Sekilas di Muzium Geologi.

Apa itu Geologi? Dari segi makna nya, “Geo” bermakna batu-batuan manakala “logi” pula bermaksud kajian. Oleh itu, geologi membawa maksud kajian mengenai batu-batuan. Menurut Andrew Alden dalam laman webnya, geologi bermaksud kajian mengenai bumi, bentuknya, kandungannya, proses dan sejarah. Kandungan bumi itu merangkumi mineral, batu-batuan dan fosil. Geologi (dari bahasa Greek γη- (ge-, "bumi") dan λογος (logos, "kata", "sebab") merupakan sains dan kajian mengenai bumi; komposisi, struktur, bentuk fizikal, sejarah dan proses pembentukannya. Ahli geologi telah membantu dalam menentukan umur Bumi yang dianggarkan sekitar 4.5 billion (4.5x109) tahun, dan menentukan bahwa kerak bumi terpecah menjadi plat tektonik yang bergerak di atas mantel yang setengah cair (astenosfera) melalui proses yang sering disebut tektonik plat. Ahli geologi membantu mencari dan mengatur sumber daya alam yang ada di bumi, seperti petroleum, batu arang, dan juga logam seperti besi, tembaga, dan uranium serta mineral lainnya yang memiliki nilai ekonomi, seperti asbestos, perlit, mika, fosfat, zeolit, tanah liat, pumis, kuartz, dan silika, dan juga elemen lainnya seperti belerang, klorin, dan helium. Geologi merupakan satu bidang kajian mengenai bumi secara keseluruhannya termasuk asalmulanya , binaannya (struktur) , kandungannya ( bahan-bahan yang membentuk ), sejarahnya ( termasuk perkembangan hidupan ) dan tabii proses-proses yang bertindak ke atasnya sehinga membentuk keadaan yang dapat dilihat pada hari ini . Matlamat kajian geologi ialah untuk memahami dan mengenali bahan-bahan dan fenomena alam yang menjadi tempat kehidupan manusia, agar semua ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup.

Geologi adalah ilmu yang membicara mengenai asalmula, kandungan, perkembangan dan perubahan yang berlaku terhadap sistem bumi melalui masa. Kajian Geologi menggunakan pendekatan berbentuk sejarah dan tafsiran . Kajian Geologi merangkumi aspek litosfera , hidrosfera , atmosfera dan biosfera . Gelogi juga menggunakan prinsip-prinsip , hukum-hukum dan pengetahuan dalam sains lain seperti fizik,kimia, matematik dan biologi . Pendekatannya lebih bersifat bersepadu . Geologi boleh bersifat tulen dan gunaan . Perkembangan bidang Geologi selaras dengan perkembangan industri .

Penamaan mineral adalah berdasarkan : • • • • • • Warna – azurite(azure) . Mineral merupakan sebatian kimia yang membentuk batuan (bahagian/komponen utama bumi) . gas asli . Mineral jika dirujuk dalam bidang pemakanan ialah zat (khasiat) seperti kalsium dan besi dan merupakan unsur kimia manakala dari sudut geologi pula mineral ditakrifkan sebagai sebatian kimia yang wujud secara tabii (natural) dalam bentuk hablur contohnya susunan atom tertentu . andesine(the muscovite(Muscovy. pengurusan sumber tabii . Geologi Fizik menumpukan kepada bahan bumi termasuk mineral dan batuan . sulfida. Geologi fizik juga membincangkan proses eksogen (di permukaan bumi) mengkaji tentang air . dan penjelajahan terutama dalam penjelajahan petroleum. Siliman (Benjamin Siliman.ahli kimia Amerika) sideros = besi/iron).biotite(Jean Biot. mineral bijih . emas.hidroksida.siderite(Greek uranine(uranium). Ahli geologi juga diperlukan dalam sektor pemuliharaan sekitaran dan hidrologi. minyak . dan mineral industri . Dalam sktor pembangunan ahli geologi berkhidmat dalam bidang geologi kejuruteraan dan geoteknik . mineral industri . arang batu.graphite (Greek graphos = menulis. Geologi fizik juga merangkumi kajian proses endrogen (di dalam bumi) dimana aktiviti gempa bumi . gelombang dan angin (juga dikenali geomorfologi iaitu mengkaji proses dan aktiviti yang berlaku di permukaan bumi. Geologi juga akan memainkan peranan penting dalam pemuliharaan sekitaran . diguna sebagai pensil) Kandungan Kimia – cuprite(cooper). . olivine(olive) . barite(Greek barys = berat) Nama orang. nama lama Moscow). bijih . turqoise(Turkey) Andes). calcite(kalsium) Sifat – magnetite(magnetism). gas . aspek geoteknik dan kejuruteraan . albite (Latin albus = white).ahli fizik Perancis).oksigen . Kegunaan – flourite(Latin fluere = flow ). Geologi adalah disiplin yang luas dan dapat dibahagikan kepada 2 bidang iaitu Geologi Fizik dan Geologi Sejarah . glasier . fosfat . dan sumber tenaga lain.tembaga. oksida. volkanisme dan mdan magnet dikaji dengan lebih mendalam.silikat atau lain-lain.sulfat. magnesium dan besi manakala teras(core) pula terdiri daripada besi.halida. memudahkan peleburan bijih).Mantel misalannya terdiri daripada silika.karbonat . batu permata berharga pula menjadi sumber ekonomi dan kekayaan. nikel dan sulfur.Geologi memainkan peranan penting dalam penjelajahan sumber bumi seperti petroleum . Tempat/lokaliti – labradorite(Labrador) . Kebanyakkan mineral terdiri daripada sebatian asli.mineral seperti besi. gas. rhodonite(Greek rhodos = red) .

Kajian tentang fosil dipanggil paleontologi (makropaleontologi)dan mikropaleontologi) .gigi) digunakan sebagai asas dalam menerangkan sejarah kehidupan. Tiga kumpulan batuan berdasarkan kepada proses pembentukannya ialah batuan Igneus (hasil penyejukan magma).Batuan terdiri daripada satu atau lebih mineral contonhnya batu kapur (terdiri daripada kalsit). Fosil yang terawet baik sekiranya tidak termusnah oleh proses-proses pemusnahan(contohnya hakisan dan luluhawa) . Biasanya bahagian keras (rangka. Fosil boleh terawet dan dijumpai sebagai : • • • Rangka asal Penggantian mineral contohnya kalsit . Disiplin kedua geologi adalah geologi sejarah pula mengkaji sejarah bumi dan kehidupan dimana kajian adalah berpandukan fosil (makro dan mikro) yang terawet (preserved) dalam batuan. kebanyakan batuan terdiri daripada kombinasi pelbagai jenis mineral contohnya granit (terdiri daripada feldspar dan kuarza bersama-sama mineral aksesori yang lain). mengalami pergerakan (berlaku perlipatan dan retakan).Bumi merupakan planet yang aktif (luaran dan dalaman) –air di permukaan bersamasama tektonik plat (plate tectonics) bertindak melakukan proses-proses tertentu secara berterusan . . karbon Acuan – acuan luar dan acuan dalam.kulit.batuan Sedimen(hasil pengendapan dan pemampatan bahan-bahan dari batuan lain –mengalami angkutan) dan batuan Metamorf(buatan hasil perubahan batuan diakibatkan oleh suhu dan tekanan). Bukan hanya hakisan dan luluhawa yang mencorak rupa bentuk bumi malah aktiviti igneus mengeluarkan bahan dari bahagian dalam bumi . Batuan dan mineral yang membentuk batuan merupakan komponen utama membentuk bumi .

amfibia dan reptilia mengalami evolusi semasa Paleozoik. kebanyakkan invertebrata laut pada hari ini merupakan hidupan yang berkembang masa Senozoik . Hidupan Mesozoik – merupakan hidupan yang terselamat semasa peristwa kepupusan akhir Paleozoik . berkembang pesat pada masa Paleozoik dan pupus di penghujung Paleozoik. Sebahagian vertebrata .pelbagai ikan . Mamalia dan pelbagai jenis burung juga berkembang pada masa Mesozoik dan terus menjadi dominan masa Senozoik. Hidupan Paleozoik – Invertebrata laut muncul pada Kambrian dan Ordovisi . terus berkembang dan sebahagiannya pupus di akhir Mesozoik. Masa berkembang dinosaur . Rekod terawal tumbuhan pada masa Silur berkembang terus sehingga Kapur( akhir Mesozoik) .Ringkasan perkembangan hidupan mengikut skala geologi : • • Hidupan Prakambrian – Hidupan yang dikenalpasti sebagai organisma satu sel. terus berkembang sehingga hari ini. sebahagian besar digantikan dengan tumbuhan berbunga (Flowering plant) yang terus berkembang dengan pesat sehingga kini. • • • . Hidupan Senozoik – Merupakan hidupan yang terselamat dan mengalami evolusi .reptilia terbang dan reptilia laut tetapi sebahagian besarnya pupus di akhir Mesozoik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful