Asociaţia "PRO - VITA pentru născuţi şi nenăscuţi" VALENII DE MUINTE

Denumire ASOCIAŢIA PRO-VITA PENTRU NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI Organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 1/20.01.1994, emisă de Judecătoria Vălenii de Munte, funcţionează în baza Legii nr.21/1924 şi este avizată de MMPS cu nr.1625/13.12.1993. Sediu social Str. Nicolae Iorga nr.72, Vălenii de Munte, jud. Prahova; tel. 0244 280 600; 0244 421 208; cont ???? BCR filiala Vălenii de Munte; cod fiscal 7250977. Amplasament Activitatea Asociaţiei se desfăşoară în mediul rural, în două aşezăminte situate în satele Valea Plopului şi Valea Screzii, ambele aparţinând comunei Poseşti, jud. Prahova, o zonă de deal cu condiţii naturale foarte bune pentru recuperarea fizică şi psihică a asistaţilor. Satele se află la distanţă relativ mică de centrele economice şi culturale ale judeţului Prahova, pe un drum naţional accesibil. Zona este considerată săracă, la fel ca majoritatea zonelor rurale din România în acest moment, dar ferită deocamdată de pericolele suburbiilor orăşeneşti (delicvenţa juvenilă, violenţa stradală, droguri, prostituţie). Comunităţile sunt marcate totuşi de evoluţia socio-economică, cu amprenta în evoluţia normală a mediului familial (violenţa domestică cauzată de alcoolism, abandonul copiilor, educaţia defectuoasă, etc.) Memhrii fondatori / asociaţi / personal / voluntari Asociaţia a fost înfiinţată în 1994 de către preotul ortodox Nicolae Tănase, paroh în satul Valea Plopului şi soţia acestuia preoteasa Maria Tănase, educator la Grădiniţa nr.3 Vălenii de Munte.

În urma creşterii numărului de asistaţi au fost angajate în timp, 26 de persoane din sat ca: asistent social, îngrijitori copii, bucătăreasa, tâmplar, contabil, director aşezăminte, asistent medical. Asociaţia se bazează foarte mult pe munca voluntara cu caracter permanent a unui numar de cca. 50 persoane din toate domeniile societăţii civile de la oraş (Ploieşti şi Bucureşti), ingineri, arhitecţi, medici, profesori, asistente medicale, asistenţi sociali, artişti, funcţionari, studenţi, preoţi din alte parohii, ca şi pe o bună parte a ţăranilor din comunitatea locală. Aceştia acţionează pentru atragerea de fonduri din donaţii, realizează legătura cu alte asociaţii cu caracter umanitar din România şi din lume, concep proiecte de dezvoltare şi mediatizează realizările şi nevoile asociaţiei. Activitatea voluntarilor (greu de cuantificat), este motivată atât de volumul mare de muncă necesar, de lipsa fondurilor pentru personal specializat, cât şi de entuziasmul şi devoţiunea cu care a fost creat acest model unic de rezolvare în România a problemelor copiilor dezavantajaţi social. Din punct de vedere al voluntariatului se poate vorbi de un "fenomen PRO-VITA", unde exerciţiul generozităţii şi toleranţei este contaminant. Grupul de ţintă al asistenţei Asociaţia a fost creată pentru a structura şi a da o formă legală unei activităţi începută cu ani în urmă, de salvare de la dispariţia materială şi recuperare psihică şi morală a unor copii aflaţi la marginea societăţii şi refuzaţi de aceasta. Numărul total de asistaţi este de 156 persoane, din care: - 113 persoane (minori + majori) în asistenţă totală şi permanentă - 27 persoane cu susţinere materială de la distan - 16 persoane din comunitatea locală din următoarele categorii: - copii rezultaţi în urma renunţării la avort şi lăsaşi spre îngrijire asociaţiei, în condiţii de confidentialitate deplină, pe o perioadă mai mică sau mai mare de timp - copii din familii cu mari probleme sociale aduşi de mame pentru o perioadă temporară

- copii abandonaţi în spitale cu deficienţe în curs de recuperare prin plasarea în mediu familial - copii ai străzii recuperaţi şi în curs de reintegra - tineri alungaţi din orfelinate după împlinirea vârstei de 18 ani, resocializati şi implicaţi în activităţi lucrative - gravide sau mame alungate de familiile lor şi ocrotite până la rezolvarea situaţiei personale - copii rezultaţi din viol Asociaţia asigură de asemenea protecţie pentru copiii cu probleme materiale din zona comunei sau din ţară, prin oferirea zilnică de mese calde sau organizarea de tabere gratuite anuale, cu sprijinul sătenilor din partea locului sau din alte parohii din ţară, în spiritul creştin ortodox şi tradiţional românesc. Copiii şi tinerii veniţi în Asociaţie sunt din judeţele Prahova Bucureşti Râmnicul Vâlcea, Bacău, Suceava, Argeş, Buzău, Braşov, Dâmboviţa, Hunedoara, Botoşani, Ialomiţa. Baza materială actuală Asociaţia dispune de o bază materială constând în: - terenuri concesionate de Primăria Comunei Poseşti, - câteva case ţărăneşti în proprietatea Parohiei Valea Plopului, - câteva case închiriate cu sume modice prin bunăvoinţa unor familii din sat - mobilier sumar pentru dormitoare obţinut din donaţii sau din producţie proprie - bucătărie, grup sanitar (cu dotări modeste, la nivel rural) - un atelier de tâmplărie cu o dotare minimala - un mic atelier de pictură şi sculptură pentru obiecte bisericeşti - două cuptoare de pâine ţărăneşti şi unul electric - câteva animale de gospodărie - două autoturisme uzate. Resurse financiare Asociaţia este susţinută financiar de: - câţiva sponsori permanenţi (care asigură câteva salarii şi ocazional participă la diverse investiţii, reparaţii clădiri, etc.)

- donatori ocazionali (în bani sau obiecte necesare supravieţuirii ca alimente, îmbrăcăminte, medicamente, articole gospodăreşti) prin efort propriu din vânzarea unor obiecte cu carater religios produse de tinerele recuperate din orfelinat (icoane, metanii, cruci pictate, mici obiecte de lemn, etc) Modelul de asistenţă Modelul de asistenţă este adaptat fiecărui caz în parte. PRO-VITA consideră că toate fiinţele care îi cer ajutorul sunt victime ale lipsei de afecţiune, încredere, toleranţă şi au nevoie de mult timp, energie şi devoţiune pentru a fi reabilitate şi reintegrate în societate. Idealul în conceptul Pro-Vita este mediul familial. De aceea se încearcă (în cazul copiilor încredinţaţi temporar sau a orfanilor sociali) păstrarea legăturii permanente cu familia biologică până la revenirea copilului în sânul acesteia. Pentru tinerele cu handicap s-au constituit case sociale - câte 5-6 tinere - cu o educatoare care le învaţă regulile de bază ale existenţei normale într-o gospodărie rurală. Copiii abandonaţi care nu au fost încă integraţi în familii substitutive şi gravidele sau tinerele mame cu copii nou-născuţi, sunt adăpostiţi în aşezămintele asociaţiei sau în case sociale. Se au în vedere şi alte posibile modele, cu condiţia respectării unor principii de neagresare a afectivităţii copilului. Structura organizaţiei s-a modificat continuu de la înfiinţare şi până în prezent, dat fiind numărul din ce în ce mai mare de cereri de asistenţă, ca şi varietatea categoriilor de vârstă. Funcţie de situaţiile concrete cu care s-a confruntat, Asociaţia a adoptat mai multe căi de realizare a principiilor enunţate, fapt ce a dus la o reorganizare a activităţii asociaţiei pe servicii, bine definite ca funcţionalitate şi personal de îngrijire, după cum urmează: a) serviciul maternal; b) plasament familial;

c) serviciu social de îngrijire pentru copiii aflaţi în dificultate: d) serviciu de asistenţă şi sprijin a tinerilor proveniţi din centru de plasament. a) Serviciu maternal - cuprinde sugarii încredinţaţi Asociaţiei pe o perioadă de timp de către mame, ca şi lehuzele alături de nou născuţi. De acest serviciu se ocupă un personal organizat pe trei schimburi, care conform Fişei de post, au ca preocupare permanentă următoarele: - o bună îngrijire în condiţii de igienă corespunzătoare şi siguranţă a copiilor. - alimentaţie conformă cu vârsta copiilor - acces la asistenţa medicală asigurată de personal de specialitate, respectiv medicul de familie din comuna Poseşti, susţinut de d-na doctor Mihăilescu Gentiana din Vălenii de Munte. De asemenea, exista o colaborare cu dr. Popescu şi dr. Daniel, medici pediatri în Vălenii de Munte, care cu multă înţelegere au răspuns de fiecare dată solicitărilor asociaţiei pentru consultaţii şi tratamente copii. - urmărirea efectuării vaccinurilor la timp, conform schemei şi planificării date de cabinetul medical individual (dr. Gentiana MihăilescuVălenii de Munte) Pentru tinerele mame, asociaţia asigură adăpost, mâncare, îmbrăcăminte şi asistenţă medicală, atât înainte cât şi după naştere, în baza unui contract bine stabilit. Asociaţia are în îngrijire la data întocmirii prezentului material, un număr de 14 persoane, cuprinzând: - 4 sugari, lăsaţi de mame asociaţiei, pe o perioada temporară de timp - 3 copii mici având între 2-4 ani, aduşi de părinţi confruntaţi cu grave probleme sociale şi materiale - 3 mame lehuze şi copiii nou-născuţi - o gravidă Principala preocupare pentru acest sector este dezvoltarea armonioasa a copiilor, în perfectă stare de sănătate, ca şi atenta supraveghere a mamelor, lehuze si gravide. De asemenea, tot aici trebuiesc menţionate mamele cu copii, mari şi mici, care au cerut ocrotirea Asociaţiei până la rezolvarea problemelor

personale, materiale şi sociale. În această categorie se află un număr de 7 mame cu 16 copii, pentru care asociaţia asigură: - adăpost - hrană şi îmbrăcăminte, pentru copii şi mame - asistenţa medicală, tratamente şi medicamente gratuit În rezolvarea problemelor ce pot apare pentru aceste categorii de asistaţi, asociaţia işi propune derularea unor proiecte personalizate, pe baza de programe si anume: 1. Program privind pregătirea şi formarea tinerelor, aflate în dificultate, care urmează să devină mame. În acest sens, Asociaţia îşi propune două direcţii principale de acţiune şi anume: - linia moral-religioasă privind înţelegerea naturii umane, biologice şi sociale a persoanei care, indiferent de momentul psihologic - social prin care trece, are obligaţia morală şi spirituală de a da naştere copilului, urmaşul său direct. Acesta, conform prevederilor normei creştine, divine, trebuie să se bucure de viaţa pentru care a fost conceput şi care îi este deschisă încă din momentul conceperii. - linia socio – medicală - Asociaţia, prin reprezentanţii săi autorizaţi, consideră necesar ca viitoarele mame, să cunoască: o evoluţia normală a femeii gravide, a problemelor pe care le ridică naşterea o necesitatea de a şti, cu ajutorul medicilor voluntari ai Asociaţiei precum şi al asistentului social, obligaţiile morale reieşite din normele bisericii ortodoxe, pe care le are pentru copilul său, indiferent de sex, religie sau credinţă a mamei sau a familiei sale. Totodată, mama va fi pregătită şi psihologic pentru a înţelege nuanţa ajutorului, determinat ca timp, pe care Asociatia "PRO-VITA" îl acordă celor care îi solicită sprijinul. Sprijinul umanitar, de altfel, se referă şi la: - sprijinul de urgenţă privind internarea la maternitate primele ajutoare acordate noului născut, necesităţile copilului după naştere (alimentaţie şi îmbrăcăminte) - formalităţile necesare pentru înscrierea naşterii la Starea Civilă - adăpostirea vremelnică a mamei şi a noului născut până la rezolvarea

temporara a problemelor materiale, sociale şi familiare ale mamei. Asociaţia are prevăzut în Statut şi posibilitatea de a acorda la cerere mamei, precum şi copilului, sprijinul necesar pentru integrarea socială. 2. Program privind îngrijirea, ocrotirea şi formarea copiilor cu vârste între 03 ani. - sprijin, la solicitarea mamelor, în vederea integrării lor viitoare în viaţa socială, în dobândirea unei minime calificări în croitorie, confecţionarea de metanii, pictură pe sticlă sau tâmplărie. - se asigură copiilor, de către cadre competente, îngrijirea necesară (împreună cu mama naturala) pentru dezvoltarea lor fizica şi intelectuală prin accesul la jucării, jocuri active şi interactive. Supravegherea mama copil durează pâna când mama naturală poate asigura singură creşterea, hrănirea şi îngrijirea copilului nou-născut. Totodată, copiilor li se asigură asistenţa sanitară permanentă de către un personal medical calificat. - un program special de educare pentru prevenirea abandonului şi pentru constituirea unor familii normale. La părăsirea sediului social, mama, la cerere, poate beneficia de ajutorul Asociaţiei pentru asigurarea unui sprijin din partea comunităţilor religioase din teritoriu pentru integrarea sa socială în comunitatea din care provine. 3. Program privind îngrijirea, ocrotirea, educarea şi formarea copiilor cu vârste între 3-7 ani. Se propune prin prezentul program asigurarea unei îngrijiri normale materiale şi spirituale, ocrotirea faţă de orice vicisitudini ce pot apărea, a copiilor cu vârste între 3 ani şi 7 ani, în conformitate cu normele credinţei creştin ortodoxe ca şi a prevederilor actelor normative în vigoare, precum şi pregătirea permanentă în vederea înscrierii şi frecventării cursurilor şcolii generale la împlinirea vârstei de 7 ani. Programul pentru copiii care sunt cuprinşi în această categorie de vârsta are, în concepţia conducerii asociaţiei, câteva probleme prioritare: - asigurarea cazării, hranei şi îmbrăcăminţii necesare pentru a putea frecventa fără reticenţe împreună cu ceilalţi copii din sat, grădiniţă ce funcţionează pentru toţi copiii comunităţii. - asigurarea de timp şi sprijin (în orele din afara programului ordonat al grădiniţei), pentru continuarea pregătirii sau repetării temelor predate de

educatori prin jocuri active şi interactive, vizionări de programe şi film, dezvoltarea unor îndeletniciri practice corespunzătoare vârstei (desen, aranjarea camerelor şi a paturilor, strângerea vaselor şi a tacâmurilor după servirea mesei) - control periodic medical permanent, precum şi intervenţia unor specialişti, dacă este cazul, pentru remedierea unor deficienţe de vorbire (logopezi, psihologi, psihiatri) - facilitarea contactelor permanente cu părinţii sau cu rudele apropiate în vederea reintegrării copiilor în familiile lor fireşti. În acest sens, părinţii care vizitează copiii vor fi rugaţi şi îndrumaţi să stea cel puţin o zi în cadrul Asociaţiei, participând la viaţa normală a comunităţii. b) Plasament familial - copiii se află în îngrijirea permanentă a unor familii, respectiv: - 4 familii şi 6 copii în satul Valea Plopului - 9 familii cu 21 copii în satul Valea Screzii - 2 familii cu 2 copii în Starchiojd - 1 familie cu 1 copil în Valea Anei Aceste familii primesc asistenţă şi sprijin din partea asociaţiei, după cum urmează: - săptămânal - alimente - îmbrăcăminte şi încălţăminte - rechizite pentru şcoală şi grădiniţă, jucării - gratuitate pentru consultaţii medicale, tratamente şi medicamente - supraveghere din partea asociaţiei prin asistenţii sociali şi prin personalul medical din comună sau voluntari. Pentru aceste familii, asociaţia se preocupă de antrenarea lor în activităţi comune cu colectivităţile satelor Valea Plopului şi Valea Screzii, activităţi sociale, culturale şi religioase, astfel încât integrarea copiilor să se facă uşor. Copiii merg la grădiniţă şi şcoală, alături de copiii satelor. Nu sunt izolaţi de restul comunităţii şi s-a observat în timp, că de când sunt îngrijiţi în aceste familii, copiii: - au dobândit capacitate de relaţionare şi comunicare - s-au dezvoltat armonios - nu au probleme de sănătate - s-au integrat perfect în structura locului unde cresc În cazul în care unele familii, enoriaşi ai Bisericii, solicită acordarea de sprijin copiilor în îngrijirea şi educarea acestora, cererea va fi aprobată

dupa verificările prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei. În cazul în care familiile solicitante vor fi acceptate, acestea vor fi pregătite prin cursuri, de către specialişti autorizati, pentru a putea asigura asistenţa necesară. Familiile respective vor primi pe perioada când se ocupă de ocrotirea copiilor sprijin moral, medical şi material din partea Asociaţiei. c) Serviciu social de îngrijire pentru copii aflaţi in dificultate Numărul de persoane ocrotite - 12 copii de vârstă şcolară. Beneficiază de un personal format din: - supraveghetor - îngrijitor - bucătăreasa Supraveghetorul - educator, urmăreşte, conform Fişei de post: - programul de igienă personală - programul de masă - efectuarea temelor şi însuşirea cunoştinţelor conform programelor scolare - menţine permanent legatura cu şcoala Activităţile desfăşurate, conform programului zilnic, urmăresc: - continuarea pregătirii şcolare a copilului - dobândirea deprinderilor gospodăreşti şi de auto-îngrijire - acţiuni recreativ-culturale Toate acestea sunt menite a duce la bune rezultate în dezvoltarea armonioasa, fizică şi intelectuală a copiilor, la prevenirea unor eventuale situaţii neplăcute. Copiii beneficiaza de: - adăpost şi mâncare - îmbrăcăminte - rechizite, jucării - consulţatii medicale periodice, tratamente şi medicamente gratuite.

Pentru a asigura o dezvoltare armonioasa, atât fizică cât şi intelectuală a copiilor de vârsta şcolară aflaţi pentru o perioadă determinată de timp în dificultate, asociaţia îşi propune derularea unui: Program privind îngrijirea, ocrotirea, educarea şi formarea copiilor cu vârsta între 7-15 ani Consiliul de Conducere al Asociaţiei, analizând situaţia copiilor cu vârste cuprinse între 7-15 ani, aflaţi în dificultate şi consultând o serie de specialişti în domeniul educării şi formării copiilor cu aceste vârste, şi-a propus realizarea următorului program: - copiilor li se va asigura, pe perioadă în care se afla în dificultate, condiţii de cazare, masă, îmbrăcăminte, rechizite şcolare şi sprijin în rezolvarea tuturor problemelor ce pot apărea pe toată durata cursurilor şcolare; - copiii vor fi sprijiniţi la înscrierea la şcoală şi frecventarea cu regularitate a programului stabilit prin programa analitica a claselor pe care le urmează în anul şcolar respectiv; - asigurarea, în funcţie de programul claselor în care sunt înscrişi, a timpului şi asistenţei necesare pentru pregătirea lecţiilor, precum şi a lucrărilor cerute la anumite ore de specialitate (desen, botanică, anatomie, fizică, chimie, etc.); - asigurarea, în raport cu solicitările şcolii, a rechizitelor, cărţilor şi materialelor de care au nevoie; - asigurarea, în funcţie de vârstă, a participării la acţiunile organizate de şcoală (serbări, olimpiade, concursuri, etc.) precum şi de comunitatea satului şi a comunei; - asigurarea, pentru vârstele mai mari, în timpul liber, neafectat pregătirii şcolare, a deprinderii unor meserii utile pentru viitoarea lor integrare socială; - asigurarea permanentă a contactului cu părinţii şi familia naturală în vederea reintegrării în aceasta; - stimularea, cu ocazii diferite (încheierea trimestrelor, anului şcolar, sărbători creştine) a celor cu rezultatele cele mai bune obţinute la şcoală în încurajării şi a celorlalţi, să urmeze permanent o formă de învăţământ. În funcţie de rezultatele obţinute în urma aplicării acestui program, principalele sale prevederi vor fi îmbunătăţite prin hotărâri ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei.

Obligatoriu, la incheierea anului scolar, in Adunarea Generală a Asociaţiei se va face analiza prezentului program. d) Serviciu asistenţă şi sprijin tinerilor proveniţi din centre de plasament Acest serviciu este structurat pe grupe de maxim 6(şase) asistaţi sub supravegherea unui educator. Educatorii trebuie să urmărească în principal: - integrarea acestor tineri în viaţa normală - responsabilizarea lor - crearea sentimentului de utilitate în comunitatea satului şi a asociaţiei. Aceşti tineri beneficiază de: - adăpost şi mâncare - haine şi încălţăminte - asistenţă medicală şi medicamente - îndrumarea lor către diverse activităţi de formare profesională, în vederea angajării lor în ateliere protejate - programe educaţionale Numărul de persoane din acest segment social este de 34, amplasat astfel: - 13 tinere la aşezământul de la Biserica Valea Plopului - 17 tinere în Tabăra Valea Screzii - 4 baieţi în Tabăra Valea Screzii Asociaţia a iniţiat, pentru aceşti tineri, o serie de acţiuni constând în: 1 - program zilnic de ucenicie sub îndrumarea unui maistru instructor în cadrul Atelierului de tâmplărie al Parohiei Valea Plopului. Aici fiecare dintre tinerii de peste 18 ani poate învăţ să sculpteze sau să lucreze strungărie în lemn, realizând candele, rame de icoane, cruci de lemn. De asemenea, există activitatea de a picta icoane pe sticlă sau de a lipi icoane pe lemn. 2 - activitati pentru fete: împletirea de mătănii, tricotarea de cuverturi, mănuşi, căciuli, fulare pentru copiii mai mici. 3 - activităţi gospodăreşti care constau în: - pregătirea mâncării pentru toţi cei care locuiesc în clădirea din vecinătatea Bisericii din Valea Plopului

- menţinerea curăţeniei şi igienei personale şi a clădirii în care locuiesc. - realizarea pâinii necesare nevoilor zilnice, ca şi pentru familiile cu copii în plasament, la cuptorul electric de pâine. Aceste activităţi se desfaşoară după un grafic de serviciu, în aşa fel încât toate persoanele să fie angrenate în mod echitabil în muncă. Totodata,asociatia are in vedere : Program pentru pregătirea şi instruirea în vederea integrării în viaţa socială a tinerilor care au terminat învăţământul general (8 clase) precum şi a celor care provin din case de copii fiind orfani şi având vârsta de peste 18 ani şi nu urmează cursurile unei forme de învăţământ. Pregătirea pentru integrarea viitoare în societate va urmări, în primul rând, următoarele: a) prezentarea permanentă sub forma dialogului individual, a perceptelor moralei creştine privind rolul şi locul familiei în societate. Săptămânal, se vor prezenta prevederile normelor legale aflate în vigoare privind obligaţiile persoanei faţă de societate, faţă de colectivitatea din care face parte, faţă de familie ca şi necesitatea întemeierii unei familii. b) prezentarea avantajelor pe care le reprezintă continuarea studiilor atât din punct de vedere cultural cât mai ales profesional. Se va menţiona faptul ca Asociaţia va sprijini pe fiecare tânăr să urmeze forme de învăţământ către care are înclinaţii şi aptitudini. c) în baza aptitudinilor pe care le are fiecare tânăr, se va recomanda acestora să participe la activităţile practice - ateliere - pe care asociaţia le-a infiinţat pentru a căpăta deprinderile necesare unei activităţi viitoare. În acest caz, pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, se vor face demersuri la Agenţia Judeţeană pentru formarea forţei de muncă, în vederea participării la cursuri de calificare care vor fi organizate de aceasta. În acelaşi timp, cu sprijinul Asociaţiei vor fi organizate cursuri, în limita posibilităţilor, pentru formarea de lectori - instructori în cadrul asociaţiei. d) pentru tineri absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu se va stabili, în special pentru fete, efectuarea unei practici gospodăreşti în cadrul asociaţiei pentru a învăţa un minim de cunoştinţe - îngrijirea copiilor, probleme gospodăreşti, bucătărie, brutărie, artizanat - necesare în cadrul viitoarelor familii pe care le vor avea.

În cazul în care tinerii vor absolvi cursuri de calificare organizate prin Agenţie, vor fi sprijiniţi în găsirea unor locuri de munca corespunzătoare şi ajutaţi până la găsirea unei locuinţe. În cadrul Asociaţiei se desfăşoară şi alte genuri de activităţ şi anume: Activităţi culturale : - organizarea la Sala de mese a unor mese festive legate de zilele de naştere ale fiecăruia dintre copii. La aceste sărbătoriri participă colegi, prieteni ca şi conducerea Asociaţiei. - mini-spectacole oferite de corul de copii al Asociaţiei cu ocazia sărbătorilor (ex: Crăciun, Paşti) cu colinde, cântece religioase, poezii - organizarea de tabere de vară pe terenul de la intrarea în satul Valea Screzii Aici s-au construit o biserica de lemn şi o clădire de locuit (parter, etaj şi mansarda), în care pe tot timpul anului locuiesc tineri din Asociaţie. Tabăra de vara, organizată în 1999, ca şi cele din anii 1997 şi 1998, a reunit în mai multe serii, copiii din Asociaţie, copiii din satele Valea Plopului şi Valea Screzii, copii din ţară provenind din familii numeroase cu mijloace de trai precare, studenţi de la Facultăţile de Teologie şi Asistenţă sociala, elevi de la licee pedagogice. De asemenea, la aceste tabere au participat şi tineri veniţi din Italia, Franţa, Grecia, Olanda, ceea ce pentru copiii şi tinerii Asociaţiei noastre a constituit o experienţă minunată. - activităţi civice comune cu Primăria comuneri Poseşti; - colaborări cu grădiniţa şi şcoala - participarea membrilor Asociaţiei ca şi a Comitetului ei, la deschiderea anului şcolar, la activităţile organizate de cadrele didactice, întâlniri cu elevii din clasele în care învaţă copiii noştri, mese comune cu aceştia, etc. - bucuria unei zile din sărbătorile de iarnă, alături de studenţii Academiei de Poliţie din Bucureşti, care au împărţit daruri şi au petrecut o zi minunată în Valea Plopului şi Valea Screzii; - participarea unui grup de copii şi tineri la Bazarul de Craciun, organizat în holul clădirii Operei Romane din Bucuresti.

La această manifestare organizată de Asociaţia Internaţională a Femeilor în colaborare cu Ambasadele din Romania, Asociaţia "PRO-VITA pentru născuti şi nenăscuţi" a avut un stand la care s-au expus obiecte realizate de tinerele asistate: metanii, icoane pe sticla şi lemn, pietre, tricotaje din lână (fulare, mănuşi, căciuli, botoşei pentru sugari) - participarea a 72 de copii şi tineri la spectacolul organizat de Firma KAPPA din Bucureşti la PalatuI Copiilor cu ocazia sărbătorii de Crăciun. Sau cântat colinde, s-a dansat, toţi copiii primind daruri de la Moş Crăciun. Activitati religioase Asociaţia "PRO - VITA" , se preocupă de îmbinarea activităţii educaţionale civice cu activitatea educaţională morala creştin - ortodoxă. Pentru aceasta se practică: - rugăciuni zilnice înainte şi după mese; - rugăciuni seara la culcare şi dimineaţa; - participarea copiilor împreuna cu locuitorii satului la slujbele religioase ce au loc în Biserica din Valea Plopului (în curtea căreia ei chiar locuiesc) sau Valea Screzii, slujbe ţinute de Preotul Nicolae Tănase care este şi Preşedintele Asociaţiei. Activităţile zilnice lucrative, împletite cu cele culturale şi religioase, au ca scop împlinirea procesului educaţional civic, completat cu cel moral în spiritul creştin-ortodox specific poporului roman. Întreaga activitate a Asociaţiei urmăreşte formarea la copiii şi tinerii aflaţi în grija noastră, a unor deprinderi sănătoase necesare unei convieţuiri normale în colectivitate şi mai târziu în viaţa şi societate. Sistemul de creştere în familii a copiilor mici, care îi consideră mamă şi tată pe cei în grija cărora se află, se pare că este un sistem cu rezultate bune, copiii crescând în spiritul de familie ca orice copii din lume. Pentru copiii mari, copii ai străzii sau copii proveniţi din orfelinate, procesul educaţional este mai dificil, având de înfruntat deficienţele de educaţie împletite cu tarele genetice ale fiecăruia, dar cu multă grijă şi mai ales înţelegere recuperarea lor sociala şi morală este posibilă.

Activităţi sociale Ţinând cont de modificarea continua a structurii şi a categoriilor sociale de asistaţi PRO-VITA, ca şi de rezultatele obţinute cu tinere resocializate, capabile de a fi antrenate într-o activitate susţinută şi continuă, se preconizează următoarele: - depunerea actelor pentru întocmirea Cărţilor de munca pentru patru tinere asistate de asociaţie; - repartizarea pe categorii de vârstă la medici. Asistenţa medicala se realizează cu medicul din comuna Poseşti pentru copiii sugari şi minori, iar pentru tineri prin voluntariat al medicului din comuna Starchiojd. Angajarea unei asistente medicale cu normă întreagă. - iniţierea realizării în prima etapă a unui cabinet medical şi a unui izolator, urmând ca în etapa a II-a să se realizeze un staţionar cu 10 paturi. De asemenea, s-a realizat un punct de consultant şi fişare a sugarilor la aşezământul din curtea Bisericii. Proiecte de dezvoltare Datorită creşterii numărului de solicitări, pe fondul crizei profunde economice şi moral-spirituale prin care trece România, PRO-VITA a fost nevoită să-şi mărească capacitatea, fără a avea însă suport în infrastructură şi personal specializat. Conducerea Pro-Vita a adoptat în ultimele luni o serie de măsuri de stabilizare a situaţiei, de reorganizare a compartimentelor şi crearea unora noi. La nivel general s-au structurat câteva proiecte cu carater de urgenţă, care pot fi împărţite în două categorii: A. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii B. Programe educaţionale A. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii - realizarea în aşezământul din Valea Plopului a unor spaţii cu destinaţie sanitară, cu dotările aferente; - extinderea aţezământului prin construirea unei nursery cu camere de dormit, spaţiu de joaca, bucătărie dietetică, spaţiu pentru mame; - construirea unui centru educaţional pentru copiii asistaţi de Pro-Vita (cu acces şi pentru copiii din comunitatea locală), la fel de defavorizaţi la acest capitol;

- reabilitarea caselor cumpărate sau închiriate în sat pentru tinerele cu handicap; - construirea în satul Valea Screzii a zece case de locuit pentru copii, o gradiniţă, o şcoală, un dispensar, două ateliere protejate pentru tinerele şi tinerii asistaţi Pro-Vita. Pentru toate acestea au început demersurile pentru obţinerea aprobărilor legate de construire. În funcţie de donaţiile primite, s-au şi demarat anumite lucrări, dar necesarul depaşeste cu mult resursele asociaţiei. B. Programe educaţionale Datorită dezvoltării Pro-Vita pe un nucleu de personal rural, fără pregatire în domeniu, este urgentă derularea unui program educaţional care să se adreseze atât personalului, în scopul specializării şi eficientizării sale, cât şi comunităţii locale afectată de scăderea gradului de civilizaţie din ultimile decenii. Au fost concepute deja proiecte care urmează să fie supuse atenţiei unor posibili suporteri. a - Proiect de educaţie pentru sănătate în general şi sănătatea reproducerii în special (implementarea unor concepţii despre sănătate, igienă, prevenire a îmbolnăvirilor); control şi consiliere pentru sănătate, testare serologică pentru HIV, Hepatita B şi C, sifilis (parte din asistaţi provin din grupuri de risc, tinere abuzate în canale, copii din familii foarte sărace sau de pe stradă) b - Educarea educatorilor - proiect de training pentru educatorii din casele sociale ca şi pentru familiile de substituţie. Se are în vedere colaborarea cu organizaţii care au educatori specializaţi şi care pot oferi cursuri de pregătire în domeniu. Comitetul de Conducere al Asociaţiei a hotărât, în conformitate cu prevederile legale precum şi cu necesităţile fireşti de îngrijire a copiilor, tinerilor cât şi a altor persoane aflate în dificultate temporară, să organizeze o pregătire corespunzătoare a persoanelor din comunitate care doresc să se ocupe permanent de asigurarea asistenţei necesare. Programul cuprinde două părţi principale - partea teoretică şi cea practică.

Aspectele sanitare - îngrijirea copilului nou-născut, noţiuni de prim ajutor, alimentaţia, igiena personală, semne de îmbolnăvire, etc. vor fi predate de personal medical calificat asigurat prin voluntariat. Aspectele legate de formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, etapele dezvoltării copilului şi adolescentului, socializarea şi dezvoltarea afectivă, etc. vor fi predate de către un asistent social calificat cu sprijinul profesorului de psihologie de la Şcoala Ajutătoare din Vălenii de Munte. În acelaşi timp, profesorul de psihologie va prezenta şi o serie de teme privind definiţia copilului aflat în dificultate, elemente de psihologie a copilului aflat în dificultate precum şi cerinţele acestuia, metode de îndrumare şi ocrotire a copilului aflat în dificultate, pregătirea psihologică în vederea integrării viitoare în familia sa naturală. În acelaşi timp, se vor face intervenţii la Agenţia Judeţeană pentru formarea forţei de muncă, în vederea obţinerii aprobării pentru organizarea unui curs de calificare cu durata de şase luni. În vederea obţinerii aprobării se va întocmi programul detaliat pe ore, vor fi recrutaţi lectorii - formatori necesari , înaintându-se întregul material la Agenţie. c - Şcoala mamei - proiect de iniţiere a tinerelor gravide, mame, îngrijitoare, mame substitive, mame din familii săteşti, în îngrijirea corectă a sugarului, copilului mic, preşcolar şi şcolar. Proiectul este necesar atât asistaţilor ProVita, cât şi comunităţii locale în contextul unei culturi deficitare în domeniu la nivel general în România, cu efecte grave asupra dezvoltării normale a copiilor. d - Educarea tinerilor cu handicap pentru resocializare (programe de educaţie prin muncă în ateliere protejate). Pro-Vita a iniţial cu ajutorul unor prieteni olandezi, elveţieni şi italieni, câteva proiecte de reabilitare a acestor tineri marginalizaţi: - casa stabilă - atelier de pictură - atelier de tâmplărie Proiectele trebuiesc continuate cu resurse mai mari şi într-un cadru mai organizat, ţinând cont de gradul de handicap al fiecărui asistat şi de capacităţile lui reale de adaptare.

e - Clubul copiilor - proiect de educaţie prin joc pentru copii cu traume morale (victime ale violenţei părinţilor, abandonului, abuzului sexual, exploatării prin utilizarea lor în cerşetorie. etc).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful