MATERIJAL 1. način (fco dobavljač) neizravna metoda (ako su u zadatku materijal i dodatni troškovi) 1.

stigao račun za materijal 3001 (osnovica) 1400 (PDV) 220(ukupno) 2.račun za prijevoz, ukrcaj, iskrcaj...materijala 301...(osnovica) 1400 (PDV) 220(ukupno) 10-transport 11-ukrcaj, iskrcaj 12-transportno osiguranje 13-posebno pakiranje 15-oblikovanje za posebne kupce 16-čuvanje i rukovanje 3. obračun troškova kupnje materijala 3090(zbroji 30...) 3001 (osnovice prepiši) 301...(osnovice prepiši) 4. materijal zadužen na skladište 310 0 (prepiši sa 3090) 3090 5. plaćen dug dobavljačima 220 (zadano) 1000( zadano) MATERIJAL 2. način (fco dobavljač) izravna metoda (ako je u zadatku materijal bez dodatnih troškova) 1. stigao račun za materijal 310 0 (osnovica) 1400 (PDV) 220(ukupno) TRGOVAČKA ROBA 1. način (fco dobavljač) neizravna metoda (u zadatku je roba+dodatni troškovi) 1. stigao račun za robu 650 (osnovica) 1400 (PDV) 220 (ukupno) 2. račun za prijevoz, ukrcaj, iskrcaj....robe 651... (osnovica) 1400 (PDV) 220(ukupno) 3.obračun troškova kupnje robe 654 (zbroji 65..) 650(osnovice prepiši) 651... (osnovice prepiši) 4. roba zadužena na skladište 660 0(prepiši sa 654) 654 5. plaćen dug dobavljačima 220 1000 TRGOVAČKA ROBA 2. način (fco kupac) izravna metoda (u zadatku je roba bez dodatnih troškova) 1. nabavljena roba 660 0 (osnovica) 1400 (PDV) 220(ukupno)

1. kupcu je isporučena roba

120 (ukupno) 760 (osnovica) 2400(PDV) 2. razduženje skladišta (bez 6680) 710 660 (ako iznos nije zadan pogledaj dugovnu stranu u PS) 3. razduženje skladišta (sa 6680) FORMULA: iznos marže= prihod*(6680/6600) prihod-760 -> prihodi od prodaje robe 710(razlika) 668 0 (iznos marže) 660 0 (prihod) 4. kupcu su isporučeni gotovi proizvodi 120(ukupno) 750 ( osnovica) 2400(PDV) 5. razduženje skladišta za prodane proizvode, smanjenje zaliha knjiže se troškovi prodanih proizvoda 700(zadano) 630 (zadano) 6. kupac platio dug, naplaćeno potraživanje od kupaca 1000 120 7. kupac plaća otpisani dug iz predhodnog bilančnog razdoblja 1000 7826 8. plaćen dug dobavljaču 220 1000 SALDIRANJE PDV-a 1. saldiranje pretporeza s obvezom za PDV ->povrat poreza (1400>2400) 2400 (manji od ta dva) 1400 2.potraživanje za razliku manje obveze od pretporeza za PDV 1407 (1400-2400) 1400 (1400-2400) 3. saldiranje pretporeza s obvezom da PDV -> plaćanje poreza (2400>1400) 2400(manji broj) 1400 (manji broj) 4. knjiži se obveza za razliku veće obveze od pretporeza za PDV 2400 (2400-1400) 2407(2400-1400) 5.plaćena je razlika veće obveze za PDV od pretporeza za PDV 2407 (iznos sa 2407) 1000(iznos sa 2407) REVALORIZACIJA -cijena zemljišta raste 020....(razlika tržišne i knjigovodstvene vrijednosti) 9300 OTPIS ZEMLJIŠTA 4410 (RAZLIKA KNJIGOVODSTVENE I TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI) 028 AMORTIZACIJA (PRAVOCRTNA METODA) GODIŠNJI IZNOS AMORT. =NABAVNA VRIJENOST/GODINE =NABAVNA VRIJEDNOST* %AMORT. 1) AMORTIZACIJA ZGRADE 431 ( s računa 023) 029 (s računa 023) 2) AMORTIZACIJA POSTROJENJA 431 (S RAČUNA 030) 039 (S RAČUNA 030) 3) AMORTIZACIJA OPREME 431 (S RAČUNA 031)

039 (S RAČUNA 031) AMORTIZACIJA (FUNKCIONALNA METODA) godišnji iznos amortizacije= (nabavna vrijednost/ očekivani kapacitet) * ostvaren kapacitet U proces proizvodnje izdano je materijala ( utrošak materijala) Formula: iznos odstupanja od plasnke cijene= utrošak * (318/ 310 0) 1. ako je u početnom stanju 318 potražni 4000 (razlika) 318 (iznos iz formula) 310 0 (utrošak) 2. ako je u početnom stanju 318 dugovni 4000 ( ukupno) 318 (iznos iz formula) 310 0 (utrošak) 3. ako u početnom stanju nema 318 4000 ( utrošak) 310 0 ( utrošak) PRODANE OBIČNE DIONICE 1000 (tržišna vrijednost) 9001 (nominalna vrijednost) 916 (razlika) -tržišna cijena dionice navedena u tekstu (množiti s količinom) -nominalna cijena dionice - u početnim stanjima kod rn 9001(množiti s količinom) INVENTURNE RAZLIKE materijal 310 0 gotovi proizvodi 630 roba 660 0 7814 (inventurna razlika) OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA 4740 220 PLAĆA PO ISPLATNOJ LISTI 420 2300 AUTOGUME FORMULA 352*AUTGUME IZDANU U UPORABU/ AUTOGUME NA POČETKU a) 362 352 b)4042 365