You are on page 1of 6

/

SKRIFTLIG TENTAMEN I DRYCKESKUNSKAP 7,5 P 200904 30NAMN: / 100 P

l.BERATTA sA UTFORLIGT DU KAN OM, COGNAC.

DRUVOR, ODLINGSOMRADEN, DESTILLATIONSPROCESSEN BETECKNINGAR, LAGRINGSBESTAMMELSER M.M.

15 P

2. VID DESTILLERING BILDAS OLIKA ALKOHOLER.

V AD HETER DOM, VID VILKA UNGEF ARLIGA TEMPERA TURER BILDAS DE

OCR V AD ANV ANDS DOM TILLIAR DERAS KARAKTARER? 9p

L

3. BESKRIV V AD EN COFFEY STILL / KOLONNP ANNA AR, OCR HUR DEN

FUNGERAR. 5p

7. FYLL lOCH FULLFOLJ FOLJANDE :

2p

4. NAMNGE DE TRE ODLINGSOMRADENA FOR CAL V ADOS? 3 p

5. HUR MANGA TILLA TNA ApPELSORTER FINNS DET FOR CAL V ADOS,

DES SA AR INDELADE I FYRA SMAKRIKTNINGAR, VILKA? 5 P

6. VAD INNEBAR FOLJANDE ARMAGNACRELATERADE UTTRYCKJORD? 5p

A. ALAMBIC ARMAGNACAIS

B. TENNAREZE

C. VO

D. FLOC DE GASCOGNE

E. FOLLE BLANCHE

....... 8% + = 24% + = 72%

8. DET FINNS 4 OLlKA TYPER A V GRAPPA, NAMNGE DESSA:

4p

9. V AD HETER GRAPPA I SPANIEN RESPEKTIVE FRANKRlKE? 2p

10. V AD AR HUVUDRA VARAN (SMAKMASSIGT) I FOLJANDE ALCOHOL

BLANC? 5p

A. FRAMBOISE

B. POIRE WILLIAM

C. KIRSCH

D. MIRABELLE

E. SLIVIVITZ

11. LITE OM WHISKY .

A. NAMNGE TvA WHISKYTYPER

2p

B. NAMNGE TRE A V SKOTTLANDS REGIONER

3p

I '

C. V AD AR BASRA V ARAN I EN SINGLE MALT?

2p

D. V AD AR BASRA V ARAN I EN BOURBON?

2p

E. V AD BETYDER "CASK STRENGTH"?

2p

12. REDOGOR FOR SKILLNADERNA MELLAN EN RHUM AGRICOLE OCH EN

RHUM INDUSTRIELLE. 4p

13. LIKOR INNEHALLER TRE BAS - BESTANDSDELAR, VILKA? 3p

14. V AD ARIBETYDER FOLJANDE ORDIUTTRYCK 5p

A. ARRAK

B. CREME DE LIKOR

C. EMULSIONSLIKOR

D. ABSINTHE

E. PERNOD

15. V AD AR HUVUDRA VARAN I TEQUILA?

2p

16. REDOGOR FOR SKILLNADEN I TILLVERKNING MELLAN OVER RESPEKTIVE

UNDERJAST OL. 4p

17. VILKA AR DE FYRA BASRA VARORNA VID OLFRAMSTALLNING 4p

18. NAR MAN PLOCKAR TE ANV ANDER MAN TERMEN "TWO LEAFS AND A

BUD". V AD BETYDER DET? 2 P

19. V AD ARIBETYDER FOLJANDE UTTRYCK?

7p

A. ARTESISKTVATTEN

B. CAPPUCINO

C. CAFFE LATTE

D. CONCHNING

E. FORASTERO

F. OOLONG '

G. MACCHIATO

20. VILKA AR DE TvA V ANLIGASTE KAFFEBONORNA?

2p

GS