You are on page 1of 19

c 

 

c
 c 
 

‡ Bagi orang musafir, bermaksud


memendekkan solat fardhu 4 rakaat
menjadi 2 rakaat sahaja, dgn syarat
ia masih lagi dlm musafir dan bukan
kerana maksiat
c   c 
 
ï usafir tidak bertujuan maksiat
2 erjalanan • 2 marhalah
3 olat yg diqasarkan ialah Zohor, Asar
atau Isya¶ yg tunai shj Tidak boleh qasar
solat qada¶ bagi solat yg ditingggalkan
semasa dlm kawasan kediaman
4 iat Qasar semasa takbir ratul ihram
v Tidak boleh berimamkan org yg bersolat
tamam (sempurna)
6 Tempat yg dituju itu tertentu (tahu ke
mana nak dituju) Jika tidak tentu, tidak
boleh qasar
7 Berkekalan perjalanan sehingga
sempurna solat
8 Tahu bahawa org musafir harus qasar
 c  
‡ enghimpunkan atau megumpulkan
dua solat dalam satu waktu iaitu
Zohor-Asar / aghrib-Isya sama ada
dlm waktu pertama / kedua
‡ Diharuskan kpd musafir yg memenuhi
syarat-syarat harus Qasar
c   
ï Dinamakan Jamak Taqdim kerana solat
kedua yg belum masuk waktunya di bawa
ke solat yg pertama
2 olat Zohor dan Asar dlm waktu Zohor
3 olat aghrib dan Isya¶ dlm waktu
aghrib
c    

‡ Hendaklah didahulukan solat yg empunya waktu


dengan tertib iaitu Zohor atau aghrib

‡ iat jamak dalam solat yg pertama / solat yg


empunya waktu semasa takbir (afdal) atau dlm
mana2 juzud sembahyang sebelum salam
‡ Hendaklah beturut-turut / muamalat antara dua
solat tanpa diselangi perceraian yg dikira
panjang uruf

‡ Hendaklah masih lagi dalam musafir daripada


permulaan solat yg pertama hingga sempurna
takbiratul ihram solat kedua olatnya batal
sekiranya antara tempoh itu dia jadi mukim
(musafir yg berhenti di satu tempat • 4 hari)
c   

‡ Dinamakan Jamak Takkhir kerana solat


pertama yang telah masuk waktunya
dibawa ke solat yg kedua
‡ Dilakukkan antara Zohor-Asar dlm waktu
Asar
‡ Dan aghrib-Isya¶ dlm waktu Isya¶
c    
‡ esti niat Jamak olat takkhir sebelum habis
waktu solat yg pertama Jika tak sempat, hukum
jamak solat yg pertama itu mejadi haram dan
perlu qada¶ solat itu

‡ esti berkekalan musafir sehingga selesai solat


kedua Jika jadi mukim sebelum selesai solat yg
kedua, mesti qada¶ solat yg pertama
ß  c 
  
‡ eseorang musafir yg lebih 2 marhalah harus
solat jamak dan qasar sekali - bermaksud boleh
jamak antara dua solat dan mengqasarkan
sekali,

‡ Ataupun di antara satu yang berikut


ï Jamak 2 solat tanpa qasar
2 Jamak 2 solat dan qasar
3 Qasar tanpa jamak (qasar Zohor/Asar/Isya¶ dlm
2 rakaat berasingan pada waktu solat masing2)
‡ olat qasar dan jamak adalah suatu keringanan
(rukhsah) yg diberi oleh Allah kpd hmbanya dlm
segenap masa bagi musafir yg lebih 2 marhalah,
senang atau susah

‡ ermulaan musafir dikira setelah keluar


kawasan, sama ada melalui sungai, parit, kota
sempadan atau kwsn yg tidak ada bangunan
lagi

‡ Akhir musafir ialah apabila kita masuk kawasan


permulaan tadi
‡ Boleh jamak apabila perjalanan tidak kurang 2
marhalah § 60 batu § ï00km, ttp ada khilaf
antara ulamak, jadi untuk berhati-hati, elok dikira
dari 60 batu

‡ Di antara 2 solat jamak, tdk boleh dipisahkan


dgn jarak yg sangat lama lps salam, teruskan
dgn solat yg kedua dgn diselangi iqamat shj
olat Jamak dgn satu kali azan, 2 kali iqamat
‡ Org yg solat Qasar tidak boleh berimamkan
org yang solat sempurna

‡ Apabila tlh sampai ke kawasan permulaan


musafir tadi, seseorang itu tidak boleh qasar
dan jamak lagi

‡ usafir yang berhenti pada satu tempat


selama ¢ 4 hari maka putuslah safarnya Tapi
jika dia bercadang utk berhenti selama 3 hari
maka harus jamak dan qasar Tetapi jika
urusannya tidak selesai dari hari ke hari,
maka dia boleh jamak dan qasar sampai ï8
hari
Ë mel  l 
T 

ï unat @ afdhal melakukan solat waktu pertama dahulu (Zohor/aghrib)


kemudian diikuti oleh olat Waktu kedua (Asar/Isya¶)
2 elepas salam solat pertama, sunat iqamah dan kemudian dirikan solat
yang kedua
3 Contoh lafaz niat olat JAAK TAQDI
Sl    m T m
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ή˸μ˴ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ή˶ ˸Ϭψ
͊ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
      
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ή˸Ϭψ
˷ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ή˸μ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
    
      
Sl 
   m T m
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ˯˶ ˴˰θ˶
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ Κ˴ Ϡ˴Λ˴ Ώ ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
      
      
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ Ώ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε ˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ˯˶ ˴˰θ˶
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
      
Ë mel  l 
T 
ï unat @ afdhal melakukan solat waktu kedua dahulu (Asar/Isya¶) kemudian diikuti
oleh olat Waktu pertama (Zohor/aghrib)
2 elepas salam solat waktu kedua, sunat iqamah dan kemudian dirikan solat waktu
yang pertama
3 Contoh lafaz niat olat JAAK T 

Sl    m T 


 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ˴ ϊ˳ ˸ϤΟ
˴ ή˶ ˸Ϭψ
͊ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ή˸μ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
      
 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ή˸μ˴ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ή˸Ϭψ
͊ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
    
     

Sl 
   m T 
 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ Ώ
˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ ϊ˴ Α˴ ˸έ
˴ ˯˶ ˴˰θ˶
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
      
     
 Ϳ˳ή˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ˯˶ ˴˰θ˶
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ Κ
˴ Ϡ˴Λ˴ Ώ
˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
     
SOL T S  

elain drp melakukan solat secara Qasar @ olat secara Jamak, kita juga diharuskan
utk mengerjakan olat Qasar dan Jamak

Ë mee  Sl    m 
Cara mengerjakan olat Qasar dan Jamak adalah sama spt mengerjakan solat Jamak
Taqdim dan olat Jamak Ta¶hir, Cuma ditambah Qasar sahaja« iaitu olat
Zohor/Asar/Isya¶ menjadi 2 rakaat sementara solat aghrib kekal 3 rakaat

Ë L   Sl    m 
Sl    m T m  
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ή˸μ˴ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ
˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ή˶ ˸Ϭψ
˷ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
  !    
      
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ή˸Ϭψ
͊ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ
˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ή˸μ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
  !   
      
Sl 
   m T m  
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ ˯˶ ˴˰θ˶
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε
˳ ˴ϛ˴ έ˴ Κ
˴ Ϡ˴Λ˴ Ώ ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
 
      
 Ϳ Ϣ˳ ˸ϳΪ˶ ˸Ϙ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ Ώ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ ˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ˯˶ ˴˰θ˶
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
  !    
      

Sl    m T   


 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ˴ ϊ˳ ˸ϤΟ
˴ ή˶ ˸Ϭψ
͊ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ
˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ή˸μ˴ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
      
 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ˴ ή˸μ˴ 
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ ˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ή˸Ϭψ
͊ 
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
    
     

Sl 
   m T   
 Ϳ ή˳ ˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ
˴ Ώ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
Ϫ˶ ˸ϴ˴·˶ ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴
ή˰˸μϗ˴ Ϧ ˶ ˸ϴΘ˴ ˴ ϛ˴ έ˴ ˯˶ ˴˰θ˶
ν
˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
 
     
 Ϳ˳ή˸ϴΧ
˶ ˸΄ ˴ ϊ˴ ˸ϤΟ˴ ˯˶ ˴˰θ˶
˶· ˸ϮϤ˵ ˸Πϣ˴ Ε ˳ ˴ϛ˴ έ˴ Κ
˴ Ϡ˴Λ˴ Ώ ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ 
ν˴ ˸ήϓ˴ ϲ˷Ϡ˶λ
˴ ΃˵
c  
     
     
ß ß  
 

ï eringan/memudahkan umat Islam utk
menunaikan solat dalam perjalanan
2 Tanda kasih sayang Allah kepada manusia
3 upaya solat fardhu dapat dilaksanakan dlm
apa kedaan sekalipun
4 enggalakkan umat Islam
bermusafir/melancong/ziarah-
menziarahi bagi menambahkan keimanan
dan mengeratkan tali persaudaraan