Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia September 2001

1. OBJEKTIF MODUL
‡ Menjelaskan konsep BCB. ‡ Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran. ‡ Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran. ‡ Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p ‡ Membantu guru melatih guru lain BCB ‡ Menyediakan contoh rancangan p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

‡ Masa dan pengetahuan yang diterima di kelas terhad ‡ Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. ‡ Mempertingkatkan keupayaan murid untuk mempelajari sesuatu. ‡ Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup.

rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. ‡ Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. ‡ Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR ‡ Menyediakan murid berupaya belajar sendiri tanpa guru. ‡ Membolehkan murid membuat refleksi danmenilai tahap pembelajaran sendiri. .3.

APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR ‡ Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak .4.

KEMAHIRAN BELAJAR .

‡ Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. ‡ Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: »Kemahiran Mendengar »Kemahiran Membaca »Kemahiran Menulis »Kemahiran Mengambil Nota »Kemahiran Mengingat .

Kemahiran Mendengar Apa yang didengar .pelbagai teks seperti: Arahan Lakonan Puisi Berita Ucapan Syarahan Lagu Taklimat Pengumuman Penerangan .a..........

b. konsep. rumusan dan bab Perhatikan kata kunci. Kemahiran Membaca ‡ Skimming Untuk maklumat ringkas dan pantas Baca tajuk. pendahuluan dan rumusan ‡ Scanning/ Imbasan Untuk maklumat lebih dalam dari skimming Baca pendahuluan. data . grafik. rajah.

ringkasan Question ±tajuk jadi soalan ± jawab Read ± baca perenggan untuk maklumat Recite ± ringkaskan.‡ Bacaan Intensif Untuk mendapat maklumat terperinci Untuk Maklumat Terperinci strategi : SQ3R Survey . tajuk. pastikan ingat isi .bentuk yang diolah Review ± lihat nota semula.pendahuluan. refrasakan perenggan Record ± catatan.

Baca Laju ‡ Boleh baca laju dan faham kandungan Tumpuan sepenuhnya masa membaca Kesan isi penting melalui tanda: tulisan condong/ bergaris/tebal graf/gambar rajah/peta minda Membuat catatan nota .

temuduga. Mencatat nota adalah aktiviti merekod fakta.Mencatat Nota c. dilihat atau didengar. penerangan.  . membaca buku atau bahan lain.maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. ceramah.

Kemahiran Menulis Menulis Laporan . Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu.d. menulis cepat memerlukan unsur: Kelajuan menulis Tulisan yang boleh dibaca Kandungannya difahami .i Menulis Cepat ii.

Mengingat e.  . Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam. Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik.

KEMAHIRAN MAKLUMAT .

keterangan. . data. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. butiran. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. fakta.Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu.

Kemahiran maklumat terdiri daripada: Kemahiran perpustakaan Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian .

pita magnetik SUMBER MAKLUMAT Sumber berasaskan komputer Contohnya dalam talian dan luar talian. dan internet. tokoh dan sebagainya. aset. cakera padat. surat khabar. cakera laser. video. jurnal dan laporan. Bahan audiovisual Contohnya filem.SUMBER MAKLUMAT Sumber berasaskan manusia Contohnya ibu bapa. guru. mikrofis. Bahan bercetak Contohnya buku. monograf. . pakar bidang. majalah. mirofilem.

Tesaurus 11. Katalog Perdagangan 8. Majalah/Buletin 16. Abstrak 24. Bibliografi 25. Pangkalan Data Dalam Talian 30. Laporan /Statistik 3. Kertas Kerja 4. Ensiklopedia 9. Ulasan/Resensi 26. CD-ROM . Internet 31. Almanak 22. Biografi 28. Jurnal 2. Brosur/risalah 14. Gazetiar 13. Kamus 10. Buku Tahunan 18. Buku Panduan/Manual 29. Indeks 23. Kitab suci/Hadith 21. Buku teks/rujukan 17.JENIS SUMBER/BAHAN 1. Tesis/Disertasi 7. Paten 5. Buku log/diari 20. Atlas/Peta 12. Monograf 19. Direktori 27. Akhbar 15. Standard/Piawaian 6.

Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. pakar dalam bidang berkenaan. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. .

Oleh itu.KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN Dalam era ledakan maklumat. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. .

KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS menggunakan kad katalog dengan pembaca mikrofis dengan komputer .

Pada amnya. Berdasarkan sistem ini. Dewey. Sejarah dan Biografi . terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: iaitu: Karya Am 000000-099 100100-199 Falsafah 200200-299 Agama 300300-399 Sains Kemasyarakatan 400400-499 Bahasa Sains Tulen 500500-599 Teknologi 600600-699 Kesenian dan Hiburan 700700-799 800800-899 Kesusasteraan 900900-999 Geografi. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey.

kulit belakang. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu . halaman kandungan. indeks. .Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. halaman judul.

.

KEJADIAN. . dan KEJADIAN. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang dicap dengan huruf besar yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan seperti SUNGAI. TOKOH. TEMPAT.KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku atau CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan.

KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. Terdapat dua jenis kamus: ‡ kamus umum ‡ kamus khas atau kamus istilah. penggunaan dan kedudukan semasa yang disusun mengikut urutan abjad. silabikasi. . ejaan. asal usul. sebutan.

cari perkataannya. Fabulous entri frasa ayat fabulous ± wonderful a fabulous day It was a fabulous week. Everything went well Keterangan makna . Setelah dapat halaman.Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya.

com.yahoo.KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT MELALUI INTERNET Senarai enjin Infoseek (http://www.com) Google (http://www.com) Lycos (http://www.lycos.my)   .com) pencarian: Alta Vista (http://www.cari.com) Yahoo (http://www.google.altavista.go.com) Cari (http://www.

CONTOH ENJIN PENCARIAN .

.

.

STRATEGI METAKOGNITIF .

Apabila kesedaran ini wujud. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. memantau dan menilai apa yang dipelajari.:1981) A.STRATEGI METAKOGNISI Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.:1981) Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Costa. A. . Strategi metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku.L.L.

Ii. Iii Menilai apa yang dipelajari. .STRATEGI METAKOGNISI Pelajar mengawal pembelajarannya dengan: I. diri. Merancang apa yang ingin dipelajari. Memantau kemajuan pembelajaran diri.

i. PROSES METAKOGNITIF PROSES MERANCANG ‡ Meramal ‡ Menyediakan diri ‡ Membuat perancangan .

PROSES MEMANTAU Kemahiran ini memerlukan murid bertanya murid soalan seperti: Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Apakah soalan yang harus saya tanyakan?  .

PROSES MENILAI Murid perlu membuat refleksi: ‡ Bagaimana kemahiran. nilai dan pengetahuan dapat dikuasai ? ‡ Mengapa saya mudah/sukar menguasainya? ‡ Apakah tindakan/pengubahsuaian yang harus saya ambil? .

CARA MENGAJAR METAKOGNISI Metakognisi tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran. . perkembangan staf dan proses penyeliaan. Metakognisi perlu disisipkan dalam kaedah mengajar.

Sebelum aktiviti pembelajaran dimulakan. proses pemikiran dan pandangan tingkah laku mereka. diikuti. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. strategi untuk menanangi masalah dan hala tuju yang harus diikuti.STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNISI Merancang a. mereka. . guru perlu memberi peluang kepada murid untuk berkongsi kemajuan. Selepas aktiviti pembelajaran. guru mengajarkan peraturan yang patut dipatuhi . guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan itu dipatuhi .

semasa dan selepas membaca. . Menyoal Pada Semua Peringkat ‡ Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. mendengar. melihat dan menonton sesuatu.b. ‡ Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum.

Memilih Bincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruk sebelum keputusan dibuat. .c.

. atau .baik dan buruk sesuatu aktiviti.membantu atau menghalang.yang disukai dan tidak disukai. . Menilai Dengan Pelbagai Kriteria Guru harus memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka mengikut dua atau lebih kriteria penilaian sama ada .d.

Guru harus meminta pelajar mendapatkan maklum balas daripada rakan dengan mengajukan soalan seperti: Bagaimanakah tindakan itu harus diberikan pengiktirafan? Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Melalui cara ini.Mengambil Kredit e. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan .

Mengelak Daripada Menyatakan µSaya Tidak Boleh¶ Pelajar harus menanyakan beberapa soalan: ‡ ³Apakah informasi yang diperlukan?µ ‡ ´Apakah alatan yang diperlukan?µ ‡ ´Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?µ Soalan ini akan memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. .f. Justeru. keyakinan murid dapat dipertingkatkan.

Contohnya: GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya ialah « GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu saya bahawa « Melalui cara ini.g. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. mereka dibimbing agar menjelaskan. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan mereka berfikir dengan lebih mendalam. .

Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan pelajar tentang tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan itu dengan memuji dan memberi kan pengiktirafan seperti: ³Bagus. kamu sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi «µ ´ Apa yang kamu semua buat adalah satu eksperimen yang baik.h.µ .µ ´Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang baik.

³tidak baik´ atau ³sangat tegas´ kepada murid . µtidak baik¶.´ Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan ³tidak adil´.i. Menerangkan Maksud Perkataan Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti ³tidak adil¶. ³sangat tegas.

j.

Main Peranan Dan Simulasi

Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi secara metakognitif tingkah laku dan sifat peranan tersebut. Simulasi memberi mereka peluang untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.

k.

Menyimpan Jurnal

Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. Ini membantu murid: - Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan Mensintesiskan mereka dalam bentuk simbolik / grafik. grafik. - Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru. - Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan. - Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami.

l.
·

Memberikan Teladan

Contoh teladan oleh guru dan menjadi ikutan oleh murid adalah proses sangat berkesan. · Untuk tujuan ini, guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana guru merancang, mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat mencontohinya.

Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran .

Jadual waktu 2. . Perancangan yang tersusun dan sistematik.PENGURUSAN MASA Murid yang berjaya biasanya mempunyai: 1.

Apakah jadual waktu dan Perancangan ? Jadual Waktu Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci dan merangkumi: 1. aktiviti- . AktivitiPerancangan Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Aktiviti-aktiviti lain. Sesi pembelajaran 2.

Tumpuan kepada topik sukar. Pilih keutamaan. Pembahagian sama rata hari ke hari. Peruntukan masa untuk aktivitiaktivitiaktiviti lain.Bagaimana menghasilkan jadual waktu persendirian? Tentukan masa untuk sesuatu mata pelajaran.    . Pilih masa yang paling sesuai.

masa harus diperuntukkan untuk : Berehat. Bersukan. Membuat kerja rumah. Membantu ibu bapa Aktiviti yang diminati Kelas tambahan    .Selain belajar.

   . Fokus pada pelajaran. Keutamaan. Mengambil kira semua mata pelajaran. Teratur.Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu? Mengurangkan pembaziran waktu. Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja.

GAYA PEMBELAJARAN Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran? Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza.  . Memaksimumkan hasil pembelajaran. Fokus terhadap apa yang dipelajari.

Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran adalah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka .

Gaya pembelajaran VAK 1. VISUAL AUDITORI KINESTETIK .

Gaya Dunn & Dunn Berasaskan beberapa aspek : Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi .2.

Alam Sekitar Bunyi Cahaya Suhu Pola .

you may have to delete the image and then insert it again. Restart your computer.Emosi Motivasi Ketabahan Tanggung jawab Struktur The image cannot be displayed. If the red x still appears. and then open the file again. . Your computer may not have enough memory to open the image. or the image may have been corrupted.

Sosiologi Sendiri Pasangan Rakan Sebaya Pasukan Guru Pelbagai cara .

Fizikal Persepsi Makan Waktu Gerakan .

Psikologi Global atau Analitik Otak Kiri atau Otak Kanan Impulsive atau Refleksif .

SUKA.PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman RISAU. . DUKA KECEWA dan sebagainya«.

GURU PERLU: Memotivasikan murid supaya tekun belajar. Membantu murid untuk memberi tumpuan kepada pelajaran. Menggalakkan murid agar berminat dengan kerja sekolah. Mengajar murid teknik belajar yang betul Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul   .

SEBELUM PEPERIKSAAN Murid perlu: Bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong Datang awal dengan persiapan secukupnya Berdoa dan tenangkan diri Jangan mengulang kaji pada saatsaat-saat akhir    .

SEMASA PEPERIKSAAN Baca arahan dengan teliti Anggarkan masa Teruskan kepada soalan yang lebih mudah Jangan panik Relaks   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful