TARTALOM

"~- .....

Elosz6 5
A Bon AZ ELET RESZE 8
A boit 9
A boitot mindenki ismeri 9
A bait es a betegsegek 9
A bolt es a teliesftokepesseg 10
A bolt = taplalek nelkilli elet II
Hogyan bojtoljek egyedtil ? 18
Bojtkura egeszsegeseknek 19
Ki boltolhet egyedtil? 19
Mikor nem szabad egyedtil
bojtolni? 19
Hogyan kell helyesen bojtolni? 20
HoI es mikor a legjobb boltolni? 20
Munka mellett folytatott bolt 22
Kihez fordulhat tanacsert? 23
A bOjtrol 23
Az egyhetes bojtkura attekintese 24 80JTKURA ONALL6AN 26
Hogyan keszUljiink tel a bojtre? 27
Takaritsuk le az ebedloasztalt 27
Keszitsen elo! 27
A bevasarlas 27
ElokeszUletek es receptek a
bevezeto/tehermentesfto napra 29
A boitkura italainak es
leveseinek receptjei 29
A bblt 32
A tehermenteslto nap 32
A bait elsa napja 33
A bait rnasodik napja 35
A harrnadik napt61 kezdve 36
A helyesen vegzett bolt
konnyen megy 37
Reggeli felkeles 37
A salaktalanitas 38 Mire vallalkozhatunk boit ideien? 42
Napi haromszori pihenes 44
Lazitas . relaxalas 45
Az ejszaka bolt idejen 45
Tartsa magat melegen! 47
Mi valtozhat a bolt alatt? 48
Az altalanos kozerzet 48
Kuranaplo • panaszlista 50
A fogyas 51
Nyereseg a vesztesegbol 54
Az egeszsegi allapot [avul 55
Helsa kozmetika 56
Miben segfthet partnerUnk? 57
l,egyozOtt kisertesek 58
Hijjtoljek·e tovabb? 60
FELEPITO ~ E:TREND ES
1\ BanDT
I{OVETO IDOSZAK 62
A holt megtorese - az etrend
1(·It~pitese 63
1',( -v.is.ulas a felepttd napokra 63
IIp,l (;Ikczhet! 64
\ I('k'pilanapok etrendie:
I 1,,(, I('k"pftonap 65
1\1,I',1l1lik telepftcnap 66
11.1I111.I!Hk felepftonap 69
IIIIIII'I! a felepftf napokra 70
',II'IV('/I'liink a felt~pfto
" 1"',I.,kl',11l 70
Itf; oI,qll,ilrllai<" 73
'111'1('1111[", hiha: 73
llpprl! II holtot I(oveto
hlol"lllI hOI, 75
,~I ,,11,1', 1I'lw', ('lll'kli crrendre 76
" 1 11!,III'll.l/oI" ("S ;)/, alkohol
..111,1111'01',,1 78 A bo]t es az elrnelkedes A megelozd bo]t

79 80

A TERAplAs SOJTKURA 82

Mi a gy6gyb6jt? 83

Kinek kell boitkura -

klinikara mennie? 84

Intezeti boitkura 86

FIGYELEM!

Egf/edtil bii;tolni csah vat6ban eqeszseges embereknek szabad, Amennl)iben ebben nem egeszen biztas, vagI) arvas! heze/is alatt all, elobb nirdezze meg arvosat.

Ha kr6nikus beteqsiqben szenved, gy6gyszeref1et szed, nem erzi magat eqislsigesnek, vagy bizonl)talan panaszon miatt orvasi nezeles alatt alina, akkar nem szabad b'nall6an bb'itiitnie, Ebben az esetben biua magat M;tkurahoz frto arvosra,

Akkor is azonnal hazzaerto orvashoz nell fardulni, ha a bOit sord« vagy utan szanatIan panaszok lepninek fel!

I j,

A boit6lesnek persze vannak elofeltetelei is: nyitottsag az uj irant, keszseg es eltokeltseg annak krprobalasara.

MI A 80IT VAL6JAsAN?

A boit az ember ege$lere hat

- A bo]t az emberi elet egy termeszetadta forrnaia.

- Bo]t alatt a szervezet tapanyagkeszleteibal elunk.

_ A boit szabad akaratu onallo emberek saiat elhatarozasu valasztasa. _ A boit az egesz emberre hat, minden egyes sejtjere, lelkere es szel-

lemere.

_ A bo]t a "formaban-maradas", illetve az ismetelt "formaba-keriiles"

legjobb m6dja.

Ezen kfviil segit - amennyiben szukseges - megvaltoztatni az ember

eletmodjat.

MI NEM A 80JT?

A boit nem ehezes

- A bolt nem ehezes.

_ A boitnek semmi koze a nelkulozeshez, a hianyt szenvedeshez,

- A boit nem azt jelenti, hogy kevesebbet esziink.

_ A boit nem azonos a penteki hustilalomrnal. az csak lemondas,

- A bolt nem is szektas elragadtatas.

_ A boitnek nem kell okvetleniil vallasos erzulethez kapcsol6dnia,

A BOJTOLES· S ALAPSZABALYA

1. N.~ enni- egy, kat vagy akar tobb hatig. Csok inni - te6kat, zoldseglevest, gyOmolcs - vagy zoldsegleveket as vizef; a szomjustigarzemel tObbet.

2. Mindent elhagyni, ami nem letfontossagu - mindent, ami kedvelt szoktisunkk~ volt ugyan,

de boit alott tirtolmos:a dohonyztist as az olkoholfogyosztast, az edessegeket as a kovat; a gy6gyszereketis,{llflel'lll'{ilB me.gengedhet6 - a vrzhojt6kat, nz eMlgycsakkent6ket as a hashojt6kat okvartan.

3. Elszu.adils al1it~oznapoktOl- falre minden munkohalYi as (sal~di kotOttseggal; 91 0 r1aprorral,:J:, as a telefonnol! Hagy,juk ez ujsogokat, 0 r6di6t as a Tv-t. A tulorod6 informoci6k, ingerek halyaH - .

fog!alkozzunkon kkol; ahelyett, hogy kuls6 porancsoknok tennenk folyton eleget, - inkabb 'bels&~:';:1

irtinylffisunknok e hnsskedjUnk.i":'

4. Termeszetes viselkedes - tegyOk ezt, ami testiinknek i6, omit klv6n tillOnk. Aki kimerOlt, olud- ",>",

jon sekat, ok]' i"",5zeret, kironduljon, sportoljon; Osszon. Azt tegyOk, ami aromet szerez-;r;::j

csavorogjunk, olvos. ,f{lAcoljunk, hallgossunk zenet, aldozzunk hobbinkno~! . u ~:,:,~

S. SerkentsUk Idv.las~to"mikodesijnket - gondoskodjunk a bel rendszeres kiUrtteser51, a ves~~""I'! Otmosasor61",lalegeztessUk ot.,a tUd5nket, izzadiunk meg alaposon, iipoljuk b5rOnket as nyiilkQh6r-~~~ ty6inkatl '. -. . \,1

16

A son FORMAl

Wzbo;t - 16 forras - vagy asvanyvfzzel 1,5 liter javasolt normal testsulyuak, 2-3 liter tulsulyos szernelyek szarnara.

Nulla-dieta - Vizbojt, vitaminok es asvanyiso-tablettak hozzaadasaval:

korhazakban gyakran alkalmazzak. • '

Tea~~it - N,aponta 3x2 csesze kulonbozd gy6gytea, mez nelkul.

Napkozben VIZ, A teabojt is nullkalorias. A vizbojttel szemben elonye, hogy meleg es bazikus hatasu italokat fogyasztunk. (Gyakran a Mayrkura bevezetoje.]

N!Jtikbiiit - a gyornor- es a patkobel erzekenysege eseten kulonosen alkalmas forma.

~!Jers /e~~it ,~Heun szerint] - Napi 3-5 alkalommal H pohar frissen preselt gyumolcs - vagy zoldsegle, kozben VIZ,

__re~sav6b(j;t - I liter tejsav6 egesz napra elosztva, gyogyteakkal es friss novenyi levekkel kiegeszltve. A Hetrler-fele "dletas tejsavo" (Diat~urmol~e) feherievel van dusftva - klvaloan alkalmas karcsu egyeneknek, illetve igen hosszti bottkurak masodik szakaszaban. Salaktalanftasra iobb a Helrler-fele "ivo tejsav6" (Trink-Mclke], mert kevesebb feherjet es kaloriat tartalmaz. ••

,Buchinger-file !J!Jogybii;t vagy tea-leboltkura - Cyogyteak, meleg zold- Bu(hinger-fele seglevesek, gyumolcs- es zoldseglevek. A tobb evtizede hasznalt gyogybojt Huchinger-fele boitkura a gyakorlatban igen j61 bevalt: talan ez az onal-

!6 bojtolesre legalkalmasabb forma, '

MIT VARHATUNK A BOJTTOL?

. A Ieggyorsabb, legkellemesebb es legveszelytelenebb m6dszer a lelesleges kil6ikt61 szabadulni vagyok szamara.

. ,Segft kitorni a fogyaszt6i tarsadalom tulzasaibol. Megtanulunk mertek-kel enni es esszerilen banni az elvezetl cikkekkel,

A bolt segft ~egszuntetni a gyogyszer- es elvezetiszer-fuggoseget.

A salaktalanftott, felesleges keszleteiktol es a pang6 testnedvektol lclszabadult szovetek egyidejfileg faidalommentesse is valnak vegre

'Iellelegeznek". '

A ~b~t rnegszepjti a bart, es fokozza minden mas szovet rugal- A spektrum

massagat IS, szeles

Kaco: anyag~kkal terhelt kornyezetunkben a bolt egyike a keyes es «redmenyes btologiai meregtelenfto eliarasoknak.

Seglt rnegdrizni a testi es a szellemi eronletet kulonosen a valtozo

kor~,~n lev~ nak e; a Hkbzep.~o~u~~ krfzisebenlevo ferfiak szamara ,/:~ ..... ,

no It az oregedes szemszogebol: a biologiai oregedest nem tudj{.:;t "1",-:-:,\,

• Idl'llleg ;avallata eroseH leszukiilt. Ford, Ie KESZ f; 1

•• fie emlftet! kit tejsav6fajta jeJenleg ndlunk meg nines forgalomban. Ford. ('(-:0, \~:'/

" ..... :.1 .. ~;?( i.: ..... ~

G ~ &.~ r: .. t-:

A boit6lesnek persze vannak elofeltetelei is: nyitottsag az uj irant, keszseg es eltokeltseg annak krprobalasara.

MI A 80IT VAL6JAsAN?

A boit az ember ege$lere hat

- A bo]t az emberi elet egy termeszetadta forrnaia.

- Bo]t alatt a szervezet tapanyagkeszleteibal elunk.

_ A boit szabad akaratu onallo emberek saiat elhatarozasu valasztasa. _ A boit az egesz emberre hat, minden egyes sejtjere, lelkere es szel-

lemere.

_ A bo]t a "formaban-maradas", illetve az ismetelt "formaba-keriiles"

legjobb m6dja.

Ezen kfviil segit - amennyiben szukseges - megvaltoztatni az ember

eletmodjat.

MI NEM A 80JT?

A boit nem ehezes

- A bolt nem ehezes.

_ A boitnek semmi koze a nelkulozeshez, a hianyt szenvedeshez,

- A boit nem azt jelenti, hogy kevesebbet esziink.

_ A boit nem azonos a penteki hustilalomrnal. az csak lemondas,

- A bolt nem is szektas elragadtatas.

_ A boitnek nem kell okvetleniil vallasos erzulethez kapcsol6dnia,

A BOJTOLES· S ALAPSZABALYA

1. N.~ enni- egy, kat vagy akar tobb hatig. Csok inni - te6kat, zoldseglevest, gyOmolcs - vagy zoldsegleveket as vizef; a szomjustigarzemel tObbet.

2. Mindent elhagyni, ami nem letfontossagu - mindent, ami kedvelt szoktisunkk~ volt ugyan,

de boit alott tirtolmos:a dohonyztist as az olkoholfogyosztast, az edessegeket as a kovat; a gy6gyszereketis,{llflel'lll'{ilB me.gengedhet6 - a vrzhojt6kat, nz eMlgycsakkent6ket as a hashojt6kat okvartan.

3. Elszu.adils al1it~oznapoktOl- falre minden munkohalYi as (sal~di kotOttseggal; 91 0 r1aprorral,:J:, as a telefonnol! Hagy,juk ez ujsogokat, 0 r6di6t as a Tv-t. A tulorod6 informoci6k, ingerek halyaH - .

fog!alkozzunkon kkol; ahelyett, hogy kuls6 porancsoknok tennenk folyton eleget, - inkabb 'bels&~:';:1

irtinylffisunknok e hnsskedjUnk.i":'

4. Termeszetes viselkedes - tegyOk ezt, ami testiinknek i6, omit klv6n tillOnk. Aki kimerOlt, olud- ",>",

jon sekat, ok]' i"",5zeret, kironduljon, sportoljon; Osszon. Azt tegyOk, ami aromet szerez-;r;::j

csavorogjunk, olvos. ,f{lAcoljunk, hallgossunk zenet, aldozzunk hobbinkno~! . u ~:,:,~

S. SerkentsUk Idv.las~to"mikodesijnket - gondoskodjunk a bel rendszeres kiUrtteser51, a ves~~""I'! Otmosasor61",lalegeztessUk ot.,a tUd5nket, izzadiunk meg alaposon, iipoljuk b5rOnket as nyiilkQh6r-~~~ ty6inkatl '. -. . \,1

16

A son FORMAl

Wzbo;t - 16 forras - vagy asvanyvfzzel 1,5 liter javasolt normal testsulyuak, 2-3 liter tulsulyos szernelyek szarnara.

Nulla-dieta - Vizbojt, vitaminok es asvanyiso-tablettak hozzaadasaval:

korhazakban gyakran alkalmazzak. • '

Tea~~it - N,aponta 3x2 csesze kulonbozd gy6gytea, mez nelkul.

Napkozben VIZ, A teabojt is nullkalorias. A vizbojttel szemben elonye, hogy meleg es bazikus hatasu italokat fogyasztunk. (Gyakran a Mayrkura bevezetoje.]

N!Jtikbiiit - a gyornor- es a patkobel erzekenysege eseten kulonosen alkalmas forma.

~!Jers /e~~it ,~Heun szerint] - Napi 3-5 alkalommal H pohar frissen preselt gyumolcs - vagy zoldsegle, kozben VIZ,

__re~sav6b(j;t - I liter tejsav6 egesz napra elosztva, gyogyteakkal es friss novenyi levekkel kiegeszltve. A Hetrler-fele "dletas tejsavo" (Diat~urmol~e) feherievel van dusftva - klvaloan alkalmas karcsu egyeneknek, illetve igen hosszti bottkurak masodik szakaszaban. Salaktalanftasra iobb a Helrler-fele "ivo tejsav6" (Trink-Mclke], mert kevesebb feherjet es kaloriat tartalmaz. ••

,Buchinger-file !J!Jogybii;t vagy tea-leboltkura - Cyogyteak, meleg zold- Bu(hinger-fele seglevesek, gyumolcs- es zoldseglevek. A tobb evtizede hasznalt gyogybojt Huchinger-fele boitkura a gyakorlatban igen j61 bevalt: talan ez az onal-

!6 bojtolesre legalkalmasabb forma, '

MIT VARHATUNK A BOJTTOL?

. A Ieggyorsabb, legkellemesebb es legveszelytelenebb m6dszer a lelesleges kil6ikt61 szabadulni vagyok szamara.

. ,Segft kitorni a fogyaszt6i tarsadalom tulzasaibol. Megtanulunk mertek-kel enni es esszerilen banni az elvezetl cikkekkel,

A bolt segft ~egszuntetni a gyogyszer- es elvezetiszer-fuggoseget.

A salaktalanftott, felesleges keszleteiktol es a pang6 testnedvektol lclszabadult szovetek egyidejfileg faidalommentesse is valnak vegre

'Iellelegeznek". '

A ~b~t rnegszepjti a bart, es fokozza minden mas szovet rugal- A spektrum

massagat IS, szeles

Kaco: anyag~kkal terhelt kornyezetunkben a bolt egyike a keyes es «redmenyes btologiai meregtelenfto eliarasoknak.

Seglt rnegdrizni a testi es a szellemi eronletet kulonosen a valtozo

kor~,~n lev~ nak e; a Hkbzep.~o~u~~ krfzisebenlevo ferfiak szamara ,/:~ ..... ,

no It az oregedes szemszogebol: a biologiai oregedest nem tudj{.:;t "1",-:-:,\,

• Idl'llleg ;avallata eroseH leszukiilt. Ford, Ie KESZ f; 1

•• fie emlftet! kit tejsav6fajta jeJenleg ndlunk meg nines forgalomban. Ford. ('(-:0, \~:'/

" ..... :.1 .. ~;?( i.: ..... ~

G ~ &.~ r: .. t-:

Bojt a munkanapokon

Egy het bojt

Gyogybojt

megakadalyozni. de feltart6ztathatja az ida elotti oregedesi folyamatokat.

_ Manapsag, amikor a betegsegek rizik6faktorai laborat6riumi rnodsz-

erekkel mar idejekoran kimutathat6k, a bolt megel6z6 modszerkent is egyre nagyobb [elentoseget nyer.

_ A klinikan vegzett bojtkura - a taplalkozassal osszefuggc anyagcserebetegsegek leghatasosabb es legveszelytelenebb kezelesi lehetosege. Dr. O. Buchinger szerint a kr6nikus bajok "kiralyi" gy6gym6dja, es ezt minden ma gyakorl6 "boitorvos" saiat tapasztalataival is igazolhatja.

HOGYAN BOJTOLJEK EGYEOOL ?

Ragadjon meg minden kinalkoz61ehetoseget !

_ Ne eroltesse az evest, ha nines etvagya. Sokan teszik ezt reggelente. I1yenkor delben egyen eloszor. (Reggeli bait). Koplaljon, ha tril sokat evett, Unnepnapok utan, gyomorrontaskor es hasmeneskor, Addig bojtbljon, amig a terrneszetes ehsegerzet isrnet jelentkezik. Bojtoljon laz, influenza, mandulagyulladas es lazas horghurut eseten is.

_ Otemezzen be egy 5 napos rovid boltkurat a kovetkezo szabadnapokra vagy egy kevesbe megterhe16 hetre !

fIGYELEM!

Ne tevessze ossze a gy6gybojtiit a mi biijti neliinkkeH A gy6gybiijt feltetaleir61 a'i 83.olrlolon olvashat. Legalobb egy hetes a legrovldebb kOm, melynek sonm megismerneti;t· o bojtiit, es fogolmat olkotnot egy kiod6s (2·4 hates) gy6gybiijt hat6soir61. A legjobb, hQi,,) eleinte (sak kls lapasekkel kezdi, as fgy majd a hosszobbokhoz is lesz batorsaga..·. Az elsO nen6ny napos biijthiiz csok egy kls elsz6ntsogra as felfedez6kedvre lasz szoksege;':<

18

BOJTKURA EGESZSEGESEKNEK

KI BOJTOLHET EGYEOOL ?

,Mind~nki, aki egeszsegesnek es i6 teherbfrasunak erzi magat, aki kc,~~.s .onfeg.y~~emre es iernondasra. Amennyiben szervezetUk j61 mukodlk, az idcsebb emberek, a 14. eletevuket betoltott fiatalok es a mozgaskorlatozottak is bojtolhetnek.

= egeszseges terhes es szoptatos anyak is boitolhetnenek ugyan, ha kornyezetunk nem lenne annyira szennyezett. Amfg nem tudjuk bizt()s~n, hogy a me~egte~,enftesi foIyamatok a babat karosftiak- e, aianlatos uikabb a terhesseg elott, vagy a szoptatas befejezese utan boitolnl.

MIKOR NEM SZABAD EGYEOUL BOJTOLN[ ?

Ha ezen konyv elolvasasa utan is vannak meg aggalyai a bolttel

k.rpcsolatban.

i\menn~iben hosszabb ideje bonis a hanguIata, vagy idegileg labilis. lsetegseg vagy mutet utan: kimerultseg eseten.

Ha tul~e:helt, kimerult, ideges es ingerlekeny, akkor lnkabb varia Illl~g, arrug iobban Iesz.

I fa evesi kenyszerben, bulimiaban szenvedne, csak pszichoterapias 1·( ·I.elessel egyutt boitolion.

Csak specialis bojtklinikai kontroll mellett boitolhet. ha kozben I'.vogyszereket keII szednie.

Ha nem biztos abban, hogy egeszseges-e: vizsgaltassa meg rnagat II.lliorvosavaL es ellenoriztesse a "rizikofaktorokat"l

Aki nem t?rtja magat egeszsegesnek - peldaul mert alacsony vagy 1II.lgas a v~r~yo~asa, eset~eg valamilyen kronlkus betegsegben ,{l'nved - ker]e ki orvosa tanacsat.

Minden egeszseges ember

Ketes esetben kerdezze meg orvosiit!

19

A (soport biztonsogerzetet nvuit

Biijtiiles kettesben

Az alkalmas kiirnvezet

A hetkiiznapok nehezsegei otthon

HOGY KELL HELYESEN BOJTOLNI ?

A legkonnyebben hasonl6 gondolkodasu emberekkel egyiitt, csoportosan bojtolhetunk. Kifejezetten serkentcen hat a boit, ha barati korben vegezzuk, de ekozben legyen meg minden resztvevonek a szo val6di es atvitt ertelmeben vett sajat otthona, ahol egyediil lehet. A csoport talalkozzon rendszeresen, hogy tagjai kicserelhessek tapasztalataikat, es kozos programokat szervezhessenek. Egy bojtolc tarsasagban megsokszoroz6dnak a tapasztalatok, elmelyulnek az emberi kapcsolatok, es ervenyre jut a kolcsonos segftseg. A bojthoz ki lehet kerni egy boithoz ertc orvos tanacsat. *

A partnerunkkel kozosen vegzett bojtclesre szerenyebb mertekben ugyanaz igaz, ami a csoportra: a kozos bojtoles elmenye es tapasztalata, valamint a kolcsonos segttsegnyultas elmelyftheti ket ember kapcsolatat. Itt is ervenyes viszont, hogy lehetoseget kell hagyni egymasnak - a szo val6di es atvitt ertelmeben - a

visszavonulasra.

("Miben segithet partneriink?", 57. aldal)

HOL ES MIKOR A LEG}OBB BOJTOLNI ?

MindenUtt, ahol j61, otthonosan es btztonsagban erzi rnagat, ahol meleg van. Ez lehet otthon, egy nyaraloban, a baratok lakasan, egy hegyi hazikoban, egy vttorlason vagy egy hetvegi hazban.

MindenUtt, aha I tetszik onnek a kornyezet; ahol sportolhat, vagy lustalkodhat. ha eppen ahhoz van kedve - roviden ott, ahal a legjob-

ban erzi magat.

Mindeniltt, ahal nyugalma van es ahol beken hagyjak. Semmi kap-

kodas, sernmi surgeto tennival6 ! A boitol6 gyakran nyugalomra vagyik es ezert visszahuzodik, mint egy csiga a hazaba.

AZ OTTHONI BOlT

Amennyiben otthon kfvan boitolni, tudnia kell, hagy minden szokasos etkezesi es ivasi szokasa (a kornyezd targyak es ernberekl allandoan ott leselkednek bnre. Mint mindenkit. bnt is ezernyi lathatatlan szal kott megszokott kornyezetehez: a konyhahoz, a pincehez, a hutoszekrenyhez, az ebedloaszralhoz es a barszekrenyhez.

Az otthoni bojtoles legnagyobb nehezsege azonban - es erre is gondolnia kell -a kedves szornszedok vagy rokonak okoskodasa es elolteletel. AIland6an keretlen "jotanacsokkal" latjak el a szegeny boitol6t.

20

* De vezetheti a karat egy erre specialisan ~ikepzett szemely is. Ma Magyaromagon ilyen szakember sa/Has igen kevis van, de a termeszelgy6gyasz orvos - es asszi5ztensnipzesnek remelhet01eg ez is nfsze lesz. Ford.

Akin otthon vagv a szabadsaga alatt mashol biijtiila legfontosabb, hogy legyen ideje as akar;on is testileg as lelkileg athangolodni.

Mindenhonnet azt fogja hallam, hogy "Nernreg azt olvastam az ujsagba~ .... " - "Ugyan ve~y mar, e~ biztosan nem arthat!" - "Meg ehenhalsz, ha rgy folytatod!" - es ekkor On, az "elgyotort koplalo" nem tehet mast In,int hogy ~etsegbee~etten visszavonul es keresi a nyugalmat. A kony~ haban tevekenykedo feleseg es az iskolabol ehesen hazaerkezo gyerekek kevesbe zavariak a csendes bojtolct, mint az, am it az iment szandekos reszletesseggel felsaroltunk.

bsszefoglalva: nem fe/trft/enill olthon a legidedlisabb bo;to/ni, de a iegfmltosabb hogy ott ?ii;~?llb·n, a~ol a leg;abban e; legkenye~~nesebben eru magdt, ahol a /egiob~ l/lH~, tetszlk Onnen. Es ha ezen az eloJe/tetelen Onne! megis oUhon megis a iegkedI'fzobben, akkor marad;on hdt otthon, ott is sikerillni fog.

BOJTKURA A SZABADSAG ALATT

Id5ben tervezze be a bolt hetet. Az a legidealisabb ha ki tud venni cgy ~~t szabadsa.~_ot. A~ennyiben e~ ~em lehet~eges, legalabb probalia meg a bOlt hetet egy olyan ldcszakra helyezni, amikar a Inu~kaja ne.m vesz,i tiilzottan igenybe, es a tarsasagi kotelezettsegektol IS taval tud]a rnagat tartani.

Bojtolni es szabadnak lenni - tulaidonkeppen osszetartozik. A megerol!eto ~etkoznapak kenyszereitol es kotelezettsegeltol val6 szabadsagot, es a kapkodastol, a larmatol es a buztol va16 rnentesseget ortem alatta.

Utemezze be idoben!

21

OIl

Bojt szabudsag ideien

Boitkuratanfolyamok

A munka as a bait

Okvetlen megfantolondo

Tervezzen be egy bajt-szabadsagot! Tapasztalt bojtolok tudjak, hogy a legjobb szabadsag alatt bojtolni. Az idegrendszer szamara ez annyit jelent:"atkapcsolok a ietert folytatott harcr61 a pihenesre". Ez egyben a helyesen vegzett bait egy fontos e16feltetele es a siker garanciaia is.

SOJTKURA EGESZSEGESEKNEK

Nernet nyelvteruleten arra specialisan kepzett szernelyek vezetesevel gyakran rendeznek egeszsegesek szamara bojtkurakat. Azoknak, akik eloszor szanjak ra magukat, va16ban kedvezf es ajanlatos forma az atfogo Informaclok es a kozosseg nyujtotta blztonsagerzet miatt is. A sajM elmenyt nyuit6 kepzest sok kiegeszlto-programmal bcvltik ki, meJyek mtnosegibb eletvezetesre szoktatnak, elosegltik a kreatlvitas feilcdeset, megismertetik a relaxaciot, a meditaciot es mas onsegitc m6dszereket. •

MUNKA MELLETT FOLYTATOTT BOJT

Hetkoznap is lehet boitolnl. Sok embert ismerek, akik ezt rendszeresen teszik. Azt allitjak, hogy az aktfv munka segit elterelni figyelmtinket az evesrol. Ez a "hetkoznapi bojtoles" azonban tobb onfegyelmet es nagyobb belsd biztonsagot kovetel. Aki mar bojtolt egyszer valamilyen tormaban, az tudja, hogy mire vallalkozik. Az eJso alkalommal tortend bojtolesre ketsegkfvul alkalmasabb a szabadsag. Aki munka mellett bojtol, tudnia kell, hogy a nehezebb format valasztia.

Eltekintve a sok kfsertestol, melyeknek kozben ki vagyunk teve, es a kollegak elbizonytalanit6 hatasatol, vannak meg mas veszelyek is, melyekre szeretnenk felhivni figyelrnet:

_ Bait ldelen "belsd temp6nk" lelassul, mindenhez tobb id6re van szukseg,

_ A keringes labilisabb, mint masker; bar ez tobbnvire csak a nap

nehany 6raiara igaz. De mi van ha eppen akkor, amikor az kellemetlen ? _ Aki boitD!' az rendszerint erzekenyebb es vedtelenebb is a tamadasokkal, igazsagtalansagokkal szemben.

_ Az aut6soknak is tudniuk kell, hogy reakciokepesseguk es koncentra-

ci6juk csokkenhet,

22

'H~sonl6 wnfol!lamokal ma Magyarormigon a Melissa Gy6gyLefltruIIJ or'lOsai rendezneft Ford.

FIGYElEM!

Semmikeppen ne bojtoljon, omikor kepessegeit er~sen ig(mybe vevo, vogy mosok testi epsegeert felelos munkot vegez, iIIetve ha gepen dolgozik, ezert bolesetveszelynek van kiffive (peldaul esztergalyos, taxi vagy buszvezet5, dorukezelo, sfb.)

KIHEZ FORDULHAT TANAcSERT ?

Ha az erzese, hogy nem teljesen egeszseges, akkor beszeljen el6bb ,II. orvosaval. Ne a boitkuraban val6 iartassagot es tapasztaltsagot varia I (lie, hanem egeszsegi allapotanak megfteleset. Esetleg azt is, hogy mikeppen hatnak majd bizonyos gy6gyszerei, ha nem eszik.

Mindenki, aki mar egyszer vegzett boitkurat, j6 segftseg, tarnasz k-het a kezdcknek. Ez pedig csak kolcsonos bizalom kerdese. tcgfontosabb a tapasztalatcsere. Megnyugtato dolog azzal az erzessel Illijtolni, hogy van valaki, aki ezt ismeri mar, es szukseg eseten segfteni iud.

A SOJTROL

Ha eloszor bojtol, sernmlkepp nem tanacsos tobbre vallalkoznia, mint ami a kovetkezd lefrasokban szerepel: [ bevezetonap, 5 bojtnap (", 2 felepfto nap. Az "Attekintes" dmG fejezet segft maid eligazodni. A I,·ghelyesebb, ha egy szornbati napon kezdi a bojtot: fgy egy teljes het .ill maid rendelkezesere, amikor csak magaval kell torodnie. Kescbb, ((Idid ha mar legalabb 3-4 -szer, boitolt egy hetig, egeszseges es j61 erzi Illdgat, hosszabb idat is betervezhet. Ilyenkor viszont tobb felepftdu.ipot kell beiktatnia.

/\ bo]t rnegtorese es a felepites ugyanolyan sok figyelmet es korulI,· ki ntest igenyel, mint a bait maga.

Mikor nem szabad koplalni?

Kerdezze meg az orvosat!

Eloszor bojtoliik figyelem!

A felepitii napok nagyon fontosak

23

Az EGYHETES BOJTKURA ATTEKINTESE Az EGYHETES BOJTKURA ATTEKINTESE
felvetel KivillasI1as Malgas/pikeRes Testapalils Tudalas elet F.lvi!Iel KivulontQS MOlgus/~hene$ Testapolas Tudatos ,lei
BEVEZlTONAP 4 NAP
Reggel PI. gyullllll!s bdlo EAfibe bellellolles FulQS - elv8%nla Illss F'tirdes, al56nemU f1swkados a ··uu,,1 Tea Von spontOA sIeklele1 le~yen akliv,klrlin- A Ieggell as lIfrlss
vogy mUzl! ba lasIflInragokkal, levegot, megnyugodnl v6!tas, lozll6s Mlkiiznopokl61 lelBa rllkon fordul ela) du jon, sportoljon, levegO! elvezze, a
lenmo~go yogy hUza- 11,1,llill ,!,svlinyviz A vizeiele vililgos? vegezzen fizlkol - ollljozQs - fa vo mozglls~les
D~lben ZOlds~salola, burgl!- esiravo , blWtges ivils 11,11"," Slirgorapoleves KUlonben i~von tObbat. munklil, kozben helVletben reloxillas, eler:ella tasz, i61m
nya zo dseo, luro Ho az 1m tsag voUy a lozllson, pihenjen. most mlilel~ slabil lIIe=erziinka
D,I'IIIIII Gyumoles- vagy gyligy. lehelel kellemetlen, az n kerlngese, OD¥ meg . Dztololl
DelulOn 1 alma, 10 maQ¥olo norm6lis, szaun6zzon va~ izmokhan.
teo ruriidr6n. He fe e~ben
Esle ztilds8~ - vagy gyijmliltso ,I. Gy(jm(jlesl~ zoldsegl6 al utlma lepihenml
sar6ta lenmo~al vaQ¥
buzaeslrnvalJ loghurt, vogy zolds glms
1 Abonell ke~ r,
b6seges fo~a ilk \ NAP
1. NAP Tea Bel!lszlflos: baonles, A mozgasigeny 86rledijllSiiles - fusolas Milito biiszkes6ggel
Reggel lea kaser(lso (alrom- Elkezd6dik a bo~': Szokasos rB1j~ell lorna, Alaposan aludla ki A !elv6tel helyS1I " Asvlmyviz ese1le~ kesarOs6 vogy klal!\~rlise, Q lampol a • 01010165, a lahakal v6soro~on be a
mah, vagy beanIes alopos bel!lsztil s oHhon mara nl mo~6f, 10 ball lorlsa Ink6bb leodos . i, '1SOY , sovonyu boilh6z Igazllsuk, a lortsuk malegen, lelepil napra; orulion,
meB1jen Zallerleves k posztale. kO~iJIozolIsar.01 ne m6Ipakol6s, hog~ nem arzl a
Dalelall Asv6nyvll. YaQ¥ ertekeljOk lu . ejszokai eI6keszule1ak, one em 8Z kell"
leolvas ~lveZl8 a j6les6 Gyijmoles· vaUY gyagy· 02 alvas slasB1jl1ase. klmysme1.
Dalban Zijld~leyes vogyzold· A milj lakve labboR tud Ebild ulan! plhen6, H051· III. malpakolos
segko~tel mereglelenlteni mold rovid salo melagel lao
Dalutan Gyumiil!s- yagk 9Y6~Y· Gyumiileslil, ziildsegle
leak [1/2 laos ana vagy zolds6gleves
manel)
hIe Gyilmtil!5IB, z6lds8jjle Id6hen lelekudn! oludni OYolosan hOZZDszokfk
vagy ztildsegleyes Teo Reggall foma a hojt Kneip~: a hrdaginger Eves: ez ma mindennol
A bliil meglorese: I j6 a t6~6Ieklelvelelh&z, a megszakflasa groll, 'Ieter In~er. lonlosobbl
2. MAP kiva mItis tov6bbra is slilo. M6iJKIko as, feltseg- Al almD es a tiibbi
Reggel Taa A vesllk es a szlivetak Hallas(i ntU~6zkodlls, hidagvlzes orelemosas, brett, vagy parolt alma Ionlos: a baJakel rosl- erzes e5e160: hosl 6tkeles ligyelmem
11/2 leaskanal mall IItmo50s0: liibhellgyan, leggal $ to lastledorzs51ss Burgonya • zoldseoleves anyogokkalllil1lilk lal, prlznl!eles. klizepponl16bon van
mlntmtiskor b6sages Ivlls. - a ~ev6s is leher sDk.
Delel5tt ,!,svonyvlz B6s8jjes ivlls
Dtllhen Zlildsligleves vagy zold· V!l60M a vizalala ?Ha Delutanl plhenbs Hasl- mli~pakoills, a Paradfcsom - VD~y
segko~rel nam, lobbel kell Innia kez6k, Iii ok melegen·
lartaso, de nsm szobad sp6rgalev8s, ~Ofl urt
Delullm Gyiimol!5 Vagk~- HoSS!obb delutani seta stQunazni vagy mlleo lenmuggol, A onall·
kanrer, Ol astal!
leo (1/2 tOOs anD leiiM furda! venni gyumo es bOOzfal6s0
mllzJ
hte Gyumiil!5I~ZlildSBaI6
yagy zolds lev&5 Re~gBII ilal, allah
Szilmollon SZDmltso!l ezen IdOszok· A kerin~bS "JoliokoH1'
3. NAP Vol!ott furdo, 511 va, bilzadaroleves 5ulyn6vehdessel, ez ban bagyadts6gra, felelen~ lise: \ "Ellelt?"
Reggel lea Hasholt6sl Beonles Glmnosztlka, AsvDnyvlz normillis s6fllllon. ladollSOlis es szobod ElegedBtl, kieleglfeN,
[1/2 leaskonal mM mOsnaponla m026sigenyM el6gltse lad81lSOle~, ololo%lIs " Vall sponlon szeklele ? Eves ulan pihenjen, leveg6, v6ltoH zuhon~
,!,sv6nyvlz (esalleg keserus6) kl, e livoloson 501610, bur~nya, Lanmag es ~e5 iviJs I vagls legyen meg ezer ha ijresnek 6121 a lej ,
Dalelan lap st. fekudjon Ie;
ziildsag, jog urt 1/2 lilar vllzel eonles, Kerolle a nagyobb na lzounllzzon vagy
Dalben Poradicsornleves ha nines SlBkle1, vogy terhe est. furodjiinl
Gy6g:y)eo (rozmarino· vllrhat mag a 3.
Dalulan Gyiimiiks • vagy gyligy- A spanton szokel6s1 D61uI6nl alvas H~I·, m61pokol6s leo, adeskomanYI !elepl16 napig. KerUlle
lea tejSllvllvol, vagy sotlan Aludnej -Ienmog, a nogyobb terhelBsI!
savo!1YOk6poszta·lhel
Esle Gy.umijlesle, zoldsegle, sB1jithellijk "pozitlv rohangolOdIls Abonell- kenyar,
zoldsilgleves az tljszak6ro sal6lo, "obono,
ziildseg eves
..
I~ 24
, 25 Keveset enni

Cigaretta- as alkoholstop

Biztassuk magunkat

A BOJT

A TEHERMENTESITO NAP

_ A tehermentesftes azt jelenti, hogy az etkezesben. de lelkileg es

szellemileg is "kbnnyftUnk magunkon". ,,, .

K t es egyszenleket eszunkl Epp esak annyit, hogy [ollakiunk.

B" eves~etUnk zoldseget. gyUmbJcs6t, j6 hatasii a keffrbe vagy jo,ghurtba kZ~:~ ~enmag. A szigorubb formakrol pedig mar a 27, oldalon szoltunk.

_ A tehermentesites azt is [elenti, hagy lelki terheinket "Ierazzuk::' a

feloldJ'uk elengedluk magunkat, megszabadulunk fesziilt-

5 tresszt, , ,

segeinkt51, hogy ujra magunkra talaljunk.

_ H zabadsaga tdeien boitol, a bevezeto nap j6, ha a megerkez~s ide., a lk Rendezked'Jen el kenyelmesen, kiranduljon. vagy - ha eppen Jere est . , kk 1 k" bb

szuksege - aludia ki egyszer rendesen magat. So a onnye

arra van "I" I " .. rt"

. pihenten elkezdeni a boitot, mintha a stresszto e gyota

ugyants ", . , "k' '11'

szervezetet egyik pereral a masikra kenyszentenen az ata asra.

B' u'zzon el a cigarettatol az alkoholtol. kavet61 es az eoessegek-

- ues ' , h ' .

"I C k semmi kapuzarasi panik - helyette okosan es atarozottan.

to. sa " d .,," h ' I"

"Viszlat kedveseim, - talan maj a jove eten.

_ Olvassa el amit a bojtrel meg tudni szeretne, vagy vegye, fel a kap: csolatot abban [artas emberekkel~, Kezdje.~. mar ~a ~l ,~a~l~t ~ezet~l, egy "bbjtnaplat". Az etkezesrol a boitre torteno atallas mar

megkezdOd6tt.

Nehan gondolattal este lsfekveskor meg bf~tathatja magat: _ Elha~roztam, hogy boitolok, tudom, hogy kepes vagyok ra. _ A hetk6znapi tapos6malmot rnagam rnogott hagytam.

_ V€gre szakftottam idot m,ag~,mr,a.

_ Itt biztonsagban vagyok es 101 erzem :.na~am.

_ Mindenem megvan, amire esak szuksegem lehet: meleg otthon.,

kvek, viz - es szervezetem sajat j61 feltoltott eleskamraja.

Kivancsi vagyok, hova visz ez az lit. A termeszet vezet engem, batran r.ibizhatom magam.

!\ aorr ELSO NAPJA

Tapasztalatok szerint a bolt legkonnyebben a bel alapos urftesevel A baltisztitas l..-zdhetf el. Ez azoknak, akiknek a belmukodese altalaban normalis, fontos

1)I'm okoz problernat, ezert esak kis segftsegre van szukseguk. pJ. egy

I" .har (1/8 liter) savanyukaposztale, tejsav6 vagy fro reggeI ehgyornor-

1'( mar fokozza a belurftest.

A lakossag 70 %- a viszont inkabb szekrekedesre hajlamos. Ha On is 1·"/ejilk tartozik, biztosan tobbre lesz szuksege. A bolt alatti beltisztl- 1.I'.Ia a kovetkezc m6dszerek valtak be leginkabb

Aki szekrekedessel, vagy elhfzassal kiizd, oldjon fel 40 g Glauber- Glauber-sot

·,,1 'V4 liter vfzben (normal testalkatuak: 30 g 1/2 liter vizben], es igya (Suk indulaskor! 111I'g 15 perc alatt. Adjon par csepp citromlevet hozza, elotte, kozben es

«r.ma pedig igyon rnentateat, hogy mersekelje a so fzet, A kovetkezo 1-3

«r.rban tobbszor varhato hasmeneses szeklet, Esetleg meg delutan is

,-I, uordulhat, ezert tanacsos we kozeleben maradni.

J-1a erzekeny a gyomra es a belrendszere, idcnkent faj a hasa, ne Ha erzekeny II.,·./naljon Glauber-sot, Ugyanez ervenyes sovany es karcsubb testal-

I· .rt uakra is. Ehelyett szarnukra beontest javasolunk. Ez is ugyanolyan

I, ,I bcinditja a bojtot.

I ontos: ha egy kicsit gorcsolne a hasa, fekudion agyba, es rakjon ra 1I11'II'gvizes tomlot. Ugyelien ra, hogy a Iabai melegek legyenek. Ebben I'. ·.q~ithet a melegvizes paIaek. Szornjiisagat boseges mentateaval \ "1'.1' vizzel oltsa.

AlOk a n6k, akik reggelente fogarnzasgatlot szednek, halasszak el a Fogamzasgatlo l,d,II'lta bevetelet a Glauber-s6 utan kb. 3 oraval. Erre az elovl- szedese lI\d/.llossagra azert van szukseg, mert a Glauber-56 miatt a gyomor

I J, dill iirul, es fgy a gy6gyszer nem tud rendesen felszfv6dni, azaz

.1v1"./1 i hatasat, Ha beontest vegez, akkor ez a halasztas feleslegesse

111111,

A/ ;tiLlPOS beltisztftassal megkezdodlk a boitoles. A szervezet atkapcsol Hangolodjunk ra h'lvl'll'lrol" a "kivalasztasra''. Elkezd6dik a behilrcl tortenf taplalkozas, a bojtre

33

Hogyan igyunk helyesen?

50kat kell inni

megszfinik az ehsegerzet. Mostantol saiat tapanyagke~zl~.~eibol el.

_ Ezen a napon tanacsos otthon maradni. Fekiidjon Ie, ha ahh?z lenne kedve, olvasson, lustalkodjon. Delutan setalgasson, de n; vallalkozzek semmilyen megerolteto dologra. Ma ne fiirodion forr6 vfzben,

es szaunaba se menjen.

MIT FOGYASZTHAT?

Reggel: 2 csesze Q¥6gyteo (kamilla, m6lyva·rozmaring vag¥ citromfO) V(]Q.y gyenQe .fskete tea citrommol, ginzeng tea, esetleg 1/2 teOskanol mazzel,

Delelottf·boseges mennyisegO viz vagy osvanyvlz. ldonkent elszopogath·

,otegy citrOOlszeletet is. , '

Delb,en: lj4liter saii'lt keszftesO zoldsegleves a 27-29. oldolon levo

rsceptek szerint.

- vagy friss zoldsegle vlzzell /4 litene felhlglNO

- vogy Oveges zaldsegle vizzel erosen hrglNo, tetszes srerint hidegen vogy

melagen.

Delutan: 2 csesze gyOmii!cstao (csipkebogyo, edeskorneny vogy olmahej) vagy 9yenge fekete teo (16 ora utan ne!) citrommal as/ vogy 1/2 teaskanal mezzel, no klvanja.

lste: 1/4 liter Izles szednti gYOmoksls, osv6nyvrzzel hlglNo, tatszes

szerint malagen vagy hidegen,

- vagy gyOmiilcsle,

- vogy forrO zoldsegleves, mint delben

_ Valamennyi bojti italt kortyonkent isszuk! Minden egyes,kortyot "megragunk" - tehat felmelegitluk, vagy lehiltiuk a szankban. Elvezzel

Lassan igyon!

A bojti italok vitaminokat es asvanyi sokat, alkali (luges) an~a~a. ' es konnyen lebonthat6 szenhidratokat szolgaltatnak. melyek klvedik kiira alatti acid6zist (tulzott savfelhalmoz.6dast).

_ Ezen klvul igyon tobbszor is vizet vagy a,svan~:izet - ~e ~nkab tobbet, mint kevesebbet. A VIZ a meregtelenttendo test szamara fontos oldo- es "obHtOsze('.

34

- A zoldseg- es gyurnolcslevek nil koncentraltak, ezert fel kel1 6ket liigftani vizzel. Ha valaki fgy is nehezen bfrja, keverjen egy teaskanal I, '11 magot hozza. A lenmag finorn nyalkaanyagai megkotik a gyumolcs,.,; zoldsegsavakat,

" Az erzekeny gvomruak problernamentesen boitolhetnek zab-, rizs-, I .. gy lenmagnyakka! Gyamorpanaszok eseten mar egy korty hfg krern'./cru nyak is sokat segft: akar ejszaka vagy koran reggel (melegen 1.11 tasara ajanlatos termoszt hasznalni.)

!\ BOJT MAsODIK NAPJA

l.zen a masodik napon meg folytatodhat az athangolodas. fgy ielentkl.het meg ehseg is, de azt 1/2 pohar vfz segft rnegszuntetni (ne \ ('(wen be etvagvcsokkentekern.

f\ boit alatt szokvanyos vernyornascsokkenes val6szfnUleg meg nem '!:l"szen kompenzalodott. A bagyadtsagnak, esetleges szedulesnek IIIIICS jelentosege, kulonben is gyorsan elmulik. Setal jon a szabad leve"<Ill, mossa Ie arcat hideg vtzzel - mindkett6 gyorsan segft. Ha szukI'~~es, fekudjon le rovid Idore.

Nem ritkan elofordul, hogy a bo]t kezdeten fej~, vegtag- es derekfaias I' ,II -ntkezik. A gorcsos, salakanyagokkal teli izomzat vizvesztese Iajdal- 111,,1, huz.6 erzest vagy nyugtalansagot valthat ki. Nedves - meleg I' .kolasok, peldaul egy zacskoban szetnyornkodott, hejaban fOtt lrumpli gyorsan segit a tark6ra, keresztcsontra, vagy izuletre helyezve. \ liideg priznlc-borogatas is megkonnyebbulest hoz. Ugyanigy segft a 1""'llltes es az "ernelkedo hcmersekletu" labftirdd.

N0hany emberen valamilyen lelki "masnapossag" Iesz urra, masok 1"'( lig ketkedni kezdenek, hogy nem vallaltak- e tul sokat. Mindez ugy , uunlk, mintha elftijtak valna, ha azt teszi, ami 6nnek ilyen helyzetek- 111'11 a leginkabb segft. Ne kenyszerftse rnagat semmire sem, de ne is , 11{~l~dje magat nilzottan elmerulni aggalyaiba.

r-. meg valami: a biztonsag kedveert nagy ivben kerulion el minden , II. -rrnet es elelmiszerboltot !

A leveket higitani kell

Nyukbojt

"Ehsegmaradvunyok 11

Vernyomaseses

Fujdalmok

Ketsegek

Meg mindig ehes?

Igyon tiibbeti mint amennyire slomjos!

'\ltlcnnyiben meg mindig igazi, gyotro ehseggel kiizdene, vegezzen "~~I'.('I meg egy alapos hashajtast egy nagy pohar meleg vizben oldott ,>,,'1 iott evokanalnyi Glauber- vagy kesertlscval, vagy igyon nehany ~"'IV ir6t. De a j61 bevalt beontes is segft.

35

T aplidkozas belso rek taroinkb6)

Fontos: a beontes

A HARMADIK NAPTOL KEZDVE

A harmadik napt61 kezdve egyre stabilabb, kiegyensulyozottabb es blzakodcbb Jesz. Tapasztalni fogja, milyen kifogastalanul mukbdik belso vezerlese, es milyen strnan atallt szervezete az uj eletformara. Most mar - mint a normalisan taplalkozo ember - mindent megtehet, amihez kedve van.

A bojtoles harrnadik es otodfk napian fontos a beontes, belrendszere

ugyanis tobbnyire nem muk6dik tovabb, es ha igen, akkor is csak elegtelenul. Aki szekrekedessel vagy gyornor- es belpanaszokkal bajlodlk, az konnyebben es panaszmentesebben boitol, ha minden nap beontest ad maganak.

II,

A H~LYESEN VEGZETT BOJT KONNYEN MEGY

!\ [~EGGEU FELKELES

.f\. keringes es az izmok bojt idejen is j61 mffkodnek d

"II III gy ., k ugyan, e nern

, ,~.Isan, mint mas or. AId reggel hirtelen ugrik ki az ag be I

"I1'\'.~zedulhet; el.sotetiilhet szeme elott a vilag, gyengenek :re~h ~~ Iild\~.lt, vagy hanyingere tarnad. e 1

I~:y jobb lesz

Meg az agyban. nyuitozkodlek - Feszkel6djek - asftozzek.ihogyan a kutyak es a macskak is,

\ '~ana [j~ion ki az agy szelere es esak azutan allion Fel llideg vizzel mossa meg az arcat. .

regye~ r~vid, nyugodt setat a szabadban. kozben lelegezzen .rz orran at

MI.G H~R~,M JOTANAcs AZ ALACSONY VERNYOMASSAL I( IISZKODOKNEK:

Aho~y Kneipp tanitotta:

1\\"'lkod,"on meg tetotcl t 1 ' h d

" , 00 aipig i egvfzben,majd-tor"lk", 'lk"]

r.vorsan vissza az agyba U ozes ne u

>.q:,v veg~e~ e~y g~ors hideg zuhanyt es vissza az agyba.

\ ''I.Y lorro furdo utan mossa meg hideg vizzel k . it ' ,

I " k '1 h arjai es az arcat= kezd-

,. ,111. ulla na, aladjon a konyokeig, majd harom tenyernyi vizet az

1I,,j ia.

I',' k) ha~asu a harmatos-fu es a hotaposas is, utana 10 percre bu"

III"{',lIlt vtssza az agyba, elvezze a bizserget6 felmelegedest jjon

I')'perces reggeli torna

rJ"lli t~lies[tmenyfokoz6 gyakoriatokra van szukseg, hanem d faradt tagok Ielebresztesere,

valamennyi izom kinyujtoztatasara,

d merev Izuletek lazitasara,

A keringes felpezsditeso

A viz elenki,o hatasQ

A glmnaSJ'lkn segit

37

- a merev gerincoszlop helyrebillentesere,

- a renyhe kerlnges felpezsditesere.

Kozben pedig lagy, kellemes zenevel a hangulatat is felvidithatja.

Roviden: [atekosan, lazan, kedelyesen.

Slinaz testledorzsolils

Legfiirdozes nyitott ablaknal

Az ujjainal es labuijainal kezdve masszfrozza vegig egesz testet egy

durva frottir torUlkozavel vagy egy puhabb mosdokefevel: illetve dorzskesztyuvel.

Az egesz nem tart tovabb 5-10 percnel. Hatasara a verkeringes felpezsdul es stabilizalodik.

Minden borledorzscles es furdes utan j61 ken]e be rnagat valamilyen novenyi olajja!. Mivel bore ezt igen gyorsan beszivja, nem kell feltenie ruhaiat.

A' reggeli gyengesegerzet, es a bojt soran idonkent elofordul6 kezdeti eratlenseg is lekUzdheta, ha kicsit aktlvizaljuk magunkat.

Salaktalanitas, meregtelenites

SALAKTALANirAs

A bojt alatt testiink valamennyi zsilip]e nyitva van. Az ontisztftas elsa napon vegzett beluritessel meg korantsincs befejezve. A koplal szervezet minden nyilasan, porusan at szabadulni igyekszik fe- rnaradvanyaitol, es az evek soran felhalmoz6dott salakanyagait6!.

38

hIVA.LASZTAs A BELRENDSZEREN AT

:\/ cmesztorendszer feladata egyreszt a tapanyagok felvetele, mas"',/1 a salakanyagok kivalasztasa. Bojt SOrEITI viszont elsosorban I 1\' rlasztoszervkent mfikodik. A tisztitast minden masodik nap on been- 11",',\'1 segitiuk e16. (Nern Glauber-soval, mert az megzavarna a 111'1111 ukodestl)

1\ bcontes

I oltse meg a furdoszobaban a beti~ta tartalyt [liter testmeleg vfzzel.

I «lvusson belole vizet a we- kagyl6ba vagy a mosd6ba, hogy legte- Alkolmazosa hrutse a csovet, Tor]e meg, szoritsa ossze, vagy ha van csapja, akkor

111.1 el a csovet. A veget kicsit vazelinozza be es akassza fel a tartalyt

I d .II aitokiiincsre.

l lclyezkedjen el terd- konyok helyzetben a foldon, es vezesse be a , '" .vet olyan rnelyen a vegbelebe, ameddig esak lehet - kozben \ 1 T,e'zzen hasprest, mint szekeleskor A VIZ lassu beeresztese kozben h.r.lalat hagyja lazan, es lelegezzen nyugodtan. 2-5 percen belul heves

.( -kclesi inger jelentkezik, a vizes beltartalom "robbanasszenlen" UrU1. ';I.i.ikseg eseten a hflvelyoblitohoz hasonl6 beonto ballon is Ilwgteszi. 3-4-szer fel kell tolteni vtzzel, es azt a vegbelbe kell uriteni. II Lilla igen alaposan oblttse ki az eszkozt.

tchet, hogy a beontes mar elavultnak tfintk, am meg ma is a Beontes= I,·ckimeletesebb es leghatekonyabb belapolasi mcdszer. j6 kozerzetet beltisztitas III/I~~,ft a bbj,t6I~ sz~mara, es gyorsan segft ehsegerzet, fe]- es veg-

11:"I~Jas e,set,en IS, Erdemes vele megismerkedni, hiszen az egesz

1 '"dad szamara az egyik leghatasosabb, egyszenf gyogymod laz es

111',o.;z kozerzet eseten.

Iia reggel egy pohar savanytikaposztale, teisavo, vagy fro (118 liter) Egyeb hashajrok Illllgyasztasa utan van szeklete, az is elegend6.

l la nines lehetosege beontest adni, akkor igyon reggel kesenlsot (2 Keseruso li'dskanalnyit egy pohar meleg vfzben) vagy "FX. -passzazs"- sot (3-5

1(',iSkanal egy pohar vfzben).

~;Jjat maganak kell kitapasztalnia, hogy rni segft a leginkabb. Azonban «undig gondoljon ra, hogy a legtobb hashaito - fgy a s6k is - 1111'{.(zavarhatjak a belek nyugodt, spontan rmikodeset.

11 bo]t telies tartama alatt a bel folyamatosan mereganyagokat valaszt 1'1 akar meg 20 nap mulva is !

/--...,;

i_ 39

VIZELETTEL TORTENO KIVALASZTAS

A vizelet ldonkent egesz sotet szinil, es athato szagu. A VIZ a legidealisabb a vesek es a hugyutak atoblitesere.

Igyon tobbet. mint amennyit kivan ! .

Neha tobb, masker kevesebb lesz a vizelete: ez tehesen norrnalis.

restsulvabol eszreveheti, hogy szervezete id6szak~~ken,t visszata~ia, masker intenz[ven kiiirlti a vizet - ne bosszankod]€k hat, ha a sulya

neha stagnal.

l,

Soho ne vegyen be vizhojt6t! Ugyonis megznvorjo {lZ oufomatikuson szab61yozott vlzhOztartilst" es kuliinben is csak 1-2 nopos Iiltszaleredmenyfer el vele.

Gondos testopolos

Make-up

Dezodorok

BORON KERESZTOL TORTENO KIVALASZTAS

A kellemetlen testszag alapian selthetiuk, mi minden UrUI ki borunkon at. A j6 nedvszfv6kepessegu fe~ernemu felvesz,~ a kiv~~a.:z~ tott anyagokat, ezert celszeru kerulnt a rmiszalas ruha,ne~ut. ~ b?ltolo szamara ktilonosen fontos lesz a mosdas, a zuhanyozas es a furdes.

_ A kura alatt nernileg kiszarad a bar. Ezert naponta kenjiik be novenyi olajokkal minden egyes mosdas, flirdes, zuhanyozas utan, Peldaul Diaderma, Weleda. Wala, vagy hasonl6 keszftmenyekkel.·

_ Soha ne hasznalion a kura alatt kozmetikumokat, pudert: es sminkeljen. Ezek az anyagok eltomik a p6rusokat, es fgy akada a bar h~gzeset es ktvalasztasat.

_ Banion takarekosan a dezodorokkal, hogy ne okozzan~k Iadast. A legfontosabb, hogy mar most oruljon neki, hogy milyen es sima lesz a bore bo]! utan !

LEGZESSELTORTENO MEREGTELENITES

A kilelegzett ievego tele van gaz formaiaban tirUlo anyagcsere maradvanyokkaL melyek a kirandulasok es setak soran inten

tavoznak.

• Ntilunk !tIaHdu'a,lo;oba,IlVO~ad61'. oIivaolai iavasolt.

40

. Ha o~thon ,marad, szelloztessen ki alaposan: orankent egyszer 5 Alapos

Ill'rere nyrssa ki az ablakot vagy az erkelyajtot, szelloztetes

Ejszakara zarja el a fUtest es aludjon nyitott ablaknal. lgy optfmalls

I, ",Z az agy es a belso szervek oxigenellatasa.

1\ FELSO LEGlJTI NvALKAHARTYAK ONTISZTITO FOLVAMATA

!lz orr, a garat es a legcso normalis korulmenyek kozott onmagatcl is 111(·gtisztul.

A friss reggeli leveg6 provokalja a tusszentest, a torokkoszorulest Friss levege; , " ;) kopeturftest,

tJgyanilyen hatasa van az arc hidegvizes lernosasanak.

Hideg viz

1\ nyalkahartyak ontisztlto folyamatai a bolt alatt fokozodnak. Ha Cigarettasziinet "lllIni sem zavarja a folyamatot, gy6gyulhatnak a dohanyzas okozta

1001<lk.

r:zert a kura alatt telies dohanyzasi szilnetet kell tartanil A ragogu"" vdgy a menta atsegltenek a sza] "tiresseg-erzeten".

1\ lIl'jVELY ONTISZTITO MECHANIZMUSA

I Lls~nl6 ontisztulasi hailarnrnal rendelkezik a huvely nyalkahartyaja . 1\ kura folyaman atrnenetileg fokozott feherfolyas jelentkezhet.

" "'A]UREG ONTISZTITO FOLYAMATA

i\ nvclv szurkessargan lepedekes, neha barna vagy Fekete - att6l fOg" 1''''''', hogya szervezet eppen mit valaszt kl. A fogakon es a fogfnyen "" ",I gyakrabban kepzcdl k kellemetlen szagu lepedek. A sza] II" ,', Hiott, rossz fzU.

II';/lftsa Ie Iogkefevel a nyelvet is es gyakrabban oblftse ki a szajc'it Gyakoribb 'II ",I Vagy - naponta tobbszor is - szopogasson el egy - egy citrorn- szojopolos '1,1"11'1. A kivalasztasban az orr - es garatrnandulak is reszt vesznek.

1101 igen kellemetlen a szaifze, vegyen be naponta 1"3 alkalommal t,~\· "I',y reaskanal gyogyfoldet egy keyes vfzzel."

II I'.vogyfold megkoti a salakanyagokat, es szagtalanna teszi 6ket.

Gyilgyfold szojszag ellen

'11,lln"I; N,'lirast:/IJ - port leF!et hasznall1i ftelye!te. Ford.

41

Keveset enni

Cigaretta- as alkoholstop

Biztassuk magunkat

A BOJT

A TEHERMENTESITO NAP

_ A tehermentesftes azt jelenti, hogy az etkezesben. de lelkileg es

szellemileg is "kbnnyftUnk magunkon". ,,, .

K t es egyszenleket eszunkl Epp esak annyit, hogy [ollakiunk.

B" eves~etUnk zoldseget. gyUmbJcs6t, j6 hatasii a keffrbe vagy jo,ghurtba kZ~:~ ~enmag. A szigorubb formakrol pedig mar a 27, oldalon szoltunk.

_ A tehermentesites azt is [elenti, hagy lelki terheinket "Ierazzuk::' a

feloldJ'uk elengedluk magunkat, megszabadulunk fesziilt-

5 tresszt, , ,

segeinkt51, hogy ujra magunkra talaljunk.

_ H zabadsaga tdeien boitol, a bevezeto nap j6, ha a megerkez~s ide., a lk Rendezked'Jen el kenyelmesen, kiranduljon. vagy - ha eppen Jere est . , kk 1 k" bb

szuksege - aludia ki egyszer rendesen magat. So a onnye

arra van "I" I " .. rt"

. pihenten elkezdeni a boitot, mintha a stresszto e gyota

ugyants ", . , "k' '11'

szervezetet egyik pereral a masikra kenyszentenen az ata asra.

B' u'zzon el a cigarettatol az alkoholtol. kavet61 es az eoessegek-

- ues ' , h ' .

"I C k semmi kapuzarasi panik - helyette okosan es atarozottan.

to. sa " d .,," h ' I"

"Viszlat kedveseim, - talan maj a jove eten.

_ Olvassa el amit a bojtrel meg tudni szeretne, vagy vegye, fel a kap: csolatot abban [artas emberekkel~, Kezdje.~. mar ~a ~l ,~a~l~t ~ezet~l, egy "bbjtnaplat". Az etkezesrol a boitre torteno atallas mar

megkezdOd6tt.

Nehan gondolattal este lsfekveskor meg bf~tathatja magat: _ Elha~roztam, hogy boitolok, tudom, hogy kepes vagyok ra. _ A hetk6znapi tapos6malmot rnagam rnogott hagytam.

_ V€gre szakftottam idot m,ag~,mr,a.

_ Itt biztonsagban vagyok es 101 erzem :.na~am.

_ Mindenem megvan, amire esak szuksegem lehet: meleg otthon.,

kvek, viz - es szervezetem sajat j61 feltoltott eleskamraja.

Kivancsi vagyok, hova visz ez az lit. A termeszet vezet engem, batran r.ibizhatom magam.

!\ aorr ELSO NAPJA

Tapasztalatok szerint a bolt legkonnyebben a bel alapos urftesevel A baltisztitas l..-zdhetf el. Ez azoknak, akiknek a belmukodese altalaban normalis, fontos

1)I'm okoz problernat, ezert esak kis segftsegre van szukseguk. pJ. egy

I" .har (1/8 liter) savanyukaposztale, tejsav6 vagy fro reggeI ehgyornor-

1'( mar fokozza a belurftest.

A lakossag 70 %- a viszont inkabb szekrekedesre hajlamos. Ha On is 1·"/ejilk tartozik, biztosan tobbre lesz szuksege. A bolt alatti beltisztl- 1.I'.Ia a kovetkezc m6dszerek valtak be leginkabb

Aki szekrekedessel, vagy elhfzassal kiizd, oldjon fel 40 g Glauber- Glauber-sot

·,,1 'V4 liter vfzben (normal testalkatuak: 30 g 1/2 liter vizben], es igya (Suk indulaskor! 111I'g 15 perc alatt. Adjon par csepp citromlevet hozza, elotte, kozben es

«r.ma pedig igyon rnentateat, hogy mersekelje a so fzet, A kovetkezo 1-3

«r.rban tobbszor varhato hasmeneses szeklet, Esetleg meg delutan is

,-I, uordulhat, ezert tanacsos we kozeleben maradni.

J-1a erzekeny a gyomra es a belrendszere, idcnkent faj a hasa, ne Ha erzekeny II.,·./naljon Glauber-sot, Ugyanez ervenyes sovany es karcsubb testal-

I· .rt uakra is. Ehelyett szarnukra beontest javasolunk. Ez is ugyanolyan

I, ,I bcinditja a bojtot.

I ontos: ha egy kicsit gorcsolne a hasa, fekudion agyba, es rakjon ra 1I11'II'gvizes tomlot. Ugyelien ra, hogy a Iabai melegek legyenek. Ebben I'. ·.q~ithet a melegvizes paIaek. Szornjiisagat boseges mentateaval \ "1'.1' vizzel oltsa.

AlOk a n6k, akik reggelente fogarnzasgatlot szednek, halasszak el a Fogamzasgatlo l,d,II'lta bevetelet a Glauber-s6 utan kb. 3 oraval. Erre az elovl- szedese lI\d/.llossagra azert van szukseg, mert a Glauber-56 miatt a gyomor

I J, dill iirul, es fgy a gy6gyszer nem tud rendesen felszfv6dni, azaz

.1v1"./1 i hatasat, Ha beontest vegez, akkor ez a halasztas feleslegesse

111111,

A/ ;tiLlPOS beltisztftassal megkezdodlk a boitoles. A szervezet atkapcsol Hangolodjunk ra h'lvl'll'lrol" a "kivalasztasra''. Elkezd6dik a behilrcl tortenf taplalkozas, a bojtre

33

Hogyan igyunk helyesen?

50kat kell inni

megszfinik az ehsegerzet. Mostantol saiat tapanyagke~zl~.~eibol el.

_ Ezen a napon tanacsos otthon maradni. Fekiidjon Ie, ha ahh?z lenne kedve, olvasson, lustalkodjon. Delutan setalgasson, de n; vallalkozzek semmilyen megerolteto dologra. Ma ne fiirodion forr6 vfzben,

es szaunaba se menjen.

MIT FOGYASZTHAT?

Reggel: 2 csesze Q¥6gyteo (kamilla, m6lyva·rozmaring vag¥ citromfO) V(]Q.y gyenQe .fskete tea citrommol, ginzeng tea, esetleg 1/2 teOskanol mazzel,

Delelottf·boseges mennyisegO viz vagy osvanyvlz. ldonkent elszopogath·

,otegy citrOOlszeletet is. , '

Delb,en: lj4liter saii'lt keszftesO zoldsegleves a 27-29. oldolon levo

rsceptek szerint.

- vagy friss zoldsegle vlzzell /4 litene felhlglNO

- vogy Oveges zaldsegle vizzel erosen hrglNo, tetszes srerint hidegen vogy

melagen.

Delutan: 2 csesze gyOmii!cstao (csipkebogyo, edeskorneny vogy olmahej) vagy 9yenge fekete teo (16 ora utan ne!) citrommal as/ vogy 1/2 teaskanal mezzel, no klvanja.

lste: 1/4 liter Izles szednti gYOmoksls, osv6nyvrzzel hlglNo, tatszes

szerint malagen vagy hidegen,

- vagy gyOmiilcsle,

- vogy forrO zoldsegleves, mint delben

_ Valamennyi bojti italt kortyonkent isszuk! Minden egyes,kortyot "megragunk" - tehat felmelegitluk, vagy lehiltiuk a szankban. Elvezzel

Lassan igyon!

A bojti italok vitaminokat es asvanyi sokat, alkali (luges) an~a~a. ' es konnyen lebonthat6 szenhidratokat szolgaltatnak. melyek klvedik kiira alatti acid6zist (tulzott savfelhalmoz.6dast).

_ Ezen klvul igyon tobbszor is vizet vagy a,svan~:izet - ~e ~nkab tobbet, mint kevesebbet. A VIZ a meregtelenttendo test szamara fontos oldo- es "obHtOsze('.

34

- A zoldseg- es gyurnolcslevek nil koncentraltak, ezert fel kel1 6ket liigftani vizzel. Ha valaki fgy is nehezen bfrja, keverjen egy teaskanal I, '11 magot hozza. A lenmag finorn nyalkaanyagai megkotik a gyumolcs,.,; zoldsegsavakat,

" Az erzekeny gvomruak problernamentesen boitolhetnek zab-, rizs-, I .. gy lenmagnyakka! Gyamorpanaszok eseten mar egy korty hfg krern'./cru nyak is sokat segft: akar ejszaka vagy koran reggel (melegen 1.11 tasara ajanlatos termoszt hasznalni.)

!\ BOJT MAsODIK NAPJA

l.zen a masodik napon meg folytatodhat az athangolodas. fgy ielentkl.het meg ehseg is, de azt 1/2 pohar vfz segft rnegszuntetni (ne \ ('(wen be etvagvcsokkentekern.

f\ boit alatt szokvanyos vernyornascsokkenes val6szfnUleg meg nem '!:l"szen kompenzalodott. A bagyadtsagnak, esetleges szedulesnek IIIIICS jelentosege, kulonben is gyorsan elmulik. Setal jon a szabad leve"<Ill, mossa Ie arcat hideg vtzzel - mindkett6 gyorsan segft. Ha szukI'~~es, fekudjon le rovid Idore.

Nem ritkan elofordul, hogy a bo]t kezdeten fej~, vegtag- es derekfaias I' ,II -ntkezik. A gorcsos, salakanyagokkal teli izomzat vizvesztese Iajdal- 111,,1, huz.6 erzest vagy nyugtalansagot valthat ki. Nedves - meleg I' .kolasok, peldaul egy zacskoban szetnyornkodott, hejaban fOtt lrumpli gyorsan segit a tark6ra, keresztcsontra, vagy izuletre helyezve. \ liideg priznlc-borogatas is megkonnyebbulest hoz. Ugyanigy segft a 1""'llltes es az "ernelkedo hcmersekletu" labftirdd.

N0hany emberen valamilyen lelki "masnapossag" Iesz urra, masok 1"'( lig ketkedni kezdenek, hogy nem vallaltak- e tul sokat. Mindez ugy , uunlk, mintha elftijtak valna, ha azt teszi, ami 6nnek ilyen helyzetek- 111'11 a leginkabb segft. Ne kenyszerftse rnagat semmire sem, de ne is , 11{~l~dje magat nilzottan elmerulni aggalyaiba.

r-. meg valami: a biztonsag kedveert nagy ivben kerulion el minden , II. -rrnet es elelmiszerboltot !

A leveket higitani kell

Nyukbojt

"Ehsegmaradvunyok 11

Vernyomaseses

Fujdalmok

Ketsegek

Meg mindig ehes?

Igyon tiibbeti mint amennyire slomjos!

'\ltlcnnyiben meg mindig igazi, gyotro ehseggel kiizdene, vegezzen "~~I'.('I meg egy alapos hashajtast egy nagy pohar meleg vizben oldott ,>,,'1 iott evokanalnyi Glauber- vagy kesertlscval, vagy igyon nehany ~"'IV ir6t. De a j61 bevalt beontes is segft.

35

T aplidkozas belso rek taroinkb6)

Fontos: a beontes

A HARMADIK NAPTOL KEZDVE

A harmadik napt61 kezdve egyre stabilabb, kiegyensulyozottabb es blzakodcbb Jesz. Tapasztalni fogja, milyen kifogastalanul mukbdik belso vezerlese, es milyen strnan atallt szervezete az uj eletformara. Most mar - mint a normalisan taplalkozo ember - mindent megtehet, amihez kedve van.

A bojtoles harrnadik es otodfk napian fontos a beontes, belrendszere

ugyanis tobbnyire nem muk6dik tovabb, es ha igen, akkor is csak elegtelenul. Aki szekrekedessel vagy gyornor- es belpanaszokkal bajlodlk, az konnyebben es panaszmentesebben boitol, ha minden nap beontest ad maganak.

II,

A H~LYESEN VEGZETT BOJT KONNYEN MEGY

!\ [~EGGEU FELKELES

.f\. keringes es az izmok bojt idejen is j61 mffkodnek d

"II III gy ., k ugyan, e nern

, ,~.Isan, mint mas or. AId reggel hirtelen ugrik ki az ag be I

"I1'\'.~zedulhet; el.sotetiilhet szeme elott a vilag, gyengenek :re~h ~~ Iild\~.lt, vagy hanyingere tarnad. e 1

I~:y jobb lesz

Meg az agyban. nyuitozkodlek - Feszkel6djek - asftozzek.ihogyan a kutyak es a macskak is,

\ '~ana [j~ion ki az agy szelere es esak azutan allion Fel llideg vizzel mossa meg az arcat. .

regye~ r~vid, nyugodt setat a szabadban. kozben lelegezzen .rz orran at

MI.G H~R~,M JOTANAcs AZ ALACSONY VERNYOMASSAL I( IISZKODOKNEK:

Aho~y Kneipp tanitotta:

1\\"'lkod,"on meg tetotcl t 1 ' h d

" , 00 aipig i egvfzben,majd-tor"lk", 'lk"]

r.vorsan vissza az agyba U ozes ne u

>.q:,v veg~e~ e~y g~ors hideg zuhanyt es vissza az agyba.

\ ''I.Y lorro furdo utan mossa meg hideg vizzel k . it ' ,

I " k '1 h arjai es az arcat= kezd-

,. ,111. ulla na, aladjon a konyokeig, majd harom tenyernyi vizet az

1I,,j ia.

I',' k) ha~asu a harmatos-fu es a hotaposas is, utana 10 percre bu"

III"{',lIlt vtssza az agyba, elvezze a bizserget6 felmelegedest jjon

I')'perces reggeli torna

rJ"lli t~lies[tmenyfokoz6 gyakoriatokra van szukseg, hanem d faradt tagok Ielebresztesere,

valamennyi izom kinyujtoztatasara,

d merev Izuletek lazitasara,

A keringes felpezsditeso

A viz elenki,o hatasQ

A glmnaSJ'lkn segit

37

- a merev gerincoszlop helyrebillentesere,

- a renyhe kerlnges felpezsditesere.

Kozben pedig lagy, kellemes zenevel a hangulatat is felvidithatja.

Roviden: [atekosan, lazan, kedelyesen.

Slinaz testledorzsolils

Legfiirdozes nyitott ablaknal

Az ujjainal es labuijainal kezdve masszfrozza vegig egesz testet egy

durva frottir torUlkozavel vagy egy puhabb mosdokefevel: illetve dorzskesztyuvel.

Az egesz nem tart tovabb 5-10 percnel. Hatasara a verkeringes felpezsdul es stabilizalodik.

Minden borledorzscles es furdes utan j61 ken]e be rnagat valamilyen novenyi olajja!. Mivel bore ezt igen gyorsan beszivja, nem kell feltenie ruhaiat.

A' reggeli gyengesegerzet, es a bojt soran idonkent elofordul6 kezdeti eratlenseg is lekUzdheta, ha kicsit aktlvizaljuk magunkat.

Salaktalanitas, meregtelenites

SALAKTALANirAs

A bojt alatt testiink valamennyi zsilip]e nyitva van. Az ontisztftas elsa napon vegzett beluritessel meg korantsincs befejezve. A koplal szervezet minden nyilasan, porusan at szabadulni igyekszik fe- rnaradvanyaitol, es az evek soran felhalmoz6dott salakanyagait6!.

38

hIVA.LASZTAs A BELRENDSZEREN AT

:\/ cmesztorendszer feladata egyreszt a tapanyagok felvetele, mas"',/1 a salakanyagok kivalasztasa. Bojt SOrEITI viszont elsosorban I 1\' rlasztoszervkent mfikodik. A tisztitast minden masodik nap on been- 11",',\'1 segitiuk e16. (Nern Glauber-soval, mert az megzavarna a 111'1111 ukodestl)

1\ bcontes

I oltse meg a furdoszobaban a beti~ta tartalyt [liter testmeleg vfzzel.

I «lvusson belole vizet a we- kagyl6ba vagy a mosd6ba, hogy legte- Alkolmazosa hrutse a csovet, Tor]e meg, szoritsa ossze, vagy ha van csapja, akkor

111.1 el a csovet. A veget kicsit vazelinozza be es akassza fel a tartalyt

I d .II aitokiiincsre.

l lclyezkedjen el terd- konyok helyzetben a foldon, es vezesse be a , '" .vet olyan rnelyen a vegbelebe, ameddig esak lehet - kozben \ 1 T,e'zzen hasprest, mint szekeleskor A VIZ lassu beeresztese kozben h.r.lalat hagyja lazan, es lelegezzen nyugodtan. 2-5 percen belul heves

.( -kclesi inger jelentkezik, a vizes beltartalom "robbanasszenlen" UrU1. ';I.i.ikseg eseten a hflvelyoblitohoz hasonl6 beonto ballon is Ilwgteszi. 3-4-szer fel kell tolteni vtzzel, es azt a vegbelbe kell uriteni. II Lilla igen alaposan oblttse ki az eszkozt.

tchet, hogy a beontes mar elavultnak tfintk, am meg ma is a Beontes= I,·ckimeletesebb es leghatekonyabb belapolasi mcdszer. j6 kozerzetet beltisztitas III/I~~,ft a bbj,t6I~ sz~mara, es gyorsan segft ehsegerzet, fe]- es veg-

11:"I~Jas e,set,en IS, Erdemes vele megismerkedni, hiszen az egesz

1 '"dad szamara az egyik leghatasosabb, egyszenf gyogymod laz es

111',o.;z kozerzet eseten.

Iia reggel egy pohar savanytikaposztale, teisavo, vagy fro (118 liter) Egyeb hashajrok Illllgyasztasa utan van szeklete, az is elegend6.

l la nines lehetosege beontest adni, akkor igyon reggel kesenlsot (2 Keseruso li'dskanalnyit egy pohar meleg vfzben) vagy "FX. -passzazs"- sot (3-5

1(',iSkanal egy pohar vfzben).

~;Jjat maganak kell kitapasztalnia, hogy rni segft a leginkabb. Azonban «undig gondoljon ra, hogy a legtobb hashaito - fgy a s6k is - 1111'{.(zavarhatjak a belek nyugodt, spontan rmikodeset.

11 bo]t telies tartama alatt a bel folyamatosan mereganyagokat valaszt 1'1 akar meg 20 nap mulva is !

/--...,;

i_ 39

VIZELETTEL TORTENO KIVALASZTAS

A vizelet ldonkent egesz sotet szinil, es athato szagu. A VIZ a legidealisabb a vesek es a hugyutak atoblitesere.

Igyon tobbet. mint amennyit kivan ! .

Neha tobb, masker kevesebb lesz a vizelete: ez tehesen norrnalis.

restsulvabol eszreveheti, hogy szervezete id6szak~~ken,t visszata~ia, masker intenz[ven kiiirlti a vizet - ne bosszankod]€k hat, ha a sulya

neha stagnal.

l,

Soho ne vegyen be vizhojt6t! Ugyonis megznvorjo {lZ oufomatikuson szab61yozott vlzhOztartilst" es kuliinben is csak 1-2 nopos Iiltszaleredmenyfer el vele.

Gondos testopolos

Make-up

Dezodorok

BORON KERESZTOL TORTENO KIVALASZTAS

A kellemetlen testszag alapian selthetiuk, mi minden UrUI ki borunkon at. A j6 nedvszfv6kepessegu fe~ernemu felvesz,~ a kiv~~a.:z~ tott anyagokat, ezert celszeru kerulnt a rmiszalas ruha,ne~ut. ~ b?ltolo szamara ktilonosen fontos lesz a mosdas, a zuhanyozas es a furdes.

