You are on page 1of 9

CONTRACT AG1 2007

Incheiat astazi …….


Intre
SC_________________________________________________cu sediul in localitatea
____________________Str.___________________________, Judetul____________,
tel___________________, fax____________________, inregistrata la Registrul
Comertului___________________________,CIF RO___________________________,
cont lei_______________________________________________________,cont valuta
________________________________la banca______________________________,
reprezentata prin Director___________________________________ denumita in
continuare “Beneficiar”
si
SC Transilvania Development SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str Emil Racovita 25,
inregistrata la Registrul Comertului J12/ 1077 / 2003 , CIF RO 15397392 , capital social
18.600.000 lei,, cont lei RO61BTRL0130120296401201 la Banca Transilvania Cluj,
reprezentata de Moldovan Laurentia in calitate de General Manager, prin punctele sale de
lucru:
1. Hotel City Plaza****, Cluj-Napoca, Str Sindicatelor Nr.9-11, tel: 0264–450.101,
fax: 0264–450.152, e-mail: contact@cityhotels.ro

1. Obiectul Contractului
In baza acestui contract SC Transilvania Development SRL prin punctele sale de lucru, va
presta pentru Beneficiar sau la ordinul acestuia servicii hoteliere si turistice in
perioada ........2007 – 31.12.2007
Definirea termenilor folositi in contract
 turisti individuali: una sau mai multe persoane (max 19) sosite in baza aceleiasi
comenzi sau in baza mai multor comenzi de la Beneficiar;
 grup: minim 20 persoane sosite in baza aceleasi comenzi de la Beneficiar, referitor
la aceeasi perioada de cazare;
 tipuri de camere disponibile in hotel:
-single regular: camera cu un pat individual, destinata cazarii unei singure persoane
- single superior: camera cu un pat matrimonial destinat cazarii unei singure
persoane

www.cityhotels.ro
- office rooms: camera cu un pat matrimonial destinat cazarii unei singure persoane,
care beneficiaza de urmatoarele facilitati: welcome package, cafetiera, acces sauna si
acces business center
- double twin: camera cu 2 paturi individuale , destinata cazarii a 2 persoane.
- double matrimonial: camera cu un pat matrimonial , destinata cazarii a 2 persoane.
- apartament: ansamblu compus din salon si dormitor cu un pat matrimonial ,
destinat cazarii unei persoane, (maxim 2), in functie de solicitarile Beneficiarului
 tipuri de tarife:
-tarif “rack rate”: tarifele afisate le receptie;
-tarif “day use”: tariful aferent unei cazari realizate inainte de ora 12 a.m. sau
prelungirea sejurului dupa ora 12 a.m. ; se aplica o reducere de 50 % la tariful
camerei fara mic dejun ;
- tarif „expo”: tarif special cu perioada de aplicare limitata, utilizat in perioada
targurilor si expozitiilor; se comunica la momentul rezervarii
- tarif „week-end rate”: tarif special aplicat pe toata durata anului in zilele de
sambata si duminica
 perioade de tarifare
Tarifele se aplica, conform anexelor pentru fiecare punct de lucru, dupa cum urmeaza:
City Plaza****
- tarife perioada 1: intre 1 martie si 30 iunie respectiv 1 septembrie – 15 decembrie
- tarife perioada 2: intre 16 decembrie – 28 februarie respectiv 1 iulie – 31 august
City Central***
- tarifele din anexa sunt valabile tot cursul anului 2007 cu exceptia perioadei de
targuri si expozitii; in aceasta perioada tarifele vor fi comunicate de la receptie in
momentul rezervarii.
 disponibilitate camere
-camera este disponibila pentru client incepand cu ora 3 pm si trebuie eliberata pana
cel tarziu la ora 12 am in ziua plecarii
-early check-in: check in-ul se face in intervalul 08 am – 3 pm
-late check out: check out-ul se face in intervalul 12 am – 5 pm
Nota: early check -in ul si late check-out ul fac obiectul tarifului „day use”.
2. Conditii de rezervare
2.1.Beneficiarul va transmite la RECEPTIE prin e-mail sau fax, comanda sa ferma
(rezervare, modificare, anulare) utilizand formularele de rezervare standardizate City
Hotels sau formulare proprii semnate si stampilate.

www.cityhotels.ro
2.2. Cererile de rezervare/ modificare/ anulare vor fi preluate pe toata perioada saptamanii
inclusiv in week-end, intre orele 08.00 – 18.00.
2.3. Pentru clientii individuali, receptia va confirma sau va infirma rezervarile, in scris,
utilizand formularele de rezervare City Hotels, in cel mult 8 ore lucratoare de la primirea
comenzii.
2.4. Rezervarile pentru grupuri vor fi considerate „confirmate” numai dupa incasarea unui
avans aferent primei nopti de cazare; pana la acel moment rezervarile vor avea statutul de
„neconfirmate” putand fi utilizate de catre prestator pentru alte solicitari.

3. Conditii de anulare / modificare


3.1.Beneficiarul poate anula numai in scris, serviciile comandate – fara penalizare - cu
minim o zi (24 ore) inainte de inceperea sejurului pentru turistii individuali. Anularea dupa
acest termen se considera neprezentare (NO SHOW) si se penalizeaza cu 100% din tariful
contractat pe camera pentru prima noapte de cazare (fara mic dejun).
3.2.Beneficiarul poate anula numai in scris serviciile comandate pentru grupuri (peste 19
persoane) inainte de inceperea sejurului cu urmatoarele penalizari:
- daca anularea are loc cu mai mult de 14 zile calendaristice inainte de inceperea
sejurului este fara penalizare;
- daca anularea are loc cu mai putin de 14 zile calendaristice si mai mult de 7 zile
inainte de inceperea sejurului, se penalizeaza cu 50% din tariful contractat pe camera
pentru prima noapte de cazare (fara mic dejun).
- daca anularea are loc cu mai putin de 7 zile calendaristice inainte de inceperea
sejurului, se penalizeaza cu 100% din tariful contractat pe camera pentru prima noapte de
cazare (fara mic dejun)
3.3. Modificarile aduse de Beneficiar la comenziile confirmate de Prestator se vor efectua
in limita locurilor disponibile la data anuntarii modificarii si daca se incadreaza in
termenele anuntate mai sus.

4. Obligatiile Prestatorului
4.1. Va asigura spatiul de cazare confirmat Beneficiarului, conform formularului de
rezevare.

www.cityhotels.ro
4.2. Va asigura in spatiile de cazare inchiriate de Beneficiar, linistea, curatenia si un mic
dejun conform clasificarii. Serviciile suplimentare: telefon, spalatorie, mini bar, sau alte
servicii comandate se presteaza contra cost si se achita conform comenzii beneficiarului
4.3. Prestatorul va respecta obligatiile contractuale pentru orice rezervare acceptata si
confirmata in scris. Daca nu procedeaza in acest fel, el il va despagubi pe Beneficiar numai
pentru pierderea reala suferita, si va depune toate eforturile pentru transferul si cazarea
clientului la alt hotel.de aceeasi categorie sau de categorie superioara.

5. Obligatiile Beneficiarului.
5.1. Sa emita comenzi clare pentru fiecare actiune in parte, specificand modalitatea de
plata si moneda.
5.2. Sa comunice in scris, in termenul prevazut la art. 4 orice modificare la comenzile deja
confirmate. Nerespectarea conditiilor de modificare si/sau anulare se supun conditiilor
agreate la capitolul 4.

6. Tarife.
6.1.Tarifele la care se face decontarea intre parti sunt prezentate in Anexe.
6.2.Tarifele mentionate in Anexe sunt valabile pentru individuali si grupuri.
6.3. Tarifele de mai sus, sunt stabilite in EUR/camera, includ mic dejun tip bufet , TVA-ul
si taxele locale .
6.4. Clauza de restabilire a tarifelor.
Prestatorul are dreptul sa modifice tarifele cu preavizarea Beneficiarului cu minim 30 de
zile in avans. Tarifele pentru serviciile confirmate, nu pot fi majorate.
6.5. Orice modificari survenite pe parcursul derularii contractului, reglementate prin legi,
Ordonante si Hotarari ale Guvernului ori alte acte normative obligatorii pentru agentii
economici care opereaza in domeniul hotelier si al turismului si care influenteaza costurile
luate in calcul la data incheierii prezentului contract, atrag dupa sine recalcularea tarifelor,
la data intrarii in vigoare a reglementarilor legale mai sus mentionate.
7. Plati / Facturare.
7.1. Decontarile intre parti, in conditiile prezentului contract, se fac pe baza facturii emise
de hotel. Plata se va face cash inainte de plecarea clientilor din hotel, sau prin transfer
bancar (in conditiile agreate de Prestator) in termen de maximum 7 zile lucratoare de la
data emiterii facturii de catre Prestator, la tarifele din contract , calculate la cursul de
schimb practicat de hotel (cursul BNR din ultima zi a saptamanii – vineri - este cursul
practicat pentru saptamana urmatoare). Pentru intarzieri de plata, Beneficiarul este obligat

www.cityhotels.ro
sa plateasca Hotelului o penalizare de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere calculata la
suma datorata.
In cazul in care Beneficiarul intarzie plata cu mai mult de 60 de zile Prestatorul este
indreptatit sa rezilieze contractul. Rezilierea va opera din ziua urmatoare notificarii
Beneficiarului. Plata pentru toate serviciile prestate de CITY Hotels se va face in contul
deschis la Banca Transilvania Cluj , cod IBAN : RO61BTRL0130120296401201 .
7.2. In cazul acumularii de datorii restante de peste 30 de zile, se vor accepta rezervari
individuale numai cu plata la receptie.
7.3. Pentru grupuri, plata serviciilor se va face in avans pentru prima noapte de cazare ,
(fara mic dejun), cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului .
7.4. Hotelul nu se obliga sa suporte comisioanele bancare ale Beneficiarului.
7.5.Cazarile care se efectueaza la sfarsit de an cu prelungire in anul urmator, se factureaza
la tarifele in vigoare la momentul acceptarii comenzii.
7.6. Sumele platite de Beneficiar, in plus fata de valoarea facturii, vor fi regularizate in
termen de 15 zile lucratoare de la semnalarea lor.
7.7. Se admite si plata direct la receptie de catre clientii agentiei a tarifului afisat (nu se
accepta tarife mai mari decat tarifele afisate) urmand ca hotelul sa restituie comisionul
cuvenit Bneficiarului. Contravaloarea comisionului se achita de catre Prestator in baza
facturii emise in lei de catre Beneficiar.

8. Raspunderea contractuala.
8.1. Prezentul contract se reziliaza de drept, fara notificare prealabila sau punere in
intarziere, in urmatoarela situatii: nerespectarea termenelor de plata pentru serviciile
comandate, nerespectarea de catre Beneficiar a obiectului contractului. In cazul rezilierii
contractului pentru motivele precizate in alineatul precedent, serviciile deja prestate se
platesc conform prevederilor acestui contract, rezilierea operand numai pentru viitor.
8.2. Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza partile de raspundere,
cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta celeilalte parti in termen de cel mult
5(cinci) zile de la data producerii lor, actele doveditoare in acest sens fiind transmise
reciproc in termen de 15 zile. Pe durata evenimentului si a efectului cazului de forta
majora contractul ramane suspendat. Partile sunt exonerate de raspundere pentru
neexecutarea obligatiilor contractuale in perioada de forta majora. Serviciile prestate se
platesc, forta majora neexonerand pe Beneficiar de plata acestora.

9. Clauza de confidentialitate.

www.cityhotels.ro
Prestatorul si Beneficiarul convin ca pe parcursul derularii serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract sa nu dezvaluie unei terte persoane continutul contractului si sa nu
multiplice, utilizeze, copieze sau sa transmita orice informatii confidentiale apartinand
celeilalte parti pentru alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. Sunt
informatii confidentiale acele informatii care sunt obtinute pe durata contractului si care pot
fi in mod rezonabil presupuse a fi confidentiale.

10. Diverse
10.1. Se accepta accesul animalelor de companie de talie mica in hotel, tariful pentru
acestea reprezentand 20 % din tariful unei camere single
10.2.. Camerele nu pot dotate cu mai mult de un pat suplimentar; acesta se tarifeaza cu 26
Euro ( mic dejun si TVA incluse).
10.3. Prestatorul nu este raspunzator de tarifele practicate de beneficiar.
10.4. Copiii de pana la 12 ani beneficiaza de gratuitate daca se cazeaza in pat cu parintii;
copii peste 12 ani se vor caza obligatoriu in pat suplimentar.
10.5. Toate discounturile se vor aplica doar la tarifele de cazare fara mic dejun.

11. Clauze finale


11.1.Reclamatiile privind serviciile prestate se vor face in scris si se vor depune la receptia
hotelului inainte de plecarea clientilor, eventualele reclamatii ulterioare nu vor fi luate in
considerare.
11.2. Orice litigiu va fi solutionat pe cale amiabila. In caz contrar va fi supus spre
solutionare Instantelor Judecatoresti competente de la sediul Prestatorului.
11.3. Orice modificare a acestui contract se face prin acte aditionale semnate de ambele
parti.
11.4. Prezentele Anexe ( Anexa 1 la Anexa 5) fac parte integranta din prezentul
contract.

Incheiat azi ……………..in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR
SC Transilvania Development SRL

www.cityhotels.ro
ANEXA 1
Tarife valabile in anul 2007 - AG1
Hotel City Plaza****

R ATE S
SGL R E GU LA RS GL S U P E R IORD OU BLE A PP Office room
R ack- 2 100 120 135 200 150
R ack- 1 110 135 155 230 165
Ag1-individuali
Agi1 / 2 82 100 115 140 130
Agi1 / 1 90 115 130 170 145
Ag1 – grup
Agg1 / 2 77 94 105 130 119
Agg1 / 1 82 100 115 140 125
B reakfast
8 8 16 8 8

WEEK END RATES – 15 %


SGL REGULAR SGL SUPERIOR DOUBLE APP
Rack- 2 86 103 117 163
Rack- 1 95 116 134 188
Ag1-individuali
Agi1 / 2 71 86 100 117
Agi1 / 1 78 99 113 137
Ag1 – grup
Agg1 / 2 67 81 92 111
Agg1 / 1 71 86 100 117
Breakfast
8 8 16 8

NOTA 1:
• Tarifele folosite la decontarea intre parti sunt tarifele turisti individuali / tarifele grupuri
.Tarifele includ TVA, micul dejun bufet in valoare de 8 euro, taxele locale si acces la
fitness center.

NOTA 2:
• tarife perioada 1: intre 1 martie - 30 iunie respectiv 1 septembrie – 15 decembrie
• tarife perioada 2: intre 16 decembrie – 28 februarie respectiv 1 iulie – 31 august

NOTA 3:
• week -end rates se aplica in zilele de sambata si duminica, pe toata perioada anului
PRESTATOR BENEFICIAR
SC Transilvania Development SRL

www.cityhotels.ro
ANEXA 2
Structura camerelor
Hotel City Plaza ****

Tip camera Nr. camere


Camere single regular 4
Camere single superior(pat matrimonial) 17
Office rooms 9
Camere twin 10
Apartamente 2

TOTAL CAMERE: 42

PRESTATOR BENEFICIAR

SC Transilvania Development SRL


City Hotels

www.cityhotels.ro
ANEXA 3
Structura salilor de conferinte si tarife pentru 2007

M e e t in g R o Ao mr e a ( m 2 S) i z e ( L x l ) m L a y o u t & C a p a c it ie s
T h e a trCe la s s r o oBmo a r d r o o Um s h a p eC o c k ta il T A R I F in c h irie re
T e a t r u S a l a c l a s Ma a s a r o t u nMd a s a “U C” o c k t a i l ½ z i 1 z i
S A L A B E IJ IN G1 0 5 ,4 1 2 ,7 X 8 ,38 0 30 40 36 1 0 0 2 1 0 e u3r 3o 0 e u r o
S A L A V E N E Z IA4 9 ,4 1 0 ,5 X 4 ,75 0 16 24 20 6 0 1 6 0 e u2r 7o 0 e u r o

E c h ip a m e n t e / d o t a r i in c lu s e in c h ir ie s a la : E c h i p a m e n te c o n tra c o st
V i d e o p r o i e c to r M ic r o fo n d e m a s a
S o n o r iz a r e ( a m p l i fi c a to r s e m n a l ,d v d p l a y e r , m i c r o fo n m o b i l ) M ic r o fo n la la va lie r a
E c ra n 1 . 8 X 2 m L a p to p / P C
A c c e s in t e r n e t F lip c h a r t
T e le fo n c u lin ie in t e r n a In s t a la t ie t r a d u c e r e s im u lt a n a
C lim a t iz a r e V id e o r e c o r d e r
R e p o r t o fo n
D e c o r a t iu n i s p e c ia le

S e r v ic ii in c lu se in c h irie sa la
A s is t e n t a t e h n ic a / in s t a la r e
G a rd e ro b a

NOTA: Tarifele includ TVA.

PRESTATOR ` BENEFICIAR

SC Transilvania Development SRL


City Hotels

www.cityhotels.ro