You are on page 1of 9

Afzet jaar 1

Beslissingsvariabele 279

Jaar Afzet (stuks) Constante kosten


1 279 € 35,000
2 886 € 35,000
3 3566 € 35,000
4 19098 € 35,000
5 144322 € 35,000
Totaal 168151 € 175,000

Gegeven
Kostprijs jaar 1 € 75.00
Kostprijs jaar 2 € 62.50
Kostprijs jaar 3 € 50.00
Kostprijs jaar 4 € 37.50
Kostprijs jaar 5 € 25.00
Verkoopprijs € 60.00
Constante kosten p/j € 35,000
Groeicoefficient per jaar
1.21

Variabele kosten Omzet Winst


€ 20,925 € 16,740 -€ 39,185
€ 55,375 € 53,160 -€ 37,215
€ 178,300 € 213,960 € 660
€ 716,175 € 1,145,880 € 394,705
€ 3,608,050 € 8,659,320 € 5,016,270
€ 4,578,825 ### € 5,335,235

Winst per product jaar 1 -€ 15 Restricties:


Winst per product jaar 2 -€ 3
Winst per product jaar 3 € 10 Winst na jaar 3 >= 0
Winst per product jaar 4 € 23 Winst na jaar 5 >= 5
Winst per product jaar 5 € 35 Doelfunctie = afzet ja
voldoet met huidige
estricties:

Winst na jaar 3 >= 0


Winst na jaar 5 >= 5.000.000
oelfunctie = afzet jaar 1 minimialiseren (dus krijg je de minimale beginafzet waarbij aan de andere restricties v
oldoet met huidige productiegroeifunctie)
e andere restricties voldaan wordt)
Afzet jaar 1
Beslissingsvariabele 85

Jaar Afzet (stuks) Constante kosten


1 85 € 35,000
2 546 € 35,000
3 3507 € 35,000
4 22523 € 35,000
5 144648 € 35,000
Totaal 171309 € 175,000

Gegeven
Kostprijs jaar 1 € 75.00
Kostprijs jaar 2 € 62.50
Kostprijs jaar 3 € 50.00
Kostprijs jaar 4 € 37.50
Kostprijs jaar 5 € 25.00
Verkoopprijs € 60.00
Constante kosten p/j € 35,000
Groeicoefficient per jaar
6.42

Variabele kosten Omzet Winst


€ 6,375 € 5,100 -€ 36,275
€ 34,125 € 32,760 -€ 36,365
€ 175,350 € 210,420 € 70
€ 844,613 € 1,351,380 € 471,768
€ 3,616,200 € 8,678,880 € 5,027,680
€ 4,676,663 ### € 5,426,878

Winst per product jaar 1 -€ 15


Winst per product jaar 2 -€ 3
Winst per product jaar 3 € 10
Winst per product jaar 4 € 23
Winst per product jaar 5 € 35
Restricties:

Winst na jaar 3 >= 0


Winst na jaar 5 >= 5.000.000
Doelfunctie = afzet jaar 1 minimialiseren (dus krijg je de minimale beginafzet waarbij aan de andere r
voldoet met huidige productiegroeifunctie)
ties voldaan wordt)
3000 1.11
7306.57
19646.64
58969
###