You are on page 1of 35

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Εξοικονόμηση κατ οίκον»
Χρήστος Πεολίδης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου
και Κλιματικής Αλλαγής  (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) 

Απρίλιος 2011 1
Ο κτηριακός τομέας σήμερα

Το 89% των κτηρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, ημερομηνία


ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης

Δηλαδή 3.700.000 κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα


(κτίρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας)

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.


Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών κτηρίων εξοικονομείται ενέργεια
κατά 42% 2
«Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» αφορά


στην

παροχή κινήτρων
για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
στον οικιακό κτηριακό τομέα

λαμβάνοντας υπόψη
την περιφερειακή και
την κοινωνική συνοχή

3
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα
Βασίζεται:
στην αξιοποίηση των Ενεργειακών
Επιθεωρητών και
του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτηρίων
που προβλέπονται στο Ν.3661/2008 & την Ευρωπαϊκή Οδηγία
202/91/ΕΚ

Ορθός προσδιορισμός:
 Ενεργειακών αναγκών των κτηρίων
 Παρεμβάσεων που οδηγούν στη μεγιστοποίηση
εξοικονόμησης ενέργειας

4
Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός: € 396 εκ., συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ και από


Εθνικούς Πόρους, μέσω των ΠΕΠ και των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.ΑΕ.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

€ 396 εκ.

€ 241 εκ. € 155


εκ.
Ανατροφοδοτούμενα Πρόγραμμα
Κεφάλαια Άμεσης
Ενίσχυσης
5
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
 Πρόσκληση σε
χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς

 4 Τράπεζες Επιλέχθηκαν
 Alpha Bank
 Εθνική Τράπεζα
 Eurobank
 Τράπεζα Πειραιώς

 Υπογραφή Συμβάσεων
Ιανουάριος 2011

6
Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ
κατ’ Οίκον»
Η υλοποίηση του Προγράμματος μέσω
του Ταμείου Χαρτοφυλακίου εξασφαλίζει:
Επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων των
δάνειων παρέχοντας κίνητρα σε περισσότερους
ωφελούμενους

Μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά:


συνολική επένδυση ύψους 1 δις €

Δυνατότητα συνεχούς στήριξης


πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας

Άμεση εισροή και αυξημένη


απορροφητικότητα κεφαλαίων ΕΣΠΑ για το
2010.
7
Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΥΠΕΚΑ
ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΥΣΕΔ ΕΝ /ΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ETEAN (ΤΕΜΠΜΕ ) Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ /
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ , ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8
Επιλέξιμες Κατοικίες
 μονοκατοικίες,
 πολυκατοικίες ως σύνολο κτηρίου και
 μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας *

που ικανοποιούν τα κριτήρια:


 Έχουν οικοδομική άδεια πριν την 31.12.1979 – (υφίστανται
νόμιμα)
 Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ≤ 1.750 €/ τ.μ.
 Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

*Ειδικά για τα μεμονωμένα διαμερίσματα: Προϋπόθεση ένταξης στο


πρόγραμμα είναι η ύπαρξη “αυτονομίας” θέρμανσης, ή υποβολή πρότασης, στο
πλαίσιο του Προγράμματος, για εγκατάσταση συστήματος/συσκευής θέρμανσης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαμερίσματος.
9
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα
που:
Ωφελούμενοι
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη
κατοικία και
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω
κατηγοριών:
Κατηγορία Ωφελούμενου
A B Γ

Άγαμοι- ΑΕ≤ 22.000€ 22.000€ < ΑΕ ≤ 40.000€ 40.000€ < ΑΕ ≤ 60.000€


Ατομικό
Εισόδημα (ΑΕ)
Έγγαμοι ΟΕ.≤ 40.000€ 40.000€ < ΟΕ ≤ 60.000€ 60.000€ < ΟΕ ≤ 75.000€
-Οικογενειακό
Εισόδημα (ΟΕ)

Κίνητρο • Άτοκο Δάνειο • Χαμηλότοκο Δάνειο* • Χαμηλότοκο Δάνειο*


• 30% Επιχορήγηση • 15% Επιχορήγηση • Κάλυψη κόστους
Κεφαλαίου Κεφαλαίου ενεργειακών
• Κάλυψη κόστους • Κάλυψη κόστους επιθεωρήσεων
ενεργειακών ενεργειακών
επιθεωρήσεων επιθεωρήσεων

*Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %.


10
Επιπλέον Κίνητρα - Πολυκατοικία
Α. Για την ένταξη πολυκατοικίας στο πρόγραμμα αρκεί
50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κύρια
ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Σε αυτήν την περίπτωση
επιλέξιμοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με χρήση
κατοικίας.

Β. Εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών


επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α δίνεται
η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων
• της κατηγορίας Β στην κατηγορία Α
• της κατηγορίας Γ στην κατηγορία Β και
• ιδιοκτητών με υψηλότερα εισοδήματα της κατηγορίας Γ
στην κατηγορία Γ

11
Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
Α/Α ΚΑΤ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
1 Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
Α. Συρόμενα ή επάλληλα
Β. Ανοιγόμενα
Γ. Μόνο υαλοπίνακες
Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα
2 Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου
συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της
πιλοτής
Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος & πιλοτής
Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους
Γ. Εσωτερική θερμομόνωση

3 Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής


ζεστού νερού χρήσης
Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας
Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος
θέρμανσης
Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
Τίθενται
Ε. Ηλιακά ανώτατα όρια
συστήματα για κόστους ανά κατηγορία
παροχή ζεστού παρέμβασης
νερού χρήσης
Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ανά Ωφελούμενο 15.000€

12
Διαδικασία Προγράμματος - Βήματα
Προετοιμασ
ία /
Προέγκριση
Δανείου
1η Ενεργειακή
Επιθεώρηση/ Πρόταση
Παρεμβάσεων
Αίτηση στην Τράπεζα
1/2/2011 - 16/5/2011
 ALPHA Εκταμίευση υπολοίπου
 ΕΘΝΙΚΗ Διερεύνηση Δανείου / Καταβολή
Επιλεξιμότητας Κινήτρων
 EUROBANK
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συγκριτική 2η Ενεργειακή
Αξιολόγηση Επιθεώρηση
Διαπίστωση
Ολοκλήρωσης Έργου
Πίνακες
Κατάταξης – Υλοποίηση
Υπαγωγή Αίτησης Παρεμβάσεων
Έκδοση Παραστατικών
Υπογραφή Δανειακής
Σύμβασης - Εκταμίευση
προκαταβολής
13
Συγκριτική Αξιολόγηση - Υπαγωγή

 Η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται βάσει της


υπολογιζόμενης εξοικονόμησης ενέργειας ανά m2
θερμαινόμενης επιφάνειας όπως προσδιορίζεται από
τον 1ο Ενεργειακό Επιθεωρητή ως προς το κόστος
των παρεμβάσεων.

 Επιλέγονται οι αιτήσεις με τη μεγαλύτερη


εξοικονόμηση ενέργειας που εξαντλούν τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

14
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

 Το Πρόγραμμα βασίζεται στην εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ.

 Απαιτούνται 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις


 Η πρώτη συνοδεύεται από πρόταση παρεμβάσεων σε συνεργασία
με τον ιδιοκτήτη με προσδιορισμό του κόστους
 Η δεύτερη καταγράφει
 την εκτέλεση των παρεμβάσεων
 την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους του
προγράμματος και την
 επίτευξη του ενεργειακού στόχου που τέθηκε με την πρώτη
ενεργειακή επιθεώρηση

 Έλεγχοι από το σώμα Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)

15
Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών:
www.
buildingcert.gr

Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 4.500
(κατανομή ανά νομό)

Αναμένεται να
φτάσουν στους 5.500
(έως το τέλος του
Μαΐου)

16
Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης

Ενεργειακή
Κατηγορία
Συστάσεις

17
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..…
Έντυπο για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Συνημμένα: …….. προσφορές
Προτάσεων
Παρεμβάσεων

ΗΣελίδα
πρόταση 1παρεμβάσεων
ΑΝ
οδηγεί στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης της
κατοικίας κατά μία
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡ
τουλάχιστον Κατηγορία.
Αφορά Σύσταση του ΠΕΑ

Ανάλυση/Περιγραφή
ώστε να είναι κατανοητή η
πρόταση:
1.
A. Αντικατάσταση κουφωμά
α. Από προμηθευτές/
αναδόχους
β. Από τον 2ο Επιθεωρητή

διπλό υαλοπίνακα με
Οι προδιαγραφές, τα
2
τεχνικά και ενεργειακά
χαρακτηριστικά των
προτεινόμενων υλικών
W/(m .K) και συντελεσ
πρέπει να αναφέρονται
στην πρόταση
Β. Αντικατάσταση κουφωμά
συντελεστή θερμοπερατό
Στην περιγραφή προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά
των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος
και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράμματος από τον 2ο ενεργειακό επιθεωρητή.
18
Ενεργειακός
Έντυπο Επιθεωρητής Ιδιοκτήτη
Προτάσεων ς
Παρεμβάσεων Κόστος βάσει
προσφορών

Σελίδα 2 Περιγραφή
Ποσότητα (m 2 δομικού
στοιχείου ή ανοίγματος,
(συμπληρώνεται
από τον
Α/Α παρέμβασης Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορίας Δαπάνης τεμάχια) αιτούντα)

Παρεμβάσεις
Ποσότητες

ΣΥΝΟΛΟ

Επιλέξιμο
Κόστος
15.000 €

19
Ενέργειες Δημοσιότητας

 Γραφείο Αρωγής /  Ραδιοφωνικά σπότ


HelpDesk
 Δημοσιεύσεις
 Ιστοσελίδα http://
exoikonomisi.ypeka.gr

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικές
φυλλαδίων, Αφίσες καταχωρήσεις

20
Διαδικτυακή Πύλη του Προγράμματος

21
Διαδικτυακή Πύλη του Προγράμματος

22
Διαδικτυακή Πύλη του Προγράμματος

23
Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας έως
12.04.2011

>118.000 μοναδικοί χρήστες

>170.000 επισκέψεις συνολικά

24
Γραφείο Αρωγής / Help Desk
 Τηλ.: 210 9797400
 helpdesk@exekatoikon.gr

Συνολικός αριθμός επικοινωνιών μέχρι


12.04.2011 :
 >60.000 τηλεφωνικές κλήσεις
 >800 μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
25
Ανταπόκριση / Πορεία
προγράμματος
Αιτήσεις προεγκρίσεων δανείων: 30.000

Προέγκριση αιτήσεων: περίπου στο 50% των


αιτήσεων

Μεγάλο ενδιαφέρον από την περιφέρεια με ποσοστό


αιτήσεων που φτάνει το 60% σε σχέση με Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

26
Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

 Μεγάλη περίοδος ωρίμανσης


και εξοικείωσης των
εμπλεκόμενων φορέων με το
 Δόθηκε παράταση
πρόγραμμα έως 16.05.2011

 Αδυναμία & απροθυμία  Δυνατότητα επιλογής


εγγυητή & ολικής ή
λήψης δανείων μερικής αποπληρωμής

27
Προβλήματα που αντιμετωπιστήκαν

 Πολεοδομικά θέματα  Υλοποιήσιμες με


Αδειοδότηση «Έγκριση εργασιών
μικρής κλίμακας»
Παρεμβάσεων

 Υλοποιήσιμη και από


 Μόνωση στο δώμα «μεμονωμένο διαμέρισμα»

 Επιλέξιμα σε αίτηση
 Κενά διαμερίσματα πολυκατοικίας

28
Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

 Κατοικίες που περιήλθαν πρόσφατα


στην ιδιοκτησία ενδιαφερόμενων (μέχρι
την ανακοίνωση του οδηγού)
 Επιλέξιμες

29
Προβλήματα που ανέκυψαν

 Αδυναμία προσκόμισης  Δυνατότητα προσκόμισης


πριν την υπογραφή της
έγκαιρα οικοδομικής δανειακής σύμβασης
άδειας λόγω απώλειας /
καταστροφής

 Αδυναμία άμεσης  Προσκόμιση πίνακα


προσκόμισης προσφορών επιλέξιμου Π/Υ
 Ελλιπείς ή μη σωστά εντύπου «Πρότασης
καταρτισμένες προσφορές
–Παρεμβάσεων»

30
Προβλήματα που ανέκυψαν

Στενότερα περιθώρια (4
 Ρευστότητα 
μήνες) στην υλοποίηση των
προμηθευτών - παρεμβάσεων
συνεργείων

 Νέος Ενεργειακός
Ενεργειακός Στόχος:
Στόχος:
Αρκεί
 Κατοικίες εξοικονόμηση
Αρκεί εξοικονόμηση
>50% >50%
της
κατανάλωσης
της κατανάλωσης
του κτηρίου
του
κατατασσόμενες στην αναφοράς
κτηρίου αναφοράς
κατηγορία Η.

31
Άμεσα Οφέλη για τον Πολίτη

 Άτοκα ή Χαμηλότοκα Δάνεια

 Επιδότηση (30%-15%, κατηγορία Α & Β)

 Φορολογικές Ελαφρύνσεις (έως 900€)

 Κάλυψη Κόστους Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 Ουσιαστικές Επεμβάσεις Ενεργειακής


Αναβάθμισης

 Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας


32
Στοιχεία Προγράμματος
 Για πρώτη φορά επιτρέπεται η διάθεση δημοσίων
κονδυλίων (κοινοτικών και εθνικών) σε οικιακό τομέα

 Το Πρόγραμμα λειτουργεί με ανατροφοδοτούμενα κεφάλαια

 Βασίζεται στον ΚΕΝΑΚ και στις ενεργειακές επιθεωρήσεις

 Διπλός μηχανισμός διασφάλισης δίκαιης επιλογής


 ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις
 απευθείας πληρωμή σε λογαριασμό των προμηθευτών – αναδόχων

 Η επιλογή των δικαιούχων με κοινωνικά κριτήρια

 Πρόγραμμα «Πιλότος» σε επίπεδο Ευρώπης Ένωσης

33
Περισσότερες πληροφορίες

 Οδηγός Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ


οίκον»

 Ιστοσελίδα Προγράμματος (http://exoikonomisi.ypeka.gr)

 Helpdesk: 210 9797400

34
Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Χρήστος Πεολίδης
Χημικός Μηχανικός
Στέλεχος Μονάδας Β2: Κλιματική Αλλαγή
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής
Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου
και Κλιματικής Αλλαγής  (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) 
Τηλ.: 210 6969768 
Fax: 210 6969460
e-mail: peolidisc@eka.ypeka.gr 35
www.ypeka.gr