You are on page 1of 3

STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH SAW DI MEKAH

Strategi Dakwah Rasulullah saw di Mekah

Strategi dakwah Rasulullah terbahagi kepada beberapa peringkat:

1 Berdakwah secara Sebab- sebab Rasulullah


rahsia: berdakwah secara rahsia
• Menyeru orang perseorangan daripada kalangan keluarga(sulit yg )
terdekat dan sahabat-sahabat yg rapat.
• Bilangan penganut
• Kebanyakan pengahut Islam pada peringkat ini dari Islam masih sedikit
kalangan hamba dan orang miskin • Untuk mengelakkan
penentangan terbuka dari
• Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dijadikan sebagai kafir Quraisy
Pusat penyeruan Islam & mempelajari Islam secara • Ajaran
sulit yang dibawa
oleh Rasulullah
• Strategi dakwah secara sulit ini berjalan selama 3bertentangan
tahun dengan

• Orang yang mula menerima Islam antaranya: Hikmah


 dakwah
Kalangan wanita – Khadijah Al Khuwailid (isteri Rasulullah)
secara lain
 Kalangan lelaki - Abu Bakar As Siddiq di ikuti sahabat Rahsia
• Ajaran
spt Uthman b Affan Abd Rahman b. Auf dll Islam dapat
 Kalangan kanak-kanak – Ali bin Abi Talib sampaikan dan diterima
tanpa gangguan
 Kalangan hamba – Bilal bin Rabbah
• Dapat menghindari

penentangan terbuka dari
kafir Quraisy
2. Berdakwah secara Terus terang • Mengelakkan kejutan
kepada kaum kerabat: kepada masy Arab yang
mengamalkan
• Cara ini dilaksanakan setelah menerima perintah Allah
melalui firman Allah  ‫ وأنذ رعشيرتك القربين‬bermaksud :
Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat

• Setelah turun ayat ini, Rasulullah saw telah mengadakan


Hikmah dakwah
jamuan di rumah Ali bin Abi Talib . Semua kaum keluarga secara terus
dijemput & Rasulullah menerangkan tentang dasar-dasar terang
ag. Islam .Sebahagian menerima & sebahagian lagi menentangnya..
• Umat Islam berani
menegakkan kebenaran
• Penganut Aqidah umat
3. Berdakwah secara Terus Terang kepada Islam bertambah mantap
orang ramai ( umum) • Umat Islam bebas
menyebarkan dakwah
• Pkt ini dijalankan oleh Rasulullah setelah turun perintah
Islam Allah
dalamdim:
masyarakat
surah al hijr ayat 94 : ‫فاصدع •بما تؤمر واعرض عن المشركين‬
Agama Islam tersebar
bermaksud : Sampaikanlah secara berterus terang apa yang
diperintahkan kepada kamu (wahai Muhammad) dan jangan
engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin

• Apabila turun ayat ini Rasulullah terus menjemput kaum Quraisy serta
pembesar-pembesar Quraisy menghadiri perjumpaan (rapat umum) di
kaki bukit Safa dan menyeru mereka kepada agama Islam dan
menyembah Allah swt.

• Dakwah pada peringkat ini menerima tentangan yang hebat dari kafir
Quraisy .Penganut Islam khususnya golongan hamba dan orang miskin
menerima pelbagai penyeksaan .
• Selepas peringkat ini ajaran Islam terus tersebar luas dan pengikut
Islam semakin bertambah meliputi penduduk Mekah dan luar.

    


 
    
      

Bermaksud : Serulah kejalan Tuhamnu (wahai Muhammad) dengan hikmah


kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahaslah dengan mereka ( yang
engkar seruan itu ) dengan cara yang lebih baik
( Surah an-Nahl , ayat 125 )

1. Berhikmah atau
Bijaksana

 Iaitu menggunakan pendekatan yang sesuai


dengan penerima atau kumpulan sasarannya
 Baginda menjalankan dakwahnya kpd masy dari
peringkat hamba sehingga peringkat pemimpin /
Teknik / cerdik pandai dengan menggunakan pendekatan
Pendekat yang
2. berbeza
Contoh ( mengikut
Teladan dan kesesuaian )
an Pengajaran yang Baik
Dakwah
Rasululla
h
 Rasulullah telah menunjukkan sifat peribadi yang
unggul dan contoh teladan yang baik,yang amat
dikagumi oleh masy ketika itu seperti berakhlak
mulia, berlapang dada, pemaaf, amanah, pemurah dll
3.
 Akhlak Berhujah
dan dan
kemuliaan Berbahas
peribadian baginda adalah
secara
faktor baik dan
terpenting rasional
kejayaan baginda dalam usaha
menyebarkan agama Islam.

Faktor-Faktor Penentangan terhadap


dakwah Rasulullah saw
Faktor- Penerangan
Faktor
penentangan
Agama Islam akan menghapuskan amalan tradisi menyembah
berhala yang diwarisi daripada nenek moyang mereka
Sosial Islam menganjurkan persamaan hak sedangkan amalan hidup
berpuak-puak & berkasta-kasta sudah menjadi amalan mereka
yang teguh
Politik Kaum Quraisy bimbang kedudukan pemimpin Quraisy
tergugat dengan kedatangan Islam.
Ekonomi Islam menghapusksn punca pendapatan berbentuk penindasan
dan maksiat spt amalan riba dan penjualan patung. Ini akan
mengamcam pendapatan mereka yang banyak
bergantung kepada perniagaan patung berhala dan
amalan riba'
SOALAN LATIHAN

1. Nyatakan 2 rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah


ketika berdakwah di Mekah
2. Jelaskan kebaikan Rasulullah berdakwah secara rahsia
di Mekah
3. Terangkan 3 faktor utama Rasulullah s.a.w. berjaya
dalam misi dakwahnya di Mekah