelaković

Zagreb, 2010.

SREDNJA ŠKOLA, GIMNAZIJA, 2. RAZRED nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST nastavno područje: BAROK nastavna jedinica: TORGUATO TASSO, OSLOBOĐENI JERUZALEM tip nastavnog sata: SAT INTERPRETACIJE EPA

NASTAVNI ZADACI: a) OBRAZOVNI: - Naučiti temeljne odrednice baroknog epa. - Naučiti što je manirizam. - Naučiti što je stanca. - Utvrditi razlike između baroknog i renesansnog epa. - Utvrditi razlike između baroknog i viteškog epa. - Utvrditi znanje o epskoj pripovjednoj tehnici. b) ODGOJNI: - Spoznavanje uloge književnosti u razdoblju protureformacije. - Razmatranje utemeljenosti ljudskih dvojbi: čast i dužnost ili ljubav i sreća - Spoznavanje ideje morala i moralnosti kao pokretača čovječanstva. c) FUNKCIONALNI: - Razvijanje sposobnosti recepcije baroknih književnih djela. - Razvijanje spoznajnih sposobnosti, izvođenjem definicija za nove termine. - Razvijanje analitičkih sposobnosti, uočavanjem razlika između antičkog, viteškog i baroknog epa te analizom utjecaja društvene povijesti na Tassovo djelo.

2

DOŽIVLJAJNO-SPOZNAJNA MOTIVACIJA NAJAVA TEKSTA I LOKALIZACIJA INTERPRETATIVNO ČITANJA EMOCIONALNO-INTELEKTUALNA STANKA OBJAVLJIVANJE I KOREKCIJA DOŽIVLJAJA INTERPRETACIJA SINTEZA ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD UČENIKA 3 . metoda usmenog izlaganja 2. metoda razgovora NASTAVNI IZVORI: -auditivni-živa riječ nastavnika i učenika -vizualni. čitanka STRUKTURA NASTAVNOG SATA: 1. 2. metoda pisanja 4. kreda.OBLICI NASTAVNOG SATA: 1. 4. čitanka 2. 6. individualni rad NASTAVNE METODE: 1. 8. frontalni rad 2. metoda čitanja 3. nastavni listići NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: 1. ploča 2. 3. 5.1. bilježnica. 7.

Zapisujem na ploču. Koji su grad križari osvojili tijekom 4. NAJAVA TEKSTA (1 minuta) Danas ćemo obraditi dva ulomka iz epa „Oslobođeni Jeruzalem“. NASTAVNE METODE izlaganje NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA metoda razmišljanja čitanje i govorenje Nastavni listić br. Barbarossa i Rikard Lavljeg Srca.križarskog rata? Zadar i Carigrad.st. Od čega se sastojala osnovna vojna oprema križara? Oklop.NASTAVNI ODSJEČCI 1. Riješite nastavni listić broj 1. Točno. kaciga i mač. Tko je autor tog djela? LOKALIZACIJA TEKSTA (4 minute) Torquato Tasso. Jesu li križari dobivali potpuni oprost grijeha? Jesu. do 13. 2. 1 Heuristički razgovor Ploča 4 . Ja sam Jeronim Čeko i danas ću vam održati sat iz nastave književnosti. Kada su vođeni križarski ratovi? Od kraja 11. DOŽIVLJAJNOSPOZNAJNA MOTIVACIJA (4 minute) SADRŽAJ Dobar dan. Učenici rješavaju. Tko ih je pokretao? Pape i kraljevi. Tema epa je Prvi križarski rat. Tko je od navedenih bio križarski vojskovođa? Fridrik I.

