You are on page 1of 2

ILIRSKE PROVINCE

DELOVNI LIST

KDAJ IN KJE JE FRANCOSKA VOJSKA PRVIČ VKORAKALA NA KRANJSKO?

_________________________________________________________________________

DOPOLNI!
ZMAGOVITO NAPREDOVANJE FRANCOSKE VOJSKE SE NI USTAVILO IN TA JE

27.marca__________________ UDARILA ČEZ REBRNICE NA __________________________ IN

_________________________ TER ZASEDLA ________________________________


POMOČ (katero zadnjo večjo prireditev je izpeljel Vojaški muzej Pivka?)

KDAJ IN KJE JE BILA PODPISANA LISTINA O USTANOVITVI ILIRSKIH PROVINC?

_______________________________________________________________

KATERA OZEMLJA(POKRAJINE) JE VKLJUČEVALA?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

GLAVNO MESTO PROVINC JE BILA _____________________________ , NJEN PRVI GUVERNER

PA ________________________________ .

S KAKŠNIM NAMENOM JE NAPOLEON USTANOVIL PROVINCE?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

KATERA ODREDBA GUVERNERJA PROVINC JE BILA POMEMBNA ZA SLOVENSKI NAEODNI


PREPOROD?

NA KRATKO OPOŠI VLOGO IN POMEN VALENTINA VODNIKA!

KATERA DANAŠNJA USTANOVA V LJUBLJANI SE IMENUJE PO UREDNIKU URADNEGA


GLASILA ILIRSKIH PROVINC?

___________________________________________________
IMENOVAL SE JE __________________________________________
PREPIŠI NAPISE NA SPOMENIKU NA TRGU FRANCOSKE REVOLUCIJE!

V KATEREM LETU JE BIL POSTAVLJEN IN OB KAKŠNI PRILOŽNOSTI?

ZAKAJ JE TA SPOMENIK TUDI SPOMENIK NEZNANEMU JUNAKU?