INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS.

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN NOVEMBER 2008 PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT 5
MATA PELAJARAN:

APRRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH PRM 3102

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA PELATIH NO. K/PENGENALAN

SUPIAH BINTI MOHAMED ALI (710101-08-8416)

KUMPULAN

PGSR PRASEKOLAH

EN. SHAIFUDDIN BIN ABDUL RAHIM NAMA PENSYARAH EN. MOHAMMAD ROSLY BIN MOHAMMAD SALLEH

TARIKH HANTAR

15 APRIL 2011

µGURU PENJANA MODAL INSAN GEMILANGµ

BORANG PENGAKUAN

Saya dengan ini membuat pengakuan bahawa semua kerja kursus Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) ini adalah hasil kerja yang disediakan oleh saya. Saya tidak meniru atau menciplak daripada mana-mana

bahagian kerja kursus yang telah saya hantar.

Di sini saya mengaku bahawa:
Semakan i Telah mengaku bahawa semua hasil kerja ini diambil daripada bahan bercetak dan media elektronik. ii Tidak meniru daripasda mana-mana sumber dan pelajar lain kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah dijelaskan sumbernya. iii Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kumpulan saya ; iv Telah mengakui mewakili definisi dan pandangan penulis di dalam kertas projek saya dan kumpulan. / / / /

Dengan itu, saya Supiah binti Mohamrd Ali memahami bahawa sekiranya terdapat sebarang bukti yang menunjukkan penipuan, Institiut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis berhak untuk mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian.

«««««««««««.. (Supiah binti Mohamed Ali ) 710101-08-8416

Tarikh : 14 APRIL 2011

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kami menyiapkan tugasan bagi Aprresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah (PRM 3102) pada masa yang ditetapkan. Di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyempurnakan tugasan ini.

Sekalung penghargaan saya tujukan kepada keluarga

yang telah banyak memberi

sokongan dan bantuan sepanjang usaha kami dalam menyiapkan tugasan projek ini. Segala jasa dan pergorbanan yang diberikan tidak akan saya lupakan.

Ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Shaifuddin bin Abdul Rahim dan Encik Mohammad Rosly bin Mohammad Salleh yang banyak memberi tunjuk ajar, idea serta pendapat. Segala yang disampaikan telah saya gunakan sepenuhnya dalam tugasan ini. Selain itu, tidak saya lupakan para pensyarah daripada Jabatan Kajian Sosial yang banyak memberi kerjasama kepada saya..

Seterusnya, terima kasih kepada rakan-rakan guru dan anak murid Prasekolah S.K Sungai Kechil Nibong Tebal, S.P.S Pulau Pinang yang banyak membantu menjayakan kerja kursus ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat kita gunakan dimasa hadapan.

Saya menyusun sepuluh jari memohon maaf andainya ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang dari Allah dan segala yang buruk itu dari diri saya sendiri.

SOALAN TUGASAN PROJEK HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN:Permainan Kanak-kanak Laporan Reflektif Permainan Refleksi individu Bibliografi Folio Lampiran:- BIBLIOGRAFI Nordin Mamat.com http://myschoolnet.com/2009/09/permainan-yang-merangsangperkembangan. Bhd. Prof.com email: info@permataiman. Asas Sosial Kanak-kanak. Nani Menon & Mohd. Madya Dr. Publishing Sdn.pdf .(2005). http://impreschoolteacha.permataiman. Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.blogspot.my/sp_hsp/pra/hk_pra_sek_keb2.html www. Sharani Ahmad (2007).ppk.kpm. PTS PROFESSIONAL.Rohani Abdullah.

Rancangkan aktiviti pergerakan kreatif setiap aspek ruang tersebut. arah.SOALAN: Peneguhan konsep muzik boleh dibuat dalam bentuk pergerakan kreatif yang melibatkan aspek ruang seperti kawasan. laluan dan ekstensi. untuk peneguhan pembelajaran konsep muzik bagi . aras.

perasaan serta tanggapan deria untuk menterjemahkan sesuatu situasi atau rangsangan yang diberi. pokok pisang yang ditiup angin boleh ditunjukkan secara simbolik dengan rnengangkat kedua-dua belah tangan sambil digoyang ke kiri dan ke kanan secara lemah lembut. perasaan atau tanggapan deria yang dapat . Sebagai contoh. Pergerakan kreatif dihasilkan daripada idea. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan.Pengenalan PENGENALAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pengalaman dalam melakukan pergerakan kreatif akan memberi peluang memperkembangkan kesedaran dan kefahaman tentang konsep pergerakan. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea.

siku. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood dan perasaan yang berkaitan. . Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. Penyelesaian masalah dalam pergerakan kreatif bukan berunsurkanpertandingan. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagianbahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Terdapat empat unsure utama dalam pergerakan kreatif. Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu pelakunya untuk berkomunikasi. ‡ Supaya pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. idea atau perasaan. misalnya muzik. ‡ Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan pemikiran. Empat unsur tersebut itu ialah: ‡ Tubuh badan ‡ Ruang ‡ Masa ‡ Daya OBJEKTIF Objektif pergerakan kreatif adalah untuk: ‡ Meningkatkan prestasi sedia ada pada pelajar berkaitan ritma. Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. ‡ Pelajar dapat berkomunikasi melalui pergerakan. pergerakan tersebut menjadi lebih bermakna. berpasangan atau berkumpulan. kreativiti. pergelangan tangan. Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada secara bersendirian. kreativiti. Misalnya.dilahirkan secara simbolik melakukan pergerakan. kaki dan pinggul. Setiap pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi dan penilaian kendiri. ‡ Pergerakan kreatif memberi fokus kepada penggunaan pancaindera untuk mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. (b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. kebebasan dan pengucapan TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. kebebasan dan pengucapan. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal.

Misalnya. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat. 3. memindah dan menerima berat badan. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. pergelangan tangan. tapak tangan dan lutut. misalnya beban. kaki dan pinggul. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu.Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. ke belakang. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. ke atas . (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. 2. siku. Sebagai contoh. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. Misalnya. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. ke sisi. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi.

Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. ke belakang. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. 5. ke atas dan ke bawah. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan. melengkung dan zig-zag. Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: . Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu ‡ Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. ke sisi. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam klingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah.dan ke bawah. ‡ Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. 4. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta.

Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. 7. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan . Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: ‡ Ketua dengan pengikut ‡ Kumpulan bekerjasama ‡ Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan Pertukaran tempat. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. lurus (seperti panah). perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. 6. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru).Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas.

berliku-liku. rendah b) arah . Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. sederhana.hadapan. zig-zag d) ekstensi . Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti : a) aras . Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. 2010 4:45 PM Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. lurus. membesar Kesedaran Ruang Wednesday. iaitu 2. bawah c) aliran . Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. atas. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. April 07. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut.1 Ruang Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am.mengecil. . Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. PERGERAKAN LOKOMOTO KREATIF Pergerakan lokomoto secara kreatif dapat dilakukan dengan menyerapkan empat aspek pergerakan. lantai.awangan. belakang sisi. Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan.Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama.tinggi.

Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. 2010 4:44 PM a) Aras ± tinggi. zig zag Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti :DEFINISI PERGERAKAN . Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. April 07. berliku-liku. membesar. rendah b) Arah ± hadapan. lurus. c) Aliran ± awangan. lantai. sisi atas dan sisi bawah. sederhana.. d) Ekstensi ± mengecil.Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. sambungan. belakang. jauh dan dekat. Wednesday.

Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung. TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER Kecerdasan Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. Pergerakanpergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. DEFINISI MUZIK Menurut Campbell 1995. Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea . muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik. muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural.Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut.Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan . Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat µnonverbal¶ . muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. pendekatan pergerakan kreatif digunakan . mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. Oleh yang demikian. menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. membaling. Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini. binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. KEPENTINGAN PERGERAKAN Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik .

Kecerdasan Logik-Matematik Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. peninju. menyoal. penari. Biasanya. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. mengubah lagu. Oleh itu. permainan sukan dan seni pertahanan diri. main peranan. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. aktiviti jasmani. tentera. pelakon. Selain itu. Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. ketukan. Di samping itu. keseimbangan. pemain bola sepak. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea. perkaitan. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. menaakul. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otototot. latihan fizikal. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Kecerdasan Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. . ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak.mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. bunyi instrumental. Penyanyi. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. mengenal pasti pola abstrak. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. Artis. bunyi vocal. menari. mensintesis. pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma. Mereka sering bertanya tentang berbagaibagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka. polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi. drama. Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. menganalisis. sebab dan akibat. individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. Lazimnya. gimrama dan lain-lain. nyanyian dan drama lagu.

penyelesaian masalah. kaedah sofla dan improvisasi. dinamik dan bentuk. member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini. Menurut Gardner. beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik. pengurusan grafik dan pengiraan. Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. Konsep dan Teknik Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva. Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Dalcroze tidak setuju dengan cara . Oleh itu. namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. Manurut Gardner. Falsafah.rumus. Konsep muzik. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama. cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. perkaitan. ton. beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics. dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. pola abstrak. social dan perkembangan fizikal. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains. seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. PENDEKATAN DALCROZE Pengenalan Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950). Oleh itu. kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik. mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. urutan nombor. sebab dan akibat (logic). kinestetik. pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas.

Selain daripada itu. tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun. elemen-elemen muzik seperti detik. merenjis dan sebagainya. frasa. dinamik. badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. membengkokkan lutut. Oleh itu. melompat. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. bergalop dan lain-lain lagi.pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara µatas kertas¶. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan. merenjis dan lain-lain. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. teori. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat. Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik. merangkak. nyanyian sofla dan improvisasi. kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Seperti Kaedah Kodaly dan Orff. Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. Dalam erti kata lain. mengoyangkan badan atau anggita badan. pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanakkanak tidak dapat µmendengar¶ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai . analisa dan sebagainya. barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi. gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. tekanan. Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. 3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics. Dalcroze menggunakan system ³Do Tetap´ di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. Oleh itu. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan. eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan.

aktiviti dan bahan-bahan. . Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar.Bermain adalah aktiviti anak-anak. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak. 7. 4. 2. Mendengarkan dan bergerak mengikut music.kaitan antara pic. TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. Kanakkanak membuat improvisasi dalam gerakan. 6. penjagaan anak sekolah. guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan. penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang. Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik Taman Kanak-kanak (2-4 tahun) Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. MENC¶ menyatakan: 1. menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak. Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik. nyanyian dan permainan alat muzik. dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik 3. 5.

Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. berayun.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan.8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif: bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. percubaan dengan irama yang berbeza). 10.3 tahun Mula menari: kanak-kanak bertatih berupaya untuk µmenari¶ mengikut muzik dengan menekuk lutut. dan menganggukkan kepala. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik. Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama. Ketika bayi tidur. berubahan yang ketara berlaku. berputarputar. menghayunkan tangan. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik. walaupun tidak . BERGERAK MENGIKUT MUZIK Umur Perkembangan Lahir. dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak. 4.4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat: pada tahap ini. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan.8. 10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik: bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. 2 . 18 bulan ± 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat: bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Semasa mendengar. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social 9.4 bulan Kesedaran muzik bermula: bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Dia lebih suka irama yang jelas. 3 1/2. jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya.

5 ± 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula: meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat. Dengan dorongan. MENYANYI Peringkat umur Lahir ± 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah µmuzik¶: Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain.4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula: sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. 18 bulan ± 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic. keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat. keamatan nada suara semakin meluas. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa. ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang.semuanya tepat. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda. dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik. kumuran. muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu. 4 ± 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat: anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. memuat karakteristik muzikal lebih jelas: ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin . melompat dengan satu kaki. bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik.´ 6 ± 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat. kelantangan dan pola-pola berirama. Secara berperingkat. jeritan dan mula µbercakap yang bukan-bukan¶ mengulangi suara seperti ³ba-ba-ba. 3 ½ . Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama. Mereka dapat membezakan pic. 4 ± 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik: anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya. Ini adalah tahap µpendengaran aktif¶. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri.

ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman. pengiktirafan dan penghargaan meningkat: Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah. anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum). yang nyata adalah alat muzik. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya. 2. mangkuk. Bahkan. anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik. ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. paip. BERMAIN ALAT MUZIK Peringkat umur 6 ± 9 bulan Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. simbal. Setiap alat berbeza. berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon. dan pelbagai alat lain. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik. banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu. tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi. drum. dan peralatanperalatan lain untuk menghasilka bunyi. mereka . Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. botol (rebana) dan sebagainya. 5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang.3 ½ tahun Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini. Alat irama. drum. rebana atau marakas.suka menikmati giliran menyanyi sendirian. 4. Dia akan tekan. 18 bulan ± 2 tahun Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan. loceng.5 tahun Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini. baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal.

Blok kayu ( wood blocks) -kecil. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain. Gendang (dram) -menghasilkan pelbagai jenis bunyi. Goyang dengan perlahan. mengikut jeda untuk menghasilkan irama. Alat muzik Segitiga (tringles) -Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas. Gendang boleh dimainkan dengan jari. Jingle bells -dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain. tangan. bergantung pada bagaimana ia dimainkan. atau buku jari atau dengan paluan. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah. Ia mengetuk dengan lembut. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari. atau menggosokan sepanjang kayu tersebut. menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut. Claves -claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung. Maracas -dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil.mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras. blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN Bahan Cara menggunakan Syal/ selendang (scarves)JENIS PERGERAKAN ASAS . Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Rebana (tambourines) -kegemaran anak-anak kecil. Irama kayu(rhythm sticks) -dimainkan secara berpasangan.

. keseronokan dan kepuasan 5. memintal. ‡ DAYA : kualiti pergerakan. PERGERAKAN KREATIF Intrepretasi idea.bahagian anggota badan. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran beratringan dan tinggi-rendah bunyi. UNSUR-UNSUR PERGERAKAN ‡ TUBUH BADAN : pergerakan yang dilahirkan oleh bahagian. . ‡ PERKAITAN : hubungkait bahagian-bahagian anggota badan dengan orang lain atau objek-objek. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF 1. melentik. berlari. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. kesedaran estetik 7. bergolek. meloncat. kesedaran imej kendiri 6. melompat. membongkok. ‡ RUANG : penggunaan ruang dalam aktiviti pergerakan. apresiasi bentuk seni 8. skip. dan kontur melodi. pusing. pengawalan pergerakan 3. merayap. kebebasan melahirkan idea dan perasaan 2. hayun.‡ Bukan lokomotor : tepuk.bergalop. Kedua-dua jenis pergerakan boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. kemahiran pergerakan 4. berputar. ‡ Lokomotor : berjalan. merangkak.

alat pembelajaran akademik 13. 2.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ³pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik´. Melodi ‡ guna pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi(pic) lebih tinggi. penyelesaian masalah 12. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas.1 Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . 4. Meter dan tekanan ‡ gunakan meter simple duple dan quadruple dahulu kemudian meter triple. Skip. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. teraputik APLIKASI KONSEP MUZIK DALAM PERGERAKAN 1.kartasis(melepaskan ketegangan perasaan) 9. pemahaman budaya 10. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan . Irama ‡ menepuk patah perkataan dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. bergalop dan hayun untuk compound meter ( 6 ) 8 3. sosialisasi 11. Bentuk Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif 6. lebih rendah atau pada kedudukan yang sama.

Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini.pergerakan kreatif yang dipersembahkan. keliru dan sedih. . kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. marah.

Bagi murid Tahap 1 khasnya. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Dari aspek sosialisasi. disamping memupuk nilai sosialisasi. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kajian Masa Depan. Asas muzik iaitu irama dan pic. afektif dan psikomotor murid.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. PembelajaranMasteri. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. aktiviti menyanyi. dan Kemahiran Belajar . bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Dari segi kognitif.6. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid. Di samping itu.2 Muzik Seni kinestetik.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.

Melalui gerak tubuh. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. Manakala apa-apa koordinasi atau pergerakan yang melibatkan aras tinggi adalah dikatakan pada aras tinggi. bumbung dan dinding. aliran dan irama. badan. mata dan anggota tubuh badan yang lain. Di samping itu. bentuk badan. Pada keadaan tahap tengah ialah seseorang sedang berdiri tengak dan apa-apa sahaja bahan yang dekat dengan aras lantai adalah dikatakan tahap bawah. seni tari sebagai gerakkan berirama. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. kaki. Tarian merupakan gerak tubuh. Maka dalam kedua-dua bahagian ruang am dan ruang sendiri mempunyai suatu had iaitu lantai. kedua-dua jenis ruang mempunyai tiga tahap. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. ataupun kita boleh guna perkataan lain iaitu ruang terus dan ruang tidak telus.Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. Dalam elemen ruang boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu ruang diri dan ruang am. beban. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi.6. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari. Untuk ruang diri adalah merujukan kepada bahagian yang ada pada sekeliling badan pada seseorang ataupun kawasan sekeliling yang boleh seseorang sampai pada satu bahagian. Elemen-elemen pergerakan kreatif Terdapat 6 elemen dalam pergerakan kreatif iaitu ruang. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. . masa.3 Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama.

Pergerakan ini bukan sahaja mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat tetapi juga merangkui proses antara kelajuan lambat hingga cepat. tapak tangan dan lutut. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberikan. Elemen masa adalah saling berhubungan kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. Selain itu pergerakannya boleh berubah-ubah dengan bergerak berjalan dan berhenti mengikut rangsangan yang diberikan misalnya. Contohnya. kanan dan belakang. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini dapatlah boleh mewujudkan satu combinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang am contohnya. Elemen seterusnya dalam pergerakan kreatif adalah elemen masa. Misalnya. dengan menggunakan anggota bahagian tangan dan kaki untuk membentuk satu jenis barang iaitu meja ataupun sejenis haiwan seperti kucing. pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. muzik. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti adalah tangan. kiri. berjalan berbentuk ular atau berjalan berbentuk zigzag. Untuk elemen kedua adalah badan atau bentuk badan.Elemen ruang juga boleh dikatakan koordinasi badan terhadap sesuatu arah contohnya depan. Contoh aktivitinya adalah gaya pergerakan berjalan boleh dijalankan secara bebas atau terkawal. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. Pergerakan ini adalah memberi persediaan tubuh badan untuk menyokong. Manakala untuk bahagian tubuh badan adalah menyatakan tentang pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan mana-mana satu atau kesemua daripada anggota tubuh badannya untuk membentuk sesuatu atau sejenis bentuk objek. Contohnya seorang kanakkanak sedang berimaginasi bahawa dia adalah seorang peninju yang ingin menggerakkan tangan . Elemen ini telah menunjukkan tentang bentuk gaya boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. pergerakan dengan berjalan lurus ke depan. Pergerakan yang dilakukan amat berkaitkan dengan pertubuhan seseorang kanak-kanak pada aspek lokomotor dan bukan lokomotor. memindah dan menerima berat badan.

