Apocalipsa

„Iubite cetitoriu, multe prostii ăi fi cetit de cînd eşti. Ceteşte, rogu-te, şi ceste şi, unde-i vede că nu-ţi vin la socoteală, ie pană în mînă şi dă şi tu altceva mai bun la ivală, căci eu atîta m-am priceput şi atîta am făcut.” Peste tot se vorbeşte de Apocalipsă, de profeţiile Maya sau de sfîrşitul lumii. Informaţiile sînt contradictorii şi obsedante, iar oamenii nu ştiu ce să mai creadă. Pentru că foarte exactul calendar Mayaş se opreşte în 22 decembrie 2012, s-a impus concluzia că lumea se va sfîrşi în 2012. Asta nu arată că lumea îşi va afla ultimele clipe în această zi, cum greşit s-a scris, probabil voit, dar că timpul se va sfîrşi atunci. Faptul că sfîrşitul timpului nu este acelaşi cu sfîrşitul lumii îl arată un cuvînt al limbii române, apocalipsă(epocă-lipsă). Epocă-lipsă este o metaforă pur românească, nici unde acest cuvînt nu mai are un asemenea înţeles. Atunci cînd spunem pur românească ne gîndim la ţăran, el este cel căruia îi datorăm limba şi nu numai acestea, dar şi cultura multimilenară, transmisă din gură în gură, din generaţie în generaţie. Deşi epocălipsă nu este o metaforă elegantă, „o metaforă de salon”, espresivitatea sa este remarcabilă, iar „imaginea metaforică” din unele cuvinte pur rumîneşti, este „uneori aşa de intensă, atît de plastică, încît limbajul elevat le evită, din pudoare”. Dacă în Dicţionarul explicativ al limbii române din 1984, rumîn este echivalent cu român, iar rumînesc(ească) este identic cu românesc(-ească, în Dex online stă cuminte şi ne aşteaptă o mare surpriză: RUMÂN s. (IST.) iobag, şerb, vecin, (rar) serv, (înv.) prost. Din

a doua este necesitatea de a . care sînt temelia acestei naţiuni. Deşi ţăranii sînt curaţi. graiul. Ţăranii nu făceau congrese pentru a „patenta” cuvinte. deşi ţăranii au fost aceia care au păstrat vii cultura şi graiul primit de la străbuni. aveau tot ce le trebuia în propriul grai. cum erau pînă acum. nu sînt proşti doar în argou. Acesta a fost una din cele două caracteristici esenţiale ale unei limbi naturale. conotaţie ce nu are nici o legatură cu realitatea şi care „se vede treaba” că nu este spre binele neamului românesc. pe mîna cărora ne-am lăsat viitorul naţiei noastre? Merităm oare acest apelativ? Cum să nu merităm. de cînd au devenit primii agricultori ai Europei. dar fără gramatică scrisă. ci sunt proşti şi oficial. la cuvinte din alte limbi sau dialecte pentru a-şi explica elementele intime. graiul rumînesc s-a dezvoltat natural. deşi câteva vorbe ale unui bătran ţăran pot valora cît 2 -3 cărţi de filozofie. dezvoltat continuu timp de aproape 100 de secole. nu e nevoie să apeleze ca limbile moderne(„de salon”). iar pentru hainele lor de sărbătoare nu există cuvînt care în semantica lui să le poată cuprindă măreţia. cuvîntul ţăran s-a pricopsit cu o o conotaţie negativă. de-o mare complexitate şi bogăţie. dezvoltate armonios. nimic din acestea nu a contat pentru acei ce căutau batjocorirea ţăranului. Ei nu aveau de ce să împrumute cuvinte de la unii vremelnici pe aceste meleaguri. dacă le îngăduim acestor „invalizi intelectuali”să ne batjocorească tot ce avem noi mai sfînt.noua definiţie a cuvîntulul rumîn aflăm că ţăranii. Acum vedeţi dumneavoastră adevărata faţă a acestor „savanţi”. Doar la populaţiile sedentare apare o dezvoltare armonioasă a limbii vorbite. amintirea străbunilor. Graiul ţăranului rumîn există intrinsec. cultura ţăranului şi istoria? Cum spuneam mai sus. el se explică pe sine însuşi prin propriile sale cuvinte.

