You are on page 1of 4

ANALISA SOALAN SPM 2004-2010

KERTAS 2 (1249/2)
Ting 4

04 05 06 07 08 09 10
BAB Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei
1. Tamadun Aspek Maksud Tamadun Lokasi
Awal Manusia Kemajuan Tamadun, Mesir tamadunn,
Ciri2 nama sungai,
Tamadun, Sebab
Sumbangan pemilihan
Mesopotamia lembah
(Ilmu, sungai.
ciptaan) Kepentingan
menjaga
sungai
2. Peningkatan Bentuk Undang2 Sumbangan Demokrasi
Tamadun pemerintahan Rom T. Rom, athens, ciri
Yunani. Peperiksaan kepimpinan
Sumbangan Awam demokrasi,
tokoh, China kebaikan
acropolis demokrasi

3. Tamadun Maritim Agraria &


Awal Asia Maritim
Tenggara - faktor
kembang,
saling
bergantung,
iktibar
4. Kemunculan Penyebar Arab Riwayat
Tamadun an islam Di Jahiliah nabi,,
Islam dan Makkah sifat,
Perkembangan kebaikan
nya Di amal
Makkah sifat nabi
5. Kerajaan Piagam Hijrah Perjanjian
Islam Di Madinah Hudaibiyah
Madinah

LIM CHIN GUAN 20111


04 05 06 07 08 09 10
BAB Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei
6. Pembentukan Syarat Khalifah Turki
Kerajaan Islam khalifah, : cara Uthmaniyah
dan sumbang lantik, – Sejarah
Sumbangan an Umar tugas, pbtkan,
nya kejayaan faktor
Abu pyebaran
Bakar Islm, iktibar
7. Islam Di Penyebar Cara Bukti teori,
Asia Tenggara an Islam, penyebaran cara raja sebar
Kesan Islam, kesan Islam
kesenian pol & ekon,
peranan
institusi
pendidik
an
8. Pembaharuan Pengaruh Undang2
dan Pengaruh Islam Bertulis &
Islam Di ( bahasa Tdak bertulis-
Malaysia Melayu, cth, pengaruh
Sebelum seni ukir, Islam,
Kedatangan bina, khat, kandungan,
Barat nilai2 kepentingan
Islam)
9. Revolusi Renaissance- Faktor
Perkembangan Pertani maksud, penjelajahan,
Di Eropah an (kaitan dgn sebab, kesan, kesan, bukti
Rev iktibar kegemilangan
Perindustrian,
kesan revolusi)
Sebab imperia
lisme
10. Dasar Getah Tanaman Ekonomi Bijih Timah
British dan komersial Sara Diri
Kesannya
Terhadap
Ekonomi
Negara

LIM CHIN GUAN 20111


Ting 5

04 05 06 07 08 09 10
BAB Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei
1. Kemunculan Faktor Media Faktor Faktor Faktor
dan imperialis cetak, nasio, Imperia Kemun
Perkembangan me, sebab kesan lisme culan
Nasionalisme slogan, nasio imperial Nasio –
Di Asia isu, bersifat isme pendidik
Tenggara nasionalis sederha an, karya,
me, ciri na pengaruh
birokrasi luar

2. Penentang Penentangan- Sebab,


Nasionalisme an faktor, peristiwa
di Malaysia D/Said, Mat penentang
Sehingga Salleh an di
Perang Dunia Perak &
Kedua Pahang,
semangat
wajar
dicontoh
3. Kesedaran Ciri Undang2 Maksud
Pembinaan negara Tubuh wilayah
Bangsa dan bangsa, Johor- penga
Negara Cara siapa ruh,
penyatu kenal, kedaulat
an Itali tujuan, an,
dan syarat jd lambang
Jerman, raja, kebesar
Msia peranan an,
majlis, warisan
kepenting Kesultan
an an
Melayu,
iktibar
4. Pembinaan M. Union Gerakan Perseku
Negara dan (sebab, Anti tuan
Bangsa sokongan Penyerah TM-
Malaysia radikal, an faktor,
kesan) Sarawak tuntutan
org Mel,
kepenting
an

LIM CHIN GUAN 20111


04 05 06 07 08 09 10
BAB Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei Struk Esei
5. Pembinaan Sistem Pakatan
Negara dan Ahli murni-
Bangsa Yang maksud,
Merdeka usaha
6. Pengukuhan Pembentukan Pembentukan
Negara dan Msia Msia : faktor,
Bangsa (reaksi dalam tindakan
Malaysia negeri, cara Indonesia,
penentangan peranan JPPK,
Indonesia) Perjanjian
Msia
7. Sistem Sistem Perlemba Maksud
Pemerintahan pilihan ga sistem
dan raya, an : raja Ber
Pentadbiran calon kepenting per
Negara an, lembaga
Malaysia maksud an,
keluhur bidang
an, sebab kuasa
pinda YDPA,
sebab
kekalkan
sistem
beraja
8. Rukun Dasar Dasar Rancangan
Pembangunan negara Ekonomi Pertanian, Malaya
dan Perpaduan Baru Persyari Pertama
Untuk (matlamat, kat
Kesejahteraan langkah, an,
pencapai Penswas
an) ta
an
9. Malaysia Faktor Blok K- Sebab ASEAN : PBB Dasar Maksud.
Dalam dasar komunisme & Ekonomi PDII, matla luar – Usaha
Kerjasama luar, kapitalis Kesan mat, tahap 1, kerajaan
Antarabangsa ASA (sebab PDI1, Cara kejayaan, 2,3 peranan
bentuk, cara elak matlamat murid dlm
luas perang dasar luar globalisasi
pengaruh) Msia

HAK CIPTA: LIM CHIN UAN 2011

LIM CHIN GUAN 20111