Manakala seorang kanak-kanak berimaginasi seperti seekor burung yang sedang ingin mendarat.kuat. Misalnya. Elemen keempat ialah elemen beban atau tekanan. Maka kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halusringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. Duduk dalam keadaan bulatan. Manakala untuk aspek halus-ringan. maka dia akan berasa bahawa badannya adalah sangat ringan semasa dalam keadaan yang menyelam dalam air. Elemen irama bukan semata-mata hanya saling berkait dengan aspek muzik tetapi ia juga berkaitan dengan bentuk irama lain dalam kehidupan seharian kita. Pergerakan amat sukar dihentikan dengan serte merta. Manakala untuk aliran terikat adalah pergerakan yang lambat seperti berjalan kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang.dengan pantas untuk menumbuk. dalam aspek berat. Selepas orang pertama habis sebut namanya. Contohnya. Dengan menggunakan aktiviti tepuk tangan dengan berirama untuk menyebut . Elemen kelima adalah elemen aliran. perkataan juga merupakan atau membentuk sebagai irama untuk melakukan pelbagai jenis aktiviti berkaitkan dengan lokomotor. Dalam elemen beban adalah berkaitan tentang aspet berat dan ringan dalam pergerakan yang dilakukan dan dikawal oleh seseorang otot-otot anggota tubuh badan. Elemen bebas adalah merujukan bahawa seseorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas apa-apa sahaja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Proses langkah ini dilakukan sehingga habis dalam satu pusingan. Contohnya bermain aktiviti tepuk tangan untuk demostrasi irama perkataan. Elemen aliran ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu elemen bebas dan elemen terikat. maka dia akan berasa bahawa pergerakan tersebut adalah lambat. Elemen terakhir ialah elemen irama. Elemen irama sentiasa dapat dihubung kaitkan dengan elemen masa. kemudian sebutkan nama masing-masing sambil menepuk tangan. adalah seseorang budan akan berimaginasinya yang dia sedang menyelam dalam air. seseorang budan lelaki akan berimaginasi bahawa dia sedang mengangkat berat maka budak lelaki akan berfikir dan berasa pemberat itu sangat berat dan perlu menggunakan seluruh kekuatan badannya untuk mengankatnya. orang kedua akan sambung dengan tepuk tangan dengan sebut namanya.

Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai . namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak.nama masing-masing dapatlah melatih pada aspek lokomotor kanak-kanak di samping juga dapat mengikut irama yang betul. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut.

Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira. Muzik Seni kinestetik. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Asas muzik iaitu irama dan pic.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. marah. memainkanperanan yang efektif dalam proses .perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. keliru dan sedih. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri.

Dari aspek sosialisasi.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. aktiviti menyanyi. Kajian Masa Pertukaran tempat. disamping memupuk nilai sosialisasi. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak.perkembangan diri kanak-kanak. Dari segi kognitif.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Di samping itu. . afektif dan psikomotor murid. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. 6. Bagi murid Tahap 1 khasnya. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa.

perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu.(a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. 7. Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. ‡ Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat ‡ Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan ‡ Peralihan antara dua pergerakan ‡ Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau . (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. lurus (seperti panah). Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru).

Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan.pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersamasama ketika menjadi penonton.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi . Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze.Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah ´pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzikµ. Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan menari mengikut rentak muzik yang rancak. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka . Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua.

memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.seperti perasaan gembira. Dari aspek sosialisasi. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan . Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guruguru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. marah. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. disamping memupuk nilai sosialisasi. Bagi murid Tahap 1 khasnya. Asas muzik iaitu irama dan pic. keliru dan sedih. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. afektif dan psikomotor murid. aktiviti menyanyi. Di samping itu. Dari segi kognitif. Muzik Seni kinestetik.

bawah.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Manakala yang terakhir ialah ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar.bangsa. Arah pula melibatkan aktiviti seperti atas. Ruang am pula bermaksud ruang yang menggunakan semua ruang contohnya seperti dewan dan padang.(atas-bawah). Aras pula aktiviti yang melibatkan kedudukan seperti rendah. Ruang adalah yang melibatkan lokasi. Ruang diri bermaksud ruang yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. arah. zig-zagš Ekstensi.lurus.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan. melengkung. kiri. arah. kiri dan kanan. (depan-belakang)š Laluan. Kajian Masa KESEDARAN RUANG ‡ Melibatkan lokasi. melengkung dan juga zig-zag. jauh dan dekat. bawah. aras. sederhana dan tinggi.(besar-kecil). kecil. arah pergerakan dan dari mana datangnya pergerakan Konsep pergerakan yang kedua ialah konsep kesedaran ruang. laluan dan ekstensi. Lokasi. aras. laluan dan ekstensi. .ruang diri dan ruang amš Arah. (jauh-dekat)š ‡ Menentukan arah pergerakan tubuh badan ‡ Dapat mengesan tempat pergerakan. Antara contoh aktiviti yang melibatkan arah ialah seperti µpassing¶ bola ke atas. kanan. Lokasi terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. depan dan belakang. (kiri-kanan). Laluan pula melibatkan kedudukan seperti lurus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful