You are on page 1of 17

Cuvânt de deschidere

La o primă citire, entropia este asimilată fenomenelor de disoluţie, de pier- Pornind de la cartea Entropy and Art a autorului Rudolf Arheim s-a
dere de energie, depolarizare şi deconstrucţie. Astfel, o primă conotaţie ar nãscut proiectul expoziţional Nevoia de entropie gândit împreunã cu
fi una negativă. Urmărind fenomenele entropice în zona structurilor speci- studenţii anului I Master Picturã din cadrul Facultãţii de Artã şi Design a
fice limbajului artistic plastic, putem însă constata că fenomenele entropice Universitãţii de Vest din Timişoara. Este un proiect de cercetare, care vrea
pot constitui tot atâtea premise necesare genezelor noilor configuraţii. sã aducã în actualitate relaţia chiasmicã dintre echilibru şi dezechilibru.

Efectele neaşteptate şi imprevizibile ce apar în urma fenome- Când aşezam împreunã expoziţia intenţia era sã circule o anumitã
nelor entropice constituie un câmp infinit de inspiraţie şi de in- respiraţie, o dinamicã interioarã de la un tablou la altul, ca o reflex-
vestigare în zona imaginarului, atât de necesar artei. Entro- ie a unui orizont de aspiraţii care încearcã sã dea unitate expoziţiei.
pia crează câmpuri deschise a noilor sensuri de creaţie artistică.
Fiecare operã este un element încãrcat de semnificaţie, ce se
În această expoziţie ne surprinde foarte mult diversitatea tehnicilor în doreşte a fi cât mai bogatã, mai amplã, cu valoare entropicã. In
care studenţii au înţeles să abordeze tema în moduri diferite. Ceea ce acelaşi timp sistemul integrat artist-operã trãieşte o transfomare
îi uneşte este deschiderea, este acea nedefinire care scapă şablonului, unicã, irepetabilã, susţinutã de aceeaşi entropie crescãtoare. Ne-
care scapă stilului (se spune că ,,stilul este sicriul creativităţii”). voia de entropie stimuleazã, impulsioneazã şi genereazã actul
creaţiei din nevoia de a atinge un echilibru. Este o permanentã cãu-
Avem aici lucrări excepţionale, de o evidentă materialitate a lim- tare care reprezintã nevoia de artã, în cazul nostru nevoia de picturã.
bajului, dar care se deschid şi spre depărtări spirituale. Avem şi
lucrări figurative, care pun probleme existenţiale, altele care vin
din suprarealism sau din metafizică. Sunt şi lucrări abstracte în
care întâlnim frământări extraordinare şi o tensiune deosebită,
lucrări vâscoase şi dramatice, cu această polarizare a năzuinţelor
atât spre transcedere cosmică cât şi de investigare a tenebrelor.

Vedem lucrări figurative în care entropia este atitudinală, este în soarta


omului contemporan, este entropia aceea care vine prin şcoala cine-
matografiei ruseşti. Remarcăm o fotografie aparent documentară, dar cu
nişte profunzimi conceptual-existenţiale plumburii, de o mare gravitate.

Acest studiu pornit de la stadiul unui dialog vizual analitic, a unei


structuri prezente, ample, de factură geometrică, sfârşeşte în urma
fazelor de cercetare plastică succesivă în figurarea unor “am-
prente” fenomenologice de tip existenţial în tot atâtea lucrări de
artă, dovezi ale unor trăiri pe cât de diverse pe atât de profunde.
30.06.1978, Piatra Neamţ Titlu: Cromatica Andrei Tarkovsky
Studii: Dimensiune: 120 x100 cm
2006-2009 Facultatea de Design Timişoara- Tehnica: acril pe panză
secţia Design Graphic
2002-2001 Facultatea de Stiinţe Economice -
secţia Finanţe Contabilitate

Expoziţii:
2009 - “Sensuri” expoziţie personală de pictură
abstractă. Curator Ioan Iovan, Andreea Foanene
2009 - Participare la Expoziţia de grup,cu
lucrarea,”Exuberanţa”, la Salonul Artelor Vizuale,
Muzeul de Artă, Timişoara

Titlu:Nevoia de entropie; Dimensiune:120x200cm;Tehnica:ulei pe panză


23.11.1987 Reşita

Studii:
2009-2011 Facultatea de Arte şi Design
Timişoara – master, Grafică publicitară şi de
carte – master, Surse şi resurse ale imaginii în
pictura contemporană

Studii absolvite:
2006-2009 Facultatea de Arte şi Design
Timişoara - secţia Pictură, prof. Dacian Andoni
2002-2006 Liceul de Artă, Reşita - secţia Pictură,
prof. Garoiu Adrian

Titlu:Nevoia de entropie;Dimensiune:100x100 cm;Tehnica:acril pe panza

Atestate si premii:
2010- Menţiune Austrian AirLines Premile Juventus pentru pictură 2010
2009- Bursa/Premiu de excelenţă a Facultăţii de Artă şi Design
Timişoara
2009- Bursa de excelenta a facultatii
2006-Menţiune la concursul judeţean de afişe cu tema “Stil de viaţă
sănătos”
Activităţi:
- student-consilier în Consiliul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara
2007-2008 , 2008-2009
- student-senator 2008-2009
Titlu: Entropie; Dimensiune: 120x100 cm; Tehnica: acril pe panză - Marketing School- Aiesec University aprilie-mai 2009
12.05.1966 loc. Cîmpa, Jud Hunedoara
STUDII:
Master în Psihopedagogie la Universitatea
,,Spiru Haret” Bucureşti;
Studii postuniversitare de Psihopedagogie, nive-
lul I şi II, la Universitatea din Petroşani;
Licenţă în Arte vizuale la Universitatea de Artă şi
Design din Cluj-Napoca;
Absolvent al Universităţii ,,Constantin Brâncuşi
“ Târgu-Jiu, profilul Arte Plastice şi Decorative,
specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi
Decorative;

12.05.1966 loc. Campa, Jud Hunedoara

Titlu: Compozitie; Dimensiune: 110x 100 cm; Tehnica: ulei pe panză

MEMBRU ÎN:
Asociaţia ,,Arts’Missan”, Armissan (Franţa) (din 2007).
Uniunea Artiştilor Plastici din România (din 2009), Asociaţia Scriitorilor
din judeţul Hunedoara (din 2004), Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România (din 2004), Asociaţia culturală ,,Codex Aureus” Bucureşti (din
2005), Liga Scriitorilor din România (din 2006), Comitetul de Consilieri
în Cercetare al Institutului Biografic American din Carolina de Nord (din
Titlu: Entropie I; Dimensiune: 120x 100 cm; Tehnica: ulei pe panză 2004), Asociaţia ,,Les amis de la France” Petrila (din 2005).
31.03.1987, Resiţa
EXPOZITII PERSONALE
2009 Stories from the Road/ Poveşti din drum,
Jecza Gallery, Timişoara

EXPOZITII DE GRUP
2010 ‘’In miezul lucrurilor’’, Calina Gallery –
Halele Timco, Timişoara
2010 rEvolutie, Cărtureşti, Studentfest,
Timişoara
2009 Studio Studentesc 2009, Filiala Baia Mare
a Uniunii Artiştilor Plastici din România

Titlu: Danci; Dimensiune: 30x40 cm; Tehnica: ulei pe pânză

Titlu: Melali; Dimensiune: 150x120 cm; Tehnica: ulei pe pânză


PREMII
2010 2nd prize at The Juventus Awards Portrait Painting Contest, of-
fered by The Interart Triade Foundation Timişoara

PUBLICATION/PUBLICATII
1mp Artă Contemporană, 2009
21.04.1988, Timişoara

STUDII:
2009 Absolventă a Facultătii de Arte şi design
Timişoara, clasa conf.univ.dr. Dacian Andoni

Expoziţii
Mai 2010 – Expoziţie de grup „rEvoluţie” în
cadrul StudentFest , Cartureşti, , Timişoara
2009 – Expoziţie de grup „Culoarea Artei”, Gal-
eria Pro Armia, Timişoara
2008 – Expoziţie de grup „Inspira- Expira” în
cadrul StudentFest, Papillon, Timişoara
2007- Expoziţie de grup, Sala Lira, Resita
2006- Expoziţie de grup, Sala Lira , Reşiţa
2005 – Expoziţie de grup, Sala Lira, Reşiţa
2004 – Expoziţie de grup, Şcoala Populară de
Arte, Reşiţa
2003 – Expoziţie de grup, Muzeul Caransebeş
2003 – Expoziţie de grup, Galeria Bibliotecii
Judeţene Reşiţa
2000 – Expoziţie de grup, Liceul Traian Lalescu
Reşiţa

Titlu: Memories from childhood


Dimensiune: 40/60 cm
Thenica: ulei pe pânză
Titlu: Cercetare ; Dimensiune: 100 x 30 cm; Tehnica: ulei pe pânză

25.06.1975, Timişoara

Studii
1999– Facultatea de Arte şi design Timişoara,
secţia Pedagogia artelor.
1993 - Liceul de Artă Timişoara
Titlu: “Ruga pentru Apa”;Dimensiune:150x200cm;Tehnica:ulei pe pânză

23.11.1987, Deva

2009 Facultatea de Artă si Design, Cluj-Napoca,


secţia Pictură, profesor coordonator: Nicolae
Man, promoţia 2009.

EXPOZITII
2006 - Participare la Expoziţia de grup, grafică
de carte pentru cartea “Adam şi Eva de Liviu
Rebreanu” a atestatului intitulat “Adam şi Eva”, la
centrul Galeriei de Artă Forma, Deva.
2009 - Participare la Expozitia de grup cu se-
ria de lucrări ulei pe panză- licentă, intitulată
”Caderea lui Adam-Razvratirea Demonica a
Creaţiei”, la centrul Expo-Transilvania, Cluj-
Napoca.
2009 - Participare la Expozitia de grup,
”Metamorfoza”, la Salonul Artelor Vizuale,
Muzeul de Artă Timişoara.
2010 - Participare la Expoziţia de grup,
”Metamorfoza 2“, Arad.
2010, Participare la Expoziţia de grup, “Metamor-
foza”, la centrul Galeriei de artă Forma, Deva.

Titlu: “Entropic Shadows”; Dimensiune: A4; Tehnica: digital graphic


28.04.1983,Deva
Titlu: “Metamorfoze Materiale”; Dimensiune: 200x210 cm;
Studii: Tehnica:ulei pe panza
2006 absolventă a Facultăţii de Arta si Design,
Cluj-Napoca,sectia Pictură, profesor coordona-
tor: Sbarciu Ioan.

EXPOZITII
2006 - Expoziţie personală de grafică pe calcula-
tor la centrul cultural al Bibliotecii Octavian Goga,
Cluj- Napoca.
2006 - Expoziţia de grup cu seria de lucrari
ulei pe panză- licenţă, intitulată,”Decaderea
Luciferică”, la centrul Expo-Transilvania, Cluj-
Napoca.
2008 - Participare la Expoziţia de grup cu proi-
ectul, ”Liberte,Egalite,Fraternite”, Graffiti-Hapen-
ing - Experimental Art la centrul Galeriei de artă
Forma, Deva.
2009 - Participare la Expoziţia de grup cu lucrar-
ea ”Defragmentare”, la Salonul Artelor Vizuale,
Muzeul de Artă Timisoara.
2010 - Participare la Expoziţia de grup cu lu-
crarea ”Cadaverica”, Arad.
2010 - Participare la Expoziţia, cu lucrarea “De-
fragmentare” la centrul Galeriei de artă Forma,
Deva.

Titlu: “Under-Water”
Dimensiune:
120x100 cm;
Tehnica:
ulei pe panza
05.08.1987,Resita

Studii:
Facultatea de Artă din Timişoara Sub coordonar-
ea prof.Viorel Toma
Licenta in psiho-pedagogie artistică sub indru-
marea prof.Toma cu lucrarea “Confesiuni Ludice Titlu: “Suflet”; Dimensiune: 200x200 cm; Tehnica: ulei pe panza
Liceul de Artă din Reşita sub coordonarea prof.
Nicolae Ungar, atestare in pictură

Expozitii:
2006 expoziţie de grup, Liceul de Artă Reşiţa,
2006 expoziţie de grup, Centrul de afaceri
Romano-Sarb Timisoara.
2008 expoziţie de grup, Cafe Art Timisoara,
2009 expoziţie de grup Muzeul de artă Dr.
Tr.Severin.
2008 SALONUL Artelor Vizuale, Muzeul Baroc.
Timisoara
2009 SALONUL Artelor Vizuale, Muzeul Baroc.
Timisoara
2009 expoziţie de grup Brasov
Titlu:”Univers abisal II”;Dimensiune: 120x100cm;Tehnica: ulei pe panza

20.05.1956, Timisoara

Studii:
1978- 1983 Facultatea de Medecina Veterinara
Timisoara
1972-1976 Liceul de Filologie nr. 1 Timisoara,
1977-1978 Scoala de Arte Libere

Expozitii in grup si personale:


1977 – Galeria Bastion –Expozitie de grup
2009 – Galeria Pro Armia –Expozitie personala
de pictura
2009 - Galeria Iulius Mol- Expozitie de grup-
2010- Muzeul Artelor- Expozitie de pictura in
grup(ianuarie)

Titlu: Univers abisal I


Dimensiune:120x100 cm
Tehnica:ulei pe panza
02.04.1984 Orsova,
Studii:
2007 – 2009 Master CONSERVARE-RESTAU-
RARE Icoana - picură şi restaurare, Facultatea
de Artă şi Design, Univ. de Vest Timişoara
2003-2007 Facultatea de Artă şi Design , secţia:
Conservare-Restaurare, Universitatea de Vest
Timişoara

Tabere de creaţie
2004&2006 Desfina, Grecia Pictură bisericească
2009: pictura naosului Schitului Sfântul Ioan expoziţii colective:
Botezătorul, Poiana Braşov 2010: Expoziţia „Membrii 2009”, Galeriile de Artă „Helios”- Timişoara
2009: “Salonul Artelor Vizuale 2009”, Muzeul de Artă din Timişoara
Titlu:”Tronul hetimasiei”;Dimensiune:100x150cm;Tehnica:ulei pe panza 2009: Expoziţia „Astrele, spaţiul cosmic în artele vizuale”- proiect al
UAP Filiala Timişoara – C J Timiş – Palatul Administrativ, Timişoara
2009: Expozitia „Studio” a cadrelor didactice din cadrul Facultatii de
Arte si Design,Timisoara, Muzeul de Artă Drobeta Turnu- Severin 2009:
Expozitie în cadrul Simpozionului internaţional „Oameni de seamă ai
Banatului”Şopotu-Vechi/
2009: Expozitie de grup a Facultatii de Arte si Design împreună cu
Fundaţia romano-germană la Hamburg, Germania/
2009: Expozitia „Lumina interioară”, hotel Dacia, Baile Herculane /
2008: Salonul artelor vizuale al Filialei Timişoara a Uniunii Ariştilor
Plastici din România, Muzeul de Artă Timişoara/
2008: Dobândind vei dărui ,Sala Capitol al Filarmonicii Banatului/
2007: Icoana în sufletul credinciosului ,Primăria Timişoara/
2005: Salonul Naţional de Artă Religioasă, Bucureşti/
2005: Expoziţie-concurs de pictură- Grădini , Timişoara/
2005: Recuperări post-moderne- Carte ca obiect de artă , Sibiu/
2004: Salonul Studenţesc de Artă Religioasă , Petroşani/ 2001: Expozi-
tie de grup a Liceului de Arte Plastice împreună cu Fundaţia romano-
germană Hamburg, Germania
LUCRARILE