You are on page 1of 1

IES Salvaterra de Miño DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 2010-11


RESUMO DA ENQUISA “RISCOS NO USO DE INTERNET E AS REDES SOCIAIS”

PARTICIPARON 341 ALUMNAS/OS DE TODOS OS CURSOS E GRUPOS DO CENTRO

POR IDADE: 85% ENTRE 12 E 17 ANOS. 8% DE 18 E 19 ANOS. 7% DE 20 OU MÁIS ANOS

POR SEXO: 52% ALUMNOS, 48% ALUMNAS

O 95% DO ALUMNADO TEÑEN ORDENADOR NA CASA E 91% TLF. MÓBIL

80 ALUMNAS/OS QUEDARON XA ALGUNHA VEZ CON ALGUÉN QUE COÑECERON A TRAVÉS DE INTERNET

25 ALUMNAS/OS RESPOSTAN QUE ALGUNHA VEZ FORON VÍCTIMA DE ACOSO NA REDE (SOBRE TODO EN
TUENTI QUE É CON MOITO A MAÍS UTILIZADA)

UN 50% TEÑEN O ORDENADOR SITUADO NO SEU DORMITORIO

O 82% TEN CONEXIÓN A INTERNET NO SEU PROPIO DOMICILIO

O 92% TEÑEN CONTA DE CORREO ELECTRÓNICO

UN 82% CONECTASE A INTERNET DENDE A SÚA CASA

O 80% USA O ORDENADOR PARA CONECTARSE ÁS REDES SOCIAIS, UN 7% PARA USAR O CORREO E UN
12% DIN QUE PARA FACER TRABALLOS

UN 34% AFIRMAN TER NORMAS OU REGLAS PARA USAR INTERNET NA SÚA CASA FRONTE AO 66% QUE NON
TEÑEN NINGUNHA NORMA PARA FACELO

O 80% (270) SUBEN FOTOS SÚAS, DE AMIGOS/AS OU FAMILIARES ÁS REDES SOCIAIS

UN 75% DO ALUMNADO COÑECEN A PERSOAS ENGANCHADAS A INTERNET

O 89% NON ESTÁN NORMALMENTE CON ADULTOS/AS CANDO USAN INTERNET

O 60% COMPARTEN FICHEIROS, FOTOS, PELÍCULAS, MÚSICA OU VÍDEOS NA REDE

42 ALUMNAS/OS DO NOSO CENTRO MANIFESTAN TER VIVIDO ALGUNHA SITUACIÓN DESAGRADABLE POLO
USO DAS REDES SOCIAIS

O 50% CONECTASE A DIARIO, UN 30% ENTRE DOUS E SEIS DÍAS E UN 20 % UN DÍA Á SEMÁN.

CASE O 50% ESTÁ ENTRE UNHA E TRES HORAS CONECTADO/A E UN 20% ESTÁ CONECTADO MÁIS DE TRES
HORAS

O 50% FAI USO DAS REDES SOCIAIS ENTRE AS TRES E AS SETE DA TARDE. UN 29% ENTRE AS SETE E AS
DEZ E UN 165 DESPOIS DAS DEZ DA NOITE

UN83% MANIFESTAN TER MÁIS DE VINTE AMIGOS/ AGREGADOS NAS REDES SOCIAIS ( EN REALIDADE DIN
TER MOITOS MÁIS DE 20)