S.N.S.P.A.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane

Comportament organizaţional
Suport de curs

Ştefan Stanciu Mihaela Alexandra Ionescu

2004

1

Cuprins

Capitolul 1 - COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Capitolul 2 - GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ Capitolul 3 - ECHIPA Capitolul 4 - LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ Capitolul 5 - STILURILE DE CONDUCERE Capitolul 6 - PROCESUL DECIZIONAL Capitolul 7 - MOTIVATIA, IPOSTAZÃ A COMPORTAMENTULUI IN ORGANIZATII Capitolul 8 - COMUNICAREA ÎN GRUPURI Bibliografie

2

Capitolul 1 COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Comportamentul organizaţional (organizational behaviour) acoperă o largă plajă de activităţi: cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor salariaţilor, înţelegerea dinamicii de grup, acceptarea şi respectarea diferenţelor dintre oameni şi a diferitelor valori culturale cu care aceştia vin în organizaţie şi multe alte abilităţi, activităţi şi practici manageriale. Întemeietorul conceptului privind comportamentul organizaţional a fost Fritz Roethlisberger care împreună cu Elton Mayo au purces la identificarea relaţiei dintre comportamentul individual şi de grup asupra productivităţii muncii. Prima lor constatare (studiul Hawthorne) a fost legată de importanţa relaţiilor sociale (informale), care s-au dovedit a fi mai importante chiar decât sistemul de salarizare. Împotriva oponenţilor „şcolii relaţiilor umane“, al cărui reprezentant de primă mână era Elton Mayo, abia în 1957 conceptul privind comportamentul organizaţional a fost recunoscut de teoreticieni prin programele de doctorat în domeniu pe care au început să le promoveze în câteva universităţi americane. Domeniul de cercetare al comportamentului organizaţional este multidisciplinar; el se află la graniţa sociologiei, psihologiei, antropologiei, economiei, dreptului muncii şi ergonomiei – ea însăşi domeniu de graniţă. Macro comportamentul organizaţional, care îşi are originile în lucrările lui Max Weber, Karl Marx, Herbert Simon şi ale altora este mai apropiat sociologiei. Micro-comportamentul organizaţional, care se ocupă de motivaţie, comunicare, învăţare, percepţie, competenţă, atitudini şi comportament, dinamica grupurilor, leadership, dinamica conflictelor etc. se află pe domeniul psihologiei şi îşi are originile din studiile lui Abraham Maslow – ne asigură Jack Wood şi autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie editat de Rentrop & Straton, la Bucureşti, în 2003. Deşi aria comportamentului organizaţional pare atât de vastă încât, aparent, nu are consistenţă, ea reprezintă liantul fără de care organizaţiile nu pot supravieţui şi nu se pot dezvolta.

3

1.1. Despre comportamente Kurt Lewin semnalează (apud Constantinescu, 2001, p. 232) faptul că fiecare dintre acţiunile unui individ sunt subordonate nevoilor lui, iar exprimarea comportamentală se desfăşoară numai după ce „ne organizăm peisajul în acord cu obiectivele şi intenţiile noastre... Cel care percepe câmpul [războiului – la Lewin, respectiv al acţiunii, în general – s.n.] trebuie să transpună acest câmp într-un fel de hartă comportamentală care să cuprindă elemente de siguranţă, de pericol, posibile adăposturi, resurse – totul relativ la propriile lui obiective în acest câmp“. Autorului sintagmei „nevoia organizează câmpul“ – Kurt Lewin – îi datorăm observaţia conform căreia comportamentul are preeminenţă în raport cu capacităţile individului; pe de altă parte (ibid., p. 233), Lewin a considerat că „ceea ce apare de obicei ca rezolvare a unor probleme nu este un caz special al gândirii, ci paradigma întregii activităţi cognitive, inclusiv a percepţiei“. Observaţiile de mai sus ne permit să înţelegem de ce, uneori, unii dintre cei mai competenţi specialişti nu sunt capabili să conducă organizaţii, iar alţii, aparent lipsiţi de competenţă, reuşesc să-şi configureze „teatrul de război“ şi să conducă grupul lor la performanţă. 1.2. Comportament colectiv 1.2.1. Concepte şi teorii privind comportamentul colectiv Comportamentul colectiv este „emergent, spontan, neplanificat“, ghidat de norme create ad-hoc de către participanţi (Vlăsceanu, Zamfir, 1994, p. 127). Patrice Mann (ibid., p. 127) consideră că, în această privinţă, se poate vorbi de „un concept generic care desemnează tipurile de comportament proprii unor indivizi care, sub influenţa unor credinţe împărtăşite, acţionează uneori în mod concertat“. O primă dificultate care derivă direct din generalitatea sporită a conceptului este imposibilitatea de a distinge clar între comportamentele colective şi cele individuale. Cu alte cuvinte, când vorbim despre comportamente, nu se poate delimita strict între individual şi colectiv ci, mai degrabă, de un continuum, manifestările noastre din plan social purtând o dublă valenţă, în proporţii diferite, în funcţie de context. O a doua 4

capătă alte valenţe şi se comportă diferit faţă de situaţia similară în care s-ar afla singur. Le Bon a accentuat caracterul distructiv al mulţimilor. nuanţe de dogmatism şi lipsă de toleranţă. doar la simpla pricină a numărului. în mulţime.dificultate decurge din însăşi definirea comportamentului colectiv. comportamentele colective se caracterizează prin durată scăzută. el consideră (op. cit. Individul aflat în mulţime. ca fiind bazat pe „credinţe împărtăşite“ pentru că nu întotdeauna credinţa se concretizează în acţiuni sociale concertate. El este mai puţin critic şi mai permisiv faţă de influenţele exterioare. Astfel. sentimentul unei forţe invincibile permiţându-i să cedeze instinctelor. În ceea ce priveşte durata. Când durata se prelungeşte. Comportamentul colectiv capătă. şi le-ar suprima“. sigur. Le Bon vorbeşte astfel de legea unităţii mentale a mulţimilor: emoţiile... Termenul de comportament colectiv trebuie privit prin dimensiuni precum gradul de organizare a comportamentelor (scăzut sau ridicat). individul capătă. Când oamenii formează o masă ei capătă un soi de „suflet colectiv“.] legea psihologocă a unităţii mentale a maselor“. 5 . Din punctul lui de vedere. raţionalitatea lui se diminuează şi aspectele instinctive dovedesc forţe diriguitoare. în lucrarea „Psihologia mulţimilor“ (2000). conforme unor norme deja acceptate. afirmă Le Bon. ele tind să fie instituţionalizate şi să se transforme în comportamente convenţionale-organizaţionale. din acest punct de vedere. Procesele psiho-sociale specifice comportamentelor colective au fost semnalate pentru prima dată de Gustave Le Bon în 1895. pp. existenţa unui scop şi durata comportamentelor. Desigur că o astfel de nuanţare a comportamentului colectiv comportă dificultăţi şi poate fi chiar periculoasă. intenţiile şi chiar acţiunile indivizilor aflaţi în mulţime devin unanime.. 12-13) efectul de masificare: „în primul rând. comportamentul colectiv se află la originea dezorganizării sociale.. pp. 10-11) că „doar în faza avansată de organizare a maselor se suprapun unele caracteristici noi şi speciale care produc orientarea sentimentelor şi gândurilor colectivităţii într-o direcţie identică“ şi „doar atunci se manifestă [. care îl converteşte mai degrabă într-un comportament „iresponsabil“. cit. sentimentele. pe care. Printre cauzele care determină apariţia caracterului deosebit al maselor autorul invocă (op.

127 . – poate favoriza prin contagiune de la cele mai benefice acţiuni până la cele mai funeste. Gustave Le Bon (op. Sociologul francez notează faptul că aceasta este evidentă mai ales la nivelul mulţimilor. Fiind de natură involuntară. Opiniile şi credinţele diseminate prin contagiune nu pot fi dislocate decât prin contagiune. foarte diferite de cele ale fiecărui individ care intră în componenţa ei.. Blumer. Blumer (1957) explică 6 .]. cit. Emoţiile sunt simple. Regresul funcţiilor mentale de care vorbeşte Le Bon. Apare un spirit colectiv. mulţimile fiind. Personalitatea conştientă dispare. o mulţime de oameni posedă caracteristici noi. ea este vehicolul prin care se dispersează opiniile şi credinţele şi-l poate conduce pe individ să acţioneze în pofida intereselor sale.. adânc impresionabile şi irascibile.. contagiunea nu implică vreun demers argumentativ sau reflecţie.. în concepţia autorului francez. de tipul afectelor şi au o dinamică deosebită.Le Bon atrage atenţia asupra caracterului particular al comportamentului colectiv (op. Gustave Le Bon vorbeşte de sporirea emoţionalităţii indivizilor aflaţi în stare de mulţime.. care are la bază procesul imitaţiei (H. Elementele vieţii psihice sensibile la contagiune sunt emoţiile. şi doar în acele împrejurări. p. De aceea. grupul de apartenenţă (acesta exercită cea mai constrângătoare formă de contagiune) – anturajul profesional. spune Le Bon. Se vorbeşte de o polarizare a emoţiilor indivizilor aflaţi în stare de mulţime. sentimentele şi ideile tuturor entităţilor sunt orientate în aceeaşi direcţie. la fel cum a fost pusă la îndoială capacitatea actorilor sociali de a raţiona independent în starea de mulţime. pp. H. nu de-responsabilizează individul pentru actele reprobabile săvărşite în mulţime. sentimentele. Se vorbeşte în prezent mai degrabă de o contagiune comportamentală în sensul unei uniformizări a comportamentului în stare de mulţime. Colectivitatea devine atunci ceea ce eu numesc (. [. 1957. Caracterul „hipnotic“ al mulţimii poate fi pus la îndoială. 9): „în anumite împrejurări date.) o masă organizată sau. Ea formează un singur corp şi este supusă legii unităţii mentale a maselor“. o masă psihologică. Deşi ea poate fi controlată de voinţă. este de ajuns o schimbare mai pregnantă ca să acţioneze. tranzitoriu desigur. de pildă). p. 137) defineşte contagiunea mentală drept fenomenul psihologic care are ca efect acceptarea inconştientă a unor opinii şi credinţe. privat etc.. cit. dar având particularităţi foarte precise.158). Contagiunea mentală influenţează nu numai direct (prin contactul nemijlocit al indivizilor) ci şi indirect (prin mijloacele de comunicare.

emoţionalitatea crescândă a mulţimii prin reacţii circulare: stimulii se reflectă reciproc şi se aplifică aidomna unei reacţii în lanţ. este posibil ca fenomenul „contagiunii mentale“ să nu se producă. dar câteva dintre ele sunt valide şi pot fi utilizate în actul de conducere. P. iar „ . nu avem nicidecum suma sau media elementelor ei. lucrul spus şi repetat de mai multe ori sfârşeşte prin a se impune în zonele profunde ale inconştientului .. Observaţia lui Gustave Le Bon conform căreia „în agregatul care constituie masa.. În fapt. Cercetările ulterioare (L. într-o stare de expectativă propice sugestiei imediat ce sugestia va fi formulată. „Cu cât afirmaţia este mai concisă şi lipsită de argumente. cu siguranţă. în procesul dezindindividualizării este implicată legătura dintre aspectele private şi aspectele publice ale eului.. în cazul comportamentelor colective. „o masă de oameni se află. afirmaţia lui Le Bon confom căreia „mijloacele îndrumătorilor de mase sunt: afirmaţia. capacitatea lor de a construi şi reconstrui societatea. Astfel. În acelaşi timp Le Bon susţine că există o convergenţă a opiniilor care se declanşează la indivizii aflaţi în stare de mulţime. 12-13) este importantă pentru sociologi în căutarea argumentelor care să explice excepţionalele realizări ale grupurilor în anumite împrejurări. accentuând dimensiunea creatoare a mulţimilor. p... ci combinarea şi crearea unor noi particularităţi“ (ibid. Desigur că în multe dintre mulţimi. în funcţie de anumite variabile socio-culturale. Zimbardo – 1960) au pus în evidenţă fenomenul dezindividualizării. Robert I. Park (1967) atribuie comportamentului colectiv un rol central în schimbarea socială şi dezvoltă un punct de vedere contrar lui Gustave Le Bon.. Atunci când actorul social este înclinat spre autoreflecţie. cel mai adesea. indivizii au norme şi valori convergente înainte de se aduna împreună. Se consideră că multe dintre observaţiile lui Le Bon sunt depăşite. p. 61). 17). contagiunea“. se va insinua în toate creierele dictând ţinuta. iar starea de mulţime nu face decât să confirme acest nucleu comun. p. Cei care conduc organizaţii cunosc. căci la oamenii aflaţi sub puterea sugestiei ideea fixă tinde să se transforme în act“ (ibid. repetiţia. 7 . Festinger – 1957. că nu au justificare în actualitate. prin contagiune. cu atât se va impune mai bine“.“ (ibid..

cu atât mai mult cu cât există un precedent în organizatie în acest sens. fie prin căutarea unor informaţii concordante cu opinia iniţială. 1962). teoria frustrării relative accentuează importanţa modului în care indivizii percep o situaţie obiectivă. iar gradul lor de acoperire este în declin. Referindu-ne la salariaţii masificaţi. 24) ni se pare de interes: ei „respectă forţa şi se arată prea rar impresionate de bunătate. Dacă întro organizaţie un anumit grup trăieşte sentimentul deprivării relative. care este privită ca o formă de slabiciune“. se produce o stare de disconfort psihic din care individul încearcă să iasă fie prin reducerea importanţei elementului disonant. care se regăsesc mai ales în teoria X a lui McGregor. Din perspectivă psiho-socială. Astfel.C. Atunci când indivizii percep un decalaj între aşteptările lor privitoare la bunuri valorizate social (value expectations) şi capacităţile lor de a obţine aceste bunuri (value capabilities) se poate instala o stare potenţial conflictuală. Altfel spus. dar şi de raportare socială şi organizare a relaţiilor interpersonale. Nevoia de comparare socială este intrinsecă indivizilor şi se constituie ca măsură de evaluare a propriei performanţe. dacă actorul social percepe că există o discrepanţă între aspiraţiile sale şi posibilităţile reale de a le atinge. numită deprivare relativă (J. Sentimenul apare în urma unor comparări şi atribuiri succesive a indivizilor cu cei asemenea lor (deprivare egoistă) sau din compararea grupului de apartenenţă cu alte grupuri (deprivare fraternalistă). aceste subgrupuri nu şi-au arătat niciodată simpatia faţă de stăpânii generoşi. Davies. pe care încearcă să o elimine fie prin 8 . el poate recurge la acţiuni revendicative. când autoritatea este în defensivă şi măsurile coercitive sunt considerate ca fiind inconsistente. p. el se poate afla într-o stare tensionată. În acest sens. descrierea acestor procese complexe este posibilă prin teoriile convergenţei. observaţia lui Le Bon (2000. Anumite experienţe convergente trăite de membrii anumitor categorii sociale îi pot îndrepta pe aceştia către acţiuni cu caracter colectiv. James Geschwender (1968) a explicat mişcările sociale ca o tentativă de reducere a disonanţei cognitive.Socio-psihologia constată imposibilitatea disocierii clare între comportamentele individuale şi cele ale mulţimii. dacă o persoană primeşte informaţii contradictorii privitor la o altă persoană. Situaţiile de deprivare relativă se pot întâlni dacă organizaţia nu poate satisface aşteptările membrilor ei sau când aşteptările sunt în continuă creştere. ci faţă de cei ce i-au dominat cu o mână de fier“.

iar celui de-al doilea – afirmaţia conform căreia „omul este un animal care. Toate acestea nu au fost realizate sub imperiul forţei oarbe a mulţimii. Fără un stăpân. mişcările mulţimii. „omul este o oaie gânditoare“. o dată reuniţi. normelor. se pun instinctiv sub autoritatea unuia dintre ei“ – „o adevărată lege a naturii“. anormale şi chiar antisociale. care sunt calificate în mod peiorativ ca neorganizate social. Serge Moscovici (1989) semnala existenţa unui paradox în analiza comportamentului colectiv: o raportare la una din provocările timpului nostru – puterea creatoare a maselor şi. din clipa în care începe să trăiască printre alţi indivizi din specia lui.. Dacă punem la socoteală şi faptul că indivizii încearcă permanent 9 . dezorganizate. acestea sunt legate de arhitectura civilizaţiei clădite pe anonimat: cultivarea pământului. consideră G. Moscovici ne aduce cu picioarele pe pământ: Le Bon şi Tarde aparţin istoriei. fie prin găsirea unei posibilităţi de realizare a respectivelor aspiraţii.temperarea aspiraţiilor. pp. ei se refereau la mulţimile spontane. accentuând unitatea dintre comportamentul în situaţii normale şi comportamentul în stare de mulţime. Ralph Turner (1957) dezvoltă teoria normei emergente. Despre nevoia individului de a se aşeza sub umbrela unui conducător au scris şi Le Bon şi Kant. ci mulţumită valenţelor ei creative. stabilite adhoc. În lucrarea Epoca maselor. sunt supuse altor legităţi: aici domneşte o anumită disciplină. instituţiilor sociale. grupurile – în cele din urmă. Masele organizate. de exemplu. chiar dacă în ultimul caz este vorba de norme emergente. dar şi muzica şi poezia. Primului îi datorăm observaţia că „un grup de oameni. 170-171). De aceea. Pradoxul dispare atunci când realizăm că manifestările colective sunt răspunsul unei presiuni latente a simbolurilor. teoriile care apropie comportamentul colectiv de manifestările şi regulile specifice grupului îşi găsesc o largă aplicabilitate. subordonaţii încearcă din răsputeri să-i imite pe superiorii lor. are nevoie de un stăpân“ (ibid. Tarde. pe de altă parte. Trecând peste efectul figurii de stil şi al jocului de cuvinte. Serge Moscovici (2001) aduce argumente irefutabile pentru a contracara perspectiva lui Gustave Le Bon asupra comportamentului iraţional al mulţimilor. ambele sunt ghidate de norme.

Situaţie deloc uşoară. p. să judece fără patimă lucruri şi fiinţe. individul îşi poate pierde identitatea. 172). Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi. 21): Încă de la apariţia speciei noastre şi până la Renaştere. Firava mulţumire a celor conduşi este constatarea că şi stăpânii au la rândul lor stăpâni. dorinţa de a avea putere. ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări. dar ei. este vorba de un principiu mimetic şi de contaminare. poate. îndrumat de propriul interes şi de propria inteligenţă.. Depersonalizarea şi diluarea responsabilităţii G. şi nu întotdeauna împotriva voinţei lor. anume grupul sau familia de care-l legau obligaţii trainice. cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici. 2001. Altfel spus. acestea sunt ideile lor – comentează Kant. comerţul şi ştiinţa au deprins acest atom independent de umanitate. această monadă dotată cu gânduri şi sentimente proprii. avem în faţă un tablou social mult mai optimist. 176). Ne aşteptăm. dar şi oameni care se vor lăsa conduşi. vor exista întotdeauna oameni care vor crea. p. nu ar exista probleme. ne asigură Serge Moscovici (ibid. influenţă şi prestigiu.2. Dar. ba se răzvrătesc. ca individul să acţioneze întotdeauna raţional. cu drepturi şi libertăţi. spun sociologii. influenţat de Serge Moscovici care scria (2001. să acţioneze în deplină conştiinţă de cauză. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea se simt ei înşişi atinşi de carismă. Dar.2. aşadar.– şi uneori reuşesc să se ridice deasupra condiţiei lor anterioare. ambiţia personală şi interesul. Un individ demn de acest nume trebuie să se conducă după propria-i raţiune. Lipovetsky susţinător al preeminenţei individului asupra grupului a fost. care vor dirija şi vor conduce. 1. Pe lângă voinţa de a conduce. cei care speră că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. aflat în mulţime. Dar din momentul în care marile călătorii. Conducerea nu este o treabă uşoară. p. Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea. tabloul atitudinal şi comportamental este deja bogat şi dificil de descris. omul s-a plasat sub semnul eului sau al sinelui. omul a avut mereu ideea lui noi drept orizont. sugestiilor şi 10 . acţionează pe baza comenzilor. se supune docil conducătorilor.

)“ şi „că raţionamentele şi reacţiile lor contravin celor ale unui individ izolat. Există două tendinţe de evoluţie a indivizilor aflaţi în mulţime: a) instaurarea panicii. 81). 22).. pentru că ambele situaţii presupun deturnarea de la gândirea logică. mulţimea este întotdeauna inferioară intelectual în raport cu individul izolat. El consideră co-acţiunea ca fiind păgubitoare pentru că duce la depersonalizarea individului. raţionează şi reacţionează la un nivel mental diferit (s. 22). 869-871) atrage atenţia asupra faptului că acest fenomen se petrece numai în anumite condiţii: diminuarea conştiinţei de sine. ale căror cauze sau scopuri îi sunt necunoscute. p.n. indivizii caută soluţii pentru minimizarea percepţiei negative asupra efectelor acţiunilor lor deşi capacitatea lor raţionalizatoare este diminuată. îşi asumă gesturi şi sentimente care-i sunt insuflate. 2001. În viziunea lui Gustave Le Bon (2000. dar opoziţia aceasta nu înseamnă o anomalie“ (ibid. fără să vrea. Serge Moscovici încearcă o explicaţie atunci când spune că „nivelul unei colectivităţi umane se apropie de al celor mai de jos membri ai ei“ (p. O dată declanşat şi consumat comportamentul iraţional. centrarea atenţiei indivizilor pe evenimente externe şi siguranţa existenţei unităţii grupului. Ceea ce conduce la deprecierea sau anularea gândirii individuale este sugestia sau influenţa spune Moscovici (p. 17). 25): Individul. o alunecare a individului din zona raţionalului în zona iraţionalului. care îşi pierde identitatea personală şi care devine anonim. datorită unei sugestii sau unui zvon venit din afara grupului sau simplei percepţii a unui individ privind iminenţa unor evenimente alarmante. b) ignorarea în bloc a semnalelor de alertă venite din mediul exterior sau liniştirea spiritelor de către înşişi 11 . Se lasă-n voia manifestărilor brutale sau organice. Serge Moscovici consideră că sugestia sau influenţa în plan colectiv este aidoma nevrozei în plan individual. deşi este convins că le cunoaşte foarte bine. Moscovici se delimitează însă de Gustave Le Bon atunci când notează că. existenţa unei relative siguranţe privind anonimatul. p. Psihologia ştiinţifică se substituie psihologiei intuitive pentru a nu cădea în păcatul de a spune că în mulţime indivizii îşi pierd cu desăvârşire identitatea şi raţiunea de a fi. dar Atkinson (2002.deciziilor lor sau ale altora şi „nu mai dau ce au ei mai bun“ (Moscovici. p. Individul poate (re)deveni un anomim. pp. „reuniţi în mulţime aceşti inşi simt.

mesajele sursei de influenţă se diluează. 2002.. Putem asocia teoria impactului social cu teoria motivaţională X aparţinând lui Donald McGregor. Pentru a susţine constatarea empirică enunţată. Să răspundă ceilalţi – se zice. proximitatea. Un alt fenomen caracteristic co-acţiunii este diluarea responsabilităţii. În acest caz. b) impactul social al unei surse descreşte proporţional cu numărul indivizilor ţintă. Sentimentul de siguranţă poate perista sau se poate instala chiar dacă există semne evidente ale degradării unei situaţii. Salariaţii aflaţi sub conducerea unui singur manager au mai mari oportunităţi de a nu răspunde solicitărilor acestuia şi chiar de a fugi de răspundere. Atkinson şi colaboratorii preiau denumirea dată acestui proces de la cercetătorul german Ringelmann care în 1913 a numit-o trândăvie socială. ceea ce înseamnă că un salariat are un singur şef. dar concret. al. al. Existenţa mai multor surse de influenţă. care acţionează asupra unui singur subiect amplifică efectul oricăreia dintre acestea. îşi pierd din putere şi sunt deseori neglijate.membrii unei mulţimi. fiecare individ consideră că responsabilitatea nu cade în mod explicit pe umerii lui sau că întreg grupul este responsabil de rezolvarea sarcinii. 873-874) prin care au dovedit că diluarea responsabilităţii este reală. Aproape paradoxal. De folos pentru cei care conduc organizaţii sau simple grupuri este teoria impactului social. dacă sunt aţintiţi mai mulţi ochi asupra unui individ există o mai mare şansă pentru acesta de a trece neobservat. (op. cit.. pp. uneori. dar „ceilalţi“ înseamnă. p. cel de-al doilea aspect al teoriei impactului social explică derobarea de responsabilitate în cazul mai multor actori puşi în faţa unei probleme de complexitate ridicată. la sugestia unui individ sau din proprie convingere – nouă nu ni se poate întâmpla nimic rău. nimeni. 876) susţin că această teorie are două aspecte cheie: a) impactul social al oricărei surse de influenţă asupra unui individ este proporţional cu numărul. psihologii au imaginat diferite experimente (Atkinson et. cu proximitatea şi cu importanţa (personalitatea) ţintelor. persoane prezente. Pe de altă parte.. Atkinson et. Duritatea sintagmei este 12 . chiar dacă este vorba de o urgenţă recunoscută de toţi subiecţii. adudienţa calficată). suntem mulţi şi suntem uniţi. În activitatea pe care o desfăşoară un grup. puterea sau importanţa surselor (co-actori. în management se aplică principiul unităţii de conducere. În plus.

care subîntinde percepţia sa şi reacţiile sale faţă de un obiect sau stimul“..pe deplin validată de rezultatele unui experiment pe care-l prezentăm în cele de mai jos (Atkinson et. fie în grupuri de mărimi diferite. p. Adesea.1 Structura atitudinilor Procesele atitudinale cuprind atât aspecte cognitive (percepţii şi gândire).3. al. în momentul în care situaţia/sarcina este inedită sau atrăgătoare difuzarea responsabilităţii nu se mai produce. p. În relaţiile interumane. atitudinile şi comportamentelor noastre şi că inconsistenţa acţionează ca un iritant sau ca un stimul care ne motivează să le modificăm sau să le schimbăm până când ele formează un întreg. scăderea gradului de motivare a fiecărui subiect care îi suspectează pe ceilalţi membri ai grupului de lipsă de angajament sau care găsesc că prilejul este potrivit pentru a-şi conserva forţele. p. Subiecţi de sex masculin au fost rugaţi să tragă cât de mult puteau de un cablu. 125) înţelege „o dispoziţie internă a individului.. cit. cât şi aspecte afective (emoţii şi sentimente). Prin atitudine. 1. Atitudini şi comportament 1. Atitudinile se formează în procesul de comunicare. dacă nu logic măcar coerent“. atitudinile oamenilor par a fi doar expresia stereopurilor lor. Consistenţa atitudinală poate fi explicată prin consecvenţa indivizilor de a rămâne în paradigma setului propriu de valori şi de credinţe. de antipatie sau de dispreţ etc. op. Ştefan Boncu (2003. fie singuri. În opinia lui Atkinson şi a colaboratorilor (ibid. Elementul psihic cel mai relevant al unei atitudini este cel motivaţional-emoţional: influenţarea reciprocă a indivizilor din punct de atitudinal este mijlocită de comunicare. 843) „premisa de bază a teoriilor consistenţei cognitive este că toţi ne străduim să fim consistenţi în raport cu credinţele. Cu toate acestea.. Una dintre explicaţiile fenomenului este. Cercetătorul a descoperit că o dată cu creşterea numărului de participanţi la această acţiune. statistic vorbind. favorabile. de apropiere sau conotaţii negative. De regulă.3. atitudinile reprezintă demersul congitiv şi afectiv în măsură să asigure coerenţa comportamentală caracteristică fiecărei personalităţi umane. 13 . forţa medie cu care contribuia fiecare era mai mică. 877). atitudinile pot include conotaţii pozitive.

p. Un argument pe care autorul citat îl furnizează şi care permite diferenţierea celor două procese (motivaţia şi atitudinea) este că „atitudinile pot fi la originea emergenţei motivaţiilor“. De pildă. organizată prin experienţă de către subiect. de interes pentru cei care conduc grupuri este de a cunoaşte în ce măsură atitudinile prefigurează comportamentele şi care este legătura dintre motivaţie. iar obiectul motivaţiei este mai precis decât al atitudinii. Sociologul William I. 72). care devine astfel o valoare pozitivă sau negativă (ibid. pentru sau contra a ceva din mediu. 2003. În general. Spunem acest lucru pentru că între motivaţie şi atitudine există o legătură evidentă. organizată prin experienţă. pe care îl citează în acelaşi loc: O atitudine este o stare mentală şi neuropsihică de pregătire a răspunsului. exercitând o influenţă directivă sau dinamică asupra răspunsului său faţă de toate obiectele şi toate situaţiile la care se raportează.Autorul menţionat consideră că o definiţie mai riguroasă a atitudinii îi aparţine lui Allport. Allport (1935) consideră că „o atitudine este o stare de pregătire mintală şi neurală. O atitudine este o tendinţă spre acţiune. 71). 14 . Crutchfield înţelegeau prin atitudine „o organizare stabilă a proceselor motivaţionale. p. Ei înţeleg prin atitudine „o stare mentală a individului orientată spre valoare“ (idem). 2000. perceptive şi cognitive cu referinţă la anumite aspecte ale lumii individului“ (idem). reprezentant al Şcolii din Chicago şi Florian Znaniecki au impus conceptul de atitudine în studiile psihosociologice. dar. atitudine şi comportament. 125). Gordon W.. cogniţie sau dispoziţii comportamentale. Punctele de vedere psihologice cercetează atitudinile în funcţie de anumite laturi ale personalităţii: motivaţie. Este bine cunoscut faptul că atitudinile preced comportamentele. David Krech şi Richard S. motivaţia are o sursă într-o nevoie mai puţin stabilă decât o atitudine. care exercită o influenţă diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în relaţie“ (apud Chelcea. abordarea sociologică a atitudinii o raportează la valorile sociale. stări emoţionale. p. emoţionale. Thomas. pe de altă parte (Boncu. O atitudine are semnificaţie numai în relaţie cu unele valori.

Cei care trăiesc sub semnul 15 . comportamentală – intenţionalitatea acţiunii.. atitudinile influenţează şi orientează comportamentul.. p. 2003) aduc în discuţie (p. Din acest balans se manifestă personalităţile extravertite. când nu suntem încorsetaţi de reguli şi norme. disponibilitatea spre cooperare şi conştiinţa (ibid.3. Personalitatea Discutând despre personalitate. 125). iar din căutarea armoniei sociale apar personalităţile empatice.Atitudinile nu pot fi observate şi măsurate nemijlocit întrucât sunt stări psihice manifeste prin comportament verbal. 202) definiţia lui L. acţional etc. respectiv cele introvertite. 1. În ceea ce priveşte emotivitatea distingem între oameni sensibili şi oameni stabili emoţional. deschiderea spre nou. mai degrabă decât în situaţii în care se impune rutina şi în care poate fi vizibil doar stilul în care acţionăm. Din lupta pentru supravieţuire rezultă oamenii solitari.2. Acesta presupune următoarele elemente: afectiv – emoţii. Personalitatea se manifestă mai curând în împrejurări atipice. sentimente şi reacţii fiziologice asociate. Factorii care guvernează personalitatea sunt emotivitatea. În plus. deşi atractivă. Pervin conform căreia aceasta este suma acelor „caracteristici ale persoanei care explică tiparele consecvente de comportament“. multiple. ele sunt mai greu de schimbat. pp. Pe lângă proprietăţile orientării şi intensităţii este de observat că atitudinile au şi proprietatea centralităţii referitor la poziţia unora faţă de celelalte. căutarea noului şi creativitatea. majoritatea specialiştilor agrează modelul triadic. Unora le sunt caracteristice stabilitatea şi realismul. nemijlocite sau mijlocite (ibid. deschise spre problemele oamenilor. Ele se formează prin învăţare. 202-203).A. Referitor la structura internă a atitudinilor. impusul de apropiere faţă de semeni (pentru atenuarea anxietăţii. cognitiv – cunoştinţele despre obiectul atitudinii şi proprietăţile sale. Dacă atitudinile sunt centrale. autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (Rentrop & Straton. altora. supravieţuire şi reproducere) se află în balanţă cu nevoia de autonomie. extraversiunea. fiind acumulate prin experienţe unice. trăiri. abordarea conceptuală prezentată este prea apropiată de psihologia individului şi prea îndepărtată de natura împrejurărilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

În categoria trăsăturilor de personalitate care pot prefigura atitudinea faţă de muncă se află şi loialitatea. 1. loialitatea şi fidelitatea sunt trăsături de personalitate la fel de importante precum este competenţa. dar se recunoaşte faptul că atitudinile proactive faţă de muncă determină niveluri ridicate ale performanţei. A învăţa atunci când alţii nu o fac. indicatorul de tipuri Mayer-Brigss (MBTI). Personalitatea în întregul ei oferă rareori indicii asupra potenţialului de performanţă. creşterea stimei de sine şi împlinirea nevoii de creştere. disciplinei şi al recunoaşterii necesităţii de a învăţa pentru viitor se află în opoziţie de fază cu persoanele libere de orice constrângere interioară. conştiinciozitatea şi nevoia de autodepăşire prin învăţare sunt indicii clare care anunţă performanţa şi asigură satisfacţia în muncă. chestionarul de personalitate profesională (OPQ).. 205): metoda 16 PF. atât de neutră. Pentru cunoaşterea trăsăturilor de personalitate. Deşi personalitatea stă la baza comportamentului. tot aşa cum nivelul de educaţie le asigură. Dacă cineva consideră că a învăţa este ceva nativ. 16 . acela se va sustrage perfecţionării. p. În conştiinţa multor oameni. este o dovadă a perseverenţei şi a stimei de sine. acesta nu poate fi prezis pe baza caracteristicilor ei.3. de altfel. inventarul de personalitate al lui Eysenk (EPI). Ea se traduce în perseverenţă la locul de muncă şi are drept consecinţă un remarcabil echilibru atitudinal şi comportamental. dintre trăsăturile personalităţii. Despre atitudine şi personalitate Prin atitudine la locul de muncă se înţelege modul în care un individ reacţionează la situaţiile tipice în legătură cu sarcina asociată acestuia. va ocoli cartea şi se va resemna la o condiţie profesională mediocră. al datoriei. Totuşi. la îndemâna mangerilor se află instrumente diferite. expresie a comportamentului prosocial. inventarul de personalitate California (CPI). cele mai cunoscute mijloace de evaluare a personalităţii sunt (ibid.conştiinţei de sine. Pentru cei care cred că „succesul se învaţă“ este o bucurie să constate că efortul studiului asiduu le aduce satisfacţii profesionale. printre acestea. datorită abilităţilor exprimate diferit în contexte diferite. NEO-PI şi altele.3. al celor care „îşi trăiesc viaţa“.

Bruner Jerome şi Robert W. de exemplu. Mecanismele de apărare de această natură îi permit individului să apară imaculat în faţa colegilor săi. Atitudinile care pot fi caracterizate doar prin această funcţie sunt efemere.. şomajul. c) Funcţia de exprimare valorică.1. care reprezintă pârgia prin care indivizii le anunţă celor din jur care le sunt valorile proprii despre lume şi viaţă.4. care se evidenţiază prin adoptarea unor scheme mentale. a) Funcţia instrumentală. 845-848) funcţiile atitudinilor sunt cele de mai jos. d) Funcţia de apărare a eului. în conformitate cu paradigma proprie sau cu cea a grupului din care fac parte. Smith. Dacă o fac. deşi se află în aceleaşi categorii. îi condamnă pe fricoşi. e) Funcţia de adaptare socială aparţine atitudinilor care le permit indivizilor să-şi apopie semenii cu care se însoţesc într-o comunitatea socială anume. Numeroşi cercetători (Daniel Katz. Unul dintre acestea a fost descis de Sigmund Freud şi are următoarea descriere: „individul îşi refulează impusurile inacceptabile şi apoi exprimă atitudini ostile faţă de alţi indivizi care sunt percepuţi că posedă aceleaşi impulsuri“ (ibid. pe minoritari etc. ca expresie a nevoii de a rămâne membru al comunităţii. direct la satisfacerea unor nevoi sau la atingerea unor obiective . ele pot se pot schimba sau pot lua alte forme dacă există argumente pentru abordări diferite de cele manifestate iniţial. fapt ce le permite indivizilor să proceseze rapid informaţiile reţinând din acestea doar ceea ce este esenţial. nu fără a plăti cu efortul păstrării secretului lui şi fără a fi supus stresului zilnic. Brewster M. b) Funcţia de cunoaştere. care se referă la acele atitudini care îl protejează pe individ de ameninţări. care înseamnă că atitudinile pot conduce nemijlocit. 846). p.dorinţa de a obţine beneficii şi recompense sau sau de a evita sancţiunile. preferinţele sexuale sunt teme despre care cei sensibili sau vulnerabili preferă să nu vorbească. White) sunt de acord că atitudinile sunt un bun discriminator între obiectele cu 17 . Funcţiile atitudinilor În opinia lui Atkinson (2002. Cutremurele.3. pp. pericole şi anxietate. Pentru că ansamblul social se află într-o permanentă schimbare şi atitudinile indivizilor urmează aceeaşi logică. Mecanismele de protecţie de care individul dispune sunt diverse.

p. R. răspunsul solicită o schimbare atitudinală. De pildă.. 90) au arătat că atitudinea şi comportamentul se explicitează prin relaţia dintre elementele lor componente: obiectul atitudinii.. la adaptarea socială. Studiile legate de întrebarea dacă atitudinile pot anticipa comportamentele au rezultate dintre cele mai contradictorii (ibid. p. acţiunea (manipularea obiectului).. ci la aspecte specifice. 77). Atitudinile se schimbă dacă „stimulul pentru un nou răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul răspuns“ (Chelcea. 2000. Această teorie porneşte de la premisa că indivizii sunt raţionali şi că informaţiile şi atitudinile ghidează comportamentul. Intenţia comportamentală îşi are sursa în atitudinea faţă de comportamentul gândit. autorul citat constată că. teoriile behavioriste asociază individului metafora maşină de răspunsuri. Ca urmare.valoare şi cele fără valoare. teoria stimul-răspuns a fost îmbunătăţită admiţând că schimbarea de atitudine este în legătură directă cu personalitatea. p. timpul şi contextul. Atitudini şi comportamente Schimbarea atitudinală poate fi explicată prin teoria stimul-răspuns – a întăririi. între stimul şi răspuns se interpun procesele de atenţie. p. 91) au propus teoria acţiunii gândite (planificate). înţelegere şi acceptare. 1. Icek Ajzen şi Martin Fishbein (ibid. Icek Ajzen şi Martin Fishbein (op. putem spune că schimbarea atitudinală este influenţată de atractivitatea sursei care comunică un mesaj.3. foarte utilizată. 77). s-a arătat că între atitudine şi comportament eistă o cezură în sensul că oamenii una fac şi alta spun. conform căreia comportamentul poate fi anticipat în funcţie de intenţia comportamentală.5. Teoriile nu răspund complet la întrebarea cum se schimbă atitudinile. Jaccard au arătat că se pot face prognoze comportamentale dacă atitudinea este măsurată la nivel specific şi nu global. de factorii mesajului şi de contextul social. A. la proiectarea unor comportamente recunoscute social. Schimbarea de atitudine. în urma unor experimente. Davidson şi J. cit. În timp. Sintetic. ele ajută la structurarea imaginii de sine. 18 . La rândul său. că există o discontinuitate între atitudine şi comportament. Prognoza respectivă depinde şi de perioada de timp dintre măsurarea atitudinii şi producerea comportamentului (dacă intervalul este mai mic predicţia este mai bună).

862). deciziilor dificile. 2003. op. norma subiectivă este determinată de aşteptările persoanelor importante pentru un subiect şi de luarea în considerare a ceea ce spun alţii despre acesta. A spune trebuie să te schimbi!. p. iar schimbarea de atitudine ce survine este preţul plătit acestei nevoi de justificare“ (Boncu. 139). comportamentelor discrepante cu atitudinile etc. prin consistenţă cognitivă se înţelege starea psihologică în care cogniţiile. Simpla observaţie. atitudinile şi comportamentele sunt compatibile între ele. care se văd deseori în imposibilitatea de a lucra cu oamenii lor pentru că aceştia se închid în ei înşişi.. 2003. Teoria disonanţei cognitive elaborată de Festinger în 1957 este în strânsă legătură cu teoria consistenţei cognitive (Boncu. Angajarea într-un comportament în disonanţă cu atitudinea duce la înregistrarea unui disconfort maxim dacă nu există elemente compensatorii puternice. teoria disonanţei cognitive fiind considerată „o «teorie a justificării» (efortului. disconfortul produs de această disonanţă va duce la schimbarea atitudinilor pentru a fi consistente cu comportamentul“ (Atkinson et. Această constatare poate fi utilă managerilor cu tendinţe autocratice. că nu se poate produce fără un consum energetic important. Teoria disonanţei cognitive „susţine că atunci când comportamentele persoanei sunt inconsistente cu atitudinile sale.. dar recomandarea unui comportament este în măsură să declanşeze mecanisme de cogniţie care vor avea ca efect adoptarea comportamentului dezirabil celui care l-a sugerat. 139).). Autorul citat subliniază că paradigma clasică a disonanţei aparţine actului forţat. atâta timp cât sursa mesajului persuasiv nu este conştientă de dificultatea recunoşterii stării de inconsistenţă cognitivă a individului-ţintă. Înţelegerea acestei teorii ne permite să facem afirmaţia că atitudinile şi 19 . În plus. dar mai ales studiile de specialitate au demonstrat că interdicţia fermă a unui anumit comportament nu duce la schimbarea lui. al. p. p.această atitudine este dată de câştigurile pe care le aduce comportamentul şi evaluarea probabilităţii de a obţine câştigul scontat. Se înţelege că acceptarea schimbării nu reprezintă un efort minor. fără să răspundă cerinţelor imperative. cit. este o vorbă goală. Abordarea relaţiei dintre atitudine şi comportament trebuie analizată şi prin prisma stării psihologice neplăcute care se instalează atunci când individul este stăpânit de două sau mai multe cogniţii contradictorii.

137) că argumentele care însoţesc mesajele sursei trebuie să fie puternice. Persuasiunea şi manipularea comportamentului O. Atkinson şi colaboratorii (op. mai ales dacă a existat şi o recompensă în urma aceluiaşi comportament. iar pentru persoane cu un nivel slab de instruire sunt recomandate mesajele clare şi concise. cunoscută observatorului-manager. Printre aceştia se află gradul de constrângere dat de o anume situaţie. 1. 20 . Atitudinile tranşante anunţă comportamente imediate. integrând şi concluziile. pp. cit. Atitudinile ezitante sau plurivalente nu pot fi traduse în previziuni comportamentale. p. prin repetare. zestre culturală). Pe de altă parte. experienţa individuală anterioară a unui subiect. clare. să aibă caracter de noutate şi să fie însoţite de contraargumente. încorporând implicit şi concluziile. explicite. ele nu vor fi invocate.comportamentul se condiţionează reciproc. Mesaje de persuadare sunt mai credibile dacă sursa generatoare are o imagine puternică. Corneille (în Boncu. 849-850) constată că pe lângă atitudine şi alţi factori anunţă comportamentul.4. 2003. 133) consideră că „persuasiunea este un act de comunicare având ca scop modificarea setului mental al individului“ în condiţiile în care individul-ţintă percepe că are libertate totală şi că va consimţi liber să-şi schimbe comportamentul şi să şi-l însuşească. este competentă şi credibilă şi prezintă afinităţi cu individul-ţintă. îi permite acstuia să anticipeze comportamentul subalternului.. dacă argumentele contrare nu sunt cunoscute de ţintă. Ştefan Boncu subliniază (2003. presiunea semenilor şi gradul de repetabilite a situaţiilor. Sucesul persuadării depinde şi de natura ţintei (vârstă. dar şi de calitatea mesajelor emise de sursă. sex. pp. ca expresie a efortului de adaptare a unui individ la cerinţele mediului în care trăieşte. Considerăm că mesajele care fac apel la măsuri punitive au rezonanţă doar în mintea salariaţilor care se încadrează mai degrabă în profilul motivaţional al teoriei X aparţinând lui McGregor. previzibile. sursa va începe prin respingerea lor. după care urmează prezentarea argumentelor favorabile. Dacă argumentele contrare sunt cunoscute de ţintă. Ţintelor competente li se potrivesc mesaje lipsite de rigiditate. 135 .

137). în avans. prin dopare – a-i furniza persoanei-ţintă contraargumente pe care să le poată utiliza împotriva argumentelor care-i vor fi ulterior furnizate de sursa care persuadează şi prin expunere selectivă (ibid. Manipularea comportamentală presupune influenţarea subiecţilor umani în vederea realizării unor acţiuni în discordanţă cu propriile interese. 21 . într-o formă atenuată. fără ca aceştia să conştientizeze discrepanţa dintre propriile scopuri şi interesele celor care îi influenţează. Manipularea comportamentală se bazează pe conformare – modificarea poziţiei unei persoane în direcţia poziţiei grupului şi pe supunere – modificare comportamentului unei persoane ca urmare a ordinului dat de o autoritate legitimă. p.Rezistenţa la persuasiune poate fi dobândită utilizând tehnici preluate din medicină: prin inoculare – a prezenta unei persoane. câteva argumente la care urmează să fie expusă..

predispoziţia la servitute. Nevoia de afiliere nu are o singură origine. ele pot exprima o căutare de identitate prin apropierea unor caractere psihosociale care ele pot fi efectul unui calcul. 2. 138). 136137). p. suntem condiţionaţi de atributul sociabilităţii.1. Gilles Lipovetsky (1996. „prin renunţarea parţială la individualitate în favoarea sociabilităţii. pp. 212) semnalează una dintre contradicţiile esenţiale ale 22 . „formula optimă de integrare este desigur aceea care permite un echilibru şi un control reciproc ale lor. adeziunea concretă la un ideal. Autorul citat subliniază faptul că aderarea la o organizaţie nu se face fără ca individul să nu urmărească un „câştig“ oarecare. angajamentul pentru o cauză şi marchează atât comunalitatea. în fine. făcând compromisuri relativ costisitoare. indivizii acceptă să piardă o parte din voinţa lor şi din spiritul lor de independenţă. p. teama şi prudenţa. ne plasăm între două dimensiuni structurale bazale ale personalităţii – individualitatea şi sociabilitatea. câştigând recunoaştere şi dobândind sprijin din partea altora“ (1997. Individualitate şi sociabilitate Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă condiţie: pe de o parte suntem orientaţi spre noi înşine. prevenindu-se hipostazierea şi dominanţa absolută a uneia asupra celeilalte“ şi. astfel. Mihai Golu (idem) consideră că există cel puţin trei genuri de motivaţii care conduc spre socializare: 1. el face o afirmaţie demnă de reţinut pentru cei care conduc organizaţii: „se aderă rar din convingeri şi se militează şi mai puţin din conştiinţă“ (1997. Tot din perspectiva individualitate-sociabilitate. Astfel. pe de altă parte. avantaje sau agremente materiale sau morale. în plus. individul sperând să dobândească pe această cale anumite ele pot traduce. ca afirmare a Eului de sine stătător şi. ei vor abandona circumspecţia. în plus. în opinia lui Mihai Golu. cât şi diferenţa. 3.Capitolul 2 GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ 2. în lucrarea Amurgul datoriei.

şi de recunoaştere individuală“. mai departe. pe de alta. pe de o parte şi. care stimulează competiţia între oameni şi. adică ale neomanagementului: acesta „pune în valoare autonomia individuală. care ridică în slăvi concomitent dezvoltarea individului şi punerea tuturor energiilor în slujba întreprinderii. „Mobilizarea oamenilor devine un slogan găunos fără o gestiune orientată spre recunoşterea principiului de responsabilitate individuală. divesitatea. dar elogiază în acelaşi timp fuziunea comunitară. în care oamenii interacţionează pentru atingerea unor obiective legate de profit şi de dezvoltare. vor fi nevoiţi să accepte pluralismul. grupurile şi. dar contextul era altul) atât de diferite: oamenii caută să se bucure de viaţă.. spiritul de echipă şi idealul de consens. în particular. Simbioza dintre individ şi organizaţie nu mai are substanţă de vreme ce interesele lor sunt acum (poate au fost şi altădată. echipele nu mai vibrează la sloganuri despre spiritul umanist al comunităţii. acele întâmplări ale muncii prin care unii găsesc că se pot sprijini pe alţii în încercarea lor de a se împlini în plan personal. care exaltă adeziunea voluntară a indivizilor dar o prescrie ca «obligatorie». iniţiativa individuală şi descentralizarea puterii pentru a salva ansamblul. fără ambiţia de a realiza echitatea şi de a permite participarea tuturor la binefaceiloe creşterii. urmăreşte ca întotdeauna obţinerea profitului. să-şi aproprie plăceri legate de consum. De aceea. Şi. 213). iar organizaţia. p. de întrajutorare şi de încredere. ci cu managementul mecanicist şi disciplinar care descurajează dorinţa de iniţiativă. realizarea lor în plan profesional şi uman este legată de întreprindere. Paradoxul este că şi anume că eul colectiv nu este sprijinit de eul individual şi reciproc. fără luarea în considerare a diferenţei dintre oameni în procesul muncii“ (ibid.managementului participativ. 23 . Managerii momentului vor exploata cu siguranţă această preferinţă atitudinală şi comportamentală. Dar organizaţia este sistemul populat. simultan. ele încearcă să identifice doar frecvenţele de rezonanţă. parcă inanimată. Aceiaşi oameni se comportă ca şi cum nu-i interesează producţia. „individualismul postmoralist nu intră în contradicţie cu spiritul de echipă.

De vreme ce indivizii erau influenţaţi de grupurile de apartenenţă. Sampson şi cu J. p. căutarea haotică a binelui la scară socială. Persoana este văzută ca fiind separată de contextul ei. Eul real este distinct de calitatea de membru şi este numai minimal influenţat de aceasta. acesta poate fi puternic numai dacă membrii săi sunt puternici în plan individual. a irepetabilităţii individului şi a acceptării diversităţii este greu de gestionat în oricare organizaţie. Epoca postindustrială. absenţa 24 .2. Spence pe care îi citează. captivul privilegiat al grupului Împreună cu E. Mişcările spontane ale indivizilor. disidenţi sau oponenţi. De-a lungul istoriei umane. Indivizii au constatat că este mai profitabil să te sprijini pe grup decât să-ţi propui să-l întăreşti doar de dragul coeziunii şi promisiunilor de mai bine. Spiritul liber îl determină pe individ să facă opţiunile despre care crede că îi pot ajuta propriei dezvoltări şi că pot contribui la creşterea calităţii vieţii lui. Pe de altă parte. Aderarea la o formaţiune socială de tip grupal este mijlocul principal prin care personalitatea şi calităţile individuale pot fi formate. 284) constată că epoca modernă instaurează şi se bazează pe o nouă paradigmă: preeminenţa individului asupra grupului. numai dacă scopurile individuale sunt atinse şi trebuinţele satisfăcute. Indivizii preferă să îşi aleagă liber rolurile pe care le joacă în grupurile cu care optează să se unească. nevoile de autoîmplinire nu pot fi satisfăcute decât cu sprijinul altora. grupul – inclusiv familia. Soliştii erau consideraţi adeseori rebeli. Identitatea personală este considerată ca precedând şi fiind distinctă de calitatea de membru al grupului. indivizii erau consideraţi ca fiind piesele unui uriaş ansamblu social cu funcţiuni bine determinate. dar. Individul.E.2. paradigma individualităţii. Pantelimon Golu (2001. până în urmă cu câteva decenii. dezvoltate sau cizelate cu sprijinul membrilor grupului respectiv. organizaţia şi societatea erau entităţi care le dirijau conduita. a destructuralismului a ridicat vălul de pe mitul grupului. să-şi aleagă scopuri proprii şi să dea socoteală de acţiunile lor. Orice ieşire din această paradigmă era sancţionată drastic pentru că era considerată periculoasă pentru stabilitatea ansamblului. ei nu se puteau exprima liber şi nu puteau contribui la propria bunăstare.T. Indivizii sunt văzuţi ca fiind capabili să-şi modeleze liber propria identitate.

ale propriei judecăţi asupra realităţii şi condiţionărilor sociale prescriptive. iar „punctul de vedere al psihologilor sociali şi ai unora dintre psihologii personalităţii este că personalitatea se schimbă în diverse contexte sociale“ (ibid. Schimbul energetic cu sistemul social de referinţă este diferit de la un individ la altul ceea ce îşi are justificarea în interesele. Admiterea şi preluarea unora dintre opţiunile membrilor grupului este un proces selectiv: preluăm numai ceea ce este în concordanţă cu setul nostru de valori. identitatea persoanei fiind „produsul caracteristicilor înnăscute ale 25 . suntem promotorii. p. a conduce grupuri şi societăţi reprezintă o adevărată artă. Suntem interesaţi numai de grupurile care exhibă aceeaşi indicatori de identitate cu ai noştri. al transferului de informaţii şi mesaje dintre grup şi individ. care accentuează importanţa individului. profilul psihologic al individului este mai mult sau mai puţin stabil. Pe de o parte. presupune că notele individuale de personalitate rămân relativ stabile de-a lungul timpului şi sunt afectate minimal de grup şi de situaţiile sociale“. Spunem armonică.reperelor şi a normelor face ca entropia societăţilor să crească necontenit. 286). face ca fiecare dintre noi să ne aflăm cu o forţă psihologică atât de diferită în momente diferite. pentru că alimentăm cu energie grupurile cărora le aparţinem pentru a beneficia apoi de şansa unei redistribuiri la nivelul indivizilor a energiei aduse în comun. De-abia în aceste condiţii. este întotdeauna mai mică decât suma energiilor individuale pentru că păstrăm câte o parte dintre acestea pentru atingerea scopurilor străine de interesele grupului sau ca rezervă. dar şi modelaţi de către grupuri. formează sau modifică unele dintre caracteristicile personalităţii individuale. „Punctul de vedere promovat de mulţi psihologi ai personalităţii. Împletirea vieţii sociale cu cea personală este permanentă. cu propria moştenire genetică. psihologice şi sociale. susţinătorii sau aderenţii unor formaţiuni sociale cu scopul de a ne satisface nevoi primare. nivelul de integrare şi de înţelegere diferite. Pe de altă parte. coerentă şi armonică. atitudinea şi comportamentul individual sunt efectele moştenirii genetice şi culturale. ambianţa socială şi contextul cultural sunt mediile care determină. adică energia totală a grupului. Ca urmare. Suma energiilor puse la dispoziţia grupului de către membri săi. Respingem ceea ce nu contribuie la susţinerea eu-lui. în conformitate cu percepţia noastră despre lume şi despre sine. Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă postură: suntem creatori de grupuri. acest schimb permanent de energie dintre sistemul social şi indivizi. În tot acest proces..

287). al experienţei singulare. Sensul schimbului de energie dintre individ şi grup este dat de personalitatea individului şi de argumentarea demersului lui şi. Formarea grupurilor este legată de capacitatea indivizilor de a stabili legături sociale. ea fiind generatoare de securitate. Aşadar. în plus. de momentul în care se află grupul pe scara maturităţii sale. Aderarea la un grup conduce la toleranţă. Relaţia dintre grup şi indivizii care îl compun are o natură complexă: indivizii au scopuri personale. de puterea sa şi de raportul dintre interesele personale şi cele colective. grupul nu pare a fi afectat de interacţiune. iar subiectul emiţător este recompensat cu protecţie din partea partenerilor. care întăresc normele şi valorile acestor grupuri şi modelează calităţile ei unice pentru a asigura conformitatea cu respectivele norme şi valori“ (ibid. cooperare şi solidaritate“ (ibid. consonante sau nu cu cele ale grupului. pe de altă parte. Desigur că toleranţa este unul dintre factorii care determină instalarea formalismului şi conformismului. Procesul de interacţiune individ – grup contribuie la modificarea continuă a celor două entităţi în proporţii diferite. 140). această formă comportamentală „subsumează factorii psihologici cu influenţă pozitivă asupra dinamicii relaţionale în plan interpersonal şi intergrupal. orice grup face parte dintrun sistem constructiv de activităţi şi poate intra în contact sau în competiţie cu grupuri ce 26 . mergând de la suprapunerea peste scopurile colective până la disocierea totală de acestea. Dacă individul nu percepe grupul ca pe un instrument de sprijin există două abordări: căutarea altui grup în care să se regăsească imaginea de sine – efort care poate fi costisitor în planul echilibrului psihic sau încercarea de a aduce normele şi percepţiile membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii. sociabilitat. toleranţa este favorabilă tuturor: partenerii câştigă încredere. al alegerilor individuale. p. Evident. al calităţii de membru al grupului“ şi. în timp ce modificarea comportamentului indivizilor este vizibilă. – capacitatea umană de a forma structuri în care entităţi individuale sau colective îşi exprimă opiniile şi socialitate – capacitatea umană de a menţine împreună grupurile şi structurile. adică de sociabilitatea acestora. Raymon Boudon (1992) distinge între: solidaritate – capacitatea umană de a intemeia grupuri. echilibru şi în planul creativităţii.. „personalitatea se formează în contextul interacţiunii cu alţii.personalităţii. p.

Se vor include precizări obiectivul specifică doar etapele lui care şi când. pentru a se putea descrie şi observa obiectivul. referinţa şi identificarea. 2. mediul familial. calitatea şi data realizării. ele vor obiectivul trebuie să fie realizabil. 5. 1. şi nu activităţi.. mediul cultural. În opinia lui Lefebvre citat de Saint-Arnaud caracteristicile obiectivului comun grupului sunt următoarele: 1. Explicaţiile pot fi verbale sau scrise. Comportamentul de grup Participarea la viaţa unui grup este determinată de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ. a structurii cvasistabile (organizare. 2. În opinia cercetătorilor Hellriegel. adică specific şi măsurabil. adică realist. 269) consideră că trecerea de la individ la grup se poate facilita prin existenţa unei ţinte comune cu valoare de obiectiv. dacă diferiţi oameni 27 . roluri) şi a controlului social intern explicit (norme de lucru. 4. norme de comportament. 3. a sentimentelor împărtăşite. vol. 91). sunt determinate de moştenirea ereditară. la rândul lor. evitând de ce şi cum: etapa lui de ce va fi este necesară armonizarea obiectivelor individuale cu cele obiective. Astfel. depăşită o dată cu analiza situaţiei. 6. fi compatibile cu misiunea organizaţiei. Parabola pe care Alfred Adler o foloseşte pentru a descrie temperamentele fundamentale este elocventă (ibid. apartenenţa socială şi experienţa trăită. cât şi motivele care stau la baza obiectivului propus. personalitatea depinde de pattern-ul temperamental dominant şi condiţionează coerenţa comportamentului.îşi definesc scopuri asemănătoare. p. aspectele definitorii ale grupului sunt: apartenenţa. subordonaţii şi cei interesaţi de obiectiv. De la caz la caz. a coeziunii. obiceiuri). obiectivul trebuie să fie evaluabil. p. motivul existenţei unităţii şi definiţia rolului. şi Wodman citaţi de Boboc (2003.3. se consideră pe nedrept că persoanele respective cunosc atât elementele situaţiei. Din această perspectivă. Etapa reprezintă planul de acţiune. obiectivul trebuie formulat direct şi simplu: este vorba de comunicarea cu cei care au nevoie să fie informaţi – superiorii. În cele mai multe cazuri. p. referitoare la cantitatea. rezultate dorite (outputs). Slochum Jr. care. 93). Membrii unui grup au o relaţie psihologică bazată pe existenţa obiectivelor şi a intereselor parţial sau în totalitate comune. Yves Saint-Arnaud (2001. reguli. obiectivul trebuie să descrie o situaţie de atins.

întâlnesc o piatră în calea lor ei vor reacţiona diferit: colericul va arunca piatra cât colo enervat că cineva îndrăzneşte să-i bareze drumul. facilitator de compromisuri.primus inter pares în limba latină. în opoziţie cu comportamentul antisocial. considerăm că. evaluator. 165) că „organizaţia formalizează comportamentul fiecărui individ pentru a-i reduce variabilitatea. standardizator. În grup. Deşi pot exista rezerve faţă de acurateţea denumirii unora dintre aceste roluri. În context. furnizor/consumator de opinii. înregistrator) sau unul dintre rolurile de menţinere (încurajator. iar flegmaticul probabil n-o va observa. conform căruia unii dintre participanţi se arată mai conformi cu normele grupului decât alţii şi se grăbesc să le arate superiorilor lor acest lucru pentru a fi mai bine văzuţi (Boboc. rolul care i se potriveşte cel mai bine (Kreitner şi Kinicki apud Boboc. Caracteristic membrilor grupurilor este comportamentul prosocial. furnizor/consumator de informaţii. de regulă. adică primul între egali). transmiţător). 104) consideră că menţinerea conformităţii îşi are originile în exerciţiul pe care fiecare individ îl face în perioada şcolarităţii. Printre fenomenele caracteristice vieţii de grup se numără şi aşa-numitul efect PIP (PIP . dintr-o panoplie generoasă. p. 2003. de ajutor social. care reprezintă conduita pozitivă. 2003. melancolicul se va gândi la tot felul de lucruri rele în legătură cu obstacolul care-i stă în cale. constructivă. protector. 97): unul dintre rolurile legate de sarcină (iniţiator. dar şi o provocare pentru existenţa oricărui grup. coordonator. tehnician procedural. dar după absolvirea ei constatăm că multe dintre automatismele deprinse în şcoală rămân statornice şi urmează a fi aplicate şi în activitatea profesională ulterioară. fiecare dintre participanţi îşi asumă. Byork sugerează (apud Boboc. David Myers (apud Boboc. pentru cei mai mulţi dintre noi. într-un grup se vor reuni. Multora dintre elevi şcoala li se pare o lungă cursă cu grele şi obsesive obstacole. armonizator. 28 . iar la sfârşit pentru a-l controla“. elaborator. energizator. sangvinul o va ocoli cu atenţie. L. conformitatea „se învaţă“ la şcoală. p. p. orientator. p. potrivit personalităţii fiecăruia. 2003. comentator. deşi afirmaţia apare în opinia lui Ion Boboc ca fiind o prejudecată. Diversitatea reprezintă o şansă de dezvoltare.E. 103). oameni diverşi cu valenţe complementare. 2003. lista ne oferă prilejul de a constata că.

Apar conflicte interne. 84): R = n (2n-1 + n –1). Îl reproducem aici după G. La grupurile mici şi puternice sustragerea este practic absentă. 2000. Membrii grupului se pregătesc pentru noi roluri. Etapa 4 – Funcţionarea. dar îndrumarea şi controlul din partea conducătorului pot fi prompte şi eficace. Conflictele sunt soluţionate şi apare cooperarea. grupul se bazează pe lider. implicarea şi gradul de coeziune au cote deosebit de înalte. rolurile bine delimitate şi dacă există un anume grad de complementaritate a participanţilor.Formarea. R = 100! Una dintre concluziile modelului de calcul prezentat este aceea că numărul subordonaţilor limitează drastic aria de control a managerului. Comunicarea dintre participanţi este facilă şi rodnică.A.Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: mărimea grupului. B. în care n este numărul de subordonaţi. Chiar bine intenţionat fiind. avantajele constatate la grupurile mici dispar. se dobândesc informaţii şi resurse. ceea ce nu se întâmplă la grupurile mari. p. La grupurile mari (zeci de persoane). 29 . Nu există o reţetă unică pentru mărimea unui grup. La grupurile mici facilitarea socială. Etapa 1 . Se află cât mai multe lucruri despre sarcini. în acesta caz. p. Dacă numărul membrilor este mic (3 – 5 persoane) resursele combinate ale membrilor sunt limitate. Rolurile sunt flexibile. Etapa 3 – Normarea. Dacă n = 3. R = 18. normele. gradul de coeziune şi felul conducerii. Etapa 5 – Destrămarea. se pot obţine rezultate bune doar dacă sarcina este bine structurată. Se realizează munca în echipă.A. La grupurile mari există pericolul formării subgrupurilor şi a manifestării mai libere a devianţilor. dar cresc şansele de găsire a soluţiei optime. Cole (2000. se face schimb de opinii şi se elaborează noi standarde (norme) de comportament. rolurile individuale. acesta nu poate interacţiona cu toţi subordonaţii într-o perioadă rezonabilă de timp. se identifică şi se pun în practică soluţii. iar dacă n = 5. V. reguli şi metode. Etapa 2 – Răbufnirea (confruntarea). natura sarcinii. Echipa se dezintegrează. motivaţia membrilor. membrii grupului resping în plan emoţional sarcina trasată. Graicunas a propus următoarea formulă pentru a calcula numărul interacţiunilor posibile (R) dintre manager şi membrii unui grup (apud Cole. Tuckman (1965) este autorul tabloului cadru al evoluţiei în timp a unui grup. mediul. 85).

Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale Potrivit Mihaelei Vlăsceanu. regulile. p. Ele sunt interdependente în sensul că nu pot fi disociate ca atare decât teoretic. norme şi reţele de comunicare tacite şi acceptate spontan. Astfel.4. Dacă liderii formali şi informali ai grupului se opun tendinţei de schimbare. sex etc. ele creează şi necesită organizări informale“ (Vlăsceanu. Din punct de vedere informal. între indivizi se instituie relaţii spontane. mărimea grupului (mai ales la grupurile mici). a comunicării şi a manierei în care comportamentul lor influenţează structura formală au fost foarte subtil observate prin analiza sociometrică a lui Moreno. flexibile. Comportamentul organizaţional este influenţat de intersectarea acestor reţele. consolidare şi destrămare. Factorii care contribuie la creşterea coeziunii grupului sunt (ibid.. iar organizaţia nu poate fi guvernată decât prin sisteme formale) „organizaţiile formale apar din şi sunt necesare organizării informale. 30 . dezvoltarea acestor asocieri informale ajunge să devină un suport pentru realizarea sarcinilor impuse de regulile şi structurile formale. s-a evidenţiat faptul că şi grupurile informale au lideri. coeziunea cunoaşte dinamica ansamblului însuşi. 87): similitudinea activităţilor. din perspectiva relaţiei dintre membri. structuri informale (2003.Coeziunea este expresia legăturilor puternice dintre membrii grupului. Fără să fie un semn particular. coeziunea nu poate fi şubrezită. în interiorul sistemelor formale de organizare apar reţele. ameninţările externe. Cum apar însă structurile informale? Chester Barnard pledează pentru ideea că (în ciuda convingerii potrivit căreia ţelurile. 2. normele organizaţionale sunt impuse de manageri.). dar atunci când organizaţiile formale încep să funcţioneze. perspectiva recompenselor. Aceste grupuri informale (am optat pentru definiţiile grupurilor formale şi informale propuse de Gary Johns pe care le vom evoca în secţiunea dedicată conceptului de grup). vor contribui esenţial la destrămarea grupului. stilul de conducere al managerului şi caracteristicile sociale comune (vârstă. Dacă liderii dezbină pentru a stăpâni. proximitatea fizică. sistemul de muncă. în acord cu gradul de maturitate al acestuia: formare. p. structura sarcinii. 76).

Ele au şi dezavantaje. 83). caracterizate prin relaţii personale. 2. reţelele informale. Un alt argument pe care se sprijină studiile atunci când justifică prezenţa şi importanţa grupurilor informale este legat de însăşi una dintre caracteristicile umane funciare: sociabilitatea sau nevoia de aparteneţă (idem). Nevoite să şi le impună. În asemenea cazuri. 78) şi aceasta pentru că structurile formale sunt operaţionale în măsura în care se obiectivează în structuri informale (la nivelul atitudinilor. sunt instrumente de protejare a implicaţiei emoţionale a angajaţilor. asumarea responsabilităţilor. În plus. 1959) este saturată tot de existenţa grupurilor informale. Definirea grupului 31 . organizaţiei care nu pot acoperi toată gama de activităţi. nemijlocite. relaţiilor).5. Este important de notat (ibid. În consecinţă. 2003. corectează sistemele formale (Gross apud Vlăsceanu. dar meritele sunt cu adevărat relevante pentru organizaţie: facilitează comunicarea. Cybert şi March citaţi de aceeaşi autoare au accentuat ideea că ţelurile organizaţionale se cristalizează prin procesul de negociere dintre indivizii grupului dominant şi nu prin acordul tuturor membrilor organizaţiei. p. atingerea performanţei (Vlăsceanu. nevoia de securitate (Dalton. între cele două tipuri de asocieri este vorba despre o relaţie circulară: structurile formale generează din nou grupuri informale cu intenţia de a-l apăra pe individ de dominaţia structurilor formale şi pentru a menţine deschise canalele de comunicare. 82-83). înlesnesc sarcinile managerilor. Ca urmare. încrederea. respectiv coeziunea. conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă.) că structurile informale pot apărea şi ca răspuns la anumite reguli formale. obscure. emoţionale facilitează îndeplinirea scopurilor. grupurile informale nu trebuie privite ca nişte entităţi distructive. îndeplinesc obiectivele organizaţionale. Ei au pornit de la premisa că organizaţiile sunt alcătuite din grupuri (coaliţii) cărora le sunt asociate diverse interese.2003. 2003. p. oferă feedback managerilor. ele negociază sau se alătură altor grupuri cu interese asemănătoare creând astfel structuri informale ce conduc la realizarea obiectivelor. adoptarea unor decizii adecvate. pp.

Potrivit lui Rupert Brown (1988). 18). numit şi mediu socio-cultural şi educaţional). p. participarea la activităţi comune sau momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional.Din punct de vedere psihologic. un grup este alcătuit dintr-un număr oarecare de persoane care interacţionează una cu cealaltă. De Visscher înţelege prin grup social formaţiunea socială în interiorul căreia 32 . la redistribuirea puterii. a unui mod de comunicare şi de interinfluenţare“ (Neculau. Interacţiunea relaţiilor în interiorul grupurilor sociale presupune aderarea la valori identice (sau similare). 2003. care dezvoltă interacţiuni. care nu sunt de faţă) şi de ordin cultural (împărtăşesc un set de valori şi principii comune într-un anumit areal. de ordin social (mai mult de trei persoane reunite în jurul unui scop social. Specialişti precum Adrian Neculau. pasiuni. percepţii legate de ceilalţi etc. de realizare a unor bunuri şi servicii. 203) grupul reprezintă o mulţime de elemente care au cel puţin un scop comun a cărui punere în operă depinde de faptul că entităţile componente vizează acelaşi obiectiv. consideră că grupul social reprezintă ansamblul indivizilor care au caracteristici comparabile. posibil şi fără implicarea unor resurse psihice). contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi uniformizare. 202). având în comun modele culturale sau subculturale. care a adus în ultimii ani în faţa celor interesaţi să cunoască problemele psihosociologiei volume de studii remarcabile. 2001. apud Boboc. constituit ca entitate particulară şi care regrupează membrii după criterii funcţionale şi/sau complementare. Relaţiile dintre membrii oricărui grup sunt complexe (idem). p. cuprinzând autori străini şi autohtoni. 2003. cu impact asupra altor persoane şi grupuri. În acord cu cele de mai sus. pentru care cheltuiesc energie.. de ordin psihic (ca investiţie umană de sentimente. raporturi sociale în limitele unor reguli prestabilite. un grup se formează „atunci când două sau mai multe persoane se definesc ele între ele ca membri ai acestui grup şi cînd existenţa lui este recunoscută de o terţă persoană“ (apud De Visscher. În opinia lui Leo Apostel (1986. Altfel spus. specificitatea grupului social este aceea că el ne apare ca un «subsistem» introdus într-o tipologie de formaţie socială. statutelor şi rolurilor. ele sunt de ordin fizic (ca participanţi la un proces material. 122). sunt conştiente psohologic de legătura lor reciprocă şi se percep ei înşişi că sunt un grup (Edgar Shein. în timpul muncii şi dincolo de munca intrinsecă). uniţi printr-o legătură socială. p. p.

M. T. o anume istoricitate. p. pp. durată. f) o anumită distribuţie a relaţiilor simpatetice. Aidoma organizaţiilor. Lewin. d) o anumită specializare a sarcinilor. distribuţiei rolurilor şi statutelor între membrii grupului. care interacţionează în vederea atingerii unui ţel comun. La rândul său. adică. Golu (1974. ceea ce formează structura ocupaţională a grupului. Grupul are capacitatea de a se autoregla. pentru că are potenţial de energie şi pentru că raţiunea lui este de a fi. grupul este caracterizat printr-un câmp de natură psihologică. 1998. caracterul social îi modelează pe cei aflaţi în grup şi le determină comportamentul. c) o anumită configuraţie a percepţiilor interpersonale. adică structura de putere a grupului. e) un anumit aranjament al modului în care se adoptă deciziile. prontr-o organizare interioară integrativă. ca unitate constitutivă aparţinând acestora. 240) grupul este o entitate alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi. cuprinzând totalitatea normelor. Newcomb citat de P. Din perspectiva comportamentului organizaţional (Gary Johns. în ansamblu. 171-204) arată că „grupul constă din două sau mai multe persoane care împătăşesc cu alte persoane aceleaşi norme (atitudini) faţă de anumite situaţii şi ale căror roluri sociale sunt strâns îmbinate şi sincronizate“. percepţiilor. un sistem de reguli. b) anumite linii de comunicare interpersonală. ceea ce formează structura de rol a grupului. În opinia lui K. În acelaşi loc. Caracterul social al grupului este dat de ansamblul structurilor caracteriale comune majorităţii membrilor unui grup. ceea ce formează structura lui de comunicare. este caracterizat prin stabilitate. ceea ce formează structura cognitivă a grupului. se arată că în grup pot fi distinse: a) o anumită configuraţie a poziţiilor şi funcţiilor formale şi informale ale membrilor grupului. care constituie structura de afinităţi sau structura sociometrică a grupului. grupul. g) un sistem de mijloace prin care indivizii se pot deplasa de la o poziţie la alta în grup (structura locomotorie a grupului).indivizii sunt în interacţiune conform unor reguli (criterii obiective) şi împărtăşesc sentimentul de a constitui o entitate aparte (criteriu subiectiv) astfel încît membrii s-ar putea recunoaşte ca atare (al doilea criteriu subiectiv). regenera sau transforma pentru că este viu. Aceştia nu se conformează în urma 33 .

de percepere a realităţii şi de statuare a mijloacelor de comunicare.unui raţionament logic. feedback-uri. de dispariţia sarcinii sau de dezagregarea formaţiei în vederea reformării ei în noi circumstanţe. este vorba de pulsaţii de creştere până în preajma secvenţei descendente care este de scurtă durată. Viaţa grupurilor este asemănătoare cu a fiinţei umane: stadiul de formare – caracterizat prin dependenţa faţă de alte entităţi. Stadiul declinului este asociat. a tuturor în cele din urmă pentru că feedback-ul are caracter iterativ. căutarea în comun a 34 . muncii dedicate şi performanţelor. stadiul tinereţii – caracterizat prin accentuarea încederii în forţele proprii. simţiri împărtăşite. printre altele. cel puţin al unui interes comun. Departe de a fi doar un număr de indivizi strânşi laolaltă accidental. Recunoaşterea unor trăsături de caracter comune. considerăm noi. grupul este ansamblul uman constituit pe baza existenţei unor relaţii integratoare. interschimburi cu ambianţa“. ei acţionează în virtutea dorinţei de a se recunoaşte ca membri ai grupului pe care vor să-l apere. ele se influenţeză şi se determină reciproc. Contactele umane din interiorul grupului implică numeroase schimburi de mesaje care au ca scop schimbarea atitudinii sau comportamentului receptorilor acestora. 2001. care operează cu percepţii împărtăşite. trăirea unor experienţe comune şi identificarea aceluiaşi ţel îi determină pe oameni să se asocieze şi să dea naştere unei culturi. Ansamblul se comportă ca un tot unitar cu atribute distincte legate de mecanismele de gândire colectivă. stadiul maturităţii – al creativităţii. interacţiuni. obţinând astfel protecţie din partea acestuia. p. Dacă aceasta se petrece în cadrul unei organizaţii. Interacţiunea umană are scopuri multiple: primirea şi asigurarea sprijinului profesional. cu patologii legate de imposibilitatea creşterii. 281) sugerând. autoregulator. Pantelimon Golu afirmă că „grupul este o entitate vie care transcede experienţa individuală şi nu poate fi explicat numai prin ea“ (2001. 281) este cuprinzătoare în acest sens: „grupul este un sistem viu. p. există deja formate condiţiile creării unui grup capabil să facă faţă provocărilor mediului extern caracterizat la rândul lui prin valorile unei macroculturi. Definiţia lui Luft (apud Golu. stadiul adolescenţei – al rebeliunii. Evoluţia grupului nu apare ca liniară decât în plan grosier. că existenţa acestui gen de formaţiune socială este justificată mai degrabă în plan metafizic decât în termeni ai concretului. în realitate. Cultura de grup se confruntă cu marea cultură.

în viziunea lui Golu (2001. comentând opinia lui E. De aici. care presupun asocierea şi cooperarea directă. Referitor la justificarea existenţei grupului. se face distincţie între grupurile centrate pe sarcină (instrumentale) şi grupurile afiliative. formaţiuni pe care se structurează organizaţiile ca grupuri secundare. dar reciproca nu este adevărată. Afirmaţia lui F. Pe de altă parte. Organizaţiile structurate. p. 282) poate fi considerată foarte radicală: „grupurile sunt reale numai în mintea indivizilor. Formarea şi dezvoltarea grupurilor 35 . p.răspunsurilor la întrebări existenţiale. ele sunt simple modele de gândire.). iar cele conjuncturale pe baza echipelor. birocratice fiinţează pe baza grupurilor de sarcină. simţire şi comportament împărtăşite între membrii grupului şi că există numai conduite ale indivizilor“. 2001. „unii autori au socotit că indivizii nu sunt reali. formalizate. suferind noi înşine schimbări de comportament sau chiar de mentalitate. împărtăşirea unor valori comune. Se înţelege de aici că echipa este totdeauna un grup. Sampson. ne gândim aici la efectele pe care orice act complet de comunicare le are asupra interlocutorilor: îi influenţăm pe alţii.E. Indivizii şi grupul trăiesc în simbioză. Printre formele grupului restrâns se află grupurile de sarcină (echipe de muncă sau de proiect) şi grupurile de formare psihosocială – echipele. a scopului pe baza căruia el fiinţează.6. numeroase de altfel. sunt grupurile mici. centrate pe nevoi sociale sau generale (solidaritate. avantaje şi dezavantaje pentru fiecare dintre acestea. 2. restrânse sau primare. faţă în faţă. şi nu individul. Grupul. Allport (apud Golu. 280). este unitatea de bază a lumii noastre sociale“. nici una dintre entităţi neavând forţa să depăşească independent provocările mediului în care evoluează. Vorbind despre influenţa şi dependenţa reciprocă. Grupurile cu valoare metodologică şi operaţională. crearea sau consolidarea sentimentului de securitate etc. plăcerea de a fi în compania unor persoane etc.H. în care scopurile individuale se regăsesc în scopul comun şi în care suma individualităţilor se regăseşte sub generosul plural noi şi în care complementaritatea permite armonia şi competiţia.

comunicării spontane şi a cordialităţii). Gary Johns (1998. destrămarea. Potenţialul de realizare a obiectivelor rezidă în faptul că indiferent de natura obiectivelor (materiale. comportamentul. potenţialului de realizare a obiectivelor şi caracteristicilor indivizilor (Gary Johns. 224-225) susţine că un grup trece prin următroarele stadii de dezvoltare: formarea. pp. Membrii grupului se percep iniţial ca fiind potenţial egali. să le pună în operă şi să fie solidari. avem în vedere trăsăturile de personalitate. răbufnirea. atitudinile.Constituirea grupurilor se află sub presiunea oportunităţilor de interacţiune. 166) grupul se întemeiază pornind de la atracţiile de tip diadic – cupluri interpersonale fundamentale. Oportunităţile de interacţiune reprezintă precondiţiile structurării grupului. psihologice. dar şi ale diadelor reciproc negative (ale căror membri sunt orientaţi către un comportament de evitare a asociaţiei. sociale etc. Caracteristicile personale ale membrilor sunt esenţiale în formarea grupurilor. care comunică fără rezerve. normarea. funcţionarea. În calitatea sa de structură socială dinamică. p. De regulă. Formarea este un moment al interogaţiilor. 36 . intelectuale. supusă confirmării este important ca grupul să se dezvolte. care are drept consecinţă emiterea de mesaje de încurajare şi sprijin. el consideră că cele mai stabile diade sunt cele reciproc pozitive (ale căror membri se asociază liber. În opinia lui Pantelimon Golu (1974. îşi manifestă şi îşi percep reciproc atractivitatea – factor motivaţional cu funcţie coezivă). se comportă cordial unul cu altul.) indivizii care îşi distribuie atent şi adecvat sarcinile le pot împlini contribuind astfel la formarea şi stabilitatea grupurilor. dar poziţionarea pe trepte diferite de rol conduce la instalarea unor nedorite bariere de comunicare. 1998). al tatonării reciproce pe fundalul conştientizării dependenţei mutuale. Dacă ele există devine explicit faptul că indivizii pot să-şi asume obiective comune. în constiuirea grupurilor formale se optează pentru indivizi cu valenţe complementare pentru a asigura un echilibru şi a imprima o direcţie eficientă de dezvoltare. Diadele reciproc pozitive care constituie grupul se bazează pe atracţia interpersonală. adică de „gratificaţii“.

Răbufnirea este caracterizată de prezenţa conflictului exprimată în termeni de confruntare privind traiectoria de dezvoltare a grupului, la atribuirea rolurilor şi sarcinilor. Normarea corespunde momentului de elucidare a problemelor apărute în cadrul etapei anterioare, conducând la apariţia consensului social, a acordului cu privire la normele împărăşite de grup, la confirmarea interacţiunii membrilor grupului. Pe scurt, grupul dobândeşte coeziune. Funcţionarea grupului înseamnă focalizarea grupului pe realizarea efectivă a sarcinilor prin comunicare, creativitate, interacţiuni prin care se pun în comun competenţele membrilor săi. Destrămarea are un caracter intenţional sau accidental. De pildă, sunt grupuri ce se cristalizează doar pentru a realiza un anumit proiect şi, ca atare, durata lor este scurtă şi anticipată. Sunt însă şi grupuri care se destramă ca urmare a restructurărilor sau concedierilor. Şi într-un caz şi în celălalt, membri îşi oferă suport emoţional reciproc, participă împreună la ritualurile care pun în lumină succesele din istoria grupului. Un alt model de dezvoltare este propus de cercetătoarea Connie Gersick, care abordează problema din perspectiva faptului că un grup are termene specifice de îndeplinire a sarcinilor. Ea dezvoltă modelul echilibrului întrerupt, care „descrie modul în care grupurile care au termene sunt afectate de prima lor întâlnire şi de tranziţia crucială din punctul de mijloc“ (ibid., Johns, pp. 225-227). Este vorba, de fapt, despre prima jumătate a perioadei de viaţă a grupului. Prima întâlnire este decisivă pentru ce va urma deoarece schimburile de informaţii, ipotezele, punctele de vedere, modelele de acţiune care se cristalizează guvernează tot acest interval. În această etapă viteza de înaintare a grupului în raport cu scopurile propuse este redusă. Al doilea punct nevralgic al acestei etape este tranziţia de mijloc, care stă sub semnul schimbării. Schimbarea se referă la fixarea informaţiilor anterioare şi trasarea activităţilor grupului (poate apărea o perspectivă cu totul nouă) ca pregătire pentru cea de-a doua etapă de dezvoltare şi are un rol funciar pentru atingerea succesului. În faza a doua sunt puse în operă perspectivele grupului; ea culminează cu o întâlnire care se caracterizează printr-o hiperactivitate şi interes pentru feedback-ul din mediul extern.

37

Autoarea creionează un set de principii care au rolul de a ghida eficienţa conducerii unor grupuri, principii sugerate de modelul echilibrului întrerupt: prima întrevedere trebuie pregătită cu maximă atenţie; dacă oamenii muncesc, nivelul aşteptărilor relative la progres nu trebuie să fie prea ridicat; tranziţia de mijloc trebuie gestionată cu pricepere deoarece o problemă rămasă neobservată ar putea genera eşec. De aceea, este necesară evaluarea ideilor, propunerilor, problemelor pe care membrii grupului le avansează şi chiar consultarea unor oameni din afara acestuia; acestui moment îi este caracteristică o schimbare relevantă a modului de abordare; alocarea resurselor potrivite pentru cea de-a doua fază este importantă pentru implementarea propriu-zisă a planului de acţiune; termenul proiectului trebuie respectat; un nou termen nu ar influenţa pozitiv tranziţia de mijloc. 2.7. Obiectivele grupurilor François Allaire consideră (2001, p. 407) că obiectivele urmărite de grup pot fi reduse la unul singur, ori la combinarea următoarelor obiective formale: consultarea, luarea unei decizii, rezolvarea unei probleme şi definirea unui obiect. Consultarea. Grupul îşi consultă permanent membri pentru a le cunoaşte punctul de vedere. Consultarea aste alfabetul discursului grupului. Într-o consultare, grupul vizează formal să strângă date, informaţii factuale, percepţii, opinii, sugestii, reacţii emotive etc. privind o temă dată, să înţeleagă punctul de vedere al fiecărui membru în parte, să cunoască gradul de similitudine ce poate exista între poziţiile individuale exprimate (Allaire, 2001, p. 407). Prin urmare, grupul ţinteşte să cunoască tabloul poziţiei membrilor săi faţă de o problemă dată, care reflectă atât punctele comune, cât şi deosebirile. Consultarea membrilor grupului aduce în prim plan avantajele (ibid., p. 411): tema discutată rămîne în centrul atenţiei până la epuizare; interacţiunile îi stimulează pe participanţi poziţionându-i, ca dinamică intelectuală, în raport cu ceilalţi; intervenţiile fac să crească angajamentul fiecăruia, prin faptul că părerile lor sunt deja exprimate şi susţinute; intervenţiile creează un portofoliu comun de date şi defineşte poziţia fiecăruia în cadrul grupului; intervenţiile arată capacitatea membrilor de a-şi dezvălui gândurile şi

38

de a fi responsabili; schimbul de idei permite crearea demarcaţiilor dintre participanţi şi stabilirea ierarhiilor; opiniile exprimate au darul de a dezvălui punctele comune şi poziţiile divergente. Consultarea este o activitate intrinsecă grupului. Indiferent ce acţiune ar urmări, grupul îşi consultă membrii şi încearcă să le cunoască punctul de vedere. Uneori, obiectivul formal al grupului se poate reduce la consultare, urmărindu-se modul în care se distribuie opiniile membrilor faţă de o problemă sau un aspect dat. Adoptarea deciziei. Am dedicat acestei problematici un capitol aparte. Rezolvarea problemelor se dovdeşte a fi o activitate importantă a grupului de lucru. Potrivit lui Allaire (ibid, p. 408), demersurile acestuia pot fi îndreptate spre modificarea unei situaţii pentru a o face conformă cu un model, respectiv mai satisfăcătoare pentru obiectivul grupului, schimbarea durabilă a situaţiei, schimbarea cu cel mai mic cost posibil, evitarea efectelor negative ale schimbării. Practic, etapele rezolvării unei probleme sunt (ibid, p. 415): identificarea problemei; clarificarea datelor problemei (cine? ce? când? unde? de ce? cum? – sau cei 5 W şi un H: who? what? while? where? why? how?); identificarea cauzei problemei şi a contextului; alegerea oamenilor care doresc să se implice în rezolvarea problemei, stabilirea regulilor de lucru şi a rolurilor; găsirea soluţiei prin tehnici de creativitate în grup; transpunerea soluţiei în plan de acţiune şi aplicarea acestuia; evaluarea rezultatelor în urma aplicării planului. Schema din Figura 2.1 reprezintă procesul de rezolvare în grup a unei probleme. R.F. Bales citat în aticolul lui J. Maisonneuve (2001, p. 136) a studiat şi identificat modul în care pot fi identificate categoriile de indivizi care au capacitatea de ordonare a conţinutului empiric al relaţiile umane. Concret, acesta a reuşit să identifice 12 situaţii şi tipuri de populaţii grupale care sunt întâlnite în procesele colective. Acestea corespund, două câte două, plecând de la centru, următoarelor probleme: informaţie, evaluare, control, decizie, tensiune şi integrare. S-a demonstrat că orice grup ce caută să rezolve o problemă tinde să treacă succesiv prin fazele care au fost validate de practică drept norme procesuale. Normele procesuale respective constau în trecerea succesivă de la informare la evaluare, urmând faza influenţei, a căutării, controlului şi faza deciziei. De validitatea

39

deciziei depinde natura tensiunii ulterioare şi se prefigurează soarta grupului care poate fi solidarizarea sau destrămarea. Durata derulării procesului depinde de numeroşi factori. De exemplu, dacă în faza evaluării (care durează cel mai mult) se identifică un lider eficace, procesul adoptării deciziei poate fi accelerat. a b

Aria socioafectivă pozitivă

1. Face dovada solidarităţii 2. Se arată liniştit 3. Aprobă

c 4. Dă o direcţie, o sugestie 5. Formulează o opinie 6. Dă o informaţie, un rezumat 7. Cere o informaţie 8. Cere o opinie 9. Cere o direcţie

Aria obilgaţiilor

d e

f Aria socioafectivă negativă 10. Dezaprobă 11. Manifestă tensiune, jenă 12. Manifestă agresivitate Figura 2.1. În plus, J. Maisonneuve pune în evidenţă o clară diferenţiere a membrilor grupului; există, astfel: un subiect care a avut cel mai mare număr de intervenţii, acesta fiind şi cel care se adresează cel mai adesea grupului; subiectul care emite cel mai mult este şi cel care primeşte cel mai mult; emisiunile merg mai întâi spre membrii cei mai activi, apoi spre ceilalţi. Concluzionând, dacă numărul membrilor grupului este din ce în ce mai mare, sunt cu atât mai multe şanse să se creeaze subgrupuri şi să se destrame unitatea. Definirea unui obiect – conceptualizarea. Faţă de realităţile complexe (dezvoltarea, schimbarea etc.) grupul trebuie să pregătească programe de intervenţie, să

40

pp. pe măsură ce discuţiile avansează. în acelaşi timp. În acest efort. idei verificate şi experienţă dobândită. descoperirea categoriilor/conceptelor duce la o înţelegere a faţetelor iniţial obscure sau complet necunoscute. 2001. să construiască instrumente de evaluare. are loc un proces de organizare a informaţiilor deja prezentate şi o primă variantă de conceptualizare. Se evită. Observaţiile sistematice au arătat că intrumentele de comunicare interpersonală şi de întreţinere a grupului. grupul are nevoie să aprofundeze subiectul în cauză. să-şi construiască un instrument care se poate transpune într-o acţiune concretă rezultată din această reflecţie. pentru a se asigura că îi tratează toate aspectele semnificative. 416): să înţeleagă obiectul de studiu. redundanţa şi este garantată rigoarea acţiunii lui.conceapă măsuri administrative. Structura grupurilor Structura grupului vizează caracteristicile organizării sociale a grupului. alte idei se cristalizează.8. Prin urmare. Dintre aceste caracteristici cele mai 41 . adică maniera în care s-a constituit grupul respectiv. constituie ingrediente pentru menţinerea supravieţuirii şi creşterii grupurilor. astfel. Dezbaterile pentru definirea problemei au următoarele caracteristici: unele intervenţii exprimă concepţii actuale. grupul urmăreşte (Allaire. Produsul căutat atunci când grupul încearcă să definească un obiect este constituit. permiţând mai buna înţelegere a cauzelor problemei şi identificarea unor cauze iniţial necunoscute. caracteristicile sale generale şi abstracte. opoziţiile determină descoperirea altor categorii. feedback-ul. să identifice limitele obiectului şi ceea ce îl diferenţiază de altele înrudite. ceea ce are menirea de a reduce contradicţiile. 408 – 409. să identifice toate aspectele sau comportamentele obiectului şi raporturile dintre ele. de formularea dimensiunilor generale şi abstracte ale obiectului şi de adunarea reprezentărilor concrete ale acestor dimensiuni care să fie utilizabile într-o acţiune următoare. 2. identificarea categoriilor stimulează inteligenţa şi creativitatea.

rolurile. În grupurile mari. disjunctive şi conjunctive. statutul şi coeziunea. Sarcinile conjunctive sunt sarcini în care nivelul performanţei este condiţionat de performanţa celui mai slab membru. scad şansele de implicare. G. Diversitatea este astăzi un concept supralicitat şi privilegiat. Din perspectivă practică putem admite că mărimea unui grup este cuprinsă între 3 şi 20 de persoane. sarcinile pot fi aditive. Performanţa potenţială şi cea reală se diminuează pe măsură ce grupul devine mai mare. Grupul divers are meritul de a obţine performanţe în sarcinile care cer creativitate. comunicarea şi parcurgerea stadiilor specifice de dezvoltare cer răgaz. Mărimea grupului. pe măsură ce sarcinile grupului cresc numeric. Ele arată ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis. Se poate observa că indivizii aparţinând grupurilor mici au o mai mare satisfacţie privind apartenenţa în raport cu cei din grupurile mari. performanţa este direct proporţională cu mărimea grupului (cu cât grupul este mai mare cu atât probabilitatea ca el să aibă un individ cu performanţe de nivel foarte ridicat este mai mare). Sarcinile aditive sunt sarcini în care performanţa potenţială (Johns preferă această sintagmă pentru că. Şi în acest caz. apar aşa numitele pierderi de proces ca urmare a problemelor de motivare. Normele reprezintă aşteptările comportamentale mutuale pe care le au indivizii ca membri ai grupului. diversitatea opiniilor conduce la apariţia disputelor. coordonare şi comunicare. Sarcinile disjunctive sunt cele în care performanţa potenţială a grupului este condiţionată de performanţa celui mai bun membru. timpul de exprimare a membrilor grupului se reduce. Problema gestionării diversităţii în cadrul grupurilor reprezintă un punct delicat. iar indivizii se tem că se pierd în anonimat când este vorba despre reuşitele grupului. Astefal. coeziunea se realizează mai greu. Observaţiile cercetătorilor legate de cristalizarea socială a grupului arată că diversitatea afectează interacţiunea în cadrul grupului. performanţa reală este definită ca fiind performanţa potenţială minus pierderile de proces. Acestora li se adaugă normele. Întinderea grupului influenţează şi performanţa în realizarea lui.importante sunt mărimea şi diversitatea. Johns arată că pentru a determina natura acestei influenţe este indicat să stabilim o tipologie a sarcinilor şi indicatorii unei performanţei înalte. impunând 42 . Mărimea grupului are consecinţe importante asupra satisfacţiei şi performanţei.

2. normele au ca suport suma atitudinilor împărtăşite de indivizii care compun un grup. statutul indică faptul că. totodată. 231) face o trecere în revistă atipurilor de norme: norme ale loialităţii. Lindzey citat în Golu. funcţiilor şi locurilor pe care le deţin în structurile sociale. norme asupra sistemului de atribuire a recompenselor (echitatea. Sistemul de statut informal acţionează într-un grup chiar dacă simbolurile de identificare lipsesc. Statutul reprezintă poziţia de bază a unui individ în structura socială. presupune reguli şi obligaţii. Gary Johns (1996. Stoetzel (idem) înţelege prin statut totalitatea comportamentelor la care cineva se aşteaptă în chip legitim 43 . spune Gary Johns. Criteriile de identificare a statutului pot fi vechimea în organizaţie sau însuşi postul. 2000. Consecinţele ambiguităţii rolurilor şi ale conflictelor de rol sunt similare: lipsa satisfacţiei. Statutul rezidă dintr-un set de reguli şi obligaţii şi reprezintă poziţia de bază a individului în societate (G. norme asupra ţinutei. p. la nivel comportamental. recompensa socială). corespunzătoare obiectivelor şi realizării acestora. Statutul formal în grup este observabil datorită simbolurilor asociate (titluri.9. persoanele se disting din punct de vedere al poziţiilor. stresul. Sisteme formale de statut sunt rezultatul efortului managerilor de a-i evidenţia oficial pe indivizii cu o poziţie superioară în raport cu alţii. reciprocitatea. ambient special. aceasta este posibilă datorită sistemului de recompense şi sancţiuni (sociale. angajament temporar faţă de organizaţie etc. Organizaţiile sunt caracterizate. dar există conformare. funcţii. Rolurile sunt comportamentele pe care alţii le aşteaptă de la noi sau poziţii în cadrul grupului însoţite de un ansamblu de comportamente aşteptate. Prin intermediul normelor putem face predictibil comportamentul. profesionale etc. J. prin sisteme formale şi informale de statut. El desemnează anasamblul comportamentelor pe care le aşteptăm de la alţii. norme de performanţă. Normele reglementează comportamentele relevante pentru grup.standarde de conduită. p. Statut şi rol în grup Categorie de bază a psihologiei sociale. egalitatea. Chiar şi atunci când nu există adeziune faţă de anumite valori şi credinţe.). 124). salariu).

foarte intim legat de cel de statut (complementar şi reversul statutului). Comportamentul de rol a fost împrumutat de către specialiştii în ştiinţele sociale din teatru. desemnează ansamblul comportamentelor pe care alţii le aşteaptă în mod 44 . În ansamblu. Altfel spus. p. Rolurile în grupurile sociale sunt extrem de flexibile. Dacă organizaţia se bazează pe o cultură puternică. 2004. Grupul poate fi redefinit din perspectiva conceptului de statut. ele sunt reunite pentru atingerea unui scop comun. pachet salarial. 125). Conceptul de rol. pentru salariaţi şi pentru manageri statutul poate constitui unul dintre factorii motivaţionali importanţi. dar cer anumite deprinderi. Este vorba aici atât de componenta formală a statutului (titluri. la nivel de grup. Donelson. Statutele îl definesc social pe individ. nu întotdeauna omoloage cu cea rezultată din organigramă.de la ceilalţi. statutele sunt interconectate şi compatibile. Funcţia statutului este exprimată prin aportul fiecărei poziţii în vederea atingerii obiectivelor asumate de către grup. Interacţiunea dintre membrii grupului ar deveni haotică deoarece un membru nu ar ţine seama de cerinţele de bază ale rolului său iar întregul grup s-ar dezorganiza. 1983). relaţia dintre rolul unui actor într-o piesă de teatru şi rolul unui membru într-un grup este destul de strânsă (Forsyth R. Altfel spus. cât şi de componenta informală dată de recunoaşterea unor merite anterioare. Pe de altă parte. statutul desemnează rangul. unde toate elementele sunt mai mult sau mai puţin legate între ele şi compatibile unele cu altele şi că statutele sunt cele mai mici elemente ale unui grup organizat în vederea atingerii unor scopuri comune“ (Golu. statutele conduc la construirea sau la confirmarea unor ierarhii. Termenul îşi schimbă destul de puţin înţelesul când este introdus în sfera dinamicii grupurilor. se poate spune că grupurile sociale se exprimă ca organizări complexe. unde termenul este folosit cu referire la un personaj pe care un actor îl portretizează într-o reprezentaţie dramatică. a vârstei înaintate etc. sunt sursa satisfacţiei sale şi prescriu comportamnetele persoanei. ca enorme reţele de poziţii. 255). Pantelimon Golu nuanţează relaţia dintre statut şi grup afirmând că „suprimând temporar trăsăturile particulare ale indivizilor care ocupă poziţiile. grupul este un ansamblu de statute pe care le ocupă persoanele afiliate. poziţia socială sau prestigiul acordat unui membru al grupului (Bogáthy. 2000. condiţii speciale de lucru. program de lucru etc.). p.

receptare şi asumare a rolului. Rolul şi statutul se convertesc unul în celălalt. Din enunţarea punctulului de vedere a lui Allport se poate observa că exerciţiul individului nu este doar efect al relaţiilor sociale. Distribuţia rolurilor în grup se face concomitent cu o acceptare şi asimilare a normelor de grup. faţă de el însuşi sau faţă de grup.. p. indivizii încercând o abordare integrativă. Pe scurt. ceea ce reprezintă statut pentru un individ aflat în interacţiune este rol pentru celălalt. După G. reacţionează la nivel afectiv. Rolul „ne trimite la constantele de comportament ale individului care îşi aduce contribuţia la o relaţie mai mult sau mai puţin stabilă cu ceilalţi indivizi“ (Golu. pentru a delimita ceea ce este comun. căci individul îşi delimitează poziţia în grup în funcţie de acestea evaluări reciproce. Practic. la nivelul grupului are loc o negociere a semnificaţiilor.legitim de la noi. 127). rolurile reprezintă modalităţi de realizare a funcţiilor statutului. comportamentele pe care le aşteaptă elevul de la profesor). Allport (idem) între statut şi comportament se interpun procesele de percepere. anumite înclinaţii evaluative.). între statut şi activismul persoanei. nu este doar ceea ce face grupul. etc. rolurile îi pun pe parteneri în contact. Conduitele de grup acceptate şi valorizate de către membrii grupului se definesc în funcţie de rolurile şi status-urile acceptate/atribuite. adaptativă a diferitelor roluri pe care le joacă. înţelegere. 2000. Accentuarea dimensiunilor rolului este justificată de faptul că el reprezintă o interfaţă între dimensiunea socială şi cea psihologică. comportamentul său este o medie ponderată între comportamentul prescris de rol şi statut şi comportamentul determinat de personalitatea sa. datorită nevoii de consistenţă internă. Este evident că rolurile în interiorul unui grup sunt interdependente. îi obligă la interacţiune. p. sex. toate acestea sunt constrânse de prescripţiile statutului şi de calităţile individuale (vărstă. 129). o legătură între statut şi comportament. Prin definirea rolurilor şi statutelor s-a evidenţiat faptul că cele două sunt interdependente. cunoştinţe. Fiecare participant manifestă faţă de ceilalţi sau faţă de o situaţie creată. de pildă. rolul este aspectul dinamic al statutului şi este profund legat de caracteristicile psihice ale persoanei. fiecare dezvoltă anumite atitudini în grup care pot fi puse uşor în legătură cu rolurile. cognitiv şi acţional. După Ralf Linton (ibid. Rolul se defineşte în raport cu particularităţile grupului din care a emers şi se poate modifica pe parcurs. 45 .

sintetizează propunerile venite din partea echipei şi redefineşte problemele. cu ei înşişi şi cu ceilalţi. Animatorul acţionează asupra reţelei de canale de schimb. se asigură că toţi membrii echipei au încărcarea corespunzătoare rolului asumat. are un feedback. exprimă opinii.constant. Altfel spus. conduce dezbaterile spre consens. sintetizări. Principalele roluri întâlnite în grupul de lucru sunt cele de participant şi de animator (idem). fac parte din caracterul entropic al grupului şi. repetări. Adesea. ia decizii sau contribuie la adoptarea lor. el formulează întrebări care să incite şi să permită dezvoltarea problemei care stă de rezolvat în faţa grupului. impusionează grupul să-şi cunoască mai bine obiectivele. asigură şi încurajează consultarea. atunci el are o informaţie despre el însuşi. sunt difuze. cere şi oferă informaţii. Intervenţiile care exprimă experienţa imediată se constituie dintr-un ansamblu de mesaje verbale sau non-verbale prin care indivizii interacţionează cu reacţionează cu sarcina. tendinţa mesajelor de a deveni mai organizate şi mai structurate este determinată de nevoia grupului de a reduce entropia şi a institui o ordine normativă. Ceea ce defineşte grupurile reale de abstractizările teoretice este experienţa imediată. animatorul organizează şi conduce şedinţele. interacţionează. face comentarii. interacţiune între membrii grupului. reformulări. care conferă energie şi dinamism grupului. face evaluări. se implică în rezolvarea conflictelor. propune soluţii. 2001. aceste mesaje nu sunt organizate. cererilor şi opiniilor exprimate de participanţi.423). rezolvă probleme. protejează cadrul de lucru şi veghează la respectarea normelor acceptate de coechipieri. durabil. pune întrebări pentru a ajuta la clarificarea problemelor dezbătute. Orientarea spre feedback marchează tendinţa grupului de a defini şi redefini rolurile în conformitate cu noi aşteptări. Rolurile sunt elemente ale structurii grupului care predetermină comportamentele membrilor acestuia (Allaire. pentru a stabili cadrul normativ capabil să asigure continuitatea grupului şi atingerea obiectivelor propuse. 420 . indică temele comune membrilor pentru a fructifica dezbaterile. animatorul cere clarificări. se consultă cu ceilalţi. defineşte concepte de lucru etc. 46 . firesc. Dacă un grup reuşeşte să explice reacţiile care constituie experienţa imediată. dă formă ofertelor. cu structurile de lucru. pp. Participantul simbolizează. încurajează membrii echipei să participe la dezbateri şi la rezolvarea problemelor. Practic.

Se poate spune că animatorul nu influenţeză. Conform acestui pattern informal. îi informează pe manager şi pe lider asupra climatului de lucru şi asupra performanţei şi ajută la integrarea noilor membri. aceştia din urmă. menţinerea moralului ridicat) şi roluri individuale. Aşteptările de rol ale conducătorilor nu sunt întotdeauna consonante cu cele ale subordonaţilor. pp. 588): 1. lecturi. vorbim despre roluri de sarcină. După Benne şi Sheats rolurile pot fi: referitoare la muncă. planificare. care implică definirea obiectivelor. Funcţia de organizare. 2001. Funcţia de producţie – privind rezolvarea sarcinilor. salariaţii 47 . şefii aşteaptă comportamente modelate de contextul organizaţional. ansamblu pe care M. astfel. motivare. rămânând neutru faţă de natura problemelor grupului. 3. 2. asigurarea unui climat de siguranţă. având sarcini din planul socio-afectiv (prevenirea şi aplanarea conflictelor. aplică metode pentru creşterea implicării în muncă şi în procesul elaborării deciziilor. 113-116). Un alt punct de vedere referitor la tipurile de rol din punct de vedere al funcţiilor este prezentat mai jos (Pierre De Visscher. în opoziţie cu participantul care poate influenţa grupul. În contrapartidă. 253) îl numeşte contract psihologic. O hartă interesantă şi subtilă din perspectiva specializării rolurilor.identifică sentimentele care domină echipa. p. Funcţia de facilitare. cu relevanţă pentru comportamentul organizaţional este evocată de Forsyth R. modelează standardele de performanţă. Armstrong (citat de Bogáthy. filme. experienţe). p. încurajează gândirea critică. asumarea şi exercitarea rolurilor sunt influenţate de existenţa unui sistem de convingeri şi percepţii. clarificarea problemelor complexe etc. manifestă comportamente rezultate din interpretările şi percepţiile lor influenţate de contextul informal (grup de prieteni. 2004. privind întreţinerea vieţii grupale comune. o ajută să delimiteze domeniile în care există acord de cele în care există dezacord. Animatorul se diferenţiază de participant la nivelul exercitării influenţei. Donelson (1983. definite de sarcinile şi de responsabilităţile asumate. Altfel spus. despre roluri socio-emoţionale şi despre modelul tridimensional al rolurilor.

aspecte care permit înţelegerea sistemului lor relaţional complex. în care predomină relaţiile indirecte. între care trebuie să existe o bună concordanţă. sexuale.). familiale pe linie descendentă). sex. Pentru sarcini simple. punem distinge între: .mărimea grupului – de care depinde şi performanţa grupului faţă de anumite sarcini. cele la care 48 . religie. sarcini clar formulate.stadiul de maturitate.eficienţa grupului exprimă capacitatea grupului de a fi performant şi de a-şi realiza obiectivele. implicare şi performanţă. un sistem riguros de evaluare şi recompensare.configuraţia grupului (modul de aranjare a relaţiilor interpersonale. pe de altă parte. coordonare şi control. corectitudine. rasiale. . antrenare. La tipologiile enunţate pot fi adăugate grupurile de apartenenţă (etnice. p.coeziunea grupului. ea este şi sursa creativităţii grupului. mediate. 2.tipul grupului (mod de formare. în care domină contactele directe (face-to-face) şi grupurile secundare (organizaţiile). precum şi un sistem activ de comunicare. . Astfel. . În funcţie de caracterul relaţiilor dintre membri se disting grupurile primare. performanţa scade dramatic. . Tipologia grupurilor Există mai multe caracteristici după care grupurile pot fi particularizate.aşteaptă din partea conducătorilor locuri de muncă sigure şi bune condiţii de muncă.sarcina grupului (reală şi percepută.compoziţia grupului. . distribuţia rolurilor etc. salariaţilor li se cere loialitate. grupurile de referinţă (familiale prin asociere. Pierre de Visscher (2001. apartenenţă etnică). care reflectă caracteristicile psiho-sociale şi sociodemografice ale membrilor grupului (vârstă. Pe de altă parte. 21) sublinia importanţa eterogenităţii participanţilor pentru eficacitatea unui grup. cele în care indivizii s-au născut şi. natura relaţiile dintre membri). Deşi această eterognitate este generatoare de tensiuni.). atunci când numărul membrilor este mai mare de şase. . . aspectele legate de comunicare. profesionale etc.10.

dimpotrivă.aderăm sau în care dorim să intrăm pentru satisfacerea unora dintre nevoile noastre primare. ca formă a grupului social. De cele mai multe ori. 222) propune o tipologie a grupurilor pe axa formalinformal. Grupurile formale. În plus. 1999. Grupul primar de sarcină există. 26). psihologice şi sociale. se creează premisele pentru diviziunea muncii. pot sprijini organizaţia). Acestea sunt instituţionalizate. ele presupun un lider formal şi mai mulţi subordonaţi. „cuprinde ansamblul modelelor de comportament relativ echivalente. Grupul primar de sarcină. „în spaţiul 49 . Acestea reprezintă reuniuni de persoane care dezvoltă între ele relaţii interpersonale. Membrii lor pot să aparţină şi grupurilor formale. deşi exercită o influenţă importantă asupra organizaţiei (în unele cazuri pot fi sursa unor conflicte cu repercusiuni majore sau. p. integrate funcţional şi orientate normativ spre realizarea unui obiectiv unanim acceptat“ (Buzărnescu. se valorizează potenţialul fiecărui membru al grupului şi se asigură coeziunea ansamblului. funcţionează şi se poate dezvolta numai pe baza distribuirii raţionale a competenţelor şi responsabilităţilor. ele nu sunt recunoscute. stăpânirea artei de a comunica. Coerenţa comportamentelor. au scopul de a prelua un anume pachet de sarcini pentru a căror rezolvare sunt particularizate şi aplicate regulile şi normele organizaţiei. După cum susţine Ştefan Buzărnescu (idem). „sunt grupuri stabilite de către organizaţii în ideea de a facilita realizarea scopurilor organizaţionale“. notează el. Din punct de vedere al componenţei. grupurile primare de sarcină au propriile sisteme de reglare şi de control. p. nu am putea vorbi decât de suma unor individualităţi aflate simultan în acelaşi loc. comunicarea şi relaţiile interumane formalizate active dau substanţă şi sens de a fi grupului ca atare. instruirea continuă. îşi influenţează reciproc comportamentul şi se susţin în a-şi asigura satisfacţii reciproce. pe baza caracteristicilor lor: deschiderea spre nou. Grupurile informale pot susţine activitatea grupurilor formale. Gary Johns (1996. Ele au apărut prin transformarea unor sisteme administrative orientate spre muncă. În absenţa acestei coerenţe. Astfel. Grupurile informale sunt „grupuri care apar pe cale naturală ca răspuns la interesele comune ale membrilor organizaţiei“ (idem). nu este exclusă nici formula în care subordonaţii să fie la rându-le şefi direcţi ai altor subordonaţi care să formeze împreună cu aceştia un nou grup.

grupul restrâns este un ansamblu de mai mult de cinci persoane. aceste relaţii motivate axiologic şi normate instituţional (relaţii oficiale) alcătuiesc organigrama grupului“. în acord cu interesele proprii. nu fac parte din grup. norme. pot acoperi o mai largă plajă de cerinţe şi de activităţi. cu sau fără scop lucrativ“ (Allaire. Grupurile de lucru pot fi: de comandă (managerul şi colaboratorii apropiaţi). Grupul de lucru este un sistem social a cărei sursă de energie este dată de persoanele care îl compun. Noţiunea de grup de lucru se referă la „gruparea unui număr restrâns de persoane cu resurse complementare în urmărirea unui obiectiv comun. Informaţiile schimbate între membri grupului se constituie drept energii consumate care se cer analizate prin raportare la sarcina propusă. nu sunt membri ai grupului. afinităţi. p. 2001. Astfel. Numărul membrilor poate fi variabil: 50 . Fără un obiectiv comun. cerinţa esenţială este ca aceştia să aibă valenţe complementare pentru că. interacţiunea îi desemnează pe participanţi: cei care nu se regăsesc în schema de lucru a grupului. supuse aceleiaşi dimensiuni spaţio-temporale. sistemul social al grupului de lucru trebuie să se bazeze pe elemente de ordin psihologic: obiective. 405). având posibilitatea să interacţioneze reciproc şi să împărtăşească experienţe comune. Gruparea poate fi permanentă sau temporară. autonomă sau ataşată unei organizaţii care o înglobează. astfel. cei care nu se află sub deviza scopului comun. de sarcină şi de proiect. în fapt. Pe lângă efectul practic. Pentru a-şi menţine coeziunea. perceput şi asimilat la nivel individual. Grupul de lucru este format din doi sau mai mulţi indivizi care acţionează în mod interdependent pentru atingerea unui scop comun. Grupurile de comandă pot fi de durată şi funcţionează pe baza regulilor birocraţiei.relaţional care conferă identitate funcţională grupului primar de sarcină. Un factor esenţial al succesului grupului de lucru este percepţia justă a obiectivelor. nu este posibilă canalizarea energiilor şi nu există propriu-zis grup de lucru. roluri. iar grupurile de proiect sunt guvernate de regulile sistemului de management pe bază de proiecte. Se spune adesea că este bine ca membrii grupului să fie la fel. Grupului restrâns îi sunt caracteristice dimensiunile sale reduse şi accentul pus pe interacţiune. la fel. să aibă aceleaşi idealuri şi aceeaşi conduită.

prezentându-le pe cele specifice: .grupul mic – nu mai mult de 20 persoane. când nevoile membrilor grupului sunt împlinite de grup şi experienţa comună îi determină pe membri să continue munca. tocmai pentru că interacţiunile repetate dintre indivizi permit negocierea seminificaţiilor şi păstrarea celor general valorizate.durata suficientă este o altă caracteristică a grupului care îl distinge de mase şi îl apropie de comportamentul instituţionalizat. . 20-21) analizează caracteristicile grupului restrâns.împărtăşirea unor experienţe comune.80 de indivizi. . se formează un patern relativ stabil de roluri. norme. cât şi de persoane exterioare grupului.delimitarea grupului ca o entitate aparte pasibilă de a fi percepută atât din interior. ceea ce presupune o relativă proximitate care favorizează calitatea interacţiunilor la nivel intergrupal. În timp. Richard Hackman (apud Johns. grupul larg – între 20 şi 60 de persoane şi grupul vast – peste 60 . care se constituie în raţiunea de a rămâne împreună. . generând efecte ce derivă din acţiunile concertate ale grupului. fiecare membru poate avea o imagine de ansamblu asupra celorlalţi. grupul de lucru este eficace atunci când: rezultatele activităţilor sale sunt pe măsura aşteptărilor managerilor şi a altor compartimente care se folosesc de aceste rezultate. 244).unitate spaţio-temporală.capacitatea efectivă a membrilor de a interacţiona şi de a se influenţa reciproc. pp.posibilitatea ca fiecare individ să fie perceput de către ceilalţi şi în acelaşi timp. delimitând comportamentul de grup de cel colectiv şi apropiindu-l de cel convenţional. p. Potrivit lui J. . Aceasta se constituie ca bază de indentificare cu grupul şi definirea personală în raport cu ceilalţi membri ai grupului şi în raport cu alte grupuri evaluate de individ. având funcţia de menţinere a caracterului asociativ al grupului. . Fenomemul dezindividualizării şi pierderii responsabilităţii sunt diminuate în grup. 1998. funcţii. .obiective comune. de utilizarea unui set generos de cunoştinţe şi abilităţi în acţiunile 51 . Pierre de Visscher (2001. Eficacitatea grupului este condiţionată şi de focalizarea eforturilor pe realizarea sarcinilor de grup. Aceste obiective pot fi asumate sau impuse.

Rolurile nu mai sunt specializate.Complexitate . 244).Mărime . Pe de altă parte. p. să presupună un grad mare de interacţiune între membrii grupului şi să solicite abilităţi şi cunoştinţe multiple.Interdependenţă Compoziţia grupului . o echipă autocondusă ar trebui să aibă dimensiuni reduse pentru eludarea problemelor de comunicare. Aderenţa la rol este orientată de criteriul eficacităţii şi nu de cel al specializării limitate. Sarcinile echipelor de acest gen trebuie să fie complexe. Un element important asupra căruia ne atrage atenţia Johns este legat de semnificaţia rolurilor în astfel de echipe. Hackman citat de Gary Johns (1998. 248) Fără a realiza o distincţie operaţională între grupuri şi echipe. de stabilirea unor strategii rezonabile care să sprijine îndeplinirea obiectivelor (factorii de influenţă şi relaţiile dintre ei apar în Figura 2. Autorul arată că modelul cel mai eficace de grup de lucru este cel autocondus (sau semiautonom sau autoreglementat). foarte important.Acceptabilitatea rezultatului . Echipa autocondusă are nevoie de o identitate de grup. de coordonare. Reuşita în astfel de echipe este dictată de felul sarcinii.Expertiză . care este rezultatul încrederii.Satisfacerea nevoilor membrilor . compoziţia grupului şi natura pârghiilor de acţiune. Sarcina . asumate convenţional. Johns utilizează nediscriminat cele două concepte asupra naturii cărora noi vom conveni pe parcurs.Diversitate Procese de grup . de dezimplicare etc. unităţii membrilor şi care fixează apartenenţa la grup şi induce stabilitate.Stabilitate .Stimulare . să fie relevante etc.Efort . mărimea.Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţiilor . Echipa autocondusă este „un grup de lucru care are şansa de a realiza sarcini stimulatoare sub o supraveghere redusă“ (Johns. motivante.R. p.2 Factorii care influenţează eficacitatea grupurilor de lucru adaptare după J. expertiza şi diversitatea.întreprinse şi.2). 52 . 1998. Compoziţia se referă la următorii indici: stabilitatea.Strategii de performanţă Eficacitatea grupului .Continuitatea grupului - Sarcina Instruire Recompense Încurajare şi independenţă Figura 2. interacţiunii.

Tgroup-ul serveşte la schimbarea lor atitudinală şi comportamentală menită a contribui la asumarea responsabilităţilor şi la creşterea implicării în adoptarea deciziilor şi a calităţii lor.Constrângerile dimensiunilor grupului de acest tip sunt cu atât mai mari cu cât nu există o supraveghere fermă. diversitatea este un factor vital pentru supravieţuirea creativităţii în grup. La rândul său. p. să diminueze rezistenţa la schimbare şi să înveţe prin cooperare. Cunoscută mai ales sub denumirea de team building. Practica T-group-ului este. T-group-ul „se grupează în jurul ideii de «învăţare reciprocă». de achiziţie prin apelul la experienţa celorlalţi: încurajarea unui spirit de cercetare şi de experimentare în relaţiile sociale. proiecta sau livra mai bine un produs sau un serviciu“ (p. autenticitate sporită în relaţiile interpersonale. Suportul echipelor se constituie ca rezultat al coroborării mai multor aspecte: instruirea. 216). 248). Denumirea conceptului şi practicii respective sugerează că procesul urmăreşte să formeze deprinderi în consonanţă cu normele grupului. intergrupale). pp. promovând ideea de auto-informare.. Un alt model utilizat în organizaţii este cel al echipelor multifuncţionale definite de Johns drept „grupuri de lucru care adună împreună oamenii cu specialităţi funcţionale diferite pentru a inventaria. este foarte important de notat faptul că un grup trebuie să deţină cunoştinţe complexe pentru a satura cu succes sarcina asumată. aşadar. recompensele. unul dintre cele mai puternice instrumente pentru schimbarea comportamentală în sensul dorit de grup. prin articularea la contextul social. În opinia lui Ştefan Boncu. de a angaja comportamente de colaborare şi de a rezolva situaţiile conflictuale prin angajarea în rezolvarea problemelor“ (Boncu. punerii în interdependenţă a membrilor acestuia în vederea dezvoltării. ea presupune trei etape: dezrădăcinarea – invalidarea unui 53 . 2003. T-group-ul îşi are originea în nevoia de recunoaştere. Training group-ul sau T-group-ul este unul dintre mijloacele destinate dinamizării grupului. În alt plan. cel al capitalului de cunoaştere. dezvoltarea capacităţii de a diagnostica situaţiile sociale (interpersonale. de afirmare şi de integrare cu precădere la membrii nou veniţi sau în cazul în care grupul a suportat o schimbare dramatică. sporirea sensibilităţii faţă de aşteptările altora («conştiinţa interpersonală lărgită»). managementul (ibid. 247-248).

play-boy-ul. este compromisul. de aici. precum şi roluri individuale (Boncu. cel care blochează.a. normativitate. 2003. transferul şi instaurarea unor noi standarde de grup. conducerea grupurilor ş. Membrii T-group-ului pot adopta roluri privind sarcina. ca formă de negociere.comportament inadecvat. confesivul. Caracteristica normalizării. una dintre modalităţile de negociere a relaţiei conflictuale (în sensul larg al cuvântului) dintre două entităţi. Cauzele recurgerii la normalizare pot fi nevoia de a scăpa de incertitudine. 2. p. Procese şi fenomene de grup Ca entitate socială coerentă. a atitudinilor şi comportametelor dezirabile pentru noul context. energizatorul. armonizatorul. coeziune. Cribbin (1986) realizează o tipologie inedită a grupurilor: grupul ranchiunos. p. realizatorul de compromisuri. în cea de-a doua categorie se regăsesc: încurajatorul.D. acesta considera că respectarea normei este. registratorul). solicitantul de opinii. James J. Sheats. dominatorul şi lobby-stul. creatorul de standarde. 219. evaluatorul critic. cât. mai ales pentru evitarea dezacordurilor păgubitoare în plan energetic. furnizorul de opinii. 1948). observatorul şi comentatorul grupului. de fapt. căutătorul de recompensă. Benne şi P. 92).11. şi înţelesul că norma este rezultatul unor concesii succesive făcute nu atât de dragul consensului. energia grupului. tehnicianul procedural. 54 . În prima categorie intră: iniţiatorul contributiv. Conceptul normalizării îi aparţine lui Serge Moscovici (2002. citând analiza din 1947 a lui First National Training Laboratory in Group Development şi studiul lui K. Vom explicita articulaţiile esenţiale ale acestora prin prisma relevanţei lor în plan organizaţional. roluri de construire şi menţinere a grupului. elaboratorul. orientatorul. conformism. furnizorul de informaţii. facilitare socială. uşierul – cel care încearcă să menţină deschise canalele de comunicare. coordonatorul. grupul multumit de sine insus şi grupul foarte productiv. de a asigura un cadru de securitate. gândire de grup. grupul conflictual. procesele şi fenomenele recurente la nivelul grupurilor. organizaţia reproduce comportamentele. executantul. solicitantul de informaţii. grupul apatic. Rolurile individuale sunt: agresorul. Ne referim aici la normalizare.

tinzând spre constituirea unei opinii comune. Norma este o producţie colectivă ce răspunde unor obiective sociale.. 2003. raţionamente şi comportamente. p. 2002. Notăm aici (deşi vom reveni pe larg mai jos) că prin facilitarea socială se înţelege „ameliorarea performanţei unui individ atunci când ceilalţi sunt de faţă în raport cu situaţia în care subiectul se află singur“ (Ştefan Boncu. fie raporturile pe care acesta şi le stabileşte cu alte grupuri (de pildă. Indivizii evită să emită opinii extreme pentru că presupun că acestea îi vor plasa în dezacord cu ceilalţi. Normele nu există decât în măsura în care indivizii le activează prin atitudini. Autorul indică posibilele surse ale uniformităţii de comportament: similaritatea afinităţilor pe care membrii le avuseseră înainte de a se constitui grupul. Normalizarea. ci menţinerea ei (presiune spre conformism) sau schimbarea sa (inovare). În opinia lui Muzafer Sherif. Ea furnizează un cadru de referinţă pentru a analiza ceea ce este dezirabil. citat de Ştefan Boncu. influenţele similare ce acţionează din exterior asupra fiecăruia din membrii grupului şi influenţa reciprocă a membrilor grupului (Boncu. Aceste obiective vizează fie funcţionarea internă a grupului. Ultima dintre sursele uniformităţii este singura pe deplin validă pentru că primele două au caracter limitativ. Când o 55 . Normele au funcţie prescriptivă (indică un comportament dezirabil) şi funcţie evaluativă (permit compararea membrilor). Norma determină atribuiri de valoare: o normă defineşte ceea ce este apreciat în cadrul grupului şi ce este dezaprobat. Norma este sursă de uniformitate. 87). p. 92). O normă adoptată nu mai priveşte fomarea normei înseşi. „norma este un standard sau o scală constând din categorii ce definesc o marjă de comportamente şi atitudini acceptabile pentru membrii unei unităţi sociale“ (ibid. uniformitatea poate fi o normă legată de viaţa internă). conformitatea şi inovarea sunt modalităţi de reducere a divergenţelor în cadrul unui grup.de a evita escaladarea stării conflictuale. situaţie care ar complica potenţialul conflictual al grupului. Ştefan Boncu consideră că nici simpla imitaţie – ca influenţă exercitată de modele superioare şi nici facilitarea socială nu pot susţine alinierea la normă. Ele permit distribuirea valorilor sociale (indivizii aparţin unor grupuri de apartenenţă) şi au repere în grupurile respective. 224). utilitatea socială este principul activ al normelor. p.

de asemenea. 2002. dar nu şi în cel privat. la excluderea din grup (vezi Adrian Neculau. Conformismul prezintă aspecte diferite. eventual. deşi controversată. Grupul poate aplica o presiune uriaşă asupra individului. se obţine. care înseamnă schimbare în ambele planuri: individul îşi însuşeşte norma de grup la nivel public. 124). sunt numeroase situaţiile în care membrii grupurilor au fost astfel selectaţi încât găsesc că soluţiile echilibrate sunt cele mai indicate. ce se exercită asupra individului spre a judeca sau acţiona în concordanţă cu grupul“ (2002. după nivelurile de influenţă socială asociate (ibid. pp.. 56 . p.. b) interiorizarea. deci conformism public. cât şi la nivel privat. 124) este acel „comportament desfăşurat cu intenţia de a îndeplini expectanţele normative ale grupului aşa cum sunt ele percepute de către individ“. d) independenţa. determinându-l să se alinieze opiniilor şi comportamentelor dominante. proces prin care subiectul acceptă influenţa la nivel privat. dacă grupurile practică sancţionarea devianţilor. este importantă observaţia lui Asch (ibid. p. Conformismul (Hollander şi Willis citaţi în de Boncu. care presupune schimbare în plan public. echivalentă cu absenţa schimbării la ambele niveluri.E. Boncu conchide: grupurile obţin. Descriind experimentele lui S. p. 164) potrivit căreia conformitatea ţintei se realizează mai uşor dacă grupul de presiune este redus numeric. 2001. complezenţă. care au validat esenţa conformismului. Asch şi bazându-se pe cercetările lui Leon Festinger. iar nerespectarea normei duce la dezaprobare socială şi. devine o normă a grupului. „conformismul corespunde unei situaţii în care interacţiunea unui individ cu un grup dă naştere unor presiuni. nu acceptare privată. c) conversiunea. p.opinie comună se stabilizează. 132): a) complezenţa. fără acceptare privată. în general. În context. faţă de situaţia în care acesta este numeros. 76-90). După Boncu. complezenţă. Adeziunea la normă conduce la aprobare socială. Este evident că nu întotdeauna recursul la uniformitate poate avea drept cauză conformismul. fără a-şi schimba comportamentul public.

orgolioşi. Lorge (1936) face observaţia că acceptarea unei opinii este dependentă de prestigiul celui care o enunţă. 2000. Acest punct de vedere nu a fost agreat însă de Solomon Asch (1940). p. Încrezători în calităţile proprii. apare mai importantă menţinerea unităţii grupului decât calitatea răspunsului la problema în chestiune. Pentru asigurarea stabilităţii grupului conformiştii fac presiuni asupra devianţilor pentru respectarea normelor. cu cât este mai importantă abaterea de la norme şi cu cât aceasta este mai periculoasă pentru supravieţuire. 54). În cazurile în care nu se produce conformarea. el a constatat că diferenţele de informaţie modifică judecata indivizilor (Drozda-Senkowska. Căutând explicaţii privind convergenţa spre comportamentul sau spre răspunsul unui anumit individ. În acest caz. Pentru cei care conduc grupuri. I. cu atât reacţia majoritarilor este mai promptă şi lipsa de conformitate este sancţionată mai energic. iniţiatorul unor experimente care au avut ca rezultat observaţia că „influenţa majoritară conduce la modificarea nu numai a judecăţii. incompetent sau chiar insolent. În plus. comportamentul indivizilor este mai degrabă determinat de subestimarea factorilor situaţionali. este demn de reţinut că Solomon Asch a demonstrat experimental un aspect paradoxal şi anume „că un subiect din patru dă dovadă de conformism în aprecierea unui obiect care în sine nu provoacă nici un dubiu şi nu comportă deci nici o ambiguitate“ (ibid. care renunţă a mai emite opinii şi care se aliniază la soluţia liderului. ai contextului şi de supraestimarea factorilor dispoziţionali personali.Conformarea sau convergenţa către comportamentul sau către răspunsul unui anumit individ se produce atunci când acesta a dovedit şi în alte ocazii că poate soluţiona o problemă sau că are aptitudinile unui lider carismatic. p. atipic. dar mai ales obiectul judecăţii“. Tolerarea abaterilor poate 57 .. avizi de stimă din partea celorlalţi. Aşa că procesul de conformare este dinamic: înseamnă atât transformare individuală cât şi de grup. Comportamentul membrilor grupului este asertiv şi este menit a-l proteja. Refuzul conformării este mai uşor de realizat dacă subgrupul majoritar nu este omogen sau dacă norma acestuia nu este validată la momentul dat. individul este considerat excentric. Competenţa lui recunoscută îl aşează deasupra celorlaţi. 49) ceea ce are ca efect însăşi transformarea grupului.

Coeziunea se construieşte pe baza atracţiei personale multiple. a înţelegerii importanţei sarcinii sau a recunoaşterii puterii. Complianţa se referă la comportamentul normativ al salariatului care nu împărtăşeşte valorile şi normele comune. Dacă salariatul constată că grupul este „relevant pentru identitatea sa profesională“ (idem) şi că membrii formaţiei din care face parte au idei şi credinţe apropiate cu ale lui. Consensul anticipează coeziunea. conformarea apar ca un act firesc. ca urmare. 257): complianţa. Un alt aspect al grupului care îl menţine ca entitate consensuală. 58 . ca expresie a unităţii de interese şi afinităţilor interpersonale. p. cei care au şansa să respire în voie. Internalizarea se produce atunci când valorile şi credinţele angajatului coinicid cu ale grupului. în acest caz. Pentru salariaţi. apud Bogáthy. dar care este conştient de normalitatea recompensării efortului şi de posibilitatea sancţionării în cazul devianţei. stabilă şi având capcitatea de a-l reforma este coeziunea. coerentă. managerilor le vine greu să-i excudă pur şi simplu pe devianţi din două motive: prevederile legislative în materie îi protejează pe salariaţi şi nu le convine să recunoască incapacitatea lor de a-i convinge pe subalterni de validitatea şi importanţa normelor. dar şi pentru că ochii şefilor sunt aţintiţi mai degrabă asupra rebelilor şi nu asupra lor. identificarea şi internalizarea. coeziunea este şi una dintre consecinţele capacităţii de auto-orgnizare. 2004. că subscriu aceloraşi valori va proceda la conformare prin identificare pentru este mijlocul prin care se poate identifica cu grupul. comportamentul lui dovedeşte supunere şi resemnare. De aici observaţia potrivit căreia în grupurile coezive nivelul cantitativ şi calitativ al mesajelor schimbate între membri este pregnant. urmează excluderea din grup sau etichetarea lor ca excentrici. În plus. influenţei sau prestigiului grupului. Sunt cunoscute trei forme ale conformării (Kelman. ceea ce reprezintă un compromis în condiţiile în care performanţa lor are o conotaţie importantă pentru grup. Soarta devianţilor poate fi diferită: după sancţiuni repetate. comportamentul devianţilor pare a fi acceptat uneori pentru exotismul lui.fi acceptată numai dacă statutul angajatului este înalt şi dacă abaterea nu pune în pericol real fiinţa grupului. Pe de altă parte.

Johns (1998. îndeplinirea efectivă a obiectivelor suferă din cauza problemelor de comunicare şi coordonare. pp. 239-242). un faliment sau o competiţie inegală). Ciclul A 59 . Criteriile de selecţie. aceasta se produce mai greu dar. Este ştiut faptul că un grup exclusivist este atractiv. în măsura în care este focalizat pe realizarea obiectivelor. în faţa obstacolelor din exterior membrii săi se repliază. mai apţi să câştige dacă acţionează împreună. Diversitatea membrilor este un factor ce poate determina coeziunea grupului. Sunt şi cazuri în care pericolele pot destrăma coeziunea pentru că nu există resurse suficiente (de pildă. factorii care influenţează coeziunea sunt ameninţarea. Mărimea grupului antrenează următoarele consecinţe în privinţa coeziunii: grupurile mari sunt cronofage atunci când trebuie să-şi stabilească obiectivele. Ca antropolog. 51-64) procesele prin care gândirea indivizilor devine dependentă de instituţiile pe care le populează şi modul în care aceştia renunţă la interesul personal în favoarea construirii bunurilor colective. pp. Mary Douglas a examinat în lucrarea sa Cum gândesc instituţiile (2002. reuşita.După G. O condiţie importantă a replierii este disponibilitatea resurselor. 62-63). gradul de coeziune va fi mai accentuat faţă de cel al unui grup bazat pe asemănări. Chiar dacă într-un grup există disensiuni. Toate aceste influenţe pot fi manipulate de către liderii grupului sau de către membrii înşişi pentru a atinge rezultatele vizate. diversitatea membrilor. succesul. pentru a elimina pericolul sau pentru a se proteja în faţa ameninţărilor. Replierea se produce fie pentru că indivizii din grup se simt mai puternici. Ameninţarea externă şi competiţia contribuie la întărirea coeziunii grupului. pp. atingerea obiectivelor dă autoritate unui grup şi creşte gradul de seducţie al acestuia. mărimea grupului şi durata iniţierii. durata iniţierii şi rigurozitatea accesului influenţează gradul de unitate a grupului. Succesul. competiţia. autorul propune două scheme (cicluri) prin care explică mecanismele care asigură coeziunea grupului (2002.

Plecarea acestora nu se va produce însă. deoarece previne dezvoltarea unor legi coercitive. 3. retragerea). Se explică. Efectele coeziunii sunt: diminuarea absenteismului. comunicarea 60 . Y (slăbiciunea liderilor) susţine X (tendinţa de a ameninţa cu resurselor lor particulare. Y este benefic pentru Z (consolidarea comunităţii). 5. Y (slăbiciunea liderilor) este un efect al lui X (o ameninţare credibilă de retragere din Z). astfel. fiecare membru va aplica regula respectivă. 5. participarea impresionantă la realizarea sarcinilor grupului. Astfel. Ameninţarea cu separarea poate fi controlată indirect printr-o graniţă puternică (ciclul B). Ca urmare. regula amintită are efectele autodefensive ale unei convenţii. întrucât membrilor le place să stea împreună. dependenţa cauzală dintre lider şi membrii grupului este biunivocă şi trainică. Însă doar din dorinţa interesată de a nu fi înşelat de ceilalţi membri. Y este un efect neintenţionat al lui X. Y este util lui Z. Graniţa (Y) menţine X (regula egalităţii). Faptul că ei trebuie să fi desfăşurat suficientă activitate în colectiv pentru a impune o regulă pare destul de îndoielnic. egalitate şi pe participarea în proporţie de 100% a membrilor grupului). care garantează în mod automat că ieşirea din grup va fi costisitoare“. fiindcă le permite indivizilor raţionali să se opună pretenţiilor nedorite asupra Y este un efect neintenţionat (şi practic nemulţumitor). 2. Ciclul B 1. Y se realizează printr-o buclă cauzală imperceptibilă. nu se poate realiza nici un consens asupra formulării sau aplicării legilor care să-i pedepsescă pe devianţi (ciclul A). dar nu imediat productivă: tendinţa liderului de a impune o anume conduită este amendată de membrii grupului care au ca variantă abandonarea formaţiei respective.1. Mary Douglas conchide: „din pricina slăbiciunii liderilor. Printr-o buclă cauzală invizibil. 3. care este instituit pentru a-i controla pe membrii independenţi. pentru că ar pierde şansa realizării unor obiective personale sub umbrela organizaţiei din care fac parte. 4. 4.Y (o graniţă stabilă şi bine definită în jurul grupului) este un efect al lui X (accentul pus pe egalitate şi pe participarea în proporţie de 100% a membrilor grupului). 2. Y nu este recunoscut ca efect al lui X. că membrii grupului doresc supravieţuirea comunităţii fără ca ei să fie nevoiţi să renunţe la autonomia lor ca indivizi.

În grupurile strâns unite membrii tind să se implice şi să comunice mai mult şi mai des. recompense.şi cooperarea între membri grupului. cu cele ale organizaţiei. Printre consecinţele pozitive el anumeră satisfacţia şi plăcerea. 241) citează un studiu asupra grupurilor de muncă din industrie care a admis următoarele concluzii: grupurile coezive omogenizează productivitatea membrilor individuali şi totodată. normă acceptată Coeziune scăzută Productivitatea Figura 2. ajung să aibă productivităţi mai mari sau mai mici în raport cu grupurile mai puţin unite – a se vedea Figura 2. Număr de membri Coeziune înaltă. Donelson. creşterea motivaţiei în privinţa participării la activităţile de menţinere a unităţii grupului. grupurile cu un grad mare de coeziune sunt mult mai eficiente în atingerea scopurilor decât cele mai puţin coezive. sarcinile care solicită interdependenţa au un grad mare de reuşită. determinându-i să rămână în grup chiar şi atunci când aceştia nu-şi mai doresc calitatea de membru. ea contribuie la creşterea vitalităţii şi potenţei grupului şi sporeşte semnificaţia calităţii de membru pentru fiecare individ în parte. 1983) afirmă că există o serie de consecinţe pozitive şi negative ale coeziunii în grup. în toate cazurile. ei au o stimă de sine crescută şi o anxietate mai redusă pentru că grupul se constituie în sursă de securitate şi protecţie. grupurile coezive exercită o influenţă mai mare asupra membrilor. Creşterea coeziunii este asociată cu creşterea capacităţii grupului de a-şi reţine membri. normă impusă Coeziune înaltă. p.3. Johns (1998. creşterea gradului de confomare la sistemele de reguli. Pe de altă parte. 1998. 242) În cercetările sale asupra coeziunii Cartwright (în Forsyth R. realizarea cu succes a obiectivelor (aceasta în condiţiile în care este vorba mai ales de scopurile proprii grupului care nu coincid.3 (adaptare după Gary Johns. 61 . De asemenea. să fie mai prezenţi în grup. p. pedepse.

divergenţele iniţiale nu sunt aleatorii. în 1898. Caracteristicile paradigmei conformismului sunt: raţionamente dihotomice. 24% dintre cazuri (efect redus. iar cei patru naivi vor spune verde deşi e vorba în realitate de albastru. Donelson. cunoaşterea de către deviant a raţionamentului majorităţii înainte de a-şi exprima propriul raţionament care are ca efect reducerea divergenţei de către deviant. Moscovici. obiectiv vorbind.Avantajele şi dezavantajele coeziunii sunt fondate pe ipotezele următoare: individul este dependent de grup. 1965) poate fi descrisă astfel: un individ (naiv) având în mod obiectiv dreptate şi fiind conştient de acest lucru putea „imita“ un grup care. decât atunci când concurau contra cronometru. conversia Se studiază influenţa minorităţii asupra majorităţii Efectul principal – conversia este latentă Minoritatea este formată din complici ale căror răspunsuri sunt programate Evidenţa obiectivă este în favoarea majorităţii Numeroase studii au pus în evidenţă efectele pozitive ale co-acţiunii asupra oamenilor şi animalelor. Tabelul 2. coeziunea şi omogenizarea sunt complemetare. Ca exemplu. dar şi a simplei prezenţe a unui auditoriu aflat în preajma unui individ aflat în competiţie cu el însuşi. greşea (voluntar sau nu) în unanimitate. dar repetabil). Suivismul sau imitarea normei de grup este un fenomen ale cărui mecanisme sunt explicitate de experimentele revelatoare ale lui Asch şi Moscovici. în 8.1. Rezumatul conceptelor prezentate mai sus sunt prezentate în Tabelul 2. este evident Majoritatea este formată din complici Evidenţa obiectivă este în favoarea minorităţii Inovarea. psihologul Norman Triplett (în Forsyth R. Acest experiment evidenţiază efectul de conformism. grupul nu creează egali (există doar majoritatea şi devianţii). 62 . Subiectul aflat într-o poziţie divergentă faţă de raţionamentul colectiv majoritar reduce această divergenţă adoptând raţionamentul colectiv.1 Suivismul Se studiază influenţa majorităţii asupra minorităţii Efectul principal – conformismul. doi complici spun sistematic verde. Paradigma conformismului (experimentul lui Asch. Conform paradigmei albastru/verde a lui S. Potrivit paradigmei inovării (influenţa minorităţii) minoritatea prezintă o normă alternativă. 1983) a analizat recordurile de viteză la cursele de ciclism şi a observat că mulţi ciclişti au obţinut viteze mai mari când concurau unii cu alţii.

Conform primei teorii. Efectele de facilitare socială pot fi explicate pe baza teoriei distragere-conflict şi a teoriei autoprezentării. grupul este mai puternic decât indivizii mai ales în faţa problemelor de rutină sau a celor repetitive.. iar teoria autoprezentării susţine că prezenţa altora „amplifică dorinţa individului de a-şi prezenta o imagine favorabilă“ (Atkinson et. S-a dovedit că acest sprijin nu conduce întotdeauna la performanţă. pe când în situaţii complexe co-acţiunea sau prezenţa altora nu a dus la răspunsuri corecte. în situaţii simple sau bine învăţate. cauzând un conflict în modul de distribuire a atenţiei între ceilalţi indivizi şi sarcina de îndeplinit“ – factor agravant. Experimentele lui F. mai eficient. Astfel. prezenţa altor persoane „distrage atenţia persoanei. răspunsurile la provocările mediului au fost sistematic pozitive (oamenii mănâncă mai mult în familie decât în singurătate. Simpla prezenţă a coechipierilor reprezintă un obstacol în plus în rezolvarea sarcinii pentru că indivizii se află în devenire în raport cu starea lor anterioară şi în competiţie cu ceilalţi în vederea dobândirii unei poziţii care să le permită controlul grupului. iar teama de evaluare individuală nefavorabilă din partea coechipierilor şi de eşec este amplificată chiar de prezenţa acestora. 63 . Ceea ce apărea ca factor facilitator pozitiv – prezenţa sau participarea altora la efort – apare ca un dezavantaj în cazul problemelor complexe. Allport din 1920 au condus la învăţăminte importante în ceea ce priveşte munca solitară şi munca în colectiv. Rezultatele acestor observaţii şi experimente trebuie cunoscute celor care cer imperativ echipelor să atingă praguri înalte de performanţă. Spiritul de competiţie este abandonat în situaţii simple pentru că dorinţa de câştig în favoarea grupului este mai importantă. Nevoia de sporire a stimei de sine şi a stimei din partea altora apare ca un handicap suplimentar. ieşirea dintr-un labirint simplu este găsită mai repede). p. al. În grup. El a identificat influenţa variabilei sociale asupra conduitei individuale.H. 2002. răspunsurile corecte se identifică anevoie pentru că apar variabile incontrolabile: variantele de răspuns pe care le prezintă membrii grupului sunt numeroase. 869). Eşecurile de răsunet ale unor grupuri considerate puternice stau mărturie precarului echilibru dintre a vrea şi a putea.Efectele co-acţiunii şi ale audienţei au primit numele de facilitare socială. fiecare lucrător este mai rapid. expertiza în materia respectivă lipseşte. În situaţii complexe.

Grupuri eficace Atmosferă informală. S-a demonstrat că performanţele individuale cresc dacă munca se desfăşoară sub privirile şi cu participarea altora. altele sunt deschise Se consideră că majoritatea simplă este suficientă pentru luarea unei decizii de grup Conducătorul formal îşi execită autoritatea Grupul evită să se autoevalueze Formarea continuă a fost abandonată De interes pentru cei care conduc grupuri este cunoaşterea teoriei impusului (Hull-Spence). p. Astfel. În plus. 225). a te stima şi a dobândi stima altora.2). evaluările sunt periodice sau au loc ori de câte ori este nevoie Membrii grupului se perfecţionează continuu Tabelul 2. relaxată Comunicare bogată. evaluarea eficacităţii unui grup este legată de completitudinea realizării sarcinii şi de satisfacţia participanţilor ocazionată de acest efort. p. spune Allport. aici răspunsul dominant este corect“. dar creşterea nu este proporţională cu numărul participanţilor. 200). 1974. cu implicare cvasiunanimă Sarcina este cunoscută şi agreată de fiecare dintre membri Membrii grupului se ascultă cu atenţie unii pe alţii şi îşi acordă încredere reciprocă Conflictele sunt prevenite prin abordări pozitive anticipative Majoritatea deciziilor se adoptă prin consens Ideile sunt exprimate liber şi deschis. înseamnă a te descoperi. dar mai mediocre. altfel spus. acţionând într-un sens modelator“ (apud Golu. „creşterea activării îmbunătăţeşte performanţa în activităţile simple. se acceptă şi se încurajează confruntarea constructivă Grupul se supune autoanalizei. „faptul de a lucra în colectiv face gândirea mai obiectivă. În opinia lui Ştefan Boncu (2003. tendinţa de a da un răspuns creşte direct proporţional cu puterea obişnuinţei de a-l emite şi cu nivelul impulsului. creşterea productivităţii şi a eficienţei tinde asimptotic către pragul capacităţii fizice. ideile mai numeroase. scopurile sunt obscure sau necunoscute Participanţii au tendinţa de a nu se asculta şi sunt suspicioşi Unele conflicte sunt evitate. Un tablou al caracteristicilor grupurilor eficace – mature şi ale grupurilor ineficace – aflate în perioada de formare sau în declin este o încercare de a sintetiza viaţa fiecăruia dintre acestea (Tabelul 2. Grupul atenuează extremele indicatorilor. răspunsul dominant nu 64 . iar „în sarcinile complexe. A lucra în prezenţa altora înseamnă a intra în competiţie cu sine şi cu ceilalţi.2 Grupuri ineficace Atmosferă tensionată sau delăsătoare Discuţiile sunt dominate de una sau două persoane Nu pare să existe un obiectiv comun.chiar dacă prezenţa altora poate constitui în anumite circumstanţe un element stresant sau stânjenitor. bine învăţate. conform căreia activarea (excitarea fiziologică) întăreşte răspunsul dominant.

afirmăm că evaluările anunţate şi asistate nu pot constitui probe definitive pentru clasificarea angajatului respectiv. dar şi celor care nu s-au exprimat explicit nu la rămâne decât autocenzura. teoria fricii de evaluare (ibid. dar şi a tendinţelor de centrifugare şi autonomie pe care unii dintre membri le manifestă. p. neglijând informaţii relevante care se află în contradicţie cu voinţa de acţiune a liderului sau a membrilor grupului. (apud Boboc. Substanţa fenomenului constă în tendinţa grupului de a se proteja. Deşi denumirea conceptului nu lasă să se întrevadă nici o conotaţie negativă. Opozanţii sunt aduşi în faţa instanţei colective şi vor trebui să dea socoteală pentru încercarea de deconcertare a grupului. gândirea de grup poate avea efecte devastatoare. Desconsiderarea argumentelor pro sau contra are loc pe fondul unei crize pe care grupul o parcurge – o puternică presiune externă sau un dezechilibru intern. acest fenomen a primit numele de lene socială (ibid. prilej de stres suplimentar şi de creştere a excitării fiziologice. În acelaşi context. se consideră nefondat că grupul este invulnerabil. iar activarea. 2003. duce la o performanţă slabă sau chiar la eşec“. Ea se produce atunci când un grup puternic sudat adoptă în condiţii de izolare voluntară şi în condiţii stresante o decizie consistentă. luptând împotriva agresiunilor venite mediul exterior. p. se manifestă o scădere a motivării pentru realizarea sarcinii. 65 . În opinia lui Janis Irvin. ca rezultat al presiunilor de grup“. Max Ringelmann a demonstrat experimental că o dată cu creşterea numărului de membri ai grupului se reduce efortul individual. Din acest motiv. Din pricini încă insuficient cunoscute. favorizând emiterea lui. O caracteristică proeminentă a grupului este gândirea de grup. suficient de puternic pentru a face faţă crizei. în plus este vorba de manifestarea lipsei de coordonare sau de imposibilitatea valorificării ei depline. 226) este esenţială pentru aprecierea evoluţiei unui individ (un angajat oarecare). p. Acestora. Mecanismele gândirii sunt schematice: se percepe realitatea în termeni de da sau nu.. ca mijloc de conservare a unităţii grupului.mai corespunde celui corect. 55) gândirea de grup reprezintă „o deteriorare în eficacitatea mentală a percepţiei realităţii şi în judecăţile morale.. ce consideră că simpla prezenţă a publicului sau a co-actorilor este o posibilitate de a fi evaluat. 227). există credinţa că moralitatea demersului este implicită şi se contează pe unanimitatea abordării problemei într-o manieră forte.

Membrii grupului sunt supraîncrezători şi dispuşi să-şi asume mari riscuri. Stereotipizarea celor din afară. Membrii percep că au suport unanim pentru cursul ales al acţiunii. În cazul gândirii de grup presiunea devine şi mai mare. În luarea deciziilor membrii grupului tind să nu-şi exprime dezacordul şi să manifeste o gândire critică. Drept urmare. Toleranţa pentru cel mai mic dezacord faţă de problema în discuţie este minimă. Protecţia mentală. se analizează superficial informaţiile disponibile. se limitează căutarea informaţiei. Ignoră semnalele evidente de alarmă. Deşi unii dintre membrii pot să aibă unele îndoieli cu privire la deciziile luate de grup. Grupul construieşte stereotipuri defavorabile ale celor din afară care sunt ţinta deciziilor. p. iar uneori sunt luate măsuri de pedeapsă împotriva celor care au alte păreri. 1983) a nominaliza două simptome ale gândirii de grup: căutarea prematură a acordului şi percepţiile greşite. Janis (citat de Forsyth R. Presiunea pentru conformitate este prezentă în diferite grade în aproape toate grupurile. 66 . 374): Iluzia invulnerabilităţii. se creează iluzia de uniformitate. Autocenzurarea. Iluzia moralităţii. Problemelor şi contraargumentelor de neignorat li se dau interpretări raţionale spre a fi îndepărtate. ei tind să nu le exprime.În lucrarea lui Gary Johns sunt redate principalele simptome ale gândirii de grup (1998. ci şi moralmente corecte. există tendinţa de a proteja grupul şi pe responsabilii săi de informaţii discordante în raport cu primele alegeri. Deciziile pe care grupul le adoptă sunt nu doar percepute ca înţelepte. Presiune pentru conformitate. se evită dezbaterea. Membrii se presează reciproc să intre în rând şi să se conformeze vederilor grupului. se manifestă o încredre excesivă cu privire la calităţile morale şi intelectuale ale grupului – fapt care provoacă o iluzie de invulnerabilitate şi care împiedică depistarea pericolelor. sunt refuzate informaţiile şi opiniile care contrazic opinii deja existente. Donelson. Unii dintre membrii grupului pot adopta rolul de <păzi> grupul de informaţii care merg în sens opus deciziilor. Raţionalizarea. Iluzia umanităţii. Membrii se conving pe ei înşişi să evite a da glas unor opinii contrare grupului.

solidaritate pentru asigurarea solidarităţii dintre membrii grupului. Yves Saint-Arnaud arată (2001. şi în sfârşit – o dată ce grupul a ajuns la un consens – să existe «o a doua şansă». reprezintă energia cheltuită pentru prevenirea sau înlăturarea obiectivelor asumate. Presiunea conformităţii. creative. ducând la o aparentă unanimitate. înterţinere obstacolelor care stau în calea desfăşurării activităţii de producţie şi a consolidării solidarităţii de grup. Liderul grupului trebuie să permită o atmosferă deschisă dezbaterii şi să nu ia o atitudine personală în favoarea unei anumite poziţii înainte ca discuţia să înceapă. p. punând sub semnul întrebării decizia grupului. nefiind pusă la dispoziţia grupului. Dacă grupul evoluează matur. p.. autocenzura. conform reprezintă energia cheltuită pentru susţinere şi încurajare reciprocă. există relaţia: 67 . Protejarea gândirii asigură protecţia membrilor grupului faţă de informaţii care le-ar distruge încrederea în grup şi în abilitatea acestuia de a formula soluţii viabile. consideră că liderul trebuie să fie conştient de pericolul fenomenului şi trebuie să asigure condiţiile unei dezbateri lipsite de constrângeri. O altă caracteristică importantă pentru comportamentul grupurilor în organizaţii este energia grupului. Informaţiile controversate sunt „pierdute“ sau „uitate“ sau considerate irelevante. 903). stabil şi sănătos. protejarea gândirii în grup determină o concurenţă iluzorie a opiniilor.Protejarea gândirii. să fie aduşi din afară experţi care să stimuleze grupul şi să-i dea noi perspective. Astfel. în care: E E E producţie reprezintă energia cheltuită pentru activităţi concrete. Neajunsurile pe care le aduce gândirea de grup pot fi prevenite. 286) că energia totală produsă de indivizii care compun grupul Etotal se consumă conform formulei: E total = E producţie + E solidaritate + E înterţinere + E rezidual. cit. o întâlnire în care membrii să poată rediscuta orice dubiu sau rezervă faţă decizia luată. Janis citat de Atkinson (op. E residual este energia pe care indivizii o consumă în folos propriu. unul sau doi membri să fie desemnaţi pentru a adopta poziţia de «avocat al diavolului».

Pentru ca un grup să se poată expima la capacitatea maximă a potenţialului său. luat ca întreg. ei vor avea tendinţa de a deveni din ce în ce mai dependenţi de acesta şi de a-şi autolimita implicarea. Dacă E producţie + E solidaritate + E înterţinere = E residual. c) transferul puterii către grup trebuie să se producă numai când grupul are capacitatea de a o folosi. în vederea atingerii obiectivelor. b) participanţii au dreptul de a lua parte la adoptarea oricărei decizii legate de viaţa lor profesională şi instituţională. indivizii nu au un obiectiv comun şi nu există nici interacţiuni între aceştia. decât cele urmărite de către conducător sau de un component oarecare al grupului. 68 . conducătorul grupului trebuie să aibă disponibilitatea de a permite fiecăruia să participe efectiv la adoptarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor. Altfel. trebuie să fie aceleaşi cu cele ale membrilor grupului. Nu putem ignora particularităţii conducerii unui grup. este necesar ca liderul acestuia să creeze condiţiile favorabile preluării funcţiei de conducere de către oricare dintre membrii grupului. pentru că scopurile membrilor vor fi mai profitabile pentru grup. ca un numitor comun. d) conducătorul trebuie să respecte abilităţile membrilor grupului şi să le acorde încrederea de care aceştia au nevoie. Trebuie arătat că un asemenea fenomen nu se poate produce decât ca o reacţie de apărare a membrilor grupului la o ameninţate pe care o percep în puterea exercitată de autoritatea formală. p. dacă membrii grupului îl percep pe conducătorul formal ca fiind cel care îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea şi are autoritate asupra grupului. aceştia îi vor uzurpa puterea. Din partea conducătorului pot exista temeri că. 610) enumeră resticţiile pe care conducătorul formal al grupului trebuie să le conştientizeze să le însuşească şi să le aplice: a) scopurile grupului. Ca urmare. De aceea ne vom ocupa pe scurt şi de această problemă. ansamblul indivizilor nu există ca grup. dacă este transferată responsabilitatea membrilor grupului.E producţie + E solidaritate + E înterţinere > E residual. Fernand Roussel (2001.

conducere distribuită.). încredere şi respect reciproc. are capacitatea de a se plasa în locul altora etc. comunicarea deschisă. Transferul puterii de la conducătorul formal la grup – ca entitate de sine stătătoare – face ca acesta să-şi poate pune în valoare caracteristicile: simţul scopului. c) conducătorul se străduieşte să identifice semnificaţia şi intenţiile aflate în spatele ideilor exprimate de către participanţii care au debutat în problemele conducerii. 69 . d) crearea unui climat de permisivitate. iniţiativă în structurarea grupului) şi b) asigurarea sinergiei de menţinere (menţinerea coeziunii grupului. b) conducătorul se află permanent în contact cu membrii grupului. 2001. p. construcţia bazată pe diferenţe. contribuind la creşterea sentimentului participanţilor că implicarea lor este dorită şi importantă. proceduri eficiente de muncă. 215) arată că liderul trebuie să îndeplinească două funcţii fundamentale: a) asigurarea sinergiei de eficienţă (facilitarea atingerii scopului comun. flexibilitate şi adaptabilitate. p. Golu (1974.Adoptarea acestei conduite trebuie urmată de un larg evantai de norme de comportament din partea conducătorului formal care a acceptat să transfere prerogativele conducerii către membrii grupului (Roussel. 611): a) crearea climatului de empatie şi entuziasm (conducătorul dă dovadă de umanism. este capabil să trăiască efectiv în mijlocul grupului ca un membru oarecare. pentru a permite grupului să atingă iterativ nivelul abordărilor clare. întărind motivaţia coechipierilor săi). învăţare permanentă.

autorul citează şi abordarea conceptuală a lui Katzenbach şi Smith. formată de un grup permanent sau de lungă durată.Capitolul 3 ECHIPA 3. prin complementaritate înţelegem calificările profesionale şi tehnice diferite. conform cărora „echipa este constituită dintr-un număr restrâns de persoane având competenţe complementare. Abordările prezentate ne permit să dezvoltăm aspectele care definesc o echipă. mai ales. atitudinea binevoitoare şi aptitudinea de a lucra într-un colectiv. dar şi deschiderea umană reciprocă şi capacitatea de a fi empatic.1. 428). lume. angajate într-un proiect şi obiective comune şi care adoptă un demers comun. În acelaşi loc. considerându-se solidar responsabile“. întemeierea şi acceptarea condiţiilor pentru o cooperare de lungă durată. James (2000. Concepte Implicarea salariaţilor în problemele legate de dezvoltarea organizaţiei reprezintă un factor motivator de primă mână. fiind stabilite cerinţele cooperării. este promovarea muncii în echipă. 81% în Germania. James şi Harrington S. de a intra în relaţii cu alţi indivizi. în general şi a echipelor menite să identifice căi de creştere a calităţii muncii. echipa este „o entitate cunoscută de o organizaţie. numărul organizaţiilor care au echipe cu sarcini legate de calitatea producţiei şi care cuprind mai mult de 25% din totalul salariaţilor este semnificativ: 59% în Canada. plină de sens. 64% în Japonia şi 51% în Statele Unite ale Americii. Prin proiectul echipei se înţelege nu atât sarcina realizării unui produs anume cât. După cum ne asigură Harrington H. cu impact la fel de puternic. alcătuit din persoane interdependente care urmăresc unul sau mai multe obiective comune. într-un context constrângător“. 204). la performanţă şi la recompense. Astfel. Aderarea la grup are loc ca urmare a percepţiei similarităţii opiniilor despre oameni. p. Efortul construcţiei şi menţinerii unei echipe este dat de nevoia indivizilor de asociere şi de apartenenţă în vederea satisfacerii unor scopuri personale. în special. p. Membrii echipei consideră că. Un al doilea. viaţă şi 70 . care permit concertarea eforturilor. proiectul echipei va conduce la realizări imediate. În opinia lui Jean-François Leroy (2001. dătătoare de satisfacţii.

p. Succesul unei echipe este garantat de încrederea fiecărui membru în integritatea celorlalţi. dar a recunoşte că ele au cauze reale şi că merită a le pune în discuţie cu calm şi. prin concentrarea asupra similarităţilor între membrii ei şi prin succesul ei. a evita amplificarea conflictelor. p. de a fi responsabili pentru acţiunile lor individuale şi colective. aflate în interacţiune în urmărirea acestor scopuri. definiţia lui Hogg (apud Leroy. de a face exerciţiul gândirii creatoare. 92). „Relaţia între coeziunea unei echipe şi performanţă este mai mult corelaţională decât cauzală“ (Hendrikse. asumându-şi roluri sau funcţii specifice în acţiune. 2001. Membrii echipelor trebuie să aibă disponibilitatea de a-şi exprima opinii. Interesul echipei este vizat în armonie cu interesele personale. 429) uneşte caracteristicile surprinse în prezentarea anterioară: „echipa cuprinde două sau mai multe persoane. similaritate sau pe reţele sociale şi reprezintă o orientare pozitivă faţă de cineva în lipsa vreunui indiciu negativ. nu întotdeauna „întregul înseamnă mai mult decât suma parţilor“. nu în ultimul rând. Coeziunea este liantul unei echipe. Solidaritatea în asumarea responsabilităţii vine dintr-o bună suprapunere între obiectivele individuale şi cele colective. Ei trebuie să ştie a-i asculta cu răbdare pe ceilalţi.. a căror sumă conduce la realizarea grupului. conştiente de interdependenţa lor pozitivă. fiind crucială pentru o bună funcţionare a acesteia. Membrii unei echipe coezive îşi acordă mai multă atenţie unul altuia şi manifestă afecţiune mutuală. de a participa activ. Ca un corolar. o echipă tinde să amplifice colectiv impactul a ceea ce ar aduce fiecare membru dacă ar lucra singur. prin urmare. pentru a realiza ceea ce numim «un produs al lucrului colectiv»“ (ibid. Dimpotrivă. Coeziunea se creează prin formarea şi oferirea unei identităţi echipei. participarea membrilor ei au o durată limitată de viaţă“. conştiente de cine este sau nu este membru al echipei. În opinia lui Katzenbach „un grup de lucru se sprijină înainte de toate pe contribuţiile individuale ale membrilor săi. „echipele nu sunt un panaceu pentru organizaţii“ (ibid.organizaţii.. 430). 2003. echipa şi. Absenţa 71 . Echipele nu sunt soluţia pentru oricare tip de activitate. ce se străduiesc să atingă scopuri împărtăşite. Încrederea poate fi bazată pe familiaritate. p. 11). dar existenţa lor reprezintă infrastructura care poate conduce la obţinerea performanţei. coeziunea creşte gradul de conformare la norme. p. În plus.

În cadrul unei echipe. În cazul în care sarcina este deosebit de importantă. comunicativitatea şi capacitatea de a interacţiona eficient. spirit de echipă şi de iniţiativă. Alcătuirea unei echipe Ceea ce-i reuneşte pe oameni în sânul unei echipe este existenţa unui obiectiv comun. Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa trebuie să cuprindă: experienţă de lucru în echipă şi experienţă profesională. competenţele multiple şi policalificarea sunt mai apreciate în acest caz. Deşi echipa nu este caracterizată prin prezenţa unor roluri fixe. p. În ce priveşte evaluarea. dar şi din oameni capabili să preia sarcini diverse. de obicei. experienţa anterioară. motivaţiilor şi ideilor celuilorlalţi şi reprezintă siguranţa că aceştia îşi vor onora angajamentele.. fiind admisă absenţa specialiştilor. abilităţi tehnice şi de comunicare. sunt esenţiale evaluarea. selectarea membrilor unei echipe ar trebui să stea sub semnul complementarităţii. Raţional. de a putea prelua creativ ideile grupului şi de a oferi. contează competenţa. În cazul în care raţiunea de a fi a echipei se bazează pe salvgardarea propriei entităţi. adeseori.2. simţul responsabilităţii şi încrederea în forţele proprii. capacitatea de comunicare. după ce încrederea dintre coechipieri atinge cota de siguranţă.încrederii poate submina orice tip de activitate. 3. 86). oamenii fac. coechipierii vor fi selectaţi după criterii de disponibilitatea socială. o 72 . la începutul constituirii grupului respectiv fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să ştie care va fi aportul lui la sarcina asumată colectiv. angajamentul şi tranziţia rolurilor. un calcul de tip „cost-beneficiu“ (ibid. dar. În cadrul procesului prin care o persoană devine membru al unei echipe. disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi încrederea în forţele proprii. În aceste condiţii. în acelaşi timp. fără egoism suport celorlalţi. Dar. de a răspunde operativ cerinţelor altora. echipa trebuie să fie alcătuită mai ales din specialişti. se consideră că este mai importantă întemeierea echipei pe solidaritate şi pe asigurarea continuităţii decât centrarea pe sarcină. Încrederea dintre membrii echipei se bazează pe experienţele anterioare sau pe înţelegerea interselor. sarcinile unora pot fi distribuite după cum o cer diferitele împrejurări.

cunoaşte mecanismele motivării şi cerinţele comunicării eficiente. liderul este în măsură să încurajeze participarea membrilor echipei. susţine ritmul de lucru. Desigur că liderul poate fi identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni comune. Choi şi Moreland. îşi poate asuma riscuri. care menţine concentarea echipei asupra sarcinii. Fiecare echipă are un lider. susţine dinamica echipei şi asigură feedback-ul. Oricum ar fi. fără a-şi revendica succesele grupului. liderul ajunge să fie făcut responsabil de oricare dintre eşecuri şi să fie marginalizat. la cel de qvasi-membru şi la cel de membru cu drepturi depline Tranziţia are loc pe măsură ce persoana respectivă acumulează informaţii despre grup şi proiectează în cadrul lui propria imagine despre sine. Hendrikse (idem) pledează pentru promovarea „managementului intern al echipelor“. dar alterori este sursa unor conflicte majore. de aceea. Natura activităţii care trebuie efectuată determină designul unei echipe. au credinţa că pot aduce idei noi şi consideră că vor fi răsplătiţi. Din perspectiva sarcinii. O echipă se constituie în jurul unui lider şi mai puţin în jurul unei idei. Echipele performante ajung astfel. Oricum. p. Noii veniţi pot fi vectori ai schimbării. dar şansele ca ea să reziste în timp sunt mai mici în această împrejurare. uneori acesta este referinţa pentru ceilalţi. promovează performanţa şi-i încurajează pe cei care o ating. dar mai ales în cel de-al doilea caz. Este persoana care înţelege cadrul general în care evoluează echipa. oamenii şi relaţiile dintre membrii echipei. îi este proprie cultura organizaţiei. să-şi dezavueze conducătorii şi să-i înlocuiască cu alţii. alteori el îşi asumă acest rol după o existenţă cvasianonimă. În plus. Citându-i pe Levine. care nu mai sunt suficient motivaţi să ajute echipa cu membrii noi are un efect pozitiv asupra acesteia. liderului echipei îi sunt proprii viziunea. De multe ori. gestionează cu tact şi inteligenţă conflictele. 97) arată că înlocuirea unor membri vechi. curajul şi comportamentul moral.persoană trece de la statutul de non-membru. se ridică câteva întrebări în procesul de construire a echipelor 73 . În costruirea unei echipe trei factori sunt esenţiali: sarcina care trebuie îndeplinită. Hendrikse (2003. uneori. cooptarea unei noi persoane într-o echipă poate fi benefică. ştie să asculte. realismul. mai degrabă decât a a celui extern (intreţinerea relaţiilor cu cei de care echipa depinde).

permanent Supraveghetor sau persoana desemnată Echipă de lucru autonomă Din departament Obligatorie Redusă De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. termene medii Responsabilul de proces sau persoana desemnată Echipă de îmbunătăţire a calităţii Din departament Obligatorie Moderată De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. dar la pierderea controlului din partea managerului. Datorăm o tipologie a echipelor de lucru lui Harrington H. în Tabelul 3. Tabelul 3.1 sunt descrise sintetic profilurile acestor configuraţii. b) Pe ce tip de activitate se concentrează echipa? Există echipe tactice. termene medii Supraveghetor Cerc al calităţii Din departament Voluntară Redusă De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. egalitate între membrii sau gradul de implicare al acestora. dar şi echipe de creaţie. din considerente ce ţin de coordonare. d) Interesele membrilor echipei sunt de cooperare sau de competiţie? Recompensele sunt oferite pentru rezultate individuale sau pentru performanţele echipei? e) Cât de numeroasă trebuie să fie echipa? În mod normal. c) Care este gradul de interdependenţă a sarcinilor între membrii echipei? Există trei tipuri de interdependenţă a sarcinilor: „interdependenţă cumulativă“ (membrii echipei lucrează independent şi apoi cumulează rezultatele). pp.(Hendrikse. care execută planuri bine definite. echipele nu ar trebui să aibă mai mult de zece membri. p. termene lungi Numită Echipă de îmbunătăţire a proceselor Implicaţi în proces Obligatorie Moderată De către manageri La nivel de companie Şedinţe scurte. există echipe care rezolvă probleme.1 Caracteristici Membri Participare Dirijare de către manageri Alegerea sarcinilor Raza de activitate Timp de activitate Conducerea echipei Echipă operativă Aleşi pe baza experienţei Obligatorie Moderată De către manageri La nivel de companie Şedinţe scurte. 2003. permanent Comună sau prin rotaţie 74 . 207) potrivit caracteristicilor lor cele mai relevante. coeziune. James (2000. „interdependenţă secvenţială“ (fiecare membru este specializat pe o anumită secvenţă în cadrul activităţii) şi „interdependenţă reciprocă“. 75-77): a) De câtă autoritate are nevoie echipa pentru a-şi desfăşura activitatea? Un grad mai mare de autoritate duce la o motivare mai puternică a membrilor. James şi Harrington S.

Punctul de vedere a lui Leigh L. alegerea căilor de rezolvare a problemelor. creativ. depistează erorile şi omisiunile. perseverenţă. o variantă sumară este prezentată în Tabelul 3. nu reuşeşte să perceapă imaginea de ansamblu 75 . lentoare în depistarea posibilităţilor inedite îşi face prea multe griji. face faţă presiunilor discernământ.M. stabilirea priorităţilor şi adoptarea standardelor de lucru. asigură cunoştinţe şi competenţe pe care doar puţină lume le are Puncte slabe ignoră detaliile. structurarea posturilor şi stabilirea orarului de lucru. seriozitate. respectă termenele de realizare decis în urmărirea scopului propus. curaj. echipele autoconduse. pentru asigurarea flexibilităţii şi a policalificării. promovarea relaţiilor informale şi asigurarea feedback-ului în relaţiile cu mediul intern şi cu cel extern.Cole. ca roluri fundamentale. comunicare. refractar la delegarea de responsabilităţi. Thompson (2001) este mai simplu. evită fricţiunile disciplină. oricum. pp. Trăsăturile definitorii al echipelor autoconduse sunt: libera alegere a obiectivelor şi a sarcinilor de muncă. zăboveşte asupra detaliilor. Una dintre clasificările cele mai cunoscute privind modelele comportamentale în cadrul unei echipe. delegă uneori sarcinile proprii atitudine provocatoare. autonomie în ceee ce priveşte admiterea de noi membri. recunoaşterea publică a succeselor şi evitarea victimizării unui membru în caz de eşec. caută ocazii favorabile. clarifică scopurile. Rolul Designerul Investigatorul de resurse Coordonatorul Modelatorul Monitorevaluatorul Lucrătorul Realizatorul Finalizatorul Specialistul Contribuţia fundamentală creativitate. gândire strategică cooperare. 2002. diplomaţie. adoptarea deciziilor prin consens. nu sunt generice) în vederea înţelegerii problemelor colegilor. are capacitatea de a decide dinamism. încurajarea rotirii pe posturi (care. răneşte sentimentele celor din jur incapacitatea de a-şi face adepţi. îşi face relaţii utile prezidează.A. iniţiază măsuri practice atitudine metodică şi conştiincioasă. capacitatea de a rezolva probleme dificile entuziasm. este adesea prea preocupat să comunice eficient exagerat de optimist. echipele în care managerul identifică obiectivele. dar echipa decide asupra metodelor de lucru. atitudine perceptivă. uşor de influenţat lipsă de flexibilitate. îşi pierde repede interesul poate dovedi înclinaţii spre manipulare. fiind exagerat de critic nehotărât în unele situaţii. Belbin (apud G. 97-98). preocuparea pentru creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor prin training. îi aparţine lui R. el consideră că echipele pot fi cuprinse în trei categorii: echipele conduse de un manager.2. imaginaţie. cel care identifică obiectivele şi trasează direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea lor. tipicar contribuţie limitată la un domeniu îngust. eficienţă. spirit critic constructiv.

să sprijine echipa în activităţile de evaluare Participantul Să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa Ce decizii se iau Să ofere perspectivă şi idei. să sprijine implementarea recomandărilor. 211) este prezentat tabloul rolurilor caracteristice unei echipe de suces (vezi Tabelul 3. rolurile sunt mai puţin definite. să folosească instrumentele de evaluare Există mai multe tipuri de diversitate în cadrul echipelor: diversitate a categoriilor sociale diversitate informaţională şi diversitate valorică. ceea ce poate conduce la performanţă autentică. În cadrul unei echipe rolurile sunt fluide şi au un caracter dinamic. În lucrarea lui James H. membrilor echipelor puternice le este proprie capacitatea de învăţare. dar important al echipei. echipele diverse din punct de vedere cultural nu vor evolua la întregul potenţial. O altă problemă cu aspecte complexe este aceea a evaluării corecte şi obiective a performanţelor în echipele caracterizate prin diversitate. unele sunt cumulate de acelaşi titular şi pot fi preluate prin rotaţie de unul sau de altul dintre membri. să adere la regulile de bază ale echipei. p. să găsească instrumente şi să sugereze tehnici de rezolvare a problemelor Liderul Să îndrume echipa pentru a obţine rezultate bune Ce decizii se iau Să conducă şedinţele de lucru. Tabelul 3. În plus. să participe activ la şedinţele echipei. în timp ce echipele diverse din punct de vedere al categoriilor sociale au adesea atitutini individualiste care duc la rezultate distructive. să-şi îndeplinească sarcinile la timp.Desigur că aceste roluri se regăsesc într-o formaţie standard. Echipele alcatuite pe baza unei diversităţi informaţionale dezbat problemele într-un mod constructiv. iar procesul de asumare a rolurilor nu este explicit. Echipele diversificate au o tendinţă mai pronunţată spre conflict decât cele omogene. să reprezinte echipa în faţa managerilor organizaţiei. liderul şi participantul – membru fără rang. cit. în împrejurări concrete.3): promotorul (pe care preferăm să-l numim moderatorul.3 Moderatorul Scop Preocupare principală Responsabilităţi Să promoveze activitatea grupului Cum sunt luate deciziile Să asigure pariciparea egală a membrilor. Harrington şi James S. să asigure direcţie şi concentrare pentru activităţile echipei.. Important în această discuţie este 76 . Harrington (op. să consemneze activităţile şi rezultatele echipei. să asigure feedback şi susţinere liderului. să medieze şi să contribuie la rezolvarea conflictelor. să se îngrijească de utilizarea timpului. Dacă nu sunt conduse corespunzător.

. 2003. 102-103). p. p. Când un membru este singurul reprezentant al unei categorii în cadrul echipei. este mai presus decât strălucirea de moment a solistului. ducând la o scădere a performanţei sale. în totalitatea lui. el „devine automat nesincer atunci când se supune obligaţiei de a menţine un consens de lucru şi participă la diferite rutine sau performează un rol dat în faţa unui anumit public“ (ibid. Individul face efortul de a-şi onora rolul pentru care l-a acceptat. un anumit scenariu.3. echipa. coechipierii nu-şi subminează poziţiile şi nu încearcă să se ridice unii deasupra altora pentru că spectacolul. normele nu sunt uşor de schimbat. ceea ce conferă efortului lor o dimensiune dramatică. 3. să-şi educe engajaţii referitor la avantajele diversităţii şi să se diversifice la toate nivelurile (ibid. între aceşti indivizi se încheie un fel de acord mutual conform căruia ei acceptă să susţină partiturile celorlalţi. Normele cărora li se supun membrii unei echipe diferă de regulile formale prin faptul că nu sunt scrise. pp.. chiar de la prima întâlnire. Viaţa în echipă În opinia lui Erving Goffman. convinşi fiind că şi aceia le vor susţine propriul rol în piesa pe care au convenit s-o interpreteze. este acel „grup de indivizi care cooperează pentru a pune în scenă o anumită rutină“. de „distanţare de sine“. 84). să solicite idei şi sugestii din partea angajaţilor referitor la posibilităţi de diversificare. iar una dintre caracteristicile definitorii ale acestei grupări este integrarea situaţiei proiectate de fiecare individ participant în proiecţia cultivată şi susţinută de cooperarea intimă a celorlalţi (Goffman. Goffman consideră că individul internalizează standardele echipei. mai bine zis „echipa performatoare“.feedback-ul. companiile trebuie să urmeze mai mulţi paşi: să se declare public preţuirea diversităţii. Chiar dacă pentru fiecare dintre membrii echipei realitatea are dimensiuni şi înţelesuri diferite. Ele reduc problemele de coordonare. Multe dintre acestea se nasc foarte rapid în cadrul echipei. acesta poate resimţi izolare şi etichetare din partea celorlalţi. pe scena organizaţiei din care fac parte. În faţa publicului lor. Odată stabilite. Pentru a întări echipele eterogene. 77 . ele fiind transmise noilor membrii şi dăinuind mai mult timp. iar conştiinţa lui îi cere să le menţină în prezenţa altora printr-o complicată „manevră de autoînşelare“. fiind un set de aşteptări referitoare la comportamentul membrilor în anumite condiţii.

subordonaţii nu se vor îndepărta esenţial de la comportamentul normativ. cu toate acestea. ci doar ca expresie a nevoii lor de rememorare activă a realităţii pe care o percep în afara echipei. Goffman pune sub semnul rigorilor unui spectacol oricare dintre apariţiile publice ale indivizilor organizaţi. Evident. al organizaţiei este mai important decât a-ţi apăra propria viziune asupra realităţii. membrii unei echipe au statuturi şi ranguri formale. Lipsa de sinceritate despre care el vorbeşte nu văduveşte individul de propria-i personalitate.105). 78 .ca mijloc de exprimare. vizibil şi credibil.. Loialitatea este îndreptată către echipă . prin extensie. astfel. în cazul unei coduite individuale neperformante sau în caz de eşec nici un reproş nu va fi adresat de către coechipieri în public şi nu va fi exprimat în faţa celor de rang inferior. Goffman surprinde faptul că individul devine în aceste circumstanţe chiar publicul său. aparenta renunţarea la propria perspectivă asupra realităţii nefiind decât expresia seriozităţii cu care individul îşi joacă rolul. a juca un rol într-o piesă. şoarecii joacă pe masă dar cu simţul măsurii. Chiar dacă publicul echipei nu este prezent. Aşa se explică de ce funcţiile – diferenţele de statut social nu afectează realizarea performanţei. atunci putem observa că dependenţa reciprocă generată de apartenenţa la echipă va depăşi cel mai adesea clivajele structurale sau sociale din interiorul instituţiei şi. Ceea ce explică acceptarea rolului de participant într-o echipă este nevoia de satisfacere a unor nevoi care nu pot fi tratate individual. dimpotrivă. am spune noi. Considerăm că aceast comportament de aliniere la norme nu conduce la frustrare. A fi pe scenă. coeziunea echipei este asigurată de nevoia fiecăruia de a fi participant activ. va produce o sursă de coeziune pentru aceasta“. Comportamentul devianţilor nu ne apare din această perspectivă ca fiind excentric. a fi văzut de publicul echipei şi. 106): „când într-o instituţie socială. fără a pune în pericol integritatea echipei şi viitorul ei. când pisica nu-i acasă. fiecare dintre membrii unei echipe are propria percepţie asupra realităţii. pentru simpla recreaţie sau din spirit de frondă. Normativitatea este esenţială pentru susţinerea intereselor şi imaginii oricărei echipe. Observaţia îi poate face pe manageri să fie liniştiţi: în absenţa lor. Astfel. ci subliniază. p. Goffman notează (ibid. capacitatea lui de adaptare. şi nu către coechipieri. individul participant îşi joacă rolul şi aplică regulile de comportament de grup ca şi când piesa se desfăşoară în faţa acestuia. aşa cum se întâmplă adesea.

validitatea acestui comportament este foarte puternică. Realitatea este deseori alta: respectul faţă de superiori poate fi mimat. 3.Conflictele sunt evitate pentru că în echipă se stabileşte un consens superficial facilitat de faptul „că fiecare participant îşi ascunde dorinţele proprii în spatele unor afirmaţii bazate pe valori la care toată lumea prezentă se simte obligată să adere“. iar etica muncii se poate etala doar în prezenţa lor. 113). în cazul în care lucrătorii evoluează în faţa şefilor sau a publicului lor. dar sunt cunoscute reguli după care acestea se pot ghida pentru a găsi singure calea spre performanţă.. să le „încarce bateriile“. În plus. împortiva aparenţelor. în plus.dar mimând efortul. ei vor adopta un registru formal. „fiecărui participant îi este permis să stabilească regulile oficiale provizorii asupra unor probleme care sunt vitale pentru el. p.. utilizarea limbajului plăcut şefilor – dar lipsit de sinceritate şi consistenţă. iar în absenţa lor vor trece la registrul informal.4. Şefilor le place să creadă că subordonaţii lor sunt destoinici. în termeni care să permită cuantificarea performanţei. el va rămâne tăcut sau nu se va angaja în chestiuni importante pentru ceilalţi. este contraindicat ca liderul să stabilească sarcini punctuale pentru fiecare 79 . p.. în opinia lor. dar nu imediat importante pentru ceilalţi.. „în organizaţiile autoritare unde o echipă de superiori menţin de fiecare dată spectacolul corectitudinii lor şi al unui front unit. În schimbul acestei curtoazii. există adesea o regulă strictă care stipulează că un superior nu trebuie să arate ostilitate sau lipsă de respect faţă de un alt superior atunci când se află în prezenţa unui membru al echipei subordonate“ (ibid. dar mai puţin importante pentru el“ (ibid. loiali şi motivaţi. aproximarea – în detrimentul măsurătorii execte. îşi vor permite licenţe de comportament şi de limbaj menite. Mijloacele de adecvare formală sunt alese cu abilitate: stabilirea unui ritm de lucru minimal . 36). Munca în echipă Nu există reţete universale care să conducă echipa fără greş la realizarea obiectivelor ei cu costuri minime. Goffman numeşte această dublă abordare ca fiind expresia unei „solidarităţi de culise“ (p. Sarcinile echipei trebuie formulate clar. Altfel spus. 228).

punctualitatea. realiste şi corelate în timp). când este personalizat. Eşecul trebuie acceptat cu calm.membru al echipei. stabilirea obiectivelor pe oameni. pentru menţinerea interesului şi pentru înţelegerea problemelor celorlalţi coechipieri. 80 . măsurabile. se recomandă rotaţia pe posturi. raportul cost-eficienţă). evidenţierea aspectelor pozitive şi identificarea cauzelor pentru eşecurile parţiale. admiterea unor noi valori culturale. fără a recurge la incriminări. pp. anunţarea rezultatelor obţinute. stabilirea nivelurilor minime ale performanţei. Sunt momente în care sloganurile nu au efect şi nu ajută la vindecarea rănilor. Comportamentul cooperant şi deschis trebuie încurajat şi răsplătit. alocarea resurselor şi planificarea activităţilor. în acest caz nu se caută vinovaţii ci cauzele eşecului. Marcarea fiecărei reuşite. stabilirea priorităţilor de urmat. întărirea echipei cu forţe proaspete. de vreme ce echipa a găsit şi în alte dăţi căile de urmat. pot fi căi de urmat în perioade de criză. când este un conflict de opinii. O evaluare realistă a stadiului evoluţiei şi a procedurilor echipei poate indica ce trebuie schimbat sau cum trebuie abordate lucrurile. Schimbarea strategiei. 86-87): stabilirea obiectivelor generale pentru întreaga echipă (specifice. a fiecărui eveniment contribuie la manifestarea sentimentului de apartenenţă. fiecare preluând ceea ce i se pare potrivit momentului dat. acceptate. liderului revenindu-i doar grija acoperirii tuturor secvenţelor care să la conducă la atingerea obiectivului. mândrie şi la coeziunea echipei. A întreba cum s-a întâmplat este mai profitabil decât a întreba cine a greşit. Înregistrarea unui eşec reprezintă un prilej de analiză şi de corectare a proceselor de adoptare a dciziei. eliminarea persoanelor care nu se conformează regulilor de bază etc. măsurarea indicatorilor privind performanţa (calitatea. o mai bună cunoaştere interpersonală. Conflictul între membrii unei echipe poate fi un lucu rău. dar poate fi şi bun. Tot în sarcina lui cade şi asigurarea feedback-ului în fiecare moment important al evoluţiei echipei. adunarea datelor de prelucrat şi măsurarea indicatorilor de performanţă (este necesar ca aceştia să fie uşor de cuantificat şi să acopere toate aspectele muncii). precizarea sarcinii de ansamblu este suficientă pentru că distribuirea sau asumarea rolurilor face parte din însăşi dinamica echipei. Cy Charney indică următoarele etape care marchează organizarea muncii echipei (2000.

lipsa de responsabilitate. munca este percepută ca fiind dezorganizată şi scăpată de sub control. luarea deciziilor fără consultarea echipei. întreruperea discuţiei începute pentru a vorbi la telefon. a fi inconsecvent. răspuns rapid la schimbările tehnologice. p. pp. utilizarea abuzivă a cuvântului „trebuie“. sustragere de la adoptarea deciziilor. schimbarea frecventă a subiectului discuţiei. distragerea atenţiei celorlalţi. critica generalizată. pot să apară confuzii privind rolurile şi. 81 . utilizarea stereotipiilor şi lipsa unui orizont larg. În opinia aceleiaşi autoare. de a permite integrarea noilor veniţi. sporovăiala.. Deborah Harrington-Mackin le subliniază pe următoarele (2002. 57-58) de a crea aşteptări comune. atitudinea dominatoare. 63-64) sunt: atacarea personalităţii. necesită transformarea mentalităţilor oamenilor. abordarea proactivă a problemelor. pp. flexibilitate în atribuirea sarcinilor. nu sunt agreate de managerii conservatori care consideră că este necesar un control sistematic exercitat din exteriorul grupului. sentimentelor şi drepturilor celorlalţi şi împărtăşirea experienţei. dezvoltarea aptitudinilor personalului. a fi de acord cu toţi. Vorbind despre creativitate în echipă. pp. în primul caz este vorba de implicare. 91) semnalează că valorizarea muncii în echipă aparţine primatului criteriului performativ în cunoaştere. clasificări simple ale locurilor de muncă. frustrări şi demotivare. plângerile. autoarea precizează normele unui comportament considerat acceptabil. Comportamentul inacceptabil include acordarea priorităţii nevoilor personale în detrimentul celor colective. judecarea altora fără discernământ. absenţa repetată de la şedinţe. de a încuraja comportamentul deschis. reacţie negativă la tendinţa de schimbare. respectarea nevoilor. Comportamente distructive ale membrilor echipei (ibid. în toate ocaziile. ascultare activă şi comunicare. În acelaşi loc. Lyotard (1993. de a dezvolta autoconducerea.. iar dacă munca a fost superficial organizată pot să apară conflicte. manifestarea furiei. dezavantajele lucrului în echipă sunt: timpul de lucru poate fi mai ridicat decât în cazul activităţilor independente. ceea ce este un proces îndelungat. respectiv inacceptabil. nefinalizarea sarcinilor. Regulile privind comportamentul în echipă au rolul (ibid. atitudine ultimativă şi intimidarea celorlalţi. decizii mai bune. 13-14): un climat de lucru puternic motivator. în cele din urmă.Avantajelele lucrului în echipă sunt importante.

cantitatea este dezirabilă. performanţele sînt în general îmbunătăţite prin munca în echipă. flexibilitate (câte tipuri de idei produce) şi originalitate (capacitatea de a genera soluţii neobişnuite şi unice). 2003. Cea mai răspândită strategie creativă este brainstorming-ul de grup.conservativ).şi consensul moale – al 82 . care urmăreşte un singur răspuns. Creativitatea poate fi măsurată prin fluenţă (câte idei diferite produce o persoană). adică pentru concepţie... Într-adevăr. pentru a spune ceva adevărat sau a prescrie ceva just. bazat pe credinţa că întregul depăşeşte suma părţilor individuale. spre un volum mai mic de muncă. la absenţa îngrădirilor. considerând că cele mai bune idei se situează în cadranul real şi creativ. Finke (1995) citat de George Hendrikse (idem) propune un model cu două axe (real – ideal şi creativ . Gândirea divergentă este asemănătoare cu gândirea janusiană (zeul roman Janus avea două feţe îndreptate în direcţii opuse). nu este nevoie de intervenţia numărului. pp. el nu ajută decît în măsura în care justiţia şi adevărul sînt gîndite în termen de reuşită mai probabilă. în echipă. Un act creativ are originalitate şi valoare. De regulă. Când lucrează individual. 178). În opinia autorilor James H. Brainstormingul este fondat pe câteva principii: critica este interzisă. o singură soluţie şi gândirea divergentă. în absenţa presiunilor de conformitate. adoptarea deciziilor se face prin consens. 221) există consensul tare – dat de adeziunea tuturor participanţilor la o anume variantă . Dar este dificil să distingi între ceea ce revine dispozitivului în echipă şi ceea ce se datorează geniului coechipierilor“. problemele legate de coordonare şi coborârea standardelor de performanţă la nivelul cel mai scăzut din grup. Harrington şi James S. el pare mai puţin sigur cînd e vorba de a «imagina» noi modele. iar când lucrează în echipe aceştia gândesc mai mult convergent. Două abilităţi sunt importante pentru creativitate: gândirea convergentă. ele au conceput sporul de performabilitate al acestei munci în cadrul unui model dat.„Dar. cantitatea poate anticipa calitatea. sunt încurajate combinarea şi îmbunătăţirea ideilor. oamenii sunt mai înclinaţi spre gândire divergentă. Ce-i drept. p. adică pentru executarea unei sarcini. Harrington (2003. conformismul. Unerori. Creativitatea este „abilitatea de a forma concepte noi folosind cunoştinţe existente“ (Hendrikse. Dintre ameninţările existente la adresa creativităţii unei echipe trebuie menţionate tendinţa spre comoditate. care se referă la diversitate.

evitarea ieşirii în afra ordinii de zi. astfel: înainte de şedinţă – planificarea şedinţei. respectarea ordinii de zi. În timpul unei şedinţe. Deşi uzat. stabilirea ordinii de zi şi pregătirea şedinţei.. Formalizarea matematică a voturilor indică. Harrington şi lui James S. pp. termenul şedinţă se referă la un instrument important şi complex de lucru în colectiv pentru oricare dintre echipele performante. care are propria-i soluţie. S2. toate perechile de soluţii. Lucrarea lui Stăncioiu şi Militaru (1998) ne oferă spre studiu şi aplicare panoplia mijloacelor matematice de adoptare a deciziei individuale sau în grup. aceasta trebuie să cuprindă: participare şi ascultare activă. După formularea şi înregistrarea tuturor soluţiilor propuse de membrii grupului (S1. încheierea la timp a şedinţei. manifestarea respectului faţă de participanţi – inclusiv prin evitarea monopolizării timpului pentru intervenţia personală. evaluarea şedinţei pe ansamblu.m. definirea rolului fiecărui participant. Harrington (ibid. programarea temelor nou introduse în discuţie pentru altă întâlnire.a. conduita membrilor unei echipe performate trebuie să fie exemplară. în timpul şedinţei – abordarea unei atitudini pozitive. Le datorăm lui James H. Sn) se trec în revistă. pe rând. apoi S1 – S4 ş. Dintre acestea. .acceptării de către o minoritate calificată. Astfel. la sfârşitul şedinţei – obţinerea acordului asupra rezultatelor obţinute. pentru una dintre aceste soluţii după care se trece la perechea S1 – S3. căutarea soluţiilor avantajoase pentru toate părţile implicate în 83 . până la epuizarea variantelor.. soluţia agreată de ansamblul echipei. la începutul şedinţei – punctualitate. aprobarea ordinii de zi. recapitularea rezultatelor parţiale. asigurarea consemnării poziţiilor exprimate. Fazele şi normele recomandate pentru şedinţe trebuie respectate în toată integralitatea lor pentru a beneficia de rolul lor social şi pragmatic. după regula majorităţii simple. după şedinţă – distribuirea procesului verbal al şedinţei şi punerea în aplicare a măsurilor adoptate. neam oprit doar asupra tehnicii compunerii preferinţelor individuale – ca instrument de alegere a soluţiei agreată de ansamblul unei echipe. a variantei pentru care optează majoritatea.d.. 216217) reţeta unei şedinţe de succes. Membrii grupului (în număr impar) votează. în final. stabilirea priorităţilor care s-au conturat. se prezintă mai întâi perechea de soluţii S1 şi S2. stabilirea calendarului pentru întălnirile următoare.

astfel. criteriile după care poate fi apreciată performanţa muncii unei echipe sunt diverse. iniţiativei şi bunăvoinţei. critica ideilor – nu a persoanelor. incompatibilitatea membrilor.proces. Trebuie determinat modul în care sunt stabilite şi actualizate standardele de performanţă. în special cei care sunt direct afectaţi. cele de mai jos sunt general valabile: atingerea obiectivelor. participarea umanimă. În cazul în care oamenii nu sunt informaţi corespunzator. utilizarea raţională a resurselor şi crearea cadrului pentru continuarea activităţii. tentinţa evaluării superioare a colegilor apropiaţi şi a subevaluării celor antipatici. atinse. cu toate acestea. există certitudinea că echipa se va destrăma. fie operaţionale. Există numeroase indicii care anunţă că o echipă se confruntă cu probleme deosebite. Dacă proiectul echipei are caracter de noutate. echipele trebuie să-şi apropie obiective tangibile. p. În funcţie de natura activităţilor. Acestea sunt fie financiare (măsurând profitul şi pierderile la nivelul companiei sau al echipei). dintre acestea. cei proaspăt veniţi trebuie consultaţi. care alerează rezultatele. enumerăm: inexistenţa unui obiectiv clar. marginalizarea sau izolarea echipei faţă de restul organizaţiei etc. chiar dacă acesta el este în concordanţă cu interesele lor. Se evită. lipsa unei structuri de expertiză care să acopere solicitările legate de sarcină. acestea generează satisfacţia muncii şi prefigurează recompensele. folosirea corectă a mijloacelor de lucru. lipsa unui cod (nescris chiar) de comportament. lipsa creativităţii. dacă remediile nu se găsesc la timp. 65). manifestarea empatiei. există o mare şansă ca aceştia să respingă un proiect. enumerăm: teama de conflict. Pentru a fi performante. evaluările sunt sustanţial cosmetizate când 84 . Evaluarea performanţelor membrilor unei echipe poate fi supusă unor influenţe nocive. tendinţa de a considera comportamentul unei persoane ca oglindă a personalităţii acesteia mai degrabă decât ca o consecinţă a factorilor situaţionali. absenţa cooperării. Criteriile folosite pentru a determina recompensele financiare trebuie cuantificate. Printre acestea. asumare responsabilităţii şi respectarea angajamentelor. obiective nerealiste. ceea ce George Hendrikse numeşte „miopie organizaţională“ (2003. absenţa mijloacelor de evaluare a rezultatelor. existenţa unui conflict major între echipă şi organizaţie.

abordarea multidisciplinară. care nu sunt întotdeauna respectate Disciplina este urmărită prin control. Uneori. în Tabelul 3. iar absenţa ei este sancţionată În cazul succesului. fără limită de timp. dar nu orice grup este o echipă.trebuie comunicate direct. faţă de situaţia în care acestea rămân anonime. au rolul de soluţionare a problemelor şi de identificare a drumului de urmat În echipă nu există roluri prestabilite. schimbarea rolurilor în funcţie de împrejurări Echipa are norme riguroase. particularităţile echipei şi ale grupului de lucru în genere. oamenii se simt obligaţi social la reciprocitate (referitor la aprecierile pozitive). o subcultură puternică Climatul în cadrul grupului este nesemnificativ. echipa mai este numită şi grup de lucru. 85 . echipa este un grup. neutră. administrative. formal sau absent Grupul încearcă să-şi menţină forma prin acţiuni programate (training) Admiterea de noi membri este formală. după cum ne asigură sociologii. se preferă policalificarea. Caracteristicile echipei Misiunea organizaţiei este sursa din care echipa îşi alege obiective particulare Obiectivele sunt alese şi atingerea lor este asumată Lider informal. ca entitate Reuniunile echipei sunt informale. sancţiunile morale revin grupului. dar distincţia dintre cele două entităţi este netă. funcţia de conducere fiind preluată de oricare dintre membrii echipei în funcţie de context Responsabilitatea se distribuie între membrii echipei Responsabilitatea este în primul rând comună şi apoi individuală Finalizarea sarcinii este rodul efortului colectiv şi al celor individuale Echipa se bazează pe comunitate. cuantificate a priori În cazul eşecului. care sunt respectate în vederea păstrării coeziunii Disciplina este liber consimţită.4. previzibile. Echipe versus grupuri Prin definiţie.5. în acord cu dimensiunea performanţei În cazul eşecului. dar sancţiunile administrative revin indivizilor Grupului nu are. Prezentăm comparativ. pentru a se sublinia adaptabilitatea celei dintâi. dar şi individualizate. de coordonare şi de evaluare Rolurile sunt atribuite în funcţie de competenţă încă de la constituirea grupului Grupului îi sunt caracteristice normele formale. recompensele sunt individualizate. dar nescrise. de alocare a resurselor. sancţiunile morale şi administrative revin echipei Echipa se mândreşte cu o subcultură puternică Climatul în cadrul echipei este unul dintre factorii care asigură succesul Echipa se autodezvoltă prin acţiuni spontane. care au rolul de pregătire a frontului de lucru. desemnat Responsabilitatea formală revine conducătorului Responsabilităţile individuale se referă doar la sarcinile repartizate iniţial Finalizarea sarcinii este rodul însumării eforturilor individuale Grupul se bazează pe suma entităţilor lui Grupul se reuneşte în şedinţe formale. 3.4 Caracteristicile grupului de lucru Misiunea organizaţiei se regăseşte în obiectivele imediate ale grupului Obiectivele sunt impuse din exterior Lider formal. de regulă. eficiente (team building) Admiterea de noi membri este informală. recompensele sunt colective. abaterea de la norme fiind corectată în timp real În cazul succesului. Tabelul 3. răspunzând funcţiei manageriale de organizare.

Dar. numai în condiţiile în care echipa se maturizează va dobândi caracteristici definitorii: vizune. echipele pot realiza ceea ce nu pot face grupările formale. Leroy consideră că expresia team building nu este în măsură să redea pe de-antregul conţinutul activităţii de structurare flexibilă. În mod fundamental.lipsită de culoare şi de căldură umană Excluderea unui membru este gestionată pe cale adimnistrativă. Fără ierarhii. care au fost răbdători şi au acceptat absenţa îndelungată a tovarăşilor lor aflaţi în tranşeele echipei se pot tensiona sau chiar deteriora bunele relaţii care caracterizau echipa. joacă. fără orar şi fără cravată. dezvoltarea echipei constă în creşterea varietăţii comportamentelor şi relaţiilor umane. destinsă şi riguroasă Excluderea unui membru este al echipei este un eveniment important. Este prilejul afirmării altor valenţe omeneşti. impersonală şi rece provocatoare. Alţii vor considera că după efortul de menţinere a solidarităţii echipei este mai potrivită relaxarea solitară sau în cercul intim. Termenul este generos şi. a cunoaşterii partenerilor şi a destinderii. aplicarea lui nu cunoaşte reţete.6. se pot deteriora relaţiile dintre aceştia şi partenerii lor sau aceştia din urmă vor fi absenţi de la o nouă întâlnire cu echipa. eficienţă şi performanţă. stabilizare şi echilibrare a forţelor echipei motiv pentru care propune utilizarea expresiei „dezvoltarea echipei“ (2001. Aici poate exista o problemă: unii vor fi bucuroşi să treacă împreună de la truda zilnică la plimbare. în afara locului de muncă. 432). cântec şi amuzament. Team building S-a dovedit că una dintre căile cele mai sigure şi mai agreabile pentru întărirea coeziunii echipei este practica numită team building. Iar dacă outsider-ii nu vor fi invitaţi. chiar din această pricină. p. obiectivele de lucru şi principiile codului deontologic pe care şi le-au asumat – toate însuşite în mod voluntar. de regulă. 3. Această superioritate este dată de faptul că membrii lor cunosc misiunea. consolidare. pentru a dobândi o mai mare flexibilitate 86 . Se impune o întrebare: la întâlnirile de după program este nimerit să participe numai membrii echipei sau şi partenerii lor de viaţă? Dacă vor veni şi aceştia din urmă. în măsură să conducă la o reevaluare a normelor Deşi contestate uneori. Ştim că este vorba de întâlniri informale după programul de lucru şi.

independent. stabilirea şi asumarea colectivă a obiectivelor care decurg din misiune. preferă să lucreze în solitudine? 87 . cum sunt percepuţi de către ceilalţi etc. facilitarea integrării unor noi membri. alegerea şi însuşirea metodelor de lucru menite să conducă la performanţă. aplicarea metodelor menite să consolideze coerenţa şi consistenţa.comportamentală. adoptarea normelor de asumare a responsabilităţii. Împreună cu ei. Subliniind importanţa team building-ului şi team training-ului. având în vedere absenţa rolurilor prestabilite. Noe şi Premeaux (2002. ce se aşteaptă de la ei. asigurarea comunicării etc. Dar dinamica meseriilor şi a pieţei face ca această trăsătură comportamentală să nu mai fie agreată de managerii aflaţi în căutarea de soluţii de supravieţuire pentru organizaţiile pe care le conduc. p. care sunt raţiunile pentru care sunt acceptaţi sau dezavuaţi. 240) scot în evidenţă faptul că lucrătorii mai vârstnici preferă să lucreze mai degrabă individual. Mondy. ne punem întrebarea: cum trebuie să procedeze liderii echipelor cu cei care nu au spirit de echipă şi cu cei care. Wayne. găsirea răspunsurilor la întrebări legate de procedurile acceptate. însuşirea mecanismelor prin care se distribuie o sarcină de lucru.. acţiunile de tip team building pot avea numeroase ţinte printre care: clarificarea misiunii echipei şi însuşirea liniilor ei directoare de către toţi componenţii acesteia. precum cei de mai sus. satisfacerea nevoilor membrilor echipei de a cunoaşte care este rostul lor în echipă. clarificarea marjei de evoluţie individuală independentă. individualismul fiind trainic înrădăcinat în culturile nordice.. Toate aceste activităţi au la bază diagnoza realizată în întâlnirile denumite diagnostic meetings menite a constata starea de sănătate a echipei. În mod tradiţional. care să-i permită astfel să se adapteze mai repede la schimbările mediului său.

Competenţă 4. Schema relaţiei de autoritate este simplă: P . iar autoritatea cuprinde trei termeni: purtătorul.1. p. J. Caracteristic propoziţiei este că ea este adevărată sau falsă. Competenţa este deci o relaţie între doi termeni: un purtător şi un domeniu. că este competent în acel domeniu. subiectul S acceptă ideea că purtătorul P ştie măcar în vreun fel mai mult decât el însuşi. în plus. Putere şi autoritate. nu îi este superior formal lui S. el nu-i dă acestuia ordine sau directive. autoritatea poate fi epistemică sau deontică. Bochenski explică relaţia dintre componentele autorităţii astfel (1992. 60): subiectul S trebuie să fie convins că purtătorul P îşi cunoaşte într-adevăr domeniul. P. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii (ibid. P nu are nici dreptul şi nici posibilitatea de a-i impune o anume conduită sau un anumit comportament subiectului S cu care se află în relaţie. a expertului. ea se fundamentează pe înţelegerea că purtătorul ei. Pentru ca gradul de validitate a unei propoziţii să fie ridicat. Autoritatea Autoritatea poate fi înţeleasă ca o proprietate intrinsecă unei entităţi şi ca o relaţie dintre aceasta şi o alta.Capitolul 4 LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ 4.1.purtătorul autorităţii interacţionează cu beneficiarul autorităţii – subiectul S.. că este mai competent. Aplicarea relaţiei dintre cele două entităţi se realizează pe domeniul D. domeniul şi subiectul. 24): „P este o autoritate pentru S în domeniul D atunci când S recunoaşte în principiu drept adevărat tot ce-i este comunicat de către P sub forma aserţiunii şi face parte din domeniul D“. Autoritatea epistemică este autoritatea celui care ştie. Formal.1. p. subiectul S este convins că purtătorul P nu minte. Forma de manifestare a debutului relaţiei dintre cei doi este că P oferă propoziţii. 88 .M. se poate spune că o propoziţie poate fi probabilă sau improbabilă. nuanţând.

fiind în fapt dependent de fondul aserţiunii lui P. Dacă şeful este absolventul unui masterat de succes şi dacă performanţele sale în domeniul conducerii sunt de notorietate. deşi este nevoit să recunoască autoritatea deontică (formală) şi justeţea directivei date.De obicei. Max Weber defineşte trei tipuri pure de autoritate legitimate pe baza (1997. autoritatea epistemică este întemeiată pe raţionament. Pe baza acestor observaţii. baza managementului participativ. cât de competenţa acestuia în domeniu. de exemplu. Subiectul-subaltern. Şeful a decis să mă ocup de proiectul de dezvoltare – este o propoziţie care decurge din autoritatea deontică. iar practicarea ei este legată întotdeauna de un aspect concret. Neajunsul acceptării superiorităţii de cunoaştere a lui P asupra lui S. pp. poate constata doar prin experienţă dacă autoritatea purtătorului este validă.. nu o duce întotdeauna la îndeplinire. Este vorba de percepţia lui S despre P. În sfera ei se operează cu ordine. mai mult decât una care se întemeiază pe suportul pe care purtătorul autorităţii îl poate acorda subiectului cu care este în corespondenţă. Această propoziţie este valoroasă pentru că reprezintă şi definiţia autorităţii de grup. p. atunci aserţiunea „planul de dezvoltare se fundamentează pe baza unei diagnoze“ decurge din autoritatea epistemică. De aici şi frustrarea pe care o suportă S care. Bochenski (ibid. 83-84) a formulat constatarea: „P este o autoritate deontică pentru S care aparţine grupului K în domeniul D atunci şi numai atunci când există un scop O de un asemenea tip încât S să creadă că executarea tuturor directivelor date de P şi care fac parte din D de către majoritatea membrilor lui K este o condiţie necesară a realizării lui O – iar S doreşte în acelaşi timp această realizare“. Este mai degrabă o relaţie care se referă la muncă. Ne putem gândi la aplicabilitatea autorităţii epistemice în legătură cu actele de motivare pozitivă şi putem asocia autoritatea deontică mai degrabă cu motivarea negativă prin constrângere. Autoritatea deontică este autoritatea superiorului formal. este acela că raţionamentele nu sunt totdeauna corecte. pe baza raţiunii. 9): autoritatea raţionalităţii – bazându-se pe credinţa în „legalitatea“ tiparelor regulilor şi pe 89 . El se poate îndoi nu atât de sinceritatea demersului superiorului său.

ideea că o persoană care se supune autorităţii o face doar în calitatea de membru al organizaţiei. supunerea apare ca o problemă morală. care a fost creat în mod deliberat. a regulilor. dar şi la funcţionarii aflaţi în fruntea structuri anume desemnate. autoritatea tradiţionalismului – bazându-se pe credinţa înrădăcinată în caracterul sacru al tradiţiilor imemoriale şi pe legitimitatea statutului celor care îşi exercită autoritatea în virtutea acestor tradiţii (autoritate tradiţională). ideea că orice corp de legi este în esenţă un sistem de reguli abstracte. delegarea şi autoritatea informală. ca mijloc de contact. autoritatea se regăseşte la vârful organizaţiei. 10): orice normă legală poate fi stabilită prin acord sau prin prin impunere. de loialitate şi de recunoaştere implicită. pe temeiul oportunităţii. Eficienţa autorităţii legale se bazează pe acceptarea validităţii următoarelor idei reciproc independente (ibid. impersonală. Ca urmare. eroismul sau caracteristicile exemplare ale unei persoane şi pe tiparele normative sau pe ordinea relevată de această persoană (autoritate carismatică). al valorilor raţionale sau combinarea acestora. carismei – bazându-se pe devotamentul faţă de harul excepţional. categoriile fundamentale ale autorităţii legale sunt: existenţa şi recunoaşterea funcţiilor. e) comunicarea formală. existenţa departamentelor structurate ierarhic. d) recunoaşterea dreptului de proprietate şi separarea lui de posibilitatea utilizării ei. deabia în ultimul caz.2. în primul caz.1. ideea că persoana aflată la conducere ocupă o „funcţie“. Dar. primează ordinea legală. Dacă delegarea prevalează în structura de 90 . al carismei.. 4. p. delimitarea competenţelor. conducătorul este recunoscut pe deplin. iar obiectul supunerii este doar legea. Autoritatea formală şi autoritatea reală în organizaţii O problemă importantă a organizării întreprinderilor este distribuirea controlului şi autorităţii.dreptul celor care au ajuns în funcţii de autoritate sub domnia acestor legi (autoritatea legală). Aşadar. În cazul al doilea. conform unei scheme logice. În situaţia unei conduceri centralizate patronul este cel care validează toate propunerile angajaţilor. Din analiza structurii arborelui de conducere rezultă trei dimensiuni: centralizarea.

deoarece îi reţine pe angajaţi în a propune proiecte ineficiente. Enciclopedia de mîine vor fi băncile de date. el semnifică (Piolle. Astfel. nu sfîrşitul cunoşterii este cel care se anunţă. Angajaţii acestei industrii propun proiecte personale din care au câştiguri personale. Deţinătorii acestui tip de cunoştere sînt şi vor fi obiect de ofertă şi chiar miză a practicilor de seducţie. Atunci când apare un abuz din parte autorităţii informale. Structura de conducere centralizată este mai eficientă decât o structură de conducere ce presupune delegarea. Competenţa „Perspectiva unei imense pieţe a competenţelor operaţionale este deschisă. Totuşi delegarea este o formă de conducere mai flexibilă. 23) „cunoaşterea implicită pe care vorbitorii o au asupra limbajului şi care le permite să producă şi să înţeleagă un număr infinit de enunţuri pe care nu le-au auzit înainte“. iar costul de a nu propune nici un proiect este mai mare decât acela de a propune un proiect ineficient. 89). Eficienţa relaţionării poate fi sporită prin renunţarea la un control prea rigid.1. Din punct de vedere semantic. Autoritatea informală atrage după sine delegarea atâta timp cât patronul nu întâmpină dificultăţi în implementarea proiectelor sale. Din acest punct de vedere.conducere. 4. autorul citat transcrie definiţia 91 . Pe de altă parte. termenul competenţă este polisemic.3. Există şi o a treia situaţie când în structura de conducere avem de-a face concomitant cu delegarea şi cu autoritatea informală. Ele sînt «natura» pentru omul postmodern“ (Lyotard. angajaţii sunt cei care validează toate propunerile. 2001. Tot ceea ce poate fi stabilit contractual într-un mod descentralizat. p. Există şi situaţii în care autoritatea informală este ineficientă. 1993. Prima. p. Delegarea întămplătoare şi autoritatea informală pot fi superioare delegării formale şi centralizării. a doua pentru că stimulează interesul angajaţilor pentru munca pe care o depun. dimpotrivă. acordul implicit ia sfârşit. poate fi pus în practică şi printr-un contract centralizat coerent. ca de exemplu în producţia de software. pentru lingvişti. Autoritatea informală este o structură de conducere viabilă atunci când angajaţii nu doresc câştiguri personale cu orice preţ.

dar şi a şti să faci şi a şti să fi intim legate între ele.. cunoaşte trei niveluri de intensitate (ibid. competenţa înglobează cunoaşterea – a şti. ca fiind complexă. cognitive şi psihomotorii). o profesie. un statut. în general.. Cineva poate fi competent într-un domeniu fără a fi şi autoritar. Competenţa deplină vine odată cu practica. Ca urmare. 24): „punerea în operă. a şti să pui în operă – a valorifica cunoştinţele. atitudinile şi comportamentele – fiecare coresunzând câte unui verb din definiţa prezentată mai sus. a şti să dezvolţi şi să-i înveţi pe alţii. pentru că diploma obţinută este o doar o garanţie teoretică privind performanţa. pentru a-şi atinge obiectivele. o situaţie profesională sau o situaţie socială de referinţă. p. le permit să înceapă a lucra în calitate de asistenţi ai specialiştilor consacraţi sau ca debutanţi în cercetare. La încheierea cursurilor universitare. Este greu de găsit un răspuns potrivit la întrebarea pusă candidaţilor. p. cunoştinţele procedurale legate de practica profesională. este necesar ca grila de evaluare a competenţelor academice să se suprapună în cât mai mare măsură cu grila competenţelor profesionale pe care o foloseşte angajatorul. proaspăt absolvenţi. a capacităţilor care permit exercitarea convenabilă a unei funcţii sau unei activităţi. care permit unui individ să exercite cu eficacitate o activitate considerată.“ Pentru a pune în evidenţă dificultatea actului de conducere. Piolle susţine că a şti. Competenţa are drept componente: cunoştinţele propriu-zise – declarative. 25): Ansamblul comportamentelor potenţiale (afective. la primul lor interviu de selecţie: ce ştiţi să faceţi? Pentru ca universităţile să-şi realizeze misunea lor. într-o situaţie profesională. (…) Competenţa este legată de o meserie. competenţa nu se poate confunda cu autoritatea. ca atare. atâta timp cât nu există un subiect. acestea le permit să se angajeze în activităţi ale căror rezultate sunt dificil de estimat a priori. redăm şi definiţia competenţei în viziunea lui Françoise Raynal şi Alain Rieunier citaţi de acelaşi Piolle (ibid. p. din această perspectivă. 26): a şti ceea ce există – cunoaşterea propriu-zisă. o persoană faţă de care să-şi exprime superioritatea în materie de cunoştere..competenţei profesionale (ibid. absolvenţii dobândesc competenţe academice. cu formarea continuă şi cu înţelegerea holistică a domeniului de activitate. Universităţile sunt cele care trebuie să răspundă nevoilor curente ale 92 .

de stăpânirea „celei de-a patra dimensiuni“ – timpul şi de capacitatea de a face schimburi rodnice de mesaje în mediul social respectiv. a inova. urmează a şti să faci.. A şti (despre ceva anume) nu are efecte practice. acum şi aici şi să treacă în domeniul creativităţii şi dezvoltării. de practică. în ultimă instanţă. Abilităţile – cel de-al doilea termen . Cunoaşterea cognitivă este. După a şti despre ceva anume. p.reprezintă expresia rafinamentului cognitiv aplicat.1. doar acest nivel al cunoaşterii permite dezvoltarea organizaţiei. pentru a găsi drumuri de evoluţie acolo unde alţii nu le întrevăd şi.4.organizaţiilor. a avea libertatea de a căuta soluţii dintr-o mare de variante şi de a le putea evalua. 34). în plus. 4. să depăşească paradigma lui a ştii să faci asta. pieţei – în general. a adapta şi a crea (ibid. Altfel spus. Primul termen este dat de ştiinţa despre lucruri şi despre ştiinţa de a le face. Din ce în ce mai multe organizaţii pretind de la salariaţii lor. 93 . competenţa lui. iar comportamentul este rezultatul ingeniozităţii manifeste. abilităţile şi comportamentul. şi tot ele trebuie să deschidă drumuri noi în cunoaştere. Competenţa socială Competenţele exclusiv tehnice nu mai satisfac decât o mică parte a cerinţelor posturilor de lucru existente. A şti să faci ceva anume înseamnă încununarea lui a şti despre ceva anume şi a obţine recunoaşterea altora asupra cunoaşterii tale. Una dintre veritabilele forţe motrice de care poate dispune specialistul este satisfacţia dată de a şti pentru a dezvolta. de înţelegerea holistică a domeniului. Pentru atingerea lor. este nevoie de cunoaşterea conceptelor de bază. a te adapta situaţiei. reprezintă doar zestrea pe care intelectul o dobândeşte după efortul înţelegerii proceselor şi fenomenelor domeniului stăpânit în urma studiului. Pentru atingerea acestora este nevoie de a parcurge cele trei niveluri intelectuale – a aplica. Considerăm că valoarea globală a unui specialist. iată o dublă misiune dificilă. pentru a fi capabil de a-i învăţa pe alţii. pe care managerii îi numesc şi-i socotesc de acum colaboratori. este dată de suma termenilor: competenţa profesională. matricea care permite atingerea nivelurilor superioare: a şti să faci şi a şti să fi. Este vorba de a şti să faci ceva într-o situaţie dată.

un om de acţiune. François Chazel pleacă de la înţelegerea puterii drept „capacitatea unui individ de a ajunge la rezultatele urmărite“ (1997.Fiecărui lucrător i se poate cere să-şi depăşească condiţia convenţională şi să devină un partener. definiţia de mai sus nu instrumentalizează puterea.. 16) constată că de la nivelul competenţelor profesionale s-a trecut la nivelul competenţelor complementare (compétences transverses). pentru indivizii care se regăsesc mai ales în matricea Teoriei X imaginată de McGregor. Hobbes. Desigur. confruntărilor. Puterea Din perspectiva intenţiilor titularului puterii. crearea şi dezvoltarea cooperării. se conjugă interesul organizaţiei de a se dezvolta cu nevoia de autodepăşire a unora dintre indivizi şi de a lucra în condiţii de (cvasi)autonomie. Nu mai este de ajuns a şti să faci . contează acum a şti să fi . enumerăm: identificarea câmpului de acţiune în ciuda circumstanţelor neclare. dintre acestea. contradictorii. Bénédicte Gauthier şi Marie-Odile Vervisch (idem) sunt autorii unei liste impresionante cuprinzând cerinţele şi comportamentele desirabile pentru noua clasă de lucrători. aşa încât Chazel îl invocă pe T.1. această devenire nu este decât anevoie posibilă. 2001.„savoir-faire“.5. Fiecăruia i se poate cere să-şi dezvolte competenţa sa socială şi atractivitatea sa în plan profesional (Olivier Devillard. Această abordare aduce puterea abandonarea rutinei în favoarea creativităţii. Competenţa socială revigorată în acest sens se bazează pe ştiinţa comunicării.„savoir-être“. p. acceptarea 94 . participare. 220). În acest fel. p. Deşi concisă. În plus. Christian Maisons citat de Olivier Devillard (ibid. a lucra în condiţii de interdisciplinaritate. pe dezvoltarea relaţiilor interumane şi pe conştientizarea responsabilităţii. abandonarea logicii stăpânirii domeniului profesional în favoarea logicii de rol şi a iniţiativei. pentru care puterea unui om „constă în chiar mijloacele prezente necesare obţinerii oricărui bun aparent viitor“. lucrătorilor li se cere implicare. dezvoltarea capacităţii de gestionare a priorităţilor. convingerea privind necesitatea asumării riscurilor. să se dedice propriei dezvoltări intelectuale. 4. p. focalizarea pe obiective şi capacitatea de a decide în mod independent. 13). imagine unitară asupra proiectului de executat.

cel puţin la momentul dat. 231). Astfel. Carl Friedrich susţine că acest comportament se supune „regulii reacţiilor anticipate“ (ibid. nega. ca o capacitate a lui. A ordonă. dimpotrivă. În cele două aspecte ale ei puterea este relativă. reflectează. acceptă. Exercitarea puterii de către subiectul A se poate realiza în două moduri: prin modificarea situaţiei în care se află subiectul B. la efectul pe care îl are exercitarea ei. p. Particularităţile asupra căruia se orientează studiul citat sunt şi de altă natură: este vorba de puterea de a face ceva şi de puterea asupra cuiva.. B adoptă un comportament ce răspunde aşteptărilor efective ale acestuia“. dar şi ca expresie a relaţiei acestuia cu un altul. sugerează. cu atât mai mult.în strânsă legătură cu acţiunea. zona ei de de acoperire. premeditat. Această afirmaţie se referă la existenţa unei arii de cuprindere a puterii. îi poate oferi acestuia recompense materiale în schimbul unui comportament desirabil lui A sau. 223). Autorul pune în evidenţă ramificaţiile acestor abordări. iar B execută. „chiar în absenţa intenţiei declarate şi. relaţia de comandă-supunere este cea pe care ambele părţi o găsesc.. dacă A decide să acţioneze asupra situaţiei lui B. ca fiind acceptabilă. dar şi la intensitatea ei. B a anticipat astfel posibilele consecinţe negative pe care le-ar fi declanşat A faţă de un mod de comportament ce nu ar fi întrunit aşteptările acestuia din urmă. cu toate acestea. Această logică a exprimării puterii este modelată chiar pe structura binomului atitudine-comportament. Totuşi. În al doilea termen este vorba de puterea de a afecta pe cineva şi chiar de a-l folosi ca mijloc pentru acel a face din primul termen. el se poate răzvrăti. Exercitarea puterii este un act conştient. îl poate ameninţa cu aplicarea unor sancţiuni în caz de nesupunere. Abordările prezentate ne îndreptăţesc să afirmăm că relaţia de putere este asimetrică. Considerăm că cele două perspective sunt complementare pentru că ne oferă prilejul să constatăm că individul la care ne referim intenţionează să modifice o stare sau cursul unui proces şi acţionează în consecinţă. a orice ar putea semăna unui ordin din partea lui A. Dar puterea lui B – pentru că ea există – este dată de posibilitatea de a reacţiona atipic. asupra căruia se exercită puterea şi prin încercarea lui A de a modifica intenţiile lui B (ibid. p. Puterea poate fi considerată ca un atribut al cuiva. sfătuieşte. Dacă 95 . opune sau poate încerca să se ridice deasupra lui A.

Îl prezentăm în Tabelul 4. competitivi şi eficienţi.1 situaţie Tip de sancţiune Pozitiv Negativ Mod Mijloc Mod Mijloc Incitare Monedă Coerciţie Putere Cale referitoare la intenţii Persuasiune Influenţă Activarea angajamentelor Angajamente generalizate Comentariile care decurg din studiul acestui tablou pot servi cu prisosinţă celor care conduc organizaţii. care-l citează pe Wrong (1997. cum ar fi ameninţarea sau pedeapsa. gestionarea puterii nu înseamnă numai motrivare negativă. să facă un anumit lucru sau să gândească într-un anume fel. are de ales între variantele: a-l convinge pe B de avantajele supunerii sau. Autoritatea are caracter obiectiv. caută să ocupe funcţii de conducere şi sunt preocupaţi de obţinerea dreptului de a purta simbolurile puterii. dimpotrivă.A optează pentru încercarea de a modifica intenţiile lui B. Autoritatea (puterea legitimă) este dreptul de a folosi puterea în vederea orientării sau modificării comportamentului altora. de a-i aminti de normele căruia trebuie să se supună. Din tabloul prezentat rezultă că există două variante motivaţionale cu încărcătură pozitivă şi două cu încărcătură negativă. Wrong. Unii autori sunt de părere că acest termen ar trebui rezervat pentru formele coercitive. se bazează pe norme (inclusiv legate de ierarhie) şi pe conformitatea executanţilor. Înţelesul cuvântului putere variază de la un om sau altul. p. Chazel. Indivizii la care se manifestă nevoia de putere ca factor motivator sunt dinamici. care reprezintă capacitatea unei persoane de a exercita influenţă asupra altora. care aduce în faţa cititorului un tablou complet al „sancţiunilor“ care pot fi aplicate subiectului asupra căruia se exercită puterea. prin care un individ încearcă să-i determine pe alţii să urmeze un anumit drum. Alţii rezervă termenul pentru lideri sau pentru figurile autoritare din grup. Influenţa este un act intenţional. Tabelul 4. Modelul de mai sus îi aparţine lui D. 96 . nelegitime sau de influenţare socială. Cei asupra cărora se exercită puterea pot dovedi angajament entuziast. 223). sugerând că puterea se află în mâinile celor care controlează resursele. complinaţă (angajament moderat) sau rezistenţă.1. Puterea este un proces interpersonal.

1998. îndrumare. 97 . Kurt Lewin afirmă că „volumul“ de putere pe care persoana A îl are asupra persoanei B depinde de forţa pe care A o poate exercita asupra lui B şi de abilitatea lui B de a rezista presiunii lui A. Peter Drucker (apud Jack Beatty. nici tinereţea. întrajutorare. puterea este considerată drept marca prestigiului. nici frumuseţea. considerăm că este vorba de puterea deontică şi de autoritatea epistemică. 99) face observaţia: „se pune problema legitimităţii autorităţii manageriale într-o epocă în care proprietarii nu conduc (şi nu pot s-o facă) marile corporaţii“. 33) au stabilit o interesantă formulă privind substanţa conducerii (C): C = f (p. implicarea acţionarilor şi a salariaţilor în stabilirea obiectivelor orgnizaţiilor a fost şi este considerată utopică sau neproductivă. Zahirnic şi Căpâlnar citaţi de Buzărnescu (1999. control. Serge Moscovici constată că nici darurile oratorice. Deşi autorii citaţi nu fac precizări. sau (maximum de forţă pe care A îl poate exercita asupra lui B) Puterea lui A/B = ----------------------------------------------------------------------(maximum de rezistenţă pe care B îl poate opune lui A) Nevoia de exercitare a puterii se traduce prin acţiuni care vizează schimbarea comportamentului subordonaţilor în vederea atingerii unor scopuri oneste pentru organizaţie. Dar. Este lesne de înţeles cât de important era ca administratorii sistemelor sociale săşi pună în valoare puterea într-o manieră etică şi să găsească raţiuni pentru a pune în valoare şi creativitatea subalternilor. De cele mai multe ori. Încercând să răspundă la întrebarea ce-i deosebeşte pe conducători de oamenii obişnuiţi?. consolidarea propriei reputaţii şi preocupare pentru îmbunătăţirea imaginii de sine etc. a). nici forţa fizică şi nici inteligenţa nu sunt de ajuns pentru a-i aşeza deasupra supuşilor lor. cu condiţia ca p > a ceea ce înseamnă că actul conducerii este funcţie atât de putere cât şi de autoritate.În ciuda acestor ambiguităţi cele mai multe definiţii ale puterii fac referire la schimbări comportamentale sau psihologice determinate de procesele de influenţare socială. de multe ori. p. p.

1996. Iar cei care-i venerează pe conducători se defulează prin a-i şi repudia. se numeşte prestigiu“ (2001. în acelaşi timp. stilul precis şi imperativ al cuvântului. a dezaproba). poziţii marcate în organigrame. darul formulei percutante. În opinia autorului citat. 217): atacarea şi blamarea concurenţilor. crearea de obligaţii din partea altora etc. a critica. a premia. Ieşirea conducătorilor de sub spectrul prestigiului este bruscă.. cel de-al doilea emană din persoana însăşi. seduce. dar şi facultatea de a capta şi comunica emoţia. a ridica nivelul salariilor). persoană care captivează.„elementul care depăşeşte în strălucire credinţa şi curajul. utilizarea restrictivă a informaţiilor. simplitatea judecării şi rapiditatea deciziilor. dezvoltarea surselor de putere (calităţi personale. a semna. prestigiul trebuie exersat. bazele şi tipurile puterii În opinia lui Michael Useem citat în lucrarea Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003. însemne. diplome. Există numeroase variante comportamentale care favorizează dobândirea puterii (Zorlenţan. p. 456) sursele de putere sunt cele prezentate mai jos. odată cu primul insucces vizibil. 98 . toate menite să aprindă imaginaţia. există un prestigiu al funcţiei şi un prestigiu al persoanei. 4. p. Sursele.1. În timp ce primul este marcat prin simboluri (uniforme. Semnele exterioare ale prestigiului sunt: ţinuta corpului. dar şi convingerea iradiantă (ibid. disciplinat şi abia apoi exploatat spune Moscovici. 129). a face schimbări în funcţie). dar eficientă. construirea unei imagini de conducător. puterea dată de autoritate (a aproba. Prestigiul este condiţia oricărei puteri pentru că el înglobează curajul.6. măgulirea sau alianţa cu cei puternici. Ca instrument al puterii. seducţia manierelor frumoase. cultivat. pp. a promova. p. 131). trăsătura inefabilă. Plata pentru această aureolă este nevoia de a-şi gestiona şi apăra propriul prestigiu. a) puterea dată de prerogativele funcţiei: puterea de a recompensa (a lăuda. farmecă. p. ceremonii etc. pentru simplul fapt că sunt nevoiţi să-i urmeze. puterea de a pedepsi (a retograda pe subalterni. conducătorii tinzând a se rupe de colectivităţile în fruntea cărora se află (ibid.. competenţa). 132-133).). pricepere pentru puneri-în-scenă grandioase.

sarcinile critice etc. Puterea recompensei se va reduce dacă există alternative pentru satisfacerea nevoilor. legitimitatea. poziţiile apropiate de obiective majore.b) puterea individuală: puterea dată de profesionalism (cunoaştere. materiale şi informaţionale şi gestionează resursele umane. la persoane de decizie şi la reţele de putere). Puterea exercitată prin constrângere semnifică capacitatea celui care deţine puterea de a ameninţa sau pedepsi o persoană-ţintă. iar aceştia pot răspunde la constrângere prin încercarea de a ieşi din sfera de acţiune a celui ce deţine puterea. puterea dată de caracter (integritate. Puterea de a recompensa implică controlul asupra resurselor şi pârghiilor motivării extrinseci. French şi Raven arată că. Woodman (apud Stăncioiu. constrângerea. referinţa şi puterea expertului. Puterea prin legitimitate apare din convingerea persoanei-ţintă că cel care deţine puterea are dreptul să ceară sau să ordone un anumit tip de comportament. puterea dată de organizaţie. Hellriegel. Cercetările au arătat că puterea dată de recompensă are o acceptanţă mai mare între membrii grupului decât puterea prin constrângere. poziţiile bine văzute de managerii de vârf. Acestea se referă la oportunităţile date de rolul formal al celui ce conduce (accesul la resurse critice. experienţă). Slocum şi R. a restructura. în mod tipic. Ca urmare. adică alocă resursele financiare. iar promisiunile de recompensare trebuie să fie credibile. Pentru ca recompensa să se constitue în sursă de putere trebuie ca recompensele să aibă o anumită valoare. puterea dată de exercitarea funcţiei (a delega. a proiecta. a face răspunzător). Managerii „au în mână pâinea şi cuţitul“. constrângerea puternică duce la complianţă faţă de cererile celui ce deţine puterea. D. originile puterii sunt: recompensa. 372-373) semnalează încă două: structura însăşi şi situaţia. dar nu şi la internalizarea regulilor şi ordinii. carismă). există numeroase situaţii în care puterea se amplifică: un plus de autonomie. membrii grupului să depindă de cel care deţine puterea de a recompensa. J. 1998. cum ar fi alăturarea la un alt grup sau stabilirea unei alianţe cu un alt membru puternic al grupului. În opinia autorilor. Puterea dată de legitimitate se bazează pe faptul că cel care o deţine are dreptul să ceră un anumit tip 99 . a autoriza. pp. a reconstrui. Pe lângă sursele de putere amintite. puterea de a reorganiza.

coordonează. Este de înţeles de ce internii sunt mai echilibraţi. citat de Vinnicombe şi Colwill (ibid. Puterii personale îi este asociată mulţumirea deţinătorului că stăpâneşte un domeniu. Ca bază pentru putere. al celui în care evoluează. altele decât cele umane. Influenţarea altora se realizează prin exemplul personal. repartizează sarcini. Puterea personală este expresia credinţei cuiva că deţine controlul asupra unei situaţii. p. organizează. dar şi prin procese complexe de comunicare. puterea personală poate fi explicată prin conceptul psihologic numit poziţia internă-externă a controlului (I-E). rezolvă mai bine sarcinile şi stăpânesc mai bine arta negocierii. Dar este vorba doar de credinţa că acel om este stăpânul unui anumit mediu.de comportament. 60) că puterea poate avea trei registre: puterea personală. Puterea interpersonală este capacitatea de a-i influenţa pe alţii.. Iar a fi extern înseamnă să crezi că soarta cuiva este în mâna altora sau la voia întâmplării. Puterea interpesonală se referă la relaţiile directe între oameni. evaluează performanţele. este abilitatea de a determina pe cineva să creadă sau să facă un lucru pe care nu l-ar crede sau nu l-ar face din proprie iniţiativă. norme şi relaţii interpersonale – mai degrabă decât din evaluarea recompensei. Puterea poziţiei se concretizează prin exercitarea funcţiilor manageriale: managerii planifică. 100 . iar ceilalţi trebuie să se supună. puterea interpersonală şi puterea organizaţională. p. controlează. Colwill consideră (1998. I-E este măsura convingerii cuiva că deţine controlul asupra ceva din mediul în care se află. legitimitatea este cea mai puternică deoarece ea rezultă din însăşi structura grupului – roluri. antrenează. Puterea referenţială derivă din atracţia faţă de cel care conduce şi din admiraţie faţă de personalitatea acestuia. După Rotter. Susan Vinnicombe şi Nina L. Puterea organizaţională este capacitatea (abilitatea) de a mobiliza resurse. 61). a fi intern înseamnă a crede că destinul cuiva este determinat de eforturile şi de încercările proprii. că-l controlează şi că poate dispune asupra lui. În opinia lui Julian Rotter. Puterea expertului se manifestă există atunci când o persoană crede că cel care deţine puterea posedă aptitudini şi abilităţi deosebite.

Potrivit acestui punct de vedere. personologic şi situaţional ascunde riscuri şi distorsiuni. el realizează sinergia de eficienţă. Susan Vinnicombe şi Nina L. dar de fiecare dată cercetările au fost neconcludente. 61).2. absenţa vreunei componente ale puterii poate fi dezastruoasă pentru organizaţie. Colwill ajung la concluzia că atât bărbaţii cât şi femeile pot controla în aceeaşi măsură mediile profesionale în care evoluează. În acest caz liderul este perceput ca sursă de stimă. încredere şi consideraţie. 1998. dar pun evidenţă faptul că puterea organizaţională de care o manifestă femeile-manager se ridică peste cea dovedită de bărbaţii cu aceeaşi funcţie (Vinnicombe şi Colwill. când se 101 . Liderul este persoana care asigură relaţionarea cu sarcina. şi nu de om. Punctul de vedere psihosocial pune accent pe ineracţiunea dintre persoană şi situaţie. în funcţie de situaţie. Dacă se exagerează în direcţia trăsăturilor psihoindividuale se cade în fatalism . când se centrează pe sarcină. se estimează că originea comportamentului de conducere se află în modul de funcţionare a mai multor variabile: sarcina cu care se confruntă grupul. trăsăturile de personalitate ale liderului. unul. de împrejurare. 4. Punctul de vedere situaţional deplasează accentul de la persoană la sarcină. p. s-a încercat să se demonstreze că liderul întruneşte un ansamblu de abilităţi şi capacităţi intrinseci anume. problemele vieţii şi activităţii subalternilor. Liderul În timp. stimularea subalternilor şi asigurarea colaborării dintre membrii grupului. accentuarea punctului de vedere situaţional duce la situaţionism – totul depinde de situaţie. Autoarele se referă la studiile conform cărora puterea interpersonală a femeilor este inferioară celei exercitate de bărbaţi. două sau chiar toate trei dintre aspectele puterii pot să lipsească.Pentru mulţi dintre oameni. Dar dacă acei oameni conduc. În acest caz conducerea este legată de efectele de influenţă derivate din interacţiune. poziţia de lider este o expresie a unei relaţii de rol care are drept scop facilitarea orientării spre activităţile de grup. dar şi cu oamenii care rezolvă sarcina. schimbare socială şi relaţionarea cu membrii grupului. Fiecare punct de vedere. conformitate. Particularizând.

astfel. 102 . Primul caz conduce la eficienţa conducerii. i) liderii sunt buni oratori – este mai degrabă un cadru decât o certitudine.inclusiv carisma. Se demonstrează.2. Mult timp s-a considerat că un conducător se naşte ca atare. Handy din 1976 a demonstrat că în doar în 5% dintre studiile privind caracteristicile cheie ale conducătorilor se regăsesc aceleaşi trăsături.centrează pe oameni. k) liderii îşi mobilizează adepţii spre lumină după un drum anevoios – ca expresie a speranţei că efortul va fi răsplătit. că trăsăturile înnăscute . iar al doilea la satisfacţia apartenenţei la grup. realizează sinergia de menţinere a grupului.1. h) liderii au scopuri precise – da. g) liderii au un mesaj simplu – conştient sau nu. şi sperăm că sunt în favoarea comunităţii. În urma propriei cercetări. o redăm aici pentru reflecţie (comentariile ne aparţin): a) liderii sunt aproape în totalitate generali sau politicieni – reflex al memoriei colective. j) liderii au carismă – da. Această convingere a pornit de la înşişi Henri Fayol şi Frederick Taylor – întreprinzători de succes şi personalităţi marcante ale ştiinţei managementului. Cole (2000. p. altfel nu ar fi urmaţi. l) liderii sunt morţi – este observaţia autorului şi m) liderii sunt aproape în totalitate bărbaţi – istoria a făcut această consemnare. citat în lucrarea Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003. 446-449). ei influenţează masele. utile mai ales pentru training-ul managerilor sunt: înţelegerea şi stăpânirea domeniului de activitate.A. f) liderii au o viziune clară – acesta este mai curând un deziderat în perioade de criză. b) liderii sunt hotărâţi – trăsătură întipărită în imaginarul colectiv în urma unor evenimente memorabile. doar ne conduc destinele. efortul sistematic a lui C. asupra trăsăturilor de caracter ale celor aflaţi la conducere şi s-au constituit în aşa-numitele teorii caracteriale. e) liderii dovedesc curaj – mai ales în ochii celor conduşi. Jack Denfeld Wood. 68). ajunge să alcătuiască o listă a caracteristicilor liderilor din toate timpurile şi din toate mediile. Despre falşi lideri Este cunoscut faptul că primele studii asupra conducerii s-au focalizat asupra calităţilor personale. d) liderii sunt personalităţi puternice. Cu toate acestea. După cum ne asigură G. dar şi cele dobândite nu pot asigura decât în rare cazuri sau în mică măsură succesul celor care conduc. pp. c) liderii sunt credibili – trebuie să credem în ei. 4.

capacitatea de a-şi cunoaşte limitele. capacitatea de analiză şi capacitatea de sinteză. ei conduc dominând. deschidere spre problemele colaboratorilor.. 4. Diana Chapman Walsh consideră (ibid. capacitatea şi dorinţa de se perfecţiona. mai departe. Abilitatea de a determina comportamentul celorlalţi. retorică nesinceră. 220). 2000. p. Şi. Controlul este singurul instrument în care cred cu adevărat. dacă ambele aspecte (autoritatea şi capacitatea de infuenţă) se regăsesc în aceeaşi persoană acesta este un lider autentic. şi o parte întunecată a unora dintre conducători: aceştia consideră că pe umerii lor stă întreaga lume. capacitatea de introspecţie. Aceasta are un caracter legitim. instituţionalizat şi reprezintă latura formală a puterii. constituie capacitatea sa de influenţă. p. inteligenţă (capacitatea de adaptare la situaţii diverse şi supleţe în gândire). Există. atitudine proactivă. vindecarea prin panică.cunoştinţele profesionale solide. echilibru emoţional. managementul imaginii. Puterea presupune atât dreptul cât şi abilitatea de a influenţa comportamentul celorlalţi. desigur. Din compararea laturii formale şi a celei informale a puterii rezultă că acestea sunt independente. semănând teamă şi insecuritate. Liderul este persoana care propune obiective de atins şi-i determină pe subordonaţiicolaboratori să şi le asume şi să le realizeze cu convingere şi competenţă. Liderul altruist – adevăratul lider prezintă o serie de aspecte care îl onorează (Locke et 103 . şocuri puternice“ (Chapman Walsh. şmecherie. imaginaţie şi creativitate. Motivaţiile liderului sunt legate de realizarea unor proiecte care să ducă la dezvoltarea organizaţiilor şi la promovarea colaboratorilor pe trepte mai înalte de competenţă. Lideri şi manageri Caracteristica definitorie a managerului o constituie puterea sa asupra celorlalţi. capacitatea de a urmări procesele şi fenomenele specifice şi conexe. respectiv latura informală a puterii.3. 219) că este necesar ca fiecare conducător trebuie să aibă curajul de a fi un amator. Ei se bazează pe concepte şi tehnici simpliste şi cinice privind modul de conducere: „manipulare. punctele tari şi punctele slabe etc. în comparaţie cu individul care are motive strict personale pentru a domina. Dreptul de a impune altor persoane o anumită conduită este numit autoritate. empatie. tactici de intimidare. „ei creează organizaţii nesănătoase în care nimeni nu poate să fie liber“. de a învăţa descoperind lumea.

deteminare. îşi stăpânesc emoţiile. au încredere în sine ş. dă dovadă de spirit de întrajutorare. contribuie la promovarea carierei subordonaţilor. lumea afacerilor a fost principalul factor de apariţie a unui nou tip de conducător – managerul. planificarea atingerii unor reuşite. au un orizont filosofic propriu. sunt integri. au o bună memorie şi un nivel adecvat al vocabularului. curajul de a aborda şi dezvolta lucruri noi în condiţii de moralitate. ascultă toate părţile înainte de a judeca. entuziasmul. flexibilitate. performante. consolidarea implicării salariaţilor şi valorificarea achiziţiilor noi. acceptă critica şi sfatul altora. 62). originali şi dinamici. sunt altruişti. sunt creativi. generozitate şi căldură umană. viziunea. (apud Tony Sadler (1995. au capacitatea de a face previziuni. respectul pentru sine şi pentru alţii. ştiinţa de a asculta. Liderul trebuie să fie consecvent cu el însuşi. curaj. inteligenţă. sunt sinceri şi fermi. liderii au o personalitate remarcabilă. împuternicirea echipelor pentru atingerea obiectivelor asumate. se exprimă direct şi eficient.all. Determinarea. întreţin o atmosferă pozitivă. 38-40): demonstrează un real echilibru emoţional. pp. se grăbesc încet. a realizat o listă a lucrurilor care trebuie făcute pentru a pune în valoare gândirea proactivă: stabilirea sensului de mers şi a obiectivelor strategice. Specialist în fenomenul leadership-ului.. au capacitatea de a-şi asuma riscuri. Simultan. Liderii sunt promotorii schimbării. p. crearea unor echipe de lucru puternice. ţin seama de toate persoanele implicate în procesele de muncă. profesorul John Kotter. 31). p. sunt buni planificatori ai utilizării resurselor. Lipsa voinţei de a progresa şi exprimarea fricii faţă de schimbare sunt contraproductive. sunt capabili de perfecţionare continuă şi pot lucra în situaţii complexe. este caracterizat prin dinamism şi voinţa de a progresa şi dovedeşte înţelegere faţă de natura umană. comunicarea privind obiectivele. a fost încurajată o nouă etică a puterii care favorizează conducerea colectivă în detrimentul 104 . ascultă mai mult decât vorbesc. sunt oneşti. generozitatea şi căldura umană de care dau dovadă îi face să fie caracterizaţi ca fiind oameni carismatici. Liderilor le sunt caracteristice realismul. Se porneşte de la premisa că liderii trebuie să aibă energie fizică şi nervoasă. au încredere în oameni. În concepţia lui Abraham Zaleznik (1998.a. integritate şi ştiinţa de a comunica. entuziasm. 1991. au simţul umorului. De asemenea.

1998. managerii pot pretinde ca salariaţii să caute să atingă performanţa. 62). Lista responsabilităţilor rituale ale managerilor (Cribbin. n-a făcut şi greşeli. ba mai mult. „Managerii pot cere salariaţilor abnegaţie faţă de munca lor şi dorinţa de a accepta schimbarea“ ne asigură Jack Beatty (1998. 88). rezultatele organizaţiei vor fi modeste. 1998. motivează şi comunică. „unde vrem să ajungem?“ şi „cum putem să ne atingem scopul?“ A nu răspunde la aceste întrebări înseamnă a fi prim-responsabil de eşecul organizaţiei. managerul trebuie să poată motiva şi antrena pe alţii. p. Dacă cineva face greşeli. înseamnă că nu este un om mediocru. p. organizează. În opinia avizată a lui Peter Drucker. 84): stabilesc obiectivele. Asumarea riscului. Mulţi dintre manageri. Peter Drucker considera că un manager nu poate fi promovat pe o poziţie superioară dacă. anterior. considerat a fi întemeietorul managementului. managerul are capacitatea de a-şi antrena subalternii. Excepţiile de la regulile exprimate mai sus există. de a-i motiva şi de a le asigura satisfacţia muncii. Dacă autoritatea managerială este inferioară capacităţii de influenţă. spune Drucker. pp. În acest caz. 1986. În condiţiile în care capacitatea de influenţă este inferioară autorităţii manageriale. uită raţiunea de a fi ca organizaţie. 41-42) este impresionantă: planifică – trebuie să prevezi viitorul pentru a-l conduce. p. căutarea soluţiilor la probleme aparent insolvabile este una dintre trăsăturile esenţiale ale unui manager. în plus. chiar înainte de a fi capabili de a se conforma cerinţelor mediului extern generator al schimbării. evaluează şi dezvoltă potenţialul oamenilor. mai ales. chiar dacă managerul are pregătirea de specialitate adecvată funcţiei. managerii au de înfăptuit cinci tipuri de activităţi (apud Jack Beatty. Şi. chiar dacă pregătirea de specialitate a managerului este insuficient adecvată funcţiei. organizează cu 105 . dar schimbarea nu va aduce tuturor o stare mai bună şi nici promisiunea că locurile de muncă vor fi păstrate. În lumina acestei răsturnări de situaţie. Aşa că este greu de crezut că acceptarea schimbării se va face lesne. de nevoia imperioasă de a procura resurse şi de a găsi soluţii la crizele organizaţiei pe care o conduc. purtaţi de valurile comenzilor scadente. trebuie să se afirme ca o personalitate performantă care dovedeşte că este cea mai influentă persoană a organizaţiei.celei individuale şi a cultului personalităţii (Abraham Zaleznik. Şi. uită că trebuie să-şi pună zilnic întrebările: „cine suntem?“. rezultatele organizaţiei vor fi bune.

ei se diferenţiază prin motivaţie. recrutează şi contribuie la perfecţionarea resurselor umane.1. Indiferent dacă energiile sale sunt îndreptate spre realizarea obiectivelor. stabilesc normele de producţie. 4. posibilul şi necesarul. Obiectivele manageriale se nasc mai curând din necesitate decât din dorinţă. 106 . gestionează cele patru atuuri principale pe care le deţin: timpul. managerii trebuie să coordoneze şi să echilibreze continuu puncte de vedere opuse. indivizii şi grupurile. Atitudinile faţă de ţeluri. 63). în evocarea imaginilor şi aşteptărilor. p. Concepţiile despre muncă. conduc – împart rolurile şi atribuie funcţiile necesare. La polul opus.efort minim şi rezultate maxime. Rezultatul net al acestui mod de raportare constă în modificarea modului în care oamenii percep desirabilul. managerul este de fapt cel care rezolvă problemele cât mai eficient posibil (Abraham Zaleznik. conduc angajaţii spre a-i încuraja să facă ceea ce trebuie făcut. studiază şi evaluează munca angajaţilor. spre resurse. astfel încât organizaţia să funcţioneze fără risipă de resurse. Aceştia adoptă o atitudine activă faţă de obiectivele lor. spre structurile organizaţiei sau spre oameni. liderii sunt dinamici. chiar pasive faţă de ţelurile vizate. Pentru a-i determina pe oameni să accepte soluţiile adoptate pentru diferite probleme. el trebuie să dovedească tenacitate. abilităţi analitice. Un manager nu trebuie să fie genial. toleranţă şi bunăvoinţă (ibid. determină reponsabilitaţile. tărie de caracter. consecvenţă. încurajează colaborarea. inteligenţă. mod de gândire şi de acţiune. p. personalitatea liderului Abraham Zaleznik considera că o cultură managerială pune accent pe raţionalitate şi pe control. modelând şi animând diferite idei. întreţinând un proces continuu de informare. controlează eforturile angajaţilor.3. Influenţa exercitată de lider în schimbarea stărilor de moment. 64). coordonează munca. Managerii tind să adopte atitudini impersonale. Deşi Abraham Zaleznik percepe liderul şi managerul ca entităţi complementare. talentul şi comportamentul.. în stabilirea unor scopuri specifice determină direcţia în care se îndreaptă o afacere. 1998. ideile. Personalitatea managerului vs.

În contrast. 1998). William James descrie două tipuri principale de personalitate – „o dată născut“ (once-born) şi „de două ori născut“ (twice-born) (în Abraham Zaleznik. Un aspect interesant este felul în care subordonaţii îşi caracterizează managerii. În viziunea lor. care se preocupă în special de idei. dintre ei se aleg managerii. Pentru cei ce vor să devină manageri. managerul este implacabil. Deşi cele două perspective pot părea paradoxale. respectiv liderii. Managerii relaţionează cu oamenii conform rolului pe care aceştia îl joacă într-o serie de evenimente sau într-un proces decizional. liderii sunt descrişi prin adjective cu un bogat conţinut emoţional. liderii sunt vădit preocupaţi de dezvoltarea unor abordări insolite pentru probleme dificile şi de deschidere. 107 . de dragoste sau de ură. Simţul sinelui. în timp ce liderii. subsumează căutarea compromisurilor şi stabilirea unei balanţe de putere. în special atunci când şansa oportunităţii şi a recompensei pare promiţătoare. Distincţia se stabileşte între atenţia managerului faţă de modul în care se derulează evenimentele şi atenţia liderului faţă de semnificaţia evenimentelor pentru participanţi. Adjectivele care denotă percepţia angajaţilor sunt rezultatul priorităţii manageriale pentru menţinerea unei structuri raţionale şi echitabile bine controlate. dar şi preferinţa pentru un grad scăzut de implicare emoţională în acele relaţii. Aceştia inculcă sentimente puternice de identitate sau diferenţiere. Liderii adoptă poziţii care presupun un grad de risc ridicat. de cele mai multe ori. coexistenţa lor secondează activitatea managerială. Pentru a fi eficienţi. detaşat şi manipulator. liderii trebuie să-şi proiecteze ideile în imagini care să trezească interesul oamenilor şi abia apoi să dea curs acţiunilor. Relaţiile cu ceilalţi.În timp ce managerii vizează limitarea variantelor decizionale. instinctul de supravieţuire domină necesitatea pentru risc şi o dată cu acest instinct se cristalizează şi abilitatea de a tolera rutina şi pragmatismul exagerat. interacţionează într-o formă mult mai intuitivă şi empatică. Atitudinea managerilor faţă de relaţiile umane poate avea aspecte diferite – dorinţă de inter-relaţionare. Ceilalţi sunt animaţi de o luptă continuă pentru schimbare şi devenire. aceştia sunt temperamental dispuşi să caute riscul sau pericolul. Oamenii din prima categorie sunt cei pentru care viaţa a avut un curs mai mult sau mai puţin liniştit. ei sunt liderii.

simţul sinelui se sustrage relaţiilor dintre membrii. simţul timpului şi. Liderii tind să fie personalităţi de tipul „de două ori născut”. bărbaţii pun accent pe echitate iar femeile pe egalitate. raţionali. Subordonaţii tineri preferă să aibă drept manageri persoane tinere. rolurilor profesionale sau altor indicatori sociali de identitate. simţul sinelui este susţinut de perpetuarea şi consolidarea instituţiilor existente – managerul joacă un rol care se armonizează cu idealurile de datorie şi responsabilitate. 108 . Atât bărbaţii cât şi femeile pot fi autoritari şi au capacitatea de a influenţa oamenii. Sexul nu condiţionează performanţa managerială. de la o cultură la alta. tehnicişti. de către persoanele din acesată categorie. „dreptaci“. p. iar înfăţişarea trebuie să fie agreabilă. de obicei. De regulă. ambiţioşi. Acest lucru presupune două aspecte importante: privirea către viitor şi încrederea deplină în propria capacitate de acţiune. managerii profesionişti (artizani) şi managerii tehnocraţi sunt dreptaci. Pentru europeni. preferă standardele şi respectarea lor. statura trebuie să fie impunătoare. În studierea personalităţii managerului de succes se consideră (Mihuţ. oameni care se simt izolaţi de mediul înconjurător. acestor manageri le lipseşte încrederea în subordonaţi. de regulă. subordonaţii (indiferent de sex) preferă să aibă manageri bărbaţi. temperamentul. 300-301) că următoarele variabile deţin o importanţă majoră: caractersisticile anatomo – fiziologice. Câteva diferenţe psihologice şi atitudinale sunt evidente: eficacitatea bărbaţilor este uşor superioară în raport cu cea a femeilor. Gândirea pozitivă reprezintă orientarea îndreptată spre valori superioare. Stilul autocrat este adoptat. În cazul lor. dar sunt lipsiţi de experienţă. Vârsta potrivită pentru un manager este diferită de la o ţară la alta. 1998. bărbaţii utilizează o varietate mai amplă de tactici şi de strategii. ca un corolar. cu picioarele pe pământ.În cazul managerilor. gândirea şi preferinţa emisferică. predispuşi să-şi asume riscuri. Preferinţa emisferică constituie un aspect important care determină comportamentul managerului. Persoanele la care predomină funcţiile emisferei stângi sunt. Managerii tineri sunt dinamici. fiind caracterizată prin entuziasm şi optimism. profilul motivaţional al femeilor este ceva mai apropiat de unul optim.

Managerii la care funcţiile emisferei drepte sunt predominante sunt mangerii artişti; ei nu iubesc matematica şi tehnica, le pace să improvizeze, au har, inspiraţie şi intuiţie; de regulă sunt stângaci. Ca manageri, sunt orientaţi spre relaţiile umane pe care le promovează şi le întreţin; sunt prietenoşi, altruişti, cultivă spiritul de echipă şi acordă subordonaţilor libertate de acţiune. Stilul managerial democrat apare atunci când funcţiile ambelor emisfere cerebrale au aceeaşi pondere. Marile personalităţi manageriale au fost beneficiarele unui perfect echilibru al funcţiilor celor două emisfere.

4.4. Leadership-ul

Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluţiei industriale şi sa dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparţin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt şi Ralph White din perioada anilor 1938 – 1952. Experimentele lor au încercat să evidenţieze aspectele leadership-ului eficace. Cei trei au studiat stilurile democratic, autocratic şi laissez-faire în cadrul unor grupe de copii aflate sub responsabilitatea unor monitori adulţi. Pe baza acestor experimente, în care se urmăreau anumiţi indicatori de personalitate, performanţă, nivel de agresivitate, organizare etc. ei au observat că există avantaje şi dezavantaje diferenţiate pentru fiecare tip de leadership. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al II-lea Război Mondial pe diverse eşantioane ale armatei americane în încercarea de a identifica principalele trăsături ale persoanelor care aveau un ascendent asupra celorlalte. Una dintre concluziile studiiilor a fost că ascendentul este dat de inteligenţă, iniţiativă şi încredere în sine. Este mult mai uşor de arătat ceea ce nu este conducerea decât ceea ce este. Deşi este un subiect favorit al ştiinţelor sociale, există încă multe dezacorduri între cercetători asupra definiţiei ei. Conducerea este un proces reciproc în care un individ are posibilitatea să influenţeze şi şă motiveze alţi indivizi pentru a-i determina să atingă scopurile de grup şi, astfel, să inducă satisfacţia grupului. Definiţia accentuează câteva trăsături cheie:

109

conducerea este o relaţie reciprocă ce implică liderul – care determină, direcţionează şi facilitează comportamentul grupului – şi subalternii – care acceptă sugesriile venite de la lider; conducerea este un proces de influenţă legitimă mai degrabă decât o calitate a unei persoane; conducerea implică motivarea membrilor grupului de a cheltui mai multă energie pentru atingerea scopurilor de grup. Ca act de concepţie, proiectare şi control pentru toate secvenţele acţiunii sociale leadership-ul reprezintă latura funcţională a puterii instituţionalizate, adică include numai acele modele acţionale motivate axiologic şi validate ca eficiente de genul de activităţi concret determinate (Buzărnescu, 1999, p. 32). În debutul lucrării de sinteză a lui Mielu Zlate – Leadership şi management (2004, pp. 24-26) – întâlnim principalele abordări conceptuale privind conducerea. Dintre acestea, definiţia lui G.A. Cole este larg acoperitoare pentru că se referă la conducere ca la un „proces dinamic de grup, prin care o persoană reuşeşte să-i determine, prin influenţă, pe ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea sarcinilor sau scopurilor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un context organizaţional particular.“ Ca multe alte definiţii, şi aceasta se sprijină pe ideea că procesul conducerii are un caracter psihosocial pentru că include principalele elemente ale conducerii – grupul, influenţa şi scopul. Conducerea este o formă dinamică de comportament (McGregor, apud Zlate, 2004, p. 27), care implică valorizarea a patru dimensiuni de bază: trăsăturile liderului; atitudinile, nevoile, comportamentele şi alte caracteristici personale ale subordonaţilor; natura organizaţiei, scopul, structura, sarcinile pe care organizaţia şi le-a asumat; mediul social, economic şi politic. Sintetizând, conducerea poate fi imaginată ca un continuum cu doi poli, aşa cum rezultă din schema prezentată în Figura 4.1 (adaptare după Zlate, 2004, p. 28). la un pol este
schimbare, progres, inovare anticipare orientarea spre cauze activism şi iniţiativă responsabilizarea membrilor comportament proactiv

CONDUCEREA

la celălalt pol este
imobilism, acţiuni reproductive adaptare pasivă la evenimente orientare către efecte inerţie şi inflexibilitate constrângerea membrilor comportament reactiv

Figura 4.1

110

Diferenţa dintre management şi leadership decurge din orientarea influenţei exercitate de manager sau de lider. Managementul este înţeles numai ca o direcţie din sus în jos (top – down), se referă strict la colaboratori şi presupune ideea de control financiar şi de administrare; leadershipul nu are aceste limite, se exercită în pofida responsabilităţilor ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii, cu ierarhia, cu clienţii etc. Leadership-ul reprezintă fenomenul de influenţare a comportamentului subalternilor, cu ajutorul intrumentelor de natură psiho-socială (motivare, implicare în realizarea obiectivelor, generarea satisfacţiei etc.), astfel încât aceştia să realizeze anumite acţiuni, conform obiectivelor organizaţionale; dacă este o combinaţie fericită de poziţie şi stil, leadershipul devine o artă eficace, capabilă să direcţioneze energiile către îndeplinirea obiectivelor pe termen lung. Ordway Tead defineşte leadershipul drept „arta de a influenţa oamenii pentru a-i determina să participe la realizarea unui obiectiv pe care ajung să-l considere dezirabil“ (The Art of Leadership, 1935). The Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers, 1998) prezintă mai multe sensuri pentru acest termen; dintre acestea, cel mai cuprinzător pentru contextul managerial este abilitatea de a conduce. Adepţii liderului acceptă relaţia de subordonare, recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi şi abilitatea de conduce oameni şi procese. Persoana centrală a leadership-ului, liderul, este cea în jurul căruia gravitează ceilalţi membri ai organizaţiei şi care se identifică cu acesta. Leadership-ul şi managementul sunt două sisteme de acţiune distincte şi complementare, fiecare deţinând funcţii şi caracteristici proprii. Intersectarea celor două domenii de interes poate să devină o premisă majoră a succesului într-un mediu de afaceri din ce în ce mai complex şi mai schimbător (Kotter, 1998, p. 38). Deşi nu există o formulă ideală de combinare a celor două elemente, totuşi un singur fapt este incontestabil – adevărata provocare constă în combinarea unei practici puternice de lider cu un management puternic şi în echilibrarea lor reciprocă (ibid., p. 39). Potrivit lui John P. Kotter, managementul vizează abilitatea de a face faţă complexităţii. Practicile şi procedurile sale sunt în esenţă un răspuns la una dintre cele mai semnificative schimbări ale secolului XX – apariţia organizaţiilor mari. Existenţa

111

unui bun management constituie o garanţie a ordinii şi consecvenţei dintr-o organizaţie, elemente care la rândul lor condiţionează dimensiuni-cheie cum ar fi calitatea şi profitabilitatea. Spre deosebire de management, leadership-ul are în centru abilitatea de a face faţă schimbării. Ascensiunea rolului liderului în ultimii ani este o consecinţă a creşterii competivităţii şi fluctuaţiilor din lumea afacerilor. Schimbările majore sunt din ce în ce mai necesare pentru ca organizaţia să supravieţuiască şi să intre în competiţie într-un mod eficient în noul mediu care se profilează. Astfel raportul dintre schimbare şi leadership este unul direct proporţional. Funcţiile diferite ale managementului şi leadership-ului atrag după sine activităţi caracteristice fiecăreia dintre cele două arii de interes. În timp ce managerul gestionează complexitatea, în primă instanţă, prin planificarea şi alocarea bugetului, liderul unei organizaţii, cu viziunea unei schimbări constructive, are ca scop stabilirea unei direcţii ce implică adoptarea strategiilor aferente (idem). Managementul dezvoltă capacitatea de concretizare a planurilor prin intermediul organizării şi recrutării personalului adecvat. Activitatea complementară ce vine din partea liderului constă în direcţionarea oamenilor, adică în comunicarea noii direcţii celor susceptibili să înţeleagă viziunea şi să devină devotaţi materializării ei. În concepţia lui Kotter (idem), stabilirea unei direcţii nu este niciodată identică cu planificarea, nici măcar cu planificarea pe termen lung. Planificarea reprezintă un proces caracteristic managementului, deductiv în esenţă şi destinat să producă rezultate algoritmice. Stabilirea unei direcţii este un proces mai mult inductiv. Liderii adună o gamă largă de informaţii şi se concentrează asupra elementelor, relaţiilor care ajută la explicarea aspectelor vizate. Stabilirea direcţiei nu are ca rezultat constituirea unui plan ci creează viziuni şi strategii. Diferenţa dintre management şi leadership decurge şi din modul de influenţare a salariaţilor. Managemenul are ca suport funcţiile planificării, organizării, coordonării şi controlului; leadership-ul se poate exercita în afara graniţelor şi responsabilităţilor ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii, cu beneficiarii etc. Managementul înseamnă a merge pe un anume drum cu consecinţe dintre cele mai profitabile pentru organizaţie; leadership-ul înseamnă a indica drumul cu cele mai mari

112

173) În concepţia lui Heifetz şi Laurie (idem). 1998. descentralizarea a fost cheia realizării acestui obiectiv.şanse de reuşită. nici unul nu este superior celuilalt. p. Astfel de strategii ajută la crearea unei culturi organizaţionale în care oamenii valorează poziţia puternică a liderului şi acced spre ea. Mobilizarea unei organizaţii cu scopul de a-şi adapta cursul la noul mediu de afaceri este fundamentală. anticipativ şi cognitiv. Aceştia sunt nevoiţi să adopte roluri noi. Donald L. iar managerului – planul acţional. iar managerul le aplică. clientelă. se concentrează pe crearea unor oportunităţi atractive pentru angajaţii tineri. Schimbările apărute în societate. să se conformeze unor noi valori. De cele mai multe ori. Altfel. comporamente şi abordări faţă de muncă. primul este arhitectul. reputaţia comunicatorului şi nu în ultimul rând consonanţa dintre fapte şi vorbe. Liderul îi este asociat mai degrabă planul imaginativ. autorii citaţi conturează şase principii pentru direcţionarea muncii adaptative (ibid. Heifetz.. Laurie. Una dintre problemele majore cu care se confruntă companiile din ziua de azi o constituie provocările adaptării. În urma experienţei acumulate prin studierea activităţii unor manageri din întreaga lume. este laitmotivul conducerii într-o lume competitivă (Ronald A. competiţie şi în tehnologie forţează organizaţiile să dezvolte noi strategii şi să înveţe noi căi de acţiune. Firmele care urmăresc încurajarea liderilor. Kotter consideră că o mare provocare în cadrul eforturilor de conducere o constituie obţinerea credibilităţii – adeziunea oamenilor la mesajul transmis. schimbările care surescită capacitatea de adaptare reprezintă un factor de stres considerabil pentru oamenii care trebuie să le facă faţă. cea mai dificilă sarcină a liderilor în întâmpinarea schimbării constă în mobilizarea oamenilor dintr-o organizaţie în vederea adaptării la noile condiţii de lucru. conţinutul propriu-zis al mesajului. pieţe. 113 . Descentralizarea îi pregăteşte pe oameni pentru funcţii de conducere în structurile ierarhice mai joase sau medii. armonizarea eforturilor arhitectului şi constructorului depinde doar de inteligenţa şi de interesele lor. Există multe aspecte care contribuie la dobândirea credibilităţii – modalitatea în care persoana îşi prezintă mesajul. să se angajeze în relaţii noi. Este cu totul particular ca una şi aceeaşi persoană să fie şi arhitect şi constructor. cel de-al doilea este constructorul. În cele mai multe cazuri. Liderul scrutează viitorul şi face planuri. nu se poate unul fără celălalt.

pp. aceasta riscă să se îndrepte ireversibil către propia extincţie. menţinerea atenţiei disciplinate. Un aspect important de remarcat este acela că la baza leadership-ului se află spiritul de echipă – definit ca starea care reflectă acceptul oamenilor de a gândi. imaginii şi misiunii companiei. stabilirea strategiei şi structurii. În ceea ce priveşte identificarea provocării de adaptare. Liderii trebuie să perceapă contextul schimbării şi chiar să-l creeze. Tony Sadler. de a se comporta şi de a acţiona armonizat în vederea îndeplinirii unui scop comun. managementul de supraveghere. Institutul de Management şi Colegiul de Management Henley a realizat un studiu pe baza căruia a stabilit patru responsabilităţi esenţiale ale conducerii (apud Tony Sadler. 174-176): „panorama de pe balcon“. identificarea provocării de adaptare.K. liderii treebuie să identifice conflictele determinate de valorile disjuncte şi de putere şi să urmărească îndeaproape reacţiile funcţionale sau disfuncţionale la schimbare. stabilirea unei misiuni şi a unor scopuri clare la care să adere cei implicaţi şi derularea de procese decizionale participative. Trebuie să fie în măsură să inducă angajaţilor un sentiment puternic al istoriei organizaţiei. pp. de asemenea. să insiste asupra responsabilităţii oamenilor în modelarea viitorului. extinderea respnsabilităţilor către acţionari. 1995. p. într-un balcon. Nu este recomandabil ca aceştia să devină actori principali în câmpul acţiunii. să sublinieze părţile bune din trecut şi. Mai mult. lucrurile sunt foarte clare – atunci când organizaţia nu poate învăţa cu rapiditate să se adapteze la noile provocări. existenţa unor interese convergente care conduc la o motivare puternică (individuală şi de grup) şi desfăşurarea proceselor decizionale în regim participativ. Prahalad notează (apud. Spiritul de echipă este rezultatul integrării a patru procese: construirea încrederii între persoanele implicate. asumarea unui obiectiv comun. repoziţionarea oamenilor în câmpul muncii şi susţinerea liderilor de la toate nivelurile. ameliorarea stresului. 1995. Spiritul de echipă se realizează pe baza unor aspecte cumulative: o experienţă anterioară comună care a condus la construirea încrederii reciproce. 160): stabilirea valorilor. Referitor la conducere. C. 167168): 114 . Potrivit paronamei de pe balcon liderii trebuie să fie capabili să-şi proiecteze o viziune exhaustivă asupra lucrurilor ca şi cum s-ar afla deasupra.

înlocuind astfel o vastă birocraţie.4. este nesocotită prezenţa liderilor. 1998. care pot fi soluţionate prin apel la abilităţile manageriale (Heifetz. pentru a transcende obstacolele adaptării.1.4. 195). care prin natura ei este mai presus de resursele companiei şi împărăşim entuziasmul de a lupta pentru ea. Aceştia sunt. reengineering şi muncă strategică eşuează pentru că managerii nu au o perspectivă pertinentă asupra cerinţelor schimbării. înţelegerii viitoarelor tendinţe şi discontinuităţi. soluţiile adaptării vizează colaborarea şi conlucrarea tuturor membrilor dintr-o organizaţie şi asumarea unei responsabilităţi colective faţă de situaţiile problematice cu care aceasta se confruntă. Aceştia comit greşeala clasică de a trata provocările de adaptare ca fiind probleme tehnice. curiozităţii şi a nevoii de a apaţine unei comunităţi au fost excluse.Din păcate am creat o abordare a managementului afacerii în care dimensinea umană a creativităţii. singurii care dispun de mijloacele adecvate necesare calculării beneficiilor restructurării. trebuie să-i susţină pe oameni în confruntarea cu noile provocări. 4. Privită în această lumină. p. În cocepţia lui Heifetz şi Laurie. managerii trebuie să depăşească prejudecăţile conform cărora conducătorul comandă şi angajaţii execută. în ajustarea noilor valori. în modificarea perspectivelor şi în învăţarea noilor reguli. Un lider. activitatea liderului presupune o strategie de învăţare. Laurie. Cerinţele contemporane de adaptare se îndreaptă către liderii ce îşi asumă responsabilitatea fără a aştepta imboldul revelaţiei sau al unei solicitări explicite. 4. Vorbim prea mult despre management şi prea puţin despre totalitatea fiinţei umane. identificării oportunităţilor. În acest fel. indiferent de nivelul la care se află.2. dacă putem crea o dorinţă. trasării competenţelor existente şi desemnării mecanismelor inerente direcţiei strategice adoptate (idem). Indigenţele şi miturile conducerii 115 . Leadership-ul ca proces de învăţare Foarte multe eforturi de a transforma organizaţiile prin fuziuni şi achiziţii. de fapt. Competiţia pentru viitor spune că. restructurări. atunci putem da naştere unei activităţi care să ţină locul unui impresar pentru firma noastră. indiferent de autoritatea cu care este învestit.

1999. Deşi înţelepciunea populară spune că cei conduşi sunt invidioşi pe autoritatea liderului. conducătorul se apropie de colaboratorii său. magnetismul inimii (liderul ştie să-i asculte pe ceilalţi) şi magnetismul sufletului – carisma. Liderului îi stau la îndemână două pârghii dinamice complmentare pentru a-i influenţa pe colaboratori: persuasiunea şi seducţia (Le Saget. poate fi folosită în scopul realizării unei forţe centripete. atunci când sarcinile grupului devin mai complexe şi creşte nevoia de coordonare. Unii oameni susţin că un bun lider dispune de capacitatea de a manipula. al gândirii şi al ideilor (liderul este convingător. Prin persuasiune. Grupurile preferă să nu aibă lider. Corelată cu noţiunea de lider înăscut. de apropiere între acesta şi colaboratorul său. dar cu oamenii mai degrabă decât asupra oamenilor. p. Unii oameni sunt născuţi lideri. 50). Această concepţie subevaluează puterea circumstanţelor de mediu în a determina eficienţa liderului. Atracţia fizică. Dar. arătând că abilitatea de aconduce se obţine mai degrabă prin practică. Totuşi. este şi concepţia că un bun lider într-o situaţie este bun în oricare alta. Unii lideri pot fi iubiţi de membrii grupului. iar prin seducţie îi atrage. În unele situaţii grupul funcţionează foarte bine fără lider. Conducerea este o formă de putere. Asocierea dintre anumite variabile ale personalităţii şi eficienţa conducerii s-a dovedit a fi nefructuoasă. cercetările arată că acest lucru nu este întotdeauna valabil. clar. 116 . există multe situaţii in care acţiunile liderului sunt în dezacord cu opiniile membrilor grupului.Conducerea înseamnă putere asupra celorlalţi. un lider nu este un fericit „accident genetic“. aşa-numitul magnetism fizic al conducătorului. Cercetările au invalidat concepţia cu privire la liderul înăscut. Un bun lider este foarte iubit. Un lider este lider în orice împrejurare. dar a inspira afecţiune nu este o caracteristică cheie a unui lider. Cele două registre de influenţă se bazează pe: magnetismul fizic al liderului (prezenţa sa trezeşte la acţiune). Un lider recunoscut al unui grup nu trebuie să fie cel mai iubit membru al grupului. Prin urmare. accesibil). satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari dacă grupul are lider. Există şi situaţii în care armele liderului se pot converti în perversiuni. contola şi a-i determina pe adepţi să-l asculte. Termenul de lider ar trebui rezervat pentru aceia care acţionează în interesul superior al grupului şi în consens cu acesta. magnetismul intelectului.

eclipsarea celorlalţi. Să remarcăm că înşiruirea de mai sus se găseşte în sfera lui a fi.a. cinismul acut. asumarea responsabiliţii ş. stabilirea sistemului de recompense şi sancţiuni. stabilirea politicii grupului. s-a ajuns la patru 117 . Meryem Le Saget (ibid. a gândi şi pentru partenerul de afaceri. Comportamentul liderilor Principiile pe care trebuie să se sprijine managerii sunt riguroase: a fi proactiv.. exacerbarea eu-lui liderului. manipularea afectivă.. neavenit sau a acces la conducere prin mijloace ilicite. patologic – manifestat prin comportament paranoid – ce rezidă în interpretarea faptelor astfel încât să se potrivească propriilor idei şi să legitimeze propriile interese (un alt fel de pat al lui Procust). Aceasta poate fi definiţia sintetică a conducătorilor. el va perverti rolul în care a intrat. Analiza descriptivă a comportamentelor liderilor a început prin stabilirea unei liste de posibile comportamente asociate cu conducerea – planificarea. folosindu-se de magnetismul gândirii sale pentru a-l minimiza pe interlocutor). şi nu în sfera lui a avea. narcisismul şi spiritul independent. dorinţa de a avea dreptate cu orice preţ. ei sunt. a fi responsabil.dacă liderul este complexat. care utilizează ca tehnică duşul scoţian bazat pe alternarea stimulentelor pozitive cu cele negative. Un astfel de conducător va inspira teamă sau inhibiţie (ibid. p. a lupta pentru conjugarea eforturilor. pp 55-56) identifică şapte ancore ale modului de conducere tradiţional.. Una dintre manifestările magnetismului fizic pervertit este preeminenţa activismului simulat în defavoarea proactivismului caracteristic liderilor plini de energie debordantă şi molipsitoare. În final. manifestarea superiorităţii. a fi creativ. cu scopul de a le deconstrui premisele şi relevanţa în practica managerială: un şef bun este un şef iubit.5. 4. a învăţa prin a-i asculta pe alţii. nu caută a fi prin a avea. a avea puterea de a anticipa. Alte concretizări comportamentale ale perversiunii pot fi: cinismul cronic (liderul este dominator. dar această listă a crescut atât de mult încât cercetorii s-au văzut nevoiţi să reducă varietatea tipurilor de acţiune la câteva dimensiuni-cheie. folosirea biciului şi a zăhărelului. a fi ager şi altele. a studia continuu. care se exprimă printr-un comportament profetic cu ameninţări apocaliptice în caz de nesupunere. 52).

a ormerilor. un ingredient inevitabil al oricărei afaceri. dorinţa de a avea putere. Din aceştia. rolul liderului este construit explicit pe structura grupului. mai jos (Figura 4.anticipa a reflecta. dezvoltarea producţiei şi sensibilitatea faţă de natura umană. După cum se poate observa. În cele mai multe situaţii comerciale. Iată.dar mai vor şi să supravieţuiască (excepţie făcând cazurile care negociează o pensionare de aur). a ameliora. oamenii vor o slujbă bună . a rezolva a face o expertiză. În multe grupuri organizate formal. Structurarea presupune orientarea spre sarcină. atingerea scopurilor. 118 .2 Pe lângă voinţa de a conduce. întrebarea cum să te comporţi într-un post de conducere este o întrebare importantă a leadership-ului. notele cele mai mari ale grilei sunt ale managerilor de succes. p. menţinerea unităţii grupului. a argumenta a denunţa a-şi declina responsabilitatea a se deroba de responsabilităţi Figura 4. a crea a rectifica. a reflecta metodic a găsi o soluţie intermediară a-şi recunoşte responsabilitatea a dovedi. structurarea sarcinii. 44). 2001. mai ales pentru cei suficient de capabili şi ambiţioşi încât să fi ajuns la nivel de conducere. pe producţie. Consideraţia presupune orientarea spre relaţie. adaptare după Piolle. Noi nu putem ignora realitatea puterii şi politicii.171): Pe lângă faptul că trebuie să ai combinaţia perfectă de aptitudini şi experienţă. Aceasta înseamnă că succesul este foarte strâns legat de supravieţuire. p. primii doi par a fi cei mai importanţi. ambiţia personală şi interesul. Sadler notează (1995. rolul de lider trebuie să se formeze. aceasta este întrebarea cea mai importantă. Dar. într-un grup cu structură nedefinită.2. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a preveni a imagina a corecta a analiza a ameliora a asuma a justifica a acuza a nega a ignora a se proteja. o scala comportamentală managerială exprimată prin verbe curent folosite. a da seamă. cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici.dimensiuni: consideraţia faţă de colaboratori.

care servesc individului pentru a construi. Conducerea nu este o treabă uşoară. faţă de actori activi şi atenţi. Adrian Neculau (1999. Aşa cum ne asigură specialiştii.. ne asigură Serge Moscovici (ibid.. 109-110) îl citează pe Pierre Janet (1929) care spunea: „personalitatea reprezintă un ansamblu de operaţii. Cele de mai sus conduc. cei care speră că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. pp. este vorba de un principiu mimetic şi de contaminare. emanând doar din sine. ca individ biologic distinct. Observăm. Adrian Neculau susţine şi convinge în lucrarea citată (idem) că materia primă a personalităţii este comportamentul şi că expresiile acestuia trebuie încărcate cu semnificaţie socială pentru a fi receptate de ceilalţi actori. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea se simt ei înşişi atinşi de carismă. dornici ei înşişi să se identifice şi afirme. personalitatea unui individ nu poate fi privită doar ca sumă a trăsăturilor sale. Personalitatea care se construieşte pe sine este strâns legată de comportament. p. Sarah Hampson (ibid. 176). consacrarea ei. tabloul atitudinal şi comportamental este deja bogat şi dificil de descris. p. dar ei.2001. dar recunoaşterea ei. 111) identifică componentele acestei construcţii: a) comportamentul pe care Actorul. nu sunt simple atribute. la concluzia că personalitatea unui individ nu se exprimă decât într-o situaţie dată. Despre teoria situaţionistă asupra personalităţii. trăsături sau etichetări. Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea nu ar exista probleme. deci. Altfel spus. b) semnificaţiile pe care le ataşează acestui comportament actorul însuşi şi c) semnificaţiile ataşate comportamentului actorului de către ceilalţi. ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări.. 172). p. au concreteţe. menţine şi perfecţiona unitatea şi distincţia sa faţă de restul lumii“. Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi. p. influenţă şi prestigiu. de acte mici şi mari. 115): 119 . îl aduce pe scena socială. ba se răzvrătesc. Neculau scrie (ibid. o fac sau nu o fac cei din jur. logic. Constatăm că perspectiva constructivistă asupra personalităţii a înlocuit teoria trăsăturilor. că personalitatea unui individ este construită prin efort propriu în context social. Verbele pe care autorul le foloseşte pentru definirea personalităţii sunt active.

pentru aceştia creşte stima de sine şi încrederea în perspectiva viitorului lor profesional. 4. marja în care poate evolua salariatul este redusă. Atribuirea împuternicirii trebuie asociată cu asigurarea autorităţii pentru acele secvenţe care o presupun. Delegarea Împuternicirea şi delegarea au devenit concepte şi o practici din ce în ce mai folosite în organizaţiile moderne. respectiv la asumarea responsabilităţii de către subordonaţi pentru toate aspectele muncii lor. iar delegarea autorităţii este o importantă cheie pentru motivarea salariaţilor. dar şi de creşterea moralului şi a motivării salariaţilor delegaţi. Din această perspectivă. există riscul pierderii coerenţei activităţilor organizaţiei. dacă se transmite salariaţilor o mare putere de decizie. care trebuie să funcţionaze ca mediatori între modificările mediului şi comportament. identificarea resurselor pe care înşişi superiorii nu le întrevedeau etc. valoarea pe care o posedă. Avantajele delegării şi ale împuternicirii sunt legate de mai prompta satisfacere a cerinţelor clienţilor. mai ales dacă aceştia se regăsesc cu predilecţie în teoria Y al lui McGregor. Problemele delegării sunt legate în special de marja pe care managerii o pot acorda salariatului în ceea ce priveşte decizia. Dacă deciziile se iau prea aproape de vârful piramidei. Delegarea propriu-zisă reprezintă transmiterea responsabilităţii pentru efectuarea anumitor sarcini care reveneau de drept superiorului care a transmis-o. din dorinţa de a reuşi în demersul lor. Pentru manageri. împuternicirea este superioară delegării. autocontrolul pe care-l manifestă. delegarea reprezintă o probă a toleranţei pentru eroare şi o provocare în a stăpâni tendinţa de creşterea a entropiei 120 . Împuternicirea se referă la responsabilizarea. ca „aptitudini discriminative“. ci cogniţiile.Relevante nu sunt dispoziţiile ca „introversiunea-extraversiunea“ sau „anxietatea“. ceea ce conduce reacţia lor rapidă în situaţii neprevăzute. Parametrii esenţiali ai acestei teorii sunt: competenţele individului de a „construi“ forme deosebite de comportare în condiţii corespunzătoare.6. „consecinţele“ pentru persoana care acţionează şi sistemul autoregulator al individului. „aşteptările“ sale faţă de anumite evenimente. de flexibilitate şi viteză de reacţie. Printre avantajele delegării pot fi amintite: buna cunoaştere a mediului de către cei delegaţi.

atribuirea autorităţii şi asumarea responsabilităţii. Cuvântul cheie al delegării este încrederea în oameni şi în competenţa lor. iar rezultatele muncii respective să fie cuantificabile şi să poată fi evaluate pentru a conduce la obţinerea satisfacţiei şi instalarea stării motivatoare. Responsabilitatea delegată presupune îndeplinirea anumitor sarcini şi atribuţii de către salariatul desemnat de către manager în acest scop şi cu care a stabilit un raport de încredere. 121 . Ei nu trebuie să facă din această practică un instrument de şantaj pentru cei care urmează a fi sancţionaţi pentru alte pricini şi nici nu trebuie să condiţioneze iminenta promovare a celor delegaţi de succesul misiunii lor temporare. Acest neajuns poate fi compensat însă printr-o mai ridicată cotă a comunicării interne. Delegarea de autoritate trebuie însoţită de asumarea responsabilităţii şi de exercitarea răspunderii de către cel delegat pentru a se optimiza relaţia încredere-control. Prin însărcinare înţelegem atribuirea unei sarcini care revine de drept managerului unui executant. Dintre dezavantajele acestei practici. Delegarea are drept componente însărcinarea. acest transfer de putere se poate dovedi fructuos numai dacă executantul a mai dovedit şi cu alte prilejuri că este capabil să conducă şi să decidă în condiţii de autonomie. Atribuirea autorităţii reprezintă condiţia finalizării sarcinii. transmiterea autorităţii formale nu poate asigura succesul dacă executantul nu dispune de puterea informală – capacitatea de a influenţa pe ceilalţi.sistemului în condiţiile în care mai mulţi salariaţi au fost delegaţi cu sarcini importante. O dată cu asumarea responsabilităţii delegatul trebuie să accepte şi povara răspunderii actelor sale. cunoscute şi lipsite de influenţe imprevizibile. executantul are vremelnic puterea formală cu care a fost investit. Este absolut esenţial ca sarcinile transmise să aibă finalitate în intervalul de timp dat. Este lipsit de etică ca managerii să transmită spre rezolvare toate sarcinile care le revin. Prin delegare. prezentăm aici doar temerea conducătorilor că nu vor putea stăpâni starea entropică şi că nu pot interveni în cazul în care se prefigurează un eşec. De regulă. Acestuia nu i se poate cere să ducă la îndeplinire sarcini care depăşesc capacitatea lui de înţelegere şi asupra cărora nu are experienţă. Delegarea nu poate să aibă loc dacă subordonatul nu are competenţa de a face ceea ce i s-a cerut. prin delegare se cer a fi duse la îndeplinire doar sarcini de rutină.

prevenirea conflictelor de muncă. îşi consolidează relaţiile cu subordonaţii şi îşi îmbunătăţesc imaginea. Delegarea poate fi implicită (informală) sau explicită (formală. astfel. Pentru salariaţi. creşterea încrederii în forţele proprii şi crearea şanselor de promovare. Managerii pot percepe delegarea ca fiind ocazia unora dintre cei delegaţi de a le submina autoritatea şi de a le uzurpa puterea. atragerea investitorilor şi resurselor. şi dezavantaje ale delegării. delegarea înseamnă motivare. Pentru ca delegarea. să nu fie esenţiale pentru păstrarea imaginii organizaţiei şi să aibă caracter finit. mijloc managerial modern în condiţiile erei postindustriale. reglementată). pp.). Delegarea formală (scrisă) are avantajul descrierii împrejurărilor în care se desfăşoară. Pentru manageri se poate manifesta sentimentul neîncrederii în capacitatea salariaţilor delegaţi de a duce la îndeplinire cele transmise şi asumate. Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii (1998. În plus. 187-188) consideră că succesul delegării depinde de respectarea următoarelor principii: al excepţiilor. timp pentru activităţi importante (prefigurarea strategiilor şi a politicilor. Pentru manageri avantajele delegării sunt evidente: ei îşi fac. Pentru cei delegaţi există apăsarea dată de un eventual eşec. adică putere decizională. managerii nu pot realiza anumite activităţi pentru care expertiza aparţine altora. Există. că îl înlocuieşte pe manager în ceea ce i s-a cerut şi a consimţit să facă. Unii dintre conducători pot considera că subordonaţii nu le vor transmite toate informaţiile pe care aceştia le-au obţinut sau că vor denigra conducerea în misiunea pe care au preluat-o. asigurarea dezvoltării etc. Cele două forme au fiecare în parte avantaje şi dezavantaje şi sunt folosite în funcţie de natura activităţilor delegate. al nivelului 122 . să dea roade este necesar ca sarcinile transmise subordonaţilor să nu aibă caracter strategic. deşi delegarea a pornit tocmai de la încredere în competenţa lor. ştie că poate evolua autonom o anumită perioadă. evită surmenajul. se pierde însă caracterul spontan al relaţiei şef – subaltern şi de încredere absolută între aceştia.Prin delegare subordonatul capătă autoritate. stabilirea parteneriatelor strategice. firesc. teama că nu vor putea face faţă împrejurărilor şi grija activităţilor curente amânate. El dispune de resursele pe care managerul i le-a asigurat.

Gestionarea puterii trebuie să fie responsabilă. el răspunde în probleme administrative în faţa celui din urmă. la nivelurile în care se operează prin delegare trebuie să existe posibilitatea controlului sarcinilor delegate. dar administrativ salariatul devine subordonatul temporar al managerului gazdă. cu respectarea normelor eticii organizaţiei. Salariatul este subordonat doar celui care l-a investit cu autoritate. al concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată. dar. Având în vedere substanţa diferită a formelor de autoritate (epistemică şi deontică). În felul acesta se materializează şi se valorifică avantajele delegării. dacă sarcina se desfăşoară pe teritoriul altei organizaţii decât al celei de origine. Intervenţia managerului nu este oportună decât în cazuri excepţionale. rezultă că numai autoritatea deontică poate fi delegată. Cu privire la sarcina dată. pe baza protocolului dintre acesta şi şeful organizaţiei gazdă. În pus. Iar responsabilitatea atrage după sine exercitarea răspunderii. niciodată unui grup. care pot pune în pericol succesul misiunii sau care depăşesc competenţa celui delegat. Este esenţial ca delegarea să se petreacă pe domeniul (de cunoaştere şi de 123 . Principiul excepţiilor prevede că managerul acordă delegatului încredere deplină în ceea ce acesta şi-a asumat şi deplină libertate de acţiune. regula subordonării se păstrează. Nu se poate face responsabil un grup pentru un act de conducere a unei acţiuni. Principiul concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată este de fapt principiul echilibrului dintre putere şi responsabilitate. Principiul limitelor controlului se referă la asigurarea că nivelul la care acţionează delegatul nu este superior celui pentru care are competenţe de drept sau asimilate acestora. al limitelor controlului şi al unităţii de conducere. Principiul nivelului deciziei se referă la transmiterea spre rezolvare numai a sarcinilor care nu depăşesc capacitatea decizională şi competenţa salariatului. executantul răspunde doar în faţa superiorului său de drept – a celui care l-a delegat. în condiţii neprevăzute. Delegarea de autoritate înseamnă că purtătorul acesteia o transferă temporar şi limitativ unui subiect.deciziei. Principiul unităţii de conducere se referă la asigurarea că. adică transmisă altcuiva. salariatul delegat nu are decât un şef – pe cel care l-a desemnat să-l reprezinte. pe timpul delegării.

pe de altă parte. Aici apare o zonă de interferenţă: autoritatea epistemică presupune competenţa purtătorului de autoritate. 4. p. criterii. Este bine cunoscut faptul că oamenii sunt mai eficienţi dacă le sunt delegate responsabilităţi şi dacă acestora le este asociată şi delegarea de autoritate. delegarea autorităţii deontice implică transmiterea. Adică dacă este şi competent.1. rol care nu se poate manifesta decât dacă şi delegatul stăpâneşte într-un grad semnificativ domeniul. respectiv preluarea (şi asumarea) rolului de conducător. eficienţa interpersonală creşte atunci când managerul nu deţine toate informaţiile şi toată autoritarea. La pagina 102 a lucrării lui Bochenski se conchide asupra celor spuse mai sus: „domeniul delegatului este în întregime cuprins în domeniul purtătorului principal al autorităţii“. În general. Pe de altă parte. ştiinţa lui de a face anumite lucruri.1. Nepotrivirea valorilor culturale şi practicilor înseamnă ceea ce. justificat poate. în limbaj comun.înţelegere) comun purtătorului de autoritate şi subiectului-delegat. ceea ce înseamnă că delegarea cere. să intre. care spune (1992. în care se făcea afirmaţia că autoritatea deontică nu poate include autoritatea epistemică. Delegarea şi birocraţia 124 . Peter Drucker consideră (apud Betty. „în cazul persoanelor mature“. este aşa-zisa „nepotrivire de caracter“. standarde şi practici de selecţie riguroase. astfel.1. pp. cultura şi deprinderile lor nefind în acord cu cele ale organizaţiei în care ar fi dorit. pe de o parte şi pierderea unui anumit control.6. Cei care nu corespund cerinţei de a-şi asuma responsabilitate prin delegare nu sunt acceptaţi. la alcătuirea unui fond de resurse umane care nu se mai subscrie distribuţiei gaussiene. cu siguranţă. Determinarea gradului optim de delegare într-o situaţie cu posibilităţi limitate de comunicare implică o compensare între mai buna utilizare a informaţiei venite direct de la sursă. Se ajunge. 1998.90) că aceasă practică dă roade. 94-95) că subiectul-delegat este competent pe un subdomeniu aparţinând domeniului mai larg în care competenţa aparţine exclusiv persoanei purtătoare de autoritate epistemică. în amonte. Soluţia ecuaţiei o dă tot Bochenski. Afirmaţiilor de mai sus intră în contradicţie cu propoziţiile pe care le-am formulat în paragraful 4.

în schimb va pune la dispoziţie informaţii relevante pentru organizaţie. necesare. eficiente (aspectul eficient). De asemenea. Pentru o organizaţie birocratică în care luarea deciziilor se face conform unor proceduri stricte este destul de dificil sau costisitor sa se genereze semnale pozitive pentru angajaţii săi. deciziile ar putea fi luate numai la nivel central sau conform unor reguli şi proceduri stricte.Organizaţiile apreciază deciziile luate pe baza unor informaţii relevante. Motivul este acela că dacă un angajat ştie că influenţele informale nu vor avea nici un rezultat. Milgom şi Roberts (în Hendrikse George. dar. Într-un proces decisional angajaţii furnizează informaţii relevante. Organizaţiile încearcă să canalizeze comportamentul indivizilor în aşa fel încât acesta să fie orientat spre creşterea producţiei şi nu spre preluarea unei părţi cât mai mari din profit. 2003. dar acest lucru ar putea duce uneori la decizii greşite. ei au tendinţa de a da sfaturi. de a avea intervenţii şi puncte de vedere determinate de interesele personale. 125 . 154-159) arată că: O organizaţie eficientă limitează libertatea de alegere a celor ce iau decizii când acestea nu au aproape nici un impact asupra organizaţiei. dar sunt importante din perspectiva personală a membrilor organizaţiei. pe de altă parte. Pentru a preveni influenţele informale excesive managerii ar trebui să ignore o serie de informaţii. iar ceea ce interesează organizaţia este valoarea informaţiei venite de la aceştia. dar aceste decizii pot avea consecinţe nedorite asupra celor implicaţi. pp. toate acestea constituindu-se într-o influenţă informală (aspectul de difuziune). p. Procesul de luare a deciziilor este vulnerabil la influenţele venite din partea membrilor organizaţiei. Orice organizaţie trebuie să ţină seama în procesul luării deciziilor de aceste două efecte opuse (Hendrikse George. el nu se va folosi de ele. 153). dar acest lucru ar însemna să fie ignorată informaţia locală. Fiecare alegere organizaţională este însoţită de o schimbare în fluxul informaţional. Influenţele informale cresc atunci când este în joc profitul. De aceea organizaţia trebuie să aleagă câtă autoritate de decizie trebuie centralizată şi câtă delegată. O asemenea organizaţie va descentraliza procesul de luare a deciziilor numai dacă influenţele personale nu aduc nici un beneficiu membrilor săi. 2003.

pe baza căruia se stabileşte oficial modul de distribuire a puterii şi a autorităţii în cadrul unui grup. De aceea. pentru o organizaţie birocratică dechiderea procesului de luare a deciziilor este dezirabil numai dacă acesta este mult mai important pentru organizaţie decât consecinţele individuale şi invers. atunci când se pune problema redistribuirii puterii în organizaţie.2. Aria de acoperire a termenului de empowerment este mai largă decât sensul tradiţional al delegării. nici cele irelevante. prin oferirea de responsabilităţi. şefii se tem că subalternii vor deveni independenţi şi că ei. Menţinerea unor proceduri birocratice este o altă cale de a descuraja influenţele informale: o anumită decizie este aprobată numai dacă satisface o serie de criterii prestabilite. 126 . Limitarea accesului la cel ce ia decizia. Este vizată o echilibrare a libertăţii individuale cu controlul exercitat de manageri. deoarece angajaţilor implicaţi le revine un rol activ (sunt incluse în aspectele empowerment-ului şi responsabilizarea.6.În concluzie. atunci influentele lor îşi pierd din eficienţă. puterea de a acţiona). nu sunt luate în considerare informaţiile venite de la membrii organizaţiei. Delegare şi empowerment Sistemul tradiţional de management al organizaţiilor se baza pe relaţii de dependenţă manager/şef – subaltern. îşi vor pierde puterea şi rolurile actuale. Se pune astfel problema recunoaşterii clare şi publice a faptului că fiecare salariat nu este doar un simplu executant. Dacă cei afectaţi de decizie nu deţin toate informaţiile relevante. şefii. Această temere provine din ignorarea conţinutului corect al empowerment-ului. ci un factor decizional competent. Prin canalele de comunicare se vehiculează atât informaţii valoroase. reţinerea sau negarea unor informaţii de către acesta sunt metode prin care se reduce influenţa informală. nici cele relevante. cât şi influenţe informale. implicarea totală. 4. Empowerment-ul reprezintă un sistem de valori din cadrul culturii organizaţionale. simultan cu crearea unor oportunităţi de asumare a acestora.

ocazia să înţeleagă rolul său în organizaţie şi să-şi coreleze obiectivele personale cu cele ale organizaţiei. Comportamentul etic al liderilor Cel mai adesea. p. favorizând sentimentele de apartenenţă şi de iniţiativă. el invocă faptul că. inexistenţa mijloacelor de protecţie pentru asigurarea anonimatului şi teama de represalii din partea managerilor reclamaţi. utilitatea şi necesitatea schimbării. 60% consideră că au cunoştinţă de încălcări ale normelor de comportament din partea superiorilor lor (O`Rourke IV. Preocupările de bază legate de responsabilitatea morală în management se referă la caracterul persoanelor desemnate să decidă. valorile. la politicile şi cultura organizaţiilor în care ei activează şi la cerinţele şi principiile promovate de sistemul socio-economic în care evoluează.Pentru implementarea şi dezvoltarea empowerment-ului (care nu trebuie să fie văzut ca un scop în sine.000 de angajaţi din sectorul economic şi din organizaţii nonprofit. În opinia lucrătorilor respectivi. la virtute şi la viciu. Demersul are succes în măsura în care sunt respectate câteva principii: managerii implicaţi trebuie să conştientizeze în prealabil importanţa. moralitatea se referă la structuri de comportament stereotipe în viaţa de zi cu zi. O remarcabilă lucrare a lui James O`Rourke IV (2003) ne asigură că angajatorii sunt conştienţi de valoarea etică a demersului lor managerial şi că le pasă de comportamentul etic al subordonaţilor lor. etica se referă la un câmp de cercetare sau la o disciplină referitoare la bine şi la rău. Cu toate acestea. empowerment-ul trebuie corelat cu viziunea. ci doar ca mijloc) este necesară o schimbare profundă a culturii organizaţionale. Avantajul oferit de empowerment constă în faptul că permite instaurarea unei atmosfere mobilizatoare.7. Fiecare salariat are. astfel. noul mod de organizare a muncii trebuie să aibă în centrul ei echipa. Pe de altă parte. dintr-un eşantion de 3. 4. politicile şi strategiile organizaţiei. există trei motive pentru care nu este oportun să le semnaleze: dezinteresul organizaţiei pentru asemenea probleme – aceasta nu ar răspunde apelului lor. 48). toate mijloacele de realizare a empowerment-ului trebuie să fie luate în considerare şi transmise tuturor salariaţilor. 127 . 2003.

dacă au satisfăcut aşteptările salariaţilor. tenhologiei. performanţa poate fi omologată ca atare. În plan individual. dar nici una dintre acestea nu justifică un comportament ilegal şi lipsit de moralitate. În plus. politice. atacul dur al concurenţei. în mediul socio-economic în care-şi desfăşoară activitatea. a nu denigra propria companie. a conducerii în general. profitul. a nu discredita concurenţa. ea este rezultatul culturii şi expresia comportamentului organizaţional. dacă nu. economice care-i guvernează pe indivizi şi impune exigenţe sistemului concurenţial. sistemului de management sau culturii. a conduce în numele normelor morale înseamnă a respecta legea. dacă acestea sunt subsumate unui comprtament etic. organizaţia şi mediul de afaceri. ci a dificultăţii de a te dezvolta respectând mediul economic şi social în care evoluezi. a nu utiliza informaţiile în interes propriu etc. clienţilor. dezvoltarea. Desigur că eficienţa. a nu angaja comenzi fără acoperire. subordonaţii. schimbarea profilului pieţei etc. este corect? Sunt ei responsabili de dificultatea conducerii? Calea pe care merg este potrivită cu aspiraţiile subalternilor? Iată numai câteva întrebări care privesc etica leadership-ului. valori care echilibrează interesele personale cu cele ale celorlalţi. Considerăm că. partenerilor şi altor factori din mediul în care activează.. La nivelul mediului de afaceri etica trimite la structurile forţelor sociale. a nu manipula în interiorul şi în afara companiei. partenerii şi clienţii. managerii trebuie să atingă mai multe paliere ale moralei. eficacitatea. Recunoaştem că în viaţa unei organizaţii există momente dificile: debutul. Practic. 128 . schimbarea profilului. dacă faptele care au condus la o asemenea stare au fost morale. a nu face compromisuri în afara cadrului negocierilor. extinderea şi alte dimensiuni funciare pot face mândria unei întreprinderi. Ceea ce fac managerii este cinstit. Nivelul organizaţional se referă la conştiinţa de grup pe care o are fiecare companie (chiar dacă această conştiinţă nu este explicită) aflată în urmărirea scopurilor ei economice. a nu face concurenţă neloaială. a respecta colaboratorii. a-i trata pe clienţi în mod egal.Etica în afaceri implică trei niveluri: individul. Nu considerăm că managerii se află în faţa dilemei a te dezvolta sau a fi onest. a nu colporta ştiri. o asemenea anvergură se anunţă de scurtă durată. productivitatea. vorbim despre valori precum binele comun şi corectitudinea.

de vreme ce fiecare dintre indivizi are propriul său set de valori şi de aşteptări. există o etică a gestionării rezultatelor muncii. să dovedească înţelegere asupra problemelor oamenilor şi altele asemenea. garanţie a reuşitei lor şi a organizaţiei pe care o conduc şi drept exemplu pentru subordonaţi. această recunoaştere nu trebuie să ducă la abandonarea intereselor colective şi la urmărirea satisfacerii cu prioritate a celor private. dacă acestea nu sunt satisfăcătoare. Lor li se cere să-şi stăpânească emoţiile. În sfârşit. etica leadership-ului se referă la necesitatea atingerii celui mai înalt nivel de integritate pentru manageri (Lynn Sharp Paine. cooperanţi. în consecinţă.Mai întâi. p. În concluzie. o moralitate a comportamentului. p. intră în funcţiune mecanisme informale. 129 . 2003. Atunci când modelele de acţiune (inclusiv cele de adoptare a deciziei) lipsesc. 56). să fie empatici. cinstei şi curajului sunt cerinţe pentru oricare dintre manageri. promovarea şi apărarea dreptăţii. există o etică a obiectivităţii. Există o etică a caracterului şi. care îşi arată cu aceste prijejuri adevarata lor dimensiune. managerii trebuie să aibă tăria să le recunoscă şi să se străduiască să prefigureze un alt deznodământ pentru viitor. apud O`Rourke IV. despre care Mihuţ spune (1998. În aceste circumstanţe morale se poate spune că a conduce este o artă. proprii managerilor autentici. 312) că reprezintă un ideal.

prin consultanţă şi prin delegarea de competenţe? Până la care punct managerul este orientat spre aspectele formale. în executarea muncii pe care o administrează? Până la care punct este managerul exigent faţă de subordonaţii săi şi ce anume condiţionează atingerea nivelului respectiv? Până la care punct managerul determină implicarea şi responsabilizarea subordonaţilor săi prin facilitarea accesului la informaţii. p. sistematizării. uşor de modelat. morale şi de personalitate care se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite împrejurări relevante (cu caracter repetabil sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de stabilitate în timp. respectiv convingerile managerului şi variantele stilului managerial. Concepţia sa asupra rolului managerului şi al subordonatului (impact asupra aspectelor A şi B): a) importanţa relativă a competenţelor tehnice şi conceptuale. Concepţia sa asupra organizaţiei ca sistem (impact asupra aspectului G): rolul reglementărilor. Concepţia sa asupra sistemelor ierarhizate (impact asupra aspectului H): rolul intermediarilor. C. mai presus decât supravegherea bazată pe neîcredere? Până la care punct managerul valorifică o structură mai degrabă rigidă şi birocratică. Concret. organizarea şi controlul. Stilul şi practicile manageriale Până la care punct şi în ce manieră se implică managerul. D.A. personal. Percepţia sa privind natura umană în procesul muncii şi asupra factorilor de motivare (impact asupra aspectelor B. în opoziţie cu nivelul presiunilor externe impuse de mediul exterior şi de obiectivele organizaţiei? Până la care punct managerul plasează supravegherea generală a personalului şi controlează funcţionalitatea sistemului bazat pe prudenţă. b) organizarea muncii şi repartizarea responsabilităţii privind planificarea. în ceea ce priveşte consideraţia acordată propriilor subordonaţi? Până la care punct managerul rezistă presiunilor interne care sunt determinate de subordonaţii săi. G. În Tabelul 5. 4. comportamental şi structurat situaţional cu impact direct asupra potenţialului mangerial. în opoziţie cu o structură suplă. el cuprinde ansamblul calităţilor profesionale. organizatorice.1 (Archamault. specializării şi adaptabilităţii. în defavoarea aspectelor de fond. Tabelul 5. 3. Cole susţine (2000. 2. 1996) sunt prezentat conexiunile dintre concepţia filosofică. personală (realizările managerului sunt în interes propriu) şi de lider (prin antrenarea colaboratorilor). în opoziţie cu practica de „by – pass“. centrată pe clienţi şi pe angajaţi? Până la care punct managerul respectă funcţiile intermediare cărora le sunt atribuite roluri şi responsabilităţi. sub pretextul că acest mod de lucru este mai suplu şi evită tarele birocraţiei? A) B) C) D) E) F) G) H) 130 . 69) că există trei praguri de eficienţă: aparentă (managerul demonstrează că dă dovadă de eficienţă doar prin faptul că economiseşte resurse).Capitolul 5 STILURILE DE CONDUCERE Stilul de conducere este un ansamblu atitudinal-motivaţional.1 Filosofia şi convingerile managerului 1. E şi F): integritatea subordonaţilor şi atitudinea lor faţă de muncă şi faţă de obiectivele organizaţiei.

inteligenţa. talia. energia.În lucrarea Leadership şi management Mielu Zlate (2004. Este prima teorie sub aspect istoric. ea este bazată pe har.M. greutatea. conducerea este percepută ca fiind cuvenită celor hărăziţi de natură să o exercite. În opinia lui A. sunt convingători. Există numeroase lucrări în care se abordează această teorie (cităm aici doar numele lui R. se pleacă de la presupoziţia că succesul conducerii se bazează pe trăsăturile de personalitate ale conducătorului: factori fizici (vârsta. caracteristicile liderilor carismatici sunt deosebite: inspiră oamenii printr-o viziune. transmit mesaje cu o încărcătură emoţională deosebită. Ei cred în validitatea drumului ales de conducător. sănătatea. iar a-l urma reprezintă o cinste şi o şansă reală pentru viitor. au capacitatea de a-l accepta ca firesc – riscul asumat le conturează mai bine carisma. Teorii privind stilurile de conducere 5. potrivit ei. idealizează riscul. siguranţa.J. alte caracteristici fizice. oferindu-le acestora imaginea unei perspective de succes. completându-le cu opiniile proprii şi ale altor autori.1. maniera de a 131 . le redăm mai jos. factori psihologici (abilitatea gândirii. aspectul). sunt persoane energice. sunt persuasivi şi au capacitatea de a se adapta interlocutorului. au capacitatea de a inspira încredere grupului.1. Colaboratorii liderului carismatic sunt încrezători în puterea acestuia de a transforma organizaţia. au o bogată expresivitate emoţională. stăpânesc tehnicile de comunicare interpersonală. 272-273). au capacitatea de a-i face pe oameni să se implice profesional şi emoţional şi să acţioneze în spiritul viziunii lor. Teoria trăsăturilor. DuBrin (apud Bogáthy. pp. expresivi şi credibili. îl venerează chiar. 2004. se autopromovează. sugerând prin comportamentul verbal şi nonverbal apropierea faţă de oameni. pe un dar al celor care au venit cu ea pe lume. 33-62) reuşeşte să facă o valoroasă sinteză privind teoriile referitoare la stilurile de conducere. abordează strategii neconvenţionale. în priceperea lui de a stăpâni domeniul de activitate. pp.Stogdill). perspicacitatea.1. orientate spre acţiune. reprezintă adevărate modele pentru cei cu care colaborează. Teoriile personologice Teoria conducerii carismatice. 5.

1. perseverenţa. vivacitatea. dacă sunt în măsură să accepte schimbarea ca pe un lucru firesc. consultare. diplomaţia. încrederea în sine. sprijinul. Teoria are o valoare relativă datorită faptului că nu ia în considerare efectul mediului social (care ar putea pune în valoare pe unii dintre indivizii lipsiţi de trăsături de excepţie) şi pentru că anticipează rezultatele doar prin prisma trăsăturilor şi pentru că nu ia în seamă importanţa învăţării. Acest comportament cunoaşte efecte majore (satisfacerea nevoilor superioare ale lucrătorilor şi productivitate înaltă) dacă salariaţii agreează conducerea participativă. încurajarea etc. invitare la adoptarea deciziilor. Orientarea conducătorilor spre relaţiile cu salariaţii. capacitatea de a comunica. participarea. definirea rolurilor. originalitatea. iniţiativa. factori psihosociali (sociabilitatea. prestigiul. simpla observaţie poate fi o dovadă a inconsistenţei teoriei trăsăturilor. 5. Elaborată de un grup de cercetători de la Universitatea din Ohio (1950-1957). mobilitatea socială etc. încrederea în sine. popularitatea. implicarea.2. temperamentul. dacă sunt dispuşi să preia prin rotaţie locuri de muncă diferite şi sunt în măsură să 132 . judecata. repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. intuiţia. teoria ia în considerare două dimensiuni esenţiale ale conducătorilor: consideraţia (C) faţă de subordonaţi (prin motivare.). educaţia. capacitatea de a decide. delegare. autocontrolul.). simţul umorului. Cercetările nu au condus la o corelare evidentă între factorii psihosociali şi eficienţa conducerii. cooperarea. comunicare bilaterală etc. capacitatea de infuenţare. ambiţia. Teoriile comportamentiste Teoria celor două dimensiuni comportamentale. are drept caracteristici respectul şi consideraţia faţă de lucrători.comunica. comportamente care contribuie la realizarea scopurilor organizaţiei. satutul economic şi social.).) şi structurarea (S) care cuprinde comportamentele care influenţează realizarea sarcinii formale. nu s-a putut identificat nici un set consistent de particularităţi care disting conducătorii de conduşi. integritatea etc. impetuozitatea. comunicarea bidirecţională. Ceea ce se întâlneşte la unii dintre conducătorii de succes nu se regăseşte la alţii. adaptabilitatea. pe care îi consideră colaboratori. care este totuşi adesea evocată. factori sociologici (nivelul socioeconomic. simţul reuşitei etc. cunoştinţele. caracterul. gradul de responsabilitate.

S2 este câmpul conducătorilor eficienţi. fiecare set de ipoteze (X sau Y) se pot recunoaşte. neavizaţi şi perdanţi în cele din urmă. Cea mai fericită combinaţie este.1 Deşi empirică. Teoria permite realizarea unui model bidimensional al orientării managerilor (vezi Figura 5. Teoria continuumului comportamental. aici nu se întâmplă nimic rău. trecând prin stilul 133 . incompetenţi. -S / +C şi –S / -C. Calea de mijloc. teoria motivaţională X a lui Douglas McGregor se suprapune în bună măsură peste ipotezele „managementulul ştiinţific“ al lui F. al celor care au capacitatea de a realiza armonia între interesele salariaţilor şi ale organizaţiei. Pe de altă parte. 377). Starea S4 este caracteristică managerilor iresponsabili. în circumstanţe particulare. Ei consideră că sarcina se va realiza ca efect direct şi substanţial al susţinerii bunelor relaţii de muncă.1 apud Stăncioiu. în care (+) înseamnă interes şi preocupare. evident. tehnocraţilor. satisfăcătoare pentru sistem şi pentru salariaţi este S3. teoria motivaţională Y a lui Douglas McGregor are o bună suprapunere cu orientarea spre relaţii şi cu acordarea consideraţiei pentru pentru lucrători. 1998. p. puternic ancoraţi în realitate. +S / +C pentru că este motivatoare şi preocupată de atingerea obiectivelor asumante. Taylor şi este în acord cu orientarea spre sarcină. +S / -C. dar nimic nu excelează. practicienii recunosc faptul că.utilizeze comunicarea ca pe un mijloc de muncă. iar (-) înseamnă dezinteres. că se exclud reciproc. Teoria „sistemelor“ lui Rensis Likert prezintă un continuum care pleacă de la stilul exploatator-autoritar. Cu toate acestea. Orientarea spre oameni S1 S3 S4 S2 S5 Orientarea spre sarcină Figura 5. continuatorilor modelului managerial imaginat de Taylor. Critica celor două teorii pleacă de la constatarea că nu se constituie ca un continuum. Câmpul S1 le revine managerilor preocupaţi de promovarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre salariaţi şi dintre aceştia şi conducere. Câmpul S5 aparţine persoanelor tenace. Există variantele: +S / +C.

p. grupuri înalt productive Continuumul comportamental al liderului Figura 5.3. Totul este subordonat participării. R. Stilul binevoitor-autoritar Similar cu stilul exploatator-autoritar. subjugaţi deopotrivă de imperativul situaţiei. Comunicarea este bogată. promotor al teoriei trăsăturilor. Comunicarea este slabă. Stilul exploatator-autoritar Puterea şi îndrumarea se exercită de sus în jos. Stilul participativ Sistem ideal.M. care duce la angajament şi la rezultate deosebite. Apare absenteismul şi fluctuaţia forţei de muncă. a acceptat că situaţia este în măsură să se conjunge cu alţi factori în exerciţiul conducerii sau să predomine chiar asupra caracteristicilor şi aptitudinilor unui manager. Consecinţa abordării este importantă pentru că sunt ignorate atât valenţele obiective ale conducătorului cât şi particularităţile creative ale salariaţilor. Productivitate bună. aptitudinile. Se apelează la ameninţări şi la pedepse. trebuinţele. statutul. 73). Teoria situaţională primară Teoria supunerii faţă de legea situaţiei. Spiritul de echipă este inexistent.binevoitor-autoritar. Productivitate medie. Se aplică mai ales motivarea pozitivă. Productivitate excelentă. Stogdill.1. grupuri slab productive Conducere autoritar-permisivă Conducere consultativă Conducere participativă Orientarea spre angajat. 2000. 134 . Comunicarea se face în ambele sensuri. Modelul absolutizează rolul situaţiei în exercitarea conducerii şi ignoră trăsăturile personale ale celui aflat la conducere. dar sunt îngăduite unele posibilităţi de consultare şi de delegare a autorităţii. Stilul consultativ Obiectivele se stabilesc şi deciziile se adoptă după consultarea subordonaţilor.2). 5. continuând cu stilul consultativ şi având la celălalt capăt stilul participativ (Figura 5. Prin situaţie el înţelegea nivelul mental.2 Caracteristicile celor patru stiluri sunt sintetizate în tabloul de mai jos (Cole. Productivitate mediocră. interesele precum şi obiectivele grupului. Se caută satisfacerea nevoilor salariaţilor în cel mai mare grad. Este promovat spiritul de echipă. Conducere autoritară Orientarea spre producţie.

5.1.4. Teoriile contingenţei Teoria favorabilităţii situaţiilor de conducere. Conducerea este percepută ca un proces dinamic depinzând de puterea şi personalitatea conducătorului, de relaţiile dintre conducător şi subordonaţi şi de gradul de structurare a sarcinii – trei dimensiuni care pot da măsura abilităţii de conducere. Situaţiile tipice de conducere sunt prezentate în Figura 5.3 (apud Zlate, 2004, p. 56). Fiedler a elaborat instrumentul numit least preffered co-worker – LPC sau scala colaboratorului celui mai puţin preferat pentru a determina stilul de conducere al liderului. Instrumentul imaginat de Fieder are menirea de a ierarhiza preferinţele managerului pentru colaboratorii săi. Un scor scăzut va indica incompatibilitatea de a colabora, mai ales în situaţii dificile; unul ridicat – îl va desemna pe colaborator ca fiind cel mai potrivit să-l sprijine pe manager atunci când acesta se află în impas. Dacă scorul general este în defavoarea colaboratorilor, managerul va aplica un stil directiv; dacă scorul le este favorabil, el va aplica un stil conducere de democrat-participativ (Mihuţ, 1998, p. 296). Dacă, pe baza chestionarului, acesta descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni negativi, scorul indică faptul că el este centrat pe sarcină; dacă, dimpotrivă, liderul descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni pozitivi, înseamnă că el îşi focalizează efortul pe dezvoltarea relaţiilor.
Relaţii Bune Sarcini
Structurate Nestructurate Mare Slabă Slabă Structurate Mare Slabă

Rele
Nestructurate Mare Slabă

Mare

Putere

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I - Situaţia cea mai favorabilă

VIII - Situaţia cea mai defavorabilă

Figura 5.3 135

Acest model permite a se vedea cum variază stilul de conducere în funcţie de una sau alta dintre combinaţiile posibile ale celor trei dimensiuni. Corelând factorii determinanţi cu dimensiunile şi cu indicatorii lor se pot obţine strategii de intervenţie şi optimizare a procesului de conducere. Influenţa liderului autentic va fi mai uşor de exercitat în grupul în care membrii îl simpatizează, iar sarcina este bine structurată; acolo unde relaţiile sunt tensionate, liderul antipatizat, poziţia de putere slabă şi sarcina ambiguă este mai greu de exercitat o conducere influentă asupra grupului (Donelson, 1983, p. 220). Conform lui Friedler, poziţia de putere este mai puţin importantă decât relaţia dintre lider şi membrii grupului (este foarte posibil ca o persoană cu un rang scăzut, dar simpatizat şi respectat, să conducă un grup de oameni cu ranguri ridicate întro sarcină structurată). Nuanţând, performanţa se poate atinge în două situaţii: a) când managerul are o bună relaţie cu subalternii, când sarcina este nestructurată şi când autoritatea este slabă şi b) când relaţia managerului cu subordonaţii este relativ rece, dar când sarcina este structurată şi când autoritatea conducătorului este de necontestat. În condiţii grele, liderii orientaţi spre sarcină sunt mai eficienţi decât cei orientaţi spre dezvoltarea relaţiilor umane; dimpotrivă, într-un context favorabil, este recomandată orientarea spre problemele oamenilor şi antrenarea lor prin persuasiune. Putem conchide prin a spune că liderii sunt eficace în unele situaţii şi ineficace în altele, ei nu sunt pur şi simplu buni sau răi. Teoria situaţională. Managementul situaţional, un concept modern introdus de P. Hersey şi K. Blanchard (apud Boboc, 2003, pp. 50-51), se bazează pe teoria situaţională a stilului de conducere, conform căreia nu esistă o reţetă unică de a conduce, aceasta identificându-se în funcţie de natura sarcinii, de context, de caracteristicile grupului etc. În timp, orientarea asupra devoltării relaţiilor de muncă şi asupra sarcinii cunosc intensităţi diferite; aşa cum sugerează Figura 5.4, la debutul activităţii efortul managerului trebuie îndreptat spre ambele aspecte (cadranul 1); odată cu maturizarea grupului, atenţia managerului se concentrează asupra sarcinii (cadranele 2 şi 3) urmând ca la finalul activităţii (cadranul 4), el să se îndrepte din nou asupra relaţiilor dintre salariaţi pentru a-i pregăti pentru o nouă sarcină. „Clopotul“ lui Hersey şi Blanchard

136

surprinde abordarea dinamică a stilului de conducere situaţional în „3D“ – sarcină, relaţii şi timp.
tim p Orientarea spre relaţii
Scăzută

2

3

Ridicată

1
R id ic a tă

4
S c ă z u tă

O rie n ta re a s p re s a rc in ă

Figura 5.4 Teoria maturităţii subordonaţilor. Paul Hersey şi Keneth H. Blanchard au luat în calcul şi nivelul de pregătire a salariaţilor, elaborând harta comportamentală prezentată în Figura 5.5 (apud Boboc, 2003, p. 51).
R e sp o n sa b ilita te rid ic a tă şi sa rc in i se c u n d are Orientarea spre relaţii
Ridicat

S a rc ini im p o rta nte şi re sp o nsa b ilitate rid ic a tă

2

3

S a rc in i se c u n d are şi re sp o n sa b ilita te sc ă z u tă S a rc in i im p o rta n te şi re sp o n sa b ilita te sc ă z u tă

Scăzut

1
S c ă zu tă

4
R id ic a tă

O rie n ta re a sp re sa rcină S a la ria tu l se a u to c o n d u c e A
R id ic a t

B

C

D
S c ă zu t

S a la ria tu l e ste în d ru m a t d e m a n a ge r

N ive lu l d e p re gă tire a sub o rd o n a tu lu i 1 D e le g a re 2 P a rtic ip a re 3 In stru cţiun i 4 O rd in

A – sa la ria t c a p a b il şi im p lic a t sa u înc re z ă to r; B – sa la riat c a p a b il, n e d o rito r să se im p lic e sa u n e sig u r; C – sa la riat in c a p a b il, d o rito r să se im p lic e sa u în c re ză to r; D – sa la ria t in ca p a b il şi n e d o rito r sa u ne sigu r

Figura 5.5 5.1.5. Teoriile cognitive Teoria normativă a luării deciziilor (modelul contingenţial de conducere). Victor Vroom şi Arthur Jago au imaginat un model de evaluare a performanţei manageriale de tip graf deschis (structură arborescentă) pornind de la premisa că decizia este cel mai cuprinzător indicator al stilului de conducere. Elementele pe baza cărora poate fi construit modelul sunt (apud Stăncioiu, 1998, pp. 382-383): V1 - nivelul calitativ al deciziilor ce 137

urmează a fi adoptate, V2 - cerinţele privind nivelul de acceptare de către subordonaţi a deciziilor ce urmează a fi adoptate, V3 - nivelul de informare a conducătorului care urmează a decide, V4 - gradul de structurare a problemei asupra căreia se va decide, V5 – necesitatea ca subordonaţii să fie de acord sau nu asupra deciziei, V6 – gradul de convergenţă dintre interesele salariaţilor şi ale organizaţiei, V7 – prezenţa unei stări conflictuale între salariaţi cu privire la problema supusă deciziei şi V8 – gradul de informare a salariaţilor asupra problemei în discuţie. În graful deschis din Figura 5.6 câmpurile din dreapta se referă la stilurile de conducere identificate de autori: A1 - stil autocratic I (managerul rezolvă singur problema sau adoptă singur decizia folosind informaţiile disponibile în acel moment; A2 - stil autocratic II (managerul adoptă singur decizia, pe baza informaţiilor suplimentare obţinute de la subordonaţi); C1 - stil consultativ I (managerul se consultă individual cu membrii importanţi din echipa de conducere, adopă deciziile singur fără a ţine cont în mod obligatoriu de sugestiile primite); C2 - stil consultativ II (managerul pune în discuţia salariaţilor problema ce trebuie rezolvată, decizia pe care o adoptă reflectând mai mult sau mai puţin opiniile exprimate); G – stil democratic (managerul discută problema cu subordonaţii, identifică împreună soluţii posibile, iar decizia se adoptă prin consens). În schemă, D – înseamnă da, N – înseamnă nu.
V5
Da

D N N V4 D V5 N D V6 D N V4 D N V6 Da N N D V7 D V5 N V6 D V6 Da V7 D N N N N V8 D N D V8 D N

A1 G C2

V3 înalt V2 înalt V1 redus redus N

G C2 A2 C1 C2

V3 V2 redus înalt D

A1 V5 N G

138

Figura 5.6 (Sursa: Stăncioiu, 1998, p. 383)

liderului revenindu-i sarcina de a le indica obiectivele. iar liderul caută informaţii privitoare la evenimentele în care vor fi implicaţi el şi subordonaţii lui pentru a prefigura comportamentele viitoare în împrejurarea respectivă. această teorie subliniază că performanţa în conducere nu se bazează pe trăsăturile de personalitate ale managerilor. Liderul reacţionează corectând procesele. S. Liderul Liderul Liderul ia se informează identifică act de asupra importan. 2. Teoriile interacţiunii sociale comportamentul analizat salariaţilor mentului (atribuire respectiv cauzală) 4.R.7 139 . instruind sau aplicând sancţiuni Figura 5.6. Autorii teoriei au stabilit că există patru stiluri de conducere: directiv – potrivit cazului în care sarcina nu este structurată (managerul stabileşte obiectivele. participativ – potrivit sarcinilor cu caracter aleatoriu (managerul decide. 3. Calder. dar îşi consultă mai întâi subalternii şi orientat spre realizare – managerul stabileşte obiective performante şi îi determină pe colaboratori să le atingă. suportiv sau tolerant – indicat în cazul în care sarcina nu este prea atractivă (managerul acceptă ca salariaţii să se implice parţial în prefigurarea căilor de urmat). Premisa teoriei este că salariaţii pot satisfăcuţi în muncă şi că vor munci cu râvnă dacă ei vor fi asiguraţi că rezultatele le vor fi răsplătite.Teoria cale-scop. Mitchell): comportamentul salariaţilor poate fi anticipat dacă sunt cunoscute cauzele şi împrejurările evenimentelor în care vor fi implicaţi. frecvenţei şi privind mentul consistenţei comporta5.J. liderul tinde să lase subordonatul să afle ce se aşteaptă de la el). Formulată de R. House şi dezvoltată de T.R. el nu va face efortul de a demonstra că există o corelare directă între performanţă şi recompensă şi a crea condiţiile pentru atingerea performanţei. ci pe cele ale subordonaţilor lor şi pe factorii de mediu. indivizii trebuie consideraţi ca fiind raţionali. iar salariaţii se străduiesc să le atingă. Se pleacă de la postulatele (R. Liderul satbileşte responsabilitatea pentru evenimentele care au condus la acel comportament 5. Schema teoriei atribuirii este prezentată în Figura 5.cauzele comportaţei. teoria postulează că succesul conducerii rezultă din satisfacerea aşteptărilor subordonaţilor. Green.7.G.1. Teoria atribuirii. T. de a-i orienta şi încuraja să atingă performanţa în funcţie de contextul real al organizaţiei. Mitchell. 1. Comportamentul managerului este acceptat dacă este perceput ca o sursă de satisfacţie imediată. Ca urmare.

caracterul proceselor comunicaţionale. F. pentru că cei privilegiaţi realizează că sunt consideraţi deasupra celorlalţi şi că numai astfel pot urca rapid pe scara ierarhică şi se pot realiza. în termeni de performanţă. există mai multe feluri de abordare a conducerii organizaţiei în funcţie de criterii diferite: leadership-ul (neîncredere totală în subordonaţi. Schimburile dintre lider şi membrii in-group-ului sunt bilateral profitabile: solicitărilor liderului li se răspunde cu promptitudine. care alcătuiesc diada verticală şi cu care care colaborează intens. Dezavantajaţii.Teoria legăturilor diadice verticale. Haga au postulat că liderul identifică salariaţii capabili şi motivaţi (in-group-ul). 20). dar păstrarea deciziei doar la nivel de şef. Teoria conducerii tranzacţionale. 5. Dansereau.2. Trăsătura esenţială a interacţiunii este actul răsplătirii efortului subordonatului – benefică pentru ambele părţi. caracterul proceselor de interacţiune-influenţare. nici pregătirea. încredere deplină). 271). pe baza unui contract psihologic informal. 2003. 2004. cei din in-group pot deveni lideri. iar subordonatul primeşte ceva în schimb. caracterul proceselor de luare a deciziilor. În timp. Teoria legăturilor diadice verticale sau modelul schimbului lider-membru al echipei se bazează pe observaţia conform căreia liderii promovează şi dezvoltă relaţii de muncă diferenţiate cu subordonaţii datorită unor factori subiectivi (atracţia personală. nici competenţa şi nici efortul susţinut nu sunt suficiente pentru a compensa impresia iniţială nefavorabilă sau greşeala întâmplătoare de parcurs. încredere substanţială. au responsabilităţi.J. 140 . ceilalţi sunt în out-group. aspiranţi în van la recunoaştere şi glorie. p. Pentru aceştia. efectul de halo etc. Graen şi W. Liderul oferă. Membrii in-group-ului participă la adoptarea deciziilor. lucrători siguri – dar lipsiţi de entuziasm şi de şanse de dezvoltare. membrii out-group-ului constituie masa de manevră.) ceea ce conduce la formarea a două sustructruri: in-group şi outgroup (Bogáthy. caracterul forţelor motivaţionale. relaţii de tip stăpân-servitor. cărora le acordă o relativă autonomie. Stiluri de conducere Conform psihosociologului Rensis Likert citat de Boboc (Volumul 2. pot discuta fără oprelişti cu liderii şi au şanse reale de dezvoltare profesională şi personală în comparaţie cu membrii out-group-ului. G. p.

stilul democratic şi stilul neintervenţionist. La celălat pol. satisfacţia este diferită de la un individ la altul.1. 5. conduce la instalarea unui climat de tensiune. dar interesat doar de binele propriu). dar decide singur) şi democratul participativ (autentic). Stilul managerial autoritar este caracterizat prin predispoziţie pentru comandă şi constrângere. caracterul proceselor de control. liber (laissez faire) – o plajă largă de abordări pornind de la centrarea pe realizarea sarcinii până la centrarea pe relaţii. managerul autoritar consideră că menirea salariaţilor este să execute comenzile cât mai bine şi fără comentarii. democratul consultativ (se consultă cu ceilalţi. Ulterior. conduce la implicare. Eficienţa stilului autoritar este foarte ridicată pe termen scurt. mai ales dacă este şi coleric). Tipologii unidimensionale Am arătat că studiile iniţiale privind conducerea au avut ca postulat că liderii întrunesc o serie de însuşiri definitorii – acestea au alimentat teoriile caracteriale. autoritarul binevoitor (care se interesează de viaţa subordonaţilor. el creează satisfacţie pentru lider şi nemulţumiri pentru salariaţi. Acestora le revine meritul de a identifica stilul autocratic. 10) – Patterns of Aggressive Behaviour in experimentally created social climates a lui K. Prototipurile stilului sunt: pseudo-democratul (participativ de faţadă. Este exclusă consultarea sau participarea salariaţilor la adoptarea deciziilor. Tipologiile acestei categorii sunt: despotul.caracterul ordonării şi conceperii obiectivelor organizaţionale. White (1939). Lippitt şi R. eficient pe termen lung.2. stilul managerial democratic este caracterizat prin participarea salariaţilor la actul conducerii. s-au identificat diferite stiluri de conducere şi a fost studiat comportamentul liderilor (managerilor) pornind de la articolul din Journal of Psychology (vol. stilul democrat este motivator. abandonând această pistă. R. agresivitate sau apatie. Lewin. Performanţele obţinute prin exercitarea stilului liber sunt fluctuante. dar care decide singur) şi autoritarul incompetent (cel care poate să distrugă singur o orgnizaţie. Printre principiile care guvernează acest stil sunt orientarea către obiective. recunoaşterea şi recompensarea 141 .

N. p. iar în sfera educaţională satistacţia în grup pare să fie mai mare sub o conducere autoritară (Donelson. Brown (ibid. 231). 2004. AUTORITAR MAJORITAR PATERNALIST DEMOCRAT LIBER CU DISCUŢII LAISSER-FAIRE Figura 5. 103). aşa cum sugerează Figura 5.8 (apud Zlate. p. accesul liber al salariaţilor la manageri.. fermitatea etc. p.efortului. 104) descrie trei tipuri de conducători autoritari: (autoritarul strict. Mayer a îmbogăţit formula lui Lewin. autoritarul binevoitor şi autoritarul incompetent) şi două tipuri de conducători democraţi: democratul autentic şi pseudodemocratul (cel care mimează). utilizarea pesuasiunii ca mijloc de motivare. 308): poziţia de lider a managerului poate fi asigurată numai dacă latura formală a puterii (autoritatea) se conjugă cu latura informală 142 .F.A. alteori satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari când decizia este luată numai de către liderul recunosct al grupului. p. Stilul managerial permisiv (laisser-faire) are aparenţa celui mai blând dintre toate.R. 1998. În abordarea practică a relaţiei de colaborare dintre manager – subordonaţi se pleacă de la principiile (Mihuţ. promovarea dreptăţii. Autorul citat atrage atenţia asupra faptului că atunci când se decide trecerea de la atmosfera autoritară la cea democtatică şi laisserfaire se produc explozii bruşte de agresivitate ca şi cum în prima etapă s-ar fi produs o stocare de tensiuni. dar poate să ducă la faliment. În grupurile de muncă productivitatea este asociată mai degrabă cu conducerea democratică decât cu cea autoritară.8 J. Studiile care privesc acest model de conducere au ajuns la concluzii contradictorii: uneori conducerea paricipativă pare să fie mai eficientă decât cea neparticipativă.C. 1983.

A. Tannenbaum şi W. conduce rareori la eşec. toţi salariaţii trebuie să contribuie la aplicarea acestora. R. adoptarea deciziilor. Stilul managerial participativ poate deveni operant. respectarea principiului echităţii privind recompensele. antrenează specialişti din domenii de specialitate şi conexe. Ilustrarea stilurilor de conducere constatate de Tannenbaum şi Schmidt este prezentată în Figura 5. conduce la obţinerea satisfacţiei în muncă prin procesul participativ de adoptare a deciziilor. primeşte sugestii şi ia decizia finală Managerul defineşte limitele şi cere grupului să ia decizia Managerul permite subordonaţilor să acţioneze în limitele definite de superior Figura 5. realizând aşa-numita axă Tannenbaum şi Schmidt. asumarea responsabilitaţii la toate nivelurile de conducere sau de execuţie. după adoptarea deciziilor. stil autoritar Utilizarea autorităţii de către manager stil democratic Domeniul de libertate pentru subordonaţi Managerul ia decizia şi o anunţă subordonaţilor Managerul „vinde“ subordonaţilor decizia Managerul prezintă propunerea de decizie şi o pune în discuţie Managerul prezintă propunerea de decizie.9 143 . implică direct pe participanţi la aplicarea măsurilor pe care aceştia le-au adoptat. 2000. este un mod indirect de evaluare reciprocă a potenţialului membrilor grupului.H. asigurarea unui flux coerent şi continuu de informaţii pe verticală (între diferitele niveluri de decizie) şi pe orizontală (pe acelaşi palier decizional). nu în ultimul rând. p. asigură dezvoltarea relaţiilor sociale şi. Schmidt au propus modelul unui continuum în privinţa modalităţilor de adoptare a deciziei. Creativitatea în grup conduce la rezolvări operative (prin abundenţa de idei). Cole. în conformitate cu obiectivele organizaţionale şi cu interesele salariaţilor. care poate să suporte modificări Managerul prezintă problema. 74).9 (adaptare după G. dacă include tehnici de creativitate colectivă. asigurarea accesului subalternilor la manageri.a puterii (capacitatea de influenţă).

chiar până în punctul luării unei decizii comune. 450) Ridicată 144 . experienţă. sau măcar foarte aproape de a fi finalizate. de credibilitatea şi competenţa managerului. 275).). 2001. Poziţia adoptată de fiecare angajator în parte va depinde de calitatea relaţiilor deja existente. p. Robert J.10. particularităţile situaţiei (natura sarcinii. realizări notabile etc. că prin acest proces li se oferă angajaţilor posibilitatea de a influenţa.În cadrul acestui model se acceptă că abordarea unui anumit comportament depinde de context. li se solicită opiniile şi are loc modificarea deciziei Angajaţii primesc informaţii şi sunt invitaţi să-şi exprime opiniile Scăzut Angajaţii sunt informaţi Scăzută Implicarea angajaţilor Figura 5. grad de implicare. iar alţii îl văd ca un proces de soluţionare în comun a problemelor. p. şi deci a modifica. dar şi de caracteristicile subordonaţilor. Mockler (2001. Schmidt şi Tannenbaum disting patru factori care influenţează stilul de conducere: particularităţile liderului (competenţă. cultura organizaţiei) şi presiunea timpului (Bogáthy. însă. Deciziile se iau în comun Chestiunile discutate sunt văzute ca probleme ce trebuie soluţionate împreună Ridicat Gradul de dirijism general Angajaţii primesc informaţii.10 (Sursa: Mockler. 450) este autorul unei diagrame privind plaja întinsă între conducerea autoritară şi conducerea participativă. capacitatea de a se adapta unor situaţii noi etc.). Unii manageri consideră. grafic pe care îl redăm în Figura 5. p. anumite decizii. particularităţile subordonaţilor (competenţă. 2004. căruia îi asociem comentariul original: Membrii conducerii au tendinţa să ia consultările comune ca o modalitate de a-şi asigura adeziunea angajaţilor la deciziile deja luate.

Paul Hersey şi Keneth H. Tipologii bidimensionale Grila lui Robert R. se dedică realizării producţiei. îi cuprinde pe managerii echilibraţi. Ca stiluri intermediare întâlnim stilul indicativ şi stilul participativ. Stilul indicativ înseamnă orientarea spre sarcină. atenţi în egală măsură la cerinţele producţiei şi la nevoile sociale ale subordonaţilor: În acest efort. lipsiţi de interes şi nu sunt interesaţi de ceea ce fac şi simt subordonaţii lor. Blake şi Jane S. Modelul Hersey-Blanchard este o abordare extinsă a grilei Blake-Mouton.1. sunt preocupaţi de întărirea relaţiilor dintre subordonaţi şi de gradul în care aceştia sunt satisfăcuţi de cadrul în care se desfăşoară munca lor. se regăsesc managerii – lideri. Managerii care se plasează în zona 9. dar reprezintă debutul pentru configuraţia dată.5. sunt apatici. delegativ. poate fi aplcat la companiile tinere. respectivii conducători fac compromisuri legate de rezultatele muncii şi. organic. Cei aparţinând zonei 1. În acord cu teoria teoria maturităţii subordonaţilor. Blanchard au identificat două stiluri manageriale: stilul tehnicist – directiv. Stilul directiv este indicat dacă salariaţii au un nivel scăzut de maturitate şi de conştiinţă. 145 . conducând la performanţe profesionale înalte şi la un înalt grad de satisfacţie în muncă pentru toţi membrii formaţiunii respective. Mouton este reprezentativă pentru abordarea bidimensională: orientarea spre sarcină şi orientarea spre problemele salariaţilor. normativ şi dirijist şi stilul umanist. Autorii au avansat ideea că stilul de leadership depinde de răspunsul care se dă la întrebările: „Cât de important este ca grupul să participe la producerea unui rezultat?“ şi „Cât de mult contează ce simt oamenii?“.11). În funcţie de ponderea pe care managerii o dau acestor aspecte. implicarea şi sprijinul psihologic. de împlinirea aspiraţiilor superioare ale membrilor grupului. să monitorizeze procesele de muncă şi să-i controleze sistematic pe salariaţi. se pot distinge cinci mari categorii comportamentale (vezi Figura 5. Zona 5. managerului revindu-i sarcina să fie direct.1.9. În zona 9. fără să aibă preocupări legate de munca oamenilor şi de implicaţiile ei sociale.5. care promovează comunicarea. dar şi spre oameni. Nu este sigur că un asemenea stil va da roade pe termen lung. aceia care reuşesc să valorifice pe deplin potenţialul grupului – ca echipă.2.9.2. în egală măsură. Conducătorii care se regăsesc în zona 1.

Stilul participativ este potrivit organizaţiilor mature.11 6 7 8 9 Preocupare faţă de producţie 5.1. Stilul delegativ reprezintă etapa superioară a conducerii. Îndeplinirea sarcinilor o realizează oamenii foarte implicaţi. Orientarea spre proces şi rezultate.5. în care valorile culturii organizaţionale sunt recunoscute şi respectate de majoritatea salariaţilor. subordonaţilor şi organizaţiei în ansamblul ei. Performanţa într-o organizaţie obişnuită este posibilă prin echilibrarea necesităţii de a îndeplini sarcinile şi menţinerea stării umane sufleteşti la un nivel mulţumitor. Pentru a sprijini colaborarea în cadrul organizaţiei este necesară exercitarea unui efort minim în vederea executării sarcinilor de muncă.2.3. 9. precum şi consideraţia faţă de subordonaţi sunt dimensiunile despre care se crede că satisfac nevoile managerilor. Preocupare faţă de oameni 9 8 7 6 5 4 1.1. în care fiecare salariat îşi cunoaşte rolul. firma poate pierde suportul salariaţilor şi nu se poate dezvolta.în care omogenizarea şi maturizarea sunt incipiente. Tipologii tridimensionale Modelul competenţei SGP. dacă nu se încurajează dezvoltarea relaţiilor umane şi sprijinul reciproc. Eficienţa organizaţiei vine din aceea că sunt îndeplinite anumite condiţii de muncă în aşa fel încât oamenii interferează în cea mai mică măsură.9. 9. independenţa datorată „interesului comun“ în privinţa obiectivelor organizaţiei duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi respect i 2 1 1. 1 2 3 4 5 Figura 5.9. Prima dimensiune – a 146 . Atenţia şi solicitudinea arătate faţă de nevoile oamenilor şi pentru a menţine relaţiile de colaborare duc la instituirea unei atmosfere de organizare amicale şi detaşate şi la un tempo ridicat al muncii 5.

adăugând la cele menţionate o a treia – consideraţia managerului pentru sine – stima de sine. Modelul prezentat este superior celui cu doar două dimensiuni pentru că stima de sine a managerului este la fel de importantă ca şi respectul faţă de problemele salariaţilor. respectiv japoneze. Sinteza celor trei tipuri de organizare şi de conducere este prezentată în Figura 5. Din combinarea celor două modele. O trecere în revistă a formelor de conducere Pentru a descrie leadership-ul ca formă de conducere avem nevoie de criterii. SGp. Sgp – aberantul.M. mobilitatea şi responsabilitatea individuală. cele mai relevante în opinia specialiştilor (vezi Zlate. Pe cei care pot fi descrişi prin cele trei trăsături. 2004. modalitatea de adoptare a deciziilor. respectiv japonez – tipul J. sgP. W. Din combinarea celor trei domenii de interes.G. sGP – speriatul şi SGP – competentul. SgP – dictatorul. deasemenea ridicată (G) sau scăzută (g). ele se regăsesc în organizaţiile americane. sgP – tehnocratul. dăruirea. 293-294). SGp – umanistul. Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii lui au imaginat un model tridimensional (1998. Ouchi şi Jaeger au creat modelul organizaţiei de tip Z. Ouchi şi A. spiritul de sacrificiu şi responsabilitatea colectivă a extremului Orient. cea de-a doua dimensiune – consideraţia şi preocuparea pentru problemele salariaţilor şi pentru susţinerea grupurilor poate fi. În conformitate cu această grilă. rezultă opt tipologii de manageri: sgp. pp. dar nu reprezintă neapărat regula momentului în care trăim. gradul de responsabilizare a salariaţilor. curajul.3. printre acestea. Modelele A şi J sunt tradiţionale. cel preocupat doar de persoana sa. care recunoaşte valorile tradiţionale americane – realizarea de sine. pp. caracteristicile carierei lucrătorilor şi interesul conducătorilor faţă de aceştia. sGp. Şi această dimensiune poate cunoşte valori superioare (S) sau inferioare (s). Aceste pattern-uri 147 . sGP şi SGP. 184-186). Mihuţ le-a dat câte un nume: sgp – super-incompetentul. 183-184) sunt: durata angajării salariaţilor. sGp – devotatul. spiritul de independenţă.interesului managerului pentru procesul muncii şi pentru rezultate – poate avea o intensitate ridicată (P) sau una scăzută (p). modalitatea realizării controlului. SgP. pp. Sgp. Jaeger au descris modelul de organizare şi conducere american – tipul A. 2004. 5.12 (apud Zlate. dinamica evaluărilor şi promovării.

Leadershp-ul tranzacţional. ei fac efortul de a răspunde cerinţelor celui care îi conduce. 1998. imaginat de J. presupune o relaţie de schimb între lider şi colaboratori: el le asigură dezvoltarea. să se aplece asupra cauzelor – nu asupra efectelor. Lungimea listei poate impresiona.se constituie ca referenţiale pentru organizaţiile de pretutindeni. să aibă capacitatea de a lucra în situaţii complexe sau confuze şi cu oameni extrem de diferiţi. informal Carieră nespecializată Interes holistic pentru oameni Tipul Z Angajare pe termen lung Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit şi implicit Carieră moderat specializată Interes holistic pentru oameni Figura 5. 2004. credem. să ţină seama de opiniile celorlalţi. 280). servesc ca termen de comparaţie şi incită la schimbare pentru obţinerea performanţei. dar performanţa este. este vorba aici de capacitatea lor de a îmbogăţi şi reorienta pattern-ul cultural al subalternilor pentru că numai astfel colaborarea dintre ei poate fi firească. p. în plus. Tipul A Angajare de scurtă durată Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit.M. credinţelor şi nevoilor subalternilor. să fie oneşti şi consecvenţi. formal Carieră specializată Interes segmentat pentru oameni Tipul J Angajare pe viaţă Decizii consensuale Responsabilitate colectivă Evaluări rare Promovare lentă Control implicit. să promoveze propriul sistem de valori. să-i încurajeze pe cei care tind să se dezvolte în plan uman şi profesional. să fie promotori ai schimbării. şi. standarde sau valori planificate (Zlate. vizează schimbarea cauzată de conducător asupra valorilor. să aibă încredere în oameni. Acest model nu se referă la solicitarea directă a liderilor de a fi urmaţi. să aibă simţul umorului. Leadership-ul tranzacţional poate fi caracterizat prin: răsplata contingentă (conformă cu efortul cheltuit şi cu nivelul de performanţă atins de salariaţi) şi prin conducerea prin excepţii. care înseamnă că liderul intervine numai atunci când se produc abateri majore faţă de norme. să inspire încredere.12 Leadershp-ul transformaţional. în raport direct cu respectarea cerinţelor ei. să aleagă cu înţelepciune între a asculta şi a vorbi. Burns (vezi Mihuţ. să se perfecţioneze în permanenţă. 200). Conform acestei teorii liderii trebuie să aibă un orizont larg. să fie calmi – dar hotărâţi. p. tradiţional. să fie ordonaţi. să aibă capacitatea de a-şi asuma riscuri. 148 .

149 . menţine potenţialul conflictual la un nivel minim. Mielu Zlate susţine (ibid. se poate instala dependenţa faţă de lider. inspiraţia liderului – transmisă şi subordonaţilor. pp.. se ajunge la exacerbarea încrederii de sine a liderului şi pot apărea comportamente neconvenţionale de tip impulsiv. Ca dezavantaje. care inspiră mândrie. 201-202) că această formă de conducere conduce la performanţe înalte şi la creşterea coeziunii de grup. câştigă respect şi degajă optimism. slăbesc relaţiile intercolegiale.Leadership-ul transformaţional se sprijină pe: influenţa liderului. asigură un grad mare de satisfacţie. consideraţia distinctă dedicată fiecărui salariat în parte. exprimă ataşamentul ridicat faţă de lider şi acceptarea supunerii faţă de acesta. stimularea intelectuală a salariaţilor prin exemplu personal şi îndemn la efort personal.

Pe de o parte sunt presaţi să adopte tot mai multe decizii într-un context determinat de tot mai multe norme şi constrângeri. iar dinamica naturală exterioară creează permanent obstacole în calea finalizării proceselor specifice lor.1). Sistemele artificiale populate.1 Jack Beatty (1998. ele au fost valabile acolo şi atunci. nu ajung de la sine la atingerea unor obiective. Ne putem imagina că grosimea peretelui acestui balon cu proprietăţi elastice poate semnifica însăşi rezistenţa la schimbare. alteori ele pot exploda datorită presiunii interne exercitate de salariaţii nemulţumiţi.1. Concepte de lucru Managerii conservatori şi cei aflaţi la cârma organizaţiilor piramidale se află în impas. Iar dacă totuşi au existat. Pe de altă parte. înţelegând că acestea nici nu au fost scrise vreodată. Presiunea variabilă a mediului extern şi presiunile interne date de grupurile de oameni care le populează fac ca balonul care înveleşte organizaţia să-şi schimbe în permanenţă geometria. grupurile organizaţionale nu mai cred în reţetele manageriale de succes. Poate că ei îşi dau seama că mulţi dintre manageri folosesc instrumente vechi pentru lucruri noi. p. Starea lor fundamentală este entropică. 44) relatează despre impactul pe care l-a avut asupra lui Peter Drucker constatarea că însuşi preşedintele Companiei General Motors şi-a rezervat 150 . Filosofia prezenţei şi permanenţei organizaţiei constă în a gestiona cu inteligenţă câmpurile de forţe şi a găsi mijloacele pentru a creşte elasticitatea peretelui balonului (Figura 6.Capitolul 6 PROCESUL DECIZIONAL 6. Salariaţii cred din ce în ce mai puţin în capacitatea managerilor de a găsi soluţii la problemele zilei de mâine. aşa cum sunt organizaţiile. Figura 6. Uneori baloanele cedează prin colaps sub presiunea mediului extern.

clară sau – pentru viitor – virtual clară. este vorba de existenţa unei probleme structurate. transformându-le în performanţă “. Vorbim despre o problemă nestructurată atunci când starea obiectivă în care se află sau se va afla cel puţin una dintre entităţile la care facem referire nu este sau nu poate 151 . Dacă organizaţia percepe că starea mediului nu este cea aşteptată pentru momentul dat sau dacă anticipează o schimbare de mediu apare o problemă. Pe de altă parte. chiar dacă echilibrul există. Orice dezechilibru între câmpurile de forţe externe şi interne poate duce la regres economic şi la urmări sociale importante. adică problema. cu privire la interacţiunea organizaţiei cu mediul extern. Argumentul preşedintelui la întrebarea-reproş a lui Drucker a constituit o veritabilă lecţie pentru renumitul specialist: „dacă un maistru mecanic […] nu e omul potrivit. e ca şi când am arunca deciziile pe Apa Sâmbetei. Dacă starea obiectivă a unei entităţi (mediul extern. adică o discontinuitate funcţională. juridic. discontinuitatea. El e cel care pune în practică deciziile noastre. aşa este şi acum. În acest caz. managerii pot identifica noi oportunităţi de dezvoltare în măsură să întărească organizaţia şi să o pregătească pentru alte confruntări. organizaţia sau o parte a organizaţiei) este definită. Relaţia dintre organizaţie şi mediul extern este dinamică. Cunoscând mecanismele devenirii mediului extern managerii pot avea cunoştinţă despre constrângerile impuse de mediu aşa încât pot identifica problemele consecvente. Pantha rei spune dictonul lui Heraclit din Efes. decizia privind relaţia dintre entităţi poate fi armonizată printr-o decizie adoptată în condiţii de certitudine. a mediului politic. Procesul decizional reprezintă acţiunea managerială voluntară de răspuns prompt la o stare obiectivă sau de răspuns anticipat la o stare previzibilă. Dinamica pieţei. Principala calitate a unui manager este capacitatea de a înţelege cadrul general în care evoluează organizaţia pe care o conduce. din cel puţin două posibile. O astfel de problemă poate fi rezolvată prin algoritmi standardizaţi. Dacă însăşi starea organizaţiei nu corespunde celei prevăzute pentru momentul dat. cultural şi tehnologic tind să destabilizeze sistemele. administrativ.circa patru ore pentru a analiza munca unui maistru mecanic. este internă. Ca urmare. social. aşa a fost pe vremuri. decizia este materializarea unui comportament reactiv sau proactiv şi implică alegerea unei opţiuni.

care nu numai că orientează pe om spre un anumit tip de comportament decizional. fiind interesate în aceeaşi măsură de soarta întregului grup. şi ele. 1972. Cunoscând trăsăturile de personalitate putem prevedea comportamentul decizional. decizia are o natură dublă: pe de o parte. în centrul problematicii deciziei stă grupul cu nevoile lui. 152 . fiecare îşi aduce contribuţia. În cel de-al doilea caz. Ca fenomen psihologic complex. este un fenomen psihologic individual (decizii individuale) şi. decizia apărând ca produs al activităţii cognitive individuale determinată de coincidenţa sau concomitenţa acţiunii asupra individului a unor categorii multiple de factori de natură strict individuală. Standardele şi criteriile care vor sta la baza procedurii de adoptare a deciziei sunt. În primul caz. este declanşată după un proces de evaluare în vederea realizării unui obiect prefigurat (Ceauşu. este un fenomen psiho-social (decizii colective). un produs interacţional cu potenţe şi valenţe noi. subiectivă. La stabilirea deciziei optime. dar îşi pune amprenta asupra acestuia. al deciziilor colective. Capacitatea de a prevedea îi îngăduie omului să reducă elementele-surpriză ale evoluţiei situaţiei şi să-şi pregătească din timp mijloacele de acţiune. 224). deosebit de importante (Zlate. decizia nu mai poate fi redusă la nici una dintre contribuţiile individuale. însă. decurgând dintr-o trebuinţă. p. finale. a raportării lor în plan afectiv sau comunicaţional. parţiale. diferite de situaţiile întâlnite frecvent. Deciziile individuale sunt strâns legate de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ. Prin decizie se înţelege orice modificare de comportament care.fi definită. Absenţa clarităţii face dificilă adoptarea deciziei pentru că nu mai este posibilă utilizarea algorimilor. eficacitatea acţiunilor omului depinde în mare măsură de calitate previziunilor sale. unul dintre cele mai importante semne care atestă autenticitatea comportamentului uman. pe de altă parte. dar şi obiectivă sau organizaţională. în expresia sa ultimă. în centrul problematicii deciziei stă individul şi trebuinţele sale psihologice. p. ci o sinteză şi generalizare a lor. Ea nu este doar o însumare mecanică a deciziilor individuale. 1981. De aceea. Decizia apare ca o expresie a interacţiunii mai multor persoane. 35). Previziunea rezultatelor diferitelor acţiuni posibile şi alegerea unei anumite direcţii de acţiune reprezintă esenţa actului de decizie.

pp. personal – se poate observa aceeaşi accelerare a procesului de adoptare a deciziilor“ (Toffler.În esenţă. 255– 256) cerinţele unei decizii raţionale sunt: să fie fundamentată ştiinţific. A decide înseamnă a alege dintr-o mulţime de soluţii sau variante de acţiune. iar capacitatea unui conducător de a lua decizii trebuie înţeleasă într-un context mai larg. Deciziile privesc acţiunile oamenilor şi resursele cu care aceştia operează. pe baza standardelor şi criteriilor prestabilite. cât şi performanţele unui conducător depind în cea mai mare măsură de calitatea deciziilor luate şi. ca atare. care vizează raţionalitatea procesului de luare a deciziei. să fie clară şi concisă. desfacere. Zorlenţan (1996. Rolul deciziei în procesele conducerii este esenţial: fără decizii niciuna dintre resursele organizaţiei nu ar putea fi pusă în valoare. 291). organizare. coordonare. 153 . Riscul reprezintă posibilitatea ca un anumit lucru să se producă cu o anumită probabilitate. p. Autorul citat este pesimist atunci când afirmă că „accelerarea schimbării a depăşit capacitatea decizională a instituţiilor noastre. el nu are nici o conotaţie negativă. control) implică necesitatea de a lua decizii. sunt analizate în raport cu capacitatea decidentului de a lua decizii eficiente. Orice activitate a unui conducător şi toate funcţiile specifice procesului de conducere (planificare. În opinia O. Nicolescu şi a colaboratorilor citaţi de T. pe aceea care întruneşte cele mai mari şanse de reuşită în vederea atingerii obiectivelor unui grup. Succesul sau eşecul activităţii de conducere. Se poate constata că „în toate sectoarele şi serviciile corporaţiei – engineering. să fie oportună. să fie împuternicită – adică să fie adoptată de managerul îndrituit în acest sens.. să fie eficientă şi să fie completă. învăţământ. 157). Decizia este asociată unei marje de risc pentru că nu pot fi cunoscute toate influenţele care pot să apară într-un proces complex. . Instrumentele cu care operează managerii sunt deciziile. antrenare. Prin ele se asigură adaptarea organizaţiilor la efectele câmpurilor de forţe la care sunt supuse şi se valorifică potenţialul organizaţiei pentru a-şi atinge menirea. În plus. a conduce înseamnă a lua decizii. ceea ce face ca structurile politice actuale să fie perimate“ (ibid. cu instrumente specializate. cercetare. p. deciziile trebuie să fie astfel formulate încât să-i determine pe executanţi să le pună în aplicare fără rezerve.

de alegere a unei variante de acţiune. După Mack. utilizând o analiză logică a cunoştinţelor relevante. un act de voinţă. Iată. deci. să obţină o schimbare durabilă a situaţiei.În general. 12). ajunge la selectarea deciziei celei mai bune (Zamfir. el caută formal să modifice o situaţie pentru a o face mai conformă cu un anumit model. 1990. el trebuie definit în termeni care să permită cuantificarea pentru că obiectivele nu sunt dorinţe sau aşteptări. un act deliberat. François Allaire susţine (2001. hotărârea de alegere a soluţiei definitive şi alegerea mijlocului de comunicare a deciziei. Pe de altă parte. soluţii posibile. p. Prin obiectiv înţelegem aici fie nivelul de performanţă pe care ni l-am propus în urma analizei anterioare. 154 . că problema poate fi subsumată obiectivului. adică afirmaţiile simple asupra rezultatelor operaţionale ale deciziei. citat de Cooke Steve şi Slack Nigel (1991. În opinia lui Allaire. 112) pentru că subliniază caracterul procesual al devenirii prin hotărâri adoptate în mod iterativ: Organizaţia se confruntă cu numeroase întrebări a căror substanţă sunt problemele. din două sau mai multe posibile. Redăm aici. o schimbare cu cel mai mic preţ sau să evite efectele nedorite pe care schimbarea le produce. Decizia răspunde unei cerinţe definite în mod voluntar anterior sau unei situaţii contextuale. 16). „decizia este un proces dinamic. totuşi. Pentru ca obiectivul să fie realist. consecinţele surogat – interpretările privind evenimentele care decurg din aplicarea deciziei. există trei niveluri ale consecinţelor unei decizii: consecinţele primare. pentru realizarea scopului urmărit“(idem). considerată optimă. problemă. raţional. ca de la cauză la efect sau poate să anunţe definirea altuia. N-o să încercăm să construim o definiţie elaborată a deciziei pentru că este suficient să aşezăm în relaţie termenii: obiectiv. p. obiectivul trebuie să enunţe şi efectele atingerii lui asupra vieţii grupului. se consideră că un proces decizional este raţional dacă. p. p. definiţia dată deciziei de profesorul Ioan Mihuţ (1998. consecinţele esenţiale – efecte concrete al căror impact este scutit de interpretări. 408) că ori de câte ori un grup (sau însăşi organizaţia) îşi propune ca obiectiv rezolvarea unei probleme. fie înlăturarea unui obstacol care obstrucţionează dezvoltarea grupului şi organizaţiei sale.

mai ales.În opinia lui Ioan Mihuţ şi a colaboratorilor lui (1998. prin evidenţierea implicaţiilor de ordin psiho-social şi organizaţional care pot antrena modificări importante la nivelurile grupurilor umane. Tipologia deciziilor În lucrările de specialitate sunt menţionate numeroase tipuri de decizie. 226). Obiectivele deciziei Consecinţe Criterii decizia Variante decizionale Factori aleatori Condiţii obiective Figura 6.1 sunt cuprinse principalele criterii de clasificare şi tipurile de decizii corespunzătoare. toate acestea sunt motive să facă din decizie un act responsabil şi dificil (Figura 6. În Tabelul 6. Din această perspectivă decizia apare ca fiind un reglator al comportamentului uman grupal (Zlate. Nu în ultimul rând. Peste toate. afectând interacţiunea umană în diversele planuri funcţionale (perceptiv. decidenţii se află sub imperiul condiţiilor obiective ale mediului în care evoluează organizaţia. 119).2 6.2. Importanţa acestor clasificări rezidă. corpul variantelor şi corpul criteriilor de apreciere a variantelor decizionale sunt la fel de importante precum este şi considerarea mulţimii consecinţelor variantelor respective. Diferitele tipuri de decizii corespund.2). comunicaţional. p. clasificarea realizându-se în funcţie de mai multe criterii. afectiv etc). altora. 155 . 1981. p. secundare. de regulă unui criteriu principal şi. decidenţii află că există şi factori incontrolabili.

este mai indicat ca deciziile să fie luate în mod individual (cazul problemelor mai simple.1 Criteriul Nivelul ierarhic Gradul de angajare a elementelor sistemului şi perpectiva de acţiune Modalitatea de luare a deciziei Condiţiile în care se iau deciziile Modalitatea de alegere Natura deciziei Tipul de decizie decizii la nivelurile ierarhice superioare (de conducere) decizii la nivelurile ierarhice inferioare (administrative şi de execuţie) decizii strategice decizii tactice decizii operaţionale decizii de corecţie decizii programate (structurate) decizii neprogramate (nestructurate) decizii semiprogramate decizii în condiţii de certitudine decizii în condiţii de incertitudine decizii în condiţii de risc decizii raţionale decizii afective decizii individuale decizii colective (decizii luate în grup) Se impune o precizare: pe fondul unor decizii de tip colectiv. Tabelul 6. în timp ce deciziile la nivelurile ierarhice inferioare sunt decizii tactice. b) în alte situaţii. eliminându-se astfel unele estimări eronate. în această situaţie gândirea colectivă este mai eficace decât cea individuală. nestructurate. cu o singură soluţie. Se pune. grupul putând aduce în discuţie o cantitate mai mare de informaţii relevante. prin aplicarea unui algoritm logic). întrebarea: Care tip de decizie este mai bună? Acest lucru depinde de situaţie. operaţionale sau de corecţie. 156 . structurate. care nu au o soluţie care poate fi găsită printr-un algoritm logic. de specificul ei: a) sunt situaţii în care este mai bine ca deciziile să fie luate în colectiv (este cazul problemelor complexe.Referindu-ne la criteriul nivelului ierarhic. este evident că deciziile la nivelurile ierarhice superioare sunt decizii strategice şi neprogramate (nestructurate). orice act de conducere implică o mulţime de decizii individuale. Problema este de a distinge corect între condiţiile în care deciziile trebuie supuse unor dezbateri colective şi deciziile care trebuie luate în mod individual. în mod firesc.

Maier. 1993.Este preferabil ca deciziile colective să se refere la activitatea colectivă. cele tactice de managerii organizatori şi coordonatori ai proceselor. p. De asemenea. comunicare eficientă şi întelegerea soluţiei. După criteriul orizontului de timp deciziile sunt: strategice. 262). Cele adoptate în condiţii de risc sunt supuse factorilor de influenţă parţial cunoscuţi. curente – menite să corecteze procesele de muncă. artizanii strategiei. arăta că o comparaţie între avantajele grupului şi ale individului în rezolvarea problemei depinde de natura problemei. După criteriul gradului de certitudine sunt: decizii luate în condiţii de certitudine. Ele se întemeiază pe o singură stare a condiţiilor obiective. Deciziile strategice sunt adoptate de managerii de top. soluţie cu un grad înalt de acceptare. chiar dacă aportul lor afectiv la definitivarea deciziei a fost relativ mic sau chiar nul. De prima categorie (deciziile individuale) se interesează în măsura în care aceasta apare ca rezultat al acţiunii asupra individului a unor variabile organizaţionale ce conduc spre o decizie individuală. însă diferenţiat. De cea de-a doua categorie (deciziile colective) este interesantă în şi mai mare măsură deoarece deciziile colective au o extensiune mai mare. ele sunt mult mai intim legate de problema participării. iar cele curente de managerii executivi. Deciziile luate în condiţii de certitudine sunt menite să optimizeze procesele şi să armonizeze eforturile lucrătorilor. într-un studiu dedicat capacităţii grupului de rezolvare a problemei. inovaţie.3). iar cele individuale la activitatea individuală. dar pare a fi justificată în mai multe cazuri. sunt de regulă mai puternice. o soluţie ce trebuie rapid găsită) şi capacitatea conducătorului discuţiei (Vlăsceanu Mihaela. mai greu de zdruncinat şi totodată mult mai eficace. Psihologia socială şi organizaţională este interesată în aceeaşi măsură de ambele categorii de decizii. Aceasta nu este o regulă absolută. dând sentimentul contribuţiei din plin a celor care le iau. care se referă la perioade mai lungi de un an sau care vizează dezvoltarea organizaţiei. tactice – menite să valorifice resursele şi care se referă la activităţi prevăzute a se desfăşura în intervale de timp mai scurte de un an. scopul ce trebuie realizat (soluţie de înaltă calitate. decizii luate în condiţii de risc şi decizii luate în condiţii de incertitudine (Figura 6. adică se subordonează condiţiilor date de două sau mai multe stări 157 . mai ales atunci când sunt corecte.

orizont de timp larg.4 (Cooke şi Slack. 1991. p. gradul de definire – decizii structurate şi decizii nestructurate. gradul de corelare – decizii independente şi decizii interdependente.obiective a căror predicţie este accesibilă decidenţilor. ceea ce face ca soluţia adoptată să conducă la efecte destul de îndepărtate de cele dorite.3 Decizia curentă Decizii în diferite domenii ale organizaţiei Decizii în acelaşi domeniu al organizaţiei Decizii anterioare c) Obiectivul deciziei Influenţele date de celelalte părţi ale organizaţiei Schimbarea politicilor Influenţe ulterioare Decizii prezente Decizii viitoare Figura 6. operaţionale. ? a) b) Câmpuri de forţă ale stărilor obiective Figura 6. Gradul de corelare a deciziei curente poate fi evaluat utilizând diagrama din Figura 6. 24).4 158 . grad mare de risc) şi decizii tactice. asupra cărora decidenţii nu pot face predicţii. Alte criteriile care pot servi la clasificarea deciziilor sunt: gradul de cuprindere – decizii strategice (arie mare de cuprindere. Deciziile luate în condiţii de incertitudine sunt supuse condiţiilor date de două sau mai multe stări obiective.

p. se recunoaşte că există o probabilitate de sută la sută ca un anumit eveniment să se producă. Aici se poate face o distincţie între probabilitatea certificată obiectiv şi percepţia subiectivă privind posibilitatea producerii acelor evenimente.5 Deciziile deterministe. individuale şi de grup. Deterministe Tipuri de decizii Programate Indiduale Probabiliste Neconflictuale Neprogramate De grup Incerte Conflictuale Figura 6. Ion Stăncioiu şi Gheorghe Militaru (1998).5 (1998. altfel spus. intuiţia operează cu utilităţi (Stăncioiu. aşa încât decizia nu este decât un exerciţiu logic necesar. 1998. deciziile sunt luate în condiţii de incertitudine. se bazează pe experienţa şi intuiţia decidentului. Folosită pentru decizii. 149). Deciziile neprogramate . Dacă probabilitatea realizării rezultatelor este cunoscută. Deciziile adoptate în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu se cunoaşte probabilitatea ca un eveniment sau o serie de evenimente să se producă. decizia se 159 . Utilitatea este expresia adimensională a gradului de satisfacţie pe care-l înregistrează decidentul optând pentru o anume soluţie. dacă probabilitatea realizării rezultatelor este necunoscută. care pot fi aplicate atunci când nu există nici o îndoială că o anumită stare se va produce. Deciziile probabiliste se adoptă în condiţiile în care probabilitatea ca un eveniment sau o serie de evenimente să se producă este inferioară valorii maxime (100%). adoptarea deciziilor nu poate fi formalizată. singura metodă recunoscută fiind derularea diferitelor scenarii imaginate de decidenţi şi alegerea variantei care prezintă cea mai mare credibilitate. clasificarea deciziilor poate fi reprezentată schematic ca în Figura 6. În opinia lor. p. În primul caz.probabiliste şi incerte. în aceste situaţii. au dedicat două capitole proceselor decizionale. deciziile pot fi adoptate în condiţii de certitudine sau în condiţii de risc. 153).Autorii unui excelent manual de management.

Decizia în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu este cunoscută decât parţial sau deloc starea obiectivă a mediului. exprimarea subiectivismului şi a intereselor personale. cu cât determinarea probabilităţii de manifestare a condiţiilor respective este mai exactă. Deciziile tactice vizează utilizarea resurselor. sunt mai des întâlnite la nivelurile ierarhice executive. Decizii individuale decurg de obicei din deciziile strategice. este întemeiat ştiinţific. necunoaşterea mecanismelor de alegere a criteriilor.. Deciziile în condiţii de certitudine . pe baza unor evaluări cantitative. soluţionarea unor conflicte majore etc. pe baza valorii de speranţă matematică maximă. Deciziile strategice vizează atragerea de resurse. procesul beneficiază de experienţa şi expertiza tuturor participanţilor. contează pe capacitatea 160 . are şanse să se bazeze pe mecanisme de raţionalitate.când probabilitatea de realizare este maximă (egală cu 1) . transformarea structurală. decizia se adoptă pe baza celui mai bun rezultat care corespunde criteriului devalidare ales. Al doilea caz se referă la existenţa unei mulţimi de condiţii obiective. a variantelor şi a mijloacelor de validare şi evaluare a lor. se adoptă rapid. Rezolvarea unei asemenea probleme se face prin metode matematice. reprezintă expresii concrete ale strategiilor şi politicilor adoptate la nivelul top managementului. Decizii colective reprezintă o formă de manifestarea a managementului participativ. acte de care depinde dezvoltarea organizaţiei. sunt operative. cu atât soluţia va satisface în mai mare măsură criteriile alese. conduc la satisfacerea nevoii de participare la conducere pentru managerii de rang inferior.adoptă pe baza unui criteriu de optimizare. ca urmare. În cazul incertitudinii. dar care au diferite grade de probabilitate. Printre dezavantajele care caracterizează adoptarea individuală a deciziilor se remarcă riscul unei slabe informări. probabilitatea lor de manifestare este încă una dintre necunoscute. ceea ce face ca decizia să aibă mai multe variante este dat numai de multitudinea condiţiilor obiective care o condiţionează.sunt caractertizate prin cunoaşterea deplină a condiţiile obiective şi a faptului că fiecare dintre ele are probabilitatea maximă de manifestare. fiecare acţiune preconizată conduce la un rezultat determinat. în al doilea. previzibil. în plus.

iar numărul decidenţilor este mai mare decât 3. Decizia de grup nu trebuie să fie independentă de opiniile individuale ale participanţilor. se stabileşte o ierarhia variantelor care exprimă opinia grupului. minimalizează consecinţele nedorite ale deciziei. formularea soluţiilor posibile şi evaluarea validităţii lor. Dacă o anumită variantă urcă pe scara preferinţelor fiecărui decident. Etapele preliminare ale procesului decizional Adoptarea deciziei urmează algoritmul: identificarea obiectivului. Variantele pentru decizia colectivă trebuie să se înscrie în perimetrul celor cinci condiţii imaginate de J. fără a ţine seama de opiniile celorlalţi participanţi la adoptarea deciziei. 6. În mod facil. astfel. dar indicarea ei şi 161 . Ioan Mihuţ ne încredinţează că utilizarea anumitor metode matematice le permit decidenţilor să depăşească paradoxul lui Arrow şi să identifice cea mai bună dintre soluţiile posibile. 4. Decizia de grup nu trebuie să fie identică cu opinia unui anumit membru al grupului. hotărârea de alegere a soluţiei pe care decidentul o consideră a fi optimă. în final. renunţarea la cea de-a treia condiţie face ca decizia să poată fi totuşi adoptată. 5. formularea problemei derivată din acel obiectiv. 3. Validarea variantelor decizionale trebuie realizată prin aceeaşi metodă pentru fiecare în parte. 2. Arrow (apud Mihuţ.K.3. se aplică rapid.creativă a grupului de decidenţi. aceasta trebuie să urce şi pe scara comună grupului. comunicarea deciziei şi. evaluarea rezultatelor obţinute prin aplicarea deciziei. 1998. Arrow menţionează paradoxul acestui model. Dacă decizia ce se referă la variantele enunţate ca posibile exprimă o ordine de dependenţă acceptată de grup. 125): 1. susţinând că nici o decizie de grup nu poate satisface simultan toate cele cinci condiţii dacă există mai mult de două variante. ierarhia nu trebuie modificată când se enunţă o nouă variantă. Soluţia unei probleme poate fi găsită de oricare dintre participanţii antrenaţi în actul conducerii. În paginile 125-126 ale lucrării citate. culegerea şi analiza informaţiilor care se referă la problemă. p.

2 – Recunoaşterea problemei.. Recunoaşterea problemei reprezintă formarea convingerii că nevoia luării deciziei este reală. 2. generată fie de procesele organizaţionale. 8 – Implementarea deciziei. Obiectivele trebuie enunţate astfel încât să 162 .6). pp. Stabilirea obiectivelor se referă la determinarea şi explicitarea obiectivelor pe care trebuie să le satisfacă procesul decizional. 4 – Înţelegerea problemei. 6 – Evaluarea opţiunilor.6 1. 3 – Stabilirea obiectivelor. 3 4 2 Ciclul rezolvării problemelor 1 6 5 Luarea deciziei 8 7 Legenda: 1 – Observare/monitorizare. 1991. fie elemente ale mediului ambiant. Luarea deciziei reprezintă doar o parte a ciclului şi este centrată pe problema alegerii unor trasee alternative de acţiune (vezi Figura 6. 5 – Indentificarea opţiunilor. 4-5) arată că rezolvarea problemelor este un proces ce presupune conştientizarea existenţei unei probleme.hotărârea de a o pune în aplicare revine în exclusivitate managerului. Cooke Steve şi Slack Nigel (op. Observarea – etapă iniţială a procesului decizional şi perioadă de reflecţie – are ca efect conştientizarea nevoii unei decizii potenţiale. Figura 6. se bazează pe demonstraţii evidente şi argumentate. cit. interpretarea şi diagnoza problemei şi implementarea soluţiei cele mai potrivite. 3. 7 – Alegerea soluţiei optime. care îşi asumă răspunderea pentru aplicarea ei şi pentru efectele pe care aceasta le poate produce.

calitatea deciziei ce trebuie luată. este mult mai simplu.anuleze ruptura dintre starea de fapt şi ceea ce se doreşte. 4. 9. Înţelegerea problemei corespunde diagnozei naturii problemei. nu pe simptomele ei. atunci opţiunile sunt deja clare. Decidentul trebuie să se centreze asupra cauzelor problemei de rezolvat. Aceasta trebuie transpusă într-o manieră formalizată şi operaţională. Dacă se va lua o decizie pe baza unei diagnoze simptomatice. 7. Importanţa clasificării problemei la care decizia trebuie să răspundă derivă din cerinţa implementării deciziei. Alegerea soluţiei optime este un moment al deciziei extrem de complex. Implementarea deciziei se referă la realizarea schimbărilor conform alegerilor făcute şi este dependentă în mare măsură de aptitudinile managriale. Această fază implică interpretarea şi apelul la obiectivele companiei. Dacă limitele deciziei au fost bine stabilite. în 163 . cine trebuie informat cu privire la decizia luată. Definirea problemei reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte legate de actul deciziei Orice proces decizional porneşte de la întrebarea: Ce problemă trebuie rezolvată? De modul în care este definită problema de rezolvat depinde întregul proces decizional. decizia luată ar putea îmbunătăţi o situaţie. iar dacă este vorba despre un proces multidecizional. din necesitatea de a o transforma în acţiune efectivă. totodată. Evaluarea opţiunilor se referă la adecvarea dintre opţiunile determinate şi obiectivele asumate. cine trebuie să fie consultat în elaborarea ei şi. 5. dacă este vorba de o singură decizie. 8. Formularea corectă a problemei are mari şanse de a conduce la răspunsuri corecte. Indentificarea opţiunilor este predeterminată de modul în care a fost definită decizia în etapele anterioare. Monitorizarea reprezintă evaluarea eficienţei aplicării deciziei legată de reducerea neajunsului iniţial sau de rezolvarea problemei. atunci procesul implică în mod esenţial tehnici de creativitate. atunci se produc interacţiuni inerente multiple cu aspecte privind politicile organizaţionale. şi nu prin descoperirea şi definirea problemei reale. Iar pentru a specifica autoritatea şi responsabilitatea asociate diferitelor tipuri de decizii ce trebuie luate este necesar să se ştie exact cine trebuie să ia decizia. dacă decizia a fost definită în termeni largi. 6.

în cele ce urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei. credinţe sociale sau politice şi. argumentativă şi deductivă şi reprezintă esenţa luării deciziei. dar nu ar putea să rezolve problema reală. pentru a lua o decizie. criteriul costurilor financiare poate fi perceput ca fiind relevent. Astfel. p. Percepţia conform căreia costurile care nu pot fi cuantificte nu aduc prejudicii la fel de grave faţă de cele exprimate în bani este deseori păgubitoare. fiinţele umane). raţională. impactul deciziei asupra funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei. Una dintre capcanele în care managerii supuşi presiunii urgenţei cad în mod frecvent este confundarea problemei cu soluţia (superficială) pe care o intuiesc. Gândirea convergentă este utilă în situaţiile în care nu există un singur răspuns evident. în scopul de a proteja calitatea procesului decizional. De multe ori acest mijoc este lent şi poate părea ineficient. Există două modalităţi distincte de a rezolva o problemă: prin gândire convergentă sau divergentă. numărul factorilor calitativi afectaţi de o decizie (principii de bază ale conduitei. Există o problemă într-un domeniu dacă se pot formula întrebări în legătură cu acel domeniu. Este necesară încadrarea problemei în domeniul cu impactul cel mai relevant pentru a permite alegerea criteriilor celor mai potrivite (obiective) în vederea adoptării deciziei. Peter Drucker (apud Stanciu. valori etice. cel mai important. Modalitatea respectivă este foarte rapidă şi eficientă. clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a acesteia prin decizie.cel mai bun caz. Existenţa unei probleme poate fi constatată prin identificarea dezechilibrelor interne sau a celor date de relaţia cu exteriorul organizaţiei. periodicitatea sau unitatea deciziei. convergând spre soluţie. dar îmbunătăţirea imaginii ar putea însemna mai mult decât atât. Ei uită că în privinţa unei probleme trebuie formulate mai întâi întrebări şi că deabia apoi trebuie căutate răspunsurile posibile şi răspunsul cel mai nimerit. implicit analizarea problemei. de exemplu. pentru a genera o serie de idei şi posibilităţi de rezolvare şi cea convergentă. Gândirea convergentă: este logică. 86) propune patru criterii de clasificare. în funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate. 2003. Gândirea divergentă este procesul prin care de generează idei. Le redăm. În procesul de soluţionare a unei probleme este nevoie de ambele forme de gândire: cea divergentă. Prin urmare. 164 . Se porneşte de la un număr mare de posibilităţi.

în scopul de a proteja calitatea procesului decizional. Peter Drucker (1993. cel mai important.). negocierea contractelor. Din prima categorie fac parte obiectivele curente care descriu activitatea managerială: atragerea şi alocarea resurselor. Se decide asupra volumului şi calităţii informaţiilor necesare pentru luarea deciziei. p. Acest lucru poate grăbi adoptarea deciziei. credinţe sociale sau politice şi. nu atât în colectarea datelor sau informaţiilor cât în examinarea şi interpretarea lor. dar alteori o poate compromite printr-o greşită încadrare.Uneori problema poate fi prezentată în termeni care prefigurează soluţia. A pune problema sub forma răspunsului poate fi la fel de greşit precum nesoluţionarea problemei. asupra relevanţei şi validităţii datelor disponibile şi asupra surselor din care se vor obţine. implicit analizarea problemei. impactul deciziei asupra funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei. Sarcina cea mai dificilă constă. Care ar putea fi obiectivele care să impună adoptarea unei decizii? Considerăm că acestea sunt legate de stări de normalitate. Prin urmare. Le redăm. 361) că uneori problema este prezentată în termeni de simptome. de fenomene perturbatoare sau de prefigurarea schimbării. A prezenta problema sub forma întrebării: cum îi putem îndepărta pe salariaţii care întârzie frecvent la serviciu? prefigurează o decizie privind concedierea – decizie care nu va conduce la rezolvarea problemei. selecţie. clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a acesteia prin decizie. integrare. 165 . fiind menite să întreţină funcţionarea sistemului. el atrage atenţia asupra faptului că a identifica doar aspectele superficiale ale problemei nu poate conduce la rezolvarea ei ori cât de raţională a fi decizia. periodicitatea sau unitatea deciziei. Deciziile acestei categorii de activităţi sunt de ordin tactic. organizarea şi coordonarea proceselor de producţie. mobilitate etc. valori etice. salarizare. în funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate. Obţinerea datelor se referă la necesitatea de a colecta informaţii sigure şi cu un grad crescut de relevanţă pentru explicarea şi clarificarea situaţiei. numărul factorilor calitativi afectaţi de o decizie (principii de bază ale conduitei. fiinţele umane). în cele ce urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei. Gary Johns susţine (1996. p. însă. antrenarea personalului şi gestionarea problemelor curente legate de viaţa acestuia (recrutare. 86) propune patru criterii de clasificare.

1990. 89) afirmă că „este deja o banalitate să subliniezi importanţa capacităţii de a actualiza datele pertinente pentru problema de rezolvat «aici şi acum» şi de a le ordona într-o strategie eficientă“. Cele mai multe decizii se bazează pe o cunoaştere incompletă. 39). astfel încât să fie conştient de riscul pe care îl implică decizia. p. fie în legătură cu capacităţile limitate ale decidentului de a integra chiar şi informaţiile de care dispune. p. el poate prezenta un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte calitatea lor pentru că el nu ştie cu exactitate cât de bune sunt cunoştinţele şi informaţiile de care dispune. ceea ce înseamnă că decizia nu este infailibilă fiind supusă unor corecţii permanente. ca şi de gradul de precizie şi rigurozitate ce poate fi aşteptat prin implementarea deciziei. idee pe care o putem valorifica şi în teoriile asupra deciziei: Atâta vreme cît jocul are o informaţie incompletă. în jocurile cu informaţie completă. cit. avantajul revine celui care ştie şi poate să obţină un supliment de informaţie. Este vorba de ceea ce numim incertitudinea cognitivă a decidentului. Lyotard (1993. p. Dar. 86): a) decidentul să fie conştient de precaritatea informaţiilor şi cunoştinţelor disponibile. care constituie propriu-zis o «mutare». fie din pricina costurilor prea mari implicate de obţinerea ei. în achiziţia unui asemenea supliment. Cătălin Zamfir defineşte incertitudinea cognitivă referindu-se la incompletitudinea şi fragilitatea cunoştinţelor relevante în raport cu un proces decizional specificat (Zamfir. Această nouă aranjare se obţine cel mai adesea prin punerea în conexiune a unor serii de date considerate pînă atunci independente. fragilitatea se referă la calitatea lor. Această capacitate de a articula înpreunînd ceea ce nu era astfel mai înainte se poate numi imaginaţie. el va trebui să recurgă la presupuneri şi aproximări. 166 . Dacă incompletitudinea cunoştinţelor relevante se referă la cantitatea acestora. cea mai bună performativitate nu poate consta. Ea rezultă dintr-o nouă aranjare a datelor. prin ipoteză. fie datorită imposibilităţii de a obţine informaţia. el aduce în prim plan importanţa informării în abordarea jocurilor strategice. (p. chiar şi atunci când decidentul posedă toate cunoştinţele şi informaţiile relevante. Viteza este o proprietate a unei astfel de capacităţi.Aici se impune o precizare.. b) decidentul să ştie măcar ce informaţii îi lipsesc sau care este zona cu o incertitudine mai mare. Pentru a lua o decizie validă se impun două cerinţe (op. 90). Mai departe.

a diletanţilor. decidenţii sunt sufocaţi de avalanşa informaţiilor. însă. să ne mai gândim. Poate fi vorba de nehotărâţi sau de oameni care văd în orice loc o problemă ascunsă. a întreprinzătorilor grăbiţi sau chiar a aventurierilor. adevărate sau nu.Informaţiile pot fi de substanţă sau superficiale. validitatea şi altele sunt cerinţe care pot asigura calitatea informaţiilor. Aceşti manageri fac parte din tagma temerarilor – a celor ce-şi asumă conştient riscuri. particulare sau generale. complete sau incomplete. colectarea informaţiilor deciziei trebuie să dispună de o serie de particularităţi: să fie necesare. Identificarea soluţiilor alternative nu reprezintă neapărat şi garanţia deciziilor corecte. În vederea elaborării. exacte. ale suspicioşilor. gradul de completitudine. Deşi timpul îi poate presa. meticuloşii. Să mai vedem. cunoscute de una sau de mai multe entităţi. cu impact modest sau cu impact puternic etc. Ţinând cont de faptul că unii dintre manageri se declară mulţumiţi cu atât cât s-a putut obţine ca informaţie şi fiind încrezători în potenţialul lor managerial. mai complexă decât pare a fi la prima vedere. pertinente. Apartenenţa la problemă. pot greşi. Alterori. că examinarea unui evantai mai larg de alternative posibile va împiedica cel puţin luarea unei decizii greşite tocmai datorită luării în consideraţie a mai multor soluţii. Coroborat cu presiunea timpului există premise pentru adoptarea unei decizii de slabă factură. Problema căutării informaţiilor asupra unei probleme este că rareori ne putem da seama dacă informaţiile pe care le avem au calităţile necesare pentru a adopta o decizie în suficientă cunoştinţă de cauză. 167 . pentru că este evident că fiind vorba de numeroase surse datele nu concordă pe deplin. să nu ne pripim sunt vorbele lor. simple sau complexe. credibile sau nu. Uneori decidenţii obţin informaţii insuficiente şi/sau de slabă calitate. ei cer din ce în ce mai multe confirmări privind cele aflate. recente şi eficiente din punct de vedere economic. complete. bazându-se pe simpla intuiţie. Este de presupus. cei care nu vor să rişte. Unde sunt decidenţii care ştiu când informaţia a atins masa critică pentru a decide? Prin masă critică înţelegem aici acel pachet de informaţii care întruneşte condiţiile de calitate. Aceştia sunt hiperprudenţii. valabile sau perimate.

Problemele atipice nu pot fi rezolvate decât arareori prin decizii unipersonale. 168 . motivarea salariaţilor. este uimitor cât de mult poate percepe o persoană prin educarea sistematică a imaginaţiei (Vlăsceanu Mihaela. profitul etc. încercând să ne apropiem de soluţia optimă după un timp anume sau facem efortul şi ne asumăm riscurile unei abordări exhaustive dar consumatoare de mai mari resurse? Acceptăm să adoptăm decizia chiar dacă nu avem suficiente informaţii asupra problemei? Este mai important factorul timp decât calitatea deciziei bazată pe cunoştere aprofundată? Trebuie să fie decizia complet logică sau poate fi adoptată pe o cale intuitivă? Poate fi adoptată decizia pe baza unor informaţii în care decidenţii nu au încredere? Pe lângă cele prezentate. Considerăm că este mai nimerit să rezolvăm cât mai rapid măcar unul dintre aspectele unei probleme sau merită să facem toate eforturile pentru a încerca să rezolvăm problema în toată complexitatea ei? Acceptăm să adoptăm deciziile în mod iterativ. dar implică şi considerarea restricţiilor induse de o anumită soluţie (posibilităţi financiare. 1993. p. deductive sau inductive şi apare ca necesar lucrul în echipă. soluţiile posibile pe care managerul sau grupul de decizie le identifică trebuie să treacă prin filtrul criteriilor de validare. 140). Dacă soluţiile deciziei nu pot fi obţinute prin logica unui algoritm trebuie căutate analogii. a elimina dintru început alternativele inacceptabile din perspectiva implementării lor.Peter Drucker afirma că soluţiile alternative sunt singurul nostru instrument de a mobiliza şi educa imaginaţia. Indiferent dacă opţiunile pot sau nu pot fi obţinute pe calea algoritmilor. Acestea pot privi performanţa. Etapa este la fel de importantă precum sunt şi cele deja prezentate: se adoptă mai întâi criteriile care pot valida decizia. imaginea organizaţiei. Identificarea sau determinarea condiţiilor necesare soluţionării problemei înseamnă a stabili activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. aplicate metode iterative. politica de personal etc). A stabili restricţiile unei situaţii presupune de fapt a decide ce nu trebuie făcut şi nu ce trebuie făcut. includerea avantajelor tehnicilor probabilităţilor poate conduce la variante decizionale cu mai mari şanse de validitate. se caută algorimii potriviţi pentru elaborarea variantelor posibile şi se procedează la formularea acestora.

metoda ELECTRE – pentru condiţii de certitudine. unice instrumente în măsură să proceseze factorii implicaţi în procesul asupra căruia urmează să se decidă. acest aspect solicită o gestionare adecvată a timpului de analiză şi a timpului de opţiune pentru fiecare alternativă dintr-un set disponibil. dacă ea are în vedere restricţiile impuse unei soluţii în faza definirii problemei. care ar trebui să fie ordinea activităţilor într-un interval de timp dat? Vă aduce cumva aminte această întrebare de problemele de matematică din şcoala generală? Validitatea soluţiilor posibile este pusă în evidenţă prin citerii legate de costuri. metoda arborelui decizional – pentru condiţii de risc. dar implicând cea mai mică investiţie de efort uman şi financiar şi cât mai puţine perturbări la nivelul organizaţiei. energia sau capacitatea de înţelegere a oamenilor care urmează să implementeze un anumit curs de acţiune. Alegerea se va face pe baza criteriilor prezentate în Tabelul 6. imaginea organizaţiei. efecte. dispunând de şapte camioane şi de 12 şoferi. profitul şi gradul de risc. printre acestea. metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă – pentru condiţii de incertitudine. impactul ei din punct de vedere al problemelor considerate în faza de analizare a problemei. decidentul va trebui să aleagă soluţia despre care se crede că va contribui cel mai eficient la rezolvarea problemei. aspra soluţiei care să răspundă la întrebarea: având 14 furnizori de lapte aflaţi în tot atâtea locaţii. motivarea. Pe baza evaluării alternativelor disponibile. urmând a obţine produse lactate în trei unităţi disparate şi ţinând cont de faptul că distribuţia se realizează prin 20 de magazine diferite. Evaluarea soluţiilor posibile la întrebările formulate în jurul problemei trebuie realizată prin mijloace fundamentate ştiinţific. Modelele de raţionalizare a procesului decizional răspund diferitelor tipuri de decizii. decidentul trebuia să aibă în vedere următoarele aspecte cu privire la fiecare alternativă: dacă soluţia va elimina reapariţia condiţiilor care au determinat necesitatea schimbării. ce alte beneficii specifice s-ar putea obţine prin aplicarea ei. Alegerea unei alternative trebuie să ia în considerare competenţa.Evaluarea soluţiilor posibile trebuie întemeiată pe algoritmi formali. Necesitatea de a considera acele alternative care vor conduce la cele mai bune rezultate. 169 . Caracterul de urgenţă impus de o situaţie şi timpul optim de luare a deciziei sunt corelate cu valoarea unei decizii.2 Riscul Criteriul economic Timpul disponibil Resursele umane Asumarea rezultatelor alegerii făcute şi evaluarea corectă a raportului dintre riscul anticipat şi rezultatele aşteptate. durata aplicării.2. Tabelul 6. Pentru a găsi soluţia cea mai bună. Cum altfel ar putea un manager să decidă. de exemplu.

scăderea se tratează cu soluţii aflate în opoziţie de fază. 366) şi. mai ales atunci când ştiu că soluţiile lor au fost încă de la început nesatisfăcătoare. ameninţarea. aplicării şi evaluării deciziilor poate fi alterat de percepţii. reiterarea poziţiei iniţiale faţă de opţiuni fără argumentare). p. . Nu în ultimul rând. în opinia lui Allaire (2001.constrângerea socială oarbă (argumentul de autoritate. apelul la tradiţie. Astfel. cosiderarea ca dat.413) există patru tipuri de validare a soluţiilor/argumentelor: . adică orice referinţă care face trimitere la valori dezirabile. generalizarea sau extrapolarea nejustificată a experienţei personale. mai ales. resursele disponibile. În plus. Erorile care se pot face în această fază sunt: de halo – unul dintre criteriile de validare pare să fie mult mai important decât altele. normele organizaţionnale etc. de similitudine – dacă datele sunt asemănătoare.apelul la „adevărurile universale“. pp. ale celor asupra cărora se aplică decizia. decidenţii se dovedesc incapabili să reevalueze efectele deciziilor lor. p. 1998. la norme de conduită aflate în uz şi acceptate. să ignore mărimea eşentionului asupra căruia se face sondarea validităţii deciziei adoptate. . 412 . indiferent dacă sunt sau nu valide în cazul dat. rezolvarea trebuie să fie aceeaşi.constrângerea situaţională (experienţa personală unică. Gary Johns (1998. supoziţii şi comportamente greşite Gary Johns (p. nevoile de creştere şi apărare a membrilor. decidenţii tind să fie prea încrezători în valoarea deciziilor lor.Mecanismle de alegere a soluţiei sunt multiple. 368) condsideră că deciziile succesiv 170 . Uneori.). de contrast – dacă tendinţa de creştere a fost soluţionată într-un anume fel. managerii nesocotesc a mai face evaluarea costurilor aplicării deciziilor lor sau trec peste etapa evaluării efectelor deciziilor. să evite să aprofundeze informaţiile pe care le obţin după adoptarea deciziilor şi care par a le invalida. pe măsură ce datele mediului se modifică şi alterează condiţiile de aplicare. şantajul. Procesul adoptării.apelul la „bunurile universale“. 370). . să caute informaţii care să confirme că soluţiile pe care le-au adoptat sunt valide. variantele decizionale trebuie să răspundă nevoilor de acceptabilitate ale superiorilor decidenţilor (Johns. Altfel spus. o decizie de calitate are şi proprietatea că nu conduce la adoptarea altei decizii corective. prejudecăţile.

Calitatea unei decizii comportă mai multe componente: antrenează costuri reduse pentru adoptare. March se ocupă de caracterul strategiilor adoptate de decidenţi: nedefinit. Acest tip de responsabilitate este un mod înţelept de a-i învăţa pe manageri să nu se teamă de eşecuri. În condiţiile în care decizia se negociază. relativ incoerent şi lipsit de atributul reproductibilităţii.să adopte o anume soluţie care să îi satisfacă parţial pe fiecare. există mari şanse ca participanţii la decizie .atrag după sine. poate fi aplicată imediat. Astfel se previne escaladarea în cazul când primele rezultate sunt <neclare>. ambiguu.motivaţi de interese diferite . Adoptarea deciziei James March este unul dintre contestatarii procedurilor de adoptare raţională a deciziilor. Schimbaţi încadrarea înspre economie mai degrabă decât înspre cheltuială. este oportună. 6. aplicarea nu conduce la apariţia altor probleme. este eficientă.4.proces pe care îl numeşte escaladarea angajamentului faţă de un curs evident eşuat al acţiunii . costuri nerecuperabile. Proiectele sunt promovate 171 . la adoptarea ei s-a ţinut seama de efectele ei principale şi secundare. Considerăm că aceste atribute nu sunt expresia iraţionalului. – Fixaţi obiective specifice ale proiectului în lucru care trebuie atinse ca precondiţie a investirii de resurse suplimentare. în avalanşă. Paris. 1991). În lucrarea Décision et mise en œuvre: une série d`ambiguïtés (Les Editions d`organisation. ceea ce înseamnă că presupune costuri scăzute.defectuoase . de obstacolele privind aplicarea ei şi de reacţia celor asupra cărora se răsfrâng prevederile ei. Reţeta pe care Gary Johns o recomandă celor aflaţi la conducerea organizaţiilor sau grupurilor în vederea prevenirii escaladării angajamentului faţă de efectele nedorile ale aplicării deciziei eronate este consistentă: – Încurajaţi experimentarea reîncarării continue a problemei pentru a evita căderea în cursa sentimentului că tot mai multe resurse trebuie investite. ci a strategiei de identificare a soluţiei satisfăcătoare pentru părţile implicate în proces. – În evaluarea managerilor puneţi mai mult accent pe felul în care au luat decizia şi mai puţin pe rezultatul ei.

64-65): raţionalitatea contextuală – comportamentul ce constă în a face o alegere este îngropat în sub numeroase alte subiecte care-i preocupă pe actori (este vorba de o formă de derobare). presiunea timpului. Conştienţi sau nu. raţionalitatea adaptivă – indivizii şi grupurile învaţă din propria experienţă. Dincolo de linearitatea modelului raţional. Teoriile bazate pe raţionalitate. recunoscând imposibilitatea realizării tuturor acestor condiţii. 1998. după principiul încercare-eroare. 172 . jocul actorilor implicaţi. risc sau incertitudine al şirului de consecinţe care decurg din fiecare opţiune în parte. interesul imediat (uneori personal) sunt factori care-i conduc la o raţionalitate limitată. perntru a găsi soluţia optimă. să poată măsura gradul de incertitudine. 1998. iar nu premise ale acesteia. decidenţii se opresc la prima soluţie satisfăcătoare pe care o întâlnesc. ei aleg prima soluţie satisfăcătoare. Concepţia lui James March şi Herbert Simon despre adoptarea deciziilor se bazează pe teoria raţionalităţii limitate. rutina. raţionalitatea de tip joc – decizia colectivă rezultă din obiectivele şi calculele individuale ale unor actori aflaţi în interrelaţie. aceste condiţii trebuie îndeplinite simultan. raţionalitatea procesuală – alegerile operate dobândesc sens nu atât prin rezultatele lor. Ca urmare. să fie capabil să clasifice toate şirurile de consecinţe ale diferitelor posibilităţi de opţiune.pentru că reprezintă un numitor comun al intereselor părţilor. ei afirmă că decidenţii nu aleg soluţia optimă. Psihologul James March identifică formele raţionalităţii limitate (apud Lafaye. cât în însuşi procesul de luare a deciziei. pp. într-o ordine a preferinţelor. pp. Complexitatea situaţiei. capacitatea limitată de a procesa informaţia. James March şi Herbert Simon propun un model pragmatic. şi nu efectul deliberării raţionale până la capăt. dar şi cele care sunt susţinute de modele statistice pornesc de la postulatul conform căruia decidenţii caută întotdeauna soluţia optimă. raţionalitatea a posteriori – intenţiile şi obiectivele reprezintă rezultate ale acţiunii de luare a deciziei. 37-38): decidentul trebuie să aibă sub ochi gama completă a posibilităţilor de alegere. Această abordare are limite importante (Lafaye.

Probabilitatea rezultatului 0.4 x 0. Un fenomen interesant despre care vom face c\teva consideraţii se referă la adoptarea deciziilor în condiţii de incertitudine.1 = 0. de exemplu în Figura 6. În această situaţie.4 x 0.5 = 0. o asemenea abordare poate fi acceptată numai dacă se face o prospecţie asupra viitorului organizaţiei.6 x 0. James March.5 = 0. optimizarea calităţii deciziei trebuie să se bazeze şi pe factorul timp: 173 .6) Termen amânat (0.36 Figura 6. Am mai subliniat în lucrare că timpul este una dintre variabilele care intră în complicata formulă a deciziei.O strategie de adoptare a deciziilor şi mai puţin ortodoxă (Michaël Cohen. după părerea noastră.7 (apud Cooke şi Slack. preferinţele factorilor de decizie sunt ambigue. i se atribuie fiecărei opţiuni parţiale probabilitatea ei de apariţie (un număr cuprins între 0 şi 1). potrivit ei. 1991.4) Depăşirea bugetului (0.30 Încadrarea în buget (0. sunt importante tatonările şi fluctuaţia de angajare personală a participanţilor (Lafaye. Acestea se bazează pe evaluarea corectă a informaţiilor. 1998.04 Încadrarea în buget (0.5) Termen respectat (0.9) 0. p.9 = 0. 171). mecanismul alegerii variantei de adevăr se face operând cu matricea decizională. 1991) este cunoscută sub numele de „garbage can“. 66).6 x 0.5) 0. aşa cu apare. Johan Olsen. resurselor.1) Depăşirea bugetului (0.7 Încercările de anulare a riscului în adoptarea deciziilor s-a concretizat în elaborarea a numeroase metode şi mijloace matematice numite raţionale. dacă decizia rămâne structurată pe repere strategice. neajunsurilor instituţionale şi oportunităţilor.30 0. p.

prin diminuarea posibilităţilor de informare. Dinamica mediului face ca deciziile să stea sub semnul riscului. în defavoarea obiectivităţii. tot aşa cum este şi mediul de afaceri. p. a decela toţi factorii de care va depinde un proces în viitor şi a prevedea efectele lor asupra evoluţiei de mai târziu. aşa încât spectrul deciziilor – de la raţional la iraţional . cererea contribuie la creşterea incertitudinii. 41) consideră că plaja dintre raţional şi iraţional este un continuum. dar la adoptarea lor predomină subiectivismul. a dinamicii vieţii politice şi administraţiei. Petru Prunea (2003. Este greu. poate apărea astăzi perimat. a goanei după câştig sau a precipitării. îndeosebi. pot fi mai mari decât cele rezultate dintr-o decizie pripită. după acumularea în timp a tuturor datelor posibile. ca şi viaţa unei organizaţii. fără a afecta însă posibilităţile de de creştere a eficienţei economice. deseori. Paralela pe care autorul citat o face nu este întâmplătoare: afacerile. Bunele aproximări (raţionale) sunt aplaudate cu politeţe.costurile adoptării unei decizii în mai bună cunoştinţă de cauză. este este vorba despre decizii adoptate raţional în condiţii de incertitudine şi alteori de decizii riscante. caracterul raţional al deciziei se poate deprecia. În opinia lui Petru Prunea (2003. Raţionalitatea limitată în luarea unei decizii nu este decât rareori expresia incompetenţei. dacă nu imposibil. dar intuiţiile sunt ovaţionate. Observăm aici că. Chiar în bune condiţii de informare. aflat între securitatea totală şi incertitudinea deplină. absenţa lor este hulită. prin natura lor. ea poate fi pusă mai degrabă pe seama imposibilităţii anticipării mişcărilor concurenţilor. odată cu evoluţia în timp a factorilor de mediu. neviabil. aşa cum este o vorbă goală să spunem: dacă hotăram eu. flexibile. chiar dacă judecata a fost dreaptă. Orice decizie conţine dimensiunea riscului pentru că. Ceea ce ieri părea raţional. capabile să asimileze idei moderne şi să asigure progresul“. p. sunt guvernate prin decizii. A-i judeca pe cei care iau decizii nu este simplu. Deciziile numite iraţionale nu sunt lipsite de judecată. luată pe baza unor informaţii minimale. 174 .prefigurează radiografia afacerii – de la certitudine la incertitudine. era altfel. este imposibil a prevedea natura şi cuantumul factorilor de influenţă asupra acţiunii premeditate. deschise la nou.“ Iar „deciziile care nu decurg dintr-o gândire deterministă au un nivel de incertitudine recunoscut şi sunt. decizie corectă şi raţională. inoportun sau contraproductiv. 43) „piaţa şi. uneori.

care pot avea efecte devastatoare în plan economic sau social.. dacă q nu se va desfiinţa şi dacă m va fuziona cu w. noi. dar proiectele cele mai echilibrate înglobează atât câştigul cât şi probabilitatea eşecului. economice şi politice se înscriau într-o evoluţie liniară. dacă w va creşte cu atâtea procente. 48): în ultimul timp însă.. Este în firea lucrurilor ca managerii să proiecteze deciziile astfel încât raportul câştig – risc să fie supraunitar. experienţă sau inspiraţie au mers pe drumuri neumblate. Trăim epoca în care roţile maşinii se schimbă. Astfel.A se spune că managerii trebuie să-şi asume riscuri în actul de conducere înseamnă a înţelege că ei trebuie să decidă într-un. Pentru ca maşina să meargă. iată. este că doar performanţa dovedită este criteriul după care se validează deciziile tactice sau strategice. ş. în condiţiile în care rata şomajului va fi . dar şi de fenomene aparte. necunoscute. Paradigma epocii este diferită: dacă x creşte. p. Până în secolul trecut. pentru jocuri. dar putem fi şi păgubiţii unor decizii hazardate. el poate fi privit din perspectiva decidentului echilibrat. din mers. jocurile sunt utilizate tot mai mult pentru elaborarea unor decizii sau pentru a completa informaţiile necesare procesului decizional. inteligent (a nu se uita că inteligenţa înseamnă şi capacitatea de adaptare la mediu). Extinderea ariei de aplicare a teoriei jocurilor porneşte de la ideea că adesea decidenţii sunt interesaţi sau se simt chiar obligaţi să simuleze situaţiile care 175 . riscante.a căror interpretare poate fi impervizibilă. educaţie. Poate că salvarea managerilor decidenţi vine de la plăcerea. un domeniu cvasifluid. politic şi social – eminamente dinamic este guvernat de legi cunoscute. Y poate să crească doar dacă z va scădea cu atâtea procente. riguroase. Acest mediu economic. Y va creşte sau va descreşte.a. ale cărei graniţe sunt mobile şi în care evoluează (şi) actori cărora. Experienţa demonstrează că performanţele cele mai înalte le-au obţinut managerii care au riscat care au riscat cel mai mult. adeseori. bidimensională: dacă x creşte.d. după caz. Iată părerea lui Petru Prunea (2003. care are capacitatea de a-şi corecta deciziile iniţiale în mers. cu efecte previzibile. care în virtutea vârstei.m. Tabloul de mai sus nu este sumbru. uitată poate. autorii şi beneficiarii efectelor benefice ale unor decizii deterministe. cu efecte previzibile . le prieşte mediul. procesele sociale. Ceea ce trebuie adăugat. prin temperament. şi referitor la. iar funcţia de utilitate a lor să cunoască valorile maxime posibil. suntem martorii.

Aplicarea deciziilor Aplicarea deciziilor poate cunoaşte două tipuri de reacţii manageriale: în cazul succesului – meritele vor fi întotdeauna ale celor care le-au adoptat. Pentru ca decizia să poată fi efectiv realizată este necesar ca decidentul să dezvolte un plan de implementare a ei. angajarea lor în vederea aplicării acestora. Decizia autoritară. Dacă decizia este rodul efortului grupului. atunci aplicarea devine facilă. participare. Comunicarea deciziei este diferită. Această etapă implică şi ea probleme de ordin psiho-social specifice la acest nivel: comunicare. de durată. întrucât transformarea unei soluţii de rezolvare a problemei în acţiune propriu-zisă 176 . Este important să subliniem că o decizie adoptată în mod autoritar (dar rapid) va fi aplicată cu greutate. la momentul potrivit. trebuie susţinută în faţa salariaţilor prin argumente valide. responsabilitatea persoanelor implicate. pentru a obţine informaţiile indispensabile identificării. înţelegere. incomplet şi fără efecte în plan motivaţional. după cum adoptarea ei s-a realizat individual sau în grup. elaborarea ei fiind. acceptare. 6. în care să fie specificate următoarele: procedurile specifice de acţiune. Executarea deciziilor implică participarea concretă a membrilor organizaţiei (a celor care nu deţin funcţii de conducere). Problema comunicării deciziei şi a planului de acţiune pentru aplicarea ei reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru implementarea eficientă a deciziei.5. Adoptarea deciziei în grup este unul dintre instrumentele cele mai puternice de motivare pozitivă a salariaţilor. modalităţile de comunicare a deciziei. care să fie acceptate şi înţelese. autoritate. în constrângerile de timp sau în condiţii aleatoare şi nefavorabile exterioare organizaţiei. Aceasta. iar efectele ei nu vor răspunde motivelor care au precedat-o. aplicarea deciziei se va face cu întârziere. astfel. Altfel. strategiile de motivare a oamenilor afectaţi de decizie etc. a celei mai bune decizii dintr-o mulţime dată. Modul corelării şi întrepătrunderii lor va duce sau nu la rezultatele aşteptate. în cazul eşecului – cauzele trebuie căutate în precaritatea informaţiilor. rapid adoptată.pot perturba desfăşurarea corespunzătoare a proceselor economice.

El stabileşte următoarea formulă: Decizia eficace (DE) = Calitatea deciziei (Q) x Acceptarea deciziei (A) În funcţie de factorii de calitate a deciziei. decidentul va trebui să determine cu precizie ce. decidentul se va ocupa de obţinerea acceptării executanţilor. În procesul de implementarea a deciziei accentul se mută de la decident la persoanele care o vor pune în practică. care răspunde faptelor obiective (faptele situaţiei) şi acceptarea deciziei. care presupun calitatea deciziei şi mai puţin acceptarea ei. Situaţii de tipul A/Q. Sunt decizii luate la nivelul conducerii.F. p. Maier este de părere că decizia eficace este produsul dintre calitatea ei şi acceptarea ei. 2003. Cei mai mulţi autori consideră că o decizie este eficientă numai dacă se iau în considerare doi parametri: calitatea deciziei (raţionalitatea). În consecinţă. dar nu şi o calitate deosebită. N. cine să plece în concediu. Aceste probleme aparţin mai ales conducerii şi specialiştilor. În acestă categorie intră problemele generale ale organizaţiei legate mai ales de realizarea scopurilor ei generale: optarea pentru o anumită tehnologie. a căror 177 . Sunt probleme curente (cine să facă ore suplimentare. care răspunde acordului emoţional al celor care trebuie să o aplice (faptele subiective. 2. sentimentele oamenilor). cum şi cui este necesar să i se comunice informaţiile cu privire la decizia luată. care implică o largă acceptare. cât şi în comportamentul celor cu care interferează. Situaţii de tipul Q/A.implică necesitatea ca oamenii să înţeleagă exact ce schimbări sunt aşteptate atât în comportamentul lor.R. realizarea unui nou produs etc. cine să facă un curs de perfecţionare etc. care vor transforma decizia în acţiune sau soluţia în realitate.). deoarece implică cunoştinţe temeinice de specialitate. Numai după ce s-a adoptat decizia cea mai bună din punctul de vedere al calităţii. De modul în care se înţelege şi este acceptată decizia va depinde calitatea procesului decizional. când. Maier (apud Stanciu. Aici sunt încadrate probleme ce se referă la decizia de grup (la care participă şi cei care nu au funcţie de conducere). 91) consideră că în practică există trei tipuri de situaţii: 1.

6. este adeziunea tuturor membrilor la opţiunea care va fi reţinută de grup. Sunt decizii care interesează într-un grad foarte mare şi individul şi organizaţia şi care presupun o foarte mare abilitate din partea conducătorului pentru a obţine acceptarea deciziei de către subordonaţi. fondul de 178 . 93) cu toate limitările deja formulate: creşte gradul de înţelegere reciprocă. de ameliorare a activităţii etc. interesele personale sunt integrate în soluţia colectivă. Maier atrage atenţia asupra faptului că în ochii conducătorilor o decizie este mai bună când prezintă o calitate mare. p.rezolvare nu necesită cunoştinţe de specialitate. nu rodul gândirii lor profunde. punctele de vedere individuale sunt completate şi dezvoltate. 2001. 2002. 408). creşte coeziunea echipei. creşte interesul pentru consolidarea echipei şi organizaţiei. Decizia de grup Obiectivul formal urmărit de grupul care ia o decizie. Acest proces vizează evitarea nemulţumirii sau divizării grupului.5. Cu toate aceste rezerve. astfel încât coeziunea grupului în acţiunea următoare să fie maximă. acceparea sau non-acceptarea fiind hotătoare. În această categorie intră probleme ca: stabilirea ritmului muncii. Există deci pericolul pericolul ca decizia adoptată de grup (prin consens. cercetările au demonstrat superioritatea deciziilor colective faţă de cele individuale şi au evidenţiat beneficiile adoptării deciziilor în grup/echipă sunt majore (Deborah Harrington-Mackin. Prin urmare. p. scopul secundar urmărit în luarea deciziei este asigurarea solidarităţii membrilor. mai ales) să nu fie decât expresia solidarităţii membrilor grupului. a unor măsuri de evitare a accidentelor. Autorii citaţi observă că două treimi din lista situaţiilor descrise implică acceptarea din partea subordonaţilor. Situaţii de tipul Q-A în care atât calitatea cât şi acceptarea sunt esenţiale. el poate implica retragerea voluntară sau excluderea unui membru care nu găseşte nici o raţiune valabilă (acceptabilă pentru ceilalţi) de a se ralia la decizie. trecându-se deseori cu vederea acceptarea deciziei. 3. pentru punerea în practică a opţiunilor reţinute (Allaire. dar implică stările afective ale participanţilor. Paradoxal. dincolo de selecţia propriuzisă.

În alte împrejurări.idei privind decizia este mai mare. consensul. 319-320). la cererea acestuia de votul grupului). Astfel. potenţialul creator al grupului este mai mare decât cel al individului. dacă membrii grupului sunt iniţial precauţi.“ Fenomenul descris a primit numele de polarizare a grupului şi poate fi explicat astfel: 179 . autocraţia cu vot (propunerea de decizie a managerului autocrat este sprijinită. pp. p. pe baza studiilor proprii şi a altor 300 de studii. ceea ce poartă numele de efect de normalizare (Doise. vot minoritar (unul sau doi membri iau decizia pentru întreg grupul). atunci grupul va fi chiar mai precaut. că „discuţia de grup duce la decizii care nu sunt în mod necesar mai riscante. creşte motivarea. atunci grupul va adopta o soluţie şi mai riscantă. precaute şi previzibile. Deciziile se pot adopta prin: vot majoritar. deciziile de grup sunt moderate. unanimitatea. prin punerea în valoare a contribuţiei participanţilor activi. ceea ce permite soluţiilor decizionale să fie calitativ superioare celor ale indivizilor luaţi separat. decizia unipersonală autoritară. dat fiind numărul mai mare al membrilor componenţi. Myers şi Lamm citaţi în lucrarea lui Atkinson şi a colaboratorilor (2002. decizia adoptată de membrii grupului se apropie de una din extremele plajei de opinii. se pot depăşi mai uşor tiparele intrate în rutină ajungându-se la soluţii noi. ca expresie a normalităţii şi ca relfex de conservare a stabilităţii grupului. depărtându-se de medie sau de compromis. prin schimb de opinii. Se consideră că o decizie sau o judecată sunt raţionale atunci când reprezintă o medie sau un compromis. după dezbateri de substanţă. În grup. ci mult mai extreme decât deciziile individuale: dacă membrii grupului sunt înclinaţi să adopte iniţial o soluţie riscantă într-o dilemă particulară. 899) afirmă. Cu privire la avantajele grupului în rezolvarea problemelor decizionale pot fi invocate şi alte aspecte: în grup există posibilitatea ca numărul variantelor decizionale să fie mai mare. La prima vedere. 2001. decizia adoptată sub presiunea timpului sau din lipsă de soluţii clare. Studiile psihologilor indică însă un alt fenomen. efect cunoscut sub numele de polarizare.

aspecte noi.A. Se consideră aproape unanim că în astfel de cazuri suma competenţelor membrilor grupului este suficientă pentru identificarea căii de urmat. Se spune adesea că în situaţii deosebite sau complexe este necesară consultarea grupului pentru adoptarea unei linii de conduită. acceptă varianta majorităţii. pentru mulţi dintre participanţi.F.a) în grup există destui indivizi care aduc argumente valide pentru soluţii mai riscante decât cele pentru care ar opta în mod independent – este o provocare să faci parte dintr-un grup puternic. Grupurile se deosebesc. p. Cu cât sunt mai multe argumente pentru o variantă excentrică. astfel. p. de a fi ridicoli şi de a fi marginalizaţi. citând cercetările lui J. Unii dintre membri grupului vor da dovadă de bravadă. 374). majoritatea adoptă un punct de vedere extrem. participanţii la dezbateri tind să păstreze statu-quo-ul. Cei care iau cunoştinţă de aceste informaţii sunt poate seduşi de noutatea lor şi tind să considere că ele prefigurează soluţia. iar responsabilitatea este difuză – proces pe care Gary Johns. propria opţiune fiind chiar mai radicală. b) grupurile adoptă soluţii mai puţin riscante – proces pe care Gary Johns îl numeşte schimbare în favoarea conservatorismului (1998. cu atât sunt mai mari şansele ca ea să fie adoptată de grup prin consens. Considerăm că ambele răspunsuri pot fi adevărate având în vedere varietatea situaţiilor reale în care grupuri atât de diferite evoluează. se pune frecvent întrebarea: grupurile sunt mai prudente decât indivizii sau adoptă soluţii mai riscante? La această întrebare există două răspunsuri ferme: a) grupul adoptă decizii mai riscante decât indivizii pentru că numărul le dă siguranţă. de teamă de a nu se expune. prin faptul că-şi asumă sau nu anumite riscuri. Stoner. încercând să aleagă calea unei schimbări. Dezbaterile cu privire la decizie aduc în lumină. În context. În primul caz. Altfel spus. b) indivizii se adaptează normei grupului. şi nu date deja 180 . îl numeşte schimbarea în favoarea rsicului (1998. fără evaluări obiective. chiar dacă opinia lor era mai excentrică decât a grupului. în cel de-al doilea caz. afirmând că votează pentru varianta grupului (excentrică). utilizând norme deja experimentate care le asigură sentimentul de siguranţă. 374). indivizii lipsiţi de forţă nu vor îndrăzni să conteste varianta riscantă. interesante şi incitante.

Astfel. o stare de spirit negativă în grup. aşa încât nu vor risca adoptând soluţii excentrice sau insuficient argumentate.cunoscute. în timp ce consensul are efect facilitator. sunt examinate mai multe consecinţe posibile în legătură cu fiecare variantă în parte. grupul concurent va adopta. dispune de posibilităţi de reglare şi compensare mult mai mari decât indivizii. Cumularea acestor cunoştinţe oferă o bază informaţională mult mai largă pentru decizie decât cea existentă în cadrul deciziei individuale. este asigurată o mai mare probabilitate de a găsi o soluţie superioară din punct de vedere calitativ. şi invers. Grupul utilizează o cantitate mai mare de informaţii şi cunoştinţe. b) mai mulţi oameni pot genera mai multe soluţii decât unul singur. dar acest lucru se întâmplă mai ales în grupurile mari. Grupul. conflicte. estimările produse de către grup sunt mai apropriate de estimarea corectă decât cele produse de fiecare individ în parte. d) grupurile se autoprotejează. caracterizate printr-un grad ridicat de incertitudine. iar competenţa lor este complementară astfel încât există mai mari şanse ca problema în care urmează a se lua o decizie să fie corect identificată. Decizia colectivă generează un grad mai ridicat de consens în raport cu decizia individuală. Fiecare participant deţine unele cunoştinţe pe care nu le deţin ceilalţi. Dacă un grup a luat o anume decizie cu o mare doză de risc. datorită mecanismelor sale interacţionale. dezacordul generează tensiuni. cu mare probabilitate o soluţie cuminte. În plus. Este aproape un truism atunci când se afirmă că deciziile adoptate în grup sunt mai valoroase decât cele adoptate individual. Sunt luate în consideraţie mai multe variante. În estimarea calităţii unei decizii este necesar a se lua în consideraţie şi gradul de consens pe care ea îl creează. În probleme complexe. în grupurile mici acest aspect trebuie verificat. Există suficiente argumente aparent valide: a) mai mulţi oameni dispun de mai multe informaţii. 181 . c) mai mulţi oameni au mai multe resurse pentru evaluarea soluţiilor. Toate cercetările au pus în evidenţă faptul că dezacordul blochează decizia.

În acelaşi loc.W. oamenii vor duce la îndeplinire prevederile deciziei atunci când au contribuit în cunoştinţă de cauză la elaborarea ei. şi anume că „performanţa grupului este superioară celei a individului mediu din grup“. grupurile ar trebui să lucreze mai bine ca indivizii când: – membrii grupului diferă în abilităţi şi dexterităţi. – se poate produce o anume diviziune a muncii. p. 372). Supoziţii asemănătoare pot fi enunţate şi în ceea ce priveşte şansele ca o decizie să fie acceptată şi aplicată rapid: oamenii sunt dornici să participe la actul conducerii. Pe de o parte. – memoria faptelor este un aspect important. adică atunci când grupul este o echipă. Gary Johns aşează faţă în faţă rezultatele a două cercetări privind calitatea deciziilor adoptate de grup (1998. În lucrarea privind comportamentul organizaţional. nivelul competenţelor va fi guvernat de distribuţia gaussiană. Shaw (1981) conform căruia „în general grupurile produc soluţii mai multe şi mai bune decât o fac indivizii care lucrează singuri“. Deciziile adoptate în grup sunt legate de volatilizarea responsabilităţii în cazul în care efectele acestora nu sunt favorabile şi de imposibilitatea sancţionării vreunui membru al grupului. Pe de altă parte. mai rar la grupuri cu matrice formalizată. ponderându-se astfel încât să reflecte expertiza diferiţilor membri. A treia supoziţie este validă dacă membrii grupului sunt interesaţi de rezolvarea problemei sau au simţul responsabilităţii rezolvării acesteia.Primele două afirmaţii sunt adevărate doar dacă selecţia membrilor grupului a fost realizată în vederea asigurării complementarităţii. oamenii sunt motivaţi de managemetul participativ. p. atâta vreme cât nu diferă prea mult pentru a se naşte conflicte. 372) le semnalează pe următoarele: durata procesului este mai îndelungată decât în cazul deciziilor individuale 182 .E. Şi ultima afirmaţie este întemeiastă doar dacă ne referim la echipe. aflăm concluzia cercetării lui M. concluzia studiului lui G. Există numeroase argumente pentru a susţine dificultatea şi chiar riscul sporit al adoptării deciziilor în grup. autorul citat continuă: Mai specific. Gary Johns (1998. – judecăţile individuale pot fi combinate. Printre acestea. altfel. Hill (1982) susţine contrariul.

De aceea. nu trebuie să pierdem din vedere faptul că deciziile colective au şi o serie de dezavantaje. Blocarea deciziei. deciziile nu vopr fi de calitate. ele se vor reflecta în nivelul deciziilor. calitatea deciziilor este slabă. Uneori discuţiile de grup consumă mult timp. trebuie avute în vedere aceste procese interacţionale. în cadrul optimizării procesului decizional. dacă membrii grupului au ca prim obiectiv menţinerea coeziunii. Ca urmare a intrării în funcţiune a unor mecanisme psihosociale (mentalităţi. imitaţie sau contagiune. discuţiile în contradictoriu etc. obţinerea satisfacţiei profesionale. protejarea unor interese proprii. antrenând costuri minime de timp şi de energie. mai devreme sau mai târziu. Tensiunile şi conflictele generate de punctele de vedere diferite sunt păgubitoare. datorită divagaţiilor şi insistenţelor excesive pentru susţinerea propriului punct de vedere. Dincolo de oricare considerente şi prezumţii. rezultatele deciziei de grup pot fi evaluate după productivitatea obţinută. Diferenţele de opinii exprimate fac să transpară adesea interese şi atitudini personale care duc la scăderea calităţii deciziei. prejudecăţi.). ci pentru că împacă puncte de vedere diferite. iluzii ale percepţiei sociale etc) procesul decizional poate fi blocat. dar creşterea productivităţii asigură. după satisfacţia participanţilor la adoptarea decizei şi gradul dezvoltării lor profesionale şi umane. ca efect al gândirii de grup. Productivitatea este dependentă de comportamentul emergent al decidenţilor (împărtăşirea unor valori comune. dacă grupul are potenţial de dezvoltare şi norme de productivitate şi de control. exprimarea opiniilor. Obţinerea satisfacţiei nu conduce automat la creşterea productivităţii. Consumul excesiv de timp. Sunt cazuri în care discuţia nu a reuşit să apropie opiniile diferite existente în colectiv. Compromisurile.). Se poate accepta o soluţie nu pentru că este considerată a fi mai bună. în plus. altele decât ale grupului poate altera calitatea deciziei. Considerăm că. dacă liderul grupului este autoritar. lupta pentru putere în cadrul grupului poate fi mai importantă decât grija pentru calitatea deciziilor luate în comun. Subliniind superioritatea deciziilor colective faţă de cele individuale. 183 . printre care cele mai importante sunt prezentate mai jos. caz în care o decizie comună poate fi luată cu greu sau nu poate fi luată deloc. interacţiune etc.(coordonarea intervenţiilor.

Are tendinţa de a aduce în permanenţă noi valenţe. extravertit Membrul echipei Finalizatorul stabil emoţional. extravertit. caracter dominant scăzut anxios. extavertit dominant. este plin de imaginaţie şi stârneşte şi imaginaţia altora. Belbin citat de Virginia Mărăcine (1998. stabileşte calendarul activităţilor. îşi manifestă aversiunea faţă de conflictele din interiorul grupului şi se luptă să conserve echipa unită. de timpul de elaborare. poate fi cel mai puţin motivant membru al echipei. este deosebit de entuziast în faţa sarcinilor ce pot fi îndeplinite rapid.Succesul deciziei de grup depinde inconestabil de calitatea deciziei. 142-143) a identificat opt roluri – toate necesare într-un grup de decizie puternic. are simţ practic. extavertit. Este foarte sensibil şi puternic ataşat sentimental de echipă. Este caracterizat printr-o energie psihică deosebită. Le transmite celorlalţi un spirit de urgenţă în derularea activităţii. poate renunţa dacă ideile îi sunt respinse. dar furnizează întotdeauna un raţionament solid în rezolvarea problemelor.M. echilibrat emoţional anxios. are abilităţi de comunicare. dispune de pregătire în asimilarea şi interpretarea informaţiilor. Este obiectiv şi serios. preocupat mai mult de evaluarea ideilor. de cel de aplicare a ei şi. dominant. este metodic şi preocupat de ordinea şi siguranţa activităţii. Configuratorul Agentul creativ Mentorul evaluator Membrul de campanie Investigatorul de resurse stabil emoţional. controlat Caracteristici Este preocupat de obiectivele comune şi de utilizarea eficientă a resurselor. din care aduce informaţii şi idei. este preocupat de esenţa problemelor – mai puţin de detalii. Rol Conducătorul Trăsături dominant. introvertit stabil emoţional. depărtându-se de obiectivele principale. se arată îngrijorat de posibilele erori în activitate. de gradul de angajament faţă de decizia luată. Prietenos şi sociabil. are tendinţa de a critica. pp. este uneori inflexibil. este liderul de proiect al grupului. Reacţionează pozitiv la directivele superiorilor. caută să pună în valoare idei şi oportunităţi. stabil emoţional. introvertit deosebit de inteligent. Este un bun organizator. deosebit de inteligent. R. este bun ascultător. entuziast şi deschis la idei noi. introvertit 184 . le prezentăm sintetizate în tabelul de mai jos. Este preocupat de detalii şi de ordine. Nivelul de adeziune faţă de consecinţele deciziei este cu atât mai ridicat cu cât decidenţii s-au aflat pe poziţii sensibil egale şi dacă s-au bucurat de constatarea consensului. este entuziast. se implică activ în viaţa grupului. se poate pierde în detalii. el este omul de legătură între grup şi mediul extern. nu agreează schimbarea şi nici ideile care par a nu fi în concordanţă cu sarcinile grupului. Are nevoie de a fi stimulente din partea celorlalţi membri ai grupului. dominant. nu în ultimul rând. este popular şi de nădejde. Nu este caracterizat prin competitivitate. stabileşte atribuţiile celorlalţi.

Motivul este descris de psihologi în termeni de nelinişte. N-o să facem acest lucru.1. deosebim două accepţiuni majore ale motivării: a) motivarea în sens restrâns. p. Harrington. Termenul de motivaţie este derivat din cuvântul latin movere şi defineşte o stare interioară care energizează. conturată în ultimii ani. Cheia înţelegerii motivaţiei stă în semnificaţia şi raportul dintre nevoi. Ea presupune corelarea necesităţilor. Conducerea comunică oră de oră valoarea angajaţilor prin salariile pe care le plăteşte (James H. Harrington şi James S. Caracteristica sa esenţială este centarea 185 . competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei. canalizând şi orientând comportamentul său în direcţia unui obiectiv. pentru a alina dorinţa. de aceea abordările sunt foarte diverse. lipsă. IPOSTAZĂ A COMPORTAMENTULUI ÎN ORGANIZAŢII 7. Foarte puţini dintre noi au tot ce-şi doresc şi muncesc pentru alţii doar ca să aibă sentimentul valorii de sine. impulsuri şi obiective. Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect frecvent tratat de specialişti. dorinţă puternică. aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor.Capitolul 7 MOTIVAŢIA. pentru a înlătura lipsa. Acestă viziune este încă mai predomină în practica managerială. forţă. care are în vedere numai salariaţii sau personalul firmei. b) motivarea în sens cuprinzător. activează sau pune în mişcare un individ. Organismul aflat sub stăpânirea unui motiv acţionează pentru a reduce neliniştea. 240). 2000. Dacă am subscrie fără rezerve acestui punct de vedere ar trebui să renunţăm a mai vorbi în această carte despre motivaţie. împreună cu autorii citaţi că „firma plăteşte cel mai mult pentru persoanele şi pentru posturile pe care le preţuieşte cel mai mult“. bazată pe o viziune modernă asupra organizaţiei şi managementului. Din punctul de vedere al concepţiei manageriale. Motivaţia ca forţă a acţiunii sociale Angajaţii îşi vând timpul în schimbul salariului. bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi managementului. O să recunoaştem. pentru a atenua forţa. Cei mai mulţi dintre noi muncesc pentru a avea ce pune pe masă şi a putea trăi în felul pe care şi l-au ales.

să acţioneze într-un anume fel pentru atingerea unor scopuri. fiecare cunoaşte şi apreciază satisfacţii specifice. Motivarea este acţiunea de a motiva pe un altul. Semnificaţii şi genuri ale motivaţiei Motivarea s-ar putea defini drept căutarea preferenţială a anumitor tipuri de satisfacţii (Decker. categorii de persoane şi organisme care au interese majore în desfăşurarea şi performanţele firmei: proprietari. Motivaţia este asociată demersului raţional şi posibilităţii de opţiune asupra unei variante de acţiune. 1993). va determina satisfacerea altei necesităţi (H. comunitate locală etc. 28). 1989. Din interacţiunea directă salariat – 186 . Termenul de preferenţial este utilizat pentru a indica faptul că motivaţiile variază de la individ la individ: deşi există un potenţial motivaţional propriu speciei umane. salariaţi. strâns legate de experienţa personală.). eforturile. formale sau informale. 150) defineşte motivaţia ca fiind „măsura în care un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop“. să aleagă din mai multe variante un anumit comportament. pentru a-i determina să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei prin atitudinile. deciziile. Motivaţiile reprezintă elementele. Motivaţia reprezintă suma energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul uman spre un scop care. manageri. Ţintele pe care individul le vizează prin muncă sunt de natură economică sau pot fi legate de propria-i dezvoltare în plan psihosocial. pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor în scopul satisfacerii unor necesităţi individuale şi de grup. p. de natură economică sau moral-spirituală. în măsură să-i determine comportamentul. bancă. administraţie centrală şi locală. odată atins. sindicate. iar motivaţia reprezintă totalitatea mobilurilor (conştiente sau nu) care-i determină pe oameni să facă anumite lucruri. acţiunile şi comportamentelor lor. p. Motivaţia reprezintă acţiunea forţelor interne şi ale celor externe individului. Gary Johns (1998.2. conştientizate sau nu.interesului pe stakeholderi (persoane. 7. Neuman. clienţi. furnizori.

187 . şi motivaţiile concrete se circumscriu mai multor familii: motivaţiile orientate spre explorare.. a modifica realitatea exterioară pentru a o conforma nevoilor şi dorinţelor noastre). Motivaţiile concrete sunt orientate în general spre obiecte. a construi. motivaţiile concrete – iubirea orientată spre universul material şi motivaţiile afective – iubirea orientată spre ceilalţi. 2003. nevoia de solidaritate). 32) cele trei mijloace principale de obţinere a satisfacţiei dau naştere unor familii de motivaţie precum motivaţiile narcisiste – iubirea orientată spre propria persoană. aer etc. Se poate vorbi de două mari familii de motivaţii narcisiste – motivaţiile de expresie a sinelui şi motivaţiile de realizare a sinelui. ca metamotivaţie. toate aceste nevoi fiind deci factori de impuls». superioritatea). descoperire şi invenţie. prima reprezentând «o forţă care acţionează asupra unei persoane. a persuada. a convinge. iar din interacţiunea manager – salariat izvorăşte motivaţia extrinsecă. aceste motivaţii nu exprimă doar nevoile materiale proprii speciei umane ci şi iubirea faţă de universul material în ansamblul său. încrederii. a întreprinde. Motivaţiile de expresie a sinelui vizează atât exprimarea liberă a emoţiilor.) şi sociologică (de exemplu. Potrivit lui Decker (1989. simpatiei şi în împărtăşirea acestor sentimente) şi motivaţii de găsire a recunoştinţei (se exprimă printr-un număr mare de activităţi private sau profesionale şi au ca obiectiv general faptul de a face cunoscute de către ceilalţi valoarea. apă. Slocum Jr. 169) există o diferenţă notabilă între motivaţie şi nevoie. La fel ca în cazul motivaţiilor narcisiste. şi Woodman (în Boboc. p. Motivaţiile afective sunt de două tipuri: motivaţii afective în sens strict (căutarea dragostei. ai flata pe ceilalţi pentru a obţine ceva) (ibid. motivaţiile de realizare orientate spre ceilalţi (a vinde. prieteniei. vizează dezvoltarea şi extinderea potenţialului şi personalităţii noastre. 34). Aşa cum susţine Hellriegel. p. sentimentelor şi preferinţelor noastre cât şi utilizarea diferitelor facultăţi psihice şi non-psihice.sarcină se naşte motivaţia intrinsecă – ca expresie a nevoii de autodezvoltare. Motivaţiile de realizare a sinelui. iar a doua specifică «o lipsă resimţită la un moment dat de o anumită persoană. pentru a o împinge către realizarea unui obiectiv. calităţile. hrană. fiziologică (de exemplu. lipsă de natură psihologică (de exemplu nevoia de respect). stimei. competenţele. motivaţiile care vizează acţiunea asupra lumii (a crea. într-o manieră specifică». p.

Rolurile motivării personalului Managerii nu-şi pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte cauzele ce susţin atitudinile şi comportamentul colaboratorilor – personalitatea lor. Conţinutul şi modalităţile de motivare utilizate contribuie într-o măsură semnificativă şi la imprimarea anumitor caracteristici ale culturii organizaţionale. 7. a evoluţiei sale.3. Astfel. îşi utilizează într-o măsură mai mare capacităţile şi se dezvoltă mai rapid şi mai intens. ţinând cont de potenţialul şi efortul depus de ei. a factorilor interiori dinamici ce contribuie la mobilizarea energiei necesare înfăptuirii unui act sau care intervin în opţiunea pentru o acţiune sau nonacţiune în faţa unei realităţi exterioare. Dacă motivarea este bazată pe luarea în considerare a necesităţilor. la rândul ei. Toate acţiunile managerului trebuie să aibă la bază cunoaşterea efectivă a modului în care oamenii se comportă şi se schimbă de-a lungul timpului şi nu felul în care ar dori el ca ei să se comporte. cu atât mai mult personalul este mai satisfăcut. Componentele motivaţiei 188 . adică motivaţia. de motivarea exercitată.7. coordonarea şi controlul. dar substanţială. organizarea. d) rolul economic – se referă la condiţionarea indirectă. b) rolul organizaţional – se referă la impactul major pe care motivarea îl are direct şi indirect asupra modului de funcţionare a firmei (pune în mişcare abilităţi – factori care constituie resursa cea mai imporatantă a unei organizaţii). c) rolul individual – vizeză dependenţa satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui salariat din organizaţie. a performanţelor economice de motivarea ce predomină în fiecare firmă. aspiraţiilor şi aşteptărilor salariaţilor. Motivarea personalului deţine mai multe roluri: a) rolul managerial – constă în determinarea conţinutului şi eficacităţii funcţiei de antrenare care. e) rolul social – reprezintă efectul sinergetic al celorlalte roluri în planul elementelor psiho-sociologice care caracterizeză populaţia unei organizaţii. se pune problema determinării conduitei umane.4. condiţionează decisiv concretizarea celorlalte funcţii manageriale – previziunea.

a motiva înseamnă a dezvolta în om sentimentul împlinirii sale profesionale şi sociale. fapte. de a fi recunoscut ca profesionist. statuarea unui 189 . nevoia de recunoaştere şi de apartenenţă la grup. acestea sunt caracterizate printr-un dinamism de care ambele părţi pot şi trebuie să profite. nevoia de a lua decizii. nevoia de a contribui la configurarea viitorului etc. Aşteptările concretizează credinţele indivizilor în existenţa unor şanse ce pot fi obţinute printr-un anume nivel al efortului şi performanţei. informarea permanentă asupra performanţelor organizaţiei. Energiile interne primare care determină motivaţia sunt simple: nevoile de bază sau primare (hrană. Acestea sunt extrem de variabile ca tip şi ca intensitate. idealuri – care susţin realizarea anumitor acţiuni. Tradiţional.Motivarea exprimă faptul că la baza condiţiei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – nevoi. stabilirea obiectivelor profesionale care să incite. atitudini. intenţii. sunt: aprecierea reuşitei salariaţilor. încurajarea iniţiativei. ceea ce reprezintă un efort deosebit de important pentru angajator. tendinţe. nu sunt întotdeauna conştientizate. Energiile externe sunt date de conexiunea manager – salariat. Prin urmare. Pe de altă parte. interese. oamenii sunt caracterizaţi prin niveluri de aspiraţie foarte diferite. procesul motivării trebuie să fie strict personalizat. nevoia de a cunoaşte natura şi societatea. Motivele care îi animă pe oameni reprezintă expresia nevoilor şi aşteptărilor lor. ele lasă loc liber exprimării nevoilor de ordin superior care reprezintă adevăratul mijloc pentru afirmarea personalităţii umane. salariul reprezintă principala cale de motivare a personalului dar. dar sunt puternic influenţate de mediul în care indivizii activează. Energiile interne de ordin psihologic sunt stima de sine. nevoia de securitate. somn. Factorii motivatori care ar putea spori valoarea subiectivă a muncii. A motiva oamenii în munca lor înseamnă a-i răsplăti băneşte şi a le acorda alte facilităţi pentru contribuţia lor la progresele organizaţiei prin iniţiativă şi efort. adăpost). Dacă nevoile primare sunt satisfăcute. ceea ce îl motivează pe un membru al organizaţiei poate să nu fie suficient pentru altul. oamenilor le sunt necesare şi alte nevoi sau şanse de exprimare: nevoia de a învăţa prin muncă. autoafirmarea şi autodepăşirea. În practică. Nevoile sunt definite drept lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. de regulă.

blam. sancţiunile au efecte motivaţionale scăzute pentru că sunt considerate de către salariaţi ca fiind exagerate. mărirea gradului de autonomie şi de decizie a colectivelor de lucru etc. raţional şi uşor de înţeles. precise şi constructive. S-a demonstrat că aplicarea factorilor motivaţionali negativi a condus. Fiecare progres al angajatului către un comportament adecvat trebuie recompensat. recunoaşterea reuşitei individuale şi încurajarea comunicării la locul de muncă sunt determinante în obţinerea participării performante a salariaţilor. Aplicarea acestor mijloace trebuie să fie limitată. aplicarea frecventă a sancţiunilor statuează o stare de tensiune. pedeapsă. amenzi etc. 1995. Tipul de comportament care va fi recompensat trebuie să fie măsurabil.climat de lucru în echipă. p. managerii utilizează un întreg set de mijloace pentru a induce o motivaţie pozitivă: recompense materiale. dezechilibre determină Comportamente sau acţiuni realizează Scopurile propuse Figura 7. După natura lor. Motivaţia pozitivă se produce atunci când se asociază în mod direct rezultatele muncii cu atitudinea faţă de muncă a individului. (adaptare după Zorlenţan. Motivarea negativă s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât lipsa totală a motivării. iar criticile trebuie să fie rapide. Schema modelului motivaţional (Figura 7. rezultatele aşteptate au fost obţinute numai prin aplicarea mijloacelor de stimulare pozitive. sistematic. acordarea unor titluri. Dintre aceşti factori. Motivaţia negativă este bazată pe ameninţare. lauda şi mulţumirea manifestă. ) 190 . factorii motivaţionali pot fi pozitivi sau negativi. acordarea încrederii – urmată de delegarea de competenţe –.1. Nevoi şi aşteptări individuale apar noi Reaşezarea nevoilor generează Satisfacţii conduc la conduc la Tensiuni. garanţii privind locul de muncă. ele nu pot fi aplicate cu aceeaşi intensitate pentru indivizi aflaţi în situaţii diferite şi care au greşit în aceeaşi măsură. pentru că organizaţia nu se poate dezvolta pe o cultură cu valenţe negative. pentru ca acesta să fie motivat pentru a continua.1) conduce la înţelegerea dinamicii interne a proceselor de stimulare. pe de altă parte. la diminuarea performanţelor profesionale ale indivizilor.

Teoriile motivaţionale de a doua generaţie îi au ca protagonişti pe Donald McGregor. refuzul lor de respectare a autorităţii. Aşa se face că „între întreprinderea constrictivă şi individul hedonist. el gândeşte munca în termeni structurali – vorbim aici de diviziunea muncii. Teoriile behavioriste privind resursele umane elaborate de Mayo. care doreşte să-şi trăiască viaţa conform principiului plăcerii. În opinia lui Taylor. p. McClelland. selecţia ştiinţifică a forţei de muncă. motivarea putea fi atinsă prin salarizarea adecvată realizărilor concrete. este adeptul specializării lucrătorilor şi al promovării controlului ca mijloc de evaluare.5. există interese divergente“ (idem). Maslow. Prima generaţie a teoriilor motivaţionale îşi are originea în şcoala fondată de Frederic Taylor. instruirea personalului şi cooperarea permanentă între manageri şi personal) întrucât accentul se pune pe resursele umane: omul poate fi determinat să devină mai productiv în cazul în care nevoile sale de ordin psiho-social sunt satisfăcute. conţin idei valoroase pentru mangerii de astăzi şi de mâine. Frederick Herzberg şi David McClelland – autorii teoriilor care aduc în prim plan importanţa relaţiilor umane în defavoarea tezei că organizarea muncii este singura cale motivatoare care conduce la performanţă şi asigură satisfacţia în muncă. conform căruia organizarea muncii trebuie disociată de producţie. 191 . Herzberg şi Vroom. Meryem Le Saget (1999. planificarea activităţilor. Chris Argyris. susţine rolul selecţiei pentru aşezarea omului potrivit la locul potrivit. Numitorul lor comun este una radical diferit de al teoreticienilor managementului ştiinţific (caracterizat prin analiza sarcinilor. rigoare. Abraham Maslow. ordine. Rensis Likert. 156) constată că „în timp ce capacitatea de exprimare le era treptat recunoscută indivizilor“ se extindeau constrângerile în care evolua întreprinderea: competitivitate. potenţialul lor intelectual şi structura destul de rigidă a întreprinderii“. În acest cadru. deşi diferă la nivelul principiilor fundamentale şi din punct de vedere al complexităţii. lege. Teoriile motivaţiei Vorbind despre istoria managementului şi a teoriilor privind motivaţia.7. salariaţii se vedeau prinşi între „dorinţa de exprimare. Roethlisberger.

Illinois. ci şi avantaje sociale legate de viaţa profesională. O altă teorie proeminentă este cea elaborată de Abraham Maslow. ci şi o celulă socială alcătuită din fiinţe umane. 160-162). apare o preocupare nouă. 418): o nevoie satisfăcută nu mai este un factor 192 . Motivaţia intrinsecă se sprijină pe dorinţa individului de a înţelege mediul. Ipotezele de lucru ale acesteia sunt (Certo Samuel apud Stăncioiu. Studiile începute de Elton Mayo în 1939 au condus la câteva concluzii importante pentru manageri (Cole. ci ca membri ai unui grup. pp. 1998.Pornind de la teza că fiecare persoană este diferită de toţi ceilalţi. În anii ’20. Mayo a explicat ameliorarea productivităţii la Hawthorne prin factori sociopsihologici: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi o mai mare libertate acordată muncitorilor. valenţele managementului intuitiv îşi demonstrează eficienţa în măsura în care asigură progresul organizaţiei în acord cu nevoia fiecărui salariat de a se realiza pentru sine. Studiile realizate la Hawthorne rămân în istorie prin două nume importante: Elton Mayo şi Fritz Roethlisberger. 2000. Informaţiile privind natura umană culese de Roethlisberger la Hawthorne s-au transformat într-o carte – Management and Morale (1941). teorie cunoscută sub numele piramida ierarhiei nevoilor. la uzina Western Electric din Hawthorne. de a deveni important şi de a evolua de a da sens vieţii (Le Saget. teoriile moderne (teorii motivaţionale de a treia generaţie) recunosc imperativul satisfacerii diferenţiate a nevoilor într-o gândire sistemică. managerii trebuie să ia în considerare aceste nevoi pentru a obţine sprijinul salariaţilor. apartenenţa la grup este mai importantă decât stimulentele băneşti. p. Acolo. că este impulsionată mai degrabă de resorturi interne decât de factori externi. care va influenţa în mod radical gândirea managerială la nivelul motivaţiei umane: cercetătorii realizează faptul că munca nu înseamnă doar câştigarea banilor necesari traiului (nici măcar în perioadele de criză). 1999. că are nevoi şi interese particulare. 79): lucrătorii nu pot fi trataţi izolat. p. astfel că managerul trebuie să recunoască faptul că întreprinderea nu este doar o instituţie economică. grupurile informale exercită o puternică influenţă asupra comportamentului angajaţilor. el afirmă că sentimentele sunt o motivaţie mult mai puternică decât banii şi că grupul are o influenţă deosebită asupra individului.

pentru majoritatea oamenilor. la autoperfecţionare şi autodezvoltare. Nevoia de autorealizare reprezintă tendinţa umană de valorificare a potenţialului propriu. individul se va întoarce la acea nevoie pentru a o satisface într-un grad mai ridicat. unei nevoi satisfăcute îi ia locul o alta. legată de încrederea în forţele proprii şi de recunoaşterea meritelor de către ceilalţi. nevoile trebuie satisfăcute progresiv. siguranţa postului şi a remunerării sau libertatea de a face parte din structuri sindicalizate. factorii care pot satisface aceste nevoi sunt posibilitatea de a lucra în echipă şi de a interacţiona cu ceilalţi dezvoltând noi relaţii. În momentul în care o nevoie a fost satisfăcută (ceea ce a permis trecerea individului pe o treaptă superioară). Factorii care ar putea satisface aceste nevoi în interiorul organizaţiilor sunt politicile şi procedurile clare. legată de interacţiunea socială. de includerea în diverse grupuri şi de afecţiune. La baza piramidei se află nevoile fiziologice. există în fiecare moment o singură nevoie care afectează comportamentul uman. Trecerea de la un nivel la altul de nevoi se realizează pe măsură ce nevoile de la nivelul inferior sunt satisfăcute într-o măsură mai mare sau mai mică. Treapta superioară este a nevoii de stimă şi de recunoaştere.motivant. Următorul nivel ierarhic implică nevoia de apartenenţă. În interiorul organizaţiilor. factorii care ar putea satisface aceste nevoi sunt salariul minim şi condiţii bune de muncă. atunci când acestea nu mai reprezintă factori motivatori. setul de nevoi este complex. 193 . înnăscute şi indispensabile pentru supravieţuirea individului. Factorii care generează astfel de satisfacţii sunt posturile şi structurile organizaţionale care implică un mare potenţial de dezvoltare şi împlinire personală prin gradul de libertate oferit în realizarea responsabilităţilor şi prin posibilităţile de pregătire permanentă. Pe măsură ce acestea sunt satisfăcute apare aspiraţia către securitate (omul caută să fie protejat de pericole şi de incertitudinea viitorului). comună tuturor fiinţelor umane. în general. condiţiile de muncă sigure. de la cele fundamentale. înainte de a continua satisfacerea nevoilor superioare. există mai multe căi de satisfacere a nevoilor superioare decât al celor inferioare. dacă peste o anumită perioadă de timp a crescut din nou nivelul nevoii respective. Raportat la nivelul organizaţiilor. de exploatare maximă a talentelor înnăscute şi dobândite.

teoria se bucură de un interes larg datorită faptului că ideile de bază au certe implicaţii manageriale: managerii nu trebuie să uite că motivaţia este determinată de un ansamblu de nevoi.Maslow a clasificat nevoile conţinute de piramidă în două mari categorii – nevoile vitale. managerii sunt responsabili de crearea climatului în care salariaţii îşi pot maximiza potenţialul lor. pentru satisfacerea nevoilor fiziologice – salariu adecvat. va conduce. nu s-a confirmat faptul că. Acţiunile ce pot fi întreprinse de manageri sunt simple. regula potrivit căreia o nevoie satisfăcută încetează să mai fie importantă. Limitele majore ale teoriei sunt următoarele: nu s-a putut dovedi că există cinci niveluri distincte de nevoi. asigurări sociale. managerii trebuie să fie conştienţi de caracterul personalizat al motivaţiei. Ca urmare. managerii trebuie să realizeze că există posibilitatea ca nevoile salariaţilor să se schimbe în timp. locuinţe de serviciu. la scăderea productivităţii şi la creşterea absenteismului. Este interesant de remarcat că primele sunt satisfăcute prin intermediul factorilor extrinseci. prin care să se satisfacă nevoile. după satisfacerea celor fiziologice. nu funcţionează în cazul nevoilor de rang superior. îndeosebi a celei de autorealizare. nu de una sau două. pentru satisfacerea nevoilor de securitate – salariu garantat. foarte probabil. Dimpotrivă. care includ nivelurile inferioare (fiziologice. dar costisitoare: 1. alocaţii pentru hrană si îmbrăcăminte. condiţii confortabile de muncă. Falimentul în crearea de oportunităţi legate de muncă. siguranţa postului. odată satisfăcute nevoile fiziologice. managerii trebuie să identifice la salariaţii lor cea mai importantă nevoie şi să conjuge satisfacerea ei cu performanţa dorită. proprii individului. pe când ultimele sunt intrinseci. Cu toate aceste limite. 2. de securitate. şi deci să motiveze. la frustrarea salariaţilor. de apartenenţă) şi nevoile de exprimare a sinelui (nevoia de stimă şi de autorealizare). 194 . condiţii ce protejează şi asigură securitatea muncii în sens fizic. asigurări medicale. pare a nu exista o regulă specială ce guvernează apariţia unui anumit tip de nevoi. oamenii urcă scara nevoilor în maniera propusă de Maslow. ci doar două sau trei.

3.1 Teoria X (D. În practică. autonomie. de relaţionare (R) şi de dezvoltare (D).performanţa salariaţilor este dependentă de satisfacţia muncii . pentru satisfacerea nevoilor de apartenenţă – sponsorizarea echipelor sportive. permisiunea activităţii unor grupuri informale. dacă este posibil .oamenii preferă să fie conduşi. salariaţii se pot regăsi într-una din cele două teorii. oportunităţi de promovare.oamenii sunt egoişti şi indiferenţi la Teoria Y (D. Deşi sunt bazate pe comportamente extreme şi foarte simplificate.oamenii evită să muncească. Clayton Alderfer (1972) propune teoria ERD. ca şi managerii. aniversări la serviciu. petreceri. pentru satisfacerea nevoilor de stimă – promovări. aceste atitudini sunt influenţate de particularităţile situaţionale. dirijaţi . iar ultima se raportează la nevoia de autoapreciere şi de autorealizare (sistematizarea tipurilor de nevoi apare în Tabelul 7. cea de-a doua – nevoilor de apartenenţă şi de stimă. McGREGOR) -oamenii nu sunt leneşi -oamenilor nu la displace să muncească -oamenii au capacitatea de a se automotiva -oamenii sunt stimulaţi de Teoria Z (OUCHI şi GELENIER) . artistice. Prima categorie de nevoi corespunde nevoilor fiziologice şi de securitate identificate de Maslow.1. el propune un modelul japonez concretizat în teoria Z. dezvoltarea legăturilor profesionale. potrivit căreia nevoile umane se împart în trei categorii: de existenţă (E). încurajarea relaţiilor între salariaţi.2). Revizuind teoria lui Maslow. Combinaţiile posibile (manageri şi subordonaţi) pot conduce la situaţii comportamentale interesante. posturi interesante şi incitante. preţuire în public. 4. Sintetic.oamenii sunt puţin ambiţioşi . Pornind de la teoria elaborată de Maslow. pentru satisfacerea nevoilor de autorealizare – titluri legate de activitatea depusă. Abordarea colectivistă îi aparţine lui Ouchi. afirmaţiile corespunzătoare celor trei teorii sunt prezentate în Tabelul 7. numele în publicaţia organizaţiei.oamenilor nu le place munca . McGREGOR) . încurajarea creativităţii. 5. simboluri de statut.oamenii preferă să lucreze în 195 . teoriile elaborate de McGregor pot fi identificate în atitudinea managerilor faţă de angajaţi. McGregor a evidenţiat existenţa a două supoziţii referitoare la natura umană şi la comportamentul în muncă. Teoria X şi teoria Y se bazează pe două seturi de afirmaţii dispuse la polii opuşi ale continuumului comportamental. Tabelul 7. birou separat.

necesităţile organizaţiei din care fac parte - oamenii nu îşi asumă responsabilităţi - oamenii sunt preocupaţi de securitatea lor în procesele de muncă - oamenii se opun schimbărilor - oamenii trebuie controlaţi şi, după caz, pedepsiţi - oamenii doresc să maximizeze doar avantajele materiale, neglijând nevoile psiho-sociale - pentru atingerea obiectivelor organizaţiei trebuie utilizată constrângerea

responsabilităţi -oamenii se implică în schimbare, având capacitatea de a imagina şi de a crea -oamenilor nu le place să fie supravegheaţi -oamenii nu le place să fie controlaţi -pe lângă nevoile primare şi de securitate, indivizii au şi nevoie de autoperfecţionare şi de autodepăşire -efortul fizic şi efortul intelectual în muncă sunt tot atât de necesare ca şi odihna şi distracţia

grupuri autonome - oamenii preferă să ia deciziile prin consens - oamenii acceptă managementul participativ - oamenii preferă asocierile informale

Autorul teoriei ERD, Clay Alderfer consideră că indivizii sunt motivaţi pentru a avea un comportament ce satisface unul din cele trei seturi de nevoi. Atât teoria lui Maslow cât şi cea a lui Alderfer recunosc existenţa mai multor tipuri de nevoi şi stabilesc între ele raporturi care pot facilita motivarea şi recompensarea comportamentelor individuale în companii. Dar, Alderfer nu conceptualizează nevoile într-o structură ierarhică, ci sugerează faptul că, deşi cele trei grupe de factori care determină motivaţia trebuie asigurate gradual, toate nevoile pot fi active concomitent. În plus, dacă satisfacerea unor trebuinţe de nivel superior este împiedicată, creşte nevoia de a satisface una sau mai multe trebuinţe de nivel inferior.
Nevoi de existenţă (E) - primare, de supravieţuire - securitatea muncii - condiţiile de muncă - program normal de lucru - salarii adecvate pentru stabilitatea puterii de cumpărare - acordarea beneficiilor suplimentare, în acord cu rezultatele muncii Nevoi relaţionale şi de apartenenţă (R) - bune relaţii familiale - bune relaţii sociale - bune relaţii cu colegii - bune relaţii cu superiorii Nevoi de dezvoltare/împlinire (D) - nevoia de creaţie - nevoia de exprimare a experienţei - nevoia de exprimare a personalităţii - nevoia de autorealizare - nevoia de autoactualizare

Alderfer subliniază şi faptul că în procesul muncii poate apărea frustrarea, mai ales sub forma regresiei. Astfel, dacă o persoană este continuu frustrată în satisfacerea nevoilor sale de dezvoltare, nevoile de relaţionare sau de existenţă se reactiveză devenind forţe motivaţionale majore. Astfel, frustrarea conduce la regresie întrucât individul

196

încearcă să-şi satisfacă nevoile de ordin inferior (Figura 7.2, adaptare după Zorlenţan, 1995, p. ). Modelul lui Alderfer îmbogăţeşte deci modelul lui Maslow cu două idei: un individ poate urmări satisfacerea concomitentă a două sau mai multor nevoi; un individ poate renunţa la satisfacerea unei trebuinţe de ordin superior, dacă îi sunt satisfăcute, în compensaţie, nevoi de ordin secundar.

Frustrarea nevoii de dezvoltare Frustrarea nevoii de relaţionare Frustrarea nevoii de existenţă

Importanţa nevoilor de dezvoltare Importanţa nevoilor de relaţie Importanţa nevoii de existenţă

Satisfacerea nevoilor de dezvoltare Satisfacerea nevoii de relaţionare Satisfacrea nevoilor de existenţă

Figura 7.2 Teoria motivaţională a lui Alderfer oferă managerilor o sugestie importantă privind comportamentul angajaţilor: atunci când nevoile de un anumit nivel nu pot fi satisfăcute, atenţia acesteia trebuie orientată către satisfacerea altor nevoi aparţinând unui nivel diferit. Meritul teoriei este că prezintă un continuum al nevoilor. Cele cinci trepte ale teoriei lui Maslow sunt comprimate în doar trei, şi nu se impune o ierarhie a nevoilor. Modelul lui Alderfer este mai fluid; în viziunea autorului, indivizii sunt, de regulă, impulsionaţi simultan de două din cele trei categorii de stimuli. Dintre aceştia, unii pot fi cronici, iar alţii episodici. F. Herzberg este autorul teoriei bifactoriale asupra motivaţiei sau, altfel spus, a teoriei motivaţie-igienă. Conform acesteia, fiecare dintre indivizi este supus nevoilor fizice şi nevoilor de natură psihologică. Figura 7.3 (apud Cole, 2002, p. 104) este de natură să ilustreze că există două categorii de factori motivaţionali: factorii de igienă – necesari, dar care nu conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă şi factorii motivatori - cei care care produc satisfacţie. Factorii de igienă sunt legaţi de mediul în care se desfăşoară munca, iar factorii motivatori sunt strânşi legaţi de activitatea profesională propriu-zisă.

197

Teoria lui Herzberg are şi ea limitele sale: nu se poate demonstra că factorii celor două categori sunt independente şi nu se face legătura între existenţa anumitor nevoi şi comportament. Cu toate acestea, scrie Cole (ibid., p. 103), „lucrările lui Herzberg au condus la ceea ce s-ar putea numi interesul pentru îmbogăţirea sau creşterea responsabilităţii postului (adică suplimentarea factorilor motivatori din cadrul unui post) şi, ceva mai curând, la curentul în favoarea «calităţii vieţii profesionale»“. Autorul teoriei recunoaşte că şi factorii de igienă pot produce efecte pozitive (un salariu atractiv, de exemplu), iar factorii motivatori pot avea şi aspecte negative (lipsa de realizări poate duce la insatisfacţie). Herzberg constată că opusul unui factor de insatisfacţie nu este unul de satisfacţie, ci absenţa factorilor de insatisfacţie (Le Saget, 1999, p. 150) şi că originile satisfacţiei sunt diferite de cele ale insatisfacţiei, că satisfacţia şi insatisfacţia nu sunt două stări antagonice. Se demonstrează că anumite aspecte ale muncii (factorii „de igienă“, extrinseci) reprezintă o „condiţie necesară dar nu suficientă a motivări“; este vorba de politica organizaţională, relaţiile cu managerul şi cu colegii, remunerarea, condiţiile de lucru. Ele sunt capabile de a împiedica insatisfacţia, dar nu pot motiva individul, nu-l incită să devină mai performant. În concluzie, factorii intrinseci şi factorii extrinseci care determină motivaţia nu sunt complementari. Teoria achiziţiei succeselor îi aparţine lui McClelland, care afirmă că nivelul de aspiraţie al unui om determină comportamentul acestuia. Individul manifestă trei categorii de nevoi: de afiliere, exprimând dorinţa de prietenie şi de colaborare; de putere, exprimând dorinţa de a fi important, de a avea influenţă asupra oamenilor; de realizare, exprimând dorinţa de a dobândi ceva, de a face ceva important. Pentru individ, sursele motivării sunt complexe: poziţia în ierarhia organizaţiei, competenţa recunoscută şi conştientizarea apartenenţei la grup. În cazul proceselor de muncă, nivelul de aspiraţie este reprezentat de suma nevoilor de realizare profesională asumate de individ pentru un anumit interval de timp. După expirarea perioadei respective, individul poate înregistra succese sau insuccese. În funcţie de acest rezultat, motivaţia salariatului poate avea o rată de creştere, poate înregistra o stagnare sau un

198

regres. În acest proces, managerii sunt aceia care pot susţine sau, din incompetenţă sau din indiferenţă, pot stopa evoluţia unei cariere profesionale. Factori ce conduc la insatisfacţie extremă (factori de igienă) Frecvenţa în procente
50 40 30 20 10 0 10

Factori ce conduc la satisfacţie maximă (factori motivatori) Frecvenţa în procente
20 30 40 50

Realizare Recunoaştere Munca în sine Responsabilitate Avansare Progres Politici şi proceduri administrative Supervizare Relaţii cu supervizorul Condiţii de lucru Salariu Relaţii cu colegii Viaţa personală Relaţii cu subordonaţii Statut social Siguranţa

Figura 7.3 (Sursa: G.A.Cole, 2002, p. 104)

199

Seturile de nevoi (de realizare/succes. relativ uşor de finalizat. având o astfel de atitudine. Ceea ce este original în această teorie este identificarea nevoii de putere care a marcat însăşi istoria umanităţii. Întreprinzătorii trebuie să-şi asume riscuri. întrucât ei sunt mai dinamici. dacă toţi factorii formulei au valorile maxime. iar oamenii pot fi învăţaţi să îşi dezvolte o motivaţie puternică în acest sens.Cea de-a treia componentă nu se regăseşte nici la Maslow. Managerii trebuie să fixeze criterii ridicate şi să-şi manifeste rapid şi clar satisfacţia atunci când angajaţii se comportă potrivit aşteptărilor lor. iar cea de realizare poate fi identificată cu nevoile de autorealizare. nici la Alderfer şi nici la alţi cercetători ai domeniului. 105). de afiliere şi de putere) se manifestă diferit de la o persoană la alta. p. de aceea nevoia lor de a reuşi este mai puternică. McClelland stabileşte relaţia: Motivaţia = funcţie (Motiv x Aşteptare x Stimulent). mai creativi şi mai perseverenţi. se află în căutarea feedback-ului în legătură cu munca lor şi sunt mai puţin preocupaţi de nevoile de afiliere (Cole. Este evident că. când o anumită nevoie se manifestă pregnant. nevoia de afiliere poate fi identificată cu nevoile sociale (relaţionale). Prin „motiv“ se înţelege aici valoarea rezultatului muncii pe scara ierarhică de valori a individului. de autodepăşire (nevoi de împlinire). Împreună cu Atkinson. 2002. El ajunge la concluzia că nevoia de realizare şi. la rândul lor. McClelland afirmă că societăţile în care voinţa de a realizare se manifestă puternic produce întreprinzători energici care. studiile au arătat că. rezultatul final este maximum maximorum. McClelland clasifică nevoile motivaţionale în trei categorii diferite de cele susţinute de teoreticienii deja menţionaţi. McClelland este preocupat şi de modul în care se poate dezvolta o puternică voinţă de a învinge. accelerează creşterea economică. iar prin „aşteptare“ – evaluarea anticipată a stimulentului. Autorul teoriei consideră că nevoia de realizare îşi are originile în copilărie şi în mediul cultural din care a provenit individul. performanţa nu sunt ereditare. respectiv. ea se va constitui 200 . sunt responsabili în cea ce priveşte acele sarcini. McClelland a constatat că indivizii la care predomină nevoia de realizare caută sarcini de dificultate medie. şansele lor de reuşită sunt net superioare în comparaţie cu ale altora.

în motivaţie dominantă şi va conduce la adoptarea unui comportament care să conducă la satisfacerea ei. disting situaţiile pe care le pot controla şi pe cele pe care nu le pot controla. Porter. Lawer şi L. adoptarea unei astfel de atitudini privind motivaţia presupune: focalizarea eforturilor pentru identificarea şi selectarea indivizilor cu o înaltă capacitate de motivaţie prin realizări. în special. Din punctul de vedere al managementului. McClelland sugerează managerilor utilizarea a patru etape pentru a-şi direcţiona personalul către performanţă: perseverenţă în asigurarea feedback-ului asupra performanţei. Abilitatea de a-şi propune anumite scopuri şi dorinţa de a deţine responsabilităţi pot fi valorificate în mediul organizaţional prin delegare sau prin îmbogăţirea responsabilităţilor postului. deoarece metoda consolidează dorinţa de a atinge cote şi mai înalte de performanţă. 201 . a cărei sinteză este prezentată în Figura 7. teoria aşteptărilor a luat o formă mai elaborată. Subiecţii care au nevoie de realizare au un comportament complex: caută. care implică riscul şi inovarea. Vroom constată că acesta este produsul a doi factori: valenţa – ca atractivitate legată de un anumit aspect (sau chiar rezultat) al muncii) şi aşteptarea că munca finalizată va avea un rezultat apreciat. nu numai pentru valorificarea capacităţilor şi talentului lor. promovarea angajaţilor care au realizat performanţe deosebite. sarcini de dificultate medie. Teoriile privind motivaţia analizate până acum se bazează pe felul în care iau naştere nevoile indivizilor şi pe mecanismele prin care această energie acumulată poate fi utilizată pentru îmbunătăţirea performanţelor. persistă mai mult timp în faţa eşecului. Dezvoltată de E. V.5 (apud Cole. În Figura 7. Încercând să desluşească resorturile comportamentului în muncă. 107). modificarea imaginii de sine a angajaţilor prin proiectarea unei noi imagini în care devin persoane care au nevoie de schimbare şi de succes.4 sunt prezentate comparativ principalele teorii motivaţionale. au capacitatea de a amâna momentul recompensării. au nevoie să cunoască rezultatele acţiunilor lor şi gradul în care acestea au fost apreciate. urmărirea sistematică a sentimentelor şi comportamentelor angajaţilor pentru a le transpune în termeni pozitivi. 2002. tind spre situaţii noi. promovarea modelelor de performanţă prin stimularea şi popularizarea angajaţilor care au obţinut rezultate bune. ci şi pentru crearea unor modele pentru ceilalţi angajaţi.E. p.

Nevoia de autodezvoltare Nevoia de stimă Nevoia de apartenenţă Nevoia de securitate şi de siguranţă Nevoi de bază. 2002. de modul în care îşi înţelege rolul şi în funcţie de datele mediului extern. Printre acestea – satisfacţia muncii.Modelul pune în evidenţă că efortul individului este determinat de felul în care percepe aspectele muncii şi că performanţa este condiţionată de capacităţile individului. În opinia aceluiaşi autor. 107). p. ca echivalent conceptual al valenţei pe care o are însăşi activitatea respectivă (Cole. fiziologice Nevoia de dezvoltare (D) Factori motivatori (satisfăcători) Nevoia de putere Nevoia de realizare Nevoia de afiliere Nevoia de relaţii sociale (R) Factori de igienă (nesatisfăcători) Nevoi de existenţă (E) Maslow Alderfer Figura 7. ca expresie finală a efortului depus de un lucrător.4 Herzberg McClelland Percepţia că efortul va conduce la performanţă Percepţia că performanţa va duce la recompense Percepţia că există recompense atractive Efortul în muncă Capacităţile Constrângerile exterioare Performanţa Recompensele (rezultatele) Percepţia supra rolului Figura 7. satisfacţia muncii. depinde de 202 . 5 Recompensele pe care indivizii le consideră atractive sunt cele pe care le percep a avea o valenţă ridicată.

costuri . Teoria năzuinţelor se sprijină pe ipoteze puternice privind cauzele care conduc la adoptarea unui anumit comportament.atenţie . după cum percepe că o asemenea conduită îl va apropia de de scopurile pe care şi le-a propus.securitatea postului .recunoaştere etc.promovare pe post . Vj este valenţa rezultatului de ordinul II. formula lui McCormick şi Ilgen (apud Bogáthy. Aşteptarea: perceperea probabilităţii de succes a performanţelor la un efort dat Instrumentalitatea: perceperea probabilităţii de a obţine un rezultat de nivel secund pentru un succes profesional Figura 7.salarii .controlul lucrărilor Performanţe: . Reprezentarea din Figura 7.studiu . iar n reprezintă numărul reultatelor de ordinul II. 1998. 203 . Modelul lui Vroom pleacă de la premisa că percepţia nevoilor determină comportamentul. de cuantumul salariului şi de politica salarială.6 poate fi considerată ca o sinteză a teoriei aşteptărilor (apud Stăncioiu.). este o dovadă în acest sens:   n E = A ∑ I ij × V j  . normele. de conţinutul postului. de posibilităţile de promovare şi de programul de lucru. natura şi intensitatea controlului etc. 240). A este aşteptarea că efortul depus va duce la performanţă. Sistemul acestor cauze este format din factori individuali (nevoi şi competenţe diferite) şi organizaţionali (sistemul de salarizare. 2004.productivitate Valenţa: rezultate de nivel secund .promovarea unui examen .calitatea conducerii şi a echipei. Iij este instrumentalitatea unei performanţe i pentru obţinerea unui rezultat j de ordinul II. p. Rezultate de prim nivel Efort: . iar intensitatea motivării depinde de gradul în care individul doreşte să adopte un anumit comportament.calitate .exerciţiu .profit . Fiecare individ adoptă independent propriul comportament.     j =1 în care: E este efortul. p. 424). modelul lui Vroom permite cuantificarea intensităţii motivaţiei (M).6 Concluzionând.

Am văzut că primii doi factori pot avea valori cuprinse între 0 şi 1. iar primii factori să fie cât mai aproape de 1.8). Pentru ca salariaţii să fie puternic motivaţi. în plus.7 O formulă preluată din marketing permite evaluarea gradului de motivaţie (Figura 7. ei trebuie să se asigure că nivelurile ţintite de aceştia sunt accesibile.8 Percepţia referitoare la efortul depus Teoria echităţii aparţinând lui Stacy Adams se orientează asupra sentimentelor salariaţilor privind corectitudinea relativă cu care sunt trataţi. Sugestiile pe care le induce teoria aşteptărilor sunt de natură practică: manageriilor le revine sarcina de a identifica şi promova activităţi care sunt percepute ca valoroase şi care sunt agreate de lucrători.Lipsa oricărui factor din relaţia de mai sus semnifică absenţa motivaţiei. modelul 204 . că sunt în concordanţă cu obiectivele organizaţiei şi că nu conduc la apariţia unor stări conflictuale majore. Intensitatea percepută privind recompensa Motivaţia - Intensitatea percepută privind pedeapsa = Figura 7.7. abandon Figura 7. această legătură cauzală trebuie să fie stabilă. iar cel de-al treilea valori între –1 şi +1. Astfel. clară şi reproductibilă. Şi. în plus. Performanţă şi recompense pozitivi Stimuli subiectivi şi obiectivi Comportament pozitiv Motivare Demotivare negativi pozitiv Contraperformanţă. ei trebuie să se asigure că rezultatele sunt suficient de semnificative pentru a fi percepute ca atare de lucrători. trebuie ca Vj să fie întotdeauna pozitiv şi mai mare ca zero. Teoria condiţionării operante poate fi schematizată prin relaţia cauzală prezentată în Figura 7.

în circumstanţe egale. experienţă. la adoptarea unui set de valori de nivel superior. Un anume set de valori recunoscute de individ generează emoţii şi dorinţe care se transformă în intenţii sau scopuri. iar echilibrul balanţelor celorlalţi reprezintă confirmarea echităţii în politica de personal practicată de organizaţie – fapt care consolidează motivaţia pozitivă. demotivarea sau părăsirea organizaţiei. Prefigurarea scopurilor şi atingerea acestora sunt cauzele unui comportament pozitiv în muncă şi apariţiei performanţelor. apariţia sentimentului de insatisfacţie. Locke) porneşte de la premisa că scopurile sau intenţiile oamenilor joacă un rol predominant în determinarea comportamentului. presitigiu. poate să apară sentimetul de incertitudine sau de suficienţă.) şi cu mărimi de ieşire (recompense. talent. la muncă egală li se cuvin recompense egale. Echilibrul balanţei proprii (mărimi de intrare – mărimi de ieşire) este premisa motivaţiei pozitive. ca măsură a propriei activităţi. diminuarea rezultatelor. abilităţi. oamenii doresc să fie trataţi în mod egal şi corect.a. organizaţia este percepută ca fiind incapabilă să cuantifice corect mărimile de intrare şi.A. Teoria echităţii operează cu mărimi de intrare (calificări. tendinţa de abandon. productivitate ş. alterarea percepţiei privind rezultatele muncii. ca urmare. recunoaştere. În opinia individului. frustrări. individul poate percepe că supraevaluarea activităţii sale este un mod de a fi îndemnat să producă mai mult şi mai bine. p. Este posibil ca rezultatele confirmate ale muncii să conducă într-o altă etapă. competenţe. angjaţii vârstnici au mai multe informaţii decât cei recent angajaţi şi pot îşi evalua cu mai multă precizie performanţa proprie. spirit de iniţiativă. salariaţii cu studii înalte se autoevaluează mult mai exact decât cei lipsiţi de studii. motiv pentru care se autoapreciază mai corect. Teoria scopurilor (E. dar şi comparativ cu balanţa respectivă pentru ceilalţi salariaţi. stimă etc. Dacă balanţa este înclinată în celălalt sens. salariaţii aflaţi la nivelurile superioare beneficiază de mai multe informaţii decât cei aflaţi la bază. tratament nediscriminatoriu în timpul lucrului şi facilităţi echivalente în timpul liber. în acelaşi caz. 205 . Dacă mărimile de intrare ale individului sunt superioare celor de ieşire apar efectele: diminuarea efortului depus.). mărimile de ieşire trebuie să fie în acord cu cele de intrare.motivaţional se bazează pe constatarea că. Zoltán Bogáthy (2004. 243) citează surse conform cărora atît femeile cât şi bărbaţii preferă comparaţia cu salariaţi de acelaşi sex.

6. din diverse motive. raţionamentul simplist – căutarea motivelor care-l determină pe un individ să acţioneze poate deveni superficială. Duncan): „un om nu poate motiva direct pe un altul. speranţe şi obiective asemănătoare. ceea ce simplifică lucrurile: membrii unei culturi sau subculturi date au. Există cel puţin patru motive care împiedică înţelegerea comportamentului unui individ: viziunea deformată – managerii au tendinţa de a-i percepe pe ceilalţi prin prisma propriilor lor competenţe. aspiraţii. cunoşterea anumitor principii de relaţionare umană şi o metodă de analiză sistematică. Motivaţie şi performanţă Motivarea cu succes a salariaţilor se bazează mai mult pe o filosofie managerială decât pe aplicarea unei tehnici date. au fost formulate cele şase teoreme care caracterizează teoria managementului motivaţional: organizaţia nu poate da membrilor săi mai mult decât primeşte de la aceştia. în majoritatea cazurilor. toate deciziile manageriale majore adoptate într-o manieră autoritară vor fi contestate. o viaţă trepidantă şi sunt tentaţi să utilizeze metoda cea mai facilă în analiza comportamentelor persoanelor cu care intră în contact.Teoria managementului motivaţional se bazează pe postulatul automotivării (I. dar poate demotiva cu uşurinţă o sută“. Pornind de la această constatare. motivarea se obţine prin managementul participativ. 7. în ansamblu. Majoritatea indivizilor care îşi asumă o nouă funcţie sau o promovare manifestă dorinţa de a-şi valorifica la maxim potenţialul. motivarea se realizează prin conştientizarea reuşitei acţiunilor. Important este faptul că atitudinea managerului faţă de oamenii pe care îi conduce şi reacţia acestora la această atitudine. nerăbdarea – managerii au. Oamenii au o natură comună şi nevoi fundamentale asemănătoare. entuziasmul 206 . există pericolul de a ignora caracterul unic al fiecărui individ. o viziune clară asupra mecanismului percepţiei. canalizându-şi atenţia într-o direcţie precisă. Câteva elemente sunt esenţiale pentru înţelegerea corectă a celor din jur: o atitudine justă. Treptat. repartizarea indivizilor pe categorii – deşi metoda clasificării pare a fi utilă înţelegerii comportamentului uman. care diferă mai degrabă cantitativ decât calitativ. dezvoltarea factorilor intrinseci ai motivaţiei face ca munca să fie acceptată cu plăcere. dorinţe.

Prin urmare. sentimentul propriei contribuţii. realizare. ) prezintă o abordare sistematică şi descrie interacţiunea mai multor factori motivatori. percepţia propriei competenţe. aspiraţii şi obiective Coportamentul generat: îndeplinirea sarcinilor. rădăcinile sociale şi culturale. antecedentele (eşecuri. managerul trebuie să se asigure că ei beneficiază de un sistem echilibrat al nevoilor satisfăcute şi al recompenselor adecvate. motivaţie şi rolul pe care un individ îl joacă într-o organizaţie: P = A x M x R . succese). satisfacţia lucrului Recompense extrinseci: satisfacerea nevoilor. fiind înlocuit de simptomele „malnutriţiei“: neglijarea sarcinilor. noi nevoi. 1986. angoasele profesionale Se adaptează: exigenţelor funcţiei.iniţial se diminuează.9 207 . Individul: capacităţile. putere şi apartenenţă. graţie satisfacţiei psihice generate de creşterea eforturilor personale.J. Pentru a-şi motiva subordonaţii. creşterea sentimentului propriei valori Figura 7. iresponsabilitate. Această malnutriţie psihologică se poate agrava fără a prezenta simptome externe. interacţiunea socială Rezultate: apreciere mai bună a propriilor competenţe. vârsta Contribuţia sa: nevoi şi obiective. normele grupului Influenţat de: exigenţele familiale şi de relaţiile profesionale Satisfacţii intrinseci: munca interesantă. atitudinile şi valorile. apatie. realităţilor organizaţionale. valorificarea competenţelor. p. obişnuinţele. urmărirea celor mai importante obiective. aşteptărilor superiorului. echitate şi distribuire egală a recompenselor. satisfacere mai mare a amorului propriu. Cribbin. oportunităţilor şi constrângerilor mediului de lucru Constrângeri: presiunile colegilor. calificările. Performanţele sunt rezultatul produsului între abilităţi. motivaţia este procesul care-i stimulează pe oameni şi îi incită să-şi îmbunătăţească randamentul. echilibru între factorii primari şi cei de satisfacţie.9 (J. perfecţionarea. Figura 7. speranţe. responsabilitatea şi libertatea. percepţii şi aspiraţii.

economice. managerul trebuie să fie realist. propriul său potenţial care poate fi utilizat în relaţiile cu angajaţii. obiectiv şi perseverent în demersul său de motivare. chiar şi cel mai puţin transparent. oamenii pot fi motivaţi şi prin imaginea unui model. Variabile motivaţionale Individuale -calităţi -pregătire -efort -comportament -performanţă Organizaţionale -concepţia managerială generală -strategia firmei -cultura organizaţională -climatul organizaţional -situaţia economică a organizaţiei -prestigiul leadership-ului managerial -comunicaţiile -caracteristicile posturilor -forme de motivare Contextuale -cultura naţională -nivelul de dezvoltare a ţării -prevederile legislative -impozitele şi taxele -nivelul veniturilor populaţiei Figura 7. fiecare dintre aceste aspecte are. indivizilor li se potrivesc mijloace diferite de satisfacere a nevoilor chiar dacă acestea sunt identice. Este esenţial ca managerii să cunoască principalele variabile (prezentate în Figura 7.Din prezentarea teoriilor referitoare al motivare a rezultat multitudinea şi diversitatea elementelor implicate direct şi indirect în conceperea şi exercitarea motivării. 208 . p.10) care influenţează conţinutul şi performanţele motivării (indiferent de natura lor) şi cum se poate acţiona asupra lor. Nicolescu şi I. sociale şi psihologice. ) Un manager care este deschis către motivarea personalului său trebuie să ia în consideraţie câteva reguli esenţiale: orice tip de comportament. presupune existenţa unei cauze. 1999. Verboncu. în ceea ce priveşte motivaţia. trebuie să adopte punctul de vedere al celuilalt pentru a-l putea înţelege.10 (după O. mai ales că motivaţia este o componentă subiectivă. managerul trebuie să se comporte (atât cât este posibil) exemplar. munca se caracterizează prin aspecte tehnice. acelaşi motiv poate provoca reacţii diferite.

adică a modificării relaţiilor dintre grupul căruia îi aparţine persoana şi celelalte grupuri implicate (idem). şi că el îşi poate îmbunătăţi situaţia prin deplasarea dintr-o poziţie socială în alta“. 7. dar mai ales a lucrătorilor a devenit un fapt comun. a schimbării sociale. astfel ca acestora să le placă ceea ce fac (autocompensare). mobilitatea studenţilor. 1998. care incită la autodepăşire. comunicarea explicită a sarcinilor. acordarea treptată a motivaţiilor. Tajfel (apud Deriabin. creativitate (prin rotaţia posturilor sau îmbogăţirea lor. Motivaţie prin mobilitatea socială şi prin schimbare socială În plină eră a globalizării. a realizărilor şi performanţelor previzionate. Dacă individul consideră că sistemul social este rigid şi impermeabil. minimizarea sancţionării personalului. motivaţiile acordate să fie percepute de salariaţi drept corespunzătoare. particularizarea aspectelor motivatoare (până la personalizarea lor). determinarea elementelor pe care oamenii le aşteaptă şi oferirea lor drept recompensă. lărgirea conţinutului funcţiei etc.7. mai ales a celor economice. 209 . pentru economisirea resurselor şi pentru a asigura perspective motivaţionale pe termen lung. Psihologi şi sociologi cercetează resorturilor care-i determină pe aceşti oameni să caute semnele dezvoltării individuale în alte ţări decât cele de origine. asigurarea unor sarcini interesante. încadrarea salariaţilor pe posturile care li se potrivesc. Presupunerile teoretice ale autorului sunt clare: pentru individ credinţele legate de mobilitatea socială fac parte din setul de credinţe despre sine şi despre societate şi aceste credinţe sunt construite social. ceea ce se consideră a fi o motivaţie majoră a comportamentului social.Realizarea unei motivări eficace implică respectarea a unui ansamblu larg de cerinţe: angajarea persoanelor care apreciază rezultatele firmei. credem noi. pornind de la anticiparea viitorului lui prilejuită de mobilitatea socială. şi lucrătorii maturi se află în „căutarea identităţii sociale pozitive prin apartenenţe la grupuri sociale atractive“. Autorul afirmă că tinerii şi. Studiul lui Andrei Deriabin (1998) a urmărit să arate cum se cristalizează motivaţia structurată social în interiorul individului.). p. el poate apela la cea de-a doua strategie. 205) leagă mobilitatea socială de însăşi credinţa individului că „sistemul social este flexibil şi permeabil.

dar şi pentru societate: mobilitatea socială aduce cu sine schimburi culturale – adică împrospătarea mediului organizaţiei primitoare. prin pierderea principalei resurse pentru menţinerea identităţii lor – comunicarea directă. 211). dacă aceste organizaţii nu sunt receptive la nevoile lor. Mobilitatea tinerilor absolvenţi cu studii superioare poate fi pusă pe seama efortului lor de menţinere a indentităţii sociale pozitive. în timp ce schimbarea socială este prilejul primenirii interne a organizaţiei de origine..Ambele căi sunt benefice atât pentru individ. tinerii aflaţi în organizaţiile de origine vor încerca să se angajeze în diferite forme de acţiune socială vizând ridicarea statutului lor social. ei vor opta pentru deplasarea în alte medii sociale (ibid. p. 210 . În acest sens.

grupul are nevoie de sprijin pentru a-şi atinge maturitatea şi a se autoregla. 2001. un mecanism de coordonare permite anticiparea efectelor deciziilor luate de alţii. regulile şi metodele sunt reduse la respectarea autonomiei relative între echipe şi indivizi. elementele esenţiale prescrise sunt minimale. cvasiformale. nu doar determinanţi ai îndeplinirii sarcinilor de muncă.Capitolul 8 COMUNICAREA ÎN GRUPURI 8. Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor Comunicarea cu colegii şi cu superiorii este menită asigurării coerenţei realizării sarcinilor şi mai puţin formării sau întreţinerii relaţiilor de prietenie. capabilă de decizie şi de responsabilitate proprie. Darveau cu privire la dinamica grupului şi organizaţiei. Dalton (2003. p. primele sunt structurate informal în jurul unei idei sau pentru a face faţă provocărilor venite din partea altor stucturi informale în timp ce „clicile orizontale“ sunt conjuncturale. nu pe interese. În lucrarea lui Ion Boboc (ibid. prietenia şi susţinerea reciprocă sunt consecinţe ale relaţiilor facilitate de organizaţie. Comunicarea dintre membrii grupului se supune regulilor determinate de factorii (Amado şi Guittet.1. În opinia lui Ion Boboc. cinstită. controlul calităţii etc. căutând succesul. conflictele. mai consistentă decât comunicarea pe orizontală. p. elementele esenţiale (politice. harnică. p.) sunt reglementate şi nu sunt negociate. Observăm că dimensiunea comunicării pe verticală este. realizate pe osatura grupelor de sarcină. întreprinzătoare. 166) sunt transcrise principiile formulate de A. împotriva aparenţelor.. proprietăţile reţelelor de 211 . dar orice alte elemente sunt auto-administrate între colegi. Este poate şi acesta un reflex al subordonării şi conformării învăţate încă din şcoală. 251): mărimea grupului. le redăm pe cele de mai jos cu scopul de a evidenţia nevoia de autorealizare a individului aflat în grup şi rolul comunicării interne: persoana care aderă la un grup este considerată din start ca onestă. acolo unde există interdependenţă. grupul auto-administrează nevoile. dezvoltarea. dintre acestea. 165) „clicile verticale“ sunt mai puternice şi mai eficiente decât „clicile orizontale“. care îl citează pe M. relaţiile cu alte grupuri.

căpătând din ce în ce mai mult caracteristicile unei organizaţii. ei parcurg labirintul în 7 minute. o „tensiune benefică“ pare a face să crească randamentul şi forţa fiecărui membru al echipei. văd utilitatea acestor propuneri. Importanţa mărimii grupului nu constă numai în diversitatea competenţelor şi bogăţia ideilor. 1986. Două furnici care se sprijină una pe alta pot transporta în total 765 de grame. prin simpla prezenţă a celorlalţi. 182) arată că o furnică poate căra singură. p. cu atât se accentuează dimensiunile formale şi scad în amplitudine dimensiunile informale. Din acest motiv. Pantelimon Golu afirmă (1974. prin mărire. Hampton. în aceeaşi perioadă de timp. constrângerile organizaţionale şi instituţionale. natura şi constrângerile sarcinii.comunicare. după a patra încercare. Summer şi Weber (citaţi în Cribbin. structura afectivă a grupului. le înţeleg. acesta va parcurge labirintul în 4 minute după două încercări! Doi iniţiaţi vor parcurge traseul în 6 minute. le acceptă. Izolând apoi un peşte din grupul „cu experienţă“. Creşterea numărului de membri ai grupului conduce la multiplicarea exponenţială a contactelor. este vorba. le critică.. Dacă se introduc apoi în acvariu şi alţi peşti roşii. a schimburilor de informaţii şi de opinii. grupul primar devine secundar. Trei furnici duc în total 778 de grame de materiale. ci şi în procesele de facilitare socială care validează şi întăresc valorile individuale. în 6 ore. p. 232 de grame de materiale de construcţie şi alimente. dar durabilitatea interacţiunilor interpersonale este invers proporţională cu acest număr. 183): un peşte roşu poate descoperi „secretul“ unui labirint amenajat într-un acvariu în 35 de minute. reţelele şi structura grupului. iar trei iniţiaţi în 10! Se vede de aici că asocierea 212 . le formulează ei înşişi“. Un alt exemplu (ibid. 179) că relaţia dintre aptitudini şi performanţă „este mediată de procesul interacţiunii dintre membri. p. J.. evident despre facilitarea socială – proces despre care am vorbit într-un capitol anterior. Se poate spune că primul peşte le-a „transmis“ celorlalţi din propria experienţă. în speţă de modul în care aceştia comunică şi reacţionează la ceilalţi la soluţia propusă de unul dintre ei: măsura în care membrii grupului sunt sensibili la propunerile partenerilor lor. puterea grupului nu este simpla sumă a valorilor membrilor grupului. Referitor la mărimea grupului se impune o observaţie: cu cât dimensiunea numerică a grupului este mai mare. Aparent.

acesta nu mai poate aduce nici o ideee suplimentară. apare tendinţa de non-implicare. Un parametru important este timpul în care grupul poate găsi soluţia unei probleme sau în care poate adopta o decizie. iar gradul de satisfacţie este mic.duce incontestabil la randament sporit. avem în vedere că prin selecţia membrilor grupului s-a urmărit mai degrabă asigurarea coeziunii pe baza intereselor individuale. 252). Aceste cifre nu reprezintă unica reţetă datorită faptului că. iar grupul de 12 este de preferat în situaţiil în care este necesară confruntarea punctelor de vedere diferite. În Figura 8. în comparaţie cu un grup mai restrâns. Subiecţii îşi exprimă insatisfacţia şi nemulţumirea şi se simt frustraţi. există un prag. grupul de 6 este potrivit situaţiilor în care sunt necesare mai multe soluţii posibile. timpul de vorbire alocat fiecărui participant este redus. Astfel. este posibil ca în grupurile mari să nu poată fi receptate corect şi complet toate informaţiile. deoarece un grup nu poate genera decât un număr determinat de soluţii şi de idei originale (vezi Figura 8. în afară de mărimea grupului. Pe de altă parte. şi alţi factori pot determina stabilirea optimului în comunicare. numărul optim fiind 5. gradul de acurateţe al acestora fiind alterat. În cazul grupurilor mari. posibilitatea exprimării ideilor este scăzută. În ceea ce priveşte mărimea unui grup. dar problemele repetitivităţii şi numărului optim de membri nu sunt simple. decât pe baza complementarităţii competenţelor.2 este sugerat faptul că un grup numeros adoptă în timp mai îndelungat soluţia unei probleme. dacă se abordează o problemă de logică. p. dacă se adaugă grupului un individ în plus. grupul de 3 este cel mai eficient.1 După Amado şi Guittet (2001. 213 . Creşterea numărului de indivizi măreşte în mod firesc suma informaţiilor disponibile în sânul grupului şi permite obţinerea unei vaste game de opinii. Numărul ideilor generate Numărul membrilor unui grup Figura 8.1). un bun nivel al comunicării se poate realiza dacă grupul are între 3 şi 12 (15) persoane.

025 16 21. tenace. cu atât scade gradul de coeziune.441. Astfel. care au vocaţia liderului sau care stăpânesc bine arta transmiterii mesajelor.101 20 1.457.141.501 17 64.625 19 580. 22) este calculat numărul interacţiunilor individuale (N). ambiţioase.526 18 193.2 În lucrarea specialistului Pierre De Visscher (2001. În cazul grupului de 12 membri.101 12 261.375. rezultă: 2 8 28 9 36 10 45 11 55 12 66 13 78 14 91 15 105 16 120 17 136 18 153 19 171 20 190 Dacă se calculează numărul total de interacţiuni potenţiale în cadrul unui grup. convergenţa ideilor fiind aproape imposibil de realizat. în funcţie de numărul membrilor grupului (n).343. de exemplu. Timpul necesar rezolvării unei probleme Numărul membrilor unui grup Figura 8.970 14 2.686 3 n − 2 n +1 + 1 = 2 7 966 8 3.825 9 9.330 10 28. pe baza formulei de mai jos la valori Ntotal extrem de mari. de regulă persoanele proactive. Din grupurile mari se detaşează.446 13 788. cu o pereche.. durata totală a 214 .625 Dacă se produc succesiv toate interacţiunile grupului format din 20 de persoane şi dacă fiecare schimb de idei durează doar câte 10 secunde. p.448.742. cu un trio etc.606. pentru numere n relativ mici: N total n Ntotal n Ntotal 6 301 15 7. organizarea comunicării este dificilă. se ajunge. utilizând formula: N= n N 6 15 7 21 n(n − 1) .010 11 86. ţinând cont de legăturile fiecărui individ cu un alt individ. cu cât mărimea grupui este mai mare.Pe de altă parte.

cu rol de organizator. Reţelele de comunicare Schemele consacrate pentru comunicare sunt: comunicarea în lanţ. apar mai multe erori. cu atât mai important va deveni rolul său. Guittet. Cu cât un individ este mai aproape de centru. La configuraţiile de tip stea. 215 . comunicarea la configuraţia de tip cerc necesită mai multe mesaje. Decizia cu privire la mărimea echipei trebuie să se bazeze pe capacitatea indivizilor de a fi coechipieri şi pe gradul în care pot şi vor să se integreze.interconexiunilor este de 4. mărimea acesteia trebuie să fie destul de mare pentru a include toate clasele de specialişti.843 de ore. Ca urmare. echipele mici (de la 6 la 12 indivizi) sunt cele mai eficace (Deborah Harrington-Mackin. respectiv 550 de ani! Evident. în ceea ce priveşte distanţa parcursă de mesaj de emiţător la receptor. organizarea comunicării este mai uşoară şi nu se conturează un personaj central. 2001. comunicarea în Y şi comunicarea în cerc. Reţelele diferă. Amado şi A. dacă scopurile şi sarcinile echipei (grupului) sunt complexe şi necesită aptitudini considerabile. comunicarea în stea. 20). dar implicarea şi motivarea se diminuează. Dacă sarcinile sunt relativ simple şi redundante. neparticiparea unor indivizi la dezbateri duce la diminuarea consistentă a timpului alocat acestora. 253): comunicarea în stea este formaţiunea de grup cea mai eficace. timpul de găsire a soluţiilor este minim. apărând riscul erodării unităţii şi coeziunii grupului. indivizii aflaţi mai aproape de centru primesc şi transmit mai multe mesaje. Dacă echipa este responsabilă pentru o sarcină ce necesită mult know-how tehnologic. 2002. Analizând diferitele tipuri de reţele se constată următoarele (G. p.839.660 de zile. adică 201.2. p. echipele pot fi suficient de mari pentru a le putea finaliza. există mai puţine erori. 8. organizarea comunicării este mai stabilă şi se defineşte un elementul central. Membrii unei echipe mari (15 – 25 de indivizi) trebuie să fie destul de încrezători şi de înţelepţi ca să nu discute despre fiecare chestiune şi să fie deschişi delegării de competenţe. numărul de mesaje este redus.

de unde numărul mare al comunicărilor cu caracter organizatoric. poate duce la ineficacitate sau la blocarea transmiterii mesajelor. cu atât este necesară o mai bună organizare a circulaţiei informaţiei. Această diferenţiere are consecinţe la nivelul gradului de satisfacţie a indivizilor: reţeaua de tip cerc este favorabilă creşterii adeziunii participanţilor. Diferenţele dintre performanţele obţinute în diferitele reţele de comunicare rezultă din faptul că acestea oferă posibilităţi diferite de comunicare. prima sarcină a grupurilor este alegerea persoanei centrale. cu atât va fi necesar mai mult timp pentru transmiterea informaţiilor spre compartimentele cele mai de jos.3 b) În structura centralizată. cu atât grupul este mai eficace: reţeaua în stea este mai eficace decât reţeaua în lanţ. poziţiile periferice lipsite de informaţie se demotivează uşor. pentru poziţiile cele mai periferice. deci. Organizarea comunicării poate fi concretizată în reţele centralizate (stea) – Figura 8. a) Figura 8. inundată de informaţie.3 b).3 a) sau în reţele necentralizate . cu cât indicele de indicele de centralitate este mai mare. 216 . Cu cât înălţimea „piramidei ierarhice“ este mai mare. dezinteresul apare cel mai rapid. în stea. Amado şi Guittet (2001. modelul pe care îl alege grupul pentru rezolvarea unei probleme. 254): semnalează că un indice de centralitate al reţelei prea ridicat implică două aspecte negative: saturarea poziţiei centrale care. întru-cât aceste poziţii nu au acces la toate informaţiile. p. ţinând cont de constrângerile reţelei. dezinteresul şi nemulţumirea se manifestă rapid.Numărul mesajelor de informare este invers proprţional cu centralitatea: cu cât un individ este plasat mai aproape de periferia reţelei. iar gradul de satisfacţie este cel mai scăzut. Hotărâtor pentru eficienţă este. Pe de altă parte.omogene – Figura 8. În structurile ierarhice. poziţiile centrale îşi consolidează puterea prin faptul că beneficiază de un debit maxim de informaţie.

întrucât funcţionarea prin intermediari întâmpină dificultăţi. pentru reuşita anchetei. întrucât doi dintre membri săi se aleg reciproc. alegerile exprimate şi cele primite. ancheta să prezinte un interes real pentru participanţi. Există şi un al treilea subgrup (C). J. Alegerile. sunt colectate de la fiecare individ şi clasificate. în care sunt reprezentate numai primele alegeri şi alegerile reciproce. 260 . un subgrup este cu atât mai durabil şi mai închegat cu cât există mai multe alegeri reciproce între indivizii care îl compun. 5 alegeri). pornind de la o matrice structurată pe două coloane reunind. sunt întrebaţi cu ce persoane ar dori să se asocieze pentru o activitate dată. citat de Amado şi Guittet (2001. 6 alegeri) şi a unui lider – fată (B. Aceste tehnici sociometrice ale grupurilor au la bază observarea alegerilor preferenţiale pe care indivizii le fac între ei. în acest caz. În general. Plecând de la această matrice.4) . 217 . scopul anchetei să fie explicit formulat. Structura afectivă a grupurilor Pentru a observa cum se stabilesc relaţiile dintre participanţi şi cum evoluează ele în timp. De altfel. În structura omogenă cererile de informaţii sunt relativ numeroase. pentru fiecare subiect. oricare membru al grupului poate fi catalizatorul. a promovat tehnici care permit stabilirea unei „radiografii“ a acestor relaţii interpersonale în cadrul unui grup. Însă.L. subiecţii cel mai des aleşi se găsesc în centrul ţintei. sunt necesare mai multe condiţii: grupul să aibă o relativă încredere în experimentator.3. 8. se constată o eficienţă mai mare în cazul utilizării reţelei centralizate. se pot reprezenta grafic constelaţiile afective din grup. nu există nici o dificultate de organizare: subiecţii ştiu că trebuie să trimită informaţiile fiecăruia dintre membri. dar care prezintă o mare omogenitate. întrebarea să fie definită în raport cu un scop precis. În exemplul propus mai jos (Figura 8. comunicările sunt numeroase şi redundante atâta timp cât nu există un subiect care să centralizeze informaţiile. Moreno. care se cunosc între ei. menţionate în scris.261). pp. mai izolat. Toţi membrii grupului. Aceasta sociogramă indică o structură sociometrică particulară: există în mod clar un clivaj între două subgrupuri formate în jurul unui lider – băiat (A.Când reţeaua nu este centralizată. În acest caz.

În acest exemplu. în Pierre De Visscher.4 (după Amado G.. 2001. iar influenţa sa în funcţionarea grupului este probabil importantă. Guittet A. o persoană (D) ocupă o pozitie de legătură între subgrupurile A şi B: această fată este aleasă de către cele două persoane centrale. întreţine relaţii cu membrii ambelor subgrupuri. Adrian Neculau. persoana în cauză este competentă. ceea ce explică de ce nu a fost aleasă de mai mulţi membri ai grupului. dar are o personalitate prea puternică. deoarece participă la viaţa acestor subgrupuri. p. 261) În acest grup. 218 . Dinamica grupurilor.D băiat B A fată prima alegere alegere reciprocă C Figura 8.

Bucureşti. Editura Humanitas. Comportament organiţional. Comunicarea. Balle Francis. Daryl. 16. Editura Polirom. 1992. 1997. Rita. Texte de bază. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. Bucureşti. în volumul Raymond Boudon (coordonator). HEC. Baechler Jean. Psihologia influenţei sociale. Transformer la gestion: les approches récenntes. 13. M. Gina Ilie.. „Encyclopédie de management“. Beatty Jack. 14. Comportament organizaţional şi managerial. 6. Bogáthy Zoltán (coordonator). Bartoli A. în volumul Morin Gaëtan. Two views of leadership.. Smith E. 18. A. Bucureşti. Archamault Guy. Bucureşti. Wiley. Fîrşirotu Mihaela. Atkinson C. Băiceanu. Texte de bază. Communication et organisation. Gittler (ed. Editura Economică. nr. Tratat de sociologie. Bochenski J. Guittet. Editura Economică. 12. Éditions Nathan/HER. Traducere Delia Vasiliu. Volumul 2. 20. Allaire François. Organizarea grupurilor. Editura Polirom. L’entreprise stratégique: penser la strategie. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Leonard P. G. Comunicarea în interiorul grupurilor. 9. în Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. Harvard Business Review. Xavier Mignot. Iaşi. Bucureşti. Baylon Christian. 15. 1957. 17.. La communication. Loredana Gavriliţă. 2003. 1990. 3. Blumer H. Editura Tehnică. 5. 2. 7. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. 1/1996. 19.. Bucureşti. 1999.Bibliografie 1. Ediţia a XI-a.B. Boboc Ion. Montreal. Grupul de lucru. Ştiinţele umane: mostre de relaţii interdisciplinare. 2001. Bucureşti. Amado. Introducere în psihologie. în volumul Pierre De Visscher. Deuxième édition. Lumea în viziunea lui Peter Drucker. Bucureşti. Boucheerville. 1997. Boncu Ştefan. Editura Humanitas. Quand la forme l’emporte sur le fond. Bucureşti 1992. Ce este autoritatea? Humanitas. 1993. 219 . Iaşi. 2004. Editura Politică. New York. Quebec. Les Éditions d`organization. Atkinson L. Traducere de Vasile Tonoiu şi Ilie Bădescu. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. 4. Paris. Revue Géstion. Polirom. Boboc Ion. 8. Les conceptions „économiste“ et „humaniste“ de la relation individu – organisation. Review of Sociology: Analysis of a Decade. 2001. Paris. 2002. Anca Ene. Traducere Delia Vasiliu. Comportament managerial. Anca Ene. Archamault Guy.. 1986.. Bennis W. în volumul Raymond Boudon (coordonator). Comportament organizaţional şi managerial. în Pierre De Visscher. Bem J. 1996. Tratat de sociologie. Apostel Leo.). Fundamente psihologice şi politologice. Polirom. Fundamente psihologice şi politologice. 10. Richard. 1998.. 2002. Allaire Y. Volumul I. 1997. Les salariés et la participation. Edward. 2003. Editura Teora. Bosche M. Collective behaviour in J. Traducere de Brânduşa Scarpet. NolenHoeksema Susan (colaborator). Grupurile şi sociabilitatea. 11.

Editura CODECS. 1998. Editura INFOMEDICA. Bucureşti. Sisteme de management şi stiluri manageriale implicate. A. 1999. 1995. Homewood. 39. London. Bucureşti. 26. Riscul – Element în fundamentarea deciziei: Concept. metode. 29. Editura Lumina Lex S. Organizaţia viitorului. 24. Managing Human Resources. 37. Editura Teora. Editura Humanitas. Bucureşti. Cişmaşu Irina Daniela. Chazel François. McGraw Hill. 1998. Managementul resurselor umane. 38.. Editura comunicare. 1990. Citeau J. Chelcea Septimiu. 1990. Buzărnescu Ştefan. Campbell A. 1987. 25. aplicaţii.. MBO & Ciclul afacerilor. 40. Editura Humanitas. 1997. 3rd Edition. Editura Expert.. 2000. 2000. Cândea Dan. Editura Militară. 27.. De la inceritudine la decizie. Gestion des ressources humaines. 1997.. 2003. Manualul specialistului de resurse umane. 42. Cascio W. 2000. California. 30. Sociologia opiniei publice. Bucureşti. Sociologia civilizaţiei tehnologice. Editura Polirom.21. Strategie. Bucureşti. Bucureşti. 1999. Instant manager.. 41. 33. Traducere de Cosmin Crişan.A. Cultivarea resurselor interioare pentru conducere. Terapia gestaltistă – Momente semnificative. Bucureşti. Editura Expert. Tratat de sociologie. 2001. Chişu Viorica Ana. Human Resource Management. 31.R.A. A sense of Mission. Traducere Delia Vasiliu. 2002. Winning’em over. 1996. Principes généraux et cas pratique. Buzărnescu Ştefan. Second Edition. 34. 1972. 1998. 1997. Paris. 1997. Constantinescu Daniela. Burciu A. 22. 36. Un secol de psihosociologie. Anca Ene. 1986.P. Lucrarea realizată cu sprijinul KnowHow Fund în cadrul programului British Books for Managers. Editura Economică. Comunicarea managerială. Press. Illinois. Editura INI. Iaşi. Bucureşti. A new Model for Management in the Age of Persuasion. Byars Lloyd. R. în volumul Mielu Zlate (coordonator). Cândea Rodica. 1999. Conger J. Chelcea Septimiu. Tratat de sociologie. 43. Armand Colin. în volumul Raymond Boudon (coordonator). 44. London. Edition Simon & Shuster. 35. The Economist Books Ltd. Bucureşti. Bucureşti. Management: Theory and Practice. et al. Comunicarea managerială aplicată.. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. Boudon Raymond. Cândea Dan. Managementul personalului. Chapman Walsh Diana. în volumul coordonat de Frances Hesselbein. 220 . Puterea. Deprinderi.. Cole G. Bucureşti. 23. Rue W. Traducerea şi adaptarea în limba română de Sorin Marian Paveliu. Ceauşu Valeriu. Bucureşti. Burciu A. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. 32. Iaşi. Tratare globală interdisciplinară. Casa de Editură IRECSON. Florin Rotaru. Psihologia la răspântia mileniilor. Burloiu Petre. Bucureşti. Lucrare apărută sub egida Fundaţiei Drucker. Charney Cy. Cole G. Bucureşti. Marshal Goldsmith şi Richard Beckhard. Bucureşti.F. Editura Economică. Cândea Rodica.ro. Leslie.L. Concepte. DP Publications. Editura Polirom. Aldine Place. 28..A..

Prentice – Hall Inc. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă. Forsyth. Festinger L. Traducere Radu Pavel Gheo. Montréal. în De Visscher Pierre. 68. Cribbin J. 49. Editura ProTransilvania. New Jersey. Bucureşti. „Lideri“„Monitori“ şi diferenţierea rolurilor. Gilles Ferréol. 1991. 1998. Iaşi. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Harper & Row. Dinamica grupurilor. Polirom. Iaşi. John Wiley & Sons. Paris. Leadership et confiance. Pearson Education International. Drozda-Senkowska Ewa. Dunod. UK. Inc. New York. Neculau Adrian. Texte de bază. 2000. Douglas Mary. Human Resource Management. 54. American Sociological Review. 51. Cristea Dumitru. (coordonatori). 2001. Human Resources Management. Schimbare socială vs mobilitate socială: este posibilă vocea grupului?. Reussir son developpement personnel et professionnel. 57. Polirom. Cum gîndesc instituţiile. Les Editions d’Organisation . 1962. Prentice Hall International. 46. Human Resources in the 21st Century. Les Éditions de l`homme. 59. Jack.. „Animatori“. Peter. 1993. Neculau Adrian (coordonatori). 63. 2001. Bucureşti. Schimbarea atitudinii şi rezistenţa la persuasiune. în Adrian Neculau.C. Editura Polirom. Managing in Turbulent Times. Deriabin Andrei. Iaşi. Mugny Gabriel. 1986. 58. 2001.. Toward a Theory of Revolution. Slack Nigel. Making managemen decisions. 60.. Duluc Alain. 64. Cooke Steve. Traducere de Bogdan Bălan şi Mihaela Boza. Davis J. Editura Polirom. Peter. 27. Bucureşti. Traducere de Corneliu Panaite. Duncan W. Tratat de pasihologie socială. Psihologia schimbării. Hoboken. 67. 1991. 65. Moscovici Serge. Dessler Gary. James. New York. Iaşi. 2002. Peterson. 2001. Second edition. 47. Editura Polirom. 221 . Decker Jean-Francois. Gandossy Robert. Gilles Ferréol. 2000. 52. Cornel Havârneanu. 2001. Iaşi. Le leadership. 66. De Vissscher Pierre. Psihologia schimbării. Editura Polirom. în De Visscher Pierre. Editura Polirom. Drucker F. Books/Cole Publishing Company. Editura Polirom. 48. 55. Effron Marc. 1957. Editura Polirom. Deciziile în grup. Dessler Gary. no. Dunod. 2003. 1983. Personnel. 1980. 56. 61. Texte de bază. Paris. De Vissscher Pierre. The Practice of Management. Dinamica grupurilor. Druker F. Dinamica grupurilor restrânse (I). A Theory of Cognitive Dissonance. Les grandes idees du management. AFNOR. Doise Willem. Efficacité personnelle et performance collective. Texte de bază.45. Row. 1998. Ninth Edition. 2001. Coacher. în Adrian Neculau. Mariana Jurj. 1989. Evanston. Goldsmith Marshall. Harper Collins. De Visscher Pierre. California. Doise Willhem. Psihologie socială experimentală. An Introduction to Group Dynamics. 50. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Devillard Olivier. Paris. Iaşi. 2003. 1998. Prentice Hall. New Jersey. Texte de bază. 53. 62.. Donelson R. în volumul De Visschere Pierre. Iaşi. 1990.

Harrington S. 76. Griffin R. Editura Teora.. prefaţă de Lazăr Vlăsceanu. al. 2001. 3rd edition. Texte de bază.. Intervenţii dirijate asupra grupului. Bucureşti. Paris. Traducere Niculiţă Damaschin. D. 1996. Business Publications. 1998. Bucureşti. Managementul marketingului.T. 78. 74. Laurie L. et al. 88. Johns Gary. Polirom. 2003. Texte de bază. 77. Psihologia vieţii cotidiene. 1978.. Fischer C. 1968. 1997. 81...F. 72. în volumul Mielu Zlate (coordonator).69. în volumul Pierre De Visscher. 2001. 89. Longman Group UK. 90. 2000. Conflictul. James. Viaţa cotidiană ca spectacol. 222 . 1984. Bennett R. Berkshire. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Donald. Bucureşti.. D. London. Kotler P. Forsty. Editura Ex Ponto. Stratégie de l’entreprise et motivation des homes. Harvard Business School Publishing. no. Harrington-Mackin Deborah. Hillsdale Elbaum. 91..M. Cum se formează o echipă de succes. 71. Graham H. Harrington H. Ickes W. Forsty.. 80. Golu Mihai. 2000. 2002. Hendrikse George. 1997. New directions in attribution research (vol2).R. Inc. 73. The Work of Leadership in Harvard Business Review on Leadership. The McGraw-Hill. 2001. Foundations of personnel/Human Resource Management. Polirom. Heifetz A.. Perspective noi asupra psihologiei grupurilor sociale. Editura Polirom. Management. Bucureşti.. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. 1990. Raluca Aron. 87. Editura Comunicare. Editura Didactică şi Pedagogică. Teora. 70. Boston.T. Explorations in the Theory of Social Mouvements and Revolution. în volumul De Visscher Pierre. Polirom.R. Ivancevich J. Aurora Damashin. în Pierre De Visscher. Audit des ressources humaines. Ronald. Constanţa. Houghton Mifflin Company. în volumul Zlate Zlate Mielu (coordonator). Traducere Daniel Aizic et. Human Resource Management. Comportament organizaţional. 82. Editura Polirom.. Iaşi. Editura Economică.W. Golu Pantelimon. Harvey J. Human Resources Management. 1998. Iaşi. 1996. Golembiewski R.J. Education. Fundamentele psihologiei sociale. Condiţionarea psihologică a câmpurilor relaţionale interindividuale şi intergrupale. Lafaye Claudette. 83.. 85. Boston.. Motivation and Strategy. James. Traducere de Mihaela Zoicaş şi Elisabeta Stănciulescu.. 1991. Co-ordination. 84. Goffman Erving. Texas. Iaşi. Edition Hommes et Techniques. Traducere Ioan Ursachi.. 2003. Les Editions Liaisons. Leadership. Bucureşti. 2001. Management total în firma secolului 21. Geschwender J.. Terora. 79. Paris.D. Golu Pantelimon.ro. Economics and Management of Organizations. Iaşi. 1991.H. 86. Glueck W. 1974. Psihologia la răspântia mileniilor. Texte de bază. Psihologie socială. Boston. Gélénier O. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. Golu Pantelimon. Igalens J. Editura Polirom.. 75. 1998. Bucureşti. Sociologia organizaţiilor. Traducere de Simona Drăgan şi Laura Albulescu. Ion Postolache. Houghton Mifflin Co. Iaşi. Social Forces. 47.

Career development. Neculau Adrian (coordonatori). Joldeş Remus. Le Bon Gustave. 111. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. 2001.. Polirom. Managementul resurselor umane. 105. 95. 1978. 97. 104. Editura Polirom.. 93.. Editura Babel. Lyotard Jean-François. 101. 98. Texte de bază.. R. 1993. Raport asupra cunoaşterii (subtitlu). Managerul intuitiv. Traducere şi prefaţă de Ciprian Mihali. Press. Lungescu Dan. Ileană Ioan. Business Publications. Filipeştii de Târg. 223 . Lodge David. Ce mică-i lumea. 1993. Alba Iulia.. Bucureşti. Traducere Carmen Dinu Lucreţia.. Schein. Texas. 2001. Editura RA. Bucureşti. Bucureşti. 110. Bucureşti. 1998. Eficienţa interviului. Lipovetsky Gilles. Bucureşti.92.H. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice. Majourdies C. Management strategic multinaţional. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Lippitt Ronald. Editura Economică. Texte de bază.A. Inc. 9. 1995. Manolescu A. Edited by Waren G. Traducere Mariana Tabacu. 107. Mihuţ Ioan (coordonator).. Human Management. Goodyear Publishing. Bucureşti. Maisonneuve. 2001. Texte de bază. O nouă forţă. 102. în volumul De Visscher Pierre. Bucureşti. Robert. Mannen V. Personnel. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. 2001. Polirom. Studiu experimental privind activitatea de conducere şi viaţa de grup. Traducere. 100. A Diagnostic Approach. Procesul de interacţiune. 1999. Psihologia mulţimilor. Bucureşti. Amurgul datoriei.F. 2001. Managementul resurselor umane. J. Mockler J. în De Visscher Pierre. Traducere şi prefaţă de Victor-Dinu Vlădulescu. Editura Didactică şi Pedagogică. Dinamica grupurilor. Le Saget Meryem. hiver 1980-1981. 1997. Editura ANTET XX PRESS. Bennis and Edgar H. Iaşi. Managementul resurselor umane. 1998. 108.R. 103. Bucureşti. în De Visscher Pierre. et al. în volumul Pierre De Visscher. 112.. Pierre De Visscher. Un proces integrativ bazat pe contexe. Leroy Jean-François. 1966. Edition Homme et Techniques.. 2000.. Vingt criteres pour choisir un cadre superieure. 2001. 1996. Paris. Paina Nicoleta. Dezvoltarea echipei. 109. Editura Babel. with the colaboration of Caroline McGregor. nr. Bucureşti. Management. dinamica grupurilor şi coordonarea proiectelor. Schein E. Postfaţă şi note de Geoge Volceanov. Bucureşti.T. MIT Press. 1998.. Frontiere în dinamica grupurilor (I). McGregor Douglas. 99. Business Tech International. 1988. Prise collective de décision des groupes. White Ralph. Hinescu Arcadie. Decizii manageriale. Manolescu A. Lewin Kurt. Mathis R.. Ediţie îngrijită de Ioan Andone. et al. condiţie pentru reuşita selecţiei personalului companiei. Maier N. Editura Economică. Iaşi. Editura Polirom. Polirom. Milkovich G. Levinson H. 94. Editura Universităţii „1 Decembrie 1918“.J. Harvard l’Expansion. 1964. Condiţia postmodernă. Editura Economică. Lefter V. Bucureşti. Editura Economică. 96. Texte de bază. New York.. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale al firmei. Mărăcine Virginia. Leadership and Motivation. 106.

Institutul european.113.. 1984. 1994. nr. Chicago. 114.. Petrescu I. Person Education. 4.H. Isaic-Maniu Alexandru. 135. Bucureşti. pp. Un levier pour l`entreprise. 132. 1989. Myers D. Bruxelles. Idei de afaceri. Lefter Viorel. Eight edition. Human Resoureces Management Principles and Practice. Pitariu D. Paris. 1992. 2000. 1990. 137. Management communication. Iaşi. Editura ALL. James IV. Editura Didactică şi Pedagogică R. Nicolescu O. 130. 1990. 134. Nicolae. Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi. 136. 2003. Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. 128. Person Prentice Hall. Éditions EMS. Press Universitaires de Grenoble. Robert. 1986. Bucureşti. Premeaux R. 124. PUF. Iaşi. Extras din Jean-Leon Beauvois. 1996. Collection „Pratiques d`Entreprises“ dirigée par Luc Boyer. Oberlé Dominique. 1995. Shane. 117.. Vol. Bucureşti. Neuman H. La psychologie sociale. 125. Des representations collectives aux representations sociales en D. Măsurarea performanţelor profesionale. Beauvois Jean-Léon. Bucureşti. Coeziune şi normativitate. Nicolescu O. Pârvu Ilie.. 1996. Editions Vuipert – Gestion. 133. l’artisan et le tehnocrate. în volumul De Visscher Pierre. Piolle Jean-Marie. Drăgulănescu Nicolae.. 127. Park R. 2001.A. 1994. New Jersey. 116. University of Chicago Press. Inc. Paris. 2001. Managementul resurselor umane. Pitcher P. Moscovici Serge. Manual de psihologie socială. 1967. Paris. Human resource management. Press. Eseuri de psihologia schimbării. Editura Didactică şi Pedagogică. P. Business Tech Intrenational. 1996. Moldovan – Scholtz Maria. Jodelet. Calităţile umane şi relaţiile publice.. Roncea Cristian. Editura Polirom. 115. Psychologie Sociale.. Moscovici Serge. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Turner. Popescu Sorin. Moscovici Serge. 1993. 2001.W. Managementul firmei. 2003. Iaşi. Bucureşti. 121. 2002. Management. Polirom. 119. Editura Condor. Filosofia comunicării. Paris. 123. Editura Polirom. Epoca maselor. On Social Control and Collective Behavior in R.M. 2001. Bucureşti. New Jersey. Bucureşti. Bucureşti. 118. Nica. Aspecte contemporane.. Roncea Luminiţa. Olaru Marieta.. 126. 2000. Psihologia muncii. 131. Wayne. PUF. 1993. Peretti J. Ce trebuie să ştim despre interviu. I. 224 . Psihologie Socială. Iosif Gheorghe. Pop Al. Moscovici Serge. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Second Edition. Editura Polirom.. Texte de bază. 122. DeBoeck Université. Le coaching. 12. PUF. Psychologie Sociale. Colombelles. nr. Gestion des ressources humanines. mai. A Case-Analysis Approach. Noe M. Commerce Clearing House. 76-90. 1993. Management. et al. Valoriser les compétances. Prentice Hall. 1999. O`Rourke S.. Editura Economică. Neculau Adrian. Gestion. L’artiste. Neculau Adrian. Neculau Adrian (coordonator). Les representations sociales. 120. 129.. Moysson Roger. Mondy R. Memoria pierdută.

Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Saint-Arnaud Z. Stăncioiu Ion. Stevenson H. Texte de bază. F. 1994. Editura Cartier. Tapia C. Rotariu Traian. Editura Comunicare. Comunicare şi negociere în afaceri. Sociologie. Riscul în activitatea economică.. Sadler Tony. nr. Rouchy Jean Claude. 145.. Factori. 148. nr. 2003. Popescu Dan. Sahuc L. 1992. în volumul De Visscher Pierre.. Bucureşti.spaţiu analitic. 1987. Reedin J. Militaru Gheorghe. London.D. 153. 225 . 1996. Tribuna economică. Chişinău.S. 157. Revue Gestion. Metode. 152. Observaţie şi teorie. 160. et al. 2003. Teorie şi practică. Iaşi. Téstez votre competences de manager. Rusu C. 155.. Management. 149. Psihologia managerială. Howard. Iaşi. 140. Le pilotage de la carrière. Les Éditions d`organization. Universitatea „Al. Bucureşti. INSEP Editions. Human Resources Management. 2002. Editura Economică. Thierry M.. I. Concepte. Traducere de Speranţa Brânduşa Doboş. 156. Bucureşti. 1996. Iaşi. 2001.. Paris. Paris. Ipostaze. Managementul resurselor umane. Editura Polirom. Grupul . 150. Riscul deciziei strategice în managementul modern. 146. Editura Polirom. 1991. 1992. oct. Management et Sciences Humaines. 141.ro. Roco Mihaela. Texte de bază... Editura Economică. 151. Traducere Olivia Cristina Podobea. Management.138. 2000. une habileté à développer. Editura Polirom. Grupul de formare şi orientare rogeriană. Rondeau A. Rotaru A. 1996. Iaşi. Modalităţi de reducere. Stanciu Şt. 226. Jossey – Bass Publishers. Boulard F. Stog Larisa. Managementul resurselor umane. Bucureşti. Cluj-Napoca. Editura Expert.W. Polirom. Top Edition. Creativitate şi inteligenţă emoţională. 2001. Bucureşti. Managementul resurselor umane. Editura Teora. Comment identifier les futurs managers? Une approche par les contreindicattions.. 154. 2003.. 159. 1991. 142. Dezvoltarea grupului. Developing a Strategic Approach. Bucureşti. Rotariu Traian. fevr. 2000. Roussel. Tehnici. Paris. 144. Cuza“. Purcărea Anca Alexandra et al. Prunea Petru. Elemente fundamentale. San Francisco. Caluschi Mariana (coordonatori). 32. Iluţ Petre. în volumul De Visscher Pierre... Iluţ Petru. 143. et al. Bucureşti. Polirom. Editura BREN. 2001. 158. Kogan Page Limited.. Personnel. F. Editura Economică. Editura Mesagerul.. A mânca sau a fi mâncat. 2004. 1998. 1997. Bucureşti. 147.. Popescu M. Susan Albers Mohrman et al. 1995. Designing Team – Based Organizations. 139. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Rev. 1980. Managementul resurselor umane. Bucureşti. Paris.. Gérer des employés qui font problème.

Bucureşti. John Wiley Sons. Pearson Education International. Building a Winning Culture for Long-Term Success. 167. Mihai Păunescu. 2003. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. John Wiley & Sons. 165. Organization Theory. et al. Bucureşti. Financial Times.. Editura TREI. 1998. reprodusă în Derek S. Irina Fărcăşanu. Les Editions d’Organisation. 175. Editura Paideia. 177. tradusă şi editată de A. 168. 2003. Bucureşti. Incertitudinea. Nina. 174. 2004. Ware Jim. Colwill L. Prentice Hall. Selecţia textelor şi Prefaţa Mihaela Vlăsceanu. pp. Investment Leadership. 1974.). 1947. Editura Economică. Autoritate legitimă şi birocraţie. Facultatea de Ştiinţe Politice. Bucureşti. 2004. 1980. Selected Reading. Căprărescu Gheorghiţa.. fără an de apartiţie. Hoboken. fourth edition. Inc. Editura Holding Reporter. 1988. 162. Boston. Organizaţii şi comportament organizaţional. 226 . 1996. Zamfir Cătălin. Zamfir C. Parsons. Toffler Alvin. Michaels Beth. Traducerea: Georgeta Bolomey şi Dragan Stoianovici. Editura Ştiinţifică. 328-340. Dezvoltarea umană a întreprinderii. Editura Academiei. Strategic Entrepreneurship. Leadership şi management.161. Bucureşti. Organizaţiile şi cultura organizării. Zimbardo P. Flipeştii de Târg şi LUCMAN.. Primer Dale. 1998. 176. How to Assure Better Decisions Your Company. Al treilea val. Psihologia organizării şi conducerii. Bucureşti. Traducerea în limba română de Augustina Fuerea. Managementul organizaţiilor. no. Claudiu Tufiş. Iaşi. 1993. Management cultural. Teodora Ene. Zaiţ Dumitru (coordonator).. Paris.. o prespectivă psihosocială. Bucureşti. Wickham A. 2004. Editura ANTET XX PRESS. Inc. 166. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. 171.M. Burduş Eugen. Making the team. Henderson şi T. Pugh (ed. Thompson L. Traducerea textelor: Florin Bondar. A guide for managers. La fonction ressourses humaines. London. Vinnicombe Susan. 164. Weber Max. Involvement and Communication Discrepancy as Determinants of Opinion Conformity in Journal of Abnormal and Social Psychology. Yates J.G. după The Theory of Social and Economic Organization. Vlăsceanu Mihaela.. 170. New Jersey. Philip. Zamfir Cătălin. Editura Polirom. 1997. Vlăsceanu M. Zaleznik Abraham. Vlăsceanu Mihaela. Culegere de texte. 2001. Managers and Leaders: Are They Different? în Harvard Business Review on Leadership. reprodusă în rezumat în volumul Teorie organizaţională. 60. 2002. 1999. Leigh. Zorlenţan Tiberiu. Editura Polirom. Weiss D. 173. Bucureşti. 1990. 178. Valorizarea diferenţelor culturale. Harvard Business School Publishing. Iaşi. Zlate Mielu. Decision Management. Bucureşti. Editura Politică. The Free Press. lucrare apărută cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. 169. Femeile în management. USA. 163. Bucureşti. 1960. 172. Frank.. 179.

Rentrop & Straton. Boston. *** Harvard Business Review on Leadership. *** Note on Organization Structure. The Wharton School of the University of Pennsilvania. Programul „Dimensiunea culturală a democraţiei“. 1995. IDM International. 183. London Business School. Bucureşti. 2000. Luiza Kraft şi Oana Popescu. Ministerul Culturii România. 181. 182. FIMAN/ECUME. 1998. Harvard Business School. RO971-01. *** Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie.180. *** Manual – Bazele managementului cultural. 9-491-083 Review June 30. Harvard Business School Publishing. NOMISMA. 227 . Traducere Cristina Dogaru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful