PARSIC tr.

11Notlar:bu tanımlamada sözü geçen tüm ürün isimleri firmaların kendi markalarıdır. Son güncelleme:30,09,2002

1

Introduction-Tanışma Objects-Nesneler 1st.program-İlk programlama Creating objects-Nesneleri Oluşturmak Connections-Bağlantılar Connecting Pin’s-tümdevrenin ayak bağlantıları Deleting Objects-Nesneleri Silmek Microcontroller Objects- Mikrokontrolör seçme Moving Objects-Nesneleri hareket ettirmek Names-İsimler Parsic settings-Parsic Ayarları Project settings-Proje Ayarları RAM ve ROM Similation-Projeyi çalıştırma

2

Amaçlar(nesneler?) AND(VE) Kapısı Aritmetik/işlemler Bit ve byte gönderici(bit(binary digit):en küçük haber birimi, byte:bit grubu) Call-Arama(çağrı) Sayaç Sayaç(yukarı-aşağı) Karşılaştırmalar Delay-Erteleme Veri kaynağı EEProm GND ve VCC İnclude-İÇERİK(?) veya dahil İnverter-Tersine çevirici Impulse input-Empülsiyon girişi(kısa elektrik sinyali) Impulse output-Empülsiyon çıkışı Label-Etiket LCD-tanımlama(tanımlayıcı) modüle bağlantısı LCD-gösterim modül metinleri veya değişken(limit) Limit Mono Flop-Tek vuruş(düşüş) Multiplexer-Çoklandırıcı/çoğullandırıcı(pek çok elektrik sinyalini tek bir bağlantı ile gönderebilen ekipman) OR(VEYA) kapısı One Shot-Kısa darbe/ani darbe/tek vuruş RS Filip Filop-RS baskülü/fırfırı veya tahtaravelli-iniş çıkış Shiftregister- Kaydırmalı kaydedici-Kaydırma cetveli Schmitt tetiği/tetikleyicisi Sleep Mode-Uyku modu Tablo/çizelge Zamanlayıcı UART(arayüz serisi) UART verisi

Uart=Asenkron alıcı verici

Baud Rate:Seri iletişimde hız baud veya bps (bit Per second saniyedeki bit sayısı) ile ifade edilir. Parity:Asenkron seri iletişimde gönderilen/alınan byte’lerın eşitliğine Parity denir.Parity biti:Eşit bit

3

OR Gate:VEYA(OR) Kapısı (VE kapısına da bakınız) OR kapısı 16’ya kadar girişe sahiptir.tüm girişler ve çıkış tersine çevrilebilir. Tek bir girişte çıkış otomatik olarak ters çevrilir =>inverter(inverter (ters çevirici)bölümüne bakınız) Name:İsim/isimlendirme Kapının ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak tahsis eder/ yerleştirir. AND Gate:VE(AND) Kapısı (OR kapısına da bakınız) VE kapısı 16’ya kadar girişe sahiptir.tüm girişler ve çıkış tersine çevrilebilir. Tek bir girişte çıkış otomatik olarak ters çevrilir =>inverter(inverter (ters çevirici)bölümüne bakınız) İsim/isimlendirme Kapının ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak tahsis eder/ yerleştirir.

4

ARİTMETİK(4 işlem) Tüm aritmetik fonksiyonlar belirtisiz çalışır. İlk operand/işlem üstte bulunur. Aşağıdaki işlemler yapılabilir.

+ toplama - çıkartma x çarpma : bölme

Daha başka işlem seçilebilir ve bu hesaplama 8 veya 16 bit ile gerçekleşir. Muhtemel taşmalar(8-16 üzeri) ihmal edilir. Örnek:16x16 işlemi genellikle 256 ile sonuçlanır. 8 bit çözümünde sonuç 8 bite azaltılır/düşürülür. Sonuç sıfırdır. Sıfıra bölündüğünde,sonuç 255(8 bit)veya 65535 dir(16 bit)

5

Fonksiyon Byte _>Bit Giriş değişkeninin/değişken girdinin kesin bitleri çıktıların tek bitlerine gönderilebilir/transfer edilebilir.Bit and Byte-Dispatcher/Bit ve Byte Gönderici Fonksiyon bit _>byte: Kesin belirli bitler değişken çıkışa/çıkış değişkenine gönderilir/transfer edilir. Girdilerin/girişlerin baştanbaşa/tamamen doldurulmasına gerek yoktur. İşgal edilmeyen girişler/girdiler için kaynak metni yaratılmaz/oluşturulmaz.... OUT0 OUT1 OUT15 = = ..... = input Bit 0 input Bit 1 input Bit 15 6 . Output Bit 0 = IN 0 Output Bit 1 = IN 1 Output Bit 2 = IN 2 .çıktıdaki değişken 16 bit değişkendir. Output Bit 15 = IN 15 Notlar: Girişlerin/girdilerin sayısı/rakamı 8 den büyükse/çoksa ...

Çıktıların baştanbaşa/tamamen doldurulmasına gerek yoktur. Biçim 8 bit 16 bit çıktı/çıkış 8 bit bir değişkendir çıktı/çıkış 16 bit bir değişkendir. Çizelgeler/tablolar IN girişindeki/girdideki değişkenlerin içeriği tablodaki girişin indeksi/fihristidir. Call or Subroutines-Alt rutinleri çağır-Çağrı /istek veya altyazılımlar(komutlar) Çağrı objesi/nesnesi alt yazılımları ve çizelgeleri/tabloları istemeye /kullanıma koymaya yarar.girdideki değişken 16 bit değişkendir.Notlar :Çıktının sayısı/rakamı 8 den büyükse. İşgal edilmeyen çıktılar için kaynak metni oluşturulmaz. Bu biçim 16 bit tabloların/çizelgelerin girişinde kullanılmalıdır. 7 .

Öncelik/geçiş üstünlüğü Reset-girişine sahiptir.Counter/Sayaç/sayıcı/hesaplayıcı (aşağı-yukarı sayacına da bakınız) sayaç/sayıcı1 byte(lık) değişkendir ve bu yüzden 0’dan 255 kadar sayabilir/hesaplayabilir. İsim/isimlendirme Sayacın/sayıcının ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter) ve Parsic otomatik olorak tahsis eder/ yerleştirir. Kaynak metni sadece işaret/sinyal ismi bulunan çıktılar/çıkışlar için oluşturulur. Çıktılar (maksimum 8) çeşitli bitlerde/bitlere dağıtılabilir/bulunabilir. 8 . Tüm girdiler ve çıktılar tersine çevrilebilir.

Tüm girdi/giriş ve çıktılar/çıkışlar(QS hariç) tersine çevrilebilir. Öncelik/geçiş üstünlüğü Reset-girişine sahiptir.Conter (up and down)Sayıcı/sayaç/hesaplayıcı(yukarı-aşağı) ( sayaç’a da bakınız) Bu sayaç/sayıcı 1 veya 2 byte(lık) değişkendir ve böylece 0’dan 255’e kadar veya 0’dan 65535’e kadar sayabilir/hesaplayabilir. QS-çıkışı/ çıktısı kollektör/toplama çıkışı/çıktısıdır ve 8 veya 16 bit’li diğer obje ile direkt bağlanabilir. 9 .sayaç/sayıcı yukarı doğru sayar Yüksek seviyede.sayaç/sayıcı yukarı sayar. R/V girişi/girdisi ilerleme yönünü belirler Düşük seviyede. Çıktılar (maksimum 16) çeşitli bitlere /bitlerde dağıtılabilir / bulunabilir. İsim/isimlendirme Sayacın/sayıcının ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter) ve Parsic otomatik olorak tahsis eder/ yerleştirir. Notlar:kaynak metni sadece işaret/sinyal ismi bulunan çıktılar/çıkışlar için oluşturulur.

Aşağıdaki ihtimaller/olanaklar mevcuttur > >= = <= < <> daha büyük daha büyük veya eşit eşit daha az veya eşit daha az farklı Ayrıca değerlendirmenin/hesaplamanın 8 bit veya 16 bit çözümü ile yapma seçimini yapabilirsiniz. Aksi takdirde çevirici/toplayıcı/düzenleyici _HI kayıp/yok(?) ile biten değişken sebebi ile hata mesajı verebilir. Bilgi-diyalog’da(fare sağ tuşu)nasıl karşılaştıracağınızı ayarlayabilirsiniz. 16 bit’te kaynağın 16 bit değerler oluşturduğundan emin olmalısınız.Kıyaslama/karşılaştırma Kıyaslama Objesi ile değişkenler ve sabitler birbiri ile karşılaştırılabilir ve bitlere bağlı olarak yerleştirilebilir/koyulabilir/ayarlanabilir veya silinebilir.COMPARE. 1 . Çıktı /çıkış tersine çevrilebilir. Üst(A) değişkeni veya sabiti her zaman alt(B)değişkeni ile karşılaştırılabilir ve buna uygun olarak çıktı/çıkış 1 veya 0’ a ayarlanabilir/koyulabilir.

Mono Flop or Delay-Tek vuruş/düşüş(mono flop) veya erteleme/tehir (zamanlayıcıya da bakınız) Tek vuruş/düşüş Girdi/giriş tahsisi/yerleştirmesine bağlı olarak mono-flop(tek vuruş) bir pozitif veya negatif köşe yanında/tarafından/kadar bir tetiktir. Farenin sağına tıkladıktan sonra giriş iletişim kutusu görünür. 1 .

Zamanın işlemesinden sonra çıktı/çıkış Yüksek’e gelir/ yüksek elde edilir.byte CLK girişinde/girdisindeki negatif veya pozitif uç/köşenin tanınması için kullanılır. MF1_FD. Eğer zamanın işlemesinden önce girdi/giriş Yüksek’e gelirse/olursa . Eğer girdi/giriş zamanın işlemesinden önce Düşük’e getirilirse/ Düşük olursa zaman tekrar ayarlanacaktır. Örnek: Mono Flop’un adı: MF1 Aşagıdakiler de kullanılabilir: MF1_FD. 3. Zamanın işlemesinden sonra çıktı /çıkış Düşük’e gelir. PIC işlemcilerde kronik hafızanın yokluğu sebebiyle 2-7 bitler halen bu byte’ın diğer işaretleri/sinyalleri için kullanılabilir. 1..zaman tekrar ayarlanır/kurulur.12345- Milisaniyelerle veya bir değişken detayı ile vuruş/darbe/empülsiyon süresi.7 1 . Örnek: Değişkeni ZV1 girdiniz. İsim Tek vuruş/düşüş veya tehir/erteleme Tersine çevrilmiş girdi/giriş veya çıktı/çıkışlar fonksiyonu devralır/çalıştırır Takım(komple) Tehir Girdi/giriş Yüksek’e getirildiği zaman önceden belirlenmiş zaman işlemeye başlar..2 . Mono Flop vuruş /darbe / empülsiyon süresi (şu anda): 16x256=4096 kere=4096µS 4 MHz’de + program transmisyon(iletim) tehiri. Her Mono Flop RAM’de 3 Byte yer kaplar. Parça(kısmi) Tehir Girdi/giriş Yüksek’e ayarlandığı zaman çıktı/çıkış da Yüksek’e gelir/Yüksek olur. Bu (ZV1)bir sayacı/sayıcıyı tanımlar. 2. Bu sayaç/sayıcı şu anda 16 değerine sahip. Vuruş/darbe/empülsiyon süresi için 8 bit değişken belirlersen vuruş /darbe / empülsiyon süresi aşağıdaki gibi hesaplanır:  (değişkenlerin değeri(0-255)x256)+tüm programın program transmisyon(iletim) tehiri. Tekrar tetiklenebilir/başlatılabilir veya tetiklenemez/başlatılamaz. Eğer girdi/giriş Düşük’te olursa önceden belirlenmiş zaman işlemeye başlar. İsimlendirme Mono Flop’un ismi/isimlendirmesi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak tahsis eder/ yerleştirir.

Eğer 16 bit değişken zaman peryodu için belirlenirse .zaman peryodu aşağıdaki gibi hesaplanır: (değişkenlerin değeri(0-65535) x 2 x 256)+tüm programın program iletim tehiri 1 . Bu (ZV1)bir sayacı/sayıcıyı tanımlar. Farenin sağ tuşu ile isim ve zaman peryodu değiştirilebilir. Örnek: Değişken ZV1 tuşladınız. İsim /isimlendirme Zamanlama devresinin /ağının adı açık olmalıdır(maksimum 30 karakter) ve Parsic otomatik olarak tahsis eder/ yerleştirir.Timer-Zamanlayıcı (mono flop’a da bakınız) Zamanlayıcı . Şimdi bu sayaç/sayıcı 16 değerine sahiptir. Geçersiz bir zaman peryodu girilirse bir hata mesajı gelecektir.zaman peryodu aşağıdaki gibi belirlenir:  (değişkenlerin değeri(0-255) x 2 x 256)+tüm programın program transmisyon(iletim) tehiri.çıkışına/çıktısına belirli bir frekans dağıtır/verir. Eğer zaman peryodu için 8 bit değişken belirlenirse . Zamanlayıcının şu anki zaman peryodu: 16x2x256=8192 vuruş(?) =8192µS 4 MHz’de + program iletim tehiri.

2. Notlar: Sinyal/işaret ismine ‘S’ ile başlamaya izin verilmez.Data source_Veri kaynağı (isimlere de bakınız) veri kaynağı pek çok iş yapar: 1.analog/dijital (transducers Güç çeviriciler) transducerların(??)A/D ile PIC’de yerleştirilmesi/tahsisi. 1 .sabitlerin saptanması. 3. 16 bit 0-65535 arası sabitler için değerler dizisi. Farenin sağ tuşu ile öznel/keyfi/rasgele değeri veya ismi girebilirsiniz. 16 bit’te her zaman ‘_HI’ ile biten ikinci bir değişken oluşturulur. 8 bit 0-255 arası sabitler için değerler dizisi.program bölümleri için değişkenler sağlanması. Veri kaynağına bağlanan kablolar daima veri kaynağına sinyal ismi olarak verilen değeri belirler.

İletişim kutusundaki ismin ilk iki karakterini değiştirin. Parsic altında özel isimler S. Örnek: VE Kapısının ismi LG12 ‘dir.GPx ADCx sinyaller/işaretler için kullanılır. İlk karakter daima bir harf olmalıdır. Aşağıdaki isimler Mikroçip birleştirici/çevirici/düzenleyicinin komutlarıdır.Names-İsimler (Bağlantı Fişi’ne bakınız) Parsic genellikle objeler için otomatik olarak isim tahsis eder ve bunları numaralandırır. İsmi L1 olarak değiştirin. Parsic isimleri kabul eder . Rx... Şimdi isim Parsic tarafından değiştirilmeyecektir.fakat birleştirici/çevirici/düzenleyici hata mesajı verir. 1 . ADDLW ANDLW CALL CLRWDT GOTO IORLW MOVLW OPTION RETFIE RETLW RETURN SLEEP TRIS SUBLW XORLW ADDWF ANDWF CLRF CLRW COMF DECF DECFSZ INCF INCFSZ IORWF MOVF MOVWF NOP RLF RRF SUBWF SWAPF XORWF BCF BSF BTFSC BTFSS Not: çevirici/düzenleyici(assembler)’nin kesin komutlarını Mikroçip’in MPASM “hızlı referans rehberi”nden bulunabilir. ‘x’in 0 ve 7 arası bir sayı olduğu analog girdi/giriş için kullanılır. Bununla birlikte özel durumlarda tam bir belirleyici istenebilir. İsim için maksimum 30 karaktere izin verilir. PIC’nin girdi/giriş ve çıktı/çıkışlarını tahsis için kullanılır. Sol aşağıdaki objenin içine farenin sağ tuşu ile tıklayınız.

Korumak istediğiniz değişkenlerin tümü sağ listeye taşınmalıdır. EEProm objesi ile iç veya dış EE içindeki değişkenlerin içeriğini korumak mümkündür. Reset’den sonra belirtilen değişkenler otomatik olarak tekrar beslenir. Not: “yeni” yanmış/yakılmış PIC ile ilk başlangıçta. Internal EE:İç EE Bu seçimde iç EEPROM kullanılır.EEPROM-Elektrikle silinebilir veya yazılabilir. O zaman ZV1 ve ZV1_HI değişkenleri soldaki listede gösterilir. İşlemdeki aksaklıktan kaçınmak için Sınırlayıcı(Limiter) kullanmak veya sağlama toplamı’nı (hesap kontrolü ??) aktive etmek zorundasınız. 1 . Bu. nesnenin girişinde/girdisinde her pozitif uçta/köşede meydana gelir. Örnek: 16 Bit ZV1 yukarı-aşağı sayacının rakamını/değerini korumak/kaydetmek istiyorsunuz. Seçimde mevcut değişkenlerin tümü soldaki listede gösterilir. EE sadece $FF değerlerini içerir(255). Her iki değişken de işaretlenmek ve sağdaki listeye taşınmak zorundadır. Not: 16 Bit değişkenin 2 Byte’dan oluştuğuna dikkat ediniz.

Yukarıda bahsedilen bu EE 112 bus’tur(anayol). GP. Bu bağlantı Açık-Kollektör tipidir. Sadece tanımlamanın Rx. olduğuna dikkat etmelisiniz.x.X değil. 2 tip zaten seçim listesinde ön tahsislidir/yerleştirilmiştir: 1.7=Mikrokontrolör PIC12CExxx’in EEPROM’u içn kullanılır. 2 tip zaten seçim listesinde ön tahsislidir/yerleştirilmiştir: 1. olduğundan emin olmalısınız. 2.x resp.GPIO.0 resp. Sadece tanımlamanın Rx. GP.EEINTF. GPIO.6=Mikrokontrolör PIC12CExxx’in EEPROM’u içn kullanılır. Bu bağlantı Açık-Kollektör tipidir. SCL 112-bus’un zaman/saat yoludur.6= Mikrokontrolör PIC16CExxx’in EEPROM’u içn kullanılır. Bununla birlikte diğer tüm bağlantıları da kullanabilirsiniz.GPIO.7= Mikrokontrolör PIC16CExxx’in EEPROM’u içn kullanılır.0 resp.x resp.x. PORTx. SDA 112-bus’un veri yoludur. 1 . GPIO.EEINTF. Bununla birlikte diğer tüm bağlantıları da kullanabilirsiniz.Parsic daha fazlasına izin verse de bir projede sadece bir dış EE-objesine izin verilmektedir(kullanılmalıdır) Not: CE tanımlamalı/türü tüm mikrokontrolörler üzerlerinde sabit bir harici/dış EEPROM (PIC12Cexxx. 2. PORTx. Her iki kontrol yolu/hattı SDA ve SDC tanımlamasına sahiptir.PIC16Cexxx)’a sahiptir.x değil.

1 . yazım süreci/işlemi tekrarlanır. Eğer eşleşmezse . Hesaplanan değerlerle eşleşmezse . EEPROM’un A0. 1 Byte’lık bir sağlama toplamı oluşturulur.sağ listede belirlenen tüm değişkenler 0 ile başlatılır.A1 ve A2 adres satırı tarafından belirlenir. Check after writing(Verify) Yazımdan sonra kontrol(teyit) Bir Byte’ın yazımından sonra . Not: fabrika/çıkış ayarı(default setting) 0’dır.Saving with checksum:Sağlama toplamı ile koruma/kayıt Eğer değerler EE’ye yazılırsa. GND ve Vcc GND ve Vcc objesi ile kullanılmayan girişleri/girdileri tanımlanmış/belirlenmiş bir seviye’ye koymak mümkündür. Eğer değerler bir reset’ten sonra seçilirse .bir kere daha okunur. Slave address:Köle adresi 24Cxx tipi EEPROM’da donanım adresini burada göstermelisiniz/belirtmelisiniz. sağlama toplamı kontrol edilir. Bu nesneye bağlanan iletimler GND her zaman düşük Vcc her zaman yüksek elde eder.

başlangıcın başına 2. fasılalı/kesmeli rutin içine 5. İÇERİK-dosyasının konabileceği 5 pozisyon vardır 1.aksi takdirde İÇERİK-dosyası ihmal edilecektir. başlangıcın sonuna 3. alt program Not: fasılalı/kesmeli rutin içine konulurken en az bir obje kullanılabilir olmalıdır. Fare sağ tuşu ile İÇERİK-dosyasının oluşturulan kaynak metni içinde hangi yere konacağını seçebilirsiniz. ana programın içine 4. 1 .İNCLUDE-İÇERİK/Dahil edilen İÇERİK-dosyaları alt yazılımları ve birleştirici/çevirici/düzenleyici dizilerini Parsic içine koyacaktır.

Impulse – Input-Empülsiyon-giriş/çıkış Empülsiyon (kısa elektrik sinyali) girişi ile dış empülsiyon uzunluğu 16 bit çözümü ile belirlenir.zaman/süre RBxTIME ve RBxTIME_HI isimli değişkenlerde kaydedilir. Bu 1 mikrosaniyenin (20 MHz->200 nanosaniye(1/1000)) 4MHz duyarlılığında çözümüne/çözmesine karşılıktır. Zaman ölçümü pozitif uç/köşe ile başlar. 2 . Ölçülecek empülsiyonun uzunluğu 50 ve 65500 arsında olmalıdır. Ayrıca PORTB registerına (RB.. Bilgi-dialog’da ölçümün pozitif veya negatif uçta/köşede yapılacağını ayarlayabilirsiniz. Negatif ucun/köşenin ortaya çıkmasından sonra .7). 1. Bunun için Parsic PORTB değişim kesmesi/kesme değişimini kullanır(RB4.kullanılan zamanlayıcıların ve mono-flopların sayısı Not: çok zamanlayıcı objesi veya mono-floplar hassasiyeti/kesinliği azaltır.saat/süre sıklığı/frekansı 2.X)yapılacak girişlerden kaçınılmalıdır. Zaman iç saat/zaman frekansının yardımı ile belirlenir. Hassasiyet/kesinlik pekçok faktöre bağlıdır. Notlar: Bu obje tüm mikrokontrolörler tarafından desteklenmez.

Eğer EN-girişi/girdisi Yüksek ise(tersine çevrilmemiş) sadece bir empülsiyon oluşturulur. 2 . Hassaslığa/kesinliğe ulaşmak için. Bu 1 mikrosaniyenin (20 MHz=200 nanosaniye(1/1000)) 4MHz duyarlılığında(quartz) çözümüne/çözmesine karşılıktır. Değer 0 ve 1023 arası olmalıdır. Çıktı/çıkış sabit/devamlı bir çıkış frekansı oluşturur(yaklaşık 4MHz frekansında 4KHz). kalan program sonuç/çıkış süresince durdurulur.Empülsiyon-çıkışı/çıktısı. Empülsiyon-boşluk /ara ilişkisi değiştirilebilir.PWM PWM=Darbe genişlikli modülasyon (10BİT) Empülsiyon-çıkışı/çıktısı Empülsiyon-çıkış/çıktı ile empülsiyonlar 16 bit hassaslığı/kesinliği ile oluşturulabilir. Bu modülü analog gerilimler oluşturmak için kullanabilirsiniz.Impulse Output PWM. CF-giriş/girdisindeki her bir pozitif uçta/köşede üst/daha yüksek giriş/girdideki değer görev-çevrim registerına yazılır. Zaman/süreye iç saat/zaman sıklığı/frekansı ile karar verilir. PWM Bu obje PWM donanımını kullanır ve bu yüzden tüm PIClerde mevcut değildir. Dağıtılan/gönderilen empülsiyonun uzunluğu 50 ve 65500 arası olmalıdır.

etiket kaynak mı. Farenin sağ tuşu ile ayarlar için iletişim kutusuna ulaşabilirsiniz.3) değiştirirseniz bu “dizi”nin tüm işaretleri/sinyalleri yeniden adlandırılır. Tekrar isimlendirme Eğer bir kaynak etiketi yeniden adlandırılırsa.hedef mi? 2. Parsic açık bir isim sağlar.LABEL-Etiket/küme adı Etiketler/küme adları aynı sinyal/işaret isimlerinin farklı fonksiyon planları üzerinde bağlantısı için gereklidir.hedef etiketleri de dahil tüm isimler değiştirilir. Parsic aynı ismin varolup olmadığını kontrol etmeyecektir. Eğer bir hedef etiketi yeniden adlandırılırsa . 2 .ismi değiştirme Parsic tarafından verilen ismi eski haline getirmek için “P:X” basmanız yeterlidir. Şunları seçebilirsiniz: 1. Önemli kaynak etiketin farklı bir ismi olmasına dikkat edin.7->M2.kaynak etiketini hedef etiketine atama 3. Kaynak ve hedef etiketi tarafından bağlanan işaretlerin/sinyallerin isimlerini (örn:SO.hiç birşey olmaz. Bu ismi değiştirmeniz mümkündür.

Pek çok LCD modül paralel bağlanabilir.Rx.. 2 ..Rx..5.. Küçük PIClerde de yeterli giriş ve çıkış elde etmek için .Parsic 11 kontrol hattının sadece 6 sını kullanır.4 bitleri kullanılır.0.LCD module-define connections-LCD modülü-bağlantıları belirle Hitachi HD44780 temel alınarak tüm LCD modüller desteklenir. Connected to port (Rx):Port’a bağlantı(Rx) LCD modülün hangi çıkış portuna bağlı bulunduğunu yazın. Rx.7 bitleri ayrıca normal giriş ve çıkışlar için kullanılabilir. Aynı portu yazın örn:RB Sadece RX.

x1= yaklaşık 50µ saniye tehir x2= yaklaşık 100µ saniye tehir x3= yaklaşık 150µ saniye tehir 2 . Process delay:İşlem/süreç tehiri/gecikmesi Parsic sonraki karaktere kadar yaklaşık 50µ saniye bekler. Characters Per line:Her bir hattın karakterleri Bir hatta kaç karakter uyduğunu belirleyin. Düşük bir yayılımda mikrokontrolörün sonraki karakterin transferi için ne kadar bekleyeceğini belirleyebilirsin. Bu olursa okunabilir karakterler veya yanlış pozisyondaki karakter görünmez. Bazı LCD modüllerin veri kağıtlarında(teknik özellik kılavuzu) belirtildiğinden daha yavaş olması mümkündür. Normal değerler 8-40 arasıdır.5 Lines:Hatlar/kablolar LCD modülün kaç hattı varsa bağlayın. Normal değerler 1-4 arasıdır.2 LCD modül ile bağlantı diyagramı Release output (E): Ayırma çıkışı (E) Bu bağlantı eğer karakterler gönderilirse gösterimi aktive edecektir. Herbir LCD modülü kendi ayırma çıkışına ihtiyaç duyar örn:RB.

GND’ ye bağlanmalı Herhangi bir fiş Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılmaz Rx.2 Rx.3 2 .Connection assignment:Bağlantı tayini LCD-fişi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 fonksiyon GND Vcc VQ RS R/W E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 PIC GND Vcc Poti Rx.1 Rx.4 Kullanılmaz.0 Rx.

Sol üst köşe 0=X ve Y=0 pozisyonuna sahiptir. Eğer 16 bit değişkense 5 rakamlı desimal/ondalık değer gösterilecektir. Burada değeri bildirilen sinyal/işaret bağlanır. Değerler şeklinde yazılanların sabit veya değişken olmasına izin verilir(8-bit).desimal/ondalık gösterimi Eğer 8 bit değişkense 3 rakamlı desimal/ondalık değer gösterilecektir. Örnekler: ß= #$E2# veya #226# veya #226. Liste eğer mevcut bir LCD modül yoksa boş olacaktır. Özel işaretler ve değişmiş ünlüler direkt karakter kodu olarak girilmelidir. Önde sıfırlar seçebilirsiniz(?) sıfırlar gösterilir veya yerlerine boşluklar gösterilir. Position-Pozisyon Yollanan verinin görüneceği pozisyonda yazın. Gösterimdeki sıralama/sıra her zaman tam/aynı hizada sağdır. Bununla birlikte . görüntüyü silme komutu oluşturulacaktır. CFgirişindeki her uçta/köşede. Eğer kesin uzunluk belirlenirse çıkış ayarlanan uzunlukla sınırlanır.benzetimde gösterilen bir işareti belirlemek mümkündür. Kaynak metninin oluşturulması için bu işaretin önemi yoktur.LCD module-display text or variable-LCD modül-gösterim metni veya değişkeni Bu obje ile metinler veya değişken bir LCD modülü üzerine gönderilebilir. ä# ö= #$EF# veya #239# HD44780A00 harf takımına/kaynağına bakınız HD44780A02 harf takımına/kaynağına bakınız Display variable-Gösterim değişkeni Fonksiyon planında objede ek bir bağlantı gösterilir. Benzetimde bir karakter kodu yerine “#” görünecektir. Output to-e çıkış bu liste dışında metnin veya değişkenin gösterileceği bir LCD modül seçin. Display text-Gösterim metni Alt hazırlama alanında gösterilecek metni girin. 2 .metin veya değişken önceden belirlenen pozisyonda gösterilir. Display desimal-Gösterim desimalı/ondalığı. ß# ä= #$E1# veya #225# veya #$E1. Hazırlama alanını boş bırakırsanız.

Örn: 2: uzunluk ile örnek giriş/girdideki değişken 123 içeriyorsa.sadece 23 gösterilir. Display Hexedesimal-Gösterim heksadesimalı(onaltılı) –heksadesimal gösterimi Eğer 8 bit değişkense 2 rakamlı heksadesimal değeri gösterilir Eğer 16 bit değişkense 4 rakamlı heksadesimal değeri gösterilir Display binary-İkili(1 ve 0) gösterim Eğer 8 bit değişkense 8 rakam ikili değeri gösterilir Eğer 16 bit değişkense 16 rakam ikili değeri gösterilir Önde sıfırlar seçerseniz. sıfırlar gösterilir veya yerlerine boşluklar gösterilir. ayarlanan uzunluk 3’den(8 bit değişken) veya 5’den(16 bit değişken) büyükse uzunluk ihmal edilir. 2 .

16 bit girdi/girişe 16 bit değişken olarak işlem yapılır. 2 .Limiter-Sınırlayıcı Sınırlayıcı girdi/giriş değişkenlerinin içeriğini üst ve alt limit ile kontrol eder. Eğer onlara bir şey bağlanmazsa Parsic bu çıktı /çıkışlar için kaynak metni oluşturmaz Type:Biçim 8 bit girdi/girişe 8 bit değişken olarak işlem yapılır.üst çıkış/çıktı koyulur Eğer alt limitin altına düşülürse. Eğer girdi/giriş üst limitten büyük olursa çıktı/çıkış üst limite eşit olur Eğer girdi/giriş alt limitten küçük olursa çıktı/çıkış alt limite eşit olur Aksi takdirde: çıktı/çıkış= girdi/giriş üst ve alt limitler için sabitler ve/veya değişkenlere izin verilir Error outputs:Hata çıktı/çıkışları Sınırlayıcının 2 hata çıkışı/çıktısı vardır Eğer üst limit aşılırsa. Eğer değişken olarak belirlenirse bu alt ve üst limite de uygulanır.alt çıkış/çıktı koyulur Bu çıkışların/çıktıların kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer değişken olarak belirlenirse bu alt ve üst limite de uygulanır.

.hiçbirşey olmaz. Girişler. Girişler sabit olabilir(0-255) seçim-giriş 0 1 2 çıkış IN0 IN1 IN2 ve benzeri.. 2 . not: seçimdeki değer çıkışların sayısından büyük olursa..hiçbirşey olmaz.The multiplexer-Çoklandırıcı/çoğullandırıcı(multiplexer) n’den 1’e fonksiyon bu fonksiyonda çoklandırıcının 2-8 arası girişi/girdisi vardır. 1’den n’e fonksiyon bu fonksiyonda çoklandırıcının 2-8 arası çıkışı/çıktısı vardır. Çıkışlar.seçim ve çıkış/çıktı 8 bit genişliğindedir(Byte). İsim/isimlendirme Multiplexer’in ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter) ve Parsic tarafından otomatik olarak atanır. not: seçimdeki değer girişlerin sayısından büyük olursa.seçim ve giriş/girdi 8 bit genişliğindedir(Byte). seçim-giriş 0 1 2 çıkış OUT0 OUT1 OUT2 ve benzeri..

3 .RS-Flip-Flop Condition for setting-Ayar için durum/şart S=yüksek R=düşük Condition for Raset-Reset için durum/şart R=yüksek S=yüksek veya düşük Tersine çevrilmiş giriş/girdiler veya çıktı/çıkışlar fonksiyonu teslim eder Name-İsim/isimlendirme RS-Flip-Flop’un ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak atar.

Girdi/giriş ve çıktı/çıkış tersine çevrilebilir.One Shot-Tek vuruş/düşüş Bu obje bir program geçişi/izni için empülsiyon oluşturur. Fonksiyon Girişteki/girdideki her pozitif uçta/köşede cıkış/çıkış ayarlanır/yerleştirilir Girişin/girdinin durumundan bagımsız olarak.çıktı/çıkış sonraki işlemde/süreçte tekrar ayarlanır/yerleştirilir(bir program geçişinden/izninden sonra). 3 .

3 . Çıkış/çıktının fonksiyonunu tersine çevirmek mümkündür.Schmitt –Trigger/Schmitt-Tetiği Ayara bağlı olarak giriş/girdiler 8 veya 16 bit ile çalışır. Fonksiyon Ölçülecek işaret/sinyal IN girdisi/girişi üzerinde verilir. HY girişi/girdisi histerezis(gecikme/kesiklik ?)’i belirler. SP girişi/girdisi üst anahtarlama/değiştirme noktasını belirler. Alt anahtarlama/değiştirme noktası SP’den HY girişinin/girdisinin çıkartılmasıyla hesaplanır. SP ve HY için girdi/giriş şunları uygular: Değerler sabit veya değişken olabilir. İsim/isimlendirme Schmitt-tetiğinin ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak atar. Histerezis hiçbir zaman anahtarlama/değiştirme noktasından büyük olamaz. Örnek: SP:100 (SP=Çıktı/Çıkış) HY:20 (HY=Gecikme Kesiklik) Cıktı/çıkış 100 veya daha büyük ve (100-20)’den küçük değerlere ulaşır. IN girdisi/girişi değişken olmalıdır.

CLK girişindeki/girdisindeki her pozitif veya negatif empülsiyondaki (. Çıktı/çıkış(maksimum 8)çeşitli bitlere gönderilebilir. İsim/isimlendirme Sayacın(yanlış yazılmış olabilir) ismi açık olmalıdır(maksimum 30 karakter)ve Parsic otomatik olarak atar. Öncelik Reset-girişine/girdisine sahiptir.) 0 bitteki veri başlangıcı/başlatımı kaydırma cetveline bırakılır.Shiftregister-Kaydırmalı Kaydedici-Kaydırma cetveli Her kaydırma cetveli 1 byte genişliğinde bir değişkendir. 3 . Tüm girdi/giriş ve çıktı/çıkışlar tersine çevrilebilir. Sadece sinyal/işaret ismi olan çıktı/çıkışlar için kaynak metni oluşturulur.

<görüntü> altında ne seçtiğinizden bağımsız olarak değerleri girerken farklı formatlarda seçim yapabilirsiniz. Decimal Heksadesimal 0-9 arası tüm sayılar kullanılabilir önünde $ bulunan 0-9 arası sayılar ve A-F arası kullanılabilir. Biçim 8-bit 16-bit bölgedeki değerler 0. Tabloya girişler genellikle ÇAĞRI objesi vasıtasıyla yapılır.Table-Tablo/cetvel Tablo ROM’daki sabit/düzenlenmiş değerleri dosyalama işini yapar.yüksek byte dizisinde dosyalanır.. Tablo ROM’da altyazılım olarak oluşturulur.tabloya açık bir isim verin 3. Tablonun uzunluğu 1 ve 128 arasında olabilir.uzunluğu belirleyin 4. bölgedeki değerler 0.. Sağ kaydırma çubuğu ile kalan değerlere ulaşırsın. Sayım daima 0 ile başlar. 3 .255 tabloda/cetvelde dosyalanır.tablo objesi üzerinde fareyi sağa tıklayın 2.. Değer tablodaki düşük byte.65535 tabloda/cetvelde dosyalanır.. Processing table:Tabloyu işletmek 1. Tablonun uzunluğu 1 ve 256 arasında olabilir.değerleri girin.

Save:Koruma/kayıt Tablonun içeriği ASC formatında kaydedilir. Load:Yükleme Tablonun içeriği bir ASC dosyasından çıkarılır. Boş satırlar ihmal edilir. Bir değerin bir satırda olması gerekmektedir.Binary-İkili ASC önünde % bulunan 0 ve 1 sayıları kullanılabilir. Herbir satıra bir değer yazılır. High-order sıfırlar atılabilir. Aplication examples:Yazılım/uygulama örnekleri 7 dilimli/parçalı dekoder (kod çözücü) Analog değerlerin düzleştirilmesi/lineerleştirilmesi 3 . Biçim 8 bit ise daha yüksek değerler 8 bit’e indirgenir. önünde ‘ bulunan rastgele bir ASC karakteri kullanılabilir.

RB4. RB7’deki seviyenin düzeltilmesi Eğer IN-girdi/girişi yüksek seviyede kalırsa.program durdurulur ve osilatör(salınım ünitesi) kapatılır. Normal fonksiyonu eski durumuna getirmek için 2 ihtimal mevcuttur 1. 3 . Eğer IN-girdi/giriş hatları yüksek seviyede ise uyku modu aktive edilir.Sleep Mode-Uyku modu Bu obje ile mikrokontrolörü uyku moduna taşımak mümkündür.bu fonksiyon henüz 12C(E)XXX Mikrokontrolör tipi için uygulamaya konmamıştır. Reductions.. 2.program öncekini geçer ve uyku modu tekrar aktive edilir.RBO-girişindeki bir pozitif uç/köşe 2./İndirgemeler.bu fonksiyonu kullanmak için Watch-Dog(gözetçi) Zamanlayıcısının aktif olmaması gerekir. RB5. 1. RB6 .. O bir süre sonra reset’i başlatacaktır.

eşitşiz. Tüm mikrokontrolörler üzerlerinde UART’ye sahip değildir. Baud oranı/Hız oranı yada iletim oranı Hangi veri iletim hızının yer alacağını belirleyin. Format daima 8N1’dir.BRGH=1 SPRG= (400000/16)/19200-1 SPRG= 250000/19200-1 SPRG= 13. Bu değerler 4MHz dış saat/zaman frekansına denk gelir. dış saat frekansı=4MHz .1 dur/durdurma bit’i) Self-defined:Kendi-belirleme Eğer uygun bir baud oranı mevcut değilse. Eğer BRGH=0 ise baud oranının hesaplanması için formül şöyledir: X= SPBRG için değer(baud oranı konsey(council)üreteci 0-255 arasında olmalıdır) Fosc= dış saat/zaman frekansı(4 MHz tipi) Baud oranı= Fosc/(64(X+1)) veya : (Fosc/64)/baud oranı-1 Eğer BRGH=1 ise baud oranının hesaplanması için formül şöyledir: Baud oranı= Fosc/(16(X+1)) veya : (Fosc/16)/baud oranı-1 Örnek: Baud oranı 19200.kendiniz donanım başlangıcı için değer belirleyebilirsiniz.0208-1 SPRG= ~12 SPRG’de değeri 12 girmelisiniz.(8-bit veri.eğer UART’siz bir PIC kullanıyorsanız hata mesajı alırsınız.UART=Asenkron alıcı/verici Ayrıca UART-veri’ye bakınız Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Evrensel Asenkron(zaman uyumsuz) Alıcı Verici) Bu obje ile seri arayüzün ayarlarını belirlersiniz. 3 .

Bağlantı örneği RS232 Bağlantı örneği RS485 3 .

Bu çıktı/çıkış genellikle düşük seviyede bulunur(alma).Tx-fişi Verinin hangi Fiş’e gönderileceğini belirlemelisiniz. Eğer veri transfer edilecekse. Bu herhangi bir objenin veri alıp almayacağını göz önünde bulundurmaksızın olur/meydana gelir.7 tipi) Dır-Pin(only at Half-Duplex):DIR-Fişi(sadece Yarı-Çiftte) Eğer RS485 arayüzü kullanılacaksa bu bağlantı veri yönüne döner.6 tipi) Rx-fişi Burada verinin hangi fişlerde besleneceğini söylemelisiniz. Eğer UART donanımı kullanıyorsanız bağlantı bellidir(RC.bu çıkış gönderinin sonuna kadar yüksek seviyeye(gönderi)ayarlanır. 3 . Eğer UART donanımı kullanıyorsanız bağlantı bellidir(RC. Aktif çıkışların(UART-Veri-Objesi) yardımı ile bu süreci/işlemi etkileyebilirsiniz.

CS= CS+2.byte 4. Reception only:Sadece alma: Alınan sağlama toplamı içeride hesaplanmış sağlama toplamı ile karşılaştırılır. Sağ listede : ZV5 (bir 232($E8)=düşük byte içerir) ZV5_HI (bir 3 =yüksek byte içerir) (3x256+232=1000) CS= 170+232+3=405= alt 8-bit’e indirgenir=149 Şu Byte dizileri transfer edilir: <232><3><149> 4 . byte 3.CS= CS+1.vb örnek: 16 Bit sayacın değeri 1000.CS= 170 (HEX=$AA) 2.With checksum:Sağlama toplamı(checksum) ile Aktive edilmiş 1 Byte’lık bir sağlama toplamı daima gönderilen verinin sonuna iliştirilir. Sadece eşleşme halinde giriş arabellek verisi sağ listede belirlediğiniz değişkenlere transfer edilir. Sağlama toplamı aşağıdaki gibi hesaplanır(CS=checksum) 1.

Aktif-çıktı/çıkış(ACT) Her iki fonksiyon için şunları uygular: Transferring:Gönderme ACT-çıkışı. veri doğru biçimde alınana veya bir hata ortaya çıkana kadar yüksek seviyede kalır 4 . veri transfer edilene kadar yüksek seviyede kalır Receiving:Alma ACT-çıkışı.UART veri Asenkron veri alıcı/verici UART’ ye de bakınız Bu obje ile seri arayüz hakkında veri alınır veya gönderilir.

Diğer uçlar/köşeler gönderi bitene kadar hiçbir öneme sahip değildir. Not: veri veya checksum(aktif ise) alımı sırasında hata oluşursa alım durdurulur ve ACT-çıkışı düşük seviyeye gelir. Mümkün kılma-girişindeki pozitif bir uçta.giriş arabelleği alma için başlatılır ve yetkili kılınır. Function –receive:Alma fonksiyonu Belirlenen tüm değişkenler sol listede gösterilir(RAM’de). Tüm değişkenleri alınmış veriyi alacak sağ listeye kaydırın. Mümkün kılma-girişindeki pozitif bir uçta/köşede çıkış arabelleği belli değişkenlerle (+checksum) doldurulur ve gönderi için yetkilidir.Notlar: Bu çıkışın/çıktının yardımı ile her iki nesnenin gönderilen veriyi aynı zamanda almasını engelleyebilirsiniz. Parsic bu çıkışı veri akışını kontrol etmek için kullanır. Bu fonksiyonu kullanmak istemeseniz bile en az bir ara bağlantı yapılmalıdır. Diğer uçlar/köşelerin alım bitene kadar hiçbir önemi yoktur. 4 . Function-transfer:Gönderme fonksiyonu Oluşturulan tüm değişkenler sol listede gösterilir(RAM’de) Sağ listeye transfer olacak tüm değişkenleri kaydırın. Sağ listede arka arkaya gelme iletide de arka arkaya gelmeyi sağlar. Sadece sağ listede belirtilen veriler alınacaktır(her bir sıra 1 Byte’dır).

Parsic’ le programlamak için PIC programlama deneyimine sahip olmanız gerekmez .LP) 4 .Introduction: tanışma veya giriş PIC-Mikrokontrolör karmaşık bağlantıları minimuma indirme konusunda çok başarılıdır.XT. Fakat böyle bir Mikrokontrolörün programlanması gerekir. Parsic’ i kullanırken ne bilmeniz gerekiyor 1. Biz normal bir elektronik teknisyeninin kullanabileceği Parsic’ i geliştirdik.osilatör tipi(RC..bugün bir PICMikrokontrolör birkaç dış eleman ile yeterli gelmektedir. temel dijital elektronik bilgisine sahip olmanız yeterlidir.HS.bu öncelikle aşağıdaki engellerin aşılması gerektiği anlamına gelmektedir: 1.Birleştirici komutları öğrenmek Daha önce böyle “küçük şeylerle” uğraşmak zorunda kalmamış birisi düzenleyici programlama ümidini en sonunda yitirecektir.Verikağıtlarını(teknik özellik kılavuzu) incelemek 2.zaman/saat frekansı 3. Daha alışılmadık şeyler programlanacak -Sorun değil! Parsic İÇERİK dosyalarına eklemek üzere talep edilen fonksiyonlara sahiptir.Belki C dili ile uğraşmak/halletmek 3.hangi mikrokontrolörü kullanmak istiyorum 2. Geçmişte yoğun bağlantılar için euro-bordlar gerekli iken.

hex] tıklayın 5.Node(kavşak/düğüm) özelliklerini tıklayın 6.lütfen şimdi yükleyin.The first program:İlk program Not: dosya>oluştur üzerine çevrilmiş/taşınmış bir proje dosyanız varsa.ASM adı altındadır.şimdi kaynak metin EXAMPLE1. Programlama süreci aşağıdaki gibidir: 1. Seçenek 1 1.bölüm>proje dosyaları örnek1[. Gelişim sistemi Picstart-Plus’ı satın aldınız.kaynak metnini yazma veya düzeltme (*.program yakma (çalıştırma) (sadece birkaç saniyede) 5.(PROJEKTNAME.PRJ adlı yeni bir proje dosyası açın.fakat UV ateş siliciye sahip olmanıza da gerek yok.proje->yeni proje altında EXAMPLE1. Bu mikrokontrolör A/D güç çeviricisine sahip değildir.Parsic MPLAB için otomatik olarak bir proje dosyası oluşturur. Siz sadece bu dosyayı açmalısınız ”proje>aç” Parsic’ in fonksiyon projesinin mikrokontrolörün içine nasıl girdiğinin kısa formu.HEX) 4.gelişim modu->değiştir/değişiklik tıklayın 3.MPSAM veya MPASMWIN ile nakletme/dönüştürme (*. Parsic’i MPLAB directory’e kopyalayın (C:\MPLAB) Parsic’i başlatın ve EXAMPLE1..Parsic ile kaynak metni oluşturma veya 2. Bir PIC16C84-04 eklenmiştir.test Eğer henüz MIKROCHIP’in MPLAB’ını yüklemediyseniz.PIC. Daha yeni PIC16F84 1000 kereye kadar programlanabilir. MPLAB’ı başlatın.00 versiyonu veya daha üstü.ASM) 3. yükleyin >dosya>kaynak metin altına save edin.mikrokontrolörü 16C84 veya 16F84’e ve MPLAB-SIM similatörüne taşıyın 4. MPLABTTM 5. Yapı(build)’yı da kullanabilirsiniz. PIC16C84-04 en az 100 kere programlanabilir. 2.PJT). Kaynak metni buraya save edilir ve bundan sonra MPASM’dan bile nakledilir/dönüştürülür..iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları seçin 4 .

PIC16C84 veyaPIC16F84 seçin 5.HEX dosyasını seçin 7. Node (kavşak) ekle’yi tıklayın 8. 4 . Seçenek 2 1. dosya üzerindeki ana menü>hafızaya yükle ‘yi tıkla 6. MPLAB’ın fonksiyonları çok geniştir ve burada anlatılamaz. Parsic tarafından save edilen derleyici (assembler)dosyasını seçin 9.Seçenekler Tanımlama Belirleme Hex Formatı Hata Dosyası Liste Dosyası Çapraz referans dosyası Uyarı düzeyi Durum hassasiyeti Makro genişleme Default radix Tab boyutu Veri On INHX8M On On On tümü on On HEX on INHX8S Off Off Off Uyarı+hata Off Off DEC INHX32 hata OCT 7. Daha kapsamlı projelerle uğraşmadan önce bir müddet kendinizi geliştiriniz. MPLAB’yi başlatın 3. MPASM(WIN) tarafından oluşturulan EXAMPLE1. Picstart-Plus>Enable Programmer(proglamlayıcı) tıklat 4. İletişim kutusunu kapatın 10. Parsic altında F10’a basınız(Parsic->F10) 2. F 10’a veya Proje->Proje Yap’a basın Not : bir İÇERİK (INCLUDE) kullanıyor ve değiştirdi iseniz nakli/değiştirmeyi STRG-F10 veya proje->oluştur ile sıkıştırın/zorlayın Picstart-Plus Plus>programlayıcıyı aktif kıl(enable)tıklatın PIC16C84 veya PIC16F84 ‘yı seçin Programı tıklayın MPLAB-SIM simülatörünü seçtiğiniz için programı tek adımlarla gerçekleştirebilirsiniz /tamamlayabilirsiniz Bunun için şimdi F8 veya F7’ye basmalısınız. Picstart-Plus iletişim kutusu içinde programı tıklayın Faydalı pencereler Pencere->özel fonksiyon register Pencere->izlemeyi durdur(?) Pencere->yeni izleme penceresi(kullanılan değişkenleri göstermek ve sürdürmek için) MPLAB’ın en önemli ayarlarını >seçenekler menü başlığı altında bulacaksınız.

bağlantı>bağlantı 3. Bağlantı noktaları /kavşaklar bağlantıların en önemli yeridir. Parsic her zaman yatay bir hatla/çizgi ile başlar.Creating objecs:Objeler oluşturmak Menü çubuğu üzerindeki herhangi bir sembol üzerine fareyi sola tıklayın. Signals:İşaretler/sinyaller Her bir bağlantı Parsic’ten otomatik bir sinyal ismi olur. Mavi bir çizgi/hat oluşur. Connections between obejects:Objeler arası bağlantılar Not: Bağlantılar her zaman obje girdi/giriş veya çıktı/çıkış’ta başlar. Aşağıdaki bağlantılar mümkündür: 1. Sonraki iletişim kutusuna “S” ile başlamayan bir sinyal ismi girin. Örnek: bit yönlendirmeli bağlantılar için :->SO. Fare sağ tuşu bu fonksiyonu iptal eder.girin 4 . Bu mavi çizgiyi fare ile taşıyabilirsiniz.çıkış>bağlantı(junction) 2. Eğer bağlantıya belirli bir isim vermek gerekli ise bağlantının öznel/keyfi bağlantı noktasına fare sağ tuşu ile tıklatın.3 byte ve kelime yönlendirmeli bağlantılar için:>S7 Cancellation of fixed signal names:Sinyal/işaret isimlerinin iptali For bit oriented connections:bit yönlendirmeli bağlantılar için: sinyal ismi için bir nokta(.<for byte and word oriented connections:byte ve kelime yönlendirmeli bağlantılar için: sinyal ismini silin veya bir ->S<.giriş>bağlantı Making connection:Bağlantı yapmak Obje bağlantısı üzerinde fare sol tuşunu tıklayın ve tutun.) girin ->. Shift tuşu ile yatay veya dikey seçimi yapabilirsiniz. Fareyi fonksiyon sayfası üzerine götürün ve objeyi yerleştirmek istediğiniz pozisyonu tıklayınız.

X veya GP. Parsic RX.7 çıkış programlı.RA3. Parsic altında A/D kanallarının tahsisi şöyledir: Fiş RA0 RA1 RA2 RA3 A-D Kanalı ADC0 ADC1 ADC2 ADC3 4 .3 giriniz. Sinyallerdeki gibi..durdurma/hizalama direnci içsel olarak programlanmış olabilir bir akım/akış kesme/devreden ayırmayı tetikleyebilir/başlatabilir The anologue inputs:Analog girişler Bir veri kaynağı al ve aktif pencere içine koy.7 RB0..RA1.RC6 vb. Not: Bir kere çıkış olan her zaman çıkıştır Kullanılmayan fişler giriş olarak başlatılır Special features:Özel nitelikler RA4 RB0.PORTB vb.X tanımlamalarını kullanır. Fiş RB3’ü VE-kapısının çıkışı ile bağlamak için VE-kapısının çıkışına fare sağ tuşu ile tıklamanız gerekmektedir.giriş ve çıkışların fonksiyonunu tersine çevir butonu üzerine tıklayarak tersine çevirebilirsiniz.. tanımlarını da bulacaksınız. gösterilir.Parsic PIC RB3’ü başlatma esnasında çıkış olarak programlayacaktır. Sonraki iletişim kutusunda ismi RB. prensipte PORTA. Veri kaynağı üzerine fare sağ tuşu ile tıkla ve değeri gir örn:ADC0.veri kaynağının çıkışından bağlantıları Schmitt tetiğine veya 8-bit girişli diğer objelere çekebilirsiniz. RB3’ü bir objenin üzerine yerleştirdiğiniz için.açık kollektör tipi(belki bir durdurma/hizalama direnci gerekebilir/istenebilir giriş programlı.. 4.RB7.Connecting Pin’s:Bağlantı fişleri(pin) İsimlere de bakın Mikrochip’in veri sayfalarında bağlantı fişleri RA0.

Deleting objects:Objeleri silmek Delete a single object:Tek bir obje silmek Shift tuşuna basın ve tutun Silinecek obje üzerine fare sol tuşu ile tıklayın Shift tuşunu bırakın Delete tuşuna basın Birden çok obje silmek Shift tuşuna basın ve tutun Boş bir alana fare sol tuşu ile tıklayın ve tutun Seçmek istediğiniz objelerin etrafına dikdörtgen çekin Fare tuşunu bırakın Shift tuşunu bırakın Delete tuşuna basın 4 .

sonra devreye girer.Microcontreller settings:Mikrokontrolör ayarları Menüden kullanmak istediğiniz mikrokontrolör’ü seçiniz Kullanmak istediğiniz işlemci tipini aktive ediniz Osilatör’ü seçin RC(dış) LP XT HS RC(iç) Saat/zaman frekansı Osilatörün çalışacağı Hz olarak girin Watch-Dog zamanlayıcısı /Bekçi köpeği Aktive edilirse. =saat/zaman sıklığı RC-kombinasyonu tarafından belirlenir =Düşük-Güç 0-200 KHz seramik saptırıcı/titreşimci(swinger)veya kuvarslar için =200 KHz-4 MHz seramik saptırıcı/titreşimci(swinger)veya kuvarslar için =4 MHz-20MHz seramik saptırıcı/titreşimci(swinger)veya kuvarslar için =iç RS osilatör.Parsic otomatik olarak WDT’i düzenli olarak resetleyen komutları girer.tüm PC lerde mevcut değil 4 . Eğer program takılırsa reset yaklaşık 18 ms.

500µ A’dir MCLR MCLR MCLR =MCLR .Güç açma/açma zamanlayıcısı Aktive edilirse. Brown-out-Detect:Olması gereken gerilimi bulana kadar raset te tut(pic16F84 5 voltta çalışır) Voltaj 4V’dan büyük olana kadar resetler. $70 ve $1EB. MCLR Vdd’ye iç/içeriden bağlı. Bu değer her zaman komut formunda ROM’un sonundadır. Bir resetten bu değer OSCCAL registerına yazılır ve mümkünse iç osilatörün 4 MHz ile işlemesini sağlar. ROM’un son 256 kelimesi kullanılmaz. Not: ilk programlamadan önce bu değerin PIC’den seçilmesi gerekmektedir.> normal reset-girişi =Griş.her bir fiş giriş olarak konfigüre edildiğinde RB0. 0 adresindeki NOP komutu 2.. Mikrokontrolör programla başlatılana kadar durumu korur. 3. Aksi takdirde bu değer PIC’nin silinmesinden sonra geriye döndürülemez biçimde kaybolur 5 .(PIC16F87x) 1.MCLR Fişi giriştir (örn:GP3). Aksi takdirde her bir girişten önce değişken(?) MPLAB-ICD Aktive edilirse aşağıdaki RAMve ROM bölgeleri MPLAB Incircuit-Debugger için boş bırakılır. Port-B pull up enable:Port-B durdurma/hizalama izni/ aşağı yukarı çekme izni Aktive edilirse.RB7’den iç durdurma/hizalama alır. MCLR Vcc’ye iç/içeriden bağlı(+) Optimize etmek(sadece çok RAM-bank’lı PICler) Aktif/aktive edilirse Parsic kesinlikle gerekli olan hafıza bankası değişimine komutlar iletir. iç RC-osilatörlü PIC’ler için ve pencere silerken önemlidir(JW tipleri) Girilmesi gereken bu değer PIC oluşturulması esnasında Mikrochip tarafından tahkik edilir. Daha yüksek değerler daha yüksek saat/zaman frekansı oluşturur. Voltajın yavaş yavaş yükselişi için faydalıdır.resetten sonra 72 ms. Kalibrasyon değeri Bu giriş..1 EF RAM adresleri Parsic tarafından kullanılmaz. Dezavantaj:ek elektrik tüketimi max.

Örnek PIC12CE519: MOVLW H’84’ komutu $3FF adresindedir. Not: bastırılabilir/söndürülebilir PIC tiplerinde(JW) bu Bit’i UV ışını ile/UV ışınlı bu Bit’i resetlemek mümkün değildir. Bağlantı noktalarını taşımak/hareket ettirmek için ayrıca <strg> veya <ctrl>tuşlarına basmalısınız. Farenin sol tuşuna basın ve tutup taşıyın. Bu program silinir fakat PIC programlanamaz Moving objects/Objeleri taşıma Tek bir objeyi taşıma Fareyi fare oku (şekle bakın) şekline dönüşene kadar obje üzerinde tutun. “84” yazmalı ve kalibrasyon değeri içine tuşlamalısınız Code Protected:Korunan kod Aktive edilirse programlandıktan sonra PIC seçilemez. Pek çok objeyi aynı anda taşıma Seçenek 1 Shift tuşuna basın ve basılı tutun Taşımak istediğiniz objeleri farenin sol tuşu ile seçiniz Seçilen objelerin çerçeve rengi kırmızıya dönüşür Shift tuşunu bırakın Seçenek 2 Shift tuşuna basın ve basılı tutun Fare sol tuşu ile boş bir alana tıklayın ve basılı tutun Seçmek istediğiniz nesneye doğru dikdörtgeni çekiniz Fare tuşunu bırakınız Shift tuşunu bırakın Her iki seçenek karıştırılabilir/harmanlanabilr Sol fare tuşu ile objeyi taşıyın Diğer objelerin pencere dışına çıkmamasına dikkat edin Seçimi iptal etme Boş bir alana fareyi sağ tıklayın. 5 .

fare sağ tuşu ile bir tıklama görüntüyü taşır. tüm objeler 3 boyutlu görünüm alır Fare sağ tuşu merkezi Aktive edilirse.fonksiyon-plan) 5 . Bu fonksiyon objelerin oluşturulması.yerleştirilmesi. objelerin bağlanması esnasında sinyal/işaret isimleri otomatik olarak oluşturulur. Bit sinyalleri/işaretleri için >Sx. 3 boyutlu tasvir/sunum Aktive edilirse.taşınması ve bağlanması esnasında da aktiftir (sadece.böylece bu nokta pencerenin merkez noktası olur.Parsic settings/Parsic ayarları Otomatik olarak sinyal isimleri oluşturmak Aktive edilirse. kalan pencerelerin boyutu pencerelerin açılması veya kapatılması esnasında belirlenir.x Byte sinyalleri/işaretleri için >Sx Pencereleri otomatik olarak düzenleme Aktive edilirse.

Bunu settings>ambient altında değiştirebilirsiniz. 8 ve 16 bit bağlantılar da seçilebilir fakat bunun simülasyona etkisi yoktur. Örnek: bir mono-flop sabit 550 ms zamana sahip. 8 ve 16 bit fonksiyonlu objeler içeriği obje üzerinde küçük bir pencere ile gösterebilir. eğer sağ köşede durmuyorlarsa. Açılmayan pencereler simüle edilmez 5 . Zaman alıp almayacağı PC’nin hızına bağlıdır.oklarla gösterilir. 20 milisaniyeli bir monoflop sadece 100 ms sonra deaktif olacaktır.çıkışın sadece 6 geçiş(600 ms) sonra deaktif olacağı anlamına gelir. Bu durumda 10 ms lik bir güncelleme daha doğrudur. Zamana bağımlı objelerin nasıl simüle edileceği güncellemeye (update) bağlıdır. Eğer mono-flop aktifse zaman her güncellemede 100 ms artar. Bu.bağlantılara ve bağlantı düğümlerine de uygulanır.bağlantılar sağ köşeye gönderilir. Güncelleme 100 milisaniye sürer. Shift olmaksızın seçim Aktive edilirse. Eğer çıktılar/çıkışlar tarafından aktif olarak alçak veya yüksek seviyeye çekilmedilerse bu. Simülasyon esnasında fare ile girdileri yüksek veya alçak seviyede seçmek mümkündür.bir bağlantının başlaması ve bitmesi.objeler Shift tuşunun yardımı olmaksızın seçilebilir. Sağ köşe bağlantıları Aktive edilirse. Shift tuşunun yardımı ile ilk doğrultuyu değiştirmek mümkündür Update simulation/Similasyonu güncelleştir. Bu değer.Bağlantıların kaydırılmasında oklar Aktive edilirse. Yüksek ve alçak seviye renkleri settings>colors>simulation altında belirlenebilir. Not: INCLUDE(İÇERİK) dosyaları simüle edilemez.simulasyon esnasında verilerin birlikte güncellendiği aralığı belirler simulasyon’a da bakınız Simülasyon Parsic ayarlarına da bakınız Simülasyon ░░ butonu ile başlatılır ve durdurulabilir.

Son düzeltme Dosyanın son kayıt/koruma tarihi ve saati değiştirilemez. Tüm karakterler kullanabilir. Yan versiyon 0-255 arası öznel/rasgele bir numara burada kalabilir.Proje ayarları Oluşturma zamanı Mevcut dosyaların oluşturulma saatleri ve tarihleri değiştirilemez. Büyük ve küçük harfleri ayırt et/eder. Versiyon/uyarlama Esas versiyon 0-255 arası öznel/rasgele bir numara burada kalabilir. Yapı(build) 0-255 arası öznel/rasgele bir numara 5 . Şifre Eğer şifre koyulmuşsa bu dosyanın yüklenmesi sırasında istenir.

Sinyaller ve değişken bu hafızada program akışı esnasında ortada saklanır/depolanır.255’den 256’ya bir taşma olursa. RAM ve ROM ROM Read Only Memory Sadece hafızayı okur/oku.yapı versiyonu tekrar “0”olur ve yan versiyon 1’e yükseltilir. Özel durumlarda ROM için değerler gerçekten tüketilen kelimelerle bir miktar farklı olabilir. PIC16C71 veya PIC16C84 RAM’in 48’ine sahiptir. RAM Read Access Memory Opsiyonel hafıza girişi Verisayfasında Register File olarak da adlandırılır. Esas program bu hafıza bölgesine dosyalanır. Böylece PIC içinde hangi program versiyonunun “işaretlendiğini” anlamak mümkündür. 5 . Ana versiyon ve yan versiyon assembler direktifine”__IDLOCS” yazılır. Not: Menü çubuğunun altında Parsic sürekli olarak RAM için ihtiyaç duyulan değerleri yazar. Her bir komut 1 kelimeyi doğrular ve 14 bit genişliğindedir(PIC16CXX). 12…47 arası bytler sinyaller ve değişkenler içindir.yapı versiyonu dosyanın kaydedilmesi esnasında 1’e yükseltilir. Esas /ana versiyon daima aynı kalır. 0…11 arası bytler özel registerdır.Otomatik olarak yükselt Aktive edilirse.

Multiplexer çalışma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 63 6 91 79 102 109 125 7 127 111 63 0000001 1001111 0010010 0000110 1110000 0010010 1100000 0001111 0000000 0001100 0000001 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT SEGMENT DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY DİSPLAY ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI ÇIKIŞI O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16f84 4 çıkışına 7447 bağlanması pin’ lerden tasarruf sağlanması çıkışlar BCD kodudur. 0 0000 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 1 0001 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 2 0010 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 3 0011 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 4 0100 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 5 0101 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 6 0110 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 7 0111 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 8 1000 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 9 1001 7447 Veya kod çözücü bağlanmalı 24.2005 KÜTAHYA SON 5 .12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful