You are on page 1of 1

c c

  

c 


O | 925 ml X O = 2 |   005  + 0.O k.


Nyaaka jawapa dalam k.

 |  20 cm + 5 cm.  | 0.0 km X 9 =


Nyaaka jawapa kam dalam mm Ber jawapa dalam m.

5 |
  k ʹ 25.05 k. 6 | ele aka 7 0  x 9.
ber jawapa dalam  Ber jawapa ada dalam k.

7 | 27 km ÷ 9 = __________m |  .0 km ʹ 750 m.


Ber jawapa dalam m.

9 |  75 ml X 6. O0 | O.2 m ʹ 75 cm.


Berka jawapa dalam l Ber jawapa dalam cm.