Tasso u epu opisuje stvarnu opsadu Jeruzalema.izmišljen križar. začarani dvorci i šume. Zapisujem na ploču. Mjesta radnje su često nadnaravna. Zapisujem likove na ploču.Znate li otkad do kad je trajao 1. Pred vitezovima je niz zapreka koje moraju svladati kako bi izvršili misiju. Dva su najvažnija ljubavna zapleta. Rinaldo je Tassov najslavniji kršćanski vitez . Prvi je između Tancredija. najvećim dijelom okolica Jeruzalema. Zapisujem na ploču. kršćanski vođa. a Armida je muslimanska princeza. Drugi ljubavni zaplet je između Rinalda i Armide. Možete li odrediti mjesto radnje ovog epa? Jeruzalem. Što mislite ostvaruje li se ljubav 5 Heuristički razgovor Ploča Izlaganje Izlaganje Ploča Heuristički razgovor Ploča . također izmišljena. Pojavljuju se povijesni likovi: Goffredo. g. Arapski poluotok. do 1099. g. križarski rat? Trajao je od 1096. Aladin muslimanski kralj te još brojni vitezovi. stvarni sudionici bojne. stvarnog križara i Clorinde izmišljene muslimanske ratnice.

OBJAVLJIVANJE I KOREKCIJA DOŽVLJAJA (5 minuta) Zapišite svoje dojmove u bilježnicu? Učenici zapisuju.između križara Tancredija i Clorinde? Da. Ne. ali i sam završetak spjeva i pobjedu 6 Čitanje Pisanje … Udobno se smjestite i poslušajte ulomak. Čitanka Interpretativno čitanje Heuristički razgovor . Ne. U pročitanom ulomku opisane su dvije strane. ne znajući da je to ona.INTERPRETATIVNO ČITANJE (2 minute) 4. A ljubav između Rinalda i Armide? Da. 3. Možete pročitati. u jednoj bitki Tancredi je ubija. Interpretativno čitanje ulomka.EMOCIONALNOINTELEKTUALNA STANKA (1 minuta) 5. Ne ostvaruje se. Zašto je Tasso to mogao dopustiti? Jer je Rinaldo izmišljeni križar. te je najavljen njihov sukob. U početnom ulomku autor najavljuje temu. Ta ljubav se na kraju ostvaruje. kršćanska i muslimanska.

Tko pobjeđuje? Nebo i kršćani. 6. a na čijoj nebeske? Sile pakla su na muslimanskoj strani.kršćana. Na čijoj je strani? Na kršćanskoj. Koje se nadnaravne sile najavljuju kao sudionici zbivanja? Pakao i nebo. 2 Metoda zapažanja 7 . Tko je Tassova muza? Majka Božja. vojna za slobodu Kristova groba. Kakav je pripovjedač? Pristran. a nebeske na kršćanskoj. „…ti na nebu sred blaženih kora besmrtnih zvijezda nosiš krunu slave“. Učenici rješavaju. Pročitajte odgovore: Što je najavljeno u prvim dvama stihovima? Tema epa. Heuristički razgovor Čitanje Nastavni listić br. Pročitajte stihove po kojima ste to zaključili. Kojim stilskim sredstvom započinje druga strofa? Invokacijom. Na čijoj su strani sile pakla. INTERPRETACIJA (20 minuta) Riješite nastavni listić broj dva.

krasnijeg u liku. a spašava ga dolazak njegove svite. Tancredi? Jedan od najljepših i najhrabrijih vitezova. Tko će prepričati radnju prvog ulomka iz vaših čitanki? U ovom ulomku opisuje se junak Tancredi. Junak Tancredi dolazi na izvor. dakle. držanja ljepšeg. Izlaganje Govorenje Tekstne metode Čitanka Heuristički razgovor 8 . nije kršćanka.…“ Što mislite zašto je njegova ljubav prema Clorindi grijeh? Njegova je ljubav grijeh zato što ljubi poganku. Učenik čita: „… mnoštvu u toliku (izim Rinalda) većeg borca nije. Smion je i dičan. to bijes ljuveni je. njihove vrline i mane. ulomka Nakon invokacije Tasso redom opisuje kršćanske junake. Pronađite u tekstu Tancredijev opis.“ Kakav je. sukobljavaju se. tamo susreće prekrasnu pogansku ratnicu. njegova hrabrost i slava. Ljubav: „Pada li ipak na njegovu diku sjen kakva grijeha. smionije. Koji je njegov grijeh? Pronađite navod u tekstu. Zato jer ona pripada neprijateljskoj strani.a) interpretacija 1. što srce ima bolje. zaljubljuje se.

Zapišite motive kojima Tasso opisuje tu ljubav. zdvaja“ Njega muči taj grijeh i on osjeća kajanje. žalostan je. užeg. neostvariva. Učenici čitaju: nedostižna. vatra. „a ljubav patnja hrani mu i plodi. Pojavljuje li se taj osjećaj u renesansnim književnim djelima? Ne. Zapišite u nekoliko natuknica kakvu su ljubav opisivali renesansni pisci. zdvaja. uzvišena. Tko će pročitati? Učenici čitaju: patnja. strofe i zapišite koje ste stilske figure uočili? 9 Čitanje Čitanje Pisanje Heuristički razgovor Čitanka Pisanje . Tko će pročitati. Pročitajte sada zadnja dva stiha 47. plam. Pročitajte navode iz teksta. Pročitajte stihove. Učenik čita: „Taj gori. Učenici zapisuju. ničem ne nada se. Učenici zapisuju. idealizirana. Kako se on osjeća? On gori.“ „plam ga za njom svlada“ „stalan užeg njegovoj je vatri“ Zapisujem na ploču.

Tko će pročitati? „Tekar se rodi Amor. Čitanka Što mislite ima li u ulomku karakteristika renesanse? Razni odgovori: da. Heuristički razgovor Pisanje Što ste zapisali? Renesansne karakteristike očite su u opisima likova: „djeva ko vila“.“ Koja je to stilska figura? Personifikacija. Bože sveti. Heuristički razgovor Čitanka 10 . Čitanje u izboru mjesta-„ zeleno sijelo“ opis Campagne„Prirode raskoš . Pronađite ih i zapišite. već pobjednik je i već moćan leti!“ Invokaciju i hiperbolu. kitne gore. plodne. Koji? Amor. Učenici zapisuju. Pojavljuje se i jedan lik tipičan za renesansu. što Tirensko udvara im se more. Ima. ne.Učenici čitaju i zapisuju.

ulomka ulomak? Ismen. Heuristički Oni su zli.… Potvrdite to navodima iz teksta. Okarakterizirajte kralja i Ismena. nagovara muslimanskog kralja da ukrade sliku Majke Božje iz kršćanskog hrama te da je stavi u džamiju. prevrtljivi. no slika nestane iz hrama nakon čega kralj nalaže pretragu grada. On to i učini. bogohulni." Zašto su ukrali sliku? Ismen je htio izvršiti neki poganski obred nad svetom slikom vjerujući da će im to donijeti pobjedu u ratu. muslimanski vrač. zlome. oskvrnitelji.Tko će ukratko prepričati drugi b) interpretacija 2. vjerolomni. Heuristički razgovor Čitanka Čitanje razgovor Govorenje 11 .što može u grobu pretvorit mrtvog u živog…" "u zla on djela demona upreže…" "savjetnik gori kralju hudu. Tko će pročitati? "Ismen.

Poštuje ju. Vjeruje u njenu moć. Po kojim stihovima to zaključujete? „Anđele. Kako je pripovjedač opisao uzimanje ikone iz kršćanskog hrama? Navedite stihove. Zna li on da čine zlo? Da. „… gdje lik je One ku puk cio štuje ko boštvo i ko majku samu Boga…“ Zašto je Nebo ljuto? Nebo je ljuto zbog krađe slike. Potkrijepite navodima iz teksta. u ovom činu nama ću pridružit“ Kakav je Ismenov stav prema Majci Božjoj. negda s neba protjerane.Pogledajte sad Ismenov govor. „zlostavljajuć svećenstvo. bespravno čestitu otud ikonu ukrade“ To je uzimanje okarakterizirao Heuristički razgovor Čitanje Heuristički razgovor Čitanje Čitanka Čitanje 12 . zbog svetogrđa.

Čitanka Heuristički Tasso je ovaj ep napisao 1575. SINTEZA (7 minuta) prvoj polovici 16.st. Koji se vjerski pokret javlja u 7. Pronađite je. Luther ne priznaje ispovijed zbog tadašnjeg kupovanja oprosta. ne odobrava štovanje Heuristički 13 razgovor . Što mislite tko spašava ikonu? Nebo. Protiv čega se pobunio Luther? Protiv sakramenta ispovijedi. strofi nalazi se sintagma kojom je opisana džamija i koja naglašava stav pripovjedača prema muslimanima.kao krađu. Daje prvenstvo Svetom pismu. A kako je opisao uzimanje ikone iz muslimanskog hrama? Kao „pothvat pobožnosti“. Izlaganje celibata. U 8. protestantizam. g.? Luteranizam. nepogrešivosti pape. „Gnjusni hram“.

i obilježava književno razdoblje baroka. Tko će reći raspored rima u stanci? abababcc razgovor razgovor 14 . Heuristički Strofa od osam jedanaesteraca zovemo stanca ili ottava rima. Kojim je strofama napisan? Oktavama. st.svetaca i Marije.st. Sredinom 16. razgovor Izlaganje Heuristički Kako zovemo razdoblje koje započinje tim saborom? Protureformacija. Kojim je stihom pisan ep? Jedanaestercem. Bravo! Protureformacija traje tijekom 17. Kako je reagirala Crkva? Izopćili su ga. a potvrđene dogme svetih sakramenata. održan je Tridentski sabor na kojem su osuđene sve postavke reformatora. Heuristički razgovor Tassov ep ima 20 pjevanja.

subjektivna perspektiva? Manirizam. dakle. zahvaljujući Tassu. Kako zovemo stil izražavanja koji odlikuju neprirodnost. Koju? Oslobađanje Jeruzalema. Ploča Pogledajmo Tassov stil: već ste uočili neke karakteristike renesansnog izražavanja. Vergilije. Strukturalno je. čvrst. Stanca će. Koje? Opisi likova. postati izrazito popularna. Što mislite tko je bio Tassov uzor? Razni odgovori: Homer. Koji je stih bio najzastupljeniji u hrvatskoj renesansi? Dvostrukorimovani dvanaesterac. Kompozicijski ep ima jednu radnju. stilizacija.Zapisujem na ploču. Što je zajedničko Ilijadi i Heuristički razgovor Heuristički razgovor 15 .

Oslobođenom Jeruzalemu? Tema: opsada grada. Koja je funkcija viteških epova? Veličati slavne junake. U viteškim epovima pojavljuju se brojne digresije. Viteški su epovi prvenstveno zabava. Koju ulogu dobiva književnost zahvaljujući protureformaciji? Poučnu. Barokni ep mora imati pokret. Religiozno-poučnu. Opisivanje slavnih bitaka. Ima li toga u baroknom epu? Ne. Možete li iz ova dva ulomka Pisanje 16 Heuristički razgovor Heuristički razgovor . Vergilije opisuje ratove. živost. Ima li u njima pouke? Nema. Mora biti aktualan. zanimljivost. Zašto je Vergilije epski uzor epohe? Zato što je Vergilije tvorac Izlaganje nacionalne epopeje.

Zato je. živio je u drugoj polovici 16. Učenici zapisuju pa čitaju na glas: Dobro uvijek pobjeđuje. preradio svoj ep u moralniji Osvojeni Jeruzalem. Samo uz Božju pomoć čovjek može ostvariti vlastite ciljeve. Zapisujem na ploču. kajući se zbog slobodnog prikazivanja ljubavi te uplitanja magije u Oslobođenom Jeruzalemu.stoljeća.g. sam Izlaganje se više puta podvrgnuo ispitivanju inkvizicije. Kršćani imaju potporu pri ratovanju s drugima.izvući Tassovu osnovnu ideju? Zapišite je u dvije rečenice. Napisao je i pastirsku igru Amintu (1573. Bio je izrazito religiozan. Izlaganje Čitanje Tasso je bio talijanski pjesnik. Heuristički razgovor Ploča 17 . kasnije.).

ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD UČENIKA (1 minuta) To je sve za danas. Zahvaljujem vam na aktivnom sudjelovanju. 8. 18 .Znate li kojoj je Dubrovčanki posvetio nekoliko soneta? Cvijeti Zuzorić. Izlaganje Za domaću zadaću riješite nastavni listić broj 3.

kaciga.st. ratni čekić.NASTAVNI LISTIĆ BR.st c) 13. Barbarossa b) Koloman c) Rikard Lavljeg Srca d) Zvonimir 19 . 1 1. Je li ova tvrdnja točna? Križari su dobivali oprost od svih počinjenih grijeha. Tijekom 4. kaciga b) oklop. Osnovnu vojnu opremu križara čini… a) koplje. do 13. križarskog rata križari su osvojili… a) Jeruzalem b) Zadar c) Dubrovnik d) Carigrad 4. 5. mač 6. b) od kraja 11. 2. Križarski ratovi vođeni su od… a) 7. do 9. Križarske ratove pokretali su… a) kraljevi b) pape c) pape i kraljevi 3.st. buzdovan. Zaokruži križarskog vojskovođu! a) Fridrik I. mač c) oklop.

Koje se nadnaravne sile najavljuju kao sudionici zbivanja? 3. prosti. što navrh helikonskih gora lovorom lomnim ne ovijaš glave. prosvijetli poj mi. što slobodu vrati Umom i rukom stvori mnoga djela. U prvima dvama stihovima najavljena je? a) motivacija za pisanje epa b) tema epa 2. Azija zalud mač s Libijom lati Milošću Neba pod svete je znake on lutajuće skupio junake. 2 „Pobožnu vojnu pjevam. Kojim stilskim sredstvom započinje druga strofa? 4. Tko je Tassova muza? 5. u grud mi dahni žar nebesnog zbora. ako svoje na papir metnem slasti. zalud ga omest sila pakla htjela. u istine prave utkam li ukras.NASTAVNI LISTIĆ BR. Na čijoj je strani pripovjedač? 20 . vođu smjela Kristovu grobu. neg ti na nebu sred blaženih kora besmrtnih zvijezda nosiš krunu slave. s dobića mnogo pretrpi i pati. a ne tvoje.“ 1. Muzo.

Izdvojite likove koji se pojavljuju u Tassovom epu! a) Tancredi b) Agamemnon c) Goffredo d) Aladin e) Holoferno 4. Zaokružite djela Torquata Tassa! a) Osvojeni Jeruzalem b) Poraženi Jeruzalem c) Oslobođeni Jeruzalem 2.NASTAVNI LISTIĆ BROJ 3 1. Kojim je stihom pisan Tassov ep? a) heksametrom b) dvostrukorimovanim dvanaestercem c) jedanaestercem 6. Tassova muza bila je… a) vila b) zvijezda c) anđeo Gabrijel d) Majka Božja 5. Koliko pjevanja ima Tassov ep Oslobođeni Jeruzalem? a) 22 b) 20 c) 6 d) 24 3. Tko je bio Tassov uzor? a) Dante b) Vergilije c) Homer d) Marulić 21 .

st. vatra Protureformacija.vitezovi. Osvojeni Jeruzalem. 22 . Torquato Tasso (1573. plam.g. užeg. djeve.) VRIJEME RADNJE: 1096.patnja. amor barokne karakteristike: manirizam čvrsta struktura Vergilije tematska aktualnost religiozna poučnost Aminta.g.g. g.17. Stil 22 pjevanja STANCA ababacc renesansne karakteristike: opisi likova. 1573.PLAN PLOČE Oslobođeni Jeruzalem.-1099. 1592. MJESTO RADNJE: Jeruzalem Kršćanski likovi: Muslimanski likovi Goffredo Aladin Tancredi Clorinda Rinaldo Armina Nebo Pakao Pripovjedač Ljubav.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful