Subiecte pentru examenul parţial la disciplina “Chimie generală” An I, MPT, Anul universitar 2010/2011

Legea proporţiilor definite, referire la FeS (mase atomice: Fe – 56; S – 32) Legea proporţiilor multiple, referire la oxizii azotului (mase atomice N – 14; O – 16). 3. Legea volumelor constante, referire la reacţiile dintre hidrogen şi clor, respectiv hidrogen şi azot). 4. Particule elementare, simboluri, caracteristici. 5. Număr de masă şi număr atomic. 6. Ce este electronul distinctiv? 7. Ce sunt izotopii? 8. Ce este deuteriul? 9. Definiţi noţiunea de orbital. 10. Strat şi substrat electronic. 11. Tipuri de orbitali şi simetria corespunzătoare. 12. Tipuri de numere cuantice şi semnificaţie. 13. Ce reprezintă parametrii Clark? 14. Subiect: Experienţa lui Rutherford şi modelul planetar al atomului. 15. Subiect: Ordinea de ocupare cu electroni a orbitalilor. Regula “n+l minim”. 16. Tabla de şah a lui Goldanski. 17. Principiul excluziunii al lui PAULI. 18. Regula lui Hund. 19. Configuraţia electronică a carbonului, borului, azotului, oxigenului, fluorului. 20. Configuraţia electronică a sodiului. 21. Ce sunt elementele electropozitive şi electronegative? 22. Blocurile de elemente din sistemul periodic. 23. Proprietăţi periodice. 24. Subiect: Legătura ionică. 25. Subiect: Legătura covalentă. 26. Subiect: Legătura metalică. 27. Subiect: Legea transformării izoterme. 28. Subiect: Legea transformării izobare. 29. Subiect: Legea transformării izocore. 30. Ecuaţia generală de stare a gazelor, semnificaţia simbolurilor, unităţi de măsură. 31. Ecuaţia lui Dalton. 32. Ce sunt soluţiile? 33. Subiect: Moduri de exprimare a concentraţiei soluţiilor. 34. Subiect: Solubilitatea substanţelor. 35. Concentraţia procentuală. 36. Concentraţia molară. 37. Concentraţia molală. 38. Titrul. Aplicaţii Exemple: 39. Calculaţi masa de NaCl necesară pentru a prepara 200 g soluţie 10%. 40. Calculaţi masa de acid sulfuric necesară pentru a prepara 0,5 L soluţie 2 mol L-1. AS=32; AH=1; AO=16. • Alte aplicaţii similare cu cele de la seminar! 1.

2.

41.

42.

Configuraţii electronice: - se da Z între 15-26. Enumeraţi elementele din grupa 1, 2, 17,18.

Structura examenului parţial • 1 subiect mare; • 3 întrebari (răspuns scurt); • 1 aplicaţie (probleme din capitolul “Soluţii”).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful