You are on page 1of 3

PROFIL PELAJAR

Nama :

No. Kad Pengenalan :

No. Matrik :

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


Program :
(PISMP) DENGAN KEPUJIAN

Ambilan AMBILAN 2008

Pengkhususan : PENDIDIKAN SENI VISUAL

Alamat Tetap :

, APARTMENT LUMAYAN,
Alamat Semasa Pengajian : BANDAR TUN RAZAK,
56000 CHERAS, KUALA LUMPUR

Alamat E-mail @yahoo.com

Nombor Telefon (Kampung) :

Nombor Telefon (H/P) :

Jantina : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Kelulusan Akademik : SPM

Kelulusan-Kelulusan Lain : -

Nama Penjaga :

Nombor Telefon (Rumah) :

Nombor Telefon (H/P) :