You are on page 1of 11

Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

PENILAIAN 1
Kod Aktiviti : 6/1/1/ 1.1
Topik Pembelajaran : 1.Interaksi antara hidupan
Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami sesetengah haiwan hidup dalam kumpulan dan
sesetengahnya hidup bersendirian.
Hasil Pembelajaran : 1.1.1-1.1.7
Kaedah : Perbincangan
Radas/Bahan : Carta

Langkah:
1. Perhatikan gambar haiwan yang ditunjukkan.
2. Kelaskan haiwan berikut mengikut cara hidup haiwan tersebut.

helang singa
singa kuda

kambing tenggiling sesumpah Rama-rama


zirafah

3. Catatkan penemuan anda.

Hidup berkumpulan Hidup bersendirian


SPS 4

C1/C2/C4

Soalan
1. Nyatakan dua tingkah laku atau kriteria haiwan yang …..
SPS 1
a) hidup sendirian
C1
i……………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………….

b) hidup berkumpulan
i……………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………….
SPS 2
2. berikan dua bentuk interaksi antara haiwan.
C1/C2
i……………………………………………………………………..
ii…………………………………………………………………….

3. Kesimpulan
Sesetengah haiwan hidup ……………………………………………… dan sesetengah haiwan
hidup …………………………………………….
SPS 4
C2/C3
Muka surat 1
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 2

Kod aktiviti : 6/1/1/1.2


Topik Pembelajaran : 1 Interaksi antara hidupan
Objektif Pembelajaran : 1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara hidupan.
Hasil Pembelajaran : 1.2.5-1.2.6
Kaedah : Perbincangan
Radas/Bahan : Gambar

Langkah:
1. Gambar menunjukkan interaksi antara tumbuhan di dalam sebuah hutan yang berbeza
ketinggian.
2. Catatkan pemerhatian.

SPS 2
C2/C3

Soalan

1. Senaraikan tiga faktor tumbuhan bersaing untuk terus hidup?


i.…………………………………………………………………….. SPS 4
ii…………………...……………………………………………….. C1/C3
iii……………………...…………………………………………….
2. Bagaimanakah tumbuhan mengelakkan daripada bersaing antara spesies itu?
……………………………………………………………………..
3. Apakah yang akan terjadi kepada tumbuhan yang lemah?
………………………………………………………………….

Muka surat 2
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 3
Kod aktiviti : 6/1/1/1.2
Topik Pembelajaran : 1 Interaksi antara hidupan
Objektif Pembelajaran: 1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara hidupan.
Hasil Pembelajaran : 1.2.5-1.2.6
Kaedah : Eksperimen
Radas/Bahan : Kacang hijau, 2 -pasu , kapas basah.

Langkah:

1. Letakkan beberapa kapas ke dalam dua pasu yang dilabelkan X dan Y yang sama saiz.
2. Letakkan dua biji benih kacang hijau di dalam pasu X dan tiga puluh biji benih kacang hijau di
dalam pasu Y. SPS 7
C3/C4
3. Biarkan pasu itu selama seminggu.
4. Ukur ketinggian anak benih kacang hijau itu. SPS 6
5. Rekodkan pemerhatian anda. C1/C2/C3/C4

Biji benih kacang hijau Biji benih kacang hijau SPS 1


C1/C3

SPS 7
C6

SPS 5
C3

SMS 2
C1/C2

Pasu Bilangan biji benih Ketinggian anak benih


kacang hijau (cm)
X 2
Y 30

Soalan
1. Apakah bentuk persaingan yang wujud ?
………………………………………………………………………

Muka surat 3
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

2. Nyatakan pemboleh ubah….


i) yang berubah : ……………………..………………………
SPS 7
ii) yang diukur : ………………………………………………
C2/C3/C6
iii) sama : ….…………………………………….

3. Nyatakan hubungan antara bilangan biji benih kacang hijau dan ketinggian SPS 7
C5
anak benih.
………….…………………………………………………………..…….…………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Berikan sebab berdasarkan pemerhatian anda di dalam penyiasatan ini.

Anak benih dalam pasu X tumbuh dengan sihat kerana mendapat:


i………………………………… SPS 4
C1
ii………………………………..
iii……………………………….

Muka surat 4
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Kod Pembelajaran : 6/1/1/1.3 Penilaian 4


Topik Pembelajaran : 1 Interaksi antara hidupan.
Objektif Pembelajaran : 1.3 Memahami tanggung jawab manusia melindungi spesies terancam.
Hasil Pembelajaran : 1.3.2,1.3.4,1.3.5
Kaedah : Perbincangan
Radas/ Bahan : Gambar haiwan

Langkah:
1. Rajah menunjukkan haiwan yang menghadapi ancaman kepupusan.
2. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan haiwan.
3. Cara untuk menghalang haiwan dari dari kepupusan dikenalpasti.
4. Menyatakan nama dan faktor haiwan yang pupus.

SPS 4
C1/C2/C4

i) Nama haiwan : …………………………..


ii)Diburu untuk ……………………...

2
i) Nama haiwan : …………………………..
ii) Diburu untuk ………………………

Muka surat 5
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

3
i) Nama haiwan : …………………………..
ii) Diburu untuk ………………………

4. Kenapa haiwan menjadi pupus ?


i)……………………………………………………………...
ii)…………………………………………………………….

5. Cadangkan dua cara untuk menghalang haiwan daripada kepupusan?


i)……………………………………………………………...
ii)…………………………………………………………….

Muka surat 6
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 5
Kod Aktiviti : 6/2/1/1.1
Topik Pembelajaran : Daya
Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami tolakan dan tarikan adalah daya.
Hasil Pembelajaran : 1.1.1-1.1.2
Kaedah : Simulasi
Keperluan : Murid-murid

Langkah:
1. Jalankan semua aktiviti-aktiviti yang diberi berikut. SPS 4
2. Kenal pasti apa akan terjadi dan apa yang dirasa kepada objek. C1/C2/C3

3. Catatkan pemerhatian di balam jadual di bawah.

1.Tandakan(/) pada aktiviti yang betul.

Aktiviti Tolak Tarik


a. Menarik tangan antara rakan.
b. Menolak tangan antara rakan.
c. Menyepak bola.
d. Menaikkan bendera.

2. Apakah daya ?
Daya ialah …………………………………………………………..

3. Berikan dua contoh lain aktiviti tolakan.


i…………………………………………….
ii……………………………………………

4. Berikan dua contoh lain aktiviti tarikan.


i…………………………………………….
ii……………………………………………

Muka surat 7
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Kod aktiviti : 6/2/1/1.2 Penilaian 6


Topik Pembelajaran : 1 Daya
Objektif Pembelajaran : 1.2 Memahami kesan daya.
Hasil pembelajaran : 1.1.3
Kaedah : Eksperimen
Radas/Bahan : Plastisin, span, spring

Langkah :
1. Menjalankan semua aktiviti yang diberikan di bawah. SMS 3
2. Lukiskan pemerhatian dalam jadual di bawahselepas daya dikenakan pada objek. C1/C3/C4

Aktiviti Kesan aktiviti


Pemerhatian Objek menjadi....

a. Menekan
plastisin

b. Menarik spring.

c. Memerah spring.

Kesimpulan
Daya boleh …………………….. bentuk objek.

Muka surat 8
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 7
Kod aktiviti : 6/2/1/1.2
Topik pembelajaran : 1.Daya
Objektif pembelajaran : 1.2 Memahami kesan daya.
Hasil pembelajaran : 1.2.1-1.2.2
Kaedah : Eksperimen
Radas/Bahan : Bola getah/ Bola ping pong

Steps:
1. Aktiviti dijalankan berdasarkan jadual berikut. SPS 5
C4
2. Rekodkan penemuan anda.

Aktiviti Keputusan
a. Menolak bola yang
pegun.
b. Menolak bola yang
sedang bergerak.
c. Menghentikan bola
yang bergerak.

Soalan : SPS 4
C1/C2/C3
1. Daya boleh …..
(i) ……………...objek yang pegun.
(ii)……………….kelajuan objek.
(iii) Membuatkan objek bergerak ……………...atau ……………….

2. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika objek bergerak ditolak dari arah yang bertentangan?
………………………………………………………..

Muka surat 9
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 8
Kod aktiviti : 6/2/2.1/1
Topik Pembelajaran : Movement
Objektif pembelajaran : 2.1 Understanding speed
Hasil Pembelajaran : 1. Senaraikan objek yang manakah bergerak lebih pantas dan jauh dalam
tempoh masa yang diberi.
Kaedah : Eksperimen
Radas/Bahan : jam randik, pita pengukur

Langkah :
1. Tandakan titik mula sebelum memulakan aktiviti.
2. Tanya rakan anda untuk bersedia di titik permulaan untuk memulakan perlumbaan.
3. Gunakan jam randik, catatkan masa dalam 10 saat.
4. Rekodkan jarak yang dilalui oleh setiap murid dalam jadual yang diberi dan kirakan kelajuan
setiap pelajar.

Nama murid Masa diambil jarak kelajuan


(s) (m) (m/s)
10
10
10
10

SPS 5
Jawab soalan berikut.
C1/C2/C3/

1. Siapakah yang paling laju?


____________________________________________________
2. Berikan inferens berdasarkan pemerhatian dalam jadual di atas.
_____________________________________________________
3. Nyatakan corak kelajuan murid daripada jadual di atas.
_____________________________________________________

Muka surat 10
SK Permatang Tok Mahat
Penilaian Kerja Amali Sains – 2011

Penilaian 9
Kod aktiviti : 6/2/2.1/ 2
Topik Pembelajaran : Pergerakan
Objektif Pembelajaran: 2.1 Memahami laju
Hasil Pembelajaran : 2. Senaraikan objek yang manakah bergerak dengan lebih pantas dalam
masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang diberi.
Kaedah : Eksperimen
Radas : Jam randik

Langkah :
1. Tandakan jarak untuk 50 meter.
2. Bertanya kepada rakan anda untuk memulakan larian mereka.
3. Gunakan jam randik, rekodkan masa yang diambil oleh setiap murid.
4. Catatkan masa yang diambil oleh murid di dalam jadual diberi dan kirakan kelajuan setiap
murid.
Nama murid jarak Masa diambil kelajuan SPS 5
(m) (s) (m/s) C1/C2/C3
50
50
50
50

Jawab soalan berikut.


1. Siapakah yang paling laju?
____________________________________________________
2. Berikan inferens berdasarkan pemerhatian di dalam jadual di atas.
_____________________________________________________
3. Nyatakan corak kelajuan oleh murid daripada jadual di atas.
_____________________________________________________

Muka surat 11
SK Permatang Tok Mahat