You are on page 1of 5

NORMALİZE DEBİNİN FİİLİ DEĞERE ÇEVRİLMESİ

t0= 0 ºC (0ºC, Normal Şartlarda)


t1= 150 ºC İstenilen (fiili) sıcaklık değeri
Pa= 1013.25 mbar (1013,25 mbar, Normal Şartlarda)
P0,st= 0 mmWg (0 mmWg, Normal Şartlarda)
P1,st= 0 mmWg İstenilen (fiili) basınç değeri
V0= 365,625 Nm3/h Normalize debi
P0= 101325 N/m2
T0= 273 ºK
P1= 101325 N/m2
T1= 423 ºK Vg0= 566,518 Am3/h
Vg1= 633,921 Am3/h
Deniz seviyesi
açıkhava basıncı 101,325 Pa

rakım 900 m rakım katsayısı sıcaklık katsayısı

mutlak basınç 90,551 Pa 1.12 1.44

Deniz seviyesinde actual hacimsel debi

Rakıma göre düzeltilmiş actual hacimsel debi


basınç düzeltme katsayısı

1.62
NORMALİZE DEBİNİN FİİLİ DEĞERE ÇEVRİLMESİ
Deniz
seviyesi
açıkhava
basıncı 101,325
t0= 0 ºC (0ºC, Normal Şartlarda) rakım 730
t1= 90 ºC İstenilen (fiili) sıcaklık değeri mutlak basınç 92,495
Pa= 101325 Pa (101325 Pa, Normal Şartlarda)
P0,st= 0 mmWg (0 Pa, Normal Şartlarda)
P1,st= 0 Pa İstenilen (fiili) basınç değeri
V0= 500,000 Nm /h3
Normalize debi
P1= 92,495 Pa
T0= 273 ºK
P1= 92,495 Pa
T1= 363 ºK Vg0= 728,306 Am3/h Rakıma göre düzeltilmiş actual hacimsel
Pa
m
Pa

öre düzeltilmiş actual hacimsel debi