etc. măslină este dată cu etimon slav.avea radicali proprii. pîr-jol. Cîteva exemple: a pîr-li. pîr-rău. De exemplu. un ste-jar este un lemn de esenţă tare. ruperii unui lemn. din care prezentăm cîteva: o măslină este un fruct ce trebuie mas-ticat lin. viespe şi urs cu etimon latin. în copaci. iar ur-su este un animal greoi dar care ur-că sus. pîr-îaiaş. a pîr-păli. reale metafore. Derivarea din onomatopee este rar întîlnită în alte limbi. iar primele morfeme. Multe din cuvintele alcătuite cu ajotorul radicalilor sau a rădăcinilor de cuvinte sînt cuvinte imagine. dar ele nu pot fi preluate de la alţii pentru că doar în limba română sînt metafore. etc. pîr-lit. a pîr-îi. onomatopea PÎR este comună mai multor sunete din natură. căruia îi stă jar-ul mai mult timp. pîr-joală. focului. altfel se poate vărsa conţinutul. zgomotului unui pîrîu de munte. iar lingură. Aceste rădăcini pot fi numite şi morfeme. pîr-gav. un element primordial de la care s-a plecat în formarea familiilor lexicale. În DEX. produsă de Elie sau Ilie. pîr-litură. acolo este o excepţie. în schimb ele pot fi ieşite din română în alte limbi sau . pîr-gă. pîr-leală. altfel ştim cu toţii ce se poate întîmpla. pîr-guială. pîr-guit. vespa şi respectiv ursus. a pîr-gui. şi a folosit la crearea a peste 60 de cuvinte. din lingula. iar fără suntelele Î şi Ă „nici nu pot fi redate autentic sunetele din natură”. pîr-ăuţ. Prin radical propriu se înţelege o rădăcină de cuvînt. o săgeată sau o pasăre face zbîrr în zb-or. arderea sa este mai domoală. o vij-elie este este o furtună care face vîj. limba Vechii Europe” aflăm destule exemple. o lin-gură trebuie dusă lin la gură. etc. dar care nu sînt întotdeauna elegante. a pîr-joli. după Lucian Cueşdean. onomatopeele. pîr-pălire. pe cînd în graiul ţărănesc rumîn „compunerea onomatopeică este aproape o regulă”. ce aparţin mai multor familii lexicale. o vie-spe este o spe-rietoare vie. În „Româna. au fost chiar sunetele din natură.

Diferit de ei spun unii savanţi străini. luptă(luptă). limbă. a zîmbi are etimon bulgar. din sbor. om.dialecte. bulgară. în urmă cu 8-10 mii de ani”. autori ai primului neolitic european. În cazul cuvintelor vijelie şi zboară lucrurile sînt şi mai clare. în România. lup(lup). a crăpa şi prînz au etimon latin. etc. alcătuite cu ajutorul radicalilor onomatopee vîj şi zbîrr. naiba(naiba) şi nu în ultimul rînd. Acasă. iar zbor are etimon bulgar. apu(apa). turcă. este demonstrat de o limbă moartă acum 3. Vijelie are etimon necunoscut. prans(prînz). slavă. limbă moartă cu cîteva sute de ani înainte de întemeierea Romei. nu a intrat. apă. duşman are etimon turc. Faptul că aceste cuvinte nu aveau cum să intre în limba română din latină.000 de ani. sanscrita. este probat de prezenţa acestora în limba sanscrită. printre multe altel cuvinte şi următoarele: acasha(acasă). navasti( nevastă). cum unii ne lăsă să înţelegem. luptă. dzambaiami(a zîmbi). iar naiba are etimon necunoscut. nevastă are etimon slav. Că nu este aşa cum spun aceşti „savanţi”. Singura explicaţie logică este că zbor a ieşit din română în bulgară. care este toponim. Este clar că aqua provine din rumînescul apa şi nu invers. inima vechii civilizaţii europene. crapaiami(a crăpa). iar atunci „Europa era atît de tînără şi frumoasă cu unghiurile şi romburile ei construite perfect (sub aspect logic) de către Homo Geometricus . ne spune Lucian Cueşdean. acestea sînt metafore pur româneşti. Om(om). oamenii rîurilor cu maluri fertile. „Originea limbii române se află în inteligenţa rumînilor strămoşi. dusman(duşman). vrate(frate). „limba perfectă”. aşa cum pretind aceşti „gropari” ai limbii române. lup. frate. de exemplu suedezul Ekstrom Par Olof: „Limba română este o limbă-cheie. din bazinul Dunării de Jos. În sanscrită aflăm.care nu trec ca româneşti nici măcar cuvintele cu etimon necunoscut. lamba(limba). care a influenţat în mare parte toate limbile Europei”.

sînt prezente în număr mare pe artefacte din România şi din teritoriile învecinate. continuă dar nu „liniară”. este atestată arheologic de 5000 de ani. Hora. Legendele despre uriaşi au fost confirmate ca reale de sutele de fotografii cu schelete de uriaşi. aflate pe hainele de sărbătoare.multe milenii înainte de a apărea pe malul răsăitean al Mediteranei ţara regelui Aegenor (Fenicia)”. Să mai spunem că ţăranii construiesc bordeie de lut de 20. pe Dunăre. din cartea „O istorie geometrică a lui Homo Sapiens”. pentru că „ nici o altă altă limbă europeană nu are atîtea onomatopee autentice” şi pentru că „nici o altă limbă europeană nu are atîtea cuvinte compuse direct cu o onomatopee autentică”. pe porţi. este atestat tot arheologic cu o vechime de 9000 de ani. Graiul ţăranului este limba Vechii Europe. legendele despre blajini. Unul din cele mai frumoase dansuri ale sale. după ce au început să fie făcute publice fotografii cu intrările spre interiorul pămîntului de la cei 2 poli. ca locuitori în înteriorul pămîntului. pe scoarţe. cum aflăm de la basarabeanul Andrei Vărtcic. la Schela Cladovei. de cel puţin 9000 de ani. Simbolurile păstrate de ţăran. iar Mărţişorul. etc. continuu pînă în secolul 19? Unele dintre legendele şi textele(poporale) ale ţăranului rumîn s-au dovedit a avea mai mult decît numai sîmbure de adevăr. s-au dovedit şi ele adevărate. Şi unii au curajul să vorbească despre „pete albe” în istoria noastră. „pline” cu rumîni. În „Dacia Preistorică” aflăm următorul text poporal: Foia de cicore. un cert obicei rumînesc. În prundul de mare Iute că-mi răsare Puternicul Sore .000 de ani.

de la Universitatea Columbia. Mai mult. din acest punct de vedere. prin spargerea pragului Bosforului. de parcă nu ar fi de ajuns. marina rusă a descoperit o vale inundată în Marea Neagră. Teoria a fost avansată de americanii William Ryan şi Walter Pitman. . . piramide şi citadele ce par de neînchipuit pentru zilele noastre”. descoperiri de care românii nici măcar nu au auzit”.Dar el nu răsare Ci va să se ’nsore. Ea a fost inundată cu apă sărată din Mediterana. dar nu este aşa. vale ce începe de la gurile de vărsare ale Dunării şi se termină în Crimeea. apă care a rămas neamestecată cu apa sărata datorită lipsei curenţilor de adîncime. unde „aparatura a înregistrat nişte construcţii ciclopice stranii. pentru unii nu este aşa: „Durata poporului . acest text este halucinant de real. Aflînd toate acestea. Michael Robinson. Deşi pentru mulţi dintre noi pare incredibilă. profesor la Universitatea Ohio. cînd Marea Neagră era pe un imens lac cu apă dulce. a făcut cercetări pe litoralul turceasc şi a aflat urme de locuire şi apă dulce pe fundul mării. aproape de Insula Şerpilor. se poate crede că este doar o figură de stil. el descrie o realitate de acum 7000-9000 de ani. Robert Ballard. „În cercetările mele m-am bazat foarte mult pe textele mistice care arată că toate civilizaţiile îşi au rădăcinile pe teritoriul patriei dumneavoastră şi am avut acces la toate descoperirile făcute în România. „specializat în inundaţiile catastrofale care s-au abătut asupra Pămîntului din cele mai vechi timpuri” a făcut şi el cercetări. dar în partea românească. ne apare ca incredibilă această memorie multimilenară a ţăranului. Mai apoi. Este curios faptul că în acest text se pomeneşte de prund pe malul Mării Negre. cel care a descoperit Titanicul.

Timp în care se repetă.) épohă s. (Jur. Lipsă la . practic.] – Din fr. păstrarea intacta a ceea ce a primit el mai scump de la strămoşi. În (sau din) lipsă de… = nefiind. Expr. a face vâlvă. Să revenim la derutanta Apocalipsă. trebuie ştiut că de la Latini pînă-n zilele noastre el a fost departe. A fost putin cam lungă această divagaţie. A duce lipsă (de ceva) = a nu avea ceva (în cantitate suficientă). Subdiviziune a unei perioade geologice. s. însă ţărănimea e perfect sănătoasă. [Acc. s. şi: epócă. Că legea de bază a ţăranului este. a marca o modă. acelaşi lucru în aceleaşi condiţii. dar absolut necesară. Din DEX aflăm: EPOCĂ. de orice influenţă urbană”. mai bine renunț. 1. însemnate. periodic. înţelege perfect alt străin. al muntelui şi al satului. Perioadă în dezvoltarea istoriei sau a unui domeniu de activitate. epoci.) Expr.f. Du Danube au Dniester”. A face epocă = a atrage atenţia. care se deosebeşte de celelalte prin anumite evenimente caracteristice. precum toate rasele vechi. 3.din Carpaţi ţine de izolarea sa socială în dublul cadru. Loc. Epoca topirii zăpezilor. lipsuri. époque. Hermann Keyserling: „…cei 10000 din clasa de sus preferă mai degrabă spiritul străin celui propriu.: (înv. sau era. (Adjectival) Care lipsește. Faptul de a nu se afla într-un loc (unde ar fi trebuit să fie în mod obișnuit). absent. Pentru a-i înţelege sufletul. absență. prep. neavând ceva.f. din pricină că lipsește. f. În lipsa (cuiva sau a ceva) = cât timp (sau în timp ce) cineva sau ceva lipsește. 1. LÍPSĂ. spune Lucien Romier în „Le carrefour des empires morts. – Var. a se impune la un moment dat. 2. în „Analiza spectrală a Europei”. adv. e conservatoare în profunzimea ei”. Loc.) În lipsă = în contumacie. Mai bine lipsă = mai bine deloc. eră (2.

3. aproape toate limbile se mărginesc a prelua acest cuvînt din alte limbi sau dialecte. Lucru care lipsește dintr-un ansamblu. scădere. sfârșitul lumii în religia creștină. apocalypsis. apocalypse în franceză.apel. deficiență. 4. (Înv. cuvîntul românesc epocălipsa. alături de calendarul Mayaş. apocalypse în engleză. și: (înv. [Var. αποκάλυψη(dezvăluire. apocalipsi în catalană. nevoie. și reg. apocalipsus în spaniolă. defecte. lacună. După cum vedem. lat. De ce nu din sanscritul lipsu(aşteaptă)? Apocalipsă este apokalips în albaneză. deficiențe. iar odată preluat nu îl pot explica prin propriile lor cuvinte. sărăcie. Faptul de a avea lacune. realizată din multele dialecte existente în Hexagon. Dacă o să căutaţi “Dictionnaire des idiomes romans du midi de la France” de Gabriel Azais. apocalypse. [Pl. n.) Necesitate. Parte din Noul Testament în care este înfățișat în chip alegoric sfârșitul lumii. o să aflaţi peste 1000 de cuvinte rumîneşti din dialectele luate în considerare de autor. f.: apocalípsă s. De lipsă = necesar. ne vesteşte . defect al cuiva sau a ceva. 5. apocalisse în italiană. 2.) lipse] – Din lipsi (derivat regresiv). adj. apocalipse în portugheză. Cum spuneam mai sus. APOCALÍPS s. dialecte ce conţin un număr foarte mare de cuvinte rumîneşti. etc. dar româna poate să explice acest cuvînt din resursele ei proprii. Am înșirat toate cele ce-mi sunt de lipsă.] – Din fr. indispensabil. Epocă se presupune fără nici o dovadă ca ar proveni din freancezul epoque(franceză este o limbă artificială. trebuință. scăderi.). Faptul de a-i lipsi cuiva cele necesare. iar a lipsi e dat cu etimon grec. din lipso. Loc. revelaţie) în greacă. apokalypse în germană.

nu am aflat nimic referitor la sfîrşitul timpului.încetarea timpului. Însă începînd cu anul 1980. Cu măsură îndoită. în termenii timpului terestru. 16 ore efective. turnaţi-i de două ori”. s-a observat o accelerare. 24 de ore din anul 1980 vor corespunde la 0 ore efective. 6). precum v-a dat şi ea şi. în paharul în care v-a turnat. din numărul 61. Aceasta a avut o valoare constantă de 7. la ora actuală. îndoit măsuraţi-i. pe care unii îl situează la sfîrsitul anului 2012. cu măsură îndoită. diferenţa dintre acestea se va mări exponenţial. ne întrebăm noi? Dar spune Iisus să întoarcem şi celălalt obraz. Din „Revista Misterelor”. să iubim şi pe cei care ne fac rău… La sfîrşit. aflăm: „Rezonanţa Schumann este prezentată de geofizicienii contemporani drept „bătaia inimii” planetei noastre. care corespunde inversării polilor magnetici ai Pămîntului. după faptele ei. v. Altfel spus. pînă cînd a atins astăzi valoarea de 12 Hz.18. mai întîi lentă. Căci dacă 24 de ore ale zilei reprezintă încă. Cercetînd Apocalipsa Sfîntului Ioan Teologul. timpul terestru nu va mai exista! Consecinţele acestui fenomen sînt incalculabile şi sfidează orice imaginaţie: întreaga planetă şi toţi locuitorii ei vor trece într-o altă dimensiune”. dar am dat de următoarele rînduri(cap. apoi din ce în ce mai rapidă (dupa 1997). astfel încît la trecerea prin Punctul Zero. referire la desfrînata Babilonului: „Daţi-i înapoi. pe măsura ce ne apropiem de „Punctul Zero”. întrebări: . Creşterea frecvenţei vibratorii a planetei noastre face ca 24 de ore de viaţă pe planeta noastră să corespundă de fapt cu numai 16 ore reale. De ceva timp se vorbeşte despre ascensionarea planetei într-o altă dimensiune. Pare o explicaţie destul de plauzibilă pentru criza acută de timp cu care ne confruntăm la ora actuală… Iar curgerea timpului terestru se va mai accelera. în loc de concluzii.8 Hz timp de mii de ani.

care ar fi motivul sau motivele? Cine este acest „Dumnezeu” care cere „răsplată” îndoită. Chişnău. Editura Arhetip. Bucureşti. planeta Pămînt va translata într-o nouă dimensiune”. „Revista Misterelor”.Acum sesizaţi incredibila memorie ancestrală a ţăranului român? Credeţi că ţăranul este hulit fără motiv? Mai bine spus. Revista „Esoterism” Petre Dogaru. Editura Dava Internaţional. nr. 2002 Lucian Iosif Cueşdean. Revista „Independent” „După 2012. Bucureşti. limba Vechii Europe”. „Fundaţia Gândirea” Noul Testament. „Ipoteza că Potopul a avut loc la Marea Neagră nu trebuie ignorată”. Editura Solif. 2000 Gabriel Gheorghe. 2006 Andrei Vărtic. „O istorie geometrică a lui Homo Sapiens”. „Dacia preistorică”. Studiu introductiv la cartea „Studii de civilizaţie şi cultură românească”. care are robi şi nu fii şi de care trebuie să ne temem? munteanul Bibliografie: Nicolae Densuşianu. „Româna. 61 . Apocalipsa Sfîntului Ioan Teologul „Civilizaţia de sub Marea Neagră”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful