bibliografie

BIBLIOGRAFIA* NECESARĂ PARTICIPĂRII LA EXAMENELE DE AUTORIZARE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE ÎN CONSTRUCŢII

* Bibliografia se completează cu : ANEXA nr. 1 - Lista normativelor tehnice pentru autorizarea diriginţilor de şantier repartizate pe domenii de autorizare (DS) ANEXA nr. 2 - Lista normativelor tehnice pentru autorizarea responsabililor cu controlul tehnic de calitate in construcţii repartizate pe domenii de autorizare (CTC) şi responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT) LEGENDĂ : Diriginte de şantier (DS) Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii (CTC) Şef laborator de analize şi încercări în construcţii (SL) Specialist încercări nedistructive (SIN) Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT) Şef staţie de betoane (SSB) Şef staţie de producere a agregatelor (SSPA) Şef staţie de mixturi asfaltice (SSMA)

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indicativ Legea 10/1995 Legea 50/1991 HGR 272/1994 H.G. 273/1994 HGR 622/2004 Ordinul 1558/2004 al MTCT H.G. 925/1995

Denumire Calitatea in construcţii cu modificările şi completările ulterioare Autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată Regulament privind controlul de stat al calităţii construcţiilor Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii cu modificările şi completările ulterioare Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu toate modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor

DS*

CTC*

SL

SIN

UCT*

SSB

SSPA

SSMA

Nr. crt. 8.

Indicativ HGR 766/1997

Denumire Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii : Regulament privind activitatea de metrologie în construcţii Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

DS*

CTC*

SL

SIN

UCT*

SSB

SSPA

SSMA

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

H.G. 925/1995 SR EN ISO/CEI 17025:2005 HGR 808/2005

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate NE 003/1997 a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii, revizuit 2004 Normativ pentru încercarea betonului prin metoda C 26-1985 nedistructivă Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu C 54-1981 ajutorul carotelor Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din C 150-1999 oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii C 200-1981 betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic

Condiţii tehnice de calitate şi prescripţii generale de execuţie. 19. . Lucrări de drumuri. Agregate pentru beton Agregate uşoare. Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate. producţie şi conformitate. performanţă. Agregate pentru mortare Agreg. Sisteme de management al calităţii. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA 24. executate la cald. 25. 28. Indicativ GT 024-1999 SR EN ISO 9001:2001 SR EN ISO/CEI 17025:2005 ST 033/2000 SR 174 – 1/2002 SR 174 – 2/1997 SR 7970/2001 SR EN 206/1:2000 SR EN 12620/2003 SR EN 13055-2003 SR EN 13139/2003 SR EN 13242/2003 Denumire Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). 26. 23. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate.Nr. 18. 29. 27. Lucrări de drumuri. Cerinţe Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări privind cerinţele de calitate pentru prepararea. 22. 20. Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Beton – Partea 1: Specificaţie. Cerinţe de calitate. crt. 21. transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice Lucrări de drumuri. din mat. Condiţii tehnice de calitate.

. utilizate la construcţia şoselelor. eşantionare si metode de încercări specifice profilului DS* CTC* SL SIN UCT* SSB SSPA SSMA 31. a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic Agregate pentru balast de CF Agregate pentru anrocamente. 32. Indicativ SR EN 13043/2003 SR EN 13450/2003 SR EN 13383-2003 Denumire Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor. Standarde de prelevare. 33.Nr. 30. crt.

1 6.LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER REPARTIZATE PE DOMENII DE AUTORIZARE Nr crt Indicativ reglementare tehnică P 2-2006 P 10-1986 Denumire reglementare tehnică Normativ privind alcătuirea.1 8.4 9. P 83-1981 7. 3.2 9. P 73-1978 6. 2. 1 9.5 10.1 10.2 7 8.2 1. calculul şi executarea structurilor din zidărie Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel Cod pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6. P 59-1986 4.2 8.3 9. P 85-1996 .1 9.3 ANEXA nr. P 66-2001 5.

1 10. NE 014-2002 14. agrozootehnice şi.5 10. 10. P 100-2006 NE 001-1996 9. industriale Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.2 7 8.2 9.social- Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6. NE 013-2002 13. beton armat şi beton precomprimat Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton. NE 012-1999 12.2 8. NE 019-2003 2 .4 9. prin procedee mecanice.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale. NE 008-1997 11.3 9.2 8.1 8.3 9.1 9.1 6. beton armat şi beton precomprimat Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante Calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în zone seimice (completare la normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.greu – caiet VIII Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Compactare cu maiul f.

2 7 8.2003 AND 5142000 AND 5462002 AND 5822002 STAS 10. 18. Condiţii tehnice de alcătuire Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s) Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.2 9.1 9. 17. GE 026-1997 21.P1002006.5 10.3 9.2 8. NE 025 . 19. 20. Condiţii tehnice de calitate Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment.473/1 1987 16.1 10. GE 029-1997 22. Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri poduri Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ.2 15.1 8.1 6. GE 046-2002 3 .3 9.4 9. referitor la construcţiile din lemn).Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică culturale şi industriale.

2 23.4 9. CD 27-2004 28. CD 99 -2001 29.1 9. ST 034-2000 27.2 8.5 10. ST 009-2005 24. Specificaţia tehnica privind cerinţele de calit. transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice.2 9. ST 021-1997 25. beton armat.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţăpentru produse din oţel utilizate ca armături în structuri din beton Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea.1 10.2 7 8. ST 033-2000 26. structurilor rutiere Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton. ptr. CD 118-2003 4 . compact.3 9. beton precomprimat şi zidărie de piatră Instrucţiuni tehnice pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.1 6.3 9.1 8.

1 6.3 9.3 9.2 7 8.a.2 8.2 30. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.c. CD 155-2001 CD 170 2003 I 5-2006 I 5/2-2006 I 7/2-2001 32.1 9.1 10. 34.2 9. I 18/1-2001 37. 33. CD 151-2002 31.1 8.5 10. 35.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6. I 18/2-2002 5 .4 9. şi 1500V c. 36.

3 9.1 10. GP 035-1998 privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Ghid privind proiectarea.5 10. GP 043-1999 sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii 44.) Ghid de proiectare.2 sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Normativ pentru proiectarea şi 38. alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.1 9.2 7 8.P. execuţia şi exploatarea 43. I 22-1999 aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor Normativ pentru proiectarea şi I 31-1999 executarea sistemelor de 41.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.L.3 9.1 6.4 9. GP 046-1998 de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate 6 .2 8. execuţie şi exploatare (urmărire. I 9-1994 executarea instalaţiilor sanitare Normativ privind proiectarea şi 39.1 8. I 13-2002 executarea instalaţiilor de încălzire centrală Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de 40. intervenţie) 42.2 9.

a.2 8. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici Ghid pentru inst.1 10.5 10. Ghid de proiectare. şi 1500 V c.1 9.3 9. GP 081-2003 52. Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.2 9.1 8. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6. GP 065-2001 48. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate Ghid de proiectare.2 7 8.4 9.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. GP 072-2002 50.2 45.1 6. electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.c. GP 051-2000 46. GP 052-2000 47. GP 080-2003 51.3 9. GP 070-2002 49. C 14-1982 7 .

1 9. C 16-1984 54. C 142-1985 60. C 107/0-2002 58.1 6.3 9.5 10.1 10.2 8.3 9.2 9. C 17-1982 C 28-1983 C 56-2002 57.1 8. industriale şi Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6. C 149-1987 61. proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – beton Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Normativ pt. C 150-1999 8 . 56.2 53. C 130-1978 59.4 9. 55.2 7 8.

2 9. C 169-1988 C 170-1987 64.3 9.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică agricole Normativ privind prepararea şi utilizarea bet. cu agregate uşoare Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.1 6.4 9.1 8. C 182-1987 C 196-1986 68. C 172-1988 66.3 9. C 200-1981 NP 001-1996 69.2 62.2 7 8.5 10. 67. 9 .1 9.1 10.2 8. C 155-1989 63. 65.

Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică contracţii mari Normativ de proiectare.reţele şi puncte termice Ghid privind proiectarea. NP 043-2000 74. NP 069-2002 77.1 6.2 8.1 9. execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală Normativ privind proiectarea. NP 075-2002 10 . execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice Normativ privind proiectarea. NP 064-2002 76.5 10. NP 029-2002 71. execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate Normativ pentru proiectarea. NP 031-1999 72. NP 058-2002 75. NP 040-2002 73.1 8.2 9.4 9.2 7 8.3 9.2 70.1 10. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.3 9. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică .

lucrările de construcţii Normativ de proiectare a elementelor compuse din NP 093-2003 betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice I 7-2002 cu tensiuni până la 1000V c.5 10.2 7 8.3 9. 81.proiectarea si executarea 01/2004 sistemelor de alimentare cu gaze naturale 11 .3 9.2 9. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării Norme tehnice privind NT-DPE. şi 1500V c. 82. 80.1 10.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.2 78.1 6. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la MP 030-2003 construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu.1 8.2 8.4 9.c. 79.a.Nr crt Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.1 9. Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de MP 029-2003 patrimoniu.

1 8. Norme tehnice privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Ordinul MT Norme tehnice privind nr.1 9.4 9.3 9.1 6.2 83.2 7 8.49/27.5 10.3 9.01. 84.2 8.1 10.Nr crt Indicativ reglementare tehnică NT-DPE01/2004 Denumire reglementare tehnică Domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6.2 9. proiectarea şi realizarea străzilor 1998 în localităţile urbane 12 .

subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. 2. Indicativ reglementare tehnică P 2-2006 CTC Denumire reglementare tehnică 1 2 3 Domenii de autorizare 4 5 6 7. subansamblurilor şi elementelor componente ale . 3.Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante) Normativ privind postutilizarea NE 006-1997 ansamblurilor.1 7. 5. 9. agrozootehnice şi. 7. 4. 6.LISTA ANEXA nr. calculul şi executarea structurilor din zidărie Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de P 10-1986 fundaţii directe la construcţii Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării P 59-1986 cu plase sudate a elementelor de beton Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de P 66-2001 alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea P 73-1978 recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor P 100-2006 de locuinţe social-culturale. Normativ privind alcătuirea. industriale NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri Normativ privind postutilizarea NE 005-1997 ansamblurilor.2 8 9 UCT 8. 2 REGLEMENTĂRILOR TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA responsabililor cu controlul tehnic de calitate in construcţii repartizate pe domenii de autorizare (CTC) responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor (UCT) Nr crt 1.

20. beton armat şi beton precomprimat Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri poduri Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ.greu – caiet VIII Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.2003 AND 514-2000 AND 546-2002 AND 582-2002 STAS 10. Condiţii tehnice de alcătuire Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s) Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă-pentru produse din oţel utilizate ca armături 2 Domenii de autorizare 2 3 4 5 6 7.1987 GE 026-1997 GE 029-1997 GE 046-2002 ST 009-2005 . 16. 18. beton armat şi beton precomprimat Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. 12. NE 008-1997 NE 012-1999 NE 013-2002 NE 014-2002 NE 024 . Condiţii tehnice de calitate Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. 19. 14.2 8 9 UCT 10. 13. 21. prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.473/1 .1 7.Nr crt Indicativ reglementare tehnică CTC Denumire reglementare tehnică 1 construcţiilor. 11. 17. 15. 22.

32. 29. ptr. 26.2003 I 5-2006 I 5/2-2006 . ST 021-1997 24. 31. 33.2 8 9 UCT 23. structurilor rutiere Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton. 25. 34. compact. 27. transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice.1 7. Specificatia tehnica privind cerinţele de calit. 28. beton armat. ST 033-2000 ST 034-2000 CD 27-2004 CD 72-1985 CD 99 -2001 CD 118-2003 CD 151-2002 CD 155-2001 CD 170 . 30.Nr crt Indicativ reglementare tehnică CTC Denumire reglementare tehnică 1 în structuri din beton Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. beton precomprimat şi zidărie de piatră Instrucţiuni tehnice pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi 3 Domenii de autorizare 2 3 4 5 6 7.

şi 1500V c. 36. 37. 46. 39.P. 43.a. I 7/2-2001 I 18/1-2001 I 18/2-2002 I 9-1994 I 9/1-1996 I 13-2002 I 22-1999 I 31-1999 GE 009-1997 GP 035-1998 GP 043-1999 GP 046-1998 . 41.1 7.) Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Ghid de proiectare. 38. intervenţie) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Ghid privind proiectarea.L. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile 4 Domenii de autorizare 2 3 4 5 6 7. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 42. execuţie şi exploatare (urmărire. 45.c. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.2 8 9 UCT 35. 40.Nr crt Indicativ reglementare tehnică CTC Denumire reglementare tehnică 1 climatizare Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. 44.

48. Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.1 7. 57. 58.c.Satisfacerea exigenţelor de calitate Ghid de proiectare.2 8 9 UCT 47. 51. Ghid de proiectare. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor. 52. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate Ghid de proiectare. şi 1500 V c. electrice cu tensiuni de până la 1000 V c. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici Ghid pentru inst.a. 56.Nr crt Indicativ reglementare tehnică CTC Denumire reglementare tehnică 1 aferente căii de rulare a tramvaielor. decantoarelor şi metantancurilor în exploatare Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea 5 Domenii de autorizare 2 3 4 5 6 7. 50. 49. 55. 53. 59. 54. GP 051-2000 GP 052-2000 GP 065-2001 GP 070-2002 GP 072-2002 GP 080-2003 GP 081-2003 GM 017-2003 GT 063-2004 GT 052-2002 C 14-1982 C 16-1984 C 17-1982 .

mortarelor de zidărie şi tencuială Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – C 28-1983 beton C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Normativ pt. 69. proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii C 107/0-2002 termice la clădiri Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a C 130-1978 mortarelor şi betoanelor Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea C 142-1985 termoizolaţiilor la elemente de instalaţii Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a C 149-1987 defectelor pentru elementele de beton şi beton armat Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale C 150-1999 construcţiilor civile.1 7. 61. 65. 66. 70. 71. 68.Nr crt Indicativ reglementare tehnică CTC Denumire reglementare tehnică 1 2 3 Domenii de autorizare 4 5 6 7. 63.2 8 9 UCT 60. 67. 62. industriale şi agricole Normativ privind prepararea şi utilizarea bet. 64. cu agregate C 155-1989 uşoare Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente C 169-1988 pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale C 170-1987 Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale C 172-1988 C 182-1987 Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum 6 .

execuţia şi exploatarea NP 064-2002 elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice Normativ privind proiectarea.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate Normativ pentru proiectarea. 82. Indicativ reglementare tehnică C 196-1986 C 200-1981 C 203-1991 NP 001-1996 CTC Denumire reglementare tehnică 1 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii Normativ de proiectare. 81.reţele şi puncte termice Ghid privind proiectarea. 77. execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală Normativ privind proiectarea.1996 NP 029-2002 NP 031-1999 NP 040-2002 NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică .Nr crt 72. 79. 78. execuţia şi exploatarea NP 069-2002 învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri 7 . execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri 2 3 Domenii de autorizare 4 5 6 7. 76. 74. 75.2 8 9 UCT NP 014. 73. 80.1 7.

şi 1500V c. 1998 localităţile urbane MP 031-2003 88.c. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la MP 030-2003 construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale NT-DPENorme tehnice privind proiectarea si executarea 01/2004 sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPENorme tehnice privind exploatarea sistemelor de 01/2004 alimentare cu gaze naturale Ordinul MT nr. 84. Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii Normativ pentru proiectarea şi montajul NP 102-2004 pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr.1 7.2 8 9 UCT 87. 91. 90. Indicativ reglementare tehnică NP 075-2002 CTC Denumire reglementare tehnică 1 2 3 Domenii de autorizare 4 5 6 7. 86.a.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.Nr crt 83. 89.01. Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri MP 029-2003 de patrimoniu. 8 . 85. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 49/27. 10/1995 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor I 7-2002 electrice cu tensiuni până la 1000V c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful