You are on page 1of 1

TEKST 1.

Dok bi Muhammed, s.a.w.s., držao hutbu, pa stojeći duže, oslonio bi svoju plemenitu ruku na panj
posječene palme. Kada se broj klanjača uvećao, ashabi mu načiniše MINBER na kom će stajati dok
drži hutbu.

Poslanik,., sljedeće džume prođe pored panja i uspe se na njeg. Ashabi tada začuše jecaje, toliko
glasne da se mesdžid tresao a panj je ispucao. Nije se smirio dok Poslanik, je sišao sa mimbera,
spustio svoju plemenitu ruku i pomilovao panj. Obgrlio ga je rukama i primio na svoje časne grudi,
te se panj potpuno smirio.

Poslanik, s.a.w.s., mu tada dade da izabere jednu od radosti dvije: da postane drvo od Džennetskog
drveća, da mu žile piju iz Džennetskih rijeka ili da opet postane plodno drvo na Dunjaluku.
Panj je odabrao prvu radost a Poslanik, s.a.w.s., mu tri puta obećava da će, ako Allah da biti tako.

Zatim je Poslanik, s.a.w.s., ashabima rekao: “Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, da ga nisam
smirio, plakao bi ovako do Sudnjeg dana iz čežnje za Allahovim Poslanikom”!

TEKST 2.

--Ehh, tugo moja. Panj, trup presječene palme, plakao bi do Sudnjega dana što na njemu nije
Resulova, s.a.w.s. ruka, a mi danas kažemo: "Poslanik bio, čovjek kao i mi, došao pa otišao!"

On je bio milost svim svjetovima, pa i svijetu drveća kako predaja potvrdi, a da je dao Allah da mi
makar sebi samima umijemo milost biti, slijedeći poruke njegove...

Salawat i selam neka su na tebe Muhammede, i da Allah da da te duše naše kao onaj panj u
Džennetu kao sabesjednika čekaju...

"GOSPODARU NAŠ, AKO SI NAM USKRATIO DA BUDEMO UZ ALLAHOVOG


POSLANIKA, S.A.W.S., NA OVOM SVIJETU, MOLIMO TE, NEMOJ NAM USKRATITI
NJEGOVO DRUŠTVO NA BUDUĆEM SVIJETU!"