TRƯỜNG ĐẠIhọc 2008-2009 MINH Năm HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

cũng như phân tích được tình hình tài chính của một doanh nghiệp thông qua các tỷ số tính toán từ các báo cáo tài chính. phân tích và ra các quyết định đầu tư. độ lệch chuẩn. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Quản trị tài chính là 1 học phần 4 đơn vị học trình (60 tiết) được phân bổ như sau:  Số tiết lý thuyết :  Số tiết bài tập và thảo luận tình huống: 50 10 . phương sai.  Kinh tế học: sinh viên có những khái niệm và hiểu biết cơ bản về các vấn đề kinh tế vĩ mô như lãi suất. định phí. lạm phát. nếu sinh viên có kiến thức về Kế toán quản trị thì sẽ dễ dàng giúp cho sinh viên trong quá rình học môn này. biết áp dụng các tiêu chuẩn để đánh giá và chọn lựa các dự án đầu tư cho doanh nghiệp. O U . Do nội dung môn học được thiết kế từ khái quát đến chi tiết. biến phí. E D U . kế hoạch lợi nhuận cho doanh nghiệp trên cơ sở phân tích hòa vốn. phân tích nguồn và sử dụng nguồn.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 97 VÕ VĂN TẦN – QUẬN 3 – TP. Ngoài ra việc thảo luận với các bạn cùng học cũng rất hữu ích vì sẽ không phải mất quá nhiều thời gian tự tìm hiểu. hệ số biến đổi… cũng như ý nghĩa của những con số này.HCM TEL: (84-8) 39 300 210 – FAX: (84-8) 39 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực quản trị tài chính của một doanh nghiệp như phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp. W W W . quản trị tài sản ngắn hạn.  Biết phân biệt các loại dự án đầu tư khác nhau.  Đọc và hiểu được các báo cáo tài chính. V N YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Để học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về :  Kinh tế lượng: sinh viên cần có những hiểu biết và tính toán được giá trị trung bình. những vấn đề trình bày ở chương trước sẽ tiếp tục được vận dụng ở chương sau nên nếu sinh viên dự giờ giảng liên tục theo lịch giảng và làm đầy đủ bài tập thì sẽ dễ dàng nắm bắt được những vấn đề chủ yếu của môn học. điểm hòa vốn… Ngoài ra. đòn cân định phí. … Sau khi học môn này sinh viên sẽ:  Hiểu và biết cách phân tích. tỷ giá hối đoái… cũng như các vấn đề kinh tế vi mô như cung cầu. quyết định tài trợ. lập dự toán tài chính.

và thảo luận các tình huống thực tế. tham gia thảo luận tình huống thì sẽ dễ dàng nắm bắt được những vấn đề có liên quan đến nội dung môn học. kiểm tra… trong quá trình học: 30% tổng điểm  Bài thi hết môn : 70% tổng điểm. làm đầy đủ bài tập. O U . V N ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  Bài tập. Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài 90 phút. thảo luận tình huống. W W W . Sinh viên dự giờ giảng. thảo luận. E D U . thảo luận tình huống và ôn tập Số tiết 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 THI CUỐI KHÓA Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu liên quan và làm bài tập trước khi tham dự lớp học. Sinh viên cần phải đọc tài liệu trước khi đến lớp để nắm bài được tốt hơn.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 97 VÕ VĂN TẦN – QUẬN 3 – TP.HCM TEL: (84-8) 39 300 210 – FAX: (84-8) 39 300 085 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp giảng dạy của môn học là giảng lý thuyết kết hợp với làm bài tập. PHÂN BỔ THỜI GIAN GIẢNG DẠY Buổi học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nội dung • Tổng quan về quản trị tài chính • Phân tích các báo cáo tài chính • Hoạch định lợi nhuận • Dự toán tài chính • Hoạch định ngân sách vốn đầu tư • Bài tập. đánh giá giữa kỳ • Rủi ro và tỷ suất sinh lợi • Định giá chứng khoán • Chi phí sử dụng vốn • Quản trị vốn lưu động và nguồn tài trợ ngắn hạn • Quản trị nguồn tài trợ dài hạn • Bài tập. .

