You are on page 1of 1

Bakailao arrantza

Entzun atal hau eta jaso datu batzuk ondoren zure ikaskideei azaltzeko. Zure 3 ikaskideei entzun ondoren,
galdera guztiak erantzuteko gai izango zara.
Bakailao arrantzari buruz hitz egingo dute atal honetan itsasontzi batetik. Atal honetan arrantzontziko
arduradunek hitz egiten dute. Jaso xehetasunak ondoren zure ikaskideei azaltzeko.

Euskal arrantzaleek non arrapatzen dute


bakailaoa?
Pili Manterola sukaldariak prestatuko duen
a. Gure kostaldean bakailao errezetak osagai hauetatik zein EZ du?
b. Norvegian a. Almendrak
c. Ternuan eta Norvegian b. Esnea
d. Ternuan c. Olioa
d. Piparra

Arrantzontzi honek zenbat bakailao arrapatzen du


urtean? Piliren errezetak non du jatorria?
a. 1600 tona inguru. a. Baztanen
b. Kuotaren arabera orain gutxiago b. Donostian
harrapatzen dute. c. Getarian
c. Orain dela urte batzuk baino askoz d. Pasaian
gutxiago.
d. Ternua aldean 1600 tona arrapatzea
ezinezkoa da orain. Piliren errezeta ezagutzen al zuen Igorrek?
a. Bai, Arzak jatetxean ere prestatzen
baitute.
Pasaian garrantzia izan zuen bakailao arrantzak. b. Bai, eta askotan prestatu izan du.
Orain zergatik ez du horrelako garrantzirik? c. Entzuna du, baina inoiz ez du prestatu.
a. Beste lekuetan hobeto ordaintzen d. Prestatu gabea da, baina dastatu ahal
dutelako. izan du.
b. Itsasontzi gutxi daudelako.
c. Pasaiako portuan lekurik ez dagoelako.
d. Ternuako bakailao populazioa urritu egin Igorren errezetaren osagarrien artean zein EZ
delako. dago?
a. Esnea
b. Olioa
Aspaldiko garaietan zenbat itsasontzi inguru c. Patata
zeuden Pasaian bakailao arrantzara emanak? d. Piperra

a. Gaur egun lau bakarrik daude. Igorren arabera, zer da garrantzitsua?


b. Hirurogeita hamar laurogei inguru. Bakailaoa behar bezala gezatzea
c. Orain baino askoz gehiago ziren arren, ez a. Bakailaoa kolore zurikoa izatea.
ziren hirurogeita hamarrera iristen. b. Bakailaoa oliotan ez irakitea, lehor ez
d. Ternua aldean zeuden guztiak. dadin.
c. Platerean txukun aurkeztea, polita izan
Itsasoan bakailao asko al dago? dadin.
a. 15 populazio daude eta guztiek arazoak
dituzte.
b. Faroe eta Ternuako bakailao populazioak
oso larri daude.
c. Norvegia aldeko bakailao populazioa da
osasuntsuena eta han 500.000 tona
harrapatzen dira urtero
d. Ternuan jada ez da bakailaorik gelditzen.