You are on page 1of 11

Y 

Y 
m  
  
Y 
  
     
  
   
ë ›  
 lagăre
 lagăre cu rulmenţi. G  
    
   
    
G   
   
  
] 


V      


inelul interior  exterior 
calea de rulare;
  bile
role;
colivia    
  
    
 
¢    
 
    

    
 
    
     
  !!!!" #!!!! $ %
   
 
    
 &     
  '    
  
  
    
 

0     


    
 '  & 
     
G 
  

"   


"  ' 
"  '    
  ' 
Veprezentare tehnica