UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Catedra de Economie politică Specializările: Afaceri

internaţionale, CIG, anul III Anul universitar 2010/2011

PROGRAMA ANALITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIA
Disciplina: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Cap. 1. Noţiunea şi obiectul dreptului comerţului internaţional. Particularităţile raportului juridic de comerţ internaţional. 1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului comerţului internaţional 1.2. Corelaţia dreptului comerţului internaţional cu celelalte ramuri din sistemul de drept naţional Cap. 2. Izvoarele şi codificarea dreptului comerţului internaţional. 2.1. Conceptul de izvor de drept, precizarea izvoarelor dreptului comerţului internaţional 2.2. Codificarea dreptului comerţului internaţional Cap. 3. Raportul juridic de comerţ internaţional 3.1. Caracterele raportului juridic de comerţ internaţional 3.2. Structura raportului de comerţ internaţional Cap. 4. Subiectele dreptului comerţului internaţional. 4.1. Subiectele de drept intern 4.2. Subiectele de drept internaţional Cap. 5. Soluţionarea prin mediere a litigiilor decurgând din activitatea de comerţ internaţional 5.1. Conceptul de mediere 5.2. Procedura medierii Cap. 6. Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor decurgând din activitatea de comerţ internaţional 6.1. Conceptul de arbitraj comercial internaţional. Tipologia arbitrajului – arbitrajul ad-hoc, arbitrajul instituţional, arbitrajul de echitate 6.2. Caracterele arbitrajului. Convenţia de arbitraj 6.3. Procedura arbitrajului 6.4. Procedura de exequatur Cap. 7. Contractul de comerţ internaţional 7.1. Conceptul de contract, definiţie, caractere juridice, condiţiile contractului 7.2. Conţinutul şi efectele contractului comercial internaţional 7.3. Tipologia contractelor de comerţ internaţional

Partea generală. Costin. 2007. 2008. 2004.a. Editura Lumina Lex. Marie-Eve Pancrazi. articole 17. Tratat de drept al comerţului internaţional.3/1998. Dreptul comerţului internaţional. Dragoş Alexandru Sitaru. Dreptul aplicabil contractului internaţional de cesiune comercială exclusivă. 1985. Costin. 21. Popescu. Tratat. Călin M. Dicţionar juridic de comerţ exterior. Jacques Raynard. 9. Paris. Dragoş Alexandru Sitaru. O. Concept. Universul Juridic. 16. Universul Juridic. Droit commercial. Bucureşti. Mircea N.3/1999. Sfera Juridică. Editura Scrisul românesc. I. Contractul de franchising. Călin M. 19. Bucureşti. Bucureşti. Editura All Beck. Lumina Lex. Ion Dogaru. în Revista de drept comercial nr. Studii. du Juris-Classeur. 1999. Tudor R. Călin M. în Revista de drept comercial nr. Dumitru Mazilu. 10. Costin.1. 1996.G.11/1998. Editura Rosetti. 13. 4. Regis Fabre.7-8/1997. Maria Rusu. Severin. Angela Miff. Bucureşti. Costin.D. Ed. Dreptul comerţului internaţional .. Legea aplicabilă contractului de comerţ internaţional 8. 2. 6. 2004. 18.Cap. Dreptul comerţului internaţional. Mircea N. Contractul de vânzare comercială internaţională. Dreptul comerţului internaţional. Partea generală. Mircea N. Şerban Alexandru Stănescu. Jacques Mestre. Determinarea legii aplicabile contractului comercial internaţional BIBLIOGRAFIE Cursuri. Caractere juridice. Lumina Lex. 3. Elemente de drept al comerţului internaţional. Partea specială. Costin. Cadrul legal. 8. Brânduşa Ştefănescu.. 2008. 2003. 1999. 11. Brânduşa Ştefănescu (coordonator). Bucureşti. Conceptele de lex contractus. Costin. Editura Argonaut. 5. 12. Ed. Lumina Lex. Paris. Cluj-Napoca. Editura Lumina Lex. 15. Călin M. Bucureşti. Bucureşti. vol. Bucureşti. 1986. 2003. 20. Litec. Sitaru.2. Droit du commerce international. Partea generală. Jean-Luc Pierre. Dreptul comerţului internaţional. Academiei.Droit interne et aspects de droit international. 2004. A. Mazilu. Dreptul comerţului internaţional (tratat). Distribuţia comercială în reţea . Dreptul comerţului internaţional.II.2000. Costin. D. Craiova. Constantin Mocanu. Călin M. Ed. lex voluntatis. Ed. Jean-Marc Mousseron.I. Căpăţână. D. vol. 2008. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. legea locului încheierii contractului 8. Dreptul comerţului internaţional. Droit international de l*entreprise. Claudiu Paul Buglea. vol. în Revista de drept comercial nr. în Revista de drept comercial nr. Introducere în dreptul comerţului internaţional. Călin M. ClujNapoca. Costin. 7. Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional. Brânduşa Ştefănescu. Bucureşti. Ed.I.documente. Natura juridică a contractului de societate prin care se constituie o societate comercială. L. 14. 2003. Bucureşti. 1980. monografii : 1. Costin. 8. Bucureşti. Căpăţână ş.9/1997. O. în Revista de drept comercial nr. . Ed. Ed. Contractul internaţional de concesiune comercială. Tratat. Ed. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.J. lex mercatoria.

26. Sergiu Deleanu. . în Revista de drept comercial nr.1/2007. Contractul comercial internaţional de factoring. în Revista de drept comercial nr. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la cambiile şi biletele la ordin internaţionale.9/1996. în Revista de drept comercial nr. Vasile Luha. Situaţia actuală a arbitrajului în România. Câteva consideraţii cu privire la regulile şi uzanţele uniforme ale Camerei de Comerţ Internaţionale privind acreditivele documentare (revizuite în 1993). Convenţia arbitrală deficitară. Sofia Ţămbălaru.3/2000.11/1999. Mircea Ivan Aron. Costin.12/1997. 38. 28. Octavian Căpăţână. în Revista de drept comercial nr.12/2000. Victor Babiuc.6/1995. Costin. 33. Mircea N. 44. Sergiu Deleanu. Angela Miff. în Revista de drept comercial nr.3/1993. în Revista de drept comercial nr. Sergiu Deleanu. Sofia Ţămbălaru. 42. Octavian Căpăţână. Uzanţele comerciale. în Revista de drept comercial nr. în Revista de drept comercial nr. Vasile Luha. 29. Arbitrajul pe baza normelor de drept şi arbitrajul în echitate.N. 45.6/1996. Consideraţii actuale asupra interpretării “Uzanţelor uniforme şi a Practicii” referitoare la acreditivele documentare. Florescu. Dreptul uniform al vânzării comerciale de internaţionale. Funcţiile cambiei. Contractul comercial internaţional de leasing. în Revista de drept comercial nr. 24. în Revista de drept comercial nr. 43. Legea uniformă privind cambia. Prescripţia acţiunilor născute din contractul de vânzare internaţională de mărfuri. Clauza de forţă majoră în contractele de comerţ internaţional. 37. 25. Tehnici contractuale ale francizei. Florescu. Octavian Căpăţână. Ion Cernăianu. Viorel Roş.6/1993.78/1999. 32. 41. în Revista de drept comercial nr.6/1999. Incoterms. în Revista de drept comercial nr. în Revista de drept comercial nr. Unele aspecte privind intermedierea în dreptul comerţului internaţional. Unele consideraţii cu privire la aplicarea principiilor UNIDROIT referitoare la contractele de comerţ internaţional. în Revista de drept comercial nr. 36. Sergiu Deleanu. Ion Cernăianu.5/1997.22. tradiţie şi perspective.5/1995. Terţa. Clauza de hardship. Organizaţia Mondială de Comerţ (OMC). Legea aplicabilă convenţiei arbitrale în arbitrajele comerciale internaţionale. în Revista de drept comercial nr. Domeniul de aplicare a Convenţiei ONU asupra prescripţiei în materie de vânzare internaţională de mărfuri. C.6/1997. 35. în Revista de drept comercial nr. 27. Noua procedură a insolvenţei – actualitate. Florescu.1/1998. Ioan Bălan. Mircea N.3/1995. în Revista de drept comercial nr.12/1999. C. în Revista de drept comercial nr. în Revista de drept comercial nr.N.5/1997. 34.5/1995.N.7-8/2000. C. 39. în Revista de drept comercial nr.3/1995. Clauza primului refuz în contractele comerciale. Mircea Ivan Aron. 31. în Revista de drept comercial nr.2/2000. în Revista de drept comercial nr. Octavian Căpăţână. 30. Ion Deleanu. în Revista de drept comercial nr. în Revista română de drept al afacerilor nr. Corneliu Liviu Popescu. Ioan D.78/1998. 23. 40. Contractul de comision internaţional. Actualitatea instituţiei arbitrajului comercial internaţional.

N.360/27. 4. Angela Miff .C. C. Convenţia privind vânzarea internaţională de mărfuri.C. Legea tip a UNCITRAL cu privire la viramentele internaţionale.3/1996. – Paris pentru încasarea unor documente financiare şi/saucomerciale. Alte reglementări legale interne sau internaţionale la care se va face referire în cadrul temelor. Prof. 5.univ. C.dr.dr. Unele consideraţii cu privire la Regulile uniforme C.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ (O.I. 3. 1.1994. ŞEF DE CATEDRĂ. Viena. 2.univ.133/22. Gheorghe Ciobanu Lect.N. INCOTERMS 2000.3-4/1999.46. în Revista de drept comercial nr.M.1994. Legislaţie Legea nr.12. TITULAR DISCIPLINĂ.) – ratificat prin Legea nr. Florescu. în Revista de drept comercial nr. 1980.12. MOF nr. 47. Florescu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.