1995. Sinh viên nên vào thư viện để tra cứu thêm những tài liệu của các tác giả khác và tìm đọc những tạp chí chuyên ngành bổ sung. NXB Thống kê. Brealey. Jordan. Trần Ngọc Thơ. Westerfield. Quản trị Tài chính căn bản.TS.TÀI LIỆU HỌC TẬP 1. E D U . Quản trị tài chính. Fundamentals of corporate finance. TS. O U . 9. NXB Thống kê – 2006 6. 3. Đây không phải là danh sách tài liệu đầy đủ và tốt nhất. V N . Nguyễn Văn Thuận. 4. NXB TP.HCM.Graw Hill Inc. NXB Thống kê – 1996 5. Fundamentals of corporate finance. TS. TS.HCM (sóng 610KHz) theo kế hoạch phát sóng của Trung tâm đào tạo từ xa. NXB Thống kê – 2005 . TS. W W W . Quản trị Tài chính. 10. PGS. Nguyễn Quang Thu. Mc. International Edition. Nguyễn Hải Sản. 6th Edition. Tài chính doanh nghiệp hiện đại. 2004 – Tái bản lần 2. Chương trình phát thanh (môn Quản trị tài chính) trên Đài Tiếng nói nhân dân TP. Ross. 2000. McGraw Hill Irvin. Myers and Marcus. Bài giảng Quản trị tài chính của các giảng viên lên lớp. Tài chính công ty. Băng tiếng và băng hình do Trung tâm Đào tạo từ xa phát hành. Một số thư mục điểm trên có thể tìm thấy trong trang web của Trường. 2. 8. 2003.Tái bản lần 2 7. Nguyễn Minh Kiều.

E D U . cách xác o Giá trị tương lai o Mô hình chiết khấu đồng định lãi suất • Các tiêu chuẩn đánh tiền 4. cũng như phân tích được tình hình tài chính của một doanh nghiệp thông qua các tỷ số tính toán từ các báo cáo tài chính. Các quyết định cấu trúc vốn và tối đa hóa tài sản của cổ đông. NỘI DUNG CHÍNH Khái niệm về quản trị tài chính Mục tiêu và vai trò của quản rị tài chính Tầm quan trọng của các quyết định tài chính Chức năng của quản trị tài chính Các loại hình doanh nghiệp Môi trường tài chính và thuế Những kiến thức cốt lõi cần nắm • Tầm quan trọng của các quyết định tài chính • Chức năng của quản trị tài chính • Các loại hình doanh nghiệp • Các báo cáo tài chính • Phân tích các tỷ số tài chính • Phương pháp phân tích tài chính Dupont • Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn • Phân tích hòa vốn W W W . biết áp dụng các NGÂN SÁCH tiêu chuẩn để đánh giá VỐN ĐẦU TƯ và chọn lựa các dự án đầu tư. • • 2. O U . • 5. • • Phân tích tác động của đòn • Phân tích hòa vốn bẩy: • Phân tích tácđộng o Đòn cân định phí của đòn bẩy o Đòn cân nợ • Cơ cấu tài chính o Đòn cân tổng hợp. HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN  Hiểu và biết cách phân tích. phân tích đòn bẩy. DỰ TOÁN TÀI CHÍNH •  Hiểu và biết cách lập dự toán tài chính cho • doanh nghiệp. V N • Đọc hiểu các báo cáo tài chính • Các tỷ số tài chính • Phương pháp Dupont • Phân tích nguồn và sử dụng vốn 3. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Đọc và hiểu được các báo cáo tài chính. nắm bắt được môi trường kinh doanh – môi trường tài chính và • thuế. HOẠCH ĐỊNH  Hiểu được giá trị của tiền. từ đó hoạch định . lập kế hoạch lợi nhuận cho doanh nghiệp trên cơ sở phân tích hòa vốn. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH • •  Giới thiệu tổng quan • môn học.PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Mục tiêu yêu cầu 1. Dự toán nhu cầu vốn kinh • Lập dự toán các báo doanh cáo tài chính cho Lập dự toán các báo cáo tài doanh nghiệp chính cho doanh nghiệp Giá trị của tiền o Giá trị hiện tại • Giá trị của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền.

