P. 1
ProsPIC16F84

ProsPIC16F84

|Views: 202|Likes:
Published by Radenka Gužvić

More info:

Published by: Radenka Gužvić on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

Knjiga Programiranje mikrokontrolera PIC16F84

Korak po Korak od A do Š
Nikada se niste ‘susreli’ ni sa jednim mikrokontrolerom. Baratate osnovama digitalne elektronike. Knjige koje pišu o mikrokontrolerima, a koje ste imali prilike da vidite, pozajmite ili kupite su bauk za vas i vi tu ništa ne razumete. Izgubili ste svaku nadu da možete naučiti da programirate neki od mikrokontrolera. Cilj ove knjige je da početnicima objasni i ilustruje sve aspekte potrebne za programiranje PIC kontrolera, a da naprednijim korisnicima ukaže na nove mogućnosti i tehnike njihovog korišćenja i programiranja. Izabran je koncept "korak-po-korak", tako da se vrlo jednostavno mogu savladati sve opisane tehnike programiranja. Ako i Vi želite da saznate više o radu sa ovakvim mikrokontrolerima i da se uključite u svetske trendove iz ove oblasti, ova knjiga je upravo ono što vam je potrebno. U knjizi "Programiranje PIC mikrokontrolera" pored prave škole programiranja ovih moćnih PIC-ova, predstavljen je kako razvojni sistem za programiranje PIC-ova, tako i programator za PIC, koje možete i sami napraviti na osnovu detaljnih šema. Korišćen je razvojni sistem RSPIC01-O i programator PRPIC-01 firme InterHIT. Na ovaj način je značajno pojednostavljeno programiranje i provera rada mikrokontrolera PIC16C84 i PIC16F84. Osnovne pogodnosti korišćenog razvojnog sistema su mogućnost zadavanja ulaza preko tasterskih prekidača i uslova rada mikrokontrolera, vizuelnog praćenja logičkih stanja na definisanim ulazno/izlaznim portovima preko LED dioda, kao i promena polariteta napajanja. Obezbeđeni su i dodatni interfejsi za LED i LC displeje. Svi primeri programa i asembler TASM mogu se naći na CD-u, a realizovani su u

Ovo je prava knjiga za vas.
Nije potrebno prethodno poznavanje bilo kog mikrokontrolera i asemblera, što znači učite korak po korak uz praktične primere kroz 32 lekcije čiji se izvorni kod nalazi na pratećem CD-u. Svaka naredna lekcija je naprednija i na kraju svake lekcije su zadaci koje sami trebate da rešite a koji će vas naterati da bolje razmišljate i brzo shvatate. Jednostavno dok učite programiranje PIC16F84 biće vam zabavno. Nema suvoparnih objašnjenja funkcija, sve je kroz praksu. Kad sa ovom knjigom savladate PIC16F84 ni jedan drugi mikrokontroler neće biti problem za vas. Niste novajlija u radu sa mikrokontrolerima, ova knjiga biće interesantna za vas i ako poznajete baš ovaj mikrokontroler. U knjizi se nalaze i napredne tehnike programiranja kao i povezivanje raznih periferija. Od povezivanje LE Displeja, LCD displeja, releja, eeproma, RS232 i I2C komunikacije pa do sata i kalendara realnog vremena, serijskog temperaturnog senzora, A/D i D/A konvertora. U knjizi se nalaze i dva kompletna projekta: Telefonski odzivnik i digitalni tajmer za naplatu vremena (za Segateke, Sonyteke, internet itd), a na pratećem CD-u i izvorni kod. Svaka knjiga na temu koja vas interesuje biće dobrodošla a ovu će te rado opet prelistati da se podsetite. Bez razvojnog sistema sve pada u vodu Da bi ste sve mogli da pratite, odnosno sve lekcije da pređete morate imati odgovarajući razvojni sistem koji je opisan u knjizi. Prikazan je ceo projekat razvojnog sistema, šeme, pločica, uputstvo za sastavljanje i proveru. Medjutim ako niste vični pravljenju ploče, lemljenju ... ili jednostavno nemate vremena da jurite komponente koje su po malo i ‘specifične’ mi smo obezbedili sve što zelite. Može samo pločica, ili bilo koja komponenta, kit komplet sa svim delovima ili zalemljen i ispitan modul.

redakciji časopisa ELEKTRO. Knjiga "Programiranje PIC mikrokontrolera" je organizovana po poglavljima. Prvih pet poglavlja vezano je za osnove programiranja PICova, dok ostala opisuju naprednije tehnike i mogućnosti, poput serijske komunikacije, A/D i D/A konverzije itd. Poglavlje 1: "Uvod" opisuje sve elemente potrebne za programiranje. Tu možete naći i pregled svih lekcija. Poglavlje 2: "Razvojni sistem za mikrokontrolere PIC16C84 i PIC16F84" daje detaljan opis razvojnog sistema, od električne šeme do montaže na ploču i prvih testova. Poglavlje 3: “TASM asembler za PIC” pokazuje na koji način se koristi TASM asembler tako da će i čitaoci koji nemaju mnogo iskustva sa računarom vrlo lako moći da koriste ovaj program. Poglavlje 4: “Mikrokontroleri PIC16C84 i PIC16F84” je posvećeno osnovnim karakteristikama i internoj strukturi ovih kontrolera radi lakšeg razumevanja tehnike programiranja. Poglavlje 5: “Škola programiranja” sadrži 32 lekcije, koje se vrlo lako prate i omogućavaju da se programiranje mikrokontrolera savlada brzo i jednostavno. Za svaku lekciju je dat primer na kome se uči način na koji deluju pojedine komande. Takođe, uz svaku lekciju su predviđene i vežbe pomoću kojih ćete proveriti kako ste savladali datu lekciju.

Predgovor
Danas ne postoji više nijedan video rekorder niti savremeniji aparat za domaćinstvo u kojima mikrokontroleri ne vrše neku funkciju. Zahvaljujući njihovoj kompaktnoj i univerzalnoj strukturi idealni su za manje ili više inteligentne upravljačke funkcije u svakodnevici. Od njihovog nastanka početkom osamdesetih godina mikrokontroleri sve više preuzimaju logičke zadatke u upravljačkoj tehnici. Posebna karakteristika ovih kontrolera je to što mogu da funkcionišu i bez dodatnih periferijskih elemenata. Kod njih je na jednom čipu integrisano sve: od memorije, preko centralne procesorske jedinice do ulazno/izlaznih portova, a njihova prednost leži u tome što su male, jednostavne, lake za programiranje i vrlo povoljne cene. Nikada ranije u istoriji industrijske revolucije nisu bile moguće aplikacije koje se danas projektuju. Svaki objekat koji je stvorio čovek, koji zahteva ljudski ili mašinski interfejs, ima potencijal da bude kontrolisan "embedded" kolima i da se napaja baterijama visoke tehnologije koje danas postoje. S obzirom na to da se radi o tehnologiji koja se u svetu dosta koristi, a u našoj zemlji je još uvek u povoju, odlučili smo da i na ovaj način doprinesemo popularizaciji i razvoju elektronike.

....3x9... 20cm +SUBD25) ..87 SUBDSOM25 (Sub-D utikač 25 za s.....56 ODIS-4002LTR (Displej LCD 40 x 2 Led transm.............5mm) ..00 KAB-SD25F20 (Flat kab.... Pored toga......00 Sadržaj paketa sa cenama pojediniačnih stavki u bodovima: _____________________________________________________________ EU-RSPIC01-O (Modul razvojnog sistema).....40.... Tu je svrstano i programiranje A/D i D/A konverzije......80 TD-ITHMKP-01 (Knjiga Prog...0..................... na CD-u će se naći ceo programski paket TASM.80... dati su i neki aspekti rada sa serijskim EEPROM-ima.Samo 90........ koji su bili od velike pomoći i nama pri pisanju ove knjige..9...... poznate američke firme Microchip Technology Inc.1............. kao i mnogi drugi alati koji vam mogu pomoći u radu............. mikrokotr....hint.................. specijalnih registara i familije 8-bitnih PIC mikrokontrolera PIC16/17..................... odnosno periferijske komponente od kojih bi PIC mogao da prima podatke ili da ih kontroliše..PIC16F84 +CD.047 TASPM2UU (Taster prekidac 2UU) ...1.........16........ Na kraju i jedna napomena: Zbog ograničenog prostora.......1. Poglavlje 8: “Povezivaje sa hardverom” je podeljeno u tri podoblasti...00 ............hint.. posebno za one koji se profesionalno bave projektovanjem.............00 EU-UI78XX (Stabilisani ispravljač 12V) ..................ploča razvojnog sistema) .........................30.29. Zbog svog značaja za savremene upravljačke i kontrolne sisteme.... Poglavlje 7: “Serijska komunikacija” pokazuje na koji način se može ostvariti RS232 i I2C komunikacija........... 20cm +SUBD25) ....... gde će mnoštvo neophodnih informacija..............50 QU3.......... Poglavlje 11: “Dodatak A” govori o razlikama između TASM i MPASM asemblera i sadrži tabele naredbi......68 ODIS-1602B (Displej LCD 16x2 84x44mm LED kar.........68 ODIS-4004STNL (Displej LCD 40 x 4 Led...................... prezentacije firme Microchip.........31 K-N25-MH2 (Konektor 2-pinski).... InterHIT se trudi da svaku novu tehnologiju primeni u svojim projektima i na taj način omogući svima koji se bave elektronikom da lakše integrišu nove tehnologije u svoje aplikacije.. Odlučili smo da ih umanjimo na 70% originalne veličine zbog toga što fotokopirni aparati pri uvećanju x2 uvećavaju sliku 1....16 ODIS-2002LHT (Displej LCD 20 x 2 Led..4 x LEDD 13mm)............14........... Firma je predstavljena kao i sama prezentacija na internetu sa svim neophodnim linkovima.00 KAB-SD25F20 (Flat kab....................7............00 ______________ Svega: 104. kao i rasporedi pinova kontrolera PIC16/17..3............................ Na CD-u se možete upoznati i sa jugoslovenskom firmom InterHIT koja je poznata po dugogodišnjem radu na popularizaciji elektronike i edukaciji u toj oblasti.00 ODIS-1602B (Displej LCD 16x2 84x44mm LED kar................... Ukoliko će vaše aplikacije koristiti ASCII kodove.4 x LEDD 13mm) ......................28 CD-ITHMKP-01 (CD iz knjige programir......................................2768 (Kvarc kristal)........................00 EU-UI7812 (Stabilisani ispravljač 12V) ...48...................... Knjigu prati i CD na kome ćete naći sve primere programa... 5......... PIC16F84 + CD) ..23mm).....5mm).. 3x5... Poglavlje 12: “Dodatak B” je vrlo korisno poglavlje...........................80 ODIS-1604STNR (Displej LCD 16 x 4 STN reflektiv) ..48.....................Poglavlje 6: “Tehnike programiranja” ističe bitnije tehnike i pojašnjava problematičnije metode i njihovu implementaciju........... Poglavlje 9: “PIC programator” predstavlja poseban sistem.. tako da bi se na taj način dobila originalna veličina pločice (100%).. Osim toga..............00 KIT-MD4713 (Kit modula MD4713 ................81 UTBAU35SS2 (Klink utičnica 3......................00 EU-MD4713 (Modul MD4713)..6.40 EU-RSPIC01-O (Modul razvojnog sistema)..............80 Cenovnik pojedinačnih stavki u bodovima: KIT-RSPIC01-O (Kit razvojnog sistema)..... neki nacrti štampanih pločica sa rasporedima komponenata morali su da budu umanjeni.00 PLO-MD4713 (Ploca modula MD4713 ...............4......16................. Opisano je minimalno povezivanje neophodno za korektan rad PIC-a..............9..................564 UTCE36ZSP90 (Centroniks uticnica) ......... Posebno su opisani digitalni i analogni ulazi i izlazi...0.....9....0.......................80 ODIS-1602STNR (Displej LCD 16 x 2 TN reflektiv)...28 ODIS-1602S (Displej LCD 16x2 LED 124x44 kar......41 puta................8.......38.... uvek ćete imati pri ruci i tabelu ASCII kodova.....p) .13 ODIS-1601TNR (Displej LCD 16 x 1 TN reflektiv) ..................... TD-ITHMKP-01 Knjiga Progr...........4 x LEDD 13mm) ....0....... preuzeli smo pravu tehničku biblioteku koja pokriva ovu oblast.............. 3x5...10 KIT-UI78XX (Kit stabilisanog ispravljača 12V)................. Poglavlje 10: “Projekti” daje nekoliko projekata realizovanih u redakciji časopisa ELEKTTRO korišćenjem opisanog razvojnog sistema i TASM asemblera.ans)........................... namenjen samo za programiranje PIC-ova.............. PIC16F84).00 PLO-PICRS-01-O (Osnov........................... Od proizvođača familije kontrolera PIC16/17.......)... na CD-u možete naći i praktične primere projekata sa raznim tipovima mikrokontrolera.................... asembler TASM i program SEND za slanje podataka na PIC......trans) ...........................8...14................ Pored klasičnih tehničkih karakteristika pojedinih mikrokontrolera i ostalih neophodnih periferijskih komponenti.23mm).....................70 PIC16F84A-04/P ................................8....................20....1200 din PIC16F84 Start Paket STAP-PIC16F84 (Start Paket PIC16F84) ...24 ODIS-2004STNR (Displej LCD 20 x 4 STN reflektiv) ..3.........55mm)... serijska komunikacija je izdvojena u posebno poglavlje.............0......10.18 TAS-ML55 (Taster mikro 6x6.... 5......00 EU-MD4713 (Modul MD4713 ................................22.... mogućnostima pretraživanja i korišćenja svih besplatnih sadržaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->