_ A kura alatt nernileg kiszarad a bar. Ezert naponta kenjiik be novenyi olajokkal minden egyes mosdas, flirdes, zuhanyozas utan, Peldaul Diaderma, Weleda. Wala, vagy hasonl6 keszftmenyekkel.·

_ Soha ne hasznalion a kura alatt kozmetikumokat, pudert: es sminkeljen. Ezek az anyagok eltomik a p6rusokat, es fgy akada a bar h~gzeset es ktvalasztasat.

_ Banion takarekosan a dezodorokkal, hogy ne okozzan~k Iadast. A legfontosabb, hogy mar most oruljon neki, hogy milyen es sima lesz a bore bo]! utan !

LEGZESSELTORTENO MEREGTELENITES

A kilelegzett ievego tele van gaz formaiaban tirUlo anyagcsere maradvanyokkaL melyek a kirandulasok es setak soran inten

tavoznak.

• Ntilunk !tIaHdu'a,lo;oba,IlVO~ad61'. oIivaolai iavasolt.

40

. Ha o~thon ,marad, szelloztessen ki alaposan: orankent egyszer 5 Alapos

Ill'rere nyrssa ki az ablakot vagy az erkelyajtot, szelloztetes

Ejszakara zarja el a fUtest es aludjon nyitott ablaknal. lgy optfmalls

I, ",Z az agy es a belso szervek oxigenellatasa.

1\ FELSO LEGlJTI NvALKAHARTYAK ONTISZTITO FOLVAMATA

!lz orr, a garat es a legcso normalis korulmenyek kozott onmagatcl is 111(·gtisztul.

A friss reggeli leveg6 provokalja a tusszentest, a torokkoszorulest Friss levege; , " ;) kopeturftest,

tJgyanilyen hatasa van az arc hidegvizes lernosasanak.

Hideg viz

1\ nyalkahartyak ontisztlto folyamatai a bolt alatt fokozodnak. Ha Cigarettasziinet "lllIni sem zavarja a folyamatot, gy6gyulhatnak a dohanyzas okozta

1001<lk.

r:zert a kura alatt telies dohanyzasi szilnetet kell tartanil A ragogu"" vdgy a menta atsegltenek a sza] "tiresseg-erzeten".

1\ lIl'jVELY ONTISZTITO MECHANIZMUSA

I Lls~nl6 ontisztulasi hailarnrnal rendelkezik a huvely nyalkahartyaja . 1\ kura folyaman atrnenetileg fokozott feherfolyas jelentkezhet.

" "'A]UREG ONTISZTITO FOLYAMATA

i\ nvclv szurkessargan lepedekes, neha barna vagy Fekete - att6l fOg" 1''''''', hogya szervezet eppen mit valaszt kl. A fogakon es a fogfnyen "" ",I gyakrabban kepzcdl k kellemetlen szagu lepedek. A sza] II" ,', Hiott, rossz fzU.

II';/lftsa Ie Iogkefevel a nyelvet is es gyakrabban oblftse ki a szajc'it Gyakoribb 'II ",I Vagy - naponta tobbszor is - szopogasson el egy - egy citrorn- szojopolos '1,1"11'1. A kivalasztasban az orr - es garatrnandulak is reszt vesznek.

1101 igen kellemetlen a szaifze, vegyen be naponta 1"3 alkalommal t,~\· "I',y reaskanal gyogyfoldet egy keyes vfzzel."

II I'.vogyfold megkoti a salakanyagokat, es szagtalanna teszi 6ket.

Gyilgyfold szojszag ellen

'11,lln"I; N,'lirast:/IJ - port leF!et hasznall1i ftelye!te. Ford.

41

r

Almok bojt idejen

NeIZen szembe problemaival !

J6 teljesitokepesseg

Keriilje a hirtelen es a nagy megterhelest!

Rendszeres kondicionido torna

Segft a kalrnosgyoker es a friss fUszernovenyek ragasa is (metelchagyma,kapor, petrezselyem). Ezek raadasul kellemes Izuek is.

A LELKI SZEMET KITAKARfrAsA

Van lelki szemet is. Ne ijedjen meg, ha nyomaszt6 alrnai lennenek pl. habonirol, szexrol, verrol, szennyrcl, gonoszsagrol, agresszi6r61 vagy melank6likus hangulatn helyzetekrol.

Leghelyesebb, ha kibeszeli i1yenkor rnagabol, ami nyomasztja. [ria fel, ha nines beszelgetopartnere, es nezze meg a jegyzeteit kesobb, amikor mar ujra "silt a nap". Mindenesetre foglalkozzon ezzel a "lelki szemettel" is - eszre fogja venni, hogy ez a szernbenezes rnegkonnyeb-. bulest hoz.

MIRE VALLALKOZHATUNK BOlT IDEJEN?

Hogy egy boltol6 mire kepes, az nem annyira a kuratol, hanem sokkal inkabb meglevo teljesitokepessegetdl fugg, Belsd energiai rendelkezesere allnak, fgy kozel mindent megtehet, amit egyebkent is tenne, Probalja ki! ldosebb emberek setalianak. A mozgaskorlatozottak' azt tegyek, amire kepesek, Aki nem sportol rendszeresen, az is kepes felasni a kertjet, ha azt nem kapkodva, hanem ritrnusosan, nyugodtan teszi.

Vannak azonban az egyes erokifejtesek kozott is kutonbseg: boitolcnek nehezseget okozhat rnindaz, ami hirtelen erobedo igenyel, mint peldaul felrohanni egy lepcson, elerni az indulo vonatot, futballozni vagy sfelni. Ehelyett inkabb a tart6s teljesitmenyt kfvano feladatokat javasoljuk: uszast, gyalogturat, a kerekparozast, P\1"7""'~T vagy a lassu, de folyamatos hegyrnaszast, sfturazast es a tomato Az legfontosabb, hogy minden bojtblo minden nap legalabb POl/C?<>r. rnegkozelitse teliesftckepessegenek hatarat, Igy a mar meglevo te jesitckepesseget bojt soran is garantaltan meg tudja orizni.

A teliesftokepesseg [avftasat celzo kondicionalo edzesre a kura ai

ugyanugy sor kerulhet, mint masker; es szabalyai is azonosak: - naponta kovetkezetesen kell gyakorolni,

- minden izomesoportot meg kell dolgoztatni;

- naponta egyszer-ketszer meg kell kozellteni a teliesitckepesseg'

hatarat,

-lassan kell kezdeni, fokozatosan kell "belehuzni":

- valtogatnl kell a terhelest es a pihenest.

A kondlcionalo trening hatasara novekszik az edzesben lev6 i7f'1m7:~t

42

lI,iI'l/ben csokken a suly! Ellentmondasnak tunik? Nem az: a7. cni I' I, IjI",jlokepesseg az igenybeveteltol, ilIetve a mukodestcl mg.'

>!lll/lk. Arnit hasznalunk, az nem epiil le, sot, megfelelo terhc' ""!'. Iejleszthetc is. Ehhez pedig a [oltaplalt bojtolonek elc{!,l'".

I, 11<'1 ictartalek all rendelkezesere. Lebontasra ilyenkor - az energiau-r II"II'~ ledezesere - csak zsfr keriil.

'\ki boitoles kozben tulnyornoreszt agyban fekszik, az - ugyaruigy, '"1111 egy j61 ellatott etkezo ember, aki nem mozog - veszteni fog ereI' 1" Ii es teljesttokepessegebol. Ezt mar biztos sokan tapasztaltak I" ,.·,f.Jbb korhazi tartozkodas soran.

,\ lustak es lornhak ugyarnigy lefogynak, mint az aktivak, de ok nem ,.llpan a zsirszovetet, hanem izmukat is lebontiak, utana pedig , ." »ialkoznak, hogy miert romlik a kondfci6juk, es valik labilissa a 1"1 ingesiik. Ezt mutatja az alabbi ket pelda is:

Igy 54 eves svaio hossziitavfuto 50 napos boltI" .ilatt minden nap valtozatlanul edzett. Addigi 1'·I'.iobb idejet a bo]t 49. napjan erte el. Egy akti- 1.'11 sportolo 40 eves ferf 21 napig bojtolt es III/ben 12 kilot fogyott. A mindennapi tornanak, i.nisznek, uszasnak es a hosszu gyalogturaknak l'Ic;l.bnhetoen a legjobb kondfci6ban tert haza. I {',V evvel kesobb - begipszelt labbal - iiira 1'(ljt61ni kezdett. Egy baleset soran eltorott a laba. Most [oforman semmit nem tudott tenni a bottal 1.lI;i50n, es nerni szobatornan kfvul. A kiira vege [, ,Ie levettek a gipszet. 21 bojti nap utan ugyancsak I.J kil6t fogyott, de gyenge volt, iilra kellett jami t.mulnia es csak hat heti kemeny edzes utan erte "1 ismet regi kondfcioiat.

1\ II ZIKAI TELJESiTOKEPESSEG

A. SZELLEMI ES ALKOT61 TELJESiTMENYEK

Rekordido 0 boit 49. napian

/I. bOjtb16 termeszetesen szellemi munkat, vagy .rkar rmlvesz] alkot6 tevekenyseget is vegezhet -

!'.yakran sokkal jobb eredmennyel, mint masker.

Emlekszern egy 82 eves ferflra, aki a bolt alatt It -ndkfvul intenzfv alkot6i fazlst elt at.

Egy osztrak filoz6fus azt allitotta, hogy legjobb Irasai boltoles kozben ·./Uiettek.

No a kreativltos

43

Ovotoson 0 szounavol!

MASSzAzs, FOROOK,SZAUNA

Ismerek olyan testoket, akik izgalmas szm- es formaelmenyeiket a kura utan kepi formaban is rnegjelenftettek: sokan pedig szokatlanul produktfvva valtak.

A bait alatt szabad masszazst, szolariumot, fUrdoket, illetve Kneipp - kurakat is alkalmazni. Aki rendszeresen jar szaunaba, az most is mehet, ha a keringeset eleg stabilnak erzi, es megelegszik 2x I 0 perces szaunazassal. A melegbol kijovet viszont eloszor az arcat mossa meg hideg vfzzeI, es ne a labaitl

NAPI HA.ROMSZORI PIHENES

Akkor erhet el a leggyorsabban j6 testi es lelki kozerzetet, ha a feszultseget Iazitas, a mozgast pihenes koveti es viszont.

Pihenie~. min~e",:erofeszifes, fOrdo, szaunazlis, maSSIOIS vagy egyeb kezeles ufan. Ne olvasson. (sukja bel! szemeif - lelegezzen melyekef - pihenie ki magot.

Miljpokolas delufan

Hagyjon idat szervezetenek az anyagcsere-folyamatokra: iIyenkor tortenik a lebontas, fel- es atepltes, Ehhez pedig nyugalomra van szuksege.

Mindenkeppen fekudjon Ie delutan pihenni! Sokat segft, ha egy kb. 1/3-ig meleg vlzzel toltott tOmlat" helyez a hasara. Meg jobb a nedvesmeleg pakolas, az un. rnaipakolas. Ez ugyanis serkenti a maj fontos meregtelenfto munkaiat,

A maipakclashoz.

A melegvizes tornlct 1/3-ig rnegtoltiuk forr6 vizzel, es kinyomjuk bel61e a levegot. Egy toriilkozot vagy leped6t hosszaban osszehajtunk, l/hit ferro vizbe martiuk es kicsavarjuk. Fekve a hasra helyezzuk elobb a tbriilkozo nedves reszet, maid ra a melegvizes palackot, es vegill rahajtjuk a Wriilkozo szaraz reszet, Ezutan betakarozunk.

Mar egyedul a fekves is 40 %-kal iobb verellatast biztosft a rnainak, Pihenes celjabol lefekhet az agyra, a heverore, a puha szonyegre, vagy akar egy reten is. EgyedUI az a fontos, hogy fekiidion, pihenjen, elengedje magat, es melegen Jegyen.

• mefeg(to pafadt Ford.

I /\/,lrA.s" RELAXALA.S

'\ki megtanulta magat elengedni es ellazitanl, az minden nehezseget "1 "I~abban fog Iekuzdeni. A bo]t alatt a test jobban hajIik a lazitasra. I .II az idoszak, amikor az autogen trening, a j6ga, a legzestorna, a 1111,') gimnasztika es egyeb modszerek segftsegevel kivaloan el lehet

.u.uitani a lazftas es a saiat testunkre koncentralas milveszetet.

A lelkl semmilloyo5

A/ EJSZAKA A BOJT IDEJEN

Amikor bojtoltok, virrasztani fogtok. Ne ziigolodiatok emiatt.

II I·.lnaljatok ki az idct." - mondja egy regi fras, szerencsere a I" 'II iil6knek meg a fele sines ejszaka tobbet ebren, mint masket I, d )hsegUk mel yen es j61 alszik, 1'.11 nem olyan sokaig, mint 11O,1·.kor.

'\1 eialvas megkonnyttesehez ". JZ alvas idotartamanak r.ivu.isahoz fogadja az alabbi 11I'11,iny egyszerf tanacsot:

II!1GYAN KESZULJONK FEL 1\/ EJSZAKARA?

I

I ,

i I ..

I 'Ilibaljon kikapcsolni, tudato'.111 lazftani, engedje a napot 1"1 ·.l'ngeni!

Nl' nezzen kozvetlenul elal'.1. elott izgat6 vagy felkavar6 I V musorokat, inkabb setalion q~y kicsit, kenyelmes karos',I('kben ulve olvasson egy ,llIlilkoztat6 konyvet, hallgas'·"11 kellemes zenet - tehat tegyen valami olyat, amirol tudja, hogy 1·1 L.lpcsolja. Az osszes reglsztralt kep tovabb el bennunk alvas kozben ,"·I\I)r is, ha az nem tudatosul.

T egye leljesen szabadda or esteket[

Oresftse ki a fejet. A szellerni munka, vagy egy erdekes beszelgetes A morgas segit ·.,'I:ln a feiunkbe t6dult ver "levezetheto": peldaul esti setaval a

,.Idhadban; a furdokadban hideg, Iabszarkozepig era viz taposasaval.

l'oll'Iked6 h6foku Iabfurdovel: nehimy fekvotamasszal vagy guggolas-

45

Aulosok figyelem!

- Fiirdes vagy uszas kozben a szervezet gyorsabban lehifl, mint egyebkent. Rovidftse az uszas ideiet es gondoskodjon utana az alapos felmelegedesrol.

MI V ALTOZHAT A BOfT ALATT?

A latas. van aki ugy erzi, romlik a lataselessege, osszefolyik szeme elott az Iras. Bojtoles kozben nemileg csokken a szemnyornas, de erniatt nem kell agg6dni, hamar elrendezcdik maid. Sot, bo]t utan a latas altalaban jobb, mint elctte volt. De az autosok legyenek 6vatosak, mert csokkenhet a koncentracio es a reakciokepesseg.

Felfogokeszseg: elolvas egy bekezdest egyszer, ketszer, es harrnadszorra se erti meg. Lelassult a felfogokepessege. Ne zavartassa magat, ez is rendbe jon nehany nap alatt.

Memoria: Elofordulhat, hogy harnarabb elfelejti, am it eppen mendtak, mint korabban. Megtortenhet, hogy elfelejti a rnegbeszelt idopontokat, sot, akar a sajat telefonszamat is. Nem ritka a szotalal nehezseg sem. Ne csodalkozzon: neha az agynak is szuksege "kikapcsolodasra". [gy fejezcdik ki az agy normalis kikapcsolodasl folyamata, ha elozetesen tulterhelt volt.

A szexualls potencial: atmenetileg ez is megvaltozhat - csokken vagy novekedhet. A bojtoles utan viszont kiegyensulyozottabb es rnalisabb lesz.

A menstruacio: eltol6dhat, lehet gyengebb vagy akar erosebb mint masker. A boit utan ez is norrnalizalodik.

Az ALTALANOS KOZERZET

A megujult A bolt elso egy-ket napja utan a legtobb b6jt6lo konnyebbnek,

kozerzet szabadultnak es osszessegeben igen j61 erzi magat. Ez ped rnegerosfti a kuraba vetett bizalmat.

BAGYADTSAG

Termeszetesen nem minden "fenekig telfel", Elofordulhatnak kise melypontok, elsosorban reggelente vagy napkozben nehany oran kedvetlenseg, faradtsag, szedules es Iomhasagerzet. Mi a ilyenkor? "Szedjem ossze magam, vagy engedjem el?" Mindkettdtl

Ha mula bagyadtsag, vagy testi lornhasag jelentkeznek - sabb, hogy eloszor is osszeszedje rnagat es mozogjon! Ezzel az

48

tulnyorno reszeben mar le is kuzdotte a bagyadtsagot es a lornhasagot. Mula rossz Menjen ki 10 percre a friss leveg6re es marls jobban fogja rnagat erezni. kozerzet Ha nyomottsaga a seta vagy valamilyen megkfserelt sport vagy [atek

hatasara sem hagyna alabb, akkor meg min dig raer elengedni magat.

Ilyenkor leghelyesebb, ha egy kicsit visszavonul a szobajaba, lefekszik,

olvas vagy alszik.

A mozgas kulonosen fontos fejezet azok szarnara, akik elhfzasra hajlamosak vagy lustak. Akit gatolnak a saiat kil6i, az elveszti minden

orornet a rnozgasban. A lomha ember is teljesen edzetlen. Mindket A mozgils Ifpus szamara eletfontossagu, hogy osszeszediek magukat es rnozog-

Janak. Ahogy a testsuly csokken es az edzettseg no, mindig egyre

konnyebb lesz. Elion majd a nap, amikor a korlatozottsag es a

lomhasag eltilnik, es a rnozgas orornet okoz, sot, lassankent szukseglet-

Ie valik. Addig viszont ne feled]e. mozgasl

Az alcsony vernyomas

Az alacsony vernyomasii emberek szamara (100/60 Hgmm alatt) a I )iijt nemileg nehezebb, mint a tobbieknek. Cyengeseg, szedules es koncentracios zavarok fordulhatnak ela. A keringesnek segftsegre van ·.fUksege:

. Kiilonosen figyeljen a "Reggeli felkeles" c. fejezetre.

.~ Reggel es a deli maipakolas utan igyon feketeteat egy teaskanal

Illl'zzeJ- a legjobb, ha meg fekvc helyzetben issza meg. (A ginzeng-tea Keringesjovitok '11',yanilyen jo).

A keringes stabillzalasahoz elengedhetetlenul fontos a testmozgas .Ic teljesltmenyet csak fokozatosan novelle.

Mindenki szamara fontos: a bbjti bagyadtsag, lehangoltsag iarassal I.I/',y megfelelo temp6ban tortend turazassal szuntethetc meg a J'I~k()nnyebben.

nO)TKRIZIS

II; .vid kurak alatt ritkan fordul elo a "boit-krizis", inkabb a hiisznapos, I,I!:V cnnel hosszabb kurak alkalrnaval, akkor is elsosorban betegeknel

LII'oI';/.talhat6. "Derillt egbol villarncsapaskent" szokott jelentkezni. A A szervezetben I"qlllli) bagyadt, ingertilt, vagy buskomor lesz. lsrnet fellangolnak a keringo mergek II'!'.I, l~y6gyultnak veit panaszok. Olyan, mintha beteg, peldaul influen-

Iii', It 'tine.

I II -kcn a napokon szervezettink onmagaval van elfoglalva, ezert ~11I1I'1l'! re szorul:

1\1 ,igynyugalom, a meleg es egy be antes sokat segft.

49

_ Igyon bosegesen vizet vagy teat!

_ Egy poharka joghurt most csodakat tehet! '" '

_ Helytelen, ha egy bojtkrfzis soran nagyobb erofeszttesekre keny-

szeriti magat - de az is, ha emiatt a kurat abbahagyja.

A bojti krizisekgyogyreokci6k. h.ekben az orbkban as napokon a salak oriyogok ~~. lerakbdasok kuloniisen intenziveit .uriilnek 0 5zovetekbol, as keringenek"tI $zervea:et~eh. Amint ezek az IlnyagoK"kiv~i~s~d~ok, elrnulik Q krizis, mintho 505eleu volno.

MOlogjon sokat friss levegon

Az estet 1egye teljesen szabadda

J6TANAcs MUNKA MELLETT BOITOU)KNEK _ szanion reggel egy kicsit tobb idot reggeli toalettiere es a tamara - kelien fel mkabb korabban: _ Szanjon tobb idot a munkahelyhez vezeto utra. Ne rohanionl

Hagyja az aut6t otthon. Menjen villamossal vagy busszal, szalljon le egy mega.ll6val korabban, es a tobbit tegye meg gyaJog!

A lift helyett menien fel a [epcsonl - A testedzes es a sok szabad levego nagyon fontos. Az ebedszi.inetben setalton a friss levegcn vagy egy kicsit szundikaljon a szeken vagy a szonvegen. _ Ne feledkezzek meg lntenzivebb szai- es izzadtsagszag{Hol: oblftse

ki a szaiat gyakrabban tiszta vtzzel, iIletve mosson fogat, SZOpogaSSOn

cukormentes mentacukrot. _ A munkaido vegen vonulion tudatosan vissza saiat "territ6riumaba "es

tegye azt, amit masok a szabadsaguk aJatt tesznek. Feklidj~n, Ie koran, . razza Ie a I atogat6kat , kivancsiskod6kat es mondja Ie a meghlvasokat. _ ralalkozzon rendszeresen azokkal, akik bnnel egyUtt bojtolnek. eset-

leg csereljek Id telefonon tapasztalataikat.

Keszitsen naponta

jegyzeteke.t.~". '. '.'. :~~. ' ·t.' -, .. ~ .

~ ... (,-

' .. \~il~~·: ' ... ~~

C \ ,

', ,;: "

'.' ; , ~

.",. . "

___ t .¥i . .t<'~\'L__

I .. ~ I

··r-~~I

50

KURANAPLO"PANASZUSTA

Erdemes a bolt alakulasat pontosan rogziteni. legyezzen fel naponta mindent az etrendjevel, a "szemetliritessel", testi-lelk! allapotaval, es aktivitasaival kapcsolatban. Keszitsen kuranaplot. lrja fel a bait kisebb-nagyobb panaszait es azt is, hogy maradt meg a boit utan ezekbol. Keszitsen egy merieget a bolt eredmenyeirel.

A FOGyAs

Nezzuk at az alabbi peldat: egy ferfi es egy no rnersekelt foku elhfzas miatt bojtoltek.

a. a. 0...
c CI c·
Q.. 0... Q.. C C c
CI CI c '2 ·S ··c
Q.. 0... c C c:
Q.. 0... 0- ~o to to -1::1 -c -.e
c CI CI C c _1::: ~a ~~ - "S Sulyveszfeseg
c c c .E c Q.. ;:) ;:)
.'!:.. :~ ."!::.. ."!::.. -(1) -(1) -(I) ~ :=- ."!::..
:0 :0 [0 :0 ~ as as :0 .0 egy het alatt
...c ...c ...c ..c ...c - - ....CI ..CI ...Q
N ~ -=:r= LM - N M - c--i ~ 2
NO: 40 eves,
3 160 (m magas,
kiinduldsi
4 [es's1H~ 65 kg.
5 Ferri: 40 eves,
! 75 em magas.
kiil1duldsi
6 tcststiiy 85 kg. A holgy gorbeje egyenletesen lefele es felfele iranyuio rnozgast

mutat: ezzel szemben a ferfie az elsa es a harmadik napon mere.kkebben esik, majd a rnasodik es a harmadik felepftonapon mere- "Pucolt

,It -kebben emelkedik, mint a nee. Ez iellernzo azokra, akiknek a polgurok" ·./(>vetei tobb s6t es folyadekot tartalmaznak. A negyedik napon a ferfi <ulvcsokkenese 0 volt. Szervezete ugyanis vizet kotott meg.

1/ teljesen normalis [elenseg. A szovetekben tarolt sokeszletek 1'1, .ldodnak, es a sok sot a vesek csak a kovetkezo napon valasztiak ki. N,' hagyia, hogy az ilyen sulystagnalas kedvet szegje. A testsuly emiatt . d·.I1 napokig is stagnalhat.

fI. renyleges sulyleadast a kura utani else nap reggelen lehet

,. ·illll'rni. Az asszony 3, a ferf pedig 4 kg-ot fogyott. Ez a normalis es A ferfiak fob,'ll.q~()S suiycsokkenes, A sulygorbe szernlelteti a zstrszovetek bet fogynak

, 'oI1kkcneset es a viz-, valamint a soveszteseget is. Alakulasa nem min-

01"11 vrnber eseteben azonos: befolyasolia az idojaras, a menstruacios

,11,1,1'; es a gy6gyszerek.

51

Az asszony ezen a heten kereken 1,8 kg zsfrszovetet vesztett, a ferf pedig 2,5 kg-t. 1 kg zsirszovet 6000 kaloriat szolgaltat. Ebb61 kiszamithate, hogy zsiregetesbol az asszonynak napi 1500 kalorianyi, a ferfinek pedig 2100 kalorianyi energia alit rendelkezesere.

30 % Szarnoljunk tovabb: a bojtolonek kereken 30 %-kal kevesebb

energia- energiara van szuksege, mert nem vegez emesztesi munkat, Ez azt megtakaritas [elenti, hogy az asszonynak boitoles kozben ugyanannyi era allt rendelkezesere (1500 kal6ria + 30 %). mint egy 2100 kaloriaval kifogastalanul taplalt azonos koru es magassagu asszonynak.

A ferfinak is ugyanannyi era allt rendelkezesere (2100 kal6ria + 30 % L mint 3000 kaloriaval teljes mertekben taplalt kollegaianak, Ezzel pedig kifogastalanul lehet elni, dolgozni, sportolni es gondolkodni. A fogyas ellenere sem csokkent az era, az eletkedv, es az eletororn. A bojtnek pedig minden elonyet elvezi az is, aki csak keveset fogyott.

SAJA.T SULYGORBE

Irja fel siilyanak alakulasatl A tehermentesftc nap reggelen jegyezze fel kiindulasi stilyat. Ezutan a het minden reggelen merle meg magat, es irja fel a sulyat, A sulyvaltozast . a bojtoles utani els6 napon allaptthatia meg. Keszftsen sulygorbet,

A siilymeres szabalyal:

Mindig reggel, vizeles utan rneretkezzen, haloingben vagy haloruhaban, . esetleg mindig a reggeli szekeles es zuhanyozas utan, mezteleni.i1.

A kovetkezo hetek,

A honapok folyarnan is elleno- .

.. -.~-.- .... ~. J1Ji~ '_, y rizze folyamatosan testsu-·

I! Y.... ') lyat.

(:~.'~~~ ~ .. r.. (\) 0.).. n Merleggel elni " ~ ez a leg~C":i!U, \:. /\ biztosabb m6dja sulyunk

.. . \ ~ rnegtartasnak. A merleget ugy

.~

helyezze el otthonaban, hogy

ne lehessen nem eszrevenni. Keszftsen egy sulytablazatot es egy ceruzat a kozelebe.

/

I i

52

i ~=Dotum Napok kg
bevezetonap
I 1. bojtnap
I ..
I 2. bojtnap
I I
I
1-----·---·· 3. bojtnap !
4. bojtnap
I
I 5. bojlnap
~. - --------- -- ~. --_ .... ~- . .... -.- .. - .. - .. ~
1. felepltonop
~. .... _ .. _-_ .. _--
2. felepitonop
-- - - - -
3. felepitonop
-- -- ---
1. biijt utlmi nap
-- - .- ------_._-- .. _ .. -

--- -

e.. e..
suly- e.. c c
c -= c
I c e.. e.. e.. e.. e.. :s '0
veszte- ~ c c c c c .;!:::
, CIl == .E -= c: c -i5.. e..
seg N .t::.. :0 .t::.. .t::.. i~ -<iJ -<iJ
CIl '0 '0 '0 Cil Cil
> ...c ...c ...c ...c ...c - -
kg·ban CI.) ..n N
...c ~ c:--I C"") ~ ~
- _._- ----- t-.- -_._-
1
I··· I

-_~ __ ~ __ +I __ ~ __ ~--,

I

2 3

~ - - .. --- --.----1--+--+---+---+_-+-----~--__+__--__1

4

,

... . - .. _. ._ -- .

_- ....

5

----

6

--r-~--_+--_r--~---+_--~~--_+--~--_+__--~--

7

. __ .. __ .,- .. _-_._--_--

8

----'_----'-_---'-_--'---_-'----_L_____l_----'- _ __j_ __ -'-- __ J._ __.,._.,

- --~--.---

,

!

Ill}jt elotti testsuly

,II. elsa bolt utani nap kg- [ainak levonasa utani testsuly

.I icnylegesen leadott testsuly

........ kg ........ kg

Sulyfablazat

Sulygorbe

53

A bojtolesnek persze vannak elafeltetelei is: nyitottsag az uj irant, keszseg es eltokeltseg annak kiprobalasara.

MI A BOJT VAL6JABAN?

A boit az ember egeszere hat

- A bojt az emberi elet egy termeszetadta formaja.

- Bolt alatt a szervezet tapanyagkeszleteib61 eliink,

_ A bolt szabad akaratu onal16 emberek sajat elhatarozasu valasztasa. _ A boit az egesz emberre hat, minden egyes sejtjere, lelkere es szel-

lemere.

_ A bojt a "form.3.ban-maradas", illetve az tsrnetelt "formaba-keriiles"

legjobb m6dja.

Ezen kfvul segit - amennyiben szukseges - megvaltoztatni az ember

eletmodjat,

MI NEM A BOJT?

A boit nem ehezes

- A bolt nern ehezes.

_ A boitnek semmi koze a nelkiilozeshez, a hianyt szenvedeshez.

- A bo]t nem azt [elenti, hogy kevesebbet eszUnk.

_ A bolt nem azonos a penteki hustilalomrnal. az csak lemondas.

- A bolt nem is szektas elragadtatas.

_ A bojtnek nem kell okvetlenill vallasos erzulethez kapcsol6dnia.

A BOJTOlES ,5 AlAPSZABAL VA

1. N,~ ennf- egy, kat vagy akar tobb hetig. (sakinn; - teokat, zoldseglevest, gYOmolcs· vagy zald· segleveket 6S Il!zef; G szomiusiigerzetnal tabbet.

2.Mtnde~t elh~gyni, ami nem letfontossagu - m;ndent, omi kedvelt szokasunkkil volt ugyan, d~ bojt alqtt 6rrblmaS;,a dohanyztist as az alkoholfogyosztast, oz edessegeket as n kavet; a gy6gyszareket'is;' 0·' me,gengedhat6 - 0 vfzhojt6kot, az etvagycsokkent6ket ~s a hoshojt6kat okverien.

l. ElsiCllt a"hit~oInapoktol- MIre minden munkahelYi as {saladi kot5tts6{jgel; el a naprorral,

es 0 tefefQnnol! H(]~'iuknz ujsogokat, a rndi6t as a TV·t A tul6rad6 infarmbd6k, ingerek helye1t - . 'foglalkotzunk'§rm~Q,~nkk~l; ahelyett, hogy kOls6 poran(soknak tenn~nk folyton eleget, - ink6bb heM":'

ironyirosunkn9R eIl9~delrneskedlijnk. . ,i:

4. Termeszetes vi$elk,des - tegylik ezt, ami testiinknek jo, omit klvan t610nk. Aki kimerUlt, olud,'.~' •.

'ion so kat, oki ,"" j.,szeret, kirondulion, sportalion; Clsszan. Azt tegyOk, ami Qr1imet szerez; if.:'!

csavorogjunk, olv(]s, ' tD~coliuilk, hnllgossunk zanet, oldozzunk hobbinkn(]~l . '>i:""~

. 5. SerlC.entsiik kivillaszWllukodesiinket - gondoskodjunk 0 bel rendszeres kiUrffeser51, c ves~~..",! fitmososlir61", lelegeztess~k ot.,~ tOd5nket, izzodiunk meg olaposan, opoljuk b6rOnket as ny61k[lhl'ir-~~~~

~~ • ..,.,M.·,.' .. ~

i'imjl

16

A BOIT FORMAl

Wzbdit - 16 forras - vagy asvanyvfzzel 1,5 liter lavasolt normal testsulyuak, 2-3 liter tulsulyos szernelyek szarnara.

Nulla-diita - Vizbojt, vitarnlnok es asvanyiso-tablettak hozzaadasaval.

korhazakban gyakran alkalmazzak. • '

Tea~~it - N,aponta 3x2 csesze kulonbozf gy6gytea, mez nelkul, Napkozben VIZ. A teabo]t is nullkalorias. A vizbojttel szemben elonye, hogy meleg es bazikus hatasu italokat fogyasztunk. (Gyakran a Mayrkura bevezetoje.j

Nydkbiiit - a gyornor- es a patkobel erzekenysege eseten kulonosen alkalmas forma.

~yers li~?;t .~Heun szerint) - Napi 3-5 alkalommal 1-1 pohar frissen preselt gyumolcs - vagy zoldsegle, kozben viz.

.!e~sav~bb·it - I liter tejsav6 egesz napra elosztva, gyogyteakkal es friss novenyr levekkel kiegeszitve. A Heirler-fele "dietas teisavo" (DiMKurmol~e) feherlevel van dusltva - kivaloan alkalmas karcsii egyeneknek, illetve igen hosszu bojtkurak masodik szakaszaban. Salaktalanftasra jobb a Heirler-fele "iv6 tejsavo" (Trink-Molke}, mert kevesebb feheriet

es kaloriat tartalmaz. •• .

,Buchinger-file gyog1jbQ'it vagy tea-leboitkura - Cyogyteak, me leg zold- Buchinger-fele seglevesek, gyumolcs- es zoldseglevek. A tobb evtizede hasznalt gyogybojt Huchinger-fele boitkura a gyakorlatban igen j61 bevalt: talan ez az anal-

[6 boitclesre legalkalmasabb forma. '

MIT VARHATUNK A BOJTTOL ?

A leggyorsabb, legkellemesebb es legveszelytelenebb modszer a telesleges kil6ikt61 szabadulni vagyok szarnara.

" ;se~ft kiti:irni. ~ fogyasztoi t,arsadalom tulzasaibol. Megtanulunk mertek-kel enm es esszeruen banni az elvezeti cikkekkel.

. A bolt segft ~egsz.antetni a gyogyszer- es elvezetiszer-fuggcseget.

. A salaktalanftott, felesleges keszletelktol es a pang6 testnedvekt61 lclszabadult szi:ivetek egyidejUleg fajdalommentesse is valnak vegre

"fellelegeznek". '

A ~o~t .megszepfti abort, es fokozza minden mas szovet rugal- A spektrum

rnassagat IS. szeles

Karo: anyag~kkal terhelt ki:irnyezetUnkben a bolt egyike a keyes es «redmenyes biologiai meregtelenfto eliarasoknak.

Segft megorizru a testi es a szellemi ercnletet kulonosen a valtozo

korban leva nok es a "kozepkoriiak kriziseben" levf ferfiak szamara, /-.:.....

13'" .. de .r~W '" "

art az orege es szernszogebol: a biol6giai oregedest nem tudjf.~,t .... rt-:.-~\

tt» Kl::' .\

• Jl'iel1/eg lavallala erosen lesziikiilt. Ford. i ~ I:;SZ 7;!

•• !\z emllte!! FuJt te/sQv6{aita ielenleg I1dlunk meg nines forgalomban. Ford. I '(;;0 I~:' /

"':.'::/ ... ~~{""',/

G ~ &'~r'-"'"

A salakanyagok lebontoso

NVERESEG A VESZTESEGBOL

Eh~g paradoxul hangzik, ugye? Ha attekintjuk az elaza fejezetek lenyeget, rogton erthetove valik. Az elethez szukseges erat es meleget szervezetunk a boit idejen feherie- es zsfrraktaraibol nyeri. Fontos tudni, hogy ilyenkor nem akarmilyen feherieket vagy zsirokat bontunk Ie.

A slervezet 01 alobbiok~t. b~ntio.le ..;. a megadott sorrend slerin':

• minden terheI6:·'hatail. oUlagot

• minden feleslege:t , .

• mindlmf, dlni 'var .:!IIinde~t,'rri !II~9~~tegit

A feherjek

Meregonyagok

Kell - e feherje a boit alatt?

Nemcsak a zsirok es szenhldratok tart6s es felesleges bevitele okoz betegsegeket, hanem a tulzottfoku feherlefogyasztas is. Ezt igazoljak a leguiabb "kapillarbiologiai" (kiserbiologlai) kutatasok is; a felesleges feherjek lerakodnak a kapillarisok (a legkisebb erecskek) falara. Nagyon sok, csak kesobb kifejl6d6 szervi rnegbetegedes okat ebben a lathatatlan, elozetes "salaklerakodasban" kereshetjUk.

Ez tortenik minden anyagcsere-zavarban, a legtobb szfv- es keringesi meg betegedesben, melyeknek a legismertebb "szovodmenyei" a szivinfarktus ill. az agyverzes, de ugyanez all fenn a reurnas betegsegek leggyakoribb formaiban is.

Hogy elkeruljuk ezeket a betegsegeket, celszeni a szoveteinkben feleslegesen felhalmozott feherieket idonket kluriteni es a tril koral uiratelftest elkeriilnl.

Ezen lebontasi folyarnathoz mas anyagok kivalasztasa is torvenyszerilen csatlakozik: a zsfr- es feherieallomanyhoz ugyanis sok rnergezc hatasu anyag kotodik. Amikor tehat a zsfrok es a feherjek lebomlanak, ezek a "rnergek" felszabadulnak a kotesbol - es a belen, vesen, boron es tudcn at kiurulnek.

Talan ennek alapian rnegerti, rniert helytelen a bolt italait feherlekkel "diisftani". Ez lassftana, csokkentene a gy6gyulas eselyeit,

Persze mas megiteles ala kerul a feheriebevitel azoknal a betegeknel, akik nagvtoko elhfzasuk miatt hosszabb boltktirat vegeznek DO napnal hosszabbat - es persze intezetben'I. ldosebb ernbereknel pedig kifejezetten javasoljuk a feheriebevitelt.

54

A slervelel sohasem bO~ti;le ,1:'''.. . .

• azt, amire sliiksegeya~'- II ;~iv."e~:::~o,zrnokat

• 0 miikiido szerveket

• a letfontossagu szabillyoz6'kiizP9l1tokJl:Jeltev~ p~~sze, ha a biijtkura alapszabalyait marodektalaniJl b~~a~uk!

A nyereseg '. . ,;;"

• a felesleges so- as vizkeszltfek, a saIDkonyag~~~mereganyagok

kiGrUlesimek, ill. .

• az edzes hatasora fokoz6d6 feliesitokepessegn~~~Q~ijrih~to,

Az EGESZSEGI ALLAPOT JAVUL

A fogyas szervezetunkben egesz sor valtozast indithat el. Tehermentesfti a terdizilleteket, a labakat, a gerincoszlop porckorongjait - roviden: a test tehervlselc elemeit.

Tehermentesfti a szivet is, mely ettol jobban es eroteljesebben tud "pumpalni". A legzes is szabadabb lesz, a tUda tobb exigent tud felvenni es azt a verkeringes gyorsabban juttatja el a szovetekbe. A tul magas vernyornas a norrnalis szintre sullyed, A tul alacsony vernyomas okozhat ugyan atmenetileg nerni faradtsagerzest es szedulest, utana azonban hamar a sziikseges szintre emelkedik.

Az idoszakosan megemelkedett vercukorszint mar az elsa ot nap soran norrnalls ertekre csokken. (Gy6gyszeres kezelesre szorulo cukorbetegek csak intezetben bcitolhetnekl]

A tul magas verzsirertekek (koleszterin, triglicerid, stb.) minden nappal csokkennek Amint normalis a verzsfrszint,a maiseitekben, az erfalban es a tobbi szervben lerak6dott zsiradekok kezdenek el bomlani. "Zsfrtalanitas" tehat nem csupan "kivulrdl", hanem "beliilrfil" is tortenhet.

Ha a laborvizsgalatok megemelkedett rnajenzimertekeket rnutatnak, biztosak lehetilnk benne, hogy ezek mar 5 nap utan is [avulni fognak - persze csak akkor, ha tenyleg nem iszik egyetlen csepp alkoholt sem. A maibetegeknek gyogybojtre alkalmas inlezetben kell bojtolni. A bojtkura hatasait osszefcglalva azt rnondhni [uk, hogy a laborat6riumi adatok normalizalcdasa a test ongy6gyil() Iolyamatait tukrozi.

Kulonosen ugyeliunk a hugysavszintre. mert az I>lljlll]( ... kt./ben emelkedik. Ez jelzi, hogy fokozott mertekf s<'jllc'iJolIl,h, llletve atepites folyik. A kisebb foku ernelkedest a legWbb('1I ](.I1lUlk Aklnek

A sziv- es errendszer tehermentesii I

A vercukor normalizolodlk

Belsa Isirlebonfos

Emelkedett mojenzimek

A hugysovszlnf

55

BOJTOUEK"E TovABB?

Ez 0 konyv egeszsegeseknek sz6LAmennyiben nem tudja eldonteni,bogy bojtoljiin-e

tovabb, beszelie meg orvosavoL' ,,', "i 'i, i

Vitaminok es asvanyi anyagok

Gondosan epitse fel etrendjet!

BojWljon nyugodtan tovabb, amfg j61 erzi rnagat, a bojtolest hasznosnak erzi, es meg vannak Ielesleges kil6i - persze csak akkor, ha az ona1l6 boitoles minden elofeltetele teljesfthet6. Tovabb bojtolhet, ha megmaradt, set, talan fokozodott is megszokott teljesftokepessege. A leghelyesebb persze, ha egy tapasztalt orvos telugyeletevel folytatja a kiirat:

A harmadik hettcl kezdodcen azonban gondoskodni kell kello vitamin- es asvanyianyagbevitelrol is, mert meglev6 keszletei addigra kimerulnek, Vegyen be naponta haromszor egy teaskanal vttamlnsurftmenyt vagy egy vitamin pezsgdtablettat, ezen ktvul naponta haromszor egy teaskanal asvanyiso- kevereket is.

A taplalkozasra val6 vlsszaallasra tobb idot kell szanni: legalabb a kiira id6tartamanak egynegyedet, vagy meg inkabb egyharmadat. Ebben az idoszakban nem sok, viszont annal fontosabb szabalyt kell betartani:

- keyes,

- egyszeru es

_ teljesertekf eteleket egyen csak es meg ne fogyasszon nehezen emesztheto taplalekot - hiist, kolbaszt, kerneny sajtokat, semmi sultet, legfeljebb keyes halat.

A 80JT A TApLA.LKOzAs MEGvALTOZTATAsANAK KEZDETE

MegtanuJni helyesen taplalkozni gyakran meg a bojtnel is fontosabb.

Cel szeni evente harornszor rovid ideig bojtolni es utana mindig fegyelmezetten es mertekletesen etkezni. fgy fokozatosan Ie fog fogyni, a sulyat pedig konnyebb lesz tartani. Ebben ertekes segftseget nyujthat "Az egeszseges taplalkozas bolt utan" dma konyv."

MILYEN GYAKRAN ISMETELHETO A 80fT ?

Amennyiben teljesertekfi taplalkozast folytat es a sulyfelesleggel rendelkez6 bojtolOk koze tartozik, akar minden h6napban bojtolhet: egy het boit, harem het eves, miert ne? A szervezet megszokja ezt a ritBoltritmus must. Elengedhetelten azonban, hogf] minden uira lelepitett Iftkezes a tarldlkozas megvdltoztatasdval lolf]tatodion. Minden boit utan tegyen ujabb lepeseket a l('!jcsertekli taplalkozas felel Aki nil- es megis hianyosan taplalt. az a

, Dr. »led Heilmut Liitzner I Hellmut Million:

Ricfitig essen Hac!1 dem Fasten, GU Grafe & Unzer, Miincflen

gyakori boitolessel a hianyokat tovabb fokozza Boitolni 'd' k

akkor e " h ' ,.. . rom mm Ig csa

or.essz~ru, a ~zt et~ezesunk megreformalasa is koveti. Ezert szule-

tett k[advanY,~n~< lkerko~yve, "Az egeszseges taplalkozas bo]t utan". Ez megfele,lo utmutatasokat tartalmaz a boitot kovetf idoszakra amely JegaJabb olyan fontos, mint a bojt maga. '

,Sok e~b:r ,sz~mara szigoru szaballya, es ezzel igen hasznos egeszs~g~eg~~~~ve valt az "evi rendes salaktalanftas". Sokan vallasi indftta- Szigoru tas~ol bo~~ol~ek h~svet elott es adventkor. Ok a testi megtisztulast a szabuly lelki ~eguJulas~al. es a s~ellemi elmelyulessel egyutt elik meg.

" Egyik vagy masik f~~maban tegye On is elete reszeve a bojtot, mert a rend megtart, megoriz".

"A b~it, egyert;lm{[e~ erosffi onfegyelmiinket is koncentrdl6kipessigiinket. A

lemondasert csereben vlsszanyer;iik eredeti eronkel, ami! na lUI sokat .. k

nama 1 't .. k dN k' ,eszun

r e vesz] un. I on ent cigarettdvaI eg" kort" borral k" I

..t ' kk I' I ' " fl ,aveva vagy

su emenye e rut~ ~~zzuk vagy v{gasztaiiuk meg magunkat leiiesftminyeinkert

vagy e!sz:nvedett ~Inraln~ert. A boit soran mindez felelslegessi valik, is (gy mindent kOf1centrallabban, II1tn1Zlvebben tudunk megtenni is megelni."

(egy biiitiil5 nap/6idbo/)

61

A FELEPITo ETREND ES A BOITOT KOVETO

"

IDOSZAK

~

Tanulion meg uim enni - a felepftonapok rendkivijl fontosok, es 6riasi odafigyelest kfvcmnok. SzervezetUnk rendszerint konnyebben ateill 0 bojtre, mint a boit utein

uz etkezesre. Eleinte m indig esa k keyes Melt egyen, kozben pedig gondoskodjon abszolut nyugolomr61 es elvezzen minden falatot. Meg fog lepiidni, hogy milyen hamar j611akik majd. Es ne feledie: seha nem lesz jobb alkol mil, hogy etkezesi €Is evesi szeknseit kritikusan szemrevetelezze, es megveiltoztassll mindazt, omit helytelennek [telt meg.

./

A'BOJT MEGSZAKfTAsA ES AZ

" "" "" ~

ETREND FELEPITESE

BEV AsARLAS AZ ELSa KET FELEPITONAPRA

A kiira 5. napian elmehet bevasarolni. Nagy orornet okoz majd, hogy elelmiszerekkel foglalkozhat, es nem erez semmi fiiggoseget.

A harem felepftonaphoz az alabbiakra lesz szuksege (a mennyisegek egy szernelyre sz6Inak):

- 1/2 kg [o erett alma (nem permetezett! )

- 1 zacsk6 burgonya-, paradicsornvagy spargaleves,

- vaj, 1 sajtkrem, 20 deka turo, (20 %-os) vagy [uhturo, 2 doboz jogh urt

- 1 csomag Abonett vagy "sved" kenyer, ill. lenmagos vagy teljes 6rlesti kenyer,

- 25 deka aszaltszilva vagy egy Ftizer ftige,

- 1 tiveg tejsav6 vagy savanyiikaposztale.

A bevilsilrlocedula

Ha mindent 6n kesztt el, szuksege lesz meg:

- 1 fe] salatara, sargarepara, paradicsomra, burgonyara, ill. a szukseges hozzavalokra.

Don1o u minoseg

Amennyiben lehetosege van ra, kizarolag bio-zoldseget vasarolion, ,17. sokkal jobban fog fzlenl, raadasul bo]t utan mindenkinek kifinomul <II Izlese es egeszsegesebben taplalkozik. Ha arra kenyszerul, hogy vcndeglcben etkezzek, igyekezzen olyan eteleket valasztani, melyek a tclepft5 etrendnek leginkabb megfelelnek.

63

A fokozatos atallas

/

UJRA ETKEZHET !

A boitben is jartas fr6, George Bernard Shaw fgy ff: "Bojtolni az oktaIan is tud, de a boitot helyesen megszakftani csak a boles kepes",

Mitol olyan bonyolult ez? "Felepites" alatt az etkezes es a szokasos anyagcsere- illetve erneszto folyamatok visszaallftasat ertiuk. Az evesrol a boitre tortenc atallas tobbnyire gyorsabban megy, mint a b6jtrol az evesre t6rten6. A szervezet ugyanis atmenetileg felfuggesztette az emesztonedvek termeleset. Az emesztdnedv-elvalasztasnak az etkezes utan ujra vissza kell allnia. Ez viszont nem ugrasszenien, hanem fokozatosan tortenik.

Ezert is oJyan fontos resze a bojtnek a felepitd idoszak. Legalabb annyi figyelrnet, idot es nyugalmat kovetel, mint a boitoles maga. Annak erdekeben, hogy az ernesztonedvek terrnelese folyarnatossa val jon, es ne lepjenek fel panaszok, j61 meg kell jegyezni az alabbi szabalyokat:

AI ETKEZES HAROM ALAPSZABALYA:

"'''' Szaldtson ra idol: ne nezzen allond6an oz OrOro. Egyen nyugodtan - ez most nlegfontQsobb feladot, ennek ke1l meghotorozni 0

kavetkezD IlQPokat~

R6gjofl' me!l"mi.~d;nt"'lIlaposanl Az emesztes mar 0 5zojban kezdodik. "'MindeQ. szU6rd f~ibfot regO'lilbb 3S-Slor meg kell nlgn i, hogy elfoly6sodjon.

A mphO "I'~potolos!lkiiros, .' ,.",

, ,'(sendben egyen! (s[lk'iUYelv~~heli uz izekef igazan, ill. lakh[lt valoban j61 as (ok okkor kel fel eleged~'ffill ·iiz 05ztall61. Most egesl figyelmet oz. atelre koneen'rolia. Ezf gyakorolja mmden egyes etkezesnel

- mintho vizsg6ra kesziilne -hog~:~d, e helyesen enni.

ReformtaplalkoZQS

A felepltd szakasz egyben alkalom arra is, hogy kritikusan szernbenezzen korabbi evesi es ivasi szokasaival. A bojt alatt ezek megszakadtak, most itt az alkalom, hogy megvalion t61tik. A bojtoles alapelmenyehez - "TtiplaleFt nelkUl is j61 erzem magam es a teljes[fakepessegem is rendben van" - csatlakozik a felepftes soran szerzett elmeny: "Sahkal kevesebb tdpltilehra van sziihsegem, mint kardbban"

Most arra ken torekednie, hogy uj etkezesi magatartasforrnakat gyakoroljon, melyek ezen a tapasztalaton alapulnak, Ebben is segfthet otletekkel es javaslatokkal az "Egeszseges taplalkozas boit utan" cfrml konyv.

Tanuljon meg enni

64

,

1, 4

.~

.j

"

/ /

A FELEPIT6NAPOK ETRENDJE

1. FELEPiTONAP

Reggel: tea (gy6gy-, vagy konilyu feketeteal Dilelatf: a boll meglor'se: egy i6 areft, vogy p~rolt alma

Delben: agy .onyer burgonya-zofdsegleves .

Delutan: fvus (gyiimolcstea)

Est&: poradicsomleves - kefir vogy joghurt, egy teoskonolleilmoggal- 1 szefel exirudliit klinyer*

RECEPTEK BURGONYA~z6LDSEGLEVES 1 adaghoz sztlkseges:

1 his burganlja (hb. 6 dkg l. 1-2 sdrgarepa (30 dhgl. rorehagyma es zellergumo, 1 leveskacka, 1 tedshantil friss, apr6ra vtigatt petrezselljem.

Harnozzuk meg a burgonyat es a zoldseget, alaposan mossuk meg, majd vagjuk vekony szeletekre. A vizet forraljuk fel, a zoldseget hozzaadva kb. 15 percig paroljuk fedc alatt. Vegyuk Ie a Jevest a tuzhelyr61, fUszerekkeI, elesztopehellyel es a leveskockaval Izesftsuk: esetleg turmixoljuk ossze, ha szukseges, keyes forr6 vizet is adhatunk meg hozza, Vegtll szoriuk meg rnetelt petrezselyemmel!

Delben

PARADICSOMLEVES

1 adaghoz szukseges:

250 9 erett paradicsam, 1/2 nagl)ma, 1 tetiskantil alai, 1/4 liter VIZ, Ieveskacka, 1 csipefnyi tengeri 56, frissen arOlt fefterbors is hakukkfu, 1/2 tedskandl ilesztopenely, I tedshandl paradicsompiire, I teaskanal arr6ra vagat! petrezse/fjem vagfj

metelohagfjma. ~

Mossuk meg es vagjuk kockara a paradtcsomott A hagyrnat is harnozzuk meg es kis kockakra apritsuk fell A felmelegftett olajba tegyuk bele a hagyrnat es a paradicsomot, kb. 10 percig paroljukl A masszat passzfrozzuk at egy szitan) Forraljuk fel a vizet, rakiuk bele az attort silritrnenyt es a leveskockat, majd a fUszerekkel, elesztcpehellyel es a paradicsompurevel Izesftsuk be. Vegul hintsuk meg petrezselyemmel vagy metelohagymaval.

hte

• pl. Abonett

Ne felejtse el! - Reggelre: Aztasson be 2 aszaltszilvat vagy 1 fuget 1/2 csesze vizbe,

fedie le es hagyja allni eiszaka.

Reggel

Delben

2. FELEPiTONAP

Reggel: 1 pohOr savanyukaposzfole vogy f~iSQlIO, oszaltszilvo vogy fuge - buzadaroleves.

Aki ehes, annak: 50g furo, 2 szelet Abonett-hnY~r Deleloft: [vas !asvanyviz)

Delben:· LevelQssola,g c.hejobon fil butgonyo - sargorepofozelek - ioghurtlenwggo'~~~mol¢WJi'!:": vismoggal

D~~tqq: Ivos .... ,.

Este: Repo·gobona-zoldsegleves<iro lenmoggol~iblet Abonett-kenyer

RECEPTEK BUZADARALEVES Hozzavalok 1 szernelyre:

2 evohanal frissen or/ilt buza, 1/4 liter viz, I csipetnyi tengeriso, 1 evohandl friss, aprora vagott vegyes tuszerniiveny, pilddul petrezselyem es mete/5 nagyma.

A buzadarat labosban j61 atrnelegftiuk, de nem pirftjuk. Vfzzel felontjiik, egyszer j61 felfozzuk es kis h6fokon kb. 10 percig duzzadni hagyjuk, esetleg leszflrjiik. A levest keyes s6val, f(fszernovenyekkel fzesftjUk.

SALATA

Hozzavalok I szernelyre:

1/4 feiessa/dla, 1 csipetl![Ji tengeris6 es frissel! 5rNt fenerbors, 112 tedsnanal gyiimb"lcsecet vagy citromM, 1 teashandl napraforgoo/ai, 1 tedshandl aprora vdgott metilonagyma

A salatat szetszedjiik es levelenkent foly6vfz alatt lernossuk, lecsurgatjuk es egy salatastalba rakiuk. A s6b61, borsbol, ecetb61 ill. citromlebol es olajbol ontetet keszftunk es raontiuk a salatara. veglil rneghintjuk rneteiohagymaval.

66

HEJABAN FOTT BURGONYA 1 szernelvre.

3 hisebb burgonya, neves homeny

A burgonyat foly6 viz alatt alaposan lemossuk, a vi/ei 1l'11i1Ilolljllk, 01 komenyt es a burgonyat hozzaadiuk es 20-25 percig paroljuk ill 1I11I11k. amfg meg nem puhul.

SARGAREPAFOZELEK Hozzavalok I szemelyre.

100g sdrgarepa, 3 ev5handl viz vagy ziildsegfOzet, J (sipet tengeris6 is friwil III i,/I szerecsendio, [ teashandll1apraforg6olai, 1 tedshandl frissen metert retrezsrlWll1

A sargarepat foly6vfz alatt alaposan megmossuk, esetleg leharnozzuk es vekony szeletekre vagiuk. A vizet vagy a zoldsegfozetet felforraljuk, a repat hozzaadjuk es kb. [0 percig paroljuk. Majd levesszuk a tazral, s6val es szerecsendi6val fzesftjUk, belekeveriuk az olajat. vegUI meghintiuk petrezselyemmel.

JOG HURT HOMOKTOVISMAGGAL ES LENMAGGAL Hozzavalok 1 szemelyre

I daboz nattir iognurt vagy hef(r, 1 tedshandl mezte! (zesftett nomantiivismag, I pupos teashandllenmag

A joghurtot vagy keffrt a hornoktovlsmaggal egyUtt egy kornpotostalkaba tesszilk, es roviddel elfogyasztasa elott megsz6rjuk a lenmaggal.

NYERS SARGAREPASALATA Hozzavalok I szemelyre:

2 ev5nandl teito'l, 1-2 tedskandl citrom!e, 1-2 level citromfu (vagy 5rleminy), 100 g sargarepa, 1/2 alma, I salatalevil

A tejfolt a citrornlevel es az apr6ra vagott citrornfuvel elkeverjUk. A repat foly6vfz alatt alaposan megtisztftjuk, esetleg rnegharnozzuk es belereszeljuk a fenti szoszba. Megmossuk, negyedeljUk az almat, majd ezt is lereszeljUk. Az egeszet ;61 osszekeverjiik, es a megmosott salatalevelen talaljuk.

Este

GABONA·ZOLDSEG·LEVES

Hozzavalok I szernelyre:

[/2 his nagyma, I teashandlolivao/ai, 1 ev5kandl aprora orolt hUza, 1 14 liter VIZ vagy ziildsiqleves leve, 50 9 zellerqumo, [ (sipetnyi tengeris6 is szadtott lestydn, [ tedshandl (riss, apr6ra vdgatt petrezselyem.

Tisztftsuk meg a hagyrnat, apritsuk fel es az olajban sussuk iivegesre.

Adjuk hozza az orolt buzat es enyhen pirftsuk meg. OntsUk fel a zoldseglevel vagy vtzzel, rovid ideig fozzUk, majd kis langon kb. 10 percig

67

hagyjuk duzzadni. AIaposan mossuk meg a zeIIert, harnozzuk meg es reszeljiik le. Soval, lestyannal Izesftsuk a Ievest, a zellert es a petrezselymet pedig szorjuk ra.

LENMAGOS fRO Hozzavalok I szemelyre.

3 evofwlIii (ro, I teaskanal mezes namakti.ivismag, I pupas teaskanallenmag, I szelet Abonett-ken fjir

Keverjtik ossze az Irot a homokt6vismaggaI, ontsuk egy uvegtalkaba, es etkezes eldtt kozvetlen szoriuk ra a Ienmagot. I szeIet Abonett-kenyeret is ehet hozza.

MUZLI

Hozzavalok I szemelyre:

I csesze tei vagfj I ponar iagnurt ill. keffy, I kisebb alma, 2 teaskanai zabpenelfj, I tetfskantfl dardlt did, I teaskandl mez vagy beaztatott mazsola, [ tedskandl citramli

A tejet (joghurtot vagy keffrt) toltse egy uvegtalkaba. Mossa meg j6I az alrnat, csepegtesse Ie, felezze el, szedje ki a maghazat: hamozatlanul reszelje Ie vagy vagja aprora, A zabpelyhet es a daralt di6t sz6rja ra es keverje alaposan ossze. Az alrnat, a zabpeIyhet es a di6t adia a tejhez (joghurthoz iII. keffrhez), a mezet (vagy aztatott, Iecsepegtetett mazsolat] tegye bele es citrornlevel Izesftse.

Iotanacs: Minden nap mas mUzlit keszithet, ha valtoztatia a gyumolcsoket, a pelyheket vagy a frissen orolt gabonat, mogyor6t vagy foldtmogyor6t ad hozza.

,-

UJ TAPLALKOZASI SZOKASOK

A reform a 3. napt61 az addig pepes etrendrol szilardra terunk at - ezzel kezdetet veszi a korabbi etrend rnegreformalasa. Nines is erre kitunobb alkaIom, ennel az idoszaknal.Meghatarozo, hogy mostant61 mit valaszt: friss salata kat vagy inkabb valami meleget.

68

3. FELEPiTONAP

I. Nyers etrend - mindenkinek ,jovosolhalo, aki szerefiu nyerset 65 hasszu tavon meg fogyni kivan (800 koloria)

Reggel: teo, kesobh muzli

Delelott: gyiimiilcs - kiv6nsogo szerint

Delben: nagy lal salata (fejessol610, ceklo lormavall as 1 Hilt burgonyo Delutan: 1 alma as 12 mogyoro vogy dio

Este: nagy 101 salata, lzhls szerint iisszeallitva

Fontos! A sal6tal m indig frissen keszl1se, es fogyossza el, az ala pos rogosrol ne feledkezzen meg.

2. Meleg etelek - elsosorban dolgozoknak, diakoknok, es a "gyorsan f5zoknek" javasolt (kb. 1000 kalorio)

Reggel: 2 be6ztatoH oszolt szilvo vogy 1 fuge, gahonaorlemenybolleves, keves feijel Delben: nyers gyiimiilcs, majd hejahan foft burgonya turoval as keyes lenmogolaijal, ha valaki azl szereli

Este: burgonyoleves (mint az elsa felapltonapon, recepljel 16sd ott, de nogyobbro vogoH burgonyavol es zoldsegszeletekkell vagy siilfhurgonyo savonyukoposzt6val (magvas kenyer, vai, iimleszteff sajt, porcdksem, paprika vagy uborkol

3. T eliesertekii etrend - vegyes, teljeserl6kii elrend (l 000·1500 kal6ria I, amil igozon lzlelesen a hoziasszonyok keszitenek eL Ehhez recepteket erre specializ6h szakacskiinyvekben tololhat. '"

A KURA UTANI IDOSZAK ARANYSZABALYA - j6, ha mindig ehhez igazodik.

Reggel: rniizli vagy gabonaIeves

Delben: friss zoldseg, gyurnolcs etkezes elott Este: esak keveset egyen es soha ne kescn

Okvetlen fontos: gondolja at aIaposan etkezesi szokasait:

* PI.: Old~: Relormfwnyl1a, landzs6: Has nelkill, Bozsik: KWiinleges ziildscgfll'ii'll, Lis(sinszki: Reform szakdcsniinyl', sth. - Ford,

Oflefek a 3. felepitonaphoz

Nines gyomornedv-termeles - nines ehseg

Ha jollakotl, ne egyen tobbet!

Emesztesjavitok

TIPPEK A FELEPIT6 NAPOKRA

SZERVEZErUNK A FELEPlrO IDOSZAKBAN

A bolt Idotartamanak egyharrnadat kell az etkezes ismetelt felepftesere fordftani. Ez a felepftes meg fontosabb, mint a boit es ugyanazok az elofeltetelei. nyugalom, biztonsagerzet es id6.

AZ EMESZT6NEDVEK TERMEL6DESE

A boitkura alatt nem terme16dnek ernesztonedvek. A felepfto szakaszban eleinte csekelyebb, maid egyre nagyobb mennyisegben allnak rendelkezesre. Hogy milyen gyorsan es milyen mennyisegben terrne- 16dnek az ernesztonedvek, azt "hasi kozerzet" alapjan ismerheti fel.

Ne egyen meg egyszerilen mindent, amit On elf tesznek, hanem minden nap es minden etkezeskor hatarozza meg uira az aktualisan emesztheto etel mennyiseget. A bojt soran megtisztult szervezet "ielzeseket" ad. Ezeket sokkal tisztabban fog]a maid erzekelni, mint aze16tt yalaha is.

- "J611aktam" - az ehsegern csillapodott, tobbre nines szuksegern.

Abbahagyom - fontos! - a tobbit pedig otthagyom.

- "Elteltem"- A gyomrom tele van. Ez mar tobb, mint amennyit meg tudok erneszteni. A felig ernesztett etel panaszokat okoz, pl. a puffadtsagerzest. telfuvodast. Nem erzern j61 magam.

- "Nem tudok to'bbet enni"- a gyomrom mar tultagult. Emesztokepesseget mar messze tulleptem.

- Az ernesztonedvek termeleset segfti az eroteljes ragas, a nyerskoszt, a gYUmolcssavak (a nyers alma), a tejsav (aludtte], jogh urt}, a fUszernovenyek.

- Az emesztonedvek termeleset gatolja a sietseg, a kapkodas, a hideg labak, a bosszusag, a ieghideg etelek,

70

A KERINGES

A keringesi rnunka egyharmada az erneszteshez szukseges. Ij.1 ill. BtJgyodhcllJ energiaharmadot a boit soran megtakarftottuk. Ne cscdalkozzon hal, hd

fizikai teliesitrnenye az else ket felepitcnap folyarnan nemileg csokkcn

Elofordulhat, hogy idonkent faradtnak erzi magat, uresseget ercz II fejeben es neha szedul is. Kulonosen az etkezesek utan ararnlik ielcntos vermennyiseg a hasuregbe, ami pedig csokkenti az agy es az izrnok keringeset.

- Ezert fekudjon Ie minden etkezes utan es delben egy kicsit, ha megteheti.

Felkeles elott feszftse meg az izrnait: nyuitozkodjon, feszkelddion es utana Iazitson. Kerulje a tulzott rnegeroltetest.

A ViZHAzTARTAs

A bolt saran klsse "kiszaradt" szervezet a harem felepftonap soran kozel egy [iter vizet vesz fel - ezt mutatis maid a merlege is. Az emesztonedvterrneleshez es a nyalkahartyak sikamlossa tetelehez vizre van szukseg, Ezenkfviil segiti az erek feltolteset is, es a keringes stabilize-

lodasat, A viz feltoltl es feszesebbe teszi valamennyi sejtunket, ennek Tankoljon fel kovetkezteben a bar kisirnul, Ieszesebbe valik es a rancok eltfinnek. Iliizemvizet" Ezen "iizernvfz" vlzhaitcszerekkel tortenf mesterseges csokkentese

ertelmetlen es veszelyes.

- Ezert: igyon tovabbra is tobbet, mint amennyire szornjas - kulonosen az etkezesek kozottl Biztosftson belrendszerenek elegendd folyadekot, hogy lagyabb lehessen a szekletel

A BELMUKOOES

A belmfikodes csak akkor indul be, ha a belrendszer fel van toltve. Belfeltolto Erre pedig varni kell nehany napig! Az alabbiak j6 tolto es szekletlazito" anyagok anyagok:

- Lenmag es korpa - minden egyes etkezeshez ket tele teaskanalnyit fogyasszon eL

- nyers zoldsegek, gyumolcsok

-: teliescrlesil kenyer, teljesorlesff gabonapelyhek, buzakorpa

Az elsf spontan szeklet a rnasodik, sot. gyakran esak a harmadik felepftonapon jelentkezik.

Ne hasznalion hashajt6t!

A vegbelet gyakran meg a kicsit kernenyebb bojt alatti szeklet tolti

71

A vegbel ki. Van aki ugy erzi, hogy a bel mozog, de a vegbelnyflas nem akar kinyitasa kinyflni. Ilyenkor csak olyan m6dszereket hasznaliunk, melyek nem zavarjak meg a teljes gyornor-beltraktust es hatasuk csak a vegbelre korlatozodik.

- Klisztfr J 00 em' meleg vfzzel (klisztfr ballon)

- kis beontes J /2 liter vfzzel

- glieerin kiip (minden patikaban kaphatol

A legutols6 beontesre a bojt utols6 napjan, vagy az elsa felepftonapon kerult sor. A fenti m6dszerekre csak addig van szukseg, amfg a spontan urites kielegfto nem lesz. A tovabbi napokon altalaban rnagatol is megy mar. A szekrekedesre hajlamosaknak Ugyelnitik kelI nehany alapelvre

A SP~"I~": si~klet6titi'st segftlk:

~·~jlQg~tehgyomoha e!W'pellUr viz, (ldeges alkatuaknok melegen, aluszeko~yokiIQk hideg~,) vugv 1/2 pohOr viz es 1/2 pohar sO~anyu'kaposztol~kev~~eke

:""oztoto1f o~ltszjlvo,fijge vogy miizli

."aloposan m~gragO", rostgozdog fopl61ek (lenmag,nyers zoldsegek, Jeljes 6rlesiikeny~r, teljesorlesii gobonopelyhek, bUzakorpa) ,minden f~'jt~ mOlgos

, fiirelmes, nYlIgodt szekeles

A lrion.an 5z6.letirile51 gotoljak: ,·".:kesoi felkeles

_'llustasaQ, 'Ui'§!J1upko kiegyenlito mozgas n61kijl ~k[lpkodos, id6z~tur

"''hidegkezek vO!IV,hideg laboR

."wrMlnetlenhas~. .

'Evek 9m,,~g~9,szekreked'e~sem indokoljll, hogy ne torekedjiink a voItDzf~a~~g;' .

Puffadilsra Fazosoknak javasoljuk a nedves-meleg pakolast rnelegfto palaekkal,

akiknek allandoan melegtik van, azok hideg pakolast (priznie) hasznaljanak, vagy igyanak edeskorneny teat ill. alkalmazzanak termeszetes hashajt6kat: klisztirt, beontest, glicerinkupot

72

Fontos: minden rosszul megragott vagy feleslegesen elfogyasztott falat puffaszt! Aki kapkodva eszik, sok levegct nyel1e.

A ket elsa felepitcnap folyaman atmenetileg fellangolhatnak olyan panaszok, melyek a bait el6tt is leteztek. Bar a szervezet ezen sajatos viselkedese gyakran csalodast okoz, ez rnegsern a bolt eredrnenytelensegenek jele.

Masnap tobbnyire mar minden rendben is van. A panaszok a fokozod6 j6 kozerzet mellett teljesen eltfinnek. Azt tehat, hogy mennyire volt eredrnenyes a bait, maid csak a felepitd idoszak vegen lehet egyertelmfien megvalaszolni. Ezert ne szflnon le tulzottan koran semmilyen kovetkeztetest.

A FELEPITES HIBAI

A bojt soran visszanyert eletkedv sokakat mar a felepftes harmadik vagy negyedik napjan "kicsapongasra" indfthat. A kovetkezmenyeket leginkabb talan egy bojtkuras csoport-elutazas elottt-oszinte vallomasai szernleltetik:

Harem ferf es ket asszony megtinnepelte a bojt befejezeset. A "felepfta vaesora" utan egy jobb etterernben talalkoztak.

w. ur mar a boit alatt is egy j6kora marhaszeletrol almodozott. fgy aztan minden falatot moh6n befalt. Harem oraval kescbb az ejjeli ugyeletet kellett hfvnia siilyos hasi gorcsok miatt. "Azt hittem belehalok" • rneselte, Csak akkor tudott uira megnyugodni a holtsapadt, verftekezc beteg, rnlutan kihanyta a felig ernesztett etelt.

Az emesztetlen (eherie bomldstermekei meregnent hatnan.

S. asszony egy egesz meruit megevett, es utana meg egy tejszfnhabos fagylaltot is elfogyasztott. Hasa felpuffadt es ugy erezte: a han ahftott etel megsem esett olyan j61. De ami meg rosszabb: rnasnap a merleg 1,3 kil6val tobbet mutatott. Harem nap bott karba veszett.

Minden" kilengesnen" azol1nar rdtszik az eredmenfJe.

(sak atmenetl

Tanuljon mas hibilibill

Ne jiltS5ZUk el kiinnyelmuen

az erdmenyeket

A. ur mar elore orult egy pohar j6 bornak. A vacsora utan baratai vit-

tek haza es tettek agyba. A labor masnap mutatta is az eredrnenyt: Alkoholtilalom majenzimertekei ugrasszeruen megemelkedtek.

73

Ugyamigy mint a bolt ideien, a rna] a felepfteskor is kfrneletre szorul.

Az alkoholt nehezen tudia lebontani, ezert mar kis mennyisegek ittassagot okozhatnak.es karosfthatiak a maiselteket.

A kave K. asszony ugyan szerenyen evett, de vacsora utan rendelt egy kavet.

extremen Nagyon rneglepcdott, amikor az eiszaka nem akart veget erni. Ebren erosen hat hanykolodott: "pedig azelott a k<3ve utan is j61 aludtarn" • mondta.

Az idegrendszer most erzekenyebben reagdl a kdvera • anogy egyebkent a gyogy· szerekre isl

M. ur halat rendelt. Meglepoen hamar j611akott es a felet meghagyta.

Ugyan nem voltak panaszai, de a felepitest rendesen szerette volna vegigcsinalni. Erthetetlen, miert hagyta magat rabeszelni a vendeglei kiruccanasra?

Lehet vinel is jokedvu

Bo]t alatt a csoport mindig vidam es iokedvu volt. Hogy rniert vegzddott a bucsuunnepely i1yen bonisan? Hiszen vizlvas mellett is mindig vidamak voltak, tancoltak. Talan azert nem sikerult az unnep, mert tulzottan az eves es az ivas alit a kozeppontban?

A feleplto idoszak mindef1nel vildgosabban ramutat tudatalaUi viselkedesi problemdinkra.

Emlekezzilnk meg egyszer George Bernard Shaw szavaira: "Boitolni az ostoba is tud, helyesen abbahagyni azonban csak a boles kepes".

A felepifes a bojt legfontosabb resze.

.. TUrelemre es odaflgyeh!lsre van szUkseg hozzo.

74

TIPPEK A BOfTOT KOVETO

""""

IDOSZAKRA

Hogyan tovabb? A kura es a felepftes soran rengeteg ti] tapasztalatot szerzett. Ragadja meg az alkalmat, es torion ki rossz szokasainak ordogi koreboll Most megvan hozza az ereje, hogy eletenek itt es most uj iranyt szabion.

Bojtoljon iijra, amint azt munkaja vagy rnaganelete engedi. A masodik vagy harmadik bojt mar k6nnyebben fog menni mint az elsa. Minden boitoles mas es u], erdekes tapasztalatokkal szolgal, Aki a kozbe es6 id6ben meg tudia tartani a stilyat, az tobb rovid boltolessel fokozatosan leepitheti felesleges kiloit.

Hasznalja Fel az uj elmenyt, miszerint szervezete boit ide[en atmenetileg egyaltalan

nem igenyelt taplalekot, es hogy On kozben megis j61 erezte rnagat, a teliesftckepessege pedig megmaradt.

- Hagyja ki azt az etkezest, amelyik el6tt nem ehes.

- Bojtolj6n, ha Iazas, ha hasmenese vagy gyornorrontasa van.

Szervezete rendkfvul halas lesz erte,

- Mar most tervezze be a kovetkezc bojt idopontjat • esetleg barataival egyutt,

Torjon ki uz ordogi korbol

Kezdjen hozza bafran:

.. Fogjon a kezebe egy papirlopot, as iriaM; hoOY min szeretne v6ltoztatni. Erre meg feltetlenUI a boll i a felepites [deje alatt keritsen sort!

• Keszitsen 0 kovetkezo hetekre egy olyan tiiplolkoz{f si es mozgosprogromof, melyet biztoson meg is tud",,!! valositoni.

• Ne szokjon vissza az alkoholra es a dohanyzasrq""

• Milkodjon kozre onsegelyez6 csoportok letrehoza~6- bon. Adja tovlibb a taposztolomit, es segitsen masoknaR' '"."

Gyukorlat teszi a mestert

Folytassa azt a fokozatossagot, amit a felepitc-ldcszakban tanult. Hallgusson Egyen erzese szerint, ameddig rabfzhatia magat bels6 jelzeseire. "Ha szervezete j61laktam, abbahagyom". fgy nem lesz szuksege kaloriatablazatra - de jelzeseire a merlegre igen! A legtobb ember a j6zan esze szerint etkezik. Ehhez

azonban szuksege lehet taplalkozasi utmutatora, amely eligazftast

nyujt. Segitsegere lesz a "Helyes etkezes boit utan" cfrml konyv is.

Bojtoles utan a 800 vagy 1000 kalorias etrend boseggel eleg lesz, ha-

75

Minden heten 1 nap bojt

(sDk akkor egyen ha ehes!

T eljeserteku taplidkozcis

Eloetelnek nyers zoldseg vagy gyumiilcs

Ne hasznciljon sok fuszert!

mar j61 is fog tole lakni. Ugyan alacsony a kaloriaerteke. rnegis mindent tartalmaz, amire szervezetenek szuksege van.

Aki nem kepes hosszu idon at kitartani a telieserteku, kaloriaszegeny etrend mellett, annak jusson eszebe a tehermentestto nap.

Tartson minden heten rendszeresen egy gyumolcs-, rizs-, vagy nyerskoszt-napot (minden hetfon, vagy penteken, vagy akar rnindket napon.)

A "Helves etkezes bolt utan" cfmu konyvben egy sor receptet tala] maid masfele teherrnentesfto napokhoz is, pI. burgonya-, tej-, vagy savanyukaposzta-napokra. Legfontosabb, hogy a tehermentesttc napekat rendszeresftse.

Azok koze tartozik, akik gyakran ehesek? Akkor egyen naponta 5-6-szor, de csak kis adagokat, nyugodtan es igen alaposan megragva.

,;

ATALLAs A TELJESERTEKU ETRENDRE

Korunk legtobb betegsege a helytelen taplalkozas kovetkezmenye.

Mennyisegileg tultaplaltak, minosegileg azonban alultaplaltak vagyunk. Regota tudjuk, hogy ezen se a tablettak, se az injekci6k nem segfthetnek. Aki ezt elismeri, csak egy kovetkeztetesre juthat. meg kell valtoztatni taplalkozasi szokasalnkatl

12 FONTOS TANAcs

Teliesorlesii kenyeret vasarolion feher kenyer vagy zsemle helyett. A friss durva vagy finom orJesu, teljes gabonaszembol kozel valamennyi kenyerfajtat elc lehet allftani, Valassza ki, ami Onnek a legjobban esik es fzlik - az extrudalt kenyertol egeszen a durvamagosig barrnelyiket, A teljesorlesf kenyer gyorsabban es hosszabb ideig laktat.

Teliesor!esu lisztet valasszon a feher liszt helyett - a legjobb a frissen orolt - mert a gabonaszem barna hejaban talalhatok a leghasznosabb anyagok. vitaminok, ertekes olajak es feheriek.

Tiibb nyers zoldseget vagy gyiirnolcsot fogyasszon etkezes elott, A novenyt hat6anyagokat a fazes megsemmisfti.

Nagyon keves cunrot es edessiget egyen. A lekvarok, csokolade, kalacs, keksz, az osszes edes itaJ es a fagylalt biologiailag ertektelen: ha sokat eszi.ink beloliik, akkor elhtzunk, raadasul tonkreteszik a fogazatot es egeszsegunket. Edesftse eteieit keves mezzel, sfirftett alma- vagy kortelevel, esetleg datolyaval, fugevel es szantott banannal Cukorbetegek es sulylelesleggel kiiszkodak iobb, ha szukseg eseten is csak edesitoszert hasznalnak.

Keves sot hasznaljon, melt vizet kot meg a szervezetben, kedvez a rnagas vernyornasnak es terheli a szfvet, valamint a veset. Fflszerezzen

76

zold f(fszemovenyekkel, vagy ffiszemovenyek Orlemenyevcl. Egyt'bkent a j6 minosegu elelmiszerek onrnagukban is elegendo fuszcr- l~S lzanyagot tartalmaznak.

Takarehoskodion a zsiradekohhal! Az atlagernber ketszer annyit eszik, m in I amennyire valojaban szuksege van. Vasarolion sovany kolbasz- es sailfaitakat, ilgyeljen az elelrniszerekben talalhato rejtett zsiradekokra. A vajat egye nyersen, mert rnelegftessel elveszti a mlnoseget. Diszn6zsfr es mas kerneny zsfrok helyett hasznaljon novenyi olaiokat es margarint, mert azok biol6giaiJag aktfv anyagokat tartalmaznak.

Vigyazzon a zsirodekokkall

A mindennapi feherlevalasztek lehetoleg szeles legyen. A teliesirtekiX veg!Jes etrel1d ketharmad reszet novenyek es gabona, egyharmad reszet teitermekek, toias, hiis es hal adia.

A vegetaridnus teliesertenu tdpld" lin ketharmad resze novenyek-

bol es gabonakbol, egyharmad resze tejtermekekbol, toiasbol, szoiabol, elesztobol es olajos magvakb61 all.

Ugyeljilnk az etrend megfelelc osszetetelere. A helves aranyok a kovetkezokepp ala" kulnak:

- J 2-15 % feherje

- 30-35 % zslr

- 50-60 % szenhidrat

A tulzottfoku feherjefogyasztas ugyanolyan karos, mint a zsirok es szenhidratok tulzott

mertekfi bevitele.

Az osszetelel fontos!

Vdlassza meg/6f ita/ail is! Szervezetenek igazan csak io minosegu, tiszta vfzre van szuksege. A gyogyteak fzletesek es gy6gyft6 hatasuk is van, a limonadek es a gyumolcslevek kaloriadusak - ezeket felereszben higftani kell vfzzel.

A tej folyekony tapanyag: kalona- es feherietartalmat figyelembe kell venni. Kavet es feketeteat csak akkor igyon, ha "doppingszerre" van szuksege., mert mindket ital stimulansokat tartalmaz:

A bor, sor es az alkoholos italok elvezeti- es kabitoszerek - att61 tuggoen, hogy milyen rnennyisegben kerulnek fogvasztasra. A szorniusag

77

Boit a munkanapokon

Egy het boit

Gy6gybojt

megakadalyozni, de feltart6ztathatia az ida elotti oregedesi folyamatokat.

_ Manapsag, amikor a betegsegek rizik6faktorai laborat6riumi modsz-

erekkel mar idejekoran kimutathat6k, a bojt megelozri rnodszerkent is egyre nagyobb [elentoseget nyer.

_ A klinikan vegzett bojtkura - a taplalkozassal osszefuggc anvagcserebetegsegek leghatasosabb es iegveszelytelenebb kezelesi lehetosege. Dr. O. Buchinger szerint a kr6nikus bajok "ktralyi" gy6gym6dja, es ezt minden ma gyakorl6 "boitorvos" saiat tapasztalataival is igazolhatja.

HOGYAN SOJTOLJEK EGYEDUL ?

Ragadjon meg minden kmalkozo lehetoseget !

_ Ne eroltesse az evest, ha nines etvagya. Sokan teszik ezt reggelente. Jlyenkor delben egyen eloszor (Reggeli boit). Koplalion, ha tul sokat evett, tinnepnapok utan, gyomorrontaskor es hasmeneskor, Addig bbjt6lj6n, amig a termeszetes ehsegerzet isrnet jelentkezik. Bbjt6ljbn laz, influenza, mandulagyulladas es lazas horghurut eseten is.

_ Otemezzen be egy 5 napos rovid boltkurat a kovetkezo szabadnapokra vagy egy kevesbe megterhel6 hetre !

FIGYELEM I

Ne tevessze ossze o gy6gyblijtOt o mi baiti hetiinkkel! A gy6gybtiit felteteleirOi crt 83.oldalon olvashat. legalobb egy hates a legriividebb kCJlo, melynek soran megismerheti;'; a bojtiit, as fogalmat alkothot egy kiad6s (2-4 hstss) gy6gyboit hattisair6L A legjabb, hal,., eleinte (sak kls lepesekkel kezdi, as Igy maid a hosszabbakhoz is lesz botorsoga.

Az elsa nehOny napos boj1hBz csak egy kls elszol1tsog ra es felfedez6kedvre lesz szOksegll: .

18

BOJTKURA EGESZSEGESEKNEK

KI BO]TOLHET EGYEDUL ?

,Mind~nki, aki egeszsegesnek es i6 teherbfrasunak erzi magat, aki kCF~~ .onfeg.y~~emre es lernondasra. Amennyiben szervezetuk j6l mukodik, az idcsebb emberek, a J 4. eletevuket betoltott fiatalok es a mozgaskorlatozottak is bojtolhetnek.

.Az egeszseges terhes es szoptat6s anyak is bojtolhetnenek ugyan, ha kornyezetunk nem lenne annyira szennyezett. Amig nem tudjuk bizt()s~n, hogy a me~egte,~enftesi folyamatok a babat karosftiak- e, ajanlatos urkabb a terhesseg elott, vagy a szoptatas befeiezese utan bojtolni.

MIKOR NEM SZABAD EGYEDUL BOJTOLNI ?

Ha ezen konyv elolvasasa utan is vannak meg aggalyai a boittel

k.mcsolatban.

i\mennyiben hosszabb ideje bonis a hangulata, vagy idegileg labilis. Hetegseg vagy mutet utani kirnerultseg eseten.

Ha tul~erhelt, kimerult, ideges es ingerlekeny, akkor lnkabb varia lileg, arrug jobban Jesz.

I Ia evesi kenyszerben, bulimiaban szenvedne, csak pszichoterapias l.rzelessel egyUtt boitoljon.

Csak specialis boitkllnikai kontroll mellett boitolhet, ha kozben l:vogyszereket kell szednie.

Ha nem biztos abban, hogy egeszseges-e: vizsgaltassa meg magat h.iziorvosaval, es ellenoriztesse a "rizikofaktorokat''l

Aki nem t?rtja m~gat egeszsegesnek - peldaul mert alacsony vagy Illdgas a v~r?yo~asa, eset~eg valamilyen kr6nikus betegsegben ·.fl'nved - kerje ki orvosa tanacsat.

Minden egeszseges ember

Kates esetben kerdezze meg orvosof!

19

Ugyeljunk a minosegre

T ermsszetes es friss etelek

Gondoljuk at taplalkozasi szokasainkal

Bucsu a kek kiidfelhiitol

oltasara alkalmatlanok. Ezenkfvtil sok kaloriat is tartalmaznak.

A minoseg fontosabb, mint a menf1yiseg: ne hasznaljunk hust, barornfit es toiast tenyeszto- es hfzlal6telepekr61, hanem csak termeszetesen taplalt allatok termekeit fogyasszuk.

Egeszseges iiltetvef1yek: a komposzttal tragyazott zoldseg es gyumolcs nem csupan egeszsegesebb es kellemesebb fzu, hanem tart6sabb is, mint a mfftragyazott es permetezett.

A leheto iegtermeszetesebb formdban: melyrehato valtoztatas nelkuli, vegyies konzervaloanyagoktol mentes, a lehetc legkimeletesebben elkeszftett eteleket fogyasszunk.

Amennyire (san lehet, frisset: a leszedes, vetel, elkeszftes es fogyasztas kozotti id6 legyen a leheto legrovidebb, Ez kulonosen fontos frissen preselt leveknel es nyers eteleknel. Akar esak egy feloras allasban is veszftenek ertekukbol es izukbcl. Egyebkent a friss zoldseg mindig ertekesebb, mint a konzervalt.

TELJESERTEKU TApLALKozAs HETKOZNAP IS

A bolt gyokeresen megvaltoztatla etkezesi megrogzottsegeinket, Utana meg a korabban rernenytelennek tun6 valtoztatas is sikerulhet, hiszen nem kell mindent egyszerre megvaltoztatni. Haladjon lepesr61 lepesre, de feltetlenul valtoztassa meg etkezesi szokasait.

Kollath es Warning professzorokt61 szarmazik a kovetkezc, mindenki szamara konnyen kovetheto formula:

T

s

s

teljesertekuen . sokretuen - ~~tfekkel - sovanyan

Okvetlenul gondolja at etkezesi szokasait es batran fogjon hozza hetkoznap is a telieserteku taplalkozashoz,

A CIGARETTAzAs ES AZ ALKOHOL ELHAGyASA

. Nem tudta mar regota abbahagyni a dohanyzast? Eszrevette- e, hogy a boit ebben is hatekony segedeszkoz? A bo]t alatt rnegvaltozik az tzlese, meg a eigaretta is mas fzu lesz. Gyakran az az erzese, mintha szalma lenne a szajaban, tires, s6t, neha kifeiezetten kellemetlen. Miutan a bait idejen nem dohanyzott, mar tud]a, hogy ez

78

nem lehetetlen. Nem-dohanyzo treningje ezzel mar el is kezdodott.

A bolt saran bebizonyftotta, hogy az alkoholrol is Ie tud mondani. Ez az ivasszunet nemesak a mainak tett jot, de onbecsuleset is megerosftette.

Aki hozzaszokott a rendszeres alkoholfogyasztashoz, az allandoan ki van teve annak a veszelynek, hogy eszrevetlenul ftiggosegbe keruljon. Miutan egy hetig egyetlen csoppet sem ivott, mar tudja, hogy lesz ereje ivasszunetet tartani.

A BOfT ES AZ ELMELKEDES

A bolt az emberi let melyebb retegeit is erinti, mert j6 alkalmat nyii]t a belsc elmelyulesre. Evesl, ivasi es elvezeti szokasaink megisrneresen ttil lelki elmenyekben is gyarapszunk.

Ezek pedig olyan sokretilek lehetnek, amilyen kiilonbozoek az emberek. Mar az els6 bojt utan erezni fo.gja, hogy ez kivalo m6dja lehet bels6 szabadsagunk visszanyeresenek, gondolkodasunk, valamint cselekedeteink felszabadulasanak. A bojt i.gazi rnelysegei es kiterjedt gyogyhatasa esak egy hosszu vagy ismetelt bolt soran tapasztalhat6 meg. Amennyiben az egyhetes bolt elmenyei hosszabb bojtre batontottak, akkor ez a konyv mar el is erte celjat.

A tollosbrtbkii tuplulkozushol celsloril a vulasztekot 05 a helyes elkeszitesi modot megismerni.

Az alkoholfogyasztas szuneteltetese segit elkerulni a fuggiiseget

Ot a belso szabadsaghoz

79

Bojtkura egeszsegeseknek

II Generaljavitas If

A rizik6- faktorok megszuntetese

A MEGEL6z6 BOJT

Minden embemek ismemie kell a bojtot. Fontos tudni, hogy atmenetileg kepesek vagyunk taplalek nelkul elni, es utana szerenyebben etkezni, mint ei6tte.

30 ev folott minden egeszsegesnek tanacsos idonkent bojtolnie. J61 bevaltak az egeszsegesek reszere rendezett 1·2 hetes bojtok. Ilyenkor szakavatott vezetes mellett a Iakohelyukon vagyudulohelyeken gyUl· nek ossze az emberek, hogy kozosen boitolienek.

Modernizalt korunkban es azzal jar6 eletforma mellett a 40. eletevtcl szukseges es aianlatos a rendszeres generaljavftas. Ehhez a trening mellett "olajcsere" is tartozik, aminek pedig egy hosszabb bojt felel meg.lsmeretes, hogy a megelozes jobb, mint a gy6gyftas. Miutan olcs6bb is, ezert a felvilagosultabb tarsadalombiztositok hajland6ak mar e korai gyogyitas! eljaras ~3 het) finanszfrozasaban reszt venni. Ilyenkor a biztosftottak egy gy6gyft6 tanulasi folyamatban vesznek reszt, mely kesobb a tarsadalombiztosftonak is kifizetfidik. * Minden elhfzott embernek bojtolnie kellene, meghozza nem csak, hogy testsulyat csokkentse, hanem azert is, hogy jobban megtanuljon e hajlamaval banni es etkezesi szokasain valtoztatni.

Akiknel helytelen taplalkozasi szokasaik es mas anyagcserebetegsegeik miatt igen sok a betegseget kivalto rizikofaktor, azoknak mindaddig bojtolniuk kellene, amfg laborpararnetereik iavulast nem mutatnak. Ilyenek peldaul.

- magas vernyomas vagy az erre val6 hajlam

- tul magas verzsirertekek (koleszterin, triglicerid)

- magas vercukor (kezd6d6 cukorbetegseg]

- tul sok vorosverseit (polyglobulia) es a nil suru ver

- magas verhiigysavszmt (a koszveny kezdeti stadiumal

Roviden: aki rendbe akar jonni, annak bojtolnie kell. Celszerii megelozes celiabol rak ellen is boitolni (pi. csaladi hallam esetenl, de id6 e16tti oregedes ellen (erelmeszesedes) szinten hatasos.

80

• Remeifietii1eg erre a hazai biztos(t6k is hQmar rtijiinnek, es itt sem ie/ent maid gondot a bii/tkUrtik #nanszrroztisa.

Az alabbi grafika j6! szernlelteti. hogy tart6san is lehct valtoztatni evesi es ivasi szokasainkon a bojt befejezese utan,

.. - \ 1( 62 -l-'
= 90
c \ I
...c
c" -_ ..
.......
~ _.,._ . . _.
'C 1\ i I
>- \
."
..E \ !
BS I'---- u ___
<; r-,
1'63 - r-,
1--= . -~
<, r-
, -, .. - ---
-, r---- I---
80 r--..
-. ....., r I
- t-- -
]I '6<r r-.. 0- I--
-.....
" +--~ .. <,
-1-- f-- I--
75 ]C l~ - ~-~ .~ .. - .. r-, .,""
<, <, /-
_ ... _. ....... .f---._ ..
-. ~ -
'" ._ ... ---- --,--'
c
-= <, -, -+_.
c" -- .- - .- I--
....... -, ....._ r- - i-"""
~ --.....
·c ..... - .",,,.- -.-; ~ /
>- <, ~
.", 70 ... ---- .-- I
..E r-, -.;;:;: /,,:.1-'
..•..
I-- - .-. 1-' - --- _-
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 B 19 20
bojlnop bojtnap
..... _._. PI. 4 ev leforgasa alatt a 4 bojtkura hatasara a 40 % ·05 sulyfelesleg 10 %·,a csokkent, Ez kb. 20 kg-os fogyast es 5 rlzikotaktor megszuneset eredmenyezte.

Egy 43 eves. 166 em magas fern peldaja.

Kiindulasi sulya 91 kg [40 % sulyfeleslegl, vegsuly a 4. kura utan 70 kg 110 % sulytobblet I 1962-ben 15 nap bojtoles utan II kg sulyveszteseg

1963-ban 18 nap utan 8,5 kg siilyveszteseg

1964-ben 11 nap utan 6.8 kg sulyveszteseg

1965-ben 11 nap b6jtoles ulan 1>. 2 ~ siilyveszteseg

Evesi szokosoink trenirozoso

Lep(sozetes fogyos

04 bojtkura es az ozt koveto merh~kletes eves hatusuro

81

8EV'EzET6NAP 'li1!ggel

Mlban

Delu1an 'Este

I. NAP Reggel

DeleloH Celhan

Deluton

Este

2. NAP Regnel

Delol611 Delben

Dillulim

Elta

3. NAP Reggel

DelelaH Deiben Oeluton

Elta

Az EGYHETES BOJTKURA ATTEKINTESE

FeMtel

PI. 9yumok$ esdi6 yagy mijl!i

,ZOldsegsaI6ta, burga· nyo liildseo, turD '

1 ulma, 10 mogyoro zoldsag . vagy gy\iInoh:s!GIOIa (Ianmaggol vogy b6~D[$lr6valJ 1 loghurt, 1 Monell ~enyar, boseges lolyOOek

IBal keserOso (doommo ],yogy beiintes

Amlnyvlz· vogy leaivas

Ziildsilglevas yogy wldse~koli1el

Gyilmiilcs- voOy gyilgyteilk (1/2leaskanol mamlJ

Gyilmiiksle, zUldsegle vogy zoldsegleyes

Tea

(I/21enskonal mez)

Aw6nyviz

lijlds~leves vagy zoldsilgko~t&1

GyilmOks vogy lIVOOy· teo (1/2 tensknnof mel)

Gyumol[Sle, 2iildsegle yogy zoldsegleves

Klvalontas

Envhe bBlJel!iiltes balloszlanragokkal, lenmagga vour b,6zacsiraval, I>Oseges ivils

Elkezdodik, 0 bojt: alopos bBltitttilos

MOlgGs/pihenes Testilpollis

Futas - alvmi 0 Jr~s lavegat, megnyugodnl

Fiirlk\s, als6n~u vallas, lazl16f' .i:'i"i

:Szok~ rego.'. B._Ii lor~l!> "A1oposon Qlud~ki oIIhoii'monnlm"".mag6l, labalt lortla

melegen ...

A moi Mve io~ban tud ,~*~ Ut6~;:i:Pihenoi

meregleleniteni" niaW rijylllse~"

A v~k as '0' sz(jvel~k .. Hnlllls{lIyujt6zkodos, otmos6sa:.liibbet igyon,: flIOgoll seta

mint maskor .....

VilliQos a yizelete ?Ho DeluJ{mi pihenes

nem, labbet kell innla

Hoshojlosl Be~ntes mosnaponta (esetlag keserOs6)

~a

11/21~skanDI mez)

AS'VilRyvlz PQrndi~mleyes"

Gyiimoks - vogy gy6gy- A spanton szekelest

teo tejsovovall voUy siltlDn SllvanyOkoposzta~~vel

Gyumol[Sle, loldseglo, ~Rilheljijk

zoldsegleve$

- -" '/24 .

Hosmibb delutani 5&10

Id~ben lelokUdni oludn!

hidegvlzes artiemosas, tesfledomoles

Hosl·/ mIIlpt)kolas, Q kezeK, Ilibiik melegen· lartGsa, de nem szabod slDuntllnl vagy maleg lelles rurdllt venni

Gimnosztiko, Valtoll IOrda,

moz_gilslganyet slegllst Iedorzs616s, oloioIa! •

kl, de 6votoSon

Delut6ni olvils

'pozhlv r6hongol6d6s 02 elszoktlra

Hosl·, malpakollis

E1Y~rie':~'j616So IIq!legei

Szabod f6radtnok lenni, elengedni nem arez ehsaget

4. NAP Reggel

Daleltill DBiben Delulan

Este

S.NAP Reggel

DeleliSlI Dalben Dalutan

Esta

I. FELEPJr6NAP Reggel

lIalololl

Dalbon Datut6n Esle

2. fElEPfTONAP Reggel

Deloliitt Dalbon

Delutnn

Este

Az EGYHETES BOJTKURA A.TTEKINTESE

FeMtel

Teo

Asv(lnyviz S6rg~r.paleves Gyljmtib- vogy gy6gy. teo

GyOmobl6, ziildsegl6 vagy ziildst\gleves

Teo ~v6nyvll Zellarleves

Gyumiilts- vogy gy6gy· lea

Gyiimiil[sI6, zalds6gl. vODY zoldseglev6S

Tea

A bolt megtiirese: 1 16 erell, yagy parolt alma

Rurgonyo • zoldsigleves B6s0ges Ivils Paradlcsom - vogy sp6rgaleves, log hurt lenmaggal, Abonell - kenyarl az OSlall gyUmtilcs ba6ztatilsa

Reggell nol, aszalt szllvo, buzut1ol1lleves

Amoyvlz

SalMa, burg_onya, zalds'g, loghurt

Gy6gyJea (rozmaringlea, 6deskiimany]

Aiud"ej ·lanmaD, Abonell - kenyer, sa1610, uobono, ziildsegleves

Kivlilaszt6s

Von spon!!)n szeklete? [eleg ritkan fordul elill A vlzelele vil6gos? Killiinban !gyon tiibbet. Ka oz !zzadls6g vogy Q lehelet kellematlen, 01 normlili$,

B.IUsztltas: boontes, asetl&jj keserOs6 vogy lelsov6, sovanyu k6pasztale,

Ovatoson hozzaslokilc o lilplilleklelv6telhez, 0 kivolasztlis lovabbra is lomos: 0 belakat rostonyagakkol loltlUk lei, Mseges Iva!.

Sz6mollon sulynovekedessel, 8Z norm61is

Volt sponton szeklete ?

Lenmag lis b&B(JBS ivOs 1 1/21her vlml beiint6s, ha nines szolklel, vOUY v6rhat meg 0 3, faleplt~ napig, Kertilje

a nagyobb lerholestl

MOlg65! pihene$

Legyen oktiv, kiron- . duliDn, sportoIIDn,.. vegenen fizikol .. munkld, kiizhon lalltson, plIJenjen,

A mozg6sigeny kieleQlhls8, otampat 0 bop-hoz igozhsuk, D kDtlatozolts6~0I ne ertekeljUk fUl_

Reggeillorno a bolt megszakitosa elijlf, seta,

Slilmitson ezen idOszlikban bGgyodtsilgro, set6ljaR.

EvOs uton pihenjen; vORY legyen m&jj em lepest.

Kerilile a nagydbb terhe est,

Bonodiirzsiiles - tusokls - oloiozas, 0 lobuke! tortluk melegen, m6l[l!1kol6~

e~zakal elokeslUiotek, az olvas eliisegH6se,

Knelpp,: 0 hideglnger 6leteniiflDBr, Majpakolas, leltsegerzes eselan: hes! prizniceles.

A kerlnges felelen1iltese: ' lediin:siiles 8S szohod leveg6, vallott zuhony; ho Utesnek eni 0 Ie Ie!, lekiidiHn Ie;

ne szaun6120n vauy liiroojonl

T udatos,elet

Merlo biiszkeseggel ' v6siJrolion,~e a Jeleplt6napra; orilJjiin, hogy nem erzlll "nekam ez koll" kenyszeret

Eves: ez mo mindennol fonlosabb!

Az olma es 0 tiibhi 81koz&5 floveimem kiizeppontl6bon von - ~ keves IS lahel sok,

"J61Iakott?' "Eltelt?"

El6gedell, klelegiteH,

25

A (soport biztonsugerzetet nyujt

Bojtoles kettesben

Az alkalmas kornyezet

A hetkoznopok nehezsegei otthon

HOGY KELL HELYESEN BOJTOLNI ?

A legkonnyebben hasonl6 gondolkodasu emberekkel egvutt, csoportosan bojtolhetilnk. Kifejezetten serkentoen hat a bolt, ha barati korben vegezzuk, de ekozben legyen meg minden resztvevcnek a sz6 val6di es atvitt ertelmeben vett saiat otthona, aho1 egyedi.i1 lehet. A csoport talalkozzon rendszeresen, hogy tagjai kicserelhessek tapasztalataikat, es kozos programokat szervezhessenek. Egy bojti:ilo tarsasagban megsokszoroz6dnak a tapasztalatok, elmelyillnek az emberi kapcsolatok, es ervenyre jut a k61cson6s segttseg. A bolthoz ki lehet kernl egy boithoz erto orvos tanacsat. •

A partnerunkkel kozosen vegzett bojtolesre szerenyebb rnertekben ugyanaz igaz, ami a csoportra: a kozos bojtoles elmenye es tapasztalata, valamint a kblcs6n6s segftsegnyujtas elmelyitheti ket ember kapcsolatat, Itt is ervenyes viszont, hogy lehetoseget kell hagyni egymasnak - a sz6 valodi es atvitt ertelmeben - a visszavonulasra,

("Miben segfthet partnerunk?", 57. oldal)

HOL ES MIKOR A LEG)OBB BO)TOLNI ?

Mindenlitt, ahol j6l, otthonosan es btztonsagban erzi magat, ahol meleg van. Ez lehet otthon, egy nyaral6ban, a baratok lakasan, egy hegyi hazlkoban, egy vitorlason vagy egy hetvegi hazban.

Mindeniitt, ahol tetszik onnek a kornyezet, ahol sportolhat, vagy lustalkodhat. ha eppen ahhoz van kedve - roviden ott, ahol a Iegjob-

ban erzi magat.

Mindeniitt, ahol nyuga1ma van es ahol beken hagyjak, Semmi kap-

kcdas, semmi surgeto tennival6 ! A b6it6lo gyakran nyugalomra vagyik es ezert vlsszahuzodik, mint egy csiga a hazaba.

AZ OTTHONI BOlT

Amennyiben otthon kfvan bojtolni, tudnia kell, hogy minden szokasos etkezesi es ivasi szokasa (a komyezo targyak es emberekl allandoan ott leselkednek Onre. Mint mindenkit, ant is ezernyi lathatatlan szal koti megszokott komyezetehez. a konyhahoz, a pincehez, a hut6szekrenyhez, az ebedloasztalhoz es a barszekrenyhez.

Az otthoni bojtoles legnagyobb nehezsege azonban - es erre is gondolnia ken -a kedves szomszedok vagy rokonok okoskodasa es elofteletel. AlIand6an keretlen "i6tamksokkal" latiak el a szegeny bojt616t.

20

'De vezetlieti a kurat egy erre specidlisan kikepzett sum!!!!! is. Ma Magyarormigon Uyen szakember sainos igen keves van, de a termeszetgyogyasz orval· ;is aS5zisztenskepZfisnek remeilieto1eg ez is resze 1m. Ford.

Akin otthon vagy a szabadsaga alatt mashol bojtol - a legfantosobb, hogylegyen ideie es akarjon is testileg es lelkileg athangoladni.

Min~en~onnet a~t fogia halla~i, hogy "Nemreg azt olvastam az ujsagba~ .... - Ugyan ve~y mar, e~ bizrosan nem arthat!" - "Meg ehenhalsz, ha rgy folytatod!" - es ekkor On, az "elgyotort koplal6" nem tehet mast m!nt hogy ~etsegbee~etten visszavonul es keres] a nyugalmat. A kony~ haban tevekenykedo feleseg es az iskolabol ehesen hazaerkezo ~yerekek kevesbe zavarjak a csendes bojtoldt, mint az, amit az iment szandekos reszletesseggel felsoroltunk.

asszefogla[va: nem feltrit/eniii ottnon a legidealisabb bolto/ni, de a iegfontosabb lrogy ott ?d;~~/iiin, a~ol a legiohhan e~ legkenlje~~nesebben eni maga!, altol a legiob~ =; tetsZlk Onnen. Es na ezek az eloJeltetelek OnneJ megis o!tnon megis a legnedI'czobbek, annor maradion nat ottnof1, ott is sikerUini fog.

BOJTKURA A SZABADSAc AL.ATT

Idoben tervezze be a bo]t hetet. Az a legldealtsabb ha ki tud venni cgy ~~t szabadsa.~.ot. A~ennYiben e: ~em lehet~eges, legalabb proba~J.a meg a bOlt hetet egy olyan idoszakra helyezni, amikor a ~nu~kaJa ne.m vesz,i tulzottan igenybe, es a tarsasag! kotelezettsegektol IS tavol tudja magat tartani.

Boitolni es szabadnak lenni - tulajdonkeppen osszetartozik. A rnegerol~eto ~etk6znapok kenyszereitcl es kotelezettsegeitol val6 szabadsa.got, es a kapkodastol, a larmatol es a buztol val6 mentesseget ertem alatta.

Otemezze be idoben!

21

..

Biijt szabodsag idejen

Bojtkurutonfolyumok

A munko es o bojt

Okvetlen megfontolando

Tervezzen be egy bojt-szabadsagot! Tapasztalt bojtolfik tudjak, hogy a legjobb szabadsag alatt bojtolni, Az idegrendszer szamara ez annyit jelent:"atkapcsolok a letert folytatott harcr61 a pihenesre". Ez egyben a helyesen vegzett bolt egy fontos e16feltetele es a siker garanciaia is.

BOJTKURA EGESZSEGESEKNEK

Nernet nyelvteruleten arra specialisan kepzett szemelyek vezetesevel gyakran rendeznek egeszsegesek szarnara bojtkurakat. Azoknak, akik eloszor szaniak ra magukat, valoban kedvez6 es ajanlatos forma az atfogo tnformaciok es a kozosseg nyujtotta blztonsagerzet miatt is. A saiat elrnenyt nyujt6 kepzest sok kiegeszlto-programmal bdvitik ki, melyek mindsegibb eIetvezetesre szoktatnak, elosegitik a kreativitas fejlodeset, megismertetik a relaxaciot, a rneditaciot es mas onsegfto

m6dszereket. •

MUNKA MELLETT FOLYTATOTT BOlT

Hetkoznap is lehet boitolnl. Sok embert ismerek, akik ezt rendszeresen teszik. Azt allitjak, hogy az aktfv munka segit elterelni figyelmilnket az evesrol. Ez a "hetkoznapi boitoles" azonban tobb onfegyelmet es nagyobb belsf blztonsagot kovetel. Aki mar bojtolt egyszer valamilyen tormaban. az tudja, hogy mire vallalkozik. Az elsa alkalommal tortenf boitclesre ketsegkivul alkalmasabb a szabadsag. Aki munka mellett bojto], tudnia kell, hogy a nehezebb format valasztia.

Eltekintve a sok kfsertestol, melyeknek kozben ki vagyunk teve, es a kollegak elbizonytalanft6 hatasatol, vannak meg mas veszelyek is, melyekre szeretnenk felhfvni figyelmet:

_ Bait ideien "belsf ternponk" lelassul, mlndenhez tobb idore van szukseg.

_ A keringes labilisabb, mint rnaskor, bar ez tobbnyire csak a nap

nehany 6rajara igaz. De mi van ha eppen akkor, amikor az kellemetlen ? _ Aki boitol, az rendszerint erzekenyebb es vedtelenebb is a tarnadasokkal, igazsagtalansagokkal szemben.

_ Az aut6soknak is tudniuk kell, hogy reakciokepesseguk es koncentra-

ci6juk csokkenhet.

22

'Hasonl6 umfolyamoka! 111(.1 Mag!larorszagoll a Melissa G!loYIJCelttrlllll orvosai rendezHen. Ford.

FIGYElEM!

Semmikeppen ne bojt6ljon, amikor kepessegeit erijsen ig(mybe vevo, VQgy masok tasti epsegeert felelos munkot vegez, lIIetve ha gapen dolgozik, ezen bolesetveszelynek v~o kireve (paldOul eszterglilyos, taxi vogy buszvezeto, dorukezelo, stb.)

KIHEZ FORDULHAT TANAcSERT ?

Ha az erzese, hogy nem teljesen egeszseges. akkor beszelien el6bb ;)'1. orvosaval. Ne a boitkuraban vale [artassagot es tapasztaltsagot varia I (lIe, hanem egeszsegi ailepotanak megfteleset. Esetleg azt is, hogy mikeppen hatnak majd bizonyos gyogyszerei, ha nem eszik.

Mindenki, aki mar egyszer vegzett boitkurat, j6 segftseg, tarnasz l--het a kezdoknek. Ez pedig csak kolcsonos bizalom kerdese. tcgfcntosabb a tapasztalatcsere. Megnyugtat6 dolog azzal az erzessel [)iijtolni, hogy van valaki, aki ezt ismeri mar, es szukseg eseten segfteni lud,

/\ BO)TROL

Ha eloszor boltol. sernmikepp nem tanacsos tobbre vallalkoznia, mint ami a kovetkezo lefrasokban szerepel: 1 bevezet6nap, 5 bojtnap c ", 1 felepfto nap. Az "Attekintes" cfmu teiezet segft maid e1igazodni. A Ii ·ghelyesebb, ha egy szornbati napon kezdi a boitot: fgy egy teljes het . .ll maid rendelkezesere, amikor csak magaval kell torodnle. Kesobb, IIldjd ha mar legalabb 3-4 -szer, bojtolt egy hetlg, egeszseges es j61 erzi IIldgat, hosszabb idot is betervezhet. Ilyenkor viszont tobb felepftdn.ipot kell beiktatnia.

1\ bojt rnegtorese es a felepftes ugyanolyan sok figyelmet es kortil- 1"killt€:st igenyel, mint a bolt maga.

Mikor nem szabad koplulni?

Kerdezze meg oz orvosat!

Eloslor biijtiilok figyelem!

A felepito nopok nagyon fontosok

23

Az EGYHETES BOJTKURA ATTEKINTESE Az EGYHETES BOJTKURA ATTEKINTESE
Felvetel Kivilluutas MOlgus/plhenes Teslupolas Tudolos 81el Felvefel Kiviliasztas Morgas/ pihenes Testapolll!i Tudatos ,lei
BEVEZlTONAP 4 NAI'
Reggel . ·PI. gyonitil(s es dio .En~he belleltoltes Fulils . alveznln Iriss rUldes,0ls6nemO Elszokad6s a ~'uulIl Tea Van spnnl6n szeklete? LB~yen ul!tiv,kiron· lIegg~ es liM;s
vogy miizli ba laszklnragakkat . ·lll'IogoI, megnyligodlii v6ltos, lazUli! hetkoznapokllil II.I,IMI Asvonyviz (Bleg rilken fardul alii I du jo~, sportoljan, . ol~jiilOs . fe VDi;ii levegiihllvelle, a
lenma~ga v.ogy bbo· A vizefete vtlligos? vegezzan fizlkai mozglls beroIi'es
Dilben Zijlds~solilla, burgi}- !5irlria, blSs9gas IVM 11.11,,11\ S6rgarapoleves Kiilonben i~yon tObbel. munkil, kozben helyzethen i;tloxwos, ~~=~~~~ ~1es6
nyo zo dseg, IUTO Ha oz im tsIIg vogy a lozlfsoii, pihenjen. mast m6i er~ staM
lJ~jlllilil Gyiimiilcs· vauv gy6gy- lahelel kellemetlen, az a xeringese, ogy' meg odiitaH
Delutim 1 alm~, 1 0 mogyoro normali~, slounmon va~ 'i!inokbon.
leu Iiirodf6A. Ne Ie ellsen
hte roldse, - vogy gyijm6k~- • \~-tI GYiimolcsl~ lolds6g16 el utllna lepihenilll
sal6to lenmo¥ul vogy
bllzacslrovaif IOghurI, vagy zalds gleves
1 AboDel1 ke~ r,
boseges fo~o lik , NAP
1. NAP W.IIIII!I Tea B6ltisztit6s: beonles, A mlllgosigeny BorledilrzsiiJes . Ivsolas Mello biiszkeseggel
Reggel tea keserlis6 (dlrom' ElkezdOdik a bOJI: SzokolOs reg~eli torno, Alaposan aludlo kl A felv8tel he~elt 1t_1,II\1I Asv6nyvlz es~e~ keserOs6 vogy kleleQitas., a lemp61 a . 010joz65, a lobakat v6sllra~on be 0
moil, vagy beSnles ol.pos bellisIln s OnhoA maro ni ma~6t, labolt torno lnUbb leodh i, lerv , 5Qvonyu boithoz Igazlkuk, a tansuk melegon, falepll napro; orUijon,
k pomole, kO~lItozotts6~ot ne m6lpakolas, hog~ nem arzl 0
Asvonyvlz· vogy me egen 11.11"'11 ZelierlevllS ertekeljUk to . ejszakai el6kilszulelek, 'ne em a1 kell"
Deleliitt
Isaivas ~lvBZze a j6~s6 II~IIIIIIII Gyiimoks. vogy gyogy- oz alvas oliisegitese, k(myszeret.
Dillben Zijld~l.ves vogy Iold· A mlli Iskye jabban tud Eb6d ulanlplhen6, Hasl- ill, majpakolOs
segko~tel maregtelenltanl moid rovid SBto me109&I leo
D61u16n Gyumol(s· vaot gyOt GyijmolcsJe, zoldsBgle
took (1/2 teas onO vagy zoldsigleves
mBml]
Este GyumOl!sI6, zijlds6g111 Idobin I.fekiidni aludnl Ovotoson hOZZ05zokik
vagy z6ldsegleves Tea Reggell lorna a bOjt Knelp~: 0 hldeglnger Eves: ez ma mindennal
A biiit meglorese: 1 j6 a 16~618k'elvetelhez, a megszokltasa eltitt, eleter in~er. fonlosobb!
2. NAP kiva osIlas tovllbbru is I6to. M6ipako 115, lelneg. Az almo es 0 tijbbl
Reggel Tea A vasek 9s 0 sziivelek Ha1los(j nlu~6tkodlls, hldegvlzDs ordemosos, erett, voUY p6rolt alma fontO$; a beleket rost· erzes eseten: nosi 6tkez9s ligyelmom
11/2 leaskon61 maz) litmosha: liibbtt igyon, regge I S to testlediirllillBs anyogokkal tiiltluk lei, prlllli(eles. kozepponllaban van
mint maskor Burgonyo . zoldseglevllS b6s6ges IvOs. - a keyes is lehet sok.
DeleloH Asvonyvlz 8as6ges IvOs
DeliJen Zijldligleves yogy ziild· VIIIIDOS a vizelete 1Ha Dalutani pihaAes Hasl· m6~pakol6s, 0 Paradloom . va~y
segkD~lel nem, tobbet kell innia kazak, III ok melegan·
tartilsa, de nem szabod sp6rgaleves, ~og uri
Delutlln Gyfimolcs vaOt~· HO$szabb dlllu10ni selo szaunOznl vouy meleD lenmoggol, A oneH·
ken}'tlr lIZ aszolt
teo {1/21&ils onll telillS fUrd6t vennl 1lYijmocs b&ilztalliso
mezl
Este Gyijmol(SI~ZijldS6g16
vogy ziilds loves Rer,geli itol, aszal!
Sz6mollon Szllmilson ezen idOszak- A kerin~es "J6110koH?'
3. NAP Villtott fUrdo, 5z1 va, bilzadaroleves sulYnOveked6ssel, ez bon b6gyadts6gru, lele!en~ las.: t 'Elteh?"
Reggol lea Hashajtllsl Beonl~ GlmnasIlika, Awonyvlz norma]is sMallon. lediirzsiiles as szobad flBgedett, kielagl1el1,
(1/2 te6skonal mel) m~nOP1lntD m026sigenyM elegllse lediirzsiil6s, 01010165 • Vah sponton s16klete ? Ev6s uf(m pihenjen, levegti, v6ltou zuhan~
Asvllnyvlz [osetleg keserus61 kl, e ovatosan SoiDla, bur~nya, lBnmog 6s ~es iv6s ! vogls legyen meg em ho uresnek er.d a fei ,
Delel6tt IBp st, fekudi6n Ie;
ziiJdseg, jog urt 1/2 liter vlml eonl~, Keriille a nagyabb ne szaunOzzon vagy
Delben Porodicsomleves ha nin~ szeklel, vOUV terhe 651. lilrodjiinl
GyOoyjeo (rozmoring- vorhet meg a 3.
Delu16n Gyiimoks - Vllj]y gy6gy. A sponton szekel6s1 O.lulonl alvas Hesl-, m61P1lkoios tea, IIde5komeny) felep118 napig. KerUlle
teo IBi50VDvol, vogy sotlan Aludflej ·lenmaD, a n09yobb terhelBst!
savo!1l'uk6prrszta·lhel
Este Gv.umol!sI6, ziilds6gle, segitheljijk 'pozftiv rllhongolbdbl . Ab9netl. kenyilr,
loldsegleves oz ejszokara safDlo, ~obona,
zii!dseg eves
..
24 25 BOJTKURA ONALL6AN

A bojloies nem ozonos liZ ehezessei, semmi kbze a neikiilozeshez, vogy voillmiiyen hilmy elsrenvadesehez. A bojt sonin nem esziink, (silk iszunk - teakat, zoidsegievest, gyiimoi(s . es zoldsegleveket, osvanyvizet.

Mar uz elso nopokban atoll szervezetiink es 0 bOjt idele Illlltt torlolekoi bol el; ehsegerzet nin(s. igy nem olYlln nehez elsztlkadni II hetkoznapok megszokottsogllitol, es azt lenni, emi kedviinkre valo, amire szervezetUnk v6gyik - ez pedig azl is jelenti, hogy serkenljiik as eliisegiljiik onlisztito eletfolyamatainkal, 6poljuk lestiinket.

HOGYAN KESZOLJONK FEL A 80JTRE?

TAKARITSUK LE AZ EBEDLOASZTALT

Fejezzen be minden terhes munkat es tegyen eleget a hatralevo k')telezettsegeinek. Ugy etkezzen most is, mint eddig. Ne akarja meg l'{~y5zer "utoljara j61 megtornni a hasat"- nines miert. Vagy megis fel ?

Adja valakinek oda a megmaradt elelmiszereket - vagy gondoskod- Segithet 1,)1) rola, hogy j61 el legyenek zarva, (A kulcsot pedig nem art, ha masra

hil.za!)

KEszfTSEN ELO !

kicsit tobb meleg ruhat, mint egyebkent kene,

tobb fehernermlt, hogy tudja tobbszor is cserelni, ha szukseges

kune,

«porteszkozoket, treningruhat: melegvizes gumitornlot,

hcontokeszuleket- es csovet (gy6gyaszati segedeszkoz boltban, vagy

!'.V(\gyszertarban kaphat6);

uatur olajat (pl. rnandula, avocado, ioioba): .lcrzskesztyfit vagy kefet a szaraz borledorzsoleshez. v.iszonkenddt.

A BEV AsARLAs

\/ ('150 hat napra a kovetkezo dolgokra lesz szuksege

I', kg gyumolcs a gyumolcsnapra, vagy nyers zoldseg a zoldsegnapra, Bevasarlocedula l.q;y 150 gramm hantolatlsn rizs a rizsnapra,

", dkg orolt Ienmag,

" 10 ilveg szensavrnentes asvanyvfz, nem szukseges, ha j6 min6segu I,,, I,IS· vagy vezetekes vize van.

27

Bevosorlos a felepitonapokra

Kesziiljon fel alaposan, szerezzen be minden szuksages dolgot az elso 6 napra as a tehermentesito napra is.

15 tasak gy6gytea, kulonbozc faitak, altalaban [obb, ha nem elorecsornagolt: vagy friss tealevelek a kertbcl, gyenge fekete vagy ginzeng tea, ha hajlamos az alacsony vernyomasra.

- 2 nagy i.iveg gyumolcsle (1,5 liter a kedvencebol, vagy 5 kis uveg - 3 di-es - pl. 5 kiilonbozo: lehet61eg tartosftoszer- es cukormentes, pI. Biotta},

- zoldsegek, Wszerek a zoldsegleveshez - 2 nagy i.iveg zoldsegle, vagy 5 kisuveg (minden napra mas);

- Egy iiveg savanyukaposztale":

- 5 db citrorn,

- 40 gramm Glauber - s6 pontosan kirnerve (gy6gyszert~.rba,n k,~phat6);

- 30 gramm keseriiso, amennyiben idegenkedne a beontestol,

- Beontokesziilek tomlovel es vegbelcsovel (egy haztartasbol sem

h lanvozhatnall.

A kura utani napokra (",felepfto idoszakl tortenf bevasarlast halassza az utols6 boiti napra. Nagy elmeny lesz bait alatt bevasarolni, raadasul fokozza az elsd etkezes orornteli varakozasat is.

------_ ...

i Y \//

28

• Ndlunk nem kaphatO, de niinl1ljel1 elkeszilkelo. A s6zdssill kgyen takarehos. Ford.

t:LOKESZULETEK ES RECEPTEK A BEVEZETOI I'EHERMENTESITO NAPRA

Csak annyit egyen, hogy eppen j61Iakjon. Boseggel fogyaszthat zold·.t·'g- vagy gyurnolcsfeleket, J6 hatasu, a 3xl evokanal lenmag elfogyaszt I )L'ldaul joghurtban vagy almapureben. A lenmag megduzzad es finom uvalkaja szennyezo- es mereganyagokat kot meg a belben.

fI. tehermentesfto napon a "Bojtkura attekintese" cfmCi tablazatban r.ilalhato eteleket fogyaszthatja.

fI. tehermentesftes Iehet persze szigonibb is, pI. az alabbiakban lefrt i tele bevezetonap kozul valaszthatnak azok, akik siilyfelesleggel l.uszkodnek.

Ehhez hasonlo napok a kesobbiek soran is beiktathatok maid, ha h.irnar meg szeretne szabadulnl 1-2 kg- t61. ill. ha a szfvet es a keringeset I< -hermentsiteni kfvanna.

T ehermentesites elhizottak 5zomora

(;VUMOLCSNAP

1,5 kg kUI6nb6zo fajta gyumolcs, bogy6s gyumolcs is lehet, harem "1 kezesre elosztva. J61 ragia meg! (Legalabb 35x minden falatot!)

rnZSNAP

l x 50 gramm rizs, legjobb a hantolatlan, s6 nelkul, csak vfzben lilt ·gfOzve. Reggel es este parolt alrnaval vagy almapurevel cukor Ilt'lktil: delben 2 parolt paradicsommal, gy6gyffivekkel fUszerezve.

NVERS ZOLDSEG~, GVUMOLCSNAP

I~eggel gyumolcs, gyumolcssalata, vagy Bircher-rmlzli: del ben es este Illdeg salatatal: salatalevelek, reszelt gyokerfelek, savanyukaposzta - uunden rnajonez nelkul, olajb61 citromb61 es fCiszerekbol keszult sala- 1.1 iintettel.

I~ECEPTEK

III IRGO NYALEVES

l lozzavalok 4 szemelyre:

I lila ~{z, 250 q burqon!ja, 2 sarqanfpa, 112 r6renaqyma, nevis petrezselyemgyiiner, I I 1cllerqum6, 112 teasnandl kiimbty is maioranna, I csipetn!1i 56 es szerecsendi6 "d"IIJt;f1!1, 2 tedskandl ilesztii'peneiy, 4 tedskandl frissen vaqott petrezse1yem

29

I

-

A burgonyat es a zoldseget j61 megmossuk, hamozatlanul apr6ra vagjuk.

A vizet felforraljuk, a burgonyat es a zoldseget hozzaadiuk es 10 • 20 percig paroliuk. (Kuktaban a fozesi ida 5-7 perc.) A levest levessziik a tazrol, majd szfirdn atpasszfrozzuk, enyhen krernes levet kapunk, a filszerekkel fzesftiuk, elesztcpehellyel es petrezselyemmel megszorjuk,

Iotanacs. A levest kaporral, bazsalikommal, vagy lestyanna] is f(isze· rezheti.

SARGAREPALEVES

Hozzavalok 4 szernelyre:

I liter viz, 250 g sargarepa, 1/2 p6rihagyma, nevis petrezsei!Jemgyo'nir is zeller, 1 (sipetnyi tengeris6, I (sipet (rissen oroit szerecsendi6, 2 teaskanal ilesztopehely, 4 teasnanal (rissen vagat! petrezseiyem

J61 megmossuk a zoldseget, heiastol apr6ra vagluk. A vizet felforraljuk, a zoldseget hozza tessziik, 10-20 percig fozzuk. (Kuktaban 5-7 percig.) Miutan levettiik a tuzrol. atpasszfrozzuk, f(iszerezzUk, elesztovel es petrezselyemmel megsz6rjuk.

ZELLERLEVES

Hozzavalok 4 szernelyre:

I liter viz, 25 dng zellergyokir, nimi metilohagyma is 5argaripa, l- 1 tedskanal komin!Jmag is ma/oranna, 1 (siret tengeri 56, 1 (sipet (rissen orji/[ szerecsendi6, 2 tedskandl ilesztopenely, 4 fedskanal {rissen vdgott petrezselyem

J61 megmossuk a zoldseget, harnozatlanul aprftjuk. A vizet felforraliuk, beletesszuk a zoldseget, es 10·20 percig fozzUk. (Kuktaban 5·7 percig.) Levesszilk a levest a tazral. atszurjilk, a levet Izesftjuk, raszorjuk az elesztopelyhet es a petrezselymet.

Iotanacs. Fffszerezhetc bazsalikommal vagy lestyannal is.

PARADICSOMLEVES

Hozzavalok 4 szernelyre:

I liter VIZ, 500 g paradi(som, 1 gerezd fokhagyma, nevis p6rihagyma, zeller, uirgaripa, 1 [sipe! s6 es {riss szerecsendi6 orreminy, 2 tedsnanal ilesztopehely, 2 tedsnandl szuronW vag!J ma/ordnna

Mossuk meg alaposan a paradicsomot, szedjUk Ie a kacsokat es vagiuk kockara. A fokhagymagerezdet megtisztftjuk, aprora vagiuk. A tobbi zoldseget is lemossuk es felaprftjuk. Ha felforrt a vfz, az egeszet hozzaadiuk, es 10-20 percig f6zzUk (kuktaban 5-7 percig). Miutan levettilk a levest a tazral. atszfiriuk, megfuszerezzuk es elesztopehellyel megsz6rjuk.

30

lotanacs. lzlese szerint eset1eg paradicsompuret is adhat hozza.

IABNVAK

Hozzavalok I szernelyre:

I/}, liter VIZ, 3 evonandl zabpehely

Erzekeny gyomruaknak

/I. zabpelyhet a vfzben felfozzuk, 5 percig fani hagyjuk, majd lr-vesszUk a tuzral. A rnasszat atnyomjuk egy szaran. A nyakot kortyonl.ont elfogyasztluk.

lotanacs: Keves soval, elesztokivonattal, mezzel, gyumolcs- vagy .oldseglevel fzesftheti.

U1ZSNVAK

Hozzavalok 1 szernelyre: 1/2 liter VIZ, 3 evonandl rizs

A rizst a vfzzel felforraljuk, kb. 20 percig (faitankent valtozhat) puhara I'l/.zilk, maid levesszuk a tuzral. A rnasszat szitan atnyorniuk. A nyakot -lkortyolgatjuk.

lotanacs: Keves soval, elesztokivonattal, rnezzel, gyumolcs- vagy «ildseglevel fzesftheti.

IENMAGNVAK Hozzavalok I szernelyre.

I i) liter viz, 15-20 g ienmag

/I. lenmagot a vfzzel felforraljuk, kb. 5 percig tovabbfozzuk, majd l.-vessziik a tuzral. (Tanacsosabb magasabb labasban fOzni, a lenmag Iq:yanis f6zeskor kifuthat.) Hagyjuk az edenyt par percig allni, majd mcritik le a nyakot es kortyolgassuk el.

lotanacs: keyes soval, elesztoklvonattal, mezzel, zoldseg- vagy rvumolcslevel fzesftheti

31

TARTALOM

. "., .~ _. ~ .. ". .-.

Elosz6 5
A BOlT AZ ELET RESZE 8
A bolt 9
A boitot mindenki ismeri 9
A bolt es a betegsegek 9
A bojt es a teljesitokepesseg 10
A bolt = taplalek nelkillt elet 11
Hogyan bojtoljek egyedUI ? 18
Bojtkura egeszsegeseknek 19
Ki bojtolhet egyediil? 19
Mikor nem szabad egyedi.il
bojtolni? 19
Hogyan kell helyesen boitolnt? 20
HoI es mikor a legjobb boitolnl? 20
Munka mellett folytatott boit 22
Kihez fordulhat tanacsert? 23
A bojtrol 23
Az egyhetes bojtkura attekintese 24 80JTKURA ONALL6AN 26
Hogyan kesziiljunk fel a bOitre? 27
Takaritsuk Ie az ebedloasztalt 27
Keszftsen elo! 27
A bevasarlas 27
Elokesziiletek es receptek a
bevezeto/tehermentesfto napra 29
A bojtkura italainak es
leveseinek receptiei 29
Abojt 32
A tehermentesfto nap 32
A bolt elsa napja 33
A bait masodik napja 35
A harmadlk napt61 kezdve 36
A helyesen vegzett boit
konnyen megy 37
Reggeli felkeles 37
A salaktalanitas 38 Mire vallalkozhatunk bait idejen? 42

Napi harornszori pihenes 44

Lazftas - relaxalas 45

Az ejszaka bolt idejen 45

Tartsa magat melegent 47

Mi valtozhat a bOjt alatt? 48

Az altalanos kozerzet 48

Kuranaplo - panaszlista 50

A fogyas 51

Nyereseg a vesztesegbol 54

Az egeszsegl alia pot javul 55

Belso kozmetika 56

Miben segfthet partnerunk? 57

I.egyozott kisertesek 58

H(jjtbljek-e tovabb? 60

FELEPiTO "" ETREND ES A BOITOT

I(OVETO IDOSZAK 62

A holt megtorese - az etrend

"'Il'pitese 63

1\1 'v,lsilrlas a feleptto napokra 63

1111.1 ~"Ikczhet! 64

!\ II ,It, I.ilonapok etrendie:

I 1'.11 fl'It"pft6nap 65

(\\'I'.I)(lik telepftonap 66

1I.IIIIIoidik felepitonap 69

IIpp .. l, a feleplto napokra 70

"/"lvl'/('liillk a fek~p(ta

1,1< ,',/"ld'oIli 70

iJll,l.ll'l. rhn.rk" 73

'\ 11-11'1111(", hihal 73

Ill'prl. II holtot kovetd

1I10"'llllIulI 75

'10111,,',1,,1[1'" .'rl('kli crrendre 76

" '11~.II'·It.II"" l',<; ill. alkohol

dli.11!\',I',,' 78

A bolt es az elmelkedes 79

A megelozo bojt 80

A TEAAPIAs BOJTKURA 82

Mi a gy6gybojt? 83

Kinek kell bojtkura -

klinikara mennie? 84

Intezeti boitkura 86

FIGYELEM!

Egyediil bii;tiilni csan val6ban egeszseges emberennen szaba«. Amennuiben ebbe« nem egiszen biztos, vagy orvosi kezeles alatt all, elifbb kerdezze meg orvosat.

Ha kroninus betegsegben szenved, gy6gyszereket sud, nem eni magat egeslsegesnen, vagy bizonytalan panaszon miatt orvosi kezelis alatt alina, annor nem szabad (jnall6an bii;tb'lnie. Ebben az esetben biiza magat bb'itkurd~oz erta orvosra.

Akkor is azonnal ~ozzdirto orvos~oz kell (arduini, ~a a bO;t sordn vagy utdn szonatIan panaszon lipnenen fel!

;

I j

~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful