PENCAWANG

E2001/UNIT4/ 1

SUBSTATION

OBJEKTIF

Objektif am : Mempelajari dan memahami jenis-jenis pencawang, peralatan pencawang, pencawang utama 33/11 kV, pencawang pengagihan 11 kV/415V dan jenisjenis serta susunan basbar.

Objektif khusus :

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :1. Menerangkan jenis dan peranan pencawang. 2. Menyenaraikan peralatan pencawang. 3. Melakar dan melabel satu litar pencawang utama 33/11 kV.

U ke A. Selain dari itu ia digunakan untuk menukar bekalan A. Pencawang adalah satu tempat yang mudah untuk pemasangan cecair penggerak pada akhir talian penghantaran bagi tujuan meningkatkan faktor kuasa dan membolehkan .PENCAWANG E2001/UNIT4/ 2 PENCAWANG PENGHANTARAN Rajah 4. Fungsi utama pencawang ialah menerima tenaga yang dihantarkan pada voltan tinggi daripada stesen jana kuasa dan merendahkannya semula kepada nilai tertentu bagi pengagihan tempatan dan ini memerlukan perkakasuis yang sesuai.0 Pencawang Penghantaran Pencawang menyediakan perkhidmatan bagi pengagihan sumber bekalan tenaga elektrik di sesuatu kawasan di mana ia ditempatkan. Pencawang mempunyai fungsi tambahan lain seperti menyediakan bahagian bagi pemasangan peralatan keselamatan dan ini membolehkan ia dipisahkan dengan peralatan atau talian ketika berlaku kerosakan. Sesetengah pencawang hanya berfungsi sebagai stesen pensuisan yang mudah di mana mempunyai sambungan yang berbeza di antara berbagai talian penghantaran.0 menunjukkan sebuah sistem pencawang penghantaran 4. Voltan dari keluaran basbar pengagihan boleh juga diagihkan pada sistem pencawang.T atau sebaliknya ia juga menukar frekuensi voltan tinggi ke rendah dan sebaliknya.

132 kV dan 66 kV. pemutus litar. bateri dan . Pencawang penghantaran menerima dan mengubah bekalan elektrik 11 kV kepada 275 kV. Stesen pencawang ini terdiri daripada pelbagai peralatan elektrik voltan tinggi yang menggerunkan. c). Basbar f). Cara susunan alat-alat di bahagian luar pencawang penghantaran adalah seperti berikut :a). Pemutus litar minyak voltan tinggi 275 kV. h). Alatubah kuasa. Pengasing talian. pengubah bezaupaya dan arus. Jumlah peralatan ini adalah bergantung kepada keupayaan sesebuah loji jana kuasa tersebut. d). Alatubah arus. mengendali dan membahagikan bekalan elektrik kepada pengguna yang berhampiran.Kebanyakan loji jana kuasa ketika ini dihubungkan antara satu dengan lain melalui sistem grid pada sebuah stesen pencawang penaik yang berada pada logi jana kuasa tersebut. Pengasing talian (Link). c).1 Peranan Pencawang. 132 kV. alat pembumian. Peralatan lampu jalan seperti kawalan suis bagi lampu jalan boleh juga dipasang dalam pencawang. Pencawang boleh dibahagkan kepada beberapa jenis seperti berikut pencawang dalam bangunan dan pencawang luar bangunan. mengubah. Pemutus litar minyak atau udara 33 kV atau 11 kV. pengasing. 4. 4. 66 kV kepada 33kV dan 22 kV serta 6.6 kV untuk pembahagian. e). penangkap kilat. Pencawang boleh ditakrifkan sebagai satu kumpulan alat-alat atau perkakasuis elektrik yang bertugas untuk menerima. Penangkap kilat. b). Alatubah voltan.2 Jenis-Jenis Peralatan Pencawang dan Fungsinya Loji jana kuasa biasanya mengandungi pelbagai peralatan elektrik. geganti dan peralatan perlindungan.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 3 pengukuran memeriksa operasi bagi pelbagai bahagian dalam sistem kuasa. e). Alatubah geganti. f). Panel pengecas bateri. peralatan penyegerak. Peralatan-peralatan utama yang biasa terdapat dalam loji jana kuasa terdiri dari pengulangalik. Panel kawalan. Selain itu pencawang penghantaran juga menerima dan mengubah voltan elektrik dari 275 kV. Alatubah. Manakala cara susunan alat-alat dalam bangunan ialah:a). g). Panel alatur voltan automatik. 132 kV dan 66 kV. b). d).

Pengatur pengubah terdiri daripada dua jenis iaitu pengatur pengubah beban henti dan pengatur pengubah beban hidup. Membawa arus beban penuh berterusan. Tujuan pemasangan pemutus litar dalam sistem penghantaran atau pengagihan dalam sesebuah sistem pencawang adalah bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :i). Peralatan yang biasa digunakan ialah pengatur-pengubah. Pemutus litar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis dan kerperluannya dalam sesebuah pencawang bergantung kepada keupayaan tenaga elektrik dalam julat kV yang hendak dihantar atau diagihkan di sesuatu kawasan.1 Pengatur-Pengubah (Transformer Tap Changing) Sistem talian penghantaran yang panjang biasanya memerlukan peralatan yang dapat mengawal voltan penghantaran. 4. ianya dipasang dalam sistem penghantaran di antara pengasing dan juga pengubah pada pencawang. Kawalan voltan keluaran dapat dilakukan dengan melaraskan jumlah lilitan pada bahagian pendua. Pengatur-pengubah digunakan untuk mengawal voltan pada bahagian pendua atau keluaran. 5 Belitan Utama 4 Lengan 3 Bergerak 2 1 Sadap Belitan Pendua Rajah 4. Sebahagian daripada peralatan ini akan dibincangkan secara ringkas dalam modul ini.1(a) Sebuah pengubah pengatur Rajah 4.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 4 pengecas bateri serta pelbagai lagi peralatan yang tidak dinyatakan disini.1(b) Skematik bagi pengubah pengatur 4. . Voltan keluaran pada bahagian pendua boleh ditambah atau dikurangkan melalui pelarasan lilitan pada bahagian pendua yang telah disediakan dalam rekabentuknya.2.1(b).2 Pemutus Litar (Circuit Breaker) Pemutus litar dipasang pada sistem penghantaran voltan tinggi.1(a) dan rajah 4.2. Sebagai cotoh pengatur pengubah lihat rajah 4.

Rajah 4. Rajah 4. Sistem penghantaran atau pengagihan voltan yang melebihi 11 kV pengasing jenis tendom digunakan manakala sistem pengagihan dibawah 11 kV pengasing jenis OLU kerap digunakan. Membuka dan menutup litar pada keadaan tampa beban. Oleh sebab itu pengasing .2 menunjukkan pemasang pemutus litar jenis udara dipasang pada sebuah pencawang. iv).PENCAWANG E2001/UNIT4/ 5 ii). iii).Untuk membuat dan memutuskan arus litar pintas mengikut magnitud ianya direkabentuk.Untuk membuat dan memutuskan arus kendalian ketika keadaan biasa.3 Pengasing pada pencawang Pengasing dipasang diantara talian kuasa dan peralatan voltan tinggi pada sistem penghantaran. Pemasangan pengasing dalam pencawang bergantung kepada nilai voltan yang diselaraskan dalam sesebuah pencawang.2. Pengasing ini mungkin boleh jadi dari jenis tendom atau OLU dan HFU.3 Pengasing /OLU (Oil Link Unit) Pengasing adalah suis pemisah yang digunakan untuk membuka sebahagian bahagian pada litar kuasa selepas litar beban di putuskan oleh pemutus litar. Rajah 4.2 : Pemutus litar dipasang di pencawang jenis udara 4.

Rajah 4. Selain itu ia berfungsi sebagai pintu (gate) yang mana menangkap arus dan membawanya kepada bahagian bumi.6 Reaktor (Reactor) Penghad Arus G1 Reaktor G2 Reaktor G3 Janakuasa Basbar Penyuap C (Feeder) A B Rajah 4. Rajah 4.OLU dan lain-lain peralatan akan dibumikan bersama melalui sistem pembumian pencawang.Rajah 4.4 Rekabentuk sebuah penangkap luaran 4.2.2.5 Skematik reaktor basbar . 4.3 menunjukkan pemasang pengasing pada pencawang. Dalam sistem pencawang peralatan-peralatan voltan tinggi seperti pengubah .4 Pembumian (Earthing) Pembumian merupakan sambungan yang dilakukan di antara peralatan elektrik dan bumi dengan bantuan sambungan dawai yang tidak mempunyai rintangan. jadi sebarang benda yang disambungkan kepadanya akan mempunyai keupayaan kosong juga.4 menunjukkan sebuah penangkap luaran yang biasa digunakan di stesen pencawang. Bumi dijadikan sebagai punca rujukan yang keupayaannya dianggap kosong.5 Penangkap Luaran (Surge Arrestor) Penangkap luaran merupakan alat yang digunakan untuk menghadkan arus lebihan daripada masuk menerusi pengubah dan peralatan-peralatan lain yang tedapat dalam pencawang.2. Arus lebihan ini akan dialirkan ke terminal pembumiaan. Dengan adanya penangkap luaran ini akan menyelamatkan perantaramuka bagi litar elektrik dan litar elektronik dalam satu sistem pencawang.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 6 disediakan bagi mencegah voltan yang dibekalkan kepada bahagian perkakasan basbar yang dipasang atau bahagian peralatan lain yang telah dipasang. 4.

6 menunjukkan contohsebuahpengubah peralatan. Rajah 4. Mengikut piawaan sebuah pencawang utama yang dipasang hendaklah sekurang-kurannya mempunyai dua pengubah 33/11kV. Pemasangan pengubah ini membolehkan peralantan pengukuran voltan rendah sesusai bagi mengukur voltan tinggi dan mengasingkan peralatan ini daripada voltan tinggi. Belitan bahagian utama pengubah bezaupaya disambungkan pada basbar utama di mana terdapatnya pemasangan perkakasan voltan tinggi dan belitan pendua biasanya disambungkan kepada alat pengukuran dan geganti. 4. Reaktor biasanya dipasang pada sistem penjana.7 Pengubah Peralatan (Potential transformers) Alatubah peralatan kendali pada kadar voltan melebihi 380V dan mengalirkan voltan ini pada peralatan pengukuran dan geganti melalui perantaraan gegelung bezaupaya. penyuap dan basbar. Rajah 4. Merujuk kepada rajah 4. Peralatan-peralatan ini merupakan peralatan khas yang direkabentuk untuk berkendali pada voltan tinggi.5 menunjukkan contoh pemasangan reaktor pada basbar. penyuap 33kV. Reaktor dipasang dalam litar sistem peralatan voltan tinggi bagi menghadkan arus litar pintas yang mengalir dalam talian. penyuap 11kV dan peralatan-peralatan lain.6 Pengubah Peralatan 4. Kendalian pencawang utama boleh difahami dengan mempelajari rajah garis tunggl seperti rajah 4.7 masukan bekalan kuasa menerusi pengasing gandingan 33kV biasanya daripada keluaran basbar 66kV atau 132kV melalui pengubah penurun tiga . Arus yang mengalir ini akan dihadkan oleh reaktor pada keadaan selamat sebelum ianya dialirkan kepada perkakasan suis yang terdapat dalam pencawang. pengubah penurun.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 7 Reaktor adalah gegelung yang mempunyai regangan induktif yang besar jika dibandingkan rintangan ohmnya. pemutus litar. Rajah 4.2.7. Dengan cara ini perkakasan suis dalam pencawang dapat dilindungi daripada mengalami kerosakan akibat litar pintas. palang bas dan sebagainya. pengubah arus.3 Pencawang Utama 33/11 KV Pencawang utama atau juga dikenali sebagai pencawang penghantaran biasanya diletakkan berhamiran dengan sumber tanaga. Peralatan lain yang terdapat pada pencawang utama iaitu pengasing.

T Pemutus Litar (C. Daripada basbar 11kV ini pula ianya dipecahkan kepada beberapa bahagian keluaran dan dikenali sebagai penyuap 11kV. 33/11 kV Pengubah Pengubah Arus C. 33 kV Suis Pengasing Gandingan 33 kV Basbar 33 kV Pengasing Gandingan Beserta Fius Unit.1 33 kV Pengasing Gandingan Beserta Fius Unit. Penyuap 33kV ini masing-masing terdiri daripada pengasing. pengubah penurun.2 MVA.7 Litar garis tunggal pencawang utama 33 /11 KV . Seterusnya kuasa ini akan mengalir menerusi babsar 33kV dan kemudian diagihkan kepada dua penyuap 33kV.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 8 fasa.B) 11 kV Basbar Pemutus Litar Pengubah Arus Keluaran ke Kepenyuap (Feeders) Rajah 4. pemutus litar dan basbar 11kV. pengubah arus.

Penangkap luaran biasanya dipasang pada bahagian badan pengubah dan pemutus litar pada stesen pencawang. d. b. Dalam sistem pencawang peralatan-peralatan voltan tinggi seperti pengubah dan lain-lain peralatan dibumikan melalui sistem pembumian pencawang. c. 132 kV dan 66 kV dikenali sebagai . INPUT PADA 4a1 Nyatakan TIGA (3) peranan pencawang. Pembumian merupakan sambungan yang dilakukan di antara peralatan elektrik dan bumi dengan bantuan sambungan dawai yang tidak mempunyai rintangan. a. a. b. Penangkap luaran dalam stesen pencawang berfungsi menangkap lebihan arus dan membawahnya kebahagian bumi. Pengasing adalah suis pemisah yang digunakan untuk membuka sebahagian bahagian pada litar kuasa selepas litar beban di putuskan oleh pemutus litar. Pemutus litar digunakan untuk membuka dan menutup litar pada keadaan tampa beban dan untuk membuat dan memutuskan arus kendalian ketika keadaan biasa. i. Pengatur-pengubah digunakan untuk mengawal voltan pada bahagian pendua atau keluaran pada satu talian penghantaran. basbar dan penyuap. 4a-2 Pencawang yang menerima dan mengubah bekalan elektrik 11 kV kepada 275 kV. 4a-3 Berdasarkan penyataan yang di berikan di bawah tandakan jawapan pilihan anda dipetak yang disediakan samada BETUL [B] atau SALAH [S]. f. k. c.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 9 UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN SELANJUTNYA…! SILA SEMAK JAWAPAN ANDA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. g. [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] [B] [S] . j. h. e Pengasing biasanya diletakkan di antara litar kuasa dan perkakasan suis voltan tinggi pada stesen pencawang. Reaktor biasanya dipasang pada penjana. Reaktor dipasang dalam litar sistem peralatan voltan tinggi bagi menghadkan arus litar pintas yang mengalir dalam talian. Pemutus litar voltan tinggi yang terdapat dalam pencawang biasanya dipasang di antara pengasing dan pengubah.

c.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 10 l. m. . Pemasangan pengubah peralatan membolehkan peralantan pengukuran voltan rendah pada pencawang sesusai bagi mengukur voltan tinggi dan mengasingkan peralatan ini daripada voltan tinggi. Belitan bahagian utama pengubah bezaupaya disambungkan pada basbar utama dimana terdapatnya pemasangan perkakasan voltan tinggi dan belitan pendua biasanya disambungkan kepada alat pengukuran dan geganti. . 4a-4 [B] [S] [B] [S] Senaraikan TIGA (3) bahagian utama yang terdapat pada pencawang utama 33/11Kkv yang membekalkan satu gelung tutup. a b.

(h). B. (k). Menghantar c. (i). B. c. B. B. B. B. B. Mengagihkan 4a-2 Pencawang penghantaran 4a-3: (a). (j). B. (d). (g). (f). B. B. B. 4a-4: a.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 11 SYABAS!!! KERANA ANDA TELAH MENCUBA 4a-1: a. Dua pengubah 33/11kV Penyuap 33kV Penyuap 11kV . (c). B. (b). (l). B. Menerima b. dan (m). b. (e).

Lukiskan satu litar tunggal bagi pencawang utama 33 / 11 kV rajah hendaklah menunjukkan perkara berikut:i). Merujuk kepada peralatan pencawang berikut nyatakan fungsi tiap-tiap satunya:i). buatlah lawatan ke stesen-stesen pencawang yang berdekatan atau memberikan pelajar latihan dengan membuat model-model pencawang dan basbar”. Senaraikan dua jenis pencawang. Merujuk soalan 4-1(a) terangkan perananya. Jika soalan tidak diberikan. Pemutus litar iii). c. pengubah peralatan dan bahagian basbar beserta penjodoh. Dua pengubah 33/11 kV ii). Suis membumi v). Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. b. Pengubah peralatan SOALAN 4-2 Sistem penghantaran tenaga elektrik biasanya memerlukan pencawang bagi membolehkan tenaga elektrik yang tinggi diturunkan dan diagihkan mengikut permintaan beban pengguna. Reaktor penghad arus x). Penyuap 33 kV.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 12 Anda telah menghampiri kejayaan. Pengasing/OLU vi). Selamat mencuba semoga berjaya !!! SOALAN 4-1 a. sila barbingcang dengan pensyarah anda.Penyuap 11 kV pengubah peralatan dan bahagian basbar beserta penjodoh CADANGAN : “Untuk memudahkan pelajar lebih memahami modul ini. iii). Pengatur pengubah ii). Penangkap luruan vi). .

Sila rujuk Unit 4/ 3 c. bagi jawapan yang tidak diberikan sila berjumpa dengan pensyarah anda.4-1 a.4-2 Sila rujuk Unit 4/ 8 . J. Sila rujuk Unit 4/ 2 b.PENCAWANG E2001/UNIT4/ 13 Adakah anda telah mencuba dahulu ? Jika “YA” syabas!!!. Sila rujuk Unit 4/ 4-7 J. sila semak jawapan anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful