You are on page 1of 27

PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: munir afnan bin mukhtar

ISLAM DARI SUDUT


AQIDAH
 Dapat memahami pengertian aqidah islam yang sebenar &
O kesannya terhadap diri sendiri
 Memberi panduan supaya dapat mengenali ciri-ciri aqidah
B
islam yang betul agar tidak sesat dalam kehidupan
J  Menanamkan sifat-sifat keyakinan dalam diri terhadap benda
ghaib melalui fakta-fakta yang konkrit & rasional tanpa
E
bantahan
K  Membuktikan keagongan & kebesaran Allah dan
memperakukan kelemahan manusia yang mesti tunduk di
T
bawah kudrat & iradatnya
I  Yakin bahawa pencipta undang-undang di muka bumi ini ialah
Allah (melalui aqidah yang betul)
F
 Mengingati, mencintai & merinduiNya (Allah) setiap waktu,
serta sentiasa bergantung & bertawakkal kepadaNya

M a k su d A q id a h
Beriman & mempercayai
perkara yang telah
Akidah diimani dan dipercayai
yang oleh para salafus -
saleh &
betul para imam yang telah
diakui kebaikan ,
ketakwaan dan
kefahaman mereka yang
tepat
dan benar terhadap
Islam
ISLAM DARI
SUDUT AQIDAH
Mengiamani & meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul &
menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan
memberitahu mereka tentang matlamat dari kewujudan mereka di dunia
ini & ke mana akhirnya penghidupan mereka.

An- Nahl : 36

ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah & ada pula di antaranya orang-or
~sifat-sifatNya yang telah

diterangkan Allah
~ taat kepada Allah
~ mengabdikan diri
kepadaNya

Az- Zariyat : 56 – 58

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan


supaya mereka menyembah-Ku”
“Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari
mereka & Aku tidak menghendaki supaya mereka
memberi Aku makan”
“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang
Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh”
 

 Meyakini bahawa neraka  Meyakini bahawa syurga


adalah balasan seksa adalah ganjaran bagi
bagi orang-orang kafir mukmin yang taat
kepada Allah

As-Syura : 7

“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya


kamu memberi peringatan kepada ummul Qura(penduduk Mekah) &
penduduk(negeri-negeri)sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari
berkumpul(kiamat) yang tidak ada keraguan padanya.Segolongan masuk
syurga dan segolongan masuk neraka”
M e ya kin ib a h a w a m a n u sia itu d a p a t & b o le h m e n ca p a i
ke b a ika n d a n ke ja h a ta n m e la lu id a ya u sa h a , ikh tia r d a n
ke h e n d a kn ya ( biiznillah ).

As- Syams : 7 – 9

“dan jiwa serta penyempurnaannya(ciptaannya)”


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya”
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”

Al- Mudassir : 36

“sebagai ancaman bagi manusia”


Meyakini bahawa persyariatan(penciptaan & penggubalan)
undang2 adalah hak mutlak bagiAllah

As- Syura : 10

“ tentang sesuatu apapun kamu


berselisih, maka
keputusannya(terserah) kepada Allah.
(Yang mempunyai sifat2 demikian)
itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah
aku bertawakkal dan kepada-Nyalah
jua aku kembali”
lajari dan berusaha untuk mengetahui nama- nama dan sifat-sifat yang layak bagi Al

Sabda Rasullullah, maksudnya:

menghafaznya kecuali beliau akan masuk syurga. Allah itu ganjil(yakin tidak genap

Diriwayatkan oleh : Abu Huraira


kir tentang makhluk ciptaan Berfikir
Allah tentang zat Allah

Sabda Rasullullah, maksudnya:

h dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah kerana kamu tidak dapat mentakdir

Diriwayatkan oleh :
Abu Ruqim ( dlm Al - Hilyah )
Al - Asbahani ( dlm Al - Targhib wal - Tarhib )
Mengabdikan diri kepada Allah semata - mata ,
tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu .

itu, ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di anta
Takut kepada Allah semata-mata dan tidak
takut selain dari Allah.
Sentiasa mengingati Allah dan
sentiasa berzikir menyebut
namaAllah
eorang yang berpegang teguh dengan agama tidak akan menghidap

egangan yang teguh kepada agama sudah cukup untuk menghilangk


Menyintai Allah dengan kecintaan yang
menyebabkan hati sentiasa merindui Allah dan
sentiasa bergantung kepada-Nya
Sabda Rasullullah, maksudnya

“tiga perkara, sesiapa yang terdapat ketiga-


tiga itu dalam dirinya beliau akan mendapat
kemanisan impian, iaitu : Bahwa Allah dan
rasulNya lebih ia kasihi dari yang lain, bahawa
beliau tidak mengasihi seseorang kecuali
kearana Allah, bahawa beliau benci kembali
kepada kekufuran sebagaimana beliau benci
dilontarkan ke dalam neraka”
Bertawakkal kepada Allah dalam semua urusan

At-Thalaq : 3

Firman Allah:

a yang bertawakkal kepada Allah nescaya ia akan memberi kecuk


Bersyukur kepada Allah atas nikmat dan
kurnianNya yang tiada terhingga
kmatNya kepada mereka yang bersyukur & mengugut akan menambah

Ibrahim : 7

ka kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah(nikmat) kepadamu, dan ji


Meminta ampun dari Allah dan sentiasa
bertaubat (beristighfar)
Sentiasa dalam keadaan bermuraqabah
terhadap Allah baik dalam keadaan terang
atau sembunyi

Al- Mujadalah : 7
“ tidakkah kamu perhatikan, bahawa sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi?
Tiada pembicaraan rahsia antara 3 orang, melainkan
Dialah yang keempatnya. Dan tiada ( perbicaraan antara )
5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan
tiada( pula) pembicaraan antara(jumlah) yang kurang dari
itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka
dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan
kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui sesuatu”
KESIMPULAN
Oleh itu, pegangan akidah yang kukuh amat penting bagi
memastikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Dengan akidah yang kukuh :


1)Segala amalan dlakukan, ikhlas kerana Allah
2)Dapat merasai kemanisan iman dalam beribadah
3)Tidak mudah rasa kecewa dan putus asa
4)Menjadi lebih amanah & bertanggungjawab
5)Tidak mudah goyah apabila diserang musuh Islam
6)Tabah dalam menghadapi ujian Allah
7)Sentiasa muhasabah diri
8)Sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah
RENUNG-RENUNGKAN DAN SELAMAT
BERAMAL!!!

SEKIAN,
TERIMA KASIH
ASSALAMUALAIKUM