1 1 nghiệp. đảm lường rủi danh mục Đo khác • • Mối quan hệ giữa Mối quan hệ giữa quan giữa rủi ro và tỷ quan hệhệ giữa rủi ro và tỷ • • Mối quan hệhệ giữa rủi ro và lợi rủi ro ro và lợi nhuận rủi và lợi nhuận Mối quan giữa rủi ro và lợi • nhuận (Mô hình CAPM) Cổ phiếu thường CAPM) suất sinh lợi từ đó có suất sinh lợi đểđể từ đó có (Mô hình CAPM) (Mô hình CAPM) nhuận (Mô hình • Hoạch định quá thể đưa các quyết thể đưa ra ra các quyết o Các khái niệm trình phát hành 10. phụ Các VỐN LƯU thuộc loại trừ lẫn quản lưu động. tín dụng 6. RÙI TO VÀ TỶ vàvà tỷ suất sinh lợi cho 1 tỷ suất sinh lợi cho 1 phiếu. nợ vay. RR. BCR. QUẢN TRỊ o lưu động độc lập. định đầu tư. giá dựdự án: NPV. quản tưtrị khoản phải nghiệp trị cho doanh nghiệp TRỢ NGẮN các mô hình này. IRR. E D U U . . chi phí sửsử mua và biện pháp áp dụng • • Chi phí sử dụng Chi phí sử dụng thường thường vốn biên quyết vốn biên vàvà quyết dụng vốn biên quyết dụng vốn biên vàvà quyết Chi phí dụng vốn bình quân • • Chi phí sửsử dụng vốn bình quân định đầu tư tư định đầu định đầu tư. tín niệm 8. IRR. phát ro và thương SUẤT SINH LỢI lợi. Hiểu hàng tồn kho • Nguồn tài trợ ngắn HẠN và biết được cáckhái niệm • Nguồn tài trợ ngắn hạn: tín nguồn hạn  Hiểu được  Hiểu được khái niệm vốn ngắn và tỷ suất huy rủi ro và tỷ có sinh dụng thương mại. trọng của quản trị 9. BCR. đo lường nguồn nào là có lợi nhất sinh lợi danh mục sinh lợi tài trợ ngắn hạn có bảo danh mục 6. cho doanh danh mục. CHI PHÍ SỬ  Hiểu được khái niệm quyết định đáo đãi  Hiểu được kháidụng • • Chi phí sửsử dụng vốn vay dài Chi phí dụng vốn vay dài Nợ • • Chi phí sử dụng Chi phí sử dụng DỤNG VỐN và tính toán được chi phí • hạn dài hạn vàthuê mua được chi phí tính toán hạn • Sử dụng các hình • Tín dụng thuê mua vốn phần thường vốn cổcổ phần thường sửsử dụng vốn của từng dụng vốn của từng thức tín dụng thuê Chi phí dụng vốn cổ phần • • Chi phí sửsử dụng vốn cổ phần 8. ngân hàng. T T quan  Hiểu được tầm quan • TầmBCR. bao gồm: • • Tổng quan vềvề chi phí sử dụng phiếu ưu đãi Tổng phiếu không bảo đảm o Tráiquan chi phí sử dụng Chi phí sử dụng • • Chi phí sử dụng cổ phần thường.Mục tiêu yêu cầu Mục tiêu yêu cầu ngân sách vốn đầu ngân sách vốn đầu tư tư cho doanh nghiệp. RR. phụ trọng của quản trị vốn ovốn Cácdựdựánánđộc lập. NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH o o Xác định lãi suất Xác định lãi suất Xác định ngân sách án • •Xác định ngân sách dựdự án Những kiến thức Những kiến thức cốt lõi cần nắm cốt lõi cần nắm giá án: NPV. trái vốn vốn • Nợ dài hạn và o Cổ phần ưu đãi vốn phần ưu nợ vốn cổcổ phần ưu đãi phiếu. mối SUẤT SINH LỢI tàitài sản. RÙI TO VÀ TỶ vềvề rủi ro hạnsuấtthểsinh độngđo lường được rủi ro • • Tổng quan vềvề rủi ro và tỷ suất • • Đo lường rủi ro và huyđược rủi ro động từ Tổng quan rủi hành tỷ suất Đo lường rủi ro lợi. 7. T T • Cách hoạch định o o Xác định dòng tiền trong • Cách hoạch định Xác định dòng tiền trong ngân sách vốn đầu ngân sách vốn đầu các án đầu tư các dựdự án đầu tư Những kiến thức Các tiêu chuẩn đánh o oNỘI DUNG CHÍNHgiá lựa tư tư Các tiêu chuẩn đánh giá lựa Mục tiêu yêu cầu chọn án: NPV. cốt lõi cần nắm chọn dựdựán: NPV. danh mục. các mô hình thuộc vốn loại trừ lẫn nhau • Quản trị vàvà lưu động: nhau trị ĐỘNG VÀ quản trị tài sản ngắn hạn • •Hoạchmặt và chứng sách vốn đầu • Quản trị tài sản tiền định ngân sách vốn đầu Hoạch định ngân khoán. quản NGUỒN TÀI ngắn hạn và biết cách vận dụng tư cho doanh thu. hiệu quả các nguồn KHOÁN KHOÁN lý có gồm trái phiếu và cổ o Trái phiếu có bảo đảm tài trợ dài hạn. mối • • Đo lường rủi ro ro danh mục sản. BCR. chi phí vốn bình quân. ĐỊNH GIÁ  Biết vận dụng mô ĐỊNH GIÁ • Quản trị hiệu quả Định giá trái cổ phần ưu đãi hìnhHiểu và biếtdòng tiền chiết khấu cách • • Định giá trái phiếu Định giá trái phiếu hình chiết khấu dòng tiền • ••Định giá trái phiếu  Trái phiếu và phiếu các chứng khoán có CHỨNG CHỨNG vào vào việc định giá chứng quản việc định giá chứng • •Định giá cổcổ phiếu Định giá phiếu • nhập cố định • thuĐịnh giá cổ phiếu Định giá cổ phiếu o Các khái niệm khoán. định đầu phù hợp. o Các quyền của cổ đông quyền ưu tiên mua NGUỒN TÀI o Quá trình phát hành quyền cổ phần mới TRỢ DÀI HẠN ưu tiên mua cổ phần mới  Biết vận dụng mô 7. V V N N . khoán. . CHI PHÍ SỬ o Khái niệm • Chi phí quảdụng • muaChi phí sử dụng nguồn vốn thành phần nguồn vốn thành phần hiệu sử ưuưu đãi đãi DỤNG VỐN vốn bình quân cũng như chi phí dụng cũng như chi phí sửsử dụng o Các hình thức tín dụng thuê vốn bình quân Chi phí dụng vốn cổ phần • • Chi phí sửsử dụng vốn cổ phần vốn bình quân. cho doanh nghiệp. O O U U . Chi phí dụng vốn biên và • • Chi phí sửsử dụng vốn biên và quyết định đầu quyết định đầu tư tư W W W W W W . QUẢN TRỊ định đầu tư tư phù hợp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful