You are on page 1of 1

20070423 – Ombouw bibliotheeksite

Handleiding sjablonen

HANDLEIDING SJABLONEN

Vrije pagina: pagina met linkermenu als navigatiemiddel, titel van de pagina verschijnt niet
in het ‘kruimelpad’. Maak je 'achter' deze pagina weer nieuwe 'vrije pagina's' aan dan
verschijnt de oorspronkelijke vrije pagina wel in het ‘kruimelpad’, zodat je bovenaan de
pagina terug kunt navigeren.
Map met bestanden: een 'vrije pagina' waaraan een overzicht van klikbare bestanden kan
worden toegevoegd.
Nieuwspagina: een 'vrije pagina' met extra opties om nieuwsberichten en een nieuwsarchief
te genereren.
Forum: een 'vrije pagina' met extra opties om een (discussie)forum te maken.
Navigatiepagina: er verschijnt geen linker navigatiemenu, titel komt wel in de ‘kruimelpad’
bovenaan de pagina.
Agenda: een 'vrije pagina’ met extra optie om mededelingen in een agenda te plaatsen en
voor gebruikers zichtbaar te maken.
Externe link: mogelijkheid om een link in het linker navigatiemenu te maken die direct een
andere pagina opent.

Het is de bedoeling dat er een extra sjabloon komt waar de metadatering van de e-bronnen
kan worden ingevuld.

20070423 – Tips en trucs ombouw bibliotheeksite zomer 2007

Rate