Data

:

Numele şi prenumele __________________________

Lucrare scrisă la examenul de absolvirea a cursului Specializare fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte şi de autorizare ISCIR ca FOCHIST, grupa A de autorizare
Vă rugăm să răspundeţi la cele 20 de întrebări care urmează, încercuind varianta (variantele) de răspuns pe care le consideraţi corecte. 1 Combustibilii conţin următoarele elemente chimice care pot arde: a) carbonul (C), azotul (N) b) hidrogenul (H), oxigenul (O) c) carbonul (C), hidrogenul (H), sulful (S) * Degazorul termic are rolul de: a) Încălzeşte apa de alimentare b) elimină oxigenul din apa de alimentare prin fierbere (1600C, 6 ata) c) elimină bioxidul de carbon din apa de alimentare prin Încălzire Căldura specifică este: a) cantitatea de căldură necesară unui kg dintr-un corp spre a-şi ridica temperatura cu 10C b) cantitatea de căldură necesară unui kg dintr-un corp spre a-şi ridica temperatura cu 100C c) cantitatea de căldură necesară unui kg dintr-un corp spre a-şi ridica temperatura cu 1000C Vaporizarea se termină la ieşirea din: a) zona inferioară de radiaţie b) zona de trecere c) zona medie de radiaţie Temperatura de saturaţie sau de fierbere a apei depinde de: a) tipul cazanului b) concentraţia de săruri a apei c) presiune * * * *

2

3

4

*

5

*

6

La pornirea cazanului PP 55 se va regla încărcarea VA – VG după cum urmează: a) presiunea aerului după preîncălzitorul de aer să fie 150 – 170 mm ca şi tirajul să se menţină la 2 – 3 mmca b) presiunea aerului după preîncălzitorul de aer să fie 150 – 170 mmca şi tirajul să se menţină la 10 - 12 mmca c) presiunea aerului după preîncălzitorul de aer să fie 120 – 140 * mmca şi tirajul să se menţină la 5 - 6 mmca La pornirea cazanului PP 55 pe gaze naturale reglarea arderii se va face astfel încât: a) flacăra trebuie să aibă culoarea albastru deschis la gura * arzătorului şi roşu la periferie b) flacăra trebuie să aibă culoarea albastru deschis la gura arzătorului şi galben la periferie

7

conţinutul de oxigen din gazele de ardere trebuie să aibă valoarea: a) 4 – 5.5% Reglarea temperaturii aburului la cazanul PP 55 pe zone se face pentru a menţine temperatura aburului primar În domeniul: a) 540 – 5500C * b) 530 – 5600C c) 520 – 5700C Nu se vor introduce în funcţie injecţiile decât la debitul de abur al cazanului PP 55 peste: a) 200 t/h * b) 190 t/h c) 180 t/h Cazanul se va opri automat când: a) presiunea gazelor naturale scade În faţa arzătorului la 0. 151 ata b) 146 ata. 149 ata * 9 10 11 12 13 14 * 15 * . iar la păcură sub 9 bar c) presiunea gazelor naturale scade În faţa arzătorului la 0.05 mg/l silice şi 0.03 bar. iar la păcură sub 10 bar b) presiunea gazelor naturale scade În faţa arzătorului la 0.05 bar. b) Comisa numită de Inspectoratul teritorial ISCIR.06 mg/l Fe2O3 Debitul de apă de alimentare cazanului PP 55 este în domeniul: a) 100 t/h – 330 t/h * b) 110 t/h – 340 t/h c) 120 t/h – 350 t/h La funcţionarea pe huilă a cazanului PP 55.05 mg/l Fe2O3 * b) 0.06 mg/l silice şi 0.c) flacăra trebuie să aibă culoarea roşu la gura arzătorului şi galben cu pale negre la periferie 8 Pe perioada pornirii cazanului PP 55 se vor lua probe de condensat din separatorul de pornire.04 bar. 150 ata c) 145 ata. iar la păcură sub 8 bar Fochiştii cazanelor de abur şi apă fierbinte sunt examinaţi în vederea autorizării de către: a) comisia tehnică de încadrare a unităţii deţinătoare.05 mg/l silice şi 0. c) Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor Supapele de siguranţă de pe supraîncălzitorul primar ale cazanului PP 55 vor fi reglate la valorile: a) 147 ata. se ridică parametrii cazanului: a) 0.5% c) 2 – 7.5% * b) 3 – 6.05 mg/l Fe2O3 c) 0. iar la obţinerea a două probe consecutive de condensat sub valorile de mai jos.

1 – 0. urmărind continuu funcţionarea normală a acestuia.4 bar c) 0. temperatura 115 – 1200C b) presiunea 20 – 25 bar.5 bar Pentru o ardere completă.16 Pentru arderea unui kg de cărbune este necesar un volum de aer de: a) 4.3 – 0.07% Care din frazele de mai jos constituie obligaţiile responsabilităţile fochiştilor: a) cunoască bine instalaţia de cazane şi deservirea ei corectă. b) să întocmească procesele verbale de încercări la cazane. temperatura 110 – 1150C c) presiunea 15 – 20 bar. păcura trebuie să aibă următorii parametri: a) presiunea 25 – 30 bar.12 Nm3 * b) 4.00 Nm3 c) 3. temperatura 105 – 1100C * 18 * 19 * 20 Randamentul cazanului PP 55 la sarcina nominală. are valoarea: a) 91. ieşire 1200C c) intrare 2600C.07% b) 90.8 Nm3 17 Temperatura aerului la moara cazanului PP 55 trebuie să aibă valorile: a) intrare 2400C. ieşire 1100C b) intrare 2500C.2 – 0. ieşire 1300C La o funcţionare normală pe gaze naturale presiunea în fata arzătoarelor cazanului PP 55 are valoarea: a) 0. c) să verifice starea instalaţiilor consumatoare de energie termică la consumatori şi * 21 22 Cine poate da dispoziţia pentru aprinderea focului în cazan ? a) inspectorul ISCIR b) conducătorul unităţii c) responsabilul sălii cazenelor scris în registrul –jurnal de * supraveghere .3 bar b) 0.07% * c) 89. la funcţionare pe huilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful