You are on page 1of 2

‫לייגט אריין אייער קלאסיפייד אינעם "עקרת הבית" פאר בלויז ‪$5‬‬

‫‪To advertise call: 718-388-7744‬‬ ‫‪e-mail: mail@gitmorgen.com‬‬


‫אלטערנעיט‬ ‫דאנערשטאג פר’ אחרי י’ ניסן תשע”א לפ”ק ולמס’ ‪April 14 ‘11‬‬
‫היינט‬ ‫סייט פארקינג‬ ‫‪12:56‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫סוף זמן קר”ש‪9:02 :‬‬ ‫עלות השחר‪5:08 :‬‬
‫היינט‪ :‬אין קראפט‬ ‫‪697‬‬ ‫‪8:44‬‬ ‫צאה"כ‪:‬‬ ‫סוף זמן תפלה‪10:25 :‬‬ ‫‪6:20‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬
‫‪65° - 47°‬‬
‫טיילווייז פארוואלקענט‬
‫מארגן‬
‫ביליגסטע‬
‫געז‬ ‫ובחרת בחיים • ‪718-935-1333 #2‬‬ ‫סדר‬
‫‪57° - 43°‬‬
‫מערסטנס זוניג‬
‫‪3.90‬‬ ‫‪SHELL‬‬
‫‪613 BUSHWICK AVE‬‬
‫מסכת מעשרות היום אתמול שבוע חודש‬
‫ב‪ ,‬ח‬ ‫חזרת מס' תרומות א‪,‬‬
‫מעשרגשני א‪ ,‬ב מעשרותה‪ ,‬ד‬
‫משנה‬
‫די ביליגסטע פרייזן‪ ,‬די בעסטע סערוויס‬ ‫ראוז קעסל ‪718-797-5500 -‬‬ ‫מזל טוב! די שענסטע חתונה‬

‫שידוכים‬
‫מו”ה יוסף חיים יוסט הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬ ‫הבה”ח כמר ישראל הערש נ”י‬ ‫מו”ה יעקב משה הכהן דרעזנער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה אברהם יצחק וויזעל הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬ ‫הבה”ח כמר יוסף נ”י‬ ‫מו”ה משה קריצלער הי”ו ‪ -‬קרית פאפא‬
‫מו”ה יעקב שלמה ליכטענשטיין הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬ ‫הבה”ח כמר שמחה שלמה נ”י‬ ‫מו”ה מאיר זיגלער הי”ו ‪ -‬ב”פ‬

‫הננו מודיעים בזה שלקראת יומא דהילולא של מורינו מי שרוצה להרשים הלימוד משניות‬
‫הרב אלחנן יוסף ב"ר שמואל הערצמאן זצוקללה"ה לעילו נשמתו לשנה הבאה‪ ,‬יפנה אצל‬
‫‪718-388-9849‬‬ ‫רב ביהמ"ד מיר ‪ -‬שחל י"א ניסן ‪ -‬מחר ביום ערש"ק‬
‫יתקיים סיום משניות היום ליל שישי בבית אולפנא להוראה אשר ביקש בצואתו והבטיח להמליץ טוב‬
‫‪ 493‬פארק עוו‪) .‬בעדפארד‪/‬סקילמאן( תיכף אחר מעריב‪ ,‬לכל מי אשר יעשה טובה לנשמתו‬
‫היות שמורינו ז"ל לא הניח זרע של קיימא על כן נא לעשות נא ונא‬
‫לעשות נייחא לנשמתו בפרט יום היארצייט בלימוד משניות וליתן צדקה‬ ‫תפלת מעריב בשעה ‪ - 8:45‬גדולי רבנים ישמיעו דברי זכרון‬

‫א זעלטענע געלעגענהייט‬
‫פאר די אלע וואס קויפן אונזער ראפפעל‬
‫פאר די פרייז פון ‪ $25‬און העכער‬
‫צום ערשט באקומט איר ‪ 10‬שאנסן צו געווינען דעם‬
‫ריזיגן סכום פון ‪$10,000‬‬
‫דערנאך זענט איר פארזיכערט צו געווינען בעז"ה א מנין‬
‫‪‬‬

‫מבני עלי' ובני תורה‪ ,‬אנגעפירט דורך נכדי הרה"ק ‪‬בעל‬


‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫דברי חיים מצאנז זי"ע וועלן אי"ה פארן צו די יארצייט‬


‫צו קויפן דעם ראפעל רופט‬ ‫ביום כ"ח ניסן הבעלל"ט און זיי וועלן לייגן אייער קוויטל‬
‫‪‬‬
‫‪718-534-0055‬‬ ‫‪‬‬
‫פאר ‪ $36‬באקומט איר ‪ 12‬טשאנסן אין מוועט אויך לייגן‬
‫אייער קוויטל ביים ציון הק'‬
‫‪raffle10000@gmail.com‬‬ ‫אויך וועט מען מזכיר זיין אייער בפה אייער בקשה‪ ,‬און‬
‫מ'וועט צינדן א ליכט לע"נ דעם צדיק לזכותכם‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪                                                    ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪‬‬
‫‪                                         ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪‬‬

‫הגעלת כלים שריפת חלה שמות לגניזה‬ ‫‪‬‬


‫‪‬‬

‫ליע עוועניו‬
‫הגעלה‬
‫מיר זענען אפן יעדן טאג‬
‫פון ‪ 12:00‬אינדערפרי ביז ‪ 12:00‬ביינאכט‬
‫א מורה הוראה זיצט יעדן טאג ביי די הגעלת‬
‫כלים צענטער צו ענטפערן שאלות אויפןפלאץ‬
‫פון ‪ 1:30‬ביז ‪ 2:30‬מיטאג‬ ‫צענטער‬
‫און פון ‪ 7:00‬ביז ‪ 8:00‬פארנאכט‬ ‫תחת השגחת הגה“צ‬
‫רבי משולם פאלאטשעק שליט"א‬
‫צווישן העיווארד‬
‫און לינטש‬ ‫‪ 217‬ליע עוו‪.‬‬ ‫אבדק"ק מגד יהודה‬
Ford Truck 14 Footer Automatic Transmission 70.000 Mile for 6K 718-930-7678 2001 ‫ צו פארקויפן‬- ‫גוטע געלעגנהייט‬

‫ ואמרתי בעזהשי"ת וראיתי נפלאות הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו‬,‫קבלתי עלי בל"נ לומר ארבעים יום רצופות פרק שירה ופרסמו‬

decatur ave. approved by the town for legal 3 family house asking price 385K 845-406-7811 ‫ בעדרום הויז צו פארקויפן‬3 ‫ א פריוואטע‬- ‫מאנסי‬

‫ מיר פיקן עס אויף פון אייך‬845-662-9284 ‫ רופט‬Silver Cross Carriage ‫ווילט איר פטור ווערן פון אייער‬

Sounds Great for All Your Small Sounds Needs Call 347-760-3698

Office space available in building of bank of america 266 broadway 3 rooms $1250 a month call 718-599-5569

845-781-4149 ‫אפ‬-‫ באלייכטונגען וכו' ביטע רופט פאר א פיק‬,‫מיר נעמען אן צו בינדען אייערע אויסגאבעס מעלות‬

917-957-7545‫ רופט שוין‬$275‫ ספעשיל אין אפסעיט פאר‬MOVING VIOLATIONS AND PARKING TICKETS‫ פאר אלע אייערע‬- The Ticket Fighter

Warehouse space ground floor up to 6500 sq feet spencer cor. park 15$ a sq ft call 718-599-5569

347-987-1341 ‫ א דריי בעדרום באנגעלא אין ברך משה מיט צוויי טוילעטס צו פארדינגען אויפן גאנצן זומער‬- ‫קעטסקילס‬

/‫ קען ארבעטן פארט טיים‬,‫ פאר א אונליין ביזנעס מיט זייער גוטע פאטענשאל בעזר השם‬- ‫שותף געזוכט‬
718-440-7293 ‫ נאר ערנסט פאראינטערסירטע רופט‬,$45,000 ‫ ביז‬$15,000 ‫אינדערהיים אינוועסמענטס אפשענס‬

Please send your Resume to internetmarketing91@gmail.com .‫ נאר מיט עקספ‬Internet Marketing ‫עס ווערט געזוכט א אינגערמאן פאר‬

347-850-5464 :‫ טיקעטס פאר די בעסטע רעזולטאטן רופט‬Traffic Moving ‫ מיר ערלעדיגן‬- ‫טיקעטס‬

‫ אויב קיין ענטפער לאזט א מעסעדזש‬718-216-6279 ‫ א גוטע טרעדמיל צו פארקויפן אין א גוטע צושטאנד רופט‬- ‫צו פארקויפן‬

718-782-2320 ‫ רופט‬Limited time only $800 ‫ שבע ברכות פעקעדזש דיעל‬.‫ היוז סט‬264 - ‫ראטטענבערג קעיטערינג‬

!‫ שטאקיגע הויז צו פארקויפן‬4 ‫וומ"ס‬-‫ניי‬


Newly Renovated Double Duplex - Building Size 18x35, Lot Size 18x100 asking price 850K
Email: RealtyRealEstate206@gmail.com
Pesach Menu ‫גרענד סלעם‬
Lee
Ave.

for Grand Slam Wash and Gas 640 Conduit Blvd.


Interior Detail: Full Service Car Wash, Brooklyn, N.Y. 11208
Steam Clean carpet and mats, and seats, Clean
and treat all leather and vinyl interior and dress (718) 827-9500
tires $75.00  grandslamwashandgas.com
Suv and Vans Slightly Higher up to 15$ additional
Antlantic Ave.
N. Conduit blvd.

Car W
ash
all items are Plus Tax
Special Price for Trucks and Buses ‫ יוסף ווענגער‬:‫אייער פריינט‬


 





  

‫מיר וועלן האבן די וואך פארלענגערטע‬ ‫סאטמאר‬


‫ ביינאכט‬9:00 ‫אוט שעות ביז‬-‫טעיק‬ ‫פלייש געשעפט‬
‫אוט און‬-‫מיר האבן גרייט פאר אייך א פולע ליין פון טעיק‬
‫אייער גאנצע שבת ארדער געקאכט דורך אונזער וועלט‬
187 ROSS ST
‫בארימטער קעכער ר' ברוך וויינשטאק נ"י‬ 684 MYRTLE AVE