You are on page 1of 2

20070514 | Ombouw bibliotheeksite

Handleiding ‘Knippen en plakken’ van bladwijzers

KNIPPEN EN PLAKKEN VAN PAGINA’S MET BLADWIJZERS

Pagina’s waarin bladwijzers zijn opgenomen, kunnen problemen opleveren als een oude
pagina in de nieuwe site een ander paginanummer in het URL krijgt.

Je kunt bladwijzers in één keer wijzigen door gebruik te maken van de ‘zoek en vervang’
functie in Word. Je moet dan wel werken met de html-versie van de pagina.

Een voorbeeld.
Voorbeeldpagina =
KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN BIBLIOTHEEK HAVIKSTRAAT: ALFABETISCH OVERZICHT
http://bibliotheek.hszuyd.nl/index.jsp?content=878

Dit is nu een algemene subpagina die in de nieuwe site moet worden ondergebracht bij het
domein Economie & Talen > Kranten & tijdschriften > Opleidingen Havikstraat.
De pagina verandert dus van URL.

Stap voor stap.


Open Merlin van de testsite. http://test.tohave.nl/bibliotheek/edit
Ga naar de plek waar je de nieuwe pagina wilt maken.
Gebruik het sjabloon ‘Vrije pagina’ geef de nieuwe pagina een titel.
Klik op ‘Toevoegen en sluiten’
Open de nog lege pagina opnieuw en noteer het nummer uit het URL.

In het voorbeeld wordt dit pagina:


http://test.tohave.nl/bibliotheek/view_html.jsp?content=2589

Knippen en plakken.
Open Merlin van de oude site.
Ga naar de pagina die geknipt moet worden.
Open de html-versie.
Plaats de cursor ergens in de tekst en selecteer vervolgens met ‘Ctrl+A’ de complete html-
tekst.
Kopieer de complete html-tekst.
Plak de html-tekst vervolgens in een leeg word-document.
Gebruik de combinatie: ‘Ctrl+H’.
Het dialoogvenster ‘Zoeken en vervangen’ verschijnt.
Bij zoeken naar vermeldt je content=<nummer van de oude pagina> (in het voorbeeld: 878)
Bij vervangen door vermeldt je content=<nummer nieuwe pagina> (in het voorbeeld: 2589)
20070514 | Ombouw bibliotheeksite
Handleiding ‘Knippen en plakken’ van bladwijzers

Klik op Alles vervangen


Nu wordt het aantal wijzigingen getoond:

Selecteer (Ctrl+A) en kopieer (Ctrl+C) de zojuist aangepaste html-tekst.


Open de eerder aangemaakte – nog lege - pagina in de testsite.
Belangrijk: vergeet niet de html-weergave te openen door in de Merlin menubalk op het
html-knopje te klikken.

Zet de cursor in het lege tekstveld (onder Pagina inhoud).


Plak nu de eerder in Word gewijzigde html-tekst in dit lege veld.
Klik – tot slot – op Opslaan en sluiten

De oude pagina is nu ‘overgeplakt’ inclusief gewijzigde bladwijzers.