You are on page 1of 1

ANALISIS DAN KRITIKAN PENDEKATAN BERTIMBANG RASA

Merupakan kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain.

H Lasswell (1976) menyatakan kaedah pendidikan yang mengajar pola perlakuan


positif.

Mc Phail dan rakan-rakan (1973) pula menyatakan bagi membantu orang lain
seseorang perlu membuat pilihan supaya tindakkannya tidak menyinggung perasaan
orang lain.

Dengan adanya emosi dalam tindakbalas seseorang itu dapat bertimbang rasa.
Menurut Maclntyre (1976) konsep konsep moral dijelmakan dan menjadi sebahagian
unsur penting dalam kehidupan social.

Mc Phail juga menyenaraikan tiga set bahan yang digunakan dalam pendekatan
bertimbangrasa iaitu “ In Other People’s Shoes, Proving The Rules dan What Would
You Have Done “.

Ketiga tiga bahan di atas sebenarnya relevan dan impresif untuk pendidikan Moral.

Pendekatan bertimbang rasa sangat praktis kerana bahan yang terkandung dalam
pendekatan ini boleh dipraktikkan dan mudah dilaksanakan dalam situasi sebenar.

PBR melibatkan keinginan, motivasi, dan kemahuan. Dalam ertikata lain seseorang itu
diambil berat apabila pandangan dan minatnya disukai oleh orang lain.

Pendekatan ini memang boleh membantu pelajar berfikir dan membincangkan isu isu
permasalahan moral dengan mengaitkan pengalaman sedia ada mereka.